Anda di halaman 1dari 1

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMKN SUKALARANG
Jl. Raya Sukabumi – Cianjur KM 12 No 55 Tel/Fax 0266- 261333 Sukalarang, Kab. Sukabumi
Website : www.smknsukalarang.com – www.smaknegla.com

SURAT TUGAS HOME VISIT


NO :……………………………………………

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Negeri 1 Sukalarang ) Kabupaten Sukabumi


Dengan ini Memberikan Tugas kepada :
Nama : ……………………………………
NIP : ……………………………………
Jabatan : ……………………………………
Untuk melaksanakan HOME VISIT (Kunjungan Rumah) Kepada siswa Yang tercantum
Di bawah ini :
Nama : …………………………………….
NIS : …………………………………….
Kelas/ program Keahlian : …………………………………….
Alamat : …………………………………….
……………………………………..
Dalam Rangka memberikan Bimbingan dan penyuluhan Kepada siswa tersebut di atas
Beserrta pihak orang tua/keluarganya.

Penerima Yang Menerima Tugas Sukalarang …………................200


Orang Tua/Wali Siswa Mengetahui
Kepala Sekolah

_________________ ________________
Ade Rusliana,M.Pd
NIP 131 805 946
……………………………………………………………………………………………………………………………
LAPORAN HOME VISIT

Berdasarkan hasil HOME VISIT (Kunjungan Rumah ) Terhadap siswa Di bawah ini :

Nama : …………………………………….
NIS : …………………………………….
Kelas/Prog. Keahlian : …………………………………….
Alamat : …………………………………….

Diperoleh data sebagai berikut :


1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………….
Kesimpulan :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Mengetahui Sukalarang ………………… 200


Kepala sekolah, Petugas Home visit

Ade Rusliana,M.Pd
NIP 131 805 946 ………………………..

Anda mungkin juga menyukai