Anda di halaman 1dari 2

OGOS

2010

2 jam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN INANAM


PETI SURAT A-290, 89357 INANAM
KOTA KINABALU, SABAH

UJIAN SETARA 2, 2010

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TINGKATAN 2

MASA : 2 JAM

ARAHAN :

1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan. Pilih satu soalan sahaja.

2. Semua pelajar wajib membawa warna dan kertas lukisan sendiri.

3. Setiap pelajar wajib menulis nama di kertas lukisan yang dihantar.

Kertas soalan ini mengandungi 2 halaman bercetak


UJIAN SETARA 2

KERTAS : PENDIDIKAN SENI VISUAL

ARAHAN : Pilih satu soalan sahaja.

1. Lukiskan setangkai bunga raya atau bunga orkid. Dengan menggunakan media pensel,
timbulkan kesan bentuk dan jalinan melalui penggunaan pelbagai unsur jalinan.

Media: Pensel

2. Hasilkan sederet lukisan perspektif landasan kereta api atau susunan sederet rumah.
Gunakan lakaran ton terang dan gelap untuk menunjukkan ruang hadasan dan ruang
belakang dalam lukisan tersebut.

Media: Warna kayu atau warna air

3. Lukis lakaran kawasan padang pasir. Warnakan dengan warna harmoni iaitu ton-ton satu
warna untuk memperlihatkan perspektif warna. Gunakan media warna air untuk lukisan
anda.

Media: Warna air

4. Hasilkan satu catan bertajuk ”Pertunjukan Bunga Api di Bandaraya”. Gunakan prinsip
penegasan dalam gubahan anda. Anda bebas menggunakan media warna air ataupun kayu
untuk menimbulkan penegasan dalam lukisan.

Media: Warna kayu atau warna air.

5. Hasilkan satu reka bentuk wau dengan ciri-ciri imbangan dari segi rupa, bentuk dan
coraknya. Prinsip imbangan simetri haruslah diterapkan dalam rekaan anda.

Media: Warna kayu atau warna air.

Anda mungkin juga menyukai