Permohonan Pekerja Asing

Error: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not found Permohonan kelulusan kuota hendaklah dibuat di Error: Reference source not found, Kementerian Dalam Negeri kecuali Pembantu Rumah Asing, tukang masak warganegara Thailand dan penoreh getah di negeri-negeri Utara dan Pantai Timur tidak memerlukan kelulusan tersebut. Tatacara Permohonan Baru 1. Mendapatkan Surat Kelulusan dan membuat bayaran levi di Pusat Kelulusan Setempat, KDN. 2. Majikan memohon Visa Dengan Rujukan (VDR) dan Pas Lawatan (Kerja Sementara). Dokumen yang diperlukan untuk memohon: • Surat permohonan dari majikan • Borang perakuan permohonan visa dengan rujukan • Surat kelulusan Kementerian Dalam Negeri • Resit asal bayaran levi • Error: Reference source not found • Borang bayaran • Borang permohonan VDR pekerja asing baru • Bank draf (Bayaran PLKS, PROSES DAN VISA) • Wang cagaran / Insuran Guarantee / Bank Guarantee (sahlaku sekurang-kurangnya 18 bulan) • Salinan pasport pekerja • Gambar pekerja (1 keping) • Personal bond yang dimatikan setem • Laporan pemeriksaan perubatan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dari negara sumber Dokumen Tambahan: • Salinan borang pendaftaran syarikat (Borang 49/ Borang B&D) / Kad Wakil Syarikat (Kad kuning) untuk Permohonan VDR Pekerja Asing ( Majikan / Wakil Syarikat) • Surat kelulusan outsourcing asal pengambilan pekerja asing dan salinan diakui sah sijil outsourcing untuk Permohonan VDR Pekerja Asing (Syarikat Outsourcing) 3. Pekerja Asing hendaklah berada di luar negara sementara permohonan diproses. Pekerja tersebut hanya akan dibenarkan masuk selepas permohonan VDR dan PL(KS) diluluskan. Pintu masuk yang dibenarkan: i. Melalui Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) Pekerja asing hendaklah mendapatkan Visa dari Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara atau Kemudahan Visa On Arrival (VOA) ii. Melalui Pintu-pintu Masuk Lain Pekerja asing dari negara Thailand dan Indonesia hendaklah mendapatkan Visa dari Pejabat Perwakilan Malaysia di Negara berkenaan. 4. Melakukan pemeriksaan kesihatan di klinik/pusat kesihatan yang berdaftar dengan FOMEMA dan disahkan sihat.

5. Mendapatkan Pelekat Pas Lawatan (Kerja Sementara) Di Pejabat Imigresen Negeri Atau Di Ibu Pejabat Imigresen Malaysia, Putrajaya. Dokumen diperlukan: • Surat kelulusan asal dari Pusat Kelulusan Setempat, KDN • Resit-resit asal bayaran yang telah dibuat • Pasport pekerja Peringatan: Semua urusan di atas hendaklah dilakukan dalam tempoh sebulan daripada tarikh kemasukan pekerja ke Negara ini. Tatacara Permohonan Lanjutan • Permohonan dilakukan di Bahagian Pekerja Asing, Ibu Pejabat/Pejabat Imigresen Negeri. Majikan perlu memohon 3 bulan sebelum tarikh tamat PL(KS). • Pekerja asing perlu melakukan ujian pemeriksaan kesihatan dengan FOMEMA dan disahkan sihat (bagi lanjutan tahun kedua dan ketiga sahaja). • Permohonan perlu dihantar atau dimohon oleh majikan. • Dokumen yang diperlukan : • Borang 49 / Borang B & D / kad wakil syarikat • Borang bayaran • Pasport pekerja asing yang masih sah tidak kurang 12 bulan • Salinan resit bayaran wang cagaran /Jaminan bank/ Jaminan insuran (tidak kurang daripada 18 bulan) Bentuk bayaran • Tunai - bagi bayaran kurang dari RM250 • Bank deraf atas nama "KETUA PENGARAH IMIGRESEN MALAYSIA" dan bagi negerinegeri atas nama "PENGARAH IMIGRESEN NEGERI" berkenaan. (Contoh : PENGARAH IMIGRESEN NEGERI KEDAH) Maklumat Tambahan • Syarikat outsourcing dibenarkan membuat penukaran pekerja-pekerjanya dari satu syarikat ke satu syarikat di dalam sektor yang sama sahaja. • Syarikat outsourcing hendaklah bertanggungjawab mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Perhatian: • Pekerja Asing mestilah dalam lingkungan umur 18-45 tahun. • Pekerja Asing tidak dibenarkan membawa keluarga masuk dan tinggal di negara ini. • Pekerja Asing tidak boleh bertukar sektor pekerjaan atau bertukar majikan tanpa mendapat kebenaran daripada Kementerian Dalam Negeri. Pekerja asing hanya dibenarkan bekerja dalam tempoh tidak melebihi 5 tahun • Pekerja Asing dibenarkan tinggal di negara ini mengikut tarikh pas yang telah ditetapkan. Lanjutan tempoh sah laku PL(KS) hendaklah dikemukakan kepada mana-mana Pejabat Imigresen 3 bulan sebelum tarikh tamat PL(KS). • Majikan adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam segala hal pembayaran deposit, visa, pas dan levi Pekerja Asing di Jabatan Imigresen Malaysia • Deposit hanya boleh dibayar balik jika majikan telah mengemukakan bukti bahawa Pekerja Asing telah meninggalkan negara atau telah bertukar majikan dengan kebenaran Jabatan Imigresen. • Pekerja Asing hendaklah dihantar pulang ke negara asal sebaik sahaja tamat tempoh bekerja, dibuang kerja atau apabila PL(KS) telah tamat tempoh atau telah dibatalkan atau disahkan tidak sihat.

• Pekerja Asing tidak dibenarkan berkahwin dengan penduduk tempatan atau pekerja asing yang bekerja di negara ini. • Majikan bertanggungjawab melaporkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia sekiranya Pekerja Asing melarikan diri dari tempat sepatutnya dia bekerja. Kelulusan PL(KS) boleh ditarik balik atau dibatalkan jika ianya bertentangan dengan syaratsyarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. NOTA : Untuk permohonan pekerja asing di Negeri Sabah dan Sarawak, sila rujuk Pejabat Imigresen Negeri berkenaan.

Jenis-jenis Visa
Error: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not found Terakhir dikemaskini (Selasa, 13 Oktober 2009 20:15) Tiga (3) jenis Visa dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia kepada warganegara asing. 1) Visa Sekali Masuk Dikeluarkan kepada warganegara asing yang memerlukan visa untuk masuk ke Malaysia bagi tujuan sosial atau perniagaan. Biasanya berlaku untuk sekali masuk bagi tempoh tidak melebihi tiga(3) bulan dari tarikh dikeluarkan. 2) Visa Beberapa Kali Masuk Dikeluarkan kepada warganegara asing yang memerlukan visa untuk masuk ke Malaysia bagi tujuan perniagaan atau urusan-urusan Kerajaan. Biasanya berlaku untuk tiga(3) hingga dua belas (12) bulan dari tarikh dikeluarkan. Warganegara India dan China yang ingin memasuki Malaysia bagi tujuan Lawatan Sosial layak untuk memohon Visa Beberapa Kali Masuk. Tempoh sahlaku Visa Beberapa Kali Masuk adalah satu (1) tahun. Setiap kemasukan adalah untuk 30 hari sahaja dan lanjutan tempoh tinggal tidak dibenarkan. Syarat-syarat bagi Visa Beberapa Kali Masuk adalah: Pemohon perlu menunjukkan bukti kewangan yang mencukupi semasa tinggal di Malaysia Mempunyai tiket balik yang telah disahkan. Lawatan secara berkumpulan tidak layak memohon Visa Beberapa Kali Masuk. Bayaran bagi Visa Beberapa Kali Masuk ialah RM50.00 bagi Warganegara India dan RM30.00 bagi Warganegara China. 3) Visa Transit Dikeluarkan kepada warganegara asing yang memerlukan visa untuk singgah sementara di Malaysia sebelum meneruskan penerbangan ke negara lain. Warganegara asing yang singgah sementara tanpa meninggalkan kawasan lapangan terbang untuk ke destinasi berikutnya dengan pesawat yang sama tidak memerlukan Visa Transit.

Cara Memohon Visa
Error: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not found Terakhir dikemaskini (Khamis, 27 Ogos 2009 08:42) Permohonaan visa hendaklah dibuat di mana-mana Perwakilan Malaysia di seberang laut yang berdekatan. Bagi negara-negara yang tidak mempunyai Perwakilan Malaysia, permohonan hendaklah dibuat di Kedutaan atau di Suruhanjaya Tinggi British. Permohonan juga boleh dilakukan secara online menerusi Sistem I-Visa (hanya untuk pelancong dari Chennai dan New Delhi, India atau Shanghai, China sahaja). 1. Permohonan Visa Tanpa Rujukan (VTR) Dokumen yang diperlukan bagi permohonan Visa Tanpa Rujukan (kelulusan visa diberi oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia) adalah: 1. Pasport asal 2. Dua (2) salinan fotostat pasport 3. Dua (2) salinan fotostat borang permohonan visa (Error: Reference source not found) 4. Dua (2) keping gambar berukuran pasport pemohon 5. Tiket penerbangan asal dan dua (2) salinan fotostat (disahkan dan tiket penerbangan balik) 6. Penyata bank / traveller's cheques 7. Surat jemputan (jika ada) 8. Bayaran visa Nota : Visa Tanpa Rujukan diperlukan bagi tujuan lawatan sosial 2. Permohonan Visa Dengan Rujukan (VDR) Dokumen yang diperlukan bagi permohonan Visa Dengan Rujukan (visa akan dikeluarkan setelah pemohonan dirujuk dan diluluskan oleh Jabatan Imigresen Malaysia / Agensi Berkuasa) adalah: 1. Surat kelulusan asal Jabatan Imigresen Malaysia / agensi berkuasa dan dua (2) salinan fotostat 2. Pasport asal 3. Dua (2) salinan fotostat pasport 4. Dua (2) salinan fotostat borang permohonan visa (Error: Reference source not found) 5. Dua (2) keping gambar berukuran pasport pemohon 6. Tiket penerbangan asal dan dua (2) salinan fotostat 7. Bayaran visa Nota: Visa Dengan Rujukan diperlukan bagi pas pelajar, pas bekerja, pas tanggungan dan pas lawatan profesional Error: Reference source not foundError: Reference source not found

Pas Lawatan (Sosial) Jangka Panjang
Error: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not found Terakhir dikemaskini (Selasa, 18 Mei 2010 22:45) PAS LAWATAN (SOSIAL) JANGKA PANJANG Pas lawatan sosial jangka panjang boleh dikeluarkan kepada pelawat asing untuk tinggal sementara di Malaysia bagi tempoh tidak kurang daripada 6 bulan. Lanjutan boleh diberikan berdasarkan kepada kelayakan dan memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan. Suami/isteri asing kepada warganegara Malaysia boleh diberi kemudahan Pas Lawatan (Sosial) jangka panjang untuk tempoh lima (5) tahun sekiranya mereka memenuhi syarat-syarat permohonan. Mereka juga dibenarkan untuk bekerja (melakukan pekerjaan berbayar), berniaga dan pekerjaan profesional tanpa perlu menukar status Pas Lawatan (Sosial) mereka kepada Pas Kerja yang berkaitan (Pas Penggajian/Pas Lawatan (Kerja Sementara)). Kebenaran Bekerja Syarat-syarat dan Peraturan 1. Pemohon merupakan isteri/suami kepada warganegara Malaysia yang mana perkahwinan mereka telah didaftarkan secara sah dan teratur di bawah undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia. 2. Pemohon adalah layak diberikan ataupun telah diberikan Pas Lawatan Sosial dibawah kemudahan suami/isteri asing kepada warganegara Malaysia. 3. Pekerjaan atau perniagaan yang dilakukan itu adalah merupakan pekerjaan atau perniagaan yang sah mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan yang berkuatkuasa di Malaysia. 4. Kebenaran melakukan pekerjaan atau perniagaan ini dicatatkan ataupun di endos dalam Pas Lawatan Sosial yang berkaitan oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia atau mana-mana Pegawai Imigresen yang diberi kuasa untuk membuat catatan/endorsan tersebut.
5. Pemegang Pas Lawatan Sosial tersebut mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia bagi maksud pengeluaran Pas Lawatan Sosial tersebut serta bagi maksud membuat catatan/pengendorsan yang berkaitan.

Tatacara Memohon Endorsmen Kebenaran Bekerja 1. Permohonan boleh dibuat di Bahagian Visa, Pas dan Permit, Ibu Pejabat Imigresen, Putrajaya atau di Pejabat Imigresen Negeri berdekatan. 2. Permohonan boleh dikemukakan semasa mendapatkan semasa mendapatkan kelulusan Pas Lawatan Sosial yang berkaitan atau pada bila-bila masa selepas Pas Lawatan Sosial yang berkaitan diberikan. 3. Menyertakan dokmen-dokumen sokongan yang berkaitan iaitu :i) Sijil Perkahwinan / Sijil nikah
ii) Tawaran Kerja / Daftar Perniagaan (mana yang berkaitan)

1. Permohonan Pas Lawatan (Sosial)

A. Anak/ Anak tiri kepada Warganegara / Anakyang belum ditentukan taraf kewarganegaraan • Borang Imm.12/ Imm 55 • Borang Imm.38 •Kad Pengenalan ibu/ bapa •Sijil kelahiran pemohon •Sijil perkahwinan ibu/ bapa •Surat hak penjagaan anak dari mahkamah - jika anak berusia bawah 18 tahun •Sijil kematian ibu/ bapa (jika perlu) •Bukti pengesahan taraf / Perakuan taraf dari Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) B. Orang tua berumur 60 tahun ke atas yang tidak mempunyai keluarga di negara asal dan mempunyai keluarga di negara ini yang sanggup menyara • Borang Imm.12 / Imm. 55 • Borang Imm.38 • Borang Personal Bond (dimatikan setem hasil RM10.00) • Akuan Penaja oleh warganegara Malaysia / Penduduk Tetap Malaysia • Salinan kad pengenalan penaja C. Keluarga terdekat kepada pelajar asing yang menuntut di Malaysia : • Borang Imm.12 / Imm.55 • Borang Imm.38 (jika perlu) • Surat pengesahan pelajar dari IPTS/IPTA • Salinan sijil kelahiran pelajar • Surat dari kedutaan sebagai bukti pertalian • Pasport •Sijil nikah/ perkahwinan suami/ isteri •Sijil kelahiran anak kepada pelajar D. Suami/Isteri kepada Warganegara • Borang Imm.12/ Imm.55 • Borang Imm.38 • Salinan sijil nikah • Salinan sijil kelahiran anak (jika ada) • Surat Akuan Sumpah Terkini - perkahwinan wujud dan masih sah • Borang 'Security Bond' (dimatikan setem hasil RM10.00) •Kad pengenalan penaja/pasangan • Bukti pendapatan penaja/ pasangan • Salinan pasport penaja / pasangan • Gambar perkahwinan E. Isteri ‘teraniaya' kepada Warganegara • Borang Imm.12 / Imm.55 • Borang Imm.38 • Sijil nikah

• Sijil kelahiran anak (jika ada) • Surat Akuan Sumpah terkini - suami tidak dapat dikesan/ lari • Borang 'Security Bond' (dimatikan setem hasil RM10.00) • Surat akuan penaja tempatan •Kad pengenalan penaja • Bukti pendapatan penaja - pendapatan penaja RM2000.00 ke atas • Salinan laporan polis/ hospital - bukti penganiayaan F. Janda kepada warganegara • Borang Imm.12 / Imm.55 • Borang Imm.38 • Sijil nikah • Sijil perceraian • Sijil kelahiran anak (jika ada) • Surat Akuan Sumpah - tidak pernah berkahwin setelah bercerai • Borang 'Security Bond' (dimatikan setem hasil RM10.00) • Surat Akuan Penaja Tempatan •Kad pengenalan penaja • Bukti pendapatan penaja - pendapatan penaja RM2000.00 ke atas G. Balu Kepada Warganegara • Borang Imm.12 / Imm.55 • Borang Imm.38 • Sijil nikah • Sijil kematian suami • Sijil kelahiran anak (jika ada) • Surat Akuan Sumpah - tidak pernah berkahwin setelah kematian suami • Borang 'Security Bond' (dimatikan setem hasil RM10.00) • Surat Akuan Penaja Tempatan • Kad pengenalan penaja • Bukti pendapatan penaja - pendapatan penaja RM2000.00 ke atas H.Bagi rawatan di Institusi Perubatan di Malaysia termasuk seorang pengiring • Terhad kepada rawatan di Hospital kerajaan / Hospital pakar sahaja. • Pesakit hanya dibenarkan membawa hanya seorang sahaja pengiring. • Borang Imm.12 / Imm.55 • Surat pengesahan dari Hospital Kerajaan / Hospital Pakar sahaja I. Pas Lawatan Jangka Panjang untuk pasangan dan anak pegawai dagang (Permohonan baru dan lanjutan) • Surat sokongan dari majikan • Suratkuasa dari majikan • 2 set borang Imm. 10 • 2 set borang Imm. 12 • Borang Imm.38 (jika perlu) • Sijil nikah / perkahwinan • Sijil lahir anak-anak • Pasport ahli keluarga pegawai dagang • Surat kelulusan pegawai dagang

• 2 keping gambar terkini pemohon J. Kemudahan kepada pembantu rumah asing yang mengiringi majikan yang mendapatkan rawatan perubatan / melancong / mesyuarat / menghadiri kursus dan seminar di Malaysia • Bukti bekerja sebagai pembantu rumah • Borang Imm.12 / Imm. 55 •Borang Imm.38 K.Isteri kepada penduduk tetap • Kad pengenalan suami •Permit masuk suami •Pasport isteri (kesemua mukasurat) •Sijil nikah / perkahwinan • 2 keping gambar terkini isteri bersaiz pasport •Usia perkahwinan telah melebihi 6 bulan •2 set borang Imm. 47 •Borang Imm. 55 •Borang Imm. 38 • Borang 'Security Bond' (dimatikan setem hasil RM10.00) 2. Urusan Permohonan Baru Pas Lawatan (Sosial) Jangka Panjang Isteri/Suami Kepada Warganegara a. Suami/ Isteri mesti hadir bersama b. Dokumen yang perlu dikemukakan: • Borang Imm.12 • Borang Imm.38 (2 salinan) • Borang Imm.55 (2 salinan) • Borang kenyataan penaja •Security bond - dimatikan setem RM10.00 • Surat akuan sumpah berserta gambar dan dicop Pesuruhjaya Sumpah •Kad pengenalan dan sijil lahir suami / isteri • Sijildaftar perkahwinan •Bukti surat cerai/ sijil mati (jika berkaitan) • Gambar perkahwinanukuran poskad • Sijil lahir anak (surat pengesahan dari mahkamah jika anak tiri) • Jika bekerja sendiri (Lesen niaga/ ROC syarikat/ Borang J) • Jika bekerja (surat pengesahan dari majikan dengan letter head) • Bukti pendapatan (slip gaji 3 bulan terakhir/ buku bank/ borang J) • Bukti alamat tempat tinggal (bil utiliti) •Pasport Malaysia suami / isteri(semua muka surat) •Lain-lain dokumen sekiranya diperlukan Nota: 1. Suami isteri mesti hadir bersama 2. Bagi Warganegara China dan Negara-Negara Afrika, permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Ibupejabat Jabatan Imigresen Malaysia. 3. Urusan Permohonan Lanjutan Pas Lawatan (Sosial) Jangka Panjang Suami/ Isteri Kepada Warganegara

• Borang Imm.55 • Borang Imm.38 • Surat akuan sumpah oleh suami isteri perkahwinan masih wujud dan kekal • Sijil kelahiran anak (jika ada) • Kad pengenalan suami/ isteri • Sijil kahwin (luar negara/ Malaysia) • Pasport suami/ isteri (semua muka surat yang bercetak) Nota : 1. Suami isteri mesti hadir bersama 2. Bagi Warganegara China dan Negara-Negara Afrika, permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Ibupejabat Jabatan Imigresen Malaysia. 4. Pegawai Dagang dan Anak yang telah mendapat kelulusan taraf Penduduk Tetap (sementara menunggu pengeluaran Permit Masuk) • Surat kuasa dari syarikat • Borang Imm.12 (2 set) • Borang Imm. 38 (jika perlu) • Sijil kahwin • Sijil kelahiran anak • Pasport keluarga pegawai dagang yang memohon • Surat kelulusan jawatan pegawai dagang • Gambar terkini pemohon berukuran pasport (2 keping) Nota : 1. Suami isteri mesti hadir bersama 2. Bagipermohonan kali pertama, dokumen asal hendaklah dibawa bersama salinan. PERHATIAN: SEMUA DOKUMEN ASAL PERLU DIBAWA UNTUK DISAHKAN DAN PERMOHONAN YANG LENGKAP SAHAJA DITERIMA.

Visa Dengan Rujukan (VDR)
Error: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not foundError: Reference source not found Terakhir dikemaskini (Ahad, 11 Oktober 2009 01:14) Visa Dengan Rujukan (VDR) bermaksud visa yang dikeluarkan oleh Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara kepada seseorang yang bukan warganegara bagi membolehkan individu berkenaan masuk ke Malaysia selepas visa diluluskan oleh Ibu Pejabat Imigresen. Kategori: A. Isteri Kepada Warganegara • Borang Imm.12 (2 salinan) • Borang Imm.38 • Salinan Kad Pengenalan penaja (suami) • Salinan pasport suami (jika berkahwin di luar Malaysia) semua muka surat bercetak • Salinan pasport pemohon (semua muka surat yang bercetak) • Salinan sijil nikah/ kahwin di Malaysia (jika berkahwin di luar negara sertakan sijil nikah/ kahwin negara berkenaan) • Gambar suami/ isteri berukuran pasport (2 keping) • Gambar perkahwinan • Surat cerai/ sijil kematian (jika janda/duda) • Borang temuduga VDR • Security Bond • Surat Akuan Sumpah B. Suami Kepada Warganegara • Surat permohonan dari Kedutaan/ Suruhanjaya Tinggi Malaysia • Borang Imm.12 (2 salinan) • Borang Imm.38 • Gambar suami/ isteri berukuran pasport (2 keping) • Salinan kad pengenalan penaja (isteri) • Salinan pasport pemohon jika berkahwin di Malaysia (semua muka surat yang bercetak) • Salinan pasport isteri jika berkahwin di luar Malaysia (semua muka surat yang bercetak) • Salinan sijil nikah/ kahwin di Malaysia (jika berkahwin di luar negara sertakan sijil nikah/ kahwin negara berkenaan) • Pendapatan RM2,000.00 berserta slip gaji/ Borang J (jika tiada sila kemukakan penjamin) • Security Bond C. Pemegang Pasport Afghanistan • Memohon melalui Kedutaan/ Suruhanjaya Tinggi di Malaysia • Borang Imm.47 • Gambar pemohon berukuran pasport (2 keping) • Salinan pasport pemohon • Kad Pengenalan Penaja • Surat Akuan Penaja • Security Bond D. Melawat Keluarga Bagi Warganegara India sahaja • Borang Imm.12 (2 salinan) • Borang Imm.38 • Salinan kad pengenalan penaja • Gambar pemohon berukuran pasport (2 keping) • Salinan pasport pemohon (semua muka surat bercetak) • Bukti pendapatan - slip gaji/ Borang J (Jabatan Hasil Dalam Negeri)

• Bukti pertalian keluarga E. Melawat Keluarga Bagi Warganegara China, Vietnam, Korea Utara dan Cuba • Borang Imm.12 (2 salinan) • Borang Imm.38 • Surat iringan dari penaja • Gambar pemohon berukuran pasport (2 keping) • Salinan pasport pemohon (semua muka surat bercetak) • Surat menyurat (terjemahan yang telah disahkan dan asal) • Umur 30 tahun ke atas • Bukti pertalian: a. Salinan sijil kahwin penaja dan anak b. Salinan notarial Certificate