MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA

JABATAN PELESENAN
MPSJ.JP A - 001

( BORANG LESEN PERNIAGAAN DAN IKLAN ) PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN DAN IKLAN Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MPSJ) 1998 Undang-Undang Kecil Iklan (MPSJ) 1998 ARAHAN A. Sila isikan borang permohonan ini dengan lengkap, terang dan jelas. B. Tandakan ( ⁄ ) dalam kotak berkenaan
GAMBAR PEMOHON

1. Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan/Memorandum dan Artikel Persatuan, dan Borang 49 (penyata yang memberikan butir-butir dalam Daftar Pengarah, Pengurus dan Perubahan Butiran) mengikut Akta Syarikat 1965. Borang 24, Borang A (Pendaftaran Perniagaan) atau Borang B ( Pendaftaran Pertukaran Perniagaan) dan Borang D (Akuan Pendaftaran Perniagaan) Mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. 2. Salinan Hakmilik / Sewabeli / Geran 3. Salinan Sijil Menduduki Bangunan / Sijil Menduduki Bangunan Tambahan 4. Pelan Lokasi 5. Pelan Lantai 6. Permohonan Lesen Iklan 7. Gambarajah Iklan / Papantanda 8. Satu Keping Gambar Pemohon Baru Ukuran Pasport (Dilekatkan Di Borang Permohonan) 9. Syarat – syarat Kesihatan (Premis Melibatkan Makanan sahaja) (Rujuk Lampiran D) (Rujuk Lampiran C) (Rujuk Lampiran A) (Rujuk Lampiran B)

10. Syarat – syarat Pemeriksaan Kebersihan (Pemohon Dikehendaki Mendapatkan Perkhidmatan Kawalan Makhluk Perosak Dan Pembawa Penyakit Daripada Panel Yang Dilantik Oleh Pihak Majlis) PERMOHONAN TUAN / PUAN TIDAK AKAN DITERIMA SEKIRANYA DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK MEMENUHI SEMUA KEPERLUAN DI ATAS. (SILA RUJUK PAMPLET YANG BERKAITAN)

1

. Daftar : …………………….. Faks : ………………………………………… KEGUNAAN PEJABAT KAWASAN COP PENERIMAAN ……………………………………………..... : ………………………………………………………………………. 2...PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN DAN IKLAN MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA BAHAGIAN A (LESEN PERNIAGAAN) 1. No. K/P : ……………………………... Tel : ………………………………….. DAFTAR PERMOHONAN ……………………………………………... …………………………………………………………………………………………………….... NO. Bangsa : …………………………..... 2 . …………………………………………….. No...... Telefon Bimbit : ………………………………. No.... Alamat Surat Menyurat : (Diisi jika berbeza dari alamat perniagaan di atas) ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………… No.. MAKLUMAT PERNIAGAAN Nama Syarikat/Perniagaan : ……………………………………………………………... Faks : ……………………………………… Jenis Perniagaan Tarikh Beroperasi : ………………………………………………………………………......... Alamat Perniagaan : ………………………………………………………………………. Telefon : …………………………...............……………………………………………………….... No.. No.. No.. Telefon : ………………. MAKLUMAT PEMOHON Nama : …………………………………………………………………. Alamat Kediaman : ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... Warna : ………. No....

... orang : jam …………….3. Sila Nyatakan :………………………………………. Keluasan Premis Bilangan Pekerja Waktu Perniagaan : …………………. 3 . Jenis Guna Tanah : Rumah Kedai Rumah Kelab Pertanian Kompleks Membeli Belah Hotel Lain-lain. ………………………………………….. hingga ………………. orang Perempuan : ….. Sila Nyatakan : …………………………... MAKLUMAT ASAS PERMOHONAN (TANDAKAN ( / ) PADA RUANGAN YANG BERKAITAN) Jenis Premis / Bangunan : Rumah Kedai Rumah Kelab Kompleks Membeli Belah Hotel Lain-lain. meter persegi : Lelaki : ….

ia tidak perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia.. Perniagaan dan Perindustrian ( Majlis Perbandaran Subang Jaya ) 1998 dan Undang-Undang Kecil Iklan ( Majlis Perbandaran Subang Jaya ) 1998. Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan di dalam borang permohonan ini adalah benar dan saya akan mematuhi semua syarat-syarat yang dikenakan mengikut Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred. Seksyen 3 (2) Penggunaan Bahasa Malaysia hendaklah dengan ejaan dan nahu yang betul. Jika perniagaan bukan didaftarkan dalam Bahasa Malaysia. BUTIR-BUTIR IKLAN : * UKURAN ( METER ) BIL. ( Tandatangan & Cop Pemohon ) 4 . Walau bagaimanapun. iklan tersebut hendaklah menyatakan aktivitinya di dalam Bahasa Malaysia. (UNIT) BERCAHAYA/ TIDAK BERCAHAYA TEMPAT PEMASANGAN IKLAN * Sila isikan visual iklan di Lampiran C GARISPANDUAN PENGGUNAAN BAHASA IKLAN UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN MPSJ 1998 Bahasa Malaysia hendaklah digunakan bagi semua iklan atau bersama dengan apaapa bahasa lain.BAHAGIAN B ( LESEN IKLAN ) 1. ditunjukkan/ dipamerkan denga lebih jelas dari segi visual dan kedudukan berbanding bahasa-bahasa lain. Tarikh : ………………………. Seksyen 3 (1) Penggunaan Bahasa Malaysia hendaklah diutamakan. …………………………………. berukuran lebih besar.

LAMPIRAN A PELAN LOKASI 5 .

LAMPIRAN B PELAN LANTAI 6 .

BUTIR IKLAN ALAMAT PREMIS : TANDATANGAN PEMOHON : KEGUNAAN PEJABAT :   BIL 1 2 UKURAN (METER) BIL UNIT JENIS IKLAN BERCAHAYA / TIDAK BERCAHAYA** BERCAHAYA / TIDAK BERCAHAYA** BIL 3 4 UKURAN (METER) BIL UNIT JENIS IKLAN BERCAHAYA / TIDAK BERCAHAYA** BERCAHAYA / TIDAK BERCAHAYA**     *Jika runag tidak mencukupi sila gunakan lampiran lain ** Potong yang tidak berkenaan .LAMPIRAN C  GAMBARAJAH IKLAN / PAPAN IKLAN                                BUTIR.

Semua kedai makan mestilah mematuhi “Garis Panduan Untuk Kedai Makan dan Gerai di Majlis Perbandaran Subang Jaya”. Semua salinan asal perlu disimpan sendiri samaada oleh pemilik premis atau pengendali makanan untuk pemeriksaan dari semasa ke semasa. Tambahan melibatkan ‘sanitary layout’. Pintu / tingkap yang melibatkan pengudaraan dan pencahayaan e. Papantanda larangan merokok 2. Pemadam Api c.LAMPIRAN D SYARAT-SYARAT KESIHATAN BAGI PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN PREMIS YANG MELIBATKAN MAKANAN DAN MINUMAN 1. Dinding sekat (partition) b. (Rujuk risalah yang dilampirkan). 8 . Tangga d. 3. Permohonan lesen memerlukan kelulusan Jabatan Bangunan Majlis Perbandaran Subang Jaya jika melibatkan perkara – perkara berikut : a. Wajib menghadiri Kursus Asas Pengendalian Makanan. SYARAT-SYARAT TAMBAHAN 1. 5. 6. Peti Ubat b. Wajib menyediakan perkara – perkara seperti berikut : a. 2. Tuan punya premis bertanggungjawab memastikan pekerja-pekerja yang terlibat dalam pengendalian makanan menjalani pemeriksaan perubatan dan mengambil vaksinasi terhadap demam kepialu daripada klinik kerajaan atau swasta yang diiktiraf oleh Majlis. Sesalinan bukti laporan pemeriksaan perubatan dan pemberian suntikan vaksinasi terhadap demam kepialu ( Typhoid Fever ). Tuan punya premis dan semua pekerja yang terlibat dengan pengendalian makanan wajib menghadiri kursus/latihan pengendalian makanan dari institusi latihan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. serta bukti menghadiri Kursus pengendalian makanan hendaklah dikemukakan kepada Majlis semasa mengemukakan permohonan lesen. Wajib mendapatkan Suntikan Pelalian Terhadap Demam Kepialu (Typhoid Fever). Semua premis perniagaan makanan dan kilang makanan dikehendaki mematuhi pengurusan sisa gris yang ditetapkan oleh pihak Majlis . 4. Dinding bata (brickwork) c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful