Anda di halaman 1dari 11

Sejarah Tingkatan 4

Bab 1
Kemunculan Tamadun Awal Manusia
1.1 Pengenalan
1.2 Makna Tamadun
1.3 Ciri-ciri Tamadun
1.4 Proses Pembentukan Tamadun

Tamadun Mesopotamia Tamadun Mesir Purba


. Lokasi . Lokasi
. Kerangka Masa . Kerangka Masa
. Proses Pembentukan . Proses Pembentukan
. Ciri-ciri Tamadun . Ciri-ciri Tamadun
. Sumbangan . Sumbangan

Tamadun Indus Tamadun Hwang Ho


. Lokasi . Lokasi
. Kerangka Masa . Kerangka Masa
. Proses Pembentukan . Proses Pembentukan
. Ciri-ciri Tamadun . Ciri-ciri Tamadun
. Sumbangan . Sumbangan

1.5. Penutup

Nama Pelajar : ____________________________


Nama Pelajar : ____________________________
Tingkatan : _____________________
Tingkatan : _____________________

-1-
1.1. Pengenalan.

1. Zaman Pra Sejarah terdiri dari [m.s. 2]

a. Paleolitik
b. Mesolitik
c. Neolitik
d. Logam

2. Lengkapkan maklumat berikut.

Zaman Tempat tinggal Kehidupan Peralatan


 Secara nomad Alat2 batu ciptaan
 Hidup dalam mereka lebih
Paleolitik &  Di tepi tasik kelompok keluarga mengutamakan fungsi
Mesolitik  Tepi sungai atau secara daripada nilai estetika
[m.s.2]  Dalam gua kumpulan atau seni
 Memungut hasil
hutan
 Memburu binatang
 Menangkap ikan

Neolitik  Hidup menetap dalam kelompok yg besar iaitu  Penciptaan alat batu
[m.s.2] masyarakat yg telah dilicinkan
 Bercucuk tanam dan ternak binatang dan juga pelbagai
 Pengkhususan kerja fungsi
 Sistem tukar barang  Bahan tembikar
 Menghasilkan bahan dari logam
 Dibahagikan kpd dua iaitu Zaman Gangsa dan  Penggunaan logam
Zaman Logam Zaman Besi  Mencipta perahu dan
[m.s.3]  Wujudnya kegiatan perdagangan maritime rumah
 Petempatan besar dan kota pertahanan
 Terbentuknya Bandar atau kota

-2-
1.2. Makna Tamadun

3. Keterangan berhubung makna Tamadun.

Pandangan/Sarjana Keterangan
Bahasa Arab  Drp perkataan mudun dan madain
[m.s. 4]  Madana bermaksud tinggi budi bahasa danpembukaan bandar
 Civilization yg berasal dari bahasa Greek civitas yg bermaksud
Bahasa Inggeris Bandar
[m.s. 4]  Boleh diertikan sebagai peradaban
Masyarakat Barat  Tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah cth hal2
[m.s. 5] kebudayaan spt penulisan, undang2, kesenian dan pembandaran
Gordon Childe  Pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun
[m.s. 45 dalam sesebuah masyarakat
Darcy Riberio &  Menolak unsure rohaniah sebaliknya menekankan dan
R.A.Buchanan pembangunan lahiriah
[m.s. 5]
 Tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah dan
Pandangan Islam rohani
[m.s. 5]

Syed Naquib al-


Attas
[m.s. 5]

Richard Sullivan
[m.s. 5]

1.3. Ciri-ciri Tamadun


4. Senarai 6 ciri Tamadun. [m.s. 6]
a. Pertempatan kekal
b. Kehidupan berorganisasi
c. Sistem pemerintahan
d. Pengkhususan pekerjaan
e. Agama dan Kepercayaan
f. Bahasa dan tulisan

-3-
5. Menghuraikan 6 ciri Tamadun manusia.
Pertempatan kekal [m.s. 6] Kehidupan berorganisasi [m.s.6]
 Membawa corak hidup yg lebih sistematik  Merangkumi aspek politik, ekonomi & social
 Memastikan kelangsungan bekalan makanan  Mengatur cara hidup manusia
 Kemajuan dalam bidang pertanian iaitu  Peringkat awal hanya system keluarga saja
penanaman makanan dan penternakan  Sistem masy awal berbentuk pyramid dan
 Cth teknologi baru spt cangkul dan sistem bersusun lapis
pengairan yg baik  Peringkat paling atas ialah raja dan bangsawan
 Meningkatkan pengeluaran dan lebihan  Peringkat kedua gol agama, ketua keluarga dan
pengeluaran diikuti golongan rakayat dan hamba
Sistem pemerintahan [m.s.7] Pengkhususan pekerjaan [m.s.7]
 Menjalankan pentadbiran  Wujud peningkatan dlm produktiviti
 Gunakan unsur magis dan wakil tuhan utk  Hasilnya kemakmuran dan kestabilan politik dan
dptkan pengiktirafan perkembangan ekonomi
 Lahirnya system perundangan yg jadi panduan  Terbentuk pertukaran barangan(Sistem Barter)
 Wujudnya perdagangan
Agama dan Kepercayaan [m.s.7 & 8] Bahasa dan tulisan [m.s. 8]
 Berkait rapat dgn pengiktirafan gol pemerintah,  Berkaitan dgn perkembangan ilmu pengetahuan
pembahagian social masy., kesenian,ilmu  Bahasa yg tertua ialah Yunani dan Sanskrit
pengetahuan dan pembinaan  Tulisan awal ialah hierglif, cuneiform dan
 Percaya kpd semangat dan kuasa ghaib iaitu ideogram
animisme  Bahasa dan tulisan penting dlm penyebaran ilmu
 Kemudian kepercayaan bertukar kpd agama pengetahuan dan perhubungan, dan alat yg
iaitu politeisme(banyak tuhan) penting utk menyampaikan,
memperkembangkan serta mencatatkan idea dan
pemikiran manusia
 Tulisan penting utk tujuan pentadbiran spt
penyimpanan rekod, penulisan udang2, hal2
agama
Peranan Bandar:
 Sebagai pusat pentadbiran
 pusat aktiviti ekonomi
 pusat penyembahan dan ritual
 pusat perkembangan ilmu pengetahuan
 pusat pertemuan masyarakat
 sebuah manifestasi kpd penciptaan manusia yg mencerminkan tahap ketamadunan manusia

-4-
6. Lukiskan peta Tamadun Awal manusia untuk menunjukkan Tamadun
Mesopotamia, Hwang Ho. Indus dan Mesir Purba. [m.s. 9]

Petunjuk :

-5-
1.4. Proses Pembentukan Tamadun

7. Maksud pembentukan tamadun ialah, [m.s. 8]


_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

8 Tamadun Mesopotamia (ms 10)

Maklumat/Fakta Huraian
a. Lokasi [m.s.10]

b. Kerangka masa
[m.s. 10]

c. Proses Pembentukan
[m.s. 11]

d. Ciri-ciri Tamadun i. Sistem pemerintahan [m.s.12]

ii. Organisasi sosial [m.s.12]

-6-
iii. Pengkhususan pekerjaan [m.s.13]

i v. Bahasa dan Sistem Tulisan [m.s.14]

v. Pertempatan Kekal [m.s.11]

e. Sumbangan
[m.s.14,15 &16]

9 Tamadun Mesir Purba

Maklumat/Fakta Huraian
a. Lokasi [m.s.17]

b. Kerangka masa
[m.s. 18]

c. Proses Pembentukan
[m.s. 18]

d. Ciri-ciri Tamadun i. Sistem pemerintahan [m.s.19]

ii. Organisasi sosial [m.s.19]

-7-
iii. Pengkhususan pekerjaan [m.s.20]

i v. Bahasa dan Sistem Tulisan [m.s.20]

v. Pertempatan kekal [ m.s. 18 & 19]

vi. Agama dan Kepercayaan [m.s.20]

e. Sumbangan
[m.s.21 & 22]]

10 Tamadun Indus

Maklumat/Fakta Huraian
a. Lokasi [m.s.23]

b. Kerangka masa
[m.s. 23]

c. Proses Pembentukan
[m.s. 24]

d. Ciri-ciri Tamadun i. Organisasi sosial [m.s.25]

-8-
ii. Pengkhususan pekerjaan [m.s.26]

iii. Bahasa dan Sistem Tulisan [m.s.26]

iii. Agama [m.s.26]

v. Pertempatan Kekal [m.s.24]

e. Sumbangan i.Perancangan Bandar [m.s.27]


[m.s.14,15 &16]

ii. Sifat keterbukaan [m.s.27 & 28]

11 Tamadun Hwang Ho

Maklumat/Fakta Huraian
a. Lokasi [m.s.28]

b. Kerangka masa
[m.s. 29]

c. Proses Pembentukan
[m.s. 29]

d. Ciri-ciri Tamadun i. Sistem pemerintahan [m.s.31]

-9-
ii. Organisasi sosial [m.s.30]

iii. Pengkhususan pekerjaan [m.s.30]

iv. Agama dan keperluan [m.s.31]

v. Bahasa dan Sistem Tulisan [m.s.31]

vi. Pertempatan Kekal [m.s.29]

e. Sumbangan
[m.s.32 & 33]]

Rumusan

- 10 -
……………………………………………….. Tamat ……………………………………………………………….

“ Tidak ada erti hidup kalau berputus asa dan tidak ada alas an berputus asa kalau masih
hidup “

Mustafa Kamal

- 11 -