SAIDATINA KHADIJAH BINTI KHUWAILID R.

A
Unit 2

R I WAYAT H I D U P DA N P E R I BA D I 
Nama sebenar beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Tokoh perniagaan yang kaya raya. Berkahwin ketika berumur 40 tahun, dan menjadi isteri pertama Rasulullah. Wafat selepas 10 tahun Baginda menjadi rasul.

SIFAT 
Taat perintah Allah Berakhlak mulia Dermawan Sabar Tabah dan cekal Penyayang

SUMBANGAN PADA ISLAM 
Mendermakan semua hartanya Sentiasa di sisi nabi semasa saat susah dan senang Sentiasa memberi dorongan kepada Nabi dalam dakwah. Tidak pernah merasa jemu walau selalu ditinggalkan suami yang berdakwah.

S U M BA N G A N S E BAG A I I S T E R I 
Menenangkan Nabi ketika baru menerima wahyu Orang pertama memeluk agama Islam. Mengorbankan hartanya untuk perjuangan Islam Isteri yang setia, jujur dan tabah

SOALAN PENGUKUHAN 
Terangkan dengan ringkas riwayat hidup Saidatina Khadijah Berikan 2 sumbangan Saidatina Khadijah kepada Islam Mengapa Saidatina Khadijah memilih Nabi Muhammad sebagai suami