ISU-ISU SEMASA PERKEMBANGAN KURIKULUM

AZIMAHANI JAMALUDDIN RBT 1 PISMP AMBLN JAN 09

PERKEMBANGAN.

PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

PELAKSANAAN KEMAHIRAN HIDUP
‡ Mula dilaksanakan pada tahun 1993 ‡ KHSR menggantikan Kemahiran Manipulatif ‡ Diajar kepada murid-murid tahap dua (tahun 4, 5, 6) ‡ Tiada peperiksaan (UPSR) tetapi wajib ada penilaian di peringkat sekolah

PERUBAHAN KANDUNGAN KURIKULUM KHSR
‡ Beberapa tajuk disusun semula ‡ Bertujuan untuk mengukuhkan kesinambungan, elak pertindihan dan kemas kini kandungan ‡ Lebih memberi fokus kepada reka bentuk ‡ Elemen kreativiti dan Reka Cipta ditambah ‡ Terdapat dua bidang iaitu 1. Reka bentuk dan Teknologi 2. Perniagaan dan Keusahawanan

Organisasi Kandungan KHSR
1. Reka Bentuk Dan Teknologi a. Keselamatan Dan Organisasi Bengkel b. Kreativiti Dan Reka Cipta c. Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek d. Elektrik Dan Elektronik e. Baik Pulih Dan Penyenggaraan f. Jahitan g. Tanaman Hiasan h. Ikan Hiasan I. Tanaman Sayuran
8

BIDANG MATAPELAJARAN RBT
‡ Bekalkan pengetahuan dan kemahiran teknologi. ‡ Menggunakan teknik dan proses pembuatan . ‡ Menghasilkan tanaman hiasan dan melakukan kerja penyelenggaraan alatan yang telah digunakan.

Organisasi Kandungan KHSR
2. Perniagaan Dan Keusahawanan a. Barang Jualan b. Merancang Dan Menyediakan Jualan c. Mempromosi Jualan d. Mengurus Jualan e. Merekod Jualan f. Mengurus Perbelanjaan Diri g. Risiko Dalam Perniagaan h. Sikap Pengguna Yang Bijak

10

BIDANG MATAPELAJARAN PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
‡ Bekalkan pengetahuan mengenai amalan perniagaan dan keusahawan ‡ Merancang penyediaan jualan dengan menerapkan etika jualan ‡ Pupuk nilai dan sikap seperti berdikari, yakin diri, inisiatif, dan berdaya. ‡ Dedahkan tentang kaedah mencari dan menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana.

ARAS PEMBELAJARAN
‡ Aras 1 - aras asas yang mesti dikuasai oleh semua murid sebelum ke Aras 2. ‡ Aras 2 - merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1. ‡ Aras 3 - aras pengayaan untuk murid yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2.

PERBANDINGAN KURIKULUM ERA DAHULU DENGAN ERA MODEN
ERA DAHULU 1. Secara hafalan 2. Menekankan - Bacaan - Penulisan - Bacaan Kitab ERA KENEGARAAN 1. Melahirkan rakyat baik 2. Menggalakan Kemajuan sosial 3. Kurikulum praktikal - Perniagaan & Komersial ERA MODEN 1. Keperluan Rakyat 2. Menyediakan pelajar untuk menyelesaikan masalah 3. Pilihan pelajar