Anda di halaman 1dari 8

www.liasafuan.

com

Kriteria Laman Web Yang


Baik
Kriteria Laman Web Yang Baik

Penulis tidak akan bertanggungjawab jika terdapat apa-apa masalah berhubung


kesilapan atau kesalahan maklumat, apa-apa risiko, sama ada secara peribadi atau tidak
yang berlaku atas penggunaan dan aplikasi ebook ini secara langsung atau tidak
langsung. ebook ini diterbitkan dengan sebaik mungkin bagi tujuan panduan dan
pendidikan para pembaca.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi, isi


kandungan laporan ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat
kebenaran daripada penulis. Anda boleh sebarkan ebook ini kepada rakan-rakan yang
lain secara percuma sebagai perkongsian ilmu dengan syarat tidak mengubah sebarang
kandungannya.

Saipul Anuar Mohd Sayuti


web : http://www.liasafuan.com
email : saipul65@gmail.com

2 Hak Cipta © 2010 www.liasafuan.com


Kriteria Laman Web Yang Baik

Kriteria Laman Web Yang Baik

Terdapat beberapa perkara penting yang harus diambil kira semasa


membina laman web. Langkah-langkah berikut amat bagus bagi menghasilkan
laman web yang baik dan boleh memberi impak kepada pengunjung anda:

Pautan/Menu
u

Gambar/logo

Info Pautan/Menu

Rujukan : www.liasafuan.com

1. Rekabentuk laman web yang simple / mudah. Ingat, tujuan anda membina
laman web ialah untuk menyampaikan info tentang produk anda kepada
pelawat. Jadikan lama web anda ringkas dan elakkan menggunakan gambar
dan animasi yang terlalu banyak sehinga mengganggu tumpuan pengunjung
anda terhadap info yang anda sediakan.

3 Hak Cipta © 2010 www.liasafuan.com


Kriteria Laman Web Yang Baik

2. Pastikan anda tahu dan faham apa tujuan laman web tersebut dibina kerana
ia akan mempengaruhi pelbagai aspek rekabentuk laman web seperti
penggunaan warna, sasaran pengguna, teknologi, dsb. Isi laman web juga
haruslah fokus kepada objektif.

3. Kedudukan pautan/menu perlu konsisten. Anda perlu menyediakan pautan


pada kedudukan yang tetap. Jika dalam fail utama pautan anda berada
dibahagian tengah atas, pastikan laman lain juga mempunyai pautan pada
kedudukan yang sama.

4. Gambar yang digunakan hendaklah optima supaya ia cepat dimuat turun dan
tidak terlalu berat. Rekabentuk grafik yang menarik menjadikan laman web
anda unik dan menarik di pandangan mata pengunjung, tetapi ingat, hanya
letak gambar-gambar yang berkaitan sahaja (gambar produk anda).
Pemilihan konsep warna yang sesuai juga amat penting.

4 Hak Cipta © 2010 www.liasafuan.com


Kriteria Laman Web Yang Baik

Navigasi

Rujukan : www.liasafuan.com/ebookmall

5. Navigasi. Apa itu navigasi? Navigasi ialah perjalanan web anda dari satu
halaman ke satu halaman berdasarkan pautan yang anda telah buat.
Pastikan anda mereka bentuk pautan/menu anda dengan jelas dan mudah
untuk dilihat pengunjung. Pilih warna yang sesuai supaya ianya dapat
dibezakan dan kelihatan jelas.

5 Hak Cipta © 2010 www.liasafuan.com


Kriteria Laman Web Yang Baik

Logo / Nama

Rujukan : www.liasafuan.com/ebookmall

6. Logo dan nama. Pastikan logo atau nama laman web anda dipaparkan
dengan jelas kerana ianya adalah identiti perniagaan anda.

7. Font. Anda perlu pilih font yang standard sahaja seperti Arial, Verdana atau
Times New Roman. Jika anda menggunakan font yang bukan standard, ada
dua perkara mungkin berlaku:

a. Menyusahkan pengunjung anda membaca. (Font Script)


b. Mungkin ada pengunjung yang tidak dapat melihat dan membaca kerana
font tersebut tiada di dalam komputer mereka.

6 Hak Cipta © 2010 www.liasafuan.com


Kriteria Laman Web Yang Baik

Teks

Grafik

Pautan

Email / telefon

Rujukan : www.liasafuan.com/ebookmall

8. Cara menghubungi anda. Anda perlu sediakan kaedah atau cara bagaimana
pengunjung boleh menghubungi anda sama ada melalui email, form atau
telefon.

9. Isi kandungan web anda. Anda perlu pastikan maklumat yang anda sediakan
dalam web adalah berkaitan dengan perniagaan anda dan mencukupi, kerana
pengunjung akan merasa puas hati dengan info yang lengkap. Mereka
mungkin akan membuat belian jika mereka yakin dengan produk anda.

10. Pastikan pautan yang anda buat di laman web berfungsi.

7 Hak Cipta © 2010 www.liasafuan.com


Kriteria Laman Web Yang Baik

11. Susunan. Pastikan susunan grafik, button, teks dan pautan disusun dengan
baik dan tersusun. Laman web yang berterabur membuatkan pengunjung
tidak akan lawati web anda untuk kali ke-2 dan seterusnya.

Tips:

a. Cara terbaik untuk anda mendapat idea bagaimana membina laman web ialah
dengan melihat laman web orang lain.

b. Rekabentuk laman web yang baik mengandungi 3 unsur utama iaitu :

 Menarik (attractive)

 Mudah digunakan (user friendly)

 Laman web bermaklumat (full of information)

c. Ingat, tujuan anda membina laman web bukan semata-mata untuk


menghasilkan laman web yang cantik dan menarik, tetapi yang lebih penting
ialah maklumat dan mesej yang anda ingin sampaikan kepada pengunjung
tercapai.

Selamat Berjaya!

Ikhlas daripada

liasafuan
Saipul Anuar Mohd Sayuti
www.liasafuan.com

8 Hak Cipta © 2010 www.liasafuan.com