Anda di halaman 1dari 6

SIJIL PELUKIS PELAN SENIBINA

LEMBARAN KERJA PENILAIAN BERTERUSAN AMALI


BPS 102 – CADD 1

Amali : A3
Tajuk : Menggunakan arahan-arahan ‘construct’ dan ‘modify’
Objektif : Di akhir amali pelajar akan
1. Dapat melukis objek dengan mudah dan tepat.
2. Dapat membuat salinan objek.
3. Dapat memanjang dan memendekkan objek dengan
mudah.
Alatan dan Bahan : 1. Set komputer
2. LCD projector
3. Papan putih
4. Marker pen
Jangkamasa : 2 jam

ARAHAN KERJA BAGI FAKTOR ASAS

Nota kepada Pensyarah Modul:

Pensyarah Modul bolehlah memberi salinan fotokopi bagi arahan Persediaan


kepada pelajar sebelum kelas amali diadakan bagi membolehkan pelajar membuat
persediaan awal.

1
PERSEDIAAN (5%)

Kriteria Langkah-langkah

Menghidupkan Pelajar diminta untuk menghidupkan komputer masing-masing


komputer dengan:
1. memastikan ada bekalan kuasa.
2. menghidupkan punca kuasa
3. menghidupkan komputer
4. memastikan komputer dapat berfungsi dengan baik

Memulakan program Pelajar diminta untuk memulakan program AutoCAD dengan fail
AutoCAD dengan fail baru dengan:
baru 1. double click pada ikon program AutoCAD
2. memastikan program AutoCAD dapat berfungsi dengan baik

Mengaktifkan toolbar Pelajar diminta untuk memastikan toolbar modify telah


modify dikeluarkan di skrin papar

PROSES (40%)

Kriteria Langkah-langkah Hasil

Array 1. Lukiskan sebuah circle berdiameter 10


mm pada koordinat 10,10
2. Klik pada ikon array, pilih kaedah polar
array dan masukkan centre point (x,y)
dengan menjadikan sebaga titik rujukan
3. Tukarkan total number of ítems kepada
6.
4. Klik pada ikon select object dan pilih
objek circle yang telah dilukis tadi.
5. Akhir sekali klik buton OK

Copy 1. Lukiskan sebuah objek.


2. Klik pada ikon copy dan select all
kepada objek yang berkenaan.
3. Pilih point displacement yang sesuai
dan drag kepada tempat yang diingini.

2
Kriteria Langkah-langkah Hasil

Mirror 1. Lukiskan sebuah segitiga seperti


disebelah.
2. Bina satu garisan panduan.
3. Klik pada ikon mirror dan pilih objek
yang telah dilukis.
4. Tentukan mirror line, dan enter.

Offset 1. Hasilkan satu bulatan bebas.


2. Pilih ikon offset dan tentukan jarak
offset.
3. Seterusnya klik pada bulatan sediada,
setelah bulatan bertukar menjadi
garisan putus-putus, klikkan pada
ruangan luar objek berkenaan.

Move 1. Klik pada ikon move dan pilih objek


yang hendak dialihkan.
2. tentukan point displacement yang
sesuai.

Erase 1. Klik pada ikon erase dan select pada


objek yang hendak dipadam.
2. Tekan butang enter.

Break 1. Lukiskan satu garisan 50 mm.


2. Pilih ikon break dan tentukan satu titik
pertama di atas garisan.
3. Kemudian tentukan titik yang kedua
untuk memutuskan garisan tersebut.

3
Kriteria Langkah-langkah Hasil

Extend 1. Lukiskan garisan menegak dan


melintang seperti rajah di sebelah.
2. Klik pada ikon extend, kemudian klik
pada garisan menegak dan tekan
butang enter.
3. Klik pada garisan melintang, sehingga
garisan tersebut bertemu dengan
garisan menegak.

Trim Command: Trim


Current settings: Projection=UCS,
Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: pilih garisan yang
pemotong
Select objects: enter
Select object to trim or shift-select to
extend or [Project/Edge/Undo]: pilih
bahagian yang hendak dipotong
Select object to trim or shift-select to
extend or [Project/Edge/Undo]: enter
Command:

Stretch Command: _stretch


Select objects to stretch by crossing-
window or crossing-polygon...
Select objects: Specify opposite corner: 1
found (pilih bucu dengan membuat
window dari kanan ke kiri di satu bucu
yang hendak di stretch)
Select objects:
Specify base point or displacement: (pilih
end point bucu yang hendak di stretch)
Specify second point of displacement or
<use first point as displacement>: 5
Command:

Chamfer Command: CHAMFER


(TRIM mode) Current chamfer Dist1 =
2.3000, Dist2 = 1.0000
Select first line or
[Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: D
(Mewakili arahan distance)
Specify first chamfer distance <2.3000>:
2.3
Specify second chamfer distance
<1.0000>: 1

4
Kriteria Langkah-langkah Hasil

Select first line or


[Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:
Select second line:
Cammand:

Fillet Command: Fillet


Current settings: Mode = TRIM, Radius =
0.5
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:
Radius
Specify fillet radius <0.5000>: 4
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:
pilih garisan pertama
Select second object: pilih garisan kedua
Command:

Fillet bernilai sifar(Tiada lengkung)

Divide 1) Lukiskan garisan AB


2) Kemudian, dengan menggunakan
arahan point divide, bahagikan garisan
tersebut kepada beberapa bahagian
yang dikehendaki
3) Garisan yang telah dibahagikan akan
mempunyai jarak yang sama

Measure 1) Lukiskan segi empat tepat seperti di


atas
2) Kemudian dengan menggunakan Objek sebelum anda
arahan point measure, pertama select menggunakan arahan point
objek, seterusnya masukan jarak setiap measure
titik yang anda ingin tetapkan
contohnya 10 unit
3) Bagi menunjukkan titik point yang anda
telah anda hasilkan, set pada bahagian
format melalui Full Down Menu

Objek selepas anda


menggunakan arahan
point measure

5
HASIL (25%)

Lembaran kerja dikepilkan disebelah

KRITERIA PENILAIAN BAGI FAKTOR TAMBAHAN

FAKTOR TAMBAHAN (30%)

Kriteria Langkah-langkah

Mengikut Pelajar akan ditolak satu markah sekiranya gagal mengikut arahan
arahan pensyarah bagi kali pertama, ditolak satu markah lagi bagi kali
kedua dan seterusnya. Jumlah markah maksimum yang ditolak
bagi kriteria ini ialah sebanyak 5 markah.

Imaginasi Pelajar akan ditolak satu markah sekiranya tidak dapat mengikuti
arahan pensyarah dengan cepat dan tepat bagi sesuatu kriteria
penilaian untuk kali pertama, ditolak satu markah lagi bagi kali
kedua dan seterusnya. Jumlah markah maksimum yang ditolak
bagi kriteria ini ialah sebanyak 10 markah.

Dapat Pelajar akan ditolak satu markah sekiranya tidak dapat mengikuti
mengeksplorasi arahan pensyarah yang umum bagi sesuatu kriteria penilaian untuk
sendiri kali pertama, ditolak satu markah lagi bagi kali kedua dan
seterusnya. Jumlah markah maksimum yang ditolak bagi kriteria ini
ialah sebanyak 15 markah.