LAMPIRAN A JADUAL KETIGA [ Subperaturan 7 (1) ] PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN ( PENERIMAAN MASUK MURID KE SEKOLAH, PENYIMPAN DAFTAR DAN SYARAT

BAGI PENGEKALAN MURID BELAJAR DI SEKOLAH ) 1998 PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
Pengarah Pelajaran Negeri u.p.: Pegawai Pelajaran Daerah: Nama dan alamat sekolah :

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN PEEL 55100 KUALA LUMPUR

BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nama murid: Jantina: MUHAMMAD AKMAL

LELAKI 22/11/2002 No. KPengenalan/surat beranak: 021122-14-0531

Tarikh Lahir: Bangsa :

MELAYU 6/8/2008 setahun

Tarikh Pendaftaran (sekolah sekarang) : Nama biasiswa : Tahun terakhir/tingkatan tertinggi :

Jumlah biasiswa : TAHUN 2

Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) : * Kelulusan UPSR PMR SPM ________________________ ________________________ ________________________ JOHARI BIN ALIAS

(sila lampirkan sesalinan keputusan peperiksaan)

10. 11. 12.

Nama ibu/bapa/penjaga :

Alamat ibu/bapa/penjaga : 18-10-7 INDAH MAS APARTMENT, JALAN IKAN EMAS, 56000 CHERAS, KUALA LUMPUR Alamat surat menyurat ( Jika lain dari no. 11:

13.

Sekolah baru yang dipilih : Pilihan Pertama Pilihan Kedua : : : : : SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PERMAISURI SEKOLAH DIATAS BERHAMPIRAN DENGAN RUMAH DAN TIADA MASALAH PENGANGKUTAN JANUARI 2011 DISOKONG SEPENUHNYA Cop Rasmi

14. 15. 16.

Sebab-sebab pertukaran Tarikh pertukaran dikehendaki Ulasan Guru Besar atau Pengetua

Tarikh : ………………………………… ( Tandatangan Guru Besar atau Pengetua ) No. Telefon Ibu Bapa : 012-6642921/0172944153 _________________________________________________________________________________ Untuk kegunaan Jabatan Pelajaran Negeri / …………………………………...* diluluskan / tidak diluluskan untuk penerimaan masuk ke sekolah ……………………………………….. ……………………………………………………….mulai dari tarikh dipohon. * Potong jika tidak berkenaan Cop Rasmi

……………………………………………………….

………………………….

( Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri )
Sila sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :

Tarikh :

(i) Surat nikah / perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa (ii) Perintah mahkamah tentang hak jagaan, jika ibu bapa bercera i/ berpisah atau (iii) Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 AKTA Pengangkatan 1952 NOTA : 1. 2. 3. 4. 5. 2 salinan dihantar terus kepada Pengarah Pelajaran yang menerima. 1 salinan dihantar kepada Pengarah Pelajaran. 2 salinan dihantar kepada Pegawai Pelajaran Daerah yang berkenaan. 1 salinan kepada ibu bapa / penjaga. 1 salinan untuk fail sekolah.