Anda di halaman 1dari 1

EMBUH I

Wengi saya atis


sansaya pepet
mamring
mbatiri ati
gempil
napaki impen kapungkur
kadaluwarsa
kang tansah beksan
sajroning netra
Purworejo, 26 Agustus 1993