Tamadun Islam dan Tamadun Cina Perdagangan Perkahwinan Penyebaran agama Islam

Tamadun India dan Tamadun Cina Penyebaran agama Buddha Perkongsian ilmu dalam bidang sains dan teknologi,matematik. -

Tamadun India dan Tamadun Melayu Sistem pemerintahan Penyebaran agama Bahasa dan kesusateraan Adat resam dan budaya Kesan interaksi antara tamadun India,Cina dan Islam terhadap tamadun Malaysia

Tamadun Cina dan Tamadun Melayu Kemahiran Teknologi Kebendaan

Terhadap tamadun Malaysia Semangat perpaduan 1 Malaysia Kebudayaan, kesenian Bahasa Makanan Harmoni

Tamadun islam dan Tamadun Melayu -penyebaran agama Islam -perdagangan -perkembangan ilmu pengetahuan -Kesusateraan -Budaya