Modul 1 Lukisan Geometri

RSL 1/ PB

RANCANGAN SESI LATIHAN (100 waktu)
Mata Pelajaran Modul 1 Sub-modul : PEMESINAN BERKOMPUTER : LUKISAN GEOMETRI : 1.1 : PENGENALAN KEPADA LUKISAN TEKNIK 1.2 : JENIS GARISAN, PENGHURUFAN DAN PENDIMENSIAN 1.3 : GARISAN 1.4 : SUDUT 1.5 : SEGITIGA 1.6 : POLIGON SEKATA 1.7 : ELIPS 1.8 : SKALA 1.9 : TANGEN DAN BULATAN 1.10 : PANDANGAN ORTOGRAFIK 1.11 : LUKISAN ISOMETRI

TAJUK

Jabatan/panitia Tarikh Pengajar Bil.pelajar Lokasi latihan

AMALAN BENGKEL MESIN NUUR IRWANI BT ABD HAMID Makmal AutoCAD Pelajar dapat: 1. Menggunakan pelbagai alat lukisan. 2. Membuat penghurufan, mendimensi dan garis kerja serta kejurupelanan yang baik. 3. Membina garisan dan sudut. 4. Membina dan menggunakan skala. 5. Membina segi tiga, polygon sekata, tangent dan bulatan dan elips. 6. Membuat lukisan ortografik dan isometri. 1.1 PENGENALAN KEPADA LUKISAN TEKNIK

Objektif

Pengenalan: • Gambaran latihan yang diajar

1.1.1 1.1.2

Jenis dan pengunaan peralatan lukisan. Saiz kertas lukisan.

1.2 JENIS GARISAN, PENGHURUFAN DAN PENDIMENSIAN 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 Gred pensil yang biasa. Penjagaan dan penggunaan pensil. Jenis garisan mengikut BS 308 1972. Huruf tegak dan condong, angka dan pecahan. Kegunaan garisan pandu. Prinsip pendimensian. Jenis dimensi. Prinsip menyusun atur lukisan.

1.3 GARISAN 1.3.1 1.3.2 Pembinaan garisan lurus. Membahagi garisan.
2

1 1. Pembinaan sekala.7. 1. Melukis lukisan geometri bongkah. Jenis dan prinsip unjuran ortografik. 1.9.10.10.11. Pembinaan bulatan pada segitiga.2 Jenis skala.1 1. 2.10.1 1. Kaedah pembinaan elips.6 POLIGON SEKATA 1. 1.5. Pandangan dalam lukisan unjuran ortografik.8.11. Pembinaan lukisan unjuran ortografik.9 TANGEN DAN BULATAN 1.4.11. murid akan menggunakan peralatan lukisan.8.1 1.6. • 3 . Murid telah mempelajari jenis peralatan lukisan dan lukisan geometri dalam mata pelajaran kemahiran hidup dan matematik semasa di tingkatan 3.4.4 SUDUT 1.10 1.7.1 Konsep isometri.1 Pembinaan poligon sekata.3 Kaedah membina lukisan isometri.2 Pembinaan sudut asas.1 1.4 1.7 ELIPS 1.11 Pembinaan tangen.Modul 1 Lukisan Geometri RSL 1/ PB 1.5 SEGITIGA 1.2 1.10. melukis lukisan unjuran ortografik dan isometri serta sentiasa mengamalkan langkah keselamatan. Membahagi sudut. • Produk yang dihasilkan Pengetahuan sedia ada murid.8 SKALA 1. • Langkah Pengajaran • Selepas sesi demontrasi ini. 1. 1.5. PANDANGAN ORTOGRAFIK Konsep dan simbola ortografik. Melukis lukisan geometri satah.2 Paksi elips.1 1. 1.3 1. LUKISAN ISOMETRI 1. melukis lukisan geometri.2 Ciri-ciri dalam isometri. 1. 1.2 Pembinaan segitiga.

. Selain menunjukkan eviden proses dan eviden produk.Modul 1 Lukisan Geometri RSL 1/ PB Isi • Kemahiran yang ditunjukkan kepada pelajar Guru menunjukkan kepada murid kaedah untuk :- 1 2 3 Kaedah melukis/membina lukisan geometri satah. Murid melukis lukisan geometri satah dan lukisan geometri bongkah serta mengamalkan langkah keselamatan Di akhir modul ini. pelajar boleh menggunakan peralatan lukisan. murid akan diuji secara ujian kecekapan. 4. Bahan sumber 1. Kaedah melukis lukisan unjuran ortografik. Kertas lukisan. Peralatan lukisan geometri. BBM. lisan dan bertulis. Nota iringan. 3. Kaedah latihan: Isi Penting • • Kesimpulan Pengajar membuat demontrasi kepada murid. 2. Pentaksiran • Pengajar meminta murid melukis lukisan geometri satah dan lukisan geometri bongkah serta akur dan mematuhi kehendak pentaksiran LPM. melukis lukisan atau membina lukisan geometri satah dan melukis lukisan geometri bongkah. Kaedah melukis lukisan isometri. 4 .