Modul 1 Lukisan Geometri

RSL 1/ PB

RANCANGAN SESI LATIHAN (100 waktu)
Mata Pelajaran Modul 1 Sub-modul : PEMESINAN BERKOMPUTER : LUKISAN GEOMETRI : 1.1 : PENGENALAN KEPADA LUKISAN TEKNIK 1.2 : JENIS GARISAN, PENGHURUFAN DAN PENDIMENSIAN 1.3 : GARISAN 1.4 : SUDUT 1.5 : SEGITIGA 1.6 : POLIGON SEKATA 1.7 : ELIPS 1.8 : SKALA 1.9 : TANGEN DAN BULATAN 1.10 : PANDANGAN ORTOGRAFIK 1.11 : LUKISAN ISOMETRI

TAJUK

Jabatan/panitia Tarikh Pengajar Bil.pelajar Lokasi latihan

AMALAN BENGKEL MESIN NUUR IRWANI BT ABD HAMID Makmal AutoCAD Pelajar dapat: 1. Menggunakan pelbagai alat lukisan. 2. Membuat penghurufan, mendimensi dan garis kerja serta kejurupelanan yang baik. 3. Membina garisan dan sudut. 4. Membina dan menggunakan skala. 5. Membina segi tiga, polygon sekata, tangent dan bulatan dan elips. 6. Membuat lukisan ortografik dan isometri. 1.1 PENGENALAN KEPADA LUKISAN TEKNIK

Objektif

Pengenalan: • Gambaran latihan yang diajar

1.1.1 1.1.2

Jenis dan pengunaan peralatan lukisan. Saiz kertas lukisan.

1.2 JENIS GARISAN, PENGHURUFAN DAN PENDIMENSIAN 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 Gred pensil yang biasa. Penjagaan dan penggunaan pensil. Jenis garisan mengikut BS 308 1972. Huruf tegak dan condong, angka dan pecahan. Kegunaan garisan pandu. Prinsip pendimensian. Jenis dimensi. Prinsip menyusun atur lukisan.

1.3 GARISAN 1.3.1 1.3.2 Pembinaan garisan lurus. Membahagi garisan.
2

Pandangan dalam lukisan unjuran ortografik. LUKISAN ISOMETRI 1. Melukis lukisan geometri satah.8. Pembinaan bulatan pada segitiga.2 1.2 Paksi elips. Murid telah mempelajari jenis peralatan lukisan dan lukisan geometri dalam mata pelajaran kemahiran hidup dan matematik semasa di tingkatan 3.1 1.10. PANDANGAN ORTOGRAFIK Konsep dan simbola ortografik.10.7. Membahagi sudut.1 1.5.10.10.5. melukis lukisan geometri. • 3 .8.1 1.2 Pembinaan sudut asas. 1.1 1.11. 1.1 1.11. 1.2 Ciri-ciri dalam isometri.1 Konsep isometri.3 1.1 1.11.2 Jenis skala. 1.6.9.7.2 Pembinaan segitiga.4 1. Melukis lukisan geometri bongkah.8 SKALA 1.4.3 Kaedah membina lukisan isometri.1 Pembinaan poligon sekata. 1. Jenis dan prinsip unjuran ortografik.Modul 1 Lukisan Geometri RSL 1/ PB 1.10 1. Kaedah pembinaan elips. • Produk yang dihasilkan Pengetahuan sedia ada murid. 1. 1.6 POLIGON SEKATA 1. 2.4.5 SEGITIGA 1. Pembinaan lukisan unjuran ortografik. murid akan menggunakan peralatan lukisan.4 SUDUT 1. Pembinaan sekala. • Langkah Pengajaran • Selepas sesi demontrasi ini.9 TANGEN DAN BULATAN 1.7 ELIPS 1. 1.11 Pembinaan tangen. melukis lukisan unjuran ortografik dan isometri serta sentiasa mengamalkan langkah keselamatan.

Peralatan lukisan geometri. Murid melukis lukisan geometri satah dan lukisan geometri bongkah serta mengamalkan langkah keselamatan Di akhir modul ini. Kertas lukisan. Selain menunjukkan eviden proses dan eviden produk. Bahan sumber 1. pelajar boleh menggunakan peralatan lukisan. murid akan diuji secara ujian kecekapan. Pentaksiran • Pengajar meminta murid melukis lukisan geometri satah dan lukisan geometri bongkah serta akur dan mematuhi kehendak pentaksiran LPM. Kaedah melukis lukisan unjuran ortografik. BBM. 4. lisan dan bertulis. melukis lukisan atau membina lukisan geometri satah dan melukis lukisan geometri bongkah. Kaedah latihan: Isi Penting • • Kesimpulan Pengajar membuat demontrasi kepada murid. 2.Modul 1 Lukisan Geometri RSL 1/ PB Isi • Kemahiran yang ditunjukkan kepada pelajar Guru menunjukkan kepada murid kaedah untuk :- 1 2 3 Kaedah melukis/membina lukisan geometri satah. 4 . Kaedah melukis lukisan isometri. 3. . Nota iringan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful