Anda di halaman 1dari 2

1. ALU – ALUAN 2.

UCAPAN – UCAPAN

Yang Berbahagia,En.Azmi Kamal b. Mat Membuka majlis kita petang ini, dengan segala
Lazim, guru besar SK Bukit Kemandol, hormatnya dipersilakan Yang Berbahagia Tuan
merangkap pengerusi Majlis Sambutan Ihya Guru Besar, En. Azmi Kamal bagi menyampaikan
Ramadhan SKBK 2010
sepatah dua kata.
Yang dihormati, En. Abd. Azis Abdullah,
Pengerusi PIBG, Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia
Yang berusaha, guru-guru penolong kanan, Tuan Guru Besar. Seterusnya majlis
mempersilakan
Saf pelaksana dan ahli jawatankuasa kerja,
dan staf-staf sokongan sekolah, serta semua
penduduk Islam Kg Bukit Kemandol bagi - En. Azis b. Abdullah untuk menyampaikan
meraikan Majlis Sambutan Ihya Ramadhan
SKBK bagi tahun 2010. ucapan beliau. Dengan segala hormatnya
dipersilakan.
- _____________________________________
Ahlan Wahsahlam dan Selamat Datang di _____________________________________
ucapkan kepada hadirin sekalian ke Majlis
Terima kasih kepada ___________________ di atas
Sambutan Ihya Ramadhan SKBK 2010 .
ucapan yang disampaikan sebentara tadi.

Seterusnya, bagi memperincikan lagi aktiviti dan


program yang berlangsung sepanjang petang ini,
majlis dengan segala hormatnya menjemput Guru
Penolong Kanan Tadbir, En. Abduk Halim bin
Ahmad. Dengan segala hormatnya dipersilakan.

3. PROGRAM 1 - Bacaan Quran, Yassin, Tahlil 4. PROGRAM 2 - Ceramah dan kuiz


dan doa
Selanjutnya, majlis diteruskan dengan
5.Bagi
UCAPAN TETAMU JEMPUTAN
memberkati petang yang mulia ini, 6. PERSEDIAAN
sebuah BERBUKA
ceramah PUASA
agama yang bertajuk
selanjutnya dipersilakan ________________________________________. Bagi
Sementara menunggu waktu berbuka dalam Majlis berehat seketika
menyampaikan bagi ini,
ceramah persediaan
sekarangberbuka
saya
Ustaz _________________________________ dari
masa setengah jam lagi,majlis di teruskan dengan puasa. Bagi
mempersilakanmembacakan doa berbuka puasa,
Jabatan Agama Islam Selangor bagi
ucapan daripada tetamu –tetamu bacaan
kerhormat di dijemput
Ustaz_____________________________ saudara
dari
memimpin bacaan Al-Quran, surah
dalam majlis ini. Dengan segala hormatnya,
Yassin, bacaan tahlil dan juga doa. Majlismajlis ___________________________________,
Jabatan Agama Islam Selangor. Dengandipersilakan.
mempersilakan
dengan segala hormatnya dipersilakan. segala hormatnya dipersilakan.
(selepas berbuka puasa)
En. Aziz bin Ismail, Pengerusi Surau Al-Hidayah
Terima kasih kepada Untuk makluman hadirin sekalian, program yang
bagi menyampaikan ucapan. Terima kasih kepada Ustaz
Ustaz____________________________di atas akan berlangsung selepas ini adalah solat
pimpinan bacaan itu tadi. Alhamdulillah, ____________________________ di atas ceramah
Terima kasih diucapkan kepada En. Aziz Ismail di maghrib berjemaah, makan malam pada jam 8,
akhirnya kita dapat bersama-sama tadi yang banyak memberi pengetahuan dan
atas ucapan itu tadi. solat isyak, solat tarawaih, solat hajat dan witir.
mengalunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran panduan berguna kepada kita dalam
Para hadirin kehidupan
menjalani dijemput bersama-sama mendirikan
sebagai seorang Islam
dan semoga kita
Berikutnya majlismendapat keberkatan
mempersilakan solat berjemaah
yang lebih baik. yang akan di adakan di bilik
darinya. Insyaallah.
__________________________________________________ Makmal Sains.
dari Jabatan Agama Islam Selangor bagi
Sekali lagi saya mempersilakan ustaz untuk
menyampaikan ucapan, dipersikan.
memberikan soalan kuiz kepada pendengar
Terima kasih diucapkan kepada dan sebenarnya kita ada menyediakan
________________________ di atas ucapan itu tadi.
hadiah bagi mereka yang menjawab soalan
dengan betul. Dipersilakan ustaz
Seterusnya, dipersilakan
____________________________ dari PPD Klang untuk
menyampaikan ucapan. Dengan segalanya
hormatnta dipersilakan.

Terima kasih
____________________________________di atas ucapan
7. MAJLIS PENUTUPAN 7. PENUTUPAN

Sekarang, berakhir sudah majlis Sambutan Ihya Dengan berakhirnya upacara penyampaian
Ramadhan SKBK 2010 yang telah berjalan dengan hadiah dan sumbangan itu tadi, maka berakhirlah
baik dan lancar. Bagi menyampaikan ucapan Majlis Sambutan Ihya Ramadhan 2010 SK Bukit
penutup pada malam ini, sekali lagi dipersilakan Kemandol.
Yang Berbahagia Tuan Guru Besar, En. Azmi
Kamal untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan penuh syukur dan berterima kasih
kepada Jabatan Agama Islam Selangor di atas
Dengan segala hormatnya dipersilakan. kesudian dalam memberi hadiah dan sumbangan
dalam menjayakan majlis ini.
Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar.
Turut diucapkan ribuan terima kasih kepada
Berikutnya, majlis diteruskan dengan upacara semua yang terlibat di dalam memberi
penyampaian hadiah dan sumbangan. Majlis sumbangan masa, tenaga dan kewangan bagi
dengan ini mempersilakan Tuan Guru Besar memastikan majlis ini berjalan dengan baik dan
bersama dengan lancar.
_______________________________________bagi
menyampaikan hadiah. Akhir kata, saya memohon kemaafan sekiranya
sepanjang saya mengendalikan majlis ini,
Terima kasih diucapkan kepada terdapat sebarang kesilapan perbuatan dan tutur
_______________________________________________ kata. Mana yang baik itu datang dari Allah, dan
mana yang kekurangan itu adalah di atas
Berikutnya, dipersilakan pula
kelemahan saya sendiri.
_______________________________________________bag
i menyampaikan sumbangan. Sekian, assalamualaikum wbt dan selamat
malam!
Majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas
kesudian tetamu-tetamu kehormat dalam
menyampaikan hadiah sebentar tadi.