Anda di halaman 1dari 14

PERALATAN

UKUR
ARAS
Alat Ukur Aras Dompot

Alat aras dompot adalah yang paling ringkas dan mudah digunakan. Ianya
terdiri daripada tiub gelembung yang diletak pada teleskop dan teleskop ini
ditampung oleh plat atas. Teleskop alat aras ini hanya boleh berputar pada
satah mengufuk sahaja. Untuk kerja ukur aras yang tepat menggunakan alat
aras dompot ini, dua keadaan diperlukan, iaitu :-

1) Paksi tiub gelembung aras mestilah selari dengan garis kolimatan

2) Kedua-dua yang tersebut ini mestilah bersudut tepat kepada paksi


pugak plat

Alat ini membolehkan teleskop berputar 180° tanpa perlu memutarkan kepala tripod. Teleskop
ini akan berengsel satu sisi paksi peralatan itu. Ia kemudian membalik melibatkan aci tengah
terangkat ke sisi lain (dengan demikian teleskop pembalik). Tindakan ini secara serta merta
menutup kesalahan yang dilakukan semasa prosedur pemasangan atau kesalahan semasa
penyesuaian peralatan tersebut. Sebagai contoh, kesan sama dapat ditunjukkan dengan
memutarkan alat dompot ke arah yang berbeza dan membandingkan perbezaan antara kedudukan
gelembung udara.
Alat Ukur Aras Jongkit

Pada alat ini, teleskop dilekatkan secara tetap pada plat atas dan boleh dijongkitkan sedikit dalam
satah pugak terhadap paksi yang terletak di bawah teleskop menggunakan skru penjongkit.
Setiap kali sebelum bacaan setaf diambil, skru penjongkit dipusingkan bagi memastikan teleskop
alat aras betul-betul ufuk. Kebanyakan alat menggunakan gelembung ‘U’ di mana dalam
keadaan aras, gelembung kiri dan kanan akan membentuk huruf ‘U’ bila skru penjongkit
dipusing. Dan gambarajah ditepi pula gelembung ‘U’ Alat Aras Jongkit.
Alat Aras Automatik

Bagi alat aras automatik, tiub gelembung tidak lagi digunakan untuk
mengsetkan garis kolimatan mengufuk. Sebagai ganti, garis kolimatan ini
dihalakan melalui sistem kompensator yang membolehkan garis kolimatan
berkenaan berkeadaan mengufuk apabila dipandang melalui teleskop,
walaupun paksi optik tiub teleskop tidak mengufuk. Namun, alat aras ini perlu
diaraskan lebih kurang 15’ daripada garis tegak bagi membolehkan
kompensator berfungsi. Pengarasan boleh diperolehi dengan mengaraskan
gelembung bulat yang terletak di atas plat atas dengan menggunakan skru
kakitiga. Dan gelembung bulat perlu berada sekurang-kurangnya didalam bulatan untuk alat aras
automatic mengaras dengan sendiri.
Alat Aras Digital

Penggunaan alat aras digital di dalam kerja pengukuran ketinggian di negara


ini adalah semakin meluas. Ia sangat berkejituan tinggi dan mudah
dikendalikan bagi menjalankan kerja ukur aras kelas satu dan dua serta
kawalan deformasi. Dengan menggunakan setaf yang khusus, ketinggian
dan jarak dapat ditentukan secara elektronik. Oleh yang demikian, kesalahan
membaca setaf dan catitan dalam buku kerjaluar yang sering berlaku ketika
menggunakan kaedah konvensional dapat dielakkan. Berdasarkan konsep
pantulan cahaya atau laser, bacaan aras akan dipaparkan pada skrin
paparan alat aras dalam bentuk digital. Segala cerapan samada jarak atau
ketinggian yang diambil akan disimpan dalam ingatan yang terbina pada alat
ataupun sistem kad ingatan PCMCIA (PCMCIA Memory Card System).
PERALATAN
UKUR
KOMPAS
Kompas Prismatik

Kompas prismatik menggunakan prinsip sifat magnet. Dalam keadaan mendatar, kompas
prismatik boleh memberi bacaan arah garisan berpandukan meridian magnet atau utara magnet.
Sudut yang dibaca adalah bering. Kompas prismatik ini berbentuk kotak pelindung bulat
bergarisan pusat 50mm hingga 80mm. Dalam kotak kompas ini terkandung dial kompas yang
dilekatkan pada jarum magnet di atas pangsi yang terletak di tengah-tengah tapak kompas. Di
sisi belakang kotak ini dipasangkan prisma untuk membaca bering dan di sisi hadapan
dipasangkan bilah tenang untuk menenang atau menjajar sasaran yang hendak dibaca beringnya.
Kompas Jurukur

Kompas Jurukur adalah sama dengan kompas prismatik. Perbezaan yang nyata dengan kompas
prismatik adalah :-

1. Tidak berprisma dan bacaan dibuat dengan mata kasar.

2. Tempat prisma diganti dengan bilah mata.

3. Dial kompas dilekat pada kotak kompas bukan pada jarum magnet.

4. Jarum magnet terletak di atas pangsi dan bergerak bebas. Hujung jarum menunjukkan nilai
bering di atas senggatan dial kompas.

5. Dial kompas disengat dalam 4 sukuan. Setiap sukuan disengat


antara 00 hingga 900. Angka-angka nilai bering tidak terbalik.
6. Tiada cermin dipasang pada bilah tenang.

Kompas Cecair

Jarum dan permukaan kompas yang tergantung bebas di dalam cecair memberikannya satu
tindakan yang tetap, membenarkan kelembapan pergerakkan dibuat dengan segera dan
meringankan berat yang bertumpu ke atas titik pangsi. Dengan itu, kompas cecair tidak
mempunyai pin brek atau tuil penyungkit, tetapi memerlukan satu penutup kaca yang kedap
udara. Bagaimanapun, gelembung mungkin akan terbentuk di bawah perubahan cuaca di dalam
kotak yang tertutup. Bagi mengelakkan ini daripada berlaku, kotak kompas cecair mempunyai
bawah yang disalutkan dengan perak-nikel, yang mengembang dan mengecut bersama cecair.
Cecair di dalam kebanyakan kompas moden adalah merupakan alkohol tulen. Kompas cecair
pada kebiasaannya adalah jenis prisma.
PERALATAN

PENGUKURAN
Pita Ukur

Pita ukur merupakan sejenis pembaris lentur.Ia terdiri daripada pita kain,plastik,atau logam dengan
tanda ukuran memanjang dengan unit metric dan kadang kala dengan tambahan unit imperial.Ia
merupakan perkakasan ukur biasa.Kelenturannya membolehkan mengukur jarak yang lebih besar
dibawa dengan mudah dalam kotak perkakasan dan membenarkan diambil dalam selekoh dan
sudut.Kami menggunakan pita pengukur plastik.

Pancang Jajar
Pancang jajar merupakan alat penanda yang menghubungkan antara dua titik.Pancang jajar diperbuat
daripada kayu.Ia berwarna belang merah putih.

Pembaris

Digunakan untuk mengukur sesuatu benda. Biasanya diperbuat daripada plastik, besi atau kayu.
Ukuran di dalam pembaris adalah dalam bentuk cm atau inci. Pembaris digunakan di merata
tempat dan menjadi kebiasaan bagi menggunakannya.
Tripod/Kaki Tiga Alat Aras

Tripod digunakan untuk mendirikan alat aras.Terdapat dua jenis kaki tiga bagi kegunaan alat aras. Bagi
alat aras dompot dan jongkit, kebiasaannya permukaan tapak kaki tiga adalah rata. Manakala bagi alat
aras automatik, permukaan tapak kaki tiga adalah berbentuk melengkung bagi memudahkan lagi kerja-
kerja pengarasan.

SETAF
Setaf yang digunakan adalah setaf metrik yang boleh dipanjang dan dipendekkan. Panjangnya adalah 4
atau 5 meter yang bersambung-sambung. Terdapat juga setaf Soptwith iaitu dalam unit imperial. Setaf
boleh dibaca secara tegak (normal) atau dipegang secara terbalik (invert).Pada kebiasaannya setaf
dipegang secara tegak, namun bagi mendapatkan aras laras lantai bawah sesuatu objek, setaf akan
dipegang secara terbalik.