SISTEM ePEROLEHAN PEROLEHAN SECARA TENDER / SEBUT HARGA

ALIRAN PROSES/KERJA SEBUT HARGA  
URUSETIA Mencipta Permintaan Sebut Harga

PELULUS Kelulusan Permintaan  Sebut Harga (Lulus/Tolak atau Kaji Semula)

URUSETIA Kemasukan maklumat Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal,  Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatankuasa Penilaian  Kewangan (berdasarkan surat perlantikan rasmi)

PELULUS Kelulusan Jawatankuasa yang dibentuk (Spesifikasi Teknikal,  Penilaian Teknikal dan Penilaian Kewangan) 

JAWATANKUASA SPESIFIKASI TEKNIKAL • • Penyediaan Spesifikasi Teknikal Penyediaan Kriteria Penilaian Teknikal

JAWATANKUASA PENILAIAN HARGA Penyediaan Kriteria Penilaian Kewangan

ALIRAN PROSES/KERJA SEBUT HARGA

Muka Surat  1

SISTEM ePEROLEHAN PEROLEHAN SECARA TENDER / SEBUT HARGA PELULUS Kelulusan Spesifikasi Teknikal / Kriteria Penilaian Teknikal/ Kriteria  Penilaian Kewangan (Lulus/Tolak atau Kaji Semula) URUSETIA • • Memuatnaik dokumen Sebut Harga Membuat pelawaan kepada pembekal secara atas talian  PEMBEKAL • • • Mengesah penyertaan Sebut Harga/ Memohon menyertai Sebut  Harga Memasukkan cadangan teknikal dan cadangan harga ke dalam  sistem ePerolehan Menyerahkan dokumen sokongan secara manual ke peti Sebut  Harga (jika ada) URUSETIA • • Buka Sebut Harga Mencetak cadangan Teknikal dan Kewangan untuk ahli­ahli  mesyuarat JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL • • Membuat penilaian teknikal  secara manual  Memasukkan keputusan penilaian secara  atas talian ke dalam sistem eP • • JAWATANKUASA PENILAIAN KEWANGAN Membuat penilaian kewangan  secara  manual  Memasukkan keputusan penilaian secara  atas talian ke dalam sistem eP ALIRAN PROSES/KERJA SEBUT HARGA Muka Surat  2 .

SISTEM ePEROLEHAN PEROLEHAN SECARA TENDER / SEBUT HARGA       URUSETIA • • • Menyatukan Laporan Penilaian Teknikal dan Kewangan Mengesyorkan susunan keutamaan pembekal untuk dibawa ke  Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Mencetak maklumat­maklumat untuk ahli­ahli mesyuarat  Jawatankuasa Sebut Harga JAWATANKUASA SEBUT HARGA • Membuat pemilihan akhir pembekal  secara manual  Memasukkan keputusan pemilihan secara atas talian ke dalam  sistem eP • URUSETIA • Penyediaan dan penyerahan Surat Niat/Surat Setuju Terima  secara atas talian PROSES SEBUT HARGA MELALUI eP  TAMAT DI SINI PENTADBIR KONTRAK Penyediaan dan Muat Naik Kontrak PROSES PEMBEKALAN PESANAN ALIRAN PROSES/KERJA SEBUT HARGA Muka Surat  3 .