P. 1
buku_panduan_mpv

buku_panduan_mpv

|Views: 341|Likes:
Dipublikasikan oleh Noor Shamsila Ismail

More info:

Published by: Noor Shamsila Ismail on Aug 22, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENERANGAN DAN PANDUAN PENAWARAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN

MATA PELAJARAN VOKASIONAL

PUSAT PERKEMBANGA N KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA KUALA LUMPUR 2003

PROGRAM MPV
Program MPV adalah singkatan nama kepada 22 mata pelajaran elektif bercorak kemahiran vokasional di Tingkatan 4 dan 5 yang mula ditaw arkan secara berperingkat-peringkat di sekolah menengah akademik harian mulai tahun 2002. Penaw aran berperingkat-peringkat 22 mata

pelajaran kemahiran ini dalam empat fasa mulai tahun 2002 hingga 2005 ( Rujuk Jadual).

Matlamat Program MPV
Mata- mata pelajaran vokasional diperkenalkan bagi melahirkan pelajar berkemahiran dalam bidang usaha yang relevan dan ber makna untuk membolehkan mereka mendapat pekerjaaan, memulakan perniagaan atau meneruskan latihan di per ingkat yang lebih tinggi

Objektif-Objektif Program
• • • • Memberi peluang yang luas kepada pelajar memilih mata pelajaran mengikut minat dan bakat mereka Membekalkan kemahiran vokasional terutamanya kepada pelajar yang cenderung dalam ketukangan tangan Memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah menengah akademik Sebagai persediaan aw al bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dan separa mahir dalam perindustrian negara

Penawaran MPV di Sekolah
Setiap sekolah boleh menaw arkan sehingga empat MPV (mengikut kesediaan sekolah) dengan 1-2 kelas bagi setiap mata pelajaran. Setiap kelas amali dikendalikan dalam jadual w aktu sekolah (mengikut kesesuaian jadual) bagi 20-25 orang murid. MPV diperuntukkan 12 w aktu seminggu kecuali mata pelajaran ‘Produksi Multimedia’ dan ‘Grafik Berkomputer’ yang dikendalikan dalam masa 8 w aktu seminggu.

Kriteria Pemilihan Sekolah dan Mata Pelajaran
Pemilihan sekolah dibuat oleh satu jaw atankuasa terdiri daripada pegaw ai-pegaw ai dari Bahagian KPM dan JPN berasaskan kepada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan iaitu:

2

(i)

Sekolah yang mempunyai kemudahan bengkel, bilik yang boleh diubah suai serta ruang fizikal yang mencukupi untuk keperluan mata- mata pelajaran MPV tertentu.

(ii)

Sekolah yang mempunyai guru yang layak dan ber minat mengajar MPV yang ditaw arkan seperti Guru Ekonomi Rumah Tangga dan Sains Pertanian untuk mata pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian dan Tanaman Makanan. Walau

bagaimanapun, mulai tahun 2003 guru MPV akan ditempatkan di sekolah yang memerlukan guru berkaitan. (iii) Sekolah yang mempunyai ramai murid yang ber minat dalam bidang-bidang tertentu MPV. Murid ini juga harus sekurang-kurangnya memperoleh ‘D’ dalam mata

pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dalam peperiksaan PMR. Bagi mur id yang mengikuti mata pelajaran, Produksi Bahan Multimedia dan Grafik Berkomputer, mereka harus mendapat sekurang-kurangnya ‘C’ dalam mata pelajaran matematik dalam peper iksaan tersebut.

Lain-lain Kriteria
(iv) Sekolah yang berdekatan dengan pusat latihan seperti politeknik, SMT/V, Kolej Komuniti, Pusat Giat Mara. Pusat latihan ini dapat membantu sekolah dalam

perkongsian kepakaran, latihan dan kemudahan. (v) Sekolah yang mempunyai alam persekitaran /kaw asan perindustrian yang boleh membantu MPV tertentu seperti kaw asan kilang perabot bagi mata pelajaran ‘Membuat Perabot’ atau kaw asan industri automobil bagi mata pelajaran ‘Menservis Automobil’ dan ‘Menservis Motosikal’ (vi) Sekolah yang pernah/sedang mengendalikan Sekolah Ke Kerjaya akan

memudahkan pengendalian MPV. (vii) JPN menentukan setiap daerah harus ada sekolah yang menaw arkan MPV dan taburan penaw aran 22 MPV mengambil mata pelajaran ini. mengikut daerah harus memudahkan murid

Pihak sekolah selain dar ipada dapat memenuhi syarat di atas harus mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu/bapa murid yang mengambil MPV. Satu ujian minat/kecenderungan kepada murid harus diadakan bagi memilih murid yang berpotensi. Satu taklimat/ceramah kepada murid dan PIBG perlu dikendalikan.

3

Pendidikan Seni. Walau bagaimanapun. Ekonomi Rumah Tangga dan Pertanian akan dipilih untuk mengajar mata-mata pelajaran tersebut. institusi pengajian tinggi (selain dari maktab perguruan) seperti Universiti Teknologi Tun Hussien Onn. Mereka juga boleh membuat kombinasi dengan mata pelajaran elektif lain seperti Perdagangan. Universiti Putra Malaysia dan kolej. Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia akan dilibatkan dalam penyediaan bakal-bakal guru. ketukangan seperti Pembinaan Domestik dan Menservis Peralatan Domestik Elektrik dengan Teknologi Kejuruteraan dan Lukisan Kejuteraan (ii) Mata pelajaran berasaskan Ekonomi Rumah Tangga seperti Katering dan Penyajian dengan Ekonomi Rumah Tangga (iii) Mata pelajaran berasaskan pertanian seperti Landskap dan Nurseri. Pendidikan Seni atau Reka Cipta. sekolah perlu mendapatkan tenaga pengajar sambilan mahir daripada syarikat atau pusat latihan berdekatan Untuk rancangan masa panjang. murid tidak boleh membuat kombinasi dengan mata. Bagi membantu guru-guru dalam mengendali ker ja amali.mata pelajaran yang ada kaitan seperti: (i) Mata pelajaran berasaskan binaan. Tanaman Makanan dengan Sains Pertanian (iv) Mata pelajaran berasaskan komputer seperti Produksi Multimedia. Lukisan Kejuruteraan. • • • Guru-guru ini juga akan diberi latihan kemahiran lanjutan dari masa ke masa. 4 . Universiti Teknologi Malaysia.Murid boleh mengambil satu atau lebih MPV dengan mata. guru-guru mata pelajaran berkaitan seperti Kemahiran Hidup. Kejuruteraan.mata pelajaran teras SPM. Teknologi Kejuruteraan. JPN perlu memohon peruntukan tambahan untuk latihan lanjutan ini. Grafik Berkomputer dengan mata pelajaran Teknologi Maklumat Bahan-Bahan Kurikulum Sekolah-sekolah yang menaw arkan mata pelajaran ini akan dibekalkan dengan bahan-bahan berikut untuk setiap mata pelajaran • • • Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pembelajaran (pengganti buku teks) Tenaga Pengajar dan Latihan Guru • Pada peringkat per mulaan.

3. Teknik memasang dan menanggalkan peranca (scaffolding) juga didedahkan dengan menekankan kepada penjaminan keselamatan semasa bekerja. Penghasilan kerja grafik dengan bantuan komputer (CAS . Murid menguasai kemahiran menghasilkan kerja kayu pada tahap kemasan sederhana melalui projek sepanjang pembelajaran. penghasilan pelbagai jenis tanggam. siling dan tingkap. MATA PELAJARAN SENI REKA TANDA Mata pelajaran ini digubal untuk membekalkan murid dengan kemahiran dan ketrampilan dalam bidang reka bentuk dan pembuatan tanda sebagai salah satu produk media komunikasi.Computer Aided Signage) juga diperkenalkan.SINOPSIS 22 MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) 1. semburan serta penghasilan lukisan kerja pada pelbagai media seperti kertas. 2. penyenggaraan alat tangan kerja kayu dan mudah alih. Pengalaman pembelajaran murid ter masuk penghasilan lukisan tanda dalam 2D dan 3D kemahiran menggunakan pelbagai teknik manual seperti cat. kad. penggunaan simbol-simbol grafik dan piaw aian w arna dalam menghasilkan kerja. Murid boleh menguasai kemahiran menyediakan projek sebenar ber mula daripada penyediaan lakaran pada kertas sehingga penyediaan papan tanda dan teknik pemasangannya. membuat dan membaik pulih perabot. Murid perlu menguasai kemahiran melakukan kerja kemasan dengan menggunakan cat emulsi dan jubin. Peluang kerjaya murid yang boleh diceburi ter masuk mengusahakan perniagaan sendiri atau bekerja di kedai perabot sebagai pembantu pembuat perabot. Murid didedahkan kepada beberapa aspek reka bentuk dengan tumpuan kepada penghurufan (typography). 5 . kabinet dapur. Murid yang telah mengikuti mata pelajaran ini boleh menceburi pelbagai jenis pekerjaan dalam bidang pembinaan seperti penerap batu bata atau pelepa lantai/tembuk atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan. MATA PELAJARAN MEMBUAT PERABOT Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mereka bentuk. bingkai gambar serta pelbagai hiasan dalaman yang menggunakan kayu seperti panel dinding. polisterin dan perspek. Antara kemahiran yang diberi ialah penggunaan. rak. pembinaan projek melalui lukisan kerja. Murid mempraktikkan kerja menerap batu bata dan melepa bata serta kerja konkr it ter masuk kerja simen fero. MATA PELAJARAN PEMBINAAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran asas kerja pembinaan batu bata dan konkrit yang diperlukan dalam industri pembinaan terutamanya pembinaan rumah. meja kecil. Antara produk yang dihasilkan ialah kerusi. Melalui mata pelajaran ini murid boleh menjadi pelukis atau pembantu pereka grafik di kilang grafik dan pengiklanan atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan.

Dalam pembelajaran penyajian. cerek elektrik. 6. menghias. MATA PELAJARAN MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK Mata pelajaran ini berhasrat membolehkan murid membaiki peralatan elektrik domestik. mengesan dan mengenalpasti kerosakan serta menyenggara perkakas elektrik di rumah seperti seterika. Mur id menguasai kemahiran menguji. melakukan pembiakan tumbuhan. membina dan menyenggara kaw asan landskap sekolah dan industri berkaitan semasa cuti penggal persekolahan. 5. menyenggara kaw asan landskap. peti sejuk. Murid terlibat dalam kerja. baju kurung dan kebaya. mengenal pasti. dan membuat anggaran perbelanjaan. menghidang dan mengepek makanan pelbagai resipi asas.4. Di antara kemahiran yang didedahkan kepada murid ialah mengenalpasti tumbuhan hiasan yang digunakan dalam industri landskap. Mereka perlu menguasai kemahiran menggunakan alatan pembuatan pakaian. Murid perlu merancang. pereka fesyen atau bekerja di kilang pakaian dan fesyen. merancang. MATA PELAJARAN REKAAN DAN J AHITAN PAKAIAN Mata pelajaran ini digubal untuk melahir kan murid yang mahir dan ber ketrampilan dalam bidang pembuatan pakaian. murid boleh berkecimpung dalam bidang katering atau masakan sebagai tukang masak. Murid mereka dan melakar pakaian. Prospek kerjaya murid ter masuk mengusahakan kedai membaiki dan membekal alat elektrik atau bekerja sebagai operator di kilang elektronik. slek. memilih dan mengguna bahan jahitan dan hiasan pada pakaian. mendraf pola dan membuat penyesuaian serta menjahit pakaian seperti blaus. menyenggara nurseri tumbuhan hiasan. Murid dilatih menggunakan alat tangan dan peralatan ujian dengan menekankan langkah keselamatan dan kaedah yang betul dan berkesan. kipas. Dengan kemahiran yang diperoleh. membina landskap lembut dan kejur. 7. 6 . memasak. Dengan kemahiran asas ini. murid boleh menjalankan perniagaan sendiri sebagai tukang jahit. menggubah bunga. peramu saji atau pembantu katerer. alatan audio video. Dalam pembelajaran katering. skirt. MATA PELAJARAN LANDSKAP DAN NURSERI Mata pelajaran ini berhasrat melahirkan murid yang boleh menghasilkan anak benih tumbuhan hiasan. merancang dan membina lanskap dengan menggunakan teknologi semasa. melukis pelan dan mereka bentuk landskap. melipat napkin dan mempraktikkan prosedur melayan pelanggan. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid termasuklah mengusahakan nurseri sendiri atau bekerja di syarikat nurseri atau landskap.kerja amali di tapak nurseri dan di kaw asan perlandskapan. menyediakan peranggu meja. dan mengurus perniagaan. murid mempraktikkan kemahiran menyedia. murid mengenal pasti peralatan menghidang. MATA PELAJARAN KATERING DAN PENYAJIAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang mempunyai kemahiran dalam bidang pengendalian dan penyajian makanan.

Mur id mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas serta menggunakan pelbagai peralatan menservis. Murid per lu terlibat dalam kerja-kerja amali dalam penanaman dan penjagaan beberapa jenis tanaman seperti pisang. MATA PELAJARAN TANAMAN MAKANAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan tanaman makanan seperti buah-buahan. ulaman dan cendaw an. pegaga. MATA PELAJARAN MENSERVIS AUTOMOBIL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis kenderaan. pengendalian lepas tuai dan penyimpanan rekod ladang. Melalui mata pelajaran ini mur id boleh bekerja dengan kontraktor pendaw aian atau membuka perniagaan sendir i. MATA PELAJARAN KIMPALAN ARKA DAN GAS Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai jenis ker ja kimpalan. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendir i atau bekerja di industri yang ter libat dengan kerja kimpalan.8. saw i. G. Melalui mata pelajaran ini murid boleh bekerja sebagai juru kerja paip atau membuka perniagaan sendiri. Murid menguasai kemahiran menservis pelbagai sistem yang terdapat pada kenderaan iaitu sistem penyalaan. penyejukan. 12. kaw alan perosak dan penyakit. 7 . herba. melukis dan mentafsir gambarajah litar satu fasa. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja dalam bidang kerja mekanik menservis kenderaan. 10. show er dan pili. menyambung litar asas. sayur-sayuran. 9. pelinciran dan brek. ulam raja dan cendaw an tiram.I dan poli paip. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja kimpalan dengan menggunakan pelbagai jenis alatan tangan dan mesin. pembajaan. proses penyediaan bahan dan sambungan serta mengimpal plat dan paip keluli berkarbon. Murid menjalankan kerja amali mengenai kaedah penanaman yang meliputi penyediaan tapak atau kaw asan. Para lepasan SPM yang mengambil mata pelajaran ini boleh mengusahakan ladang mini buahbuahan dan sayur-sayuran atau bekerja di ladang berkaitan sebagai pembantu juruteknik pertanian. Kemahiran yang dipelajari ter masuk proses pemotongan menggunakan gas oksi-asetelina. Murid juga menjalankan kerja menyenggara peralatan paip domestik seperti sinki. tembikai. menggunakan alat penguji dan memasang litar domestik. 11. basin. sistem pengairan. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menguasai kemahiran mengenal pasti saiz dan sambungan kabel. MATA PELAJ ARAN KERJ A PAIP DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran dan pengetahuan dalam kerja pemasangan dan penyambungan pelbagai jenis paip seperti PVC. MATA PELAJARAN PENDAWAIAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan asas teori dan amali dalam bidang pendaw aian elektr ik.

meraw at. Murid juga menservis sistem brek. solekan asas dan khas serta membela dan menjaga kuku. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas. MATA PELAJARAN PENJ AGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengalaman menggunakan alat solekan dan dandanan rambut dengan mengamalkan peraturan keselamatan. MATA PELAJARAN HIASAN DALAMAN ASAS Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam mengurus dan menyusun atur perabot serta menghias ruang dengan mengamalkan peraturan keselamatan. 16. elektr ik dan elektronik.c. tayar. ke baw ah dengan sistem kluc. reka bentuk corak dan penataan cahaya. 14. Murid menguasai pelbagai kemahiran menservis motosikal berkuasa 110 c. MATA PELAJ ARAN MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara.13. Kemahiran ini merangkumi mencuci. 17. 15. ke baw ah tanpa sistem kluc dan 250 c. minuman. memasang kertas penghias dinding. trans misi. MATA PELAJARAN PEMPROSESAN MAKANAN Mata pelajaran ini membolehkan murid menguasai kemahiran memproses makanan. menggunting. Murid juga mempelajari kemahiran membela dan meraw at muka. MATA PELAJARAN MENSERVIS MOTOSIKAL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam kerja mekanik motosikal yang merangkumi kemahiran mengesan kerosakan. mengkrinting dan mew arna rambut. penyimpanan dan pembungkusan pelbagai makanan iaitu konfeksionari. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri dalam industri hiasan dalaman atau bekerja sebagai pembantu pereka hiasan dalaman. penyambungan dan meraw at serta mengecas pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara.c. Melalui mata pelajaran ini mur id boleh memulakan perniagaan sendiri atau mencerburi bidang kerja mekanik menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara domestik. menggubah bunga dan menggantung langsir. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan. menjaga. hasil ikan. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di bengkel menservis motosikal. hasil daging dan tenusu serta snek. Mur id juga mempelajari kerja mengesan kerosakan pada peralatan penyejukan dan penyamanan udara. hasil fermentasi. Murid juga membuat pengiraan kos. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan mur id memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di industri makanan ringan. dan bahan api. menggantikan komponen dan menguji kefungsian motosikal. Kemahiran ini merangkumi pemilihan skim w arna. Murid mempraktikkan kemahiran teknik mengecat. Murid mengamalkan kemahiran dalam penyediaan. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri atau bekerja di industri persolekan dan dandanan rambut. Mereka juga menghasilkan artikel hiasan dalaman yang kreatif. 8 .

Melalui mata pelajaran ini murid boleh menceburkan dir i dalam industri perkhidmatan penjagan w arga tua dan bekerja sebagai pembantu pusat kebajikan dan kesihatan atau membuka perniagaan sendiri.18. kebersihan diri. Kebersihan diri kanak-kanak dan persekitaran yang bersih dan selamat dititikberatkan. Mur id menjalankan kerja mereka bentuk perumah. Mur id mempelajari kemahiran membantu w arga tua dari segi makanan. pelajar boleh menceburi bidang pekerjaan yang bersangkutan dengan pengiklanan dan rakaman studio. kamera (still picture). Murid diberi orientasi pekhidmatan taska dan tadika serta membuat pemerhatain terhadap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Penggunaan pelbagai perisian editor grafik. riadah dan rekreasi serta menyediakan persekitaran yang selamat untuk menjaga kesihatan w arga tua. Pelajar menguasai pelbagai kemahiran yang antara lain termasuk pengendalian komputer. Murid mempelajari pengurusan sumber dan kew angan serta mengamalkan perhubungan positif dengan kanak. 19. MATA PELAJARAN GERONTOLOGI ASAS DAN PERKHIDMATAN GERIATRIK Mata pelajaran ini bertujuan memberi murid pendedahan aw al dalam bidang perkhidmatan penjagaan kesejahteraan w arga tua. perakam kamera video. pergerakan. Pelajar juga diberi kemahiran menukar format video dan audio dari signal analog kepada digital dan sebaliknya. MATA PELAJARAN PRODUKSI MULTIMEDIA Mata pelajaran ini memberi pengetahuan teori. alat perakam audio dan alat pengimbas imej. 21. MATA PELAJARAN AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan ternakan ikan air taw ar. MATA PELAJARAN ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Murid diber i pendedahan aw al kemahiran dan pengetahuan asas dalam pengasuhan kanakkanak.kanak. mengeratkan perhubungan positif dan berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan w arga tua. 9 . Murid juga mempelajari cara memilih dan menyediakan makanan. proses dan kaedah penghasilan bahan-bahan multimedia yang menarik dan berkualiti. video dan video serta alat pengarangan juga didedahkan. kolam dan akuarium serta membina sistem penapisan air dan pembuangan najis. Mereka melakukan kerja pembenihan ikan serta membiak baka haiw an rekreasi dan tumbuhan akuatik. Mata pelajaran ini merangkumi kemahiran menyediakan per mainan secara kreatif dan selamat serta menyediakan makanan seimbang. membekal benih dan aksesori atau bekerja di syarikat akuakultur dan haiw an rekreasi. ibu bapa dan masyarakat. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid ter masuklah mengusahakan pusat ternakan akuakultur atau haiw an rekreasi. Selepas tamat pengajian. Mata pelajaran ini juga merangkumi kemahiran cara menyayangi dan mengambil berat keperluan mental-emosi w arga tua. 20. Melalui mata pelajaran ini murid boleh membuka perniagaan sendir i atau bekerja di taska dan tadika. ikan hiasan dan haiw an rekreasi.

Bidang peker jaan yang pelajar boleh ceburi oleh pelajar selepas tamat pengajian termasuklah pengiklanan dan studio rakaman. pencetak. Pelajar juga memperoleh kemahiran menggunakan dan mengendalikan komputer serta pelbagai perisian editor grafik yang relevan. Nota: Tajuk “ Pengurusan dan Keusahaw anan” dimasukkan pada setiap mata pelajaran vokasional yang mengandungi sub-tajuk “ Pengurusan di Tempat Kerja. Selain itu. 10 . kamera digital. MATA PELAJARAN GRAFIK BERKOMPUTER Mata pelajaran ini memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pelbagai bentuk grafik serta kaedah penghasilannya dengan menggunakan komputer. Komunikasi dan Keusahaw anan.22. pelajar boleh menguasai kemahiran mengguna dan mengendalikan per kakasan lain seperti pengimbas.

(keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat 2/2002 pada 2 Ogos 2002) 11 . Grafik Berkomputer 13. Hiasan Dalaman Asas 18. x x x x x x x x x x x x x x 8 2 22 8 4 10. 9. Mata Pelajaran Vokasional 2002 (Fasa 1) Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Pemprosesan Makanan x x x x x x x x 2003 (Fasa 2) 2004 (Fasa 3) 2005 (Fasa 4) 1. 4. Produksi Multimedia 12. 3. Menservis Automobil 15. Menservis Motosikal 22. 5. Pendawaian Domestik 14. mata pelaj aran mengikut tahun Jumlah mata pelajaran sehingga 2005 Nota: X – Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 Mata Pelajaran Bil. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 11. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 19. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Bil. (9) dan (10) yang dirancang dilaksanakan pada tahun 2003 ditunda pelaksanaannya ke tahun 2004. Kimpalan Arka dan Gas 21. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 17. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara 16. 7. 6. 8.JADUAL PELAKSANAAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN (Tahun 2002 –2005) Tahun Pelaksanaan Bil. 2. Kerja Paip Domestik 20.

17. 21. 22. 3. 15. 13. Fasa 3 12. 5.Tahun Pelaksanaan* 2002 1. Fasa 2 10. 7. ERT ERT Teknotani Pembinaan Pembinaan Pembuatan ERT 2005 19. Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Akademik Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Produksi Multimedia Grafik Berkomputer Pendaw aian Domestik Menservis Automobil Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Hiasan Dalaman Asas Asuhan dan Pendidikan Aw al Kanak-Kanak Pemprosesan Makanan Akuakultur dan Haiw an Rekreasi Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas Menservis Motosikal Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Ger iatrik Bidang Usaha Pembinaan Pembuatan Pembuatan Pembuatan ERT ERT Teknotani Teknotani Aplikasi Komputer Aplikasi Komputer Pembinaan 2003 9. * Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 ERT – Ekonomi Rumah Tangga 12 . 16. Fasa 1 2. 8. 4. 18. Fasa 4 20. 6. Pembuatan Pembuatan ERT Pembinaan & ERT. 2004 11. 14.

34007 Taiping 25 SMK Seri Iskandar. Alor Merah.Kangsar Kinta B. 11950 Bayan Lepas Kepala Batas S. 32020 Sitiawan 23 SMK Dato Ahmad. 36600 Cenderong Balai 22 SMK Batu Sepuluh. 34400 Lenggong 24 SMK (P) Treacher Methodist. 05240 Alor Setar. 08000 Sungai Petani Padang Terap Baling Kuala Muda / Yan Kota Setar Kubang Pasu Kota Setar Kulim/ B. Jalan Thean Teik. 35500 Bidor 21 SMK Sultan Abdullah . Perai Selatan Pulau S. 09100 Baling 5 SMK Sungai Pasir. JalanSungkai. 33800 Manong 19 SMK Aminuddin Baki. Baru RJP LN RJP KP MP SRT KP LN TM LN LN KP MP LN 6 SMK Tunku Abdul Malik. Seberang Perai 14 SMK Raja Tun Uda. Seberang Perai. 01000 Kangar 2 SMK Tengku Suleiman. 06300 Kuala Nerang 4 SMK Tunku Putera. 13200 Kepala Batas.14100 Simpang Ampat 12 SMK Air Itam. 02400 Kangar Kangar Kangar SRT SRT KP LN Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 SMK Dato’ Syed Ahmad. 34850 Cangkat Jering 18 SMK Tajul Ariffin.Ghani. Jalan Tengah.SEKOLAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL SENARAI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MPV PELAKSANAAN TAHUN 2002 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Hassan. 06000 Jitra 8 SMK Simpang Kuala. 11500 Pulau Pinang 13 SMK Sri Muda. Padang Hilir Perak Manjung Lenggong Larut Parit KP RJP SRT SRT SRT KP KP LN SRT RJP LN LN KP TM KP KP LN LN SRT RJP KP SRT . 7 SMK Seri Mahawangsa. 09000 Kulim NEGERI PULAU PINANG 10 SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. 13000 Penaga. Lekir. 11 SMK Simpang Empat . 32600 Bota 13 Kinta Kerian Larut K. 31200 Chemor 20 SMK Sheikh Abd. 34300 Bagan Serai 17 SMK Tengku Menteri. Perai Utara Bayan Lepas MPED MP MPED MPED MP KP KP RJP KP KP NEGERI PERAK 15 SMK Ulu Kinta. 05400 Alor Setar 9 SMK Tunku Panglima Besar. 31150 Ulu Kinta 16 SMK Alang Iskandar.

Langat S.L. KUALA LUMPUR 36 SMK Datok Lokman. 49 SMK Mambau. 53200 Kuala Lumpur. 37 SMK Wangsa Melawati. Rahman Putra. 5500 K. 42 SMK Tinggi SetapaK Jalan Air Jernih. Jalan Reko. Kuala Sungai Baru. 41050 Klang 34 SMK Seri Selayang. Sungai Rambai. 73100 Johol 45 SMK Datuk Undang Jelebu. 53300 Kuala Lumpur 38 SMK Bandar Tasik Selatan. Jasin 14 . 55100 Kuala Lumpur. 70400 Seremban. 45200 Sabak Bernam 30 SMK Taman Medan.NEGERI SELANGOR 26 SMK Jalan Reko. Jaya 31 SMK Bukit Changgang. 43000 Kajang 27 SMK Seri Serdang. Keramat Sen tul Bangsar Pudu Keramat Sentul Bangsar MP MP LN SRT SRT RJP PD LN LN MPED KP KP KP LN NEGERI SEMBILAN 43 SMK Labu 71900 Labu 44 SMK Datuk Undang Abdul Manap. 77400 Melaka Jasin Alor Gajah Jasin Alor Gajah Jasin RJP SRT PD KP KP SRT KP TM LN TM 54 SMK Rahmat. 41 SMK(P) Air Panas. 57000 Kuala Lumpur.Kuala Pilah 48 SMK Pendeta Za'ba. 78300 Melaka 53 SMK Sungai Rambai.Langat Petaling K. 42700 Banting 29 SMK T. 78200 Melaka. Masjid Tanah. Kelawang Rembau K. 46000 P. 39 SMK Cheras. Kelawang PD LN TM LN MP LN LN LN LN SRT KP SRT KP - NEGERI M ELAKA 51 SMK Seri Pengkalan Alor Gajah 52 SMK Ade Putra. 43300 Seri Kembangan 28 SMK Jugra. 70300 Seremban 50 SMK Datuk Undang Musa Al-Haj.Langat Klang Klang Gombak Kuala Selangor LN LN RJP SRT KP SRT SRT SRT SRT MPED KP KP LN RJP LN KP LN RJP RJP SRT W. 42000 Pelabuhan Klang 33 SMK Meru Batu 7 Pekan Meru. 40 SMK Puteri Ampan Jalan Ampang.Bernam Petaling K.Pilah Seremban Seremban K. Klang Lama. 71600 Kuala Klawang 46 SMK Undang Rembau 71309 Rembau 47 SMK ZAABA. 45000 Kuala Selangor H. Labu Johol K. 42700 Banting 32 SMK Dato Hamzah. P. 55 SMK Iskandar Shah. 56000 Kuala Lumpur. Km 12 Jln. Jalan Jugra. 61800 Batu Caves 35 SMK Pengkalan Permatang.A. 71600 Kuala Kelawang. 53200 Kuala Lumpur.

59 SMK Parit Bunga. Johor Bahru 65 SMK Anjung Batu.Bahru Mersing Muar SRT SRT PD SRT KP KP RJP KP MP SRT LN MP KP KP RJP TM LN LN LN LN KP KP NEGERI PAHANG 67 SMK Sungai Lembing. 21030 Kuala Terengganu 79 SMK Landas. 63 SMK Telok Kerang. 85000 Segamat 58 SMK LKTP Belitong. 61 SMK Bandar Tenggara.NEGERI JOHOR 56 SMK Datuk Menteri. 21820 Ajil 80 SMK Sultan Ahmad. 85000 Kluang. 26200 Kuantan 68 SMK Bukit Goh. 26900 Bandar Tun Razak. 23000 Dungun Kemaman Kuala T'ganu Hulu T'ganu Kuala T'ganu Dungun MPED KP MPED MP PD RJP LN RJP SRT SRT 15 . Batu 3. Pontian 64 SMK Seri Perling. Ayer Hitam. 75 SMK Maran. 57 SMK Dato’ Bentara DalaM Batu 2. Kuantan Kuantan Pekan Pekan Temerloh Maran Lipis Kuantan Maran Rompin SRT MPED MPED KP SRT KP TM SRT RJP SRT KP PD SRT RJP PD LN LN LN NEGERI T ERENGGANU 77 SMK Geliga. 81920 Kota Tinggi. 86100 Batu Pahat. 60 SMK Air Tawar. 26600 Pekan 70 SMK Tengku Abdullah 26000 Pekan 71 SMK Temerloh. 28000 Temerloh 72 SMK Tengku Ampuan Afzan . 86000 Kluang. Parit. Kuantan. Kuala Lipis 74 SMK Seri Mahkota. 28100 Chenor 73 SMK Padang Tengku. Mersing 66 SMK Pekan Baru. KM 5. Jalan Genuang. FELDA Air Tawar 2. 81000 Kulai 62 SMK Tengku Aris Bendara. Maran 76 SMK Chanis. 8400 Muar. 21000 Kuala Terengganu 81 SMK Sura. Muar Batu Pahat Segamat Kluang Muar Kota Tinggi Kulai Kluang Pontian J. 26050 Kuantan 69 SMK Dato Mahmud Mat. Jalan Mersing. 24000 Kemaman 78 SMK Kompleks Mengabang Telipot. Bunga.

89908 Tenom. Peti Surat 195. 18500 Machang 83 SMK Beris Panchor. Perai PD RJP MP 16 .Mas T. K. 98100 Lutong. 103 SMK Benoni. Bharu 88 SMK Puteri Kota Bharu Machang Bachok K.Merah K. 96000 Sibu 92 SMK Seri Patiambun. 101 SMK Likas. P. Jalan Itol. 17060 Pasir Mas 86 SMK Batu Gajah. P. Box 97.Bharu RJP RJP SRT RJP KP KP RJP LN LN RJP TM LN LN KP NEGERI SARAWAK 89 SMK Penrissen.Kerai P. 17510 Tanah Merah 87 SMK Kadok. 91 SMK Jalan Oya. Peti Surat 189. 97007 Bintulu 96 SMK TPDPM Normah . 104 SMK Sandakan. Peti Surat 81. 89608 Papar. 98700 Limbang 93 SMK Durin. Peti Surat 235. Peti Surat 60070 91010 Tawau. 16320 Bachok 84 SMK Pahi. 88856 Kota Kinabalu. 89158 Beaufort 98 SMK Taun Gusi.O.Miri. Peti Surat 1458. 93250 Kuching. 90 SMK Lutong.Bharu K.O.NEGERI KELANTAN 82 SMK Pangkal Meleret . 96200 Daro Kuching Miri Sibu Limbang Sibu Song Bintulu Daro LN RJP TM RJP LN RJP LN TM LN TM LN KP RJP NEGERI SABAH 97 SMK Beaufort. 96000 Sibu. 89158 Kota Belud 99 SMK Gunsanad Peti Surat 85. Box 317. 94 SMK Song. 90716 Sandakan Beaufort Kota Belud Keningau Tenom Kota Kinabalu Tawau Papar Sandakan LN SRT KP SRT SRT LN RJP MP KP KP LN TM LN TM LN KP 105 SM Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang S. 102 SMK Balung. Peti Surat 291. 89007 Keningau 100 SMK Tenom. Kapit 95 SMK Bintulu. Kuala Kerai 85 SMK Chetok.

Petani SMK Kubang Rotan. Jejawi. Seberang Perai Utara 17 SMK Westlands. 0600 Jitra SMK Syed Ibrahim. 14000 Bukit 15 Mertajam. 09600 Lunas SMK Serdang. 05350 Alor Setar NEGERI PULAU PINANG 12 SMK Datuk Haji Mohd Nor Ahmad 11700 Pulau Pinang Pulau Pulau Seberang Perai Selatan Seberang Perai Tengah KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MP(1-25) TM(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP (1-25) RJP(1-25) KP(1-25) SMK Seri Balik Pulau. Tambun Tulang.Padang Mat 10 Sirat 11 SMK Mergong. 07100. 08200 Sik SMK Lunas. 02600 Arau Arau Arau GB(1 . 09800 Serdang SMK Tanjung Pauh. 02600 Arau SMK Syed Sirajuddin. 13200 Kepala Batas. 16 SMK Paya Keladi.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2003 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 2 SMK Sy. Pulau Pinang 17 Pulau Pulau . 11020 Balik 13 Pulau 14 SMK Sungai Acheh.25) RJP (1 -25) Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 4 5 6 7 8 9 SMK Chepir. 06700 Pendang SMK Dato Bijaya Setia. 06250 Alor Setar Baling Sik Kulim Bandar Baharu Kulim Bandar Baharu Kubang Pasu Padang Terap Pendang Kuala Muda Yan Kota Setar Langkawi Kota Setar LN(1-25) KP(1-25) SRT (1 -25) KP(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) LN(1-25) SMK Tunku Putra. 14310 Nibong Tebal SMK Bukit Mertajam. Pulau Pinang 18 SMK Sungai Ara. 08000 Sg. Ahmad.

Alam 35 SMK Taman Ehsan. 44100 Kerling. 36300 Kampong Gajah Manjung Hulu Perak Perak Tengah Krian Hilir Perak Kinta Larut Matang Selama Perak Tengah Kuala Kangsar KP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PD(1-25) GB(1-25) KP(1-25) PD(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) SMK Abu Bakar Al Baqir 34300 Bagan 23 Serai 24 SMK Tun Abdul Razak. 54100 Kuala Lumpur Sentul Sentul Bangsar Pudu 18 KP(1-25) SRT(1-25) MPED(1-25) RJP(2-50) GB (1 . 45500 Tanjung Karang Klang Hulu Selangor Kuala Selangor Kuala Langat Petaling Petaling Gombak PM(1-25) RJP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) LN(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) TM(1-25) SMK Batu Laut. 43200 Cheras SMK Seksyen 24. 34800 Trong SMK Dato' Seri Maharaja Lela 27 36800 Kampung Gajah 28 SMK Raja Muda Musa.25) KP(1-25) KP(1-25) SMK Bandar Baru Sentul 51000 Kuala 37 Lumpur 38 SMK Bukit Bandaraya. Bangsar. Kepong 52100 Kuala Lumpur W. 33007 Kuala Kangsar NEGERI SELANGOR 29 SMK Sri Istana Jln. Hulu 30 Selangor 31 SMK Tiram Jaya. 34 40300 S.19 SMK Datuk Hj. 36200 Selekoh 25 SMK Kg. Jln. 56000 Kuala Lumpur . 31650 Ipoh 26 SMK Tat Beng. 32700 Beruas SMK Pengkalan Hulu. K. 33100 21 Pengkalan Hulu 22 SMK Changkat Lada.Timun 24/1.P. KUALA LUMPUR 36 SMK Padang Tembak. Istana. Abd Kadir. 59000 Kuala Lumpur 39 SMK Cheras. 41000 Klang SMK Kalumpang. 42800 T. Pasir Puteh. 13200 Kepala Seberang Perai Utara Batas PM(1-25) NEGERI PERAK 20 SMK Raja Shariman. 32 Langat 33 SMK Cheras Perdana. Sepat.

73430 Gemas NEGERI M ELAKA 50 SMK Air Molek. Bachang 75200 Melaka SMK Seri Mahkota.B. 78300 Masjid 51 Tanah. 77300 Merlimau 55 Melaka 56 SMK Lubuk China. 71000 48 Port Dickson 49 SMK Seri Perpateh. 71250 Pasir Panjang Jelebu Port Dickson Jelebu Tampin Gemas Gemas Port Dickson Jelebu Port Dickson Gemas SRT (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) MP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB(1-25) MPED(1-25) LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MPED(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SMK Bandar Baru Serting. 73470 Gemas 44 SMK Jelai (F). 73400 Gemas SMK Dato Shamsudin Nain 46 71200 Rantau 47 SMK Lui Barat. 78100 Melaka NEGERI JOHOR 57 58 SMK Pasir Gudang 1. 42 Serting 43 SMK Palong 7 (F). Lubuk China. 72120 B. 73480 Gemas 45 SMK Gemas. 81100 Johor Bahru Johor Bahru Johor Bahru Muar Muar 19 SRT(1-25) RJP(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) 59 SMK Bukit Gambir. 76100 Durian Tunggal Melaka Tengah Masjid Tanah Melaka Tengah Jasin Bachang Merlimau Masjid Tanah LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) PM(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) SMK Selandar. 75460 Melaka SMK Hang Kasturi. 77500 53 Melaka 54 SMK Tun Tuah. 72120 Jempol SMK Dato' Haji Abdul Samad. Selandar. Kg. Kg.NEGERI SEMBILAN SMK Teriang Hilir. Lapan. 84800 Bukit Gambir 60 SMK Tengku Mahkota 84000 Muar . Melaka 52 SMK Durian Tunggal. Taman Daya. 72400 Simpang 40 Durian 41 SMK Pasir Panjang. 81700 Pasir Gudang SMK Taman Daya.

Jalan Mersing. 28700 Bentong NEGERI T ERENGGANU 71 SMK Kertih. 24300 Kertih. 21100 Kuala 76 Terengganu 77 SMK Rusila. 28400 Mentakab 67 SMK Pandan. 27650 Raub Raub Bentong Lipis Temerloh Kuantan Lipis Pekan Bentong SRT(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) 69 SMK Chini Timur. Terengganu SMK Tengku Bariah. Khas) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) 73 SMK Jerangau 23200 Bukit Besi 74 SMK Pelagat 22000 Jerteh. 86000 Keluang Batu Pahat Keluang MPED(1-25) PM(1-25) KP(1-25) NEGERI PAHANG 63 SMK Dong 27400 Dong 64 SMK (LKTP) Kg.61 62 SMK Dato' Onn. Simpang Lima 83000 Batu Pahat SMK Sultan Abdul Jalil. Samad 16600 Machang 81 SMK Kroh 18000Kuala Krai Kota Bahru Machang Kuala Krai 20 LN(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) . 21100 Kuala 78 Terengganu NEGERI KELANTAN SMK Kubang Kerian (2). Sertik. Kemaman 72 SMK Sultan Mansor. 25150 Kuantan 68 SMK Sungai Koyan. 21070 Kuala Terengganu Kemaman Kuala Terengganu Hulu Terengganu Besut Setiu Kuala Terengganu Marang Kuala Terengganu PD(1-25) SRT(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (Murid Pend. 21080 Marang SMK Ibrahim Fikri. 26690 Chini 70 SMK Bentong. Besut 75 SMK Saujana 22110 Setiu. 28610 Karak 65 SMK Merapoh 27210 Kuala Lipis 66 SMK Mentakab. Kuala Lipis. 16150 Kota 79 Bharu 80 SMK Abd.

P. 2078. 98050 Baram. 95000 Sri Aman Kuching/Samarahan Sri Aman Kuching/Samarahan Miri/Bintulu Sibu Kuching/Samarahan Miri/Bintulu RJP(1-25) TM(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) GB(1-25) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) TM(1-25) SMK Lundu. 91007 Tawau SMK Membakut. 295. P. 94800 Simunjan 90 SMK Melugu P. 60254. P. 17500 Tanah Merah 88 SMK Bachok. NEGERI SABAH SMK Muhibbah.S. 93050 Kuching 95 SMK Marudi.51. Lundu Pandan. Cecily Utara. Kota Kinabatangan. 281.82 SMK Jeram. Jln. 90200 Sandakan Sandakan Kinabatangan Tenom Tawau Membakut Lahat Datu LN(1-25) PM(1-25) MP(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SMK Kemabong. 89908 98 Tenom 99 SMK Tawau. 91112 Lahad Datu W. Petra Jaya. 17510 Tanah Merah 85 SMK Raja Sakti 16150 Kota Bharu 86 SMK Gual Periok.P. 89728 100 Membakut 101 SMK Agaseh. 93 SEDAYA. P.S.S. 97011 Bintulu SMK Datuk Haji Abdul Rahman Yaakub. 96 90000 Sandakan 97 SMK Bukit Garam. 17000 Pasir Mas 87 SMK Alor Pasir. 228. 94500 91 Lundu 92 SMK Kidurong.S. 16800 Pasir Putih 83 SMK Katereh 16450 Kota Bahru 84 SMK Kemahang. Jln. 16300 Bachok Pasir Putih Kota Bahru Tanah Merah Kota Bahru Pasir Mas Tanah Merah Bachok SRT(1-25) KP(1-25) MP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) GB(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) RJP(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) NEGERI SARAWAK 89 SMK Semera. P. LABUAN 21 .S. 96700 Kanowit 94 SMK Semerah Padi.S.

P. 87027 W. 81094. Labuan Labuan Labuan LN(1-25) GB(1-25) SRT(1-25) 103 SMK Labuan.Pembinaan Domestik MP .81367. Pusat Perkembangan Kurikulum. 87021 KUNCI PD .P.S. P.Seni Reka Tanda RJP – Rekaan dan Jahitan Pakaian KP .S.Katering dan Penyajian LN – Landskap dan Nurseri TM – Tanaman Makanan MPED – Menservis Peralatan Elektrik Domestik NOTA : Maklumat terperinci boleh diperolehi daripada Bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional.102 SMK Membedai. 22 .Membuat Perabot SRT . Kementerian Pendidikan Malaysia.

06400 Pokok Sena. 08000 Sg. 01000 Kangar Arau AHR(1-25) 3 SMK Kuala Perlis. 01000 Kangar Kangar MP(1-25) LN (1-25) MPV 2 2 SMK Syed Ahmad. Tambun Tulang. 02000 Kuala Perlis. 09400 P. Layar. 06650 Alor Setar. 01000 Kangar. Petani. 06760 Alor Setar. Kedah Kuala Muda/Yan APAK(1-25) 8 SMK Sg. 06200 Alor Setar Kedah 5 Kota Setar MPED(1-25) 6 SMK Kubor Panjang. Perlis Kangar GB(1-25) 4 SMK Seriab. Kedah Kota Setar LN(1-25) 11 SMK Pokok Sena. Serai Kulim/Bandar Baru MA(1-25) 10 SMK Tunku Abd. Kedah Kota Setar SRT(1 . Kedah Padang Terap/ Pendang PD(1-25) 7 SMK Bakar Arang. Perlis Kangar PM(1-25) NEGERI KEDAH SMK Tengku Laksamana. Aziz. 08500 Kuala Muda. NEGERI DAN ALAMAT SEKOLAH DAERAH MPV 1 NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Alwi. Kedah Kuala Muda/Yan TM(1-25) 9 SMK Datuk Lela Pahlawan.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2004 JENIS MPV BIL.25) 23 .

Pulau Pinang Butterworth PM(1-25) 24 SMK Teluk Air Tawar. 13500 Butterworth. Kedah Kubang Pasu PM(1-25) NEGERI PULAU PINANG SMK Sama Gagah . Kubang Pasu. Seberang Prai PULAU PINANG Pulau Pinang HDA(1-25) 20 S. Perai Selatan MP(1-25) PMDR(1-25) 22 SMK WESTLANDS Jalan Khaw Sim Bee 10400 PULAU PINANG Pulau Pinang GB(1-25) ##SRT (Tahun 2003) 23 SMK Datuk Haji Ahmad Said. Kubang Pasu. Perai Tengah SRT(1-25) 21 SMK VALDOR Sungai Bakap 14200 Sungai Jawi. Kedah Kuala Muda/Yan RJP(1-25) 13 SMK Ayer Hangat. Kedah Baling/Sik Pen.12 SMK Tunku Sulong. 13500 Permatang Pauh Seberang Prai. Kedah Kubang Pasu GB(1-25) 16 SMK Pulau Nyior. 08700 Gurun. Pulau Pinang NEGERI PERAK 24 Butterworth GB(1-25) .D(1-25) 18 SMK Alma Jalan Bukit Minyak 14000 Bukit Mertajam.25) 19 SMK Tanjung Bunga Jalan Tan Jit Seng 11200 PULAU PINANG SMK Bandar Baru Perda Bandar Baru Perda 14000 Bukit Mertajam. 13500 Butterworth. 09200 Kupang . Seberang Perai Selatan PULAU PINANG S. Seberang Perai PULAU PINANG Seberang Perai PD(1 . PULAU PINANG 17 Seberang Perai Pen. Sungai Dua. 07000 Langkawi Langkawi KP(1-25) 14 SMK Syed Abu Bakar. D(1-25) 15 SMK Permatamg Bonglai.

36200 Selekoh Hilir Perak PM(1-25) 37 SMK Kg.25 SMK Pantai Remis. 36800 Kg.m(1-25) 36 SMK Tun Abdul Razak. 34300 Bagan Serai Krian Pe. Perak Kerian MP(1-25) 34 SMK Raja Shariman. Perak Manjung PMDR(1-25) 26 SMK Ulu Bernam. 31350 Ipoh. 34200 Parit Buntar. Perak Batang Padang LN(1-25) 31 SMK Pekan Baru. Perak Hilir Perak TM(1-25) 27 SMK Temenggong Kati. 31650 Ipoh. Perak Kerian LN(1-25) 32 SMK Panglima Bukit Gantang. Perak Kinta PMDR(1-25) 29 SMK Simpang Pulai. Perak Kinta KP(1-25) 30 SMK Air Kuning. Perak 25 Perak Tengah GB(1-25) . 34350 Kuala Kurau. 36500 Ulu Bernam. Perak Kinta GB(1-25) 38 SMK Dato' Sri Maharaja Lela. 33020 Kuala Kangsar. Pasir Puteh. Perak Kuala Kangsar TM(1-25) 28 SMK Rapat Setia. 32700 Bruas Manjung GB(1-25) ## KP (Tahun 2003) ## PD (Tahun 2003) ## GB (Tahun 2003) ## KP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 35 SMK Abu Bakar Al Baqir. Gajah. 31300 Ipoh. 34200 Parit Buntar. 34900 Pantai Remis. Perak Kerian SRT(1-25) 33 SMK Kuala Kurau. 31920 Mambang Diawan.

Perak Hilir Perak AHR(1-25) Pe. 43950 Sungai Pelek. Jalan Kapar Klang. 43300 Seri Kembangan. 46000 Petaling. Selangor Sepang TM(1-25) 51 SMK Jenjarom. Perak Batang Padang GB(1-25) Pe. Perak Perak Tengah GB(1-25) 43 SMK Kamunting.m(1-25) 41 SMK Seri Tapah. Selangor Kuala Langat LN(1-25) 26 . Kamunting. Selangor Petaling KP(1-25) 47 SMK Seri Indah. Selangor Klang LN(1-25) 49 SMK Pandamaran Jaya. 33007 Kuala Kangsar.39 SMK Raja Muda Musa. Perak Kuala Kangsar PM(1-25) ## RJP (Tahun 2003) 40 SMK Sultan Abdul Aziz. 36000 Teluk Intan. Jalan Young. Jaya. Selangor Petaling APAK(1-25) 48 SMK Rantau Panjang. Selangor 43100 Hulu Langat. Selangor 44 Petaling PMDR(1-25) 45 SMK Abdul Jalil Batu 14.m(1-25) 42 SMK Dato' Bendahara CM Yusof. 31800 Tanjung Tualang. Taman Petaling. 35000 Tapah. SS 14/6 47500 Subang Jaya. Hulu Langat SRT(1-25) 46 SMK Subang Jaya. 42600 Jenjarom. Rawang . Perak Krian PM(1-25) NEGERI SELANGOR SMK Perempuan. Selangor Klang PD(1-25) 50 SMK Sg.42000 Pelabuhan Klang.

Jalan Klang Lama. Kg. 53300 Kuala Lumpur Keramat MPED(1-25) 62 SMK Petaling. Selangor Hulu Langat GB(1-25) W. KM 8. Selangor Klang PM(1-25) 59 SMK Johari. Jalan Pandan Ilmu.44300 Btg kali Hulu Selangor MA(1-25) 55 SMK Jalan Bukit . Selangor Sabak Bernam TM(1-25) 53 SMK Pandan Indah. 59200 Kuala Lumpur NEGERI SEMBILAN 27 Bangsar GB(1-25) .Jln. 51200 Kuala Lumpur 60 Sentul PMDR(1-25) 61 SMK Sri Rampai. KUALA LUMPUR SMK Raja Ali. Bukit 43000 kajang Hulu Langat MPED(1-25) 56 SMK Puchong Utama. Kerinchi. Beranang.P. Pandan Indah. Setapak. Selangor Petaling LN(1-25) 57 SMK Jeram. Jalan Renjang. Jeram. 45300 Sungai Besar. Selangor Hulu Selangor GB(1-25) 58 SMK Ulu Kelang. 54200 Kuala Lumpur Keramat HDA(1-25) PM(1-25) 64 SMK Seri Pantai.47100 Puchong. Jalan Ipoh. Jalan Bukit Setiawangsa. 46000 Kuala Lumpur Bangsar SRT(1-25) KP(1-25) 63 SMK Taman Setia Wangsa.52 SMK Bagan Terap. Batu 6. 55100 Ampang. Ampang RJP(1-25) 54 SMK Bandar Baru Batang kali.

Melaka Alor Gajah SRT(1-25) 76 SMK Simpang Bekoh. Negeri Sembilan Jempol KP(1 .65 SMK Batu Kikir. Negeri Sembilan Rembau SRT(1 .25) 67 SMK Dato' Klana Putra.25) 71 SMK Bukit Jalur (FELDA) 73200 Gemencheh. Negeri Sembilan Jempol MPPPU(1 25) 66 SMK Datuk Mohd. Negeri Sembilan Seremban RJP(1 . 71150 Linggi. 76300 Sungai Udang. Astana Raja Kota. 71350 Rembau. Negeri Sembilan Seremban Pe. 77300 Merlimau.25) 69 SMK Serting Hilir Kompleks. Yusof.25) 68 SMK Dato' Mohd Said. Pulau Sebang. Negeri Sembilan Port Dickson LN(1 . Melaka Merlimau SRT(1-25) 75 SMK Sungai Udang. 73000 Tampin Melaka Alor Gajah HDA(1-25) 28 . Rahman Yaakub. Negeri Sembilan Gemencheh PM(1-25) 72 SMK Serting (FELDA) 72120 Bandar Baru Serting NEGERI MELAKA Jempol GB(1-25) 73 SMK Seri Kota. 77100 Asahan.25) 70 SMK Datuk Abdullah. 72200 Batu Kikir. 71750 Lenggeng. 72120 Bandar Baru Serting. Jalan Air Leleh. Melaka Jasin LN(1-25) 77 SMK Sultan Mansur Shah. m(1 . 71800 Nilai. 75050 Melaka Melaka Tengah MPPPU(125) 74 SMK Datuk Abd.

Felda Tenggaroh. D(1-25) 89 SMK Tenggaroh B. 77100 Melaka Jasin GB(1-25) NEGERI JOHOR SMK Penghulu Saad. Kluang. Batu 26 Jalan Air Hitam.78 SMK Dato Bendahara. Johor Mersing RJP(1-25) 90 SMK Kelapa Sawit. Johor Kluang TM(1-25) 87 SMK Dato' Abd. 77000 Jasin. Asahan.25) 79 SMK Tun Haji Malik. P/S 49. 81850 Layanglayang. 75450 Melaka Melaka Tengah PM(1-25) 84 SMK Simpang Bekoh. KM 10. Lapan. JKR 1036. Bukit Beruang. 75200 Melaka Melaka Tengah AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 83 SMK Bukit Baru. Cheng. 81000 Kulai. Johor Kota Tinggi Pen.25) 29 . Jalan Pengangkutan. 75250 Melaka Melaka Tengah LN(1-25) 80 SMK Nyalas 77100 Asahan. Johor Johor Bahru KP(1-25) 88 SMK Bandar Easter. Jalan Istana. Batu Pahat. No. 76460 Tebung. Melaka Alor Gajah KP(1-25) 82 SMK Tun Tuah. Kg. Rahman Yassin. 81200 Tampoi. Melaka Jasin TM(1-25) 81 SMK Tebong. 83500 Parit Sulong. Johor Kulai SRT(1 . Melaka Melaka Tengah KP(1 . Bachang. Jln Pegawai. 86810 Mersing. JKR 4418. Johor 85 Batu Pahat LN (1-25) 86 SMK Layang-Layang. 81907 Kota Tinggi.

Jalan Temenggung Ahmad. 85030 Tenang Stesen.25) 101 SMK Damak. Muar Muar PM(1-25) NEGERI PAHANG 99 SMK Kota Gelangi 2. Pahang Raub SRT(1 . Johor Muar GB(1-25) ## RJP (Tahun 2003) ## MP (Tahun 2003) 94 SMK Bukit Gambir. 82010 Pontian. 84800 Bukit Gambir. 84300 Bukit Pasir. 81900 Kota Tinggi Kota Tinggi Pe. Bandar Mas. Raja. Johor Pontian Pe. Pahang Bentong KP(1 . 27600 Raub. 82300 Kukup. 84000 Muar. Johor Pontian GB(1-25) 93 SMK Tengku Mahkota.m(1-25) AHR(1-25) 98 SMK Bukit Pasir. Buloh Kasap. Pahang Cameron Highlands TM(1-25) 103 SMK Pelangai. 85010 Segamat.m(1-25) AHR(1-25) 97 SMK Tenang Stesen. 27000 Jerantut Jerantut MA( 1 . Johor Segamat TM(1-25) 92 SMK Kayu Ara Pasong. 28700 Bentong. Pontian. 39010 Tanah Rata. KM 8. Pahang Jerantut LN(1-25) 102 SMK Kg.25 ) 100 SMK Dato' Shah Bandar Husain.25) 30 . Jaya. Segamat Segamat Pe. Kg. 27030 Jerantut. Johor Muar GB(1-25) 95 SMK Bandar Mas.91 SMK Buloh Kasap.m(1-25) AHR(1-25) 96 SMK Sri Kukup. Sg.

104 SMK Pelabuhan. Tong. 27210 Kuala Lipis. Bentong. Dungun. 26690 Chini Pekan LN(1-25) 106 SMK Merapoh. Dungun. Terengganu Kuala Trengganu MA(1-25) 113 SMK Rasau Kertih B1 23300 Ketengah Jaya. Dungun Pe. Dungun TM(1-25) 114 SMK Ketengah Jaya. 23300 Ketengah Jaya. Pahang Bentong PM(1-25) NEGERI TERENGGANU 111 SMK Paka. Temerloh. 28400 Mentakab. Pahang Lipis AHR(1-25) ## TM (Tahun 2003) ## RJP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 107 SMK Chini . Dungun RJP(1-25) 116 SMK Saujana. Pahang Temerloh GB(1-25) 109 SMK Dato' Bahaman. 21500 Setiu. 23300 Ketengah Jaya. 22110 Setiu. Terengganu Paka MPED(1-25) 112 SMK Sg.m(1-25) 115 SMK Ketengah Jaya 2. 23100 Paka. Pahang Temerloh GB(1-25) 110 SMK Lurah Bilot. 26690 Chini Pekan AHR(1-25) 108 SMK Mentakab.Dungun. 26100 Kuantan Kuantan MP(1-25) 105 SMK Chini Timur. Terengganu Setiu AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 31 .

Terengganu Kuala Trengganu PM(1-25) NEGERI KELANTAN 119 SMK Dewan Beta. Sarawak Dalat KP(1-25) 128 SMK Tun Abdul Razak. Kelantan Kuala Krai PM(1-25) NEGERI SARAWAK 127 SMK Dalat. Terengganu Kuala Trengganu GB(1-25) 118 SMK Merchang.25) 120 SMK Kubang Kerian(1). 16200 Tumpat. Kelantan Pasir Mas GB(1-25) 126 SMK Laloh. 96300 Dalat. 17600 Jeli.25) 32 . Pasir Puteh. 93700 Kuching Kuching/Serian TM(1-25) 129 SMK Gedong.25) 121 SMK Jeli. Kelantan Kota Bharu LN(1 . Sarawak Kuching /Samarahan SRT(1 . KM 38. Jln Kuching. Kuala Krai.25) 125 SMK Cherang Ruku. 17000 Pasir Mas Pasir Mas PD(1 . 94700 Serian.117 SMK Tengku Mizan Zainal Abidin. 17010 Pasir Mas Pasir Mas TM(1-25) 124 SMK Perempuan. 15100 Kota Bahru. 15100 Kota Bahru. Kuala Terengganu. Kelantan Tumpat RJP(1-25) 123 SMK Kedondong. Kelantan Kota Bharu KP(1 . Kelantan Jeli MPED(1 25) 122 SMK Wakaf Baru. Kuala Terengganu.

D. Sabah Beaufort RJP(1 . Sarawak Kalaka RJP(1 . 89307 Ranau Pantai Barat Utara TM(1-25) 139 SMK Taman Fajar. Sabah 137 Papar PD(1-25) 138 SMK Mat Salleh. Peti Surat 30. Peti Surat 637. 89657 Tambunan. Sarawak Miri/Bintulu LN(1 . 3. 95300 Roban. Peti Surat 60267. 91012 Tawau Tawau KP(1-25) 141 SMK Tambunan.130 SMK Serian.25) 133 SMK Tatau. 98850 Lawas. Jln Cahaya Lopeng. Sarawak (Pendidikan Khas) Kuching/ Samarahan LN(1-25) Pe. Abdul Gapor. Sarawak Miri/Bintulu TM(1-25) 134 SMK Datuk Patinggi Hj. Jln Ilmu. Rumah Persekutuan. 89700 Bongawan.m (1-25) 135 SMK Engkili. 94700 Serian. 95800 Engkili. Sabah Keningau LN(1 . T 83. Sarawak Lawas PM(1-25) NEGERI SABAH SMK KINARUT. Sarawak Engkili GB(1-25) 136 SMK Trusan. 98000 Miri. W. 93350 Kuching. Sarawak Kuching/ Samarahan MPED(1 25) 131 SMK Kalaka. 93350 Stampin. Jln Tun Jugah. 89600 Papar.25) 142 SMK Bogawan. Peti Surat No.25) 33 . 90500 Sandakan Sandakan SRT(1-25) 140 SMK Kinabutan.25) 132 SMK Baru Miri. Peti Surat 43.

P/S 81341. 87020 W. Sabah W. Peti Surat 1994. Peti Surat 81094.P Labuan W. Sabah Tawau GB(1-25) 145 SMK Abdul Rahim. 09008 Keningau. Sabah Keningau GB(1-25) 148 SMK Gadong. 89158 Kota Belud.P. Peti Surat 178. Peti Surat 60254. LABUAN Beaufort PM(1-25) 149 SMK Pantai. Sabah Kudat PM(1-25) GB (1-25) 146 SMK Arshad. P/S 81097.P Labuan KP(1-25) 150 SMK Taman Perumahan Bedaun.P Labuan W. Peti Surat 131.P Labuan HDA(1-25) 151 SMK Labuan. WDT 12. 91112 Lahat Datu.P Labuan PM(1-25) 34 . Sabah Kota Belud PM(1-25) GB(1-25) 147 SMK Keningau II.143 SMK Bukit Garam. Kota Kinabatangan Sandakan GB(1-25) ## PM (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 144 SMK Agaseh. Peti Surat 19. 89058 Kudat. 89808 Beaufort. 87021 Labuan W. 87028 W.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->