KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENERANGAN DAN PANDUAN PENAWARAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN

MATA PELAJARAN VOKASIONAL

PUSAT PERKEMBANGA N KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA KUALA LUMPUR 2003

PROGRAM MPV
Program MPV adalah singkatan nama kepada 22 mata pelajaran elektif bercorak kemahiran vokasional di Tingkatan 4 dan 5 yang mula ditaw arkan secara berperingkat-peringkat di sekolah menengah akademik harian mulai tahun 2002. Penaw aran berperingkat-peringkat 22 mata

pelajaran kemahiran ini dalam empat fasa mulai tahun 2002 hingga 2005 ( Rujuk Jadual).

Matlamat Program MPV
Mata- mata pelajaran vokasional diperkenalkan bagi melahirkan pelajar berkemahiran dalam bidang usaha yang relevan dan ber makna untuk membolehkan mereka mendapat pekerjaaan, memulakan perniagaan atau meneruskan latihan di per ingkat yang lebih tinggi

Objektif-Objektif Program
• • • • Memberi peluang yang luas kepada pelajar memilih mata pelajaran mengikut minat dan bakat mereka Membekalkan kemahiran vokasional terutamanya kepada pelajar yang cenderung dalam ketukangan tangan Memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah menengah akademik Sebagai persediaan aw al bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dan separa mahir dalam perindustrian negara

Penawaran MPV di Sekolah
Setiap sekolah boleh menaw arkan sehingga empat MPV (mengikut kesediaan sekolah) dengan 1-2 kelas bagi setiap mata pelajaran. Setiap kelas amali dikendalikan dalam jadual w aktu sekolah (mengikut kesesuaian jadual) bagi 20-25 orang murid. MPV diperuntukkan 12 w aktu seminggu kecuali mata pelajaran ‘Produksi Multimedia’ dan ‘Grafik Berkomputer’ yang dikendalikan dalam masa 8 w aktu seminggu.

Kriteria Pemilihan Sekolah dan Mata Pelajaran
Pemilihan sekolah dibuat oleh satu jaw atankuasa terdiri daripada pegaw ai-pegaw ai dari Bahagian KPM dan JPN berasaskan kepada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan iaitu:

2

(i)

Sekolah yang mempunyai kemudahan bengkel, bilik yang boleh diubah suai serta ruang fizikal yang mencukupi untuk keperluan mata- mata pelajaran MPV tertentu.

(ii)

Sekolah yang mempunyai guru yang layak dan ber minat mengajar MPV yang ditaw arkan seperti Guru Ekonomi Rumah Tangga dan Sains Pertanian untuk mata pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian dan Tanaman Makanan. Walau

bagaimanapun, mulai tahun 2003 guru MPV akan ditempatkan di sekolah yang memerlukan guru berkaitan. (iii) Sekolah yang mempunyai ramai murid yang ber minat dalam bidang-bidang tertentu MPV. Murid ini juga harus sekurang-kurangnya memperoleh ‘D’ dalam mata

pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dalam peperiksaan PMR. Bagi mur id yang mengikuti mata pelajaran, Produksi Bahan Multimedia dan Grafik Berkomputer, mereka harus mendapat sekurang-kurangnya ‘C’ dalam mata pelajaran matematik dalam peper iksaan tersebut.

Lain-lain Kriteria
(iv) Sekolah yang berdekatan dengan pusat latihan seperti politeknik, SMT/V, Kolej Komuniti, Pusat Giat Mara. Pusat latihan ini dapat membantu sekolah dalam

perkongsian kepakaran, latihan dan kemudahan. (v) Sekolah yang mempunyai alam persekitaran /kaw asan perindustrian yang boleh membantu MPV tertentu seperti kaw asan kilang perabot bagi mata pelajaran ‘Membuat Perabot’ atau kaw asan industri automobil bagi mata pelajaran ‘Menservis Automobil’ dan ‘Menservis Motosikal’ (vi) Sekolah yang pernah/sedang mengendalikan Sekolah Ke Kerjaya akan

memudahkan pengendalian MPV. (vii) JPN menentukan setiap daerah harus ada sekolah yang menaw arkan MPV dan taburan penaw aran 22 MPV mengambil mata pelajaran ini. mengikut daerah harus memudahkan murid

Pihak sekolah selain dar ipada dapat memenuhi syarat di atas harus mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu/bapa murid yang mengambil MPV. Satu ujian minat/kecenderungan kepada murid harus diadakan bagi memilih murid yang berpotensi. Satu taklimat/ceramah kepada murid dan PIBG perlu dikendalikan.

3

Ekonomi Rumah Tangga dan Pertanian akan dipilih untuk mengajar mata-mata pelajaran tersebut. 4 . • • • Guru-guru ini juga akan diberi latihan kemahiran lanjutan dari masa ke masa. Universiti Teknologi Malaysia. Pendidikan Seni. institusi pengajian tinggi (selain dari maktab perguruan) seperti Universiti Teknologi Tun Hussien Onn. Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia akan dilibatkan dalam penyediaan bakal-bakal guru.Murid boleh mengambil satu atau lebih MPV dengan mata. Teknologi Kejuruteraan. Pendidikan Seni atau Reka Cipta.mata pelajaran teras SPM. JPN perlu memohon peruntukan tambahan untuk latihan lanjutan ini. Kejuruteraan. ketukangan seperti Pembinaan Domestik dan Menservis Peralatan Domestik Elektrik dengan Teknologi Kejuruteraan dan Lukisan Kejuteraan (ii) Mata pelajaran berasaskan Ekonomi Rumah Tangga seperti Katering dan Penyajian dengan Ekonomi Rumah Tangga (iii) Mata pelajaran berasaskan pertanian seperti Landskap dan Nurseri. Mereka juga boleh membuat kombinasi dengan mata pelajaran elektif lain seperti Perdagangan. Walau bagaimanapun. Tanaman Makanan dengan Sains Pertanian (iv) Mata pelajaran berasaskan komputer seperti Produksi Multimedia. Lukisan Kejuruteraan. Universiti Putra Malaysia dan kolej. Bagi membantu guru-guru dalam mengendali ker ja amali. guru-guru mata pelajaran berkaitan seperti Kemahiran Hidup.mata pelajaran yang ada kaitan seperti: (i) Mata pelajaran berasaskan binaan. Grafik Berkomputer dengan mata pelajaran Teknologi Maklumat Bahan-Bahan Kurikulum Sekolah-sekolah yang menaw arkan mata pelajaran ini akan dibekalkan dengan bahan-bahan berikut untuk setiap mata pelajaran • • • Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pembelajaran (pengganti buku teks) Tenaga Pengajar dan Latihan Guru • Pada peringkat per mulaan. murid tidak boleh membuat kombinasi dengan mata. sekolah perlu mendapatkan tenaga pengajar sambilan mahir daripada syarikat atau pusat latihan berdekatan Untuk rancangan masa panjang.

MATA PELAJARAN PEMBINAAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran asas kerja pembinaan batu bata dan konkrit yang diperlukan dalam industri pembinaan terutamanya pembinaan rumah. Murid yang telah mengikuti mata pelajaran ini boleh menceburi pelbagai jenis pekerjaan dalam bidang pembinaan seperti penerap batu bata atau pelepa lantai/tembuk atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan. semburan serta penghasilan lukisan kerja pada pelbagai media seperti kertas. Murid menguasai kemahiran menghasilkan kerja kayu pada tahap kemasan sederhana melalui projek sepanjang pembelajaran. meja kecil. membuat dan membaik pulih perabot. Antara kemahiran yang diberi ialah penggunaan. siling dan tingkap. Antara produk yang dihasilkan ialah kerusi. Peluang kerjaya murid yang boleh diceburi ter masuk mengusahakan perniagaan sendiri atau bekerja di kedai perabot sebagai pembantu pembuat perabot. Penghasilan kerja grafik dengan bantuan komputer (CAS . MATA PELAJARAN MEMBUAT PERABOT Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mereka bentuk. penyenggaraan alat tangan kerja kayu dan mudah alih. penggunaan simbol-simbol grafik dan piaw aian w arna dalam menghasilkan kerja.SINOPSIS 22 MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) 1. kabinet dapur. MATA PELAJARAN SENI REKA TANDA Mata pelajaran ini digubal untuk membekalkan murid dengan kemahiran dan ketrampilan dalam bidang reka bentuk dan pembuatan tanda sebagai salah satu produk media komunikasi.Computer Aided Signage) juga diperkenalkan. Murid boleh menguasai kemahiran menyediakan projek sebenar ber mula daripada penyediaan lakaran pada kertas sehingga penyediaan papan tanda dan teknik pemasangannya. Melalui mata pelajaran ini murid boleh menjadi pelukis atau pembantu pereka grafik di kilang grafik dan pengiklanan atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan. Murid mempraktikkan kerja menerap batu bata dan melepa bata serta kerja konkr it ter masuk kerja simen fero. polisterin dan perspek. penghasilan pelbagai jenis tanggam. kad. bingkai gambar serta pelbagai hiasan dalaman yang menggunakan kayu seperti panel dinding. 2. Teknik memasang dan menanggalkan peranca (scaffolding) juga didedahkan dengan menekankan kepada penjaminan keselamatan semasa bekerja. Murid perlu menguasai kemahiran melakukan kerja kemasan dengan menggunakan cat emulsi dan jubin. 5 . Pengalaman pembelajaran murid ter masuk penghasilan lukisan tanda dalam 2D dan 3D kemahiran menggunakan pelbagai teknik manual seperti cat. pembinaan projek melalui lukisan kerja. Murid didedahkan kepada beberapa aspek reka bentuk dengan tumpuan kepada penghurufan (typography). 3. rak.

membina dan menyenggara kaw asan landskap sekolah dan industri berkaitan semasa cuti penggal persekolahan. 7. menghias. Murid terlibat dalam kerja. Dalam pembelajaran katering. Di antara kemahiran yang didedahkan kepada murid ialah mengenalpasti tumbuhan hiasan yang digunakan dalam industri landskap. baju kurung dan kebaya. melakukan pembiakan tumbuhan. murid boleh menjalankan perniagaan sendiri sebagai tukang jahit. melipat napkin dan mempraktikkan prosedur melayan pelanggan. murid mempraktikkan kemahiran menyedia. pereka fesyen atau bekerja di kilang pakaian dan fesyen. MATA PELAJARAN REKAAN DAN J AHITAN PAKAIAN Mata pelajaran ini digubal untuk melahir kan murid yang mahir dan ber ketrampilan dalam bidang pembuatan pakaian. Murid mereka dan melakar pakaian. menyenggara kaw asan landskap. dan mengurus perniagaan. memilih dan mengguna bahan jahitan dan hiasan pada pakaian. skirt. Murid perlu merancang. MATA PELAJARAN LANDSKAP DAN NURSERI Mata pelajaran ini berhasrat melahirkan murid yang boleh menghasilkan anak benih tumbuhan hiasan. 6.4. membina landskap lembut dan kejur. Dengan kemahiran asas ini. menghidang dan mengepek makanan pelbagai resipi asas. Murid dilatih menggunakan alat tangan dan peralatan ujian dengan menekankan langkah keselamatan dan kaedah yang betul dan berkesan. cerek elektrik. menggubah bunga. MATA PELAJARAN MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK Mata pelajaran ini berhasrat membolehkan murid membaiki peralatan elektrik domestik.kerja amali di tapak nurseri dan di kaw asan perlandskapan. alatan audio video. slek. mendraf pola dan membuat penyesuaian serta menjahit pakaian seperti blaus. murid boleh berkecimpung dalam bidang katering atau masakan sebagai tukang masak. memasak. Dengan kemahiran yang diperoleh. merancang. dan membuat anggaran perbelanjaan. Dalam pembelajaran penyajian. 6 . mengesan dan mengenalpasti kerosakan serta menyenggara perkakas elektrik di rumah seperti seterika. melukis pelan dan mereka bentuk landskap. merancang dan membina lanskap dengan menggunakan teknologi semasa. mengenal pasti. peti sejuk. murid mengenal pasti peralatan menghidang. MATA PELAJARAN KATERING DAN PENYAJIAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang mempunyai kemahiran dalam bidang pengendalian dan penyajian makanan. peramu saji atau pembantu katerer. 5. Prospek kerjaya murid ter masuk mengusahakan kedai membaiki dan membekal alat elektrik atau bekerja sebagai operator di kilang elektronik. kipas. menyediakan peranggu meja. Mur id menguasai kemahiran menguji. menyenggara nurseri tumbuhan hiasan. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid termasuklah mengusahakan nurseri sendiri atau bekerja di syarikat nurseri atau landskap. Mereka perlu menguasai kemahiran menggunakan alatan pembuatan pakaian.

MATA PELAJARAN TANAMAN MAKANAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan tanaman makanan seperti buah-buahan. 7 . sistem pengairan. ulam raja dan cendaw an tiram.I dan poli paip. 12. basin. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja kimpalan dengan menggunakan pelbagai jenis alatan tangan dan mesin. pegaga. kaw alan perosak dan penyakit. pengendalian lepas tuai dan penyimpanan rekod ladang. herba. 10. Murid menguasai kemahiran menservis pelbagai sistem yang terdapat pada kenderaan iaitu sistem penyalaan. Melalui mata pelajaran ini mur id boleh bekerja dengan kontraktor pendaw aian atau membuka perniagaan sendir i. Mur id mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas serta menggunakan pelbagai peralatan menservis. tembikai. proses penyediaan bahan dan sambungan serta mengimpal plat dan paip keluli berkarbon. ulaman dan cendaw an. menggunakan alat penguji dan memasang litar domestik. pembajaan. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendir i atau bekerja di industri yang ter libat dengan kerja kimpalan. Para lepasan SPM yang mengambil mata pelajaran ini boleh mengusahakan ladang mini buahbuahan dan sayur-sayuran atau bekerja di ladang berkaitan sebagai pembantu juruteknik pertanian. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja dalam bidang kerja mekanik menservis kenderaan. saw i. Murid juga menjalankan kerja menyenggara peralatan paip domestik seperti sinki. MATA PELAJ ARAN KERJ A PAIP DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran dan pengetahuan dalam kerja pemasangan dan penyambungan pelbagai jenis paip seperti PVC. MATA PELAJARAN KIMPALAN ARKA DAN GAS Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai jenis ker ja kimpalan. Melalui mata pelajaran ini murid boleh bekerja sebagai juru kerja paip atau membuka perniagaan sendiri. sayur-sayuran. Murid per lu terlibat dalam kerja-kerja amali dalam penanaman dan penjagaan beberapa jenis tanaman seperti pisang. menyambung litar asas.8. MATA PELAJARAN PENDAWAIAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan asas teori dan amali dalam bidang pendaw aian elektr ik. Kemahiran yang dipelajari ter masuk proses pemotongan menggunakan gas oksi-asetelina. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menguasai kemahiran mengenal pasti saiz dan sambungan kabel. Murid menjalankan kerja amali mengenai kaedah penanaman yang meliputi penyediaan tapak atau kaw asan. penyejukan. pelinciran dan brek. G. show er dan pili. 9. MATA PELAJARAN MENSERVIS AUTOMOBIL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis kenderaan. 11. melukis dan mentafsir gambarajah litar satu fasa.

menggunting. ke baw ah tanpa sistem kluc dan 250 c. 15. penyimpanan dan pembungkusan pelbagai makanan iaitu konfeksionari. menggantikan komponen dan menguji kefungsian motosikal. Murid juga mempelajari kemahiran membela dan meraw at muka. reka bentuk corak dan penataan cahaya.c. ke baw ah dengan sistem kluc. MATA PELAJARAN PENJ AGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengalaman menggunakan alat solekan dan dandanan rambut dengan mengamalkan peraturan keselamatan. Kemahiran ini merangkumi mencuci. solekan asas dan khas serta membela dan menjaga kuku. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di bengkel menservis motosikal. mengkrinting dan mew arna rambut. MATA PELAJARAN MENSERVIS MOTOSIKAL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam kerja mekanik motosikal yang merangkumi kemahiran mengesan kerosakan. hasil fermentasi. MATA PELAJARAN PEMPROSESAN MAKANAN Mata pelajaran ini membolehkan murid menguasai kemahiran memproses makanan. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri dalam industri hiasan dalaman atau bekerja sebagai pembantu pereka hiasan dalaman. Mereka juga menghasilkan artikel hiasan dalaman yang kreatif. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri atau bekerja di industri persolekan dan dandanan rambut. menjaga. MATA PELAJARAN HIASAN DALAMAN ASAS Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam mengurus dan menyusun atur perabot serta menghias ruang dengan mengamalkan peraturan keselamatan. memasang kertas penghias dinding. 14. 17. hasil daging dan tenusu serta snek. meraw at.13. hasil ikan. Murid mengamalkan kemahiran dalam penyediaan. trans misi. Murid menguasai pelbagai kemahiran menservis motosikal berkuasa 110 c. Mur id juga mempelajari kerja mengesan kerosakan pada peralatan penyejukan dan penyamanan udara. 8 . Melalui mata pelajaran ini mur id boleh memulakan perniagaan sendiri atau mencerburi bidang kerja mekanik menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara domestik. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan. menggubah bunga dan menggantung langsir. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan mur id memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di industri makanan ringan. Murid juga menservis sistem brek. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas. tayar. penyambungan dan meraw at serta mengecas pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Murid mempraktikkan kemahiran teknik mengecat. dan bahan api. Kemahiran ini merangkumi pemilihan skim w arna. elektr ik dan elektronik. minuman. Murid juga membuat pengiraan kos. 16. MATA PELAJ ARAN MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara.c.

Murid mempelajari pengurusan sumber dan kew angan serta mengamalkan perhubungan positif dengan kanak. proses dan kaedah penghasilan bahan-bahan multimedia yang menarik dan berkualiti. ikan hiasan dan haiw an rekreasi. Melalui mata pelajaran ini murid boleh menceburkan dir i dalam industri perkhidmatan penjagan w arga tua dan bekerja sebagai pembantu pusat kebajikan dan kesihatan atau membuka perniagaan sendiri. 21. 20. Selepas tamat pengajian. Mur id menjalankan kerja mereka bentuk perumah. MATA PELAJARAN PRODUKSI MULTIMEDIA Mata pelajaran ini memberi pengetahuan teori.kanak. riadah dan rekreasi serta menyediakan persekitaran yang selamat untuk menjaga kesihatan w arga tua. kolam dan akuarium serta membina sistem penapisan air dan pembuangan najis. 9 . mengeratkan perhubungan positif dan berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan w arga tua. Penggunaan pelbagai perisian editor grafik. pelajar boleh menceburi bidang pekerjaan yang bersangkutan dengan pengiklanan dan rakaman studio. alat perakam audio dan alat pengimbas imej. Mata pelajaran ini merangkumi kemahiran menyediakan per mainan secara kreatif dan selamat serta menyediakan makanan seimbang. Murid diberi orientasi pekhidmatan taska dan tadika serta membuat pemerhatain terhadap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. 19. MATA PELAJARAN GERONTOLOGI ASAS DAN PERKHIDMATAN GERIATRIK Mata pelajaran ini bertujuan memberi murid pendedahan aw al dalam bidang perkhidmatan penjagaan kesejahteraan w arga tua. Mata pelajaran ini juga merangkumi kemahiran cara menyayangi dan mengambil berat keperluan mental-emosi w arga tua. pergerakan.18. Murid juga mempelajari cara memilih dan menyediakan makanan. kebersihan diri. Kebersihan diri kanak-kanak dan persekitaran yang bersih dan selamat dititikberatkan. ibu bapa dan masyarakat. MATA PELAJARAN ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Murid diber i pendedahan aw al kemahiran dan pengetahuan asas dalam pengasuhan kanakkanak. MATA PELAJARAN AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan ternakan ikan air taw ar. Melalui mata pelajaran ini murid boleh membuka perniagaan sendir i atau bekerja di taska dan tadika. video dan video serta alat pengarangan juga didedahkan. Mereka melakukan kerja pembenihan ikan serta membiak baka haiw an rekreasi dan tumbuhan akuatik. kamera (still picture). Pelajar juga diberi kemahiran menukar format video dan audio dari signal analog kepada digital dan sebaliknya. perakam kamera video. Pelajar menguasai pelbagai kemahiran yang antara lain termasuk pengendalian komputer. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid ter masuklah mengusahakan pusat ternakan akuakultur atau haiw an rekreasi. membekal benih dan aksesori atau bekerja di syarikat akuakultur dan haiw an rekreasi. Mur id mempelajari kemahiran membantu w arga tua dari segi makanan.

Bidang peker jaan yang pelajar boleh ceburi oleh pelajar selepas tamat pengajian termasuklah pengiklanan dan studio rakaman. Nota: Tajuk “ Pengurusan dan Keusahaw anan” dimasukkan pada setiap mata pelajaran vokasional yang mengandungi sub-tajuk “ Pengurusan di Tempat Kerja. pelajar boleh menguasai kemahiran mengguna dan mengendalikan per kakasan lain seperti pengimbas. 10 . Selain itu. pencetak. MATA PELAJARAN GRAFIK BERKOMPUTER Mata pelajaran ini memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pelbagai bentuk grafik serta kaedah penghasilannya dengan menggunakan komputer. Pelajar juga memperoleh kemahiran menggunakan dan mengendalikan komputer serta pelbagai perisian editor grafik yang relevan. kamera digital. Komunikasi dan Keusahaw anan.22.

Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 19. 2. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Bil. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 17. Kimpalan Arka dan Gas 21. 9. 7. Produksi Multimedia 12. Grafik Berkomputer 13. 8. 3. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara 16. Menservis Motosikal 22. mata pelaj aran mengikut tahun Jumlah mata pelajaran sehingga 2005 Nota: X – Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 Mata Pelajaran Bil. 6. x x x x x x x x x x x x x x 8 2 22 8 4 10. 5. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 11. Pendawaian Domestik 14. 4. Kerja Paip Domestik 20. (keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat 2/2002 pada 2 Ogos 2002) 11 . Mata Pelajaran Vokasional 2002 (Fasa 1) Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Pemprosesan Makanan x x x x x x x x 2003 (Fasa 2) 2004 (Fasa 3) 2005 (Fasa 4) 1. Hiasan Dalaman Asas 18.JADUAL PELAKSANAAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN (Tahun 2002 –2005) Tahun Pelaksanaan Bil. (9) dan (10) yang dirancang dilaksanakan pada tahun 2003 ditunda pelaksanaannya ke tahun 2004. Menservis Automobil 15.

8. Fasa 2 10.Tahun Pelaksanaan* 2002 1. 18. Pembuatan Pembuatan ERT Pembinaan & ERT. 2004 11. 3. 5. Fasa 3 12. ERT ERT Teknotani Pembinaan Pembinaan Pembuatan ERT 2005 19. Fasa 4 20. Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Akademik Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Produksi Multimedia Grafik Berkomputer Pendaw aian Domestik Menservis Automobil Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Hiasan Dalaman Asas Asuhan dan Pendidikan Aw al Kanak-Kanak Pemprosesan Makanan Akuakultur dan Haiw an Rekreasi Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas Menservis Motosikal Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Ger iatrik Bidang Usaha Pembinaan Pembuatan Pembuatan Pembuatan ERT ERT Teknotani Teknotani Aplikasi Komputer Aplikasi Komputer Pembinaan 2003 9. 14. 22. 13. 16. 6. 7. 21. * Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 ERT – Ekonomi Rumah Tangga 12 . 4. Fasa 1 2. 17. 15.

36600 Cenderong Balai 22 SMK Batu Sepuluh. 32020 Sitiawan 23 SMK Dato Ahmad. 31150 Ulu Kinta 16 SMK Alang Iskandar. 34400 Lenggong 24 SMK (P) Treacher Methodist. Jalan Thean Teik.Kangsar Kinta B. 09000 Kulim NEGERI PULAU PINANG 10 SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. Perai Utara Bayan Lepas MPED MP MPED MPED MP KP KP RJP KP KP NEGERI PERAK 15 SMK Ulu Kinta. Lekir. 06000 Jitra 8 SMK Simpang Kuala.Ghani. JalanSungkai. 11500 Pulau Pinang 13 SMK Sri Muda. Alor Merah. 09100 Baling 5 SMK Sungai Pasir. 13200 Kepala Batas. 34300 Bagan Serai 17 SMK Tengku Menteri. 34007 Taiping 25 SMK Seri Iskandar. 06300 Kuala Nerang 4 SMK Tunku Putera. 05240 Alor Setar. Padang Hilir Perak Manjung Lenggong Larut Parit KP RJP SRT SRT SRT KP KP LN SRT RJP LN LN KP TM KP KP LN LN SRT RJP KP SRT . 11 SMK Simpang Empat . 05400 Alor Setar 9 SMK Tunku Panglima Besar. 35500 Bidor 21 SMK Sultan Abdullah . 13000 Penaga. 31200 Chemor 20 SMK Sheikh Abd. 33800 Manong 19 SMK Aminuddin Baki. 08000 Sungai Petani Padang Terap Baling Kuala Muda / Yan Kota Setar Kubang Pasu Kota Setar Kulim/ B. 11950 Bayan Lepas Kepala Batas S. Seberang Perai. Jalan Tengah. 32600 Bota 13 Kinta Kerian Larut K.14100 Simpang Ampat 12 SMK Air Itam. Seberang Perai 14 SMK Raja Tun Uda. 02400 Kangar Kangar Kangar SRT SRT KP LN Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 SMK Dato’ Syed Ahmad.SEKOLAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL SENARAI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MPV PELAKSANAAN TAHUN 2002 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Hassan. 34850 Cangkat Jering 18 SMK Tajul Ariffin. 01000 Kangar 2 SMK Tengku Suleiman. Baru RJP LN RJP KP MP SRT KP LN TM LN LN KP MP LN 6 SMK Tunku Abdul Malik. 7 SMK Seri Mahawangsa. Perai Selatan Pulau S.

39 SMK Cheras. 40 SMK Puteri Ampan Jalan Ampang. 55 SMK Iskandar Shah. Jalan Jugra.A. 70300 Seremban 50 SMK Datuk Undang Musa Al-Haj. 5500 K. KUALA LUMPUR 36 SMK Datok Lokman. 71600 Kuala Klawang 46 SMK Undang Rembau 71309 Rembau 47 SMK ZAABA. Kelawang PD LN TM LN MP LN LN LN LN SRT KP SRT KP - NEGERI M ELAKA 51 SMK Seri Pengkalan Alor Gajah 52 SMK Ade Putra. P. Sungai Rambai. Jasin 14 . 56000 Kuala Lumpur.Kuala Pilah 48 SMK Pendeta Za'ba. 46000 P. 61800 Batu Caves 35 SMK Pengkalan Permatang. 78200 Melaka. 41 SMK(P) Air Panas. Jaya 31 SMK Bukit Changgang. 42700 Banting 32 SMK Dato Hamzah. 42 SMK Tinggi SetapaK Jalan Air Jernih. 37 SMK Wangsa Melawati. Km 12 Jln.Bernam Petaling K.Langat Petaling K. 70400 Seremban. 43300 Seri Kembangan 28 SMK Jugra. 71600 Kuala Kelawang. 49 SMK Mambau. 45200 Sabak Bernam 30 SMK Taman Medan. Kelawang Rembau K. 53300 Kuala Lumpur 38 SMK Bandar Tasik Selatan. Labu Johol K. 77400 Melaka Jasin Alor Gajah Jasin Alor Gajah Jasin RJP SRT PD KP KP SRT KP TM LN TM 54 SMK Rahmat. Rahman Putra. 78300 Melaka 53 SMK Sungai Rambai. 53200 Kuala Lumpur. Masjid Tanah. Kuala Sungai Baru. 57000 Kuala Lumpur. Klang Lama. 73100 Johol 45 SMK Datuk Undang Jelebu. 42000 Pelabuhan Klang 33 SMK Meru Batu 7 Pekan Meru. 42700 Banting 29 SMK T. 43000 Kajang 27 SMK Seri Serdang.Pilah Seremban Seremban K.NEGERI SELANGOR 26 SMK Jalan Reko. 45000 Kuala Selangor H. 55100 Kuala Lumpur. 41050 Klang 34 SMK Seri Selayang. Keramat Sen tul Bangsar Pudu Keramat Sentul Bangsar MP MP LN SRT SRT RJP PD LN LN MPED KP KP KP LN NEGERI SEMBILAN 43 SMK Labu 71900 Labu 44 SMK Datuk Undang Abdul Manap. 53200 Kuala Lumpur.Langat S.L.Langat Klang Klang Gombak Kuala Selangor LN LN RJP SRT KP SRT SRT SRT SRT MPED KP KP LN RJP LN KP LN RJP RJP SRT W. Jalan Reko.

81920 Kota Tinggi. 26900 Bandar Tun Razak. 86000 Kluang. 60 SMK Air Tawar. 61 SMK Bandar Tenggara. Johor Bahru 65 SMK Anjung Batu. Kuala Lipis 74 SMK Seri Mahkota.NEGERI JOHOR 56 SMK Datuk Menteri. Bunga. Batu 3. Kuantan. 86100 Batu Pahat. KM 5. 81000 Kulai 62 SMK Tengku Aris Bendara. 26200 Kuantan 68 SMK Bukit Goh. 28100 Chenor 73 SMK Padang Tengku. 8400 Muar. Maran 76 SMK Chanis. 26050 Kuantan 69 SMK Dato Mahmud Mat. 26600 Pekan 70 SMK Tengku Abdullah 26000 Pekan 71 SMK Temerloh. 75 SMK Maran. 21820 Ajil 80 SMK Sultan Ahmad. Jalan Mersing. Mersing 66 SMK Pekan Baru. 21030 Kuala Terengganu 79 SMK Landas. 85000 Segamat 58 SMK LKTP Belitong. Jalan Genuang. 21000 Kuala Terengganu 81 SMK Sura. 63 SMK Telok Kerang. 28000 Temerloh 72 SMK Tengku Ampuan Afzan . 57 SMK Dato’ Bentara DalaM Batu 2.Bahru Mersing Muar SRT SRT PD SRT KP KP RJP KP MP SRT LN MP KP KP RJP TM LN LN LN LN KP KP NEGERI PAHANG 67 SMK Sungai Lembing. 59 SMK Parit Bunga. 23000 Dungun Kemaman Kuala T'ganu Hulu T'ganu Kuala T'ganu Dungun MPED KP MPED MP PD RJP LN RJP SRT SRT 15 . Pontian 64 SMK Seri Perling. 24000 Kemaman 78 SMK Kompleks Mengabang Telipot. FELDA Air Tawar 2. Parit. 85000 Kluang. Kuantan Kuantan Pekan Pekan Temerloh Maran Lipis Kuantan Maran Rompin SRT MPED MPED KP SRT KP TM SRT RJP SRT KP PD SRT RJP PD LN LN LN NEGERI T ERENGGANU 77 SMK Geliga. Ayer Hitam. Muar Batu Pahat Segamat Kluang Muar Kota Tinggi Kulai Kluang Pontian J.

103 SMK Benoni. 96000 Sibu. 89908 Tenom. 97007 Bintulu 96 SMK TPDPM Normah . 101 SMK Likas. Peti Surat 1458. 102 SMK Balung.Miri. Box 317. 16320 Bachok 84 SMK Pahi.Merah K. 17060 Pasir Mas 86 SMK Batu Gajah. Box 97. Peti Surat 195. 18500 Machang 83 SMK Beris Panchor. Bharu 88 SMK Puteri Kota Bharu Machang Bachok K. 98100 Lutong. Jalan Itol.Mas T. 89608 Papar. Kuala Kerai 85 SMK Chetok. 91 SMK Jalan Oya. 96000 Sibu 92 SMK Seri Patiambun. P.O. 89158 Beaufort 98 SMK Taun Gusi. 93250 Kuching. 90 SMK Lutong. 96200 Daro Kuching Miri Sibu Limbang Sibu Song Bintulu Daro LN RJP TM RJP LN RJP LN TM LN TM LN KP RJP NEGERI SABAH 97 SMK Beaufort. 90716 Sandakan Beaufort Kota Belud Keningau Tenom Kota Kinabalu Tawau Papar Sandakan LN SRT KP SRT SRT LN RJP MP KP KP LN TM LN TM LN KP 105 SM Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang S. 88856 Kota Kinabalu. Peti Surat 60070 91010 Tawau. Kapit 95 SMK Bintulu. Perai PD RJP MP 16 .Bharu K.NEGERI KELANTAN 82 SMK Pangkal Meleret .Kerai P. 89007 Keningau 100 SMK Tenom. 94 SMK Song. P. 17510 Tanah Merah 87 SMK Kadok. Peti Surat 81. K. 98700 Limbang 93 SMK Durin. 104 SMK Sandakan.Bharu RJP RJP SRT RJP KP KP RJP LN LN RJP TM LN LN KP NEGERI SARAWAK 89 SMK Penrissen. 89158 Kota Belud 99 SMK Gunsanad Peti Surat 85.O. Peti Surat 291. Peti Surat 189. Peti Surat 235.

13200 Kepala Batas.25) RJP (1 -25) Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 4 5 6 7 8 9 SMK Chepir.Padang Mat 10 Sirat 11 SMK Mergong. 08000 Sg. 09800 Serdang SMK Tanjung Pauh. 06700 Pendang SMK Dato Bijaya Setia. Tambun Tulang. 07100. 11020 Balik 13 Pulau 14 SMK Sungai Acheh. 0600 Jitra SMK Syed Ibrahim. Ahmad. 02600 Arau Arau Arau GB(1 . 08200 Sik SMK Lunas. 02600 Arau SMK Syed Sirajuddin. Seberang Perai Utara 17 SMK Westlands. Pulau Pinang 18 SMK Sungai Ara. Pulau Pinang 17 Pulau Pulau . 16 SMK Paya Keladi. 14000 Bukit 15 Mertajam. 14310 Nibong Tebal SMK Bukit Mertajam. 09600 Lunas SMK Serdang. Petani SMK Kubang Rotan. 05350 Alor Setar NEGERI PULAU PINANG 12 SMK Datuk Haji Mohd Nor Ahmad 11700 Pulau Pinang Pulau Pulau Seberang Perai Selatan Seberang Perai Tengah KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MP(1-25) TM(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP (1-25) RJP(1-25) KP(1-25) SMK Seri Balik Pulau. Jejawi.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2003 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 2 SMK Sy. 06250 Alor Setar Baling Sik Kulim Bandar Baharu Kulim Bandar Baharu Kubang Pasu Padang Terap Pendang Kuala Muda Yan Kota Setar Langkawi Kota Setar LN(1-25) KP(1-25) SRT (1 -25) KP(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) LN(1-25) SMK Tunku Putra.

13200 Kepala Seberang Perai Utara Batas PM(1-25) NEGERI PERAK 20 SMK Raja Shariman. 34 40300 S.19 SMK Datuk Hj. Bangsar. 33100 21 Pengkalan Hulu 22 SMK Changkat Lada. Kepong 52100 Kuala Lumpur W.Alam 35 SMK Taman Ehsan. Jln.P. 32 Langat 33 SMK Cheras Perdana. 56000 Kuala Lumpur . 41000 Klang SMK Kalumpang. 42800 T. Hulu 30 Selangor 31 SMK Tiram Jaya. 34800 Trong SMK Dato' Seri Maharaja Lela 27 36800 Kampung Gajah 28 SMK Raja Muda Musa. Sepat. Istana. 32700 Beruas SMK Pengkalan Hulu. 59000 Kuala Lumpur 39 SMK Cheras. 36300 Kampong Gajah Manjung Hulu Perak Perak Tengah Krian Hilir Perak Kinta Larut Matang Selama Perak Tengah Kuala Kangsar KP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PD(1-25) GB(1-25) KP(1-25) PD(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) SMK Abu Bakar Al Baqir 34300 Bagan 23 Serai 24 SMK Tun Abdul Razak. KUALA LUMPUR 36 SMK Padang Tembak. 33007 Kuala Kangsar NEGERI SELANGOR 29 SMK Sri Istana Jln.25) KP(1-25) KP(1-25) SMK Bandar Baru Sentul 51000 Kuala 37 Lumpur 38 SMK Bukit Bandaraya. 36200 Selekoh 25 SMK Kg. 31650 Ipoh 26 SMK Tat Beng. Pasir Puteh. 45500 Tanjung Karang Klang Hulu Selangor Kuala Selangor Kuala Langat Petaling Petaling Gombak PM(1-25) RJP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) LN(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) TM(1-25) SMK Batu Laut. K. 43200 Cheras SMK Seksyen 24.Timun 24/1. Abd Kadir. 44100 Kerling. 54100 Kuala Lumpur Sentul Sentul Bangsar Pudu 18 KP(1-25) SRT(1-25) MPED(1-25) RJP(2-50) GB (1 .

84800 Bukit Gambir 60 SMK Tengku Mahkota 84000 Muar . Lapan. Kg. 77300 Merlimau 55 Melaka 56 SMK Lubuk China. 78100 Melaka NEGERI JOHOR 57 58 SMK Pasir Gudang 1. 71250 Pasir Panjang Jelebu Port Dickson Jelebu Tampin Gemas Gemas Port Dickson Jelebu Port Dickson Gemas SRT (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) MP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB(1-25) MPED(1-25) LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MPED(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SMK Bandar Baru Serting. 73430 Gemas NEGERI M ELAKA 50 SMK Air Molek. Selandar. 75460 Melaka SMK Hang Kasturi. 42 Serting 43 SMK Palong 7 (F). Kg.NEGERI SEMBILAN SMK Teriang Hilir. 81100 Johor Bahru Johor Bahru Johor Bahru Muar Muar 19 SRT(1-25) RJP(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) 59 SMK Bukit Gambir. 76100 Durian Tunggal Melaka Tengah Masjid Tanah Melaka Tengah Jasin Bachang Merlimau Masjid Tanah LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) PM(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) SMK Selandar. 72120 Jempol SMK Dato' Haji Abdul Samad. 71000 48 Port Dickson 49 SMK Seri Perpateh. 77500 53 Melaka 54 SMK Tun Tuah. 81700 Pasir Gudang SMK Taman Daya. 73400 Gemas SMK Dato Shamsudin Nain 46 71200 Rantau 47 SMK Lui Barat. Taman Daya.B. Lubuk China. 78300 Masjid 51 Tanah. 73470 Gemas 44 SMK Jelai (F). 73480 Gemas 45 SMK Gemas. 72400 Simpang 40 Durian 41 SMK Pasir Panjang. Melaka 52 SMK Durian Tunggal. Bachang 75200 Melaka SMK Seri Mahkota. 72120 B.

21070 Kuala Terengganu Kemaman Kuala Terengganu Hulu Terengganu Besut Setiu Kuala Terengganu Marang Kuala Terengganu PD(1-25) SRT(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (Murid Pend. Jalan Mersing. 24300 Kertih. Besut 75 SMK Saujana 22110 Setiu. Kemaman 72 SMK Sultan Mansor. 26690 Chini 70 SMK Bentong. Kuala Lipis. Terengganu SMK Tengku Bariah. 25150 Kuantan 68 SMK Sungai Koyan. Khas) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) 73 SMK Jerangau 23200 Bukit Besi 74 SMK Pelagat 22000 Jerteh. Sertik. Samad 16600 Machang 81 SMK Kroh 18000Kuala Krai Kota Bahru Machang Kuala Krai 20 LN(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) . 21080 Marang SMK Ibrahim Fikri. Simpang Lima 83000 Batu Pahat SMK Sultan Abdul Jalil.61 62 SMK Dato' Onn. 21100 Kuala 76 Terengganu 77 SMK Rusila. 28610 Karak 65 SMK Merapoh 27210 Kuala Lipis 66 SMK Mentakab. 21100 Kuala 78 Terengganu NEGERI KELANTAN SMK Kubang Kerian (2). 28400 Mentakab 67 SMK Pandan. 27650 Raub Raub Bentong Lipis Temerloh Kuantan Lipis Pekan Bentong SRT(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) 69 SMK Chini Timur. 16150 Kota 79 Bharu 80 SMK Abd. 86000 Keluang Batu Pahat Keluang MPED(1-25) PM(1-25) KP(1-25) NEGERI PAHANG 63 SMK Dong 27400 Dong 64 SMK (LKTP) Kg. 28700 Bentong NEGERI T ERENGGANU 71 SMK Kertih.

16800 Pasir Putih 83 SMK Katereh 16450 Kota Bahru 84 SMK Kemahang. Lundu Pandan. P. 90200 Sandakan Sandakan Kinabatangan Tenom Tawau Membakut Lahat Datu LN(1-25) PM(1-25) MP(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SMK Kemabong.S. 281. 95000 Sri Aman Kuching/Samarahan Sri Aman Kuching/Samarahan Miri/Bintulu Sibu Kuching/Samarahan Miri/Bintulu RJP(1-25) TM(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) GB(1-25) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) TM(1-25) SMK Lundu. 97011 Bintulu SMK Datuk Haji Abdul Rahman Yaakub. P. 94500 91 Lundu 92 SMK Kidurong.82 SMK Jeram. LABUAN 21 . 295. 93050 Kuching 95 SMK Marudi. 17000 Pasir Mas 87 SMK Alor Pasir.P. 228. 91112 Lahad Datu W. NEGERI SABAH SMK Muhibbah. Jln.S. Petra Jaya.51. 16300 Bachok Pasir Putih Kota Bahru Tanah Merah Kota Bahru Pasir Mas Tanah Merah Bachok SRT(1-25) KP(1-25) MP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) GB(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) RJP(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) NEGERI SARAWAK 89 SMK Semera. Jln. Kota Kinabatangan. 60254.S. 98050 Baram. 17510 Tanah Merah 85 SMK Raja Sakti 16150 Kota Bharu 86 SMK Gual Periok. P. 2078. P. Cecily Utara. 17500 Tanah Merah 88 SMK Bachok. 89908 98 Tenom 99 SMK Tawau. 89728 100 Membakut 101 SMK Agaseh. 91007 Tawau SMK Membakut.S.S. 94800 Simunjan 90 SMK Melugu P.S. 93 SEDAYA. 96 90000 Sandakan 97 SMK Bukit Garam. 96700 Kanowit 94 SMK Semerah Padi. P.

102 SMK Membedai. 81094.P. P. Pusat Perkembangan Kurikulum. 87027 W. 87021 KUNCI PD .Katering dan Penyajian LN – Landskap dan Nurseri TM – Tanaman Makanan MPED – Menservis Peralatan Elektrik Domestik NOTA : Maklumat terperinci boleh diperolehi daripada Bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional. Kementerian Pendidikan Malaysia. P.Seni Reka Tanda RJP – Rekaan dan Jahitan Pakaian KP . Labuan Labuan Labuan LN(1-25) GB(1-25) SRT(1-25) 103 SMK Labuan.Membuat Perabot SRT .S.81367.S. 22 .Pembinaan Domestik MP .

06400 Pokok Sena. Perlis Kangar PM(1-25) NEGERI KEDAH SMK Tengku Laksamana. Layar. Tambun Tulang. 02000 Kuala Perlis. 08500 Kuala Muda. Aziz. Kedah Kuala Muda/Yan TM(1-25) 9 SMK Datuk Lela Pahlawan. 06760 Alor Setar. Kedah Kuala Muda/Yan APAK(1-25) 8 SMK Sg. 01000 Kangar Arau AHR(1-25) 3 SMK Kuala Perlis. Kedah Kota Setar SRT(1 . 08000 Sg. 01000 Kangar. NEGERI DAN ALAMAT SEKOLAH DAERAH MPV 1 NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Alwi. Serai Kulim/Bandar Baru MA(1-25) 10 SMK Tunku Abd. Petani.25) 23 . Perlis Kangar GB(1-25) 4 SMK Seriab. 01000 Kangar Kangar MP(1-25) LN (1-25) MPV 2 2 SMK Syed Ahmad. Kedah Kota Setar LN(1-25) 11 SMK Pokok Sena. 06650 Alor Setar. 06200 Alor Setar Kedah 5 Kota Setar MPED(1-25) 6 SMK Kubor Panjang.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2004 JENIS MPV BIL. Kedah Padang Terap/ Pendang PD(1-25) 7 SMK Bakar Arang. 09400 P.

Sungai Dua. Seberang Perai PULAU PINANG Seberang Perai PD(1 . Perai Tengah SRT(1-25) 21 SMK VALDOR Sungai Bakap 14200 Sungai Jawi. 09200 Kupang . Pulau Pinang Butterworth PM(1-25) 24 SMK Teluk Air Tawar. Seberang Perai Selatan PULAU PINANG S. PULAU PINANG 17 Seberang Perai Pen.25) 19 SMK Tanjung Bunga Jalan Tan Jit Seng 11200 PULAU PINANG SMK Bandar Baru Perda Bandar Baru Perda 14000 Bukit Mertajam. Kedah Baling/Sik Pen. Seberang Prai PULAU PINANG Pulau Pinang HDA(1-25) 20 S. 08700 Gurun. Kedah Kubang Pasu PM(1-25) NEGERI PULAU PINANG SMK Sama Gagah . Kubang Pasu.12 SMK Tunku Sulong. Kedah Kuala Muda/Yan RJP(1-25) 13 SMK Ayer Hangat. Perai Selatan MP(1-25) PMDR(1-25) 22 SMK WESTLANDS Jalan Khaw Sim Bee 10400 PULAU PINANG Pulau Pinang GB(1-25) ##SRT (Tahun 2003) 23 SMK Datuk Haji Ahmad Said.D(1-25) 18 SMK Alma Jalan Bukit Minyak 14000 Bukit Mertajam. Kedah Kubang Pasu GB(1-25) 16 SMK Pulau Nyior. Kubang Pasu. 13500 Butterworth. Pulau Pinang NEGERI PERAK 24 Butterworth GB(1-25) . 13500 Butterworth. 07000 Langkawi Langkawi KP(1-25) 14 SMK Syed Abu Bakar. 13500 Permatang Pauh Seberang Prai. D(1-25) 15 SMK Permatamg Bonglai.

34200 Parit Buntar. 36500 Ulu Bernam. Perak Kerian SRT(1-25) 33 SMK Kuala Kurau. 36200 Selekoh Hilir Perak PM(1-25) 37 SMK Kg. Perak Kinta PMDR(1-25) 29 SMK Simpang Pulai. 31350 Ipoh. Perak Kerian MP(1-25) 34 SMK Raja Shariman. Perak Kerian LN(1-25) 32 SMK Panglima Bukit Gantang. Perak Kinta GB(1-25) 38 SMK Dato' Sri Maharaja Lela. 33020 Kuala Kangsar. 34200 Parit Buntar. 31920 Mambang Diawan. 31650 Ipoh. 34900 Pantai Remis. Perak Batang Padang LN(1-25) 31 SMK Pekan Baru. Pasir Puteh. Perak Kuala Kangsar TM(1-25) 28 SMK Rapat Setia. 34300 Bagan Serai Krian Pe. Perak Kinta KP(1-25) 30 SMK Air Kuning. Gajah. Perak Manjung PMDR(1-25) 26 SMK Ulu Bernam. Perak 25 Perak Tengah GB(1-25) . 36800 Kg.25 SMK Pantai Remis. 32700 Bruas Manjung GB(1-25) ## KP (Tahun 2003) ## PD (Tahun 2003) ## GB (Tahun 2003) ## KP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 35 SMK Abu Bakar Al Baqir. 34350 Kuala Kurau. 31300 Ipoh.m(1-25) 36 SMK Tun Abdul Razak. Perak Hilir Perak TM(1-25) 27 SMK Temenggong Kati.

36000 Teluk Intan. 33007 Kuala Kangsar.39 SMK Raja Muda Musa. Selangor Petaling KP(1-25) 47 SMK Seri Indah. Jalan Young. 43300 Seri Kembangan.m(1-25) 42 SMK Dato' Bendahara CM Yusof. 43950 Sungai Pelek. Rawang . Perak Batang Padang GB(1-25) Pe. Taman Petaling. Perak Krian PM(1-25) NEGERI SELANGOR SMK Perempuan. Perak Kuala Kangsar PM(1-25) ## RJP (Tahun 2003) 40 SMK Sultan Abdul Aziz. Perak Perak Tengah GB(1-25) 43 SMK Kamunting. Selangor Sepang TM(1-25) 51 SMK Jenjarom. Jalan Kapar Klang. Kamunting. SS 14/6 47500 Subang Jaya.m(1-25) 41 SMK Seri Tapah. 31800 Tanjung Tualang. 46000 Petaling. Selangor Kuala Langat LN(1-25) 26 . Selangor 44 Petaling PMDR(1-25) 45 SMK Abdul Jalil Batu 14. 42600 Jenjarom. Hulu Langat SRT(1-25) 46 SMK Subang Jaya. Selangor Petaling APAK(1-25) 48 SMK Rantau Panjang. Selangor 43100 Hulu Langat. Selangor Klang PD(1-25) 50 SMK Sg. Selangor Klang LN(1-25) 49 SMK Pandamaran Jaya. Jaya. 35000 Tapah. Perak Hilir Perak AHR(1-25) Pe.42000 Pelabuhan Klang.

Pandan Indah. Selangor Klang PM(1-25) 59 SMK Johari. Selangor Sabak Bernam TM(1-25) 53 SMK Pandan Indah. Batu 6. Jalan Klang Lama. 53300 Kuala Lumpur Keramat MPED(1-25) 62 SMK Petaling. Kg. Selangor Hulu Langat GB(1-25) W. Beranang. Jalan Pandan Ilmu. Setapak.P. Jalan Ipoh. Bukit 43000 kajang Hulu Langat MPED(1-25) 56 SMK Puchong Utama. KUALA LUMPUR SMK Raja Ali. Kerinchi.Jln. KM 8. 46000 Kuala Lumpur Bangsar SRT(1-25) KP(1-25) 63 SMK Taman Setia Wangsa.52 SMK Bagan Terap. 51200 Kuala Lumpur 60 Sentul PMDR(1-25) 61 SMK Sri Rampai. Ampang RJP(1-25) 54 SMK Bandar Baru Batang kali. 45300 Sungai Besar. 55100 Ampang.47100 Puchong. Selangor Hulu Selangor GB(1-25) 58 SMK Ulu Kelang. 54200 Kuala Lumpur Keramat HDA(1-25) PM(1-25) 64 SMK Seri Pantai.44300 Btg kali Hulu Selangor MA(1-25) 55 SMK Jalan Bukit . Jalan Renjang. Jalan Bukit Setiawangsa. Jeram. Selangor Petaling LN(1-25) 57 SMK Jeram. 59200 Kuala Lumpur NEGERI SEMBILAN 27 Bangsar GB(1-25) .

65 SMK Batu Kikir. Negeri Sembilan Gemencheh PM(1-25) 72 SMK Serting (FELDA) 72120 Bandar Baru Serting NEGERI MELAKA Jempol GB(1-25) 73 SMK Seri Kota. Negeri Sembilan Seremban Pe. Negeri Sembilan Seremban RJP(1 .25) 71 SMK Bukit Jalur (FELDA) 73200 Gemencheh.25) 69 SMK Serting Hilir Kompleks. 72120 Bandar Baru Serting. 71150 Linggi. 77100 Asahan. 71800 Nilai. 77300 Merlimau.25) 67 SMK Dato' Klana Putra. Melaka Jasin LN(1-25) 77 SMK Sultan Mansur Shah. Pulau Sebang. 73000 Tampin Melaka Alor Gajah HDA(1-25) 28 .25) 68 SMK Dato' Mohd Said. Astana Raja Kota. 71350 Rembau.25) 70 SMK Datuk Abdullah. Yusof. Jalan Air Leleh. Melaka Merlimau SRT(1-25) 75 SMK Sungai Udang. Negeri Sembilan Port Dickson LN(1 . 75050 Melaka Melaka Tengah MPPPU(125) 74 SMK Datuk Abd. Melaka Alor Gajah SRT(1-25) 76 SMK Simpang Bekoh. Rahman Yaakub. Negeri Sembilan Jempol MPPPU(1 25) 66 SMK Datuk Mohd. 71750 Lenggeng. Negeri Sembilan Jempol KP(1 . 76300 Sungai Udang. 72200 Batu Kikir. Negeri Sembilan Rembau SRT(1 . m(1 .

Jalan Pengangkutan. Johor Mersing RJP(1-25) 90 SMK Kelapa Sawit. Cheng. Jln Pegawai. Bukit Beruang. 81000 Kulai. Johor Kulai SRT(1 . Kg. 76460 Tebung. Kluang. 75250 Melaka Melaka Tengah LN(1-25) 80 SMK Nyalas 77100 Asahan. 77100 Melaka Jasin GB(1-25) NEGERI JOHOR SMK Penghulu Saad. 83500 Parit Sulong. Melaka Melaka Tengah KP(1 . Johor Kota Tinggi Pen. Rahman Yassin. 86810 Mersing. Batu 26 Jalan Air Hitam. Johor 85 Batu Pahat LN (1-25) 86 SMK Layang-Layang. Bachang. No. Felda Tenggaroh. Lapan. JKR 1036. 81907 Kota Tinggi.78 SMK Dato Bendahara. Melaka Jasin TM(1-25) 81 SMK Tebong. Batu Pahat. 77000 Jasin.25) 29 . 81850 Layanglayang. Johor Kluang TM(1-25) 87 SMK Dato' Abd. Jalan Istana. Asahan. 75450 Melaka Melaka Tengah PM(1-25) 84 SMK Simpang Bekoh.25) 79 SMK Tun Haji Malik. Johor Johor Bahru KP(1-25) 88 SMK Bandar Easter. Melaka Alor Gajah KP(1-25) 82 SMK Tun Tuah. 81200 Tampoi. JKR 4418. KM 10. D(1-25) 89 SMK Tenggaroh B. 75200 Melaka Melaka Tengah AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 83 SMK Bukit Baru. P/S 49.

m(1-25) AHR(1-25) 96 SMK Sri Kukup. Pahang Cameron Highlands TM(1-25) 103 SMK Pelangai. Sg. 27600 Raub. 84000 Muar. Pahang Bentong KP(1 . Pontian.m(1-25) AHR(1-25) 98 SMK Bukit Pasir. Raja. 82010 Pontian. Johor Pontian GB(1-25) 93 SMK Tengku Mahkota. 82300 Kukup. Buloh Kasap.91 SMK Buloh Kasap. KM 8. Pahang Raub SRT(1 . Johor Pontian Pe. Kg. 81900 Kota Tinggi Kota Tinggi Pe. 27000 Jerantut Jerantut MA( 1 . Johor Muar GB(1-25) 95 SMK Bandar Mas.25) 30 . 84300 Bukit Pasir. Johor Segamat TM(1-25) 92 SMK Kayu Ara Pasong. 85030 Tenang Stesen. 27030 Jerantut. 39010 Tanah Rata. Bandar Mas. 28700 Bentong. 85010 Segamat. Jalan Temenggung Ahmad. Johor Muar GB(1-25) ## RJP (Tahun 2003) ## MP (Tahun 2003) 94 SMK Bukit Gambir. Segamat Segamat Pe.25) 101 SMK Damak. Pahang Jerantut LN(1-25) 102 SMK Kg.25 ) 100 SMK Dato' Shah Bandar Husain. Jaya. Muar Muar PM(1-25) NEGERI PAHANG 99 SMK Kota Gelangi 2. 84800 Bukit Gambir.m(1-25) AHR(1-25) 97 SMK Tenang Stesen.

Bentong. 27210 Kuala Lipis. 23300 Ketengah Jaya. Dungun. Terengganu Setiu AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 31 . Terengganu Paka MPED(1-25) 112 SMK Sg. 21500 Setiu.Dungun. Dungun TM(1-25) 114 SMK Ketengah Jaya. 22110 Setiu.m(1-25) 115 SMK Ketengah Jaya 2. 26100 Kuantan Kuantan MP(1-25) 105 SMK Chini Timur. 23100 Paka. Dungun.104 SMK Pelabuhan. Temerloh. Pahang Bentong PM(1-25) NEGERI TERENGGANU 111 SMK Paka. Pahang Temerloh GB(1-25) 109 SMK Dato' Bahaman. 26690 Chini Pekan AHR(1-25) 108 SMK Mentakab. Pahang Temerloh GB(1-25) 110 SMK Lurah Bilot. Terengganu Kuala Trengganu MA(1-25) 113 SMK Rasau Kertih B1 23300 Ketengah Jaya. 23300 Ketengah Jaya. Dungun Pe. Tong. 28400 Mentakab. Pahang Lipis AHR(1-25) ## TM (Tahun 2003) ## RJP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 107 SMK Chini . Dungun RJP(1-25) 116 SMK Saujana. 26690 Chini Pekan LN(1-25) 106 SMK Merapoh.

Jln Kuching. Sarawak Kuching /Samarahan SRT(1 . Kelantan Kuala Krai PM(1-25) NEGERI SARAWAK 127 SMK Dalat. Kelantan Pasir Mas GB(1-25) 126 SMK Laloh. Pasir Puteh. Terengganu Kuala Trengganu PM(1-25) NEGERI KELANTAN 119 SMK Dewan Beta. Terengganu Kuala Trengganu GB(1-25) 118 SMK Merchang. Kuala Krai. Kuala Terengganu. Kelantan Kota Bharu KP(1 . 17600 Jeli.25) 32 . 15100 Kota Bahru. Kuala Terengganu. 93700 Kuching Kuching/Serian TM(1-25) 129 SMK Gedong. 17010 Pasir Mas Pasir Mas TM(1-25) 124 SMK Perempuan. Kelantan Tumpat RJP(1-25) 123 SMK Kedondong.25) 120 SMK Kubang Kerian(1). Sarawak Dalat KP(1-25) 128 SMK Tun Abdul Razak.25) 125 SMK Cherang Ruku.117 SMK Tengku Mizan Zainal Abidin. 96300 Dalat. KM 38. 17000 Pasir Mas Pasir Mas PD(1 . 16200 Tumpat. 94700 Serian. 15100 Kota Bahru.25) 121 SMK Jeli. Kelantan Jeli MPED(1 25) 122 SMK Wakaf Baru. Kelantan Kota Bharu LN(1 .

130 SMK Serian.25) 133 SMK Tatau. T 83.m (1-25) 135 SMK Engkili. Rumah Persekutuan. 3. Peti Surat 43. Jln Tun Jugah. 93350 Stampin. Peti Surat 60267. 89600 Papar.25) 132 SMK Baru Miri.25) 33 . 95800 Engkili. Sarawak Lawas PM(1-25) NEGERI SABAH SMK KINARUT. Peti Surat 30. 94700 Serian. Sarawak Engkili GB(1-25) 136 SMK Trusan. Jln Ilmu. 98000 Miri. Abdul Gapor. 95300 Roban. 89700 Bongawan. 89307 Ranau Pantai Barat Utara TM(1-25) 139 SMK Taman Fajar. 98850 Lawas. Sabah Keningau LN(1 . 91012 Tawau Tawau KP(1-25) 141 SMK Tambunan. Jln Cahaya Lopeng. Sabah 137 Papar PD(1-25) 138 SMK Mat Salleh. W. Sarawak Miri/Bintulu TM(1-25) 134 SMK Datuk Patinggi Hj. Peti Surat 637.D. 90500 Sandakan Sandakan SRT(1-25) 140 SMK Kinabutan. Sarawak Kalaka RJP(1 . Sarawak Miri/Bintulu LN(1 . Sarawak Kuching/ Samarahan MPED(1 25) 131 SMK Kalaka. Peti Surat No.25) 142 SMK Bogawan. 93350 Kuching. Sabah Beaufort RJP(1 . Sarawak (Pendidikan Khas) Kuching/ Samarahan LN(1-25) Pe. 89657 Tambunan.

Kota Kinabatangan Sandakan GB(1-25) ## PM (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 144 SMK Agaseh. 87021 Labuan W. WDT 12. Peti Surat 131.P Labuan W.143 SMK Bukit Garam. Peti Surat 178. Peti Surat 60254. 09008 Keningau. 91112 Lahat Datu. 89808 Beaufort. 89058 Kudat. Sabah Kota Belud PM(1-25) GB(1-25) 147 SMK Keningau II. LABUAN Beaufort PM(1-25) 149 SMK Pantai. 87020 W. Peti Surat 19.P Labuan W. P/S 81097. 87028 W. Peti Surat 1994. Sabah Kudat PM(1-25) GB (1-25) 146 SMK Arshad. Sabah Keningau GB(1-25) 148 SMK Gadong. Sabah Tawau GB(1-25) 145 SMK Abdul Rahim.P.P Labuan HDA(1-25) 151 SMK Labuan. P/S 81341.P Labuan PM(1-25) 34 . Peti Surat 81094. Sabah W.P Labuan KP(1-25) 150 SMK Taman Perumahan Bedaun. 89158 Kota Belud.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.