P. 1
buku_panduan_mpv

buku_panduan_mpv

|Views: 341|Likes:
Dipublikasikan oleh Noor Shamsila Ismail

More info:

Published by: Noor Shamsila Ismail on Aug 22, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENERANGAN DAN PANDUAN PENAWARAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN

MATA PELAJARAN VOKASIONAL

PUSAT PERKEMBANGA N KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA KUALA LUMPUR 2003

PROGRAM MPV
Program MPV adalah singkatan nama kepada 22 mata pelajaran elektif bercorak kemahiran vokasional di Tingkatan 4 dan 5 yang mula ditaw arkan secara berperingkat-peringkat di sekolah menengah akademik harian mulai tahun 2002. Penaw aran berperingkat-peringkat 22 mata

pelajaran kemahiran ini dalam empat fasa mulai tahun 2002 hingga 2005 ( Rujuk Jadual).

Matlamat Program MPV
Mata- mata pelajaran vokasional diperkenalkan bagi melahirkan pelajar berkemahiran dalam bidang usaha yang relevan dan ber makna untuk membolehkan mereka mendapat pekerjaaan, memulakan perniagaan atau meneruskan latihan di per ingkat yang lebih tinggi

Objektif-Objektif Program
• • • • Memberi peluang yang luas kepada pelajar memilih mata pelajaran mengikut minat dan bakat mereka Membekalkan kemahiran vokasional terutamanya kepada pelajar yang cenderung dalam ketukangan tangan Memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah menengah akademik Sebagai persediaan aw al bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dan separa mahir dalam perindustrian negara

Penawaran MPV di Sekolah
Setiap sekolah boleh menaw arkan sehingga empat MPV (mengikut kesediaan sekolah) dengan 1-2 kelas bagi setiap mata pelajaran. Setiap kelas amali dikendalikan dalam jadual w aktu sekolah (mengikut kesesuaian jadual) bagi 20-25 orang murid. MPV diperuntukkan 12 w aktu seminggu kecuali mata pelajaran ‘Produksi Multimedia’ dan ‘Grafik Berkomputer’ yang dikendalikan dalam masa 8 w aktu seminggu.

Kriteria Pemilihan Sekolah dan Mata Pelajaran
Pemilihan sekolah dibuat oleh satu jaw atankuasa terdiri daripada pegaw ai-pegaw ai dari Bahagian KPM dan JPN berasaskan kepada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan iaitu:

2

(i)

Sekolah yang mempunyai kemudahan bengkel, bilik yang boleh diubah suai serta ruang fizikal yang mencukupi untuk keperluan mata- mata pelajaran MPV tertentu.

(ii)

Sekolah yang mempunyai guru yang layak dan ber minat mengajar MPV yang ditaw arkan seperti Guru Ekonomi Rumah Tangga dan Sains Pertanian untuk mata pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian dan Tanaman Makanan. Walau

bagaimanapun, mulai tahun 2003 guru MPV akan ditempatkan di sekolah yang memerlukan guru berkaitan. (iii) Sekolah yang mempunyai ramai murid yang ber minat dalam bidang-bidang tertentu MPV. Murid ini juga harus sekurang-kurangnya memperoleh ‘D’ dalam mata

pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu dalam peperiksaan PMR. Bagi mur id yang mengikuti mata pelajaran, Produksi Bahan Multimedia dan Grafik Berkomputer, mereka harus mendapat sekurang-kurangnya ‘C’ dalam mata pelajaran matematik dalam peper iksaan tersebut.

Lain-lain Kriteria
(iv) Sekolah yang berdekatan dengan pusat latihan seperti politeknik, SMT/V, Kolej Komuniti, Pusat Giat Mara. Pusat latihan ini dapat membantu sekolah dalam

perkongsian kepakaran, latihan dan kemudahan. (v) Sekolah yang mempunyai alam persekitaran /kaw asan perindustrian yang boleh membantu MPV tertentu seperti kaw asan kilang perabot bagi mata pelajaran ‘Membuat Perabot’ atau kaw asan industri automobil bagi mata pelajaran ‘Menservis Automobil’ dan ‘Menservis Motosikal’ (vi) Sekolah yang pernah/sedang mengendalikan Sekolah Ke Kerjaya akan

memudahkan pengendalian MPV. (vii) JPN menentukan setiap daerah harus ada sekolah yang menaw arkan MPV dan taburan penaw aran 22 MPV mengambil mata pelajaran ini. mengikut daerah harus memudahkan murid

Pihak sekolah selain dar ipada dapat memenuhi syarat di atas harus mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu/bapa murid yang mengambil MPV. Satu ujian minat/kecenderungan kepada murid harus diadakan bagi memilih murid yang berpotensi. Satu taklimat/ceramah kepada murid dan PIBG perlu dikendalikan.

3

murid tidak boleh membuat kombinasi dengan mata. Universiti Teknologi Malaysia. Kejuruteraan. guru-guru mata pelajaran berkaitan seperti Kemahiran Hidup. JPN perlu memohon peruntukan tambahan untuk latihan lanjutan ini.mata pelajaran yang ada kaitan seperti: (i) Mata pelajaran berasaskan binaan. Bagi membantu guru-guru dalam mengendali ker ja amali.Murid boleh mengambil satu atau lebih MPV dengan mata.mata pelajaran teras SPM. Lukisan Kejuruteraan. Pendidikan Seni. • • • Guru-guru ini juga akan diberi latihan kemahiran lanjutan dari masa ke masa. Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia akan dilibatkan dalam penyediaan bakal-bakal guru. Pendidikan Seni atau Reka Cipta. Grafik Berkomputer dengan mata pelajaran Teknologi Maklumat Bahan-Bahan Kurikulum Sekolah-sekolah yang menaw arkan mata pelajaran ini akan dibekalkan dengan bahan-bahan berikut untuk setiap mata pelajaran • • • Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Modul Pembelajaran (pengganti buku teks) Tenaga Pengajar dan Latihan Guru • Pada peringkat per mulaan. Universiti Putra Malaysia dan kolej. institusi pengajian tinggi (selain dari maktab perguruan) seperti Universiti Teknologi Tun Hussien Onn. Teknologi Kejuruteraan. 4 . sekolah perlu mendapatkan tenaga pengajar sambilan mahir daripada syarikat atau pusat latihan berdekatan Untuk rancangan masa panjang. ketukangan seperti Pembinaan Domestik dan Menservis Peralatan Domestik Elektrik dengan Teknologi Kejuruteraan dan Lukisan Kejuteraan (ii) Mata pelajaran berasaskan Ekonomi Rumah Tangga seperti Katering dan Penyajian dengan Ekonomi Rumah Tangga (iii) Mata pelajaran berasaskan pertanian seperti Landskap dan Nurseri. Ekonomi Rumah Tangga dan Pertanian akan dipilih untuk mengajar mata-mata pelajaran tersebut. Mereka juga boleh membuat kombinasi dengan mata pelajaran elektif lain seperti Perdagangan. Walau bagaimanapun. Tanaman Makanan dengan Sains Pertanian (iv) Mata pelajaran berasaskan komputer seperti Produksi Multimedia.

Pengalaman pembelajaran murid ter masuk penghasilan lukisan tanda dalam 2D dan 3D kemahiran menggunakan pelbagai teknik manual seperti cat. rak. Murid mempraktikkan kerja menerap batu bata dan melepa bata serta kerja konkr it ter masuk kerja simen fero. meja kecil. Murid perlu menguasai kemahiran melakukan kerja kemasan dengan menggunakan cat emulsi dan jubin. Melalui mata pelajaran ini murid boleh menjadi pelukis atau pembantu pereka grafik di kilang grafik dan pengiklanan atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan. semburan serta penghasilan lukisan kerja pada pelbagai media seperti kertas. MATA PELAJARAN SENI REKA TANDA Mata pelajaran ini digubal untuk membekalkan murid dengan kemahiran dan ketrampilan dalam bidang reka bentuk dan pembuatan tanda sebagai salah satu produk media komunikasi. penggunaan simbol-simbol grafik dan piaw aian w arna dalam menghasilkan kerja. Peluang kerjaya murid yang boleh diceburi ter masuk mengusahakan perniagaan sendiri atau bekerja di kedai perabot sebagai pembantu pembuat perabot.SINOPSIS 22 MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) 1. Antara produk yang dihasilkan ialah kerusi. kabinet dapur. 3. Murid didedahkan kepada beberapa aspek reka bentuk dengan tumpuan kepada penghurufan (typography). penyenggaraan alat tangan kerja kayu dan mudah alih.Computer Aided Signage) juga diperkenalkan. MATA PELAJARAN MEMBUAT PERABOT Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mereka bentuk. Murid boleh menguasai kemahiran menyediakan projek sebenar ber mula daripada penyediaan lakaran pada kertas sehingga penyediaan papan tanda dan teknik pemasangannya. Murid yang telah mengikuti mata pelajaran ini boleh menceburi pelbagai jenis pekerjaan dalam bidang pembinaan seperti penerap batu bata atau pelepa lantai/tembuk atau mengusahakan perniagaan sendiri dalam bidang berkaitan. bingkai gambar serta pelbagai hiasan dalaman yang menggunakan kayu seperti panel dinding. membuat dan membaik pulih perabot. Penghasilan kerja grafik dengan bantuan komputer (CAS . polisterin dan perspek. pembinaan projek melalui lukisan kerja. kad. 5 . Antara kemahiran yang diberi ialah penggunaan. penghasilan pelbagai jenis tanggam. siling dan tingkap. Murid menguasai kemahiran menghasilkan kerja kayu pada tahap kemasan sederhana melalui projek sepanjang pembelajaran. MATA PELAJARAN PEMBINAAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran asas kerja pembinaan batu bata dan konkrit yang diperlukan dalam industri pembinaan terutamanya pembinaan rumah. Teknik memasang dan menanggalkan peranca (scaffolding) juga didedahkan dengan menekankan kepada penjaminan keselamatan semasa bekerja. 2.

merancang. mengesan dan mengenalpasti kerosakan serta menyenggara perkakas elektrik di rumah seperti seterika. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid termasuklah mengusahakan nurseri sendiri atau bekerja di syarikat nurseri atau landskap. mendraf pola dan membuat penyesuaian serta menjahit pakaian seperti blaus. peramu saji atau pembantu katerer. Prospek kerjaya murid ter masuk mengusahakan kedai membaiki dan membekal alat elektrik atau bekerja sebagai operator di kilang elektronik. Mereka perlu menguasai kemahiran menggunakan alatan pembuatan pakaian. dan mengurus perniagaan. melipat napkin dan mempraktikkan prosedur melayan pelanggan. menggubah bunga. Murid mereka dan melakar pakaian. menyenggara nurseri tumbuhan hiasan. Murid perlu merancang. cerek elektrik. Dengan kemahiran yang diperoleh. MATA PELAJARAN LANDSKAP DAN NURSERI Mata pelajaran ini berhasrat melahirkan murid yang boleh menghasilkan anak benih tumbuhan hiasan. kipas.kerja amali di tapak nurseri dan di kaw asan perlandskapan. Murid terlibat dalam kerja. Di antara kemahiran yang didedahkan kepada murid ialah mengenalpasti tumbuhan hiasan yang digunakan dalam industri landskap. dan membuat anggaran perbelanjaan. 5. murid boleh berkecimpung dalam bidang katering atau masakan sebagai tukang masak. Dalam pembelajaran katering. slek. peti sejuk. murid mengenal pasti peralatan menghidang. Dengan kemahiran asas ini. menghidang dan mengepek makanan pelbagai resipi asas. menghias. Mur id menguasai kemahiran menguji. skirt. membina dan menyenggara kaw asan landskap sekolah dan industri berkaitan semasa cuti penggal persekolahan. membina landskap lembut dan kejur. pereka fesyen atau bekerja di kilang pakaian dan fesyen. mengenal pasti. menyediakan peranggu meja. Murid dilatih menggunakan alat tangan dan peralatan ujian dengan menekankan langkah keselamatan dan kaedah yang betul dan berkesan. melukis pelan dan mereka bentuk landskap. Dalam pembelajaran penyajian. murid boleh menjalankan perniagaan sendiri sebagai tukang jahit. alatan audio video. memasak. 6. 7. murid mempraktikkan kemahiran menyedia. 6 . MATA PELAJARAN REKAAN DAN J AHITAN PAKAIAN Mata pelajaran ini digubal untuk melahir kan murid yang mahir dan ber ketrampilan dalam bidang pembuatan pakaian. menyenggara kaw asan landskap. MATA PELAJARAN KATERING DAN PENYAJIAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang mempunyai kemahiran dalam bidang pengendalian dan penyajian makanan. memilih dan mengguna bahan jahitan dan hiasan pada pakaian.4. melakukan pembiakan tumbuhan. baju kurung dan kebaya. merancang dan membina lanskap dengan menggunakan teknologi semasa. MATA PELAJARAN MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK Mata pelajaran ini berhasrat membolehkan murid membaiki peralatan elektrik domestik.

melukis dan mentafsir gambarajah litar satu fasa. penyejukan. pegaga. MATA PELAJARAN TANAMAN MAKANAN Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan tanaman makanan seperti buah-buahan. ulam raja dan cendaw an tiram. herba.8. 10. 9. MATA PELAJ ARAN KERJ A PAIP DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan kemahiran dan pengetahuan dalam kerja pemasangan dan penyambungan pelbagai jenis paip seperti PVC. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja kimpalan dengan menggunakan pelbagai jenis alatan tangan dan mesin. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menguasai kemahiran mengenal pasti saiz dan sambungan kabel. 12. MATA PELAJARAN KIMPALAN ARKA DAN GAS Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai jenis ker ja kimpalan. kaw alan perosak dan penyakit. Murid menguasai kemahiran menservis pelbagai sistem yang terdapat pada kenderaan iaitu sistem penyalaan. pembajaan. basin. G. proses penyediaan bahan dan sambungan serta mengimpal plat dan paip keluli berkarbon. menggunakan alat penguji dan memasang litar domestik. 7 . pelinciran dan brek. menyambung litar asas. Kemahiran yang dipelajari ter masuk proses pemotongan menggunakan gas oksi-asetelina. saw i. show er dan pili. Murid per lu terlibat dalam kerja-kerja amali dalam penanaman dan penjagaan beberapa jenis tanaman seperti pisang. MATA PELAJARAN PENDAWAIAN DOMESTIK Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan asas teori dan amali dalam bidang pendaw aian elektr ik. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja dalam bidang kerja mekanik menservis kenderaan. Murid menjalankan kerja amali mengenai kaedah penanaman yang meliputi penyediaan tapak atau kaw asan. Melalui mata pelajaran ini murid boleh bekerja sebagai juru kerja paip atau membuka perniagaan sendiri. Melalui mata pelajaran ini mur id boleh bekerja dengan kontraktor pendaw aian atau membuka perniagaan sendir i. Mur id mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas serta menggunakan pelbagai peralatan menservis. sistem pengairan. ulaman dan cendaw an. MATA PELAJARAN MENSERVIS AUTOMOBIL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis kenderaan. pengendalian lepas tuai dan penyimpanan rekod ladang. tembikai. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendir i atau bekerja di industri yang ter libat dengan kerja kimpalan. 11.I dan poli paip. Para lepasan SPM yang mengambil mata pelajaran ini boleh mengusahakan ladang mini buahbuahan dan sayur-sayuran atau bekerja di ladang berkaitan sebagai pembantu juruteknik pertanian. sayur-sayuran. Murid juga menjalankan kerja menyenggara peralatan paip domestik seperti sinki.

elektr ik dan elektronik. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan. MATA PELAJ ARAN MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang menservis pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. 14. Murid juga menservis sistem brek. hasil daging dan tenusu serta snek. Murid mempraktikkan kemahiran teknik mengecat. ke baw ah dengan sistem kluc.c. Mereka juga menghasilkan artikel hiasan dalaman yang kreatif. 15.c. menggantikan komponen dan menguji kefungsian motosikal. meraw at. menggunting. menggubah bunga dan menggantung langsir. penyambungan dan meraw at serta mengecas pelbagai peralatan penyejukan dan penyamanan udara. ke baw ah tanpa sistem kluc dan 250 c. MATA PELAJARAN PEMPROSESAN MAKANAN Mata pelajaran ini membolehkan murid menguasai kemahiran memproses makanan. solekan asas dan khas serta membela dan menjaga kuku. 8 . Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri atau bekerja di industri persolekan dan dandanan rambut. hasil fermentasi. dan bahan api. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan menjalankan kerja menggegas. trans misi. reka bentuk corak dan penataan cahaya. tayar. MATA PELAJARAN MENSERVIS MOTOSIKAL Mata pelajaran ini bertujuan membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam kerja mekanik motosikal yang merangkumi kemahiran mengesan kerosakan. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan murid membuka perniagaan sendiri dalam industri hiasan dalaman atau bekerja sebagai pembantu pereka hiasan dalaman. Murid juga mempelajari kemahiran membela dan meraw at muka. MATA PELAJARAN HIASAN DALAMAN ASAS Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam mengurus dan menyusun atur perabot serta menghias ruang dengan mengamalkan peraturan keselamatan. Melalui mata pelajaran ini murid boleh memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di bengkel menservis motosikal. minuman. Murid mengamalkan kemahiran dalam penyediaan. Kemahiran ini merangkumi pemilihan skim w arna. hasil ikan. 16. Kemahiran ini merangkumi mencuci. mengkrinting dan mew arna rambut. Kemahiran asas dalam mata pelajaran ini membolehkan mur id memulakan perniagaan sendiri atau bekerja di industri makanan ringan.13. menjaga. Murid menguasai pelbagai kemahiran menservis motosikal berkuasa 110 c. MATA PELAJARAN PENJ AGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT Dalam mata pelajaran ini murid menguasai kemahiran dan pengalaman menggunakan alat solekan dan dandanan rambut dengan mengamalkan peraturan keselamatan. Melalui mata pelajaran ini mur id boleh memulakan perniagaan sendiri atau mencerburi bidang kerja mekanik menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara domestik. Mur id juga mempelajari kerja mengesan kerosakan pada peralatan penyejukan dan penyamanan udara. memasang kertas penghias dinding. 17. Murid juga membuat pengiraan kos. penyimpanan dan pembungkusan pelbagai makanan iaitu konfeksionari.

Mereka melakukan kerja pembenihan ikan serta membiak baka haiw an rekreasi dan tumbuhan akuatik. ikan hiasan dan haiw an rekreasi. ibu bapa dan masyarakat. Pelajar juga diberi kemahiran menukar format video dan audio dari signal analog kepada digital dan sebaliknya.kanak. Mata pelajaran ini merangkumi kemahiran menyediakan per mainan secara kreatif dan selamat serta menyediakan makanan seimbang. kamera (still picture).18. Pelajar menguasai pelbagai kemahiran yang antara lain termasuk pengendalian komputer. 9 . 20. Melalui mata pelajaran ini murid boleh membuka perniagaan sendir i atau bekerja di taska dan tadika. mengeratkan perhubungan positif dan berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan w arga tua. Prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh murid ter masuklah mengusahakan pusat ternakan akuakultur atau haiw an rekreasi. MATA PELAJARAN GERONTOLOGI ASAS DAN PERKHIDMATAN GERIATRIK Mata pelajaran ini bertujuan memberi murid pendedahan aw al dalam bidang perkhidmatan penjagaan kesejahteraan w arga tua. membekal benih dan aksesori atau bekerja di syarikat akuakultur dan haiw an rekreasi. MATA PELAJARAN ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Murid diber i pendedahan aw al kemahiran dan pengetahuan asas dalam pengasuhan kanakkanak. MATA PELAJARAN PRODUKSI MULTIMEDIA Mata pelajaran ini memberi pengetahuan teori. Murid juga mempelajari cara memilih dan menyediakan makanan. Selepas tamat pengajian. Murid mempelajari pengurusan sumber dan kew angan serta mengamalkan perhubungan positif dengan kanak. Melalui mata pelajaran ini murid boleh menceburkan dir i dalam industri perkhidmatan penjagan w arga tua dan bekerja sebagai pembantu pusat kebajikan dan kesihatan atau membuka perniagaan sendiri. Mata pelajaran ini juga merangkumi kemahiran cara menyayangi dan mengambil berat keperluan mental-emosi w arga tua. Murid diberi orientasi pekhidmatan taska dan tadika serta membuat pemerhatain terhadap pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. video dan video serta alat pengarangan juga didedahkan. pelajar boleh menceburi bidang pekerjaan yang bersangkutan dengan pengiklanan dan rakaman studio. Penggunaan pelbagai perisian editor grafik. proses dan kaedah penghasilan bahan-bahan multimedia yang menarik dan berkualiti. riadah dan rekreasi serta menyediakan persekitaran yang selamat untuk menjaga kesihatan w arga tua. 19. kolam dan akuarium serta membina sistem penapisan air dan pembuangan najis. alat perakam audio dan alat pengimbas imej. pergerakan. 21. Mur id mempelajari kemahiran membantu w arga tua dari segi makanan. perakam kamera video. MATA PELAJARAN AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang boleh mengusahakan ternakan ikan air taw ar. kebersihan diri. Kebersihan diri kanak-kanak dan persekitaran yang bersih dan selamat dititikberatkan. Mur id menjalankan kerja mereka bentuk perumah.

Nota: Tajuk “ Pengurusan dan Keusahaw anan” dimasukkan pada setiap mata pelajaran vokasional yang mengandungi sub-tajuk “ Pengurusan di Tempat Kerja. MATA PELAJARAN GRAFIK BERKOMPUTER Mata pelajaran ini memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pelbagai bentuk grafik serta kaedah penghasilannya dengan menggunakan komputer. pelajar boleh menguasai kemahiran mengguna dan mengendalikan per kakasan lain seperti pengimbas.22. Selain itu. kamera digital. Bidang peker jaan yang pelajar boleh ceburi oleh pelajar selepas tamat pengajian termasuklah pengiklanan dan studio rakaman. pencetak. Komunikasi dan Keusahaw anan. Pelajar juga memperoleh kemahiran menggunakan dan mengendalikan komputer serta pelbagai perisian editor grafik yang relevan. 10 .

Produksi Multimedia 12. Menservis Automobil 15. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 19. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik Bil. Pendawaian Domestik 14. 5. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 11. x x x x x x x x x x x x x x 8 2 22 8 4 10. 2. 6. Kimpalan Arka dan Gas 21. 7. Mata Pelajaran Vokasional 2002 (Fasa 1) Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Pemprosesan Makanan x x x x x x x x 2003 (Fasa 2) 2004 (Fasa 3) 2005 (Fasa 4) 1. 9. Kerja Paip Domestik 20. (keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat 2/2002 pada 2 Ogos 2002) 11 . 8. 4. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara 16. (9) dan (10) yang dirancang dilaksanakan pada tahun 2003 ditunda pelaksanaannya ke tahun 2004. Hiasan Dalaman Asas 18. Menservis Motosikal 22. mata pelaj aran mengikut tahun Jumlah mata pelajaran sehingga 2005 Nota: X – Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 Mata Pelajaran Bil. Grafik Berkomputer 13.JADUAL PELAKSANAAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK HARIAN (Tahun 2002 –2005) Tahun Pelaksanaan Bil. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 17. 3.

Pembuatan Pembuatan ERT Pembinaan & ERT. Fasa 1 2. 6. * Tahun mula dilaksanakan di Tingkatan 4 ERT – Ekonomi Rumah Tangga 12 . 4. 13. 2004 11. 8. 14. ERT ERT Teknotani Pembinaan Pembinaan Pembuatan ERT 2005 19. 22. Fasa 4 20. Fasa 3 12. Fasa 2 10. 15. 21. 18. 7. 17.Tahun Pelaksanaan* 2002 1. 5. 16. 3. Mata Pelajaran Vokasional Di Sekolah Akademik Pembinaan Domestik Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Produksi Multimedia Grafik Berkomputer Pendaw aian Domestik Menservis Automobil Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut Hiasan Dalaman Asas Asuhan dan Pendidikan Aw al Kanak-Kanak Pemprosesan Makanan Akuakultur dan Haiw an Rekreasi Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas Menservis Motosikal Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Ger iatrik Bidang Usaha Pembinaan Pembuatan Pembuatan Pembuatan ERT ERT Teknotani Teknotani Aplikasi Komputer Aplikasi Komputer Pembinaan 2003 9.

31200 Chemor 20 SMK Sheikh Abd. 08000 Sungai Petani Padang Terap Baling Kuala Muda / Yan Kota Setar Kubang Pasu Kota Setar Kulim/ B. 31150 Ulu Kinta 16 SMK Alang Iskandar. Jalan Thean Teik.Kangsar Kinta B. 05400 Alor Setar 9 SMK Tunku Panglima Besar. 34850 Cangkat Jering 18 SMK Tajul Ariffin. 35500 Bidor 21 SMK Sultan Abdullah . 32600 Bota 13 Kinta Kerian Larut K. Seberang Perai 14 SMK Raja Tun Uda. 02400 Kangar Kangar Kangar SRT SRT KP LN Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 SMK Dato’ Syed Ahmad. 11500 Pulau Pinang 13 SMK Sri Muda. Alor Merah. 09100 Baling 5 SMK Sungai Pasir. Baru RJP LN RJP KP MP SRT KP LN TM LN LN KP MP LN 6 SMK Tunku Abdul Malik. 34300 Bagan Serai 17 SMK Tengku Menteri. 34400 Lenggong 24 SMK (P) Treacher Methodist.SEKOLAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MATA PELAJ ARAN VOKASIONAL SENARAI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK YANG MENAWARKAN MPV PELAKSANAAN TAHUN 2002 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Hassan. 01000 Kangar 2 SMK Tengku Suleiman. 34007 Taiping 25 SMK Seri Iskandar. Padang Hilir Perak Manjung Lenggong Larut Parit KP RJP SRT SRT SRT KP KP LN SRT RJP LN LN KP TM KP KP LN LN SRT RJP KP SRT . Jalan Tengah. 11950 Bayan Lepas Kepala Batas S. 13000 Penaga. 36600 Cenderong Balai 22 SMK Batu Sepuluh.14100 Simpang Ampat 12 SMK Air Itam. 13200 Kepala Batas.Ghani. 06000 Jitra 8 SMK Simpang Kuala. Perai Utara Bayan Lepas MPED MP MPED MPED MP KP KP RJP KP KP NEGERI PERAK 15 SMK Ulu Kinta. 32020 Sitiawan 23 SMK Dato Ahmad. 09000 Kulim NEGERI PULAU PINANG 10 SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. JalanSungkai. Seberang Perai. 33800 Manong 19 SMK Aminuddin Baki. 05240 Alor Setar. Lekir. 06300 Kuala Nerang 4 SMK Tunku Putera. Perai Selatan Pulau S. 11 SMK Simpang Empat . 7 SMK Seri Mahawangsa.

53200 Kuala Lumpur. 55100 Kuala Lumpur. 53300 Kuala Lumpur 38 SMK Bandar Tasik Selatan.Pilah Seremban Seremban K.L. 61800 Batu Caves 35 SMK Pengkalan Permatang. Kelawang PD LN TM LN MP LN LN LN LN SRT KP SRT KP - NEGERI M ELAKA 51 SMK Seri Pengkalan Alor Gajah 52 SMK Ade Putra. 77400 Melaka Jasin Alor Gajah Jasin Alor Gajah Jasin RJP SRT PD KP KP SRT KP TM LN TM 54 SMK Rahmat. 43000 Kajang 27 SMK Seri Serdang. 70300 Seremban 50 SMK Datuk Undang Musa Al-Haj. 45200 Sabak Bernam 30 SMK Taman Medan. 40 SMK Puteri Ampan Jalan Ampang. 57000 Kuala Lumpur. 46000 P. 53200 Kuala Lumpur. 43300 Seri Kembangan 28 SMK Jugra.Bernam Petaling K. Kuala Sungai Baru. Masjid Tanah. 56000 Kuala Lumpur. 37 SMK Wangsa Melawati. 42700 Banting 32 SMK Dato Hamzah. 41050 Klang 34 SMK Seri Selayang. Kelawang Rembau K. Labu Johol K. 78200 Melaka. 42 SMK Tinggi SetapaK Jalan Air Jernih.NEGERI SELANGOR 26 SMK Jalan Reko. 41 SMK(P) Air Panas. Klang Lama. 73100 Johol 45 SMK Datuk Undang Jelebu. 49 SMK Mambau. Jasin 14 . Sungai Rambai. 45000 Kuala Selangor H. Rahman Putra. KUALA LUMPUR 36 SMK Datok Lokman. 71600 Kuala Klawang 46 SMK Undang Rembau 71309 Rembau 47 SMK ZAABA. 70400 Seremban. Km 12 Jln.A.Langat S. 5500 K. P. 42700 Banting 29 SMK T. 39 SMK Cheras. 42000 Pelabuhan Klang 33 SMK Meru Batu 7 Pekan Meru. Jalan Reko. Jaya 31 SMK Bukit Changgang.Langat Klang Klang Gombak Kuala Selangor LN LN RJP SRT KP SRT SRT SRT SRT MPED KP KP LN RJP LN KP LN RJP RJP SRT W.Langat Petaling K.Kuala Pilah 48 SMK Pendeta Za'ba. Jalan Jugra. 55 SMK Iskandar Shah. 78300 Melaka 53 SMK Sungai Rambai. 71600 Kuala Kelawang. Keramat Sen tul Bangsar Pudu Keramat Sentul Bangsar MP MP LN SRT SRT RJP PD LN LN MPED KP KP KP LN NEGERI SEMBILAN 43 SMK Labu 71900 Labu 44 SMK Datuk Undang Abdul Manap.

26050 Kuantan 69 SMK Dato Mahmud Mat. 26600 Pekan 70 SMK Tengku Abdullah 26000 Pekan 71 SMK Temerloh.Bahru Mersing Muar SRT SRT PD SRT KP KP RJP KP MP SRT LN MP KP KP RJP TM LN LN LN LN KP KP NEGERI PAHANG 67 SMK Sungai Lembing. 85000 Kluang. 26200 Kuantan 68 SMK Bukit Goh. Kuantan Kuantan Pekan Pekan Temerloh Maran Lipis Kuantan Maran Rompin SRT MPED MPED KP SRT KP TM SRT RJP SRT KP PD SRT RJP PD LN LN LN NEGERI T ERENGGANU 77 SMK Geliga. Maran 76 SMK Chanis. Kuantan. 28100 Chenor 73 SMK Padang Tengku. Jalan Mersing. 86000 Kluang. Kuala Lipis 74 SMK Seri Mahkota. Batu 3. 24000 Kemaman 78 SMK Kompleks Mengabang Telipot. Parit. 75 SMK Maran. Johor Bahru 65 SMK Anjung Batu. 61 SMK Bandar Tenggara. 81920 Kota Tinggi. Ayer Hitam. 63 SMK Telok Kerang. 26900 Bandar Tun Razak.NEGERI JOHOR 56 SMK Datuk Menteri. Pontian 64 SMK Seri Perling. 21000 Kuala Terengganu 81 SMK Sura. 86100 Batu Pahat. 21820 Ajil 80 SMK Sultan Ahmad. 81000 Kulai 62 SMK Tengku Aris Bendara. Muar Batu Pahat Segamat Kluang Muar Kota Tinggi Kulai Kluang Pontian J. Bunga. 57 SMK Dato’ Bentara DalaM Batu 2. 8400 Muar. Jalan Genuang. 23000 Dungun Kemaman Kuala T'ganu Hulu T'ganu Kuala T'ganu Dungun MPED KP MPED MP PD RJP LN RJP SRT SRT 15 . FELDA Air Tawar 2. KM 5. Mersing 66 SMK Pekan Baru. 85000 Segamat 58 SMK LKTP Belitong. 21030 Kuala Terengganu 79 SMK Landas. 28000 Temerloh 72 SMK Tengku Ampuan Afzan . 59 SMK Parit Bunga. 60 SMK Air Tawar.

Bharu RJP RJP SRT RJP KP KP RJP LN LN RJP TM LN LN KP NEGERI SARAWAK 89 SMK Penrissen. 102 SMK Balung. 89908 Tenom. 89608 Papar. Peti Surat 195. 89007 Keningau 100 SMK Tenom. 94 SMK Song.Kerai P. Kuala Kerai 85 SMK Chetok. P. 88856 Kota Kinabalu. Peti Surat 81. Perai PD RJP MP 16 .Miri. 96000 Sibu.O. 16320 Bachok 84 SMK Pahi. 98700 Limbang 93 SMK Durin. Box 97. Peti Surat 235.Merah K. 90716 Sandakan Beaufort Kota Belud Keningau Tenom Kota Kinabalu Tawau Papar Sandakan LN SRT KP SRT SRT LN RJP MP KP KP LN TM LN TM LN KP 105 SM Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang S. Kapit 95 SMK Bintulu. Peti Surat 1458.O. 18500 Machang 83 SMK Beris Panchor. 103 SMK Benoni. 89158 Kota Belud 99 SMK Gunsanad Peti Surat 85.NEGERI KELANTAN 82 SMK Pangkal Meleret . 96200 Daro Kuching Miri Sibu Limbang Sibu Song Bintulu Daro LN RJP TM RJP LN RJP LN TM LN TM LN KP RJP NEGERI SABAH 97 SMK Beaufort.Mas T.Bharu K. K. Peti Surat 60070 91010 Tawau. 91 SMK Jalan Oya. 17060 Pasir Mas 86 SMK Batu Gajah. Box 317. 97007 Bintulu 96 SMK TPDPM Normah . Bharu 88 SMK Puteri Kota Bharu Machang Bachok K. Peti Surat 189. 101 SMK Likas. 90 SMK Lutong. 104 SMK Sandakan. 96000 Sibu 92 SMK Seri Patiambun. P. 17510 Tanah Merah 87 SMK Kadok. Jalan Itol. 98100 Lutong. 89158 Beaufort 98 SMK Taun Gusi. Peti Surat 291. 93250 Kuching.

08000 Sg. 11020 Balik 13 Pulau 14 SMK Sungai Acheh. 14310 Nibong Tebal SMK Bukit Mertajam.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2003 Negeri dan Sekolah NEGERI PERLIS 1 2 SMK Sy. 09600 Lunas SMK Serdang. 02600 Arau Arau Arau GB(1 . 16 SMK Paya Keladi. 09800 Serdang SMK Tanjung Pauh. Jejawi. 05350 Alor Setar NEGERI PULAU PINANG 12 SMK Datuk Haji Mohd Nor Ahmad 11700 Pulau Pinang Pulau Pulau Seberang Perai Selatan Seberang Perai Tengah KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MP(1-25) TM(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP (1-25) RJP(1-25) KP(1-25) SMK Seri Balik Pulau. 07100.Padang Mat 10 Sirat 11 SMK Mergong. 08200 Sik SMK Lunas. 13200 Kepala Batas. Ahmad. Pulau Pinang 18 SMK Sungai Ara. Pulau Pinang 17 Pulau Pulau . 06700 Pendang SMK Dato Bijaya Setia. 06250 Alor Setar Baling Sik Kulim Bandar Baharu Kulim Bandar Baharu Kubang Pasu Padang Terap Pendang Kuala Muda Yan Kota Setar Langkawi Kota Setar LN(1-25) KP(1-25) SRT (1 -25) KP(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) LN(1-25) SMK Tunku Putra. Petani SMK Kubang Rotan. 0600 Jitra SMK Syed Ibrahim. 02600 Arau SMK Syed Sirajuddin. Seberang Perai Utara 17 SMK Westlands.25) RJP (1 -25) Daerah MPV 1 MPV 2 NEGERI KEDAH 3 4 5 6 7 8 9 SMK Chepir. 14000 Bukit 15 Mertajam. Tambun Tulang.

13200 Kepala Seberang Perai Utara Batas PM(1-25) NEGERI PERAK 20 SMK Raja Shariman. 34800 Trong SMK Dato' Seri Maharaja Lela 27 36800 Kampung Gajah 28 SMK Raja Muda Musa. 33100 21 Pengkalan Hulu 22 SMK Changkat Lada. 44100 Kerling. 36200 Selekoh 25 SMK Kg.Timun 24/1. Hulu 30 Selangor 31 SMK Tiram Jaya. Abd Kadir. KUALA LUMPUR 36 SMK Padang Tembak.Alam 35 SMK Taman Ehsan. Jln. 33007 Kuala Kangsar NEGERI SELANGOR 29 SMK Sri Istana Jln. Kepong 52100 Kuala Lumpur W. 42800 T. K. 31650 Ipoh 26 SMK Tat Beng. 32 Langat 33 SMK Cheras Perdana. Sepat. 32700 Beruas SMK Pengkalan Hulu. 45500 Tanjung Karang Klang Hulu Selangor Kuala Selangor Kuala Langat Petaling Petaling Gombak PM(1-25) RJP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) LN(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) TM(1-25) SMK Batu Laut. 43200 Cheras SMK Seksyen 24. 59000 Kuala Lumpur 39 SMK Cheras. Bangsar. 54100 Kuala Lumpur Sentul Sentul Bangsar Pudu 18 KP(1-25) SRT(1-25) MPED(1-25) RJP(2-50) GB (1 . 36300 Kampong Gajah Manjung Hulu Perak Perak Tengah Krian Hilir Perak Kinta Larut Matang Selama Perak Tengah Kuala Kangsar KP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) PD(1-25) GB(1-25) KP(1-25) PD(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) SMK Abu Bakar Al Baqir 34300 Bagan 23 Serai 24 SMK Tun Abdul Razak. 56000 Kuala Lumpur . Pasir Puteh. Istana.19 SMK Datuk Hj. 41000 Klang SMK Kalumpang.P. 34 40300 S.25) KP(1-25) KP(1-25) SMK Bandar Baru Sentul 51000 Kuala 37 Lumpur 38 SMK Bukit Bandaraya.

Melaka 52 SMK Durian Tunggal.NEGERI SEMBILAN SMK Teriang Hilir.B. Bachang 75200 Melaka SMK Seri Mahkota. Kg. 71250 Pasir Panjang Jelebu Port Dickson Jelebu Tampin Gemas Gemas Port Dickson Jelebu Port Dickson Gemas SRT (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) MP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB(1-25) MPED(1-25) LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MPED(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) SMK Bandar Baru Serting. 78100 Melaka NEGERI JOHOR 57 58 SMK Pasir Gudang 1. 81100 Johor Bahru Johor Bahru Johor Bahru Muar Muar 19 SRT(1-25) RJP(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) MPED(1-25) 59 SMK Bukit Gambir. Lubuk China. 72120 Jempol SMK Dato' Haji Abdul Samad. 84800 Bukit Gambir 60 SMK Tengku Mahkota 84000 Muar . 72120 B. 77500 53 Melaka 54 SMK Tun Tuah. 73480 Gemas 45 SMK Gemas. 71000 48 Port Dickson 49 SMK Seri Perpateh. Lapan. 81700 Pasir Gudang SMK Taman Daya. 76100 Durian Tunggal Melaka Tengah Masjid Tanah Melaka Tengah Jasin Bachang Merlimau Masjid Tanah LN(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) PM(1-25) MPED(1-25) KP(1-25) LN(1-25) MP(1-25) RJP(1-25) SMK Selandar. 73400 Gemas SMK Dato Shamsudin Nain 46 71200 Rantau 47 SMK Lui Barat. 78300 Masjid 51 Tanah. Selandar. Kg. 77300 Merlimau 55 Melaka 56 SMK Lubuk China. 72400 Simpang 40 Durian 41 SMK Pasir Panjang. 73470 Gemas 44 SMK Jelai (F). 73430 Gemas NEGERI M ELAKA 50 SMK Air Molek. 42 Serting 43 SMK Palong 7 (F). Taman Daya. 75460 Melaka SMK Hang Kasturi.

24300 Kertih. Khas) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) KP(1-25) LN(1-25) KP(1-25) 73 SMK Jerangau 23200 Bukit Besi 74 SMK Pelagat 22000 Jerteh. 21080 Marang SMK Ibrahim Fikri. Besut 75 SMK Saujana 22110 Setiu. 28610 Karak 65 SMK Merapoh 27210 Kuala Lipis 66 SMK Mentakab. Samad 16600 Machang 81 SMK Kroh 18000Kuala Krai Kota Bahru Machang Kuala Krai 20 LN(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) . Sertik. Kemaman 72 SMK Sultan Mansor. 16150 Kota 79 Bharu 80 SMK Abd. 21100 Kuala 76 Terengganu 77 SMK Rusila. 26690 Chini 70 SMK Bentong. 27650 Raub Raub Bentong Lipis Temerloh Kuantan Lipis Pekan Bentong SRT(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) RJP(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (1-25) SRT(1-25) LN(1-25) LN(1-25) 69 SMK Chini Timur. Terengganu SMK Tengku Bariah. Kuala Lipis. Jalan Mersing. Simpang Lima 83000 Batu Pahat SMK Sultan Abdul Jalil. 28400 Mentakab 67 SMK Pandan. 28700 Bentong NEGERI T ERENGGANU 71 SMK Kertih. 21100 Kuala 78 Terengganu NEGERI KELANTAN SMK Kubang Kerian (2). 25150 Kuantan 68 SMK Sungai Koyan.61 62 SMK Dato' Onn. 86000 Keluang Batu Pahat Keluang MPED(1-25) PM(1-25) KP(1-25) NEGERI PAHANG 63 SMK Dong 27400 Dong 64 SMK (LKTP) Kg. 21070 Kuala Terengganu Kemaman Kuala Terengganu Hulu Terengganu Besut Setiu Kuala Terengganu Marang Kuala Terengganu PD(1-25) SRT(1-25) PM(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SRT(1-25) KP(1-25) GB (Murid Pend.

P. NEGERI SABAH SMK Muhibbah. 89908 98 Tenom 99 SMK Tawau. 295. 16800 Pasir Putih 83 SMK Katereh 16450 Kota Bahru 84 SMK Kemahang. Kota Kinabatangan. 98050 Baram. Lundu Pandan. P. 60254. P.S. Petra Jaya. 281. Cecily Utara. 17510 Tanah Merah 85 SMK Raja Sakti 16150 Kota Bharu 86 SMK Gual Periok.S. 94800 Simunjan 90 SMK Melugu P. 96700 Kanowit 94 SMK Semerah Padi. Jln. 97011 Bintulu SMK Datuk Haji Abdul Rahman Yaakub. LABUAN 21 .S.82 SMK Jeram. 228. 90200 Sandakan Sandakan Kinabatangan Tenom Tawau Membakut Lahat Datu LN(1-25) PM(1-25) MP(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) KP(1-25) SMK Kemabong. 2078. 94500 91 Lundu 92 SMK Kidurong. Jln. 93050 Kuching 95 SMK Marudi. 89728 100 Membakut 101 SMK Agaseh. 17000 Pasir Mas 87 SMK Alor Pasir. P. 95000 Sri Aman Kuching/Samarahan Sri Aman Kuching/Samarahan Miri/Bintulu Sibu Kuching/Samarahan Miri/Bintulu RJP(1-25) TM(1-25) KP(1-25) KP(1-25) LN(1-25) SRT(1-25) GB(1-25) KP(1-25) LN(1-25) LN(1-25) TM(1-25) SMK Lundu. 91112 Lahad Datu W. 93 SEDAYA.S. 91007 Tawau SMK Membakut. P.S. P. 16300 Bachok Pasir Putih Kota Bahru Tanah Merah Kota Bahru Pasir Mas Tanah Merah Bachok SRT(1-25) KP(1-25) MP(1-25) SRT(1-25) LN(1-25) RJP(1-25) GB(1-25) RJP(1-25) SRT(1-25) RJP(1-25) KP(1-25) TM(1-25) LN(1-25) NEGERI SARAWAK 89 SMK Semera. 96 90000 Sandakan 97 SMK Bukit Garam. 17500 Tanah Merah 88 SMK Bachok.51.S.

Seni Reka Tanda RJP – Rekaan dan Jahitan Pakaian KP .Pembinaan Domestik MP . Pusat Perkembangan Kurikulum.Membuat Perabot SRT . 87027 W. 22 .S.81367.S.P. Kementerian Pendidikan Malaysia. P. Labuan Labuan Labuan LN(1-25) GB(1-25) SRT(1-25) 103 SMK Labuan. 81094. P. 87021 KUNCI PD .Katering dan Penyajian LN – Landskap dan Nurseri TM – Tanaman Makanan MPED – Menservis Peralatan Elektrik Domestik NOTA : Maklumat terperinci boleh diperolehi daripada Bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional.102 SMK Membedai.

Perlis Kangar PM(1-25) NEGERI KEDAH SMK Tengku Laksamana. Aziz. 09400 P. NEGERI DAN ALAMAT SEKOLAH DAERAH MPV 1 NEGERI PERLIS 1 SMK Syed Alwi. Kedah Kota Setar SRT(1 . 06760 Alor Setar. 01000 Kangar Kangar MP(1-25) LN (1-25) MPV 2 2 SMK Syed Ahmad. 08500 Kuala Muda. Kedah Kuala Muda/Yan TM(1-25) 9 SMK Datuk Lela Pahlawan. Kedah Kuala Muda/Yan APAK(1-25) 8 SMK Sg. 02000 Kuala Perlis. 06200 Alor Setar Kedah 5 Kota Setar MPED(1-25) 6 SMK Kubor Panjang. Petani.SENARAI SEKOLAH YANG MENAWARKAN MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK BAGI PERLAKSANAAN TAHUN 2004 JENIS MPV BIL. 01000 Kangar Arau AHR(1-25) 3 SMK Kuala Perlis. Kedah Padang Terap/ Pendang PD(1-25) 7 SMK Bakar Arang. 06650 Alor Setar.25) 23 . 08000 Sg. Kedah Kota Setar LN(1-25) 11 SMK Pokok Sena. Tambun Tulang. Serai Kulim/Bandar Baru MA(1-25) 10 SMK Tunku Abd. Layar. 06400 Pokok Sena. 01000 Kangar. Perlis Kangar GB(1-25) 4 SMK Seriab.

Kedah Kubang Pasu GB(1-25) 16 SMK Pulau Nyior. Pulau Pinang Butterworth PM(1-25) 24 SMK Teluk Air Tawar. Perai Tengah SRT(1-25) 21 SMK VALDOR Sungai Bakap 14200 Sungai Jawi. 07000 Langkawi Langkawi KP(1-25) 14 SMK Syed Abu Bakar. Seberang Perai Selatan PULAU PINANG S.25) 19 SMK Tanjung Bunga Jalan Tan Jit Seng 11200 PULAU PINANG SMK Bandar Baru Perda Bandar Baru Perda 14000 Bukit Mertajam. D(1-25) 15 SMK Permatamg Bonglai. Kedah Kuala Muda/Yan RJP(1-25) 13 SMK Ayer Hangat. Kubang Pasu. Kedah Kubang Pasu PM(1-25) NEGERI PULAU PINANG SMK Sama Gagah . Perai Selatan MP(1-25) PMDR(1-25) 22 SMK WESTLANDS Jalan Khaw Sim Bee 10400 PULAU PINANG Pulau Pinang GB(1-25) ##SRT (Tahun 2003) 23 SMK Datuk Haji Ahmad Said. Pulau Pinang NEGERI PERAK 24 Butterworth GB(1-25) . Seberang Perai PULAU PINANG Seberang Perai PD(1 . Kedah Baling/Sik Pen. PULAU PINANG 17 Seberang Perai Pen. Kubang Pasu. 13500 Permatang Pauh Seberang Prai. Seberang Prai PULAU PINANG Pulau Pinang HDA(1-25) 20 S.D(1-25) 18 SMK Alma Jalan Bukit Minyak 14000 Bukit Mertajam. 13500 Butterworth.12 SMK Tunku Sulong. 09200 Kupang . Sungai Dua. 13500 Butterworth. 08700 Gurun.

Perak Kinta KP(1-25) 30 SMK Air Kuning. 32700 Bruas Manjung GB(1-25) ## KP (Tahun 2003) ## PD (Tahun 2003) ## GB (Tahun 2003) ## KP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 35 SMK Abu Bakar Al Baqir. 31650 Ipoh.m(1-25) 36 SMK Tun Abdul Razak. 34900 Pantai Remis. Gajah. Perak Kinta PMDR(1-25) 29 SMK Simpang Pulai. 34300 Bagan Serai Krian Pe. Perak Kerian SRT(1-25) 33 SMK Kuala Kurau.25 SMK Pantai Remis. 31920 Mambang Diawan. Perak 25 Perak Tengah GB(1-25) . Perak Kinta GB(1-25) 38 SMK Dato' Sri Maharaja Lela. Perak Manjung PMDR(1-25) 26 SMK Ulu Bernam. 36800 Kg. 31350 Ipoh. 31300 Ipoh. Perak Batang Padang LN(1-25) 31 SMK Pekan Baru. 34200 Parit Buntar. 34350 Kuala Kurau. Perak Kuala Kangsar TM(1-25) 28 SMK Rapat Setia. Perak Hilir Perak TM(1-25) 27 SMK Temenggong Kati. 33020 Kuala Kangsar. Perak Kerian MP(1-25) 34 SMK Raja Shariman. 36500 Ulu Bernam. Perak Kerian LN(1-25) 32 SMK Panglima Bukit Gantang. Pasir Puteh. 36200 Selekoh Hilir Perak PM(1-25) 37 SMK Kg. 34200 Parit Buntar.

46000 Petaling. Jaya. 43300 Seri Kembangan. Selangor Sepang TM(1-25) 51 SMK Jenjarom. SS 14/6 47500 Subang Jaya.42000 Pelabuhan Klang. Selangor Petaling KP(1-25) 47 SMK Seri Indah. Perak Hilir Perak AHR(1-25) Pe. Selangor Klang LN(1-25) 49 SMK Pandamaran Jaya.m(1-25) 42 SMK Dato' Bendahara CM Yusof. 42600 Jenjarom. 31800 Tanjung Tualang. Kamunting. Perak Batang Padang GB(1-25) Pe. Selangor Klang PD(1-25) 50 SMK Sg. Hulu Langat SRT(1-25) 46 SMK Subang Jaya. Jalan Kapar Klang. 33007 Kuala Kangsar. Taman Petaling. Perak Krian PM(1-25) NEGERI SELANGOR SMK Perempuan. Selangor Kuala Langat LN(1-25) 26 . Selangor 44 Petaling PMDR(1-25) 45 SMK Abdul Jalil Batu 14. Selangor 43100 Hulu Langat. 35000 Tapah. Selangor Petaling APAK(1-25) 48 SMK Rantau Panjang. 36000 Teluk Intan.m(1-25) 41 SMK Seri Tapah. Jalan Young. Perak Kuala Kangsar PM(1-25) ## RJP (Tahun 2003) 40 SMK Sultan Abdul Aziz. Rawang .39 SMK Raja Muda Musa. Perak Perak Tengah GB(1-25) 43 SMK Kamunting. 43950 Sungai Pelek.

54200 Kuala Lumpur Keramat HDA(1-25) PM(1-25) 64 SMK Seri Pantai. Selangor Sabak Bernam TM(1-25) 53 SMK Pandan Indah. KM 8. Selangor Hulu Selangor GB(1-25) 58 SMK Ulu Kelang. Jeram. Selangor Klang PM(1-25) 59 SMK Johari. Pandan Indah. Selangor Petaling LN(1-25) 57 SMK Jeram. 51200 Kuala Lumpur 60 Sentul PMDR(1-25) 61 SMK Sri Rampai. Jalan Pandan Ilmu.47100 Puchong. Jalan Bukit Setiawangsa. Beranang. 46000 Kuala Lumpur Bangsar SRT(1-25) KP(1-25) 63 SMK Taman Setia Wangsa. Kerinchi. 55100 Ampang. 45300 Sungai Besar.52 SMK Bagan Terap. Jalan Renjang.P. Selangor Hulu Langat GB(1-25) W. Batu 6.44300 Btg kali Hulu Selangor MA(1-25) 55 SMK Jalan Bukit . KUALA LUMPUR SMK Raja Ali. 53300 Kuala Lumpur Keramat MPED(1-25) 62 SMK Petaling. Bukit 43000 kajang Hulu Langat MPED(1-25) 56 SMK Puchong Utama. 59200 Kuala Lumpur NEGERI SEMBILAN 27 Bangsar GB(1-25) . Jalan Klang Lama. Ampang RJP(1-25) 54 SMK Bandar Baru Batang kali. Kg.Jln. Setapak. Jalan Ipoh.

73000 Tampin Melaka Alor Gajah HDA(1-25) 28 .25) 67 SMK Dato' Klana Putra. 71150 Linggi. Jalan Air Leleh.25) 71 SMK Bukit Jalur (FELDA) 73200 Gemencheh. Melaka Alor Gajah SRT(1-25) 76 SMK Simpang Bekoh. 72120 Bandar Baru Serting.25) 68 SMK Dato' Mohd Said. Negeri Sembilan Seremban RJP(1 .25) 70 SMK Datuk Abdullah. Yusof. Negeri Sembilan Rembau SRT(1 . 75050 Melaka Melaka Tengah MPPPU(125) 74 SMK Datuk Abd. 71350 Rembau. Negeri Sembilan Seremban Pe. 77300 Merlimau. Negeri Sembilan Port Dickson LN(1 . Melaka Jasin LN(1-25) 77 SMK Sultan Mansur Shah. Rahman Yaakub. Astana Raja Kota. 77100 Asahan.65 SMK Batu Kikir. 71750 Lenggeng. Negeri Sembilan Jempol MPPPU(1 25) 66 SMK Datuk Mohd.25) 69 SMK Serting Hilir Kompleks. Melaka Merlimau SRT(1-25) 75 SMK Sungai Udang. 72200 Batu Kikir. Pulau Sebang. m(1 . Negeri Sembilan Gemencheh PM(1-25) 72 SMK Serting (FELDA) 72120 Bandar Baru Serting NEGERI MELAKA Jempol GB(1-25) 73 SMK Seri Kota. 71800 Nilai. 76300 Sungai Udang. Negeri Sembilan Jempol KP(1 .

76460 Tebung. KM 10. Melaka Melaka Tengah KP(1 . Kluang.78 SMK Dato Bendahara. Johor Johor Bahru KP(1-25) 88 SMK Bandar Easter. 75450 Melaka Melaka Tengah PM(1-25) 84 SMK Simpang Bekoh. Johor Mersing RJP(1-25) 90 SMK Kelapa Sawit. 81200 Tampoi. No. 81850 Layanglayang.25) 79 SMK Tun Haji Malik. Bachang. JKR 1036. Bukit Beruang. Jalan Pengangkutan. Jln Pegawai. Batu 26 Jalan Air Hitam. Rahman Yassin. Johor 85 Batu Pahat LN (1-25) 86 SMK Layang-Layang. 75200 Melaka Melaka Tengah AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 83 SMK Bukit Baru. P/S 49. 81000 Kulai. Cheng. 75250 Melaka Melaka Tengah LN(1-25) 80 SMK Nyalas 77100 Asahan. 83500 Parit Sulong. 81907 Kota Tinggi. Melaka Alor Gajah KP(1-25) 82 SMK Tun Tuah. Asahan. Batu Pahat. D(1-25) 89 SMK Tenggaroh B. Kg. Melaka Jasin TM(1-25) 81 SMK Tebong. Johor Kota Tinggi Pen. 77000 Jasin. JKR 4418.25) 29 . Felda Tenggaroh. Jalan Istana. 86810 Mersing. Johor Kluang TM(1-25) 87 SMK Dato' Abd. Johor Kulai SRT(1 . 77100 Melaka Jasin GB(1-25) NEGERI JOHOR SMK Penghulu Saad. Lapan.

KM 8.91 SMK Buloh Kasap. 82010 Pontian. 84000 Muar. 27000 Jerantut Jerantut MA( 1 . Jaya. Johor Muar GB(1-25) 95 SMK Bandar Mas. Kg. 84800 Bukit Gambir. Jalan Temenggung Ahmad. 85010 Segamat. Johor Muar GB(1-25) ## RJP (Tahun 2003) ## MP (Tahun 2003) 94 SMK Bukit Gambir. Sg. Johor Pontian GB(1-25) 93 SMK Tengku Mahkota. Pontian. Pahang Cameron Highlands TM(1-25) 103 SMK Pelangai. Raja. Bandar Mas. Segamat Segamat Pe. 85030 Tenang Stesen. Johor Segamat TM(1-25) 92 SMK Kayu Ara Pasong. Buloh Kasap. 81900 Kota Tinggi Kota Tinggi Pe.25 ) 100 SMK Dato' Shah Bandar Husain. 39010 Tanah Rata.25) 101 SMK Damak. Pahang Raub SRT(1 . 82300 Kukup. Muar Muar PM(1-25) NEGERI PAHANG 99 SMK Kota Gelangi 2. 84300 Bukit Pasir. Pahang Jerantut LN(1-25) 102 SMK Kg. 28700 Bentong.25) 30 . Pahang Bentong KP(1 . Johor Pontian Pe. 27030 Jerantut. 27600 Raub.m(1-25) AHR(1-25) 98 SMK Bukit Pasir.m(1-25) AHR(1-25) 97 SMK Tenang Stesen.m(1-25) AHR(1-25) 96 SMK Sri Kukup.

Pahang Bentong PM(1-25) NEGERI TERENGGANU 111 SMK Paka. Terengganu Kuala Trengganu MA(1-25) 113 SMK Rasau Kertih B1 23300 Ketengah Jaya. 26690 Chini Pekan AHR(1-25) 108 SMK Mentakab. 26690 Chini Pekan LN(1-25) 106 SMK Merapoh. 23100 Paka. 22110 Setiu.m(1-25) 115 SMK Ketengah Jaya 2. Pahang Temerloh GB(1-25) 110 SMK Lurah Bilot. Bentong. Pahang Temerloh GB(1-25) 109 SMK Dato' Bahaman. 23300 Ketengah Jaya. Tong. 27210 Kuala Lipis.104 SMK Pelabuhan. Dungun Pe. Dungun. 26100 Kuantan Kuantan MP(1-25) 105 SMK Chini Timur. Pahang Lipis AHR(1-25) ## TM (Tahun 2003) ## RJP (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 107 SMK Chini . Temerloh. Dungun RJP(1-25) 116 SMK Saujana. Dungun. Terengganu Paka MPED(1-25) 112 SMK Sg. Dungun TM(1-25) 114 SMK Ketengah Jaya. 23300 Ketengah Jaya. 28400 Mentakab. Terengganu Setiu AHR(1-25) ## KP (Tahun 2003) 31 . 21500 Setiu.Dungun.

17010 Pasir Mas Pasir Mas TM(1-25) 124 SMK Perempuan. Terengganu Kuala Trengganu GB(1-25) 118 SMK Merchang. 17600 Jeli.117 SMK Tengku Mizan Zainal Abidin. Kuala Terengganu. Sarawak Kuching /Samarahan SRT(1 . Kelantan Kota Bharu KP(1 . 96300 Dalat. 17000 Pasir Mas Pasir Mas PD(1 . Kelantan Kota Bharu LN(1 . Kelantan Pasir Mas GB(1-25) 126 SMK Laloh. 16200 Tumpat.25) 121 SMK Jeli. Kelantan Jeli MPED(1 25) 122 SMK Wakaf Baru. Kuala Krai. 94700 Serian. Pasir Puteh.25) 32 .25) 125 SMK Cherang Ruku. 15100 Kota Bahru. Kelantan Tumpat RJP(1-25) 123 SMK Kedondong. Kuala Terengganu. 15100 Kota Bahru. Jln Kuching. KM 38.25) 120 SMK Kubang Kerian(1). 93700 Kuching Kuching/Serian TM(1-25) 129 SMK Gedong. Sarawak Dalat KP(1-25) 128 SMK Tun Abdul Razak. Terengganu Kuala Trengganu PM(1-25) NEGERI KELANTAN 119 SMK Dewan Beta. Kelantan Kuala Krai PM(1-25) NEGERI SARAWAK 127 SMK Dalat.

94700 Serian. Jln Tun Jugah.25) 133 SMK Tatau.25) 33 . Peti Surat 60267.25) 142 SMK Bogawan. 93350 Kuching. Sarawak Lawas PM(1-25) NEGERI SABAH SMK KINARUT. Sarawak Kalaka RJP(1 .25) 132 SMK Baru Miri.D. Sarawak (Pendidikan Khas) Kuching/ Samarahan LN(1-25) Pe.130 SMK Serian. 89307 Ranau Pantai Barat Utara TM(1-25) 139 SMK Taman Fajar. Jln Cahaya Lopeng. Sabah Beaufort RJP(1 . Sarawak Miri/Bintulu TM(1-25) 134 SMK Datuk Patinggi Hj. Jln Ilmu. Abdul Gapor. 89600 Papar. Rumah Persekutuan. Sarawak Miri/Bintulu LN(1 .m (1-25) 135 SMK Engkili. 95800 Engkili. Peti Surat No. 89657 Tambunan. 98850 Lawas. Sabah 137 Papar PD(1-25) 138 SMK Mat Salleh. 90500 Sandakan Sandakan SRT(1-25) 140 SMK Kinabutan. W. T 83. Peti Surat 30. 89700 Bongawan. 91012 Tawau Tawau KP(1-25) 141 SMK Tambunan. Sabah Keningau LN(1 . Sarawak Kuching/ Samarahan MPED(1 25) 131 SMK Kalaka. Peti Surat 43. 98000 Miri. Peti Surat 637. Sarawak Engkili GB(1-25) 136 SMK Trusan. 3. 95300 Roban. 93350 Stampin.

Peti Surat 81094. 89808 Beaufort.P Labuan PM(1-25) 34 . 87028 W. Peti Surat 1994. LABUAN Beaufort PM(1-25) 149 SMK Pantai.P Labuan W. 89058 Kudat.P. P/S 81341. Sabah Kota Belud PM(1-25) GB(1-25) 147 SMK Keningau II. Sabah Keningau GB(1-25) 148 SMK Gadong. Peti Surat 19. P/S 81097. Peti Surat 131. 87021 Labuan W.P Labuan KP(1-25) 150 SMK Taman Perumahan Bedaun. Sabah W. Kota Kinabatangan Sandakan GB(1-25) ## PM (Tahun 2003) ## LN (Tahun 2003) 144 SMK Agaseh.143 SMK Bukit Garam. 91112 Lahat Datu.P Labuan HDA(1-25) 151 SMK Labuan. 87020 W. WDT 12.P Labuan W. Sabah Kudat PM(1-25) GB (1-25) 146 SMK Arshad. 89158 Kota Belud. Peti Surat 178. Sabah Tawau GB(1-25) 145 SMK Abdul Rahim. Peti Surat 60254. 09008 Keningau.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->