KONSEPKONSEP-KONSEP PERPADUAN DALAM KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

NUR ADIBAH ZAHIDAH BT. ABU BAKAR NOR ZALIKHA BT. MD ZAIDON

BUDAYA Budaya adalah suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. spiritual dan mental. susunan organisasi ekonomi. sikap dan nilai. . politik. adat istiadat dan undang-undang Peranan utama pembentukan budaya ‡ Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian secara identiti ‡ Memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan bercirikan kerohanian. kemanusiaan. Budaya dibahagi dua: ‡ Budaya kebendaan peralatan dan kelengkapan hidup ‡ Budaya bukan kebendaan kepercayaan. agama. kepercayaan. adat resam.

KAUM DI MALAYSIA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful