RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Komponen RPH Kelas Mata Pelajaran Tarikh Masa Tajuk Kemahiran
Kumpulan 1 : Kumpulan 2 :

: : : : : :

Bilangan murid

:

Nyatakan bilangan murid (nama dan kecacatan) Kumpulan 1 Nama pelajar Kategori M Israfi Gifted Kumpulan 2 Nama pelajar Kategori Azman MR

..5 Penggabungjalinan isi kandungan Penerapan Nilai Unsur Terapi Contoh : Pengamatan... Mengenall vokal . Resos/BBM .Pengetahuan sedia ada : Kumpulan 1 : Murid sudah biasa melihat . betul sekurang-kurangnya 3 drp..... Kumpulan 1 : i)....... dengan memadankan .. Kumpulan 2 : Hasil Pembelajaran Kumpulan 2 : : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat ... motor kasar & halus.

Langkah Pengajaran Langkah Induksi Set Langkah 1 (…...minit) Kumpulan 1 : Kumpulan 2 : Langkah 2 (…..minit) Kumpulan 1 : Kumpulan 2 : Langkah 3 (….minit) Kumpulan 1 : Kumpulan 2 : Penutup sosial/kognitif (….minit) Refleksi Isi Kandungan Aktiviti P&P Catatan ..

KEMAHIRAN Kemahiran yang hendak diajar berdasarkan sukatan pelajaran Cth : Membaca 4. HASIL PEMBELAJARAN Apakah yang dihasrat dapat dicapai oleh murid di akhir pelajaran Kalau pengajaran secara dinyatakan secara kumpulan kumpulan. Hasil Pembelajaran perlu .1 : Membina dan membaca suku kata KEMAHIRAN SEDIA ADA Pengetahuan atau kemahiran yang dimiliki murid yang berkaitan Dapat membantu kefahaman murid dalam tajuk / kemahiran yang diajar.

dan spesifik Cth: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. menulis. Boleh diukur ? Cth : Menjawab empat daripada enam soalan …. boleh diukur. murid-murid dapat. membaca. ATAU Menjawab tiga daripada lima soalan secara bertulis . membina sekurang-kurangnya dua perkataan daripada suku kata yang dipelajari i. Penanda wacana bagi tingkah laku menceritakan. membezakan.Dalam bentuk tingkah laku. Spesifik? Menjawab tiga daripada lima soalan secara lisan. dsb.

PENGGABUNGJALINAN ISI KANDUNGAN Cth : 4. 3. muzik.1. fizikal Bagaimana unsur terapi dilaksanakan dalam langkah pengajaran RESOS Adalah sumber P & P dan BBM .3.1.1 Suku kata Bentuk dan bunyi huruf vokal dan konsonan PENERAPAN NILAI 16 nilai murni atau yang bersesuaian UNSUR TERAPI Cth : Pertuturan.

Catatan Boleh nyatakan teknik. dan resos Cth: Teknik : Nyanyian Terapi : Muzik Nilai : Berani Resos : Perakam keset iv.Aktiviti P & P Nyatakan dgn perinci aktiviti P & P mengikut urutan Perlu lebih berpusatkan murid iii. nilai. Set induksi kenapa penting? .LANGKAH PENGAJARAN i. terapi. Isi Kandungan Isi pelajaran bagi langkah berkaitan ii.

Langkah pengajaran – perlu dapat merealisasikan hasil pembelajaran yang dikehendaki iii. Penutup Kepentingan Berapa lama Apakah perkara penting dalam penutup? .- berapa lama Cara – apakah perkara-perkara yg perlu diberi perhatian? ii.

disleksia Slow learner. Muhammad Hafiz B Johari 2. Mohd Hafiz B Zaidin 4. Muhd Nur Alif B Rosli 3. Aisyahtul Nadiah Bt Mohd Yussof Kumpulan 2 1. disleksia Slow learner. disleksia Sindrom down(ringan) .CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Guru Kelas Tarikh Hari Masa Mata pelajaran Tajuk Kemahiran Bilangan murid Kategori : XX : Redha 3 : 25 Mac 2008 : Selasa : 7. Mohd Fadzli B Mohd Haris 2.40 – 8.40 (60 minit) : Bahasa Melayu : Membina dan menulis ayat mudah : Membina dan membaca suku kata kv+kv Menyalin dan menulis ayat mudah : 6 orang : Kumpulan 1 Slow learner (ringan) Slow learner (ringan) 1. Lee Jean Heng Slow learner.

Muzik. Menulis dan membina ayat mudah yang disebut guru Kumpulan 2 1. Menulis dan menyalin ayat mudah dengan bantuan guru Penerapan Nilai : Berusaha. rajin dan kerjasama Unsur Terapi : Pertuturan.Pengetahuan sedia ada : Kumpulan 1 Boleh mengeja suku kata kv+kv tanpa bantuan guru Kumpulan 2 Boleh mengeja suku kata kv+kv dengan bimbingan guru Hassil Pembelajaran : Kumpulan 1 1. yakin. Membaca petikan mudah gabungan 3 suku kata dengan bantuan guru 2. berani. psikomotor halus dan pengamatan Penggabung jalinan MP : Pendidikan Seni. Pendidikan Jasmani dan Matematik . Membaca dengan lancar petikan mudah daripada gabungan 4 suku kata 2.

titik nokhtah.BBM LANGKAH Set Induksi (5 minit) : Petikan mudah. Berani Bekerjasama Yakin Terapi : Pertuturan Pengamatan . tanda seruan. kad imbasan ISI PELAJARAN Lakonan spontan AKTIVITI P&P o Guru membuat lakonan spontan yang mudah supaya murid dapat meneka perbuatan guru o Guru bersoaljawab dengan pelajar o Guru mengaitkan lakonan spontan dengan pelajaran hari ini o Guru menerangkan beberapa tanda bacaan dalam petikan seperti koma. huruf besar / kecil dan lain-lain lagi o Murid akan mendengar cara penggunaan tanda bacaan ini semasa membaca petikan dan menulis ayat. Terapi : Pertuturan Pengamatan CATATAN Langkah 1 (10 minit) Pengenalan tanda bacaan Nilai .

(semua kumpulan) Langkah 2 (15 minit) Menulis ayat mudah Kumpulan 1 o Murid menulis ayat mudah yang disebut guru o Murid membaca dan memahami ayat yang ditulis Kumpulan 2 o Murid diedarkan dengan petikan mudah. o Maklumat akan disampaikan pada rakan yang lain . o Murid menyalin petikan mudah yang diedar Nilai : Berusaha Berani Yakin BBM : Petikan mudah Buku tulis Terapi : Pengamatan Pertuturan Nilai : Amanah Berusaha Bekerjasama Terapi : Pendengaran Pengamatan Pertuturan Menyalin ayat mudah daripada petikan yang diedar Langkah 3 (15 minit) Permainan ‘telegram karat” o Guru menerangkan cara permainan ‘telegram karat’ o Murid membuat satu barisan o Guru menunjukkan satu ayat sambil membacanya kepada murid di hadapan sekali.

Nilai : Bekerjasama Terapi : Muzik .Langkah 4 (10 minit) Pengukuhan Kumpulan 1 o Murid menyalin petikan yang diedar lengkap dengan tanda bacaan yang betul o Murid akan dinilai sama ada dapat menggunakan tanda bacaan yang betul dalam penulisan Kumpulan 2 o Murid menulis ayat mudah dengan bimbingan guru Nilai : Berusaha Yakin Rajin BBM : Petikan mudah Buku tulis Terapi : Pertuturan Motor kasar Penutup (5 minit) Nyanyian o Guru bersama murid menyanyikan lagu ‘anak ayam dikejar musang’ sambil membuat beberapa pergerakan badan.

Refleksi : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful