RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Komponen RPH Kelas Mata Pelajaran Tarikh Masa Tajuk Kemahiran
Kumpulan 1 : Kumpulan 2 :

: : : : : :

Bilangan murid

:

Nyatakan bilangan murid (nama dan kecacatan) Kumpulan 1 Nama pelajar Kategori M Israfi Gifted Kumpulan 2 Nama pelajar Kategori Azman MR

..... Resos/BBM .. Kumpulan 2 : Hasil Pembelajaran Kumpulan 2 : : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat .5 Penggabungjalinan isi kandungan Penerapan Nilai Unsur Terapi Contoh : Pengamatan.. betul sekurang-kurangnya 3 drp. dengan memadankan .. motor kasar & halus..Pengetahuan sedia ada : Kumpulan 1 : Murid sudah biasa melihat ..... Mengenall vokal . Kumpulan 1 : i).....

.Langkah Pengajaran Langkah Induksi Set Langkah 1 (….minit) Kumpulan 1 : Kumpulan 2 : Langkah 3 (….minit) Kumpulan 1 : Kumpulan 2 : Langkah 2 (…...minit) Kumpulan 1 : Kumpulan 2 : Penutup sosial/kognitif (…..minit) Refleksi Isi Kandungan Aktiviti P&P Catatan .

1 : Membina dan membaca suku kata KEMAHIRAN SEDIA ADA Pengetahuan atau kemahiran yang dimiliki murid yang berkaitan Dapat membantu kefahaman murid dalam tajuk / kemahiran yang diajar. Hasil Pembelajaran perlu . HASIL PEMBELAJARAN Apakah yang dihasrat dapat dicapai oleh murid di akhir pelajaran Kalau pengajaran secara dinyatakan secara kumpulan kumpulan.KEMAHIRAN Kemahiran yang hendak diajar berdasarkan sukatan pelajaran Cth : Membaca 4.

murid-murid dapat. Boleh diukur ? Cth : Menjawab empat daripada enam soalan …. Penanda wacana bagi tingkah laku menceritakan. dan spesifik Cth: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Spesifik? Menjawab tiga daripada lima soalan secara lisan. membaca.Dalam bentuk tingkah laku. ATAU Menjawab tiga daripada lima soalan secara bertulis . menulis. membezakan. membina sekurang-kurangnya dua perkataan daripada suku kata yang dipelajari i. dsb. boleh diukur.

1.PENGGABUNGJALINAN ISI KANDUNGAN Cth : 4. fizikal Bagaimana unsur terapi dilaksanakan dalam langkah pengajaran RESOS Adalah sumber P & P dan BBM . 3.1 Suku kata Bentuk dan bunyi huruf vokal dan konsonan PENERAPAN NILAI 16 nilai murni atau yang bersesuaian UNSUR TERAPI Cth : Pertuturan. muzik.1.3.

Isi Kandungan Isi pelajaran bagi langkah berkaitan ii. Set induksi kenapa penting? .LANGKAH PENGAJARAN i. nilai. terapi. dan resos Cth: Teknik : Nyanyian Terapi : Muzik Nilai : Berani Resos : Perakam keset iv.Aktiviti P & P Nyatakan dgn perinci aktiviti P & P mengikut urutan Perlu lebih berpusatkan murid iii. Catatan Boleh nyatakan teknik.

Langkah pengajaran – perlu dapat merealisasikan hasil pembelajaran yang dikehendaki iii. Penutup Kepentingan Berapa lama Apakah perkara penting dalam penutup? .- berapa lama Cara – apakah perkara-perkara yg perlu diberi perhatian? ii.

40 – 8.CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama Guru Kelas Tarikh Hari Masa Mata pelajaran Tajuk Kemahiran Bilangan murid Kategori : XX : Redha 3 : 25 Mac 2008 : Selasa : 7. Muhd Nur Alif B Rosli 3. disleksia Sindrom down(ringan) . disleksia Slow learner. Mohd Hafiz B Zaidin 4.40 (60 minit) : Bahasa Melayu : Membina dan menulis ayat mudah : Membina dan membaca suku kata kv+kv Menyalin dan menulis ayat mudah : 6 orang : Kumpulan 1 Slow learner (ringan) Slow learner (ringan) 1. Muhammad Hafiz B Johari 2. Aisyahtul Nadiah Bt Mohd Yussof Kumpulan 2 1. Lee Jean Heng Slow learner. Mohd Fadzli B Mohd Haris 2. disleksia Slow learner.

Membaca petikan mudah gabungan 3 suku kata dengan bantuan guru 2. rajin dan kerjasama Unsur Terapi : Pertuturan. Menulis dan membina ayat mudah yang disebut guru Kumpulan 2 1. Pendidikan Jasmani dan Matematik . psikomotor halus dan pengamatan Penggabung jalinan MP : Pendidikan Seni. yakin. berani. Membaca dengan lancar petikan mudah daripada gabungan 4 suku kata 2. Muzik. Menulis dan menyalin ayat mudah dengan bantuan guru Penerapan Nilai : Berusaha.Pengetahuan sedia ada : Kumpulan 1 Boleh mengeja suku kata kv+kv tanpa bantuan guru Kumpulan 2 Boleh mengeja suku kata kv+kv dengan bimbingan guru Hassil Pembelajaran : Kumpulan 1 1.

Terapi : Pertuturan Pengamatan CATATAN Langkah 1 (10 minit) Pengenalan tanda bacaan Nilai . tanda seruan. kad imbasan ISI PELAJARAN Lakonan spontan AKTIVITI P&P o Guru membuat lakonan spontan yang mudah supaya murid dapat meneka perbuatan guru o Guru bersoaljawab dengan pelajar o Guru mengaitkan lakonan spontan dengan pelajaran hari ini o Guru menerangkan beberapa tanda bacaan dalam petikan seperti koma. huruf besar / kecil dan lain-lain lagi o Murid akan mendengar cara penggunaan tanda bacaan ini semasa membaca petikan dan menulis ayat. Berani Bekerjasama Yakin Terapi : Pertuturan Pengamatan . titik nokhtah.BBM LANGKAH Set Induksi (5 minit) : Petikan mudah.

o Murid menyalin petikan mudah yang diedar Nilai : Berusaha Berani Yakin BBM : Petikan mudah Buku tulis Terapi : Pengamatan Pertuturan Nilai : Amanah Berusaha Bekerjasama Terapi : Pendengaran Pengamatan Pertuturan Menyalin ayat mudah daripada petikan yang diedar Langkah 3 (15 minit) Permainan ‘telegram karat” o Guru menerangkan cara permainan ‘telegram karat’ o Murid membuat satu barisan o Guru menunjukkan satu ayat sambil membacanya kepada murid di hadapan sekali. o Maklumat akan disampaikan pada rakan yang lain .(semua kumpulan) Langkah 2 (15 minit) Menulis ayat mudah Kumpulan 1 o Murid menulis ayat mudah yang disebut guru o Murid membaca dan memahami ayat yang ditulis Kumpulan 2 o Murid diedarkan dengan petikan mudah.

Nilai : Bekerjasama Terapi : Muzik .Langkah 4 (10 minit) Pengukuhan Kumpulan 1 o Murid menyalin petikan yang diedar lengkap dengan tanda bacaan yang betul o Murid akan dinilai sama ada dapat menggunakan tanda bacaan yang betul dalam penulisan Kumpulan 2 o Murid menulis ayat mudah dengan bimbingan guru Nilai : Berusaha Yakin Rajin BBM : Petikan mudah Buku tulis Terapi : Pertuturan Motor kasar Penutup (5 minit) Nyanyian o Guru bersama murid menyanyikan lagu ‘anak ayam dikejar musang’ sambil membuat beberapa pergerakan badan.

Refleksi : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful