LINGUISTIK DESKRIPTIF

OLEH: MERIS SERANG PISMP BM SEM 4

.

A Gleason (1961) . Bunyi 2. H. C.H Robins (1957) 3.Pengenalan ‡ Kajian linguistik zaman Yunani 1950 = PENDEKATAN DESKRIPTIF ‡ Penumpuan 1. R.F Hocket (1955) 2. Sintaksis ‡ Bukti : buku-buku 1.

Tiga Bidang Besar ‡ Fonetik dan fonologi ‡ Ilmu morfologi dan sintaksis ‡ Ilmu semantik .

‡ Sistem bunyi bahasa.Fonetik dan Fonologi ‡ Bidang kaji bunyi. .

‡ Mengkaji binaan ayat. .Ilmu morfologi dan sintaksis ‡ Pembinaan perkataan.

Ilmu semantik ‡ Bidang ilmu mengkaji makna. ‡ Yunani kuno SEMANTIK = SEMA = isyarat .

‡ Mula diajar di pusat pengajian tinggi. ‡ Pada masa kini ketiga-tiga bidang itu dikaji berasingan.‡ Asalnya ketiga-tiga bidang berkenaan adalah tumpuan linguistik. .

dll ‡ Setiap bidang ini menjadi disiplin sendiri.Bidang Antara Disiplin ‡ Bidang ilmu lain bertindih dengan ilmu linguistik. . psikolinguistik. linguistik komputer. Contohnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful