LINGUISTIK DESKRIPTIF

OLEH: MERIS SERANG PISMP BM SEM 4

.

Bunyi 2.F Hocket (1955) 2.Pengenalan ‡ Kajian linguistik zaman Yunani 1950 = PENDEKATAN DESKRIPTIF ‡ Penumpuan 1. Sintaksis ‡ Bukti : buku-buku 1. C. R.H Robins (1957) 3.A Gleason (1961) . H.

Tiga Bidang Besar ‡ Fonetik dan fonologi ‡ Ilmu morfologi dan sintaksis ‡ Ilmu semantik .

.Fonetik dan Fonologi ‡ Bidang kaji bunyi. ‡ Sistem bunyi bahasa.

‡ Mengkaji binaan ayat.Ilmu morfologi dan sintaksis ‡ Pembinaan perkataan. .

Ilmu semantik ‡ Bidang ilmu mengkaji makna. ‡ Yunani kuno SEMANTIK = SEMA = isyarat .

‡ Asalnya ketiga-tiga bidang berkenaan adalah tumpuan linguistik. . ‡ Mula diajar di pusat pengajian tinggi. ‡ Pada masa kini ketiga-tiga bidang itu dikaji berasingan.

dll ‡ Setiap bidang ini menjadi disiplin sendiri. linguistik komputer. psikolinguistik. . Contohnya.Bidang Antara Disiplin ‡ Bidang ilmu lain bertindih dengan ilmu linguistik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful