LINGUISTIK DESKRIPTIF

OLEH: MERIS SERANG PISMP BM SEM 4

.

C. H.F Hocket (1955) 2.H Robins (1957) 3. R. Bunyi 2.A Gleason (1961) . Sintaksis ‡ Bukti : buku-buku 1.Pengenalan ‡ Kajian linguistik zaman Yunani 1950 = PENDEKATAN DESKRIPTIF ‡ Penumpuan 1.

Tiga Bidang Besar ‡ Fonetik dan fonologi ‡ Ilmu morfologi dan sintaksis ‡ Ilmu semantik .

Fonetik dan Fonologi ‡ Bidang kaji bunyi. ‡ Sistem bunyi bahasa. .

. ‡ Mengkaji binaan ayat.Ilmu morfologi dan sintaksis ‡ Pembinaan perkataan.

Ilmu semantik ‡ Bidang ilmu mengkaji makna. ‡ Yunani kuno SEMANTIK = SEMA = isyarat .

‡ Pada masa kini ketiga-tiga bidang itu dikaji berasingan.‡ Asalnya ketiga-tiga bidang berkenaan adalah tumpuan linguistik. ‡ Mula diajar di pusat pengajian tinggi. .

dll ‡ Setiap bidang ini menjadi disiplin sendiri. linguistik komputer. . psikolinguistik. Contohnya.Bidang Antara Disiplin ‡ Bidang ilmu lain bertindih dengan ilmu linguistik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful