LINGUISTIK DESKRIPTIF

OLEH: MERIS SERANG PISMP BM SEM 4

.

A Gleason (1961) .F Hocket (1955) 2. Sintaksis ‡ Bukti : buku-buku 1.Pengenalan ‡ Kajian linguistik zaman Yunani 1950 = PENDEKATAN DESKRIPTIF ‡ Penumpuan 1. Bunyi 2.H Robins (1957) 3. C. H. R.

Tiga Bidang Besar ‡ Fonetik dan fonologi ‡ Ilmu morfologi dan sintaksis ‡ Ilmu semantik .

‡ Sistem bunyi bahasa. .Fonetik dan Fonologi ‡ Bidang kaji bunyi.

‡ Mengkaji binaan ayat.Ilmu morfologi dan sintaksis ‡ Pembinaan perkataan. .

Ilmu semantik ‡ Bidang ilmu mengkaji makna. ‡ Yunani kuno SEMANTIK = SEMA = isyarat .

.‡ Asalnya ketiga-tiga bidang berkenaan adalah tumpuan linguistik. ‡ Mula diajar di pusat pengajian tinggi. ‡ Pada masa kini ketiga-tiga bidang itu dikaji berasingan.

. linguistik komputer. dll ‡ Setiap bidang ini menjadi disiplin sendiri.Bidang Antara Disiplin ‡ Bidang ilmu lain bertindih dengan ilmu linguistik. Contohnya. psikolinguistik.