SULIT

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HRMIS)

BORANG PENGURUSAN REKOD PERIBADI

GAMBAR

NAMA:……………………………………………..……………… NO. K/P:………..……………...………………………………….. NO. FAIL: 01-………………………………………..……………. JAWATAN:...............……………….……………………………. SEKTOR/PP/SEKOLAH:………………...………………………
JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SULIT

https://hrmis.eghrmis.gov.my

SULIT
BAHAGIAN A: PENGURUSAN REKOD PERIBADI

Peringatan: 1) Borang ini hendaklah diisi oleh semua pegawai (guru dan AKS) yang berjawatan tetap sahaja. 2) Sila isi/penuhkan maklumat-maklumat berikut dengan huruf besar. 3) Maklumat yang bertanda ( * ) adalah maklumat mandatori. Anggota hendaklah mengisi maklumat ini dengan tepat dan lengkap ( Maklumat yang tidak lengkap tidak akan diproses ). 4) Sila tandakan (√ ) di petak yang berkenaan. 5) No. Kad Pengenalan adalah WAJIB diisi dan sertakan salinan kad pengenalan. 6) Sila rujuk lampiran bagi bahagian yang berkaitan.

1. Data Peribadi 1a. Maklumat Data Peribadi Anggota
Nama Penuh

Gelaran

Tan Sri/Puan Sri Lain-Lain -

Dato/Datin

Dr.

Encik/Puan Tarikh Dikeluarkan : ∕ ∕

Cik

(Sila rujuk lampiran)

No. K/P Baru* No. K/P Lama Tarikh Lahir* Negeri Lahir* Negara Lahir* Jantina* Kewarganegaraan* Warganegara* Status Bumiputra* Bangsa*
(Sila rujuk lampiran)

-

dd/mm/yyyy

Lelaki Warganegara Malaysia Bumiputra

Perempuan Bukan Warganegara Lain-Lain Bukan Bumiputra Etnik*
(Sila rujuk lampiran)

Penduduk Tetap

Lain-Lain

(Nyatakan Negara)

Agama*
(Sila rujuk lampiran)

Kumpulan Darah Status Kahwin* No. Tel

A+ Berkahwin (Rumah) (Pejabat) (H/P)

A-

B+ Bujang -

BDuda

AB+

ABJanda

O+ Balu Status H/P

OLain-Lain Rasmi Peribadi

Emel Alamat Tetap*

1

SULIT

https://hrmis.eghrmis.gov.my

SULIT

Negeri* Bandar* Negara* No. Telefon* Poskod*

Alamat Surat-Menyurat / Alamat Terkini Status Alamat* Rumah sendiri Menyewa

Negeri* Bandar* Negara* No. Telefon* Poskod*

2

SULIT

Setiap maklumat hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat bagi setiap isteri.eghrmis.my SULIT 2.https://hrmis. Sijil Perkahwinan Status Pekerjaan* (Sila rujuk lampiran) ∕ ∕ dd/mm/yyyy Majikan/Nama Institusi Pengajian Sektor Pekerjaan Perkhidmatan (Service) Pendidikan (Education) Pengangkutan (Transportation) Perniagaan Pembuatan (Manufacturing) Sektor Awam Korporat Multinasional Korporat Tempatan Korporat Asing Bangunan & Pembinaan (Building&Construction) Telekomunikasi (Telecommunication) Minyak dan Gas (Oil and Gas) Teknologi Maklumat (Information Technology) Lain-lain Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Sektor Swasta Lain-lain Jenis Badan Korporat Tahap Pendidikan Tertinggi* (Sila rujuk lampiran) 3 SULIT . K/P Lama Tarikh Lahir* Negeri Lahir* Negara Lahir* Kewarganegaraan* Warganegara* Status Bumiputra* Bangsa* (Sila rujuk lampiran) - ∕ ∕ dd/mm/yyyy Warganegara Malaysia Bumiputra Bukan Warganegara Lain-Lain Bukan Bumiputra Etnik* (Sila rujuk lampiran) Penduduk Tetap (Nyatakan Negara) Lain-Lain Agama* (Sila rujuk lampiran) Tarikh Kahwin* No. Nama Penuh* Gelaran Tan Sri/Puan Sri Lain-Lain - Dato/Datin Dr. Keluarga 2a.gov. Kad Pengenalan adalah WAJIB diisi bagi maklumat suami/isteri dan sertakan salinan kad pengenalan. Encik/Puan Cik (Sila rujuk lampiran) No. Maklumat Suami / Isteri Perhatian: Sila buat salinan bagi bahagian ini sekiranya jumlah isteri melebihi daripada seorang. No. K/P Baru* No.

eghrmis.my SULIT Kod Tanggungan* Status Kecacatan* Status Waris* Kontek Kecemasan* Suami/Isteri Pertama/Duda/Balu Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Isteri ke-2 Isteri ke-3 Ya Ya Lain-lain Tidak Tidak Status Tanggungan* Penerima Pencen* Alamat Surat-Menyurat / Alamat Terkini Tandakan √ sekiranya alamat sama seperti alamat terkini anggota.gov.https://hrmis. Telefon* Poskod* 4 SULIT . Alamat* Negeri* Bandar* Negara* No.

Encik/Puan Cik (Sila rujuk lampiran) No. Maklumat Ibu Perhatian: Pengisian halaman ini tidak diperlukan sekiranya ibu telah meninggal dunia. K/P Lama Tarikh Lahir* Negeri Lahir* Negara Lahir* Kewarganegaraan* Warganegara* Status Bumiputra* Bangsa* (Sila rujuk lampiran) - ∕ ∕ dd/mm/yyyy Warganegara Malaysia Bumiputra Bukan Warganegara Lain-Lain Bukan Bumiputra Etnik* (Sila rujuk lampiran) Penduduk Tetap Lain-Lain (Nyatakan Negara) Agama* (Sila rujuk lampiran) Status Pekerjaan* (Sila rujuk lampiran) Majikan/Nama Institusi Pengajian Sektor Pekerjaan Perkhidmatan (Service) Pendidikan (Education) Pengangkutan (Transportation) Perniagaan Pembuatan (Manufacturing) Sektor Awam Korporat Multinasional Korporat Temppatan Korporat Asing Bangunan & Pembinaan (Building&Construction) Telekomunikasi (Telecommunication) Minyak dan Gas (Oil and Gas) Teknologi Maklumat (Information Technology) Lain-lain Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Sektor Swasta Lain-lain Jenis Badan Korporat Tahap Pendidikan Tertinggi* (Sila rujuk lampiran) Kod Tanggungan Status Kecacatan* Status Waris* Ibu atau bapa pesara / Gemulah Ya Ya Tidak Tidak Status Tanggungan* Penerima Pencen* Ya Ya Tidak Tidak 5 SULIT . Nama Penuh* Gelaran Tan Sri/Puan Sri Lain-Lain - Dato/Datin Dr. K/P Baru* No. Kad Pengenalan adalah WAJIB diisi bagi maklumat ibu dan sertakan salinan kad pengenalan.gov. No.https://hrmis.eghrmis.my SULIT 2b.

my SULIT Ya Tidak Kontek Kecemasan* Alamat Surat-Menyurat / Alamat Terkini Tandakan √ sekiranya alamat sama seperti alamat terkini anggota.gov.https://hrmis.eghrmis. Telefon* Poskod* 6 SULIT . Alamat* Negeri* Bandar* Negara* No.

Nama Penuh* Gelaran Tan Sri/Puan Sri Lain-Lain - Dato/Datin Dr. K/P Lama Tarikh Lahir* Negeri Lahir* Negara Lahir* Kewarganegaraan* Warganegara* Status Bumiputra* Bangsa* (Sila rujuk lampiran) - ∕ ∕ dd/mm/yyyy Warganegara Malaysia Bumiputra Bukan Warganegara Lain-Lain Bukan Bumiputra Etnik* (Sila rujuk lampiran) Penduduk Tetap Lain-Lain (Nyatakan Negara) Agama* (Sila rujuk lampiran) Status Pekerjaan* (Sila rujuk lampiran) Majikan/Nama Institusi Pengajian Sektor Pekerjaan Perkhidmatan (Service) Pendidikan (Education) Pengangkutan (Transportation) Perniagaan Pembuatan (Manufacturing) Sektor Awam Korporat Multinasional Korporat Temppatan Korporat Asing Bangunan & Pembinaan (Building&Construction) Telekomunikasi (Telecommunication) Minyak dan Gas (Oil and Gas) Teknologi Maklumat (Information Technology) Lain-lain Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Sektor Swasta Lain-lain Jenis Badan Korporat Tahap Pendidikan Tertinggi* (Sila rujuk lampiran) Kod Tanggungan* Status Kecacatan* Status Waris* Ibu atau bapa pesara / Gemulah Ya Ya Tidak Tidak Status Tanggungan* Penerima Pencen* Ya Ya Tidak Tidak 7 SULIT . Kad Pengenalan adalah WAJIB diisi bagi maklumat bapa dan sertakan salinan kad pengenalan.my SULIT 2c.https://hrmis. K/P Baru* No. Maklumat Bapa Perhatian: Pengisian halaman ini tidak diperlukan sekiranya bapa telah meninggal dunia.gov. No. Encik/Puan Cik (Sila rujuk lampiran) No.eghrmis.

Alamat* Negeri* Bandar* Negara* No.gov. Telefon* Poskod* 8 SULIT .my SULIT Ya Tidak Kontek Kecemasan* Alamat Surat-Menyurat / Alamat Terkini Tandakan √ sekiranya alamat sama seperti alamat terkini anggota.eghrmis.https://hrmis.

Surat Beranak* Tarikh Lahir* Tempat Lahir* Jantina* Status Kahwin* Warganegara* Status Bumiputra* Bangsa* (Sila rujuk lampiran) - ∕ ∕ dd/mm/yyyy Lelaki Berkahwin Malaysia Bumiputra Perempuan Bujang Lain-Lain Bukan Bumiputra Etnik* (Sila rujuk lampiran) Duda Janda Balu Lain-Lain (Nyatakan Negara) Agama* (Sila rujuk lampiran) Status Pekerjaan* (Sila rujuk lampiran) Majikan/Nama Institusi Pengajian Sektor Pekerjaan Perkhidmatan (Service) Pendidikan (Education) Pengangkutan (Transportation) Perniagaan Pembuatan (Manufacturing) Sektor Awam Korporat Multinasional Korporat Temppatan Korporat Asing Bangunan & Pembinaan (Building&Construction) Telekomunikasi (Telecommunication) Minyak dan Gas (Oil and Gas) Teknologi Maklumat (Information Technology) Lain-lain Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Sektor Swasta Lain-lain Jenis Badan Korporat Tahap Pendidikan Tertinggi* (Sila rujuk lampiran) Kod Tanggungan* Anak Pertama Dari Isteri Pertama/Suami Anak Kedua Dari Isteri Pertama/Suami Anak Ketiga Dari Isteri Pertama/Suami Nyatakan Anak Seterusnya: 9 SULIT .https://hrmis. Kad Pengenalan adalah WAJIB diisi bagi setiap maklumat anak dan sertakan salinan kad pengenalan. Encik/Puan Cik (Sila rujuk lampiran) No.gov. Maklumat Anak Perhatian: Sila buat salinan bagi bahagian ini sekiranya jumlah anak melebihi daripada seorang. No. Sila Pilih: Nama Penuh* Anak Kandung Anak Tiri Anak Angkat Anak Tiri Tanggungan Gelaran Tan Sri/Puan Sri Lain-Lain - Dato/Datin Dr. Pengisian halaman ini tidak diperlukan sekiranya anak telah meninggal dunia.my SULIT 2d. Setiap maklumat hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat bagi setiap orang anak.eghrmis. K/P Baru* No.

Alamat* Negeri* Bandar* Negara* No.https://hrmis.my SULIT Status Kecacatan* Status Waris* Kontek Kecemasan* Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Status Tanggungan* Penerima Pencen* Ya Ya Tidak Tidak Alamat Surat-Menyurat / Alamat Terkini Tandakan √ sekiranya alamat sama seperti alamat terkini anggota. Telefon* Poskod* 10 SULIT .eghrmis.gov.

K/P Lama Tarikh Lahir* Tempat Lahir* Jantina* Status Kahwin* Warganegara* Status Bumiputra* Bangsa* (Sila rujuk lampiran) - ∕ ∕ dd/mm/yyyy Lelaki Berkahwin Malaysia Bumiputra Perempuan Bujang Lain-Lain Bukan Bumiputra Etnik* (Sila rujuk lampiran) Duda Janda Balu Lain-Lain (Nyatakan Negara) Agama* (Sila rujuk lampiran) Status Pekerjaan* (Sila rujuk lampiran) Majikan/Nama Institusi Pengajian Sektor Pekerjaan Perkhidmatan (Service) Pendidikan (Education) Pengangkutan (Transportation) Perniagaan Pembuatan (Manufacturing) Sektor Awam Korporat Multinasional Korporat Temppatan Korporat Asing Bangunan & Pembinaan (Building&Construction) Telekomunikasi (Telecommunication) Minyak dan Gas (Oil and Gas) Teknologi Maklumat (Information Technology) Lain-lain Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Sektor Swasta Lain-lain Jenis Badan Korporat Tahap Pendidikan Tertinggi* (Sila rujuk lampiran) Status Kecacatan* Status Waris* Kontek Kecemasan* Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Status Tanggungan* Penerima Pencen* Ya Ya Tidak Tidak 11 SULIT . K/P Baru* No. Kad Pengenalan adalah WAJIB diisi dan sertakan salinan kad pengenalan. ibubapa angkat dll.eghrmis. Encik/Puan Cik (Sila rujuk lampiran) No. Nama Penuh* Gelaran Tan Sri/Puan Sri Lain-Lain - Dato/Datin Dr. ibubapa saudara.my SULIT 2e. Contoh penjaga kompetensi: nenek.https://hrmis. No.gov. Maklumat Penjaga Perhatian: Pengisian halaman ini tidak diperlukan sekiranya penjaga telah meninggal dunia.

Telefon* Poskod* 12 SULIT . Alamat* Negeri* Bandar* Negara* No.eghrmis.https://hrmis.gov.my SULIT Alamat Surat-Menyurat / Alamat Terkini Tandakan √ sekiranya alamat sama seperti alamat terkini anggota.

Pilihan Bahasa / Dialek Ketiga Bahasa/Dialek* (Sila rujuk lampiran) Tahap Kemahiran Menulis Tahap Kemahiran Lisan Status Sijil Fasih/Mahir Fasih/Mahir Mempunyai Sijil Khas Sederhana Sederhana Lemah Lemah Tiada Sijil 3d.gov.my SULIT 3.eghrmis.https://hrmis. Pilihan Bahasa / Dialek Kedua Bahasa/Dialek* (Sila rujuk lampiran) Tahap Kemahiran Menulis Tahap Kemahiran Lisan Status Sijil Fasih/Mahir Fasih/Mahir Mempunyai Sijil Khas Sederhana Sederhana Lemah Lemah Tiada Sijil 3c. Bahasa 3a. Pilihan Bahasa / Dialek Pertama Bahasa/Dialek* (Sila rujuk lampiran) Tahap Kemahiran Menulis Tahap Kemahiran Lisan Status Sijil Fasih/Mahir Fasih/Mahir Mempunyai Sijil Khas Sederhana Sederhana Lemah Lemah Tiada Sijil 3b. Pilihan Bahasa / Dialek Keempat Bahasa/Dialek* (Sila rujuk lampiran) Tahap Kemahiran Menulis Tahap Kemahiran Lisan Status Sijil Fasih/Mahir Fasih/Mahir Mempunyai Sijil Khas Sederhana Sederhana Lemah Lemah Tiada Sijil 13 SULIT .

Motokar BTM tidak melebihi 7500 kg E2 .Motokar berat BTM lebih 7500kg E1 . Kecacatan Perhatian: RM Sila isikan bahagian mandatori ( * ) sekiranya ada maklumat kecacatan.Traktor/Jentera bergerak ringan (berantai) BTM melebihi 5000kg M .Motokar BTM tidak melebihi 3000kg E . Kecacatan Jenis Kecacatan* Ada Pekak Bisu Spastik Pekak & Bisu Lumpuh/Polio Bongkok Penglihatan Terhad Sejak Lahir Kemalangan ∕ ∕ ∕ ∕ Tiada Tiada Sebelah Tangan Buta Kedua Belah Mata Tiada Sebelah Kaki Lemah/Mati Sebelah Badan Cacat Jari/Tiada Jari Tiada Kedua Belah Tangan Kurang Pendengaran Tiada Kedua Belah Kaki Buta Sebelah Mata Lain-Lain Sebelah Tangan Kecil/Pendek/Bengkok Sebelah Tangan Kurang/ Tidak Berfungsi Penyakit Kekurangan Zat Makanan dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Lain-Lain Sebab Kecacatan* Tarik Kemalangan* Tarikh Sembuh 14 SULIT .Motokar berat BTM tidak melebihi 5000kg F .Motosikal tidak melebihi 250sp C .Hukuman Mahkamah ∕ ∕ dd/mm/yyyy Tarikh Dikeluarkan* (Tarikh pertama lesen dikeluarkan) Tarikh Luput* (Tarikh luput pembaharuan lesen) ∕ ∕ dd/mm/yyyy Yuran Pembaharuan 5. Lesen Memandu 4a.https://hrmis.Traktor/Jentera bergerak ringan (beroda) BTM melebihi 5000kg I .Motosikal tiga roda B1 . Maklumat Lesen Memandu Nombor Lesen* Kelas* Semua A .eghrmis.gov.Traktor/Jentera bergerak ringan (beroda) BTM tidak melebihi 5000kg G .Motosikal tidak melebihi 500sp B .Kenderaan orang cacat B2 .Traktor/Jentera bergerak ringan (berantai) BTM tidak melebihi 5000kg H .Motosikal melebihi 500sp D .my SULIT 4.

Pasport Jenis Pasport* No Pasport* Negeri Dikeluarkan* Negara Dikeluarkan* Tarikh Dikeluarkan Tarikh Luput 7.gov.my SULIT 6.https://hrmis.D) Lepasan Sarjana Sarjana Perubatan Sarjana Persuratan Sarjana Muda Kepujian Diploma Lanjutan Diploma Lepasan Ijazah Sarjana Sastera Sarjana Sains Sarjana Muda Sarjana Diploma Sijil Sekolah Khas STPM & Setaraf SPM & Setaraf PMR & Setaraf Sekolah Menengah Sekolah Rendah Matrikulasi Lain-Lain Nama Sijil* Nama Institusi/ Sekolah* Bidang Pengkhususan (Major) Bidang Pengkhususan (Minor) 15 SULIT . Pendidikan Perhatian: Diisi untuk pendidikan yang tertinggi Tahap Pendidikan* Doktor Falsafah (Ph.eghrmis. Akaun Nama Bank* No Akaun* Cawangan* Jenis Akaun* Ada Perjalanan Antarabangsa Tiada Perjalanan Terhad Lain-Lain ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Akaun Simpanan Akaun Simpanan Islam Akaun Tetap Islam Gaji Lain-Lain Aktif Akaun Semasa Islam Akaun Berkanun Akaun Bukan Berkanun Potongan Wajib Potongan Tidak Wajib Tidak Aktif Akaun Semasa Akaun Tetap Lain-Lain Tujuan Akaun* Status Akaun* 8. Pasport Perhatian: Sila isikan bahagian mandatori ( * ) sekiranya ada maklumat pasport.

Anugerah Kategori Anugerah* Ada Tiada Anugerah dalam perkhidmatan yang membawa gelaran Anugerah dalam perkhidmatan yang tidak membawa gelaran Anugerah yang tidak membawa gelaran Anugerah yang membawa gelaran Anugerah Pendidikan Lain-Lain Kerajaan Negeri Kerajaan Persekutuan Pertubuhan Bukan Kerajaan Perkhidmatan Awam (Isikan nama negeri) Pihak Swasta Universiti Lain-Lain Dianugerahkan Oleh* Nama Anugerah* (Sila rujuk lampiran) Tarikh Penganugerahan* Negeri Penganugerahan* Negara Penganugerahan* Status Penganugerahan* ∕ ∕ dd/mm/yyyy Iktiraf Tidak Diiktiraf 16 SULIT . Pengalaman Nama Organisasi* Jenis Organisasi* Ada Tiada Pembuatan Teknologi Maklumat Pendidikan Bangunaan & Pembinaan Korporat Multinasional Korporat Tempatan Korporat Asing ∕ ∕ ∕ ∕ Perkhidmatan Telekomunikasi Perniagaan Minyak & Gas Pengangkutan Lain-Lain Jenis Badan Korporat* Sektor Swasta Badan Berkanun Industri Kecil & Sederhana dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Koperasi Lain-Lain Tarikh Mula* Tarikh Tamat* 10.gov.eghrmis.https://hrmis. Anugerah Perhatian: Sila isikan bahagian mandatori ( * ) sekiranya ada maklumat anugerah. Pengalaman bekerja selain daripada Perkhidmatan Awam Perhatian: Sila isikan bahagian mandatori ( * ) sekiranya ada pengalaman bekerja (terkini) sebelum menyertai Perkhidmatan Awam.my SULIT Tarikh Penganugerahan* Pengiktirafan* Gred Keseluruhan* Diiktiraf ∕ ∕ dd/mm/yyyy Tidak Diiktiraf 9.

gov. Persatuan Perhatian: Sila isikan bahagian mandatori ( * ) sekiranya ada maklumat persatuan.__________________________________________ 3.__________________________________________ 2.__________________________________________ Ahli Bersekutu Sementara (Provisional Associate) Ahli Korporat (Corporate Members) Ahli Kehormat (Honorary Members) Ahli Seumur Hidup (Life Members) Ahli Sekutu (Associate Members) Jenis Keahlian* Gabungan (Affiliate) Pelajar (Student) Lain-Lain Jawatan Jumlah Yuran RM Tarikh Masuk* Tarik Berhenti Status* Aktif ∕ ∕ ∕ ∕ Tidak Aktif dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 17 SULIT .__________________________________________ 5.https://hrmis. Penglibatan Nama Persatuan* Ada Tiada Sila Nyatakan: 1.my SULIT Sebab Penganugerahan* 11. Sejarah Perubatan Perhatian: Sila isikan bahagian mandatori ( * ) sekiranya ada maklumat sejarah perubatan.__________________________________________ 4. Sejarah Perubatan Penyakit* Ada Hilang Daya Penglihatan Penyakit Hati Kronik Hipertensi Arteri Pulmonari Penyakit Akibat Kemalangan Hilang Daya Pertuturan Hilang Daya Pendengaran Kebakaran Serius Kegagalan Buah Pinggang Pintasan Jantung Ada Tiada Serangan Sakit Jantung Pembedahan Aorta Penyakit Alzheimer Penyakit Parkinson Sklerosis Berbilang Anemia Aplastik Kanser Paru-Paru Penyakit Angin Ahmar Barah Lumpuh Koma Darah Tinggi Kanser Tulang Kanser Payudara Kanser Rahim Lain-lain Rawatan* Jenis Rawatan* Tarikh Mula Rawatan* Tarikh Tamat Rawatan Tiada ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 12.eghrmis.

https://hrmis.my SULIT BAHAGIAN B : MAKLUMAT PENGISYTIHARAN HARTA Tarikh Kelulusan Pengisytiharan Harta ∕ ∕ dd/mm/yyyy MAKLUMAT HARTA (a) Kenderaan Bermotor Keterangan* No Sijil/Pendaftaran Tarikh Perolehan Sumber Perolehan ∕ Anugerah Harta Pusaka ∕ dd/mm/yyyy Hadiah Beli Lain-Lain Nilai Perolehan* RM Anggaran Nilai Semasa Alamat Harta RM Bandar Negeri Pemilik Harta* Sendiri Ahli Keluarga Negara Lain-Lain: Nama: Hubungan: Poskod (b) Tanah Keterangan* No Sijil/Pendaftaran Tarikh Perolehan Sumber Perolehan ∕ Anugerah Harta Pusaka ∕ dd/mm/yyyy Hadiah Beli Lain-Lain Nilai Perolehan* RM Anggaran Nilai Semasa Alamat Harta RM Bandar Negeri Pemilik Harta* Sendiri Ahli Keluarga Poskod Negara Lain-Lain: Nama: Hubungan: 18 SULIT .eghrmis.gov.

my SULIT (c) Rumah Kediaman Keterangan* No Sijil/Pendaftaran Tarikh Perolehan Sumber Perolehan ∕ Anugerah Harta Pusaka ∕ dd/mm/yyyy Hadiah Beli Lain-Lain Nilai Perolehan* RM Anggaran Nilai Semasa Alamat Harta RM Bandar Negeri Pemilik Harta* Sendiri Ahli Keluarga Negara Lain-Lain: Nama: Hubungan: Poskod (d) Simpanan Keterangan* No Sijil/Pendaftaran Tarikh Perolehan Sumber Perolehan ∕ Anugerah Harta Pusaka ∕ dd/mm/yyyy Hadiah Beli Lain-Lain Nilai Perolehan* RM Anggaran Nilai Semasa Alamat Harta RM Bandar Negeri Pemilik Harta* Sendiri Ahli Keluarga Negara Lain-Lain: Nama: Hubungan: Poskod (e) Saham Keterangan* No Sijil/Pendaftaran 19 SULIT .https://hrmis.gov.eghrmis.

https://hrmis.my SULIT ∕ Anugerah Harta Pusaka ∕ dd/mm/yyyy Hadiah Beli Lain-Lain Tarikh Perolehan Sumber Perolehan Nilai Perolehan* RM Anggaran Nilai Semasa Alamat Harta RM Bandar Negeri Pemilik Harta* Sendiri Ahli Keluarga Negara Lain-Lain: Nama: Hubungan: Poskod (f) Lain-lain Keterangan* No Sijil/Pendaftaran Tarikh Perolehan Sumber Perolehan ∕ Anugerah Harta Pusaka ∕ dd/mm/yyyy Hadiah Beli Lain-Lain Nilai Perolehan* RM Anggaran Nilai Semasa Alamat Harta RM Bandar Negeri Pemilik Harta* Sendiri Ahli Keluarga Negara Lain-Lain: Nama: Hubungan: Poskod MAKLUMAT PENDAPATAN BULANAN 1.gov.eghrmis. Elaun Pemilik Pendapatan* Pendapatan Sebulan/Jumlah* Tarikh Mula* Tarikh Tamat* Sendiri RM ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Suami/Isteri 20 SULIT .

eghrmis. Gaji Pokok Pemilik Pendapatan* Pendapatan Sebulan/Jumlah* Tarikh Mula* Tarikh Tamat* Sendiri RM ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Suami/Isteri MAKLUMAT ANSURAN BULANAN 1) Maklumat Ansuran/Potongan Bulanan 1a) Pemilik Pemilik Ansuran/Potongan* Sendiri Suami/Isteri : 2) Jenis Ansuran/Potongan 2a) Cukai Pendapatan Jumlah Pinjaman/Tanggungan* RM Ansuran/Potongan Bulanan* Tarikh Mula* Tarikh Tamat* RM ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 2b) Pinjaman Peribadi Jumlah Pinjaman/Tanggungan* RM Ansuran/Potongan Bulanan* RM 21 SULIT .my SULIT 2.gov.https://hrmis. Sewa Pemilik Pendapatan* Pendapatan Sebulan/Jumlah* Tarikh Mula* Tarikh Tamat* Sendiri RM ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Suami/Isteri 4. Dividen Pemilik Pendapatan* Pendapatan Sebulan/Jumlah* Tarikh Mula* Tarikh Tamat* Sendiri RM ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Suami/Isteri 3.

eghrmis.gov.my SULIT ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Tarikh Mula* Tarikh Tamat* 2c) Lain-lain Pinjaman Jumlah Pinjaman/Tanggungan* RM Ansuran/Potongan Bulanan* Tarikh Mula* Tarikh Tamat* RM ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 22 SULIT .https://hrmis.

my SULIT LAMPIRAN SUMBER KEWANGAN Perhatian: Sila buat salinan bagi bahagian ini sekiranya jumlah sumber kewangan melebihi daripada satu.eghrmis.gov. Setiap maklumat hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat bagi setiap sumber kewangan.https://hrmis. Lampiran 1 (Pelupusan Harta) Keterangan Harta* Jenis Harta Keterangan Aset Nilai Pelupusan Jumlah Yang Digunakan RM Lampiran 2 (Pinjaman Komersil) Keterangan Harta* Pemberi Pinjaman* Arab-Malaysia Merchant Bank Berhad Aseanbankers Malaysia Bank Berhad Asian Commercial Finance (M) Berhad Bank Islam Malaysia Berhad Bank Muamalat Malaysia Berhad Bank of America Malaysia Berhad Bank of China (Malaysia) Berhad HSBC Bank Malaysia Berhad Bank Utama (Malaysia) Berhad Bumiputra Commerce Bank Berhad Bumiputra Commerce Finance Berhad United Merchant Finance Berhad United Overseas Bank (Malaysia) Berhad Utama Merchant Finance Berhad Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Lain-lain Akaun Badan Berkanun Lain-lain Akaun Bukan Badan Berkanun OCBC Bank (Malaysia) Berhad Public Merchant Bank Berhad Standard Chartered Bank Malaysia Berhad Alliance Bank Malaysia Berhad Alliance Finance Berhad Alliance Merchant Bank Berhad Lain-Lain Bank Perdagangan Lain-Lain Syarikat Kewangan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia International Merchant Banker Berhad Sendiri Suami/Isteri Hong Leong Bank Berhad Hong Leong Finance Berhad Bank Simpanan Nasional Lain-Lain bank Komersial Bank Rakyat Public Bank Berhad Biro Angkasa Malayan Bank Berhad Mayban Finance Berhad MBF Finance Berhad Oversieas Union Berhad Bank Kerjasama Rakyat Public Finance Berhad Lain-Lain Bank Islam Southern Bank Berhad Affin Bank Berhad Affin Merchant Bank Berhad AmBank Berhad AmFinance Berhad Bangkok Bank Berhad Tabung Haji EON Bank Berhad EON Finance Berhad RHB Bank Berhad Lain-Lain Sila Nyatakan:__________________ Peminjam/Pembayar Ansuran* Lain-Lain Jumlah Pinjaman* RM Tempoh Bayar Balik* Bulan 23 SULIT .

https://hrmis.gov.eghrmis.my SULIT Ansuran/Potongan Bulanan* RM Tarikh Mula Bayar ∕ ∕ dd/mm/yyyy Lampiran 3 (Pinjaman Kerajaan) Keterangan Harta* Peminjam/Pembayar Ansuran* Jumlah Pinjaman* RM Tempoh Bayar Balik* Ansuran/Potongan Bulanan* RM Tarikh Mula Bayar ∕ ∕ dd/mm/yyyy Bulan Sendiri Suami/Isteri Lain-Lain Lampiran 4 (Lain-Lain Pinjaman) Keterangan Harta* Peminjam/Pembayar Ansuran* Jumlah Pinjaman* RM Tempoh Bayar Balik* Ansuran/Potongan Bulanan* RM Tarikh Mula Bayar ∕ ∕ dd/mm/yyyy Bulan Sendiri Suami/Isteri Lain-Lain 24 SULIT .

my SULIT BAHAGIAN C : MAKLUMAT TAMBAHAN UNTUK JABATAN Perhatian: Sila buat salinan sekiranya jumlah kursus/seminar lebih daripada tiga.https://hrmis.eghrmis. Kursus/Seminar Nama Kursus/ Seminar Bidang Kursus Tarikh Mula Tarikh Tamat Peringkat Anjuran Tempat ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Nama Kursus/ Seminar Bidang Kursus Tarikh Mula Tarikh Tamat Peringkat Anjuran Tempat ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Nama Kursus/ Seminar Bidang Kursus Tarikh Mula Tarikh Tamat Peringkat Anjuran Tempat ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 25 SULIT . a.gov.

Jawatan 1 Nama Jawatan Gred Jawatan Tempat Kerja Tarikh Mula Tarikh Akhir ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Jawatan 2 Nama Jawatan Gred Jawatan Tempat Kerja Tarikh Mula Tarikh Akhir ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy Jawatan 3 Nama Jawatan Gred Jawatan Tempat Kerja Tarikh Mula Tarikh Akhir ∕ ∕ ∕ ∕ dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 26 SULIT . Pengalaman Bekerja Dengan Kerajaan Perhatian: Sila buat salinan sekiranya jumlah pengalaman lebih daripada tiga.https://hrmis.eghrmis.my SULIT b.gov.

Ir.LAMPIRAN LAMPIRAN . Jeneral Kapten Kolonel Lt Kolonel Major Pehin Sri Professor Professor DiRaja Professor Dr Professor Madya Professor Madya Dr Puan Sri Datin Puan Sri Datin Professor Puan Sri Dr Puan Sri Utama Tan Sri Dato' Tan Sri Dato' Dr Tan Sri Dato' Ir Tan Sri Dato' Seri Tan Sri Datuk Tan Sri Datuk Dr Tan Sri Datuk Professor Tan Sri Datuk Professor Dr Tan Sri Dr Tan Sri General Tan Sri Professor To' Puan Toh Puan Toh Puan Seri Utama Tuan Tun Yang Mulia Pilihan Etnik Melayu Bugis Boyan Banjar Jawa Jawi Pekan Minangkabau Cina Cantonese Foochow Hainanese Henghua Hokchia Hokchiu Hokkien Khek ( Hakka ) Kwongsai Teochew India Malayali Punjabi Sikh Tamil Telegu Malabari India Muslim Bangladeshi Pakistani Sri Lanka Tamil Sri Lanka Melayu Sri Lanka Orang Sungai (Sungei) Tatana Tagaas Irranun Binadan Bisaya Bongol Brunei Dumpas Illanun Idahan Kadayan Lingkabau Lundayeh Lasau Melanau Mangkaak Matagang Melayu Sabah Momogun Ramanau Rungus Sungai Sonsongan Sinlahan Tambanuo Tambanuo Tagal Tinagas Cocos Bolongan Bintulu Badang Dusun Jagoi Kiput Kajang Kajaman Kanowit Lirong Lemanak Lahanan Lusum atau Lugum Matu Maloh Melikin Melaing Murik Menondo Nyamok Sebob Seduan Sekapan Segalang Sian Sipeng Saribas Sebuyau Skrang Sabah Selakan Selakau Japanese Khmer Korean Maltese Portugese Thais Vietnamese Iranian Afghan Ubian European British Kemboja Serani Nepal Siam Portugis Melayu Sarawak Kwijau Minokok Sebob Seduan Sekapan Segalang Sian Sipeng Saribas Sebuyau Skrang Sabah Selakan . Dr.JADUAL RUJUKAN Bahagian 1 (Data Peribadi) dan Bahagian 2 (Keluarga) Pilihan Gelaran Tanpa Gelaran Brigidier Jeneral Dato' Cik Datin Datin Amar Datin Dr Datin Paduka Datin Patinggi Datin Professor Datin Professor Dr Datin Seri Datin Seri Utama Datin Setia Datin Sri Datin Sri Cempaka Datin Sri Dr Datin Wira Dato' Dr Dato' Ir Dato' Ir Dr Dato' Paduka Dato' Paduka Dr Dato' Pahlawan Dato' Professor Madya Dr Dato' Senara Muda Dato' Seri Dato' Sri Panglima Dato' Seri Utama Dato' Sri Dato' Wira Datu Datuk Datuk Amar Datuk Bentara Luar Datuk Bentara Raja Datuk Dr Datuk Ir Datuk Kol Datuk Patinggi Datuk Professor Datuk Professor Dr Datuk Seri Datuk Seri Panglima Datuk Seri Utama Datuk Setia Datuk Setiawangsa Datuk Sri Datuk Sri Amar DiRaja Datuk Sri Dr Datuk Wira Datuk Wira Jaya Doktor Haji Hajjah Ir.

D) Lepasan Sarjana Sarjana Perubatan Sarjana Sains Sarjana Sastera Sarjana Persuratan Sarjana Sarjana Muda dengan Kepujian Sarjana Muda Diploma Lepasan Ijazah Diploma Lanjutan Diploma Matrikulasi Sijil Konfusian Bahai Puak/Suku Tiada Agama Lain-lain .Pilihan Etnik Sinhalese Indonesian Melayu Lain-lain Bumiputera Sabah Bajau Dusun Kadazan Murut Sino-Native Suluk Rungus Kimarang Kwijau Paitan Bonggi Lundayeh Binadan Bisaya Kokos Rumanau Lotud Minokok Buton Bumiputera Sarawak Melayu Sarawak Melanau Kedayan Iban atau Sea Dayak Bidayuh atau Land Dayak Kayan Kenyah Murut atau Lun Bawang Kelabit Penan atau Punan Berawan Orang Ulu Murut Bisayah Birawan Belot Bukit Balau Batang Ai Batu Elah Bukitan Tagal Tabun Tutong Tanjong Tatau Taup Ukit Unkop Ulu Ai Orang Asli (Semenanjung) Jakun Negrito Sakai Semai Semelai Temiar Lain-Lain Asia Arab Burmese Eurasian Fijian Filipinos Gurkha Selakau Tagal Tabun Tutong Tanjong Tatau Taup Ukit Unkop Ulu Ai Saban Rejang Saban Serani Mirek Punan Senoi Punan Rejang Saban Serani Mirek Lain-lain Pilihan Bangsa Tiada Maklumat Melayu Cina India Bangladesh Pakistan Sri Lanka Indonesia Bumiputera Sabah Bumiputera Sarawak Orang Asli (Semenanjung) Lain-lain Asia Eropah Serani Siam Portugis Bugis Lain-lain Islam Kristian Buddha Hindu Sikh Taoist Pilihan Agama Tiada Maklumat Pilihan Tahap Pendidikan Tertinggi STPM dan Setaraf SPM dan Setaraf PMR dan Setaraf Sekolah Menengah Sekolah Khas SPVM Sekolah Rendah Taman Asuhan Lain-Lain Doktor Falsafah (Ph.

Individu di bawah tanggungan pemilik kompetensi.Pilihan Status Pekerjaan Tiada Maklumat Belajar Bekerja Tidak Bekerja Bersara Belajar Luar Negeri Belajar Di Sekolah Rendah Belajar Di Sekolah Menengah Belajar Di Institusi Pengajian Tinggi Tempatan Belajar Di Institusi Pengajian Luar Negara sebelum 17/10/97 Belajar Di Institusi Pengajian Luar Negara selepas 17/10/97 Belajar Di Sekolah Vokasional/Teknik Belajar di Matrikulasi Belajar di Asasi Sains Belajar di Pusat Persediaan ke Luar Negara Belum Bersekolah Lain-lain Bagi bahagian akhir maklumat keluarga.Waris kepada pemilik kompetensi. Contoh: ● Status Waris ● Penerima Pencen ● Status Tanggungan ● Kontek Kecemasan . .Individu yang perlu dihubungi ketika berlaku kecemasan kepada pemilik kompetensi. .Individu yang menerima pencen daripada pemilik kompetensi. (Sila sertakan no telefon untuk dihubungi) Bahagian 3 (Bahasa/Dialek) Pilihan Bahasa Tiada Maklumat Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Mandarin Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Thai Bahasa Jepun Bahasa Perancis Bahasa Sepanyol Bahasa Jerman Lain-Lain Dialek Jawa Dialek Bugis Dialek Boyan Hock Chiu (Foo Chow) Dialek Hing Hua Hainanese (Hailam) Dialek Shanghainese Dialek Cantonese Dialek Hakka (Khek) Dialek Hokkien Dialek Teochiew Dialek Punjabi Dialek Telegu Dialek Malayalam Dialek Marathi Dialek Pushtu Dialek Bengali Dialek Gujerati Dialek Singhalese Dialek Melayu Sarawak Dialek Melanau Pilihan Dialek Dialek Kedayan Dialek Iban Dialek Orang Ulu Dialek Mirek Dialek Bidayuh Dielek Kedayan Dialek Kiput Dialek Kelabit Dialek Kenyah Dialek Iban Dialek Bidayuh Dialek Bisaya Dialek Melanau Dialek Mirek Dialek Murut Dialek Penan Dialek Saban Dialek Sekapan Sabah dan Sarawak Lain-lain . . status waris/ penerima pencen/ status tanggungan/ kontek kecemasan adalah di antara individu (ahli keluarga) dengan pemilik kompetensi tersebut.

Al-Ibrahimi III Paduka Kesateria Mahkota Kelantan Bentara Setia Mahkota Kelantan .Al-Ibrahimi I Seri Paduka Kesateria Mahkota Kelantan Darjah Pahlawan Yang Amat Gagah Perkasa Dato Paduka Mahkota Kelantan .Dato Panglima Jaya Orang Besar Enam Belas .Dato Lela Pahlawan Orang Besar Enam Belas .Dato Setia Jaya Orang Besar Enam Belas .Dato' Seri Mahawangsa Orang Besar Lapan .Dato Jaya Budiman Orang Besar Enam Belas .Al-Muhammadi III Setia Jiwa Mahkota Kelantan .Dato Mursyid Diraja Orang Besar Enam Belas .Dato Jaya Pahlawan Orang Besar Enam Belas .Dato Seri Derma Wangsa Orang Besar Enam Belas .Dato Indera Setia Orang Besar Enam Belas .Pangkat Yang Pertama Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati .Dato Andika Raja Dato' Paduka Seri Setia Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Dato' Setia Di Raja Kedah Setia Mahkota Kedah Setia Di Raja Kedah Bintang Setia Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Ahli Mahkota Kedah Bintang Perkhidmatan Cemerlang Kedah Pingat Perkhidmatan Cemerlang Kedah Dato Maha Kurnia Gemilang Seri Mahkota Kedah Yang Amat Dihormati Setia Diraja Kedah (Kehormat) Ahli Mahkota Kedah (Kehormat) Darjah Kerabat Darjah Kebesaran Gemilang Seri Mahkota Kedah -Amat Dihormati Setia Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Darjah Utama Seri Mahawangsa Yang Dihormati Darjah Seri Paduka Mahkota Kedah Dato' Paduka Mahkota Kedah Bintang Keberanian Kedah Darjah Kerabat Halimi Darjah Utama Kedah Bintang Perkasa Kedah Pingat Perkasa Kedah Pingat Sultan Badlishah Ahli Gemilang Mahkota Kedah Bintang Kebaktian Masyarakat Pingat Jasa Kebaktian Bintang Perkhidmatan Lama Pingat Perkhidmatan Lama Darjah Utama Kedah Darjah Kebesaran Yang Amat Dihormati .Al-Ibrahimi V Seri Mahkota Kelantan Seri Kelantan Ahli Kelantan Pingat Bakti Pingat Setia Mahkota Kelantan Pingat Taat Pingat Perangai Baik Darjah Kebesaran Jiwa Mahkota Kelantan yang Amat Mulia Bintang Cemerlang Melaka Darjah Mulia Seri Melaka Darjah Utama Negeri Melaka Darjah Gemilang Seri Melaka Darjah Cemerlang Seri Melaka Darjah Seri Melaka Jaksa Pendamai Bintang Khidmat Terpuji Bintang Gagah Perwira Pingat Jaksa Kebaktian Pingat Bakti Masyarakat Pingat Khidmat Lama Darjah Kerabat Negeri Sembilan Darjah Kerabat Yam Tuan Raden Darjah Tertinggi Negeri Sembilan Darjah Mulia Negeri Sembilan Darjah Seri Paduka Tuanku Jaafar Yang Amat Terpuji Darjah Seri Utama Negeri Sembilan Darjah Dato' Setia Negeri Sembilan Darjah Dato' Paduka Tuanku Jaafar Darjah Setia Negeri Sembilan Pingat Pekerti Terpilih Jaksa Pendamai Ahli Setia Negeri Sembilan .Seri Amar Di Raja Orang Besar Lapan .Al-Muhammadi Il Dato Paduka Jiwa Mahkota Kelantan .Pangkat Yang Kedua Seri Paduka Mahkota Johor Yang Amat Mulia Dato' Paduka Mahkota Johor Setia Mahkota Johor Pingat Ibrahim Sultan Pangkat Pertama Pingat Ibrahim Sultan Pangkat Kedua Pingat Ibrahim Sultan Pangkat Ketiga Penghargaan Perkhidmatan Cemerlang Maj.Tunku Temenggong Orang Besar Empat .Dato Jaya Perkasa Orang Besar Enam Belas .Dato Setia Diraja Orang Besar Enam Belas .Al-Ismail Il Dato Paduka Setia Mahkota Kelantan .Dato Lela Putra Orang Besar Enam Belas .Al-Ismail I Seri Paduka Setia Mahkota Kelantan . Negara Pingat Kerana Lama Dan Baik Dalam Pekerjaan Pingat Kerana Jasa Dan Lama Dalam Pekerjaan Bintang Sultan Ismail Pangkat Pertama Bintang Sultan Ismail Pangkat Kedua Jaksa Pendamai Seri Setia Sultan Ismail Johor Yang Amat Diberkati Dato' Setia Ismail Johor Pingat Besi Kerana Keberanian Dan Jasa Pangkat Yang Pertama Pingat Besi Kerana Keberanian Dan Jasa Pangkat Yang Kedua Darjah Seri Setia Di Raja Kedah Orang Besar Empat .Tunku Laksamana Orang Besar Lapan .Dato Lela Bakti Orang Besar Enam Belas .Al-Ibrahimi Il Dato' Paduka Kesateria Mahkota Kelantan Paduka Mahkota Kelantan .Al-Yunusi Seri Paduka Mahkota Kelantan .Dato Jaya Dermawan Orang Besar Enam Belas .Al-Ibrahim IV Ahli Setia Mahkota Kelantan .Al-Muhammadi I Seri Paduka Jiwa Mahkota Kelantan .Dato Bijaya Indera Orang Besar Enam Belas .Dato Indera Senggara Orang Besar Enam Belas .Al-Ismail III Paduka Setia Mahkota Kelantan .Bahagian 10 (Anugerah) Pilihan Anugerah Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati . Kes.Dato' Seri Paduka Indera Orang Besar Lapan .

S.L) Seri Paduka Mahkota Selangor (S.M.K) Panglima Gemilang Darjah Kinabalu (P.S.J.M.D.) Dato' Paduka Mahkota Selangor (D.S.K) Ahli Darjah Kinabalu (A.) Darjah Seri Sirajuddin Perlis (S.M.K.M.P) atau Al-Safi 1 Dato' Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail (D.P) Darjah Ahli Mahkota Perlis (A.P.) Seri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (SSSA) Dato Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu Dato' Paduka Mahkota Terengganu Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu Ahli Setia Sultan Mahmud Terengganu Setia Mahkota Terengganu Ahli Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu Ahli Mahkota Terengganu Pangkat Jaksa Pendamai Pingat Jasa Cemerlang Pingat Jasa Kebaktian Pingat Bintang Lama Berjawatan Pingat Lama Berjawatan Seri Panglima Darjah Kinabalu (S.S.K.P.G.M.) Setia .I.) Jaksa Pendamai (J.Pilihan Anugerah Pingat Keberanian Cemerlang Pingat Khidmat Cemerlang Masyarakat Pingat Jasa Kebaktian Pingat Khidmat Lama Darjah Kebesaran Dato' Paduka Tuanku Jaafar (DPTJ) Ahli Ahmad Shah Pahang Ahli Mahkota Pahang Darjah Indera Mahkota Pahang Darjah Indera Mahkota Pahang (Kehormat) Darjah Kerabat Sri Indera Mahkota Pahang Yang Amat Dihormati Darjah Kerabat Sri Indera Mahkota Pahang Yang Amat Dihormati Darjah Kerabat Sri Indera Mahkota Pahang Darjah Kerabat Yang Maha Utama Kerabat Diraja Pahang Darjah Sultan Ahmad Shah Pahang Jaksa Pendamai Pingat Gagah Perwira Pahang Pingat Jasa Kebaktian Pingat Khidmat Cemerlang Pingat Kelakuan Terpuji Setia Ahmad Shah Pahang Sri Indera Mahkota Pahang Setia Mahkota Pahang Setia Mahkota Pahang (Kehormat) Sri Sultan Ahmad Shah Pahang Pingat Pekerti Terpilih Pingat Jasa Kebaktian Ahli Mangku Pahang Darjah Yang Utama Pangkuan Negeri Darjah Gemilang Pangkuan Negeri Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri Darjah Setia Pangkuan Negeri Darjah Johan Negeri Bintang Cemerlang Negeri Pingat Gagah Perwira Pingat Kelakuan Terpuji Pingat Jasa Kebaktian Pingat Jasa Masyarakat Pingat Bakti Setia Pingat Darjah Setia Pangku Negeri Pingat Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri Pulau Pinang Darjah Panglima Pangkuan Negeri Anugerah Ahli Mahkota Perak Darjah Seri Paduka Mahkota Perak Darjah Seri Paduka Cura Simanja Kini Darjah Seri Panglima Taming Sari Darjah Dato' Paduka Cura Simanja Kini Darjah Dato' Pahlawan Taming Sari Darjah Paduka Mahkota Perak Darjah Paduka Cura Simanja Kini Paduka Mahkota Perak Darjah Ahli Cura Simanja Kini Pingat Keberanian Handal Pingat Pekerti Terpilih Pingat Jasa Kebaktian Pingat Lama Perkhidmatan Tauliah Lantikan Jaksa Pendamai Darjah Dato' Paduka Mahkota Perlis (D.K) Darjah Seri Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail (SSSJ) Seri Paduka Mahkota Perlis (S.Sultan Sharafuddin Idris Shah Dato' .) Panglima Negara Bintang Sarawak Johan Bintang Sarawak Pegawai Bintang Sarawak Ahli Bintang Sarawak Bentara Bintang Sarawak Panglima Gemilang Bintang Kenyalang Johan Bintang Kenyalang Pegawai Bintang Kenyalang Ahli Bintang Kenyalang Darjah Jasa Bakti Sarawak Pingat Perkhidmatan Cemerlang (Emas) Pingat Perkhidmatan Bakti (Perak) .T) Pingat Perkhidmatan Lama (P.) Darjah Dato' Wira Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail (DWSJ) Darjah Dato' Panglima Sirajuddin Jamalullail (DPSJ) Darjah Setia Mahkota Perlis (S.P.S.S.M.M.J.S.P.P.Sultan Sharafuddin Idris Shah (D.) Ahli Setia Darjah Kinabalu (A.K.S.H) Pingat Pekerti Terpilih (P.P) Pingat Mahkota Perlis (P.D.S) Bintang Perkhidmatan Cemerlang Pingat Keberanian Terbilang Pingat Pekerti Terpilih Pingat Jasa Kebaktian Pingat Perkhidmatan Cemerlang Pingat Perkhidmatan Selangor Watikah Perlantikan Jaksa Pengaman Dato’ Setia – Sultan Sharafuddin Idris Shah (S.S.K.S) Seri .) Ahli .P.J.S) Setia Mahkota Selangor (S.M.M.P.P) Pingat Jasa Baik (P.D.S) Ahli Mahkota Selangor (A.S.P.K.P.D.Sultan Sharafuddin Idris Shah (S.) Pingat Keberanian Handal (P.) Sijil Kehormatan (S.) Bintang Kinabalu (B.P.I.B) Pingat Jasa Kebaktian (P.I.I. ) Bintang Setia Kinabalu (B.Sultan Sharafuddin Idris Shah (A.K.S.

) Research Excellence Award Commander of Royal Order of Sahametrei "AMITIE" (CAMBODIA) Order of Sikatuna (FILIPINA) Order of the Grand Cross [ 1st Class ] (PERU) Anugerah Penghargaan Anugerah Penghargaan ( Kelab Kaunselor Tashkent ) Blue Cross Award ( Brazil ) Commander of the National Order of the Lion ( Senegal ) Commander of the Order of Bernade O'Higgins ( Chile ) Consul General of the Year 1992 Coslam ( Anggota Konfernsi Melayu Sri Lanka ) Diploma Kelab Kaunselor Tahskent (Counsellors Tashkent Club) Diploma The Grand Master of The Rio Branco Order ( Brazil ) Grand Cross of the National Order of Cruzeiro Do Sul JICA. Tashkent [ Ketua Pusat Uzbekjapan (JICA). Bhd] Medal of Friendship [Malaysian Transnational (MATTRA) Corp Pingat Jubilee Perak ( Brunei ) Sijil Kursus Kenegaraan Sistem Saraan Malaysia PTK 1. Gold Rays with Neck Ribbon Writing and Communication ( Embassy of Malaysia Tashkent ) Anugerah Khas Kepimpinan Puspanita Pingat Jasa Cemerlang Sijil Dekan .Pilihan Anugerah Darjah Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail (SPSJ Pegawai Bintang Sarawak (Honorary) Datuk Amar Bintang Kenyalang Sijil Perkhidmatan Setia Pingat Perkhidmatan Bakti (Honorary) Anugerah Biasiswa Pingat Jubli Perak Pingat Peringatan Delima (Perak) Pingat Peingatan Delima (Gangsa) Panglima Setia Bintang Sarawak Pingat Perkhidmatan Am Panglima Nederi Bintang Sarawak Pingat Keberanian Seri Setia Sultan Mahmud Terengganu (Peringkat Pertama) Pingat Perkhidmatan Am (Tentera) Pingat Ibrahim Sultan Johor (Emas) Pahlawan Angkatan Tentera Darjah Utama Seri Mahkota Negara Seri Maharaja Mangku Negara Seri Setia Mahkota Malaysia Panglima Mangku Negara Panglima Setia Mahkota Panglima Jasa Negara Panglima Setia Diraja Johan Mangku Negara Johan Setia Mahkota Johan Setia Diraja Kesatria Mangku Negara Kesatria Setia Diraja Ahli Mangku Negara Pingat Pangkuan Negara Bentara Setia Diraja Panglima Gagah Berani Jasa Perkasa Persekutuan Kepujian Perutusan Keberanian Seri Pahlawan Gagah Perkasa Pingat Kebaktian Pingat Perkhidmatan Am Pingat Negara Perkhidmatan Bangsa-Bangsa Bersatu Darjah Kerabat Diraja Malaysia Darjah Bakti Pingat Tentera Udara Pingat Khidmat Bakti Pingat Perkhidmatan Setia Pingat Peringatan Malaysia Pingat Setia Mahkota Pingat Pekerti Terpilih Jaksa Pengaman Pingat Perkhidmatan Cemerlang Masyarakat Seri Mahkota Wilayah Panglima Mahkota Wilayah Johan Mahkota Wilayah Kesatria Mahkota Wilayah Ahli Mahkota Wilayah Pingat Pangkuan Mahkota Wilayah Sijil Kecemerlangan Peserta Terbaik Kursus Pra-Gred M2 Sijil Kepujian Bagi Kumpulan A Sijil Penghargaan Anugerah 25 Tahun Berkhidmat Anugerah Khidmat Cemerlang (Melintang) Anugerah Khidmat Cemerlang (Menegak) Anugerah Kualiti Pingat Perkhidmatan Terpuji (Gangsa) Anugerah Khidmat Terpuji Pekerja Terbaik Tokoh Perkhidmatan Cemerlang Anugerah Ketua Setiausaha Negara (Peserta Terbaik Kursus) Sijil Anugerah Sumbangan Bakti Surat Penghargaan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) Anugerah Ketua Pengarah Sijil Dekan Sijil Pengarah Doktor Persuratan (Dr.812 Sijil Penghargaan ( Association of Business Incubators and Speech Drafting Workshop For Wisma Putra Officers The Order of the Sacred Treasure. Tashkent ] Kepimpinan KSN ( Intan Bukit Kiara ) Mattra Corp Bhd [Malaysian Transnational (MATTRA) Corp.