Anda di halaman 1dari 7

PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010

1. PENGENALAN

Mentor mentee merupakan suatu program yang memberi perkhidmatan secara berkelompok yang
berbentuk hubungan antara pelajar yang dikawal sebagai mentee manakala tenaga guru sebagai mentor.
Antara hubungan mentor dan mentee ialah:

1.1      Sebagai ibubapa angkat kepada anak angkat

1.2      Hubungan pelajar dalam kumpulan mentor

1.3      Hubungan ibubapa angkat dengan ibubapa pelajar

1.4      Hubungan ibubapa angkat dengan kaunselor,guru kelas dan matapelajaran 

2. ORGANISASI SISTEM MENTOR

Para pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan di bawah bimbingan seorang mentor yang akan
bertindak sebagai bapa/emak angkat bagi setiap mentee.

3. OBJEKTIF

Program ini mempunyai objektif yang tertentu, di antaranya ialah:

3.1      Memberi dorongan dan bimbingan terancang kepada pelajar agar mencapai kejayaan cemerlang
dalam peperiksaan seperti yang ditargetkan.

3.2      Membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada mentee supaya menjadi pelajar yang bermotivasi
tinggi, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang tinggi.

3.3      Membina hubungan yang rapat antara guru dan pelajar.

3.4      Membina hubungan yang lebih baik antara guru dengan ibubapa pelajar.

3.5      Mengurangkan dan sekiranya mampu menghapuskan masalah pelajar termasuk masalah


keluarga,peribadi dan pelajaran.

4. KUMPULAN SASARAN

4.1 Pelajar Tahun Enam

5. TANGGUNGJAWAB MENTOR

5.1       Gabung jalin secara sempurna semasa sesi perkenalan, perbincangan dan tentang pengalaman
semasa sesi berlangsung, rumusan sesi dan penutup.

5.2       Wujudkan suasana berbentuk keberanian dalam pembelajaran, keterbukaan, kemesraan sehingga


dengan sendiri mencuba dan mendorong kemahiran baru dan mempertingkat kemahiran.

5.3      Bertindak sebagai motivator yang berciri-ciri sebagai seorang yang bolehdipercayai,
bertanggungjawab dan berpengetahuan.
PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010

5.4      Sentiasa mengingatkan matlamat program, mengaitkan teori dan pengalaman mentee.

5.5       Mewujudkan komunikasi berkesan antara mentor dan mentee, dengan ini mentee tahu dengan jelas
arahan yang diberikan dan dapat menjalankan tanggungjawab masing-masing.

6. PANDUAN MENTOR

6.1      Buat persediaan rapi, dengan ini mentee akan mengetahui matlamat program yang dijalankan.

6.2      Bina ruang untuk mengenali mentee dan mentee seterusnya bentuk satu kelompok pembelajaran
yang rileks agar sebarang masalah dapat dibincang dengan dengan pebuh keterbukaan oleh
kumpulan.

6.3      Berikan suasana yang cukup selesa kepada mentee untuk mereka berasa selamat berkongsi
perasaan/pengalaman masing-masing.

6.4      Biarkan mentee berasa dipunyai oleh kumpulan dan mereka mempunyai kumpulan.

6.5      Sentiasa bersemangat dan beri tumpuan kepada apa yang sedang berlaku.

6.6      Tunjukkan minat yang mendalam kepada kumpulan dan sentiasa bertanyakan pandangan ahli
kumpulan.

7. PENGISIAN PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE YANG DICADANGKAN 

JANGKAMASA PERKARA KAEDAH PELAKSANAAN


SEPANJANG Penerokaan kendiri Memperkenalkan latar/belakang diri

Potensi diri Mewujudkan kemesraan

PROGRAM Semakan pencapaian peperiksaan Ciri-ciri negatif dan positif mentee


UPSR tahun lepas
Perbincangan keputusan peperiksaan
akhir tahun
BERLANGSUNG Menetapkan Matlamat Membina matlamat belajar
Pelan Belajar Membina pelan belajar
Kemahiran Belajar Membaca
Jenis-jenis bacaan
SEPANJANG Kemahiran Belajar Ingatan dan Lupaan

Belajar Berkumpulan Konsep belajar bekumpulan


Aktiviti belajar berkumpulan
PROGRAM Persediaan Menghadapi Peperiksaan Persiapan asas

Senaraikan tugasan penting


menghadapi peperiksaan
BERLANGSUNG
Persiapan kerohanian

Menyiapkan segala latihan yang


akan diberikan oleh Mentor
PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010

kepada Mentee .

MODUL PERJUMPAAN PERTAMA

Sesi Berkenalan

Objektif : 1. Mentor dan mentee dapat mengetahui nama, tempat asal, pencapaian akademik
dan maklumat-maklumat lain berkenaan dengan latar belakang setiap ahli
kumpulan secara ringkas.
2. Mentor dapat menaikkan motivasi pelajar untuk menghadapi peperiksaan dan
mengelakkan dari perasaan cepat putus setelah mendapat keputusan akhir tahun
lepas.

Metodologi :

1. Mentor menerangkan serba ringkas objektif program mentor mentee.


2. Mentor memulakan sesi suai kenal dengan mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan
dari mentee.
3. Mentee mencatatkan matlamat pencapaian yang ingin dicapai dalam peperiksaan akan datang.
4. Mentor menerangkan matlamat jangka pendek dan jangka panjang.

MATLAMAT BELAJAR

JANGKA PENDEK

Matlamat jangka pendek samada berbentuk matlamat harian atau matlamat mingguan. Contohnya saya akan belajar
hari ini dari jam 7.30 malam hingga 10.30 malam.

JANGKA PANJANG

Matlamat jangka panjang adalah harapan pencapaian yang ingin dicapai dalam peperiksaan UPSR.

MATLAMAT BELAJAR

Bagi Peperiksaan UPSR saya pada 2010 , matlamat saya adalah untuk memperolehi keputusan penuh
seperti berikut :

BIL MATAPELAJARAN KEPUTUSAN


1

2
PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010

Tiga sebab utama saya perlu mencapai matlamat di atas ialah :

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

Saya boleh berjaya sebab :

Dengan ini saya …………………………………. berjanji untuk berusaha bersungguh-sungguh dan


berterusan dari sekarang.

Tandatangan : ………………………….. Tarikh : ……………..

UPSR

MENTOR Mentee Kelas MENTOR Mentee Kelas


Pn.Wong Pn.Hjh.Kuntek
Mei Peng Bt.Ismail

Pn.Noma bt. Pn.Hjh.Zainab


Amin Bt.Rashid

MENTOR Mentee Kelas MENTOR Mentee Kelas


Pn.Peteri En.Syed
Alauyah Zaharishah b.
Syed Musa

Pn.Hardiana Pn.Aishah Ali


bt.Mohd
Shari
PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010

MENTOR Mentee Kelas MENTOR Mentee Kelas


Pn.Haslina Pn.Asmawati
bt.Adnan bt.Ahmad

Pn.Azimah Pn.Sajidah
bt.Ahmad bt.Mohd
Mokhtar

MENTOR Mentee Kelas MENTOR Mentee Kelas


Pn.Hjh.Siti Cik.Kaladevi
Zaida Fudzi

Pn.Aminah bt. Pn.Zaini bt


Mohamed Baharom

MENTOR Mentee Kelas MENTOR Mentee Kelas


Pn.Marzila bt. Pn.Norlia bt.Abd
Abas Rahman

Pn.Katherine En.Selvam
Khoo Perumal

MENTOR Mentee Kelas MENTOR Mentee Kelas


En.Wong En.Harpajan
Sui Sen Singh

Cik. Pn.Shanta Devi


Gnaneswary

MENTOR Mentee Kelas MENTOR Mentee Kelas


PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010

Pn.Susila Pn.Salbiah md.


Devi Said

En.Affandy Cik.Rohani bt.


b.Mohd Nor Mohammad

Cik.Ng Wei Pn.Asniza bt.


Min Ismail

PELAJAR YANG PERLU DIRUJUK KEPADA GURU BIMBINGAN

NAMA MENTEE Kelas CATATAN

Tandatangan Mentor

……………………………….

MAKLUMAT DIRI MENTEE

Nama : ………………………………….. Kelas : …………………..

Tarikh Lahir : ………………………………….. Cita-cita : …………………..

Alamat : …………………………………………………………………………….

………………………………………Tel : ………………………………

Bil. Adik Beradik : …………Anak Ke :………… Pekerjaan Penjaga : ……………..

KEPUTUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN

MATA PELAJARAN PEP.PENG. PEP. PEP. PEP. PEP. PEP.PENG. PEP.


SATU CA. 1 ½ THN CA 2 PER. DUA PER.
UPSR SEK.
A B C D E F G
Bahasa Malaysia
(Kefahaman)
Bahasa Malaysia
(Penulisan)
Bahasa Inggeris
PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010

Mathematics

Sains

A : Peperiksaan Penggal 1
B : Peperiksaan Canang1
C : Peperiksaan Pertengahan Tahun
D : Peperiksaan Canang 2
E : Peperiksaan Percubaan UPSR
F : Peperiksaan Penggal 2
G : Peperiksaan Percubaan Sekolah

8. PENUTUP

Sistem mentor-mentee adalah satu ciri istimewa dalam sistem pendidikan . Segala usaha dan kerjasama yang
diberikan oleh Mentor yang terdiri daripada guru-guru SK Methodist (ACS) diharapkan dapat mengukuhkan sistem
ini supaya matlamat yang diharapkan tercapai. Berasaskan kepada psikologi pendidikan, pelajar perlu diberi
perhatian dan dibimbing dengan arah tuju yang jelas agar pelajar akan lebih merasa yakin dan bersemangat untuk
mencapai kecemerlangan dan menggunakan setiap potensi diri yang ada.Akhir sekali Unit Bimbingan dan
Kaunseling mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua guru-guru di atas pengorbanan masa dan
tenaga untuk menjayakan Program Mentor Mentee ini.