PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010

1. PENGENALAN Mentor mentee merupakan suatu program yang memberi perkhidmatan secara berkelompok yang berbentuk hubungan antara pelajar yang dikawal sebagai mentee manakala tenaga guru sebagai mentor. Antara hubungan mentor dan mentee ialah: 1.1 1.2 1.3 1.4 Sebagai ibubapa angkat kepada anak angkat Hubungan pelajar dalam kumpulan mentor Hubungan ibubapa angkat dengan ibubapa pelajar Hubungan ibubapa angkat dengan kaunselor,guru kelas dan matapelajaran

2. ORGANISASI SISTEM MENTOR Para pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan di bawah bimbingan seorang mentor yang akan bertindak sebagai bapa/emak angkat bagi setiap mentee. 3. OBJEKTIF Program ini mempunyai objektif yang tertentu, di antaranya ialah: 3.1 Memberi dorongan dan bimbingan terancang kepada pelajar agar mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan seperti yang ditargetkan. Membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada mentee supaya menjadi pelajar yang bermotivasi tinggi, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang tinggi. Membina hubungan yang rapat antara guru dan pelajar. Membina hubungan yang lebih baik antara guru dengan ibubapa pelajar. Mengurangkan dan sekiranya mampu menghapuskan masalah pelajar termasuk masalah keluarga,peribadi dan pelajaran.

3.2

3.3 3.4 3.5

4. KUMPULAN SASARAN 4.1 Pelajar Tahun Enam 5. TANGGUNGJAWAB MENTOR 5.1 Gabung jalin secara sempurna semasa sesi perkenalan, perbincangan dan tentang pengalaman semasa sesi berlangsung, rumusan sesi dan penutup. Wujudkan suasana berbentuk keberanian dalam pembelajaran, keterbukaan, kemesraan sehingga dengan sendiri mencuba dan mendorong kemahiran baru dan mempertingkat kemahiran.

5.2

PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010
5.3 Bertindak sebagai motivator yang berciri-ciri sebagai bolehdipercayai, bertanggungjawab dan berpengetahuan. seorang yang

5.4

Sentiasa mengingatkan matlamat program, mengaitkan teori dan pengalaman mentee. Mewujudkan komunikasi berkesan antara mentor dan mentee, dengan ini mentee tahu dengan jelas arahan yang diberikan dan dapat menjalankan tanggungjawab masing-masing.

5.5

6. PANDUAN MENTOR 6.1 Buat persediaan rapi, dengan ini mentee akan mengetahui matlamat program yang dijalankan. Bina ruang untuk mengenali mentee dan mentee seterusnya bentuk satu kelompok pembelajaran yang rileks agar sebarang masalah dapat dibincang dengan dengan pebuh keterbukaan oleh kumpulan. Berikan suasana yang cukup selesa kepada mentee untuk mereka berasa selamat berkongsi perasaan/pengalaman masing-masing. Biarkan mentee berasa dipunyai oleh kumpulan dan mereka mempunyai kumpulan. Sentiasa bersemangat dan beri tumpuan kepada apa yang sedang berlaku. Tunjukkan minat yang mendalam kepada kumpulan dan sentiasa bertanyakan pandangan ahli kumpulan. PENGISIAN PERJUMPAAN MENTOR-MENTEE YANG DICADANGKAN PERKARA Penerokaan kendiri Potensi diri Mewujudkan kemesraan PROGRAM Semakan pencapaian peperiksaan UPSR tahun lepas Ciri-ciri negatif dan positif mentee Perbincangan keputusan peperiksaan akhir tahun Membina matlamat belajar Membina pelan belajar Membaca Jenis-jenis bacaan KAEDAH PELAKSANAAN Memperkenalkan latar/belakang diri

6.2

6.3

6.4

6.5 6.6

7.

JANGKAMASA SEPANJANG

BERLANGSUNG Menetapkan Matlamat Pelan Belajar Kemahiran Belajar

PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010
SEPANJANG Kemahiran Belajar Ingatan dan Lupaan

Belajar Berkumpulan PROGRAM Persediaan Menghadapi Peperiksaan BERLANGSUNG

Konsep belajar bekumpulan Aktiviti belajar berkumpulan Persiapan asas Senaraikan tugasan penting menghadapi peperiksaan Persiapan kerohanian Menyiapkan segala latihan yang akan diberikan oleh Mentor kepada Mentee .

MODUL PERJUMPAAN PERTAMA Sesi Berkenalan Objektif : 1. Mentor dan mentee dapat mengetahui nama, tempat asal, pencapaian akademik dan maklumat-maklumat lain berkenaan dengan latar belakang setiap ahli kumpulan secara ringkas. 2. Mentor dapat menaikkan motivasi pelajar untuk menghadapi peperiksaan dan mengelakkan dari perasaan cepat putus setelah mendapat keputusan akhir tahun lepas.

Metodologi

:

1. Mentor menerangkan serba ringkas objektif program mentor mentee. 2. Mentor memulakan sesi suai kenal dengan mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan dari mentee. 3. Mentee mencatatkan matlamat pencapaian yang ingin dicapai dalam peperiksaan akan datang. 4. Mentor menerangkan matlamat jangka pendek dan jangka panjang.

MATLAMAT BELAJAR

JANGKA PENDEK Matlamat jangka pendek samada berbentuk matlamat harian atau matlamat mingguan. Contohnya saya akan belajar hari ini dari jam 7.30 malam hingga 10.30 malam.

PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010
JANGKA PANJANG Matlamat jangka panjang adalah harapan pencapaian yang ingin dicapai dalam peperiksaan UPSR.

MATLAMAT BELAJAR Bagi Peperiksaan UPSR saya pada 2010 , matlamat saya adalah untuk memperolehi keputusan penuh seperti berikut :

BIL 1 2 3 4 5

MATAPELAJARAN

KEPUTUSAN

Tiga sebab utama saya perlu mencapai matlamat di atas ialah : 1. «««««««««««««««««««««««««««««« 2. «««««««««««««««««««««««««««««« 3. «««««««««««««««««««««««««««««« Saya boleh berjaya sebab :

Dengan ini saya «««««««««««««. berjanji untuk berusaha bersungguhsungguh dan berterusan dari sekarang.

Tandatangan : ««««««««««..

Tarikh : «««««..

PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010
UPSR
MENTOR Pn.Wong Mei Peng Mentee Kelas MENTOR Pn.Hjh.Kuntek Bt.Ismail Mentee Kelas

Pn.Noma bt. Amin

Pn.Hjh.Zainab Bt.Rashid

MENTOR Pn.Peteri Alauyah

Mentee

Kelas

MENTOR En.Syed Zaharishah b. Syed Musa Pn.Aishah Ali

Mentee

Kelas

Pn.Hardiana bt.Mohd Shari

MENTOR Pn.Haslina bt.Adnan

Mentee

Kelas

MENTOR Pn.Asmawati bt.Ahmad

Mentee

Kelas

Pn.Azimah bt.Ahmad

Pn.Sajidah bt.Mohd Mokhtar

MENTOR Pn.Hjh.Siti Zaida Fudzi

Mentee

Kelas

MENTOR Cik.Kaladevi

Mentee

Kelas

Pn.Aminah bt. Mohamed

Pn.Zaini bt Baharom

PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010
MENTOR Pn.Marzila bt. Abas Mentee Kelas MENTOR Pn.Norlia bt.Abd Rahman En.Selvam Perumal Mentee Kelas

Pn.Katherine Khoo

MENTOR En.Wong Sui Sen

Mentee

Kelas

MENTOR En.Harpajan Singh

Mentee

Kelas

Cik.
Gnaneswary

Pn.Shanta Devi

MENTOR Pn.Susila Devi

Mentee

Kelas

MENTOR Pn.Salbiah md. Said

Mentee

Kelas

En.Affandy b.Mohd Nor

Cik.Rohani bt. Mohammad

Cik.Ng Wei Min

Pn.Asniza bt. Ismail

PELAJAR YANG PERLU DIRUJUK KEPADA GURU BIMBINGAN NAMA MENTEE Kelas CATATAN

Tandatangan Mentor ««««««««««««.

PROGRAM MENTOR-MENTEE SK METHODIST (ACS)2010
MAKLUMAT DIRI MENTEE Nama Tarikh Lahir : «««««««««««««.. Kelas : «««««««««««««.. Cita-cita : «««««««.. : «««««««..

Alamat: «««««««««««««««««««««««««««««. «««««««««««««««Tel : «««««««««««« Bil. Adik Beradik : ««««Anak Ke :«««« Pekerjaan Penjaga : «««««..

KEPUTUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN MATA PELAJARAN PEP.PENG. SATU PEP. CA. 1 PEP. ½ THN PEP. CA 2 PEP. PER. UPSR PEP.PENG. DUA PEP. PER. SEK.

A
Bahasa Malaysia (Kefahaman) Bahasa Malaysia (Penulisan) Bahasa Inggeris Mathematics Sains

B

C

D

E

F

G

A B C D E F G

: Peperiksaan Penggal 1 : Peperiksaan Canang1 : Peperiksaan Pertengahan Tahun : Peperiksaan Canang 2 : Peperiksaan Percubaan UPSR : Peperiksaan Penggal 2 : Peperiksaan Percubaan Sekolah

8. PENUTUP Sistem mentor-mentee adalah satu ciri istimewa dalam sistem pendidikan . Segala usaha dan kerjasama yang diberikan oleh Mentor yang terdiri daripada guru-guru SK Methodist (ACS) diharapkan dapat mengukuhkan sistem ini supaya matlamat yang diharapkan tercapai. Berasaskan kepada psikologi pendidikan, pelajar perlu diberi perhatian dan dibimbing dengan arah tuju yang jelas agar pelajar akan lebih merasa yakin dan bersemangat untuk mencapai kecemerlangan dan menggunakan setiap potensi diri yang ada.Akhir sekali Unit Bimbingan dan Kaunseling mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua guru-guru di atas pengorbanan masa dan tenaga untuk menjayakan Program Mentor Mentee ini.