BPD 1 BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEMANTAUAN MAKLUMAT PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH 2010

Perhatian : Semua sekolah dikehendaki mengisi maklumat dengan betul dan tepat ke dalam borang ini. Maklumat ini akan dikumpul untuk dijadikan asas dalam perncangan dasar di Kementerian Pelajaran Malaysia

NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH

: : : MENENGAH RENDAH BANDAR LUAR BANDAR

PPD NEGERI NO.TEL/FAKS

: : : MELAYU CINA JUMLAH MURID INDIA LAIN-LAIN ADA JUMLAH TIADA CATATAN

BIL 1 2

ITEM PERKARA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH ( KPJ ) PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 2.1 Pengurusan aktiviti murid 2.2 Pengurusan Krisis/Bencana 2.3 Pengurusan Sosial 2.4 Pengurusan Keselamatan bangunan/fizikal Sekolah 2.5 Pengurusan Risiko 2.6 Lain-Lain Polisi Yang Dibuat ( Nyatakan ) 2.6.1 2.6.2

-

1 Jalanraya 2. Kemalangan 2.3 DALAM SEKOLAH LUAR SEKOLAH JUMLAH . Kemalangan 2. 5.4 Lain-lain Melibatkan Kematian 1.2 Air 2.1 4.2 Air 2.1 Peti Aduan 3.BESAR JUM. BESAR JUM.3 4.2 5. 5 JUMLAH MURID TERLIBAT PEREMPUAN TAHUN/TINGKATAN JUM. Jenayah 2.3 Bencana 2. Jenayah 2. P 1 2 3 4 5 6 JUM.1 Melibatkan kecederaan Serius 1.1 Jalanraya 2.2 4.3 Aduan Diterima Bilangan Tindakan terhadap aduan ADA TIADA JIKA ADA NYATAKAN JUMLAH PATI JUMLAH ADUAN DISIPLIN DITERIMA JUMLAH TELAH DIAMBIL TINDAKAN JUMLAH BELUM DIAMBIL TINDAKAN 4 HUKUMAN KE ATAS MURID P 4.4 Gantung Sekolah Buang Sekolah Hukuman Rotan Bilangan penempatan semula(Kes Rayuan) Selepas Murid Dibuang Sekolah JUMLAH KEMALANGAN MURID 5. Penyakit JUMLAH Tempat Kemalangan P 1 LELAKI TAHUN/TINGKATAN 2 3 4 5 6 1 LELAKI TAHUN/TINGKATAN 2 3 4 5 6 JUMLAH MURID TERLIBAT PEREMPUAN TAHUN/TINGKATAN JUM.2 3.BIL 3 ITEM PERKARA PETI ADUAN DISIPLIN 3.4 Lain-lain 3. P 1 2 3 4 5 6 JUM.3 Bencana 2.

1 7.4.2 SESAMA KAUM ANTARA KAUM JUMLAH MURID TERLIBAT PEREMPUAN JUMLAH LELAKI JUMLAH Data ini perlu dikumpulkan berdasarkan kes / isu dari 1 Januari hingga 30 Okt 2010 Disahkan oleh : Cop Sekolah : .4.2 7.BIL 6 7 ITEM PERKARA JUMLAH KES PERGADUHAN MURID KES POLIS 7.1 7.3 7.4 Murid terlibat jenayah Murid Hilang Murid terlibat lumba haram Lain-lain 7.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.