Borang Pen Gurus An Disiplin (BPD 1)

BPD 1 BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEMANTAUAN MAKLUMAT PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH 2010

Perhatian : Semua sekolah dikehendaki mengisi maklumat dengan betul dan tepat ke dalam borang ini. Maklumat ini akan dikumpul untuk dijadikan asas dalam perncangan dasar di Kementerian Pelajaran Malaysia

NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH

: : : MENENGAH RENDAH BANDAR LUAR BANDAR

PPD NEGERI NO.TEL/FAKS

: : : MELAYU CINA JUMLAH MURID INDIA LAIN-LAIN ADA JUMLAH TIADA CATATAN

BIL 1 2

ITEM PERKARA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH ( KPJ ) PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 2.1 Pengurusan aktiviti murid 2.2 Pengurusan Krisis/Bencana 2.3 Pengurusan Sosial 2.4 Pengurusan Keselamatan bangunan/fizikal Sekolah 2.5 Pengurusan Risiko 2.6 Lain-Lain Polisi Yang Dibuat ( Nyatakan ) 2.6.1 2.6.2

-

1 Melibatkan kecederaan Serius 1.1 4.2 5.4 Lain-lain 3.3 Bencana 2. P 1 2 3 4 5 6 JUM. Penyakit JUMLAH Tempat Kemalangan P 1 LELAKI TAHUN/TINGKATAN 2 3 4 5 6 1 LELAKI TAHUN/TINGKATAN 2 3 4 5 6 JUMLAH MURID TERLIBAT PEREMPUAN TAHUN/TINGKATAN JUM.2 Air 2. Kemalangan 2.1 Peti Aduan 3.4 Lain-lain Melibatkan Kematian 1. 5. Kemalangan 2.3 Bencana 2.2 3.3 4.BIL 3 ITEM PERKARA PETI ADUAN DISIPLIN 3.BESAR JUM.3 DALAM SEKOLAH LUAR SEKOLAH JUMLAH .4 Gantung Sekolah Buang Sekolah Hukuman Rotan Bilangan penempatan semula(Kes Rayuan) Selepas Murid Dibuang Sekolah JUMLAH KEMALANGAN MURID 5.1 Jalanraya 2.1 Jalanraya 2. Jenayah 2.2 Air 2. BESAR JUM.3 Aduan Diterima Bilangan Tindakan terhadap aduan ADA TIADA JIKA ADA NYATAKAN JUMLAH PATI JUMLAH ADUAN DISIPLIN DITERIMA JUMLAH TELAH DIAMBIL TINDAKAN JUMLAH BELUM DIAMBIL TINDAKAN 4 HUKUMAN KE ATAS MURID P 4.2 4. P 1 2 3 4 5 6 JUM. 5 JUMLAH MURID TERLIBAT PEREMPUAN TAHUN/TINGKATAN JUM. Jenayah 2.

4.1 7.BIL 6 7 ITEM PERKARA JUMLAH KES PERGADUHAN MURID KES POLIS 7.4.3 7.1 7.2 7.4 Murid terlibat jenayah Murid Hilang Murid terlibat lumba haram Lain-lain 7.2 SESAMA KAUM ANTARA KAUM JUMLAH MURID TERLIBAT PEREMPUAN JUMLAH LELAKI JUMLAH Data ini perlu dikumpulkan berdasarkan kes / isu dari 1 Januari hingga 30 Okt 2010 Disahkan oleh : Cop Sekolah : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.