Anda di halaman 1dari 3

DIAGNOSIS KEJURURAWATAN

TARIKH/ DIAGNOSIS OBJEKTIF TINDAKAN PENILAIAN /


MASA KEJURURAWATAN KEJURURAWATAN TARIKH

Kurang pengetahuan Memberi 1.nilai tahap Pesakit


berkaitan dengan kefahaman pengetahuan memberitah
penyakit kepada pesakit pesakit berkaitan u faham
berkaitan penyakit dengan
dengan penyakit
penyakit 2.Beri pendidikan
pesakit kepada
pesakit/waris

3.Galakkan
pesakit bertanya
Bimbang dan takut Pesakit 1.Nilai tahap 1.Pesakit
berkaitan dengan mendapat kebimbangan kelihatan
pembedahan ketenangan pesakit melalui: tenang dan
*mimik muka ceria.
*aduan pesakit 2.pesakit
*kegelisahan memberi
2.berikan kerjasama
sokongan emosi. dalam setiap
*tenangkan hati prosedur
pesakit. yang di
*menemani jalankan ke
pesakit jika perlu atasnya
3.beri penerangan 3.pesakit
tentang prosedur dapat tidur
yang hendak dengan lena
dijalankan.
4.rancangkan
perawatan ke atas
pesakit.
5.galakkan waris
melawat.
6.galakkan
pesakit bertanya.
7.kenalkan/tempat
kan pesakit
berhampiran
dengan pesakit
yang berpenyakit
yang sama dan
hampir sembuh.
Sakit berkaitan Kesakitan 1.Nilai tahap Pesakit
inflamasi apendix pesakit akan kesakitan melalui: berasa
dikurangkan/ *aduan selesa
diatasi *mimik muka
2.rehatkan pesakit
3.beritahu doktor
dan beri ubat ikut
arahan.
4.Rancangkan
perawatan.

Gangguan Gangguan 1.Nilai tahap 1.Pesakit


keselesaan dengan keselesaan keselesaan memberitah
kesakitan yang di berkurangan/ti pesakit. u gangguan
alami ada *melalui aduan keselesaan
pesakit. berkurangan
2.rehatkan pesakit /tiada.
di katil 2.pesakit
3.rancangkan kelihatan
perawatan dan ceria.
bantu dalam
aktiviti harian
pesakit jika perlu.
4.sediakan
suasana yang
kondusif.
5.Beri ubat
mengikut arahan
doktor.
MAKLUMAT PESAKIT
No.Pendaftaran :649666

Nama Pesakit :Sara Lena a/p Aibert Peter No.K/P:740309-01-5002

Pekerjaan :Suri rumah Jantina :Perempuan

Umur :36 tahun Bangsa:India

Agama :Buddha

Tarikh masuk :15/7/2010