Anda di halaman 1dari 35

KAEDAH ARAHAN

TEKNIK NYANYIAN DAN


LAKONAN
STRATEGI KONSTEKSTUAL

DISEDIAKAN UNTUK :
EN ABU BAKAR BIN MOHD RASHID
AHLI KUMPULAN
 W.MOHAMAD MALIEKI B.W MOHAMAD
HANAPI
 MOHD ESSAUFY BIN ROSSKELLY
 AHMAD NAJIB BIN AZMI
 MOHD KHAIRUL FARHAN BIN BUKHARI
 MOHD JUHARI BIN JARIAH
KAEDAH ARAHAN
GAYA ARAHAN
 guru mengawal APA yang akan
dipelajari,BAGAIMANA ia dilakukan serta
MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti.
 Pelajaran yang menggunakan gaya ini

mungkin
menggunakan proses yang dicadangkan oleh
Gallahue( 1995).
GURU PELAJAR
 Mengawal penuh pengajaran
 Memilih aktiviti
 Menentukan bagaimana dan bila
 Mengawal tingkah laku
 Menilai keputusan
 Menjimatkan masa untuk

membuat percubaa
 Individu mendapat kurang

perhatian
Ciri – ciri gaya arahan
 Guru memberi penerangan ringkas dan
membuat demostrasi tentang kemahran yang
akan
dipelajari oleh pelajar .
 Pelajar berlatih.
 Guru memberi komen am tentang prestasi

kelas.
 Jika perlu,guru memberi penerangan lanjut

dan membuat demostrasi lanjut.


Penemuan Terbimbing
 kaedah llimitassi ( Bilbrough & Jones, 1968 )
Ia memberi pelajar banyak peluang untuk
meluahkan perasaan,mencuba dan menjadi
kreatif tetapi perlakuan
dihadkan dengan tugas yang diberi oleh
guru.

◦ Sebagai contoh :
‘ Cari dua cara untuk mengimbangkan badan dengan
tiga titik’
Kelebihan –kelebihan
 membenarkan penglihatan lebih oleh pelajar
dalam proses pembelajaran.
 Mengambil kira perbezaan di kalangan

pelajar dan pelajar mempunyai peluang


belajar
mengikut tahapnya sendiri.
 Memupuk pembangunan arah kendiri
TEKNIK NYANYIAN
DAN
LAKONAN
NYANYIAN
 Salah satu daripada aktiviti pembelajaran
yang amat digemari oleh pelbagai peringkat
umur terutama murid sekolah rendah.
 Dapat mengurangkan ketegangan setelah

berjam-jam berada di sekolah.


 Boleh digunakan sebagai set induksi, sebagai

isi pembelajaran dan untuk melengkapkan


aktiviti penutup.
 Perlu diselitkan bersama-sama dengan
pergerakan psikomotor yang sederhana.
 Pemilihan lagu hendaklah mengambil kira

lirik atau seni kata lagu dengan tema dan isi


pelajaran, usia murid, bangsa dan pelbagai
unsur yang boleh membantu keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran.
Garis Panduan Teknik Nyanyian
1. Tampal senikata lagu di papan hitam atau
edarkan lirik lagu.
2. Guru memainkan lagu yang telah dirakam
atau nyanyikan lagu itu sendiri. (Guru perlu
ada pelan B iaitu guru menyanyikan lagu jika
pita rakaman rosak atau gangguan elektrik,
perlu sediakan bateri sebagai alternatif)
3. Guru mengajar murid menyanyi lagu mengikut
rakaman. ( Guru boleh mengadakan
pertandingan antara kumpulan mengubahsuai
lirik lagu seperti dalam contoh lirik ‘kalau rasa
gembira).
4. Guru boleh meminta murid membuat ulasan
tentang lagu atau berbincang mengenai nilai
yang murni yang terdapat dalam lagu.
5. Lagu dinyanyikan selari dengan pergerakan.
LAKONAN
 Lakonan merupakan satu teknik yang
memerlukan seseorang itu memainkan
peranan semasa melakonkan sesesuatu cerita
atau peristiwa sama ada secara spontan atau
membaca skrip yang disediakan.
Jenis-jenis lakonan
 Lakonan spontan / lakonan tanpa skrip
 Lakonan berskrip / baca lakon
 Lakonan mimos / menggunakan mimik muka

dan perlakuan tanpa suara.


 Lakonan menggunakan pelbagai jenis boneka
 
Garis Panduan Teknik Lakonan Spontan

1. Pilih kumpulan murid yang boleh berlakon


dan mempunyai suara yang jelas/kuat
sebagai ‘benchmark’ kepada kumpulan yang
akan berlakon seterusnya.
2. Dialog pelakon adalah bebas tetapi
berdasarkan jalan cerita yang disediakan.
3. Aktiviti dijalankan dalam jangka masa yang
pendek.
4. Tidak memerlukan latihan.
5. Lakonan secara spontan setelah diberikan
arahan.
6. Tidak perlukan prop atau peralatan fizikal.
Garis Panduan Teknik Lakonan Berskrip

1. Ada persiapan awal seperti peralatan dan


skrip.
2. Pelakon diberikan skrip untuk bacaan dan
hafalan.
3. Mesti merujuk kepada aspek kemahiran
dalam pj.
Garis Panduan Teknik Lakonan
Mimos
1. Guru mengedarkan sampul surat yang
mengandungi soalan situasi mimos.
2. Lakonan ini amat menarik dan boleh
dilakukan oleh kebanyakan murid
3. Berikan gambaran situasi yang perlu murid
lakonkan.
4. Mimos menekankan gerak geri dan mimik
muka pelakon yang mengambil bahagian.
 
Garis Panduan Teknik Lakonan Menggunakan Boneka

1. Pilih boneka yang sesuai dengan tahap


umur, minat dan tajuk pengajaran
pembelajaran.
2. Jika guru berlakon menggunakan boneka,
guru perlu membuat perbezaan suara antara
guru dan boneka.
3. Biasanya digunakan dalam pelajaran
kemahiran pergerakan.
PENDEKATAN KONTEKSTUAL
DALAM PEMBELAJARAN
Latar Belakang Pendekatan
Kontekstual

murid belajar lebih


baik melalui kegiatan
yang dialami sendiri
dalam lingkungan
yang sebenar

Strategi Belajar lebih


penting daripada
hasil pembelajaran
MODUS PENGALAMAN BELAJAR

KITA BELAJAR
 10% dari apa yang kita baca
 20% dari apa yang kita dengar
 30% dari apa yang kita lihat
 50% dari apa yang kita lihat dan dengar
 70% dari apa yang kita katakan
 90% dari apa yang kita katakan &
lakukan
Kecenderungan Belajar
 Pengetahuan bukan pada
peringkat fakta dan konsep yang
siap diterima, tetapi sesuatu
yang harus dilakukan sendiri
oleh murid.
 Murid belajar dari pengalaman
sendiri, mengguna pengetahuan,
kemudian memberi makna pada
pengetahuan tersebut.
Kecenderungan Belajar

 Murid harus tahu makna belajar dan


menggunakan pengetahuan dan
pengalaman yang diperolehnya untuk
menyelesaikan masalah dalam
kehidupannya
 Tugas guru mengatur strategi belajar,

membantu menghubungkan pengetahuan


lama dan baru dan membimbing pelajar
Hakikat Pembelajaran
Kontekstual

Pembelajaran kontektual adalah


konsep belajar yang membantu guru
mengaitkan antara bahan yang
diajarkan dengan situasi nyata murid
dan mendorong murid membuat
hubungan antara pengetahuan yang
dimilikinya dengan situasi dalam
kehidupan sehari-hari
Urutan Belajar
 Activating knowledge
 Acquiring knowledge
 Understanding knowledge
 Applying knowledge
 Reflecting knowledge
Kata Kunci Pembelajaran Kontekstual

 Real World Learning


 Pengalaman sebenar
 Berfikir Tingkat Tinggi
 Berpusat pada murid
 Murid aktif, kritis, dan kreatif
 Pengetahuan bermakna dalam kehidupan
 Dekat dengan kehidupan nyata
 Perubahan tingkah laku
7 komponen Kontekstual

1. Konstruktivisme
2. Menemukan
3. Bertanya
4. Masyarakat belajar
5. Pemodelan
6. Refleksi
7. Authentic
Assessment
Karakteristik pembelajaran
Kontekstual

 KERJA SAMA
 SALING MEMBANTU
 MENYENANGKAN, TIDAK
MEMBOSANKAN
 BELAJAR DENGAN
BERSUNGGUH
 MURID AKTIF
 KONGSI DENGAN RAKAN
Karakteristik pembelajaran
Kontekstual
 PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
 MENGGUNAKAN BERBAGAI SUMBER
 DINDING KELAS DAN LORONG
PENUH HASIL KARYA MURID
 LAPORAN PADA WARIS
BUKAN HANYA LAPORAN, TETAPI
HASIL KARYA MURID
KEPENTINGAN
MURID;

 Dapat menghubungkaitkan mata pelajaran


dengan pekerjaan atau kehidupan.
 Dapat menghubungkaitkan kandungan mata
pelajaran dengan pengalaman harian.
 Boleh memindahkan kemahiran.
 Boleh meneroka dan mendapatkan bukti.
 Boleh menguasai perkara abstrak melalui
pengalaman konkrit.
 Dapat belajar secara bekerjasama.
GURU;

 Dapat menjadikan pengajaran sebagai satu


pengalaman yang berjaya.
 Dapat menghubungkaitkan prinsip-prinsip
mata pelajaran dengan dunia pekerjaan.
 Dapat menjadi penghubung antara pihak
akademik dan vokasional atau industri.
INDUSTRI;

 Menerima tenaga kerja yang berpotensiuntuk


dilatih semula secara berkesan mengikut
keperluan.
 Menggerakkan industri ke dalam pendidikan

sebagai rakan kongsi.


SEKIAN, TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai