KISAH TELADAN UNTUK KANAK-KANAK

ISI CERITA.
O WATAK-WATAK
O BERMULANYA KISAH
O LATIHAN PENGUKUHAN
O TAMAT
5A!' ¹A!JIL 5I FuA!A
$#%
LATIHAN
O HAI ADIK-ADIK.
i.Apalal iema yang dapai liia peioleli daii ceiiia ini?
:.Siapalal laiwan yang ieilibai dalam ceiiia ini?
O IAWAB IANGAN TAK IAWAB YE.
MENU

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.