Kode Barang

23.04.11.02.03.11
23.01.01.01.18.01
23.01.01.01.18.04
23.01.01.01.18.05
23.01.01.01.18.06
23.01.01.01.18.07
23.01.01.01.21.01
23.01.01.01.21.02
23.01.01.01.21.03
23.01.01.01.21.04
23.01.01.01.21.12
23.01.01.01.21.13
23.01.01.01.01.06
23.01.01.01.01.16
23.01.01.01.01.18
23.01.01.01.01.21
23.01.01.01.01.23
23.01.01.01.01.24
23.01.01.01.01.25
23.01.01.01.01.26
23.01.01.01.01.27
23.01.01.01.01.28
23.01.01.01.01.29
23.01.01.01.01.30
23.01.01.01.01.31
23.01.01.01.01.32
23.01.01.01.01.33
23.01.01.01.01.34
23.01.01.01.01.35
23.01.01.01.01.36
23.01.01.01.01.37
23.01.01.01.01.38
23.01.01.01.01.39
23.01.01.01.01.40
23.01.01.01.02.01
23.01.01.01.02.02
23.01.01.01.03.01
23.01.01.01.03.02
23.01.01.01.03.03
23.01.01.01.03.04
23.01.01.01.03.05
23.01.01.01.05.01
23.01.01.01.05.02
23.01.01.01.05.03
23.01.01.01.05.04
23.01.01.01.05.05
23.01.01.01.07.01
23.01.01.01.07.02
23.01.01.01.07.03
23.04.01.15.19
23.04.01.15.20
23.04.01.15.21
23.04.01.15.22
23.04.01.15.23
23.04.01.15.26

23.04.01.15.27
23.04.01.15.28
23.04.01.15.29
23.04.01.15.30
23.04.01.15.31
23.04.01.15.32
23.04.01.15.33
23.04.01.15.34
23.04.01.15.35
23.04.01.15.36
23.04.01.15.37
23.04.01.15.38
23.04.01.15.39
23.04.01.15.40
23.04.01.15.05
23.04.01.15.06
23.04.01.15.07
23.04.01.15.08
23.04.01.15.10
23.04.01.15.11
23.04.01.15.12
23.04.01.15.13
23.01.01.01.01.04
23.01.01.01.01.08
23.01.01.01.01.03
23.01.01.01.18.02
23.01.01.01.18.03
23.01.01.01.18.08
23.01.01.01.18.09
23.01.01.01.18.10
23.01.01.01.18.11
23.01.01.01.18.12
23.01.01.01.18.13
23.01.01.01.18.15
23.01.01.01.01.01
23.01.01.01.01.02
23.01.01.01.01.05
23.01.01.01.01.07
23.01.01.01.01.12
23.01.01.01.01.13
23.01.01.01.01.14
23.01.01.01.01.15
23.01.01.01.01.17
23.01.01.01.01.19
23.01.01.01.01.20
23.01.01.01.08.02
23.01.01.01.08.03
23.04.01.15.09
23.04.01.15.14
23.01.01.04.01.01
23.01.01.04.01.02
23.01.01.04.01.04
23.01.01.04.01.05
23.01.01.04.02.01
23.01.01.04.02.02
23.01.01.04.02.03
23.01.01.04.03.01
23.01.01.04.03.02
23.01.01.04.03.03
23.01.01.04.04.01

23.01.01.04.04.02
23.01.01.04.04.03
23.01.01.04.05.01
23.01.01.04.05.02
23.01.01.04.05.03
23.01.01.04.06.01
23.01.01.04.06.02
23.01.01.04.06.03
23.01.01.04.07.01
23.01.01.04.07.02
23.01.01.04.07.03
23.01.01.04.08.01
23.01.01.04.08.02
23.01.01.04.08.03
23.01.01.04.09.01
23.01.01.04.09.02
23.01.01.04.09.03
23.01.01.04.09.04
23.01.01.04.14.01
23.01.01.04.14.02
23.01.01.04.14.03
23.01.01.04.14.04
23.01.01.04.14.05
23.01.01.04.14.07
23.01.01.04.14.08
23.01.01.04.14.09
23.01.01.04.14.10
23.01.01.04.14.11
23.01.01.04.14.13
23.01.01.04.14.14
23.01.01.04.14.15
23.01.01.04.15.16
23.01.01.04.15.17
23.01.01.03.01.01
23.01.01.03.01.02
23.01.01.03.01.03
23.01.01.03.01.04
23.01.01.03.02.01
23.01.01.03.02.02
23.01.01.03.02.03
23.01.01.03.03.01
23.01.01.03.03.02
23.01.01.03.03.03
23.01.01.03.04.01
23.01.01.03.04.02
23.01.01.04.14.06
23.01.01.04.14.12
23.01.01.04.15.18
23.02.01.01.03.01
23.02.01.01.03.02
23.02.01.01.03.03
23.01.02.01.05.05
23.01.01.05.02.30
23.01.01.05.02.36
23.01.01.05.02.37
23.01.01.05.04.13
23.01.01.05.04.14
23.01.01.05.04.16
23.01.01.05.10.17
23.01.01.05.10.18
23.01.01.05.11.01
23.01.01.05.11.02

23.01.01.05.11.03
23.01.01.05.11.08
23.01.01.04.10.01
23.01.01.04.10.02
23.01.01.04.10.03
23.01.01.04.10.04
23.01.01.05.02.22
23.01.01.01.09.16
23.01.01.01.09.17
23.01.01.01.09.21
23.01.01.01.10.01
23.01.01.01.10.02
23.01.01.01.10.07
23.01.01.01.10.08
23.01.01.01.11.09
23.01.01.01.11.10
23.01.01.01.11.11
23.01.01.01.11.12
23.01.01.01.14.01
23.01.01.01.14.02
23.01.01.01.14.03
23.01.01.01.14.04
23.01.01.01.15.01
23.01.01.01.15.02
23.01.01.01.15.03
23.01.01.01.15.04
23.01.01.01.16.01
23.01.01.01.16.02
23.01.01.01.16.03
23.01.01.01.16.04
23.01.01.01.17.01
23.01.01.01.17.02
23.01.01.01.17.03
23.01.01.01.17.04
23.01.01.01.17.05
23.01.01.01.19.01
23.01.01.01.19.02
23.01.01.01.19.03
23.01.01.01.19.04
23.01.01.01.20.01
23.01.01.01.20.02
23.01.01.01.20.03
23.01.01.01.20.04
23.01.01.01.21.05
23.01.01.01.21.06
23.01.01.01.21.08
23.01.01.01.21.09
23.01.01.01.21.10
23.01.01.01.21.11
23.01.01.01.06.01
23.01.01.01.06.03
23.01.01.01.09.01
23.01.01.01.09.02
23.01.01.01.09.03
23.01.01.01.09.04
23.02.01.01.03.04
23.01.01.05.02.24
23.01.01.05.02.28
23.01.01.05.02.34
23.01.01.05.02.35
23.01.01.05.04.09
23.01.01.05.04.10

23.01.01.05.04.12
23.01.01.05.05.12
23.01.01.05.05.13
23.01.01.05.08.03
23.01.01.05.10.01
23.01.01.05.10.02
23.01.01.04.11.01
23.01.01.04.11.02
23.01.01.04.11.03
23.01.01.04.11.04
23.01.01.05.01.01
23.01.01.05.01.02
23.01.01.05.01.04
23.01.01.05.01.06
23.01.01.05.01.07
23.01.01.05.02.01
23.01.01.05.02.02
23.01.01.05.02.03
23.01.01.05.02.04
23.01.01.05.02.06
23.01.01.05.02.07
23.01.01.05.02.08
23.01.01.05.02.16
23.01.01.05.02.19
23.01.01.05.02.20
23.01.01.01.09.14
23.01.01.01.09.15
23.01.01.01.09.18
23.01.01.01.09.22
23.01.01.01.09.24
23.01.01.01.10.06
23.01.01.01.10.09
23.01.01.01.10.10
23.01.01.01.10.11
23.01.01.01.10.12
23.01.01.01.10.13
23.01.01.01.21.07
23.01.01.01.01.11
23.01.01.01.08.01
23.01.01.01.08.04
23.01.01.01.08.05
23.01.01.01.08.08
23.06.02.01.08
23.01.01.01.09.19
23.01.01.01.09.20
23.01.01.05.04.08
23.01.01.05.04.17
23.01.01.05.01.03

23.01.01.05.01.05
23.01.01.05.04.15
23.01.01.01.09.08
23.01.01.01.09.09
23.01.01.01.09.10
23.01.01.01.09.05

23.01.01.01.09.06
23.01.01.01.09.07
23.04.01.15.24
23.02.01.01.01.09
23.02.01.01.01.10
23.02.01.01.01.11
23.02.01.01.01.12
23.02.01.01.01.13
23.02.01.01.01.14
23.02.01.01.01.15
23.02.01.01.01.16
23.02.01.01.01.17
23.02.01.01.01.18
23.02.01.01.02.01
23.02.01.01.02.02
23.02.01.01.02.03
23.02.01.01.02.04
23.02.01.01.02.05
23.02.01.01.02.06
23.02.01.01.02.07
23.02.01.01.02.08
23.02.01.01.02.09
23.02.01.01.02.10
23.02.01.01.02.11
23.02.01.01.02.12
23.02.01.01.02.14
23.02.01.01.02.15
23.02.01.01.02.16
23.02.01.01.02.17
23.02.01.01.02.18
23.02.01.01.02.19
23.02.01.01.02.20
23.02.01.01.02.21
23.02.01.01.02.22
23.02.01.01.02.23
23.02.01.01.02.24
23.02.01.01.02.25
23.02.01.01.02.26
23.02.01.01.02.27
23.02.01.01.02.28
23.02.01.01.02.29
23.02.01.01.02.30
23.02.01.01.02.31
23.02.01.01.02.32
23.02.01.01.02.33
23.02.01.01.02.34
23.02.01.01.02.35
23.02.01.01.02.36
23.02.01.01.02.37
23.02.01.01.02.38
23.02.01.01.02.39
23.02.01.01.02.40
23.02.01.01.02.41
23.02.01.01.02.42
23.02.01.01.02.43
23.02.01.01.02.44
23.02.01.01.02.45
23.02.01.01.02.46
23.02.01.01.02.47
23.02.01.01.02.48
23.02.01.01.02.49
23.02.01.01.02.50

23.02.01.01.02.51
23.02.01.01.01.01
23.02.01.01.01.02
23.02.01.01.01.03
23.02.01.01.01.04
23.02.01.01.01.05
23.02.01.01.01.06
23.02.01.01.01.07
23.02.01.01.01.08
23.01.01.05.02.33
23.02.02.01.99
23.02.02.02.02.01
23.02.02.02.03.01
23.01.02.03.01
23.01.02.03.02
23.01.02.03.03
23.01.02.03.04
23.01.02.03.05
23.01.02.03.06
23.01.02.03.07
23.01.02.03.08
23.01.02.03.09
23.01.02.03.10
23.01.02.03.11
23.01.02.03.12
23.01.02.03.13
23.01.02.03.14
23.01.02.03.15
23.01.02.03.16
23.01.02.03.17
23.01.02.03.18
23.01.02.03.19
23.01.02.03.20
23.01.02.03.21
23.01.02.03.22
23.01.02.04.05.01
23.01.02.04.05.02
23.01.02.04.05.03
23.01.02.04.05.04
23.01.02.04.05.05
23.01.02.04.05.06
23.01.01.05.02.23
23.01.01.05.02.25
23.01.01.05.02.26
23.01.01.05.02.27
23.01.01.05.02.29
23.01.01.05.02.31
23.01.01.05.02.32
23.01.01.05.03.01
23.01.01.05.03.02
23.01.01.05.03.03
23.01.01.05.03.06
23.01.01.05.03.07
23.01.01.05.04.02
23.01.01.05.04.05
23.01.01.05.04.07
23.01.01.05.05.03
23.01.01.05.05.04
23.01.01.05.05.05
23.01.01.05.05.06
23.01.01.05.05.07
23.01.01.05.05.08

23.01.01.05.05.09
23.01.01.05.05.11
23.01.01.05.06.01
23.01.01.05.06.02
23.01.01.05.07.01
23.01.01.05.07.02
23.01.01.05.08.01
23.01.01.05.08.02
23.01.01.05.08.04
23.01.01.05.09.01
23.01.01.05.09.02
23.01.01.05.09.03
23.01.01.05.10.03
23.01.01.05.10.04
23.01.01.05.10.05
23.01.01.05.10.06
23.01.01.05.10.07
23.01.01.05.10.09
23.01.01.05.10.10
23.01.01.05.10.15
23.01.01.05.10.20
23.01.01.05.11.07
23.01.01.05.02.05
23.01.01.05.02.09
23.01.01.05.02.11
23.01.01.05.02.12
23.01.01.05.02.13
23.01.01.05.02.14
23.01.01.05.02.15
23.01.01.05.02.17
23.01.01.05.02.18
23.01.01.05.02.21
23.01.01.01.09.11
23.01.01.01.09.12
23.01.01.01.10.03
23.01.01.01.10.04
23.01.01.02.04.01
23.01.01.02.04.02
23.01.01.02.04.03
23.01.01.02.04.04
23.01.01.01.01.22
23.01.01.01.04.01
23.01.01.01.04.02
23.01.01.01.04.03
23.01.01.01.04.04
23.01.01.01.04.05
23.01.01.01.04.06
23.01.01.01.04.07
23.01.01.01.06.02
23.01.01.01.08.06
23.01.01.01.08.07
23.06.01.03.06
23.06.02.02.03
23.06.02.02.04
23.06.02.02.05
23.06.02.02.06
23.04.15.04.06.07
23.04.15.04.06.08
23.04.01.05.01
23.04.01.05.02
23.04.01.05.04
23.04.01.05.06

23.04.01.05.08
23.04.01.05.12
23.04.01.06.01
23.04.01.06.02
23.04.01.06.03
23.04.01.06.04
23.04.01.10.09
23.04.01.15.15
23.01.01.05.05.01
23.01.01.05.05.02
23.01.01.05.05.10
23.01.01.05.10.08
23.01.01.01.09.23
23.01.01.05.06.06
23.01.01.05.03.04
23.01.01.05.03.05
23.01.01.05.03.09
23.01.02.04.05.07
23.01.01.05.10.11
23.01.01.05.10.13
23.01.01.05.10.19
23.06.01.04.06
23.03.01.01.02.01
23.03.01.01.02.02
23.03.01.01.02.03
23.03.01.01.01.01
23.03.01.01.01.02
23.03.01.01.01.03
23.03.01.01.01.04
23.03.01.01.03.02
23.03.01.02.01.04
23.03.01.02.02.01
23.03.01.02.02.03
23.01.02.04.05.08
23.03.01.02.01.01
23.03.01.02.01.02
23.03.01.02.01.03
23.03.01.02.02.02
23.03.01.02.03.01
02.06.01.05.01.01
02.06.01.05.02.01
02.06.01.05.25.01
02.06.01.05.25.02
02.06.01.05.25.03
02.06.01.05.25.04
02.06.01.05.25.05
20.03.04.09.06
20.03.01.19.01
20.03.01.19.02
20.03.01.19.03
20.03.01.19.04
20.03.01.19.05
20.03.01.21.01
20.03.01.21.02
20.03.01.21.03
20.03.01.24.01
20.03.01.24.02

20.03.01.24.06
20.03.01.24.07
20.03.01.26.01
20.03.01.26.02
20.03.01.27.01
20.03.01.27.02
20.03.01.28.01
20.03.01.29.01
20.03.01.29.02
20.03.01.29.03
20.03.01.30.02
20.03.01.30.03
20.03.01.30.04
20.03.01.34.01
20.03.01.34.02
20.03.01.35.01
20.03.01.36.01
20.03.01.36.02
20.03.01.36.03
20.03.01.37.01
20.03.01.39.01
20.03.01.39.02
20.03.01.40.01
20.03.01.40.02
20.03.01.42.01
20.03.01.42.04
20.03.01.48.01
20.03.01.48.02
20.03.01.48.03
20.03.01.48.04
20.03.01.49.01
20.03.01.49.02
20.03.01.51.01.01
20.03.01.51.02.01
20.03.01.53.01
20.03.01.53.03
20.03.01.53.04
20.03.01.54.02.01
20.03.01.54.02.02
20.03.01.54.04.01
20.03.01.55.01
20.03.01.55.02
20.03.01.57.01
20.03.01.57.02
20.03.01.57.10
20.03.01.58.01.01
20.03.01.59.02.01
20.03.01.59.02.04
20.03.01.61.04
20.03.01.61.05
20.03.01.61.06
20.03.01.61.07
20.03.01.61.08
20.03.01.61.09
20.03.01.61.10
20.03.01.61.11
20.03.01.61.12
20.03.01.64.01
20.03.01.64.02
20.03.01.64.03
20.03.01.65.01
20.03.01.65.02

20.03.01.65.03
20.03.01.65.04
20.03.01.65.07
20.03.01.65.10
20.03.01.65.11
20.03.01.68.01
20.03.01.68.02
20.03.02.01.01
20.03.02.01.02
20.03.02.01.03
20.03.02.01.04
20.03.02.01.06
20.03.02.01.07
20.03.02.01.08
20.03.02.02.01
20.03.02.02.02
20.03.02.02.04
20.03.02.02.05
20.03.02.02.06
20.03.02.02.07
20.03.02.02.09
20.03.02.02.11
20.03.02.02.12
20.03.02.02.13
20.03.02.02.15
20.03.02.03.01
20.03.02.03.02
20.03.02.03.03
20.03.02.03.04
20.03.02.03.05
20.03.02.03.06
20.03.02.04.05.01
20.03.02.04.05.03
20.03.02.04.09.01
20.03.02.04.09.02
20.03.02.04.16.01
20.03.02.04.16.02
20.03.02.04.16.03
20.03.02.04.17.01
20.03.02.06.01.01
20.03.02.06.04.01
20.03.02.06.05.01
20.03.02.06.06.01
20.03.02.06.07.01
20.03.02.06.07.02
20.03.02.06.09.01
20.03.02.06.10.01
20.03.02.06.11.01
20.03.02.06.11.02
20.03.02.06.13.01
20.03.02.06.13.02
20.03.02.06.13.03
20.03.03.07.01
20.03.03.07.02
20.03.03.07.03
20.03.03.07.04
20.03.03.07.05
20.03.03.07.06
20.03.03.07.07
20.03.04.01.01
20.03.04.01.02
20.03.04.01.03

01.03.03 20.02 .03.03.07.18.11.01.07.03.03.07.01.01.08 20.01.03.05.18.04.13.11.01.03.03.03.14.03.02.22 20.01 05.01.11.01.01.01.03.05.03.09.04.10.03.01.08 20.04 20.02.01.01 20.01.03.01.06.04.01 20.03 20.06.06 20.10.06.03.01.01.03.04.08.07.06.03.02 20.03 20.04 20.01.01.01.02.01.07.01.08.03.04.06.01 20.01.01.02 20.02 20.01.01.02 20.08.01.01.01.01.04.01.03.03.03. 20.01 20.06.08.01.03.01.03.02 20.05 20.02.03.01.05.04 02.13.03.01.03 20.07.08.01.01.03.06.06.09.03.17.11.07.13.01.03.01.09.02 20.01 20.01 20.01.03.03.02 20.06 20.03.01.08.03.02 20.03.02 02.01.10.03.03 20.01.01.02 20.01.03.01 20.01 20.03 20.07.02.02 20.03.01 20.13.06.04 20.03.01.09.14.02.03.07.01.02 20.14.11.60.01 20.10.03 20.16.11.01 20.01 02.01.02 20.01.01.02.03.03.01.05 20.11.08.01.04.01 20.11.04 20.03.03.01.01.05.01 20.01 20.02 02.03.10.07 20.03.03.16.18.02.08.04 20.01.03.05.01.03.03 02.11.03 20.05.01.60.04.02.01.01.07.01.08.01.13.01.02 20.03.01.03.04.01.02 20.03.07.03.01.03 02.01.01 20.01.01 02.03.03.02 20.08.14.01.20.71.02 02.03.01.03.

16.02.01 20.06.03.06.02 20.02 20.04 20.03.10 20.06.18.13 20.02.05.05 20.19.10 20.10.03.03.03.06.03.06.22 20.03.05.10.03.05.19.03.01 20.07 20.03 20.08 20.05.11 20.06 20.10.05.06.02 20.19.14.06.06.03.05.08 20.06.16.14.03.06.12 20.03.16.11 20.14.14.03.10.03.06.19.25 20.03 20.05 20.06.05.06.02.03.01.06.01.19.06.03.03.08.06.20 20.02 20.10.05.06.06.01.05.05.06.04 20.06.06.10.06.03.06 20.06.07 20.14.06.10.07 20.20.02 20.14.11 20.05.06.19.19.10.05 20.03.06.03.06.06.06.01 20.06.18 20.19.06.03.06.03 20.18 20.03.07 20.03.09 20.13.01 20.03.06.06.01 20.20 20.03.06.06.08 20.06.06.10.03.06.03.06.02.06.03.03 20.04.12 .13.06.06.03.14.03.03.05.12 20.16.03.03.03.03.10.10 20.06.23 20.03.03.03.03 20.08.05.03.06.06.06 20.03 20.04 20.19 20.03.16 20.06.02.06.06.03.05 20.02.06.03.03.03.03.10.06.06.03.14.06.06.04 20.03.05 20.16.03.03.03.24 20.02.13.10.03.03.18.03.06.10.06.21 20.03.06.14.03.04 20.03.10.03.18.14.02.03.05.05.02 20.10.16.16.06 20.14.03.10.06.03.06.06.05 20.06.06.07 20.02.

03.03.03.06.03.03.03.03.19.03 .03 20.03.03.06.25 20.20.19.06.04.05 20.04.19.20.28 20.04.03.01 20.04.03.03.06.03.22 20.03.07 20.02 20.21.03.13 20.21.21.03.14 20.19.06.08 20.19.04.06.21.06.01.06.03.22 20.04.03.06.02 20.06.03.06.20.06.06.03.06.22.06.06.06.06.21.21 20.04.21.19.06.04.21.03.03.16 20.06.06 20.03.06.12 20.19.03.06.06.20.27 20.30 20.06.06.19.20.03.22.04.29 20.03.03.03.20.19.20.06.03.21.03.24.18 20.21.24 20.06.20.06.06.16 20.04 20.04.18 20.06.11 20.06.15 20.06.26 20.04.03.03.20.03.06.06.17 20.03.06.23 20.04.20 20.03.04.24.03.09 20.24 20.03.03.19.01 20.13 20.03.24.03.21.03.04.03 20.21.06.19 20.03.21 20.03.23 20.03.06.06.06.03.01 20.04 20.04.19 20.21.12 20.03.20.06.06.04.06.03.06.06.22.04.06.21.13 20.25 20.08 20.19.06.03.07 20.03.24.04.06.01.06.06.21.24.20 20.06.21.06.20.01 20.20.19.21.03.20.21.20.06.06.20.04.06.03.19.03.14 20.02 20.03.03 20.01.06.03.19.03.06.03.03.20.07 20.04.09 20.05 20.19.06.03.24.06 20.19.06.06.10 20.02 20.04.03.06.26 20.06.20.04.03.20.20.03.06.10 20.03.19.21 20.19.

03.22.06.06.06.28.03.22.03.26.04.18 20.04 20.03.03.03.04.03.22.06.06.04.12 20.01 20.06.04.03.24.25.28.03.03.27.04.06.06.06.20.03.28.06.22.23.22.23.28.05 20.04 20.22.03 20.04.06.03.06.07 20.03.05 20.04.06.03.01 20.06.05 20.02.03.04.06 20.03.03.06.03.24.04.03.07 20.06.06.03.04.03.06.03.06.17 20.03.24.04 20.04.03 20.22.03.05 20.06.24.03.03.01 20.04.07 20.04.06.04.03.04.01 20.03.02.02 20.03.04.04.28.02 20.04.02 20.04.04.06.03 20.06.06.06.01.03.03.06.24.04.24.04.03.04.06.04.22.04.19 .03.06.01.01 20.22.28.22.03.04.04.06.06 20.06.04.28.09 20.06.06.03.13 20.04 20.24.04 20.01.25.04.08 20.04.06.14 20.04.06.28.04.22.22.03.22.28.03.02.03.03.04.01 20.04 20.06 20.03.04.06.02 20.06.04.07 20.22.28.22.05.02.03 20.04.05 20.06.28.04.03.03.03 20.04.03.04.04.15 20.01 20.03.26.06.03.06.09 20.03.06.24.01.04.06.11 20.03.03 20.06.28.03.28.04.04.01 20.03.06.03.22.28.25.16 20.27.10 20.06.03.04.05.06.05 20.04.05.03.05.04.06.06.28.04 20.02 20.23.22.06.03.04.06.06 20.06.03.04.03.03.06.04.06.06.06.03.06.04.06 20.02 20.04 20.06.06.03.01 20.23.25.03.06.04.25.02 20.28.04.04.22.06.03.28.05.03.04.06.28.22.03.04.04.04.23.03.22.06.08 20.03 20.04.04.03.04.03.04.03.03.03.28.04.02 20.06.02 20.23.03.

03.03.06.03.01.09 20.03.06.22 20.03.06.01.05.09.05.03.06.04.04.06.04.06.07.03 20.06.06.08 20.06.02.03.06.09 20.06.03.07.03.06.03.09.03.06 20.04 20.04.01 20.04.03.06.06.04 20.02 20.08.02 20.03.04.03.06.01 20.03.03.04 20.03.04.03.03.06.06.03.03.05.01.04.04 20.04 20.03.09.03.03.04.04.03.06.06.04.03 20.06.06.06.03 20.04.03.02 20.04.06.04.03.03.02.01 20.06.01 20.03.02 20.04 20.04.02 20.03.03.20.11 20.06.04.06.04.03.04.28.06.03.04.06.06.03.08.04.03.03 20.02.05.01.06.06.01 20.02 20.20 20.03 20.06.01.21 20.03.06.04 20.06.04.02 20.03.03.03.06.02 20.03.06.07 20.03.01.01.05 20.01 20.06.03.02.01.04.06.04.07.08.03 20.28.09.08.04 .02 20.03 20.03.03.05.02 20.06.03.03.06.03.04.04.04.06 20.03.06.03.04.04.02.01.04.01.09.04.01 20.04.16 20.06.03.05.03.04.03 20.06.06.06.03.03 20.03.04.03.03.04.06.06.06.02 20.06.06.06.03 20.03.06.06.04.06.04.06.06.03.03.06.05 20.03.03.03.01 20.01.01 20.09.02.03.06.09.05 20.01.01.04.04.03.01.04.03.03.03.03.04.08.10 20.04.08.04.04.07.03.03.04.01 20.06.01.04.06.03.06.06.05.01 20.03.03.03.03.06.06.03 20.28.01.03.03.06.06.06.01.02 20.05.06.12 20.02 20.06.03.04.07.06.02 20.04.05 20.01 20.

03 20.04 20.19.24.06.12.04.05 20.02 20.03 20.04.06.01 20.40 20.04.04.24.03.12.06 20.03.06.04.02 20.24.04.04 20.04 20.04.03.04.18 20.03.01 20.21 20.03.03.09 20.03.03.03.03.03.06.15.06.06.03.19.04 20.10.04.06.06.03.03.07 20.24.04.17.06.18.03.06.03 20.15.06.13.03.06.01 20.03.03.20.03.01 20.06.04.10.09.04.09.03.05 20.06.18.03.06.03.03.04 20.04.06.03.03.19 20.06.04.02 20.03.01 20.01 20.04.02 20.03.03.24.01 20.04.06.04.03.04.16.03.06.01 20.06.10.18.03.12.04.03.03.03.12.03.03.11.06.17.03.04.04 20.06.10.13.04.04.06.06.06.20.06.03.06.06.04 20.04.03.04.14 20.04.04.03.09.03.02 20.02 20.04.01 20.11.03.04.14.20.04.24.03.15 20.04.02 20.03.04.06.24.11.16.12.03.03.03.04.16.02 20.03.03 20.14.06.06 20.03 20.03.10 20.06.14.06.03.06.06.11.04.06.03 20.06.16 20.03.06.05 20.24.06.06.08 20.06.03.06.06.03.01 20.03.03.03.06.03.06.18.17 20.01 20.04.12.04.06.27 20.14.24.06.06.16.15.02 20.17.09.04.02 20.03.03 20.04.06.06.04.04.04.03.09.17.02 20.03 20.03.15.06.03.06.06.06.06.19.04.04.24.04.20 20.04.13 20.48 .06.03.06.09 20.06.06.04 20.06.04.06.10.06.24.24.03 20.24.24.03 20.04.06.04.04.20.

06.16 20.27.06.27.03.05.20 20.06.27.18 20.06 20.26 20.03.06.27.06.01.03.05.06.05.03.05.05.21 20.03.27.06.03.01.03.27 20.01.03.06.03.05.03.11 20.01.26.03.01.05.03.01.05.06.06.01.06.27.03.06.10 20.03.01.06.03.30 20.34 20.22 20.22 20.26 20.26.26.29 20.06.12 20.27.03.27.12 20.03.03.28 20.27.03.26.33 .03.15 20.05.26.27 20.05.03.06.06.03.06.03.03.06.03.01.06.06.05 20.27.01.05.06.01.05.03.27.06 20.03.26.05.06.32 20.25.23 20.03.30 20.06.06.19 20.06.06.01.27.28 20.01.03.03.31 20.05.05.03.26.13 20.06.29 20.06.06.18 20.14 20.03.27.06.03.05.25 20.05.06.01.06.11 20.27.06.27.26.03.01.06.06.01.40 20.03.01.03.35 20.17 20.16 20.27.06.03.26.06.10 20.03.01.03.06.03.03.17 20.06.03.03.27.01.31 20.01 20.24 20.03.08 20.03.03.20.06.03.06.03.01.03.06.06.20 20.03.06.03.01.21 20.20 20.05.39 20.06.06.26.03.03.05.01.33 20.06.01.06.27.06.06.06.23 20.03.14 20.05.04 20.27.03.06.06.21 20.06.27.01.03.08 20.05.09 20.27.27.27.06.06.06.03.36 20.05.03.06.27.05.19 20.27.05.37 20.03.19 20.06.03.24 20.27.06.03.03.06.27.32 20.06.

06.43 20.04 20.02.01.06.02 20.54 20.55 20.06.01.03.06.01.06.12.03.06.03.05.05.01 20.06.01.03.06.01.01.03.01.06.06.06.03.01.07 20.03.03.05 20.04 20.06.06.06.01.05.12.58 20.07.05.06.06.42 20.03.01.06.01.06.03.51 20.06 20.10 20.11.01.01.10.02.05.06 20.01.06.06 20.03.03.06.02.05.05.05.56 20.06.06.03.03.04 20.44 20.05 20.53 20.60 20.03.01.05.01.01.11.06.01.06.10.06.47 20.03.39 20.01.01.11.01.61 20.06.01.07 20.06.48 20.20.06.01 20.03.03.03 20.01.05.10 20.07 20.09.06.01.03.03.12.57 20.11.36 20.06.06.05.01.05.01.03.01.06.06.06.03.09.05.05.03.01.03.03.35 20.06.03.06.02 20.03.03.03.06.03.03.01.11.03.06.03.02.03.01.37 20.01.02.05.03.01.03.03.05.34 20.06.06.38 20.02 20.03.06.06.01.03.01.06.06.01.06.01.01 20.09 20.03 20.03.06.50 20.06.02 20.07.03.01.01.05.03.01.06.03.08 20.12.05.02.11.03 20.03.01.11.03.01.06.03.05.03.01.01.06.45 20.59 20.12.03.10.09.06.03 20.49 20.03.06.03.03.41 20.06.52 20.03.01.03.05.05 20.05.06.01.02 20.03.01.01.05.07.05.01.06.03.01.46 20.63 20.01.01 20.03.08 20.06.01.06.62 20.01.06.01.09.05.06.06.01.05.03.01.03.12.05.03.06.01.06.01.01.01.01.03.11.01.40 20.05.05.05.08 .03.12.05.03 20.02.01.03.

01.06.06 20.06.03.03.01.02.03.17 20.01.06.01.01.05 20.03.01.06.01.11 20.01.01.22 20.06.01.06.26 20.01.06.13 20.03.03.04.02.03.14 20.10 20.01.03.06.02.01.06 20.03.06.03.04.06.03.04 20.06.02.03.18 20.01.03.01 20.01.01.08 20.03 20.06.03.01.03.03.02.03.06.06.04 20.24 20.01.03.06.20 20.03.01.04.06.06.05 20.25 20.01.06.06.03.01.06.03.03.03.03.01.03.03.03.06.01.03.34 20.01.03.03.01.01.02 20.02.01.01.06.03 20.06.03.03.06.03.03.01.01.03.03.03.30 20.21 20.02.13 20.02 20.07 20.03.02 20.03.01.03.03.06.02.16 20.06.06.01.27 20.01.03.02 20.28 20.03.03.06 .15 20.01.03.03.02.01.03.03.06.05 20.01.04.03.03.03.01.01.07 20.01.01.01.02 20.03.01.03.03.14 20.06.06.03.06.03.06.03.04.03.03.02.02.03.06.03.02.06.06.09 20.03.01.01.11 20.09 20.03.06.31 20.06.03.06.02 20.06.03.03.06.03.06.06.01.03.03.01 20.01.01.01.06.20.06.03.02.12 20.06.15 20.04.06.03.06.03.01.10 20.03.06.01 20.03.03.06.01.05 20.03.04.01.01.01.01.03.01.01.03.01.06.06.01 20.06.19 20.02.04 20.03.09 20.06.06.01.23 20.03.03 20.10 20.06.03.03.03.06.29 20.06.01.12 20.02.01.01.06.01.06.03.01.06.03 20.03.03.01.01.02.03.06.03.01.03.03.03.03.06.03.03.01.01.03.08 20.02 20.

06.01.06.01.06.01.06.04 20.01.12 20.02.06.06.06.06.04.04.01.20.03.06.04.22 20.06.06.08.03.01.01.03.03.05.03.23 20.04.01.15 22.03.06.01.04.01.01.06.15 20.03.03.06.01.01.04.03.06 20.01.06.06.01.04.03.06.03.04.03.05.05 20.01.05.18 20.04.06.03.04.05.01.03.01.06.04.14 20.04.23 22.01.01.04.10 20.03.01 20.01.06.03.01.03.08 20.04.05.04.01.06.06 22.01.04.27 20.06.05 22.01.01.06.11 22.06.04.06.01.07 20.03.06.04.06.06.06.03.18 22.04.03.06.21 20.04.06.01.28 20.02 20.13 22.05.04.01.01.06.20 20.03.05.07 20.03.03.03 22.04.04.06.14 22.05.20 22.01.04.16 20.03.03.03.01.08 22.03.06.03.03.13 20.03.17 20.05.21 22.16 22.04.06.03.24 20.01.11 20.01.05.19 22.05.09 .12 22.01.03.05.03.03.01.01.32 20.06.06.01.03.01.06.12 22.01.08 20.06.03.03.06.01.03 20.19 20.04.01.22 22.03.04.03.33 20.10 22.01.06.06.01.04.01.01.29 20.05.04.01.01.03.01.06.04.26 20.01.01.30 20.25 20.01.03.04.01.06.17 22.01.01.31 20.01.03.01.06.01 22.06.04.03.06.01.06.06.04.01.06.08 22.01.03.06.01.03.03.09 20.03.06.01.03.01.03.01.06.04.01.02 22.02 22.04.01.01.03.01.03.08 22.03.09 22.01.06.01 22.01.04.01.03.

09.05.01.02.03.01.02.07.04.15 20.01.05.02 02.20.01.01 22.02.10 22.03.01 20.06.17 02.05.01 22.05.02.03.01.04.01.03.01.02.02 20.02 .03 20.05.20.01.03 22.05.01.04.05.01.04.04 22.01.01 20.06.09.06.02.15.19 20.20.04 22.04.05.03 20.06.02.01.05.01.01 22.04.05.02.01.01.05.05 22.01.06.05.03.04.03.05.13.15.04.02.03.02.04.01.12.01.06.03.05.01.07.15.03.01.01.01 20.05 20.08.04.01.01.01.01 22.04.01.03.20.01.02.01.05.01.15 22.03.06.05.05.02.02.05.03.01.02.04.05.04.12 22.06.08.01.05.22.01.20 20.01.09 22.05.16 22.02.01.01.06.17 22.01.08 22.01.04.02.05 02.03 22.01.02 22.06.01.06 02.01.06.05.01.02.01.01.01.01.01.08 22.03.02.05.13 20.03.04 20.01.03.03.01.02.01.01.01.01.01.02 20.06.02.15 22.01.02.05.04.17 22.01.04 20.01.05.04 22.28 20.06 20.01.01.15.02 22.04 20.01.03.02.11 22.01.01.09 22.01.04.01.05.05.02.06.01.01.16 22.01 20.20 02.07 20.01.01.09.13 22.01.05.15.01.17 20.01.01.01.03.06.01.03 20.01.02 20.20.05.01.01.03.05.01.03.03.03.04.06.01.05.01.01.18 20.01.01.01.04 02.05.01.01.03.10 22.01.03.03.05.01.18 22.01.01.06.01.11.14 20.02.20.16 20.05.09.01.01.11 22.01.12 22.20.01.01.

04 20.03.03.05.03.02 20.03.01 20.03.05.01.03.03.04 20.04.07 20.11.07.04.05.03 20.01 20.08.54.05.01.03.01.05.04.03.05.05.05.05.02.01 20.03.01 20.02.08 20.04 20.03.04.05.03.05.05.05.03.01.08.04.05 20.04.02.03.06.10.03.04.05.05.08.03.03.05.03.05.01 .02.04.03.01 20.01.03 20.02.08.05.08.05.01 20.05.05.03.04.08.02 20.03.02.01.03.03.02.05.03.03.05.03.05.05.03.05.03.12.01.02.03.04 20.03 20.03.04 20.01.03.03.04.03.08.01.03 20.04 20.01 20.08 20.05.03.05.03.02.01.05 20.01.11.20.02.04.01.08 20.08.04.03.14.08.05.01.05.06.02 20.05.03 20.13.07 20.05.03.01.06.08.09.10.02.05.03.02.05.05.02.08.02.05.08.01.03.02.04.08.54.03.01.05 20.04.01.05.05.05.03.05 20.04.02.05.03.03.05.08.03.02.03.05.08.02.05.03.02.08.04.01 20.08.03.03.05.04.01 20.01 20.01 20.05.06 20.05.03.01.04.02 20.04.05.11.05.05.04.08.03.04.05.03.03.05 20.01.03 20.01.06 20.05.08.01 20.09 20.08.05.02.03.02.03.03.05.04.03.05.05.04.05 20.05.02.03.07 20.08.05.08.02.04.03.01 20.09 20.01 20.04.05.03.05.03.05.04.04 20.02 20.05.09 20.02.02.06 20.03.01 20.01 20.05.05.03 20.02 20.01 20.03.02 20.03.03 20.03.03.08.05.03.08.02 20.05.03.02.03.03.04.03 20.54.08.02 20.06 20.

01.63.03.01.14.12.14.14.01.03.05.12.08 20.05.05.02.05 20.03.14.15.05.03.01.12.08.03 20.05.02 20.15.03.01.04.03 20.01 02.03.03.05.03.05.04.01.14.04.12.13 20.05.14.03.05.14.01 20.04.05.05.12.63.12.04.05.05.03.19 20.01.01.03.15 20.05.05.02.05.03.05.03 20.08.03.05.05.05.01.05 20.05.03 20.05.06 20.14.16 20.04.01 20.12.05.21 20.04 .01 02.01.03.01.12.04.12.03.04.03.01.02 20.23 20.05.10 20.04.12.02.03.01.02 20.63.20.03.01.04.08 20.01.02 20.63.05.04 02.01.05.14.05.02 20.20 20.05.04.14.01.04 20.05.03.17 20.01 20.17.04.01.05.05.05.03.05.05.01.12.05.01.08 20.03.01 23.01.02 20.12.03 20.05.11 23.12.14.05.11 20.02.03.03 20.09 20.01.05.03 20.03.01.07.03.03.07 20.01.16.03.03.01.05.01.03.01.03.05.14.05.04.03.02 20.04.14.12 20.01.15.06 20.03.05.04.04.06.10 20.04 20.03 20.14.04.05.06.03.05.08.01 20.03.12.05.08.22 20.04.63.12.05.05.01.63.01.01.14.03.12.07.05.02 20.04 20.14.03.03.05.01 20.05.63.02 20.08.02.03.03.03.03.05.07.14.14.14 20.03.11 20.05.02 20.12.01.14.05.05.01.14.07 20.15.05 20.12 20.01.03.04 20.07 20.01 20.01.

40 20.04.98 02.01.01.08.04.04.84.45 20.02.04.08.04.04.10.04.04.01.16.14.01.12.08.02.04.01.32 20.02 02.14.03.04.09.113.04.24 02.08.01 02.04.02.04.04.19 02.01.78.44 20.01.04.01.01 02.08.04.01 20.01 02.04.01.04.30 20.04 .11 20.05.12.02.08.28 20.02 20.12.08.04.04.04.08.04.147 20.09.78.04.38 20.04.04.18 20.04.09.08.04.01.11 20.04.04.12.08.04.01.73.15 20.04.01 02.02.48 20.05.04.05.03 20.08.04.01.04.03.09.08.19.04.94.26 20.10.43 20.09.08.03 02.01.23 20.05.09.42 20.12.08.14 20.04.01.34 20.08.04.04.04.04.01.28 20.04.05.08.17 20.01.04.08.06 02.08.01.04.01.04.04.04.05.02.08.02.09.03.47 20.08.04.49 20.04.08.08.01 02.04.02 02.04.01.39 20.08.29 20.109.04.08.08.04.01.03.04.04.01.08.04.08.08.08.36 02.03.08.08.08.04.01 02.08.03 20.08.27 20.01 02.01.09.08.04.05.08.04.01.19.04.02.25 20.02.09.46 20.27 20.26 20.02 20.04.02.04.04.08.37 20.08.02 02.05.16.18 20.03.05.02.35 20.08.05.04.04.04.08.04.04.33 20.04.09.01.09.03.04.94.03.04.80.19 20.36 20.08.08.08.03.02.02.108.08.04.07 20.05.05.04 02.08.01.04.01.31 20.41 20.

08.04.08.02.08.02.08.08.08.06.02.04.06.02.25 20.04.08.04.01.08.22 20.14 20.06.03 20.04.10 20.64 20.23 20.08.04.67 20.04.02.08.02.04.04.08.01.11 20.02.68 20.06.02.08.60 20.43 20.02.06.06.08.69 20.04.04.08.54 20.06.49 20.08.01.01.04.06.06.06.02.08.06.04.08.04.06.04.04.04.01.01.04.02.04.06.06.01 20.04 20.01.06.08.08.08.16 20.04.06.06.04.06.08.06.08.08.02.08.02.02.08.04.06.08.02.74 20.08.02.04.02 20.04.66 20.06.02.04.06.04.04.06.04.52 20.01 20.08.03.02.08.04.04.02.02.46 20.02.02.51 20.13 20.04.08.04.30 20.15 20.07 20.02.06.04.07 20.08.06.08.08.04.08.06.12 20.04.01.04.04.08.08.04.08.02.02.04.02.06.01.48 20.02.73 20.06.06.24 20.65 20.02.02.02.02.72 20.08.08.01.02.08.53 20.02.04.04.04.04.08.01 20.04.04.06.08.02.03.02.04.08 20.04.09 20.02.06.01.32 20.06.08.04.08.08.08.04.06.06.04.58 20.02.04.04.08.02.04.04.06.04.08.02.08.08.06.04.06.09 20.16 20.04.04.04.02.20.02.02 20.71 20.04.06.06.06.122 20.01.08.06.04.06.04.06.123 20.02.04.05 20.08.04.08.06 20.37 20.02.04.04.02.04.08.04.06.08.08.02.04.06.61 20.04.75 20.08.59 20.06.08.76 .04.08.02.26 20.08.04.70 20.02.06.55 20.02.02.44 20.124 20.02.56 20.04.08.36 20.08.06.02.

28.04.01.01 20.03 20.17.01.03.01.02.28.06.02.01.02.04.08.02.04.04.08.01 20.08.04.02.10.08.04.08 20.08.02.02.08.15.08.08.05.02.02.02.02.04.03.04.04.17.08 20.20.09 20.01 20.08.08.12 20.28.08.23 20.28.01.02.04.09 20.83 20.08.06.02.08.15 20.02.01.08.08.02.04 20.05 20.08.02.01.02.08.02.22 20.06 20.08.04.02.03 20.11 20.02.02.14 20.01 20.02.08.08.81 20.01 20.02.30.08 20.08.28.08.02.29.08.12 20.09.02.04.28.01 20.02.03.08.02.08.03.05 20.06.03.09 20.02.02 .02 20.01.24 20.02.29.30.02.03 20.08.28.08.01.08.01.08.02.07 20.02.08.30.08.08.29.04.04.08.18 20.01 20.11 20.08.08.08.01.01.78 20.09.16 20.28.02.03.01.06.03.08 20.08.05.08.02.04.04 20.02.30.10 20.01 20.02.02.08.04.02.17.08.08.02.03.01.04.02.04 20.08.08.02.08.08.02.30.26.08.04 20.02.04.02.01.03 20.08.30.08.01.08.08.07 20.04 20.04.07 20.02.06 20.08.01.30.09.84 20.26.02.02 20.04 20.82 20.08.08.02.05 20.02.06.06.29.17.08.08.01.06 20.08.30.02.08.04.02.02.03.02 20.08.01.13 20.77 20.02.01.05.05.01.01.02.08.01.09.30.80 20.01 20.02.02.02.02 20.28.08.02.02.02.30.09.09.08.11 20.02 20.04.08.06.02.05.29.

02.03.18 20.01.40.08.03 20.02.02 20.38.02 20.01 20.01.07 20.31.03 20.02.40.01.16 20.03 20.02.01.10 20.07 20.40.02.01.31.08.38.01 20.03 20.01 20.03.36.08.08.02.03.02 20.05 20.07.02.02.08.41.02.01 20.02.31.02 20.06 20.02.08.36.02.30.04 20.04.02.08.03.01.04.01.01.05 20.02.08.19 20.08.01.08.02.06 20.31.03 20.08.05.04 20.01.01.02.08.08.02.01.02.40.03 20.08.31.08.08.04 20.02.01.31.09 20.02.04.08.05.02 20.08.02.20.08.08.02.01.08.40.08.36.01.04.40.07.35.01 20.09 20.08.02.01.02.08.02 20.11 20.04.01.02.07.01.01.02.08.08.01.01.04 20.02.08.17 20.01.08 20.09 20.05.01.02 20.02.02.01.01.03 20.08.08.02.35.05.08.32.40.02 20.08.01.02.30.05.01.02.01 20.40.03.01.08.08.08.08.07 20.08.08.07.08.04 20.08.38.38.09 20.01 20.08.03.01.01.01 20.08.02.08.08.02.40.01.08.03 20.05.01.01.40.02.08.38.08.02.01.38.08 20.08.41.08.05.20 20.01.01.02 20.05 20.01.05.01.01.01.08.38.01 20.01 20.01.11 20.08.02.02.08.02.01.01.13 .08.05.08.08.08.01.02 20.01.40.01.08 20.38.08.02.08.01.01.02.02.40.35.40.01.41.10 20.08.02.02.02 20.40.31.08.02.02.01.01.01 20.01 20.37.01.08.04.01 20.01.02.05.07.08.08.

04.02.03.02.02.01.02.08.06 23.04 05.03 23.01.02.02.19 .18.33 20.05 20.57 20.08.15 20.11.10.02.20.02.01.01.04.02.02.02.02.04 23.13 20.04.01 20.62 20.08.02.01.08.08 20.01.01.02.01 20.02.04.04.06.06.04.15 20.02.02.01.08.02.01.01 20.10.01.02.08.01.01.02.09 20.10.02.02.08.01 23.01.02.02.15 20.02 20.01 20.01.72 20.02.01.03.08.02.11.02.93 20.02.01 20.10.04.08.08.05.10 20.05 23.05.07 20.01.01.03.03.02.08 20.04 20.03 20.10.07 20.02.22 20.02.07.02.11.10.01 23.05.08.02.06.30 20.03 20.02.07.10.08.09 20.02.08.04.02.02.10.02.17 20.10.73 20.02.08.07.02.01.01.48 20.04.14 20.08.02.11.02.02.02.11.11.01.02 23.24 20.04 20.02.02.27 20.06.01.06 20.06.08.01.36 20.04.06.08.02.99 20.08.10 05.02.02.10.11.10.95 20.01.08.08.02.01.10.10.01.01.02.02.16 20.08.10.02.01.18 20.01.07.03.04.01.02.02.02.02.02.02.01.02.01.14 20.01.01.02.04.01.07.10.08.06.04.08.02 23.01.04.02 20.06.10.01.04.06.08 23.02.02.04.04.01.04.03.02.04.08.01.08.04.07.08.10.01.08.02.01.02.01.78 20.03.01.08.08.10.02.02.02.09.02.11.02.06.08.06 20.08.02.10.04 20.01.18.92 20.03.19 20.46 20.10.04.02.06.04.16 20.01.08.05.

01.01 20.03 20.01.03.01.10.02 20.13 20.05 20.02.02.02.05 20.01.10.02.16 20.01.10.10.06 20.01.01.10.01.01.01.10.03 20.02.01.01.02.03 20.01.11 20.10.02.03.02.02.10.10.06 20.01.03.02.09 20.10.02.01.02.01 20.02.03.01.03.02.10 20.15 20.10.01.01.01.01.02.10.04 20.01.01.01.10.02.01.02.02.01.10.07 20.01.01.01.01.01.01.01.01.02.11 20.01 20.02.01 20.02.01.06 .10 20.10.10.01.12 20.10.01.02.01.03.02 20.17 20.01.02.07 20.01.02.10.02.15 20.10.02.01.10.03.10.01.01.02.01.01.10.01.02.02.10.10.01.08 20.01.01.02.01.02.01.10.02.02.01.01.10.15 20.01.25 20.07 20.01.10.01.10.02.02 20.01.02.01.01.01.10.02.02.01.02.02.08 20.01.02.03.01.01.28 20.01.02.02.01.02.02.10.20 20.18 20.03.02.02.10.02.01.01.02.06 20.02.01.01.10.08 20.10.01.10.10.01.01.10.02.10.01.03.10.10.10.01.27 20.02.01.10.01.02.02.01.04 20.01.10.10.02.10.10.01.02.01.09 20.04 20.10.01.02.16 20.01.06 20.02 20.02.01.10.02.02.01.01.03 20.10.01.01.02.01.02.01.03 20.02.01.10.10.12 20.01.05 20.14 20.01.05 20.10.10 20.02.02.01.02.04 20.10.01.10.10.01.04 20.10.01.01.14 20.01 20.10.01.10.05 20.01.01.13 20.21 20.01.01.20.10.02.03.02.10.01.03.10.01.02.01.10.09 20.01.02 20.10.

02.01.04.02.02.10.01.03.55 20.07 02.02 02.02.01.01.02.01 23.10.01.06 23.04.10.03.04.04.04 02.13 20.10.07 23.58 20.04.01.03.03.01.06.04.26 23.01.02.02.11 20.11.08 20.11.10.03.10.01.02.06.09 20.60.02.06.01.01.01.03.02.01.01.05 23.10.06.05.10.11.06.06.06.06.01.56 20.11.11.01.02.06.03.02.01.06.04.10.02 20.01.01.02.53.01.01.03.01 02.05.68 23.03.04 20.03.20.01.11 23.10.59 .11.01.03.02 02.02.16 20.02.06.22 23.06.04.20 20.04.01.04.04.02.11.11.02.01.06.01.04.09 20.10.04.02.13.03.60.04.03.01.12.10.05.11.03.10 23.04 23.03 23.02.01.04.01.06.02.01.01.10.15.03.10.06.10.02 23.03.01.01.08.10.03.04.60.03.01.01.02.01.10.01.03.12 20.01.04.10.18 20.01 02.107 23.05 02.03.02.06.01 02.01.06.11.02.01.01.53.02.14 20.03.06.10.01.04.06.02.02.01 20.01.01.07 20.06.03 02.04.04.04.02 20.01.01.19 20.01.10.04.01.11.10.02.57 20.04.03 20.53.02.15 23.01.02.01.04.06.17 20.02.02.53 20.10.01.09 02.60.07 20.03.10.10.02.02.11.01.01.10.06.01.11.12 20.16 02.03.01 02.01.10.02.54 20.03.01.06.11 20.03.03 02.11.02.03.05 20.01.03.12 20.06.02.05.06 20.04.01.04.03.60.04.03.04.11.01.01.02 20.15 20.03.10 20.01.02.02.01 02.03.

03.01 20.08.04.08.04.08.04.08.03.04.01 20.63 20.04.04 20.43 20.04.03.04.46 20.02 20.04.04.20.03.54 20.08.03.04.04.03.21 20.03.03.36 20.03.03.03.08.03.04.62 20.03 20.03.08.03.08.04.08.02 20.08.03.03.39 20.08.03.03.04.08.03.08.41 20.52 20.04.03 20.53 20.04.03.47 20.04.66 20.03.04.03.08.51 20.15 20.03.08.04.08.48 20.04.25 20.03.55 .08.04.08.03.03.26 20.03.03.13 20.08.17 20.03.08.04.04.03.08.33 20.34 20.04.04.08.08.35 20.03.08.08.08.20 20.03.10 20.08.03.04.04.04.03.06.04.08.07 20.44 20.08.42 20.06.04.19 20.03.04.03.04.04.08.08.04.03.31 20.08.03.04.12 20.04.04.03.05 20.04.04.04.04.08.50 20.08.08.06.03.03.04.04.08.03.03.08.04.64 20.23 20.04.08.08.08.08.04.37 20.04.04.04.04.06 20.03.03.45 20.08.28 20.40 20.03.03.03.04.04.03.03.30 20.04.04.08.03.03.08.03.38 20.08.24 20.04.27 20.04.04.29 20.11 20.03.22 20.03.04.03.08.04.08.16 20.04.04.08.61 20.04.03.04.04.08.03.03.03.49 20.09 20.08.04.08.03.04.04.08.03.14 20.60 20.18 20.04.08.

04.59 20.04.04.03.11 20.04.03 20.03.04.06 20.04.31 20.04.03.03.04.03.59 20.04.03.39 20.20 20.04.04.04.04.04.38 20.04.04.03.03.13 20.03.03.04.03.03.03.47 20.08.51 .09.03.04.04.01 20.04.03.30 20.04.04.49 20.03.03.04.08.04.04.03.24 20.03.04.03.04.03.03.09.04.03.27 20.04.14 20.03.03.04.01 20.04.03.03.04.60 20.04.01 20.03.61 20.04.04.36 20.03.05 20.48 20.04.03.04.04.03.04 20.21 20.04.04.03.03.04.04.04.03.04.04.04.17 20.04.08.04.04.05 20.03.04.42 20.03.03.03.08.04.03.04.04.04.44 20.03.04.04.09.03.03.03.09 20.41 20.04.04.04.04.50 20.04.04.03.57 20.04.04.40 20.03.03.04.02 20.03.04.58 20.10 20.04 20.04.58 20.38.03.03.28 20.37 20.03 20.04.04.04.04.04 20.43 20.04.04.03.25 20.04.03.03.04.04.04.04.04.08 20.23 20.04.04.04.03.03.04.03.03.45 20.08.04.04.19 20.08.04.04.04.03.34 20.04.22 20.03.03.03.03.15 20.60 20.03.03.04.04.07 20.03.03.04.04.46 20.04.04.04.03.03.26 20.04.04.04.03.56 20.02 20.03.04.03.03.04.04.04.20.04.04.04.02 20.03.04.29 20.

44.06.06.06.44.164 20.01.02.10 20.05.01.40 .02.03.42.44.08.03.08.02.05.44.08.19 20.34 20.33 20.05.54.08.03.01.29 20.08.02 20.16.08 20.03.03.02.08.06 20.08.04.03.44.02.08.03.05.03.07 20.44.33 20.26 20.05.06.02.113.02.01.03.05.44.17 20.08.11 20.09 20.02.08.44.30 20.03.15 20.08.03.02.08.01.03 20.44.03.06.44.01.02.03.02.36 20.13 20.02.37 20.03.23 20.159 20.01.08.08.02.16.09 20.02.27.19 02.22 20.03 20.44.04.44.06.18.44.01.21 20.02.14 20.06.08.02.02.16.08.157 20.04.10 20.27.03.160 20.08.243 20.02.08.16.08.02.44.01.03.12 20.01.02.08.01.03 20.05.08.20.52 05.09.44.02.25 20.44.44.02.02 20.02.02.18 20.11 20.05.03.44.03.08.04 20.02.01.01.01.02.03.44.42.12.05.06.44.05.32 20.44.05.06.27 20.02.08.08.08.03.44.18 05.212 20.16 20.03.28 20.18.02.01 20.08.44.44.01.05.16.24 20.38 20.44.16.03.09.04.44.08 20.08.08.35 20.02.01.02.44.06.03.04.08.066 20.02.06.03.02.03.32.44.08.31 20.081 20.44.08.02.19 20.02.02.02 20.02.44.02.02.06.44.20 20.03.39 20.16.16.03.44.05 20.02.02.08.77.44.03.02.05.05.02.12 02.08.

44.02.02.08.02.08.44.10 20.02.08.54 20.07 20.02.44.08.02.02.44.08.02.64 20.20.02.53 20.44.08.44.66 20.67 20.08.44.02.08.69 20.02.68 20.71 20.02.44.08.44.02.02.08.08.02 20.02.46 20.02.44.44.02.52 20.02.07 20.44.08.02.02.58 20.44.48 20.02.04.08.104 20.83 20.08.08.08.44.08.08.02.02.02.02.60 20.08.44 20.12 .44.56 20.08.102 20.05 20.06.44.01.44.02.82 20.08.08.06.02.06 20.04.02.08.08.44.08.01.01 20.44.62 20.02.03 20.08.35 20.02.63 20.02.76 20.08.44.02.42 20.65 20.44.02.44.08.44.08.02.08.02.02.08.02.44.02.78 20.44.81 20.02.47 20.84 20.02.44.51 20.44.02.44.08.02.02.04.08.02.02.02.44.45 20.44.08.44.44.02.02.101 20.02.01.08.79 20.01 20.70 20.08.02.73 20.08.04.103 20.04.08.08.08.04.44.49 20.44.02.08.55 20.44.08.01.44.59 20.02.08.44.44.08.02.41 20.02.08.02.44.02.61 20.08.08.08.02.44.08.08.08.08.50 20.44.08.37 20.43 20.44.08.08.44.08.01.04 20.06.75 20.08.105 20.44.06.44.44.08.44.44.02.08.74 20.02.03.72 20.77 20.44.08.57 20.08.80 20.44.02.44.08.02.

24 20.09.08.09.04.01.09.09.07.03.01.79 20.82 20.01.03.02.02.09.03.01.01.98 02.09.08.03.01.01.02.09.17.06 20.01.23 20.08.67 20.04.04.02.26 .07.14 20.08.11.09.26 23.08.04.94 20.62.01.20.108 23.01.18.74 20.01.09.04.97 20.04.09.01.02.173 20.02.04.09.04.01 05.09.09.13 23.05.02.09.08.90 20.09.89 20.11.55 20.11.02.01.81 20.02.09.09.02.09.01.02.04.03.04.09.05.01.16 20.08.05 05.09.02.12 23.01.01.01.02.01.01.09.09.22 20.08 20.01.01.08.03.01.04.02.09.09.01.19 20.02.04.09.08.11 23.32 20.04.08.02.04.08.07 20.02 05.04.04 02.18.01.03 20.01.05.21 20.04 05.01.28 20.61 20.01.09.08.02 23.01.04.02.02.09.63 20.01.29 20.05 20.04.86 20.02.07.09.65 20.02.01.08.02.20 20.02.02.10.66 20.08.08.09.01.09.02.96 20.06 20.24 20.71 20.02 20.09.01.02.04.64 20.75 20.09.02.01.09.09.87 20.09.05.04.09.08.02.09.03 05.04.21 20.18.27 02.08.03.04.08.85 20.11.09.25 20.04.09.88 20.01.09.09.09 23.01.02.04.01.08.01.01.02.02.03.01.01.04.07.09.02.09.11.04.04.09.10 23.01.03.05.02.01.56 20.01.18.01.07.02.18.09.02.28.09.

09.09.09.09.226 20.09.09.09.09.01.09.09.203 20.01.09.22 20.09.09.106 20.09.01.150 20.01.01.09.205 20.09.26 20.09.159 20.01.01.233 20.238 20.09.25 20.09.01.09.117 20.01.09.01.09.01.01.09.09.244 20.01.09.09.153 20.09.09.149 20.148 20.261 20.01.20.142 20.250 20.09.01.09.194 20.09.206 20.239 20.02.09.201 20.09.09.09.09.01.152 20.09.01.09.144 20.231 20.09.01.09.09.01.09.09.09.09.09.09.01.09.01.09.09.01.09.01.09.16 20.01.09.01.01.275 .09.01.242 20.01.09.171 20.220 20.01.01.09.09.24 20.09.09.01.09.09.09.09.09.162 20.09.118 20.09.09.16 20.09.160 20.09.09.01.09.116 20.09.209 20.202 20.09.196 20.01.101 20.141 20.09.09.09.01.01.107 20.09.01.09.09.09.175 20.113 20.09.01.09.02.156 20.110 20.01.09.01.09.108 20.09.01.09.01.01.185 20.21 20.123 20.01.01.01.09.09.09.09.09.01.102 20.01.01.09.09.09.01.09.01.09.09.09.252 20.01.09.09.09.01.09.09.09.01.09.09.178 20.167 20.139 20.09.267 20.09.09.09.01.166 20.19 20.265 20.168 20.01.09.09.01.09.09.09.09.09.09.09.01.01.01.09.09.09.217 20.01.01.09.

09.271 20.09.09.09.09.01.294 20.09.01.09.09.09.30 20.292 20.01.269 20.09.01.298 20.01.09.347 20.01.01.01.45 20.319 20.01.01.281 20.01.01.09.340 20.55 20.09.09.09.09.09.01.278 20.09.01.337 20.01.278 20.01.28 20.36 20.01.01.53 20.09.01.09.01.09.293 20.01.09.01.09.01.01.01.09.01.01.01.09.01.34 20.01.09.01.09.288 20.01.291 20.01.09.01.280 20.286 20.01.01.09.01.285 20.09.305 20.304 20.09.01.09.09.01.01.32 20.09.09.09.09.283 20.09.01.372 .279 20.09.44 20.09.01.09.281 20.09.01.01.09.09.01.01.01.300 20.09.358 20.09.01.280 20.09.09.01.09.09.371 20.09.09.01.09.284 20.01.01.09.09.09.09.01.09.09.01.01.01.289 20.282 20.09.01.01.09.01.09.09.09.01.297 20.09.09.296 20.288 20.01.334 20.01.09.09.29 20.01.09.311 20.01.01.01.01.01.01.09.342 20.287 20.01.09.09.09.01.09.01.09.01.01.09.01.09.290 20.301 20.297 20.09.01.299 20.01.01.01.33 20.20.295 20.282 20.09.09.01.09.09.01.28 20.01.01.317 20.09.09.318 20.01.09.09.01.09.290 20.09.09.09.09.01.09.315 20.295 20.09.09.09.01.09.09.09.369 20.09.

09.09.03.07.01.01.01 20.01.09.01.09.01.446 20.384 20.387 20.01.03.09.07.09.01.09.01.09.01.79 20.75 20.09.01.01.09.40 20.01.03.01.01.416 20.01.09.09.09.01.375 20.63 20.01.01.18 .01.01.09.20.01.09.09.01.01.461 20.01.09.501 20.09.01.09.438 20.502 20.01.09.01.03.03.96 20.38 20.09.43 20.02.01.61 20.09.378 20.01.09.01.09.01.01.09.09.09.01.09.03 20.09.45 20.01.421 20.09.01.97 20.01.09.01.01.03.02 20.09.02 20.98 20.01.01.01.01.01.09.01.09.86 20.444 20.09.01 20.05 20.01.01.01.01.02.396 20.02 20.01.01.01.09.09.01.09.01.74 20.09.01.01.09.01.03.01.04 20.07.09.02.09.01.500 20.01.42 20.01.01.47 20.01.03.418 20.01.01.01.09.03.80 20.01.09.60 20.53 20.01.03.01.09.95 20.06.06 20.01.01.01.01.09.01.01.15 20.412 20.462 20.445 20.447 20.77 20.01.01.50 20.09.01.01.01.01.09.01.01.04 20.01.85 20.449 20.01.01.01.06.09.01.09.03.01.09.09.91 20.01.01.09.431 20.07.01.09.465 20.01.01.01.09.07.09.01.39 20.01.52 20.434 20.01.413 20.01.01.01.01.01.01.09.01.01.01.01.09.01.01.01.07.03.09.01.09.09.09.99 20.01.01.

01.01.200 20.01.09.236 20.183 20.251 .131 20.01.228 20.01.01.09.01.01.01.01.09.01.01.09.155 20.164 20.01.09.01.01.143 20.09.09.21 20.09.01.03.01.01.09.01.09.01.09.01.09.01.01.149 20.01.14 20.01.09.01.09.01.01.01.172 20.10 20.01.01.09.09.09.01.09.01.01.09.01.09.102 20.09.227 20.01.01.01.08 20.01.01.01.09.135 20.01.09.211 20.01.09.01.09.120 20.01.09.01.03 20.01.09.01.09.01.01.212 20.01.09.239 20.04.01.01.01.01.09.01.01.09.09.01.01.01.01.09.01.09.09.01.09.01.04.09.09.04.01.114 20.13 20.09.01.09.09.01.01.09.01.01.01.197 20.01.12 20.01.180 20.01.09.01.01.01.09.09.250 20.09.01.08 20.01.01.106 20.15 20.01.154 20.09 20.01.136 20.01.226 20.09.09.01.121 20.09.01.10 20.09.206 20.166 20.09.01.09.01.01.130 20.132 20.169 20.04.09.09.07.152 20.01.01.09.18 20.09.01.01.01.09.09.01.12 20.01.01.01.01.11 20.01.09.16 20.01.04.09.10 20.01.01.01.09.04.01.01.20.189 20.01.08 20.17 20.01.09.141 20.01.01.218 20.140 20.09.04.124 20.01.181 20.25 20.09.01.205 20.09.03 20.01.09.182 20.145 20.

02.01.05.05.06.06.05.01.05.06.01 20.01 20.05.05 20.04 20.01.05.01.01.05.05.01.05.06.05.01.05.05.10.02 20.02.10.09 20.01.05.01.01.05.04.01.04 20.05.04.01.02 20.01.02 20.04.05.01.02.05 20.01.01.02.02 20.01.02 20.01.02 20.01.06 20.01.13 20.01.01.06.02 20.01.01.01.01.01.01 05.03.01.01.03 20.18.01.02.03 20.01.03.03.02.01.02 05.05.01.01.05.04.05.05.02.05.05.01.04.01.01.01.01.01.05.01.01.02 20.03.01.10.01.02.05.05.01.02.03 20.01 05.05.01.05.01.01.04 20.05.01.01.08 20.01.03.26 05.03 20.02.01.08.06.01.01.05.07 20.03.01.06.02.01.01.06.01.02.01 20.05.01.02 20.06.02.05.02.10 20.05.06 05.01.04.01.01.05.01.06.06.05 02.01.04 20.01.01.01.05.03.01.01.01.10.01.01.06 20.04.09.01 20.01.05.04.01.19.02.04.06 20.01 20.01 20.02.02.04.02.06 20.01.06.03.05.02.05 20.01.02.03.10.01.19.01 20.03.01.02 20.03.01.05.03.03 20.05.05.05.05.07 20.02.03 20.01.05.06.01.03.04.04.20.10.03.01.18.06.01.01.05.01.01.05.01.02 20.04 20.03 20.05.01 20.01 20.01.01.01.05 20.05.01.01.01.01.03 20.04 20.01.05.19.05.01.01.02.02 20.01.01.05 20.01.01.05.01 20.06 .10.03 20.03.19.01.01.05.04.04.01.01.01 20.06.05.05 20.05 05.01.03.

02 20.04.01.04 20.03.02.04.04 20.06.08.09.08.01.01.08.09 20.08.08.04 20.01 20.07 20.08.01.01.01.06.01.03.01.06.01.06.01.03.08.13 20.01.08.01.01.01.01.01.01.03.06.01.01.01.01.01.02 20.08.01.06.05 20.01.01.05.03 .12 20.07.03.02 20.08 20.06.01.02 20.01.01.01 20.01.05.08.01 20.01.01.20.01.01.02.08.04.08.01.02.07.01.08.06.01.01 20.01.01.08.08.01.02 20.01.01.01.01.01.01 20.01.08.01.01.01.01.08.04 20.05.08.01.01.06.01.06.04.01.06.08.01.02 20.06.01.08.01.08.02 20.06.01.08.02 20.02 20.01.08.01.08.01.01.08.08.02.01.03 20.01.02.08.05 20.01.01.06.01.01.01.06.01.01.02 20.01.02 20.10 20.02 20.01.08.05.01.06.08.01.01.08.03.01.01.01.06 20.01.01.08.06.01.01.01.08.01.08.03 20.15 20.09.07.01.06.08.01 20.01.06.05.08.01.01.01.09.11 20.06.08.01.01.01.03.06.03 20.10 20.01.04.02 20.08.14 20.01.06.03 20.03 20.06.01.01.01.01.03 20.01.03.03 20.06.05 20.08.01.01.03 20.04 20.01.01.03.03 20.05.02 20.07.07.03.01.01.01.06.01.01.01.01 20.01.03 20.04.01.01.01.08.01.08.01.01.06 20.01.02.08.06.08.06 20.06.01.08.01 20.06.01.05 20.08.01.16 20.05.01.01.08.08.08 20.02 20.06.08.01.01 20.01.08.08.01.04 20.06.01 20.01.06.04 20.01.05.08.01.04.

01.25 20.01.01.47.01 20.47.01.01.02 20.33 20.01.26 20.03 20.05 20.01.05 20.01.01.12.01.01.27 20.01.45.01.01.01.47.19 20.01.01.01.02.18 20.01.47.47.21 20.01.01.12 20.47.01.01.53.03 20.17 20.01.01.47.02.01.01.01.01.03 20.28 20.52.01.01.01.23 20.53.47.10.47.01.53.29 20.01.01.01.13 20.01.12.01.01.01.12.01.01.01.47.32 20.09 20.01.04 20.47.12 20.47.01.01.01.53.20 20.47.24 20.01.12.06 20.01.02 20.01.01.31 20.01.01.12.01.47.01.01 20.47.08.47.10.47.01.01 20.47.01.01.01 20.01.15 20.02 20.04 20.01.01.53.01.47.01.01.41.22 20.01.47.01.01.11 20.02.47.01.47.01.01.01.01.01.51.01.10.54.01.01.14 20.47.54.01.15 20.01.01.01.01.47.01.01 20.47.40.02 20.01.01.01.07 20.08.47.01.01.01.47.05 20.40.20.07 20.47.52.01.01.30 20.01.01.02 20.01.51.11 20.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.08 .01.46.01.08.10 20.01.01.04 20.01.01.39.47.40.17 20.01.01.01.01 20.08 20.01.02 20.01 20.01.07 20.45.01.01 20.01.01.01.01.01.34 20.06.01.01.01.47.47.01.02.01.08 20.01.01.40.47.16 20.02 20.01.16 20.47.47.01.

60.01.10 20.01.62.04.04.01 20.15 20.12.01.01.01.01.10 20.61.57.04 20.03.54.02 20.01.01.09 20.01 20.04 20.59.01.02.12.05 20.62.01.07 20.01.01.01.01.01 20.01.05 20.01.01.01.01.61.02.13 20.01.04.20.01.03 20.01.01.01.01 20.01.12.01.03 20.01.09 20.01.14 20.02 20.01.01.02.01.04.01.02 20.01.01.04.12 20.01.01.17 20.01.08 20.01.01.01.11 20.01.10 20.59.01.62.03 20.01.01.01.08 20.04 20.59.04 20.01.01.59.01.13 20.02 20.01.01.01.01.05 20.11 .01.01.01.01.04.01.01.01.61.01.62.01.01.02.04.04 20.12 20.01.01.01.07 20.01.01.03 20.01.01 20.01.01.01.01.01.06 20.04.01.06 20.01.01.02.02.02.01.06 20.13 20.07 20.09 20.01.01.01.62.09 20.01.08 20.62.04.01.01.01 20.01.59.01.01.01.01.61.01.01.01.07 20.01.01.62.01.01.62.01.01.01.01.01.01.01.12.01.01.12 20.01.03 20.01.01.01.10 20.01.12.01.05 20.01.08 20.01.62.04.01.01.01.01.01.01.01.02 20.01.04.01.01.01.01.62.01.01.01.62.01.01.57.14 20.04.01.62.61.62.10 20.12 20.01.09 20.01.01.01.08 20.59.12.02 20.01.01.01.11 20.01.01.

01.12.17.02.14 20.01.03.03.01.01.20.01.20.01.04 20.01.09 20.01.01.01.01.01.01 20.01.08 20.03 20.04.12.01.03.21.01.12.01.01.02 20.01.01.01.03 20.08 20.04 20.01.01.12.12.03 20.12.01.01.01.12.01.01.01.01.01.04 20.01.19.02 20.17.04 20.01.12 20.17.01.01.27.01.01.01.03 20.20.01.01.12.12.16 20.17.24.14.07 20.04 20.01.01.04.12.01 20.01.19.02 20.11 20.01.02.10 20.06 20.02.04.13 20.01.02 20.01.01.01.08 20.01.04 20.01.01.12.01.06 20.01.01.05 20.01.03.06 20.12.21.01.02.04 20.01.01.12.01.12.12.20.01.01.03.07 20.01.01.01.01.12.01.18 20.01 20.02 20.12.01.01.06 20.16.01.12.01 .16.14.01.04 20.01.12.02.01.01.02.19.12.01.01.01.01.02 20.04.03.12.04.01.01.20.16.03.12.05 20.01.01.01.03 20.01.12.02.12.01.02.01.12.01.12 20.16.01 20.12.05 20.01.01.12.01.04.04.01 20.01.01.01.01 20.01.24.01.01.01.01.12.01.04.01.19.01.19.04.01.05 20.17 20.13 20.01.16.04.01.12.01.12.01.12.05 20.04.02.01.01.20.01.01.01.01.25.01.02.01.03.03.01.12.02.01.01.08 20.01.01 20.01.01.07 20.01.01.09 20.03 20.17 20.06 20.01.01.01.21.02.09 20.04 20.04.01.07 20.01.01.06 20.17.02.16.01.01.04.

38.01.01.04.03.01.36 20.03 20.01.01.05.03.06 20.01.30 20.01.01.04.03.05.39 20.01.01.07 20.03.05.04 20.03.02 20.36.04.01.32.01 20.01.01.04 20.05 20.38.02.05.01.01.01.05.01.05.02.04.05.04.02 20.03.05.33 20.05.01.31.03.04 20.03.06 20.05.36.01.04.04.01.31 20.07 20.01.03.01.01.06.34.01.03.05.04.02.02 20.04.37.44 20.02.06.16 20.01.01.05 20.01.05.03.04.25 20.01.37.01.01.01.07 20.01.05.01 .03 20.01.04.01.01 20.08.02 20.04 20.08 20.05.07 20.01 20.08 20.37 20.31.04.01.01.01.01.03.01.05.37.08 20.05 20.37.04 20.05.05.05.03.05.01.31.01.02.04.01.02.01.03.05.01.03.01.01.05.01.01.05.02 20.37.04 20.05.05.01.05.04 20.35 20.05.01.01.01.01.08.06 20.04.38 20.01.01 20.01.01.05.04 20.01.01.05.03 20.01.27.03.37.37.32.04.03.10 20.01.10 20.01.20.03.01 20.04.01.02 20.36.01.01 20.04.01.01.08.05.27.01.09 20.05.08 20.55 20.01.31.04.01.01.01.06 20.02.29 20.03.01.03.01.01.37.04.01.01.01.02 20.05.32 20.06.01.01.37.01.38.05.03 20.01.01.03.03 20.01.08 20.01.03.38.01.01.01.04.01.01.05.39.04.09 20.05.01.01 20.01.04.04.27.01.05.06.

19.01.02.13.02.03 05.01 05.07.19.07.05.02.01 02.02.02.19.02.19.02.03.05.02.16 05.19.19.01 05.01 05.04.14.11.03.02.18.02.19.02.11.05 20.03 05.19.01.02 05.02.02.11 20.05.04.01.13.40 20.02.01.05.06 05.02.02.01 05.01.02.47 05.03 20.02.01.07.19.02.01.02.02 05.07.03.18.02.20.02.02.45 20.01.01 05.02 05.05.02.46 20.13.02.05.02.03 05.07 05.09 05.07.02.02.01.04.02.05.02.13 20.26.19.26.05.01.02.03.02.01.01.05.03.07.19.19.01.03.01.02.19.19.07.02.01 05.02.08 05.01.02.02.14.02.19.04.11.05.02.01.02.19.19.05.19.02.02.04.01.01.05.07 05.01.07.05.03.02.19.19.11.02.05 02.02.04.02.33.04.19.02 05.04 05.13.02.02.05.01.56 .09.05.02.09.02.01.01 02.03.02.11.04.02.05.19.02.19.05.34 20.02.14.02.01.05.02.19.05 05.02.02.02.05.04 05.01.19.01.02.04.02.01.02.19.19.05.19.02.02 20.11.05.02.05.02.04 05.09.19.05.11.10.02.02.05.04.07.01.19.01 05.05.04 05.05.41 20.05 05.06 05.03 05.03.03.43 20.02.07.19.05.02.02.19.12 20.06 05.04.01.19.02 05.02.02 05.04.04.05.03.15.07.02.02 05.08 05.09 05.02.19.19.01.19.05 05.02.01 02.07.33.02 05.07.01.02.03.02.03 05.01 02.02.01.03.05.10 05.19.04.02.02.19.05.02.04.19.19.05.62.02.42 20.05.19.10.01 05.04.07.05.01 05.02.07 05.01.02.11.03.04.01.05.02.03 05.02.02.02.04.01.02.05.11.

01 05.03.07 05.01 05.02.02.07.03.04 05.19.02.06.05.01.06.19.19.05.02.03.05.09 05.19.21 05.02.01.04 05.03.19.19.19.12 05.03.06.02.05 05.06.11 05.05.19.09 05.27 05.06.02.07.01.02.02.19.02.02.02.03.01.02.02.18 05.02.01.06.23 05.02.19.02.06.02.03.02.02.19.06.01.19.02.17 05.19.06.06.01 05.02.03 05.02.06.26 05.19.02.01.02.06.01.01.19.02.05.02.02.07.10 05.06.02.06 05.05.02.19.06.19 05.19.01.19.06 05.03.05.06.19.02.02.03.19.03.02.19.02.02.06.02.19.19.02.01.08 05.03.08 05.05.15 05.06.19.02.02.06 05.06.07 05.19.02 05.70 05.03.02.13 05.01.24 05.02.02.06.19.19.19.02.02 05.19.03.19.06.06.04 05.05.01.02.06.01 05.02.06.03.05.02.19.03 05.19.61 05.03.03 05.19.02.05.09 05.06.02.10 05.19.01.02.02 05.06.02.19.19.19.06.07.02.26.06.06.02.02.02.03.19.02.06.06.02.02.06 05.01.01.03 05.01.19.19.02.19.02.19.19.02.01.02 05.06.01.02.05 05.03.05.01 05.19.06.02.19.02.06.02.07 05.26.06.06.02.06.19.07.03.05.02.02.73 05.07 05.02.22 05.19.01 .03.06.01.03.06.19.02.02 05.02.02.02.06.06.02.06.19.03.02.19.02.02.03.03.19.02.03.02.03 05.07.14 05.05 05.05.01.02.19.19.06.19.02.06.20 05.19.10 05.05 05.19.03.02.04 05.02.19.25 05.03.01.26.03.19.02.19.02 05.02.19.02.19.01 05.02.02.08 05.19.02.

11.02.19.11.19.02.03.02.02.02 05.02.19.02.07 05.01 05.19.24.19.19.05.02.11.03 05.03.01 05.08.02.11.11.05.02.02.02.02.02.03.02.02.61.14.19.19.05 05.05.45 05.02 05.19.03.03.02.02.02.02.08 05.58.19.19.02.02.03.02.61.02.58.03 05.01 05.19.02.19.01 05.11.05.07 05.19.16.05.09.19.05.13.19.19.03 05.59.24 05.11.02.04 05.03.19.01 05.02.03.01 05.14.02.02.05.02.65.02.67.11.02 05.02.19.02 05.03.01 05.02.03 05.02 05.03.02.02.04 05.19.19.19.61.02 05.02.02.02.03 05.63.15.19.02.05.02.19.03 05.02 05.19.19.07.03.02.59.19.07.02 05.58.26.19.02.57.02.06 05.02.02.19.19.01 05.07 05.67.21.02.02.03.19.02.02.19.01 05.19.05 05.06 05.20.19.01 05.02.19.02.19.03.03.19.60.10.03.05.02.67.07 05.02.03.19.02 05.19.19.05.02.11.02.07.01 05.02.19.19.09 05.19.11.05.03.02.06 05.02.03.26.19.19.02.05.19.03 05.07.02.06 05.19.02 05.03.02.02.02 05.02.03 05.01.02 05.02.02.05.03 05.03.19.03.19.05 05.03 05.11.02.19.13.02 05.01 05.02.05.02.19.05.13.02.02.08 .03 05.02.19.19.19.14.02.60.02.19.03.19.59.11.07.02 05.02.19.01 05.11.02.19.03.04 05.13.02.03.01 05.07.02.02.05.01 05.11.02.19.04 05.02.15.05.01 05.19.60.63.11.05.03.02.19.13.19.02.05.02.05.22.05 05.02.26.14.02.05.02.

19.02.10.19.01.05.19.17 05.10.16.04.02.04.04.19.06 05.12 05.02.33 05.19.02.19.04.02 05.19.02 05.04.19.02.05 05.10.02.05.01.10.06 05.04.01.10.146 20.10.04.02.03 05.19.01.04.10.10.04.05.28 05.02.19.19.05.19.19.19.01.04.05.15 05.04.07 05.10.02 20.01.43 05.05.01.01.19.01.13 05.10 05.10.01.19.02.01.04 05.02.11 05.04.10.02.19.17 05.01 05.05 05.04.18 02.01 02.10.09 05.01.46 05.04.04.69.04.10.10.19.04.10.01.10.14 02.05.19.01.02.01.05 05.02.01.45 05.04.05.19.10.04.01.04.04.04.04.05.12 05.10.04.10.19.01.19.19.04.05.02.14 05.05.19.16.19.08 05.02.02.02.19.04.01.19.02.04.04.19.05.04.07 05.04 05.01.06 05.08.04.16.10.06.19.02.14 05.18 05.01.02.01.07 05.01 05.29 05.06.16 05.02.02.01.01.10.10 05.02.04.01.08 05.02 05.10.01.03.01.04.04.19.02.30 05.01.19.10.07.04.19.01.19.06.145 20.71.01.19.01.10.19.02.05.04.04.04.04.04.10.04.19.19.19.10.19.39 05.01.04.03.09 05.02.01.11 05.03 05.38 05.19.19.04.19.05.01.19.01.01 05.19.44 05.04.02.04.03.05.02.04.02.19.19.10.13 05.04.147 .04.19.02.01.10.18 05.04.01 05.19.16 05.04.04.19.19.01.01.01.10.04.19.35 05.19.02.10.04.19.05.01 05.05.16.19.61.15 05.01.03.02.19.01.09 05.02.19.04.

16.01.198 20.02.01.02.17.01.01.02.02.02.16.02.02.109 20.02.02.01.266 20.16.02.256 20.16.16.01.02.16.16.01.01.20.01.16.01.208 20.17.264 20.01.275 20.273 20.16.02.267 20.17.16.02.01.16.01.16.02.268 20.02.02.17.01.01.02.02.02.01.02.17.02.218 20.16.233 20.17.02.01.02.01.16.189 20.01.01.16.02.16.252 20.01.01.02.152 20.01.01.01.02.214 20.01.018 20.02.01.17.178 20.17.01.02.01.01.02.17.192 20.01.02.01.01.148 20.219 20.01.02.16.16.01.02.01.158 20.02.01.16.01.051 20.249 20.02.213 20.253 20.02.16.02.02.16.141 20.01.16.16.16.201 20.01.01.01.081 20.01.227 20.02.265 20.165 20.16.01.271 20.01.16.16.01.201 20.01.01.17.02.16.47 20.16.01.16.01.16.148 20.17.38 20.02.02.01.01.01.17.02.16.262 20.269 20.01.152 20.16.274 20.02.234 20.01.222 20.156 20.16.17.02.16.01.02.02.16.247 20.02.231 20.226 20.01.182 20.251 20.01.01.060 20.02.02.017 20.16.02.02.220 .02.16.270 20.02.02.01.149 20.073 20.16.16.229 20.02.16.230 20.02.02.02.02.272 20.250 20.178 20.01.16.16.02.235 20.16.17.01.16.16.16.02.17.02.232 20.

01.02.11 20.01.17.17.295 20.022 20.16.12.16.288 20.03 20.05 20.030 20.292 20.02.003 20.01.02.02.16.278 20.02.028 20.01.01.01.16.02.02.01.027 20.250 20.01.16.16.15.291 20.02.02.234 20.16.15.02.01.02.02.029 20.16.01.02.01.02.01.01.17.01.01.01.01.02.01.17.02.019 20.296 20.02.01.01.02.02.033 .01.01.01.01.01.02.01.02.006 20.001 20.17.03 20.02.01.01.021 20.017 20.01.02.281 20.232 20.01.01 20.17.02.16.17.005 20.16.01.16.16.17.01.02.02.015 20.02.15.12.02.16.02.02.01.289 20.16.17.02.012 20.16.004 20.10 20.15.02.01.010 20.009 20.01.16.01.02.15.02.17.01.17.02.02.01.01.011 20.222 20.01.261 20.02.020 20.026 20.01.02.02.007 20.01.02.04 20.01.002 20.01.01.01.15.008 20.01.15.293 20.01.02.01.16.02.17.16.01.02.02.16.02.02.02.01.15.01.16.16.17.17.20.16.01.024 20.16.01.02.01.02.06 20.17.02 20.15.294 20.02.01.025 20.16.224 20.023 20.032 20.02.01.01.16.16.01 20.01 20.16.02.17.09 20.16.02.02.01.02.290 20.17.02.02.02.01.16.16.01.01.02.031 20.02.15.02.07 20.237 20.01 20.02.02.01.17.016 20.

034 20.01 23.09.121 20.124 20.135 20.01.01.16.02.02.02.01 23.02.02.01.115 20.120 20.08.01.114 20.133 20.16.16.048 20.02 23.16.02.05.16.01.16.16.02.16.02.02.14.044 20.109 20.01.02.04.112 20.16.140 20.04.02.02.16.107 20.03.02.65 02.01.16.046 20.16.128 20.01.14.03.02.07.08.08.054 20.01.02.01.16.01.01.89 20.041 20.01.02.02.08.09.01.51 20.02.16.65 20.09.07 23.01.035 20.02.01.123 20.01.01.04.01.01.04.04.16.02.02.108 20.113 20.084 20.16.02.80 20.01.01.02.040 20.02.15 20.02.02.20.01.043 20.01.09.01.08 02.08.16.01.16.01.01.225 20.01.02.086 20.08 23.039 20.16.02.01.09.119 20.01.01.16.16.02.01.01.02.07.02.100 20.16.01.01.04.16.04.04.01.01.16.055 20.16.122 20.036 20.116 20.09 3.02.34.02.037 20.02.070 20.04.01.01.01.02.02.02.07.02.16.02.16.01.09 23.153 20.16.06.01.111 20.16.16.06.02.045 20.08.02.069 20.02.16.02.01.16.02.05.94 20.02 .16.75 20.07.082 20.07.01.01.068 20.04.16.01.02.02.01.16.02.01.16.16.08.07.01.073 20.02.16.03.134 20.09.01.01.02.02.02.16.16.02.16.07.08.01.76 20.02.01.

17 20.01.15 22.01.01.01.02.01.05.34.01.01.04.01.05.05.02.04.08 20.04.10 23.07.01.13 20.01.05.01.07.01.05.09.04.04 23.18 20.02.03 23.07.01.01.07.05.04 23.01.02.15 20.06 23.03.16 20.02 20.01.11.01.01 23.01.01.09.02.01.01.06.01.01.07.02 23.02.11.09.05.01.02.01.01.05.01.04 23.03 23.03 20.01.05.05.06 23.03 23.02.03.05.34.01.01.01.01.01.03.03 20.01.01.14 20.02.05.02.01.02.19 20.01.12.04.02.01 20.03.03 23.07.08 23.02.01.09.03 .03 23.01.05.02.07.21 20.01.01.04.10 20.04 20.01.01.02.09.05.01.12.01.09.01 23.04 20.05.02.02.05 23.05.02.02.01.02.04.23.05.14 20.07.01.01.01.01.01.04.02.01.01.01.02.04.01.02 23.01.02.01.07.01.07 20.01.02.01.01.02.34.02.07.05.01.04.04.05 20.02. 20.01.05 23.06.03.04.02.04 23.07 23.01.01.01.20 20.04.05.01.09 20.05.12 20.02.02.02.02.04.01.02 23.01.01.01.04.12.01 23.06 20.02.05 23.05.07.09 20.01.11 20.02.04 20.05.04.02.09.07.07.01.01.10 20.01.03 20.01.07 23.09.04.03.11.02 23.08 23.09.02.01.05 20.02.01.01.07.01.01.01.05 20.01.01.01.01.05.01.01.07.11 20.08 23.07.02 20.04.

04.03 05.01.08 23.02.17.01.01.02.03.01.01.08.17.01.06 05.02.17.26 05.17.01 23.04.02.03.03.01.08 23.01.02.01.01.06 23.01.02.01.07 05.03.02.17.01.04.03.02.17.02.02.02.02.02.02.01.02.02.17.01.02.02.02.02.02.12 05.09 05.07 23.01.17.02.01.01.02.01.02.31 05.17.02.17.17.01.17.17.01.01.01.04.02.02.03.01.17.02 23.17.04.13 23.04 05.03.03.03 05.17.06 05.02.20 05.17.01.01.09.03 23.02 05.19 05.01.17.10 05.02.01.28 05.01.01.01.01.01.09 05.04.17.01.04.04 05.02 23.17.01.09.01.01.01.01.17.01.17.01.09 23.05.01.04 23.17 05.04.10 23.29 05.02.02.17.02.17.01.01.01.01.04.01.24 05.03.07 23.17.17.12 23.01.01.01.01.01.11 05.01.01.01.01.01.01.17.04.23.02.02.02.04.01.01.01.01.01.14 05.11 05.02.04.17.01.01.05 23.25 05.02.02.18 05.05 05.04.02.04 23.02.17.09 23.01.10 05.01.02.17.02 05.02.02 23.01.03.04.02.22 05.17.01.01.08 05.23 05.02.02.27 05.01.01.01.01.01.01.02.13 05.02.01.08.17.01.10 05.01.04.02.01.01.21 05.02.04.02.01.01.17.17.06 23.04.04.02.11 23.02.12 .01.05 05.30 05.04.01.17.17.02.01 05.09.02.05 23.02.03.02.01.03.04 23.02.17.01.04.03.02.04.11 23.01.17.

03 23.01.01 23.06 23.04.01.17.04.06.01.10 23.08 02.14 23.01.04.13 23.04.09.02.04.04.09.04.09 02.06.04.05.04.17.02.04.04 23.04.02.01 23.04.02.04.01.03.01 23.04.04.12 23.02.01.04.04.15 05.01.02.11.02.04.01.03.02.09 23.04.02 23.01 23.09.05 23.04.04.03.04.02.06.04.06 23.06 23.11 23.09.02.04.20 23.11.19 23.03.04.01.18 02.01.01.02.06.06.04.01.01.16 05.03.01.02.01 23.02.01.01.04.06.02.02.04 23.02.02 23.02.14 05.04.01.06.04.04.01.04.01.17 23.17.01.01.01.04.16 23.12 23.04.02.06.02.01.03.02.07 23.04.02.11.04.07 02.02.03.02.01.01.02.01.06.02.02.06.01.02 23.01.07 23.04 23.01.01.09.04.04.13 23.06 23.04.01.01.09.02 23.09.04.04.02.14 23.10 23.03.03 23.02.01.02.04.09.02 23.01.01.01.01.05 23.11.01 23.02.04.05.04 23.06 23.01.07 23.17.04.01.04.01.01.02.04.03.04.04.04.04.03.02.03.06 02.04.03.06.02.04.02.01.04 23.04.02.05.04.01.04.04.01.03.04.03.01.04.13 05.04.02.01.03 23.17.15 23.03 23.08 23.03.04.03.01.17 05.05 23.02.08 .04 23.05.04.03 23.04.04.02.12 23.04.11 23.04.17.02.

54 23.12 23.04.36 23.10 23.02.37 23.05.01.31 23.02.34 23.02.04 23.04.05.04.01.05.02.22 23.02.45 23.06 23.01.02.02.20 23.02.16 23.05.02.05.05.05.01.05.03 23.01.05.05.02.27 23.01.01.02.01.02.19 23.02.01.05.01.05.02.40 23.01.02.04.05.05.01.02.03.02.23 23.01.01.02.01.49 23.05.01.02.01.52 23.05.02.02.01.05.01.33 23.21 23.01.02.01 23.01.01.05.14 23.01.32 23.02.10.18 23.02.01.01.50 23.05.02.05.05.48 23.04 23.65 23.02.01.02.05.02.03.41 23.01.03.05.01.01.09 23.47 23.01.05.01.28 23.02.43 23.05.30 23.05.02.03 23.01.02.05.04.26 23.05.02 23.01.05.05.02.02.29 23.05.01.01.17 23.01.51 23.02.01.05.02.02.10.42 23.46 23.24 23.05.02.05.01.06 23.25 23.08 23.02.04.01.04.01.11 23.05.02.02.01.02.05.39 23.05.05.01.05.35 23.01.01.01.02.05.44 23.04.04.04.01.02.02.09 23.05.23.02.66 23.01.02.05.05.01.01.05.01.13 23.01.01.05 23.07 23.69 .05.04.01.02.49 23.02.01.38 23.02.05.05.02.01.01.01.05.15 23.02.04.01.01.01.04.05.05.04.02.01.05.01.04.05.53 23.

02.07.07.02.03.18 23.11.33.02.01.07.08 23.02.02.02.05.02.05.02.02.01.02.02.04 23.02.02 23.05.02.01.05.02.02.73 23.02.10 23.02.14 21.05.02.02.70 23.01 23.07.07.01.07.05.12 23.23 .07.02.03.02.02.02.02.04 23.09 23.07.01.07.07.01.04.02.72 23.02.72 23.12 21.07.01.01.07.02.07.02.07.02.02.14 23.22 23.01.07.01.02.02.33.16 23.07.07.02.02.05.21 23.05 23.71 23.70 23.07.07.02.02.05.02.02.02.07.01.05.07.02 23.07.05.77 23.04 23.05.02.67 23.11.07.02.02.07.15 23.20 23.02.01.07.05.01.16 23.02.02.01.23.02.05 23.69 23.05.03.08 23.02.05.05.75 23.07.01.03.07.02.02.02.01.07.03 23.02.06 23.02.02.10 23.69 23.02.18 23.73 23.01.03.03.01.04.07.05.01.02.02.07.05.02.01.07.02.01.02.02.05.07.02.03.07.05.02.68 23.80 23.05.71 23.67 23.11 23.02.02.02.02.02.02.01.68 23.02.01.79 23.02.15 23.05.15 23.05.02.70 23.01 23.03.03.01.07.03.05.07 23.05.02.02.03 23.01.02.02.01.02.06.02.02.74 23.07.02.72 23.05.05.02.14 23.05.01 23.02.02.07.05.02.78 23.01.05.02.07.02.76 23.13 23.17 23.09 23.02.

03.03.07.07.03 23.07.02.05.03.05.07.02.03.07.08 23.04 23.07.07.04.07.05.04.07.06 23.07.03.06 23.07.02.02.07.19 23.03.64 23.07.02.02.07.07.07.01.03.02.02.06.04.07.07.05.07.02.01 23.02.09 23.01.07.03.66 23.02.04 23.07.07.03.05.07.07.07 23.02.12 23.02.02.02 23.66 23.02.03.06.01 23.07.02.05 .02.03 23.06 23.07.05 23.02.02 23.06.07.05.13 23.07.01 23.03.02.63 23.07.02.03 23.03.02.07.02.07.07.03.05.10 23.58 23.02.11 23.02.05.07.03.04.02.03 23.07.01 23.03.07.04.54 23.07.02.02.07 23.02.07.03.01 23.05 23.02.07.05 23.02 23.07.04.07 23.07.07.02.02.08 23.02.01.03.02.07.54 23.01.07.01 23.05.05.02.65 23.07.07.07.07.07.03.02 23.02.07.03.02 23.41 23.02.20 23.02.02.02.07.06 23.39 23.40 23.07.02.01.07 23.03.05.04.01 23.02.07.02.06.06.02.14 23.01.04.03.05 23.02.01.07.07.65 23.07.02.03.02.02.04 23.24 23.04.02.07.07.02.03.02.06.04 23.01.01.04.02.03.02.07.23.03.07.07.02.02.07.02.05.02.02.07.17 23.07.02.08 23.04.01.07.55 23.05.03.02.03.03.03.02.09 23.02.02.52 23.07.03.06 23.07.02.07.01.07.02.07.07.07.02.06.02.07.01.

01.05.04.01.12 23.02.01 23.11.05.02 23.04.04.01.04 23.02.12.01.01.05.10 23.07 23.01.01.06 23.03 23.05.01.01.01 23.04.18 23.12.05.03.15 23.03.05.07 23.11 23.13 23.02.04.02.04.12.01.14 23.01.19.05.02 23.03.02.01.15.11 23.01.12.04.05.01 23.01.04.04.10 23.16 23.05.04.03 23.04.04.03.11.23.15.23.01.01.04.01.01.01.04.15.12.11.12.11.02 23.01.25 23.04.15.02 23.01.01.02 23.01.05.04.02.04.01.01.01.06 23.11.11.01.02.01 .02.01.04.04.02.04.17 23.09 23.04.02.03.08 23.04.11.03 23.01.01.01.01 23.13 23.13.05 23.02.04.18 23.03.05.04.04.04.02.04.05.08 23.04.04.01.16 23.03.03.04.04.01.01.02.01.12.06 23.03 23.01.03.12.05.02.01.04.03.05.06 23.01.02.01.01 23.04.04.12 23.02.01.12.04.12.01.01.19.02.09 23.04.04 23.01.04.05.18 23.14 23.04.04.11.11.23.04.04.04.05 23.04.11 23.05.01.01.03.04.06 23.23.03.20 23.08 23.04.01.04.03 23.11.04.04.04.04.67 23.02.17 23.03.05.01.01.10 23.01.04.03.04.03.05.02.07 23.03.04.05.04 23.01.01.01.02.04.05.11.05.01.04 23.05.06 23.02.04.13 23.04.01.02 23.09 23.04.11.01.04.

01.01.01.03 23.06.01.02.04.01.10.02 .01.14 23.08.15.04.01.01.02 23.15.03 23.02.01.01.03.08.02.09.04 23.13.04.04.01 23.01.01.04 23.04.02.01.05.04.07.04.07 23.01.04 23.03.01.04.02.04.07.01.15 23.01.04.04.04.01.13.04 23.01.04.01.04.04.02.07.01.04.04.04.01.06.02.15.04 23.09 23.15.04.02 23.03 23.01.02.04.01.08 23.07.01 23.02.01.10 23.06.02.04.04.01 23.02.01.01.08.01.05.05 23.01.02.08.01.08.02.07.02.04.13.06.02 23.07.03.13.01.02.04.04.02.01.14.04.05 23.12 23.13.01.01 20.01.01.01 23.01.04.16 23.04.01.01.07.04.01.15.01.14.01.17 20.09 23.08 23.02.01.02 23.07.04.03 23.07.05.07.02.01.03.04.01 23.05 23.13.02.04.14.04.06 23.04.02.04 23.06.05 23.09 23.04.08.24 20.01 23.04.02.07.02.09.13.05.13 23.02.01.01.04.04.04.02 20.02 23.07.02.02 23.06.13.04.08 23.02.01.03 23.03 23.11 23.10 23.02.04.04.04.04.01 23.04.01.03.15 23.01.04.04.07.07.02.16 23.01.04.03 23.09 23.01.03 23.04.01.04.02.01.04.04.04.02.04.08.04.14.12 23.07.02.13.02.04.04.04 23.01.01.09.04.07.04.04.01.04.14 23.02 23.06 23.10.07.07.06.07 23.23.06 23.09.01.02.04.04.04.01.14.01.04.

04.01.35.09 21.18 20.35.01.01.35.01.01.68 21.34 21.01.35.35.01.01.03 23.35.06 23.01.01.35.04.35.01.23 21.01.32 21.11.52 21.35.11 21.70 21.35.01.35.04.63 21.01.01.04 21.03 23.75 21.09 23.02.54 21.24 21.01.51 21.01.01.01.04.01.04.01.23.11 23.01.01.35.03.01.60 21.01.01.01.01.01.01.01.01.10 21.73 21.01.06.01.01.67 21.04.35.01.07 23.01.01.01.04 23.35.01.01.04 23.13 21.71 21.01.01.35.29.07 21.01.08 21.01.39 21.10.66 21.35.01.01.35.01.11.01.16 21.35.01.01.01.35.35.01.35.01.01.01.01.01.01.35.01.35.01.31 21.35.02.17 21.01.01.01.11.35.01.35.19.08 20.35.58 21.35.01.57 21.07 23.01.19 21.01 23.35.35.35.01.18 21.11.01.10 23.11.01.01.74 21.01.62 21.01.35.35.35.11.10.30 21.01.35.25 21.01.01.35.01.40 21.01.35.11.08 23.04.11.04.01.01.35.01.35 21.21 21.59 21.05.01.05 23.04.01.35.04.01.01.01.01.01.35.01.35.01.01.01.01.77 .01.01.01.01.04.01.01.76 21.35.01.01.15 23.01.01.01.04.11.01.01.69 21.05.01.01.11.15 21.35.11.04.72 21.01.01.46 21.35.44 21.35.10.

27 21.03 21.01.31.01.01.01.31.01.26 21.01.01.55 21.35.45 21.01.29 21.31.31.01.31 21.31.01.32 21.54 21.31.38.25 21.92 21.31.31.01.31.01.01.01.31.01.01.01.08 21.01.01.48 21.38.01.01.38.01.31.52 21.01.01.30 21.90 21.37 21.01.01.01.01.01.01.01.38 21.01.41 21.01.01.42 21.01.01.01.01.01.01.38.11 21.01 21.01.01.21 21.01.01.31.38.05 21.18 21.35.35.01.01.06 21.38.01.46 21.47 21.01.01.01.01.01.04 21.01.01.38.01.01.01.01.01.44 21.38.17 21.01.22 21.01.01.01.01.01.31.31.49 21.01.01.01.35.01.31.50 21.38.07 21.31.01 21.01.01.31.01.57 21.01.01.38.31.09 21.34 21.01.40 21.01.31.01.01.58 .01.31.31.31.01.35.91 21.80 21.01.01.31.38.01.01.01.01.31.01.16 21.24 21.01.01.01.01.232 21.01.01.01.38.36.35 21.35.33 21.02 21.01.31.01.01.01.38.31.01.53 21.35.01.79 21.31.31.10 21.01.51 21.93 21.01.233 21.31.56 21.01.01.38.01.01.38.31.01.01.01.31.31.36 21.31.38.01.78 21.01.28 21.01.01.31.01.01.31.231 21.39 21.31.01.01.01.01.01.43 21.21.31.01.01.01.31.01.

01.01.01.01.01.01.78 21.01.31.31.01.33.41 21.14 21.93 21.01.77 21.01.01.31.01.01.88 21.61 21.01.34.01.87 21.01.94 21.01.01.01.01.01.01.01.01.33.01.01.71 21.01.33.81 21.01.01.01.35.01.84 21.01.01.31.01.98 21.01.01.01.01.01.33.01.01.72 21.01.32.90 21.31.01.01.11 21.31.40 21.01.01.79 21.01.31.31.82 21.01.01.18 21.31.01.99 21.01.31.01.01.01.31.03 21.01.01.64 21.01.05 21.31.01.31.01.80 21.31.54 21.91 21.01.31.96 21.31.31.66 21.95 21.13 21.68 21.86 21.31.01.01.01.01.33.31.01.31.01.31.31.01.01.140 21.01.01.01.01.31.01.76 21.31.31.65 21.33.01.18 21.31.70 21.01.60 21.85 21.01.142 .01.31.01.21.01.01.31.01.32.31.12 21.01.01.01.01.01.01.01.62 21.01.31.69 21.35.03 21.32.31.01.06 21.01.75 21.01.31.01.01.01.01.42 21.01.34.01.16 21.31.01.01.01.04 21.01.31.01.01.31.01.01.35.01.31.01.01.01.01.01.02 21.67 21.01.31.83 21.01.97 21.01.31.31.02 21.59 21.31.89 21.31.31.01.33.32.31.63 21.01.73 21.01.01.01.01.31.01.31.32.74 21.01.141 21.92 21.01.

31.01.31.31.01.01.01.31.01.21.01.01.31.01.01.189 21.143 21.149 21.155 21.01.01.31.01.31.180 21.158 21.01.01.183 21.01.31.31.01.01.31.169 21.191 21.01.188 21.01.01.31.31.167 21.31.01.152 21.31.31.31.01.192 21.195 21.01.01.31.01.147 21.01.31.31.153 21.31.01.177 21.01.01.31.31.01.01.01.31.01.01.31.01.01.01.31.162 21.01.31.175 21.01.145 21.01.190 21.19 21.01.01.01.01.01.01.164 21.01.31.186 21.01.01.01.01.01.174 21.171 21.01.01.151 21.01.31.01.31.176 21.31.165 21.182 21.01.01.168 21.18 21.199 .01.01.01.31.01.01.163 21.31.31.01.146 21.31.01.148 21.31.01.172 21.01.01.01.154 21.01.01.01.01.01.181 21.01.01.01.01.170 21.31.31.31.01.01.31.01.01.01.01.179 21.01.01.01.31.197 21.173 21.01.150 21.01.01.01.01.01.01.157 21.01.16 21.185 21.31.01.31.01.31.31.31.01.31.31.31.01.01.01.187 21.01.31.31.01.31.01.31.01.01.193 21.198 21.31.01.01.01.01.01.31.17 21.01.01.01.01.31.01.01.01.166 21.31.01.31.144 21.159 21.15 21.161 21.178 21.31.01.31.196 21.194 21.31.160 21.31.01.184 21.01.31.01.156 21.01.

31.607 .01.01.210 21.01.01.01.30.01.01.01.01.31.01.01.30.01.31.01.206 21.01.31.31.31.31.30.01.30.01.582 21.30.202 21.01.01.01.31.01.30.01.01.200 21.01.01.01.01.01.01.580 21.01.517 21.204 21.30.01.01.213 21.549 21.606 21.01.30.31.201 21.30.31.31.01.01.01.513 21.531 21.30.215 21.01.30.01.31.30.31.30.22 21.21.31.30.31.01.01.01.01.229 21.572 21.30.220 21.01.01.30.01.01.209 21.01.30.30.01.31.01.216 21.01.589 21.224 21.214 21.567 21.30.01.31.01.01.01.01.30.207 21.564 21.01.01.01.01.01.31.01.554 21.30.01.217 21.01.01.203 21.01.01.31.01.01.31.571 21.01.31.225 21.01.223 21.01.01.230 21.01.21 21.30.01.550 21.01.01.01.01.01.31.31.522 21.226 21.01.31.552 21.553 21.01.01.603 21.31.30.01.212 21.01.01.31.01.536 21.01.31.01.01.520 21.01.31.562 21.20 21.30.31.31.30.218 21.211 21.01.01.01.31.01.585 21.31.01.01.227 21.228 21.604 21.01.208 21.01.01.01.518 21.205 21.01.01.219 21.590 21.01.01.01.01.01.01.535 21.221 21.01.01.01.23 21.01.01.01.510 21.01.01.31.01.01.30.01.30.01.01.01.31.01.01.01.30.

01.109 21.01.112 21.108 21.31.113 21.626 21.100 21.125 21.01.31.01.01.01.30.31.01.634 21.01.31.01.01.01.30.01.01.01.01.01.01.12 21.01.31.102 21.01.01.01.01.30.30.621 21.01.31.30.01.31.01.01.01.01.01.30.01.02 21.31.01.636 21.01.31.06 21.31.101 21.126 21.127 21.01.01.129 21.103 21.31.31.01.31.01.01.30.122 21.01.31.01.31.639 21.30.31.82 21.31.31.114 21.01.09 21.01.70 21.01.31.01.30.01.01.01.111 21.106 21.31.05 21.01.31.85 21.72 21.01.31.01.01.01.116 21.01.71 21.01.01.01.31.01.01.01.01.31.01.31.31.30.01.115 21.01.31.01.30.01.01.10 21.01.01.01.01.31.01.104 21.31.01.31.01.01.01.01.01.01.01.01.01.118 21.01.31.01.80 21.01.31.01.01.89 21.30.30.01.107 21.01.01.01.30.124 21.30.01.31.616 21.01.01.120 21.30.01.01.01.123 21.01.01.01 21.01.01.92 21.105 21.01.01.01.01.608 21.31.04 21.01.08 21.31.01.31.643 21.31.30.01.01.119 21.01.01.01.67 21.01.31.31.01.31.01.01.13 .21.30.01.01.90 21.01.01.31.128 21.03 21.31.68 21.01.30.121 21.01.11 21.01.117 21.01.07 21.01.01.31.110 21.

30.01.01.30.178 21.01.134 21.280 21.01.301 21.01.30.30.30.01.01.01.30.01.01.20 21.01.01.30.01.207 21.01.138 21.139 21.292 21.01.30.01.01.01.315 21.30.01.01.01.175 21.135 21.01.30.01.01.229 21.01.189 21.01.01.228 21.30.266 21.01.193 21.30.01.01.225 21.01.01.238 21.01.265 21.01.01.30.30.01.30.31.01.130 21.180 21.01.01.01.01.346 .01.336 21.01.256 21.01.01.01.01.01.30.30.01.01.01.30.01.01.283 21.01.01.30.01.337 21.01.279 21.30.136 21.31.01.01.31.30.01.01.01.320 21.18 21.01.01.01.334 21.01.31.30.01.01.30.01.01.30.137 21.338 21.01.21.01.01.01.01.01.01.01.131 21.01.248 21.30.226 21.319 21.191 21.01.01.30.01.01.01.01.01.01.30.01.333 21.31.01.176 21.01.30.30.261 21.01.198 21.30.01.30.22 21.30.282 21.31.30.01.297 21.01.30.01.30.30.01.30.01.01.30.211 21.01.30.01.01.196 21.30.01.01.01.30.31.240 21.01.132 21.30.01.01.01.31 21.212 21.01.01.294 21.01.310 21.01.30.30.01.30.258 21.30.01.284 21.30.302 21.01.243 21.247 21.30.31.30.31.194 21.31.01.01.30.01.01.01.01.01.30.01.230 21.133 21.30.01.

01.30.390 21.01.01 21.01.01.01.01.464 21.01.21.356 21.474 21.391 21.30.364 21.01.30.30.01.44 21.01.30.01.30.01.30.428 21.46 21.01.30.01.34 21.01.01.01.35 21.01.01.30.41 21.01.04.01.02 21.28 21.01.423 21.01.01.30.01.01.01.30.37 21.01.30.01.30.01.472 21.01.409 21.30.01.373 21.30.30 21.30.01.30.01.01.01.04.01.499 21.01.04.366 21.443 21.30.348 21.30.01 21.01.01.410 21.402 21.387 21.30.446 21.01.01.369 21.01.351 21.01.30.30.445 21.37 21.01.01.01.30.30.01.01.01.01.30.01.01.01.01.01.427 21.477 21.01.30.01.30.01.01.01.30.01.01.30.374 21.30.496 21.30.30.01.01.30.405 21.30.04.444 21.01.420 21.01.01.454 21.01.01.442 21.35 21.30.32 21.01.36 21.30.01.03 .400 21.01.01.01.01.04.355 21.30.01.01.30.01.01.459 21.01.01.01.29 21.01.01.01.01.01.01.01.09.01.05.01.01.01.418 21.01.01.30.30.01.30.01.30.01.01.01.30.495 21.01.01.01.01.01.30.01.01.04.441 21.04.01.30.01.01.01.508 21.01.01.09.33 21.481 21.01.31 21.04.01.30.30.01.01.01.01.09.01.01.500 21.04.388 21.30.01.36 21.01.04.392 21.

01.01.01.01.01.01.01.16 21.01 21.01.01.27.10.27.10 21.04 21.02 21.01.01.27.19.01.30.09.01.01.01.01.04 21.01.12.01.11.03 21.01 21.27.18.09.19.02 21.01.01.18.01.14.27.11.19 21.19.21.01.01.01.01.01.01.01.09 21.01.01.01.09.01.01.01.01 21.05 21.01.02 21.01.04 21.01.02 21.01.15 21.19.14 21.19.01.08 21.01.100 .12.01.01.01.01.01.07 21.01 21.13.01.05 21.11.01 21.01.10.09.09.01 21.01.01 21.13.01.01.09.09.10.01.02 21.05 21.01.01.04 21.05 21.18.01.06 21.09 21.01.01.01.26.01.01.01.07 21.01.01.02 21.01.01.01.01.01.01.01.01.01 21.07 21.18.04 21.01.14.12 21.12 21.01.01.19.01.01.01.01.01.19.01.09.01.01.27.08 21.01.01.01.01.01.06 21.14.03 21.01.01.09.01.01.09.05 21.01.01.26.01.01.01.01.01.01.13 21.01.03 21.07 21.03 21.26.10.08 21.27.19.01.15 21.09.01.19.01.01.09.01.10.01.04 21.01.04 21.01.01.06 21.01.10.14 21.10.19.20 21.01.01.01.03 21.06 21.01.19.01.01.02 21.02 21.11 21.01.22.19.19.01.01.13 21.01.18.01.01 21.01.26.03 21.01.19.01.01.27.

158 21.01.01.01 21.01.03.03.02.08 21.02.01.171 21.01.17 21.30.11 21.01.01.08 21.03.143 21.03.01.01.04.01.01.01.01.21.01.125 21.01.01.01.01.17 21.01.30.01.01.01.13 21.172 21.01.01.01.01.107 21.25 21.01.01.02 21.01.174 21.01.07 21.01.03 21.01.14 21.103 21.01.01.01.01.15 21.02.03.04.01.01.30.121 21.01.03.01.01.144 21.01.03.01.30.10 21.23 21.03.04 21.01.03.06 21.01.01.01.108 21.01.01 21.01.01.01.134 21.30.02 21.30.03 21.12 .04.16 21.02.124 21.01.22 21.01.01.01.26 21.30.147 21.30.01.13 21.30.01.01.01.02.01.01.30.03.03.05 21.03.30.126 21.03.01.01.122 21.01.03.30.01.04.03.01.03.02.30.16 21.01.01.09 21.30.01.01.01.01.01.30.01.01.01.01.01.24 21.139 21.01.20 21.01.05 21.01.02.01.01 21.01.02.136 21.01.01.01.01.30.01.01.03.01.30.10 21.30.01.01.01.01.03.03.03.01.30.155 21.01.01.01.01.08 21.01.157 21.01.02.02.01.30.01.01 21.30.01.14 21.01.01.01.02.01.01.01.07 21.01.01.01.01.04.01.02 21.01.01.30.18 21.01.07 21.04.30.01.19 21.01.01.21 21.01.01.30.01.01.01.

02.01.02 23.01.01.01.02.09.27 21.10 21.02.01.03.09 21.17 21.01.09.02.02.01.01.28 21.38.07 23.03.03.02.01.03 23.23 21.54 21.06 21.09.01.09.09.01.02.09.01.01.01.04.01.01.04.02.02.01.01.01.02.01.02.01.01.01.01.01.09.02.01.04 21.14 21.01.02.01.02.02.01.33.01.02.02 21.02.01.01.01.07 21.04.01.01.01.01.06 21.01.01.01.17 21.01.01.01.18 21.03 21.20 21.04 21.50 21.04.01.01.01.13 21.15 21.16 21.01.01.02 21.14 21.01.01.02.02.02 23.02.02.01.02.01.15 21.02.02.02.01.03.01.09.01.55 21.02.02.09 23.09.01 21.03.01.04.07.02.01.01.05 23.03.08 21.04.01.02.38.21.02.18 21.26 21.02.09 21.01.38.02.03 21.01.01.52 23.25 21.01.01.02.56 21.01.01.02.04.10 21.11 23.09.01.01.02.02.01 21.01.03.01.09.01.01.22 21.01.01.01.02.02.01.01.02.07 21.08 21.13 .04.12 21.04.01.03.01.01.02.06 23.09.16 21.01.51 21.04.19 21.01.01.02.01.08 23.02.10 23.02.01.02.02.35.01.33.13 21.12 21.01.02.02.02.05 21.04.04 23.01.01 23.04.01.01.38.02.01.12 23.24 21.01.01.01.09.04.02.

03.06 23.03.09 23.32 23.09.01.13 23.04.06 23.09.09.01.01.01.02.01.09.09.09.05 23.09.01.03.04 23.09.16 23.16 23.03.09.09.01.01.03.12 23.04 23.03.03.09.13 23.01.03 23.01.01.01.01.01.11 23.01.09.01.17 23.09.01 23.09.03.09.04.22 23.09 23.01.09.09.08 23.10 23.29 23.33 23.05.03.09.03 23.03.04.01.01.05 23.03.01.03.09.03.09.21 23.01.03 23.01.02.09.09.09.04.09.01.03.01.04 23.01.22 23.03.12 23.01.20 23.01.01.01.01.01.01 23.04.01.11 23.01.09.09.01 23.05.01.01.14 23.01.01.01.01.01.09.01.09.09.09.01.09.03.23 23.09.03.01.09.01.07 23.09.14 23.01.09.20 23.09.03.01.01.03.03.30 23.23 23.09.24 23.05.01.18 23.03.25 23.09.02 23.09.09.01.04.09.04.01.01.09.26 23.09.01.03.09.09.19 23.09.09.09.01.01.03.01.04.01.05.03.01.09.17 23.03.09.04.01.09.09.09.01.01.18 23.27 23.09.03.28 23.24 23.01.01.03.15 23.03.09.01.03.01.01.21 23.01.13 .03.01.02 23.19 23.09.09.01.09.09.08 23.03.02 23.04.14 23.03.09.15 23.23.04.09.01.01.09.01.31 23.04.07 23.01.01.04.

02 23.03.02.09.04.09.04.03.02.06 23.02.01.02.05.01.01.05.01.02.05.09.05 23.19 23.05.04 23.03.02 23.02.09.12 23.09.04.04.01 23.09.09.09.05.09.05.09.05.09.09.09.09.02 23.02.09.01.04.05.09.18 23.05.02.03.04.02.01.05 23.01.09.01.09.04.16 23.09.05.04.09.04.05 23.09.05.10 23.09.05.09.15.09.07 23.02.05.06 23.05.02.03.02.01.09.03.09.01.05.03.01.09.09.05.03.02.17 23.02.05.09.01.03 23.09.09.04 23.02.02.04.05.01 23.04.04.05.02.06 23.09.04.14 23.09 23.03 23.07 23.03.09.23.09.03.01.05.02.02.02.02.03.05.01.05.09.03.09.01.09.03 23.05.04.09.02.01.02.04.01.02.03.11 23.09.02.05.09.04.10 23.01.09.01 23.05.05.05.04.09.01 .02.09.02.02.01.15 23.05.02 23.04.09.04.05.05 23.05.04.01.04.04.04.09.04.01.09.02.02 23.01 23.04.08 23.10 23.01.09.05 23.01.09.09.02 23.05.09.09.17 23.05.03.01.02.02 23.04.01 23.02.09.08 23.19 23.09.02.15 23.05.01.05.04.09.01 23.05.01 23.05.16 23.04.02.05.01.03 23.05.02 23.03 23.09.03.05.09.03.09.05.06 23.01 23.02.09.01.05.04.09.05.02 23.02.20 23.01 23.09 23.05 23.04 23.02.06 23.01.09.04 23.01.03.01.02.05.02.06 23.01.02.02.04.

08.08.06.03.09.01.08.09.09.08 23.02.03 23.09.09.06.04.09.09.08.04 23.09.02 23.06.04 23.15 23.05 23.06.09.11 23.01.05.08.11 23.09.05.01.01.05.04 23.05.05.08.01.02.01.05 23.08.04.09.08.03 23.01 23.05.06.19 23.02 23.09.02 23.09.09.02 23.23.03 23.01 23.08.01.07 23.09.17 23.04.03.09.06.04 23.01.09.09.01.02 23.05.04.05.04.02.02.09.05.09.08.09.05 23.12 23.09.05.08.02.09.09.02 23.10.04.06.01 23.08.08.01 23.05.09.04.03 23.08 23.01.09.01.01 23.08.08.02 .01.09.08.03.10 23.01.10.09.06.01 23.02.03 23.05.09.09.08.07 23.09.01 23.21 23.09.05.09.01.08.04.02.09.02.05.09.01.06.06.04.04.09.08.09.08.02 23.03 23.05.05.08.04.08.01 23.09.05.01.09.08.09.04.01 23.08.05.01 23.06.09.16 23.01.01.01 23.09.09.09.01.08.08.02 23.09.02 23.09.01 23.05.09.08.09.08.09.02.01 23.02 23.08.06.09.07.09.02.08.05.08.05.09.02 23.08.06.13 23.09.05.08.02 23.01 23.05.05.09.08.09.06 23.03 23.01 23.04.03 23.09.08.06.08.09 23.08.08.05.09.05 23.09.02.02.09.04.01.09.14 23.09.08.02.08.08.09.01 23.05.04.

02.11.08 23.09.09.04.11.09.02.09.04.09.06 23.01 23.02.02.09.02 23.01.05.11.07 23.09.09.09.09.01.11.04 23.03 23.11.06.05.01 23.04.02.01.04.03 23.09.04.03 23.02 23.02.02.07.02.09.09.09.09.01.07.09.02.11.01.03.01.02.13 23.07 20.09.09.09.09.04.05.02.07.01.01 23.02.09.03 23.02.07.09.09 23.09.02.09.01.09.09.02.04 23.09 23.02.04.09.04.04.03.09.06 23.04.09.11.11.11 23.06.01.05.07 23.02.04.03.04.09.02 23.06.02 23.01.02.03.04.03 23.02.09.02.04.02.09.09.11.01.02 23.07 23.05.01 23.04.05 23.09.02.05 23.01 23.02.02.11.01 23.09.07.10.07.02.04 23.01 23.04 23.08.08 23.10.07 23.02.09.02.08.02.09.02.09.01.01.09.11.09.09 23.01.01.01 23.02.03 23.10 23.07.09.05 23.03 23.09.01.09.09.09 23.09.04 23.09.09.02.08.02 23.11.03.09.03 23.02.03 23.09.04 20.08 23.02.09.11.01.07.01 23.02.03.10 23.12 .02.09.04.01.01 23.04.09.02.05 23.10.02.09.01.23.10 23.02.09.07.03 23.02 23.04.06 23.09.09.08 23.09.09.04.05.11 23.04.11.09.04.09.04.09.01 23.06 23.01.02.

09.09.09.09.02 23.09.01 23.08 23.02 23.03.06.09.12.03.02.09.09.02.02.01.18 23.09.09.05 23.02 23.09.09.09 23.04.05 23.02.03.09.09.07.04.09.09.09.06 23.09.05 23.03.03.02.02.09.09.05.05 23.02.07.09.04.06.10.08.09.01.01.09.07 23.09.06 23.04.03 23.06 23.09 23.09.02.09.01 23.23.02 23.02.09.03 23.08.03.09.04.01 23.09.04.01.05.09.04 23.09.07.09.06 23.09.09.09.02.13 23.09.02.09.01 23.10 23.01.19 23.01 23.09.04 23.09.02.09.02.05 23.02 23.07.02.09.04.10.09.08.04.02.02.01.09.02.09.09.02.02 23.04 23.02.09.04.08.09.03.09.12 23.09.03.07.04 23.09.05.09.10.09.12.08 .09.04 23.09.01.09.07 23.06 23.03.10.03 23.09.03.09.10.05.02.02.02.05 23.09.05.02.03 23.01 23.09.09.10 23.04.11 23.09.09.04.05 23.02.02.02 23.02.05.03 23.09.01 23.09.08 23.03.08.09.01 23.09.09.01 23.02 23.02 23.02.01.09.02.09.02.02.02.07 23.09.03.09.09.03.01.09.04 23.09.02.10.04 23.09.03 23.01 23.04.09.09.09.09.03 23.09.08 23.09.14 23.09.02.09.07.02.03.02.03.01.09.02.02.02.08.

03.02 23.09.03 23.09.09.09.03.19 23.03 23.06 23.09.09.23.09.09.09.11.06.06.06.03 23.09.06 23.14 23.09.09.09.06.02.01.01.11.01.02 23.04.13 23.09.06.11.09.04.09.03 23.09.07 23.01.02.09.09.02.02.01.01.09.09.02 23.04.03.09.06.01.09.01.09.09.03.01.06.09.09.09.09.09.09.04.04 23.02.01.02 23.04.03 23.01 23.09.03.11.09.03.01.04.09.09.01.09.01.04.02.09.03.03.03.03.04.09.09.09.09.08.01.09.09.09.11.05 23.10.02.08 .08 23.01 23.08 23.11.09.01.09.02.02.12 23.09.01 23.09.02.03 23.17 23.09.08 23.01.09.03.11.09.02.01 23.09.09.27 23.01 23.01.03.01.06.09.11.06.15 23.10.01.04.02.06.16 23.02 20.03.01.09 23.09.11.06.02 23.09.04 23.01 23.02 23.09.06.03 23.09.01.09.07 23.09.13 23.04.01.04.09 23.01 23.09 23.02.03.11 23.07 23.11.11.06.09.09.09.09.06 23.03.09.01.01 23.03.11.06.04.06.01 23.07 23.09.02.09.09.05 23.02.09.06.09.09.01 23.04.06.01 23.01.02.01.02.09.10 23.03.04 23.05 23.09.09.03.

04.11 23.01.11.02.02.02.10 20.06.02.11.08.04.07 20.07 20.02.08.01 20.01.07.07 20.11.11.04.11.11.04.06.02.11.04.04.02.02.06.04.05 20.01.22 23.15 23.11.02.04.04.13 23.04.11.01.11.04 20.23.02.02.07.08.10.04.07 20.04 23.06.11.04.12 23.11.02.17 23.01.05 20.02.02.08.02.01.01.11.09 20.01.02.01.02.11.01.02.11.07.02.11.21 23.02.04 20.20 20.11.02.11.02.11.01.01.02.02.06 20.08 20.02.08.11.11.08 23.08.05 23.08.08.04.11.02.02 20.11.03 20.15 20.16 23.11.11.11.02 20.17 23.14 23.01.11.01.01.11.07.05 23.11.01.06 23.08.08.03 20.11.04.04.02.25 20.11.13 20.02.11.06.01.01.01.02.01 20.01.11.11.06.04.04.02.01 20.10.02.11.04.18 23.10.04 23.01.09 20.01.07.02.11.11.12 20.02.02.10.10.08.03 20.04.01.04.02.01.11.01.05 20.02.11.02.07.04.11.11.01.02.04 20.01.01.02.08.04.01.01.04.11.23 23.01.01.07 .04.08.04.01.11.01.11.02.02 20.02.08.11.06 23.01.11.04.06.06 20.10 23.04.11.06 20.

05.08 20.04.11.01.05.05.08.04.06 20.11.11.13 20.11.02 20.01.01 20.05.07 20.02.11.03 20.11.10 20.05 20.05.20.02.05.11.11.08.04.19 20.11.05.01.11.02.08.09 20.02.01.02.05.01.05.13 20.11.11.05.02.11.08 20.08.02.11.06.09.02 20.08.02.02.01.11.01.05.11.01.01 20.01.04 20.02.02.03 20.11.04.04 20.20 20.02.08.06 20.02.14 20.11.02.11.11.04 20.07 20.11 20.05.01.11.11.01.03.04.10 20.01 20.03 20.02.11.05.11.11.11.01.04.11.11.02.11.11.10 23.04.04.05 20.10 20.05.04.11.08.05 20.11.11.03 20.01.06.03.02.12 20.01.06.01.01 20.11.02.01 20.03 20.05.11.11.04 20.11.04.02 20.11.01.11.03 20.11 20.11.06 20.02.04 20.17 20.18 20.16 20.12 20.02.07 .01.05.02 20.08 20.03.09.11.11.09 20.05.03.11.05.02.01.01.05.01 20.03.11.11.04.05.02.01.11.04.11.04.02.11.04.16 20.02.04.11.05.11.01.02.11.09 20.11.15 20.02.01.09.05.11.02.01.11.04.04 20.05.08 20.01.01.11.02.03.11.01.03.04.11.02.04.11.05 20.14 20.

06.08.09.06.11.11.01.03 20.11.06.08.05.08.02.04 20.02.11.94.02 20.02.07.06.09 20.05.11.06.06.03.06.11.07.11.02 Pora.04.09 20.11.03.08.06.06.07.11.08.08 20.06.11.12 20.06.17 20.07.11 20.02.11.02.02.11.06.16 20.06.08.11.11.11.02.03.06.06.06 20.08.06.07.11.08.04 20.05 20.02.11.06.03.11.02.06.06.11.20.07 20.11.11.10.02.03.11.11.11.05 20.05 20.09.11.21.11.11.06.02.06.06 20.06.23 20.11.06.02 20.06.11.11.15 20.06.03.06.10 20.06.06 20.07.03 20.06.06.11.11.07.05 20.11.09.06.03.02.06.11.07 20.01 20.17 20.06.47 02.11.02 02.09.11.07.06.16 20.11.03.11.11.12 20.03.11.02.06.04 20.01.01 20.11.03 20.11.11.19.11.08.05.05.06.11 20.009 02.01 20.05 20.06.02.14 20.11.07.01 20.01 20.06.11.01.20 20.11.06.05.01.07.11.02.03 20.06.05.11.07.10.07.14 20.11.02.02 20.06.09.08.05 02.05 20.01 02.02 20.04 20.11.06.04 20.05.05.18 20.11.06.06.06.09.02.01 20.11.07.07.11.06.01.03.02 02.08 20.05 20.05.04 .03.06.01 20.06.02.06 20.11.06.01.11.02.02 20.02.08.06.04.02 20.

03.03.05.04 20.03 23.02 23.03.04.02.03.02 23.03.11.11.11.11.09 20.02 20.01.02 20.03.13 20.11.03.11.11.11.11 20.11.04 20.03.03.02 20.07 20.04.02 20.04.03.03.15.05.03.02.23.11.08.04 23.11.15.01 23.15.11.01 23.04.02.07.03.04.03 20.03.01 20.03.11.04 20.11.04 .08 23.03.01.01 23.03.11.11.03.04.04.06.01.11.01 20.23.07.11.06 20.15.20.03.03.03.03.15.01.03.11.01.01 23.11.11.11.03.41 23.23.01.23.11.02 20.11.05 20.11.03 23.04 20.04.03.04.04.03.02.02.08.04 23.03.01 20.03.04.03.11.37 23.04.11.11.02.02.02.12 20.01.04.15.16 20.04.03.11.06 20.03 20.11.11.06 20.11.02 23.11.11.11.11.02.11.03.06.14 20.11.01 23.02.03.05 20.04.01.03.08 20.04.01 20.05.11.15.02.03.15.07.01.03 23.02.04.03.11.01.04.03.11.11.02.11.07.03.05 20.04 20.02 20.05.11.03.06.15.11.23.02.10.01 20.11.01.03.06 20.03.03.23.11.03.11.11.02 23.01.07 20.10 20.03.02 20.11.04.08 20.10.05.06.11.04.11.01.11.01.03.11.04.03.03.07.02.05 23.04.04 20.15.03 23.23.03.15.04.01 20.01.01.11.01 20.11.15 20.01.11.03.01.01 20.04.03.07.11.03.19.11.

14 23.04.04.15.02 23.04.02.02 23.15.02.23.02.02.04.15.04.04.15.23.05 23.07 23.15.06.04.02.02.04.03.04.03 23.15.02.19 23.03.04.01.03 23.11 23.04.02.04.06 23.12 23.02.15.04.15.02.01.04.04.05 23.15.23.15.02.23.01.01.02.04.04.04.05.02.04.04 23.04 23.02.05.04.03.04.04.06 23.02.02.02.15.03.02.02.15.01 23.02.04.08 23.03.02 23.07 23.04.02.02.08 23.02.15.04 23.02.04.02.14 23.02.11 23.02.04.03.15.04.03.15.02.06.01.02 23.03.04.04.03.02.01 23.01.15.04.23.01 .03.01 23.04.13 23.23.02.15.04.03.15.04.04.02.15.04.04.01 23.03.01.03.04.23.03.23.02.23.03.03.04.23.04.15.04.03.15.05.05 23.05 23.15.23.06 23.03.23.15.04.04.04.04.04.02.15.04.04.02.02.04.02.02.01 23.02.04.18 23.02.05 23.02.03.06 23.01.06 23.05.04 23.03.01 23.04.04.04.03 23.03.02.04.23.04.07 23.04.02.04.02 23.02.02.02.15.02.23.02.04 23.03.15.02.02.06.02.23.04.03.03 23.02.02.05.02 23.04 23.23.03 23.01.03 23.02.04 23.15.04.09 23.02.10 23.15.02 23.04.04 23.15.15.23.03.15.04.01.23.02.01.15.02.03.02 23.04.15.04.23.15.

02.03.01.05.03.04.04.05.02.03.02.04.05 23.15.01.04 23.01 23.04.05.01.15.04.10 23.05.03.04.01.01.02 23.15.15.15.04.02.17 23.04.15.15.04.02.04.15.04.02.01.04.04.04.01.07 23.15.05 23.02.04 23.01.15.01.03 .04.04.03.15 23.01 23.15.04.04.02.03.04.07 23.05 23.04.15.01.06 23.04.23.01.01 23.07 23.04.15.05 23.06 23.04.04.15.04.15.04.04.02 23.05.03.15.15.04.04.15.03 23.04.13 23.01.15.04.15.04.03.04.15.04.04.03.01.01.03.15.15.08 23.04.03 23.04.04.02 23.01.01.01.07 23.03.15.14 23.04.04.05.15.04.02.02.04.02.01.01.01.01.04.04.15.05 23.04.04.02.01.02.04.02.15.04.15.15.01 23.15.04.04.15.04.03 23.15.15.01.03.02.05.01.02 23.01.03.15.02.15.15.04.05 23.02.01.04.15.04.15.08 23.04.04.04.06 23.08 23.04 23.06 23.15.03.15.01.15.04.04.04.15.01.15.01.04.01.02 23.03.15.04.15.06 23.15.01.03.15.04.15.05 23.03.06 23.01.05.09 23.04 23.04.01 23.03 23.04.03.02 23.04.04.01.04.01 23.03.02.15.01.12 23.05 23.15.15.04.06 23.01.15.15.01 23.04.04.04.01.01.01.04.15.15.01 23.04.03.01.07 23.16 23.03.02 23.03.04.01.04.01.01.15.03 23.04.03.

02.06 23.04.01 23.02.15.15.12 23.02.07 23.04.07 23.04.20 .05 23.16 23.04.04.02.03.02.04.04.04.01.23.04.01.03.02.04.15.04.04.04.15.02.15.23.04.05.03.04.04.15.08 23.04 23.15.23.04.02.04 23.04.05 23.02.13 23.03 23.04.04.02 23.05 23.23.15.01.04.23.02.04.02.08 23.03.05.06 23.04.02 23.04.05.02.04.04 23.02.15.04.01.05.15.15.01.03 23.04.04.02.01.01.04.04.15.05.03.04.15.01 23.02.04.06 23.02.03.01 23.04.05.04.23.04.02.04.15.15.04.01 23.04.04.02.01.15.01 23.15.02.04.04.03.02.02.04.05 23.04.15.01 23.15.04.03.04.03 23.15.23.15.04.11 23.01.02.04.23.02.15.04.04.03.15.04.04.04.05.15.01.15.15.05.02 23.23.15 23.03.03.02.23.05 23.10 23.02.03.02.04.02.04.04.04.03.02.15.02 23.04 23.02.05 23.03 23.04.03.04 23.02.05.03.04.02.03.05.04.04.15.15.03 23.04.04.03.15.06.03.05 23.04.04.02 23.15.02.03.23.04.02.04.06 23.04.02 23.15.01 23.23.03.05 23.05 23.15.23.04.04 23.15.01.07 23.03.04.01.23.09 23.15.03.02.23.15.04 23.04.03.04.04.04.23.

23.15 23.03.15.06.22 23.13 23.23.02.06.15.04.18 23.15.20 23.15.15.02.04.14 23.04.18 23.20 23.01.04.15.04.25 23.06.23.19 23.23.02.04.06.06.04.06.15.15.04.06.02.04.04.05 23.04.04.06.03.03.27 23.03.06.06.01.03.01.07 23.02.15.02.15.04.04.07.23 23.15.21 23.12 23.02 23.03.15.04.02.15.24 23.01.06.02 23.29 23.34 23.06.06.04.06.06.03.04.15.15.03.06.24 23.16 23.06.06.04.04.02.04.02.02.04.15 23.02.05 23.04.21 23.04.15.03.15.01.23.02.04.04.15.15.15.15.04.04.02.06.11 23.02.15.31 23.06.23.02.23.25 23.03.06.01.02.01.04.02.04.02.06.04.02.04.05 23.02.04.04.01 23.06.02.06.04.03.17 23.16 23.04.04.14 23.15.16 23.15.33 23.06.15.15.15.02.02.13 23.23 23.23.02.03 23.06.15.02.01 23.06.06.04.15.04.04.02.15.04 23.04.02.04.06.15.04.06.06.04 23.01.03.30 23.02.07.04.01.02.02.28 23.01.06.06.02.23.02.03 23.06.04.06.04.04.06.04.03.06.04.15.15.06 .10 23.15.06.04.03.23.02.15.06.05 23.03.06.03 23.06.01.06.23.04.15.13 23.04.03.15.04.06.21 23.15.17 23.15.08 23.32 23.15 23.15.06.22 23.04 23.06.22 23.15.23.23.04.04.04.06.06 23.15.04.15.23.06.06.15.04.04.23.03.02.15.02.03.01.04.23.04.03.04.04.03.02.06.19 23.07.26 23.02.15.04.09 23.06.15.01.

03 23.15.04.15.03.15.15.03.04 23.15.01.34 23.03.04.06.06.14 23.04.06.04.03.06.15.32 23.06.15.04.06.06.03 23.06.03.03.15.04.15.15.04.04.15.06.04.04.06.06.06.04.26 23.15.15.04.04.28 23.04 23.06.06.15.04.06.05.03.03.04.06.06.03.19 23.06.15.06.15.06.23.09 23.04.04 23.15.04.06.06.04.15.15.15.04.06.08 23.06.06.31 23.04.06.06.15.06 23.03 23.04.04.04.15.02 23.06.15.15.15.10 23.04.15.05.18 23.04.06.16 23.13 23.06.04.03.04.04.05 23.04.36 23.04.04.23 23.07 23.15.03.06.03.06.06.04.15.03.04.06.25 23.03.03.27 23.15.04 23.15.15 23.04.04.06.11 23.04.15.03 23.06 23.06.15.06.03.04.15.04.03 23.15.04.04.15.04 23.15.01.02 23.15.15.06.15.06.15.06.22 23.01.24 23.04.15.04.01.06.06.03.06.15.15.03.04.15.06.09 23.06.09 23.06.04.04.06.04.15.15.08 23.01 23.04.03.05 23.04.04.15.03.04.04.06.06.04.06.04.04.01 23.06.29 23.01 23.15.06.06.15.04.04.05 .12 23.07 23.01.04.04.06.04.15.03.04.02 23.04.15.06.03.04.15.04.08 23.02 23.06.01 23.06.15.10 23.17 23.03.06.15.05.15.06.12 23.05.38 23.04.03.06.04.04.33 23.06.06.04.15.06.04.03.15.15.03.06.15.06.06.04.06.04.03.30 23.15.03.03.03.06.20 23.06.04.03.21 23.15.05.06.06.15.07 23.04.35 23.04.04.

01.09 23.15.15.12 23.03.03.01.04 23.01.02.17 23.05.04 23.01.03.03.11 23.01.06.03.104 23.06.01 23.13 23.06.03 23.02.03.03.03.02.17 23.15.03.02.02.03.01.01.11 23.06.14 23.03.03.03.19.02.07 23.09 23.03.04.06.01.15 23.01.15.02 23.03.15.02.02.22 23.15.02.06.05 23.04.20 23.15.03.04.19 23.02.04.03.03.03.09 23.01.15.02.06.06 23.04.03.03.02.03.04.03.03.12 23.03.01.01.06.01.04.01.02.23.02.03.06.03.05.01.02.15.02.03.03.03 23.07 23.01.03.18 .12 23.08 23.03.03.02.03.02.15.03.03.07 23.15.103 23.02.03.03.01.03.15.01.102 23.04.08 23.01.03.02.08 23.04.06.15.23.15.03.16 23.03.06 23.03.02.01.01.10 23.03.09 23.03.05 23.10 23.08 23.02.04 23.06.01.06 23.02.01.03.04.02.01.05.23 23.02.07 23.02.02.02 23.02.04.03.03.03.06.06.10 23.03.01.01.01.04.07 23.03.02.04.02.01.05.05 23.03.03.21 23.02.05 23.15 23.03.02.01.105 23.02.02.13 23.15.01.03.02.03.02.01.03.03.03.02.03.15.01.05.03.06.100 23.02.11 23.14 23.06 23.04.03.03.03.02.01.03.01 23.04.01.03.04.03.04.01.02.01.06.04.04.01.15.17 23.01.03 23.

03.03.03.03.28 23.03.44 23.03.03.03.61 23.03.03.03.03.01.03.01.03.32 23.03.03.03.47 23.03.63 23.01.03.01.01.01.03.01.03.03.03.01.03.01.71 23.03.03.01.03.01.69 23.01.38 23.03.03.78 23.70 23.23 23.90 .03.03.03.03.01.60 23.31 23.01.65 23.03.03.03.03.03.30 23.77 23.19 23.36 23.03.01.01.46 23.01.03.01.03.01.01.03.23.03.03.03.01.03.01.01.01.03.01.03.37 23.82 23.24 23.03.03.03.03.64 23.01.62 23.73 23.03.01.01.48 23.01.26 23.01.03.01.03.03.01.03.03.03.41 23.03.03.03.03.74 23.03.22 23.03.85 23.66 23.03.01.25 23.03.01.03.01.01.79 23.42 23.03.03.20 23.03.01.03.03.03.01.03.03.01.03.01.67 23.03.03.27 23.35 23.83 23.03.01.68 23.01.89 23.03.03.03.03.33 23.21 23.01.03.03.03.03.72 23.03.03.34 23.01.01.03.03.01.03.03.76 23.81 23.43 23.87 23.03.80 23.03.40 23.03.03.03.01.03.03.39 23.01.01.03.01.01.01.01.03.01.03.03.01.03.03.03.03.03.01.03.03.03.01.03.03.88 23.01.03.01.50 23.03.03.03.86 23.03.01.01.75 23.03.03.01.45 23.84 23.03.29 23.03.

57 23.03.24 23.02.02.03.03.04.01.04 23.03.02.97 23.03.02.03.21 23.03.03.03.03.08 23.02.01.19.01.02.03.17 23.01.01.03.10 23.30 23.52 23.03.05 23.98 23.03.03 23.19 23.29 23.96 23.03.02.16 23.01.03.04.02.25 23.03.01.14 23.02.03.18 23.03.03.03.02.03.02.15.03.02.03.03.01.03 23.02.03.03.01.03.01.05 23.03.99 23.04.03.03.03.56 23.03.02.01.19.04.15 23.02.03.03.01.01.04 23.03.03.02.03.04.03.02.03.09 23.03.28 23.01.03.10 .01.04.09 23.02.01 23.03.03.03.06.04.01.08 23.03.03.02 23.09 23.03.01.02.58 23.03.01.03.03.03.01 23.04.03.03.53 23.04.01.55 23.03.01 23.03.03.07 23.03.03.03.03.03.02.03.92 23.01.03.03.03.02.03.03.02.13 23.04.03.04.10 23.03.03.07 23.02.03.03.02.03.03.04.11 23.94 23.03.03.03.06 23.02 23.01.03.01.03.01.15.91 23.03.03.02.59 23.03.03.03.02.11 23.06 23.03.03.01.03.03.54 23.03.22 23.93 23.03.03.03.12 23.03.03.02.01.03.04.01.03.01.03.05.51 23.01.02.03.03.95 23.03.03.02.04.16 23.02 23.23.20 23.03.04.04.03.01.03.02.23 23.03.01.

01.02.01.02.01.04.01.13 23.01.01.04.14 23.02.01.02.01.03.01.02.03.02 23.02 23.01.02 23.01.01.01.01.10 23.02.01.01.04.01.01.02.04.01.01.01.02.01.04.02.02.01.01.03 23.01.01.23.19.02.01 23.01.04.01 23.11 23.03.01.01.05.01.01.01.02.01.01.01.19.08 23.05 23.04.19.01.01.01.02.02.03.02.01.05.03 23.02.01.01.01 23.02.04.03 23.01 23.01.17 23.01.01.02.02.02.01.03.01.03 23.02.02.04 23.01.02.01.01 23.03 23.02 23.01.02.05.04 23.12 23.05.05.16 23.02.01.02.01.05.01.01.01.01.01.01.04 23.01.01.01.03.02.01.02.15 23.01.03 .01.04.01.01.01.04 23.04 23.01.02 23.19.01.01.02.02.01.01 23.01.01.02.02 23.

01.01.07 23.02.03.07 20.02.02.02.01.02.01.04.68.12.02.01.01.01.02.09 23.01.10 23.02.77.03.06 23.02.06 20.02.02.02.01.02.01.02.77.10 23.03.03.04.12.77.01.06 23.23.05 20.01.76.03 20.02.01.04.04.02.13.01.03.01.01.04.01.02.01.06 20.04 20.04.01.01.06.02.04 23.04.02.01 23.02.77.69.01.02 20.04.02.01.02.02.13.13.03.02.06 23.09 20.02.DKP.04.04.03.04 20.02.69.02.02.12 20.01.68.01.07 23.05 20.76.02 23.02.01.76.08 23.03.02.08 23.04.01.02.01.02.01.08 20.02.02.05 23.01 20.13.02.01.02 20.13.02.05 20.13.01.02.04 23.69.01.06 23.04.01.02.07 23.01.04.01.01.01.01.04.01 20.10.03.02.03.02.01.04.05.02.05 20.02.12.01.77.01.12.13.13.02.06.01.01.06.16 20.04.01.04.02 23.02.12.01.77.02.07 20.01.02.02.02.02.09 .04 23.03 23.02.01.03.01.01.12.02.06 20.01.08 23.03 20.05 23.05 20.01.01 23.02.01.01.02.02.05.03.77.12.01.01.05 23.03.05 23.01.01.03.05.01.01.06 OkDeh.07 23.01.04 20.01.01.76.76.01.02.01.01.04.03 23.03.01.01.77.01.12.76.68.77.01.

02.03.09.77.19 20.02.02.02.02.03.02.03.02.02.02.02.02.02.03.03.02.23 20.02.02.09.09 20.03.02.01 20.11 20.03.02.09.77.03.02.03.03.02.02.03.02.78.12 20.03.78.07 20.02.18 20.02.02.24 20.02.77.02 20.03.02.04 20.03.09.03.09.07 20.02.03.02.02.05 20.11 20.18 20.02.02.02.03.21 20.02.78.02.10 20.09.04.09.03.02.03.02.04.03.03.82.02.03.03.02.02.02.78.02.25 20.01 20.05.78.09.78.02.02.77.03.03.03.02.01.13 20.78.02.05.02.03.09.03.02 20.02.03.20 20.78.03.78.19 20.02.02.09 20.01 20.78.02.02.04.03.05 20.43 20.02 20.03.03.20.04 20.02.78.78.02.10 20.03.03.77.03.02 20.58 20.57 20.03.77.78.09.02.02.52 20.78.03.78.02.03.17 20.09.02.03.16 20.03.02.10 20.02.02.03.02.78.03.08 20.02.03.02.03.01 20.02.09.78.03.06 20.02.78.78.09.77.03.02.06 20.02.03.16 20.15 20.78.77.03.01.02.02.15 20.77.02.03.02.02.78.02.02.01 20.02.02.02.02.02.02.04.02.03.51 20.02.02.09.03.03 20.03.02.04 20.03.02.03.77.09.03.02.09.02.77.05.02.02.03.02.02.02.02.21 20.05 20.12 20.03.02 20.20 20.01.14 20.09.17 20.03.03.02.03.09.14 20.02.77.82.02.03 20.09.03.03.03 20.78.03.09.03.03.04 .02.78.01.08 20.02.13 20.03.02.02.03 20.02.02.02.03.02.03.09.02.02.78.02.02.

06.16.09.03.02.01 20.12.03.03.02 20.02.09.09.09.53 .02.02 20.02.02.09.03.14.12.09.02.03.01 20.03 20.02.06.16.03.01 20.09.17.11.03 20.02 20.02.02.02.01 20.09.04 20.02.03.05 20.09.09.09.05.02.02.03.09.09.03.02.09.03.02 20.05 20.09.13.18.34.02.09.01 20.17.02.03.03.03.02 20.15.02.13.05.09 20.02.02 20.01 20.17.02.02.09.02 20.03.04 20.02.08.03.02.02.09.09.03.02.03.11.03.03.02.02.09.05.09.03.04 20.09.02.09.03.05 20.11.09.01 20.03 20.09.02.03.02.09.09.02 20.09.11.03.03.09.10.05 20.07.02.02.02.02 20.05 20.34.03.02.02.03.52 20.02.03.02 20.15.19.02.03.04.09.02.09.02.04 20.03 20.09.03.12.09.09.03.08.03.03.03.03.02.19.01 20.03.09.03.09.06.05.02.06.04 20.06 20.09.02 20.07 20.09.06.03 20.03 20.02 20.03 20.03.01 20.03 20.03.05.02.02 20.03.09.09.20.13.02.09.01 20.09.03 20.02.02 20.03.02.02.09.05.09.09.03.02.02.01 20.08 20.03.03.05.03.03.02.03.09.14.02.09.12.02.09.07.03.06 20.09.09.03.06 20.09.03.09.03.18.09.09.02.09.02.03.01 20.12.03.03 20.09.09.02.03 20.02.06.02.04 20.02.09.01 20.09.03.05 20.02.03.09.09.09.06 20.09.02.03.08.14.05.18.03.03.03.03.09.09.02.11.02.03.01 20.09.09.03.02.03.11.02.05.10.09.01 20.10.02 20.10.

02.25.74 20.02.02.06 20.57 20.02.03.02.03.09.56 20.01 20.34.09.02.29.09.02.09.09.34.02.03.09.02.01 20.34.23.34.02.09.09.02.30.02.20.03.03.09.34.21.26.29.34.61 20.02.03.02 20.70 20.03.29.22.29.03.03.03 20.03.30.03.64 20.09.34.01 20.03 20.02.03.02.09.03.34.02.03.34.02 20.02.20.02.02.02.34.03.54 20.03.09.03.02 20.09.01 20.09.03.03.09.02.09.02 20.34.03 20.02.09.25.27.09.02.27.03.09.04 20.30.03.03.28.34.09.03 20.09.03.09.25.30.02.02.03.09.21.09.09.09.09.07 20.02.02.09.03.58 20.68 20.09.30.04 20.09.09.59 20.26.03.03.25.03.09 20.71 20.01 20.02.03.01 20.24.20.09.60 20.02.02.03.09.03.09.03.25.19.03.03.02.09.20.22.29.02.03.03.02.66 20.03.02.01 20.03.02.02.02.02.08 20.09.02.06 20.72 20.03.03.34.09.09.03.03.02.09.24.19.02 20.09.02.09.01 20.04 20.01 20.03.09.67 20.03.29.02.05 .09.02.03.03 20.02 20.02.63 20.02 20.05 20.02.02.34.09.34.29.20.09.03.09.02.06 20.02 20.03.03.03.03 20.03.01 20.34.09.02.19.03.02.09.03.62 20.09.09.02.09.03.09.05 20.21.09.09.34.25.29.34.03.02.02.09.03.09.02.55 20.03.02.02 20.03.04 20.09.03.02.03.03.02.09.02.73 20.34.02 20.29.02.03 20.09.05 20.02.26.02.09.09.01 20.02.02.19.03.09.04 20.23.03.

22 20.02 20.33 20.34.09.09.02.09.03.09.04 20.09.03.09.34.03.02.34.18 20.02.02.09.09.20 20.02.03.02.03.33.09.03.34.03.34.02.02.03.02.02.02.09.34.34.09.48 20.03 20.13.02.09.03.12 20.03.03.09.02.25 20.03.34.34.49 20.02.09.03.09.09.02.34.02.02.03.50 20.03.02.03.06 20.03.02.03.01 20.03.34.02.02.03 20.05.20.03.34 20.09.34.02.39 20.34.34.45 20.33.34.31.09.02.03.34.09.47 20.09.34.34.09.09.46 20.21 20.34.02.16 20.09.09.02.34.02.43 20.03.09.02.09.02.03.02.01 20.07 20.05.03.02.34.40 20.09.23 20.34.34.03.34.09.02.31.09.02.05 20.03.01 20.35 20.02.03.27 20.04 20.17 20.02.34.03.34.09.02.02.09.09.03.13.09.34.34.03.09.02.34.02.09.02.03.03.09.34.03.01 20.02 20.02.34.34.34.34.09.03.03 20.13 20.03.03.08 20.26 20.34.03.02.09.37 20.03.34.09.32 20.02.32.03.02.09.09.09.09.34.14 20.02.09.15 20.03.03.02.42 20.09.02.34.34.02.02.09.09.30 20.02.27 20.13.32.09.01 20.09.03.09.03.02.41 20.03.03.02 20.02.34.09 20.03.03.28 20.02 20.24 20.09.03.09.03.13.09.03.36 20.10 20.09.09.34.02.34.02.03.09.29 20.02.02.02.03.34.09.34.34.02.02.02.11 20.03.34.34.03.02.34.02.34.02.04 .03.09.03.09.19 20.09.31 20.34.02.44 20.02.51 20.

25 23.10.01.05 20.01.04.08 23.04.04.03 23.08 23.10 23.05.05.09.38 .17 23.04.13.07.01.05.04.05.02.05.01.04.10.04.04.05.14 23.01.12 23.05.07.01.05.02 23.04.04.01.04.10.05.10.05.04.06.05 20.10.02 23.07 20.04.01.01 23.01.26 23.04.05.05.02.16 23.06.04.02.01.13.10.05.04.10.01.10.10.10.21 23.05.10.07.04.04.01.01.05.13.30 23.27 23.01.01.01.05.10.05.35 23.10.27 23.10.10.10.05.01.01.28 23.01.01.10.04.10.01.05.10.04.01.05.05.34.01.04.01.24 23.01.02.10.10.01.10.01.05.18 23.09.01.05.04.04.03.13 23.05.34 23.01.37 23.04.20 23.06 23.05.04.01.01.01.01.01.05.05.10.10.10.04.28 23.01.05 23.10.04.05 23.10.05.01.04.15 23.01.04.04.10.05.10.01.03 23.01.01.05.10.01.01 23.05.10.02.29 23.01.10.05.10.05.23 23.05.10.04.14 23.04.10.05.01.01.01 23.05.07.05.01.09.06 23.10.09 23.02.04 23.10.02 23.01.10.01.06 20.07 23.10.35 23.05.04.01.01.05.10.10.04.20.11 23.05.04.10.05.05.01.04.10.10.10.10.10.04.04.10.05.04.04.33 23.01.01.06.10.05.01.02.09.01.02.01.05.05.01.05.13.18 23.05.10.12 23.05.21 23.01.07.04.32 23.01 23.02 23.05.04.05.19 23.05.01.01.01.05.09 23.01.31 23.05.36 23.04.40 23.04 23.09.22 23.01.01.

73 20.09.10.08.05.08.10.01.02.02.09.02.10.05.29 20.02 20.08.16 23.27 20.09.09.02.64 20.02.09.02.01.25 20.14.10.02.02 20.09.09.02.02 20.06.24 20.07 20.10.02.26 20.02.03 20.10.10.02.02.09.02.01 20.19.01.02.01.05.08.02.37 20.34 20.01.09.53 20.09.01.10.01.01 20.33 20.01.09.60 20.09.05.02.19 20.02.50 20.08.02.09.05.01.01.10.09.08.17 20.05.05.09.06 20.09.09.01.01.10.01.05.02.10.33 20.02.01.05 20.09.02.02.06.09.62 20.01.01.09.01.38 20.01.10.10.39 20.09.10.09.02.19 20.02.09.09.02.09.01.39 20.02.10.08.02.01.13 20.01.01 20.66 20.26 20.02.02.01 .08.08.01.09.02.13.02.02.08.20 20.01.02.01.01.02.10.37 20.02.09.01.01.45 20.08.10.09.02.10.09.01.02.03 20.09.23.01.01.01.01.02.01.01 20.01.09.01.10.01.10.01.01.19.09.09.05.09.01 20.01 20.01.02.01.02.10.01.02 20.01.01.02.09.01.01.09.09.09.10.01.08.09.08.02.02.01 20.02.08.02.02.09.44 20.10.10.05.10.08.05.09.04 20.21 20.06 20.02.05.02.02.07.01.02.02.02.02.01.01.02.49 20.01.01.09.01.06 20.08.19.09.02.19.01.02.16 20.02.06.10.02.06.09.22 20.09.01.06 20.09.02.36 20.01.01.02.09.52 20.10.01.22 20.11 20.41 20.32 20.02.02.04 20.01.08.09.02.01.01.10.08.01.

02.10.02.01.02.02.10.01.01.10.09 20.02.07.07.02.07 20.093 20.01.07.15.01.07.01.01.02.01.01 20.02.15 20.01.01.01.07.01.02.10 20.02.02.10.02.02.20.020 20.02.03.01.02 20.01.01.20.07 20.02.02.08 20.07.08.01.02.07.30 20.01.08.10.03 20.20.02.03.01.02.01.01.01.10.02.05.01.26 20.02.01.02.02.06 20.02 20.01.07.01.01.02.02.07.15.02.02.08.09.02.31 20.02 20.01.158 20.17 20.11 20.01.07.02.15.07.094 20.06 20.01.02.20.02.28 20.09.02.01.02.09.07.29 20.01.01 .02.02.10.08.07.01.02.15.01.08.32 20.05 20.02.02.01.07.07.02 20.02.01.14.01.10 20.10.02.02.20.01.08 20.02.01.01.01.041 20.01.07.01.10.20.01.08.01.02.03.08.01.07.03.108 20.02.02.01.10.01.08.01.08.15.08.07 20.20.05 20.22.01.08.02.07.21.09.10.03.07.01 20.01.01.02.01.02.02.07.01.03 20.10.02.02.08.096 20.20.07 20.02.02.04 20.01.10.07.22.12 20.01.02.01.01.31 20.01.02.01 20.02.01.03.20.04 20.005 20.15.10.08.10 20.02.10.07.02 20.08.099 20.02.01.20.01.20.07.27 20.02 20.01.14.02.01.08.02.10.07.04 20.01.02.03 20.07.02.07.07.01.07.157 20.02.02 20.07.07.02.05 20.12 20.01 20.04 20.02.24 20.03 20.01.06 20.03.01.01.01.01.004 20.13 20.02.15.20.10.01.01.08.21.01.01.01.01.07.02.21.02.21.10.01.

03.01.02.14 20.09.26 20.02.01.15 20.05.09.02.02.09.02.08.02.09.02.02.03.01.08.02.02.01.06.05.09.09.09.48 20.02.09.08.02.08.02.09.05.20 20.09.01.09.02.08.09.06.99 20.01.02.02.02.09 20.59 20.10 20.29 .24 20.02.09.05.02.07.56 20.05.09.01.38 20.06 20.02.09.09.05.01 20.02.05.20.02 20.01.02.02.02.09.07 20.20 20.02.02.09.09.09.02.01.02.05 20.09.02.02.02.09.10 20.07.02.08.09.02.04 20.09.02.01.02.02.05.01.01.02.22 20.09.05.71 20.03 20.05.07.02.01.09.01.41 20.09.01.02.01.09.09.02.08.46 20.02.09.26 20.61 20.02.01.16 20.01.40 20.02.09.03 20.01.23 20.02.05.01.09.01.06.92 20.09 20.04 20.18 20.05.05.09.02.09.05.05.02.23 20.02.09.01.09.02.05.09.25 20.02.08 20.05.09.05.02.01.09.05.05.91 20.01.09.05.05.08.05.02.01.02.09.05.09.02 20.51 20.03.09.09.09.07.05.02.09.02.05.09.02.09.13 20.27 20.05.02.02.05.09.43 20.02.16 20.10 20.01.02.08.01.01.09.01 20.09.01.19 20.01.21 20.02.01.05.06.09.09.01.12 20.09.02.03.21 20.01.09.09.01.02.09.07 20.05.01.11 20.13 20.09.02.02.09.04 20.01.05.02.03 20.01.02.01.10 20.02.40 20.49 20.05.05.01.06.17 20.28 20.02.

05.04 23.09.09.02.09.02.05.09.48 20.02.39 20.09.10.03.04.10.02.04.37 20.09.05.09.03.03.04.04.03.01.02.02 23.34 20.09.65 20.05.44 20.09.02 23.02.10.03.03.04.03 23.03.57 20.05.09.05.03.04.09.05.04.02.02.02.02.67 20.03.04.02.02.02.05.60 20.05.04.03.09.38 20.02.09.09.03.03.02.02.64 20.05 23.02.56 20.09.03.05.05.35 20.03.09.05.43 20.04.40 20.05.30 20.02.04.04 .04.59 20.47 20.32 20.03.02.05.02.05.05.09.03 23.04.82.02.10.03.10.05.10.09.05.33 20.02.09.09.01.10.05.51 20.10.04.09.63 20.04.02.09.10.04.09.09.05.05 23.09.04.10.02.03.01.09.03.10.02.05 23.42 20.10.10.02.02.01.09.41 20.02.61 20.05.04 23.09.09.50 20.55 20.05.05.49 20.02.05.06.05.09.02.03.09.09.03 23.02 23.06 23.05.10.36 20.02.02 23.01 23.05.02.03.54 20.02.10.05.02.05.02.05.68 20.01 23.02.04.04.03.05.10.02.02.01 23.62 20.04 23.05.02.05.05.09.03.05.52 20.02.05.02.02.58 20.10.20.09.66 20.09.03.02.05.45 20.09.05.10.03.03.10.05.04.03.09.04.05.10.09.05.03 23.01 23.01 23.01.05.02.02.06.03.03.69 20.46 20.05.02.06 23.04.10.02.31 20.82.05 20.02.03.09.

03.03.03.02 23.03.10.13.21 23.04.04.04.13.10.03.01.04.04.13.02 .06.03.10.04.10.02.13.13.07 23.03 23.04.01.03.05.03.04.10.10.04.13.04.10.03.13.03.01 23.10.10.03.09.03.03 23.03.03.04.04.02 23.04.04 23.01.10.03.10.02.10.24 23.03 23.10.01.13.03.04 23.18 23.05 23.13.06.04.01 23.03.03.06 23.01.03.15 23.13.01.04.10.10.10.05 23.03.01.10.10.04.04.12 23.17 23.04.10.23 23.04.04.03.07.03.04.01.04.13.04.26 23.06 23.10.04.04.04.03.01.01.06.10.04.04.03.05.10.10.10.03.10.10.10.04.01.10.10.04.01.02 23.04.01.04.10.07.01.04.04.04 23.04.13.07.10.04.10.10.23.04.04.05 23.13.01.03 23.03.03.16 23.10.13.20 23.10.03.01.03.13.01 23.02 23.03 23.03.02 23.10.04.10.13.10.08 23.01 23.02 23.04.01.03.10.13.10.01.10.01.09 23.10.01.04.04.02 23.03.10.10.03.04.10.02.04.04.02.25 23.19 23.03.10.10.04.04.04.03.03 23.22 23.10.13.04.04.10.04.03.01.04.01 23.13.10.01 23.10.10 23.01 23.01 23.01.03.03.13.07 23.01.13 23.04.04.08 23.04.04.13.10.13.03 23.10.10.03.10.04.10.10.01.10.13.04.03.10.04 23.01 23.10.09.02 23.04.04.03.10.01.13.02.03.10.13.06 23.03.02.11 23.04 23.03.04.10.06 23.03.10.01.05 23.04.04.04.10.03.13.03.14 23.03.01 23.03.10.08.05 23.

02.02 23.10.04.01 23.10.10.04.10.06.04.09.03 23.01 23.07.10.02.04.10.01 23.06.10.02.10.10.10.01.01 23.01.04.02 23.10.10.10.10.04.02.03 23.10.10.10.02.07 23.10.01.01 23.02 23.02.10.04.02 23.09.01.06 23.04.10.05.05.10.04.04.02.04.02 23.04.05 23.10.04.02.02.10.01.13 23.01 23.02.10.04.04.02.06.02 23.10.02 23.04 23.01 .04 23.06 23.01.10.05 23.10.04.04.04.01.01 23.04.11.04.10.01 23.04.05.02.01.10.04.10.10.04 23.10.10.04 23.05 23.02 23.10.10.04.04.10.10.01.02.01.05.10.04.10.05.06.03.01 23.04.05.02.07.10.11.02.04.02.02 23.04.01.10.06.04.03 23.10.04.03.01.02.02.10.02.04.09.02.04.04 23.05 23.04.01 23.03 23.02 23.01.04.04.04.02.10.10.04.01.06.04.06 23.04.03 23.23.07.06.11.10.03 23.04.11.10.01.04.03.04.02.01 23.11.09.04.02.05 23.04.02 23.10.02.01.05.05.04.03 23.01 23.10.05.02.04.10.02.03 23.03 23.04.01.02.10.04.10.03.02 23.07.03 23.09.04.05.10.02.04.10.02.04.03.02.04.04.06.10.04.04.02.10.03 23.04.04.05 23.01.01.01.10.02 23.10.03 23.01 23.05.02.03 23.04.04.02.10.01.04.02.02.02.04 23.02 23.03.13 23.04 23.02.10.10.02.10.04.09.11.02.01.08.01.01.01.01.01.10.04.01.10.02.10.01 23.02.10.10.03 23.04.02.05.01.01.05.10.10.

06.02.09.09.06.09.03 23.06 20.09.12.06 20.02.02.11.02.01 23.04 20.02.09.07.05.18 20.06 20.09.07.04.09.12.02.09.02.09.12.02.02 20.09.09.02.02.12.02.02.09.09.11.04.09.12.02.11.10.09.17 20.05.09.16.04 20.16.09.02.12.10.11.01.04.10.09.02 20.09.02.05 20.01.04.05 23.02.23.10.02.01.16.06.09.02.07.01.09.01.07.02.07.06 20.01 23.02.12.03 20.02.09.15 20.09.09.07.09.02.02.09.09.02.01.09.12.10.10.09.09.05.08 20.02.02.11.02.07 23.02 23.04 20.02 20.06.16.12.09.02.10.12 20.06.20 20.02.02.10.07.09.10.04.02.09.07 20.16.02.10.19 20.14 02.06.10.01.02.15.02 20.05 20.16.04.03 20.04 20.09.04.06.02.02.02.04.02.09.03 20.05 20.03 20.06.01 20.09.02.02.02.06.02.08 23.10 .07 20.01 20.05.11.02.16 20.11.11.02.09.02.09.07 20.02.08 20.16.03 20.07 20.06.06.11.06.01 20.12.02.01 20.02.02.03 20.09.02.09.02.01 20.14 20.02.09 20.02.11 20.01.09.02.06.02.02.05 20.16.09.12.06 20.09 20.02.06.11.09.09.12 20.02.07.02 20.04.10.09.02.03.02.09.02.09.05.05 20.04 23.10 20.01 20.09.09 20.04 20.09.02.02.02.

01 23.01 23.02 23.12.02.01.01.11.02.01.01.10.01.10.06 23.10.03 23.01.02.01 23.01.10.04 23.05 23.02.02.13.01.10.08 23.10.10.02.01.10.10.20.01.01.02.03.04 23.10.10.02 23.10.01.01.01 23.02 23.01 23.11.13.01.03 23.01.02.01.01.01.01 23.03.02.02.01.02.01.03.02.01.04.02 23.02.10.01 23.10.02.05 23.03.02.13.02.01.03 23.10.10.02.01.02.02 23.10.01.18 23.01.05.01.01.02.02.01.01.05.02.10.02 23.02.02 23.02 23.01.02.01.05.10.02.02.10.01.10.02.02.01.07 23.02.11 23.03.10.10.06 23.01.12 20.01.01.04.01.05.10.04 23.01.02.10.07.02.10.01.10.02.11.01 23.01.06 23.02.04.01.04.01.10.10.10.10.10.02.10.02.01.10.10.02.09 23.01 23.01.10.06 23.01.05.01.13 23.01.10.10.02.01.10.03 23.10.02 23.04.07 23.12.01.07 23.10.03.01.02.01.02.02.01.06 23.09.02.02.10.11.01.02.10.10.01.03.02.02 23.01 .02.01.12 23.10.01.01.12.03.10.01.01.10.01.03.10.01.01.01.10.02.02.01.02.01.10.02.02.01.10.01.02.10.10.10.01.10.01.01.07.11.03 23.01.10.10.01.02.03 23.10.01 23.01.10.10 23.01.02.10.02.04.13.06.03.01.14 23.03.01 23.09 23.02 23.10.11.03 23.04.01.02.03.01.10.10.02.26 23.01.11 20.01 23.02.10.02.02.01.10.04.09.01.10.10.01.04 23.05 23.02.01 23.02.04 23.02 23.02.02.10.01.10.01.01.01 23.14.10.

10.09 23.01.08.04.01.10.04 23.01.08.01.01 23.08.05 23.05.04 23.04.10.03 23.21 20.03.01.02.01.01.01.08.109 .10.10.02.06 23.01.01 23.01.10.03.02.11 23.06.06.01.08 23.101 20.01.02.04 23.04.08.12.10.01.06.10.02.08.01.04.01.08.01.01.08.06.04.01.08.02.01.03 23.13.08.01.01.12.10.10.09.100 20.04.05 23.02.02 20.04.04.02.02.01.05.107 20.01.02.01.03 23.06.07 23.01.03.01.02.05.98 20.04.24.01.04.01.03.08.10.04.08.01.10.07 23.08.01.04.01.08.13.102 20.04.08 23.08.01.03.02.04 23.01.04.08.05.10.02.07 23.01.24.01.02.05.02.04.01.01 23.06.01.02.02.10.04.01.02.01.02.02.04.04.05 23.02.01.05.01.01.01.06 23.10.02 23.06.08.08.10.10.02.08.04.08 20.02.02 23.04.01.04 23.06.12.02.01.01.06103 20.06 23.10.12 23.04.01.01.03 23.03.02.104 20.02.02.08.01.03 23.01.30 20.01.02.01.10.02.108 20.06.01.02.01.25 20.02.06 23.02.06.05 23.02 23.05 20.01 23.05.02.23.01.01.08.01.08 23.01.06.08.08.02.01 23.05.04 20.08.10.10.10.04.05 20.01.04.01.02.09 23.105 20.106 20.01.10.06.02.05.06 23.02.02.02.01.02.01.04 23.04.02.02.02 23.02.10.01.06.03.05.02.01.02.02.10.06.03.02.04.01.99 20.06.04.06.08.01.01 23.06.01.01.01.01 20.01.02 23.01.06.10.

03.03.03.06 23.04.113 20.01.10.08.112 20.22 23.10.03.01.01.03.02.01.01.03.01 23.01.01.02.118 20.07 23.02.03.02.01 23.03.01.02.06.04.03 23.02.06.01.03.10.02.01.02.10.01.01.11 23.02.21 23.10.05 23.15 23.01.02.02.02.01.01.10 23.01.01.08.02.05 23.07 23.10.04.02.03.01.06.01.10.10.04.06.08.01.03.08.03.01.02.02.03.01.03.10.08.03.08.10.03.10.10.10.02.06.03.10.01.01.02.02.12 23.03.10.01.03.06 23.08.03.06.04 23.10.10.09 23.03.01.07 23.10.10.01.10.02.10.12 23.03.02.10.01.10.02.10.97 23.13 23.03.09 23.10.01.02.10.02.02.06.117 20.03.02.01.03.10.04.01.17 23.10.10.01.02.10.03.20 23.02 23.08 23.115 20.10.10.03.23 .08.01.87 20.04.06.01.10.10.04.02.03.01.08.04.03.14 23.03.02.20.10.01.04.04 23.01.04.01.02.01.08 23.04.10.03.05 23.01.03.10.03.02.08 23.110 20.01.10.02.08.02.01.06.02.01.02.96 20.03.06 23.02.03.01.92 20.02.08.14 23.01.01.03 23.10.15 23.04.10.01.02 23.02.03.01.08.04.03.02.08.02.01.02.13 23.10.02.01.02.02.16 23.04.11 23.06.10.88 20.06.10.04.03.16 23.17 23.02.08.91 20.03.09 23.08.03.06.01.10.03.11 23.10.02.02.116 20.02.01.03.03.95 20.90 20.02.03.01.01.03.06.03.01.02.119 20.06.06.19 23.06.01.08.02.04.10 23.01.10 23.10.

05.06.02.04.02 23.06.02.02.05.01 23.04.05.02.06 23.02.03 23.04.37 23.06.02 23.03 23.04.35 23.04.06.04.02 23.04.06 20.04.02.05.02.01.09 23.02.04.11.13 23.03.10 23.05.05.11.34 23.01.05.08 23.04.02.01.04.15 23.05.01.03 23.01 20.02.04.01.03.06.02.05.06.06.04.04.02.04.03.05.04.02.04.21 20.05.05.01.02.13 20.04.05.02.01.06.05.04.06.05.01.02.04.15 23.02.02.04.06.05.04.11.32 23.31 23.06.04.24 23.33 23.02.05.10.11.04.05 20.19 23.28 23.02.04.06.01.10.01.02.03.01 .02.05.04 23.04.03.25 23.02.04.06.11.03 23.10.03.01.06.06.23 23.01 23.03.05.05.06.04 23.02.10.01.17 23.05.01.04 20.05.05.05.02.05.12 23.02.11.02.04.06.02.05.10.01.14 23.07 23.04.03.02.18 23.01 23.02.03.05 23.04.06.04.25 23.04.01.04.02.01.03 23.23.02.24 23.02.02.05.01.05.02 23.05.16 23.05.20 23.36 23.02.04.02.27 23.05.01.04.04.01.11 23.05.04.05.05 23.02 23.11.02.06.03 20.30 23.02.01 23.05.01 23.01.04 23.02.04.02.02.01.02.02 20.02.04.01.02.02.02.02.05.02.06.11.02.29 23.02.06.26 23.05.05.

10.01.06.01.02.03.07.01.01.07 23.04.03.01.10.05.04.05.01.01.10.03.01.01 23.06.02.18.04.07.01.02 23.06.03.02.01.05.01.10.18.06.04.01.01.04 23.03 23.06 23.06.13 23.03.23.05 23.01.03.06.06 .02 05.01.02.03.02.01.02.10.04 23.04 05.03 23.11.10.07.03 23.01.04.02.04.02 23.04.04.02.06.01 23.14 23.05.02.05 23.06 23.01.04.04.03.01.06.06.01 23.03.23.04.01.07 23.01.01.10.04.03 23.23.06.04.01.02.08 23.99 23.04.18.01.04.04.04.07 23.12 23.05.06.01.06.02.02.06.23.02 05.23.02 23.01.06.03.04.11 23.06 23.01.02.03 05.02.01.01 23.04.01.08 23.23.05.23.23.10.23.05 23.06.02.02 23.10 23.07 05.01.05.01.02.03.06.06.02.01.04.23.01.06.01.01.01.06.03.01.23.06.18.04.03 05.05 23.01.06.01.03.03 23.18.09 23.05.23.04 23.05 23.05.06.02 23.02.02.10.03.10.23.18.01.01.01 23.01.01.02 23.04.06.01.05.23.04.02.02.04.01.03 23.01.01.01.01.01.06.05.04.03.05.01.02.03 23.04.01.04.06.01.06.06.06.05.02.01.02.01.23.04.05 23.22 23.02 23.06 23.23.02.04 23.04 05.10.04 23.02.01.06 23.01.01.04.02.04 23.04 23.02.18.07 23.02.06.04 23.06.23.05 23.01.23.

02.19.05.02.01.18.19.01.04 23.99 23.01.01.05.02.05.01.86 23.01 05.05.06 05.10 23.07 05.04.04 05.90 23.01.18.04.02 05.09 23.18.03 05.05.04.05.04.01.18.01.05.01.18.04.07.04.05.18.03 23.07 05.01.19.01 05.18.04.01.19.04.04.05.05 23.07.01.01.05.93 23.95 23.01.04.06 23.05.18.05 05.02.19.02.04.01.18.98 23.18.01 05.05.05.02.18.02 05.07.19.01.02.01 23.01.07.100 .85 23.18.04.01.05.09 05.01.18.07.18.02 05.07.91 23.02.02 05.19.02 05.08.96 23.04.04.01.19.05.07.02.05.07.02.01.04 05.18.18.04.01.01.06 05.04.05 05.04.18.01.07 05.02.18.18.04.05.01.03 05.19.05.05.07.05.04.02.02.01.04.07.05.04.18.19.18.02.04.02.18.02.01.03 05.04 05.19.01.02.07 23.01.05.01.07.18.01.01.01.01.04.01.05.07.09.07.01.05.18.01.07 05.04.01.04.04.01 05.18.07.01.01.18.19.03.01.04.03 05.94 23.97 23.05.05 05.05.05.07.19.02.05 05.19.05.88 23.19.01.01.01.08 05.02.89 23.05.04.02.02.04.92 23.19.05.02.19.87 23.02 05.02.04.02.02.19.18.18.07.05.01.02 05.01 05.19.19.01 05.02.07.01 05.05.02 23.01.05.05.01.19.01.05.01.01.01.05.18.04.01.18.04.05.05.01.07.01.04.03 05.04.02.02.18.05.01.04.02.04.18.07.05.01.18.19.18.05.19.04 23.05.02 05.02.01.19.18.01.19.07.02.02.05.08 23.19.18.

31 23.04.29 23.04.04.04.04.02.04.19.49 23.51 23.02.02.02.63 23.103 23.02.02.19.19.02.02.02.02.19.44 23.02.15 23.19.34 23.19 23.19.04.19.04.19.19.04.24 23.40 23.04.57 23.59 23.04.04.02.39 23.04.04.19.04.27 23.02.54 23.19.19.19.19.19.42 23.02.02.65 .19.04.04.04.19.04.19.55 23.23 23.19.04.19.04.02.02.19.04.19.04.02.30 23.17 23.19.02.19.19.19.04.02.46 23.19.19.04.19.02.60 23.04.19.04.04.04.19.02.04.02.04.36 23.19.02.37 23.02.04.02.64 23.02.02.04.02.02.04.02.02.19.19.19.19.11 23.20 23.04.02.19.02.19.04.04.02.21 23.04.50 23.02.02.19.19.04.14 23.02.02.04.02.48 23.19.19.02.19.19.02.19.04.04.04.61 23.28 23.107 23.04.32 23.19.26 23.19.38 23.02.19.19.19.101 23.02.02.35 23.18 23.04.04.02.02.45 23.102 23.04.19.02.04.19.02.02.19.04.04.04.105 23.04.106 23.02.104 23.19.04.04.02.04.19.02.04.02.23.19.62 23.04.19.04.04.47 23.33 23.25 23.02.12 23.02.02.04.16 23.53 23.58 23.02.52 23.56 23.22 23.02.04.02.19.13 23.19.19.19.02.02.108 23.19.04.43 23.

05 02.04.04.02.02.10.04.05.18.03.06.05.01.02.03 02.04.19.03.06 02.03 02.03.01.01.02.02 02.02.03 02.02.23.02.05.01.05.03.01 02.01.05.83 23.01.02.02.09 02.19.05.05.04.01 02.04.01.02.03.05.10.01 02.02.02.02.11.03 02.26.02.07.02.03 02.03.10 02.05.02 02.03.04.04.02.01 02.02.01 20.02.01.19.12 02.02.03.03.69 23.05.02.66 23.02.19.05.01.05.04.04.05.05.03.02.81 23.05.04.04 02.03.04.03.01 02.71 23.01.01.04.02.04 02.02.01.05.05 02.19.05.01.03.01.26.03.05 05.03.12 02.03.03.03.03.03.68 23.03.02.02.72 23.02.19.04.02.09.02.01 02.02.03.05.01 02.02 02.02.05.04.02.19.03.04.03.02.04.11 02.02.08.02.04.02.02.05.03.02.02 02.01 02.04.03.01 02.04.04.07.02 02.02.08 02.05.05.03.02.08 02.02.02.05.06.67 23.19.02.09.03.07 02.01 02.01.19.02.02.05.04.03.02.11.05.02.04.02.02.06 02.02 02.80 23.05.05.03.06 02.01 02.02.19.02.19.02.05.02.70 23.13 02.02.07.02.03.05.03.03.01.03.11.08.02 02.04.01.02.14 .01.84 23.05.04.05 22.02.08.02.01.01.04.02.01.02.02.02.02.19.05.03.05.03.04.01.03.05.02.01 02.01.05.04.05.01 02.01.01.04.04 02.01.05.02.03.01.05.10 02.01 02.05.02.01.82 23.05.53 22.02.03.

82.32 20.01.82.01.02.27 20.05.01.28 20.01.01.82.02.82.07.04 02.02.82.03.03.03.02.02 02.20 20.03.02.05.05.02.08 02.02.03.08.02.82.01.03.02.02.02.02.01.01 02.03.02.01.02.03.01 02.08.02.13 20.03.03.01.02.03.11.02.03.08.82.01.02.02.03 02.03.02 02.01.09 20.03 02.09 02.01.05.11 02.07.14 20.01.19 20.02.06 02.82.82.02.01.08.82.82.08.82.01.02.04 20.02.03.06 02.10.03.03.03.02.33 20.02.01.03.02.08 02.02.03.02.02.26 20.82.01.82.02.03.02.82.02.05.02.03.03.11 20.02.02.82.02.82.02.02.02.01.03.03.03.02.01.02.82.02.02.03.82.18 20.03.01.02.02.02.01.07 20.03.03.82.05 20.02.02.08 20.02.02.02.02.82.03.02.02.02.82.10.82.02.82.08.05.02.01.01 20.08.09 02.02.05.01.12 02.07.03.37 20.03.02.15 20.03 02.02.03.02.02.02.05.10 20.01 02.03.08.02.05.02.08.82.05.82.07 02.05.03.36 20.12 20.02.03 20.82.03.25 20.82.02.82.03.03.05.03.01 02.01.01.05.01.02.03.02.02.01.08.02 02.05.03.34 20.21 20.01.01.03.15 02.05.02.02.23 20.82.06 20.01.02.01.07.03.03.03.02.82.01.05.07.01.82.03.82.02.01.02.03.38 20.02.24 20.03.35 20.05 02.02.17 20.03.82.16 20.22 20.01.31 20.39 .03.07.01.02.02.01.02.08.02.01.07.02.03.05.01.02.82.07 02.02.05.02.01.03.03.03.08.07.82.03.05 02.02.03.02.30 20.01.02.03.01.02.05.02.02.02.02.02.08.03.03.02.02.02.29 20.03.03.01.02.82.02.03.

02.03.02.06.02.04 20.03.02.02.01 20.07 20.82.02.03.04 20.09.02.02.02.82.02 20.82.08 20.01.02.03.82.02.82.41 20.02.02.03.02.56 20.82.82.06.82.02.01 20.02.02.02.09 20.14 20.02 20.03.03.02.03 20.02.03.03.01.03.02.82.04.03.07.01.09.01.03.09.03.02.02.82.02.03.20.11 20.82.02.03.03.02.02 20.09.03.02.03.53 20.01.82.03.01.13 20.02 20.06.02.02.82.02.82.02.03.04.02 20.02.02.02.02.02.03.03.09.09.02.82.02.03.01 20.03.02.49 20.17 20.82.02.82.09.02.82.03.12 20.09 20.03.03.82.03.02.16 20.01 20.02.02 20.03.02.02.82.03.42 20.09.82.06.02.01.03.02.05.07.02.82.03.18 .02.01.03.02.82.02.54 20.03 20.47 20.02.01.02.03.08.09.06 20.02.82.02.02.82.02.02.05.02.82.03.03.03.02 20.02.02.02.82.03.52 20.02.09.82.02.09.82.02.02.15 20.48 20.03.02.03.82.07 20.02.01.02.03.03 20.03.02.02.02.03.02.82.09.02.02.05 20.02.02.02.01 20.02.02.02.02.82.03.03.06.10 20.02.02.82.01.03.09.02.02.03.02.02.02.03.02.03.02.08.01.02.06.06.82.03.07.82.03.04 20.10 20.82.02.03.02.09.02.82.07.55 20.82.08 20.01.02.03.82.82.82.82.02.05.82.82.82.44 20.02.01.02.04 20.82.82.03.02.40 20.03.03 20.03.82.04.46 20.82.03 20.03.09.01.50 20.82.82.02.82.01.03.82.45 20.02 20.51 20.02.02.03.82.02.82.03 20.03.82.02.02.02.82.09.82.02.03.02.82.05.02.02.02.02.02.02.01 20.02.08.05.02.05 20.02.02.02.01 20.01.02.01 20.43 20.02.02.02.03.02.03.09.82.82.02.06.03.82.09.

20.08.03.07 20.02.02.03.03.82.03 20.03.02.03.10.01.12.02 20.82.02.02.82.07.02.07.82.02.02.10 20.06 20.82.02.02.03.02.02.06.11.03.82.01 02.02.15.17.05 20.02.02.03.02.03.82.02.17.03.02.02.82.10 20.09 20.02.82.03 20.16.06.82.02.11.01 20.02.03 20.02.02.82.06 20.82.09 20.14.14.02.05 20.14.02.03.03.02.07 20.03.02.02.02.03.02.17.03.82.02.11.02 20.05 20.02.02.02.01 20.02.02.03.03.14.02.82.02.02.82.82.17.17.15.07.06.05.82.03.08 20.02.02.01 20.02.03.03 20.01 20.01 20.02.11.02.02.02.10.08 02.82.02.02.09 20.02.03.02.02.07 20.12 20.01.11.11 20.03.01 20.15.07 20.15.02 20.02.82.06 20.02.02.02.02.02.05 20.11.11.03.06.08 20.10.02.02 20.05 20.06 20.02.13.11 02.05.04 20.02.02.82.02.02.03.82.15.02.01 02.11.82.02.82.02.13.05.17.15.02.82.02.82.02.82.10 02.10.03.82.02.02.14 02.02.03.82.09 20.02.03 20.04 20.82.11.03.82.16.03.02.01.02.02.02.02.03.82.02.16.02.03.02.02.03.03.11.16.03.03.82.82.02.03.11.02.03.14.02 .02.15.11.03.03.03.03.03 20.02.03.82.03.02.07.02 20.82.08 20.02.12 20.14.02.02.03.82.03.11.11 20.10.82.03.82.02.07.02.02.02.02.04 20.02.02.02.16.03.10.03.82.17.10.82.02 20.15.02.82.04 20.82.01.03.03.02.10.15.03 02.03.04 20.03.15.03.03.17.02.02.15.82.82.82.02.82.02.02.10.03.08 20.82.17.06 20.02.03.82.02.02.01 02.02.82.01 20.15.03.03.82.02.03.08.02.82.02.82.02.82.02.06.10.01 20.

01.01.03.03.07.03.02.06.01 02.04.23.06.04.03.07.01.02.09 02.03.04.01.03.02.02.01.07.06.01.02.03.01.03.01.01.05 02.01 02.02.06.04.04 02.04.03.07.07.02.01.01.03.05 02.02.07 02.02.21.01 02.07.01.03.02 02.01 02.01 02.01.04.03.02 02.03 02.03.02 02.01 02.01.13 02.01.04.01.03.07.02 02.01.01.08 02.01.06.01.06.02.04.06.07.01.03.07.01.08 02.01.01.03.01.01.03.03.06.01.07.10 02.03.03 02.05.03.16.04.06.03.06 02.12 02.06 02.04 02.19.01 02.01.02.02.02.03 02.16.02.03.03.05 02.01.04.04.02.04 02.02 02.02.07.41 02.07.19.07.03.03 02.03.01.08.01 02.04.03.03.01.03.03.19.19.02.16.03 02.01.04.07.07.16.01.04.01.04.04.07.03.01.03.19.01.02.03.07.03.06.03.06.07.01.03.06.09 02.01.02.03.03.01.10 02.07.03.02 02.02.16.03.01.01.04.04 02.03.02.06.03.05.02 02.06.04 02.03.03.02.16.01.02.07.02.16.06.01.02.11 02.03.04.01.01.06.03.02.07.01.03.01 02.22.07 02.07 02.06 02.01.06.01.94.01.03.03 02.19.04.23.01 02.24.06.03.03.06.06 02.16.01.01.01.06 02.04.02 02.01.03.03.03.03.03.02.16.02.02 02.01.06.01.07.03.06.08 02.16.07.05 02.07.04 02.04.19.07 02.03 .04 02.06.01 02.06.06.02.04.01 02.06.01.03.01.01.06.19.07.03.01 02.01 02.07.01.

05.01.04.01.01.02 02.02.04.01.01.01.02.08.32.03.01 02.08.08.04.04.07.18.03.04.02.06.09.02.04.01.04.02 02.02.04.01 02.03 02.01.05.02.02.01.04 02.07.01.04.04.04.07 02.02 02.02.08.08.01.06 02.04.04.04.01.04.04.03 02.04 02.07.01.02.04.02.03 .04.02.04.04.04.01 02.01.04.02.01.04.01.01.07.04.04.01.01 02.02.07.10.01.04.02 02.01.02.08.02.04.01 02.02 02.01 02.08.02.01.32.07.04.01 02.01.02.02.04.04.08.04.01.03.04.01.01.04.08.02.05.02.09.04.05.01 02.04.03 02.01.03 02.02.14.02.05 02.04.04.01 02.08.02.05 02.04.04.04.02.01.12.03 02.05 02.01.03.01.02.01.01.09.18.02 02.01.04.04 02.01.03 02.02.04.04.01.08.01.02.04.07.07.04.01.08.01.04.04.03.02.03.08.04.09.01.04.07.04.04.04.04.08.01 02.12.07.07.02.01.01.01.01.02.01.04.43.04.02 02.04.03 02.02.02 02.02.02 02.01 02.04.04.02.02.04.04 02.01.01.13.02.04.07.01 02.04.03.08.05.07 02.08 02.09 02.08.02.01.04.02.07 02.01.02.04.04.07 02.05 02.01.01.07.01.04.01 02.01.04.18.01 02.05.01 02.04 23.08.02.04.04.07.02.07.05 02.02.04.08.04.06.04.03.04.06.01.01 02.02.03 02.04.04.01 02.02.02 02.04.01.01.02 02.02 02.08.01.04.01.04 02.03.07.04.01.04.01.04.02.02.04.05 02.04 02.08 02.05.02.07.01.01.01.07.07.03 02.03.01.01 02.02 02.01.04.

01.13.02.02.45 20.11.01 02.19.03.02.02.07.44 02.01.01.12.09.06.01.06 02.04.04.03.04.04.05 02.04.04.02.08.07.05 02.03.03.11 02.04.03 02.80.04.01 02.03.07.02.13.02.09.06.09.04.04.04.24.04.01 02.07.03.07.07.03.08 02.01.02.02.06.80.11.02.04 02.01.04.10.09.03.04.07.04.04.80.11.03.04.04.06.02.08.15 02.03 02.02.08.10 02.01 02.04.07.04.03.04.02.09 02.07.24.03.04.05.04 02.02.03.02.06.01.94.08.02.04.02.04.02.10 02.01.02.01.03 02.03.02.04.13.02.09.01 02.10.01 02.12.01 02.01.04.19.06 02.01.12 .09.02.01.80.07.04.45.02.19.12.25.01.01.02.04 02.07.07 02.13.04.02.04.01.12.08.08 02.08.04 02.94.07.03.45.12.03.02.80.02 02.08.07.80.02 02.01.04.07.12.04.03.19.06.04.04.02.01.03.20 02.07 02.04.02 20.04.12 02.01.01 02.01.04 02.04.10.04.14 02.13 02.04.04 02.02.09.10.01.05.03 02.02.04.45.04.03.01 02.04 02.02.04.04.10.04.03 02.04.04.01.09 02.02 02.04.02.04.80.02.07.08.01.07.11.45.04.03.02 02.01.02 02.12 02.07 02.04.13.13 02.02.01.01 02.02.03.04.01.09 02.09.45.11.04.09.02.08.01.04.01 02.04.04.08.01.02.80.80.80.07.12.45.02.03.03.01 02.03.05 02.02 02.01.02 02.04.04.03.02 02.45.04.45.04.02.01.04.13.03 02.11.10.04.11 02.03.04.07.

02 02.01 02.09.07.01.02.04 02.40.03.04 02.03.23.111.03.04.06.31.19 02.14.12.02 20.03 02.27 02.02.05.27.01.01.03.01.40.26 02.02.04.04.07.10 02.18.02.01.09.16 02.11 02.14.02.20 02.01.01.01 02.03.07.12.03 02.06.14 02.08.111.05.16.14.31.04.03.10 20.06.07.09.05.01.01.06.01 02.04.01.02.12.05.01.03 02.01.03.01 02.04.02.07.03.04.31.02.03.01.04.16.01.04.08.16.03.02.15 02.02 02.03.16.07.03.05.06.23.03.16.80.02.80.02.02.03.06.08.02 02.01.10.03.09.09.01.03.05.02.07 02.01.03.02 02.16.18 02.01.04 02.06.03 02.10.08.02.04.01.12.01 02.07.05.02.07.12 02.02.03.11.08 02.01.02.04.80.02.113.06.01.02.09.11.01.11.03.04 20.31.01.02.02.01.05.07.06.08.05.01 02.05 20.01.02.02.07.06 02.03.20 02.18.03 05.02.08.05.05.04.06.01.01.01.80.01.03 02.03.03 .27 05.12.14.03 02.80.04.02 02.02.80.16.01 02.05.04 02.01.06.06.02 02.16.07.03.08.17 02.09.08.02.02 02.05.01.07.02.02 02.09.19.10.01.06.18 02.04.03.01.02.02.07.03.03.01 02.02.05 02.19 02.02.07.02.21 02.08.07.16.02 02.03.27.80.05 02.16 02.01 02.80.15 02.03.16.01 02.08.02.07.03.13 02.01.03.08.02.04.08.07.03.05 02.08.80.06.04.23.01.05.02.11.06.05.02.01.04.02.17 02.01.02.02.07.

05.06.01.01.02.06.06.03.01.08 02.08.07.02 02.01.05.05.03.01.01 02.03.01.01.04.06.01.04.01.01.16.06.08.04 02.06.05.01 02.34.04.07.03.06.12.05.16.06.78.04.02.01 05.06.02.02.12.05.01.05.05.01 02.04.78.02 02.06.07.12.04.01.05 02.02.07.01.04.03.07 02.06.08.06.02 02.02.03.01.01.04.01.05.06.06.04.06.04.04.03.06.05.03.02.06.04 02.04.01.04.05.78.01.04.07 02.04.04.07.08.01.02.01.06.05.07.03 02.12.01.01.02.07.04 02.34.01 02.01.04.02 02.05 02.07 02.01 02.05.01.02.05.08.01 02.02 02.06 02.16.01.06.08.05.06 02.01.05.01.07.07 02.15.01.04.34.01.15.05.03 02.08 02.18 02.04 02.03.01 05.04.06.03 02.06.06.01.15.05 02.06 02.04 .01.09.02.01.03.05 02.78.01 02.03.04.05.16.12.01.03.05.02.05 02.06.04.04.01.34.05.06.04 02.02.05.01.01.34.05.01.01.02 02.05.05.34.02.06.06.14.01.02 02.78.05.01.01.01.06.02.03.03.01 02.06 02.02 02.06.19.01.01.03 02.02.06.04.04 02.05.07.01 05.05.19.06.34.01.09 02.01.09.01.03.04 02.04.05 02.06.06.06.15.02.17.08.19.07 02.05 02.07 02.01 02.01.06 02.01.05.10 02.04.02 02.06.19.01.07.06.02.15.01 02.01.05.16.12.01.01.06.01.07.01.05.06.05 05.04.02 02.06.01.01 02.05.01.04.07.09 02.01.06.04.01.01.02.01.03 02.

01.05.05.41.21.01 02.02.05.04 02.07.05.02 02.06.05.01.08.21.05.06.01.04.01.42.02 02.07 02.05.02 02.06.06.02 02.01.01.06.02 02.06.07.06.41.05.01.08.05.06.01 02.17.06.06.41.01.01.07.02 02.06.18.04.07.05 02.06.06.17.07.04.01 02.05.04.01.05.01 02.06 02.01.02.01 02.01.05.08.05.01.01.04.10.15.05.01.02 02.04 02.01.01.04.06.06.05.05.20.01.05.46.06.38.06.04.01.05.05.01 02.03 02.21.06.06.06.02 02.05.06.15.02.01.01.02 02.14.05.01.06 02.02.20.05.06.06.06.17.01.03 02.01.05.01 .04.04 02.05.01 02.01.01.06.17.06.01.01 02.05.26.01 02.06.05.04.41.06.01.05.06.03 02.01 02.02 02.05.17.06.05.21.06.02 02.01.01 02.01 02.02 02.01 02.44.04.01.05.06.06.06.06.01.06.02 02.03 02.06.02.45.45.02 02.02.06.01.01 02.01 02.02 02.06.01 02.05.06.06.03 02.19.03 02.06.04.04.05.21.05 02.01.01.47.20.06.16.02 02.06.06.04.01 02.01.01.20.07 02.05.17.01.01.01.04.26.08.06.19.06.01.05.06.01.01 02.06.06.02 02.04.47.07.04.06.07.06.17.05.01.06.41.04.05.05.02.06.03 02.06.03 02.41.01.06.01.01 02.05.05.03 02.02 02.01.01.01.05 02.07.24.06.05.06.06.44.06.01.06.01.17.01.41.01.01.01.41.05.06.05.06.09.01.01.03 02.02 02.08.05.06.06.08 02.06.02.05.04 02.02 02.01.

02.02.02.02.02.13.02.02.04 .01.13.03.02 02.63.02.03.02 20.05 02.06.01.06.01.156 20.01.06 02.01 02.01.01.13.02.03.01.28.01.01.01.06.06.08 02.67.09.04.49.01.01.06.02.04 02.12.21.21 02.06.01.01.01 02.02.02.02.09.01.02.66.01.05 02.01.15 20.02.17 02.13.02 02.05.63.02.02 20.10 02.01.01.06.06 02.03 02.02.03 02.02.02 02.01.01.02.06.06.21.06.02.06.01.02.05.06.66.01.06.07 02.67.16 02.01.13.02.03 02.02.06.01.49.02.07 02.07.13.01.03 02.06.01 02.01 02.38.01.13.02.67.01.02.06.09.05 02.01.01.02.38.11.06.02.01 02.06 02.11.02.05 02.05.06.03 02.49.01.66.02.01.02.01 02.10.08.06.66.08.02.13.02.01.01.02.03.06.06.02.66.02.01.06.06.32.06.01.02.63.20.13.02.12.03 02.11.06.14 02.01.02.15 02.06.01.01.66.66.09 02.02.06.04 02.12.06.32.06.01.06.01 02.01.03.13.06.01 02.32.06.07.01.01.06.01.06.01.06.02 02.01.06.03 20.01 02.02.02.06.12 02.01.11.01.13.04.63.01 02.01.02.06.02.06.06.06.05 02.02.02 02.01.02.06.02.01 20.03.63.06.02.02.06.01 02.06.02 02.02.06.02.02 02.01.06.06.01.32.06.01.06.01.11 02.06.13.24 22.01.01.01.01.06.06 02.02.06.01.32.04 02.63.01.13.06.06.08.03 02.01.05.02.60.08.01.67.07 02.02 02.08 02.13 02.09 02.63.13.02.06.04.

03.67.03.01 02.03.06.06.02.08 02.04.06.09 02.04.04.02.06.02.02.06.01.05.06.06.03.12 02.06.02.06.07.02.01.67.06.03.06.05 02.02.02.06.02 02.04.11 02.06.02.06.05.05 02.06.03.01 02.02.06.01.06.02.06.14 02.04.05.01.02.04 02.05.01 02.01.06.04.04.02.06.06.02.67.01.04.02.02.67.04.02.06.67.04.02.06.02 02.05.05.04.02.06.06.07 02.02.05 02.02.03.06.01 02.06.03 02.02.02.02.06.02.06.03.03.05.03 02.03.06.06.05.02.03 02.02.02.06.67.03.03.03.02.02.02.06.06 02.06.05.05.05.67.06.67.01.05 02.01 02.05.06 02.02.02.01.01.04.02.01.04.05.02.04 02.06.03.06.06.04.05.04.06.02.13 02.04.02.05.06.03.05.06.02.03.05.03.01 02.02 02.03 02.06.02.05.02.02.01 02.02 02.02.04.05.06.67.06.04 02.04 02.06.05 02.01 02.02.05 02.06.02.06.02.02.03 02.06.01.02.03.02 02.04 02.01 02.02.05.01 02.06.04 02.06.02 02.03 02.05.02 02.03.05.01 02.06 02.15 .01.01.01.05.01.02.02.02.03.02.04.06.05 02.04 02.06.01.04 02.05.05.01.05.05.02.05 02.67.03.10 02.02.02 02.02.01.05 02.01.06.02.06.01.06.05.02.02.04.01.05.02.06 02.03.06.02.05.05.06 02.03.02.06.02.02.05.04.06.02 02.04.05.05.04.02.06.05.03 02.06.05.04.01.06.04.03 02.02.06.04.01.03.02.02.04 02.02.02.03.03 02.06.02.03.67.05.04.06.05.02.01 02.

02.41 02.06.02.06.06.05.05.39 02.02.18.06.32 02.05.42 02.02.06.37 02.06.10 02.02.06.02 02.06.02.06.06.05.05.02.06.06.02.05.06.18 02.05.06.02.20 02.05.18.02.06.05.06.02.02.06.05.06 02.01 02.06.02.05.06.02 02.02.06.02.05.06 02.18.24.05.02.06.14.05.05.05.05.02.18.02.06.02.05.06.05.05.06.06.06.02.05.06.06.06.01 02.24.05.02.18.02.06.02 02.02.05.06.24.02.03.05.06.21 02.02.14 02.06.05.02.06.06.06.02.33 02.01 02.06.05.18.34 02.02.05.05.22 02.05.06.02.02.01 02.06.05.05.44 02.02.06.06.06.05.06.18.40 02.05.05.06.02.04.06.05.26 02.12 02.31 02.06.02.02.02.03 02.09 02.04.18.02.06.02.50 02.06.04 02.06.05.13 02.02 02.02.05.06.25 02.36 02.06.06.06.06.06.02.06.05.43 02.05 02.19 02.02.05.06.29 02.02.02.05.05.06.18.06.02.05.05 02.05.02.05.05.06.02.02.05.49 02.06.06.06.05.45 02.18 02.05.02.02.02.06.06.02.02.02.05.02.06.06.18.05.17 02.05.06.35 02.06.06.06.02.02.05.06.07 .18.05.27 02.05.06.03 02.18.04.07 02.15 02.05.05.06.06.06.04.05.02.02.06.02.02.06.20 02.23 02.08 02.19 02.06.18.06.05.06.06.02.02.02.06.06.05.06.24 02.02.01 02.06.02.06.06.02.02.24.01 02.02.05.06.05.16 02.04 02.30 02.18.05.18.38 02.06.05.03 02.06.05.06.06.

58.02.39.02.01 02.06.06.06.01 20.05 02.02 02.02.51.62 02.06.02.06.06.06.51.01 02.06.02.06.01.01 02.06.06.02.05.01.02.06.37.02.02.06.02 02.02 02.04 02.04 02.02 02.06.03.49.01 02.02.05.02.01.01 02.50.03.03 02.06.06.06.06.06.05.06.57.05.04 02.08.02 02.24.02.03 02.03.06.49.02 02.02.06.06.06.55.01 02.03.24.06.01 02.06.35.06.06.11 02.37.01.49.05.06.03.06 .01 02.06.06.02.02.05.06.06.06.05.06.02.54.04.02 02.05.08 02.03 02.02.06.24.05.06.06.03.06.24.01.02.02 02.02.10.02 02.02.59.03.05.15 02.57.24.03.02.02 02.06.10.06.06.01 02.57.03.06.03.06.06.58.06.06.11.03 02.39.02.06.01 02.06.49.58.02.06.01 02.04 02.06.14.50.03.05.06.55.06.13 02.03.06.06.02.11.06.02.06.06.06.06.18.06.05 02.16 20.02.02.06.06.02.07 02.06.06.25.06.02.11.03.01 02.10.05 20.57.06.10 02.51.06.01 02.06.06.06.02.06.02.02.04 02.06.06.01 20.05.02.02.02.05.59.56.06.06.06.02.06.02 02.09 02.03.05 02.02.02.57.02 02.13 02.02.06.03 02.03 02.02.02.06.10.02.02.06.06.12 02.05.02.03.06.06.06.02.02.24.06 02.03.03 02.01 02.06.02.06.06.06.02.02.06.02.02.06.08.14 02.02.02 02.06.06.02.06.58.06.01.01.03.01.39.01 02.06.06.56.06.

06.01 02.05 02.01 02.03.11 02.03.02.06.06.21.05.06.06.06.01.02.06.03.06.01.03.06.03.02.03.06.02.65.02.03.02 02.02.04.04 02.06.03.06.02.03.02 02.65.01.12.03.03.07 02.03.01 02.01.23.10 02.03.03.06.03.17.02.18.06.03.06.01.03.54.01 02.06.19.06.54.06.12 02.03.01 02.03.03.04 02.21.02.02.06 02.02.03.06.06.01 02.03.03.01 02.12.03.06.03.03.03.10 02.06.03.03.01.06.01.03.06.02.28.07 02.06.03.06.03 02.11 02.06.03.06.03.18.02.23.04.07 02.12.06.03.03.11 02.02.03.03.03.02 02.02 02.12.12.02.06.12.03.12.01.22.65.52.06.05 02.06.05 02.04 02.03.06.06.06 02.06.06.06.65.21.06.01 .03.03.06 02.05 02.01.06.03.01.06.01 02.02.06.03.54.03 02.06.06.03.12.09.03.46.04.01 02.06.01.20.01 02.65.03.02.06.01.03.02.10 02.12 02.18.12.09 02.06.01 02.06.06.06.02.09 02.02.02.02.02 02.02.03.03.01.02.06.03.17.08 02.02.03.07 02.06.01 02.21.21.03.02.01 02.12.03.03.07 02.03.03.06 02.03.06.06.06.01.15.21.03.02.03.06.27.03.01.04 02.06.03.23.04.12.03.11 02.03.03.03.01 02.06.01.06.17.02.29.06.06.01.03.01.13 02.06.06.03.03.03.05 02.09 02.01.03.09 02.04 02.19.03.06.02.03.06.01.03.02.03.03.06.02.23.06 02.03.01.06.06.03.06.06 02.03.03.06.01.02 02.03.03.16 02.03 02.01 02.02.

06.06.03.11.03.03.09 02.17.17.16 02.06.03.03.02 .15.03.07 02.03.13.06.06.06.06.06.03.17.01 02.03.11 02.03.03.06.06.05 02.06.08 02.03.03.03.04 02.03.06.06.15 02.03.13.03 02.06.06.06.03.10.06.14 02.05.10.15.15.06.17.11 02.06.16.10.03.06.03.16 02.06.10.03.02 02.06.07 02.05 02.02 02.06.06.06.03.01 02.03.04.18.15.15 02.03.05 02.06.06.03.06.06.05.16 02.01 02.03.06.10.09 02.06.06.06.03.03 02.01 02.06.03.05.03.17 02.05.06.03.06.06.03.06.06.03.12 02.06.15.13.06.03.06.03.03.06.03.02 02.03.06.03.06.06.16.15.01 02.06 02.15.18 02.06.06.05.05.01 02.03.06.10 02.03.06.10.04 02.06.13.03.03.03.03 02.13 02.03.05.06.06.06.06.06.03.13 02.03 02.06.03.06.05 02.06.06.12 02.05.03.15.03.05.06.06.16.03.06.06.05 02.06.03.06.03.06.03.06.05.17.06.06.06.06.03.06.06.01 02.10.11.12.05.06.10.08 02.03.10 02.03.06.03.04 02.02.03.06.15.03.06.02 02.05.15.03.13.06 02.06 02.03.16.06.06.03.03.12 02.10 02.08 02.06 02.06.04 02.06.06.15.09 02.03.06.15.06.03.06.13.06.16.06.03.03.15.06.06.10.06.06.17.05.03.06.05 02.03.15.14 02.06.06.06.15.18.06.06.06.03.06.14 02.05.01 02.03.03.06.06.06.03.10.03.06.01 02.06.06.06.17 02.06.03.03.

24.06.05.02.03.01.01.03.03.12 02.09 02.03.08 02.03.07 02.03.02.01 02.04.06.06.11.06.11 02.06.03.06.06.06.03.06.06 02.03.07.06.02 02.02.03 02.05.06 02.03.05.05.09 02.05.06.03.06.06.05.01 02.11 02.03.06.06.06.07.03.11.07.06.07.03.06.05 02.12 02.03.02 02.04 02.03.04 02.17 02.02.24.03.06.23.03 02.02 02.06.03.04 02.03.06.05.03.03.06.05.03.07.06.23.03.04.05 02.05.06.02 02.02 02.01.24.04.03.03.06.18 02.03.07.05 02.03.06.02.09 02.08 02.07.01.24.01.06.06.06.06.03 02.05 02.06.11.01.03.03.01.03.06.06.06.07.06.05.06.03.06.03 02.04 02.06.03.06 02.03.18.10 02.05.06.04.23.03.05 02.01.10 02.06.02.05.06.07.03.07.05.03.06.03.08 02.03.01 02.01.06.01 02.03.06.06.06.06.03.03.06.13 02.06.06.24.06.12.06.06.02.07.06.06.06 02.06.11.11.06.04.06.06.06.03.06.04 02.11.04.06.07.06.01.03.06.05.06.01 02.03.04 02.06 02.03.05 02.06.23.03.03.06.06.06.11.03 02.06.06.03.06.07.07 02.02.06 02.23.07 02.24.06.03.03.03.03.23.01.03.06.06.06.06.11.24.05.09 02.03.05.03.11.06.06.05.06.06.23.06.10 .05.06.06.06.10 02.06.06.10 02.06.01.06.02.03.03.06.03.03.24.11.06.03.03.23.03.03 02.06.08 02.11.03 02.06.03.03.06 02.03 02.04 02.07.

01 02.03.01.06.06.06.03.06.06.19 02.37 22.15.01.09.06.16 02.06.08.06.03.09.06 02.07.09.03.08.17 02.30.01.13 02.01.01.03.03.08.07.02.06.03.02.11.30.02.06.03.06.09.20 02.07 02.29.06.03 02.06.14 02.04 02.02.01.08.10.18 02.03.03.06.09.06.03 02.06.07.30.06.03.06.09 02.02.27.09.06.02.30.06.01.01.06.06.01.02.02.06.10.08.06.07 02.03.07.09.06.06.07.09.06.05 02.06.01.02.11 02.27.07.06.03.01.02.06.03.06.15.09.03.03.06 22.03.06.06.08.06.05 02.06.06.06.03.15.08.01.03.06.02.06.01.39 22.08.09.38 02.03.06.03 02.07 02.09.01 02.01 22.02.03.06.07.06.09 02.06.06.06.06 02.17 02.10 02.08 02.06.06.29.06.18 02.06.06.11 02.03.02 02.09.06.01.06.02 02.02 02.02.03 02.03.03.06.06.02 02.03.06.02.09.08 02.06.11 02.06.06.04 02.06.02.06.03.12 02.06.06.03.09.03.03.08.06.09.03.27.03.11.09.03.06.04 02.01.15 02.09.06.03.03.06.01.06.06.01.22 02.08.06.02 02.06.02.06.29.09.03.01.06.30.03.03 02.03.01.06.15 02.02.36 22.05 02.09.01.06.06.03.06.02 22.06.06.06 .10.06.01 02.30.06.03.06.06.06.01.06.06.09.06.09.06.07.06.03.06.21 02.06.03 02.07.04 02.03.06.03.02.10 02.06.06.02.06.04 02.01 02.06.05 02.06.

03 02.02.01.03.18.25.07.01.07.08.07.01.01.07.08 02.01.08 02.02.17.03.30.15 02.02.02.01.08.08.08.01.03.08.01.01.01.11.02 02.01.01.07.04 02.01.02.07.04 02.08.01.06.05.01.02.01.21 .08.07.01.01.02 02.07 02.09.25.02 02.02.01.08.01 02.02.01.01.08.05.04.01.01.01.01.02.01.01.08.01.01 02.08.01.03.01.02.05.11.07.01.01.01 02.07.03.01.06.01.08.02.02.01.08 02.03.05 02.07.08.03 02.01.05.02 02.01 02.01.08.05 02.09.07.01 02.03.08.02.20.02 02.01.01.01.02.01.03 02.02 02.08.09.09 02.20.03 .07.08.14.01.18 05.05.01.10.25.20 05.01.04.06 02.01.08.01.01.10.01 05.02.07.49.07.08.01.02.01 02.01.01.05.08.01.03 02.06.01.14.01 02.02.04.05 02.01.08.01.02.02.01.04 02.07.02.18.01.06.01.20.94.06.01.06.01.01.01.01.06.02 02.08.16 05.01.09.07.25.03.01.01.01.05.06.05 02.34.04 02.01.25.02.07.08.01.02 02.01.06 02.17.08.05 02.01 02.18.01.01.07.01.40 02.06.03 02.03.03 02.01.08.01.05.03.01.10.01 02.01.03.01 02.02.09.21.01.02 02.01.06.03.09 02.04 02.07 02.01.08.01.02.01.07.09.01.01.03 02.14 02.02.06.62.11.01.07.04.02.01.02.02 02.04 02.02.07.15 05.05.01.08.06.04 02.01.18.18.06.08.01.01.01.01.01 02.07 02.01.07.01 02.03.04.01.01 02.09.

04 02.01.122 02.94.08.08.70.01.08.01.80.01.78.01.01.01.08.08.83.01.08.08.94.08.82 02.01.117 02.03 02.36.01 02.01.77.08.78.01.01.01.94.123 02.94.01.94.76.01.01.94.01 02.02.01.08.01.80.08.94.01.01.01.08.01.01.08 02.78.20 02.01.01.01.01.01.94.02 02.08.77.01.94.01.01 02.94.94.02 02.01.01.01.09 02.08.01.08.19.01.94.116 02.08.01.01.115 02.08.94.01.08.08.01.01.01.86.01.08.94.01.01.01.08.94.77.62.01.94.20 02.08.01.01.01 02.114 02.01.94.01.78.01.01.01 02.80.128 02.94.08.01.08.08.08.08.08.01.01.01.01 02.02 02.01.01.01.78.08.01.04 02.01.01.08.94.04.08.56.08.08.08.08.08.01.01.01.01.03 02.02 02.124 02.01.01.01.01.01.04 02.01.01.42 02.01.76.08.38 02.69.01.112 02.01.127 02.01.113 02.01.01.46 .01.39 02.01.08.94.08.62.08.02 02.01.126 02.94.01 02.01 02.01.72.01.92.08.01.01.01.03 02.08.01.08.78.111 02.03 02.01.94.120 02.08.01.08.125 02.01.04.01.01.04.02 02.08.01.08.08.08.08.01.01.01.08.01.81.08.01.78.44.01.08.08.01.01.01.01.11 02.01.01.75.08 02.94.01.08.05 02.01.02 02.78.07 02.08.01.44.73.107 02.01.94.43 02.94.01.01.94.01.01.94.02 02.01.94.08.01.13 02.03 02.01 02.08.78.01.08.119 02.06 02.08.01.01.01.28 02.01.01.08.08.01.01.121 02.05 02.118 02.

55 02.94.02.02.08.08.01.01.01.94.08.08.94.01.01.01.01.02 02.94.08.08.01.01.01.01.08.94.08.01.94.94.94.02.01 02.01.07 02.08.86 02.94.94.08.02.50 02.02.02.94.27.01.01.01.95 02.01.69 02.94.01 02.01.01.01.94.56.02 02.01.99 02.01.08.94.93 02.01.53 02.77 02.94.01.94.01.01.01.75 02.01.68 02.01.01.08.08.59 02.08.01.94.94.01.08.08.08.08.01.96 02.08.01.83 02.01.94 02.06.87 02.01.03 02.01.01.72 02.01.01.08.06.01.94.01.94.26.65 02.08.01.01.08.02.02.06.08.79 02.63 02.58 02.94.08.60.73 02.01.08.01.84 02.01.08.01.08.01.57 02.01.01.08.94.01.01.08.94.94.01.01.94.94.94.01.08.94.91 02.64 02.89 02.01.94.02 02.01.54 02.01.01.01.71 02.94.02.01.08.08.01.01.04 02.01.94.94.06.67 02.01.88 02.06.94.94.02.94.01.02.02.01.02.01 02.08.61 02.08.08.94.01.74 02.80 02.01.01.01.01.01.62 02.78 02.02 02.01.08.01.01.70 02.08.94.94.08.08.08.76 02.08.94.01.08.08.08.01.08.81 02.08.02.08.01.01.82 02.08.08.26.08.01 02.08.94.94.08.27.01.94.08.01.01.01.94.08.94.01.01.01.60 02.08.06.94.05 02.01.01.01.01.01.08.08.02.06 02.90 02.01.01.01.08.02.01.01.56 02.01.01.94.08.85 02.01.01.94.02.01 .02.08.01.97 02.66 02.01.01.03 02.92 02.08.01.06.08.01.01.01.

01.84.02.01.20 02.15.03.47 02.08.01.01.08.08.49.15 02.02.01.84.08.04.08.01.02.28 02.08.01.08.08.08.05.01.05.08.01.45.08.05.01.01.17 02.61.01.61.01.02.84.08.01.61.21 02.01.05.02 02.10 02.84.01.01.08.08.01.01 02.13.45.03.45.01 02.84.25 02.01.61.48 .06.84.08.84.08.04.02.61.15 02.08.03.37.02.04.45.02.01.11 02.02.05.20 02.01.01.09 02.01.05.08.01.08.01.19 02.08.29.14 02.09 02.01.08.23 02.07 02.01.01.22 02.01.01.01.06 02.14 02.08.05.47.08.01.18 02.05.05.01 02.08.02.08.01.08.08.08.02.07.59.08.08.15.05 02.01 02.01.08.01.03.08.01.03.04.05.45.08.07 02.08.01.08.08.01.08 02.16 02.13 02.45.16 02.01 02.08.61.12 02.08.13 02.08.84.08.18 02.08.45.08.08.84.01.84.04.08.14 02.01.08.08.10 02.59.45.15 02.61.45.84.01.61.01.01 02.02.27.01.01.05.08.01.84.11 02.01.08.05.12 02.61.08.01.04 02.01.84.01 02.84.08.08.01.02.08.26 02.04.08.08.01.01.05.02.01 02.05.21 02.84.45.05.45.01.04.84.01.01.08.05.04.08.19 02.01.08.61.84.08.19 02.01 02.01.01.08.01.05.17 02.13 02.01 02.17 02.08.08.05.01.02.08.84.01 02.84.01 02.01.08.61.02.08.02.18 02.08.05.08.61.04.08.08.08.01 02.08.04.01.05.16 02.04.61.01.05.01.08.22 02.05.01.01 02.08.

02.08.01.08.55.03
02.08.01.08.55.05
02.08.01.08.55.06
02.08.01.08.56.01
02.08.01.08.57.03
02.08.01.08.58.01
02.08.01.08.58.02
02.08.01.08.60.01
02.08.01.08.61.42
02.08.01.08.61.44
02.08.01.08.61.45
02.08.01.08.61.46
02.08.01.08.61.47
02.08.01.08.61.48
02.08.01.08.61.49
02.08.01.08.61.50
02.08.01.08.61.51
02.08.01.08.61.55
02.08.01.09.58.01
02.08.01.09.58.02
02.08.01.09.63.01
02.08.01.09.70
02.08.01.09.73.01
02.08.01.09.76.01
02.08.01.09.76.02
02.08.01.09.77.02
02.08.01.09.79.01
02.08.01.09.80.01
02.08.01.09.83.02
02.08.01.09.87.05
02.08.01.09.87.08
02.08.01.09.87.12
02.08.01.09.87.16
02.08.01.09.87.18
02.08.01.09.87.25
02.08.01.09.87.26
02.08.01.09.87.27
02.08.01.09.87.30
02.08.01.09.87.35
02.08.01.09.87.36
02.08.01.09.87.38
02.08.01.09.87.40
02.08.01.09.87.41
02.08.01.09.87.42
02.08.01.09.87.44
02.08.01.09.87.46
02.08.01.09.87.47
02.08.01.09.87.48
02.08.01.09.87.49
02.08.01.09.87.50
02.08.01.09.87.51
02.08.01.10.46.01
02.08.01.12.37.01
02.08.01.12.76.01
02.08.01.12.77
02.08.01.13.03.01
02.08.01.15.09
02.08.01.16.22
02.08.01.16.31.01
02.08.01.16.43.05
02.08.01.16.46.01
02.08.01.18.14

02.08.01.18.34.02
02.08.01.18.35.11
02.08.01.18.35.20
02.08.01.20.15.01
02.08.02.02.02.28.20
02.08.02.02.02.28.21
02.08.02.02.02.28.22
02.08.02.02.02.28.23
02.08.02.02.02.28.24
02.08.02.02.02.28.25
02.08.02.02.02.28.26
02.08.02.02.02.28.27
02.08.02.02.02.28.28
02.09.01.13.15.01
02.09.01.14.02
02.09.01.14.08
02.09.01.15.19
02.09.01.17.18
02.09.01.21.12
02.09.01.22.18.02
02.09.01.46.76
02.09.01.48.59
02.09.06.03.44.01
02.08.02.07.04.09
02.08.02.07.04.10
02.09.01.12.113.19
05.18.01.04.27.09
20.03.06.27.15
20.09.01.03.01.03
20.08.04.03.29
20.08.04.03.30
20.08.04.03.31
20.08.04.03.32
20.08.04.03.33
20.08.04.04.14
20.08.04.04.16
20.08.04.04.17
20.08.04.04.18
20.08.04.04.21
20.08.04.02.06.126
20.08.04.01.02.10
20.08.04.01.02.11
20.08.04.01.02.12
20.08.04.01.02.13
20.08.04.01.02.14
20.08.02.10.01.01
20.08.02.10.01.02
20.08.02.10.01.03
20.08.02.10.01.04
20.08.02.10.01.05
20.08.02.13.02
20.08.02.15.12.02
20.08.02.16.02
20.08.02.24.01
20.08.02.26.05
20.08.02.26.06
20.08.02.39.03
20.08.02.39.04
20.08.02.39.05
20.08.01.01.02.05
20.08.02.01.06.20
20.08.02.03.01

20.08.02.07.01
20.08.02.07.02
02.06.01.04.19.01
02.06.01.04.21.04
02.06.02.05.05.46
02.06.02.05.05.47
02.06.02.05.05.48
02.08.01.01.19.06
02.08.01.01.19.07
02.08.01.01.94.48
02.08.01.01.94.49
02.08.01.01.94.51
02.08.01.01.94.52
02.08.01.07.36.02
02.08.01.09.03.01
02.08.02.07.01.01
20.01.02.16.259
20.03.05.06.02.03
20.03.05.06.02.04
20.03.05.06.02.05
02.08.01.01.83.01
02.08.01.01.83.02
02.08.01.01.83.03
02.08.01.01.83.04
02.08.01.01.83.05
02.08.01.01.83.06
02.08.01.01.83.07
02.08.01.01.83.08
02.08.01.01.83.09
02.08.01.01.83.10
02.08.01.01.83.11
02.08.01.01.83.12
02.08.01.01.83.13
02.08.01.01.83.14
02.08.01.01.83.15
02.08.01.01.83.16
02.08.01.01.83.17
02.08.01.01.83.18
02.08.01.01.83.19
02.08.01.01.83.20
02.08.01.01.83.21
02.08.01.01.83.22
02.08.01.01.83.23
02.08.01.01.83.24
02.08.01.01.83.25
02.08.01.01.83.26
02.08.01.01.83.27
02.08.01.01.84.01
02.08.01.01.84.03
02.08.01.01.84.06
02.08.01.01.86.01
02.08.01.01.87.01
02.08.01.01.87.02
02.08.01.01.88.01
02.08.01.01.88.02
02.08.01.01.88.03
02.08.01.01.88.04
02.08.01.01.90.01
02.08.01.01.93.03
02.08.01.02.61.04
02.08.02.07.04.01
02.08.02.07.04.02

02.08.02.07.04.03
02.08.02.07.04.04
02.08.02.07.04.05
02.08.02.07.04.06
02.08.02.07.04.07
02.09.01.12.114.16
02.09.01.12.114.17
02.09.01.12.114.18
02.09.01.12.114.19
02.09.01.12.114.20
02.09.01.12.114.21
02.09.01.12.114.22
02.09.01.12.114.23
02.09.01.12.114.24
02.09.01.12.114.25
02.09.01.12.114.26
02.09.01.12.114.27
02.09.01.12.114.28
02.09.01.12.114.29
02.09.01.12.114.30
02.09.01.12.114.31
02.09.01.12.114.32
02.09.01.12.114.33
02.09.01.12.114.34
02.09.01.12.114.35
02.09.01.12.114.36
02.09.01.12.114.37
02.09.01.12.114.38
02.09.01.12.114.39
02.09.01.12.114.40
02.09.01.12.114.41
02.09.01.12.133.34
02.09.01.12.133.35
02.09.01.12.133.36
02.09.01.12.133.37
02.09.01.12.133.38
02.09.01.12.133.39
02.09.01.12.133.40
02.09.01.12.133.41
02.09.01.12.133.42
02.09.01.12.133.43
02.09.01.12.133.44
02.09.01.12.133.45
02.09.01.14.79.01
02.09.01.14.81.01
02.09.01.15.47.01
02.09.01.15.51.01
02.09.01.16.24.01
02.09.01.16.24.02
02.09.01.16.30.01
02.09.01.22.27.01
02.09.01.52.09.01
02.09.01.53.27.01
02.09.01.62.01.01
02.09.02.04.17.01
02.09.07.02.20.01
02.09.07.02.20.02
02.09.07.02.20.03
02.09.07.02.20.04
02.08.02.07.04.08
02.09.01.12.104.05
02.09.01.12.104.06

02.09.01.12.105.01
02.09.01.12.105.02
02.09.01.12.106.01
02.09.01.12.106.02
02.09.01.12.107.05
02.09.01.12.107.06
02.09.01.12.107.07
02.09.01.12.110.01
02.09.01.12.112.01
02.09.01.12.112.02
02.09.01.12.113.01
02.09.01.12.113.02
02.09.01.12.113.03
02.09.01.12.113.04
02.09.01.12.113.05
02.09.01.12.113.06
02.09.01.12.113.07
02.09.01.12.113.08
02.09.01.12.113.09
02.09.01.12.113.10
02.09.01.12.113.12
02.09.01.12.113.13
02.09.01.12.113.14
02.09.01.12.113.15
02.09.01.12.113.16
02.09.01.12.113.17
02.09.01.12.113.18
02.09.01.12.113.20
02.09.01.12.113.21
02.09.01.12.113.22
02.09.01.12.113.23
02.09.01.12.113.24
02.09.01.12.113.25
02.09.01.12.113.26
02.09.01.12.113.28
02.09.01.12.113.29
02.09.01.12.113.30
02.09.01.12.113.31
02.09.01.12.113.32
02.09.01.12.113.34
02.09.01.12.113.35
02.09.01.12.113.36
02.09.01.12.113.37
02.09.01.12.113.38
02.09.01.12.113.39
02.09.01.12.113.40
02.09.01.12.113.41
02.09.01.12.113.42
02.09.01.12.113.43
02.09.01.12.113.44
02.09.01.12.113.45
02.09.01.12.113.46
02.09.01.12.113.47
02.09.01.12.113.48
02.09.01.12.113.49
02.09.01.12.113.50
02.09.01.12.113.51
02.09.01.12.113.52
02.09.01.12.113.53
02.09.01.12.113.54
02.09.01.12.113.55
02.09.01.12.113.56

02.09.01.12.113.57
02.09.01.12.113.58
02.09.01.12.113.59
02.09.01.12.113.60
02.09.01.12.113.61
02.09.01.12.113.62
02.09.01.12.113.63
02.09.01.12.114.01
02.09.01.12.114.02
02.09.01.12.114.03
02.09.01.12.114.04
02.09.01.12.114.05
02.09.01.12.114.06
02.09.01.12.114.07
02.09.01.12.114.08
02.09.01.12.114.09
02.09.01.12.114.10
02.09.01.12.114.11
02.09.01.12.114.12
02.09.01.12.114.13
02.09.01.12.114.14
02.09.01.12.114.15
02.09.01.12.113.64
02.09.01.12.108.02
02.09.02.01.01.01
02.09.02.01.01.02
02.09.02.01.01.03
02.09.02.01.01.04
02.09.02.02.01.01
02.09.02.02.01.02
02.09.02.02.01.03
02.09.02.02.69.01
02.09.02.02.69.13
02.09.02.02.69.14
02.09.02.04.16.01
02.09.02.04.16.02
02.09.02.04.16.03
02.09.02.04.16.04
02.09.02.04.16.05
02.09.02.04.98.01
02.09.02.04.98.02
02.09.02.05.69.01
02.09.02.05.69.02
02.09.02.05.69.03
02.09.02.05.77.04.03
02.09.02.05.77.05.05
02.09.02.05.77.05.14
02.09.02.05.77.05.20
02.09.02.05.77.05.21
02.09.02.05.77.0522
02.09.02.05.77.05.23
02.09.02.05.77.05.24
02.09.02.05.77.05.25
02.09.02.05.77.05.26
02.09.02.05.77.05.27
02.09.02.05.77.05.28
02.09.02.05.79.17.03
02.09.02.06.42.15
02.09.02.06.44.12
02.09.02.06.44.14
02.09.02.07.03.01
02.09.02.09.17.06

02.09.02.09.17.07
02.09.02.09.17.08
02.09.02.09.18.02
02.09.02.09.18.03
02.09.02.09.18.04
02.09.02.09.19.01
02.09.02.09.19.02
02.09.02.09.19.03
02.09.02.09.19.04
02.09.02.09.19.05
02.09.02.09.19.06
02.09.02.09.19.07
02.09.02.09.19.08
02.09.02.09.19.09
02.09.02.09.19.10
02.09.02.09.19.11
02.09.02.09.19.12
02.09.02.09.19.13
02.09.02.09.19.14
02.09.02.09.19.15
02.09.02.09.19.16
02.09.02.09.19.17
02.09.02.09.19.21
02.09.02.13.01.05
02.09.02.13.01.10
02.09.02.13.01.11
02.09.02.13.01.12
02.09.02.13.01.13
02.09.02.13.02.02.01
02.09.02.13.02.02.02
02.09.02.13.02.06.01
02.09.02.13.02.06.02
02.09.02.13.02.06.03
02.09.02.13.02.06.04
02.09.01.63.100.02.01
02.09.01.63.100.02.02
02.09.01.63.100.02.03
02.09.01.63.100.02.04
02.09.01.63.100.03.01
02.09.01.63.100.03.02
02.09.01.63.100.03.03
02.09.01.63.100.03.04
02.09.01.63.100.03.05
02.09.01.63.100.03.06
02.09.01.63.100.03.07
02.09.03.01.22.01
02.09.07.02.01
02.09.07.02.02
02.09.07.02.03
02.09.07.02.04
02.09.07.02.05
02.09.07.02.06
02.09.07.02.07
02.09.07.02.08
02.09.07.02.09
02.09.07.02.10
02.09.07.02.11
02.09.07.02.12
02.09.07.02.13
02.09.07.02.14
02.09.07.02.15
02.09.07.02.16

02.09.07.04.14.01
02.09.07.04.14.02
02.09.07.04.14.03
02.09.07.04.14.04
02.09.07.04.14.05
02.09.07.04.14.06
02.09.07.04.14.07
02.09.07.04.14.08
02.09.07.04.14.09
02.09.07.04.14.10
02.09.07.04.14.11
02.09.07.04.14.12
02.09.07.04.14.13
02.09.07.04.14.14
02.09.07.04.14.15
02.09.07.04.14.16
02.09.07.04.14.17
02.09.07.04.14.18
02.09.07.04.14.19
02.09.07.04.14.20
02.09.07.04.14.21
20.02.11.03.12
05.18.02.04.03.01
05.18.02.04.03.02
05.18.02.04.03.01
05.18.02.04.03.02
22.01.01.07.01
22.01.01.07.02
22.01.01.07.03
22.01.01.07.04
02.06.02.07.16.11
02.06.02.07.16.23
02.06.02.07.16.24
02.06.02.07.16.25
02.06.02.07.16.26
02.06.02.07.16.27
02.06.02.07.16.28
23.04.01.10.05
05.17.01.09.06.35
05.17.01.09.06.36
05.17.01.09.06.37
05.17.01.09.06.38
05.17.01.09.06.39
05.17.01.09.06.40
05.17.01.09.06.41
05.17.01.09.06.42
05.17.01.09.06.43
05.17.01.09.06.44
05.17.01.09.06.45
05.17.01.09.06.46
05.17.01.09.06.47
05.17.01.09.06.48
05.17.01.09.06.49
05.17.01.09.05.118
05.17.01.09.05.119
05.17.01.09.05.12
05.17.01.09.05.120
05.17.01.09.05.121

05.17.01.09.05.122
05.17.01.09.05.123
05.17.01.09.05.124
05.17.01.09.05.125
05.17.01.09.05.126
05.17.01.09.05.127
05.17.01.09.05.128
05.17.01.09.05.129
05.17.01.09.05.13
05.17.01.09.05.130
05.17.01.09.05.131
05.17.01.09.05.132
05.17.01.09.05.133
05.17.01.09.05.134
05.17.01.09.05.135
05.17.01.09.05.136
05.17.01.09.05.137
05.17.01.09.05.138
05.17.01.09.05.139
05.17.01.09.05.14
05.17.01.09.05.140
05.17.01.09.05.141
05.17.01.09.05.142
05.17.01.09.05.143
05.17.01.09.05.144
05.17.01.09.05.145
05.17.01.09.05.146
05.17.01.09.05.147
05.17.01.09.05.148
05.17.01.09.05.149
05.17.01.09.05.15
05.17.01.09.05.150
05.17.01.09.05.151
05.17.01.09.05.152
05.17.01.09.05.153
05.17.01.09.05.154
05.17.01.09.05.155
05.17.01.09.05.156
05.17.01.09.05.157
05.17.01.09.05.158
05.17.01.09.05.159
05.17.01.09.05.16
05.17.01.09.05.160
05.17.01.09.05.161
05.17.01.09.05.162
05.17.01.09.05.163
05.17.01.09.05.164
05.17.01.09.05.165
05.17.01.09.05.166
05.17.01.09.05.167
05.17.01.09.05.168
05.17.01.09.05.169
05.17.01.09.05.17
05.17.01.09.05.170
05.17.01.09.05.171
05.17.01.09.05.172
05.17.01.09.05.173
05.17.01.09.05.174
05.17.01.09.05.175
05.17.01.09.05.176
05.17.01.09.05.177
05.17.01.09.05.178

05.17.01.09.05.179
05.17.01.09.05.18
05.17.01.09.05.180
05.17.01.09.05.181
05.17.01.09.05.182
05.17.01.09.05.183
05.17.01.09.05.184
05.17.01.09.05.185
05.17.01.09.05.186
05.17.01.09.05.187
05.17.01.09.05.188
05.17.01.09.05.189
05.17.01.09.05.19
05.17.01.09.05.190
05.17.01.09.05.191
05.17.01.09.05.192
05.17.01.09.05.193
05.17.01.09.05.194
05.17.01.09.05.195
05.17.01.09.05.20
05.17.01.09.05.21
05.17.01.09.05.22
05.17.01.09.05.23
05.17.01.09.05.24
05.17.01.09.05.25
05.17.01.09.05.26
05.17.01.09.05.27
05.17.01.09.05.28
05.17.01.09.05.29
05.17.01.09.05.30
05.17.01.09.05.31
05.17.01.09.05.32
05.17.01.09.05.33
05.17.01.09.05.34
05.17.01.09.05.35
05.17.01.09.05.36
05.17.01.09.05.37
05.17.01.09.05.38
05.17.01.09.05.39
05.17.01.09.05.40
05.17.01.09.05.41
05.17.01.09.05.42
05.17.01.09.05.43
05.17.01.09.05.44
05.17.01.09.05.45
05.17.01.09.05.46
05.17.01.09.05.47
05.17.01.09.05.48
05.17.01.09.05.49
05.17.01.09.05.50
05.17.01.09.05.51
05.17.01.09.05.52
05.17.01.09.05.53
05.17.01.09.05.54
05.17.01.09.05.55
05.17.01.09.05.56
05.17.01.09.05.57
05.17.01.09.05.58
05.17.01.09.05.59
05.17.01.09.05.60
05.17.01.09.05.61
05.17.01.09.05.62

05.17.01.09.05.63
05.17.01.09.05.64
05.17.01.09.05.65
05.17.01.09.05.66
05.17.01.09.05.67
05.17.01.09.05.68
05.17.01.09.05.69
05.17.01.09.05.70
05.17.01.09.05.71
05.17.01.09.05.72
05.17.01.09.05.73
05.17.01.09.05.74
05.17.01.09.05.75
05.17.01.09.05.76
05.17.01.09.05.77
05.17.01.09.05.78
05.17.01.09.05.79
05.17.01.09.05.80
05.17.01.09.05.81
05.17.01.09.05.82
05.17.01.09.05.83
05.17.01.09.05.84
05.17.01.09.05.85
05.17.01.09.05.86
05.17.01.09.05.87
05.17.01.09.05.88
05.17.01.09.05.89
05.17.01.09.05.90
05.17.01.09.05.91
05.17.01.09.05.92
05.17.01.09.05.93
05.17.01.09.05.94
05.17.01.09.05.95
05.17.01.09.05.96
05.17.01.09.05.97
05.17.01.09.05.98
05.17.01.09.05.99
05.17.01.09.06.01
05.17.01.09.06.02
05.17.01.09.06.03
05.17.01.09.06.04
05.17.01.09.06.05
05.17.01.09.06.06
05.17.01.09.06.07
05.17.01.09.06.08
05.17.01.09.06.09
05.17.01.09.06.10
05.17.01.09.06.11
05.17.01.09.06.12
05.17.01.09.06.13
05.17.01.09.06.14
05.17.01.09.06.15
05.17.01.09.06.16
05.17.01.09.06.17
05.17.01.09.06.18
05.17.01.09.06.19
05.17.01.09.06.20
05.17.01.09.06.21
05.17.01.09.06.22
05.17.01.09.06.23
05.17.01.09.06.24
05.17.01.09.06.25

17.06 05.17.17.01.17.25 05.01.01.01.12.06.01.01.13 05.24 05.11.09.07 05.01.01.10.01.12.02 05.10.09.10.01.17.06.17.01.01.01.01.12.03 05.01.12.01.01.04 05.31 05.01.17.01.01.21 05.09.06.03.12.12.17.02 05.12.17.01.01.17.01.17.01.05 05.01.01.17.01.09.09.20 05.34 05.01.17.01.01.01 05.01.07 05.01 05.01.02 05.01.12.01.17.17.17.01.01.11 05.17.04 05.01.03 05.12.12.01.17.01.17.04 05.02 05.06.17.06 05.12.17.17.17.06.17.04.09 05.01.02.04.07.01.01.07.01.06.17.01.17.01.01.17.17.01.01.12.01 05.01.01.01.17.01.04.10.01.17.01.17.12.01.01.01.17.01.03 05.03 05.07.17.01.07 05.12.01.12.02.02.12.06.02 05.01.10.06.17.03.01.17.01.04 05.27 05.05.17.17 05.26 05.09.03.11.01.12.02 05.33 05.11.02 05.01.01.04.01.01.17.19 05.01.16 05.03 .17.01.17.17.17.30 05.01 05.01.09.10.17.01.01.01.01.01.11.06.12.01.17.01.01.06 05.14 05.01.01.01.01.01.05 05.01.01.12.06.01.17.05 05.10 05.17.09.12.17.17.15 05.17.01.08 05.01.01.12.12.17.17.01.01.17.18 05.04 05.04.01.01.01.12.01.28 05.17.01.01.17.01.12.12 05.17.04.17.01.01.06.17.12.23 05.01.03 05.12.17.17.03 05.04 05.01.10.01.32 05.01.09.29 05.01.17.22 05.12.06.01.01 05.17.17.17.01.11.01.05 05.01.01.

01.17.09.03 05.01.101 05.17.08 05.02 05.09.01.01.01.01.01.17.106 05.06.01.01.11 05.01.03 05.02.01.01.03.09.17.03.01.05.09.01.05.03.17.17.01.09.01.01.17 05.01.01.04 05.01.14 05.01.01.13 05.05.13 05.01.17.05.01.12.01.09.05.01.113 05.04.02.04 05.23 05.04.01.01.17.09.05.17.09.01.01.110 05.05.18.17.03.01.01.112 05.10 05.06.09.17.05.01.01.03 05.17.17.05.05.01.01.01.09.01.04 05.03.01.04.17.17.17.09.09.17.17.17.09.06 05.09.05.03.05 05.09.108 05.01.17.09 05.01 05.05.05.17.04 05.18.09.03.11 05.01.01.17.17.01.04.17.105 05.05.01.03.17.05.05 05.01.01 05.17.09.08 05.17.17.07 05.109 05.01.01.03 05.18.05.17.09.02 05.09.17.01.01.09.01.07.01 05.09.05.01.01.09.09.05.04 05.01.05.12.17.05.01.05.17.08.17.05.17.01 05.01.18.24 .02 05.01.02.05.02.18.116 05.01.05.17.01.09.08.17.05.03.104 05.18.02 05.01.01.107 05.01.01.115 05.02.09.09.01.01.17.01.100 05.02.03 05.07.17.01.02 05.01.06 05.05.04.01.01.17.114 05.17.06.09.01.102 05.05.01.09.02 05.01.17.05.01.17.111 05.17.12 05.05.117 05.01.01.17.17.01.05.17.03 05.17.09.08.103 05.05.01 05.05.17.01.02 05.05.09.09.18.01.01.01.18.01 05.09.05.09.17.09.01.05.17.01.17.01.17.17.01.19 05.01.01.01.05 05.01.17.

03 05.01 05.01.01.06 05.01.01.01.04.04.01.01 05.01.01.01 05.01.04.27.18.04.01.03.04.12 05.27.15 05.18.03.03 05.01.01.18.30 05.01.03.02 05.18.24.18.01.18.04.18.18.06 05.04 05.01.01.01.01.24.18.18.01 05.18.02.01.01.01.25 05.10 05.04.04.04.18.18.01.18.35 05.01.03 05.10 05.34 05.18.18.03 05.18.18.02.18.18.18.03 05.01 05.04.18.12 05.27.02.18.01.02 05.01.18.01.12.04.02.02.03.18.01.05 05.18.18.04.27.01.18.01.04.01.01.02 05.03.03 05.03.24.01 05.02.01 05.02.24.04.18.04.04.07 05.04.02.03.27.04.02 05.29 05.13 05.03.18.03.18.02 05.02.04.26.02.03.18.03.01 .18.01 05.18.03.18.18.07 05.04.04.27 05.03.01.03.28 05.14 05.01.18.18.01.05 05.18.03 05.27.32 05.01 05.01.27.01.26 05.18.27.01 05.04.01 05.01.18.04.18.01.18.18.01.01.01.04.15.01.18.01.01.01.09.01.18.01.04.03.18.01.04.09 05.01.18.18.01.01.11.01.18.03.01.18.31 05.04.01.01.25.04 05.01 05.04.01.36 05.18.04.01.21.18.18.11.10.01.04.02.18.01.22.04.18.03.01.37 05.01.26.01.02 05.04.03.33 05.02 05.21.02.18.01.04.08 05.01.01.18.03.01.01.18.03.03.04.25.01.18.03.03.03.01.04.27.27.01.03.01.01.18.01.04.04.03.01 05.03.38 05.19.01.11 05.03.23.03 05.01.01.03.05.04.18.03.03.02 05.

04.08.01.02 05.01.01.19.05.04 05.01.01 05.08.22.05 05.01.01.04.19.01.06 05.01.08.06 05.01.19.04 05.01.19.19.06 05.06 05.04.01.19.19.01.01.01.01.01.01.01.08.01.05.04 05.08.06.09.01 05.04 05.18.08.19.19.01.01 05.08.04 05.01.01.06.05.01.08.01.18.03 05.01.19.04.08.02.04.01.19.08.19.04.10 05.02 05.19.01.01 05.19.05.05 05.01.05.05 05.01.09.19.10 .05.02 05.01.01.05.07 05.01.19.19.19.01 05.01.02.18.01.03 05.01.04.01.05.02 05.08.08.19.01.01 05.19.01.05 05.02.01.18.01.04.01.06.01.01.06.05.06.18.01.05.01.08.01.08.01.06.04 05.19.06 05.19.19.07 05.01.09 05.01.19.01.18.04.02 05.19.04.08.01.19.01.04.01.08 05.60.08.04 05.01.01.02.04.04.08.01.19.01 05.04.01.19.01.09 05.08.01.02.19.19.01.01.01.09.19.06.01 05.02 05.01.04.19.19.05.01.05.06 05.01.01.02 05.18.05.02 05.01.01 05.01.19.04.01.01.19.03 05.19.01.19.07.01.07 05.19.01.19.01.08.01.04.02 05.01.01.01.07 05.02.01.04.19.04.19.03 05.03 05.01.02 05.01.05 05.08.01.19.08 05.06.01.01.08 02.08.02.06.18.05.01.05.01.19.08.22.03 05.01.19.18.01.04.06.05.01.01.19.27.19.01.18.19.01.01.03 05.19.04 05.03 05.08 05.19.01.08.08.05 05.19.04.01.08.01.03 05.01.08.33.01 05.19.03 05.04.01.

07.05.01 05.19.02.01.06.19.10 05.19.26.19.05.02.06 05.05 05.01 05.19.04.05 05.06.02.05.04 05.19.05.16.01 05.26.04 05.19.26.02.05.07.12.01.15.02.05.05.19.02.01.01.05.02.02.19.05.19.26.01.02.19.19.15.16.26.02 05.05.04.04.03 05.12.19.01.08.19.19.26.02 05.02.07.02.05.19.02.26.26.05.19.01.19.19.05.19.02 05.26.19.05 05.05.02.06.05.50 05.06.26.05.26.26.03 05.02.02 05.67 05.19.06 05.09.19.19.17.15.03 05.05.05.07 05.02.03 05.19.65 05.19.13.02.06.06 05.63 05.62 05.02.02.15.19.02.02.05.01.19.02.51 05.01.04.19.05.02.02.57 05.05.02.02 05.05.01.19.05.01.19.08.01.08.02.02.05.02.08.14.06.05.19.26.01 05.05.19.02.19.05.19.01 05.02 .02.19.02.19.02.05.06.02.02.01 05.03 05.19.04 05.26.05.02.04.02.19.26.49 05.19.02.19.19.19.05.05.01.04.05.19.05.02.01.19.15.05.19.68 05.19.02.05.26.02.26.08.02.66 05.19.69 05.02.19.02.04.01.05.26.19.02.01 05.15.19.05.07 05.03 05.19.26.04 05.08.02 05.09 05.19.05.08 05.04 05.09.06.19.01 05.19.26.19.05.05.04.02.02.64 05.05.05.02.01.19.16.05.05.05.02.19.71 05.16.04.02.08.01 05.72 05.09.05.15.02.19.59 05.02.02 05.58 05.02.53 05.48 05.54 05.15.19.19.01.07 05.04.02.17.06.60 05.19.06.55 05.08 05.26.

04.05.02.02.02 05.02 05.02.19.02.26.19.05.30 05.05.02.26.02.08 05.05.20.19.05.05.02.02.26.02.19.01.19.19.01.19.04.02.02 05.26.02 05.19.42 05.02.72.01 05.02.19.18.05.05.32 05.02.39 05.26.19.26.01 05.03 05.33 05.18.05.05.02.26.19.19.02.05.19.25.02.02 05.19.09 05.35 05.26.05.26.05.19.19.26.26.40 05.44 05.05.02.26.02.19.02 05.16 05.02.26.02.26.19.19.19.19.03.11 05.02.19 05.02.03.05.02.19.02 05.02.19.19.05.02.19.02.02.05.02.05.01 05.26.19.04.02.02.01 05.05.19.05.04.02.05.05.38 05.26.05.02.05.05.26.05.05.02.26.01 05.19.37 05.26 05.22.05.19.04.02.26.02.26.02.22 05.05.19.02.05.22.02.26.02.07 05.19.19.02.19.05.02.19.02.29 05.01 05.19.12 05.02.02.19.02.01 05.19.36 05.05.21.27 05.26.26.02 05.01 05.26.02.19.03 05.19.05 05.19.18 05.26.19.26.04.19.02.19.26.15 05.26.19.26.04.02.02.05.20 05.26.05.03 05.01 05.23.05.02.02 05.34 05.26.05.05.05.05.72.19.05.19.19.04 05.19.19.23 05.31 05.05.05.05.02.26.19.05.02.04.72.19.02.05.28 05.19.01 .02.19.26.02.02.05.02.69.26.25.26.02.26.05.19.02.05.01 05.02.43 05.02.02.03.03 05.02.02 05.26.05.26.02 05.19.05.19.02.19.19.19.04.02 05.14 05.19.05.19.41 05.19.19.04.19.04.02.03.46 05.03.

02.06.15.02.06 05.01.05.04.04.01.19.73.02.04.19.19.17 05.02.05.02.03.19.02.05.05.05.12 05.21 05.04 02.02.02.02 05.19.02.05.02.17 05.06.04.05.08 05.19.05.03.04.02 05.04.13 05.06 02.06.02.05.06.02.02 02.37 05.02.13 05.19.07.02.05.19.05.05.05.19.05.19.02.04.03 05.41 05.05.05.02.10 05.73.74 05.03.04.06.02.04.01.01 05.02.04.02.34 05.02.01.05 05.07.05.02.02.01.19.02.06.04.07.05.05.05.01 05.15 05.04.03.19.19.19.02.26.19 05.05.05.04.06.03.03.02.14 05.19.04.08 02.06.05.01 05.01.19.19.19.04.04.40 05.07 05.26.02.05.19.19.52 05.19.03.06.24 05.19.05.04.02.47 02.19.19.02.26.42 05.19.05.02.19.05.05.01.05.02.03.03.03.19.19.25 05.26.25 05.19.19.10 05.19.19.02.19.02 05.01 02.19.02.27 05.07.05.19.05.02.26 05.02.04.05.03 02.01.05.02.03.02 05.02.02.21 05.07.19.02.01 05.26.02.01 05.19.02.05.01 05.01.05.04.05.19.16 05.19.05.02.07.04.02.04.10.02.23 05.03 05.02.19.09 .19.19.26.05.02.73.01.04 05.04.05.02.05.07.02.05.04.05.07.20 05.05.19.04.05.04.03.04.04.05.02 05.19.02.04.05.04.19.05.02.19.02 05.05.04.19.01 05.19.05.04.19.05 02.02.11 05.02.19.07 02.22 05.02 05.04.26.03.19.31 05.01.05.03.75.02.05.19.02.02.03.02.32 05.07.05.19.

07.07 22.01.07.06.07.23 02.01.01 22.03.13 22.01.03.01.16.01.01.10 02.07.06.03.13 02.03.03.34 02.09 22.33 02.01.01.03.06.01.01.01.01.01 22.03.01.02 22.20 02.01.01.31 02.01.03 22.06.24 02.01.03 22.01.01.03.35 02.29 02.04.06.01.01.03.39 02.01.05 22.01.01.14 22.03.01.11 02.06.07.03.01.03.03.05.01.30 02.01.06.21 02.06.01.07.01.01.03.01.01.01.01.01.01.03.01.03.03.07.18 02.04.01.03.02.12 22.01.04.06.26 02.06.07.06.01.01.06.04.07.11 22.01.03.03.06.03.24 22.02 22.08 22.03.06.07.01.01.01.01.07.01.02.01.01.07.01 22.07.03.03.06 22.06.06.01.07.01.01.07.01.07.10 22.01.06.01.03.03.03.01.01.03.01.04.07.03.06.07.01 20.07.01.15 02.07.01.06.06.01.03.03.06.07.07.06 .01.06.01.06.07.03.04.02.03.07.03 22.03.01.07.01.19 02.01.07.07.03.17 02.06.06.09.03.03.07.07.12.06.06.04.01.25 02.01.06.01.01.07.01.01.07.01.10 23.01.01 22.03.01.40 02.01.16 02.02.01.02.03.06.03.03.03.06.06 22.01.01.07.05 22.03.03.01.03.03 22.06.03 22.36 02.28 02.41 02.03.04 22.42 23.03.27 02.01.22 02.01.01.12 02.02.04.03.01.03.03.01.01.38 02.04.06.14 02.06.03.03.37 02.32 02.01.06.11 02.08.07.01.

01.06.01.01.03.01.01 22.05.05.01.02 22.01.05.01.02 22.01.01.01.01.05.03.22.03.01.05.04.05.01.01.05.01.01.06 22.01.08 22.03.01.05.01.05.01.02 22.01.13 22.01.05.01.01.02 02.05.03 22.05.05.06 22.04.05.05.03.01.05.05.01.01.05.01 22.01.04 22.06.05.03 22.15 22.01.05.01.04.01.01.01.01.01.10.09 22.01 22.05 22.01 22.05 .02 22.05.01.05.03.04.06.01.01.05.01.01.05.04.06.06.01.01.03.01.05.05 22.01.01.05.04.04 22.01.01.03 22.01.05.05.11 22.01.

tugas Lapangan Beresiko Tinggi thd Kecelakaan / Penyakit Tim Teknis TAPD kretaris/Wk Sekretaris TAPD kretaris Kelompok Teknis TAPD naan dan Pengarahan Pelaksanaan APBD mbinaan dan Pengarahan Pelaksanaan APBD inaan dan Pengarahan Pelaksanaan APBD naan dan Pengarahan Pelaksanaan APBD Diklat/Pelatihan/Bintek awab dministrasi Tim Pengembangan sistem Pelaporan Keuangan untuk Instansi Terkait n/ulangan Ujian Nasional tia an Nasional an Sekolah angan UAS/ UKK angan Semester i-kisi Soal Ujian Ujian n gan y data manan rsihan giatan awab kegiatan P2KP PKPT PT KPT Tim Pemeriksa Pajak a Pajak meriksa Pajak eriksa Pajak ksa Pajak at mus Kebijakan Pemda umus Kebijakan Pemda im Perumus Kebijakan Pemda mus Kebijakan Pemda us Kebijakan Pemda asalahan Hukum .

50 Juta gadaan L4 Nilai Paket 0 .50 Juta daan L4 Nilai Paket 50 -500 Juta engadaan L4 Nilai Paket 50 -500 Juta gadaan L4 Nilai Paket 50 -500 Juta daan L4 Nilai Paket 500 -1 M .50 Juta engadaan L4 Nilai Paket 0 .masalahan Hukum im Permasalahan hukum asalahan Hukum salahan hukum elaan hukum mbelaan hukum im Pembelaan Hukum belaan Hukum aan hukum mus kebijakan Pemda umus Kebijakan Pemda im Perumus Kebijakan Pemda mus Kebijakan Pemda us Kebijakan Pemda elaan Hukum mbelaan Hukum im Pembelaan Hukum belaan Hukum asalahan Hukum masalahan Hukum im Permasalahan hukum asalahan Hukum asi Tim Teknis TAPD m/Administrasi (Unsur TAPD) ur SKPD) Tim Teknis TAPD D PD awab TAPD D m / Administrasi (Unsur SKPD) ULP/ Sekeproc Utama ULP/ Sekeproc ULP/ Sekeproc ator ULP/ Sekeproc at/Pelatihan/Bintek nitia Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan an iatan laan Hukum salahan hukum L4 L2 gadaan (Sertifikat Diklat Pengadaan) nitia Pengadaan (Sertifikat Diklat) daan L4 Nilai Paket 0 .

1 M n (K2) Nilai 500 Juta .engadaan L4 Nilai Paket 500 -1 M gadaan L4 Nilai Paket 500 -1 M daan L4 Nilai > 1 M engadaan L4 Nilai > 1 M gadaan L4 Nilai > 1 M daan L2 Nilai Paket 0 .1 M n (K1) Nilai 500 Juta .50 Juta n (K1) Nilai 0 .50 Juta n (K2) Nilai 0 .500 Juta n (K2) Nilai 50 .50 Juta daan L2 Nilai Paket 50 .50 Juta eriksa Barang/ Tim Teknis n (K3) Nilai 50 .500 Juta n (K3) Nilai 500 Juta .1 M n (K1) Nilai > 1 M n (K2) Nilai > 1 M panitia pengadaan tanah s/d 10 milyar panitia pengadaan tanah 10 miliar s/d 50 miliar panitia pengadaan tanah diatas 50 miliar m Cagar Budaya gar Budaya m Cagar Budaya s Pemeriksa Calon Jemaah Haji PNS S PRD Eselon II PRD Eselon III .500 Juta daan L2 Nilai Paket 500 -1 M engadaan L2 Nilai Paket 500 -1 M gadaan L2 Nilai Paket 500 -1 M daan L2 Nilai > 1 M engadaan L2 Nilai > 1 M gadaan L2 Nilai > 1 M gadaan Sertifikat Diklat anitia pengadaan tanah s/d 10 milyar etua panitia pengadaan tanah s/d 10 milyar ris panitia pengadaan tanah s/d 10 milyar a panitia pengadaan tanah s/d 10 milyar engadaan tanah s/d 10 milyar anitia pengadaan tanah 10 miliar s/d 50 miliar etua panitia pengadaan tanah 10 miliar s/d 50 miliar ris panitia pengadaan tanah 10 miliar s/d 50 miliar a panitia pengadaan tanah 10 miliar s/d 50 miliar pengadaan tanah 10 miliar s/d 50 miliar anitia pengadaan tanah diatas 50 miliar etua panitia pengadaan tanah diatas 50 miliar ris panitia pengadaan tanah diatas 50 miliar a panitia pengadaan tanah diatas 50 miliar pengadaan tanah diatas 50 miliar n (K3) Nilai 0 .50 Juta gadaan L2 Nilai Paket 0 .50 Juta engadaan L2 Nilai Paket 0 .500 Juta engadaan L2 Nilai Paket 50 .500 Juta n (K1) Nilai 50 .500 Juta gadaan L2 Nilai Paket 50 .

PBB etingkat Eselon II etingkat Eselon III etingkat Eselon IV etingkat Staf Cagar Budaya an a Pemadam Kebakaran n Kebakaran RS .PBB Buku V mpaian SPPT .PRD Eselon IV PRD Staf Barang s/d 5 Milyar Barang antara 5 s/d 10 Milyar Barang antara 10 s/d 15 Milyar Barang diatas 15 Milyar m ggaran s/d 5 Milyar ggaran 5 s/d 10 M ggaran 10 s/d 15 M ggaran diatas 15 M ta s/d 500 Juta Juta s/d 1 Milyar Milyar ta s/d 500 Juta Juta s/d 1 Milyar Milyar at 0 s/d 50 Juta at antara 50 Juta s/d 500 Juta at antara 500 Juta s/d 1 Milyar at diatas > 1 Milyar s/d 500 Juta a s/d 1 Milyar yar a uta s/d 500 Juta Juta s/d 1 Milyar Milyar a uta s/d 500 Juta Juta s/d 1 Milyar Milyar n GRMS) ndalian GRMS) alian GRMS) dalian GRMS) dalian GRMS) dalian GRMS) an SPPT .

medis non RS atpol PP m Badan Pengawas) asi asi asi asi Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan s/d 5 Milyar antara 5 s/d 10 M antara 10 s/d 15 M diatas 15 M Sampel an Luar Kota meran Diklat etingkat Staff (Diklat) egiatan Kecamatan/Kelurahan ian GRMS) C er Test n) kat Eselon IV kat Staf si / Kanwil Departemen ri/Pejabat Setingkat Menteri .

kat Eselon II kat Eselon III lesaian Permasalahan Hukum TA/D1 dengan Masa Kerja 11 th ke atas) dengan Masa Kerja 0-5 th) dengan Masa Kerja 6-10 th) dengan Masa Kerja 11 th ke atas) dengan Masa Kerja 0-5 th) dengan Masa Kerja 6-10 th) dengan Masa Kerja 11 th ke atas) rjana/D4 dengan Masa Kerja 0-5 th) rjana/D4 dengan Masa Kerja 6-10 th) rjana/D4 dengan Masa Kerja 11 th ke atas) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 0 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 2 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 4 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 6 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 8 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 10 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 12 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 14 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 16 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 18 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 20 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 22 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 26 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 28 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 30 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SD Masa Kerja 32 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 0 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 2 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 4 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 6 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 8 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 10 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 12 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 14 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 16 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 18 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 20 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 22 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 24 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 26 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 28 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 30 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTP Masa Kerja 32 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 0 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 2 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 4 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 6 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 8 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 10 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 12 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 14 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 16 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 18 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 20 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 22 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 24 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 26 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 28 th) ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 30 th) .

ah Pangan Tenaga Honorer PP 31 (SLTA Masa Kerja 32 th) dengan Masa Kerja 0-5 th) dengan Masa Kerja 6-10 th) dengan Masa Kerja 11 ke atas) TP dengan Masa Kerja 0-5 th) TP dengan Masa Kerja 6-10 th) TP dengan Masa Kerja 11 ke atas) TA/D1 dengan Masa Kerja 0-5 th) TA/D1 dengan Masa Kerja 6-10 th) antu ordinasi il Penyapuan r alat uji emisi an/ulangan (Non PNS) Ujian Nasional tia an Nasional an Sekolah angan UAS/UKK gah Semester -kisi soal Ujian skah soal Ujian -kisi & naskah soal Ulangan n gan y data manan giatan awab kegiatan Kegiatan MKKS MP AS l onesia rvice aborat est r dware ngan WKDH aramedis Linmas) mas) epolisian / TNI mas .

s Patwal
ya
ula
geri

OLRI
yelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Penanggulangan AIDS
dan Cadangan
mbangan Pangkat
kang Cuci

a
PRD Staf Honorer
ir Laut
pah

A
N TMP
nsos

fesional

al
(MC) Profesional
ya
ula
ra s/d 5 Milyar
ra antara 5 s/d 10 Milyar
ra antara 10 s/d 15 Milyar
ra diatas 15 Milyar
dministrasi Tim Pengembangan sistem Pelaporan Keuangan untuk Instansi Terkait
PKP

KP
PKP

ministrator BPKP
grammer BPKP
an SPPT - PBB

r

rasi
rvice
Kalibrasi
tuk Transmigran
ban
P - PBB (Bank Tempat Pembayaran)
mbangan Pangkat
kang Cuci
a Asing (Interpreter)

Hukum
si Liponsos

Profesor

kat Staff

gris / Mandarin
Asing (Interpreter)

etter Pendamping Tamu)
a Asing (interpreter)

at Eselon II
at Eselon III
at Eselon IV
gan I
gan II
gan III
gan IV
A
gan IV hari Libur
at Eselon II hari Libur
at Eselon IV Hari Libur

gan I hari Libur
gan II hari Libur
gan III hari Libur
at Eselon III Hari Libur
A Hari Libur
pan nama meja
Pelatihan, dan sejenisnya

HD-12L-17
r
0 Lembar
0 Lembar
0 Lembar
00 Lembar
0 Lembar
50 Lembar
100 Lembar
200 Lembar

r 50 Lembar

es
r
Y

0 Lembar
0 Lembar
ox File Layar Cetak
clip) Besar
clip) Sedang
clip) Kecil

H-102 B

na

B, isi 40
50 biji
si 50 biji
lio/100 Lembar
100 Lembar
etak Blue Print)

evider A4
evider Folio
00 2B
mm

hi

ile Transparan Non-Foto Copy
0 lembar
00 lembar

5 Buah
2 Tube

Besar
Kecil
rna
na

Folio
tas Buffalo Uk. Folio

tas Buffalo + Cover Uk. Folio
tas Buffalo + Acco Uk. Folio
stik + Acco Uk. Folio
r Folio
ng
opy

4
3
4
4
3
4
4
0 Lembar
Set
t

art 90 x 60
5.8 HVS

a

mron (BHP)
tung Elektrik (BHP)
eda (BHP)
R (E3) (BHP)
R (E2) (BHP)
trian

r

g

m

x 30 cm
00 meter

Folio 60/65
5 100 x 10 cm, 10 yard
HVS
5.8 Cm / 80 Gram
6.8 / 90 gram
7.8 cm / 80 gram

er Warna
er HT

en Waterproof
Tahan Air (Water Proof)

ply HVS, 14 7/8 * 11
ply HVS, 14 7/8 * 11
2*11 2 ply Hvs/NCR Putih

ply HVS, 14 7/8 * 11
2*11 4 Ply 500 Sheet
2*11 4 Ply HVS/NCR Putih
2*11 3 Ply HVS/NCR Putih

oard Besar
oard Kecil

mbar
mbar
mbar

m

hanical 05
cm
2
3
5
cm
No. 6

m
ektrik
ktrik
nual

(M)
arsip

en
e

esar
ecil

os isi 40 Lbr, Uk. A5
os
si/100 Lembar
0 Lembar, HVS 60 Gr
00 Lembar, HVS 60 Gr
agazine (Linmas)

m (isi 20 lembar)
0 Watt
Digit
Digit
digit
entifik
ecil

0W

- 1200 Mah
- 1400 Mah

- 1600 Mah

White

61
161-217
55
55
SM55

ng

Biru)

i9V
ung (Biru)

m
Isi 2 biji (Rechargeable)
2
2

12 Volt
12 Volt
12 Volt

ed
N 21
C-3, 40A, AC-1 65 A
C-3. 40 A. AC-1 60 A SN35
C-3. 22A. AC-1. 32 A SN 20
C-3. 12 A. AC 1. 20A SN 11
C-1 D12
C-1 D25
C-1 D40
C-1 D12
LC-1 D25
LC-1 D40

itas 20"" fair
itas 40"" fair
itas 100"" fair

D = 20 cm
D = 30 cm
0) cm
0X20 cm
x 15 x 10 cm
oard
rmasuk MCB Saklar ON-OF 1 Phase & Grounding
rmasuk MCB Saklar ON-OF 3 Phase & Grounding

ur
t
pasitor Uk. 40x60x25 cm

enset (LP-G) Box Panel 500 x 700 x 400 mm
umah Pompa (LP-P) Box Panel 400 x 600 x 200 mm

rground 70 W
Green)
lue)

onomis SON-T 70W
ominis SON-T 150W
onomis CDM-T 70W
onomis CDM-T 150W
rground 13 W
rground 70 W
bridge CDS580 CDMT 150w Clear
bridge CDS580 SONT 150w Clear
bridge CDS580 CDMT 70w Clear
ssed type FBF203 PLC3W /w lamp
bridge CS580 SONT 7Ow clear
ssed type MBF205 MHNTD 70W /w lamp
ix HPS 150 Watt
rum HPS 250 Watt Dimming
rum HPS 400 Watt Dimming
W
W
W

W
W
W
0W
ndle Clear 25 W
ndle Clear 40 W
ndle Frosted 25 W
ndle Frosted 40 W
ftone Mini 25 W
ftone Mini 40 W
ftone White t 60, 25 W
ftone White t 60, 40 W
ftone White t 60, 60 W
ftone White t 60, 75 W
ftone White t 60, 100 W
per Lux 25 W
per Lux 40 W
per Lux 60 W
per Lux 75 W
per Lux 100 W
10 W
15 W
18 W
36 W
58 W
40 W + Reflektor
W
W
W
W

W/220 V
W/220 V
W/220 V
W/220 V
W/220 V
t Non Otomatis Lighting
t Otomatis Lighting
p 40 W/220 V
p 60 W
W

m Halogen 150 W
W

W/220V
on CF - 2
Fitting
Clear/ Warna

termasuk fitting & tiang Pipa Galvanish 1 1/2 "", T= 1,20 m
im. 30, termasuk fitting & tiang Pipa Galvanish 1 1/2 "", T= 1,20 m
last Lengkap
on CF-3

225151
ndard Inbow
ndard Opbow
Red 9154

0m
0m
250 W/220 V
250 W/220 V
ury 400 W
ury 250 W
ury 125 W
ury 80 W
m 400 W
m 250 W
m 150 W
m 70 W
W/220 V
ri E40, 40watt
W/220 V
att
att
gi 3 watt
gi 8 watt
gi 14 watt
gi 18 watt
gi 23 watt
gi Keong 11 watt
gi Keong 23 watt
gi Keong 10 watt
gi Keong 18 watt
gi Keong 20 watt
T 250 W
T 400 W
us 250 W
us 400 W
us 1000 W
25 W
50 W
00 W
000 W
c 125 W
c 250 W
c 400 W
0W
0W
0W
W
W
0W
0W
0W
0W
0W/220V
0W/220V
High Metal Halide
High Metal Halide
High Metal Halide
High Metal Halide

35 W
70 W
150 W
250 W

High
High
High
High
High

Metal
Metal
Metal
Metal
Metal

Halide
Halide
Halide
Halide
Halide

400 W
3500 W
3500 W
2000 W
1000 W

ury Lamps 400 W
ury Lamps 250 W
ury Lamps 125 W
ury Lamps 80 W
y 80 W
y 125 W
y 250 W/220 V
y 400 W/220 V
y 125 W+Cup+Trafo
y 250 W + Cup+ Trafo
y HPLN 80 W
y HPLN 250 W
PIT 250 W / 220 V
PIT 400 W
PIT 1000 W
PIT 2000 W
alide 400 W
alide 250 W
alide 150 W
alide 70 W
m Son 70 W
m Son 150 W
m Son 250 W
m Son 400 W
55 W
90 W
135 W
180 W
ve 70 W
ve 150 W
ve 250 W
ve 400 W
W
W
W
T 150 W
Watt
rground 13 W

nc100h

se

sin Porporasi Dinas Pajak
Porporasi Dinas Pajak
k Mesin Porporasi Dinas Pajak

r tembaga dan support (Instalasi Grounding)
tir NYA 70 mm2 (Instalasi Grounding)
s pelindung kabel penangkal petir (Instalasi Grounding)
tegrated Rodbar 16mm-2m accessories (Instalasi Grounding)
ur

Pipa 3" (komplit)
ol
Stell

e Manifold
u Indikator, Pemasangan
el-kabel, murbaut
U
a

ch, TFT 256 Colour, Memory 20 MB
V, 1,5 KW/2 HP
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
m

m
m
m
m
m
m
m
mm
m
m

m m m m m m m mm mm mm mm mm m m m m m m m m m mm mm mm mm mm 6 10 mm mm mm mm abit 5e UTP cable n n m LC-LC ting Iberia Metal Halide 150 Watt ting Corol HPS 250 Watt ting Olympia HPS 250 Watt ting M2AR 150 Watt 250 Watt ting Sky Gen 150 Watt 50 Watt ex Ge .

250 W en Pro HPS 150 W en Pro HPS 250 W 25 W ing Bean Trimer CMH Metal Halide 150 Watt Timmer CMH Metal Halide 150 W ting Sorot HPS 250 Watt 10mm 250 W/220 V 250 W/220 V mm mm m m m m mm.HPS 400 W .150 W HPS 150 . 20 mm mm g mm mm mm m m mm mm m m m m m mm mm m m m m m m mm m m m m m m m m mm 120 mm 25 mm 35 mm 50 mm 70 mm 95 mm . 500 V mm mm Pipa Conduit dia. HPS 250 W HPS 250 .

5 mm 4 mm 6 mm 1.5 mm 10 mm 16 mm 2. 3 Aspek .5 mm 10 mm 120 mm 150 mm 16 mm 185 mm 240 mm 25 mm 300 mm 35 mm 50 mm 6 mm 70 mm 95 mm m m m m m m m anis) anis) a Lalu Lintas ul 181 h Volt.50 Hz et Insulation ir x 25 cm -topi 5 eter Meter P B=4m R=1250 = 20cm.5 mm 25 mm 4 mm 6 mm 1.1.5 mm 10 mm 16 mm 2.

2.9m ker LED round green 24v DC ker LED round blue 24v DC ED Traffic Light 3 Warna (M. 12 Volt C201 LED-LP/Blue 220-240v 0.5mm tai marmer/granit .5m tbl=4.5m B=3. 12 Volt 10 Watt. 12 Inch 2 Warna M.5 digit arian LED Uk.3 Watt. H).9m C201 LED-LP/Green 220-240v 0. H) ng Pedestrian 150 W Clear ng Pedestrian 70W Clear Ex Swabe Germany erah Halogen 50 W kap Armature Tinggi 1 m alide 70 W alide 150 W alide 250 W alide 400 W n 150 W Light 100 Watt / 220 Watt 12 Signal Group anels TMEGA 16 TMEGA 16 RTC olt olt lue) Green) onomis SON-T 70W onomis SON-T 150W onomis CDM-T 70W onomis CDM-T 150W 6 UTP cable T T=5. K.

Besar rong sah Kering Galon liter.04x60x66 cil oll k Dia. Kecil pur. 100 ml sinfektan. 62 gr emon. 2 liter n 90 gr n 500 Ml n Mobil Detergen. refill 200 ml cair . warna orange k Besar k Sedang ekas 900 ml fill 450 ml 250 ml sh.04x60x100 uk Limbah Medis Warna Kuning Uk. bahan plastik. 190 gr mon. 0. refill 440 ml Besar Kecil Gram g. Uk. 30 Cm esar 75 del Goyang pur. warna Biru 50 liter. Uk.nang mbu m m m m ak dpe) uk Limbah Medis Warna Kuning Uk. 500 ml mon 300 ml mon. bahan plastik. 0.

0 kg enis Powder (ABC) 9.5 Kg dam Kebakaran Jenis CF .0 kg enis Powder (ABC) 3.Grape. 1.0 kg enis Powder (ABC) 12. 375 gr Lemon.0 kg Jenis Powder (ABC) 20 kg Jenis Powder (ABC) 25 kg Jenis Powder (ABC) 50 kg Jenis Powder (ABC) 70 kg piji 3 kg piji 12 kg n Uk.5 kg enis Powder (ABC) 2.5 Kg am kebakaran jenis dry powder enis Powder (ABC) 1.5 kg enis Powder (ABC) 6.5 kg enis Powder (ABC) 4.25 Lbs .21 Isi 5 Kg 4 Kg 5 Kg Powder 2 Kg dam Kebakaran Jenis Dry Powder 4.5 kg enis Powder (ABC) 3. 410 gr gan 90 gr 50 ml g sedimen pah 210 ml ti Rayap) untuk Pelaksanaan Treatment Lantai ti Rayap) Untuk Pelaksanaan Atap Plafond er tik k max) ustri ah ri di endaraan Dinas Roda Empat Roda 4 endaraan Dinas Roda Dua Roda 2 dam Kebakaran Jenis Powder Isi 3.

13 cm Teb.80 = 21 mm 15 . 2 mm t pakai klip l l d Isi 6 n tangkai inar oranye 5 .40 = 21 mm 45 .5 cm L.80 = 25 mm 5-40 5-80 etal bias disteril Kecil Besar r x 35 . 42.ang P.40= 25 mm 45 .

iter er x24 cm sa ar da rgical Pencils al 0 Cairan/Darah Alat mx4m nch 10 cm nch 15 cm .

Penampang bulat No. Penampang segitiga No. 24 (Surgical needles 3/8 circle cutting edge 24m/m) Many s 0 gram x 80cm 15cm 3cm 0 6 gram trt x 80cm ban steril 5 cm x 4Y Kassa St O-M Husada 10 cm KH.NT D ndom ntik 0 Box + 10%) 18 x 24 Box + 10%) 18 x 24 x 40 k asa 12-20 k 32 atheter atric si a / 100 biji ng. 28 F (Surgical needles 1/2 circle taper point 28m/m). 28 F (Surgical needles 1/2 circle taper point 28m/m) Acufirm ng. isi 100 pcs 190x190 mm . isi 50 pcs Husada 5 cm KH. Penampang bulat No. Isi 12 ng.

isi 100 c. isi 100 5 cc cc c c cc cc cc m Uk. S.L pe With Needle 50 cc (Catheter Tip) us ensa Isi 50 Lembar 100 Biji .40 steril m 2 Cm elly 25 cm 25 cm (Smic) um Jahit um 25 cm er Forceps) China ps. Isi 50 t (APD Petugas Fogging/ULV) Steril Isi 50 il/ Orthopedic 5 cm cm m x 2. isi 100 c.M.5 cm x 5 cm Infus Besar Infus Kecil M M Absorbsi rbsi a c.

7 x 30 ensa Mikroskop ori 1.) Pinus. isi 100 cm 100 ml 5.5 mikrometer dia 47 mm kawi ) ml 0 cc est ( 1 x 250 ml ) 50ml ngobatan Gratis bagi ANJAL HB Lab (Kekurangan Mineral) Spesimen HIV nderita AFP gi Anggota DPRD Beserta Keluarga onsos rd rd ah ng 6 Gr Gr 40-65 Gr 5 Gr 15 Gr Gr .

du Ayam to 50 Butir uah hat Balita /Vanila 400 Gr 180 Gr Coklat/strowberry 400 Gr cial 5 Kg Rice Cianjur 10 Kg ewa 10 Kg l 10 Kg i Cianjur Super n g r g g obe Afrika ah .

1200 G-32 C110 Colour . 180x270 cm mbul h Putih Aneka Warna olution ter 15A Laser Jet printer 1000.n ning 100 Gr 100 Gr r n Minuman k aru gging / ULV ta Gizi Buruk pada balita gakin h Uk. 120x180 cm h Uk. 60x90 cm h Uk.

Cyan. 51649 R 1022 .biru 41 Colour (Magenta.kuning .Colour e Distributor 2016/2020 0/1022 0 Black JC 5100 . 1010 Jet HP. Yellow) . 610c C-03 X 8500 0 Colour 4100 Colour m Infus BJC ack 30 (Cyan/Magenta/Yellow/Black) 3800 Colour 3600 Colour HP Q7553A arna Hitam arna merah . BC 20 Black C-02 Black C-03 Black 5 Black l 5 Black l-3e Black Cl-24 Black 40 C Colour 70 C Colour L 41 Colour C-05 Colour Cl-15 Colour 5 Colour C 210-SP Colour Cl-24 Colour Cl-21 Colour C-30 Black Head C-20 Black Head C-33 Colour Head C-21e Colour Head G 40 Cartridge Ink Black Cl-3e Cyan/Yellow/Magenta CL-6 Black / Cyan / Mag / Yellow / Red / Green CL-6 Photo Magenta/Cyan CL-6e Black/Cyan/Magenta Yellow CL-6e Photo Cyan/ Photo Magenta ser Jet HP.

I-5 Balck
I-8 Bk Black

ser Jet

4210
nta 4220
4230
8200
250 ml, Black 8200
Q 2180 Original
Q 2170 Original
Q 1170 Original
Q 7755 Original
ginal

612A Laser Printer: 1010/1012/1015/1020/1012
100

15 A Laser Jet Printer: 1000/1200
35A Laser Jet Printer: P1005/P1006
581A Cyan
583A Magenta
582A Yellow
470A Black
49A Laser Jet Printer: 1160/1320/3390/3392 (Black)
A Printer 1000 series
t 2300
t 1010
sk Jet
ies
et 51649
et 610c
Jet 1020
0 Colour
11A Laser Jet Printer: 2420/2400/2410
81A Laser Jet Printer 3700 (Yellow/Cyan)
71A Laser Jet Printer 2550L (cyan)
et 6L
2
0/1022

et 4000 N
et 4000 N

320
0c
0c

0
10C
255 SP
Phaser 3428
int 203A
olta
2300
EO 511/420

t

ter 100%
ter 100%
0% / PLS 60%
stik L 140
n)
20 x 20 mm

h)

ster
ster
tik, Uk. 195x140x35 mm

ring)

ring)
cks
Kering) MN 91126
h (Kering) MN 91126
on (Kering)
ering) 100 ml
ring)

)
Kering)

ng)
)

ng)
100 ml

ing)

ng)

be Steril

ring)
50

cks (Kering)

0
)
rifier I
%

ay + 10%

%
%
10%
%
ring) + 10%
+ 10%

10%
cks + 10%
ring) + 10%
+ 10%
0%
0%
%
ng) + 10%
%
%

)

h)
ah)

ensa
ensa

ay

sah) 2,5 Liter

25ml 1x3ml std

Basah)

rt)

wa

uk 4 Orang
ntuk 4 orang Terdiri dari makanan pokok, sayur, dan lauk
untuk 4 orang Terdiri dari makanan pokok, sayur, lauk, dan pencuci mulut
untuk 4 orang Terdiri dari makanan pokok, sayur, lauk, dan pencuci mulut
Untuk Uji Sampel Keamanan Pangan

Tepung Labu Kuning, Tepung Ubi Jalar, Tepung Pisang, dan Tepung Pati Ganyong)
uatan Kue
96% TC
si 50 Tablet

l Isi 50 Tablet
mg (10 x 10 Tablet)
ng

p karet
p karet
Kapsul
mg/ml-1ml, Kotak / 100 amp @ 1 ml
g,1000 Tablet
karet

za
RB51)

400 Gr
0 mg

blet

ml Isi 100
si 100 Tablet

30
aret

tablet

si

si 5 Tablet
n
Vial 15 ml

l
00 ml Isi 100

0 ml

, Ktk 100 Ampul

m Capsule
ml
50
ml

50 tab

i 1000 tablet
ml

si 100

00 mg
p

mg, 100 Tablet
g, 100 Tablet

g, 30 Tablet
g, 100 Tablet
.5 mg, 1000 Tablet
Br Tab 15 mg, 1000 Tablet
, 1000 Tablet
mg, 100 kapsul
mg, 1000 tab
b 500 mg, 100 tab
mg, 250 tab
ab, 1000 kap

0 mg
Vagistin Ovula)

a 0.05 %
a 0.2%

mg Asam Folat 0.25 mg (Tablet tambah darah kombinasi)

mg, isi 100 tablet
ombinasi

an Akar

0 Tablet

5 ml
ml

100 Tablet
et 500mg (10 x 10 Tablet)
0 mg
10 mg, ktk/100 tab
spensi kombinasi Aluminium hidroksida 200 mg/5 ml dan Magnesium hidroksida 200 mg/5 ml 60 ml
500mg/100 ml (100 ml)
500mg (10 x 10 Tablet)
p 2% nitrat 10 g
50 mg, Ktk / 50 tab
etes mata 2% @ 5 ml
mg (10 x 10 Tablet)
let 100.000 IU/g (10 x 10 Tablet salut)
kulit 3% 5 gram
mg/ml (100 Ampul @ 1 ml)
20 mg/5ml (60 ml)
100 mg (100 Tablet)
500 mg (1000 Tablet)
ase) 125 mg (25 x 4 Tablet Score)
6) Tablet 10 mg (1000 Tablet)
0 mg (10 x 10 Tablet)
0 mg Tablet (10 x 10 Tablet)
tan 10% 60 ml
0 mg HCl (100 Tablet)
Kapsul 200,000 IU Kapsul lunak (50 Kapsul)
Tablet 50,000 IU (1000 Tablet)

00 mg (12 x 10 Kapsul)
n Infus 500 ml
Tablet 100 mg (asetosal) 10 X 10 Tablet
mg sebagai sulfat (10 x 10 Tablet)
gram
Tablet 500 mg (asetosal) 10 X 10 Tablet
00 mg (50 Kapsul)
et 50 mg 1000 Tablet
.B12)Injeksi 500 mcg (100 amp @ 1 ml)
let 50 mcg (1000 Tablet)
0 mg, kotak 100 tab
0 mg (3 Strip @ 10 Tablet)
et 250 mg 250 Tablet
eksi Serbuk injeksi i.m/i.v. 1000 mg/ml
mg
t 100 mg
mata btl 5 ml
um tetes mata 15% 24 Botol @ 5 ml
250 mg (1000 Kapsul)
500 mg (10 x 10 Kapsul)
250 mg (100 Kapsul)
500 mg (100 Kapsul)
et 50 mg HCl/Nitrat (1000 Tablet)
00 mg 100 Tablet
mg
Tablet 1000 Tablet
atan bagi peserta
ablet Salut selaput 500 mg 100 Tablet
mg 10 Strip x 10 Tablet
g
j (IV) 20% 25 ml/vial
j (IV) 40% - 25 Ml/vial
0,5 mg 500 ml
mata 0,5% 5 ml
ube
,1% (sebagai valerat) 5 gram
8 mg 10 Strip@10 Tablet
eksi i.v. 5 mg/ml 100 amp@1ml
blet 0,5 mg 1000 Tablet
yrup 10 mg/5ml (HBr) Botol/60ml
ablet 15 mg (HBr) 1000 Tablet
mg/ml 30 amp @ 2 ml
m 10 mg/ml (HCl) 30 ampl
g 100 tab
t 30 mg 10 x 10 Tablet
00 mg 10 x 10 Kapsul
si 5 mg/5 ml 10 mg 60 ml
10 mg 10 Strip x 10 Tablet
0
mg ( HCl) 1000 Tablet

tap Dengan Sinar, Set
tap Tanpa Sinar, Set
mbalan Sementara, Set

Botol @ 10 ml)
tan Tetap set
aluran Akar Botol
al gigi btl/can/100 ml Semprot
gi

gi 65 - 75 % 1 oz/btl

20 ds
ntuk PKM/RS/RSB
mbo

ml
g, Isi 30 Tablet
mg Isi 100 kaplet
0 mg, ktk / 100 tab
mg, isi 10x10 Tablet
mg, isi 30 ampul @ 10 ml
50 mg 10 x 10 Kapsul
arutan 0,1% 300 ml
mg 250 Kapsul
0 mg, isi 100 Tablet
30 mg 1000 Tablet
n Tablet 500 mg 10 x10 Tablet
300 mg 1000 Tablet
v./i.m. 10mg/ml 25 amp@2ml
0 mg 250 Tablet
0 mg 10 x 10 Tablet
uk, Kombinasi Natrium 0,70 g, Kalium Klorida 0,30 g, Trinatrium Sitrat Dihidrat 0,58 g, Glukosa Anhidrat 4 g 100 Sachet
uk, Kombinasi Natrium 0,70 g, Kalium Klorida 0,30 g, Trinatrium Sitrat Dihidrat 0,58 g, Glukosa Anhidrat 4 g. 25 Sachet
80 mg/ml (sebagai sulfat),1Vial @ 2 ml
ulit 0,1% 10 Tube 5 gram
an 1% 10 ml
et 5 mg (10 x 10 Tablet)
mg ( 5 x 10 Tablet)
ablet 100 mg (1000 Tablet)
us 5% (500 ml)
us 10% (500 ml)
00 mg,100 Kaplet/Botol/Strip
blet 25 mg (1000 Tablet)
2,5% 5 gram
0 mg (100 Tablet)
50 mg,120 Kapsul/Strip/Blister
100 Kapsul
njeksi 1000 mg, isi 10 Vial
kovorin Ca) Tablet 15 mg(10 Tablet)
asta 2 Tube
ablet 500 mg (100 Tablet)
) Tablet 500 mg (1000 Tablet)
et 200 mg (10 x 10 Tablet)
150 mg (100 Kapsul)
300 mg (50 Kapsul)
ul 250 mg (250 Kapsul)
ul 250 mg (12 x 10 Kapsul)
telinga 3%
t(CTM)Tablet 4 mg (1000 Tablet)
ablet Salut 100 mg (1000 Tablet salut)
N I (dewasa) kombinasi sulfametoksazol 400 mg dan trimetoprim 80 mg (10 x 10 Tablet)
N II (pediatrik) kombinasi sulfametoksazol 100 mg dan trimetoprim 20 mg (10 x 10 Tablet)
ensi komb Sulfametoksazol 200 mg trimetoprim 40 mg/5 ml (60 ml)
30 mg (2 x 10 Kapsul)
t 500 mg (5 x 10 Tablet)
g btl/ 1 000 tab
mg (10 x 10 Tablet)
mg tab, ktk/50 Tablet

et kunyah kombinasi Aluminium hidroksida 200 mg dan Magnesium hidroksida 200 mg 1000 Tablet Kunyah

al

al

awar
me

52
0
0, 4/10
, 6/12, 8/12
5/7
3/5
3/30
2/20, 4/10
6/15, 6/12, 8/12
4/6, 5/7
2/3, 3/5
r
3/30
2/20, 4/10
6/15, 6/12, 8/12
4/6, 5/7
2/3, 3/5
ing
sar 24cmx24cm
sar 24cmx29cm
pur

m
/1 cm
(Beraturan)
(Profil Tak Beraturan)
uran)
5 cm
0 cm
5/1 cm
1 cm
2 cm
3 cm
3 / 5 cm) dan (4 / 6 cm)
7 cm

20 x 1.5 cm
atu)

r

Uk.(0.90 x 1.00)
LS 30, Uk. (0,8 x 1,50)
00 mm
mm s/d 500 mm
0x3, P=6 m
0x4,P=6m
0x5,P=6m
20.50.5(9,25 kg/m)
00.50.50.5 (18,90 kg/m)
5.50.5 (8,07 kg/m)
00 x 50 x 3,20
5.45.2,30
15 cm
20 cm
ang 60 cm
ang 50 cm
Grill Tangkapan Air
Grill Pohon
Grill Manhole
Tangkapan Air
150x50x20x3,2 mm

g/m)
kg/m)
8
C 10
C 12

8
C 10
C 12

um + Ongkos pasang Uk. 0,75 mm
um + Ongkos pasang Uk. 1 mm
um + Ongkos pasang Uk. 0,5 mm
um + Ongkos pasang Campuran
um + Ongkos pasang Uk. 0,8 mm
mper, Uk. Lbr = 5 cm, tb = 1 cm, pj = 4 m
anti, Uk. Lbr = 5 cm, tb = 1 cm, pj = 3 m
mm

asak

m.
m.
m.
m.
m.

6 mm, Pj.12 m
8 mm, Pj.12 m
9 mm, Pj.12 m
10 mm, Pj.12 m
12 mm, Pj.12 m

n Tap) 51C Y

(Kuningan)
k (tinggi pagar 2m, tinggi kolom 3.6m)

Beton
bu Uk.10.5x21x6 cm (Persegi Panjang)
bu Uk.10,5x21x8 cm (Persegi Panjang)
Uk.10.5x21x6 cm (Persegi Panjang)
Uk.10,5x21x8 cm (Persegi Panjang)
bu Uk.10,5x21x6 cm (Persegi Panjang)
bu Uk.10,5x21x8 cm (Persegi Panjang)
(Persegi Panjang) Uk.10,5x 21x6 cm (Persegi Panjang)
Uk.10,5x21x8 cm (Persegi Panjang)
bu Uk.20x21x6 cm (Segi Enam)
bu Uk.20x21x8 cm (Segi Enam)
Uk.20x21x6 cm (Segi Enam)
(Segi Enam) Uk.20x21x8 cm (Segi Enam)
bu Uk.20x21x6 cm (Segi Enam)
bu Uk.20x21x8 cm (Segi Enam)
Uk.20x 21x6 cm (Segi Enam)
Uk.20x21x8 cm (Segi Enam)
bu Uk.13x21x6 cm (Tiga Berlian)
bu Uk.13x21x8 cm (Tiga Berlian)
Uk.13x21x6 cm (Tiga Berlian)
Uk.13x21x8 cm (Tiga Berlian)
bu Uk.13x21x6 cm (Tiga Berlian)
bu Uk.13x21x8 cm (Tiga Berlian)
Uk.13x 21x6 cm (Tiga Berlian)
Uk.13x21x8 cm (Tiga Berlian)
bu Uk.13x23x6 cm (Kacangan)
bu Uk.13x23x8 cm (Kacangan)
Uk.13x23x6 cm (Kacangan)
Uk.13x23x8 cm (Kacangan)
bu Uk.13x23x6 cm (Kacangan)
bu Uk.13x23x8 cm (Kacangan)
Uk.13x 23x6 cm (Kacangan)
Uk.13x23x8 cm (Kacangan)
Uk. 15x25x40
21.5 m
elin Warna Putih
in (Komplit) Warna Putih

otak Kap. 1000 Lt
otak Kap. 500 Lt
ume 5000 LiterP. 3600 mm; L. 1760 mm; T. 1000 mm
Steel Profil Tank 2000 Kaki
Steel
n Kran
0,75"", bahan lapis benang

bahan lapis benang el Dilapisi 4 x 8 mm x 9 mm 4 x 12 mm x 18 mm x 4 mm 0 x 4 mm e nan Tower dan Plat Penutup nan Tangga Tower dan Plat Penutup Mobil il an Drum C Cement) 50 Kg Cement) 50 Kg yitan 2 cm ng m. mm. 13 14 16 19 22 23 mm. Pj. mm.12 Pj.12 Pj.12 m m m m m m . mm. mm. m. mm. m. m.12 Pj. m.12 Pj.12 Pj. m.1"".

3 cm esar. Pj. Pj.12 m m. Pj. 305 x 105 x 0.12 m 19 mm. 6 mm < 60 x 60 25 75 25 50 50 00 0 mm an Praketk) Uk.22 mm.5 cm ombang Kecil Teb.12 m 10 mm.100 x 100 x 4 mm ecil.12 m 16 mm. uk.5 cm) dela tu r) . Pj.19 mm 22 . 22x11x4. Pj. Pj. 100 mm s/d 150 mm a Plastik a Aluminium =30 m iameter 10 m ang / Wisma arang Pilang / Wisma x 40 x 1. Pj. Pj. 22 . 25 mm.2 cm bal 3 mm utih Tb 1.2) 00 Liter al Plates Uk.36 mm. Uk.12 m 25 mm.m.25 mm mm s/d 150 mm . 22x11x4.180 x 80 x 0. Uk. Pj. 6 .12 m m.5 cm) las 2 (Uk. 4 mm 52 32 uk 20 x 40 cm las 1 (Uk. 305 x 105 x 0.2 mm utih (4 x 8 tb 1.12 m 13 mm.12 m 22 mm.12 m 10 .4 cm edang.

4"" Med A. 4 mtr 1"" Pj.00 mtr 3 Meter h Uk. 5"" eter 1" BSEN 13348 Standard eter 3/4" BSEN 13348 Standard eter 1/2" BSEN 13348 Standard eter 3/8" BSEN 13348 Standard nless Welded 3/4"" Pj. 20 x 25 Cm motif Uk. 3"" Med A. Dim. 10 . 1 1/2"" Med A.5" JIS 10k 3" JIS 10k 6 JIS 10k 8" less stell ainless steel is 10k Flenge v/v Jis 10k Flenge SS304 JIS 10k 4 screw 5" screw screw screw . 30 x 30 Cm k. Dim. 4 mtr JIS 10k 2. P 3. 1 inch Med A. Dim. Dim. Dim. 30x30 cm 7. 4 mtr 10"" Pj. 4 mtr 1"" Pj.5 cm Dia.) esar esar s Pipa Roll Besar t Tebal 0. Dim.12 Cm. 2"" Med A.5 x 20 Cm Med A. 6 mtr 4"" Pj.

5 m = 1.50 m 0.5 m .5 m AvverHoa Carambola L) T = 0.00 m / Psidium SP T = 1.5 m ur T = 0.00 m Manipera Indica L) T = 1 m Manipera Indica L) T = 1.50 m g Hijau (Syzyigum Aqiueum) Merah / Psidium SP T = 1.50 m m m umur 5 bln .50 m = 1.5 m cu T = 0.5 m 0.00 m 5m = 0.5 m 5m arpus Heteropiloius LNK) a Paradisiaca L) ara Kauki T = 0.50 m = 2.5 m = 0.50 m Manipera Indica L) T = 2.5 m ei T = 0.00 m Sp T = 1.on Jis 10k Flange " PVC kuningan screw /v Jis 10k Flenge SS304 is 10k Flenge v/v Jis 10k Flenge SS304 Buah Buah bag 5 cm Sp T = 1.00 m = 1.

50 m g Hijau (Syzyigum Aqiueum) Merah / Psidium SP T = 1.00 m Sp T = 1.00 m Manipera Indica L) T = 1 m Manipera Indica L) T = 1.00 m 5m .ur 2 bln n Indah gkok Merah Merah and al ort o Biru nia Sp) hora Sp) ira Sp) ta okulasi mangga okulasi belimbing ng Sp T = 1.50 m Manipera Indica L) T = 2.50 m = 1.50 m = 2.00 m / Psidium SP T = 1.

5 m AvverHoa Carambola L) T = 0.00 m a Mitis T = 1.00 m xa Regia T = 1.5 m = 0.1.5 m 5m arpus Heteropiloius LNK) a Paradisiaca L) ara Kauki T = 0.50 m 0.00 m a Mitis T = 1.5 m ur T = 0.50 m Hibiscus Rosasinensis T = 2.5 m 0.5 m cu T = 0.5 m ei T = 0.50 m onia Rotundifolla T = 2.50 m m kok ngkok T ≥ 40 cm unga Ungu T ≥ 40 cm kal Biasa T ≥ 40 cm Hibiscus Rosasinensis T = 1.00 m onia Rotundifolla T = 1.100 cm a Merah T ≥ 50 cm 50 cm cm Mamilli T = 2.= 0.00 m T = 0.00 m Hibiscus Rosasinensis T = 1.00 m xa Regia T = 1.00 m = 1.5 m = 1.50 m xa Regia T = 2.00 m 0 cm .00 m nia SP T = 1.50 m 00 m T = 2.00 m .00 m onia Rotundifolla T = 1.2 m .00 m 50 .50 m a Mitis T = 2.5 m .50 m nia SP T = 2.00 m 50 m T = 1.1.50 .

Silet -6 Cm -6 Cm uk.T = 0. Silet -6 Cm -6 Cm uk.20 m m cm ga Indah 0 Cm er) Gelondongan 3-4 cm k. Gelondongan 3 cm Mutiara etra 3 Cm 2-15 ae oki Mutiara er) Gelondongan 3-4 cm k. Gelondongan 3 cm Mutiara etra 3 Cm 2-15 ae oki Mutiara ma Tikus (Rodent Control) am Kebakaran ride Rg Rdh 100 ml 2kit .

5 Liter) .00 517-00 ) Test AB 3 Parameter 100 strip 26037-00 t 23198-00 ent Reagen 12710-59 058-69 517-00 9 9 4293-00 l (Pb) Gr ml 500 Gr Gr ate) PA 00 ml 058-69 l isi 2.x 125 ml rapid test 100 cc 00 ml x2 gen 23199-00 Liquicolor 2 x 100ml or Test 26517 .

er er ) PA 2.5 Liter (5450) ) 50 ml 250 ml isme (EM) oorganisme (EM) antai marmer/granit 26037-00 cc 20% 100 ml (5454) 0 ml 0% Kresol 1000 ml 7 500 ml 50 ml 0 ml 100 ml gram 0 gram (7661) meter 00 gram (5465) .5 Liter 2.

99 69 69 t / 23198 .00 gt set / 24582 .0 ml ) 500 gr 500 gram ml 0 pc 100 test st 0 cc l 14070 .00 er ent Reagen 12710-99 5g or Test est 4293 .00 n Satelit tra Satelit isi 24 isi 36 CD VCD .99 12065 .

durasi 1 jam DVD 1 Master + Cover.VCD 1 Master + 2 Copy DVD 1 Master + Cover.4R k.10R R n d Pameran ggung Hiburan Xylium 0 cc si 2 Kg 0 cc ZPT) n 3-g Berbentuk Butiran Pasir) A 3Watt 3 Watt. durasi >1 jam 1 s/d 4 Keping + Cover >4 Keping + Cover l 3R R o 20 Lembar k. 12 Volt ahan/Puskesmas/Sekolah n/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/Satpol PP/Kecamatan Operasional Telemetri Sumur Pantau an Telepon m3 as 500 m3 .

8x1.7 menjadi 13.8M.8M.2 KVA (3 Phase) Listrik 2200 W ke 4400 W si 3500VA ke 7700VA phase 10 Ah M ka uk.giriman Air Bersih / Air PDAM 5000 liter yiraman) use) use) MK) Gedung) rik rik 2 x Daya Lampu LN ganan (UJL) Pelanggan PLN arang Listrik dan Tambah Daya dari 7. t=40cm (+ karpet & rimpel) ap 1.8x1. 1. t=50cm an Jaringan dan Pemasangan PLN k k Kantor Bappenas Indonesia os as randum Surabaya aya Pagi a Masyarakat ar Indonesia lika Merdeka aya Pos wa Nasional Publik os lika Indonesia as randum urabaya ya pagi a asyarakat r indonesia ya pos ri emangat Media Indonesia .

5 Mbps andwidth 3 Mbps Payment) talasi Wireless rial Pemasangan Jaringan peedy Personal eedy time based a 100 gr okumen us 500 gr ta 100 gr Dalam Propinsi 100 gr Luar Propinsi 100 gr eri 100 gr okumen ke Korea okumen ke Jepang okumen ke Amerika okumen ke China okumen ke Malaysia okumen ke Timur Tengah okumen ke Eropa Timur okumen ke Afrika okumen ke Brunei Darussalam okumen ke Singapura Surabaya at Wilayah Gresik dan Sidoarjo argo okumen ke LN nyerahan Dokumen Arsip at-alat TTG MB Kantor Dan Pengukuran Tanah Dan Peningkatan Permohonan Hak ian Nasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa/ Honorarium Pemerintah 9001:2000 . Up dan Down simetri (1:1) ganan t data center asi Ptp ck 42 U al link dari Surabaya ke prigen 3 Mbps TV Kabel TV Kabel uensi Wide Area Network bangunan Tower Wireless / LAN sa Telekomunikasi (Internet) andwidth 1 Mbps andwidth 1.arata t t t t (128 Kps) (64 Kps) (IIX 512 Kps) (Bandwith Colocation) IIX dan International 2 Mbps.

Puskesmas ISO 27001 : 2005 jak Reklame Untuk Pihak Ketiga an Administrasi PDAM Daerah (5%) Daerah (1%) Bumi dan Bangunan an Administrasi PLN Mikrologi ation Test (CFT) dustri dan Perdagangan Makanan / Minuman nah Perikanan k numan Secara Mikro (Biomaker) stem Kewaspadaan Dini Minuman Kimia estisida sehatan (Pemeriksaan PMS) sehatan (pemeriksaan HIV) m Secara Biologi ah Rumah Sakit Secara Kimia ah Rumah Sakit Secara Biologi Makanan/Minuman Secara Biologi t Secara Biologi m nimal 20 titik OK eton Hammer Test n Pakaian Dinas g secara kimia .

3 cm) d Advertorial an 1 Spot Colour arakat Media Tempo arakat di Media Cetak Setengah Halaman arakat di Media Cetak 1/4 Halaman anya Jawab om x 246 mm olom Media Massa ack And White ge (21 cm x 28 cm) age (9 cm x 24.mikrologi secara mikrologi numan Kimia dan Minuman o t untuk Perairan Pelabuhan t untuk Wisata Bahari t untuk Biota Laut n Beam MIkro dan Kimia mula Asphal odmeter er PB dan CO dalam Darah ondir BA) ara Mikro ara Kimia tri (ALI) Kimia k Up (untuk Pertukaran Staf ke Jepang) k Up ain .19.8 cm) r Page (9 cm x 12 cm) Page (21 cm x 28 cm) om x 170 mm ied olom Media Massa Black and White tif di Televisi antara pukul 18 sampai 19 tif di Televisi antara pukul 20.3x6.00 .30 sampai 21.30 sampai 22.30 tif di Televisi antara pukul 21. Kain d Map Panel (9.00 WIB mbang Metropolis JTV Setiap Senin mbang Metropolis JTV Setiap Senin .30 tif di Radio Swasta (Suara Surabaya) dio Swasta Running Text 3 x Tayang g Interaktif di TV arakat di Televisi engambilan Gambar etiap Hari Rabu Pkl. 18.

10 x 5 m kasi Bali Akses Jl.8 cm) d Half Page Horizontal (9x12 cm) d Quarter Page (9x12 cm) d Cover 2 (IFC) d Cover 3 (IBC) d Cover 4 (OBC) ri biasa arakat di Media Lemhanas g di Media Nasional g di Media Lokal edia Nasional adio 15 menit adio 30 menit adio 60 menit og Interaktif di Radio og Interaktif di Radio (1 Jam) bacakan oleh Penyiar). Teuku Umar (Dekat Telkom Mes) Tipe BB kasi Jakarta Pusat Tipe BB d Full Page (21x28 cm) d Half Page vertical (9x24.00-15.59 & 20.si Swasta dio Sparkling Surabaya kasi Palembang Simp Tanjung Api . Keluar Bandara Uk.59 arakat di Radio Spot di Radio swasta si Time dan Tayang Dialog Khusus Interaktif 60 menit Including Comercial Break 12 menit Time dan Tayang Dialog Sosial Interaktif 60 menit Including Comercial Break 12 menit Time dan Tayang Dialog Kembang Metropolis Interaktif 30 menit Including Comercial Break 6 menit Time dan Tayang Cangkrukan Interaktif 60 menit Including Comercial Break 12 menit Televisi Slide Televisi Company profile 10 Televisi Spot TVC e Standard e Standard Rate Standard Rate standard Standard e Standard p ard nan Masy. di TV e Standard e Standard di JTV Roda 2 Roda 4-8 Roda 4-8 Ganti Plat endaraan Roda 4 .Api Uk. Jam Siar 10. 5 x 10 m kasi Bali Jl.00-21.

Roda 2 Ganti Plat endaraan Roda 2 endaraan Roda 4 Truk ndaraan Roda 2 ndaraan Roda 4 . JBY a Untuk Satu Orang Tergugat Pihak.TOW. 4 atau Lebih etua DPRD KMS Prigen ya Kasasi / PK Di Mahkamah Agung ya Tk. Pertama di Pengadilan Negeri / PTUN ya Banding di Pengadilan Tinggi / PTTUN awat Inap bagi Gakin awat jalan bagi Gakin modasi dan konsumsi kafilah MTQ Prop Jawa Timur t Wisata Massal an Daerah bagi non PNS (Jogjakarta) a Tingkat Kasasi a Peninjauan Kembali ak Paten Pariwisata mpat Parkir nternet ta di BPSK syarakat Terminal PBY.2 . Panjar per Pihak Dalam Kota Pihak Panjar Perkara Luar Kota tama Untuk Penggugat tama Untuk Tergugat Ulang Terhadap Seorang Pihak Perkara Satu/Saksi Ahli Di Surabaya Pemberitahuan luar kota per Pihak terhadap pihak melalui media massa (koran harian) untuk 1kali terbit n putusan untuk satu pihak diSurabaya rderzock (Pemeriksaan setempat untuk 1 tempat) ma .

000.000.Lain nati Rp 1.000 s/d Rp 5.000.000 s/d Rp 15. 2sarung guling ) 00 200 sional kelas A sional kelas B sional kelas C ional kelas A ional kelas B ional kelas C kal kelas A kal kelas B kal kelas C al kelas A al kelas B al kelas C Gambar/Qasidah/Hadrah as A as B as C A B C Orang .000 ke atas ng dengan tidak lebih dari satu orang terbanding pihak panjar per pihak dalam kota pihak panjar per pihak luar kota ritahuan adanya banding. 2 sarung guling ng bantal.000 nati Rp 15. sampai putusan kasasi per pihak a Tingkat Banding untuk Walikota ternational Council for Local Environment Initiatives) ng bantal.000 nati Rp 5.000.sampai putusan banding perpihak i dengan tidak lebih dari satu orang termohon kasasi Pihak panjar per pihak dalam kota pihak panjar per pihak luar kota n adanya banding.000.ahiran n katan Anak n Lain .

10x20 Cm dan Double Tape jenis VHB x49. 0. TOW. 20x30 bahan kertas Quintri x Hot Paper hargaan Bahan Art Paper Uk.5 cm hargaan PBB Uk.5 cm . BRT daraan Bermotor Nissan Terano Tahun 2000 daraan Bermotor Kijang LGX Tahun 2002 daraan Bermotor Kijang Innova Tahun 2005 daraan Bermotor Station Wagon daraan Bermotor Daihatsu Taft tahun 1997 daraan Bermotor Sedan daraan Bermotor Toyota Altis Tahun 2000 daraan Bermotor Toyota Altis Tahun 2005 daraan Bermotor Toyota Camry Tahun 2005 ung Balai Pemuda lift ksaan ahuluan dan Draft Laporan Akhir al Suroboyo) ra dan Tungra a Surabaya 20X15 Cm e Teb.akaran di Terminal PBY. 40x60 Full Color o ter A1 d 5 Warna Kain Batik Lambang Garuda Bahan Mika ta atatan arna Hijau HVS Warna Merah Linen Warna Hijau Linen Warna Merah n Kas tungan APBD PBD n Aliran Kas n Perhitungan APBD alo a ngkatan Hak 100 lembar ssy Photo paper mika Alat diameter 4. JBY.5x35. 45. 0.2 mm Uk. 30x15 Cm dan Double Tape jenis VHB e Teb.2 mm Uk.4 cm an Tarif Pajak Uk. 30x40 bahan kertas Quintrix Hot Paper ahrgaan PBB Uk.

Cetak 101s/d 200 eks . Cetak < 100 eks . isi 25 set. Cetak 101 s/d 200 eks . Rangkap 6.2 mm Uk. isi 50 set. isi 25 set. isi 50 set. isi 50 set. Cetak 201 s/d 500 eks . Rangkap 7. Rangkap 2. Cetak 101 s/d 200 eks . isi 25 set. isi 100 set. Rangkap 5. Cetak 201s/d 500 eks . Cetak 201 s/d 500 eks . isi 50 set. Cetak < 100 eks . Rangkap 6. isi 25 set. Rangkap 6. isi 100 set. isi 100 set. isi 25 set. Cetak 201 s/d 500 eks . isi 100 set. Rangkap 6.5 cm e Teb. isi 50 set. Rangkap 7. Rangkap 6. isi 100 set. Cetak < 100 eks . Cetak < 100 eks . isi 100 set. Cetak < 100 eks . Cetak 101 s/d 200 eks . isi 100 set. Rangkap 6. Cetak 101 s/d 200 eks . Rangkap 6. isi 100 set. isi 25 set. Cetak < 100 eks . 0. isi 50 set. Rangkap 5.ssy Photo paper mika Alat Diameter 6. Rangkap 5. 0. isi 50 set. Cetak 201 s/d 500 eks . 36x25 Cm dan Double Tape jenis VHB Teb. Rangkap 7. Rangkap 6. Rangkap 7. Cetak < 100 eks . isi 100 set. Cetak < 100 eks . isi 25 set. isi 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks . Rangkap 5. Rangkap 5. Rangkap 2. 13x24 cm odel . Rangkap 7. Rangkap 5. Cetak 101 s/d 200 eks . Rangkap 7. isi 25 set. Rangkap 5. Cetak 101s/d 200 eks . Rangkap 7. isi 100 set. Rangkap 5. Rangkap 4. Rangkap 4. isi 50 set. Cetak 201 s/d 500 eks . isi 25 set. isi 25 set. isi 50 set. isi 25 set. Rangkap 5. Rangkap 6. Rangkap 7. Cetak < 100 eks . Cetak 101 s/d 200 eks . Cetak 201s/d 500 eks . 30x15 Cm dan Double Tape jenis VHB awaban komputer naskah soal Set i . 0. isi 100 set. Cetak 201s/d 500 eks . Rangkap 4. Cetak < 100 eks . isi 50 set. Cetak 101 s/d 200 eks . Rangkap 4. Cetak 201s/d 500 eks . Cetak < 100 eks . isi 50 set. Cetak < 100 eks . 36x25 Cm dan Double Tape jenis VHB e Teb. Cetak 101s/d 200 eks .2 mm Uk. Rangkap 2. Cetak 201 s/d 500 eks . Rangkap 2. Cetak 201 s/d 500 eks . Rangkap 7.29 del -04 uk Cover & Jilid 101 s/d 200 Halaman uk Cover & Jilid 201 s/d 300 Halaman uk Cover & Jilid 301 s/d 400 Halaman uk Cover & Jilid 401 s/d 500 Halaman uk Cover & Jilid 501 s/d 600 Halaman uk Cover um usiness Surabaya i DPRD Kota Surabaya RD Kota Surabaya operasi s form Rangkap 2 s form Rangkap 4 s form Rangkap 5 . Cetak 101s/d 200 eks . isi 50 set.2 mm Uk.

. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 4. Cetak < 100 eks Rangkap 4. isi 50 set. 5 x 10 cm. isi 100 set. isi 50 set. isi 25 set. Cetak 201s/d 500 eks Rangkap 6. 210 Gram. . isi 25 set. 3x5 cm . . Cetak < 100 eks Rangkap 5. . . Rangkap 2. Ukuran A0 ertas Kalkir. isi 50 set. Full Colour s Glory. isi 50 set. isi 50 set. . Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 6. Warna Hitam/Putih. Cetak < 100 eks Rangkap 5. Full Colour s Glory. . Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 4. Cetak < 100 eks Rangkap 6. 5 x 10 cm. isi 100 set. . isi 25 set. Cetak < 100 eks Rangkap 6. . Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 5. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 2. isi 100 set. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 4. Cetak Cetak Cetak Cetak 101 s/d 200 eks 101 s/d 200 eks 201 s/d 500 eks < 100 eks . . Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 2. isi 25 set. Art Paper. Uk. Cetak 201s/d 500 eks Rangkap 5. Full Colour ris (Peneng) Uk. isi 50 set. isi 100 set. . isi 100 set. set. 3 warna n A3. isi 50 set. isi 50 set. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 6. . Cetak < 100 eks Rangkap 5. Cetak 201s/d 500 eks Rangkap 3. Plong ris (Peneng) Pakai Kancing n ATM . . . set. Bolak Balik . Cetak < 100 eks Rangkap 3. . isi 50 set. isi 25 set. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 3. . . . isi 50 set. . isi 50 set. isi 50 set. . Cetak 101s/d 200 eks Rangkap 4. isi 25 set. isi 100 set. isi 50 set. . Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 4. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 5. . . . . Cetak < 100 eks Rangkap 2. 5. isi 25 set. isi isi isi isi 25 25 25 50 set. isi 50 set. Uk. isi 25 set. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 3. isi 25 set. isi 100 set. . Art Paper. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 3. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 2. Rangkap 3. isi 100 set. Cetak < 100 eks Rangkap 4.. 5. . . Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 3. Cetak 101s/d 200 eks Rangkap 5. isi 50 set. . Cetak 101s/d 200 eks Rangkap 3. 210 Gram. Ukuran A1 ertas Kalkir Ukuran A2 s Form Berlogo Pemkot 1/2 Folio Rangkap 5 Isi 500 Sheet k Booklet na. Cetak < 100 eks Rangkap 4. . isi 25 set. Rangkap . Kalkir Ukuran Folio ertas Kalkir. Rangkap . Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 6. isi 25 set. isi 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 5. 210 gram. isi 25 set. . Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 5. 210 Gram. 5. Cetak 101s/d 200 eks Rangkap 6. . Cetak < 100 eks Rangkap 3. . Cetak 201 s/d 500 eks 100 Halaman. isi 100 set. . Bolak Balik lour. . . Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 6. isi 100 set. Cetak < 100 eks Rangkap 3. isi 25 set. Cetak < 100 eks Rangkap 6. set. isi 25 set. . Rangkap . . Cetak 201s/d 500 eks Rangkap 4. . . isi 100 set.

isi 50 set. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 5. isi 25 set. Cetak 201s/d 500 eks Rangkap 3. Rangkap 7. Cetak 201 s/d 500 eks . Cetak < 100 eks Rangkap 3. isi 50 set. Rangkap 7. Rangkap 3. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 4. isi 50 set. Cetak 101s/d 200 eks Rangkap 5. isi 25 set. Cetak 201 s/d 500 eks . Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 3. isi 100 set. isi 25 set. Cetak < 100 eks Rangkap 2. Cetak < 100 eks . isi 25 set. isi 50 set. Rangkap 7. isi 100 set. Cetak 101s/d 200 eks . Rangkap 6. isi 50 set. isi 25 set. Rangkap 7. Rangkap 5. isi 50 set. isi 100 set. Rangkap 6. isi 100 set. isi 25 set. isi 50 set. isi 25 set. Rangkap 6. Rangkap 6. Cetak 201s/d 500 eks Rangkap 4. isi 100 set. Cetak 201s/d 500 eks Rangkap 5. Rangkap 3. isi 50 set. Rangkap 3. Cetak < 100 eks Rangkap 4. isi 100 set. Cetak < 100 eks . Cetak < 100 eks . isi 100 set. isi 25 set. Rangkap 7. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 5. Rangkap 7. Rangkap 6. Rangkap 6. isi 50 set. Cetak < 100 eks Rangkap 4. isi 100 set. isi 100 set. isi 100 set. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 2. Rangkap 6. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 2. Cetak 101s/d 200 eks . isi 25 set. Cetak 101 s/d 200 eks . Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 4. Cetak < 100 eks Rangkap 3. isi 25 set. Cetak < 100 eks . Cetak < 100 eks Rangkap 4. Cetak 101 s/d 200 eks . isi 25 set. Cetak 101 s/d 200 eks . isi 50 set. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 2. isi 100 set. Cetak 101 s/d 200 eks . isi 25 set. Cetak < 100 eks Rangkap 5. isi 50 set. Cetak < 100 eks Rangkap 3. Rangkap 6. Cetak 101s/d 200 eks Rangkap 2. Cetak < 100 eks Rangkap 5. Cetak 101s/d 200 eks Rangkap 3. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 2. Cetak < 100 eks . Cetak 101 s/d 200 eks . isi 50 set. isi 25 set. Cetak 101 s/d 200 eks . isi 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks . Rangkap 4. Rangkap 3. Cetak 201s/d 500 eks . isi 100 set. isi 25 set. Cetak < 100 eks Rangkap 5. isi 100 set. isi 50 set. isi 25 set. Rangkap 7. Rangkap 6. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 4. isi 50 set. isi 50 set. isi 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 4. Cetak < 100 eks . Cetak 201s/d 500 eks Rangkap 2. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 5. isi 50 set. isi 25 set. isi 100 set. isi 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks . Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 3. isi 25 set. isi 25 set. isi 50 set. isi 25 set. isi 50 set. Rangkap 7. isi 50 set. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 2. Rangkap 5. isi 50 set. isi 50 set. isi 100 set. Cetak < 100 eks . Rangkap 7. isi 50 set. Cetak 201 s/d 500 eks . Cetak < 100 eks Rangkap 2. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 3. Cetak < 100 eks . Cetak 201s/d 500 eks . isi 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks . Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 6.. Cetak 101s/d 200 eks Rangkap 4. Cetak < 100 eks . Cetak < 100 eks Rangkap 5. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 3. isi 100 set. isi 50 set.

Cetak s/d 200 eks 0 gr. Cetak s/d 200 eks 0 gr. isi 6 rim us Form Berlogo Pemkot untuk SPM. Rangkap 6. Cetak 101s/d 200 eks Rangkap 6. Cetak 101 s/d 200 eks us Form 9 1/2 x 11 3 Ply Warna. Cetak s/d 1000 eks 80 gr. isi 100 set. Cetak > 1000 eks to 60 gr. isi 100 set. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks 70 gr. Rangkap 4. < 100 lbr. isi 25 set. isi 25 set. isi 100 set. Rangkap 4. isi 50 set. isi 100 set. isi 25 set. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks 70 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. 500 Sheet olio. Cetak 201 s/d 500 eks CR/SPM Continuous Form Rangkap 6 Berlogo isi 500 Set s Form. Cetak s/d 500 eks 70 gr. Rangkap 7. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 7. Cetak s/d 1000 eks 0 gr. Cetak < 100 eks 0 gr. Rangkap 4. isi 50 set. Cetak < 100 eks 80 gr. 5 ply Putih. isi 50 set. Cetak < 100 eks Rangkap 6. Cetak s/d 500 eks to 60 gr. Cetak 101s/d 200 eks . isi 25 set. isi 50 set. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 6. isi 6 rim . Cetak s/d 200 eks 80 gr. Isi 1000 Lembar 0 gr. Cetak < 100 eks Rangkap 7. < 500 lbr. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 7. isi 50 set. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks 60 gr. Rangkap 4. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks 60 gr. Cetak 101s/d 200 eks Rangkap 6. Cetak < 100 eks s Form. Cetak < 100 eks Rangkap 7. Rangkap 5. Cetak > 1000 eks 60 gr. Cetak s/d 500 eks 60 gr. < 500 lbr. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 6. Cetak 101 s/d 200 eks Rangkap 6. isi 25 set. isi 6 rim s Form. Cetak < 100 eks olio. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks 80 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks to 60 gr. Cetak < 100 eks 60 gr.. Cetak > 1000 eks 0 gr. Cetak < 100 eks Rangkap 6. Cetak < 100 eks 70 gr. Rangkap 2. Rangkap 4. Rangkap 3. Cetak < 100 eks Rangkap 7. Cetak s/d 1000 eks 0 gr. isi 6 rim s Form. Rangkap 3. isi 25 set. Rangkap 5 angkap 2 Isi 150 Set Cetak < 201 s/d 500 eks us Form 9 1/2x 11 5 Ply Warna. < 500 lbr. isi 50 set. < 500 lbr. Cetak 201s/d 500 eks Rangkap 6. Cetak 201s/d 500 eks Rangkap 7. < 100 lbr. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 7. < 500 lbr. < 100 lbr. Cetak s/d 200 eks . isi 100 set. isi 50 set. isi 100 set. Cetak < 100 eks 0 gr. Cetak 201 s/d 500 eks Rangkap 7. < 500 lbr. < 500 lbr. isi 25 set. < 100 lbr. < 100 lbr. < 500 lbr. Cetak 201s/d 500 eks Rangkap 7. Cetak > 1000 eks 80 gr. Cetak s/d 500 eks 0 gr. isi 100 set. < 500 lbr. Isi 500 lembar . Isi 500 lembar us Form 9 1/2 x 11. < 100 lbr. < 500 lbr. < 100 lbr. isi 25 set. Cetak s/d 1000 eks 70 gr. Cetak < 100 eks to 60 gr. isi 6 rim s Form.

Rangkap 3. Rangkap 2. Cetak 201s/d 500 eks . Rangkap 7. Cetak 201 s/d 500 eks . Cetak > 1000 eks 0 gr. Cetak 201 s/d 500 eks . Cetak 101s/d 200 eks . Rangkap 7. isi 100 set. Rangkap 7. isi 25 set. < 100 lbr. Rangkap 2. Rangkap 3. Rangkap 4. Rangkap 2. Cetak 201 s/d 500 eks . isi 25 set. isi 100 set. isi 100 set. Cetak < 100 eks . Cetak 201 s/d 500 eks . < 500 lbr. Cetak < 100 eks . Rangkap 2. Rangkap 7. Cetak 101 s/d 200 eks . Cetak < 100 eks . Cetak < 100 eks to 70 gr. Cetak > 1000 eks 0 gr. Rangkap 2. isi 25 set. < 50 lbr. Cetak 201s/d 500 eks . isi 25 set. Cetak < 100 eks . Cetak s/d 500 eks to 80 gr. Cetak s/d 500 eks 0 gr. Cetak s/d 200 eks 0 gr. Cetak s/d 200 eks 0 gr. < 500 lbr. isi 50 set. isi 25 set.to 60 gr. Cetak 101 s/d 200 eks . < 100 lbr. isi 50 set. isi 50 set. Cetak 201 s/d 500 eks . Rangkap 3. < 500 lbr. Cetak < 100 eks . Rangkap 3. isi 100 set. isi 50 set. isi 50 set. Cetak 101s/d 200 eks . Cetak 101s/d 200 eks . Rangkap 2. Cetak < 100 eks . Cetak < 100 eks . Cetak < 100 eks . isi 25 set. Rangkap 7. < 100 lbr. < 500 lbr. < 100 lbr. Cetak 201s/d 500 eks . < 500 lbr. isi 100 set. isi 50 set. isi 25 set. Cetak 201s/d 500 eks . Cetak < 100 eks 0 gr. Cetak 101s/d 200 eks . Cetak s/d 1000 eks 0 gr. < 500 lbr. Cetak 101 s/d 200 eks . isi 25 set. Cetak 201 s/d 500 eks . < 500 lbr. < 500 lbr. Rangkap 2. Rangkap 2. Rangkap 3. Cetak < 100 eks . Cetak 201s/d 500 eks . Rangkap 2. < 500 lbr. Rangkap 3. Cetak < 100 eks . Cetak 201s/d 500 eks . < 500 lbr. isi 50 set. Rangkap 2. Rangkap 2. isi 25 set. isi 100 set. Cetak < 100 eks to 80 gr. Cetak < 100 eks . isi 100 set. Rangkap 7. isi 25 set. isi 50 set. isi 100 set. Cetak s/d 500 eks to 70 gr. Cetak < 100 eks . Rangkap 3. < 500 lbr. isi 100 set. Cetak > 1000 eks to 70 gr. isi 100 set. Rangkap 3. Cetak 101 s/d 200 eks . isi 25 set. Rangkap 2. Cetak > 1000 eks to 80 gr. Cetak < 100 eks . Cetak < 100 eks . isi 50 set. Rangkap 7. Cetak 101 s/d 200 eks . Rangkap 7. Cetak 101s/d 200 eks . Rangkap 3. Cetak < 100 eks . Cetak 101 s/d 200 eks . Rangkap 3. Rangkap 4. Rangkap 3. isi 25 set. Rangkap 2. Cetak > 1000 eks . < 100 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks to 80 gr. Cetak < 100 eks 0 gr. Cetak s/d 1000 eks 0 gr. Rangkap 2. isi 100 set. < 500 lbr. Cetak 101 s/d 200 eks . Rangkap 2. Rangkap 4. Rangkap 7. Rangkap 3. Rangkap 3. Cetak 101s/d 200 eks . Rangkap 2. Rangkap 2. Cetak 101 s/d 200 eks . isi 100 set. Rangkap 2. isi 100 set. isi 50 set. isi 100 set. isi 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks . Cetak s/d 200 eks 0 gr. isi 100 set. Cetak s/d 500 eks 0 gr. isi 50 set. isi 50 set. isi 100 set. isi 25 set. isi 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks .

Cetak 101 s/d 200 eks . Cetak > 1000 eks gr. Cetak s/d 200 eks 80 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks 0 gr. Cetak s/d 500 eks 70 gr. isi 100 set. < 100 lbr. < 500 lbr. < 100 lbr. Rangkap 5. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks 0 gr. isi 25 set. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks gr. Cetak s/d 500 eks 0 gr. < 100 lbr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 70 gr. Cetak < 100 eks 0 gr. Rangkap 4. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks to 80 gr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks 70 gr. Cetak < 100 eks 0 gr. Cetak < 100 eks 0 gr. Cetak 201 s/d 500 eks . < 500 lbr. Cetak < 100 eks to 80 gr. isi 50 set. Cetak > 1000 eks 0 gr. Cetak > 1000 eks . < 500 lbr. Cetak < 100 eks to 60 gr. Cetak > 1000 eks 60 gr. Cetak s/d 500 eks gr. isi 25 set. isi 25 set. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks 0 gr. < 100 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks to 70 gr. Cetak s/d 1000 eks 0 gr. < 500 lbr. Cetak 101 s/d 200 eks . Rangkap 4. < 500 lbr. isi 100 set. Rangkap 4. Cetak s/d 100 eks 0 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. isi 25 set. Rangkap 5. Cetak > 1000 eks to 80 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. Cetak 201 s/d 500 eks . Cetak 201s/d 500 eks . Cetak s/d 200 eks 0 gr. Cetak s/d 1000 eks 70 gr. Cetak s/d 200 eks 70 gr. Cetak s/d 1000 eks 80 gr. < 100 lbr. Cetak s/d 200 eks 0 gr. Rangkap 4. Cetak > 1000 eks to 60 gr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks 0 gr. < 100 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 100 lbr. Cetak < 100 eks . < 500 lbr. < 500 lbr. Rangkap 4. Cetak s/d 500 eks 0 gr. Cetak < 100 eks 60 gr. < 500 lbr. Cetak 101s/d 200 eks . < 500 lbr. Cetak > 1000 eks 80 gr. Rangkap 5. Cetak s/d 200 eks to 60 gr. Cetak s/d 1000 eks to 60 gr. < 100 lbr. Cetak s/d 200 eks 0 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks to 70 gr. Cetak s/d 200 eks 0 gr. Cetak s/d 500 eks 80 gr. isi 100 set. < 500 lbr. < 100 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks to 70 gr. Cetak < 100 eks 80 gr. < 100 lbr. < 500 lbr. < 100 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks 0 gr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 0 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks to 70 gr. isi 50 set. Rangkap 4. Cetak > 1000 eks to 70 gr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks to 80 gr. < 100 lbr. Cetak < 100 eks . Cetak > 1000 eks 0 gr. isi 50 set. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks to 60 gr. Cetak < 100 eks . Rangkap 5. Cetak s/d 1000 eks 60 gr. Cetak s/d 200 eks 60 gr. < 100 lbr. Cetak s/d 500 eks gr.. Cetak s/d 1000 eks 60 gr. < 500 lbr.

Cetak > 1000 eks 60 gr. < 500 lbr. Uk 30 x 15 cm mbuatan Buku Profil Surabaya gkap 5 Isi 50 Set UJK Colour. Cetak s/d 200 eks 0 gr. Uk. < 100 lbr. Cetak s/d 500 eks 60 gr. < 500 lbr. Buku. Cetak s/d 1000 eks gr.1/10 Folio. < 100 lbr. isi 100 Lembar . Cetak < 100 eks gr. Cetak s/d 200 eks 60 gr. 1/6 atau 1/8 Folio. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks 80 gr. Cetak < 100 eks 0 gr. Cetak > 1000 eks to 60 gr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 0 gr. Cetak s/d 200 eks 0 gr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 60 gr.70gr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 80 gr. Cetak s/d 200 eks gr. Cetak > 1000 eks 80 gr.Nm eterangan Hvs/Ds . < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks 70 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks 70 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. isi 100 Lembar eterangan CD. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks to 80 gr. Cetak < 100 eks 70 gr. < 50 lbr. Cetak s/d 200 eks 80 gr. 1/4 Folio. < 50 lbr. Cetak > 1000 eks to 80 gr. Cetak s/d 200 eks 0 gr. Cetak s/d 1000 eks 70 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks 70 gr. Cetak s/d 500 eks gr. < 100 lbr. < 500 lbr. Uk.0 gr. Cetak s/d 1000 eks to 70 gr. Cetak s/d 200 eks to 60 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. < 500 lbr. < 100 lbr. < 100 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks to 60 gr. < 100 lbr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks or n pemakaian tanah ) si Kapal Bahan : Plat Aluminium. Cetak s/d 200 eks 0 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. < 100 lbr. Cetak s/d 500 eks gr. Cetak < 100 eks 0 gr. < 100 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks 0 gr. Cetak < 100 eks gr. Cetak > 1000 eks to 70 gr. < 500 lbr.balik isi 14 Lembar our lio/d. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks to 80 gr. Cetak s/d 1000 eks 0 gr. < 100 lbr. Cetak > 1000 eks 0 gr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks 0 gr. < 500 lbr. Buku. Cetak s/d 500 eks 0 gr. < 500 lbr. isi 100 Lembar . Cetak s/d 500 eks to 70 gr. Cetak < 100 eks to 80 gr. Cetak s/d 100 eks to 60 gr. Cetak s/d 1000 eks 80 gr. Cetak s/d 1000 eks 60 gr. Cetak s/d 500 eks 0 gr. Cetak > 1000 eks to 60 gr. Uk. Cetak s/d 1000 eks to 60 gr. bolak . < 100 lbr. Art paper. Kwarto 1 muka eterangan CD. < 500 lbr.

isi 100 Lembar eterangan Hvs .1/4 Fol.Folio B/B Keterangan BC TIK Biru.70gr. Uk.70gr. 24x18 cm an Uk. Folio. isi 50 Lembar eterangan NCR . Uk. 80 Gr full colour agam Biasa harga jinan Full Colour 230 gr Folio lhecter Uk. Uk. isi 100 Lembar eterangan Hvs . Uk.B/B Keterangan BC/Putih. 13x24 cm an Uk.70gr. 25.3 Folio. Uk. Uk. Uk.B/B d.70gr. Kwarto 80 Gram 2 muka 4 80 Gr olio olio 2 warna (Kertas kop.70gr. < 100 lbr. Uk 1/2 Folio Keterangan CD. isi 50 Lembar eterangan Hvs . 24x16 cm an Uk. 10x10 cm Name Card al al Pegawai a mil/Meneteki Muka Folio Keluarga Muka 9x12 cm an Uk.1/3 atau 1/2 Fol. Cetak s/d 1000 eks . isi 100 Lembar Keterangan Hvs . Lembar. 1/2 Folio. 20x16 cm an Uk. Kwarto 80 Gram 1 muka d. 18x6 .1/3 Folio. Folio Gantung an Karton Manila an Cromecoat an Buffalo Ukuran Folio 0 gr. Folio Keterangan Hvs . Uk. isi 50 Lembar eterangan Hvs . Uk. 26x20 .Folio.5x19 cm yaran (Materai) Retribusi Kebersihan tanda peserta dan daftar hadir 0 Set 1/2 Folio 6 x 36 cm.M.5 cm x20 cm Uk. Lembar.70gr.P/M. SKPD) nas olio 80 Gr kwarto 60 Gr 1 muka kwarto 60 Gr 2 muka o Cetak 2 Muka kwarto 70 Gram 1 muka kwarto 70 Gram 2 muka Gr 1 muka Gr 2 muka arto 60 Gr 1 muka arto 60 Gr 2 muka olio Putih 60 Gr x5 cm x8. isi 100 Lembar eterangan Hvs P/M .70gr. Uk. Uk.eterangan Hvs/Ds. B/B.

Cetak < 100 eks gr. Cetak < 100 eks 0 gr. Kabinet 7x39 Cm. < 100 lbr. Cetak > 1000 eks 0 gr. Uk. < 500 lbr. Skrk Kertas 80 Gr. Folio Warna IMB Kertas BC Uk. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks 80 gr. Cetak s/d 500 eks 80 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks 70 gr. < 500 lbr. isi 100 Lembar n Conqueror. < 500 lbr.200 lembar kat Perizinan Pariwisata 300 lembar kat Perizinan Pariwisata 400 lembar kat Perizinan Pariwisata 500 lembar kat Perizinan Pariwisata 1000 lembar kat Perizinan Pariwisata 2000 lembar kat Perizinan Pariwisata >5000 lembar Langganan an LJK amping lulus uji kendaraan bermotor an r Plat IMB isi 200 Lembar Besar isi 100 Lembar Kecil usi IMB Bahan Kertas Art Paper 120 Gr . 14 7/8x11 5PLY x 20 cm ahan Kertas Sekuriti (termasuk plastik Laminasi) Keluarga (KK) Rangkap 4. Cetak s/d 500 eks gr.Uk. Hvs 80 Gr 1 Warna 5 cm 8 x 28 cm 7 x 40 cm (model kantong) s Samson. < 500 lbr. isi 100 Lembar 80gr. 12 X 28 cm 2x 28 Cm/ 14 X 28 cm. Folio Warna Keterangan Uk. Cetak s/d 500 eks gr. Cetak > 1000 eks 60 gr.0 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks 70 gr. Cetak s/d 1000 eks 60 gr. Cetak < 100 eks 0 gr. Folio. Cetak s/d 200 eks 60 gr.3. Cetak s/d 1000 eks gr. Lembar Satu bahan Sekuriti. Cetak s/d 200 eks 70 gr. isi 100 Lembar n 2 Warna. Cetak s/d 200 eks 0 gr. Cetak < 100 eks 60 gr. 28x 41/ 36x36/ 31x41/ 36x41 n 1 Warna Keterangan Uk. < 100 lbr. Cetak s/d 500 eks 60 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks OT Besar. Cetak < 100 eks 70 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks 70 gr. < 500 lbr. dan 4 bahan kertas NCR bar Disposisi kat Perizinan Pariwisata 0 . < 500 lbr. HVS 180 Gr Blanko/Form Lap. Cetak s/d 200 eks 0 gr. < 100 lbr. isi 100 Lembar OT Kecil. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 80 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. isi 100 Lembar n 1 Warna.Realisasi Bahan Kertas Countinous Form Uk. Lembar 2. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks 80 gr.

A4/Folio Uk. isi 50 Lbr at 2 Paper 120 gr Sparasi (Full Color) 4/4 210 cm x 297 cm (A4) ar KTP Setengah Jadi ukti Retribusi KTP erima KTP endali Surat Masuk/Keluar /Masuk Lembar 1. HVS. F4 ke A4 ika M/Buku Besar/Jurnal Uk.5 m 6m n 5 x 10 m Lengkap utan Walikota lan Nilai (DKN) Uk. A4 ke A1 Uk. HVS. HVS. Kalkir.ertas Komputer ng Uk. A4/A3 ke A2 Uk. Kalkir. A2 ke A4 Uk. A2 Uk. A0/A1 ke A2/A4 Uk. Kalkir. Kecil d) t Perabotan di jalan Sedap Malem dan Sekitarnya Luas 300 m2 t Perabotan di jalan Sedap Malem dan Sekitarnya Luas 400 m2 t Perabotan di jalan Sedap Malem dan Sekitarnya Luas 500 m2 t Perabotan di Kawasan Kertajaya Indah dan Sekitarnya Luas300 m2 t Perabotan di Kawasan Kertajaya Indah dan Sekitarnya Luas 400 m2 t Perabotan di Kawasan Kertajaya Indah dan Sekitarnya Luas 500 m2 t Perabotan di Kawasan Pakuwon dan Sekitarnya Luas 300 m2 t Perabotan di Kawasan Pakuwon dan Sekitarnya Luas 400 m2 t Perabotan di Kawasan Pakuwon dan Sekitarnya Luas 500 m2 t Perabotan di jalan Porong dan Sekitarnya Luas 300 m2 t Perabotan di jalan Porong dan Sekitarnya Luas 400 m2 t Perabotan di jalan Porong dan Sekitarnya Luas 500 m2 t Perabotan di Kawasan Margorejo Indah dan Sekitarnya Luas 300 m2 . A0 ke A1 Uk. A0/A1 ke A2/A4 Uk. A4 ke A0 Uk. 20x25 cm. A3 ke A4 Uk. A4 ke F4/Folio Uk. Kalkir. Kalkir. Kalkir. A4ke A3 Uk. A1 Uk. A4 ke A1 Uk. HVS. Kalkir. 11/2A2 Uk. A3 Uk. HVS. Kalkir. A2 ke A4 Uk. Besar Uk. A0 Uk. isi 100 Lbr ng Uk. 20x30 cm. A4 ke A0 Uk. Kalkir. Kalkir. HVS. A3 ke A4 Uk. A4 ke A3 Uk. A1 Uk.

t Perabotan di Kawasan Margorejo Indah dan Sekitarnya Luas 400 m2 t Perabotan di Kawasan Margorejo Indah dan Sekitarnya Luas 500 m2 t Perabotan di Kawasan Dharmahusada Indah dan Sekitarnya Luas 300 m2 t Perabotan di Kawasan Dharmahusada Indah dan Sekitarnya Luas 400 m2 t Perabotan di Kawasan Dharmahusada Indah dan Sekitarnya Luas 500 m2 t Perabotan di Jalan Tenggilis Mejoyo dan Sekitarnya Luas 300 m2 t Perabotan di Jalan Tenggilis Mejoyo dan Sekitarnya Luas 400 m2 t Perabotan di Jalan Tenggilis Mejoyo dan Sekitarnya Luas 500 m2 t Perabotan di Jalan Dukuh Kupang dan Sekitarnya Luas 300 m2 t Perabotan di Jalan Dukuh Kupang dan Sekitarnya Luas 400 m2 t Perabotan di Jalan Dukuh Kupang dan Sekitarnya Luas 500 m2 Otomotif dan Perlengkapan nA nB nC nD nE nF a Tempat Untuk Pemasangan Tower Wide Area Network ut Pameran Kawasan Asia ut Pameran Kawasan Timur Tengah Komputer dan Perlengkapan Perlengkapan Elektro dan Perlengkapan i Pemuda Eselon II di Jatim Eselon III/Golongan IV di Jatim Eselon IV/Golongan III di Jatim Seminar/ Semiloka/ Lokakarya/ Sejenisnya klat i Hotel Bintang 5 i Hotel Bintang 4 i Hotel Bintang 3 (Superior) otel Bintang 4 (Suite 3 Bedroom) n Official Porprov Atletik n Official Porprov Sepak Bola n Official Porprov Renang n Official Porprov Selam n Official Porprov Bola Basket n Official Porprov Senam n Official Porprov Tenis Meja n Official Porprov Tenis Lapangan n Official Porprov Gulat n Official Porprov Bridge n Official Porprov Catur n Official Porprov Karate n Official Porprov Pencak Silat n Official Porprov Bulu Tangkis n Official Porprov Drum Band n Official Porprov Panahan n Official Porprov Panjat Tebing n Official Porprov Balap Sepeda n Official Porprov Bola Volley n Official Porprov Sepak Takraw n Stand n Skala Internasional Listrik .

5. DTC. CITO.lantai 3 i Hotel Bintang 3 daerah bagi non PNS muan (Hall) Termasuk Perlengkapan muan (Hall) Kapasitas 300 Peserta. TP. 3x6 m2 ITC. Fasilitas AC. Fasilitas AC. Fasilitas AC.5 m2. Sound System.4 x 2. kursi 200 buah muan (Hall) Kapasitas 2000 Peserta. Kursi 100 buah u VIP asitas 500 Peserta Non AC h/Parkir Perahu/Kapal n AC.0 Ton . Kelas 2 n VIP Dalam Kota (12 jam) Kelas 2 n VIP Luar Kota (12 Jam) Kelas 2 am Kota (12 jam) Kelas 1 r Kota (12 jam) Kelas 1 Sopir BBM as 2 ota Kota gkut Sampah Oleh Swasta Dump Truck Sampah ya . Kursi 100 buah torium tuk gladi bersih uan Hotel 2 kali Coffee Break dan 1 kali Makan uan Hotel <50 Orang Tanpa Konsumsi uan Hotel >100 Orang Tanpa Konsumsi muan Tanpa Konsumsi untuk resepsi pernikahan muan (Hall) Kapasitas 500 Peserta. Galaxi Mall. White Board. Stasiun Wonokromo) Royal Plaza Uk. Sound Sistem.Banyuwangi ya-Blitar-Tulungagung ya-Tuban ya-Solo ya-Demak-Kudus ya-Jogja ya-Denpasar Bali (2 Hari 3 Malam) Kota Dalam Kota Dalam Kota Luar Kota Tak Termasuk BBM ota a pinsi uar Kota Dalam Propinsi Kelas 3 uar Propinsi Kelas 3 00 ltr 00 ltr 000 ltr Ton Ton p. lower ground akanan di Royal Plaza uk 2. White Board. 3x3 m2 ndycraft di Royal Plaza ukuran 2x3 m2. Gochi JMP Uk. Sound System. White Board.alan Kenjeran) alan ex.

Min 5 Jam 3 n Non AC.0 Ton. 3 x 4 m (Minimal 4 jam) 56 KBPS 12 KBPS io 2M Warna Merah 2M Warna Hijau .100 HP r (min 5 jam) r 2. 5 Jam) mpar 125 . 8 jam ( Termasuk Mob/Demob Operator BBM) 75 .8 Ton jam) n 5 jam) n 4 jam) (Min 3 Jam) (Min 4 Jam) Plant g Pancang min. Kelas 1 n AC. 4.7 .140 pk (min 5 jam) ler re Roller (min 5 jam) r (min 5 jam) Roller 6 . 8 Jam (Termasuk Mob/Demob Operator BBM) ck in.2 m3 (min 5 jam) 10 .15 HP 000 watt BBM sitas 50 KVA (Silent) h oleh Swasta h Medis or Uk.5 (min 5 jam) 1. Kelas 1 kut Enceng Gondok 3 3 8 jam Termasuk Alat Angkut ke Lapangan r 0.Kap.50 m3 (Min 3 jam) p (min 3 Jam) ator ane / Draglin Scraper Min.

5 x 5 .6x3. 32.75-3. Selop. Sarung Batik.75M t Terbuka Uk. Udeng. 15 -17 cm pot dim. 6x6m Uk.75M 6M. t=50cm ( karpet.75-3.6M. dan Sapu Tangan Surabaya Kabaya.5 . dan Perhiasan rop. Sanggul. Jarik. 25 cm pot dim. Kerudung.dll Kain Tiang Tinggi 9 M Terop 200 Watt Panggung (Warna-warni) Terop 100/200 Watt Panggung Pertunjukan ka uk.75-3. 3x6m 6M. Rante.75M 6M. Tinggi tiang 2. Tinggi tiang 2.mbah tinja dan kitchen omputer Printer Jaringan Jaringan A4 Mono gan py empel erdiri antung zer piter 28 KBPS nlimited Office ng a k 220V Travo W/220V pot dim. 4x6m Uk. Trompah. 3. Tinggi tiang 2. rimpel ap Dewasa awa Anak-Anak ggi >100cm ggi 150 cm Uk.40 cm lat tak urabaya Baju.

100 mm l 000 Liter r > 3000 Liter Min 3 jam ) . tinggi 35cm an lebar trap 120 cm. tinggi 20. 1. 40.20 x 2. 0. 40.90 M . 120x240 m Ukir mika 60 x 90 cm P 20 x 240 cm us Taplak & Rimple 0 x 240 cm ameter 120 cm IP IP akan Lengkap pat aca / VIP akan + 2 Rimple akan VIP idang + 2 Rimple utih akan akan 0 cm 5 KVA 00 Watt 00 Watt ong Dorong 125 KVA odolit tal Laser l Station misi Set @ 3 Alat) ouss Pile mbuatan Aspal Emulsi . 60. 80 cm Buncket) gan Sandaran Tangan Banquet) + Cover Cover ntuk Prasmanan Uk.trap 60cm. 80 cm Lebar trap 120cm. tinggi 20.40 M mbuatan Laston Renolith chine nerangan Jalan Umum (PJU) l Pipa kerjaan Pintu Air Machine (Min 5 jam) 0 .60 x 0. 60.

Melodi.Airfresh) ngan (Calsoap) g Tangan (Caldry) t/Urinoir (Calmatic) alut Wanita (Ladybin) er 0 CFM (Min 5 jam) min 5 jam) lpak pa Sound Sistem) gan Sound Sistem) gan Sound Sistem) + 2 Penyanyi gan Sound Sistem + 2 Penyanyi. Bas.1 Pemain Gendang Dan 1 Pemain Melodi gan Sound Sistem) + 2 Penyanyi.Mesin Dorong Mesin Gendong kas ak tanah uangan (Airspray . Gendang dan 2 Pelawak Sound System plet dart On c 1000 W Kelas/Ruangan) 2 Mic + 2 Speaker + Amplifier + Tape Selama 6 Jam 4 Mic + 4 Speaker + Amplifier + Tape Selama 6 Jam Rapat 2000 Watt dan Official .

Cina usan .Australia takyusu . PMK Harian High Twisted .Jepang arseille .China chi .Jepang ala Lumpur .otel Bintang 4 /5 (2 Coffee Break dan 1 Makan) otel Bintang 3 (2 Coffee Break dan 1 Makan) IP 0ml.Prancis gat Coffe Morning en ngan Lengkap Emblem (Linmas/DKP) ABRI I Katun as kibraka aka Gitapati Eselon II Eselon III Eselon IV Non Eselon Ops.Korea Selatan amen . isi 48 gelas lain di Hotel (*****) Non Bintang (***) uangzhou .Malaysia rt .

IV as Harian as Operasional si Pamong Praja inas Perhubungan aruda uter Komisi p Bordir Komputer p Sablon Mikron ggota DPRD rhubungan eher Dinas Perhubungan ri/Saten/Drill/Serata n Bahan Woll eja Berdasi asional asional (Suskulak) asional (Linmas) asional (Satpol PP Kecamatan) asional (Satpol PP) s gan (Jas) KDH/WKDH Bahan Woll as Kain Wool l PP er Hight Twist) Woll PP kain Woll s Perhubungan II III IV elon anitia Katun ap 11 meter 13 Meter . III.Harian Satir Dril Non Eselon (Guru) Non Eselon (Dinas Pariwisata) Non Eselon (Para Medis) Non Eselon (Dinas Kebakaran) Non Eselon (Pengawas Ketenaga Kerjaan) Non Eselon (Dinas Pajak) Non Eselon (Staf) Non Eselon (Dinas Perhubungan) as I.

15 Meter Bahan Woll KDH/WKDH engkap Safari Lengan Panjang braka) Laras Panjang Model ABRI sik s Olahraga eel toe cap instrap erja dur Lapangan) Worksafe Astrider in NI s n nator k Saringan Debu G7 w/ filter ex Japan love an karet Putih (Blasser ) ran Bludru Hitam .

Jateng.t ra Halus (Sutra) ra Tulis ra motif sablon ita ka desi Satin k ng Cak dan Ning di RRC pinsi) uan Banyuwangi s Dalam Propinsi alam Propinsi (Mutiara Timur) selon III/Golongan IV Dalam Daerah Dalam Propinsi Walikota Dalam Propinsi Wakil Walikota Dalam Propinsi Pejabat Eselon II dan Pejabat Lainnya yang Setara Dalam Propinsi Pejabat Eselon III dan Pejabat Lainnya yang Setara d 80 Km 0 s/d 160 Km 60 Km Eselon III/Golongan IV di Jabar. dan Papua Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pejabat Eselon II di Sumbar. Papua. Jatim. Gorontalo. Sulut. . Gorontalo. Papua. Pejabat Eselon III/Golongan IV di Jabar. Jabar. Jatim. Papua. NTB. Jabar. Jateng. Jatim. NTB. Jateng. NTB. i Golongan I dan II di Sumbar. Jateng. Jatim.

Papua. Eselon IV/Golongan III di Kep. NTT. Kalbar. Sumsel. Jabar. Kepulauan Riau. Papua. Jatim. Bengkulu. dan Papua Eselon IV/Golongan III di Jabar. Bangka Belitung. Riau. i Golongan I dan II di Sumbar. Jateng. Sulsel Pejabat Eselon II di Maluku dan Maluku Utara.Banyuwangi s ke Yogyakarta (SANCAKA) kutif ke Yogyakarta (SANCAKA) kutif ke Semarang (RAJAWALI) andung (MUTIARA SELATAN) e Bandung (A. DI Yogjakarta Pejabat Eselon II di Lampung. Maluku Utara Eselon IV/Golongan III di Bali i Golongan I dan II di Jambi. S Pejabat Eselon II di Sumut. Jatim. Jatim. Papua Golongan I dan II di Sumbar. Jabar. Gorontalo. Maluku. Jatim. Maluku. Sulteng. Eselon III/Golongan IV di Jabar. Kaltim. Kep Riau. Bengkulu. NTB. Lampung. Sulteng. Kalteng. Sulsel. Sumsel. Papua Barat. Papua. NTB. Papua Pejabat Eselon IV/Golongan III di Jabar. Sulsel. Jatim. Sulut. Kalsel. Sulsel.Pegawai Golongan I dan II di Sumbar. Kep Riau Pejabat Eselon III/Golongan IV di Nanggroe Aceh Darussalam. Eselon III/Golongan IV di DKI Jakarta Eselon III/Golongan IV di Bali Eselon III/Golongan IV di Sulut. Jambi. Kalsel. Jabar. Jateng. Jateng. Wilis/Turangga) s ke Jakarta (GUMARANG) e Jakarta ( ARGO ANGGREK) kutif ke Jakarta (ARGO BROMO ANGGREK) s ke Jakarta (GUMARANG) s ke Semarang (GUMARANG) m Negeri untuk Walikota. NTB. Sulteng. Maluku Utara. Daerah/Wakil Kepala Daerah di Jateng . Gorontalo. Banten. Eselon III/Golongan IV di Jambi. Lampung. Sumbar. Kaltim. Banten. Jateng. NT . Gorontalo. Riau. Bangka Belitung. Jatim. Sulut. Kalba t Eselon III/Golongan IV di Sumut. dan Papua aerah/Wakil Kepala Daerah selon II di Sumbar. Jateng. Kep Riau. Jateng. Papua. Sulut. Papua. Kaltim dan Sulsel Eselon II di Sumbar. dan Bangka Belitung Pejabat Eselon II di DKI Jakarta Pejabat Eselon II di Bali Pejabat Eselon II di Kaltim. Bengkulu.Jatim. Jateng. Maluku. NTB. Sumsel. Jabar. Sulut. dan Maluku Utar i Golongan I dan II di Bali Pejabat Eselon II di Nanggroe Aceh Darussalam. Sulbar. Kaltim. Jabar. Eselon IV/Golongan III di Jabar. Bangka Belitung. Kalsel. Jatim. NTT. Gorontalo. Riau. Surabaya . NTB. Sulsel. DI Yogjakarta. Papua Diklat ntuk Propinsi (STPDN) S nsi) uan Jogja Jakarta s. Jambi. Wawali dan Sekda Daerah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah PP ar Negeri PP Pameran Kawasan Asia Pasifik ar Negeri PP Pameran Kawasan Timur Tengah dan Afrika PP t Eselon III/Golongan IV di Nanggroe Aceh Darussalam. Kaltim. Jabar. Sulbar. selon III/Golongan IV di Jabar. Jateng. dan Papua Daerah/Wakil Kepala Daerah Eselon II di Sumbar. Jateng. Sulut. Jatim. Jatim. Jatim. Jateng. Jateng. Sulut. Sultra. Jatim.

Riau. Kalsel. Eselon III/Golongan IV di Jambi. Sulteng. DI Yogjakarta. Maluku. Sultra. Maluku Utara Pejabat Eselon IV/Golongan III di Bali Pegawai Golongan I dan II di Jambi. dan Maluku Daerah/Wakil Kepala Daerah di Sumbar Daerah/Wakil Kepala Daerah di Sumsel. Sulsel Maluku dan Maluku Utara. Pejabat Eselon III/Golongan IV di DKI Jakarta Pejabat Eselon III/Golongan IV di Bali Pejabat Eselon III/Golongan IV di Sulut. Sulteng. Sulteng. Gorontalo. Sumsel. Maluku Utara. selon III/Golongan IV di Jambi. Sumbar. Kepulauan Riau. Riau. Kalsel. NTT. Kep Riau. Kalsel. Bengkulu. Kalteng. Yogyakarta. Sulsel selon II di Maluku dan Maluku Utara. Kaltim. NTT. Bangka Belitung. Kalba Eselon III/Golongan IV di Sumut. Sulbar. Sultra. Kalsel. Riau Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kep. Riau. Bengkulu. Bangka Belitung. Papua Barat.I. Banten. Sultra. Pejabat Eselon III/Golongan IV di Jambi. Sultra. Kalsel. Sumbar. Su Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon II II II II II II di di di di di di Sumut. dan Bangka Belitung DKI Jakarta Bali Kaltim. dan Maluku Utara Golongan I dan II di Bali Luar Propinsi Walikota Luar Propinsi Wakil Walikota Luar Propinsi Pejabat Eselon II dan Pejabat Lainnya yang Setara Luar Propinsi Pejabat Eselon III dan Pejabat Lainnya yang Setara Daerah/Wakil Kepala Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam Daerah/Wakil Kepala Daerah di Sumut. Jambi. selon IV/Golongan III di Kep. Sulbar. Bengkulu. Sultra. Sulteng. Maluku. NTT. Pejabat Eselon IV/Golongan III di Kep. Riau. Lampung. Maluku Utara.Pejabat Eselon III/Golongan IV di Sumut. DI Yogjakarta. Maluku. Kalteng. Bangka Belitung. Sulteng. Sumsel. dan Malu Pegawai Golongan I dan II di Bali Eselon II di Nanggroe Aceh Darussalam. dan NTB Daerah/Wakil Kepala Daerah di Lampung. Kalsel. Kep Riau. Maluku Utara. selon III/Golongan IV di DKI Jakarta selon III/Golongan IV di Bali selon III/Golongan IV di Sulut. Kalbar Eselon III/Golongan IV di Sumut. Maluku. Bengkulu. Gorontalo. NTT. Sumbar. Maluku. Bengkulu. Gorontalo. Maluku. Sulbar. Sulsel. Jambi. Jambi. Kepulauan Riau. Sulteng. Kaltim. Sulsel. Sulbar. Banten. Jambi. Sulteng. Banten. Riau. Sul Eselon II di Sumut. Sumsel. Bangka Belitung. Kalbar. Sulteng. NTT. Sulbar. Gorontalo. Riau. Sulbar. dan Papua Barat Daerah/Wakil Kepala Daerah di Sulut Daerah/Wakil Kepala Daerah di Maluku Utara Daerah/Wakil Kepala Daerah di Papua Eselon II di Nanggroe Aceh Darussalam. Bangka Belitung Daerah/Wakil Kepala Daerah di Banten Daerah/Wakil Kepala Daerah di Jabar Daerah/Wakil Kepala Daerah di DKI Jakarta Daerah/Wakil Kepala Daerah di Bali Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kalteng Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kalsel. Riau. Maluku Utara selon IV/Golongan III di Bali Golongan I dan II di Jambi. Maluku. . Papua Barat. Sumsel. Papua Barat. DI Yogjakarta selon II di Lampung. Kep Riau Eselon III/Golongan IV di Nanggroe Aceh Darussalam. Lampung. DI Yogjakarta. Kalbar. Kalsel. Gorontalo. Banten. dan Bangka Belitung selon II di DKI Jakarta selon II di Bali selon II di Kaltim. Kalbar. Banten. Kep Riau Eselon III/Golongan IV di Nanggroe Aceh Darussalam. Riau. dan Sultra Daerah/Wakil Kepala Daerah di Jambi. DI Yogjakarta Lampung. D.

Bengkulu. Gorontalo. Sultra. Yogjakarta. Kalsel t Eselon IV/Golongan III di Sumut. DI Yogjakarta Eselon II di Lampung. DI. Cina aya . bangka Belitung. Kalbar. Banten. Sumut. Sumsel. Sumbar. bangka Belitung. Bengkulu. Sulbar. DI Yogjakarta. DI Yogjakarta. Sulsel Eselon II di Maluku dan Maluku Utara. Kalsel Pejabat Eselon IV/Golongan III di Sumut. Sulteng. Riau. Sulteng. China aya . DI. Gorontalo. Sumsel. NTT. Lampung. Banten. Jambi. NTB. Sumsel. Lampung. NTT. NTT. Kalbar. Bengkulu. Jateng. Kaltim. Jatim. Kalbar.Seoul PP aya . bangka Belitung. Sulten Eselon IV/Golongan III di DKI Jakarta i Golongan I dan II di NAD. Banten. Kalteng. Riau. Kalteng. DI. Papua Selama 1 Tahun Secondman di Yokohama aya . Kalbar.Kochi. Sumsel. Korea Selatan aya . Maluku.Kalten Golongan I dan II di DKI Jakarta Eselon IV/Golongan III di Nanggroe Aceh Darussalam. Banten. Australia aya . NTB. Yogjakarta. Sumut. Sulbar Pejabat Eselon IV/Golongan III di DKI Jakarta Pegawai Golongan I dan II di NAD. Kepulauan Riau. Riau. Kalsel.Marseille. NTT. Banten. Sulsel. Bengkulu. Jambi. Bengkulu. Kep Riau Propinsi Luar Jawa (Tarif Ekonomi termasuk Airport Tax) Propinsi di Jawa/DKI Jakarta (Tarif Ekonomi termasuk Airport Tax) aya-Denpasar t Eselon IV/Golongan III di Nanggroe Aceh Darussalam. Gorontalo.Kitakyusu. NTB. Sulut. NTT. Sulbar. NTB.Kalt i Golongan I dan II di DKI Jakarta selon IV/Golongan III di Jabar. Lampung. DI Yogjakarta.Guangzhou. Jepang aya . dan Bangka Belitung Eselon II di DKI Jakarta Eselon II di Bali Eselon II di Kaltim. Sumsel. Kalbar. Lampung. Yogjakarta. Bangka Belitung. Sul Barat Pegawai Golongan I dan II di DKI Jakarta Eselon IV/Golongan III di Nanggroe Aceh Darussalam. DI Yogjakarta. Malaysia aya . Sulten Eselon IV/Golongan III di Bali i Golongan I dan II di Jambi. Yogjakarta. NTT. Jepang aya . Gorontalo. Kalbar. Sulsel.Kalt i Golongan I dan II di DKI Jakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III di Nanggroe Aceh Darussalam. Maluku. Gorontalo. Riau. DI. Kalteng.Amerika . Prancis ar Negeri PP Negeri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah PP aya . Banten. Banten. Kaltim. Sumsel. Sumut. Lampung. NTB.Xiamen. Riau. Sulteng selon IV/Golongan III di DKI Jakarta Golongan I dan II di NAD. Sumbar. Riau. Lampung. Sulsel. Sumut. Bengkulu. Sulsel. NTT. NTT. Sulbar. Bengkulu. Sumbar. Gorontalo. Riau. Kalteng. Banten. Maluku Utara Eselon IV/Golongan III di DKI Jakarta i Golongan I dan II di NAD.Busan. NTB. S t Eselon II di Sumut. Sumbar. Kalbar. NTB. Kalsel Eselon IV/Golongan III di Kep. Bengkulu. Sulbar. Kalsel. Riau. Kalsel Eselon IV/Golongan III di Sumut. Riau. Kalteng. Sumut. Kalbar. Banten. Riau. dan Maluku Utara i Golongan I dan II di Bali t Eselon II di Nanggroe Aceh Darussalam. NTT.Pert. Sumsel. Bengkulu. Lampung. Sulsel. Sumsel.Kuala Lumpur. Sumsel. bangka Belitung.Eselon Eselon Eselon Eselon III/Golongan IV III/Golongan IV III/Golongan IV IV/Golongan III di di di di DKI Jakarta Bali Sulut. Kalbar. Lampung. NTB.

Dubai (Uni Emirat Arab) aya .Singapura aya . Malaysia .Turki.Kathmandu (Nepal) aya .Brunei Darussalam aya .Afrika aya .Incheon (Korea Selatan) aya .Jinan (China) aya .Yokohama (Jepang) aya-china baya . Amerika Serikat aya .Kuala Lumpur.Hungaria Eropa Timur aya .Shanghai (RRC) aya . Timur Tengah aya .Seattle.aya .Bulgaria a Timur onal nas LN ar Negeri ke Bulgaria r negeri VIP ke Hungaria usan Pasport ar Negeri VIP di Pakistan ar Negeri VIP di Hongkong ar Negeri VIP di Jepang ar Negeri VIP di Korea Selatan ar Negeri VIP di Republik Rakyat China ar Negeri VIP di Singapore ar Negeri VIP di Malaysia ar Negeri VIP di Thailand ar Negeri VIP di Australia ar Negeri VIP di New Zealand ar Negeri Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah r negeri VIP di Dubai ar Negeri VIP di Brunei Darusalam ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri PNS Golongan III/c Sampai dengan Gol IV/b ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Amerika Serikat ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Kanada ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Argentina ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Inggris ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Perancis ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Belanda di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di Amerika Serikat Kanada Argentina Inggris Perancis Belanda Jerman Mesir Saudi Arabia Turki Iran India Pakistan Hongkong Jepang Korea Selatan Republik Rakyat China Singapore Malaysia Thailand Australia New Zealand .Yokohama (Jepang) aya .

dan Asia Utara) n Kawasan Asia isa ke Luar Negeri (Asia) isa ke Luar Negeri r Tengah Tengah Timur ar Negeri VIP di Amerika Serikat ar Negeri VIP di Kanada ar Negeri VIP di Argentina ar Negeri VIP di Inggris ar Negeri VIP di Perancis . dan Australia) nas LN Zona C (Asia selatan. Scandinavia. Asia Pasifik. Timur Tengah.Pameran gah ur an Dinas LN Zona A (Amerika.Pameran Kawasan Asia nas LN zona C (Asia Selatan. Timur Tengah. dan Australia) rjalan Dinas luar Negeri Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah rjalanan Dinas LN Zona C (Asia Selatan. Eropa. China ar negeri PNS di Kochi. Korea Selatan ar negeri PNS di Dubai. dan Australia) . Timur Tengah ar negeri ke Hungaria. dan Asia Utara) nas LN Zona B (Asia Tenggara. Timur Tengah. Asia Pasifik. dan Afrika) . Timur Tengah. dan Asia Utara) . dan Asia Utara) rjalanan Dinas LN Zona B (Asia Tenggara. Amerika Serikat ar negeri PNS di Guangzhou. Scandinavia. dan Australia) an Dinas LN Zona C (Asia Asia Selatan. dan Asia Utara) ar Negeri Pameran Perjalanan Dinas Luar Negeri geri rjalanan Dinas LN Zona A (Amerika. Scandinavia. Eropa. Asia Pasifik. dan Asia Utara) an Dinas LN Zona B (Asia Tenggara. Eropa.ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Jerman ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Mesir ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Saudi Arabia ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Turki ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Iran ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di India ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Pakistan ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Hongkong ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Jepang ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Korea Selatan ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Republik Rakyat China ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Singapore ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Malaysia ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Thailand ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di Australia ar Negeri Pegawai Negeri Sipil di New Zealand ar negeri PNS di Afrika ar negeri PNS di Seattle. China ar negeri PNS di Xiamen. dan Afrika) nas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah nas LN zona B (Asia Tenggara. Eropa Timur ar negeri PNS di Malaysia ar negeri PNS di Brunei Darussalam ar negeri PNS di Singapura ar negeri PNS di Turki ar Negeri VIP di Afrika Selatan ar Negeri VIP di Bulgaria r negeri pegawai negeri sipil di China nas LN Zona A (Amerika. Jepang ar negeri PNS di Busan. Asia Pasifik.Pameran Kawasan Timur Tengah dan Afrika rjalanan Dinas LN zona C (Asia Selatan. Timur Tengah.

00 Departure Program S2 Bappenas Tugas Belajar S2 Bappenas Negeri PP .ar Negeri VIP di Belanda ar Negeri VIP di Jerman ar Negeri VIP di Mesir ar Negeri VIP di Saudi Arabia ar Negeri VIP di Turki ar Negeri VIP di Iran ar Negeri VIP di India erjalanan Dinas Luar Negeri egeri empat Perjalanan Dinas Luar Negeri ar Negeri non Pegawai di Korea ar Negeri non Pegawai di Jepang ar negeri non pegawai di Kochi.Pameran Kawasan Asia Pasifik Perjalanan Dinas Luar Negeri Pameran Kawasan Asia ar Negeri Pameran Kawasan Asia geri Pameran Kawasan Asia Pasifik orium Kesehatan g Teknis Komunikasi Terapan Tim Pemeriksa Pajak Daerah mbangan Wawasan SDM Pemeriksa mbangan Potensi Diri an IESQ an Wisata IESQ an Quantum Teaching ft Office Fundamental o for Executives ding watan kamar Operasi/OK api bayi lahir watan ICU Tingkat Dasar Penderita Gawat Darurat tal Spiritual acaraan & Bantuan Hukum uilding e Leadership abbits g Trust o Be Succes Handle Difficult Employee .000. Jepang ar negeri non pegawai di Busan Korea Selatan pascasarjana S2 di Unair swa program pasca sarjana S2 di Unair sarjana S2 di Unair tihan Pelajar di LN rth 2 UGM n S2 Bappenas atan Paspor S2 Bappenas 2 Bappenas Penerjemah Akte S2 Bappenas Penerjemah Departemen Kehakiman dan Deplu II di Kedubes S2 Bappenas @ Rp 300.

ar / Pembinaan Arsip / Perpustakaan an dan Perpustakaan ogi Kearsipan dan Perpustakaan mbuatan Virgin Coconut Oil mbuatan Cincau A B n OL ke Instansi Lokus men Kepemimpinan Organisasi h B3 atorium raft workshop/seminar/lokakarya/kegiatan sejenis n rator Crane timedia rator dan Program Komputer motif rik vice VCD dan Amplifier tronika TV/Monitor hanic dycraft lon jahit dir gkok atu ataan Sanggul ting Rambut uruan Tata Graha uruhan Tata Boga uruan Perhotelan men Penyusutan/Manajemen Record Center/Tim Penilai Arsiparis (Diklat Teknis Kearsipan Anggaran PNPB) Arsip dan Sejarah Lisan/ Manajemen Arsip Elektronik (Diklat Teknis Kearsipan Anggaran PNPB) k yah mbuatan Sulam Pita lon P3EL venir Fiber Enceng Gondok venir Instant Clay .men Stres ersiapan Pensiun (MPP) an Perpajakan an Sertifikasi Keahlian Pengawas Lapangan Teknis l Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ft Office Fundamental a DPRD di Lemhanas Komputer d (Aktualisasi Diri) nilaian AMDAL mpinan Tk III mpinan Tk II batan Gol I dan II batan Gol III mpinan Tk IV.

dycraft lon nting Rambut njahit kayuan atu gkok mbuat Tas Kue Kering I Kue Kering II Kue Kering III Kue Kering IV Kue Kering Spesial Roll Roti Tawar Making agi Pemula ecoration Bagi Pemula aking odeling Bagi Pemula Kencana Emas ring bagi Pemula disional ak gi Pemula Bagi Pemula atan Cincau atan Virgin Coconut Oil urs / Aneka Kue Potong gi Pemula Aneka Gorengan ne 2 / Chocolate Praline 1 mbuatan Handycraft mbuatan Roti Unyil (7 aneka rasa) mbuatan Tahu Aneka Ras Chrispy. Mayosine. Grintik a Perancis a g a Inggris dvance AMDAL L ahan Limbah lam Negeri ar Negeri ar Negeri GIS dan Rencana Tata Ruang d 3D anaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Diklat Luar Negeri Seminar / Lokakarya/ Sejeneisnya .

rasi STPDN STPDN kolah SD VIP (Gol A .2) (Gol B .2) (Gol A .4) (Gol C .1) Muda (Gol E .4) Muda (Gol E .4) Muda (Gol E .5) ik Mahir ik Utama ik Madya ik Pemula (Gol A .12) (Gol A .2) Gol D .3) (Gol B .1) Gol D .1) (Gol B .3) Muda (Gol E .13) (Gol B .3) .1) (Gol C .2) (Gol C .4) Gol D .2) Muda (Gol E .3) (Gol C .11) (Gol A .3) Gol D .1) (Gol A .

6) (Gol A .2 M Nilai Pekerjaan 2 M .5 M Nilai Pekerjaan 5 M .2 M Nilai Pekerjaan 2 M .250 Juta Nilai Pekerjaan 250 Juta .500 juta Nilai Pekerjaan 500 Juta .(Gol A .5) (Gol A .1 M Nilai Pekerjaan 1 M .7) (Gol A .5 M Nilai Pekerjaan 5 M .500 Juta Nilai Pekerjaan 500 Juta .10) s Pendamping Nilai Pekerjaan s/d 100 Juta Nilai Pekerjaan 100 Juta .4) (Gol A .250 Juta Nilai Pekerjaan 250 Juta .1 M Nilai Pekerjaan 1 M .10 M Nilai Pekerjaan Lebih dari 10 M Nilai Pekerjaan s/d 100 Juta Nilai Pekerjaan 100 Juta .9) (Gol A .10 M Nilai Pekerjaan Lebih dari 10 M is Pendamping unan akta koperasi kerjaan tambah) Engine Oil Filter Inner Filter A / C Pre Filter ement Breather uel Element lot Filter idation Ditch mer Oxidation Ditch Oxidation Ditch itch 2312-C4 SKF .8) (Gol A .

2H Permanen 8-2H Permanen al dan Sentrifugal Mm Pintu Air eel D=80x440Mm Pintu Air u Air Air c Mechanikal Screen Sinhil Sentrifugal Submersible dan Sentrifugal er Indoor 1 .2.on Ditch Oxidation Ditch mbo tch 4 Silinder) Dia 32 mm P 1600 mm aduk mixer stainless steel g 16/8-2H Permanen g 8/8 .2.5 HP /PK nhil Sentrifugal .5 HP / PK er Outdoor 1 .

½ HP / PK ¾ HP / PK 1 HP /PK 1 ½ HP /PK 2 HP / PK 2 ½ HP /PK 5 HP / PK 8 HP / PK 10 HP / PK K K PK K PK K K PK K PK ¼ Inch 3/8 Inch 5/8 Inch ½ Inch PK K -5 PK 30 PK h h g 16/8-2H Permanen g 6/6 Portabel g 6/6 Portabel rmanen rmanen H Permanen tabel PK k k 0A 0A 00 A 2H Permanen rtabel .

2.2H Permanen ng 16/8-2H Permanen ng 6/6 Portabel ikon karbit Axial dan Sentrifugal ainles Axial dan Sentrifugal Cap 4 1/2 Inch Cap 5 Inch mbly 12 Volt mbly 24 Volt or ½ HP / PK or ¾ HP / PK or 1 HP /PK or 1 ½ HP /PK or 2 ½ HP /PK or 2 HP / PK Volt Volt ss ss ss ss ss ss ss ss ss Compressor Compressor Compressor Compressor Compressor Compressor Compressor Compressor Compressor mat ass mat ass ½ HP / PK ¾ HP / PK 1 HP /PK 1 ½ HP /PK 2 ½ HP /PK 2 HP / PK 5 HP / PK 8 HP / PK 10 HP / PK .rik) 200 watt witch Pintu Air echanikal Screen vice Alcid SKF 3 SKF P e Pompa Transfer Kapasitas 130 Kw e Sludge Pump Kapasitas 65 Kw rtabel rtabel 16/8-2H Permanen 16/8-2H Permanen .5 HP / PK -5 PK 0 PK PK ng 8/8 .

40 AH 100 AH n dari kuningan Axial dan Sentrifugal al Screen embly with Check Valve and (4) 1 1/2 Inch .3 Inch Flange. 750 GPM Speed Counter and Cable Mechanikal Screen r and Cable kuningan Sinhil Sentrifugal zontal Mechanikal Screen ikal Mechanikal Screen mm Mechanikal Screen sen Klep) Sinhil Sentrifugal Axial dan Sentrifugal Sentrifugal ial dan Sentrifugal il Sentrifugal dan Sentrifugal n Sentrifugal hil Sentrifugal ection System 12 volt ection System 24 volt xial dan Sentrifugal Buzzer ustment intu Air or Mechanikal Screen ai Mechanikal Screen Axial dan Sentrifugal a echanikal Screen nA n filter A mpah Mechanikal Screen Markets for Relief Valve and Primer ift-Air-with Pilot Lite. 12 volt 12 volt apter and Screen 4 1/2 Inch ial dan Sentrifugal profing Submersible Screen 5 Inch Male with KC02500 for Additional Driveline Drop 45 Degree with Remote Pilot Control 2 1/2 Inch ctaulic Grooves 6 Inch pple 6 Inch r wer PK mm 220 x 80 mm 0 x 270 87 x 85 mm .

5 KW 10 HP or Pompa Submersibel 0.5 Kw 3000 RPM ersibel 10 HP 7.5 HP 4 Kw 900 RPM ersibel 5.5 PK PK PK Jet Aerator 15 HP entrifugal .3 A 1 phase or Pompa Submersible 2.5 Kw 900 RPM ersibel 10 HP 7.5 HP 5.26 M3 / Mnt 10 KW/15 HP or Pompa Submersibel 3.5 HP 5.2 Kw 3 HP 220 .380 V 3 phase qua Jet Aerator 15 HP or Kompresor 4KW 5.5 KW 2 HP 380 V or 1.5 Kw 1500 RPM ersibel 7.5 Kw 1500 RPM ersibel 10 HP 7.7 KW 5.5 Kw 3000 RPM ersibel 15 HP 11 Kw 900 RPM ersibel 15 HP 11 Kw 1500 RPM ersibel 15 HP 11 Kw 3000 RPM ersibel 20 HP 15 Kw 900 RPM ersibel 20 HP 15 Kw 1500 RPM ersibel 20 HP 15 Kw 3000 RPM erator 25 KVA erator 37 KVA KVA KVA or 0.5 HP 380 V 50 H2 16.5 HP 5.5 HP 4 Kw 1500 RPM ersibel 5.4 Amp or KYODO Pompa Sentrifugal 200 W-220 V 2.7 Kw 1500 RPM ersibel 5 HP 3.5 HP 220V-380 V 3 Phase ncinerator et Kedap Daun Pintu Sumur Kebakaran Kecil n pemeliharaan alat berat Radiator atic Voltage Regulator) n Bearing Dinamo Ampere Oli ng Gasket et 16 KVA able 5000-7500 Watt (Bos Pump Over Haul) ersibel 5 HP 3.7 Kw 900 RPM ersibel 5 HP 3.2 KW 3 HP 380 V or 11 KW 15 HP 3 phase 220 .7 Kw 3000 RPM ersibel 5.24-0.5 HP 4 Kw 3000 RPM ersibel 7.5 PK mmoth Rotor 7.05 KW 220V-240V or Pompa Sentrifugal 1Phase 220V 50 Hz or Pomnpa Submersible 0.5 Kw 900 RPM ersibel 7.17 KW /2.15-7.0775 KW 25 HP 380 V-660 V 3Phase or 1.75 KW 1 HP 380 V or 8.a 244 x 45 mm 20 x 360 mm Dia 50 x 50 mm or 30 KW/40 HP 220V-380 V 57 Am 1500 rpm 3 Phase or Pompa Sentrifugal 1.380 V nik Alat Mekanik mpa Submesrsible 5.

uk PS120 Filter Solar uk PS120 Gasket Full Set uk PS121 Timing Belt uk PS121 Shockbecker uk PS121 Piston Wagon Light Truck 2000-3000 cc Solar uk 3000 .d6 D 5w-40 -B .Keatas cc Solar Drag Laker Kampas Kopling uk 3000 .20 r Cat.ve 300 rpm Standart material SUS 316 0 rpm Standart Material SUS 316 ijang Cross Joint Gardan ijang Lager Perseneleng ijang Pak Manipol ijang Selang Radiator Atas/bawah ijang Bearing Gear Gardan ijang Condensor ijang Platina ijang Busi ijang Shockbeker ijang Master Kopling ijang Key Lager Roda Belakang uk PS120 Bearing Roda Gila uk PS120 Borem uk PS120 Stang secker.belt Alternator uk PS120 V.Keatas cc Solar Stang Piston araan Dinas Roda 4 .Keatas cc Solar Metal Bulan uk 3000 .belt kipas pendingin uk PS120 Master rem uk PS120 Matahari Kampas Kopling uk PS120 Metal Duduk uk PS120 Metal Jalan uk PS120 Pompa Power Stering uk PS120 Kampas Rem Belakang tromol. uk PS120 V .Keatas cc Solar Pear Piston uk 3000 .

100 Exle Volt .150 Amp Volt .9 16 PR O-ring 14 C 8 PR C 8 PR 13 14 50 Ah 70 Ah 50 Amp 70 Amp 60 Exle Volt .Klep In & Ex.100 Amp Volt .120 Amp Volt .100 Ah Volt .1100 Mah .150 Exle Volt . king Beserta Kelengkapannya Saw Kecil Saw Besar l) 175/70 hr 13 l) 185/70 R 14 l) 235/70 sr 15 R 14 `PR BS 4 PR us) 700-16 14 us) 750-15 6 us) 825-20 14 us) 1000-20 16 us) 1000-20 16 ile) 175/70 SR13 ile) 185/70 SR14 ile) 235/70 SR15 T) 185/70 sr13 T) 195 sr15 6--6.

Volt .1200 Mah V . 6 V / 500 Mah el Cyl Kit. 3 . Crankshaft Fr 0 Pilot Bearing 0 Release Bearing 0 Whell Cylinder Delta Cross Joint Pto Delta Nozzole ( 4 Buah ) Delta Kampas Kopling Delta Fiber Dinamo Bearing Roda Depan Luar Kampas Rem Depan Kawel Per Belakang Kawel Per Muka Busi Pemanas ( 4 Buah ) Lager Roda Belakang Dalam Kampas Rem Belakang Lager Roda Muka Luar yna Pangkon Mesin yna Ban Kipas/van Belt yna Seal Klep ijang ijang ijang ijang ijang ijang ijang Knalpot Assy Water Pump Assy Kunci Pintu Tengah Tie Rod Pit Membran Boll Joint Long Tie Rod der blok type) . Clutch Master el Cable. Oil Pump 0 Oil Seal. RR LH el R/Kit Master Kopling Atas el Clutch Disc 0 O Ring. Parking Brake.

esin Omron k Mesin Omron esin Omron sin Omron ntact gah g mron sin Omron untuk Mesin Sweda Mesin Sweda k Mesin Sweda tuk Mesin Sweda sin Sweda k Mesin Sweda Untuk Mesin Sweda uk Mesin Sweda uk Mesin Cash Register Merk NCR Mesin Cash Register Merk NCR k Mesin Cash Register Merk NCR tuk Mesin Cash Register Merk NCR k Mesin Cash Register Merk NCR k Mesin Cash Register Merk NCR ht Truck 5000 km ht Truck 10000 km ht Truck 15000 s/d 35000 km ht Truck 30000 s/d 70000 km ht Truck 80000 s/d 400000 km der Gasket Light Truck der Head Cover Light Truck ump Light Truck ng Gear Cover Light Truck an Gasket No. 1 Light Truck ooling Sistem Light Truck ator Host Inlet Light Truck ator Host Outlet Light Truck Light Truck lt Light Truck er Pump Light Truck ust Front Pipe Light Truck eray Light Truck plug (All) Light Truck nator Light Truck nator Light Truck .

& Kebocoran Mitshubishi Fuso . Mitshubishi Fuso ns. & Kebocoran Mitshubishi Fuso m & Kebocoran Mitshubishi Fuso Mitshubishi Fuso Mitshubishi Fuso shubishi Fuso p Mitshubishi Fuso Mitshubishi Fuso Nepel Mitshubishi Fuso Mitshubishi Fuso Mitshubishi Fuso misi Mitshubishi Fuso r Mitshubishi Fuso tshubishi Fuso Coolant Mitshubishi Fuso id Mitshubishi Fuso uid Mitshubishi Fuso Roda Mitshubishi Fuso Sys. 1 Sedan 1500 s/d 2400 cc ooling Sistem Sedan 1500 s/d 2400 cc ator Host Inlet Sedan 1500 s/d 2400 cc ator Host Outlet Sedan 1500 s/d 2400 cc elt Sedan 1500 s/d 2400 cc ng Fan Motor Sedan 1500 s/d 2400 cc ator Fan Relay Sedan 1500 s/d 2400 cc peratur Switch Sedan 1500 s/d 2400 cc er Pump Sedan 1500 s/d 2400 cc ust Front Pipe Sedan 1500 s/d 2400 cc lytic Converter (One) Sedan 1500 s/d 2400 cc .er Light Truck netic Switch Light Truck le (All) Light Truck Filter Light Truck uel Tank Light Truck Cover Clutch & Release Bearing Light Truck h Master Cylinder Light Truck ch Master Cylinder Light Truck ometer Cable Light Truck k Absorber R/L Light Truck ring Knuckle R/L Light Truck Leaf Spring R/L Light Truck Shock Absorber R/L Light Truck ell Balance All Light Truck od End R/L Light Truck an Mitshubishi Fuso iage Mitshubishi Fuso ys. Mitshubishi Fuso Pin Mitshubishi Fuso spring Mitshubishi Fuso er Bearing Mitshubishi Fuso elg Mitshubishi Fuso dan 1500 s/d 2400 cc 5000 km dan 1500 s/d 2400 cc 10000 km dan 1500 s/d 2400 cc 15000 s/d 35000 km dan 1500 s/d 2400 cc 30000 s/d 70000 km dan 1500 s/d 2400 cc 80000 s/d 400000 km der Gasket Sedan 1500 s/d 2400 cc der Head Cover Gasket Sedan 1500 s/d 2400 cc ump Sedan 1500 s/d 2400 cc ng Chain Sedan 1500 s/d 2400 cc ng Belt Sedan 1500 s/d 2400 cc an Gasket No.

eray Sedan 1500 s/d 2400 cc on Coil Sedan 1500 s/d 2400 cc nator Sedan 1500 s/d 2400 cc nator Sedan 1500 s/d 2400 cc er Sedan 1500 s/d 2400 cc netic Switch Sedan 1500 s/d 2400 cc Pump Sedan 1500 s/d 2400 cc Filter Sedan 1500 s/d 2400 cc uel Tank Sedan 1500 s/d 2400 cc Cover Clutch & Release Bearing Sedan 1500 s/d 2400 cc h Master Cylinder Sedan 1500 s/d 2400 cc ch Master Cylinder Sedan 1500 s/d 2400 cc ometer Cable Sedan 1500 s/d 2400 cc k Absorber R/L Sedan 1500 s/d 2400 cc er Ball Joint R/L Sedan 1500 s/d 2400 cc ring Knuckle R/L Sedan 1500 s/d 2400 cc rod R/L Sedan 1500 s/d 2400 cc Shock Absorber R/L Sedan 1500 s/d 2400 cc l Balance All Sedan 1500 s/d 2400 cc od End R/L Sedan 1500 s/d 2400 cc er Steering Rack & Pinion Sedan 1500 s/d 2400 cc e Pump Sedan 1500 s/d 2400 cc Pressure Hose Sedan 1500 s/d 2400 cc rn Hose Sedan 1500 s/d 2400 cc er Stering Rack Booth R/L Sedan 1500 s/d 2400 cc ation Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc 5000 km ation Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc 10000 km ation Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc 15000 s/d 35000 km ation Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc 30000 s/d 70000 km ation Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc 80000 s/d 400000 km der Gasket Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc der Head Cover Gasket Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc ng Chain Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc ng Belt Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc an Gasket No. 1 Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc ator Host Inlet Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc ator Host Outlet Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc elt Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc ng Fan Motor Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc ator Fan Relay Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc er Pump Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc ust Front Pipe Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc eray Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc on Coil Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc plug (All) Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc nator Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc nator Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc er Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc netic Switch Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc Pump Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc Filter Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc uel Tank Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc Cover Clutch & Release Bearing Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc h Master Cylinder Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc ch Master Cylinder Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc k Absorber R/L Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc er Ball Joint R/L Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc ring Knuckle R/L Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc Shock Absorber R/L Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc ell Balance All Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc od End R/L Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc er Steering Rack & Pinion Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc .

e Pump Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc Pressure Hose Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc rn Hose Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc er Stering Rack Booth R/L Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc Boot R/L Station Wagon/Jeep 1000 s/d 2500 cc W Angka penunjuk angka Rumput rol 1c gka opy -28 e Easy ndoor) Untuk AC ut door) Untuk AC uk AC AC r Untuk AC C C r Untuk AC r Untuk AC AC os gan anting-antingnya/Bos handel plit sar cil rtas ng Listrik rik .

5 s/d 10 PK l 1-2 PK PK 30 PK 4 "" 1 "" d Mesin Hand Key si Tamu Panjang et Kursi Sofa Meja Sofa ursi Tamu Panjang ar (kaki kursi) ar ursi (dua tempat duduk) ursi (satu tempat duduk) mu (dua tempat duduk) mu (satu tempat duduk) Kursi Kantor dingin Relay T a k ah Kompos n (Rumah Kompos) n Engsel (Rumah Kompos) mah Kompos ngkap jet/ Dot Matrik r Jet mputer m 1 mputer otebook ngkap y alibrasi) ng VA opy (di Luar Spare Part) n Foto Copy g Listrik rasi Elektric/Listrik .K 2 PK K 5 Pk 7.

1 PK Split 1.5 .2 PK Split 2.5 .5 PK Floor 5 PK amera (CCTV) n Radio dan Antenna (CCTV) eaming Server (CCTV) eless Central 30 PK PK essor AC 5 PK r otdoor dan bearing am 1.5 . 500 m ex em t 20 W me : 135 liter meter Riester 24V/25W asthesi 5 Watt uge ctrode da ave 000 Watt ring Fil X-Ray ator .rasi Tangan Manual n a Register KK Listrik egister il nd Split 1 PK Split 2 PK sor 30 PK ontrol Split Wall Split 0.

5V / 50W muran Kedokteran Gigi er buangan edokteran Gigi n Kedokteran Gigi gh Speed d Piece 2 Hole & Conector Kerusakan Ringan Kerusakan Berat igen ner k dan Dewasa ex Ringan Berat Syringe muran Kedokteran Gigi er buangan edokteran Gigi n Kedokteran Gigi gh Speed d Piece 2 Hole & Conector Kerusakan Ringan Kerusakan Berat r terilisasi Kering) DR.4000 (Pemeriksaan Kimia Air) Mayndry (Kimia Klinik) .pectro Photometer Watt al Monitor (CTG) nfant/Neonate ubator ubator nic Nebulizer roskop 220 Volt AC meter Reister Riester er arp / 150W u Tindakan 12V / 50W 14.

Bayi Syringe mp onitor t or diograph (ECG) mp perawatan r manometer/ Tensimeter raph (USG) tractor manometer bator ay mp eter der nitor mp p mer ler Vaporizer tanpa Liquid otometer Bayi 702010A01 Sampling Unitn (DC 24V/0.12A) 2191000A01 or (Without Scew caps) 2578000A06 ay Gas Distributor with Hole 2701016A01 ay Gas Distributor without Hole 2701016A02 m 2601000A01 wedat kalibrasi ) Tanah u ruksi atu ayu ipa .

k esi at istrik Paper aper il pal u ngan Pohon Pemeliharaan Tanaman er ster er Tester er Tester i. Sumur Uji Dilengkapi Play Detector r dan Axle Load Unit dasi dasi dasi dasi dasi Penanggung Jawab Tim BPKP Ketua Tim BPKP Anggota Tim BPKP Pengendali Mutu Tim BPKP Pengendali Teknis Tim BPKP a di Dalam Kota orsik (Alat Khusus) erta Dari Daerah Lain endali Mutu (Dinas Pajak) a Diklat Teknis di Luar Kota a Diklat Struktural Luar Kota Diklat Kepemimpinan odasi Petugas Surveylance KAN (Komite Akreditasi Nasional) Tim/Panitia i n Pengobatan KDH inas Pasca Bayar HP VIP phone cial Bunga Artificial nga Segar i 100 cm i 90 cm i 85 cm i 65 cm .

SMP n TK.Kecamatan TK. SMA. PT ehatan ival Ludruk . SD. PT n SMP. SMP n TK. SD. SD.gi 75 cm ggi 75 cm nggi 30 cm nggi 55 cm nggi 75 cm Tinggi 140 cm Acrylic ng dan Kotak n al Design m cial Bunga Artificial nga Segar i 70 cm i 50 cm nggi 80 cm nggi 35 cm nggi 25 cm formance Award Khas Surabaya rkan IP an III Festival Campursari val Keroncong val Keroncong ival Keroncong an I Festival Keroncong an II Festival Keroncong an III Festival Keroncong val Lintas Budaya val Lintas Budaya ival Lintas Budaya an I Festival Lintas Budaya an II Festival Lintas Budaya an III Festival Lintas Budaya val Ludruk val Ludruk Kecamatan Kecamatan . SMP SMP SMA. SMA. PT n SMP.

an I Festival Ludruk an II Festival Ludruk an III Festival Ludruk val Ludruk val Reog val Reog ival Reog an Festival Reog sehatan sehatan dang Kesehatan idang Kesehatan Bidang Kesehatan asi Duar Ulang asi Daur Ulang easi Daur Ulang mba Berupa Uang omba Berupa Uang omba Berupa Uang ba Kreasi Daur Ulang erasi perasi perasi urahan Berhasil urahan Berhasil lurahan Berhasil mba Kelurahan Berhasil omba Kelurahan Berhasil omba Kelurahan Berhasil Kampung Inovatif Green and Clean n and Clean ram Lingkungan Terbaik Green and Clean h Green and Clean ram Lingkungan Wilayah Terbaik Green and Clean ba Berupa Uang ba Berupa Uang ba Berupa Uang s Parkir is Parkir cis Parkir an Karcis Parkir han dengan Fasilitator terinofatif Green and Clean ampung Hijau Green and Clean ampung Mandiri Green and Clean engan Peran Warga Teraktif Green and Clean naan hraga Antar SKPD (Internal Pemerintah Kota Surabaya) hraga Antar SKPD (Internal Pemerintah Kota Surabaya) ahraga Antar SKPD (Internal Pemerintah Kota Surabaya) hraga Tingkat Kota hraga Tingkat Kota ahraga Tingkat Kota h Raga Tingkat Nasional h Raga Tingkat Nasional ah Raga Tingkat Nasional mba Olah Raga Tingkat Nasional omba Olah Raga Tingkat Nasional omba Olah Raga Tingkat Nasional .

7 HP. tebal pelat 5 mm egak 1000 Liter.2kw 2.5kw 2.5 HP 400 . 240 liter/menit 3.5-4 KW 3 "" 1 HP 220 V 1 Phase Stainless 1. 3 Phase ent type.7 KW/ 3 Phase/ 5. 8. Operating Weight 3475 Kg ngan girder dan run way beam serta end carries kapasitas 5 ton egak 1500 Liter.5" 3 phase 2950rpm with cutter 3..7kw 4" 3 phase . tebal pelat 5 mm PK/2200 rpm 2300 rpm 1900 rpm trik se e e kincir air 750watt 380volt 00-7500 W KW. 14840 kg kW.460 KW) 1. 900 kg kW. 115 HP.5kw 2.5 KW 2 1/2"" 3 phase .opor Lomba Pemuda emudaan pemudaan pemudaan n n val Campursari val Campursari ival Campursari an I Festival Campursari an II Festival Campursari ng gan ntuk sarana pendidikan ntuk sarana kesehatan 168 HP W. Open 00 W s minimum 30 KVa.5 PK Electrik 0.5" 3 phase 2950rpm 1. Silent KW.5 3 phase 2950rpm with cutter 2. 37 HP. Output 190/220 VAc atau 220/380 VAC.automatic .5PK .

3 phase. 0.3 m3/jam 1-1.0.5 m3/jam 5-10 m3/jam 0.5 M3 mokeless 505 86 1 0 2 .37 kw "" gan) Dia 8"" gan) Dia 6"" /menit /menit itas 15 m3/min nit AC 220 V / 125 W awah 1 HP 220 V W/ 1800 rpm mpah Kapasitas mpah Kapasitas mpah Kapasitas mpah Kapasitas ap.5" Jam.25 . 0.3 phase 380volt 2. 4 bar max.5 m3/jam .

125-2988 85 7952 74 6656 2 84 796 .8 9672 S.

diameter 6".00mm) 095-1751 9. tinggi 8m ebakaran Jenis Dry Powder 25 Kg Ringan (APAR) Dry Powder 4.80mm) 095-1586 D 121-1490 0.82mm) 6M-5062 2.2kw 2.42mm) 6V-8398 4.DUCING SOL 111-9916 0.80mm) 095-1586 7 0 46 97 46 03 90 46 02 YL 126-1947 2.5 Kg .00mm) 5L-4758 9.5" 3 phase 2950rpm cerobong gas buang akhir stainless stell.82mm) 095-1750 2.42mm) 4K-2039 4.

Kapasitas Tangki 6000 ltr Water bakara AYAXX JA 10000 Liter Darley Ex USA 1000 GPM (3784 1/m) 10 bar. 2. 1. Karet ia.5 ia. 1. 20 m ia. Manual Transmission 0 cc. 6 Roda 6000 liter 00 liter bermotor berkala 400 cc ria dan wanita @ 5 ruangan M3 . Cakram Jenis Bebek 110 .5 k.5 k. Ruang Proses Dat Way n ansfusi 2.5. Tromol r Beroda Tiga 150 cc bak Roda 3. 20 m ia. 2. Kapasitas Tangki 6000 ltr Water 000 liter. 1.5. Manual Transmission Keliling Administrasi Kependudukan Bersidik Jari 3000 cc.5.5 karan Jenis protecfire 3 kg 000 cc ampah/ Amroll Truck 8 M3 Jenis Bebek 110 . 1.ll ody p m ia. 2.125 cc.125 cc. modifikasi Ruang Foto.000 cc rtaraf Internasional bakaran 3000 Liter bakaran 4000 Liter bakara AYAXX JA 6000 Liter Darley Ex USA 750 GPM (2838 1/m) 10 bar. 100 cc 0 cc. Genset Silent 6600 VA.

Oval Orang 43 cm 3BVK 00 Rpm. 150 mm . 1/2 g g Standart chi chi . 6 Orang.100 mm nder polishing) Power Input 420 W plate Dia. Multi Purpose With Fine Adjusment ges Multi micrometer tor ce Plate C ml kar 1 LT Kuningan BC-350 R Ear Plug) Isi 100 00 ml ack) hi Uk.n Perlengkapan Mesin Perahu g Kap.4 MPa. 3/8 Uk. Air Tank capacity minimum 200 Liter HM 1810 HM 0810 w LS 1013 strik HP 1500 nding) Power Input 600W Disc Dia. 1 Arah strik 350 Watt 100 A hi 750 W an 350 Watt 100 A 4 HP. 5/16 Uk.5 KWh. Working Pressure 1.1. 1. 7 L 0/FT 10 ric motor 7.15 . 1/4 Uk.4Kg.

2 dang agang 450-38-2. Daya Maksimum 5 Watt.al 7 Inchi ar 3/4 s Dia.00-6 undflex Standart an Baja lentur bentuk standart bergigi halus rata x. 64 Kb non-volatile data Memory dengan sistem . Japan k 2" 100 m 1000 m ektronik T-510 (Include Tripod PFA-1) el ccuration 9" 2 display r r Monitoring System LCD display (4x20 Characters).

30 .130 dB.Polutan Standart Index Fluke 1623 Basic GEO y Refractometer) Model S / MII-E ge 0-1100 NTU (Auto Ranging) ccessoris Calibration Kit Set atan Timbang Timbang 0x70x36 mm 120x85 mm eter D Display With Bar Graphic er.1pH anjang 100 Meter. 2 PK meter 23 cm. Type ABC Powder mal ainer ion) 2 HP / PK ti Api s Aplikator) Ternak kapasitas 100 liter liter am u Ayam + Generator am meter 15 cm. LCR DMM Intelegent Function 180x72x32 mm Uk.5 Hp aran ylinder. Pakai Stang dan Roda anjang 100 Meter.0 pH. Putih dan Angka Merah ound Tester 0/380 V wan Engine (Honda) 5.Detection splay . Bahan Fiberglass dan Plastik Warna Hitam. Type ABC Powder Cylinder. auto range 0-14. 8 PK . Resolution : 0.

1/2HP dan 3/8HP ing manual. Kap.(cm)60x60x130. cutting automatic. 10-15 litre caos tube Otomatis 14 Ltr m3 ut Gendong dang 1500 Langewagon (18-27 Inci) 18 Inchi 15 inchi 220v nik ertas Copy Per Menit Copy Per Menit copy per menit.6 mm Manual 44 cm 60 cm 0 cm 24 Pintu 0x50x180 cm Atas Uk. A3 menit. 5 litre caos tube an 60 cm x 80 cm Tenaga Surya Kapasitas400-500 Kg/proses Tenaga Surya 20-30 Kg/Proses Kapasitas 10 Kg Menggunakan Pemanas Briket (Batubara) 3 para para pupuk kapasitas 50kg/jam anah Campur Tembakau) Diam 120 x170cm.75 mBahan Multi PlekVinising Duko Melamin .. 5 Kamar . 1. 1/4 PK rak. roll. sealing manual.5HP 1125watt stainless steel cylinder tube t=2mm. copy per menit. 3HP 2250watt stainless steel cylinder tube t=2mm.60-90kg/prs. A3 dua shelf/rak 36x182 cm 50x200 cm i 0. Dim. yak 700rpm.40x38cm Campur Tembakau) Diam 90x120cm. copy per menit. our 28 copy per our 45 copy per A3 Folio A3 menit. 1/4PK. panjang 6 m x tinggi 2. 80 x 41 x 82 Deret.

2x8x1. 60x90 cm 60 cm 50 cm 75 cm 90 cm x120 cm rtas rtas r Print Standard Laser Pointer ik ik cm x 240 cm ma r tector ekanan Tinggi Besar ekanan Tinggi Kecil .8 m Uk.A-730 x 1000 x 800 A-830 x 1300 x 990 sontal 6 laci A0 140x40x125 cm x360x1830 Uk.2 m Uk. 2x8x0. 2x 8x1.6 m 110x60x180 110 x 60 x 180 cm alsu TP ot an keliling Box 200cm X 100 cm n Uk.

45 L.90 x x x x L.45 L.45 L.90 P.45 x x x x T.t d Held) agement System Truk Dinas l TNI TNI x3 m 50cmX20cm mX60cm epala Dinas falink l k Dicukai ektrik es With Glass Door 1800x900x390 mm Kabid 0x5 cm cm 420 x 500cm t Duduk + Meja h x 200 cm ng size 180 x 200 cm bangku 20X30X30 cm dan Aksesoris nas ackground P.150)cm T.90 P.90 P.200)cm .180)cm T.120)cm T.

305 (10 L) mbersih udara 0.5 Kg h Two Pails Blue And Red 790x430x520 cm.200)cm 1 82 cm KW 18 . 36 L.220)cm P.359 KW 18 . Gantung nchi.90 x T.45 x T.08 18 .150)cm (P. Satu Volume Api olume Api 3 Kg Kg .90 x L.291 .90 x L.180)cm 2 (P.90 x T.45 x T. Complete Cleaning Set s di Pus Tu PK PK 0 PK PK PK K K nchi.08 h One Pails Yellow 540x440x470 cm.16.90 x L.90 x T. Duduk inchi x15x5 cm.90 x L. KW 18 .44 Small) 148x55x109 cm.240)cm (P.90 x L.90 x T. 36 L.90 x L.P.120)cm (P. KW 18 . KW 18 .

5x53x78 cm Volume Bowl: 20 liter EW n r stand ete Deck er GB UPS) 450VA 1U UPS) 650 VA UPS) 800 VA UPS) 1000VA UPS) 1000VA 1U with software UPS) 2200VA.20 Liter cil es um g in mensi: 40x25x42 cmVolume Bowl: 7 liter mensi: 38x42x75 cmVolume Bowl: 10 liter mensi: 41. sistem Maju Mundur lectric eed . 2U er Supply (UPS) UPS) 1000VA 1U with software Smart SUA1000RMi1U Rackmount 1000VA 1U with software UPS) 3000VA. 1U sa. 2U SUA3000RMi2U SMART-UPS RM 3000VA. 1U Rack Mount Series UPS) 1000VA/640W Rack Mountable Power Surge Protector and Battery Battery Backup UPS) 1000VA. 2U UPS) 3000VA. 1U VA. 2U VA. 1U 1000VA. 2U UPS) RM 1000VA.

na g3 g5 M Cool 50 watt 240 volt ter peed ta dan Wawali Uk. 2U ess FY 31016 k 14 Digit 65x72x75 cm UPS) 500 VA ousing ring Camera i nchi n 17 inch x60x75 cm Panjang Uk. Flat Shelf 1150mm 80 cm filter aerator Flat Shelf 740mm Flat Shelf 1U 500mm for Close Rack Flat Shelf 550mm Black Color er Shelf depth 360mm. Kecil m m 1850x950x435 mm. Besar ta dan Wawali Uk. 5 rak steel rack tinum besi inchi. 200x100x75 Dinas .

4 GHz 2 Quad 2 Duo o o. 2 Mb. 300 GB m er H. 2 Video Outputs GA IP Camera with PoE Connectivite Core Processor Core 2 Duo d Core 2. 1 Ghz PC 7®-M Processors.Rack x3650 7979BJA Camera Inputs.2 GHz e 2 Duo T 5750 20 GHz. 667 MHz e 2 Duo ge 0 rpm 0 rpm 0 rpm rpm 0 Gb 5400 Rpm A B 15k rpm 46. 1.146 GB +DVD 16 x x24x40 Int Dual Layer Black Box x48x (+/-) RW Dual Layer (DVR-A09XLA) B.66 Ghz o.ntor Dinas Pajak utar Palayanan Loket is s U inas UPS) 3000 VA .8 GB FRU 43X0825 S . 1 Meter . 1. PC3200 B 2 Mb (2x2GB) PC-2 667MHz 0 7979BJA (1GB x2)/sepasang 5300 (2GB x2 DIMMs) / sepasang e 2 Duo Hz Ghz/800 Mhz 6 Ghz/533 Mhz s FC.

45 cm. Rackmountable. OSD.8m PS/2) nci 16-Port LCD KVM w/Extra Local Console. 9 pin impact dot matrix. A4 Draft Print Speed 26 ppm/ 14 ppm nch 4x500GB disk drive.8m PS/2) 8U U With Heavy Duty Fan With Heavy Duty Fan e 12 Port without adapter 19 Rack 8U dept 450mm lti Point Base Station Unit & Antena Sektoral 120 lti Point Subcriber Unit & Antena directional Subcriber Unit & Antena directional lti Point Subcriber Unit lti Point Base Station Unit nt Backbound d test kit eripheral Handkey II . Built-In KVM Extender (Local). of Cables (2 X 1. 8 Server (PS/2) w/ Audio Support AT dan Serial. Incl. Multi Platform. high speed at 480 cps (Draft Mode) rint Resolution 5760 x 1440 dpi.8m USB) KVM. OSD. 1U (Cable Not Include) nsole (PS/2). 24 pins. 16 Server (PS/2). of cables (2x1. 16 Server (USB). 2 Port 10/100/1000 Ethernet. 2 expansion anaged 8 x 10/100 TX 100 FX (SC) 10/100 TX to 100 FX (SC-multimode) 8 port x 10 / 100 Mbps 16 port LCD KVM w/ extra local console incl. 16 Server (PS/2). Use KA-925 (Remote). single-mode ik (kabel listrik kabel) 00 mtr er a. of Cables (2 X 1. Multi-Platform OSD. 330 cps Matrix.8m PS/2) nsole (USB). Cable 2L-170P sule (USB). 250 network devices 2500 forticlient de ce Type : 50-800 ng Switch X (SC) (1 spare) outdoor armored 9u/125 9u 2m (1pcs spare) Single mode o SC 50/125um. /W OSD.8m PS/2) c 16-Port LCD KVM w/Extra Local Console. Incl. 3m el With 6 ST Complatible Adapters. Incl. PS/2 Console (Multi-Platform) USB dan PS/2 Server) nsole (PS/2). Incl. Incl. 1 .8m USB) ort LCD KVM wwith extra Local Console ated Console Drawer 15 TFT LCD + 8-Port PS/2 KVM Switch. tinggi maks 30 m CCTV) V) soles (PS/2). 8 Server (USB).8m PS/2) t 100TX Fast Ethernet. of Cables (2 X 1. of Cables (2 x 1. 5 . w/Firmware Upgrade .no or 200 dpi Matrix 136 columns. of Cables (2 x 1. Raid 0 . Incl. of Cables (@ X 1.

4 GHz Dual CPU Xeon 3.04 GHz Quad CPU torage ver 2 Channel ore TB with Ethernet Support et Camera najemen r Access multi Point e najemen Port PCLe HBAs m m eplate patch panels 24 port angle modular plate 45 angle 2 ports.. etc) r PUA-377/PUA-378/PUA-370 (Smart Card) to USB Single CPU.5 .6 Ghz Dual CPU Xeon 2. Point to Multi Point System 2. UK style w/ shuttered (86mm x 86) e 5 6 s with labels . Pressure sensitivvity 1.4 GHz System 600 dpi Tablet size 16.0 Ghz Single CPU Dual Core.024 koreksi ujian (LJK) koreksi ujian (LJK) D Projector (ducting. Report rate 200 pps.4 GHz Bridge Point to Multi Point System 2.01. 3. 1. Active area 6 x 11.6 GHz Dual CPU Xeon. Resolution 5. spiral.ey nt Type 1 dengan Instalasi gan Instalasi 0 Mbps + Power Supply + Reflector + surge supressor 0 Mbps + Power Supply + Reflector + surge supresso e Station Point to Multipoint Bridge 2.080 lpi. Accuracy .4 GHz. 2.

8m PS/2) er 1.11g.El 52 Port Switch 10/100/1000 Mbps 5500G .Switch 10/100 Mbps 550 . 6 Gbps IPSec VPN Troughput.El PWR 52 Port -ST FO Adapter Cords MM ST to SC 3 meters th Boot for Tight-Buffered and jacketed Fiber Termination sioning. gan (sling) at Kabag n Pendek n Tinggi n Sedang Dinas .8m ps/2) plate e M outdoor direct buried double jacket 9um/125 o Patch Panel Computer 19" 45U-900mm.Sl Port Switch 10/100 Mbps 550 .El 28 Port Switch 10/100 Mbps 550 .El PWR 28 Port Switch 10/100 Mbps 550 -Sl 52 Port Switch 10/100 Mbps 550 .5"x3" ort LCD w/ extra local console incl of cables (2x1. 1 Single-width front AMC slot. 1-Port WAN. black or silver color. As-Built Drawing ning G Wireless Broadband Router 802.8 FortiASIC Network Process -NP accelereted ports. FortiASIC CP for UTM acceleration. 2 USB ports. 16 Port LCD KVM w/ extra local console include of cables (2x1. 1 GB System memory.El 52 Port Switch 10/100 Mbps 550 . 4-Port 10/100 BaseT LAN.El PWR 52 Port Switch 10/100/1000 Mbps 5500G . Documentation.El 28 Port Switch 10/100/1000 Mbps 5500G .El PWR 28 Port Switch 10/100/1000 Mbps 5500G . 54 Mbps Connect Wireless 11g Access point 54 Mbps mode de fiber adapter panel loaded 6 ST adapters 5 connector LC Duplex Adapter SM 9u ule fit to Patch Panel Computer 19" 45U-1100mm 24 port modular patch panels with labels dle 8 Gbps firewall troughput. Backup DC connector (for future u Plus Housing Housing Including ch.

Nasal Speculum. ope Cardiology Stainless Steel Stethoscope Adult gy III tric a Automatic ngga dan Roda r/ Tensimeter Badan an Tinggi Medical + Pengukur Tinggi Badan Kg. 18 cm . Hartman Ear Hook. Manual ital 20 Kg. 20X digital zoom 6 Channel nnel 2 6180 on CPU xtention Cable ondensor MIC dan Braket HF omni 50 Ohm ccess point view near BTS t FXS dan 2 Port FXO 42 cm t With Timer e harness rol valve ng Ear Speculum Dewasa & Anak. 18 cm urus Uk. Ear Forceps Etc.onis gapixel. Digital engkok Uk.

e ories Genec Urology Accesories njal) 25 Cm V Lamp Room over pressure adult. infant Crank ectric ual en ) 25 cm hine Medium set (emergency) vice with ventilator and 2 vaporizers 4-6) er d Test mber Education . neonatal over pressure.

E Chart) 5 15KVA 0 20 KVA 0 10 KVA k m 5 cm ric infra oral camera. Huruf. 8 aham/ Seri Atas Kanan Bahan Stainless Steel an Bahan Stainless Steel Bahan Stainless Steel d isi 15 biji .d dengan Oksigen tank 53 MX 200 BS 341 Nr 3 Standard nual system) 2x10 Cylinder m3 al System) kap : 2x10 Cylinder Air (Duplex System) tion (duplex system) cal Gas Standard BS 5682 cal Gas Standard BS 5682 Air Medical Gas Standard BS 5682 edical Gas Standard BS 5682 Gas Standard BS 5683 Medical Gas Standard BS 5684 V) BS 5682 Standard untuk 2 gas Lengkap dengan Pressure Gauge untuk 3 gas Lengkap dengan Pressure Gauge untuk 4 gas Lengkap dengan Pressure Gauge difier std 891FM . Computer Pentium IV trik ak aham Dewasa Bahan Stainless Steel aham Terakhir mond Uk.15 LPM nasal canula 760 mmHg 5682 std 82 std ic 3 baris 9Angka. LCD.

2. Resp/Apnes NIBP.3x1.1 m. sendok. SP02.gle Air Jet (4 hole) gle Air Jet (2 hole) peed ector emen uk Bulan Sabit ad d Shelving SD pe ope k Anak/ Dewasa k. mp with emergency systems .7x2. ST Analysis. stainless steel. 4mm rrier sar il ystems kertacu. Printer e 4 jenazah. 7mm k. pulveiser ument Set Light Head System (ESU) CG Monitor G Monitor nitor ECG. 2 Temp. sealing macine.

t cm asic asic etric Iol t etage Instrument Set edullary Nailing Mini Implant Set tesi Set ment Set atment Workststion ecolog examination table ocusable Delivery Bed Halogen tomy adan bayi Set edang ectric mp r er 24 parameter r or Transport) eel with interpretive ock ) essor .

6 meter + 2 set wall outlet Oksigen dan vacuum la diameter 25mm la diameter 20mm la diameter 15mm e Ended n dua besar dua kecil 5 0 0 0 4 g tajam g tumpul hitan lurus s 25 cm Anak Ex lokal Stikpan plastik biru Dewasa Ex lokal Emael hijau Dewasa Ex lokal plastik biru uran 14 cm . LCD display. 50 analys result.6 r gan Tutup meter + 1 set wall outlet Oksigen dan vacuum .Beam r py my Movement 470-610nm. 27x12x32.

x360x1830 gan dacin tuk balita Buku Lembar Balik r Screen Pulsa Oximeter eoscope Bronchovideoscope Rhino-laringo Videoscope sive advance et Pump powder coating oot step Steel gu ) Graduate Berskala ng r & Ice Pack Freezer & Rak Penyangga . German si media kop Electric rat Wall ung nik Manual nik Automatic V Vis 0/ 5-50/ 10/ 100/ 500/ 1000 ml er 18 Parameter .

uric acid. stainless steel krit Water Sampler Water Sampler pler Type Vertical Alpha Bottle Mikro Liter l .o liter o liter kro liter mikro liter kro Liter (Respirometer) 500 Gram ikator Isi 10 ahan Kaca ahan Kaca 0 at stainless steel e pe 50i Camera DS-Fi1-U2 pe E200 Digital Kamera Glucose. colesterol ) Shaker ngkungan Deluxe 1.

150 mm er 10 cm skop ks Meter astic gent 1000 ml Centrifuge x am Balance 2610 gr red rit Skala HTC Kit Vario Set Up kro ro kro kro ro mikro yu 10 biji) i 12) 0 rgren) ssolved Solid) c .75 mm 16 .(single) B Ther aces m 5 12 .

s propaganda 0 ml y and TDS meter Model CON 110 eter Model TN 100 Potential (ORP) Meter Model pH 6 g engan busur . 30 cm wa raan Mikroskop preparat S meter Indonesia SD ngetahuan Sosial (IPS) p tika tika tika tika isi 17 isi 17 Jumbo isi 21 SD entuk Bangun gan Tutup 120x20 kasi Stainless Steel 14-16 Cm 6 Mm h 143 cm Gerhana) a a usia a Tanpa Kepala usia Kulit Manusia Ginjal Manusia usia Min n Karet + Bayi Kembang 0 biji .

7 M AT 501 HPA Set Basic Leicia GPR111 Basic GLS111 Plumbing Pole 2 m sic GPR 111 Basic GRT 144 Carrier GDF112 Tribrach Tripod i Ambient TC 705 AM 5 olife tl-20 gp vel at-g1 vel at-g3 vel at-g8 vel at-g7 pectrophotometer Flame Analysis System ur umidity SO2.7 M 7 x 3.SO2 Lamp nt 54 mm ( 25 Buah ) .7 M x 6.NO.CO in N2 10 Liter mbient Particulate Monitor nt 54 mm ( 25 Buah ) 360 9022003800 Xenon ./4 /8 8 x 3.7 M 5 x3.

0500 2.6 x 25 cm d 1 17.7 cm bahasa Indonesia (Bhs) Kelas 11 SMA 21 x 29.6 x 25 cm (Semua Program) Kelas 11 SMK 17.pectrophotometer AAS 6.0500 2500 an man German e pe pe 602382000A02 UV-Lamp O3 ype A (Untuk Daerah Pertokoan.6 x 25 cm ndonesia 3 Kelas 9 SMP 17.6 x 25 cm .6 x 25 cm naga Listrik Jilid 3 17.6 x 25 cm ndonesia 2 Kelas 8 SMP 17.6 x 25 cm bahasa Indonesia (Bhs) Kelas 12 SMA 21 x 29. dan Perkantoran) ype B (Untuk Daerah Pemukiman Padat Penduduk) ype C (Untuk Daerah Pemukiman Sedang Penduduk) ype D (Untuk Daerah Lahan Kosong) akaran akaran Jl Raya Kedung Asem akaran Jl Pucang Anom akaran Jl Kedung Sroko akaran Jl Kenjeran akaran Jl Pagesangan akaran n air limbah 10m3 s/d 20m3 elas 10 SMK 21 x 29.6 x 25 cm naga Listrik Jilid 1 17.6 x 25 cm ndonesia 1 Kelas 7 SMP 21 x 28 cm naman Jilid 3 17.6 x 25 cm asa Indonesia 1 Kelas 7 SMP 17.6 x 25 cm nsi) Kelas 12 SMK 17.6 x 25 cm (Semua Program) Kelas 12 SMK 17.6 x 25 cm asa Indonesia Kelas 7 SMP 17.6 x 25 cm ndonesia 1 Kelas 7 SMP 17.6 x 25 cm naga Listrik Jilid 2 17.0500 9. Perdagangan .7 cm (Semua Program) Kelas 10 SMK 17.7 cm nsi) Kelas 11 SMK 17.6 x 25 cm nsi) Kelas 13 SMK 17.

6 x 25 cm gunan jilid 2 17.6 x 25 cm Gizi Makanan Jilid 2 17.6 x 25 cm r Jilid 3 17.6 x 25 cm lid 2 17.6 x 25 cm roduksi Program Radio.6 x 25 cm n Tenaga Listrik Jilid 2 17.6 x 25 cm gunan Jilid 2 17.6 x 25 cm nikasi Jilid 3 17.Televisi.6 x 25 cm gunan Jilid 3 17.6 x 25 cm apal Baja Jilid 1 17.6 x 25 cm Gizi Makanan Jilid 1 17.6 x 25 cm ri Jilid 2 17.6 x 25 cm angunan Gedung Jilid 1 17.6 x 25 cm id 1 17.6 x 25 cm d 2 17.6 x 25 cm gunan jilid 1 17.6 x 25 cm Kapal Jilid 2 17.6 x 25 cm apal Baja Jilid 2 17. dan Film Jilid 1 17.6 x 25 cm n Pelat Jilid 3 17.6 x 25 cm Logam Jilid 1 17.6 x 25 cm in Industri Jilid 2 17.6 x 25 cm n Tenaga Listrik Jilid 3 17. dan Film Jilid 2 17.6 x 25 cm anaman dan Produksi Benih jilid 2 17.6 x 25 cm 17.6 x 25 cm ri Jilid 1 17.6 x 25 cm ri Jilid 3 17.6 x 25 cm n Pelat Jilid 1 17.6 x 25 cm in Industri Jilid 3 17.6 x 25 cm ustri Jilid 2 17.6 x 25 cm ri Jilid 1 17.6 x 25 cm ustri Jilid 1 17.6 x 25 cm nikasi Jilid 2 17.6 x 25 cm nikasi Jilid 1 17.6 x 25 cm angunan Gedung Jilid 2 17.6 x 25 cm in Industri Jilid 1 17.6 x 25 cm ri Jilid 3 17.6 x 25 cm ri Jilid 2 17.gunan Jilid 1 17.6 x 25 cm .6 x 25 cm r Jilid 2 17.6 x 25 cm n dan Perbaikan Sistem Elektronika Jilid 2 17.6 x 25 cm ustri Jilid 3 17.6 x 25 cm id 2 17.6 x 25 cm Logam Jilid 3 17.6 x 25 cm n Pelat Jilid 2 17.6 x 25 cm anaman dan Produksi Benih jilid 1 17.6 x 25 cm r Jilid 1 17.6 x 25 cm ndustri Grafika Jilid 2 17.6 x 25 cm 17.6 x 25 cm Kapal Jilid 1 17.Televisi.6 x 25 cm ndustri Grafika Jilid 1 17.6 x 25 cm Benang dan Pembuatan Kain Jilid 1 17.6 x 25 cm n dan Perbaikan Sistem Elektronika Jilid 3 17.6 x 25 cm Benang dan Pembuatan Kain Jilid 2 17.6 x 25 cm roduksi Program Radio.6 x 25 cm ndustri Grafika Jilid 3 17.6 x 25 cm n Tenaga Listrik Jilid 1 17.6 x 25 cm Gizi Makanan Jilid 3 17.6 x 25 cm n dan Perbaikan Sistem Elektronika Jilid 1 17.6 x 25 cm Logam Jilid 2 17.6 x 25 cm 17.6 x 25 cm d 3 17.6 x 25 cm lid 1 17.

6 x 25 cm gi Jilid 2 17.6 x 25 cm .6 x 25 cm d 2 17.6 x 25 cm osial (IPS) Jilid 1 17.6 x 25 cm naga Listrik Jilid 2 17.6 x 25 cm 17.6 x 25 cm osial (IPS) Jilid 2 17.6 x 25 cm asi Jilid 3 17.6 x 25 cm emetaan Jilid 3 17.6 x 25 cm an dan Pencapan Jilid 2 17.6 x 25 cm 1 17.6 x 25 cm 6 x 25 cm 6 x 25 cm 6 x 25 cm 7.6 x 25 cm 7.6 x 25 cm 17.6 x 25 cm ansi dan Pelaporan Keuangan Jilid 2 17.6 x 25 cm x 25 cm x 25 cm .6 x 25 cm x 25 cm 17.6 x 25 cm asi Jilid 1 17.6 x 25 cm ngkap Ikan Jilid 1 17.6 x 25 cm 1 17.6 x 25 cm nis dan Manajemen Jilid 3 17.6 x 25 cm d 3 17.6 x 25 cm 17.6 x 25 cm 6 x 25 cm 6 x 25 cm nis dan Manajemen Jilid 1 17.6 x 25 cm ansi dan Pelaporan Keuangan Jilid 3 17.6 x 25 cm naga Listrik Jilid 3 17.6 x 25 cm nologi Jilid 2 17.6 x 25 cm naga Listrik Jilid 1 17.6 x 25 cm nologi Jilid 1 17.gunan jilid 3 17.6 x 25 cm 7.6 x 25 cm gi Jilid 1 17.6 x 25 cm emetaan Jilid 2 17.6 x 25 cm 17.6 x 25 cm gi Jilid 3 17.6 x 25 cm nis dan Manajemen Jilid 2 17.6 x 25 cm lam 17.6 x 25 cm asi Jilid 2 17.6 x 25 cm an dan Pencapan Jilid 3 17.6 x 25 cm ngkap Ikan Jilid 2 17.6 x 25 cm ta Jilid 1 17.6 x 25 cm 17.6 x 25 cm .6 x 25 cm ngkap Ikan Jilid 3 17.6 x 25 cm id 1 17.6 x 25 cm ansi dan Pelaporan Keuangan Jilid 1 17.6 x 25 cm 25 cm 25 cm d 1 17.6 x 25 cm 2 17.6 x 25 cm ta Jilid 2 17.6 x 25 cm 2 17.6 x 25 cm an dan Pencapan Jilid 1 17.6 x 25 cm emetaan Jilid 1 17.6 x 25 cm id 2 17.

6 x 25 cm 17.6 x 25 cm embuatku Cerdas Kelas 5 SD 17.6 x 25 cm onesia jilid 2 Kelas 2 SD 17.x 25 cm 7.6 x 25 cm Pengetahuan Alam Kelas 6 SD 17.6 x 25 cm d 2 17.6 x 25 cm elas 5 SD 17.6 x 25 cm Pengetahuan Alam Kelas 3 SD 17.6 x 25 cm elas 8 SMP 21 x 28 cm .6 x 25 cm 6 x 25 cm 6 x 25 cm 6 x 25 cm m Kerja dan Ergonomi Industri Jilid 1 17.6 x 25 cm embuatku Cerdas Kelas 6 SD 17.6 x 25 cm 6 x 25 cm 6 x 25 cm x 25 cm x 25 cm x 25 cm 7.6 x 25 cm m Kerja dan Ergonomi Industri Jilid 2 17.6 x 25 cm onesia Kelas 7 SMP 17.6 x 25 cm n Tata Udara Jilid 2 17.6 x 25 cm elas 3 SD 17.6 x 25 cm 17.6 x 25 cm Pengetahuan Alam Kelas 4 SD 17.6 x 25 cm ahasa Kebangganku 17.6 x 25 cm SD 21 x 28 cm SD 21 x 28 cm Pengetahuan Alam Kelas 1 SD 17.6 x 25 cm Pengetahuan Alam Kelas 5 SD 17.6 x 25 cm 17.6 x 25 cm Pengetahuan Alam Kelas 2 SD 17.6 x 25 cm t Lunak Jilid 3 17.6 x 25 cm ik Jilid 2 17.6 x 25 cm 17.6 x 25 cm Matematika Kelas 6 SD 17.6 x 25 cm 17.6 x 25 cm 7.6 x 25 cm ahan/Produk Pangan Jilid 1 17.6 x 25 cm d 1 17.6 x 25 cm x 25 cm x 25 cm x 25 cm 17.6 x 25 cm n Tata Udara Jilid 1 17.6 x 25 cm 17.6 x 25 cm ahan/Produk Pangan Jilid 2 17.6 x 25 cm ahasa Kebangganku 17.6 x 25 cm t Lunak Jilid 1 17.6 x 25 cm Indonesia Kelas 2 SD 21 x 29.6 x 25 cm ahasa Kebangganku 17.6 x 25 cm t Lunak Jilid 2 17.7 cm embuatku Cerdas Kelas 3 SD 17.6 x 25 cm 5 SD 17.7 cm Indonesia Kelas 3 SD 21 x 29.6 x 25 cm Indonesia Kelas 1 SD 17.6 x 25 cm ik Jilid 3 17.6 x 25 cm ik Jilid 1 17.6 x 25 cm 7.6 x 25 cm embuatku Cerdas Kelas 4 SD 17.

6 x 25 cm matika Kelas 8 SMP 21 x 29.elas 9 SMP 21 x 28 cm SMP 17.7 cm bahasa Indonesia IPA/S Kelas 11 SMA 21 x 29.7 cm bahasa Indonesia Kelas 10 SMA 21 x 29.7 cm ng Kurikulum Populer Anak ta Pelajaran a Indonesia nggris onesia U Ukuran Besar Ukuran Sedang undang-undangan Ukuran Besar undang-undangan Ukuran Biasa undang-undangan Ukuran Sedang MTBS 004 gawasan 07 Perjalanan Dinas gan / Perjalanan Dinas I 21 aporan Keuangan n Modal an Orang g undangan-undangan Kecil undang-undangan Besar undang-undangan Sedang Ukuran Besar afat ta Pelajaran SD an uan Sosial Per Mata Pelajaran SD .7 cm matika Kelas 9 SMP 21 x 29.7 cm Bahasa) Kelas 12 SMA 21 x 29.7 cm Berbahasa Indonesia Kelas 12 SMK 21 x 29.7 cm bahasa Indonesia IPA/S Kelas 12 SMA 21 x 29.

6 x 25 cm d 1 17.6 x 25 cm naman Jilid 1 17.6 x 25 cm nguru + Bagan ng .6 x 25 cm k Pengukuran Jilid 2 17.6 x 25 cm 17.daya u Pengetahuan Sosial D asar sa SD u Bahasa ka 3 Kelas IX/ KBK 2004 mi Matematika 2 Kelas VIII senian Tangkas Berolah Raga 6 Kelas 6 Mata Pelajaran g Geografi SD rafi SD miku IPS 1 Kelas 3.6 x 25 cm mbut Jilid 3 17.6 x 25 cm k Pengukuran Jilid 1 17.6 x 25 cm it Jilid 1 17.6 x 25 cm k Pengukuran Jilid 3 17.6 x 25 cm mbut Jilid 2 17.6 x 25 cm f Jilid 3 17.6 x 25 cm mbut Jilid 1 17.6 x 25 cm an jilid 3 17.6 x 25 cm Tenaga Listrik Jilid 1 17.6 x 25 cm it Jilid 2 17.6 x 25 cm d 2 17.6 x 25 cm f Jilid 1 17.6 x 25 cm d 3 17.6 x 25 cm naman Jilid 2 17.6 x 25 cm lid 2 17.6 x 25 cm uminansia Jilid 3 17.6 x 25 cm Tenaga Listrik Jilid 3 17.6 x 25 cm it Jilid 3 17. Kurikulum 1994 uminansia Jilid 1 17.6 x 25 cm f Jilid 2 17.6 x 25 cm Tenaga Listrik Jilid 2 17.6 x 25 cm an jilid 1 17.6 x 25 cm lid 1 17.6 x 25 cm an jilid 2 17.6 x 25 cm uminansia Jilid 2 17.

550 r Super (Lengkap) Standar (Lengkap) 2 Kg Lingkaran 69 cm wondo Master m ar r lat) e minium Bahan Aluminium Diameter 32 mm. Panjang 24 cm Berat 60 gr Warna Putih n Isi 4 .

35 kg.Buah pat Tinggi eter na an tina Umur 8 . ntan Umur 12 . ntan Umur 12 .18 Bulan mbang 2-3 Minggu Umur 1 Bulan Umur 2-4 Bulan k duk duk 1.8 m na an tina Umur 8 .18 Bln.35 kg. Berat 25 . Berat 35 .5 m x 0. Berat 25 .45 kg k Umur 2 Bulan ur 2 Bulan gris Induk gris Anak Umur 2 Bulan Umur 2 Bulan ) Induk ) Anak .12 Bln.18 Bln.45 kg k Umur 2 Bulan ur 2 Bulan gris Induk gris Anak Umur 2 Bulan Umur 2 Bulan ) Induk ) Anak r 12 .12 Bln. Berat 35 .

18 Bulan mbang 2-3 Minggu Umur 1 Bulan Umur 2-4 Bulan k duk duk 1.8 m ≥ 60 cm h T.20 m lepis Exaltata T = 0.1.5 m 0cm = 0.50 m Komunis Porst) m T= 25-30 cm k / Vinca tha SP T = 0.15 m SP T = 0.20 m bunga merah T ≥ 60 cm bunga pink T ≥ 60 cm 50 cm ≥ 40 Cm m m 40 cm m ia T ≥ 70 cm 0 cm Btng ng 3 m Btng Keras eras T ≥ 1.00 m India T.5 m T = 1 .50 m ar T = 1. ≥ 2.5 m x 0.5 m T ≥ 1. ≥ 40 cm ≥ 20 cm Colorata T = 0.r 12 .5 m 0 cm m 0 cm asa T ≥ 40 cm T ≥ 40 cm .

50 m a SP T = 2. ≥ 40 cm ink/Putih T.10 m . Putih.15 m a T > 30 cm ≥ 40 cm m m = 0.20 m gi 25-30 cm okulasi cm emon L) Morinda Atripolia L) us Hibridicus Hart T = 0.00 m 00 cm 0 .10 m on Intermedius T = 0. Kuning ogon SP T = 0. ≥ 40 cm 0 cm a Hask) cm Umur 6 Bulan > 30 cm a SP T = 1.100 cm distra) war m .5 m 3m T ≥ 40 cm 40 cm 40 cm 1m a Pink/Kuning T ≥ 50 cm nga Pink/Orange T ≥ 25cm m ng ge ≥ 50 cm uang Bunga Pink.00 m a SP T = 1.10 m echocarpus Burahol) pus Champeden Spreng) m nia Argyroneura T = 0..

00 m Elengi T = 1.00 m Kucing T ≥ 50 Cm Cm ≥ 40 Cm ≥ 30 cm cm okal ≥ 1.m umur 5 bln T > 30 cm 50 m nthus Ninuri T = 20 cm rak a SP T = 0.50 m eatus T = 0.50 m Rosea Linn T = 0.50 m 0.00 m aringan r Windows 25 User e Server 2003 1 Processor s 2003 Server Standart rver 2008 Edition Linux AS Standard Editions andard Edition Processor License andard Edition Named User License .50 m Discolor T = 0.5 m 0 m umur 1 thn Elengi T = 1.15 m Discolor T = 1.00 m k/Samanea Saman T = 1.50 m epens T = 0.50 m 0.50 m SP T = 0.50 m ea Batatas) ngulata T = 0.50 m Elengi T = 2.50 m T = 0.50 m odendron SP T = 0.50 m 25 cm lobata T = 0.

16x15 ( Ikawi ) oarding alan dengan Thermoplastic Tebal. 60 cm Lengkap Dia. tinggi 9 m ang 2. 1250x1000-1000 K 350 nyebrang Jalan Lengkap etunjuk Jalan Uk. 90 cm dari Plat Aluminum 2 mm awan Kecelakaan ari Plat Aluminium Lengkap tib Lalu Lintas nyebrang Jalan Lengkap 1. 2 mm im. 200x300 cm lengkap Dia. 70 cm Lengkap Dia.5 m dan Angkur Dia 1 Inch panjang 60 cm . tinggi 9 m 2.andard Edition One Processor License andard Edition One Named User License terprise Edition Processor License terprise Edition Named User License sters Processor License sters Named User License or License User License nse icense or License User License cense License Processor License Named User License essor License ed User License cessor License med User License gement Pack Processor License gement Pack Named User License sor License User License nt Pack Processor License nt Pack Named User License Suite ce Edition essor License ed User License emed User License ngamatan (Surveillance) Sertifikasi an pengamatan) : Kaca. Bening. tinggi 9 m oratif Cabang 2 + logo agonal 5 Meter Bentang 3. 800x600-1000 K 350 Dim. tinggi 9 m ang 1.

5M Single Hot Dipped Galvanized + Flenders ggi 8M Single Hot Dipped Galvanized + Flenders ggi 7M Single Hot Dipped Galvanized + Flenders onal PS 150 W ercury 125 W 50 W MDL MH W MDL Lux-Ind MH W MDL MH ma HPS 150 W ma HPS 250 W ma HPS 400 W 0W 50 W HPS 150 W HPS 250 W en.ggi 9M Double Hot Dipped Galvanized Flenders ggi 9M Single Hot Dipped Galvanized Flenders ggi 8. HPS 250 W 50 Watt ex GE P .

01 5.000.2.01.01 5.1.01.2.01.250.01 Orang Produk Hukum 500.01.1.000 200.1.01.01 5.2.01.01 5.000 20.2.01.01.2.01 5.01 5.1.000 1.1.01.000 500.01.000 150.01.2.000 950.000 200.01 5.1.1.1.01 5.2.2.1.1.000 1.01.1.01.000 700.2.01.000 800.01.1.01 5.01.2.000 1.01 5.2.01.000 1.1.01.01 5.1.2.1.2.000 750.000 50.000 200.01 5.1.2.2.000 125.01 5.1.2.01.01 5.500.2.000 1.01 5.01.000 75.2.000 50.1.2.000 250.01.000 200.1.000 5.01.000 5.2.1.01 5.01 5.2.000 25.000 600.01.000.01 5.1.1.01.2.2.000 5.2.01.000 5.01.01.01 Orang Produk Hukum 300.000 350.1.2.01 5.01.1.01.000 1.000 350.01 5.2.000 30.2.1.2.2.2.2.000 1.01 5.01.01.01 5.01.2.01 5.000 350.2.250.01.1.01 5.01.000 1.01 5.01 Orang Produk Hukum 450.250.01.1.000 1.000.01.01.1.100.01.1.000 5.1.1.01 5.1.2.01 5.2.01.01 5.000 900.01.000 60.1.2.2.01.000 175.000 50.01.1.08 5.2.01 5.1.2.01.500.2.01 5.000 1.01.01 5.000 30.000 Rekening 5.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.01 5.2.1.2.1.Satuan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Bulan Orang Bulan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/hari orang/hari orang/mapel orang/mapel orang/mapel Mapel Mapel Mapel Lembar Lembar orang/hari orang/hari orang/hari Orang/kegiatan Orang/kegiatan Orang Bulan Orang Bulan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Harga 50.01.01 Orang/kasus 600.000 200.01.000 500.1.1.01 5.01 5.1.01 Orang Produk Hukum 400.01 5.1.01 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 01 02 01 01 01 01 01 03 06 06 06 12 12 12 14 14 16 20 20 20 20 21 01 03 01 05 14 15 18 05 01 02 03 01 02 03 01 02 01 04 06 09 11 01 .01 5.01 5.02.1.2.000 5.01 5.000 15.1.2.01 5.000 750.01 Orang Produk Hukum 350.1.01 5.1.2.1.000 50.1.2.1.000 350.01.1.2.250.01 5.2.1.000 500 250 30.2.01 5.01.1.01 5.000 500.1.1.01.000 850.01.01.1.01.01 5.1.2.01 5.1.

1.000 550.1.02.000 Bulan Bulan Bulan Bulan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Kegiatan Kegiatan Bulan Kegiatan Kegiatan Perkara Kasus Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket 5.000 200.000 200.000 525.01.2.2.01.2.1.000 600.2.02 5.1.2.01.2.1.2.01 5.01.000 5.01.02.2.1.2.01.2.01 5.01 5.2.01.2.000 350.01.03 5.000 600.000 1.01/5.Orang/kasus Orang/kasus Orang/kasus Orang/kasus Orang/kasus Orang/kasus Orang/kasus Orang/kasus Orang/kasus Orang/kasus Orang/kasus Orang/kasus Orang/kasus Orang/kasus Orang Perkara Orang Perkara Orang Perkara Orang Perkara Orang Kasus Orang Kasus Orang Kasus Orang Kasus Orang Bulan 575.000 500.1.2.000 2.2.01.01/5.01.2.02 5.02.000 750.2.01/5.01 5.01 5.1.1.01 5.14/ 5.000 5.2.2.1.2.1.2.03 Orang Bulan 1.000 200.01 5.02.1.2.2.02 5.03 5.000 200.03 Orang Bulan 200.000 350.01/5.01.000 300.1.02 5.02.03 5.03 5.02.2.000.000 500.01.2.01.1.2.2.01.03 5.1.2.2.01.01.02 5.000.2.02.2.2.000 175.000 3.01.01.01.03.01.01/5.2.2.02 5.01/5.01.02.01/5.1.02.01.2.2.1.000 400.02.01.01/5.01 5.1.2.1.1.01.01 5.2.500.2.01.1.01/5.1.1.03 5.1.2.1.01.1.01.1.1.03 5.000 150.01 5.2.2.2.1.01/5.01.2.02 5.000 350.2.01/5.02.03 5.01.2.03 5.1.01.000 575.000 350.01 5.01.2.1.2.02.000 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 600.1.2.1.250.1.1.03 5.1.01/5.03 5.000 250.000 250.01 5.000 450.500.000 250.2.000 500.000 150.01/5.01.1.01.02.01.01/5.2.2.2.1.2.02.1.1.01/5.01.02 5.01 5.01/5.01 5.2.1.000 300.1.1.000 500.000 575.2.2.01 5.01.02 5.2.1.03 5.01.03 5.1.1.2.2.03 5.01.01/5.1.1.000 500.1.01 5.000 300.1.000 500.2.01.000 525.03 5.2.01.2.01/5.1.01.02.1.000 350.01.000 300.03 5.02.02.2.01.000 1.01.2.02 5.01.03 5.1.1.01 5.1.2.000 175.01 5.01/5.2.1.01/5.1.01/5.02.01.01/5.2.01.000 1.1.000 250.2.01 5.01.2.1.01.2.000 4.01 5.02.01/5.2.01/5.01/5.1.1.03 5.1.02.01/5.01.000 300.1.2.01.000 550.500.01.03/5.1.1.02.02.1.03 5.02 .01 5.01.03 5.2.1.1.1.2.2.01.2.2.01.01.01.2.000 175.1.01.000 400.01 5.2.1.1.02.01.03 5.500.01.01.2.2.1.02.01.1.03 5.03 5.1.2.000 550.03 5.1.000 300.000 400.1.2.000 525.1.01.01/5.2.1.000 450.000 400.2.03 5.1.1.000 500.2.2.1.000 300.1.1.2.1.02.1.1.1.1.2.03/5.000 500.2.02.2.

03 5.2.000 100.02 5.1.2.01.01.000 1.01.02 5.000 500.2.01.1.000 250.000 1.000.1.01.03 5.1.000 100.02 5.000 350.02 5.01.1.000 5.01.02 5.2.1.01.000 450.1.1.02/5.01.1.2.2.000 600.2.02/5.02 5.1.02 5.2.2.000 400.01.01.000 500.1.1.01.2.01.02.01.2.1.02 5.000 450.000 1.1.1.02 5.01.1.01.01.03 5.1.000 450.000 1.000 500.000 150.000 150.1.000 40.2.2.000 35.2.000 900.01.03 5.2.02 5.1.1.01.1.2.1.1.000 1.01.2.01.300.02 5.2.03 5.000 300.000 1.01.000 1.1.2.000 200.01.02 5.000 2.000 250.02 5.02 5.2.2.1.01.2.2.2.02 5.03 5.01.01.2.03 .03 5.01.1.02 5.1.2.02 5.2.1.2.1.02 5.000 150.000 250.2.000 1.01.01.02 5.02 5.2.000 2.2.2.02 5.1.2.2.2.000 800.000 300.1.1.02 5.01.1.03 5.2.1.02 5.02 5.500.2.1.01.1.2.2.02 5.02 5.01.2.2.1.01.1.2.02 5.01.400.1.2.1.2.000 400.01.02 5.01.000 400.02 5.1.1.03 5.02 5.1.2.02 5.01.1.000.03 5.000 200.1.02 5.200.2.02 5.1.01.2.01.03 5.2.2.1.02 5.01.01.800.2.01.01.000 50.01.01.02 5.500.1.1.01.2.2.000 200.01.01.000 350.000 50.2.1.02 5.01.1.02.01.02 5.1.000 300.2.1.000 1.250.2.01.1.01.000 450.01.02 5.Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Per Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Jam Orang Kegiatan Orang Hari Supervisor Orang Hari Orang Orang Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan 500.000 350.1.000 250.000 150.1.2.1.02 5.1.000 1.01.02 5.2.03 5.01.000 600.000 300.2.01.000.1.000 35.000 600.2.000 250.1.2.1.000 700.000 500.02 5.02 5.01.1.03 5.03 5.01.02 5.000 300.2.2.02 5.02.1.01.000 400.03 5.02/5.2.01.000 450.000 25.2.02 5.01.000 450.1.01.250.1.000 450.03 5.500.2.

1.2.1.1.000 2.500.2.03 5.01.000 500.000.2.1.01.03 5.1.01.500.01.01.2.000 450.1.000 200.1.000 4.1.2.03 5.03 5.03 5.1.000 25.000 350.1.01.1.000 450.1.03 5.2.03 5.01.03/5.2.1.01.000 50.1.000 800.03 5.2.01.01.000 250.03 5.000 700.1.2.01.2.01.01.1.000 5.1.000 500.03 5.01.03 5.1.03 5.03 5.03 5.2.1.01.2.2.1.1.1.000 4.000 550.000 3.01.1.03 5.03/5.03 5.000.000 150.03 5.2.03 5.Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Kegiatan Orang Modul Orang Kegiatan orang kegiatan Orang Bulan Orang Kegiatan Materi Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Bulan Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Lembar Lembar Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Bulan Orang Kejadian Orang Hari Orang Hari Orang Kejadian Orang Hari Orang Hari 30.03 5.01.1.03 5.2.03 5.03 5.2.000 50.000 600.03 5.000 1.2.000 400.03 5.2.1.03 5.01.03/5.01.2.01.1.250.03 5.1.1.000 300.01.000 250.01.1.2.03 5.1.03 5.2.2.03 5.03 5.03 5.01.01.01.01.1.01.1.1.1.03 5.2.1.01.1.01.000.000 50.1.000 500.1.1.03 5.2.000 150.01.03 5.01.000 30.1.2.02.03 5.000 500.000 500.000 300.03 5.2.000 350.01.1.000 50.000 700.2.1.01.01.02.000 250.000 175.2.01.03 5.01.03 5.2.2.1.03 5.1.000 300.2.1.2.01.2.1.01.000 400.000 300.000 4.1.01.000 500.2.1.02.01.01.000 400.1.000 100.2.000 500.03 5.2.2.03 5.2.03 5.03 5.2.03 5.01.01.000 250.1.03 .01.2.1.1.1.1.2.1.2.03 5.1.000 500 600.2.03 5.03 5.000 3.2.000 200.000 50.03 5.000 400.01.000 2.2.2.000 400.01.1.000 650.000 600.000.2.2.1.2.1.000 150.01.1.000 200.2.01.2.1.01.03 5.02.1.03/5.01.2.2.03/5.1.01.01.750.000.01.2.2.2.03/5.1.2.2.2.000 3.01.01.03 5.2.03 5.03 5.01.02.2.03 5.03 5.2.03 5.01.2.2.000 200.03 5.2.2.03 5.1.03/5.03 5.02.2.2.2.01.01.01.03 5.02.000 300.03 5.03 5.1.1.000 600.01.000 2.01.1.1.

2.2.000 5.02.000 30.000 5.03/5.000 250.01.02.000 5.1.2.02.01.2.03/5.2.03 5.000 30.1.1.2.1.000 1.1.1.1.2.2.000 50.2.000 150.000 100.2.03/5.03/5.03 5.1.1.1.02.000 40.2.2.2.03.000 40.03 5.03 5.01.1.02.2.1.1.02.1.03/5.000 100.000 150.04 Orang Orang Orang Orang Orang 50.19.2.03 5.2.03 5.2.01.000 400.2.1.000 100.2.19.2.02.2.02.1.03/5.1.01.03/5.02.01.1.01.03/5.03/5.1.1.1.000 300.2.2.03/5.000 75.02.000 100.02.2.2.000 30.1.1.01.000 75.02.03/5.02.02.01.1.03 5.1.000 150.04 Orang Hari 50.1.02.01.03 5.1.000 5.1.2.03/5.000 50.01 5.02.01.19.02.1.02.01.2.2.1.01.03/5.2.2.03/5.03/5.2.1.1.2.2.2.2.2.01 Orang Hari 75.2.1.2.1.2.2.01.03/5.01.03 5.2.2.03 5.2.02.2.000 100.03/5.01.2.03/5.2.2.03/5.2.000 5.03 5.1.01 5.1.03/5.03 5.2.2.03/5.03 5.03/5.03 5.2.1.01.01.2.2.1.000 175.03 5.02.01.02.000 500 100.2.1.02.2.000 30.02.03 5.03/5.1.03 5.1.Orang Hari Orang Bulan Orang Hari Orang Bulan Orang Hari Orang Hari Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Kegiatan Orang Jam Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Kegiatan Orang Hari Orang Modul Lembar Orang Jam Orang Kegiatan Orang Bulan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Bulan Orang Kegiatan Orang Bulan Orang hari Orang Jam Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kali 30.01.1.03 5.01/ 5.2.1.1.000 100.03 5.2.1.1.01 Jam Jam Jam Jam .01.1.000 5.000 200.1.03 5.01.1.03 5.03/5.03 5.02.02.01.1.03 5.000 25.03/5.1.02.01.03 5.2.2.2.02/5.000 1.2.2.01.2.2.2.1.01.2.2.02.1.03/5.03/5.01.2.2.2.2.02.19.03/5.02.03/5.1.2.01.03/5.1.2.2.1.2.01.2.1.2.1.02.01.1.1.1.02.02.2.03 5.01.1.1.02.03/5.2.2.1.03/5.2.1.000 50.01.2.1.03/5.2.2.03/5.03/5.03/5.01.03 5.2.02.03/5.01.2.000 50.1.2.02.1.03/5.2.000 100.03 5.2.03/5.000 5.03/5.03/5.2.000 150.02.000 100.19.1.01.03/5.2.2.1.01.2.03 5.2.000 300.02.2.03 5.1.01.2.02.03 5.2.000 400.2.000 5.1.1.2.14 orang Hari 100.01.02.03/5.2.1.2.000 30.02.01.000 150.2.1.03 5.1.2.19.000 50.03 5.03/5.01.2.2.01.1.03 Orang Hari 200.2.1.1.01.2.03/5.2.1.2.1.02.1.1.2.02.01.2.03/5.2.02.02.000 35.01.2.02.03/5.2.03/5.000 500.1.1.03/5.2.14 5.03/5.1.1.03/5.1.03/5.01.03/5.000 30.02.03 5.03 5.02.03 5.1.000 100.000 100.02.1.1.01.2.1.2.01.1.2.2.1.01/ 5.02.2.03 5.02.1.03.02.03 5.03/5.14 Orang Hari 30.03/5.19.02.1.1.03 5.1.03/5.000 100.03 5.01 Orang Hari 50.01.000 150.03/5.2.2.02.02.2.1.03 5.000.01.01.1.19.1.03.03 5.2.1.03/5.01 5.1.02.1.03 5.2.1.02/5.000.2.2.

02.1.023 60.1.2.667 33.005 47.02 5.350 1.092.2.962 40.552 54.02.02 5.02 5.02.1.2.376 56.02 5.2.1.02 5.02 5.081 49.786 42.1.1.904 50.2.2.2.02 5.1.1.02 5.000 1.2.2.02 5.1.02 5.2.181 59.257 47.02 5.1.850 31.2.01 5.886 51.1.1.609 44.1.02.02.199 58.1.1.02.02 5.02 5.181 59.02 5.02.02.728 52.2.2.2.02 5.2.02 5.02 5.1.376 56.1.1.063 49.02 5.02.2.02.2.02 5.02 5.02 5.2.02 5.02 5.199 58.2.2.1.02.02 5.1.02 5.650 1.2.1.376 56.2.02 5.Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Jam Jam Kasus Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari 700.1.02.000 1.1.500 1.02.02.1.02 5.02.552 55.2.358 57.02 5.02.02.1.314 37.1.1.02.02.02 5.02 5.02.1.1.02 5.1.2.2.534 55.1.1.433 45.02 5.1.02 5.02 5.02 5.02.2.02.140.02 5.2.02 5.1.02 5.02.358 57.2.1.092.2.2.138 38.02 .250 1.2.02.02.02.150 1.1.2.02.02 5.02 5.239 48.534 55.063 49.2.500 1.02.081 49.02 5.1.01 5.02.124.2.02 5.1.1.2.02 5.2.02.02.2.2.02 5.1.1.02 5.02.02.976 48.847 5.02.02.1.2.2.2.02 5.2.1.2.591 44.108.2.886 51.023 60.2.2.076.1.02.02 5.710 53.02.1.2.155.02.02.02.02.02.02 5.02 5.02.2.02.100.415 46.02.400 1.02 5.1.728 54.02 5.02 5.199 58.1.02.02.2.005 60.02 5.1.2.904 53.2.2.181 43.02 5.1.100 1.132.2.1.01 5.02.2.02 5.02.1.02 5.000 600.2.2.02.02.1.116.02.239 48.200.02.1.02.904 50.02.2.2.2.2.02.02 5.02 5.02.1.2.02.1.1.358 57.1.1.02.153 45.02.2.1.1.1.02.02.000 1.1.491 35.081 49.

045.000 100.000 1.1.1.000.02.03 5.000 500.2.2.2.1.2.03 5.2.2.02.1.03 5.1.000.1.2.1.500 4.2.000 1.03 5.02.02.2.02.2.1.000 100.000 300.1.000 973.1.03 5.02 5.000 30.1.000 200.2.2.02.02.Orang Hari Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Kegiatan Orang Hari Orang Hari Orang/kegiatan Orang/kegiatan orang/hari orang/hari orang/mapel Orang/mapel Orang/mapel Mapel Mapel Mapel Lembar Lembar orang/hari orang/hari orang/hari Orang/kegiatan orang/kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan soal orang Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Bulan Orang Hari Orang Bulan Orang Lokasi Orang Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Datang Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Kegiatan Orang Bulan Orang Bulan 61.1.03 5.03 5.1.1.594 4.000 55.000 50.02 5.000 1.1.2.2.03 5.02.02.02.02 5.02.000 50.000 100.1.2.03 5.2.2.2.500.2.02.2.02.02.02.1.1.000 50.250 1.2.1.000 5.02.2.1.1.1.021.02.000 1.2.500 997.03 5.1.2.03 5.000 200.02.03 5.03 5.1.000 60.02.02.1.02.2.2.03 5.000 5.000 55.2.000.000 50.02.2.02.02.02.000 5.000 750.1.2.03 5.1.03 5.03 5.03 5.2.02.03 5.03 5.02 5.03 5.03 5.2.1.000 150.000.03 5.2.02.03 5.000 200.000 1.2.02.000 40.03 5.1.1.1.03 5.1.000 850.02.2.000 2.02.03 5.02.02.02.2.02.000 75.02.1.02 5.03 5.1.2.02 5.000 20.000 1.03 5.1.1.1.1.03 5.2.500 1.000 32.1.1.03 5.03 5.1.1.1.1.2.000 350.02.1.03 5.2.2.2.1.02.03 5.03 5.1.068.02.2.03 5.1.000 30.045.02.000 50.2.03 5.1.1.829 950.02.2.000.1.2.2.2.000 30.02 5.02.2.2.000 15.02.750 997.2.2.03 5.1.000 75.000 350.000 200.1.1.03 5.03 5.02.000 75.02.02.1.02.500.2.02.750 710.02.03 5.1.2.000 200.000 50.03 5.000 100.03 5.2.1.03 5.02.02.02.1.02.2.02.2.000 2.2.2.03 5.1.03 5.03 5.000 25.02.2.000.02 5.02.2.000 600.000.02.1.000 50.03 .02.02.000 500 250 30.02 5.1.2.03 5.02.02.02.2.02.03 5.1.02 5.000 75.03 5.03 5.

2.02.03 5.000.03 5.02.000 450.03 5.02.000 500.800.000 2.800.000 500.500.1.03 5.02.1.02.2.000 50.02.03 .2.2.2.500.02.02.2.2.1.000 200.2.03 5.03 5.02.1.000 175.1.2.03 5.02.000 250.2.000 150.1.1.2.02.1.03 5.02.1.2.03 5.1.03 5.1.03 5.1.000 500.2.02.03 5.000 1.1.02.2.000 500.2.02.000 500.02.1.2.000 3.2.000 50.2.1.000 500.000 30.2.1.400.2.1.03 5.2.03 5.000 20.03 5.02.700.1.1.02.02.2.03 5.1.03 5.2.000 500.02.02.000 200.02.03 5.1.000 1.02.2.000 2.03 5.02.1.000 100.1.000 3.03 5.2.000 750.02.000 850.03 5.03 5.1.03 5.000 35.1.000 200.02.1.2.2.03 5.03 5.02.2.2.1.000 200.02.1.000 100.000 150.2.03 5.1.000 125.02.000 1.03 5.1.1.000 100.02.03 5.000 30.500.1.2.2.1.1.1.2.2.02.2.2.000 1.1.2.2.02.1.03 5.03 5.1.03 5.1.02.1.000 950.000 500.2.000 40.03 5.1.02.2.03 5.02.02.02.000.03 5.03 5.700.03 5.2.2.000 25.000 100.1.03 5.02.03 5.03 5.02.03 5.02.03 5.02.03 5.000 3.2.02.03 5.03 5.2.2.2.02.2.02.03 5.1.2.000 125.1.02.03 5.02.02.1.02.03 5.000 15.1.000 150.000 500.1.000 1.1.02.02.02.1.1.1.2.000 500 1.000 25.02.1.03 5.1.500.2.2.03 5.100.2.1.1.2.2.000 1.000 2.2.02.03 5.2.000 75.000 90.02.1.03 5.000 2.2.000 35.02.1.1.1.02.03 5.02.2.1.500.000 250.03 5.1.02.2.000 5.02.03 5.2.03 5.03 5.500.2.02.000 125.02.03 5.03 5.000 75.Orang Bulan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Bulan Bendel Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Kegiatan Orang Bulan Orang Bulan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Hari Orang Hari Orang Bulan Orang Bulan Orang Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Jam Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Lembar Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari KK Orang Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Bulan 150.03 5.2.03 5.000 500.03 5.1.000 30.02.

2.000 24.1.2.01.1.03 5.500 4.03/5.750 4.2.1.2.19.04 Orang Bulan 500.19.2.000.2.2.19.250 252.000 30.01 5.000.03/5.1.2.1.19.2.500 14.250 8.2.01.2.2.000 8.03.02.2.01 5.01 5.03.450 52.03 5.000 1.000 500.1.000 30.2.03/5.15 5.20.2.01.1.000.450 5.01 5.02.03.000 25.03.2.2.01 5.550 12.2.01 5.03.01/5.01.000 100.02/ 5.2.2.01 5.1.1.01 5.03.000 20.03/5.000 8.1.2.03 5.03 5.04 Orang/Kegiatan Orang Kegiatan Orang Hari Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Kegiatan Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Jam Orang Jam buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 300.19.1.2.04 5.Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Kegiatan Hari Hari Bulan Hari Hari Hari Perkara Hari Hari Bulan Kegiatan Jam Kegiatan 3.1.03 5.19.750 26.2.2.1.1.03 5.19.000 450.03/5.1.01 5.750 7.01/5.1.000 4.03 5.2.03 5.2.2.2.1.01.2.2.1.1.19.2.2.2.01 5.01 5.1.400 28.01 5.2.2.02.1.1.03 5.2.2.650 5.19.01 5.2.2.000 5.03 5.000 30.02.02.000 Orang Hari 75.000 6.01/5.01/5.02.01.03.500 9.650 1.01 5.000 20.03.2.100 21.03.19.01.01.1.1.03/5.2.2.2.01.2.500 19.000 11.2.2.2.1.2.2.04 Orang Bulan 5.01.2.2.03/5.1.19.2.000.000 9.000 5.01 5.02.19.01.03.000 30.000 1.2.000 5.1.01 5.1.04 5.03 5.000 18.2.02/ 5.1.550 10.02.1.000.2.000 Orang Kegiatan 2.000 100.01.03 5.2.2.19.03/5.2.02.01.2.2.03 5.2.2.03.03.01 5.19.2.02.2.01 5.2.03/5.2.03/5.03 5.1.02.03 5.03.03/5.01.19.2.01.01 5.2.2.2.2.01.1.01.2.2.1.02.02 5.2.01.03/5.1.2.2.1.1.000 5.2.2.02.000 125.2.02/ 5.2.2.600 189.03/5.2.19.03.02.03/5.2.2.03/5.1.2.01.1.02.2.03 5.000 17.000 30.04 5.2.2.02.650 53.2.01 5.2.2.03 5.000 Orang Bulan 1.03.2.2.2.750 3.000 25.2.2.01.2.1.04 5.2.01 .03 5.04 5.03.02.600 52.03 5.02.000 5.2.1.02.19.2.01/5.03.19.2.2.2.1.01.1.01 5.03.250.03 5.1.01.2.000 10.11 5.2.325.500.01 5.2.2.2.2.2.2.02.000 10.2.2.01 5.03 5.2.02.01.1.2.03/5.2.400 12.03/5.01 5.2.02.2.2.2.

750 8.2.01.2.01.01 5.01.2.01 5.2.2.01.300 22.01 5.500 44.01.2.300 31.01.2.01.01.01.01.01 5.2.2.2.550 3.01 5.2.2.2.2.2.01 5.2.01 5.01.100 1.01 5.01.01 5.2.700 56.2.700 36.01 5.2.700 10.01 5.2.2.2.01.01 5.2.Buah Buah Roll Roll Buah Buah Buah Buah Buah Boks Box Box Box Buah Buah Buah Pak Buah Buah Tube Pak Pak Box Box Roll Box Pak Pak Doz Doz Buah Buah Buah Buah Roll Buah Buah Pak Pack Pak Buah Buah Buah Buah Buah Buah Tube Dos Buah Buah Set Set Set Set Set Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah 3.2.01.01 5.01 5.300 10.2.01.2.150 4.2.2.2.01.2.500 3.2.2.2.2.2.2.300 7.2.2.01.01.2.2.01 5.01.01.01.2.2.700 5.2.250 124.700 33.01.2.01 5.01 5.01 5.350 8.2.900 16.01.2.400 37.600 6.01 5.01.800 4.01.01 5.01.2.100 8.900 5.01.01.2.01.250 23.01 5.550 79.01.2.01.750 450 1.01 5.2.2.01 5.100 27.01 5.2.01 5.350 11.01.01 5.2.2.2.900 4.900 20.2.01 5.2.2.2.100 24.2.950 99.01 5.2.2.2.01.2.01 5.01.2.900 5.900 6.250 59.01 5.2.01 5.01.01.900 8.01.2.2.01 5.01.2.2.2.2.2.01.01.500 78.700 15.2.2.2.2.2.2.01 5.2.900 66.350 67.01.2.01 5.01 5.2.300 6.01 5.350 4.01 5.2.01 5.01.2.500 12.600 11.400 2.2.2.01.01 5.000 13.2.2.01.01.2.500 8.01.01 5.01 5.2.400 5.2.500 33.2.01 5.250 5.01.01 5.200 13.01 5.01 5.2.2.800 39.01 5.01.01.2.01 5.100 101.01.01.01.01.2.01.01 5.2.2.700 99.2.01.01 5.01 5.000 238.2.100 15.2.2.01 5.2.750 26.2.2.01.2.2.01.2.2.650 2.01 5.2.2.2.2.01 .01 5.2.01.01 5.01.01 5.2.01 5.01 5.2.2.2.01 5.900 4.2.01 5.01.01.2.01 5.2.2.01.900 8.000 11.2.2.01 5.

01.01.2.150 41.2.750 258.01.850 27.2.01.2.01.150 149.000 376.01.01.2.600 5.2.01.2.950 33.01 5.01 5.01 5.000 5.01 5.01.2.050 398.2.2.01.01.150 5.01.2.600 17.01 5.2.2.01 5.2.2.2.01.01.550 2.2.2.01 .01 5.2.01 5.01 5.2.01.01 5.01.2.01 5.01 5.2.01.2.01 5.2.01.01 5.01.01 5.01 5.01.2.2.2.218.2.01 5.2.2.01 5.01.2.2.01.2.2.2.700 66.01 5.2.2.900 243.800 7.2.01 5.2.2.300 1.01.2.400 560.000 32.2.01.01 5.2.01 5.2.01 5.2.2.2.01.01.2.2.Buah Buah Buah Buah Buah Pak Kg Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Pak Pak Pak Pak Lembar Lembar Buah Lembar Lembar Lembar Buah Roll Roll Roll Roll Roll Roll Buah Buah Box Box Box Box Box Buah Rim Roll Roll Rim Rim Roll Roll Roll Roll Roll Box Box Box Buah Buah Botol Botol Botol Liter Botol Box Box Box 2.01 5.2.2.2.500 5.2.2.01.01 5.2.2.01 5.01 5.01 5.2.2.01.01.2.2.2.2.01.01.01.500 1.000 900 2.01 5.2.01 5.01.050 3.01 5.2.500 36.01 5.01 5.2.850 16.300 9.2.2.2.2.01.01 5.01.01.01.2.01.01.01.01.2.2.700 62.350 6.2.01.01 5.2.2.2.2.01.01.01.100 138.300 15.01 5.500 650 1.750 14.01.2.2.2.01 5.500 5.01 5.01 5.2.2.2.550 21.600 127.2.2.2.150 33.01.2.700 64.2.01.2.450 17.2.2.2.01 5.2.2.050 12.2.01 5.2.2.01 5.2.01.2.01 5.2.01 5.01.2.2.2.01.01.2.01 5.850 62.01 5.2.2.01.01.000 5.01 5.700 5.01 5.800 21.01.2.2.2.01 5.800 4.2.800 2.800 450 850 300 2.01.01.350 37.2.01.2.2.01 5.500 5.450 19.01 5.01 5.000 13.500 72.500 13.850 37.2.01.01 5.2.2.250 31.01 5.250 28.01 5.01.01 5.01 5.01 5.500 5.2.2.01.01.2.2.2.050 34.200 5.2.2.2.01 5.01 5.01 5.

2.01.000 341.2.2.01 5.01.01.500 873.01.01 5.000 3.2.01.Buah Box Box Box Box Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Roll Roll Roll Roll Buah Buah Buah Buah Pcs buah Buah Buah Dosin Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah lembar Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Rol Unit Unit 270.2.01 5.2.150 3.01 5.250 1.01.2.01 5.01 5.01 5.01.01.03 5.2.01.01.2.01 5.2.000 152.300 309.2.03 5.01.2.03 5.03 5.2.2.350 4.2.01 5.2.01 5.000 154.01 5.01.01 5.01 5.2.2.2.2.400 1.2.2.2.01.2.2.2.01 5.000 51.2.300 18.01.2.2.01 5.01 5.750 25.2.2.01.350 20.250 4.2.03 5.01 5.01.2.01.01 5.01.400.2.000 718.000 139.2.2.2.2.950 13.2.01.2.2.03 5.150 33.2.01 5.250 36.01.2.01.2.100 17.2.050 37.2.01 5.01 5.400 1.2.01.01.03 .2.2.01.2.700 1.01 5.2.01 5.2.2.2.2.2.2.000 7.2.03 5.2.01/5.650 718.950 3.2.2.2.400 11.01 5.01.2.01.01.01 5.01.01 5.01 5.01 5.2.01.250 5.800 155.200 19.000 3.2.800 295.2.2.900 12.2.2.03 5.01 5.01.2.500 139.01 5.2.01.2.2.01 5.700 132.2.2.01.01 5.650 19.01 5.000 1.01.300 1.950 4.01.900 3.01.2.700 18.01 5.2.01 5.2.2.2.01.2.900 164.01.01 5.900 3.000 5.2.01.2.2.2.2.01.2.450 19.2.200 19.2.700 2.150 1.01.2.01 5.2.01.01.06.2.01 5.01.2.01.850 3.01 5.01 5.01.01 5.2.450 55.01.01.2.2.2.01.000 55.2.2.01 5.2.01 5.2.2.2.2.01 5.03 5.700 15.200 11.03 5.2.01.01.2.350 15.000 2.750 9.01 5.2.01.000 2.01.01 5.01.01.01.2.350 67.2.2.2.01.000 7.2.2.01.2.2.2.01.350 106.2.01.2.01.2.2.01.2.01.01 5.2.2.2.01 5.2.01 5.000 50.01 5.2.01 5.

2.01.2.01.2.2.01.000 258.2.01.700 55.03 5.2.2.03 5.01.03 5.03 5.400 2.01.800 9.2.01.01.2.650 11.2.2.01.2.03 5.2.061.2.01.01.200 58.350 614.2.03 5.03 5.200 119.2.000 1.2.2.01.2.2.2.01.01.01.01.000 105.2.03 5.2.01.01.03 5.01.2.100.03 5.01.500 44.01.2.100 9.2.01.600 800.2.2.03 5.03 5.150 56.2.2.2.800 68.03 5.01.470 625.01.450 289.2.01.01.000 70.000 74.2.01.550 4.2.03 5.03 5.03 5.2.03 5.2.2.03 5.2.03 5.2.03 5.03 5.01.000.000 89.01.050 96.01.01.570 1.03 5.000 89.01.2.03 5.2.2.150 165.000 74.2.850 14.03 5.03 5.800 1.2.2.2.2.2.01.2.2.03 5.01.2.2.03 5.01.03 5.2.2.000 331.2.150 507.2.2.03 5.2.500 213.750 38.2.2.500 408.000 800.03 5.000 89.03 5.03 5.03 5.040.03 5.03 5.01.2.03 5.03 5.2.03 5.03 5.01.01.900 1.2.2.2.2.000 238.01.850 16.2.2.650 641.000 74.2.01.800 15.2.03 5.01.2.03 5.03 5.650 12.550 3.2.01.2.2.2.000 5.2.2.03 5.03 5.2.2.2.2.800 142.03 5.01.2.350 39.01.03 5.000 286.2.700 89.2.01.03 5.01.650 5.03 5.2.03 5.03 5.03 5.2.2.2.2.2.2.03 5.2.2.2.2.2.03 5.03 5.01.01.400 321.2.2.2.03 5.01.2.01.2.03 5.2.2.03 5.2.250 1.2.2.2.2.350 777.000 15.03 5.2.2.03 5.2.03 5.800 14.2.01.000 74.01.400 963.676.01.750 4.600 15.2.2.750 45.01.450 376.01.2.Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pak Pak Pak Dosin Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Dos Dos Dos Dos Buah Dos Unit Unit Unit buah buah buah Buah buah buah buah buah 718.01.01.2.01.900 71.2.2.2.03 .2.2.01.03 5.2.01.200 13.01.01.2.2.

2.000 2.2.2.2.110.2.680 1.000 377.2.2.000 61.350 3.2.2.2.01.825.2.2.2.2.500 318.2.880.040 4.03 5.01.000 61.2.01.000 67.2.051.2.200 979.000 451.2.2.2.03 5.2.01.03 5.450 1.2.000 950.01.01.950 3.01.2.2.01.01.03 5.2.03 5.2.200 4.01.03 5.000 300.680 890.2.2.2.03 5.2.03 5.01.01.03 5.000 61.550 8.01.03 5.03 5.03 5.2.2.01.880.2.000 3.03 5.01.350 5.2.2.2.2.03 5.01.2.01.500 1.01.2.03 5.03 5.2.01.01.2.000 377.2.2.2.2.01.000 5.01.2.03 5.2.2.2.2.2.2.2.300 385.250 4.01.2.2.01.694.2.850.2.2.01.2.01.2.000 111.781.03 5.000 519.068.000 978.2.568.03 5.03 5.01.000 308.000 1.157.2.000 300.2.2.2.2.01.000 650.100 5.01.040 4.03 5.2.2.680 4.000 377.2.03 5.000 1.2.2.027.01.03 5.03 5.2.03 5.467.03 5.2.01.01.2.2.01.2.01.2.2.03 5.01.03 5.01.950 2.2.000 2.2.915.000 4.2.2.03 5.600 321.01.2.2.03 5.03 5.680 5.01.01.050 2.03 5.03 5.2.000 1.2.200 4.03 5.01.2.01.629.03 5.01.03 5.000 86.051.284.01.2.03 5.03 5.2.500 802.2.700 84.01.2.125.2.2.01.01.2.01.03 .000 4.2.2.889.03 5.01.01.01.000 377.01.2.850 475.2.2.600.800 2.000 300.2.2.2.2.2.buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah buah buah Buah buah buah unit unit unit buah unit unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah 82.2.03 5.03 5.03 5.03 5.2.2.01.03 5.03 5.2.2.03 5.01.03 5.750.03 5.03 5.915.03 5.000 325.000 94.2.623.2.03 5.03 5.2.03 5.03 5.01.03 5.000 61.03 5.629.03 5.2.2.2.01.250.950 1.2.603.03 5.781.2.01.01.900 18.000 23.01.03 5.2.03 5.01.01.01.000 300.2.2.2.500 74.03 5.2.01.2.

550 56.2.2.2.800 197.2.01.03 5.400 14.01.03 5.03 5.03 5.2.2.500 195.01.2.2.01.850 52.2.01.2.03 5.01.000 22.2.2.03 5.03 5.2.2.2.03 5.01.2.350 87.950 63.650 9.2.01.350 30.2.450 8.03 5.03 5.2.01.2.2.2.100 13.2.03 5.2.2.2.01.01.2.03 5.01.050 318.03 5.000 11.2.01.03 5.01.03 5.03 5.2.03 5.600 22.2.01.01.2.2.800 12.244.01.01.500 61.03 5.2.01.2.03 5.2.400 350.2.03 5.400 4.2.2.01.03 5.2.2.01.01.850 112.01.03 5.2.2.03 5.01.550 8.512.03 5.2.350 3.200 36.01.03 5.850 31.03 5.2.01.2.03 .03 5.050 29.2.2.01.500 1.2.03 5.03 5.750 24.550 10.01.01.2.2.650 12.03 5.2.2.307.2.400 8.2.050 2.650 5.600 50.2.01.03 5.750 27.01.145.350 7.2.03 5.2.01.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Roll Roll Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Roll Roll Doz Buah Buah Unit Buah 11.01.2.2.01.03 5.2.2.2.2.01.2.2.000 127.2.2.2.2.500 304.2.2.2.2.2.800 10.03 5.03 5.2.2.03 5.03 5.2.700 14.2.03 5.01.03 5.2.2.01.03 5.01.850 17.03 5.2.800 4.03 5.850 6.500 5.750 101.808 3.01.01.900 61.100 3.2.01.01.2.2.2.01.01.650 260.01.200 10.01.03 5.03 5.2.01.2.03 5.03 5.2.03 5.03 5.450 7.000 285.2.2.01.2.03 5.000 29.2.550 8.850 195.01.2.2.2.2.2.350 790.01.2.03 5.01.01.2.2.100 13.03 5.2.2.2.03 5.03 5.2.01.312.03 5.01.03 5.01.01.2.03 5.2.03 5.2.2.01.2.2.03 5.2.700 17.2.500 11.01.200 10.2.01.03 5.2.03 5.2.2.2.01.650 10.01.2.000 5.2.2.2.900 14.03 5.2.2.2.01.

2.2.03 5.2.2.03 5.2.03 5.2.400 939.2.2.01.2.700 26.2.03 5.600 636.01.01.2.400 572.03 5.000 20.2.2.550 111.2.01.050 18.01.2.03 5.2.2.01.03 5.2.03 5.01.900 66.200 145.2.2.000 145.03 5.2.01.01.01.03 5.500 36.2.2.01.03 5.2.2.150 1.01.2.400 3.01.2.01.01.000 208.000 28.450 445.2.2.200 387.03 5.2.500 1.01.01.01.03 5.200 137.2.2.200 1.03 5.2.350 5.2.2.03 5.2.03 5.2.2.2.03 5.03 5.2.01.350 206.2.2.2.2.2.03 5.03 5.600 186.2.01.000 30.2.800 122.300 132.03 5.03 5.2.2.2.03 5.03 5.01.01.01.2.01.03 5.03 5.450 638.200 305.350 38.250 125.03 5.2.500 33.2.2.03 5.01.2.01.01.2.2.01.01.250 305.400 210.03 5.2.800 116.999.000 14.2.000 30.2.000 90.2.2.01.03 5.01.03 5.01.03 5.2.01.2.244.500 284.2.01.2.200 763.056.550 150.01.01.03 5.400 104.250 218.2.000 128.03 5.2.01.2.2.2.2.2.2.2.200 134.01.000 113.01.01.600 23.03 5.2.2.950 111.03 5.2.2.2.03 5.03 5.03 5.03 5.01.700 3.01.878.2.900 41.01.2.050 814.Roll Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Roll Roll Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 360.900 73.03 5.01.2.2.2.03 5.01.100 162.2.03 5.2.2.01.01.2.03 5.01.2.2.2.2.2.03 .01.2.03 5.03 5.2.2.03 5.01.03 5.244.2.2.2.400 25.2.01.01.03 5.2.350 148.600 34.03 5.01.03 5.2.03 5.2.01.03 5.01.2.2.500 36.500 108.2.2.2.2.01.03 5.03 5.01.2.200 23.01.03 5.2.500 82.03 5.01.400 286.01.01.750 134.03 5.2.2.2.2.03 5.2.2.03 5.03 5.2.2.2.550 132.2.01.2.2.

750 76.03 5.2.950 4.2.2.000 265.01.03 5.03 5.400 211.01.2.2.200 109.2.2.01.600 617.2.2.300 346.01.2.200 787.01.01.01.01.272.2.03 5.500 328.01.2.01.03 5.2.03 5.2.01.544.01.2.2.01.2.800 177.500 338.2.138.01.03 5.2.2.2.01.2.2.2.2.700 1.2.2.100 290.2.01.03 5.419.350 129.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 508.2.878.01.2.2.2.01.2.000 195.2.654.01.2.03 5.01.01.2.03 5.2.03 5.03 5.2.799.2.400 3.400 534.01.01.01.2.2.2.2.2.01.300 3.03 5.175.03 5.814.03 5.03 5.2.200 214.000 259.2.03 5.000 244.01.2.03 5.2.2.03 5.000 38.01.2.2.01.2.600 244.2.500 330.2.01.2.2.2.100 264.01.900 355.2.2.2.01.2.03 5.03 5.03 5.2.2.2.01.800 75.2.2.2.2.01.2.03 5.03 5.01.2.01.000 320.2.2.2.500 318.2.2.2.03 5.03 5.2.2.01.2.01.01.01.01.350 166.01.01.2.01.01.03 5.01.03 5.500 890.2.03 5.2.500 75.2.600 960.700 3.2.2.03 5.01.900 315.043.2.01.2.2.816.600 34.300 315.2.562.03 5.03 5.01.03 5.03 5.03 5.03 5.000 233.900 483.2.03 5.2.2.999.2.01.01.050 5.03 5.2.03 5.2.325.03 5.2.01.01.2.400 277.600 320.01.2.03 5.03 5.2.2.01.2.750 1.01.01.2.700 3.03 5.01.01.150 1.2.03 5.2.2.03 .500 5.050 2.2.03 5.2.01.180.03 5.000 38.2.03 5.000 763.300 63.03 5.01.2.03 5.900 1.400 10.03 5.2.03 5.01.2.03 5.03 5.2.03 5.650 57.2.150 17.550 1.2.01.2.950 4.2.2.2.2.2.2.03 5.000 233.03 5.200 381.03 5.03 5.2.2.2.800 2.450 980.250 71.03 5.850 224.03 5.03 5.256.

2.01.2.01.450 5.01.2.03 5.800 166.2.000 617.2.2.000 70.2.03 5.610.2.03 5.03 5.03 5.03 5.2.2.2.000 150.01.03 5.03 5.000 625.400 38.2.2.2.03 5.2.01.000 150.100 19.01.000 15.2.450 99.2.01.2.03 5.03 5.900 58.01.2.2.03 5.2.850 13.2.2.2.000 1.03 5.200 360.01.2.01.01.03 5.03 5.01.01.2.2.03 5.2.01.01.01.03 5.098.2.450 437.03 5.01.2.01.2.2.000 200.000 5.2.03 5.2.2.03 5.2.01.2.03 5.03 5.01.000 300.750 243.2.03 5.2.2.03 5.01.650 25.2.2.150.01.03 5.03 5.2.2.2.03 5.600 132.03 5.03 5.03 5.2.2.01.2.2.2.2.000 115.03 5.03 5.2.2.2.750 138.750 76.03 5.000 250.2.2.03 5.000 26.2.000 140.000 750.01.03 5.2.03 5.2.01.01.000 38.01.01.03 5.700 35.2.200 63.500 35.01.03 5.2.000 225.400 28.03 5.300 58.2.000 110.2.03 5.03 5.2.01.03 5.2.03 .200 219.2.2.03 5.350 271.2.2.000 43.2.2.01.01.03 5.750 3.000 300.01.2.2.03 5.2.2.150 30.01.03 5.01.2.03 5.2.01.01.2.01.2.000 100.03 5.2.03 5.03 5.2.800 75.2.600 576.000 140.2.100 16.03 5.01.000 108.01.2.2.2.2.03 5.2.2.01.2.2.2.450 343.03 5.2.500 99.01.2.2.2.2.01.2.2.01.2.01.750 11.900 12.2.01.01.2.200 18.01.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Roll Buah Buah unit Meter Meter Titik Buah Meter Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Unit Unit m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 750.900 81.2.2.01.300 25.01.01.2.2.2.2.2.2.01.2.01.03 5.2.2.800 58.2.03 5.01.01.2.000 96.03 5.950 166.2.01.01.2.2.01.2.01.2.950.2.03 5.000 799.03 5.03 5.01.2.000 58.2.01.2.03 5.100 8.03 5.01.

01.900 100.2.850 620.200 52.2.2.800.200 470.03 5.2.2.000 2.2.2.03 .2.2.2.01.01.01.03 5.2.2.03 5.000 3.01.01.800 1.2.03 5.2.2.01.2.2.100 115.000 3.2.2.800.03 5.2.2.03 5.2.500 14.2.03 5.2.769.01.03 5.450 509.01.2.2.2.03 5.421.2.000 3.000 830.01.750 1.01.000.434.03 5.2.2.2.500 10.750 382.03 5.450 56.2.250 243.2.2.03 5.03 5.600 875.03 5.2.01.01.01.m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m Dos Dos Dos Dos m m m Buah Buah Roll Roll Roll Roll Roll Roll Buah Roll Buah Unit Roll Roll Roll Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 53.01.2.600 637.03 5.2.01.2.2.200 1.01.052.500 3.01.2.850 1.03 5.2.750 132.03 5.01.2.01.01.01.2.2.01.107.450 1.2.01.01.01.2.250 83.2.2.03 5.03 5.2.000 2.01.01.03 5.03 5.2.03 5.01.2.03 5.2.2.03 5.03 5.300 16.300 41.2.03 5.03 5.01.01.03 5.2.200 83.03 5.01.2.2.950 188.2.600 28.03 5.03 5.850 1.250 46.2.01.2.2.400 775.450 22.2.03 5.2.000 2.2.2.750 100.2.03 5.2.2.218.03 5.700 105.2.03 5.2.2.550 74.2.01.2.2.2.2.03 5.01.01.2.03 5.01.2.01.2.03 5.2.100 78.03 5.000 11.03 5.03 5.01.2.2.750 332.03 5.03 5.350 254.03 5.03 5.2.01.2.400 1.2.2.2.01.800 571.01.2.350 6.2.2.2.01.000 675.2.01.03 5.185.2.03 5.2.03 5.2.03 5.01.03 5.2.03 5.350 39.2.03 5.100 99.2.650 11.2.800.01.2.650.950 177.01.01.03 5.030.000 2.03 5.2.01.2.2.200 33.01.2.01.2.450 19.01.000 5.2.01.01.107.2.03 5.2.2.03 5.01.01.03 5.2.01.2.2.01.2.03 5.2.01.200 58.400.03 5.800 315.000 4.350 415.000 4.2.2.2.590.250 132.01.2.03 5.2.2.01.01.500.03 5.2.2.2.2.

03 5.2.2.01.000 2.2.2.01.2.2.01.2.2.2.03 5.03 5.650 22.950 46.2.01.03 5.2.200.2.000 257.050 32.01.01.03 5.000 18.000 3.2.03 5.000 5.700 50.2.2.03 5.01.2.03 5.2.03 5.01.03 5.2.01.03 5.03 5.2.03 5.03 5.700.400 900.01.2.2.300 36.626.700 38.Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit m Buah Buah m m m m m m m m Roll Roll Roll Roll Roll Roll Roll Roll Roll Roll m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m Roll Roll m m m m m m 4.117.01.2.2.03 5.03 5.03 5.01.2.700 17.800.100 10.03 5.2.03 5.2.01.01.01.450 25.950 11.2.2.2.03 5.01.01.03 5.300 8.2.01.2.01.650 450.2.2.03 5.400 14.500 13.2.2.03 5.01.2.250 15.03 5.000 3.250 16.2.01.03 5.03 5.2.2.01.03 5.2.2.2.03 5.2.2.03 5.2.350.03 5.2.2.01.000 14.2.350 213.2.150.01.03 5.01.01.000 2.01.01.2.2.2.2.2.2.03 5.03 5.2.01.2.03 5.01.01.03 5.01.03 5.2.2.600.300 61.200.750 58.2.2.400 1.2.2.000 548.2.800 4.2.600 1.2.2.2.000 40.200.2.03 5.01.2.03 5.2.2.01.2.300 80.01.03 5.2.000 2.2.03 5.2.2.2.2.2.03 5.01.03 5.2.01.000 2.800.2.01.2.2.000 7.01.03 5.2.650 994.250 17.2.01.2.03 5.150 290.2.01.01.2.03 5.03 5.01.2.2.2.2.2.2.03 5.03 5.000 13.03 5.01.039.800 5.01.2.2.2.2.2.03 5.01.01.2.2.03 5.2.292.000 3.800 2.850 29.2.03 5.01.2.550 11.2.01.2.01.01.000 3.000 57.2.2.01.03 5.2.01.03 5.100 75.2.01.300.2.03 .01.01.500 13.600 44.2.03 5.750 10.300 116.03 5.200 36.2.850 3.2.2.500.03 5.000 3.01.01.2.2.03 5.2.000 56.2.2.2.750 87.150 284.700 24.01.01.03 5.03 5.2.03 5.900 1.01.2.650 63.01.

2.150 170.01.2.700 994.2.03 5.650 55.650 25.000 484.2.2.01.2.2.2.2.03 5.01.2.2.2.2.000 981.000 1.01.03 5.2.01.500 3.100 40.200 16.01.03 5.000 4.2.2.000 7.450 9.500.650 17.800.2.2.600 298.03 5.03 5.01.2.500.000 1.2.150 84.01.2.01.2.03 5.2.500.2.2.2.000 19.03 5.01.2.2.450.050 84.01.2.03 5.2.200 3.03 5.2.03 5.2.2.800 2.03 5.03 .2.01.03 5.2.2.2.2.2.000.03 5.2.500 33.03 5.01.2.01.01.01.2.01.03 5.01.03 5.01.03 5.000.350 69.03 5.826.03 5.03 5.2.2.000.03 5.950 55.2.2.2.2.2.2.2.000 500.2.01.500 2.03 5.01.2.250 44.m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Unit Unit unit Buah Buah BUah 2.2.000 2.03 5.2.050 40.03 5.03 5.03 5.525.01.01.01.2.03 5.03 5.01.2.01.03 5.500 4.2.2.168 8.534.03 5.2.2.2.01.03 5.2.2.03 5.03 5.03 5.2.2.200 13.2.2.2.01.03 5.450 105.03 5.03 5.2.01.2.2.01.03 5.01.03 5.03 5.2.2.03 5.03 5.800 12.000 750.350 63.03 5.2.600 2.01.2.2.2.2.01.000 1.2.01.450 5.01.2.2.350 30.01.375 412.01.2.2.01.03 5.000 15.01.03 5.2.03 5.03 5.01.01.000.01.000 1.2.01.2.03 5.01.100 375.01.2.450 14.01.050 7.2.03 5.03 5.03 5.2.03 5.2.000.650 7.000 30.2.2.2.2.950 69.500 5.01.01.01.01.2.2.2.01.03 5.03 5.01.2.400 6.01.2.550 137.03 5.2.2.2.2.550 1.2.01.000.950 4.2.03 5.750 3.2.2.000.354.01.700 13.01.01.000 5.01.2.000 1.2.03 5.01.2.2.2.550 7.2.2.01.2.01.150 87.2.2.2.03 5.000 4.03 5.2.01.000 5.03 5.2.2.2.2.

05 5.05 5.2.05 5.000 1.2.600 2.01.01.2.03 5.000 1.000 950.03 5.01.2.01.700 1.2.000 250.000 320.2.2.01.500.03 5.2.03 5.2.01.03 5.2.2.000 650.850.2.2.2.2.2.03 5.03 5.2.850.2.01.050 12.01.2.2.03 5.05 5.03 5.2.03 5.2.2.04 5.350 6.000 17.2.2.000 250.500.01.01.04 5.250 7.01.650 609.03 5.000 207.196.2.629.2.699.2.600 19.2.300 346.03 5.2.2.01.05 5.915.2.Buah unit unit unit unit unit unit Set Set Buah Buah Buah m Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit unit Unit Unit Unit Unit buah buah buah buah buah buah buah Roll unit Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar buah Buah Buah Roll Buah Buah Ikat Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 22.03 5.2.550 55.800 5.01.05 5.01.2.200 1.01.2.450 14.01.2.2.03 5.2.01.2.000 250.01.01.01.2.000 7.05 5.000 87.2.2.01.2.05 5.01.2.04 5.01.01.03 5.01.300 484.03 5.2.2.05 5.325 3.2.01.01.2.2.2.04 5.01.2.03 5.03 5.2.01.2.01.03 5.2.2.2.2.550 18.900 11.2.700 5.03 5.2.2.2.05 5.550 450.750 30.2.2.01.000 650.03 5.2.03 5.01.2.2.000 800.03 5.05 .2.2.03 5.050 17.2.2.01.2.800.2.700 2.585.800 6.2.03 5.2.05 5.100 20.200 10.000 950.000 1.2.2.2.05 5.800 83.01.2.03 5.01.01.03 5.01.01.05 5.781.000 128.01.200 5.2.2.325.2.01.2.2.2.2.416.2.2.01.2.01.2.01.000 250.01.2.000 100.2.2.250 9.150 6.01.500.2.01.01.01.2.05 5.000 11.2.2.05 5.250 5.03 5.2.2.03 5.2.03 5.04 5.2.2.01.100 9.051.2.050 4.03 5.2.01.01.01.915.300 200.03 5.03 5.000 66.000 3.03 5.2.2.2.2.03 5.940.168.2.850 14.03 5.01.03 5.2.01.2.03 5.2.2.2.2.01.01.2.01.850.650 1.2.000 2.2.01.2.01.05 5.2.05 5.680 4.01.000 4.2.000 12.650 33.000 1.03 5.2.2.2.01.2.01.800.

05 5.2.01.800 17.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.05 5.05 5.550 8.01.01.2.01.000 5.2.01.01.000.150 2.01.05 5.01.2.05 5.500 439.05 5.05 5.000 450.05 5.01.01.01.01.2.2.2.250 15.01.2.2.850 35.01.05 5.2.2.800 5.01.2.2.2.2.2.2.2.2.000 56.2.05 5.01.2.01.250 24.05 5.2.05 5.01.450 16.01.2.01.05 5.000 114.05 5.200 11.000 72.01.2.2.2.350 183.2.2.05 5.900 1.05 5.05 5.01.2.2.2.01.05 5.05 5.2.01.05 5.200 8.05 5.01.01.2.01.05 5.05 5.05 5.2.05 5.01.01.2.000 828.05 5.2.000 2.800 16.2.2.500 17.100 9.2.2.01.2.2.01.01.05 5.250 8.01.2.05 5.05 5.450 24.2.2.2.01.650 20.01.01.800 13.01.000 180.2.01.2.550 3.05 5.2.2.2.500 2.050 2.05 5.2.2.600 15.05 5.2.2.01.05 5.250 3.350 34.2.150 7.2.01.01.05 5.05 5.2.2.2.650 2.2.2.2.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pak Roll Pak Box Box Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah unit Unit buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Buah Botol Buah Kaleng Spray Botol Botol Botol Botol Buah Botol Botol Pak Buah Kg Buah Botol Botol Botol Botol Botol Bungkus Bungkus Botol 14.05 5.2.2.2.05 5.000 450.150 12.01.350 25.2.000 6.950 1.05 5.05 5.2.05 .05 5.01.01.2.2.2.2.05 5.100 5.2.05 5.2.2.01.100 5.2.2.2.05 5.2.500 37.05 5.05 5.2.2.500 69.01.2.2.600 16.2.2.01.2.700 16.05 5.800 8.2.700 2.2.05 5.01.550 25.2.01.000 88.01.2.01.01.01.2.01.650 4.05 5.05 5.2.05 5.2.2.250 160.01.2.01.2.2.05 5.300 50.500 34.05 5.2.2.215.2.650 10.250 34.100 23.05 5.2.05 5.400 10.01.05 5.2.2.2.01.01.2.01.2.650 14.2.2.05 5.650 28.05 5.2.600 4.2.2.05 5.01.05 5.2.01.2.05 5.05 5.

01.2.2.000 5.2.2.01.07 5.01.2.2.500 14.01.05 5.06 5.05 5.2.500 25.01.08 5.01.01.05 5.000 370.000 19.400 73.2.000 180.01.06 5.450 2.2.2.01.700 11.01.2.2.2.01.2.2.000 45.2.07 5.2.2.2.05 5.2.07 5.2.2.05 5.2.07 5.2.2.100 7.2.05 5.2.2.2.06 5.01.07 5.01.07 5.01.2.2.200 167.01.2.07 5.01.2.750 1.050 15.07 5.2.01.2.700 737.09 5.05 5.300 27.07 5.2.01.700 5.06 5.2.000 555.01.500 14.2.2.700 12.01.2.750 73.012.07 5.2.000 6.2.05 5.2.950 5.000 2.2.05 5.500 27.01.650 2.2.07 5.2.2.700 201.2.400 6.06 5.2.05 5.05 5.2.06 5.660 216.01.650 134.2.01.350 12.05 5.07 5.2.01.2.000 5.2.2.2.2.2.2.040 425.01.01.05 5.2.2.800 1.01.01.2.01.2.2.2.2.01.01.2.300 1.2.2.000 172.609.01.2.2.2.2.2.2.05 5.05 5.01.01.08 5.000 100.01.000 100.07 5.06 5.01.05 5.500 670.01.800 9.05 5.350 335.100 15.500 10.05 5.2.300 14.01.2.000 11.2.300 36.2.2.2.07 5.2.500 11.2.Botol Botol Buah Bungkus Botol Buah Buah Buah Buah Set Buah Botol Liter Buah Batang m2 m2 Kg Buah Buah Buah Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Liter Liter Liter Liter Liter Liter Liter Unit Unit Unit Unit Tabung Tabung Tabung Unit Kg Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung Tabung tabung Buah Buah Buah 8.2.2.01.040 837.2.2.01.700 19.05 5.05 5.350 469.01.05 5.2.2.2.250 241.450 268.2.05 5.2.2.01.01.01.2.200 9.000 13.2.07 5.2.01.2.2.2.2.05 5.2.05 5.01.01.2.01.2.01.2.2.2.05 5.01.000 350.09 5.05 5.01.07 5.2.01.07 5.000 12.550 11.2.2.07 5.2.05 5.01.09 .2.2.08 5.2.2.01.2.000 7.01.01.01.2.450 16.500 6.06 5.01.2.2.2.2.100 703.06 5.2.05 5.01.2.01.2.2.07 5.01.100 13.01.

10 5.2.09 5.01.10 5.2.2.500 850.01.10 5.2.2.000 390.2.01.000 221.10 5.10 5.10 5.01.500 19.10 5.000 43.700 22.2.2.000 80.2.2.01.500 41.2.10 5.745.09 5.2.01.2.10 5.950 150 27.10 5.10 5.2.2.2.2.01.2.2.300 27.01.10 5.01.2.814.01.10 5.2.000 98.2.2.550 80.01.2.2.01.2.01.10 .01.10 5.100 34.000 85.2.2.100 1.500 100.950 96.01.01.2.2.000 74.10 5.2.2.2.2.2.2.10 5.2.10 5.150 26.2.2.01.10 5.01.01.100 50.01.01.10 5.09 5.2.2.01.000 92.2.2.2.2.2.400 30.2.01.2.200 127.2.01.01.01.2.10 5.10 5.01.01.01.01.10 5.01.2.2.2.2.500 36.000 250.2.2.2.10 5.01.01.100 5.000 150.01.2.09 5.09 5.01.10 5.10 5.10 5.2.10 5.01.2.000 192.2.000 252.2.2.10 5.10 5.01.10 5.2.01.2.500 90.2.2.09 5.2.2.2.10 5.2.01.2.10 5.10 5.10 5.400 2.2.000 573.2.650 93.000 1.01.2.2.2.000 1.400 82.10 5.01.2.01.2.2.000 31.450 2.2.Buah Unit Buah Buah Buah Buah Lembar Roll Roll Buah Set Tube Buah Buah Buah Buah Kg Dos Box Buah Buah Unit Galon Buah Dosen Dosen Lembar Lembar Roll Set Set Buah Buah Set Buah Buah Set Set Set Set Pak Pak Buah Buah Set Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Kotak Buah Buah Buah Buah Box Box Box Box 16.2.10 5.10 5.2.01.2.01.000 42.700 278.10 5.2.01.050.10 5.2.01.10 5.750 36.10 5.000 54.2.01.01.2.000 92.000 356.000 200.10 5.2.2.2.01.01.000 92.2.01.10 5.10 5.2.104.10 5.10 5.250 232.2.2.10 5.2.2.000 1.2.2.2.399.2.2.000 150.2.01.550 60.500 19.2.10 5.700 95.01.2.000 536.01.2.2.2.2.2.10 5.2.01.2.2.400 56.01.2.10 5.10 5.01.000 19.000 108.10 5.400 30.2.2.2.01.2.10 5.800 1.068.2.000 192.01.01.10 5.01.650 23.2.2.2.2.10 5.01.2.000 92.

950 39.2.2.10 5.400 76.2.10 5.10 5.10 5.10 5.2.300 454.2.10 5.2.2.10 5.10 5.2.01.300 30.2.10 5.2.01.10 5.10 5.2.10 5.2.000 22.150 14.10 5.2.01.2.700 43.500 2.01.2.950 321.01.10 5.2.000 176.2.01.01.850 498.2.700 361.000 35.10 5.01.2.2.01.2.000 3.700 60.2.01.01.10 5.2.01.200 49.2.01.250 161.500 33.01.10 5.2.2.10 5.01.850 1.01.2.10 5.01.350 45.2.10 5.000 117.2.10 5.2.10 5.01.01.2.700 27.2.01.2.2.700 9.01.2.102.2.000 25.10 5.650 26.2.01.01.2.10 5.2.2.2.01.200 282.01.10 5.2.01.2.600 40.01.000.2.01.2.2.10 5.01.400 132.Box Box Bulan Galon Lembar Roll Buah Roll Roll Box Buah Pak Buah Buah Botol Box Box Box Box Box Box Buah Pak Roll Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pak Buah Buah Galon Galon Lembar Pak Pak Pak Pot Pot Roll Roll Roll Roll Roll Roll Roll Roll 1.000 26.01.2.2.2.01.041.10 5.01.2.01.2.10 5.2.10 5.10 5.01.200 2.10 5.01.2.2.2.2.01.2.2.141.2.2.10 5.700 326.01.2.10 5.01.2.10 5.700 1.01.10 5.2.10 5.01.2.10 5.2.500 25.2.10 5.2.01.000 90.2.01.01.2.2.01.000 1.000 1.2.01.2.750 2.01.01.2.2.850 7.2.2.700 22.10 5.2.10 5.250 24.2.2.01.10 .2.150 13.2.01.000 30.2.550 150.01.2.10 5.250 34.01.10 5.10 5.2.10 5.01.01.2.2.2.01.550 203.200 4.2.2.900 31.2.2.10 5.10 5.10 5.000 50 28.2.2.000 14.150 55.2.10 5.2.2.01.2.2.10 5.10 5.10 5.2.2.01.500 1.500 349.2.10 5.400 8.10 5.2.10 5.2.2.2.900 90.01.2.01.2.2.2.600 5.10 5.01.2.2.000 230.2.2.2.000 5.2.2.2.2.01.000 600 650.10 5.01.2.10 5.2.800 20.150 25.10 5.10 5.2.2.2.01.10 5.2.10 5.

2.2.01.2.10 5.450 29.2.000 648.250 292.500 144.01.2.01.2.10 5.01.10 5.500 5.2.2.2.10 5.2.2.10 5.2.2.350 77.2.2.700 113.10 5.000 2.2.2.01.10 5.01.01.10 5.2.2.10 5.10 5.10 5.01.2.150 22.048 928 106.2.2.01.2.2.2.2.01.2.2.01.10 5.2.2.10 5.01.01.01.266.2.200 8.000 13.2.10 5.10 5.2.2.000 22.2.2.2.2.10 5.01.602.2.01.01.2.300 6.2.10 5.10 5.2.10 5.10 5.10 5.550 3.10 5.2.500 22.10 5.01.000 4.01.2.2.350 1.01.01.2.550 1.2.2.01.2.2.10 5.10 5.01.2.10 5.2.2.2.250 20.715.01.01.2.01.10 5.10 5.2.01.100 607.10 5.01.800 919.01.2.2.01.2.2.2.2.10 .900 45.2.300 2.000 55.300 973.01.450 104.10 5.000 1.10 5.2.01.10 5.2.2.2.2.10 5.2.01.700 80.01.2.01.Roll Pak Roll Set Set Set Tube Buah Buah Set Strip Vial biji Box Box Box Box Box Box box box Box Box Box Box Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Box Box Box Pak Dosin Pak Box Box Dosin Buah Box Roll Roll biji Roll Roll Roll Roll Pak Roll Roll Roll Box Box Buah 73.10 5.000 73.10 5.950 36.2.01.01.000 648.01.2.2.2.250 552.10 5.01.300 4.2.01.2.2.250 5.550 39.10 5.01.10 5.500 10.10 5.2.01.10 5.2.01.01.2.10 5.2.01.2.10 5.10 5.100 650 650 6.950 1.2.10 5.2.01.10 5.2.900 13.950 228.300 9.01.01.2.2.2.2.2.01.2.10 5.2.2.10 5.10 5.10 5.2.000 13.2.800 1.2.2.01.01.2.600 607.2.2.000 39.300 17.10 5.2.01.10 5.400 36.2.2.700 140.2.01.750 11.2.2.2.01.250 1.2.2.10 5.10 5.01.2.950 170.350 37.200 8.950 105.900 113.2.2.10 5.01.01.2.10 5.10 5.2.01.2.049.10 5.2.2.01.10 5.670.2.2.000 2.2.2.2.01.2.10 5.01.2.10 5.450 12.01.050 9.10 5.

01.400 968.2.500 74.10 5.10 5.2.2.2.10 5.01.2.2.300 74.10 5.10 5.600 74.250 2.2.2.10 5.2.000 15.2.2.2.10 5.2.650 3.2.01.2.10 5.10 5.01.10 5.2.950 420.000 40.100 59.10 5.01.01.2.10 5.2.000 500 17.10 5.200 166.01.2.01.2.2.200 52.01.01.000 316.2.300 877.2.300 5.10 5.2.2.01.10 5.2.400 81.2.10 5.01.2.2.2.01.2.10 5.2.700 220.01.10 5.10 5.2.900 11.01.2.10 5.000 30.01.800 3.2.000 1.01.01.2.2.2.700 6.2.400 877.300 232.2.01.01.01.01.10 5.10 5.2.10 5.10 5.2.2.2.10 5.10 5.01.2.01.2.2.10 5.2.10 5.500 62.500 83.2.400 60.850 14.10 5.2.01.700 30.10 5.2.2.10 5.2.01.2.2.2.200 1.2.10 5.2.2.2.2.000 345.137.2.01.10 5.2.2.10 5.900 60.300 18.01.2.10 5.10 5.10 5.10 5.01.10 5.Lembar Pak Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Box Buah Box Pasang Buah Buah Buah Buah Roll Roll Box Roll Roll Roll Buah Buah Roll Roll Roll Sachet Sachet Roll Rol Roll Roll Roll Roll Buah Buah Buah Buah Buah Buah Box Box Box Buah Buah Buah Buah Box Box Box Buah Buah Box Buah Buah Buah Kotak Dos Buah Buah 30.10 5.000 83.2.2.2.01.2.350 67.2.10 5.2.01.01.10 5.01.10 5.2.2.2.2.500 33.600 308.2.2.01.000 3.2.2.2.2.200 15.01.100 49.062.10 5.01.2.01.500 12.01.2.2.000 303.000 61.2.01.2.400 21.2.150 73.01.300 281.100 32.2.10 5.2.10 5.2.10 5.01.2.900 15.2.000 12.10 5.10 5.01.2.10 5.450 27.2.2.10 5.01.2.01.500 220.2.000 75.2.2.2.850 389.2.01.10 5.2.2.2.01.01.2.01.01.850 877.01.01.10 5.800 1.01.01.2.01.10 .2.000 2.01.01.01.2.600 6.2.10 5.2.2.01.10 5.10 5.000 25.2.2.2.2.2.2.2.2.10 5.2.01.2.2.10 5.10 5.01.10 5.2.450 15.2.250 29.10 5.01.01.

11 5.2.2.000 2.2.10 5.000 28.2.2.11 5.2.01.01.2.815.2.01.01.2.000 25.11 5.2.01.000 3.01.2.2.050 1.01.2.2.2.500 20.10 5.000 102.900 2.2.2.10 5.2.11 5.11 5.2.2.01.01.000 3.500 12.2.2.2.01.10 5.2.10 5.2.2.01.10 5.2.10 5.2.2.2.700 7.01.2.2.01.000.01.01.10 5.Buah Buah Buah Box Buah Buah Box Box Botol Box Buah Buah Buah Dosin Pak Roll Box Botol Fls Kit Kit Kit Cartridge Kit Kit Liter Set Set Cartridge Botol Buah Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Buah Buah Buah Kg Kg Kg Liter Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Bungkus Kaleng Kaleng Kaleng Ikat Ikat Box 36.11 5.200 125.2.01.2.10 5.050 3.01.2.2.10 5.01.11 5.000 31.2.01.01.650 448.11 5.2.2.2.750 3.10 5.2.10 5.01.2.10 5.2.2.2.10 5.2.250 273.10 5.11 5.2.01.2.315 8.01.01.250 280.950 700 750 700 1.2.10 5.350 21.01.250 30.10 5.350 1.950 40.10 5.10 5.01.10 5.01.2.029.01.350 6.2.10 5.10 5.2.01.2.2.2.2.01.01.2.2.01.01.2.2.2.2.01.2.2.200 742.2.01.11 5.10 5.2.2.500 1.2.950 280.01.01.2.11 5.2.10 5.2.100 39.2.01.500 40.11 5.01.01.2.2.700 5.01.2.000 300.2.11 5.01.2.2.000 8.10 5.01.2.11 5.2.500 7.2.2.2.2.2.10 5.2.01.10 5.000 7.10 5.01.11 5.600 434.700 3.01.500 12.10 5.11 5.500 900 1.2.2.2.01.2.01.860 150.029.750 1.2.2.2.11 5.150 12.2.850 800 800 101.2.2.10 5.650 900 99.11 5.2.01.01.2.10 5.650 35.2.2.2.2.250 616.01.2.10 5.2.2.10 5.2.10 5.01.2.2.2.10 5.11 .000 71.2.10 5.2.11 5.10 5.2.11 5.10 5.01.000 649.01.150 25.2.2.2.750 8.01.2.950 814.01.2.000 25.2.2.000 16.2.000 200.2.01.01.01.2.2.11 5.01.01.01.10 5.2.315 395.10 5.

2.2.2.200 14.11 5.11 5.01.000 6.01.400 1.2.2.01.11 5.2.11 5.11 5.2.2.2.11 5.2.01.2.2.2.2.800 6.050 43.2.2.11 5.900 1.11 5.11 5.2.2.800 25.2.01.11 5.01.2.200 8.2.01.2.000 11.400 22.01.2.2.01.11 5.2.11 5.600 67.2.2.11 5.11 5.2.950 18.2.11 5.2.600 2.11 5.2.250 8.01.500 5.100 3.2.450 40.500 41.11 5.2.2.2.11 5.01.2.01.2.2.925 6.01.2.01.01.350 4.350 5.2.2.01.2.11 5.01.2.000 12.11 5.2.2.2.350 66.01.2.11 5.11 5.01.Bungkus Buah Buah Buah Buah Buah Orang Peket Orang Paket Botol Botol Box Box Box Buah Box Dos Dos Kaleng Kotak Kotak Bungkus Kotak Karung Karung Karung Karung Karung Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Gr Gr Ikat Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 1.01.01.11 5.2.2.2.01.2.400 18.01.11 5.000 1.11 5.650 5.01.2.2.2.550 16.2.000 9.01.01.2.2.01.2.01.11 5.01.2.01.2.01.11 5.2.01.2.11 5.2.11 5.11 5.01.11 5.2.2.11 5.2.11 5.2.2.2.500 82.2.650 5.01.000 6.2.000 2.11 5.2.11 5.2.2.2.2.2.01.01.01.650 34.150 43.11 5.2.2.11 5.01.2.2.2.11 5.11 5.01.11 5.01.2.000 8.2.2.11 5.200 75.2.01.2.2.01.250 7.2.200 10.01.2.2.01.2.250 5.11 5.11 5.2.000 7.01.01.11 5.550 16.650 2.01.11 5.2.2.800 7.01.11 5.11 5.2.700 8.000 5.2.01.2.150 600 1.2.01.2.2.000 2.2.450 5.01.350 17.2.2.11 .11 5.01.01.2.11 5.11 5.11 5.01.2.150 2.000 3.650 7.11 5.11 5.2.11 5.01.800 65.950 79.350 19.11 5.2.2.500 19.11 5.01.2.2.11 5.01.2.11 5.800 8.2.11 5.2.01.01.01.2.2.2.11 5.2.11 5.100 1.2.01.2.2.100 22.500 1.2.01.2.200 18.2.

000 5.2.000 200.2.350 300.2.2.000 5.01.000 10.000 601.2.2.2.2.2.01.01.14 5.01.000 100.2.2.2.2.01.2.01.01.11 5.2.2.600 125.01.2.900 12.2.14 5.200 5.11 5.01.11 5.01.11 5.850 178.01.11 5.01.2.11 5.2.2.01.2.2.01.2.2.11 5.900 7.750 31.11 5.000 10.2.01.01.2.11 5.11 5.01.14 5.300 8.01.01.000 600.14 5.11 5.12 5.11 5.250 131.14 5.01.2.01.2.2.2.2.11 5.800 22.01.2.000 10.2.2.000 7.2.200 5.01.700 19.12 5.2.000 53.2.400 38.2.2.2.01.01.2.01.2.2.000 10.000 13.11 5.14 5.11 5.11 5.11 5.2.000 9.01.2.2.2.2.000 5.01.2.01.2.2.11 5.000 20.2.2.650 1.000 10.11 5.100 13.11 5.000 1.2.2.000 710.11 5.14 5.01.550 16.550 22.14 5.2.2.2.12 5.500 17.01.2.2.11 5.01.2.01.2.2.11 5.2.01.01.01.150 11.500 7.2.2.2.000 2.11 5.11 5.11 5.000 35.2.2.2.650 116.11 5.2.2.2.2.2.450 3.11 5.2.2.01.01.900 129.11 5.2.2.2.11 5.2.01.12 5.2.125 111.01.2.2.950 65.2.01.565 850.125 178.01.2.01.500 17.2.2.01.01.2.000 900.11 5.2.400.01.061.2.11 5.14 .2.2.2.2.550 9.12 5.000 5.01.2.2.2.2.100 5.11 5.2.2.12 5.14 5.2.250 5.2.11 5.01.950 18.2.01.01.2.12 5.200 32.000 1.2.2.2.2.01.14 5.150 710.01.01.900 12.000 29.01.01.01.01.11 5.11 5.01.01.11 5.000 17.2.2.2.100 15.12 5.11 5.11 5.01.14 5.2.2.11 5.Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Sisir Gr Gr Kg Kg Kg Kg Butir Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Sample Buah Paket Orang Hari Orang paket Orang Orang Orang paket Orang Orang Orang Orang Paket Orang Paket Orang Orang Hari Buah Buah Buah Buah Buah m Buah Buah Buah Buah m m Buah Pak Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 11.2.11 5.2.2.2.2.2.2.2.14 5.01.2.01.

Buah
Buah
Buah
buah
unit
Buah
Unit
Unit
Unit
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Unit
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Unit
Unit
Unit
Buah
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Buah
Buah

276,950
276,950
407,000
250,000
407,000
640,350
63,150
97,500
152,900
321,300
265,900
193,900
205,250
166,200
150,900
99,650
58,050
319,900
265,550
221,600
239,100
202,250
193,900
181,100
118,400
117,100
398,400
289,750
476,750
434,600
209,350
84,550
87,550
87,550
85,200
87,550
668,050
295,750
1,024,750
301,800
199,450
157,050
360,050
278,350
428,600
332,350
164,000
83,100
84,650
180,600
170,000
1,747,325
1,747,325
1,747,325
789,500
260,000
300,000
200,000
120,000
40,000
1,252,850
250,000

5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Unit
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Unit
Buah
Buah
Unit
Unit
Unit
Buah
Unit
Buah
Buah
Unit
Unit

131,600
117,500
1,747,325
1,252,850
450,000
266,000
4,450
11,100
1,900
66,500
66,500
66,500
66,500
66,500
47,100
58,200
58,200
47,100
47,100
1,061,565
850,000
654,650
609,300
580,500
601,150
619,750
1,606,350
1,606,350
1,606,350
1,081,250
750,000
588,460
374,800
306,350
21,750
210,150
286,950
270,350
276,950
276,950
1,211,600
1,800,200
753,600
580,500
1,033,400
578,000
623,300
1,300,000
1,849,100
658,000
625,000
300,000
400,000
350,000
601,200
280,000
179,000
1,125,000
850,000
1,065,000
846,000
1,045,000

5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14
5.2.2.01.14

Unit
Buah
Buah
m2
m2
Lembar
ml
ml
ml
ml
Buah
m2
Meter
Meter
Meter
Meter
Buah
Dos
Kit
Kit
Kit
Kit
Pak
Kit
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Cartridge
Box
Box
Cartridge
Cartridge
Botol
Box
Pak
Pak
Strip
Botol
Cartridge
Cartridge
Buah
Box
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Box
Botol
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Box
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge

100,000
387,750
83,100
134,900
55,350
4,500
25,000
25,000
65,000
92,500
5,000
135,000
36,770
69,775
93,500
166,000
11,100
170,000
727,500
1,208,500
903,000
1,601,500
300,000
1,409,200
2,800
162,200
350,000
75,000
33,250
1,177,050
692,400
1,329,400
249,300
276,950
221,600
941,650
57,650
57,650
15,000
311,600
941,650
242,350
95,850
664,700
242,350
265,900
1,419,400
304,650
311,600
290,800
2,740,450
595,450
133,500
262,500
977,500
251,565
1,242,000
251,565
276,000
1,473,500
316,250
323,500

5.2.2.01.14
5.2.2.01.15
5.2.2.01.15
5.2.2.01.16
5.2.2.01.16
5.2.2.01.16
5.2.2.01.16
5.2.2.01.16
5.2.2.01.16
5.2.2.01.16
5.2.2.01.16
5.2.2.01.16
5.2.2.01.16
5.2.2.01.16
5.2.2.01.16
5.2.2.01.16
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17

Cartridge
Box
Box
Box
Sachet
Botol
Botol
Set
Box
Cartridge
BOX
BOX
Cartridge
Cartridge
BOX
BOX
BOX
Cartridge
Box
Box
Box
Box
Fls
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Box
Box
Cartridge
Cartridge
Box
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Box
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Cartridge
Box
Box
Buah
Kotak
Pak
Box
Box
Box
BOX
Box
Box

301,900
618,100
2,958,000
3,645,000
5,577,000
848,700
990,000
2,184,000
125,000
1,221,875
718,750
1,380,000
258,750
287,500
977,500
345,000
460,000
862,500
862,500
345,000
644,700
460,000
728,500
319,125
323,440
276,000
251,565
1,221,875
718,750
1,380,000
258,750
287,500
977,500
977,500
251,565
251,565
276,000
1,473,440
316,250
301,875
301,900
1,242,000
287,500
323,440
270,000
304,650
307,450
311,600
265,900
242,350
311,600
59,500
30,350
400
233,750
13,400
525,000
300,000
400,000
603,750
1,080,000
746,250

5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17

Fls
Fls
Fls
Fls
Fls
Fls
FLS
FLS
FLS
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Tube
Kit
Box
Buah
Lusin
Buah
Buah
Buah
Keranjang
Buah
m
Kg
Paket
Paket
Paket
Paket
Sampel
cm
Orang
Kue
liter
Box
Box
Box
Kotak
Buah
Buah
Box
Tablet
Botol
Botol
Dos
Kotak
Botol
Box
Botol
Unit
Liter
Bungkus
Buah
Unit
Vial
Vial
Tablet
Dosis
Vial
Vial

869,200
1,122,350
1,468,550
3,283,350
562,350
700,000
1,149,500
1,609,500
728,000
324,600
2,112,200
1,043,500
231,650
281,150
1,758,000
405,950
2,522,500
1,600,000
39,950
5,800
1,372,600
818,700
682,450
42,700
682,450
67,250
200,000
10,000
30,000
50,000
40,000
15,000
750
100,000
35,000
231,666,700
130,150
28,550
28,550
135,000
1,141,050
200
171,200
17,150
9,050
9,050
253,500
73,200
137,250
142,650
9,150
135,750
57,200
52,100
589,350
454,200
521,150
11,750
900
600
389,950
11,750

5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.17
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.18
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19

Kaleng
tablet
Box
Dos
Box
Box
Box
Box
Box
Botol
Botol
Box
Botol
Box
Kaleng
Box
Box
Botol
Botol
Tube
Vial
Box
Box
Vial
Box
Botol
Box
Box
Box
Box
Box
Box
Box
Box
Botol
Fls
Box
Botol
Box
Box
Box
Box
Kotak
Box
Botol
Box
Strip
Botol/100
Box/25
Box
Botol
Vial
Vial
Botol
Tablet
Box
Box
Botol
Box
Box
Vial
Box

26,150
416
217,150
93,400
59,950
114,150
91,300
150,700
51,100
947,100
43,945
30,500
7,950
1,084,000
187,200
9,750
10,100
1,529,000
12,300
125,000
99,550
156,400
140,100
5,550
93,650
64,150
68,500
105,500
182,600
107,450
69,500
28,100
74,200
12,234
8,050
27,050
228,250
7,100
175,800
97,000
31,650
368,000
51,350
133,550
148,150
20,900
24,350
43,550
94,750
73,200
7,500
1,600
102,700
2,510,300
2,200
102,700
98,400
12,050
85,600
153,850
605,700
101,250

5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19

Kotak
Kotak
Box
Kotak
Kotak
Botol
Botol
Kotak
Kotak
Botol
Kotak
Botol
Botol
Box
Ampul
Ampul
Tablet
Tablet
Botol
Botol
Botol
Botol
Box
Sase
Tube
Kotak
Botol
Botol
Botol
Tube
Tablet
Box
Box
Fls
Fls
Box/24
Box
Kotak
Tablet
Kotak
Botol
Botol
Kotak
Tube
Kotak
Botol
Kotak
Kotak
Tube
Kotak
Botol
Botol
Botol
Kotak
Botol
Kotak
Kotak
Botol
Botol
Botol
Botol
Botol

180,000
40,019
171,200
22,500
4,055
24,090
35,640
26,177
33,782
25,000
37,063
13,990
73,000
151,900
7,838
11,440
5,550
8,000
54,800
18,300
16,300
8,500
37,500
850
7,550
19,500
7,150
9,400
427,900
15,600
838
94,200
319,500
13,050
15,600
171,200
21,300
12,418
1,841
7,630
2,643
19,800
11,628
3,000
10,884
16,000
10,785
28,891
1,675
36,000
1,725
2,569
33,700
19,411
10,000
7,500
10,500
3,300
8,218
16,770
160,000
3,750

5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19

Kotak
Botol
Kotak
Kotak
Kotak
Kotak
Kotak
Botol
Kotak
Botol
Kotak
Kotak
Botol
Kotak
Botol
Tablet
Botol
Botol
Botol
Kotak
Kotak
Kotak
Botol
Box
Tablet
Botol
Orang
Kotak
Kotak
Kotak
Kotak
Kotak
Botol
Botol
Kotak
Tube
Kotak
Kotak
Botol
Botol
Botol
Kotak
Kotak
Kotak
Kotak
Kotak
Botol
Kotak
Box
Botol
Box
Paket
Botol
Botol
Kotak
Kotak
Set
Botol
Botol
Botol
Botol / Kotak
Botol

42,000
4,820
5,949
8,845
1,025
9,962
65,750
18,640
52,000
12,360
7,226
16,200
18,500
39,700
6,000
1,156
3,445
82,686
53,704
18,594
21,874
40,944
23,880
12,700
8,705
22,200
10,000
11,350
1,400
23,250
19,250
24,350
13,500
3,150
46,350
2,026
4,200
64,091
24,086
2,400
35,637
26,177
13,787
8,321
15,163
21,550
12,650
42,850
36,400
35,390
291,000
1,440,909
580,000
120,909
48,000
42,250
567,273
242,000
129,140
165,770
168,025
331,430

5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19

Box
20 ds/Amp
Ds/Pouc
Ds/Pouc
Ds/Pouc
Ds/Pouc
Ds/Pouc
Ds/Pouc
Tube
Box
Kotak
Kotak
Kotak
Kotak
Kotak
Kotak
Botol
Botol
Botol
Botol
Kotak
Botol
Kotak
Botol
Kotak
Kotak
Kotak
Vial
Tube
Botol
Kotak
Kotak
Botol
Botol
Botol
Kotak
Botol
Tube
Botol
Kotak
Botol
Kotak
Botol
Kotak
Botol
Botol
Kotak
Box
Kotak
Botol
Kotak
Botol
Botol
Botol
Kotak
Kotak
Botol
Kotak
Kotak
Botol
Kotak
Kotak

399,400
82,900
42,500
87,000
25,500
60,600
49,500
49,500
3,000
44,950
245,000
37,000
12,000
11,327
35,744
33,782
1,254
23,393
8,030
21,850
38,200
22,550
26,700
14,450
6,750
30,456
9,100
2,650
17,000
450
6,050
156,750
23,243
3,821
4,100
30,000
22,000
2,825
7,336
23,972
93,000
46,307
3,816
210,900
4,322
39,330
24,645
67,970
45,000
38,275
21,700
1,000
6,500
83,193
10,000
4,986
2,839
35,200
60,720
53,150
500
17,160

5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19
5.2.2.01.19

Botol
Kg
Unit
Kg
Unit
Kg
Hari
Kg
Kg
Kg
Kg
Botol
Dos
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
buah
buah
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
Buah
Buah
m3
Kg
Kg
Kg
Kg
Liter

30,532
6,300
8,390,400
6,300
8,390,400
19,000
115,000
8,800
8,050
11,300
15,000
30,000
83,100
12,250,000
12,000,000
11,680,200
10,500,000
9,500,000
6,800,000
6,750,000
6,500,000
5,250,000
4,665,600
6,750,000
3,750,000
3,600,000
3,500,000
3,250,000
3,100,000
2,800,000
300,650
365,360
7,500
129,500
137,050
97,150
102,550
107,900
161,850
167,250
87,100
48,500
65,000
103,100
107,500
144,900
174,550
253,600
142,700
140,650
129,800
102,550
91,750
129,000
13,500
4,900
98,500
40,600
21,500
16,000
25,000
9,750

5.2.2.01.19
5.2.2.01.20
5.2.2.01.20
5.2.2.01.20
5.2.2.01.20
5.2.2.01.20
5.2.2.01.20
5.2.2.01.20
5.2.2.01.20
5.2.2.01.20
5.2.2.01.20
5.2.2.01.20
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01

Liter
Kg
m2
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kaleng
Kaleng
Kg
Kaleng
Liter
Kg
Lembar
Lembar
Kg
Kg
Batang
Batang
Batang
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Buah
Buah
Buah
Buah
Unit
Unit
Unit
Unit
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Buah
Buah
Buah
Buah
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
m
Buah
Buah
m2
m2
m2
m2
m2
Batang
Batang
m2

7,050
39,950
2,200
40,600
21,500
9,500
28,350
27,000
15,000
63,150
63,150
26,500
37,800
5,950
43,450
36,800
70,700
12,950
13,500
60,450
74,500
117,650
12,750
12,750
12,750
12,700
12,700
34,550
37,800
45,900
37,800
1,748,000
2,828,100
3,059,000
400,000
16,200
13,500
10,800
12,950
12,750
12,750
260,000
260,000
260,000
400,000
12,750
12,750
13,600
13,600
13,600
13,600
350,550
30,800
43,200
151,100
183,450
194,250
215,800
237,400
9,750
6,500
42,000

5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01
5.2.2.02.01

750 647.2.600 37.01 5.2.02.01 5.02.02.250 1.2.2.2.2.500 43.2.2.2.2.02.2.01 5.01 5.2.02.01 5.650 1.02.01 5.2.800 70.02.150 40.01 5.250 3.02.2.525.02.2.2.150 38.2.02.2.02.2.2.150 1.02.450 1.2.2.2.2.2.01 5.2.02.01 5.02.01 5.2.2.500 15.050 60.02.02.02.2.02.000 1.01 5.01 5.02.2.02.000 40.02.2.2.01 5.2.2.02.01 5.2.650 38.02.01 5.2.01 5.02.01 5.2.01 5.2.02.2.150 102.650 46.01 5.2.2.2.2.250 136.2.2.01 5.2.2.300 9.2.01 5.2.2.2.250 1.2.02.01 5.02.01 5.2.250 1.2.2.2.2.2.02.000 2.02.250 1.02.950 1.02.650 46.500 34.2.600 1.2.02.2.150 29.2.400 38.01 5.2.01 5.650 46.02.000 38.150 540.02.01 5.01 5.682.000 3.2.02.02.000 961.01 5.400 76.650 40.01 5.2.01 5.2.2.2.01 5.2.2.550 750.02.2.2.250 1.450.250 1.2.2.01 5.02.2.01 5.000 5.750 38.01 5.02.01 5.02.2.02.01 5.800 561.500 1.01 5.100 10.000 18.2.000 42.2.01 5.02.01 5.02.02.01 5.2.2.2.2.2.2.01 5.01 5.02.2.2.000 28.2.2.01 .2.02.400 5.02.2.800 48.01 5.01 5.000 3.02.01 5.2.2.2.2.750 1.2.2.2.01 5.02.01 5.01 5.650 42.2.01 5.2.02.2.2.02.2.01 5.01 5.2.2.01 5.01 5.150 38.400 94.700 9.2.2.02.02.01 5.02.2.2.2.250 1.01 5.02.250 1.01 5.02.01 5.02.2.2.2.02.2.2.750 38.02.2.01 5.2.01 5.2.2.723.01 5.02.2.2.2.Kg Kg Kg Batang Batang Batang Batang Batang Lembar Buah Buah Buah Buah Buah m buah Doz Buah Buah Buah Buah m2 m2 m2 m2 Buah Buah Buah Buah m2 m2 m2 m2 Buah Buah Buah Buah m2 m2 m2 m2 Buah Buah Buah Buah m2 m2 m2 m2 m m Buah Buah Buah Buah Unit Unit Buah Buah Buah m Roll 17.2.000.2.600 55.650 46.01 5.2.750 1.02.02.

2.2.2.02.02.01 5.2.800 7.2.2.02.01 5.01 5.2.2.2.2.01 5.2.02.02.200 119.2.02.2.200 37.750 91.01 5.02.2.2.02.2.750 457.2.01 5.02.2.01 5.2.2.2.02.2.2.02.700 215.02.02.875 72.2.01 5.02.02.900 2.Roll Kg Lot Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Set m2 m2 m2 m2 Kg Buah Buah Buah Unit unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Titik Roll Kg Kg Kg Kg Ton Kg Ton Liter Liter Zak Zak Zak Kg Kg Kg Kg m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 Kantong Batang Batang Batang Batang Batang Batang 863.01 .2.02.02.400 830.02.2.200 184.01 5.2.2.2.02.02.2.2.2.2.2.2.02.2.100 108.02.2.01 5.973 52.650 9.2.250 551.2.2.02.02.2.2.2.2.2.01 5.2.2.01 5.01 5.2.2.02.01 5.02.950 340.2.01 5.000 9.2.01 5.02.01 5.01 5.2.01 5.02.01 5.2.01 5.01 5.2.500 38.01 5.200 160.02.2.01 5.500 108.01 5.2.050 850.02.2.650 6.02.050 64.02.800 32.01 5.01 5.02.02.02.01 5.02.2.200 19.400 20.2.2.2.2.01 5.01 5.2.650 241.000 43.2.01 5.250 7.01 5.000 9.2.2.000 127.500 160.02.2.2.01 5.2.2.2.01 5.2.01 5.2.2.02.02.2.750 1.2.01 5.2.2.2.750 70.01 5.01 5.01 5.2.500 160.01 5.02.2.2.02.2.02.01 5.2.2.02.2.02.500 160.01 5.2.000 12.750 9.950 80.02.2.02.2.01 5.02.550 2.01 5.000 6.01 5.2.150 5.01 5.600 90.2.02.900 93.2.800 145.02.01 5.2.000 5.2.01 5.000 85.000 875.2.500 85.01 5.01 5.400 159.02.2.2.2.2.02.2.02.050 16.2.02.2.2.2.2.2.2.01 5.000 760.700 55.2.01 5.2.900 500.950 91.01 5.02.02.01 5.02.2.2.2.01 5.2.2.2.400 44.02.500 133.02.300 7.2.2.2.02.02.01 5.2.01 5.000 50.01 5.01 5.900 40.2.2.2.200 25.02.2.01 5.225 275.02.2.850 10.01 5.

01 5.000.2.2.2.2.238.2.01 5.500 35.100 35.02.2.2.2.2.01 5.2.2.2.2.2.01 5.2.2.2.02.02.02.01 5.01 5.250 12.800 1.01 5.950 20.02.2.02.02.000 2.2.02.2.2.400 54.2.2.02.000 12.02.2.01 5.2.02.01 5.2.01 5.02.01 5.500 280.2.01 5.2.01 5.500 21.02.700 70.01 5.2.2.500 5.02.2.2.900 67.02.01 5.01 5.02.000 470.2.02.2.2.000 17.02.2.200 16.02.2.2.02.2.01 5.2.000 20.000 8.02.2.750 15.2.2.02.2.02.01 5.02.01 5.2.2.000 495.2.01 5.02.2.02.2.750 12.250 12.02.2.02.01 .834.2.650 601.2.2.02.2.2.01 5.02.01 5.02.500 465.2.950 13.300 2.050 62.050 12.01 5.350 122.02.02.2.2.2.02.2.100 11.000 645.300 27.02.000 23.300 160.2.700 5.02.2.2.2.2.000 595.01 5.01 5.01 5.01 5.Batang Kg Kg Batang Batang Batang Batang Batang Batang Kg Kg Kg Pasang m3 m3 m3 m3 m3 m3 Kg Kg Kg Kg m2 m2 m2 m Roll Kg Kg m Meter Buah Buah Kg Kg Buah m Kg Unit Buah Buah unit Box Unit Lembar Lembar Lembar Lembar m1 Kg Kg Kg Dos Dos Buah Buah Buah Buah Buah Kg Buah 591.2.2.01 5.01 5.2.2.01 5.02.01 5.000 11.02.02.2.01 5.2.2.2.02.01 5.01 5.01 5.2.2.01 5.100 450.2.02.2.2.2.950 650 450 27.2.02.750 1.2.02.950 35.2.2.2.2.2.02.2.01 5.2.01 5.01 5.02.2.2.000 690.02.02.2.2.02.100 27.02.500 13.02.2.02.02.2.02.200 5.2.2.000 15.100 36.000 100.500 188.02.2.01 5.000 5.01 5.2.01 5.2.01 5.000 13.2.2.850 161.01 5.2.2.2.02.440 442.01 5.01 5.02.02.01 5.2.000 165.2.2.01 5.01 5.02.01 5.107.2.01 5.01 5.2.01 5.2.350 15.2.2.2.850 246.01 5.01 5.2.01 5.450 12.2.600 200.2.01 5.01 5.2.01 5.01 5.2.02.050 346.02.01 5.2.02.2.2.800 95.2.02.2.2.

2.01 5.2.01 5.2.2.350.01 5.01 5.450 42.01 5.2.01 5.2.2.01 5.100 42.2.02.2.01 5.750 68.01 5.01 5.01 5.01 5.2.02.02.2.2.2.02.2.02.02.01 5.2.01 5.000 375.2.2.01 5.2.200 2.01 5.02.050 1.01 5.2.2.2.2.01 5.2.2.2.02.250.2.2.950 8.500 10.2.2.2.02.2.02.2.200 2.2.200 29.950 39.500 5.01 5.2.2.02.01 5.2.2.2.2.000.2.750.000 400.02.02.2.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Roll Buah Buah m2 Batang m2 Lembar Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah m2 m2 m2 Buah Lembar m m m m m m m m m m Pak Tube Batang Batang Batang Batang Batang Batang buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah yuta buah buah 3.2.250.000 9.02.01 5.01 5.2.02.02.2.01 5.000 225.02.2.01 5.000 53.02.01 5.02.02.2.000 2.2.01 5.02.000 163.000 200.800 53.2.01 5.01 5.000 5.500 88.01 5.2.2.800 259.300 24.2.2.02.02.02.2.2.01 5.2.02.2.02.01 5.2.2.01 5.2.2.000 22.2.2.01 .02.2.02.02.2.2.2.02.2.500 16.2.02.400 1.350 182.2.01 5.2.000 2.02.2.01 5.02.01 5.000 1.02.2.02.000 1.150 6.01 5.01 5.700 85.500 28.2.02.650 23.000 100.01 5.02.700 3.545 116.02.2.2.400 168.000 1.01 5.2.2.500.02.2.750.2.650 1.2.2.02.000 3.100 2.2.02.000 1.2.2.000 3.01 5.950 38.2.02.250 4.02.01 5.2.02.2.02.2.2.01 5.02.02.400.2.000 1.2.01 5.2.800 231.01 5.2.02.650.02.01 5.01 5.2.2.2.2.01 5.2.600 11.2.01 5.02.2.02.300 142.2.2.2.2.200 35.2.01 5.2.400.01 5.2.2.196.850 5.2.01 5.01 5.02.2.900 6.01 5.01 5.100 1.2.02.01 5.01 5.02.550 10.02.2.2.01 5.2.2.02.02.02.2.01 5.02.2.2.02.2.2.2.2.2.500 8.01 5.02.01 5.01 5.02.750 29.500.400 90.400 2.000 286.000 125.2.

01 5.2.2.02.2.450 36.150 90.2.2.950 10.02 5.01 5.2.02.2.02.2.2.000 21.2.500 31.2.02.2.02.000 7.02 .2.2.2.02 5.450 90.02.2.250 83.02 5.02.01 5.02.2.2.2.2.2.850 47.02 5.050 59.000 16.02 5.500 90.200 393.500 26.2.225 818.02 5.02.2.500 97.2.300 9.200 102.02 5.02.2.000 2.2.2.2.02.02.2.02.02.000 4.2.02.2.02.02 5.200 96.200 26.250 42.2.700 15.02.2.2.02.02.02 5.2.2.500 31.2.2.850 81.02 5.02.02 5.02 5.02 5.200 68.2.02 5.01 5.02 5.02.2.02 5.2.850 42.02 5.450 52.02 5.500 47.02.400 310.150 71.2.02.800 31.2.2.2.01 5.2.02 5.2.2.02.750 52.2.02 5.2.2.2.02.2.2.02 5.600.2.2.2.01/5.02.900 97.2.02.2.2.2.2.2.02.02.02.01 5.02.000 319.02.01 5.02.2.750 20.02.2.01 5.2.100 635.02.900 383.02.2.02 5.buah Buah Buah Buah Buah buah buah buah buah buah buah buah buah Buah Buah Buah Buah Kg Kg Buah Buah Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang 7.000 37.500 5.01 5.000 37.175.2.02.02 5.2.02.02 5.02.2.700 818.2.01 5.000 52.01.2.2.2.2.02 5.2.2.01 5.2.02 5.02.02.2.300.2.2.01 5.2.900.02.2.02.2.2.800.000 26.02 5.02 5.2.000 3.900.2.2.02.02.2.02 5.2.2.2.02.02 5.2.2.000 6.2.250 2.02 5.02 5.02 5.2.000 42.2.2.2.02.02.02.02.02.000 3.2.02 5.2.02.01 5.2.2.02 5.02.000 107.2.2.200 89.2.02 5.2.02 5.02.2.2.03 5.02.000 700.02 5.000 9.2.050 96.02 5.2.2.2.800 90.2.350 38.02 5.02.000.2.02.000 3.02 5.02 5.2.2.02.2.2.2.02 5.02 5.02.02.02.2.200 31.02 5.2.2.900 90.2.02.550 21.02 5.2.2.500 21.02 5.

2.2.02 5.000 1.2.2.000 3.02 5.2.2.750 43.500 5.2.500 9.02 5.02.02.2.150 50 350 3.02 5.02.02 5.250 38.2.2.850 81.500 97.2.2.2.2.2.2.2.2.02 5.150 25 3.2.02.2.02.02.2.02 5.2.2.02.02 5.2.02.2.02.2.02.000 5.650.850 47.02.2.2.2.02.2.2.2.2.2.2.2.950 78.2.02 5.450 15.02.2.02.02 5.2.02 5.2.2.2.2.500 3.2.02 5.02 5.2.900 21.2.2.02.2.02 5.02.02.02 5.02.02 5.400 71.2.2.2.2.02.2.2.2.02 5.2.750 66.2.02 5.2.02 5.200 89.02 5.2.150 1.02 5.700 49.2.2.2.02.02.02.02 5.02 5.2.000 34.02 5.02.02 5.050 59.2.2.02.500 90.02 5.02 5.2.750 36.2.2.750 78.2.350 38.2.02.2.750 21.150 71.2.02 5.02 5.02 5.2.2.2.02 5.2.2.02.02 5.650 78.2.02.2.02 5.02.02.2.02.2.02 5.450 12.2.000 7.02.700 131.850 54.02 5.02.100 15.350 52.02 5.02.02 5.02 5.2.02 5.02 5.2.2.500 17.2.02 5.02 5.2.02.02 5.750 36.2.02 5.02.2.2.02.2.750 1.000 1.2.02.2.02 .2.2.Batang Batang Batang Batang gr Batang gr gr Batang gr gr gr gr Batang Batang Batang Batang Pak Pak Pak Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Kg Pak Ikat Batang Pak Batang Batang Batang Batang Batang biji Kg Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang 2.02 5.2.02.2.2.02.2.2.02 5.250 4.02.02.800 31.2.500 500 3.2.2.02 5.2.02.02.2.2.2.02 5.500 5.500 500 2.02 5.02.900 97.02.02 5.02 5.02.02 5.02 5.2.200 68.2.02 5.02.02.02.800 90.500 15.02 5.02.02.02.050 96.2.02.000 4.02.2.700 5.2.02.02 5.02 5.200 96.02 5.2.02.02.200 102.2.500 90.02 5.2.2.02.2.2.02 5.02.02.000 1.2.600 15.2.2.02.2.02 5.2.02.2.

2.2.2.02 5.250 18.2.950 10.400 21.2.02.2.2.02.2.02.02.02.000 9.2.02 5.02 5.450 52.2.2.02.2.350 2.2.2.02.2.100 10.600 4.02.2.02.2.250 42.02.2.2.800 314.2.100 2.375 3.500 21.02.02.02 5.2.2.2.02.02 5.02 5.02 5.000 2.02 5.02 5.2.02 5.02 5.2.02.400 2.02 5.02.02 5.02.500 10.2.02 5.500 26.2.02.000 21.2.2.500 9.2.2.02.02.750 42.2.02 5.02.02.02.02 5.02 5.000 2.02.02.2.2.2.000 107.2.2.2.02.02.850 42.2.2.550 21.2.02.02 5.2.250 83.2.2.02.2.02 5.2.02.200 26.2.02.02 5.02.02 5.2.02 5.02 5.2.02.02 5.500 14.02.2.000 42.02 5.02.750 3.02 5.2.2.2.02.2.500 31.02 5.2.2.2.02.02.2.2.2.2.02.02.2.02.02.2.02.2.02 5.250 18.02.2.2.02.700 23.02 5.02.02 5.2.2.02 5.02 5.02 5.900 104.02 5.2.2.2.000 12.000 23.700 7.Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang m2 m2 m2 31.2.000 57.2.650 26.562 75.02 5.02.750 52.2.2.02.2.900 209.450 36.2.500 47.02 5.02 5.02 5.2.02.02.500 312.2.500 45.02.500 7.2.2.02 5.02.2.2.2.02 5.2.2.050 7.02.02 5.2.2.2.2.450 90.02.02 5.2.02 5.2.2.02 5.02 5.200 31.2.2.2.500 7.02.2.2.2.02 5.02 5.02.2.400 15.02.02 5.02 .02 5.2.2.02 5.02 5.02.2.250 36.2.2.2.600 15.000 26.2.2.300 9.2.100 29.2.02.2.2.2.02 5.2.02.2.2.700 104.02.2.2.300 16.2.2.2.2.02 5.02.02 5.500 18.02 5.02.02 5.02 5.02 5.2.750 5.02 5.750 22.02 5.2.000 52.02 5.

2.2.2.2.000 688.2.2.2.2.02 5.000 330.2.2.03 5.2.02.02 5.03 5.2.2.500 122.2.2.02 5.2.2.2.03 5.02.2.2.2.2.2.500 4.2.02.2.700 440.02 5.02.02.03 5.2.2.2.02 5.02 5.2.250 15.2.2.2.2.2.2.02.000 52.03 5.2.02.02.03 5.03 5.2.02.03 5.02.03 5.000 314.000 22.2.2.2.2.02.000 6.2.03 5.02 5.02 5.650 385.02.02.2.2.250 15.05 5.02.02.02.02.000 17.02.100 31.2.2.2.2.05 5.2.03 5.03 5.02.2.2.02.2.2.02.02 5.2.02 5.02.02.03 5.200 339.02.2.02.Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Biji Batang Pak Pak Log Zak Buah Batang Batang Batang Batang Batang Rean Ekor Ekor Ekor Rean Rean Ekor Ekor Ekor Ekor Rean Rean Rean Kg Kg Ekor Rean Ekor Ekor Ekor Rean Rean Ekor Ekor Ekor Ekor Rean Rean Rean Kg Kg Ekor Bait Liter Liter Kg Paket Kit 2.02.03 5.950 1.2.02.450 3.02.05 5.2.2.2.2.2.03 5.2.2.03 5.2.02.200 270.02.200 270.2.250 850 150 200 529.2.02.2.000 50.2.2.02.2.02.2.2.2.250 850 150 200 529.2.02.2.02.2.02.02 5.02 5.500 122.2.650 385.2.02.2.2.2.03 5.750 45.000 200 25.02 5.02.500 300 5.2.03 5.2.03 5.2.500 692.02.000 15.2.02 5.2.02.02.2.700 440.02.2.500 2.2.05 5.2.000 5.400 630.2.2.2.02 5.900 2.2.2.05 5.02.02.450 5.02.2.02.2.2.2.500 648.450 5.000 692.03 5.500 51.100 31.750 45.03 5.02.03 5.02 5.000 110.03 5.02.2.02.02.2.2.03 5.02.2.02 5.02.2.2.2.2.2.02.250 7.03 5.02.2.02 5.2.02 5.500 648.03 5.02 5.2.02.650 59.2.2.03 5.000 25.03 5.2.02 5.02.02 5.2.2.2.2.2.02.450 3.03 5.000 11.2.2.2.000 180.02.200 48.03 5.03 5.000 65.02.2.02.02 5.02.2.000 4.03 5.000 52.300 7.02 5.02.05 .

700 55.017.2.000 22.550 12.02.2.2.2.000 496.2.000 552.02.02.02.05 5.2.2.02.2.2.2.2.02.05 5.2.05 5.2.02.2.2.2.05 5.2.000 439.2.2.291.02.500 1.02.05 5.000 320.500 23.05 5.2.2.2.05 5.000 1.2.587.05 5.02.000 37.02.000 745.351.089.2.05 5.000 212.2.02.05 5.02.2.05 5.2.440 20.000.05 5.05 5.02.05 5.2.05 5.2.2.000 650.02.02.000 492.2.02.2.2.2.600 475.850 467.05 5.05 5.05 5.02.05 5.2.2.2.2.2.02.05 5.Kit Kit Box Kit Kit Cartridge Liter Liter Liter Liter Botol Pak m3 Kit Set Kit Set Set Set Kit Set Set Set Set Kit Kit Kit Tabung Tabung Tabung Tabung Tube Vial Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Pak Kg Pak Pak Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Gr Kg Botol Kit Liter Liter Liter Botol 410.2.2.02.2.05 5.2.143 1.482.2.2.05 5.05 5.2.143 678.2.2.2.000 55.05 5.2.2.05 5.000 388.05 5.2.000 316.02.500 860.02.865.02.2.2.2.2.000 1.2.143 1.2.000 475.000 1.2.000 150.02.2.2.883.000 860.2.2.2.2.950 812.05 5.05 5.02.05 5.2.2.2.02.2.250 2.2.500 1.2.2.02.000 45.2.2.05 5.2.02.05 5.2.2.000 65.02.02.02.02.000 734.2.2.02.000 1.05 5.02.05 5.02.05 5.2.02.2.2.02.000 860.2.02.2.2.05 5.05 5.2.2.800 48.2.05 5.02.05 5.2.2.05 5.02.05 5.027.02.02.000 840.2.000 3.350 800.000 1.02.02.05 5.05 5.02.300 31.02.2.05 .2.450 3.2.05 5.2.05 5.2.2.714 357.2.000 323.02.02.700.2.500 521.000 21.05 5.05 5.02.02.05 5.02.286 60.2.02.2.02.05 5.2.2.000 46.02.05 5.2.429 482.02.000 64.2.2.2.2.05 5.300 5.2.2.02.05 5.05 5.000 31.2.05 5.05 5.2.05 5.2.2.857 553.900 31.571 625.02.2.02.2.05 5.071.2.2.2.05 5.300 175.05 5.02.05 5.02.05 5.02.05 5.2.300 205.02.2.571 410.2.000 675.2.2.

05 5.2.2.300 29.05 5.2.02.000 5.000 118.2.05 5.05 5.386.2.2.350 200.05 5.2.02.2.05 5.155.2.000 5.02.05 5.05 5.02.05 5.2.000 300.2.02.2.02.2.2.500 8.250 220.000 125.2.200 22.02.02.2.05 5.000 125.2.2.2.000 60.02.000 5.2.02.02.Botol Botol Botol Buah Botol Box Botol Kg Unit Tube Botol Gram Gram Gr Kg Kg kg kg Liter Kg Box Liter Botol Botol Botol Liter Liter Box galon Box Box Box Kit Botol Botol Botol Gram Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Kit Botol Botol Botol Botol Botol Botol Box Botol Botol Botol Kit Botol 171.325.2.000 825.700 180.2.2.2.2.2.2.05 5.05 5.05 5.05 5.000 1.000 550.05 5.316.250 29.05 5.02.2.2.2.02.2.000 120.2.2.02.2.05 5.2.2.05 5.2.05 .05 5.800 1.800.02.05 5.02.2.2.05 5.02.2.02.02.05 5.2.2.2.2.2.2.2.2.02.2.000 22.05 5.000 290.2.05 5.000 600.2.05 5.000 2.2.02.2.02.2.05 5.150 31.2.02.000 270.500.2.05 5.000 75.02.05 5.02.2.000 2.000.2.050.404.2.000 1.2.463.000 540.2.2.000 1.2.2.02.05 5.2.2.05 5.05 5.2.900 4.2.02.05 5.02.2.600 2.600 557.02.200 5.02.02.05 5.05 5.000 250.2.2.2.373.2.2.800 873.05 5.05 5.05 5.000 89.02.05 5.400 356.2.350 324.02.400 2.02.2.02.2.000 1.600 205.02.02.400.2.02.05 5.2.2.000 23.000 900.2.2.000 6.2.2.000 2.800 27.2.000 194.05 5.2.2.2.05 5.05 5.05 5.05 5.02.2.2.2.000 1.02.05 5.05 5.05 5.02.02.05 5.02.2.05 5.200 1.000 120.2.2.02.2.2.2.2.02.2.650 300.02.000 59.02.850 21.02.2.2.2.2.2.05 5.2.02.05 5.2.02.500 350.843.02.02.05 5.000 35.2.2.650 165.000 1.2.05 5.2.02.02.05 5.2.2.05 5.2.2.2.02.05 5.2.02.2.2.02.2.850 650.05 5.2.02.2.02.02.02.05 5.000 652.000 3.2.2.02.200.05 5.2.05 5.05 5.

500.2.2.05 5.2.2.500 1.2.02.2.02.000 967.900 35.05 5.500 736.02.05 5.2.02.2.000 400.05 5.02.000 2.2.2.2.02.2.02.05 5.2.2.02.2.02.000 237.400.000 46.2.2.05 5.131.2.2.02.06 5.2.2.2.02.02.2.02.05 5.2.000 10.2.2.2.2.05 5.2.05 5.05 5.2.2.2.05 5.02.000 16.05 5.05 5.02.800 25.05 5.100 5.05 5.02.11 5.2.2.2.000 75.2.02.2.2.11 5.2.500 47.2.02.02.2.11 5.05 5.350 42.2.05 5.2.250 319.05 5.2.2.02.2.750.05 5.2.2.11 5.000 547.02.2.2.2.11 5.000 276.2.800 43.000 2.045.2.000 1.02.2.2.2.000 323.02.02.2.05 5.02.02.2.02.2.05 5.02.05 5.2.2.2.02.05 5.02.02.05 5.05 5.02.02.000 435.000 16.05 5.05 5.05 5.05 5.02.2.2.2.11 .2.05 5.2.2.000 221.2.800.000 35.02.05 5.440 905.2.000 2.2.000 115.2.02.2.05 5.2.05 5.000.080.05 5.000 10.2.2.05 5.05 5.850 42.2.2.2.02.2.750 21.11 5.125 260.000 150.2.02.000 1.05 5.02.150 6.000 316.05 5.450 39.2.000 87.2.900 20.900 347.800.05 5.11 5.05 5.02.2.000 484.2.02.100 63.02.000 1.000 944.500 297.2.2.05 5.2.2.2.2.02.2.02.2.300 571.02.2.2.2.2.200 135.02.02.000 393.2.02.05 5.2.Botol Botol Botol Kit Botol Botol Botol Botol Paket Box Botol Liter Gram kg Botol Botol Buah Buah Buah Buah Buah Kit Kit Kit Bungkus Kit Kit Kit Kit Bungkus Botol Gallon Gallon Gallon Gallon Gallon Liter Kg Kg Kg Kg Kit Kg Liter Cartridge Botol Kit Cartridge Cartridge Kit Cartridge Kit Buah Km2 Kali Roll Roll Roll Roll Roll Keping Keping 85.400 3.05 5.05 5.2.02.2.05 5.000 1.000 335.02.2.05 5.2.2.02.02.000 350.2.2.2.2.2.2.500 1.2.05 5.2.2.05 5.2.2.2.000 180.02.550 482.02.02.179.02.2.11 5.02.2.000 150.000 571.000 8.05 5.05 5.02.000 489.05 5.02.02.05 5.2.2.2.2.2.600 115.02.550 620.2.02.

000 2.02.300 15.2.2.000 69.682.2.2.500 27.2.800 10.2.11 5.2.02.2.11 5.000.700 1.11 5.13 5.2.13 5.13 5.02.01 5.13 5.000 2.800 10.650 110.2.2.2.400 48.02.12 5.2.02.2.000 39.500 13 5.2.2.000 350 700.13 5.13 5.2.13 5.2.500 217.11 5.2.11 5.12 5.2.02.137.2.11 5.900 42.02.2.02.2.02.2.2.13 5.000 43.2.700 100.800 5.200.2.03.2.03.13 5.02.02.03.13 5.11 5.03.000 75.100 63.2.02.2.2.13 5.2.300 39.01 5.13 5.2.02.02.2.2.000 13.03.2.2.2.13 5.2.2.2.03.12 5.13 5.2.02.2.02.2.13 5.000 160.2.11 5.02.01 5.2.11 5.2.500 3.13 5.2.02.100 39.200 10.2.2.650 10.12 5.2.01 5.2.02.000 159.02.700.03.900 175.02.02.2.02.2.2.800 64.2.2.13 5.500 150.2.13 5.02.2.2.02.2.03.2.900 85.2.12 5.13 5.2.000 1.02 .2.02.13 5.750 13.02.02.2.2.02.2.150 2.02.2.13 5.800 136.2.2.800 10.12 5.2.2.03.02.02.2.2.02.01 5.2.900 16.02.2.2.2.700 63.2.12 5.700 131.2.03.000 400.2.02.2.2.02.168.550 14.400 29.2.2.11 5.2.2.000 5.2.2.2.800 3.02.2.2.Keping Keping Keping Keping Keping Paket Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Lembar Lembar Buah M2 m2 m2 Pcs Pcs m2 Kegiatan Paket Liter Botol Botol Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Zak Kg Kg Liter Kg Botol m3 Kg Liter Liter Liter Liter Bungkus Kg Kg kg Unit Pulsa (1 Menit) Bulan Bulan Bulan Kali Paket M3 M3 Liter 53.2.02.2.2.02.02.2.2.2.000 200.13 5.2.11 5.13 5.2.2.400 5.2.2.02.02.150 57.2.01 5.700 35.2.2.11 5.800 3.11 5.11 5.13 5.02.2.02.11 5.2.2.700.400 5.13 5.2.000 335.300 4.500 3.2.02.12 5.000 2.2.2.2.2.2.2.02 5.2.11 5.02.13 5.02.13 5.000 335.02.02.500 159.2.000 200 350.727.01 5.02.02 5.02.13 5.02.2.2.600 487.2.2.

2.05 5.2.03.2.03.2.03.2.140 43.2.500 58.03.02 5.03.03.2.03.500 58.740 73.2.2.500 38.000 119.500 68.2.05 5.2.03 5.03.03.03/5.05 5.2.500.05 5.000 2.000 4.2.06 5.03.03.000 57.106.2.2.2.05 5.03.700 60.2.03.000 300.500 58.2.2.2.03 5.05 5.000 300.2.15.2.03/5.05 5.03.02 5.2.05 5.600 65.2.03.2.000 79.05 5.3.05 5.2.2.05 5.600 50.03.2.05 5.2.05 5.000 800 750 500.2.2.000 25.200 70.2.03/5.000 250.2.000 0 68 10.03.03 5.000 1.03.03.350 130.950 60.03.24.2.2.03.05 5.2.2.2.500 156.03.03.05 5.2.03.200 73.05 5.Tangki Tangki Tangki Ls Ls Ls Ls Ls KWH VA Bulan % VA Ls Paket Titik kva Paket Lembar Unit Unit Titik KVA per pemasangan Eks per Bln Eks per Bln Eks per Bln Eks per Bln Eks per Bln Eks per Bln Eks per Bln Eks Per Bln Eks Per Bln Eks per Bln Eks Per Bln Eks Per Bln Eks Per Bln Eks Per Bln Eksemplar Eks per bulan Eks Per Bln Eks per Bln Eks Per Bln eks per lembar eks per bln eks per lembar eks per bln eks per bln eks per bln eks per bln eks per bln eks per bln eks per bln Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eks Per Bulan Eksemplar eksemplar Eksemplar 145.2.02 5.2.03.2.000 2.03.24.03.2.04 5.2.2.03.2.03 5.2.800 58.2.900 5.03.2.03 5.05 5.03.02 5.05 5.03.2.05 5.2.000 60.2.05 5.2.2.2.05 5.000 60.03.03.2.000 200.2.550 6.03.2.2.100 39.2.03.2.2.03 5.557.03.2.550 76.700 91.03.2.2.2.03.03.2.03 5.000.000.03.000 300.2.2.2.2.03.02 5.500 58.04 5.2.03.2.2.000 99.000 300.2.05 5.2.05 5.2.000 70.03.05 5.2.2.2.920 78.03.2.03.3.2.03.3.140 16.03.2.000 84.2.2.2.03.2.2.03 5.05 5.03.860 70.05 5.03 5.2.550 58.2.2.2.800 3.2.000 5.03.05 5.2.03.2.2.2.2.2.05 5.03.05 5.2.03 5.02 5.03.950 60.2.2.03 5.03.2.05 5.2.2.03.500 38.2.05 .2.2.2.2.03 5.100 25.2.950 38.02 5.03.05 5.577.000 350.2.324.2.03.03.03.05 5.03.2.2.500 1.950 36.2.05 5.05 5.2.2.03.800 20.2.02 5.03.05 5.03 5.05 5.2.2.750 77.2.05 5.2.2.2.2.2.

03.03.03.03.2.2.400 27.03.2.2.2.000 60.000 1.03.06 5.2.000.2.2.2.2.2.2.2.000 52.2.2.000 36.000 40.500 2.03.2.2.08 5.2.07 5.03.500.05 5.07 5.2.303.03.03.2.03.000.06 5.2.2.07 5.06 5.500.07 5.000 4.03.07 5.07 5.000 150.000 1.000 750.03.000 5.000 26.07 5.105.2.03.03.03.03.06 5.2.03.2.2.2.2.000.000 11.2.08 5.06 5.07 5.08 5.2.08 5.960.03.000 2.2.06 5.2.500 5.000 1.2.000 105.03.200 21.000 2.03.03.03.000 319.07 5.2.000 950.07 5.06 5.960.2.2.03.405.500.2.2.2.500.2.500.000 1.2.03.000 4.000 850.2.000 950.03.2.05 5.03.000 450.03.2.03.000 200.06 5.960.000 7.03.400 7.000 3.960.000 1.2.03.000 2.03.03.07 5.000 1.03.03.2.2.2.05 5.000 25.2.03.2.2.06 5.2.2.2.2.2.2.03.08 5.960.000 394.03.2.000 1.2.000.03.2.2.2.2.06 5.06 5.2.2.07 5.000 20.000.07 5.2.2.2.03.2.08 5.2.2.2.06 5.000 400.06 5.2.2.2.960.03.2.000 10.03.06 5.Eksemplar eks eks eks eks eks Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan Bulan Bulan Bulan Paket Bulan Unit Bulan Bulan titik/bulan titik/bulan Ijin Ijin Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Lot Titik Bulan Bulan Surat Dokumen Surat Surat Surat Surat Surat Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Orang Hari Alamat Alamat M3 Orang Kegiatan Kg Lokasi Ha Ha Orang Paket Merk Sertifikat Lisensi 55.07 5.2.2.2.2.000 12.06 5.000 1.03.05 5.2.2.2.07 5.03.2.200.06 5.200 20.000 5.07 5.2.2.000 45.2.2.2.762.100.2.06 5.2.960.03.850 3.06 5.03.2.2.2.03.000 200.900 8.2.2.03.2.07 5.03.000 6.2.000 1.000 15.2.06 5.07 5.03.03.2.500.500.2.000 4.000.000 2.07 5.03.000.03.2.03.2.05 5.2.2.2.2.000 5.000 1.03.2.2.2.03.2.06 5.2.03.2.500.700.000 5.2.2.000 2.07 5.500 25.07 5.2.06 5.000 1.06 5.03.2.000 950.2.05 5.06 5.07 5.2.500 3.2.000.06 5.06 5.595.03.2.03.03.07 5.2.07 5.2.08 .03.2.000 750.

11 5.2.03.03.000 220.2.500 100.03.03.11 5.11 5.2.03.03.11 5.000 540.2.2.2.2.2.2.03.11 5.03.000 5.11 5.000 125.03.000 60.09 5.000 15.09 5.2.03.2.2.2.03.2.2.11 5.03.2.000 175.2.000 1.11 5.800.11 5.03.2.2.2.2.2.2.11 5.2.03.11 5.2.03.120.11 5.2.11 5.000 338.03.03.2.11 5.2.2.11 5.08 5.000 200.2.11 5.000 2.2.11 5.03.11 5.000 58.2.03.2.03.09 5.2.11 5.2.2.03.2.2.000 910.000 150.2.000 160.11 5.11 5.000 60.000 2.400.2.2.2.03.2.2.2.2.2.2.03.2.03.11 5.2.000 100.2.11 5.08 5.000 750.2.03.03.2.2.2.2.2.2.11 5.2.03.000 135.2.2.Lisensi Kegiatan % % % % % % Kali Orang Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sekali Uji Sampel Sampel Sampel Sample Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Titik Sampel Titik Sampel Titik Sampel Sample Titik Sampel Sample Sample Titik Sampel Sample Sample Sample Sample Sample Sample Sample Sample Titik Sampel sampel sampel sampel sampel Titik Sampel Kegiatan sampel 27.2.09 5.000 30.03.11 5.11 5.03.2.03.2.2.2.000 350.000 300.11 5.2.03.09 5.000 690.000.2.000 250.500.000 700.2.11 5.2.2.03.2.11 5.03.03.2.11 5.000 750.2.2.2.2.000 125.03.000 600.000 100.2.2.2.000 175.11 5.000 50.2.2.11 5.2.2.000 60.2.11 5.11 5.2.2.2.2.000 80.03.000.2.03.2.11 5.03.000 125.2.03.11 5.000 150.11 5.03.11 5.03.2.000 250.000 3.2.2.03.2.2.03.03.2.000 150.000 750.2.2.03.000 200.11 .03.11 5.03.03.11 5.000 1 0 0 0 1 0 50.2.03.2.2.2.11 5.11 5.11 5.2.000 20.11 5.11 5.2.03.000 402.03.000 10.2.2.000 500.09 5.11 5.11 5.000 500.03.11 5.2.2.2.03.03.2.2.03.2.000 350.2.03.2.03.03.2.2.500 350.800 55.03.000 90.03.11 5.03.000 160.11 5.03.11 5.2.2.2.000 250.000 539.000 125.09 5.2.11 5.2.2.

03.12 .2.11/5.03.03.03.2.2.500 45.03.11 5.11 5.12 5.2.2.2.03.2.953.12 5.03.000 5.2.sampel sampel Sampel Jam Hari Sample Sample Sample Sample Sample Sample Titik Sample Titik Sample Titik Sample Titik Sample Lokasi Item Kg Kg Alat Orang Titik Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Orang Orang m m Unit Unit mmk Kegiatan media media Paket Tayang mmk mmk Paket kali Paket Paket 3 x Tayang mmk mmk Materi Materi Materi Jam Tayang Sesi Paket Paket Jam Siar / 30 Detik Liputan Materi Materi Materi 150.03.11 5.2.12 5.000.03.2.2.03.12 5.000 1.2.2.2.000.2.2.000 30.000 85.2.11 5.2.03.03.000 150.2.2.2.000 100.2.12 5.2.2.200 841.000.12 5.03.03.12 5.000 220.03.12 5.2.000 2.2.2.2.500 5.400 200.2.12 5.03.000.03.03.12 5.000 26.2.2.03.000.000 38.03.200 21.000 125.2.03.11 5.000 850.2.2.03.03.2.2.500 8.000.2.2.03.2.03.03.550 75.2.2.000 7.03.2.03.365.2.2.2.2.000 550.03.2.2.2.03.000 20.12 5.500 200.052.2.600 12.2.11 5.000 11.2.2.000 100.2.2.000 40.12 5.2.12 5.2.000 57.11 5.000 30.11 5.2.2.2.03.11 5.03.392.2.2.000 15.000 80.630.2.2.2.000 1.2.12 5.2.03.000 18.11 5.12 5.04.03.11 5.12 5.2.2.2.03.000 1.626.2.2.855.03.2.03.11 5.11 5.000.2.11 5.11 5.2.2.000 8.000 40.2.2.000 45.2.2.2.2.2.12 5.2.400 15.000 4.000 60.12 5.000.12 5.12 5.2.2.500.2.03.12 5.2.2.03.2.2.2.11 5.2.03.11 5.500.000 473.2.000.03.12 5.2.000 2.2.2.2.11 5.000 100.03.11 5.000 450.2.12 5.000 100.03.12 5.000 160.2.2.11 5.2.2.12 5.12 5.000.03.03.2.2.2.000 220.000 15.03.03.12 5.000 350.800 15.2.000 750.2.000 350.500.01 5.11 5.11 5.000 7.2.2.128.03.12 5.700 7.03.783.03.2.03.000 250.500.03.11 5.2.03.417.2.11 5.000 55.12 5.2.000 50.2.12 5.11 5.03.03.2.000 1.000 44.03.2.12 5.03.000.2.11 5.721.2.500 83.12 5.2.03.000 5.11 5.03.2.700.2.2.000.2.03.2.03.03.2.000 85.750.11 5.

2.000 350.12 5.305.2.2.000 26.600 5.03.03.12 5.03.03.2.13 .2.2.2.12 5.12 5.950 294.2.000 90.12 5.2.2.03.03.2.2.2.2.2.12 5.2.12 5.2.2.12 5.400 26.03.12 5.2.03.000 44.12 5.12 5.000 5.2.2.400 3.2.2.03.03.12 5.088.03.2.950 441.2.349.2.12 5.450 2.2.2.03.03.000 17.03.100 1.03.03.000.104.000.600 841.03.12 5.2.2.000 375.2.000 552.2.12 5.000 526.03.325.03.500 578.850 1.13 5.12 5.2.2.2.000.12 5.000.000 75.2.2.03.209.03.2.12 5.000 400.000.000 294.2.2.2.2.700 3.2.2.000 185.03.2.000.2.000 57.03.156.Paket meter meter Rate/Unit/Hari Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit mmk mmk 1/2 Baris Kegiatan Kegiatan Kegiatan Media Menit Menit Menit Menit Jam Jam Siar Siar / Spot Materi Detik Detik Detik Materi Materi Materi Materi Paket Paket Paket Detik Detik 10 Detik 10 Detik 15 Detik 30 Detik 30 Detik 30 Detik 30 Detik 45 Detik 60 Detik Siar Kegiatan Kali Buah Unit Unit Unit Unit Unit 65.2.000 42.13 5.2.03.000 1.2.891.03.2.300 526.2.03.03.000 50.2.2.100 1.750 536.100 15.150 34.2.2.2.650 736.03.2.03.2.650 221.12 5.03.12 5.12 5.2.12 5.12 5.104.2.03.2.2.03.2.600 50.104.000.156.000 102.2.000.12 5.03.12 5.2.783.03.000.000 1.03.578.03.13 5.2.052.12 5.000 47.03.12 5.03.03.000 3.12 5.12 5.12 5.2.2.12 5.000.2.12 5.03.12 5.000 50.2.2.150 473.2.2.000 21.2.2.12 5.12 5.2.12 5.2.522.03.2.2.03.2.12 5.2.2.000.650 526.12 5.261.2.2.2.12 5.03.12 5.2.000 75.2.000 7.12 5.2.000.03.900 11.03.2.2.03.052.2.2.750.2.000 1.03.03.03.2.12 5.2.12 5.550 116.03.03.2.13 5.2.12 5.550 10.12 5.000 44.500 6.12 5.200 3.03.000 75.2.03.2.650 441.12 5.500.12 5.12 5.2.12 5.2.2.2.03.2.03.783.500 15.2.2.12 5.03.12 5.12 5.2.2.2.783.12 5.12 5.200 2.03.03.2.12 5.03.2.03.2.2.052.12 5.783.000 313.950 15.03.2.682.2.800 2.2.761.03.2.2.2.2.2.2.800 789.2.2.200 15.

500.03.2.2.2.2.000 1.2.14 5.000 60.03.000 25.750.14 5.000.03.2.000 1.2.2.2.2.282.2.2.2.03.03.14 5.14 5.2.000 60.2.2.000 150.000 1.2.000 0 0 0 0 753.2.14 5.500 250.03.03.14 .000 400.2.2.03.14 5.000 2.14 5.2.2.2.2.13 5.479.000.03.03.13 5.000 2.14 5.000 300.03.14 5.2.000 7.14 5.2.2.2.14 5.2.2.Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit tahun Tahun Tahun Tahun Per Kasus Per Kasus Per Kasus Orang Bulan Orang Bulan Orang Bulan Orang Datang m3 Orang Orang per kegiatan Lembar Orang lokasi Orang Orang Orang Orang Orang Orang Per Orang Orang Hari Perkara Perkara Orang Bulan Lisensi % % % % Bulan Kasus Bulan Bulan Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus 160.03.000 500.2.14 5.03.000.2.2.03.03.000 1.500.000 600.400 4.2.2.2.2.03.03.2.2.13 5.03.750.2.03.14 5.2.2.03.14 5.2.03.000 600.2.13 5.03.2.2.2.600.2.000 250.2.2.14 5.2.2.14 5.03.000 3.03.2.000 15.2.2.03.14 5.2.000 5.000 15.14 5.03.2.000 5.2.000 160.000 350.2.14 5.000 5.000 500.03.03.000 3.000.000 1.2.13 5.03.000 175.14 5.14 5.2.000 2.13 5.14 5.000 4.14 5.000 3.03.2.2.2.03.13 5.13 5.14 5.2.2.000 250.2.14 5.03.2.03.2.2.03.2.2.2.778.000 500.2.03.2.000 350.2.2.2.2.000 60.03.000 300.03.03.500.2.2.2.2.14 5.03.03.14 5.2.2.2.2.2.13 5.14 5.03.2.500.13 5.2.2.2.03.03.03.126.000 350.03.2.13 5.2.2.2.2.000.100.03.14 5.14 5.2.2.2.13 5.03.000 300.000.2.14 5.2.2.2.2.2.250.500.2.000 200.000 40.14 5.03.2.14 5.2.2.000 300.2.13 5.000 315.14 5.000 750.2.14 5.000 60.14 5.2.03.2.14 5.000 60.000 60.13 5.000.14 5.2.2.03.03.13 5.2.03.03.14 5.000 700.03.000.03.2.000 360.2.03.000 350.2.03.2.14 5.13 5.000 200.03.14 5.000 1.2.000 5.2.14 5.13 5.2.13 5.03.03.000 5.000 287.14 5.03.03.

500 3.000 25.000 50.900 93.2.450.2.000 37.2.000.03.2.03.14 5.000.000 300.14 5.000.2.2.000 25.2.2.000.000 350.14 5.06.2.14 5.000 150.14 5.03.2.03.03.000 50.000 350.2.2.000.03.2.000 2.03.14 5.2.03.03.000.000.2.14/5.2.500.000 100.14 5.15 5.15 5.2.000 7.2.14 5.2.000 3.000.2.15 5.2.2.000 19.2.14 5.2.2.14 5.03.14 5.2.2.14 5.2.2.03.000 60.03.500.2.000 5.03.2.14 5.2.2.2.2.15 5.000 1.15 5.2.000.14 5.15 5.000 3.02 5.000.2.2.000 250.03.15 5.000.2.03.15 5.000 15.2.03.2.2.2.000 300.000.000 100.15 5.000 100.2.000 40.15 5.03.14 5.03.2.2.14 5.2.2.000 150.15 5.03.2.03.2.15 5.14 5.2.03.03.2.2.2.03.03.03.000 75.000.2.2.2.03.15 .15 5.2.2.14 5.2.000.000 57.03.2.2.000 400.02 5.2.14 5.000.000.14 5.2.000.2.2.03.03.2.03.15 5.03.000 40.02 5.03.2.03.03.2.2.2.03.2.3.000 5.2.03.500.2.000 50.2.000 250.2.15 5.2.14 5.000 350.03.000 250.03.14 5.000 75.15 5.450.03.15 5.2.000 5.200 76.15 5.000.03.2.2.000 200.14 5.03.15 5.000 50.000.2.2.2.15 5.06.2.000 192.2.500.000 2.000 50.000 300.15 5.000 10.000 350.2.03.03.000.2.000 500.3.15 5.03.2.14/5.2.2.06.2.3.15 5.03.2.000 2.2.2.000 25.15 5.03.2.2.2.2.03.000.2.2.2.000 100.000 50.2.03.000 650.000 1.03.14 5.2.2.03.2.2.000 75.15 5.100 54.15 5.2.2.03.2.14 5.000.03.2.02 5.03.2.000 300.000 250.15 5.000.2.2.03.2.03.2.03.03.000 7.2.000 60.2.2.15 5.03.14 5.000 300.15 5.3.2.03.000.03.14/5.Kasus Kasus kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus kasus Kasus Perkara Per Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Set Set lembar lembar Kegiatan Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Group Group Group Orang Orang Orang Group Group Group Orang Orang Orang Orang Kegiatan Kegiatan Orang Kegiatan Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Grup Grup 250.2.000 50.15 5.2.2.2.14/5.2.2.2.2.2.03.06.15 5.450.03.

06.01 5.250 450 77.01 5.000 5.06.01 5.900 356.000 902.650 30.01 5.2.01 5.000 1.100 50.000 3.2.2.2.2.640 4.06.06.450.06.2.2.06.2.2.150 38.2.01 5.2.2.01 5.01 .2.2.2.2.06.06.650 19.000 6.2.2.300 287.150 143.2.2.2.2.02 5.01 5.2.2.2.2.01 5.2.2.06.01 5.06.06.01 5.000 15.050 6.400 7.2.2.03.2.2.06.350 600 900 1.01 5.2.06 5.000.650 4.2.02 5.2.2.06.300 57.15 5.2.06.2.2.2.06.400 47.400 6.500 6.01 5.2.2.088 6.2.450.950 287.2.01 5.450.2.06.06.2.2.2.04.050 31.000 4.02 5.01 5.06.04.01 5.650 31.2.2.2.2.06.2.2.000 118.2.01 5.050 133.2.2.2.15 5.2.06.06.02 5.250 2.2.01 5.950 5.350 151.2.02 5.02 5.2.2.730.06.200 7.02 5.01 5.000.000.2.2.2.000 4.04.02 5.000 10.06.01 5.04.2.2.06.2.000.2.2.05.04.000 45.2.800 8.06.2.03.06.2.06.01 5.650 23.550 5.2.250 9.000 22.03.2.500 12.2.2.06.2.06.2.04.2.06.15 5.2.2.2.550 56.04.600.01 5.2.01 5.01 5.06.2.04.2.200 349.01 5.01 5.2.02 5.2.2.2.2.2.000 1.2.2.2.01 5.000 5.2.01 5.02 5.01 5.01 5.06.06.01 5.2.06.2.2.2.2.2.000 9.2.01 5.2.2.06.06.01 5.06.06.950.06.04.01 5.Grup Grup Orang Kegiatan Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Tahun Per Bulan Lembar Buah Buku Buku Buku Buku Buku eks eks Keping Keping Keping Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Buku Lembar Lembar Lembar Lembar Paket Rim Unit Unit Unit Unit Unit Unit lembar lembar Lembar Buah Set Buah 3.01 5.2.000 6.01 5.06.2.04.700 2.02 5.01 5.06.2.2.000 15.01 5.2.01 5.06.2.06.2.01 5.04.000 2.2.000 3.06.01 5.2.2.000 2.2.2.100 23.01 5.2.350 16.000 11.2.06.2.800.2.01 5.01 5.01 5.550.01 5.06.900 52.2.400.350 29.200.2.06.

06.01 5.06.2.2.06.2.06.01 5.2.2.000 301.2.01 5.2.06.2.01 5.2.06.01 5.01 5.2.01 5.06.2.2.2.01 5.2.06.2.700 15.01 5.06.2.06.01 5.600 22.2.000 7.800 18.2.2.06.01 5.850 9.2.06.250 271.2.2.06.01 5.06.2.01 5.2.2.2.06.2.06.01 5.01 5.450 17.2.2.2.2.06.950 15.2.2.2.2.2.2.2.01 5.06.01 5.06.01 5.01 5.06.01 5.2.000 2.01 5.850 189.01 5.2.400 17.06.01 5.01 5.01 5.06.2.01 5.2.2.06.01 5.2.2.06.01 5.2.150 12.01 5.2.06.2.01 5.06.2.2.01 5.900 16.2.06.310 15.750 21.01 5.01 5.2.06.000 10.2.750 24.2.200 21.2.01 5.100 244.900 34.06.000 9.2.2.01 5.150 29.06.2.2.700 162.2.06.350 20.700 46.06.750 97.2.2.2.01 5.2.06.000 13.900 17.2.2.450 20.2.01 5.2.2.06.01 5.300 2.2.06.01 5.2.06.01 5.06.06.2.450 411.2.350 22.000 4.06.2.2.000 250.2.2.2.01 5.01 5.000 99.01 5.2.2.2.06.2.06.01 5.2.06.06.2.850 13.01 5.2.01 5.06.06.2.2.500 20.06.2.01 5.2.06.2.000 203.01 5.2.06.2.2.150 21.Buah Keping Keping lembar lembar set Buku Buah Buah Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku buku buku buku buku box box box Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 6.01 5.06.2.950 217.500 14.400 5.2.2.06.2.01 5.2.01 5.01 5.350 15.06.01 5.2.06.300 26.2.2.06.250 13.2.06.600 13.06.2.06.2.2.2.06.2.2.2.01 5.06.700 20.2.2.2.01 5.350 295.01 5.01 5.000 203.2.2.2.000 452.2.06.100 5.600 27.700 16.01 5.710 2.400 9.700 13.2.700 73.01 5.2.06.900 73.2.01 .2.200 9.2.650 18.2.600 16.06.01 5.2.06.2.01 5.

01 5.2.350 15.01 5.250 28.2.01 5.2.2.2.2.01 5.2.027.150 5.2.06.2.01 5.2.01 5.050 8.000 14.01 5.01 5.06.2.06.01 5.2.2.2.06.2.06.2.2.2.01 5.06.01 5.01 5.2.06.2.800 14.01 5.2.950 1.06.600 16.06.2.2.2.06.2.06.01 5.800 25.300 36.06.2.2.700 2.06.06.2.01 5.01 5.200 548.2.06.06.2.050 19.2.2.01 5.2.01 5.2.000 4.000 26.350 18.700 3.06.2.2.2.150 12.2.01 5.2.06.01 5.06.200 4.2.01 5.2.2.650 15.01 5.06.06.2.650 11.600 21.2.2.06.2.06.01 5.2.500 25.2.2.2.350 6.2.01 5.06.01 5.01 5.06.01 5.06.2.01 5.06.01 5.950 19.06.2.2.06.01 5.2.2.01 5.2.06.2.2.2.06.2.01 5.300 23.2.900 11.850 8.900 20.700 18.01 5.06.100 205.01 5.750 37.2.2.600 10.500 1.2.2.01 5.450 8.950 27.2.600 3.06.500 23.2.000 13.06.01 5.06.01 5.06.2.2.01 5.200 18.01 5.200 12.06.06.2.2.01 5.2.2.2.06.01 5.500 8.2.2.06.2.2.2.2.2.2.01 5.06.01 5.2.06.450 11.2.2.2.050 574.2.850 13.200 18.01 .2.700 10.01 5.2.06.000 5.01 5.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Lembar Lembar Lembar Lembar Box Buku Rim Rim Lembar Rim Rim Lembar Biji Biji Buah Buah Buah Buku Buku Buku Buku 4.000 23.2.06.2.2.000 13.200 1.01 5.2.06.2.2.06.350 16.01 5.2.06.2.06.06.06.2.01 5.2.01 5.2.06.01 5.01 5.01 5.01 5.06.01 5.200 2.850 395.01 5.01 5.2.06.050 20.06.300 11.2.06.01 5.2.2.2.06.2.2.650 4.06.06.06.01 5.2.300 16.01 5.2.06.06.2.01 5.2.01 5.06.2.2.2.2.2.400 21.2.2.500 6.700 19.2.300 17.2.2.2.2.

01 5.2.2.01 5.850 6.900 20.2.01 5.100 40.2.2.2.2.06.01 5.06.2.01 5.06.2.2.350 40.2.06.2.2.850 5.06.600 44.2.800 37.000 93.250 29.2.2.250 25.550 35.350 52.06.06.06.2.01 5.000 36.600 41.2.01 5.2.2.06.2.2.01 5.06.01 5.06.600 30.2.01 5.2.750 51.01 5.06.900 45.06.750 23.2.06.01 5.06.2.01 .350 15.01 5.06.500 58.2.600 59.01 5.01 5.2.2.2.2.2.2.06.01 5.01 5.100 51.2.01 5.2.06.06.06.01 5.2.06.06.300 42.2.06.2.2.2.2.01 5.06.06.01 5.2.750 26.800 44.06.01 5.2.000 64.2.2.01 5.950 11.2.01 5.2.01 5.01 5.2.2.06.2.06.2.01 5.2.06.06.2.01 5.06.2.2.01 5.000 42.2.01 5.2.01 5.2.2.2.01 5.2.2.01 5.550 25.06.150 33.2.200 79.2.2.2.000 23.06.01 5.2.800 56.2.2.2.01 5.06.01 5.01 5.06.2.01 5.850 6.750 38.06.2.700 108.500 38.01 5.2.2.06.06.2.200 21.2.2.2.01 5.01 5.01 5.800 55.050 12.850 68.06.2.06.06.01 5.06.01 5.2.2.06.400 74.2.01 5.2.01 5.600 5.06.2.01 5.06.700 35.01 5.2.2.01 5.2.06.2.2.2.400 43.2.06.2.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 27.06.06.2.2.2.000 44.01 5.2.01 5.2.06.06.2.01 5.2.500 13.450 52.550 41.2.2.2.450 59.2.2.200 9.900 42.01 5.2.01 5.06.06.2.2.06.2.01 5.2.06.250 27.2.06.300 40.01 5.550 11.2.06.06.2.2.06.2.01 5.850 29.2.2.06.300 49.2.2.2.06.01 5.150 55.2.01 5.2.900 9.2.06.01 5.150 33.2.700 44.000 8.2.01 5.

850 85.2.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Box Box Box Buku Box Box Box Box Buku Buku Buku Box Box Buku Box Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 10.06.2.2.01 5.2.2.300 74.06.2.01 5.350 80.06.01 5.01 5.2.06.2.000 10.2.2.06.2.2.2.06.2.850 21.2.01 5.01 .06.900 70.2.2.000 16.2.2.2.2.200 513.2.2.01 5.2.200 20.2.050 88.2.06.2.650 70.06.01 5.06.500 157.000 485.2.2.2.01 5.01 5.2.2.2.950 23.000 452.2.000 18.01 5.2.2.06.06.2.01 5.2.01 5.06.2.06.500 9.150 67.06.2.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.2.2.2.950 11.06.01 5.2.150 17.06.01 5.050 82.06.06.2.2.950 103.01 5.2.01 5.06.2.850 23.650 24.06.01 5.100 88.06.2.000 18.2.06.01 5.2.01 5.650 84.2.06.2.2.06.2.06.550 23.2.2.000 350.400 21.2.06.06.2.800 20.06.2.2.06.250 16.2.01 5.2.06.06.2.2.2.2.01 5.01 5.06.01 5.900 18.01 5.06.2.2.06.2.2.100 411.01 5.2.01 5.000 24.2.2.01 5.2.01 5.300 67.650 25.2.06.01 5.01 5.450 85.01 5.06.000 20.01 5.01 5.01 5.900 82.2.06.06.01 5.2.06.2.01 5.2.2.2.06.400 20.06.2.2.06.2.200 5.400 365.06.2.2.06.250 19.01 5.01 5.01 5.06.01 5.06.800 24.2.2.2.550 21.650 17.01 5.2.2.2.2.350 582.01 5.250 301.2.400 16.2.06.01 5.2.500 123.500 66.2.01 5.01 5.2.2.06.2.01 5.01 5.2.2.06.2.06.01 5.06.06.400 86.200 17.2.2.01 5.2.700 85.750 661.2.01 5.450 369.650 71.2.06.2.2.2.2.06.650 19.2.2.06.06.2.2.2.250 20.01 5.2.06.250 16.01 5.06.2.2.06.400 24.2.06.06.2.2.01 5.01 5.01 5.01 5.

2.01 5.2.01 5.2.2.2.01 5.2.01 5.050 7.2.2.250 15.150 23.06.2.2.800 6.600 22.06.550 51.2.2.2.01 5.06.06.2.350 48.2.06.300 5.01 5.200 6.06.2.2.2.150 2.2.200 52.2.01 5.06.2.2.01 5.2.06.2.2.700 49.06.300 2.01 5.550 57.2.2.2.600 58.01 5.06.2.01 5.06.200 5.750 27.06.01 5.01 5.01 5.01 5.2.2.2.900 15.2.06.600 13.2.200 12.06.350 32.2.2.06.06.06.2.01 5.750 53.01 5.01 5.2.2.06.2.2.06.2.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 17.01 5.01 5.2.2.800 20.300 4.2.01 5.2.350 4.01 5.500 39.01 5.300 12.06.2.01 5.2.150 22.2.06.01 5.2.06.01 5.06.06.800 22.06.2.06.06.01 5.2.2.01 5.06.01 5.01 5.200 18.06.2.2.000 30.01 5.06.06.06.2.01 5.2.2.01 5.01 5.2.2.06.500 3.950 46.2.06.06.01 5.06.100 21.06.2.2.600 21.050 24.2.2.2.250 24.2.2.2.01 5.2.850 2.06.2.950 47.01 5.06.600 7.2.2.2.01 5.01 5.2.500 7.650 4.2.250 3.01 5.2.06.06.2.550 4.2.2.2.2.850 23.800 15.2.06.01 5.600 42.06.06.06.2.06.06.2.2.2.2.06.06.06.01 5.2.06.2.01 5.900 26.2.2.2.800 21.01 5.550 5.2.06.01 5.01 5.2.000 21.2.2.2.850 32.2.06.700 14.2.2.600 4.06.500 12.01 5.01 5.06.06.600 22.06.2.01 5.01 5.2.01 5.2.2.450 24.2.06.01 5.2.01 5.2.06.2.2.800 15.2.2.2.01 5.2.550 18.06.01 5.2.01 5.2.01 5.2.2.2.950 6.06.2.01 5.01 .2.01 5.2.100 24.2.500 11.2.06.01 5.01 5.

2.400 46.01 5.06.01 5.400 24.2.06.2.01 5.2.2.06.2.800 22.2.01 5.2.06.400 24.01 5.2.06.01 5.06.01 5.06.2.2.2.06.2.01 5.06.01 5.01 5.01 5.2.2.06.2.600 28.06.2.2.2.2.250 27.2.000 21.2.2.2.2.06.250 29.000 23.06.800 22.2.2.2.01 5.01 5.01 5.850 27.2.06.06.06.850 26.250 30.750 29.250 26.2.800 20.2.2.06.2.2.2.06.850 26.06.01 5.850 30.2.000 5.2.06.350 29.01 5.01 5.2.01 5.2.2.2.01 5.2.2.250 26.2.000 26.850 29.050 24.650 26.2.06.01 5.06.06.2.400 20.06.01 5.050 24.200 24.01 5.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 23.06.2.06.06.06.2.350 24.01 5.2.2.2.250 24.01 5.2.06.250 48.2.01 5.2.850 21.01 5.650 22.500 26.500 24.01 5.2.250 23.2.01 5.06.750 20.01 5.250 23.06.850 56.050 19.01 5.2.2.2.2.2.050 20.2.06.750 25.01 5.01 5.06.2.06.2.2.01 5.000 47.2.2.01 5.2.2.01 5.06.2.2.2.2.2.01 5.01 5.06.2.2.01 5.2.2.06.2.01 5.850 29.2.2.01 5.01 5.06.800 24.2.06.250 28.06.01 .400 18.01 5.2.06.01 5.2.2.06.300 29.2.900 25.06.06.650 20.000 24.2.06.2.2.2.06.01 5.06.01 5.2.06.450 27.000 48.2.01 5.01 5.01 5.01 5.250 22.2.01 5.06.2.01 5.2.01 5.2.2.550 30.2.800 20.850 27.2.2.2.06.2.850 24.06.2.2.01 5.06.2.06.2.2.01 5.01 5.2.2.06.01 5.2.2.01 5.000 26.06.06.01 5.2.2.06.06.2.2.01 5.01 5.06.2.06.06.2.06.2.2.2.2.000 28.01 5.2.650 21.000 23.2.2.

2.06.01 5.450 20.06.2.01 5.2.06.06.01 5.2.06.2.2.2.000 20.2.01 5.2.2.01 5.01 5.2.2.06.06.2.2.650 23.2.2.01 5.06.2.2.01 5.2.000 6.2.600 2.2.950 22.400 23.200 27.06.2.06.2.06.01 5.06.2.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Pasang Buku Buku Buku buah Buah Modul Buku Buku Buku Lembar Buku Buku Buku 20.06.2.250 19.000 28.2.2.06.600 33.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.500 27.2.2.01 5.06.2.01 5.01 5.2.2.2.06.2.06.400 20.01 5.2.01 5.01 5.600 28.050 21.01 5.2.01 5.2.06.2.2.06.01 5.01 5.650 20.250 26.06.2.2.01 5.06.600 22.400 21.2.01 5.2.06.2.06.01 5.06.01 5.650 26.01 5.01 5.2.850 23.650 16.2.06.2.06.500 26.2.2.06.2.2.2.2.2.2.2.06.06.06.06.06.01 5.2.750 70.06.06.01 5.01 5.2.2.06.2.06.01 5.06.01 5.01 5.2.2.2.06.2.2.06.01 5.01 5.2.250 24.450 23.850 32.06.400 41.06.600 5.06.01 5.01 5.2.01 5.500 142.000 28.2.2.01 5.000 150.600 16.2.650 27.06.000 50.000 27.06.06.2.600 22.2.200 23.06.250 22.01 5.2.2.01 5.2.2.2.01 5.2.01 5.2.2.01 .2.2.06.100 21.100 29.2.2.000 89.06.2.300 2.850 18.2.01 5.2.550 6.01 5.2.2.01 5.2.06.2.2.2.06.950 17.2.2.06.01 5.01 5.200 23.2.2.06.01 5.01 5.800 23.2.2.150 26.2.2.2.2.200 21.06.250 24.01 5.06.2.2.01 5.06.850 23.06.750 21.2.01 5.000 10.2.800 21.2.06.01 5.2.2.06.01 5.850 16.2.200 20.000 600 2.06.01 5.06.06.000 52.2.2.2.2.2.050 22.2.2.01 5.2.2.01 5.2.06.2.2.250 20.2.

000 5.600 7.150 4.01 5.01 5.2.2.850 41.06.2.200 600 250 3.01 5.2.800 6.2.01 5.950 4.06.2.2.2.2.2.2.01 5.2.06.06.06.06.2.2.01 5.2.2.06.06.200 52.01 5.950 39.06.06.2.2.2.2.01 5.01 5.06.2.01 5.01 5.01 5.2.06.01 5.400 9.2.06.06.2.900 5.300 350 450 1.2.2.2.01 5.06.2.2.000 2.2.06.06.2.01 5.06.150 57.2.06.01 5.2.06.2.2.050 1.2.2.150 3.01 5.01 5.2.2.01 5.2.2.2.01 5.06.06.06.06.2.01 5.2.2.2.2.01 5.650 300 1.06.2.300 10.06.2.06.2.2.2.250 14.2.06.400 2.2.06.050 4.01 5.2.000 1.850 14.000 6.700 31.01 5.2.2.2.01 5.2.2.06.06.01 5.2.06.01 5.01 5.06.01 5.2.06.01 5.01 5.06.2.01 5.900 1.01 5.2.01 5.2.06.2.2.01 5.06.06.2.2.01 5.2.2.01 5.2.700 65.2.01 5.150 6.2.2.2.2.2.2.950 66.2.01 5.06.650 600 650 800 600 400 400 23.06.01 5.250 71.01 5.2.01 5.2.06.2.2.050 1.01 5.01 5.06.2.2.2.700 12.01 5.2.2.2.2.06.950 65.150 51.06.2.2.01 5.01 5.01 5.900 2.2.06.400 550 550 650 750 35.01 5.2.2.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Rim Rim Rim Lembar Lembar Lembar Lembar Rim Rim Rim Rim Rim Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Rim Buku Lembar Lembar Lembar Lembar Box Buah Buah Buah Buah Lembar Lembar Set Set Set Set Set lembar lembar Buku Lembar Lembar Lembar Lembar Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buku 4.2.06.2.06.2.01 5.300 4.2.400 6.2.2.2.06.06.2.06.01 5.01 5.2.06.2.01 5.01 5.2.06.06.2.2.2.650 4.06.01 5.2.06.950 8.2.01 5.06.2.01 5.2.2.06.2.2.01 .01 5.06.2.2.2.01 5.050 100 200 200 150 25.2.01 5.550 10.2.2.01 5.06.06.2.06.06.

01 5.01 5.06.250 500 500 650 1.000 5.2.06.06.2.050 15.2.150 105.2.700 7.06.06.750 11.01 5.2.06.2.01 5.01 5.2.2.2.2.01 5.2.2.2.06.06.2.300 52.01 5.2.2.01 5.06.01 5.06.2.2.2.01 5.01 5.2.06.2.2.2.01 5.2.06.2.300 59.2.06.2.06.01 5.06.06.350 950 18.2.2.06.2.01 5.2.2.2.01 5.800 57.01 5.950 57.500 22.2.550 45.2.2.2.01 5.2.2.450 1.2.06.06.01 5.2.06.850 23.01 5.400 42.01 5.01 5.450 51.01 5.2.750 57.2.06.01 .01 5.2.01 5.2.01 5.2.06.2.06.2.2.06.000 33.01 5.06.2.300 500 1.2.2.2.2.2.06.250 1.06.01 5.06.2.2.2.550 25.01 5.2.200 65.2.01 5.01 5.2.000 14.2.06.01 5.06.06.06.06.01 5.06.06.2.400 28.06.750 50.500 3.06.06.2.06.750 58.2.2.01 5.06.900 50.2.000 42.000 71.06.01 5.01 5.01 5.06.350 50.2.2.150 48.01 5.2.2.100 16.01 5.750 5.2.01 5.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Box Box Box Box Buah Buah Buah Buah Buah Buah Dos Lembar Rim Lembar Rim Buah Lembar Set Rim Lembar lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar buah Buah Buah Buku Buku Buku Rim 60.2.2.06.2.2.01 5.2.000 2.01 5.06.2.2.750 47.01 5.2.01 5.350 6.2.01 5.06.01 5.01 5.01 5.06.2.06.06.2.06.250 12.400 57.01 5.01 5.2.01 5.2.2.01 5.2.06.2.2.01 5.2.06.01 5.000 96.500 100.2.600 51.2.2.2.100 22.2.06.2.2.2.06.2.950 45.550 28.01 5.06.2.01 5.2.01 5.400 49.000 96.2.750 48.150 25.01 5.2.2.2.2.2.06.2.100 5.700 18.01 5.06.2.750 21.950 57.06.01 5.350 1.06.2.2.06.01 5.2.2.2.06.350 51.400 25.2.2.2.2.2.2.2.06.2.2.06.01 5.2.

900 4.06.2.02 5.2.01 5.2.06.02 5.06.01 5.000 65.06.07.01 5.02 5.01 .600 10.2.2.2.2.2.06.06.12 5.02 5.06.2.06.2.2.07.2.02 5.2.06.2.2.03 5.03.06.07.06.450 8.2.06.02 5.2.600 17.200 3.06.06.300 3.000 5.200 287.2.2.06.03 5.250 1.02 5.2.000.2.01 5.06.2.2.000.2.850 5.000 115.2.000.03.07.000.2.200 7.2.06.01/5.02 5.06.2.06.2.02 5.Set Buku Buku Buku Lembar Buku Buku Buku Set/B Buku Set/B Per Buku Pcs m2 Unit Buku Buku Buku Buku Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 3.02 5.06.03 5.06.12 5.02 5.01 5.450 16.2.2.2.2.200 42.2.06.07.000 105.2.06.02 5.02 5.2.01 5.700 15.12 5.800 21.2.2.2.02 5.06.2.450 2.2.550 85.06.200 12.2.350 6.02 5.02 5.07.2.2.2.02 5.2.01/5.2.2.2.2.03 5.03.03 5.000 95.01 5.2.02 5.2.06.07.000.000 158.2.2.2.03 5.050 25.2.2.000.01 5.2.06.06.2.01 5.01 5.02 5.2.2.2.2.000.01 5.2.2.01 5.01 5.2.2.2.2.2.2.000.2.000 80.07.01 5.2.000 100.700 12.07.450 8.2.2.2.000.2.07.06.150 1.2.500 7.06.850 13.2.150 16.400 2.06.000.06.2.2.000 8.200 5.200 30.2.000 2.2.06.2.2.000.000 85.02 5.07.06.2.2.050 20.01.2.000.01 5.2.06.2.650 6.000 95.01 5.06.2.06.02 5.2.02 5.2.000 80.300 4.02 5.06.2.250 3.2.2.2.2.100 2.2.750 8.2.2.050 15.01/5.2.2.2.000 110.2.2.06.2.2.06.06.03 5.750 26.2.000 7.01/5.2.2.02 5.02 5.07.2.01 5.2.06.088.2.06.500 919.2.07.2.06.2.2.2.000 50.950 11.06.01 5.750 2.2.2.000 60.01 5.2.600 450 200 12.2.2.2.000.06.2.06.06.2.01 5.02 5.02 5.2.2.01 5.01 5.01 5.06.2.2.350 15.01 5.000 70.2.000 110.

000 50.000 62.02 5.02 5.07.2.07.02 5.02 5.000 1.2.000.000.07.000 2.07.2.2.02 5.2.2.02 5.02 5.07.2.01 5.2.305.2.000 2.2.02 5.07.000 1.2.2.02 5.2.02 5.000 37.2.2.400.2.02 5.2.2.2.07.000 550.000 60.2.07.2.07.07.07.07.02 5.2.000 45.000.000.500 20.2.000.2.07.2.2.000.2.2.2.07.2.2.2.2.2.02 5.2.2.2.2.2.000 60.000 50.000.2.02 5.000 45.2.000.07.07.2.000.000 40.2.07.02 5.2.000.2.2.2.07.07.07.000 250.07.02 5.07.02 5.000 70.07.000 700.000 60.02 5.000 75.2.2.2.000 350.000 600.000 20.07.2.07.2.2.2.07.000 35.02 5.02 5.07.000 65.000 30.2.000 1.000 675.000 5.07.2.150.2.02 5.2.500.000 7.01 5.07.2.2.2.01 5.000 50.07.07.02 5.2.07.2.2.02 5.01 5.02 5.02 5.07.02 5.2.2.02 5.02 .2.2.01 5.2.000 20.000 45.2.2.07.2.2.2.07.07.02 5.02 5.2.07.2.2.2.2.01 5.2.02 5.02 5.07.02 5.07.000.02 5.02 5.02 5.2.2.2.01 5.07.2.2.07.000 200.000 675.02 5.000 2.000 450.02 5.07.02 5.2.07.000 450.02 5.2.500 700.2.2.500.02 5.2.2.000 1.2.000 620.2.2.2.000 350.2.01 5.07.2.000 50.000 45.07.000 900.2.000.000 45.000 45.2.02 5.000.000 70.2.2.02 5.000 35.07.07.07.07.2.2.2.02 5.2.000 450.500.Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kelas Hari m2/Hari m2/Hari m2/Hari m2/Hari m2/Hari m2/Hari Titik m3 m3 Hari Kelas Hari Kelas Hari Kelas Hari Unit m2/Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari m2 m2/Hari Hari 65.000 60.2.07.2.000 40.07.07.000 1.07.02 5.000 60.2.2.2.07.2.000 5.2.000 80.2.02 5.500.000 400.07.07.07.2.000 2.2.07.2.07.2.2.2.000 80.01 5.07.200.000 65.01 5.02 5.000 1.2.02 5.000 500.07.01 5.2.07.02 5.550.000.2.02 5.2.2.02 5.

14 5.000 250.03 5.Tahun Tahun Bulan Bulan Bulan bulan bulan Orang Hari Orang Ruang/Hari Ruang/Hari shift jam kegiatan Orang Ruang Ruang Ruang Ruang/Hari Ruang/Hari Ruang/Hari m2/Bulan Hari Kegiatan Bulan Hari Kali Kali Kali Kali Hari Hari Unit hari Jam m3 Unit/Hari Unit Hari Bulan PP PP PP PP PP PP PP PP Jam Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Jam Jam Jam 51.2.2.550.000 425.2.01 5.2.2.000 450.03 5.2.07.2.2.2.2.000 500.08.2.01 5.07.02 5.01 5.2.07.2.000 500.07.2.2.2.07.000 250.14 5.000 250.08.2.2.2.2.500.000 2.01 5.000 2.000.600.2.07.08.08.08.500.000 950.2.03 5.01 5.03 5.000 3.01 5.2.03 5.2.000 350.000 385.2.03 5.191.2.08.000 5.2.000 550.000 3.01 5.07.08.000 1.000 325.01 5.2.2.07.01 5.000 100.07.000 4.01 5.08.000 65.335.2.01 5.000 3.000 2.2.08.02 5.2.08.650.500.07.08.2.02 5.2.03 5.2.2.2.08.000 200.08.000 400.2.2.01 5.000 15.03 5.500.08.08.2.2.000.2.000 750.000 450.2.07.2.2.2.01 5.2.500 300.000 100.02/5.000.2.01 5.01 5.2.07.08.01 5.08.07.08.01 5.03 5.2.2.000 350.07.000 1.000 400.750.2.01 5.01 5.000 1.2.2.2.2.000 825.075 2.000 1.2.700.01 .01 5.2.2.2.2.2.000 1.07.2.2.07.08.2.100.01 5.01 5.03.000 250.2.000 850.2.2.300 1.08.2.2.500.03 5.2.01 5.2.07.08.2.875.2.000 825.08.08.000 1.000 3.2.2.2.000 2.000 7.000 2.08.08.700.01 5.03 5.2.2.200.02 5.2.2.2.03 5.01 5.000.2.2.2.000 2.07.2.2.01 5.01 5.2.08.2.250.000 100.08.000 4.2.04 5.2.08.2.000 1.07.08.2.500.2.07.850.01 5.02/5.2.03.2.08.2.500.2.000 350.01 5.2.000 2.01 5.03 5.000 200.2.2.01 5.2.03 5.02 5.2.08.000 115.000 900.02 5.2.2.01 5.08.2.08.500.2.01 5.2.2.2.08.2.2.000 12.08.000.2.03 5.2.000 1.2.2.000 800.2.08.07.02 5.2.2.2.07.800.000 5.01 5.2.07.2.2.2.08.07.000 1.01 5.07.2.400 13.2.2.2.01 5.

2.05 5.000 8.10.2.2.2.09.2.2.000 75.2.05 5.000 37.01 5.052.000 75.08.Jam Hari Hari Hari Hari Hari Hari Per Hari Hari Set Hari Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Hari Bulan Unit m3 Kg hari Unit Jam Bulan Bulan Unit Thn Unit Buah m2 m2 90.2.000 250.2.2.000 50.08.2.000 1.05 5.000 400.2.10.05 5.2.09.800.09.000 750.2.08.2.09.01 5.2.000 225.15 5.2.000 600.000 270.2.000 200.700.04 5.2.09.01 5.2.2.2.2.01 5.15 5.2.09 5.000 3.10.2.09.10.09.2.10.2.000 155.000 15.2.500 5.2.2.09.2.09.2.03 5.05 5.000 50.2.02 5.03 5.2.2.06 5.2.2.05 5.09.2.09.2.000 135.03 5.2.000 300.2.01 5.01 5.500 275.02 5.09.734 9.2.01 5.2.000.2.2.2.2.05 5.2.09.000 11.2.05 5.02 5.2.09.05 5.2.09.2.09.000 1.2.2.09.08.2.09.02 5.2.2.2.2.01 5.2.2.09.2.2.000 550.2.2.09 5.2.09.2.2.10.2.09.2.09.01 .2.08.09.07 5.2.09.000 25.2.000 195.05 5.000 225.000 20.10.000 130.05 5.2.000 185.09.000 235.000 125.09.04 5.2.01 5.2.000 7.09.000 150.09.09.2.2.000 155.000 125.08.2.10.01 5.2.000 80.000 70.2.2.2.2.05 5.09.05 5.2.06 5.2.2.2.000.09.04 5.08.2.2.500 400.08.2.08 5.2.000 12.200.2.02 5.09.000 8.01 5.2.000 80.2.2.2.639.20 5.2.000 275.08.2.2.02 5.000 160.2.2.2.2.05 5.2.01 5.800 8.000 20.01 5.2.000 35.2.08.08.000 222.08 5.2.05 5.01 5.000 250.000.000 375.02 5.2.000 400.2.2.000 25.2.2.2.2.09.01 5.09.2.2.05 5.09.000 180.500.000 275.09.01 5.2.000 25.04 5.01 5.20 5.000 17.2.10.2.09.000 180.2.09.10.15 5.600 46.05 5.09.000 1.2.000 20.09.2.02 5.000 375.2.09.

10.2.000 2.01 5.2.10.2.2.2.10.10.2.2.2.000 35.2.2.2.10.000 150.03 5.500.500 1.2.2.2.10.000.000 600.2.02 5.10.2.02 5.000 500.000 300.2.2.000 500.2.10.2.000 10.000 6.03 .03 5.2.m2 m3 Bulan Unit Unit Hari Unit Hari Unit Minggu Unit Bulan Unit Bulan Bulan Unit Bulan Unit Unit Unit Unit Bulan Bulan Unit Bulan Bulan Bulan Buah Unit Buah Lusin Buah Lembar Unit Unit Pot/Bulan Pot/Bulan Pot/Bulan Buah Buah Buah Hari Stel Stel m2 Unit Buah Set Set Set Unit Unit Unit Pasang Pasang m2 m2 Hari Lembar Lembar Lembar m m2 m2 Unit Unit Unit Unit Set 3.2.10.2.2.03 5.03 5.10.01 5.000 600.2.2.2.2.2.2.03 5.000 36.2.2.10.2.000 200.10.2.000 55.500 12.2.10.2.10.2.000 25.2.10.03 5.2.000 750.000 15.2.10.2.000 350.03 5.01 5.01 5.2.01 5.000 250.03 5.2.000 20.2.02 5.000 20.000 200.02 5.000 30.10.10.01 5.000 350.2.2.01 5.01 5.2.03 5.2.2.2.2.2.03 5.000 150.2.10.2.000 2.2.400.03 5.000 206.2.2.000 206.2.2.000 1.2.000 10.2.2.2.2.000.2.2.2.10.01 5.2.03 5.10.10.000 42.2.2.01 5.000 50.000 10.2.10.2.10.2.10.2.03 5.2.03 5.000 20.10.2.10.01 5.500 2.10.2.10.10.03 5.2.2.02 5.2.10.000 150.10.2.10.10.500 7.10.10.10.2.000.000 50.000 250.10.10.10.2.03 5.02 5.000 1.03 5.2.02 5.2.2.2.2.2.000 50.2.2.000 25.03 5.01 5.2.01 5.2.000 500.000 160.2.10.03 5.2.2.2.02 5.10.2.03 5.10.2.03 5.000 540.000 40.01 5.000 75.2.2.2.2.2.03 5.2.000 5.10.000 30.02 5.2.2.10.01 5.03 5.2.2.2.03 5.2.10.2.2.2.10.02 5.2.10.000 50.2.03 5.000 25.10.10.02 5.02 5.10.10.01 5.10.2.10.000 60.000 5.01 5.10.10.500 30.10.000 300.2.03 5.10.000 350.500 110.02 5.10.000 25.2.02 5.10.2.10.2.000 50.2.02 5.2.01 5.2.000 250.01 5.01 5.000 15.10.

2.2.2.m2 m2 Orang Orang Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Unit Unit Unit Unit Unit Unit Hari Unit Set Hari unit hari jam Jam Jam Ls Bulan Bulan Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Hari Hari Hari Hari Hari 60.2.10.2.2.2.2.2.000 9.2.10.000 50.10.11.03 5.2.03 5.2.2.03 5.2.2.500 32.10.000 15.000 1.000 450.11.03 5.000 12.10.11.2.03 5.000.2.000 20.11.03 5.2.2.2.2.10.03 5.2.2.01 5.10.10.2.000 25.000 15.15 5.2.2.000 150.10.000 1.2.000 25.01 5.2.2.2.11.11.2.2.000 90.000 385.03 5.500 200.500 3.2.03 5.11.03 5.03 5.2.2.03 5.2.10.000 6.01 5.2.01 5.10.2.2.02 5.11.2.10.15 5.2.2.2.000 200.2.11.2.2.000 7.2.500 30.800 7.10.2.10.11.2.2.000 18.2.2.2.2.000 56.2.000 850.11.000 42.10.11.2.11.2.000 4.000 27.2.11.2.2.500 10.2.11.500 10.01 5.03 5.2.2.11.10.2.10.2.2.2.2.2.2.10.2.800 250.2.2.2.000 4.03 5.11.000 5.03 5.500 56.2.03 5.500 2.03 5.10.000 9.2.2.2.2.000 20.03 5.03 5.10.03 5.10.2.03 5.2.15 5.000 1.000 20.10.2.000 100.03 5.03 5.2.2.000 5.11.2.000 550.2.000 10.2.000 145.500 25.03 5.03 5.000 5.2.2.03 5.2.03 5.000 100.000 20.000 8.2.15 5.2.000 25.03 5.03 5.03 5.03 5.10.200 18.2.2.10.15 5.000 55.10.2.02 5.10.2.000 500.2.11.2.10.10.03 5.500 15.03 5.2.2.15 5.000 550.000 52.03 5.10.2.2.2.000 24.2.2.000 75.10.2.2.03 .02 5.10.2.10.03 5.03 5.03 5.10.2.10.2.2.10.2.10.03 5.03 5.11.03 5.03 5.03 5.02 5.000 3.2.10.2.11.10.03 5.2.2.500 60.2.500 3.2.2.10.2.2.2.03 5.2.02 5.500 20.750.03 5.2.11.10.

2.11.000 1.2.2.11.2.12.2.2.2.03 5.2.000 250.000 5.2.000 1.05 5.12.03 5.2.11.11.2.11 5.03 5.04 5.12.12.2.03/ 5.2.11.2.07 5.03 5.2.2.2.2.11 5.03 5.2.2.2.2.03 5.11.2.2.2.500 3.02/5.2.2.2.2.2.500 10.11.2.000 Orang 15.300 107.000 500.11.000 55.2.2.2.000 87.000 Gelas Gelas 1.11 5.2.100 Orang 5.01/5.03 5.2.12.07 5.12.000 Orang 20.11 5.2.000 Orang 7.11.2.2.12.2.2.12.2.2.03 5.000 1.11.2.11 5.11.000 750.500.2.2.2.03 5.000 385.500 75.02/5.000 350.500 800 500 5.500.11.2.2.500 Orang 10.000 37.2.04 5.11 5.2.2.2.2.000 1.02/5.2.01/5.2.2.2.11.2.2.01 5.000 550.2.2.12.03 5.2.000 300.2.11.2.11.2.12.2.2.03 5.2.06 5.2.2.000 30.000 15.2.01/5.000 2.11.2.04 .11.2.000 10.03/ 5.000 6.2.11.01/5.03 5.11.2.11.03/ 5.11.11 5.11.2.03/ 5.2.2.2.11 5.12.12.11 5.03 5.2.900.03 5.2.2.2.03 5.2.2.12.12.2.01/5.11.2.03 5.2.2.000 60.11.11.200.11.04 5.2.2.2.03 5.2.12.12.000 800.2.12.2.2.2.12.2.03/ 5.500 12.500.2.2.Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Unit Bulan Unit Bulan Unit Bulan Unit Bulan Unit Bulan m3 Jam Jam Jam Hari Hari Jam Set Buah Buah Unit Set Set Set Paket Paket Paket Set Paket Set Hari Hari Buah Unit Unit Unit Unit Set Unit Orang Hari Gelas Orang 500 3.11.175.2.12.000 250.2.2.2.000 2.12.2.2.2.12.01/5.11.11 5.2.2.2.2.000 250.03 5.12.2.000 Galon 11.000 73.11.2.11.2.2.11.000 50.11.000 50.11.12.01/5.000 9.2.500 5.05 5.11 5.2.04 5.000 100.02/5.12.2.02 5.11 5.2.11 5.2.11.2.2.01/5.2.11.01/5.04 5.2.000 1.2.12.2.800 7.12.01 5.03/ 5.12.11.02/5.000 1.12.2.12.2.2.200 85.000 1.2.12.11 5.500 120.2.04 5.2.2.2.2.000.2.2.2.000 300.11 5.11.2.11.03 5.2.11.02/5.11.2.11.500 2.04 5.2.11.07 5.2.000.11.2.12.2.11.11 5.2.11 5.2.12.11.2.11 5.05 5.900 100.2.2.2.11 5.2.2.

03 Buah 650 5.12.12.500 522.2.12.12.500 522.01 5.01 5.2.12.2.12.500 5.01 5.000 20.12.12.400 64.200 47.2.03/5.2.01 5.04/ 5.900 5.2.2.2.000 25.2.2.2.02 5.2.12.12.03/5.2.13.02/5.000 64.12.2.04 Orang 75.2.2.13.2.2.2.13.2.2.12.600 20.2.02/5.01 5.600 30.350 28.01 5.01 5.000 5.13.2.12.13.2.2.2.2.2.04 Orang 80.2.2.12.02/5.12.2.2.2.12.950 599.2.04 5.000 154.000 174.700 Dos 17.2.2.500 5.2.01 5.2.500 940.2.2.03 5.2.2.2.2.2.13.12.12.2.2.2.000 5.2.2.12.2.2.01 5.2.2.01 5.500 2.Orang Orang Orang Orang 150.000 5.250 22.2.2.2.800 128.000 160.12.000 226.2.13.13.2.12.000 35.13.2.2.12.03 Orang 12.2.2.2.01 5.2.13.2.000 5.2.2.2.01 5.2.04 Paket Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pasang Pasang Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel m 75.500 25.01 5.2.13.2.01 5.2.12.02/5.12.13.13.2.03/5.2.2.03/5.2.2.13.000 44.2.13.02 5.12.13.2.12.12.02/5.12.500 120.03/5.2.01 5.2.2.12.2.2.2.12.01 5.2.12.12.2.2.000 35.13.2.12.2.2.2.03/5.2.12.2.800 154.2.03 5.000 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Gelas 12.000 5.2.01 5.01 5.2.01 5.500 731.03/5.2.04 Karton 18.2.02/5.2.2.13.03/5.03 5.2.2.2.2.2.250 731.02 5.2.2.2.2.2.2.000 5.2.01 5.13.000 154.12.2.03/5.12.2.2.12.12.12.2.2.2.03 5.500 679.2.04 Orang 175.2.2.000 24.13.04 5.2.12.2.12.12.13.2.02/5.13.000 439.04 Buah 1.2.03 5.2.2.2.2.2.2.03 5.13.03 5.01 5.02/5.500 731.12.2.01 5.04 Orang 40.000 20.02/5.2.000 120.2.000 522.2.2.2.03 5.02/5.13.13.02/5.12.700 160.01 5.2.750 Dos 22.2.12.01 5.2.2.400 41.2.12.04/ 5.100 169.01 5.01 .03/5.2.2.13.2.2.12.2.2.2.01 5.02/5.2.12.2.12.01 5.01 5.2.12.2.2.12.000 25.03/5.03 5.04/ 5.12.

500 30.1.500 9.01 5.000 154.13.900 20.2.2.2.01 5.200 6.13.2.2.2.01 5.13.02 5.2.13.2.13.2.01/5.2.02 5.2.2.13.150 45.2.01 5.01 5.2.2.2.13.800 19.000 154.000 5.2.01.900 15.m Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Buah Pasang Pasang Pasang Set Buah Buah Buah Buah Pasang Set Set Set Buah Pasang Buah Buah Unit Buah Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Pasang Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Buah 85.2.2.13.13.01/5.13.2.2.2.2.2.13.13.03/5.000 154.2.13.01 5.2.1.13.13.13.2.01 5.01 5.2.2.2.01 5.01 5.250 5.03 Buah buah Buah Buah Orang Stel m unit Unit 134.1.2.01 5.2.2.13.2.01 5.01 5.01 5.000 5.13.2.13.2.03/5.01 5.02 5.13.2.2.2.000 25.01 5.000 165.01 5.2.550 1.2.055.01 5.13.13.13.046.2.13.01.2.13.2.13.2.01 5.500 12.13.2.13.13.01 5.000 165.2.01 5.2.600 1.000 154.2.350 20.2.2.2.1.2.2.01 5.01 5.2.01 5.2.2.2.664.13.2.000 32.1.13.01 5.500 10.02.01 5.2.250 438.400 82.2.02.2.03 Stel 65.2.13.13.02 5.01.350 1.2.13.01 5.03/5.13.2.01 5.2.01 5.200 1.2.2.01/5.000 165.150 763.01 Stel 125.2.01 5.01 5.2.02.950 154.2.2.2.13.2.2.2.350 50.2.2.150 29.13.13.2.2.450 57.1.000 5.2.527.2.500 12.2.2.2.000 165.01 5.2.2.13.03 Stel 45.13.600 5.2.13.01 5.2.527.2.01 5.13.2.2.01/5.13.000 250.2.250 25.13.000 12.2.13.000 25.2.000 1.2.13.13.000 165.13.1.01 5.2.2.2.2.000 22.13.1.000 154.200 231.000 60.2.2.650 15.527.2.000 67.01.01 5.13.02 5.03 Stel 95.2.2.200 596.000 5.13.500 12.13.2.2.2.01 5.02 .000 5.550 1.01 5.2.2.500 19.01 5.13.13.01 5.2.000 154.01 5.13.01 5.2.2.000 154.2.02 5.500 82.2.03/5.2.2.2.2.13.2.02.02 5.2.13.2.13.2.2.01 5.01 5.02 5.

03 5.13.03 5.2.2.050 232.2.2.Unit Stel Stel Stel Stel Buah Unit Pasang Pasang Buah Buah Buah Pasang Pasang Pasang Pasang Pasang buah Buah buah Buah Buah buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Stel buah Buah Buah Pasang Buah Buah Buah buah buah Pasang Buah Pasang Stel Buah Orang Buah Buah Set Set Unit Pasang Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Orang 70.2.13.13.650 500.13.2.2.500 154.02 5.2.13.13.03 5.04 5.2.2.03 5.13.04 5.03 5.13.03 5.13.300 19.000 131.2.650 552.03 5.2.13.2.000 40.2.2.03 5.2.2.03 5.2.13.03 5.02 5.2.2.750 5.03 5.13.2.03 5.2.2.03 5.000 175.04 5.2.2.13.13.2.000 35.13.000 60.550 76.13.200 6.950 6.000 62.2.2.13.2.03 5.2.03 5.04 5.03 5.13.2.13.04 5.2.2.500 154.000 200.13.03 5.2.04 5.03 5.2.13.13.13.2.13.2.2.000 34.03 5.073.13.13.950 258.2.04 5.600 175.04 5.2.2.2.000 20.2.2.650 40.2.2.13.800 64.03 5.2.2.03 5.2.2.800 288.2.000 90.000 191.2.03 5.13.03 5.2.2.03 5.13.03 5.02 5.2.13.2.2.13.000 250.03 5.13.13.13.2.13.13.000 10.2.273.150 225.2.13.02 5.13.150 175.2.600 161.2.2.400 9.13.2.13.04 .750 1.2.2.2.2.750 81.2.050 56.2.800 15.03 5.2.000 100.03 5.500 6.03 5.03 5.2.200 17.2.000 164.13.2.2.057.000 75.13.000 55.2.2.2.2.000 93.13.2.13.2.2.2.13.13.450 31.13.2.2.2.2.2.2.150 275.13.2.03 5.2.13.2.100 105.2.2.13.03 5.2.13.03 5.2.750 88.2.04 5.2.2.2.650 106.000 32.03 5.13.000 145.2.2.250 65.2.2.000 105.13.150 54.13.03 5.04 5.000 376.950 45.2.000 525.250 345.2.13.03 5.13.2.02 5.2.2.13.03 5.02 5.03 5.2.2.03 5.2.03 5.13.850 1.000 30.2.2.2.2.2.2.2.2.13.000 863.2.400 15.04 5.066.04 5.2.13.2.03 5.13.900 7.13.03 5.03 5.2.055.

2.000 60.13.2.2.02 5.2.01 5.530.550 250.14.2.04 5.04 5.2.02 5.000 110.2.2.13.000 250.2.13.2.04 5.2.14.2.13.04 5.01/5.2.01/5.2.300 114.000 22.2.2.2.01/5.2.000 500.2.2.0 5.2.2.14.13.500 57.04 5.2.2.050.2.2.000 16.2.01 5.2.000 128.800 90.2.925.2.13.04 5.2.2.2.13.14.2.14.000 125.500 20.000 150.04 5.13.02 5.000 191.000 34.2.000 6.2.600 266.000 1.2.300 68.13.04 5.04 5.13.13.04 5.2.2.000 41.04 5.2.13.2.13.2.04 5.2.04 5.200 16.000 660.13.2.13.2.2.2.13.2.04 5.04 5.2.000 1.01/5.850 167.2.01 5.650 12.2.2.13.04 5.350 164.2.01/5.04 5.13.14.2.2.540.13.2.000 50.2.04 5.2.01/5.02 5.000 150.14.2.01 5.04 5.04 5.14.14.2.2.04 5.664.13.2.14.2.2.04 5.2.2.14.04 5.01 5.2.13.000 42.04 5.13.000 5.01 5.14.000 100.13.2.2.500 5.000 120.2.2.2.2.000 100.2.650 30.000 100.14.13.13.14.900 734.2.2.250 95.01 5.2.14.13.2.04 5.13.14.13.000 5.950 53.01 5.02 5.14.2.13.Stel Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Pack Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pasang Pasang Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah m Paket Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Buah Buah Buah Buah Buah Buah Orang Hari Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari 88.04 5.2.04 5.04 5.000 42.2.2.2.02 .2.000 1.04 5.2.13.000 150.700 71.2.04 5.13.2.2.01/5.02 5.2.2.14.2.000 12.000 15.2.01/5.2.14.04 5.000 366.2.14.2.2.04 5.2.2.13.2.2.750 22.04 5.2.2.2.2.2.2.13.13.04 5.04 5.2.2.04 5.14.000 100.2.2.04 5.2.2.2.2.13.2.2.13.000 5.2.14.14.01 5.14.2.04 5.2.250 1.2.2.13.500 70.04 5.000 200.13.2.13.02 5.000 1.2.04 5.14.2.13.2.04 5.2.000 80.13.2.2.13.000 160.2.13.2.2.04 5.000 85.000 2.04 5.925.04 5.2.13.2.925.2.2.550 2.2.500 41.2.000 90.14.2.2.2.

14.2.000 5.02 5.01/5.000 60.2.900 293.02 5.2.02 5.2.2.02 5.000 5.2.02 5.000 150.000 3.2.14.000 200.14.2.2.14.2.Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari 100.2.2.2.14.14.000 100.2.02 5.900 2.01/5.2.02 5.2.02 5.2.2.2.2.02 5.14 Orang Hari 350.2.02 5.000 5.2.2.14.02 Orang Hari 150.14.000 400.2.000 5.2.000 5.000.2.2.2.2.2.01/5.14.000 460.000 250.000 800.02 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari 100.2.2.02 5.2.14.02 5.2.14.2.2.02 Orang Hari 100.000 600.2.000 200.000 90.2.2.2.2.2.2.14.000 460.000 15.000 5.000 25.000.14.03.14.14.2.000 200.03.2.14.14.02 5.000 260.2.2.2.2.02 5.2.000 450.02 5.01/5.2.2.000 5.2.02 .2.14.2.725.000 25.2.02 5.000 5.000 160.2.2.02 5.2.14 Orang Hari 100.000 200.14.2.000 80.14.01/5.000 110.000 450.000.14.2.2.14.2.02 5.2.000 100.000 150.2.14.000 5.14.2.2.02 5.000 5.02 5.14.02 Orang Hari 150.000 5.2.2.2.2.000 5.14.03.01/5.000 200.2.02 5.14.02 5.02 Orang Hari 100.2.000 350.2.2.14.2.02 5.2.14 Orang Hari 100.2.2.02 5.000 100.02/5.02 5.2.14.2.2.2.2.14.2.02 5.14.2.000 5.14.2.2.2.2.01/5.14.14.14.14.2.2.2.02 Orang Hari 150.2.14.02 5.02 5.14.14.14.2.000 629.2.2.14.2.14.01/5.14 Orang Hari Orang Semester Orang / PP Orang / PP Orang Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang 50.2.2.2.16.04 5.14.14.14.14.000 100.02 Orang Hari 150.2.02 5.000 150.02 5.000.000 240.14.2.2.900 272.14.14.2.01/5.000 150.2.14.2.02 5.2.2.000 300.2.2.2.2.2.2.2.2.02 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari 150.2.2.2.14.14.000 150.14.02 5.2.02/5.14.02 5.2.01/5.2.2.2.02 5.14.01/5.2.02 5.2.14.02 5.2.2.01/5.14.01/5.2.000 100.14.02 5.14.14.2.14.14.2.2.02/5.2.2.14.2.02 5.2.03.2.2.000 100.2.2.14.2.2.2.02 5.14.14.14.01/5.02 5.2.02/5.01/5.14.2.

2.14.2.000 5.000 5.2.14.2.2.000 250.14.2.000 350.14.2.2.14.2.02 5.14.2.2.2.02 5.14.2.000 800.02 Orang Hari 100.2.14.2.Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari 150.14.2.02 5.2.14.14.000 150.2.000 150.2.2.02 5.000 150.2.2.000 650.000 100.14.2.02 5.14.14.14.2.14.000 650.02 5.2.000 175.2.2.02 Orang Hari 100.14.000 1.000 5.02 5.2.2.02 Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari .02 5.14.2.000 5.14.2.14.2.02 5.2.000 150.02 5.2.14.200.02 5.2.000 5.000 450.500.14.14.2.14.2.2.000 150.2.2.2.2.000 5.000 150.14.02 Orang Hari Orang Hari 400.14.14.2.02 5.14.14.2.000 1.2.000 850.02 Orang Orang Orang Orang Orang Orang 550.14.000 300.14.14.02 5.000 750.000 800.02 5.2.2.2.2.02 5.2.2.14.2.2.2.2.14.2.14.2.2.02 5.02 5.000 700.02 5.000 5.2.02 5.000 400.02 5.000 600.02 5.02 5.000 5.02 5.000 100.02 5.02 5.000 100.000 150.02 5.2.02 5.2.000 100.2.2.14.100.02 5.000 100.02 5.000 100.02 5.2.2.2.2.2.2.000 750.02 5.000 5.2.2.14.000 5.14.000 5.2.000 1.2.14.02 Orang Hari 100.14.2.14.2.2.2.2.02 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari 100.14.000 5.000 100.02 5.000 700.02 Orang Hari 100.000 700.2.14.02 5.2.2.2.000 600.02 5.02 5.000 550.2.2.14.14.02 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari 100.2.14.02 5.02 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 100.2.2.14.000 5.02 Orang Hari 100.2.14.02 Orang Hari 500.14.2.02 5.2.14.2.2.2.2.2.2.000 650.02 5.14.000 150.000 850.2.2.2.000 150.02 Orang Hari 350.2.14.02 5.2.02 5.000 150.14.02 5.2.2.02 5.14.2.02 5.000 200.2.14.2.000 300.14.2.2.2.2.2.2.

000.2.14 Orang Hari 100.2.02/5.2.14.14.2.2.14 5.2.000 5.14.2.329.2.14.000 22.2.000 200.02/5.000 200.02/5.2.2.2.000 5.01/5.14.610.2.14.14.000 5.000 850.03.14 Orang Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP 79.14.2.03 5.2.000 5.2.215.2.884.02/5.2.03 5.14 Orang Hari 200.02/5.02 5.2.14 5.14 Orang Hari 150.940.14 Orang Hari 100.03.14.14 5.03 5.14.2.2.2.2.000 1.000 5.2.2.2.03.2.000 5.000 250.14.2.500.03.2.2.2.02/5.02 Orang Hari 200.03.03.2.2.14 Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari 100.14.03.000 5.14.14 Orang Hari Orang Hari 150.2.03 5.000 100.2.2.000 5.2.2.14.2.14.14 5.03.02 5.2.14 5.14.2.14 Orang Hari Orang Hari 100.03.2.2.2.2.03 5.2.000 500.02/5.02/5.02/5.2.2.000 5.2.2.000 25.2.000 5.02 5.2.2.2.000 5.2.03.000 5.000 700.14.2.2.2.03.2.02/5.000 15.14 Orang Hari 100.2.02 Orang Hari 300.2.2.2.2.03.14 5.14.02/5.14.14.2.03.2.14 Orang Hari 100.14.560.805.2.03.2.14 Orang Hari 300.2.02/5.2.2.2.2.2.14.14.2.2.000 5.2.14.2.000 15.2.2.02 Orang Hari 450.14 Orang Hari 100.2.000 400.2.14.03.14.2.000 5.000 5.02/5.02 5.03.2.03 5.000 200.2.2.2.02 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang Hari 200.03.2.03.02/5.2.Orang Hari Orang Hari Orang Hari 550.02/5.14.000 24.2.14.2.02/5.03.02 5.14 Orang Hari 200.14.2.2.14.03.02 5.2.884.2.000 5.2.03 5.000 150.2.2.000 5.02/5.2.2.150.2.2.14.2.000 200.03.2.2.02 5.000 5.2.000 5.02/5.2.2.2.2.2.02/5.000 24.14.14.2.500 11.150.2.850.2.02/5.2.14.2.14 5.000.14.2.14.000 16.02 Orang Hari 700.2.14 Orang Hari 150.000 200.2.2.03 5.14.2.2.2.14.14 5.2.2.2.2.2.02/5.2.2.2.000 5.000 5.14.2.2.2.2.2.2.14.02/5.2.000 5.03.2.02 Orang Hari 150.2.02/5.2.14.2.14 Orang Hari 150.000 5.14.03 5.000 17.2.02/5.2.02/5.03.000 200.14.14 Orang Hari 100.700.14.2.03 5.14.000 15.2.14.02 5.2.2.2.2.2.14.03 5.14.14.03 .03 5.14.000 5.14.2.000 2.2.14.14.000 100.000 24.03.2.

2.14.2.080.14.2.2.03 5.03 5.03 5.125.2.2.500.078.583.603.14.14.2.080.14.2.14.03 5.2.500 2.03 5.03 5.2.14.14.14.2.850.03 5.000 4.03 5.500 2.03 5.000 35.000 350.000 2.03 5.500 2.2.14.2.14.500 2.2.14.14.2.334.660.500 3.14.14.600 26.03 5.2.000 3.14.2.03 5.000 2.14.14.14.622.2.2.14.2.000 35.000 5.2.000 3.059.000 15.657.2.923.03 5.2.2.000 3.03 5.2.660.03 5.852.500 5.14.000 38.2.03 5.2.03 5.14.757.2.2.14.565.500 2.2.500 1.03 5.2.000 9.14.2.03 5.2.2.2.760.03 5.000 5.03 5.900 30.000 3.496.2.2.125.14.2.000 3.2.2.03 5.2.14.2.500 2.03 5.000 2.14.500 2.2.2.03 5.000 2.2.03 5.Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang PP Orang PP Orang/ PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang PP Orang/PP orang/pp orang Orang Orang Orang Orang Hari orang hari Orang Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari 15.03 .440.14.03 5.000 2.2.14.2.396.2.14.000 2.2.14.000 38.2.008.2.2.500 2.011.2.14.03 5.2.000 5.977.03 5.000 2.000 2.500 2.2.2.2.03 5.03 5.2.14.03 5.14.166.000 8.2.2.2.2.2.000 1.2.515.14.2.03 5.03 5.000 200.000 38.2.000 2.14.000 2.14.14.2.2.2.2.14.14.14.14.500.03 5.14.2.000 7.14.100.745.2.14.852.03 5.308.2.2.03 5.2.2.000 11.14.2.700.2.14.2.03 5.03 5.2.213.000 150.500 2.090.03 5.14.03 5.2.325.2.03 5.03 5.03 5.2.2.03 5.03 5.2.000 22.14.14.565.2.14.000 1.03 5.2.2.2.500 1.03 5.897.500 26.14.218.988.2.2.2.2.2.03 5.03 5.055.251.2.2.707.280.03 5.560.375.000 3.03 5.2.144.03 5.000 3.2.2.2.306.232.14.14.2.14.2.14.000 2.2.2.2.2.500 2.2.884.000 3.824.2.249.2.2.2.03 5.03 5.2.280.000 3.500 2.14.2.03 5.2.185.068.2.03 5.2.375.2.2.2.03 5.03 5.14.14.612.14.14.03 5.2.2.000 3.2.14.2.2.884.03 5.000 7.03 5.500 3.

03 5.14.000 3.000 4.000 600.2.2.2.14.500 3.03 5.03 5.2.03 5.000 500.965.000.2.2.000 1.03 5.000 400.2.2.220.14.2.182.03 5.03 5.03 5.2.14.2.03 5.03 5.340.14.2.2.2.03 5.03 5.14.2.000 1.2.03 5.000 7.03 5.14.900.14.14.2.375.03 5.14.000.2.14.2.2.2.000 850.2.03 5.2.2.2.585.2.000 2.068.2.03 5.2.03 5.2.500 3.14.14.2.03 5.500 5.2.03 5.2.662.000 1.2.000 3.2.090.14.2.2.14.03 5.000 200.2.2.2.03 5.2.14.995.2.03 5.14.03 5.03 5.000.2.2.03 5.14.000 4.03 5.2.14.000 1.000 5.2.2.14.585.2.14.14.03 5.000 5.14.14.14.500 1.14.03 5.14.14.000 2.2.037.03 5.03 5.2.500 1.2.03 5.2.2.850.500 2.2.000 4.2.2.2.14.14.2.2.2.040.327.500 3.2.655.965.2.232.14.2.500 2.2.2.000.068.2.2.585.03 5.14.000 3.14.14.14.340.000 250.03 5.280.14.2.2.14.Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari hari orang hari orang hari Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang PP Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari 2.000 400.14.14.2.14.2.2.2.308.000.322.500.500 5.000.2.000 850.000 7.000.2.2.055.000 400.14.03 5.2.03 5.2.700.03 5.2.2.000 7.03 5.000 1.000 3.2.14.14.03 5.2.14.03 5.2.14.03 5.03 5.2.500 1.000 2.2.000 1.000 3.000 1.14.000 4.000.011.2.14.14.14.2.14.03 5.14.000 400.03 5.2.14.000 200.03 5.03 5.2.000 500.03 5.2.2.14.2.000 2.2.2.14.2.03 5.2.14.03 5.2.14.14.2.585.000 500.000 1.000 5.2.2.2.2.500 2.612.000 500.2.03 5.000 2.2.03 5.2.2.03 5.14.662.2.03 5.03 5.14.340.000 3.000.2.000 1.2.567.2.2.03 5.055.03 5.2.2.500 1.03 5.03 5.2.000 3.603.000 1.000.2.2.2.000.14.000 3.000 400.000 4.14.500 1.2.2.03 .2.2.14.03 5.2.03 5.03 5.2.2.2.

2.03 5.15.16.2.01 5.2.03 5.2.2.15.000 400.750.2.01 5.03 5.01 5.750.01 5.000 6.000.03 5.15.2.16.16.2.2.2.15.01 5.2.2.2.220.000 1.2.000 350.000 1.2.750.15.01 5.000 500.2.2.2.03 5.01 5.2.000 4.2.204.2.000 10.2.000 1.2.2.2.16.2.000 1.2.965.2.01 5.2.565.01 5.2.15.232.2.2.15.01 5.16.01 5.16.000.15.2.15.2.15.01 5.500.000 6.2.01 5.14.2.03 5.2.01 5.500.300.750.15.2.01/5.000.2.14.500.14.15.15.000 1.15.2.16.16.16.14.500.000 3.2.2.090.2.2.2.2.2.2.2.15.2.2.750.03/ 5.2.2.2.000 300.01 5.16.2.2.087.2.000 25.2.03 5.03 5.16.000 5.2.2.750.2.01 5.2.000 1.14.2.000 24.000 2.03 5.000 2.000 92.2.14.000 5.000 3.15.000 850.500.2.16.000 1.000 5.2.04 5.2.02/5.000 250.000 1.000 1.2.000.2.03 5.000 7.000 1.01 5.2.2.03 5.15.2.750.03 5.2.000 per semester Orang orang orang Orang per Triwulan Orang Orang Kegiatan Per Semester Orang Orang/Bulan Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Bulan Orang PP Orang Hari Orang Hari Orang PP Orang Bulan Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang orang paket orang paket orang paket Orang Paket Orang Paket Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan 7.2.2.000 2.15.2.400.16.000.2.03 5.750.2.2.000.2.000 1.000 4.03 5.2.000 1.03 5.14.000.16.15.500.2.03 5.03 5.500 2.750.2.01 5.2.2.01 5.2.01 5.16.000 2.2.2.03 5.14.000 2.16.03 5.14.2.03 5.2.000.03 5.14.15.2.16.750.15.500.000 3.2.15.16.182.000 1.03 5.2.000.16.03 5.2.03 5.03 5.01 .03 5.15.15.14.03 5.000 350.03 5.2.2.000 200.500 3.2.14.750.2.03 5.01 5.15.000 350.2.2.03 5.2.2.14.2.01 5.03 5.2.000 17.2.03 5.03 5.2.000 250.2.2.2.2.2.2.2.000 200.500 2.200.500.000 350.000 400.16.000 Per Orang 350.000 1.750.03 5.16.000.2.2.15.000 7.000 600.16.Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari 3.2.2.2.100.2.000 1.000 1.000 1.14.000.375.02 5.2.000 1.2.000 2.2.2.03 5.000 7.03 5.100.15.2.2.16.2.2.2.

500.16.2.16.600 1.2.16.2.01 5.2.000 750.2.01 5.000.2.000 255.16.2.2.2.000 350.01 5.2.16.01 5.01 5.2.01 5.01 5.16.000 26.2.2.16.2.000.16.2.2.01 5.2.2.2.2.600 6.000 2.16.01 5.000 600.01 5.2.16.01 5.2.2.000 325.Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan orang Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Kegiatan Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang orang Orang unit Orang Unit Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 1.2.2.01 5.2.16.2.000 1.2.16.01 5.16.16.2.231.16.750.000 2.16.01 5.2.2.2.2.01 5.16.01 5.000 750.000.2.2.500.000 1.500.2.16.200.2.000 300.16.16.2.2.000 125.01 5.2.2.000 4.2.2.2.000 15.200.16.01 5.200.01 5.2.558.2.2.888.000 1.01 5.2.000 350.01 5.16.16.000 542.2.850 2.01 5.2.2.16.800.01 5.2.2.01 5.2.2.500.2.01 5.050.16.16.16.01 5.16.01 5.2.01 5.000 9.203.16.000 1.2.16.01 5.01 5.500.01 5.000 740.2.542.01 5.01 5.16.16.2.000 9.16.2.000 5.2.000 775.2.01 5.2.2.01 5.16.16.000.16.01 5.2.01 5.16.2.16.000 175.16.000 3.625.2.01 5.000.2.2.2.01 .16.2.189.000 5.2.000 125.2.01 5.01 5.2.2.01 5.2.000 5.01 5.000.16.000.2.01 5.2.000 150.2.000 10.2.01 5.2.2.350 513.000 500.01 5.16.01 5.16.2.01 5.01 5.000 4.16.16.2.2.000.16.2.2.2.01 5.16.2.2.000 2.000 12.2.000 250.000 445.16.2.136.000.000 350.2.000 1.01 5.2.2.2.500 5.2.750.000.01 5.2.2.16.250 6.000 650.16.01 5.2.645.558.000 830.16.000 4.2.01 5.2.2.01 5.16.201.000.01 5.2.000 750.000 840.2.000 8.16.000 6.2.000 5.750.000 600.2.01 5.000 1.2.000 5.2.2.16.16.16.16.01 5.2.000 1.01 5.16.01 5.000.000 25.2.2.600 2.16.16.16.2.000 6.2.2.000 740.2.000 3.2.01 5.01 5.2.16.2.2.2.2.

16.01 5.2.16.04 5.2.2.16.000.2.000.000 1.500.000 275.01 5.000.2.16.2.2.2.400 500.000 2.2.2.000.2.03.16.01 5.16.000.01 5.2.14 5.16.2.04 5.14 .2.000 300.01 5.2.2.850 500.2.2.04 5.000.2.000 381.000 550.000 200.16.000 2.000 5.04 5.01 5.16.000 600.2.000 45.16.2.16.2.000 1.2.16.16.16.01 5.2.2.000 1.16.2.2.000.04 5.000 125.2.16.16.2.000 9.2.2.16.500.04 5.000 45.000 275.2.16.2.500.01 5.500.000 5.2.000 300.16.2.01 5.000 225.2.2.04/5.01 5.000 300.2.2.16.000 90.2.2.2.2.16.16.2.16.2.2.2.04 5.04/5.2.2.2.01 5.2.2.2.2.000 3.2.000 350.2.000 500.2.16.16.500.2.01 5.04 5.01 5.000 500.2.2.16.16.2.16.16.2.000 350.2.01 5.01 5.2.01 5.16.2.2.000 275.000 40.000 300.000 2.01 5.037.2.000 75.01 5.2.01 5.000 100.2.2.01 5.04 5.16.000.16.000 450.01 5.01 5.01 5.2.2.000 9.16.01 5.01 5.2.16.000 3.000 500.2.2.000 125.04 5.01 5.000 60.01 5.16.01 5.16.2.000.01 5.000 3.01 5.2.2.000 1.16.000 1.000 275.2.16.16.2.2.000.01 5.2.16.2.000 325.2.2.2.2.16.01 5.16.2.000 6.01 5.16.01 5.2.01 5.2.000.16.2.2.2.000 275.01 5.000 3.2.2.2.16.16.01 5.2.000 500.16.000.01 5.2.01 5.2.04 5.01 5.01 5.16.16.000.01 5.000 5.2.2.16.2.16.2.2.2.01 5.16.01 5.2.2.000 25.2.01 5.2.2.2.16.2.2.16.01 5.2.2.01 5.2.000 600.000 600.000 600.2.2.2.2.500.000 40.2.16.2.000 375.16.2.2.16.2.16.16.01 5.03.2.2.000 4.000 1.000 275.Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Unit Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Unit Unit Unit Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Kegiatan Kegiatan Paket Paket Paket Paket Jam Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Hari Hari 4.000 300.01 5.16.000 500.16.2.

2.2.2.2.19.2.02/5.19.19.500.2.02/5.19.04 .19.19.2.2.2.04 5.04 5.2.2.2.2.2.000 Orang Bulan 14.19.2.19.19.02/5.02/5.2.2.2.2.02/5.2.04 5.04 5.2.2.02/5.2.2.2.000.2.2.2.2.2.19.000 Orang Bulan 3.2.01/5.000 Orang Bulan 6.01/5.2.2.500.000 Orang Bulan 4.02/5.2.03/ 5.03/ 5.19.2.04 5.01/5.2.000.2.2.2.19.2.01/5.2.02/5.01/5.2.2.02/5.19.03/ 5.2.2.19.19.19.19.2.2.2.2.04 5.2.2.2.03/ 5.2.19.19.04 5.04 5.03/ 5.19.03/ 5.2.200.19.03/ 5.000 Orang Bulan 7.2.2.19.03/ 5.02/5.19.2.2.2.02/5.2.04 5.2.17.2.2.000 Orang Bulan 7.04 5.19.2.2.2.2.2.2.2.300.01/5.2.000 Orang Bulan 13.2.2.03/ 5.03 5.01/5.200.19.03/ 5.2.2.02/5.19.2.500.03/ 5.2.02/5.19.2.2.01/5.2.19.02/5.2.2.19.02/5.19.000 Orang Bulan 1.01/5.000 Orang Bulan 15.2.2.2.600.01/5.2.19.2.000 Orang Bulan 2.2.17.2.Orang Orang Orang Bulan 150.2.2.04 5.2.01/5.2.19.03/ 5.01/5.2.2.19.19.2.03/ 5.2.2.2.2.2.000 Orang Bulan 6.19.2.01/5.000 Orang Bulan 2.19.2.19.03/ 5.2.400.04 5.2.01/5.02/5.19.2.19.2.19.2.2.2.800.02/5.19.2.01/5.01/5.2.2.2.2.19.2.2.19.2.01/5.2.19.2.03/ 5.19.19.2.19.000 Orang Bulan 4.19.19.2.2.17.2.19.000.2.2.02/5.19.000 Orang Bulan 2.2.000 Orang Bulan 4.04 5.2.2.02/5.2.000 Orang Bulan 3.19.2.03/ 5.2.19.19.02/5.2.2.04 5.500.000 Orang Bulan 3.2.2.2.2.03/ 5.04 5.19.000 5.2.03/ 5.19.750.2.19.2.01/5.03/ 5.19.600.19.19.19.2.000.19.01/5.2.01/5.03/ 5.400.2.19.01/5.03/ 5.04 5.03/ 5.2.2.2.01/5.000 Orang Bulan 2.000 Orang Bulan 2.000.800.02/5.19.19.900.19.2.2.2.2.2.000.2.2.2.19.19.2.19.000 Orang Bulan 7.2.19.01/5.2.19.2.2.2.2.500.04 5.19.19.19.000 Orang Bulan 5.19.19.19.2.000 Orang Bulan 1.01/5.2.2.19.02/5.01/5.19.03/ 5.2.04 5.2.2.300.19.03/ 5.2.04 5.2.02/5.04 5.03/ 5.03/ 5.000.2.2.19.2.19.19.2.02/5.19.2.2.000.19.2.000.2.2.2.2.2.2.19.000 825.000 Orang Bulan 3.2.03/ 5.2.03/ 5.2.03 5.19.2.2.2.000 Orang Bulan 3.2.000 Orang Bulan 4.600.19.000 Orang Bulan 6.19.02/5.2.19.19.2.2.2.04 5.19.2.2.2.19.2.2.800.19.01/5.19.2.17.2.19.19.03 5.01/5.19.2.01/5.19.2.2.2.2.19.02/5.2.2.04 5.2.19.2.2.02/5.2.03/ 5.19.2.2.2.2.04 5.02/5.2.2.2.19.19.000 Orang Hari 150.2.19.04 5.04 5.2.2.2.2.2.2.19.03 5.19.04 5.19.000 100.04 5.2.2.000 200.19.19.2.2.19.2.19.01/5.2.04 5.2.000 Orang Bulan 1.2.19.2.000 Orang Bulan 6.2.2.19.02/5.19.2.2.2.19.

2.2.20.2.2.2.2.02/5.2.02 5.2.04 5.03/ 5.20.350 526.2.2.02 5.2.2.050 113.03/ 5.01/5.02 5.2.2.000 4.19.19.2.2.19.19.02 5.850.100.2.20.000.2.01/5.2.19.2.19.2.04 5.2.02 5.19.2.2.19.000 106.2.02 5.2.2.2.000 Orang Bulan 9.02 5.03 5.2.19.04 5.2.600.19.20.20.2.02 5.2.20.2.750 700.250 1.20.20.500 5.2.02 5.2.2.19.02 5.19.2.000 4.2.000 Orang Bulan 1.19.2.01/5.02/5.2.250 106.19.2.275.2.500.20.04 5.19.2.2.000.650 246.02 5.2.02 5.2.2.000 Orang Bulan 10.2.03 5.20.02 5.950.01/5.000 Orang Hari 50.2.2.01/5.19.02 .20.000 232.2.2.2.02 5.2.2.170.000 1.2.750.02 5.19.20.02 5.2.2.02/5.750 320.2.2.20.19.02 5.000 Orang Bulan 8.600.200.2.011.01/5.02 5.2.2.2.000 1.2.19.000 Orang Hari 35.19.20.03 5.900 136.03/ 5.2.19.000 1.2.2.04 5.04 5.19.20.01/5.2.19.2.000.19.2.2.2.2.19.250.2.02 5.2.2.19.2.04 5.03/ 5.2.537.2.19.2.02 5.19.19.19.02/5.2.03 5.170.02 5.2.19.050 3.02 5.500.000 2.2.2.04 5.02 5.19.2.2.03/ 5.2.2.02/5.2.02 5.19.04 5.000 % % % % % % % % % % % % % % % % Orang Bulan orang Paket buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.01/5.2.2.264.02 5.2.02/5.20.170.19.2.02/5.2.19.2.19.2.2.02 5.19.19.000 3.2.2.054.04 5.02/5.2.19.19.2.19.02/5.2.2.Orang Bulan 8.000 466.2.2.2.02 5.2.2.2.19.03 5.2.2.2.750.20.2.2.02 5.2.02 5.2.01/5.2.000 Orang Bulan 11.2.2.537.03/ 5.20.2.19.19.2.2.20.03 5.03/ 5.2.2.2.2.19.19.2.19.2.2.19.000 2.000 Orang Bulan 10.000 2.20.03/ 5.03/ 5.2.2.2.2.19.000 800.19.2.2.2.2.2.19.000 Orang Bulan 9.2.2.03 5.01/5.19.2.19.02/5.2.2.900 1.2.20.19.000 1.2.20.2.2.20.2.2.2.03/ 5.500 4.2.19.19.2.2.2.03 5.19.2.2.04 5.2.20.2.04 5.2.02 5.2.2.2.2.02 5.19.

02 5.2.02 5.2.2.02 5.2.883.20.20.350 116.02 5.02 5.000 85.950 5.000 350.2.750 1.20.20.02 5.2.2.02 5.2.000 175.02 5.20.02 5.02 5.20.000 125.20.014.2.02 5.2.02 5.000 450.350 13.2.000 114.2.20.2.20.20.2.2.20.700 7.250 1.02 5.950 1.2.20.02 5.2.20.02 5.2.2.2.2.2.2.900 80.2.20.700 83.000 60.2.200 3.20.2.02 5.20.2.02 5.02 5.2.02 5.000 90.20.2.20.20.2.2.350 216.02 5.2.2.300 32.2.000 375.000 120.2.20.2.373.2.000 24.02 5.2.02 5.20.20.20.2.02 5.02 5.373.2.20.2.2.2.754.381.2.750 332.20.20.300 500.200 106.20.20.2.2.20.2.02 5.2.877.2.2.2.02 5.2.000 95.050 301.02 .Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah 21.02 5.02 5.2.2.2.20.650 304.20.000 125.2.2.02 5.2.02 5.2.20.2.2.02 5.20.20.20.20.2.20.2.000 60.20.2.02 5.2.2.2.2.2.02 5.900 250.20.2.2.650 1.20.2.473.20.970.2.02 5.000 1.000 550.384.02 5.02 5.000 10.20.000 50.000 375.2.2.2.300 1.2.2.770 360.02 5.2.02 5.000 195.2.2.20.2.700 54.2.100 4.193.20.02 5.20.02 5.02 5.799.20.20.000 135.02 5.20.2.2.02 5.2.600 9.000 95.2.800 997.000 185.2.390 145.2.02 5.000 65.2.2.02 5.2.2.20.000 148.02 5.20.2.2.20.02 5.20.500 14.2.02 5.02 5.20.2.2.2.02 5.2.2.000 52.2.02 5.2.050 2.2.2.02 5.2.2.2.2.050 2.2.02 5.02 5.2.20.100 96.300 304.537.2.2.02 5.20.300 1.2.20.000 75.2.2.000 185.02 5.651.20.02 5.000 175.02 5.02 5.2.000 370.20.20.2.2.02 5.2.2.20.2.02 5.20.2.2.20.

300 747.2.20.2.02 5.2.2.02 5.02 5.20.900 1.016.02 5.2.259.2.2.300 11.02 5.02 5.02 5.200 3.500 32.20.02 5.2.02 5.212.650 83.2.2.600 216.2.400 138.200 57.2.20.800 775.2.2.2.2.2.563.02 5.02 5.02 5.100 249.2.2.650 193.274.20.20.2.02 5.2.652.20.02 5.300 265.950 2.050 1.2.500 1.2.2.02 .2.2.20.2.20.547.2.02 5.650 3.2.2.950 329.2.02 5.200 498.547.2.20.2.02 5.2.2.800 304.891.2.811.20.300 692.2.600 149.754.2.2.02 5.2.02 5.20.02 5.20.900 1.050 1.20.603.20.20.750 830.2.20.800 13.20.950 775.450 66.20.20.2.938.2.20.20.20.02 5.2.2.20.2.050 254.2.250 12.02 5.02 5.20.02 5.20.02 5.500 24.02 5.450 1.02 5.2.750 1.20.20.2.2.02 5.2.2.138.02 5.02 5.02 5.2.2.080.20.050 166.2.02 5.2.2.2.2.20.150 498.2.2.2.489.450 609.2.2.2.20.2.2.20.02 5.02 5.950 83.2.02 5.2.02 5.550 5.000 1.2.400 66.02 5.2.050 3.061.20.2.02 5.2.650 65.20.02 5.700 14.02 5.02 5.2.2.489.2.2.20.20.20.20.20.02 5.02 5.2.2.02 5.2.994.02 5.02 5.2.2.966.450 1.650 14.661.661.246.2.02 5.2.02 5.2.2.20.2.2.350 997.437.20.2.2.2.02 5.2.20.500 2.20.2.550.2.853.2.2.150 2.2.2.20.02 5.2.2.02 5.2.2.20.900 304.2.02 5.20.2.20.300 1.02 5.2.20.2.20.20.850 658.20.02 5.2.20.2.2.02 5.20.2.412.850 969.569.20.2.2.938.870.350 3.20.650 941.2.2.02 5.20.2.20.2.20.02 5.650 1.02 5.350 2.2.20.2.821.650 2.2.02 5.100 99.600 4.254.20.550 941.2.20.2.2.950 1.02 5.050 5.02 5.20.2.2.Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah PC Buah Buah Buah Buah Buah Buah Galon Kg Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah PC PC 329.

300 81.20.850 1.02 5.000 71.2.049.02 5.20.2.000 29.20.600 589.661.02 5.20.2.2.2.600 170.2.02 5.2.2.2.02 5.02 5.100 105.750 5.570.2.2.20.2.2.500 26.02 5.2.2.2.500 66.02 5.20.02 5.755.02 5.2.2.450 4.2.2.2.20.2.950 105.02 5.2.250 216.02 5.350 5.700 3.20.850 66.02 5.02 5.20.2.100 83.02 5.20.02 5.2.20.2.02 5.02 5.2.207.2.600 387.2.000 65.20.20.2.100 941.02 .2.2.500 83.500 615.250 5.02 5.2.192.2.2.050 15.02 5.02 5.2.20.2.2.197.20.02 5.02 5.20.2.20.650 66.2.800 76.2.2.20.20.20.000 451.20.02 5.02 5.02 5.2.20.2.000.02 5.2.500 66.20.2.20.750.755.02 5.20.100 83.2.20.20.2.02 5.02 5.2.376.2.20.02 5.2.2.20.20.250 105.2.2.250 105.2.02 5.800 1.650 33.2.000 484.2.000.20.20.631.02 5.2.600 2.2.250 32.2.02 5.2.20.2.2.20.2.2.2.050 216.717.2.02 5.20.02 5.2.02 5.2.2.905.02 5.809.2.20.700 660.785.2.02 5.000.2.20.2.02 5.2.000 11.2.20.02 5.02 5.050 246.2.02 5.2.500 451.2.20.20.2.20.2.02 5.2.2.224.20.20.2.046.450 1.2.02 5.2.2.2.2.20.750 5.200 14.2.2.2.650 2.2.02 5.2.20.2.2.331.02 5.850 6.02 5.250 210.450 2.2.2.700 589.02 5.2.950 15.20.20.20.2.050 16.2.2.2.02 5.20.000 451.02 5.935.000 81.384.2.02 5.20.735.2.20.2.02 5.20.20.2.2.050 216.891.20.02 5.02 5.2.20.050 221.049.20.20.02 5.2.2.2.500 326.20.02 5.02 5.2.2.750 387.2.20.02 5.2.2.2.20.20.000 589.450 1.2.2.2.450 2.unit m kg Liter Galon Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Set Set Buah Buah Buah Buah Buah Set Set Set Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Set Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Set Buah Buah Buah 4.750 11.02 5.2.2.2.20.700 293.02 5.

20.Buah Buah PC PC Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Set Set Set Set Set Set Set Set PC PC PC Buah Buah Buah Buah Buah Buah 449.2.20.661.2.2.157.2.300 249.2.02 5.02 5.20.235.2.2.20.150 276.2.20.02 5.000 5.02 5.700 1.2.2.2.700 1.2.160.750 1.2.2.2.02 5.2.200 249.661.650 422.02 5.02 5.02 5.800.2.600 1.02 5.700 13.20.950 55.2.821.20.2.02 5.20.2.20.20.02 5.2.02 5.2.02 5.850 1.20.2.2.350 4.326.2.150 1.20.300 5.2.20.495.2.2.20.2.20.2.850 4.20.2.250 9.20.701.2.02 5.20.20.2.950 8.02 5.2.2.02 5.426.2.545.20.2.400 425.2.02 5.20.600 387.2.20.2.2.2.2.580.2.02 5.2.20.000 3.518.20.400 953.02 5.2.150 553.2.2.2.02 5.950 425.20.20.02 5.20.20.2.2.02 5.02 5.02 5.900 2.750 5.2.02 5.2.2.2.2.20.600 3.02 5.589.02 5.20.2.2.200 9.20.384.323.2.2.607.157.2.02 5.20.900 249.000 1.2.02 5.02 5.02 5.2.20.20.2.2.2.051.20.2.2.20.300 3.2.02 5.2.2.2.2.450 276.985.02 5.2.2.2.02 .2.400.2.02 5.350 2.2.2.050 3.2.2.900 93.02 5.560.950 4.20.050 272.02 5.200.20.2.250 1.02 5.02 5.02 5.02 5.20.20.100 166.02 5.2.2.2.100 1.02 5.02 5.2.2.2.20.2.774.600 221.050 4.02 5.2.2.300 13.02 5.02 5.800.2.2.850 9.20.200 99.20.850 1.650 293.2.994.02 5.20.2.2.20.20.20.2.2.2.20.2.2.000 3.20.200 3.20.400 221.20.02 5.2.02 5.20.950 276.150 4.20.02 5.550 11.750 1.2.877.080.02 5.02 5.350 2.2.02 5.2.2.139.20.200 221.20.02 5.154.750 166.2.2.300 2.20.20.985.2.20.2.2.550 830.2.20.2.2.02 5.02 5.02 5.2.02 5.2.750 1.2.20.02 5.432.2.518.02 5.250 166.2.2.250 387.02 5.2.20.2.2.20.

2.02 5.2.300.2.2.000 1.313.000 1.2.231.20.03 .2.096.950 1.02 5.800 1.02 5.2.02 5.2.2.20.500 568.2.2.20.2.209.2.387.315.2.2.2.2.600 555.2.2.2.2.02 5.000 2.20.100 1.20.011.2.02 5.2.200 1.02 5.2.02 5.02 5.20.20.2.2.02 5.2.02 5.02 5.900 16.2.20.2.20.000.02 5.150 1.02 5.2.477.20.407.208.20.135.477.2.415.20.2.02 5.02 5.050 1.066.20.02 5.02 5.800 7.02 5.050 499.2.20.2.708.20.2.2.000 6.2.050 1.2.466.2.2.650 2.650 28.150 4.2.02 5.20.400 2.200 4.2.02 5.2.2.2.500 1.400 11.500 333.20.20.2.02 5.300 2.2.600.000 845.20.471.102.2.02 5.02 5.889.450 2.20.02 5.2.02 5.20.2.02 5.2.2.2.500 1.300 789.20.2.200.2.260.20.150 789.230.20.02 5.2.2.650 1.024.2.02 5.2.20.000 2.2.02 5.20.050 3.20.2.000 66.650 6.02 5.20.2.2.2.20.20.2.900 2.02 5.2.2.2.2.2.2.2.02 5.066.2.02 5.2.02 5.2.450 2.100 1.20.2.2.20.650 721.20.20.20.02 5.20.150 1.2.02 5.000 300.231.2.2.935.02 5.20.200 3.500 5.600 1.02 5.500.20.2.2.20.2.02 5.02 5.2.000 2.20.02 5.2.20.20.02/5.850 731.2.2.350 1.20.20.750.000 30.2.2.2.2.887.2.2.2.02 5.02 5.614.02 5.798.20.2.2.950 21.2.2.20.02 5.2.2.2.20.708.887.414.20.20.2.02 5.2.250 35.300 847.02 5.Buah Buah Buah Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Hari Unit Unit Unit set Buah Unit Unit Unit Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Orang Hari Orang Hari Unit Unit Unit Unit Unit Buah 4.373.02 5.20.2.2.20.2.02 5.725.20.2.20.2.133.300 1.02 5.20.407.20.20.02 5.20.000 525.2.000 232.450 1.02 5.100 1.2.20.20.294.2.02 5.2.20.2.02 5.02 5.02 5.2.02 5.550 2.02 5.20.600 721.913.2.387.20.950 1.2.000 1.2.299.2.20.650 3.2.2.02 5.2.2.2.02 5.2.2.250 172.2.

03 5.100 72.20.2.2.03 5.066.2.2.20.2.20.2.2.20.2.20.2.03 5.02/5.20.2.2.20.02/5.20.2.20.2.650 30.150 20.03 5.03 5.100 19.2.20.950 3.2.03 5.2.2.20.20.550 75.450 24.20.2.2.2.2.20.03 5.06 5.050 480.750 94.600 20.2.063.2.2.400 2.2.03 5.03 5.569.998.20.2.20.2.2.600 3.03 5.20.03 5.2.2.2.250 5.100 116.20.03 5.2.2.2.2.03 5.2.2.840.2.03 5.20.20.2.2.03 5.100 30.03 5.769.250 293.2.20.02.20.2.350 17.20.03 5.2.990.150 3.20.2.2.03 5.2.20.03 5.02/5.300 22.03 5.20.2.2.2.3.000 668.2.03 5.02/5.200 720.2.03 5.2.20.2.2.200 5.02/5.01 5.2.20.20.03 5.2.20.2.2.2.20.500 393.03 5.20.03 5.2.876.2.2.20.2.20.2.Unit Liter 555.000 3.20.600.2.20.800 413.2.550 75.3.20.20.2.250 206.2.2.2.100 2.2.000 494.03 5.03 5.2.20.000 171.000 673.2.2.200 39.03 5.03 5.865.01 5.2.03/5.300 932.500 22.300 30.2.2.750 274.350 999.2.03 5.2.2.20.2.2.03 5.2.03 5.03 5.2.20.050 22.03 5.20.2.2.400 31.850 17.2.20.03 5.20.2.20.800 82.03 5.03 5.02/5.20.20.2.03 5.20.711.2.20.2.03 5.2.2.20.2.2.2.03 .2.095.2.20.20.950 14.100 5.2.02.2.20.03 5.03 5.03 5.2.20.100 276.04/ 5.2.2.2.2.2.2.2.900 262.20.03 5.2.2.2.2.20.000 493.700 34.2.2.950 2.03 5.03 5.000 475.2.2.20.2.03 5.650 576.20.800 293.20.20.03 5.03 5.2.2.03 5.20.100 116.100 1.2.2.2.250 Liter 33.03 5.02.2.2.20.20.03 5.20.2.2.2.01 5.2.2.03 5.250 Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Set Set Buah Unit Set Buah Buah Unit Buah Set Set Set Buah Buah Set Buah Set Set Buah Buah Set Set Buah Kg Buah Liter Liter Liter Liter Liter Drum Drum Liter Liter Drum Liter Drum Kg Botol Drum kg Liter Galon Buah Set Buah 19.030.03 5.2.750 1.2.250 413.000 30.2.2.323.03 5.03 5.2.20.20.2.3.2.250 3.550 35.05/5.03 5.750 720.2.20.

350 2.03 5.03 5.730.2.03 5.2.000 1.2.2.20.2.03 5.20.20.721.2.2.2.03 5.2.03 5.550 415.697.700 1.342.100 669.2.03 5.000 976.03 5.2.20.700 1.20.20.2.03 5.2.03 5.2.03 5.20.20.2.2.350 103.2.500 5.2.03 5.03 5.2.03 5.450 520.03 5.20.20.700 652.048.20.600 600.20.2.750.2.03 5.750 274.03 5.03 5.20.250 749.03 .000 331.20.2.20.20.20.20.000 50.2.2.800 178.150 713.600 456.000 290.03 5.2.20.2.2.03 5.03 5.03 5.000 1.100 4.2.20.2.03 5.03 5.000.03 5.03 5.672.03 5.253.20.2.050 555.2.20.2.2.20.03 5.2.2.20.2.2.2.2.20.600 1.20.20.768.03 5.2.03 5.2.20.2.03 5.2.03 5.800 1.080.2.2.20.03 5.2.2.20.03 5.2.03 5.2.850 589.20.20.2.03 5.2.2.03 5.2.2.03 5.2.000 55.500 87.2.2.20.20.000 157.2.2.03 5.000 1.000 1.2.2.2.20.20.470.2.2.03 5.600 690.800 342.049.03 5.2.20.20.2.2.110.20.2.Buah Buah Buah Buah Buah Biji Set Set Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah buah Stel Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 1.725.250 897.2.2.278.2.2.350 1.000 165.2.2.100 22.03 5.03 5.2.2.2.2.236.2.03 5.2.20.03 5.050 320.20.450 7.2.000 325.2.2.2.03 5.2.20.03 5.20.03 5.2.03 5.20.2.20.2.2.20.050 3.20.180.350 273.2.850 863.2.03 5.200 555.750 9.2.400 749.2.2.20.03 5.2.2.650 1.625.20.2.2.2.000 1.2.2.2.2.2.20.2.03 5.2.850 2.2.20.20.750.250.2.350 929.2.000 1.20.03 5.03 5.03 5.20.2.332.03 5.20.2.200 3.2.2.2.2.03 5.2.500 817.650 1.20.20.100 1.271.750 365.20.000 450.960.2.200 150.03 5.20.2.03 5.20.2.2.000 210.2.2.2.20.600 1.2.03 5.000 1.450 1.03 5.20.

2.20.03 5.20.03 5.2.20.150 86.2.20.03 5.20.03 5.20.2.650 1.2.2.03 5.20.2.03 5.2.03 5.2.000 300.20.2.20.2.700 87.2.20.2.500 458.20.20.2.000 220.2.2.20.2.2.000 85.03 5.03 5.000 400.2.20.2.150 60.03 5.20.000 45.20.215.000 4.2.900 550.2.20.000 75.000 1.20.2.2.03 5.300 376.000 950.000 2.2.20.20.2.03 5.2.2.2.20.20.2.03 5.20.750 313.2.2.2.20.20.510.2.03 5.2.2.150 267.03 5.2.03 5.20.000 5.000 1.03 5.2.20.2.2.2.03 5.20.050 917.2.000 850.050 140.2.20.2.20.20.2.20.03 5.20.20.2.000 750.03 5.2.2.236.200 359.2.000 700.03 5.03 5.03 5.03 5.20.2.03 5.03 5.2.2.20.20.250.850 175.2.785.100 72.2.000 210.20.2.2.03 5.2.2.2.2.20.250.2.20.03 5.2.03 5.2.2.2.20.2.2.03 5.20.2.2.2.03 5.2.2.03 5.2.2.20.700 405.2.2.2.03 5.03 5.150 480.03 5.20.854.03 5.300 1.2.2.03 5.20.000 250.2.2.400 750.2.2.2.2.2.2.03 5.000 950.2.000 65.2.2.20.2.2.2.20.2.000 250.20.2.03 5.2.2.03 5.03 5.000 900.000 570.20.000 30.2.03 5.03 5.2.20.2.2.000.2.2.20.03 5.03 .20.000 700.100 1.2.2.20.20.000 600.Buah Buah Buah Buah Set Set Buah Buah Set Buah Buah Buah Set Set Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 868.20.03 5.050 280.260.2.2.500.050 434.20.800 546.250 280.000 563.03 5.2.000 1.03 5.03 5.2.20.20.20.03 5.03 5.100 1.2.2.03 5.20.2.000 521.000 275.03 5.2.450 686.03 5.000 290.03 5.20.2.2.2.03 5.650 610.03 5.03 5.150 513.050 1.03 5.2.000 841.03 5.03 5.2.324.2.2.2.20.03 5.2.000 700.350 1.2.2.800 50.

20.2.20.20.2.20.2.300 293.20.2.20.2.2.03 5.2.500 5.03 5.20.2.000 125.20.500.000 250.03 5.2.03 5.2.2.03 5.000 5.300 835.20.20.20.2.20.2.2.2.20.300 108.250 680.2.2.150 244.20.2.03 5.20.000 90.20.2.03 5.03 5.2.000 375.930 234.2.2.700 402.2.03 5.2.2.20.000 3.000 350.2.450 61.20.20.20.000 155.2.20.2.20.2.000 1.2.000 150.2.2.000 150.03 5.2.20.2.03 5.03 5.20.700 30.2.2.20.03 5.2.2.20.2.2.000 3.2.2.20.000 55.2.2.20.03 5.03 5.03 5.2.2.03 5.03 5.20.2.850 634.2.2.20.300 154.03 5.2.2.03 5.03 5.03 5.2.300 154.800.600 92.03 5.2.20.2.900 572.2.20.03 5.2.2.2.20.2.850.2.000 150.20.000.000 350.20.000 75.20.2.2.2.000 65.03 5.03 5.2.2.000 20.860 293.100 247.03 5.950 340.000 125.2.03 5.03 5.20.2.20.20.03 5.20.2.2.000 45.000 500.2.20.03 5.2.20.2.03 5.2.000 175.20.2.2.03 5.150.200 618.2.200 108.000 220.2.2.2.000 175.03 5.03 5.03 5.2.03 5.Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 1.2.2.2.2.2.000 75.2.03 5.000 400.000 1.2.03 5.2.900 572.2.900 201.2.03 5.20.03 5.000 350.03 5.03 5.03 5.20.2.2.20.2.03 5.2.000 1.20.20.2.20.20.700 46.2.2.2.000 500.2.2.000 50.2.20.2.2.2.000 150.20.2.000 150.20.20.000 300.2.2.20.03 5.2.20.03 5.03 5.03 .20.2.2.500 150.20.03 5.03 5.20.03 5.2.20.03 5.20.03 5.300 108.000 7.000 500.03 5.03 5.2.03 5.2.2.2.2.2.03 5.03 5.03 5.2.2.250.03 5.2.2.20.2.2.2.03 5.000 400.

20.700 26.050 631.2.03 5.750 359.03 5.20.500 77.20.20.20.03 5.700 1.03 5.2.800 63.199.03 5.2.100 599.20.2.2.03 5.2.20.03 5.03 5.03 5.20.2.700 179.2.800 15.2.550 2.2.03 5.20.2.03 5.2.2.03 5.20.2.350 63.03 5.350 123.03 5.2.2.20.2.2.03 5.2.03 5.850 189.20.2.2.20.20.800 1.20.20.03 5.2.2.950 209.589.Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 154.20.03 5.2.03 5.2.2.20.900 719.2.20.350 157.2.2.2.20.2.109.2.2.2.2.03 5.000 389.03 5.2.850 94.2.03 5.20.03 5.20.2.20.850 189.150 94.03 5.20.03 5.2.20.750 402.20.150 631.700 189.2.20.950 299.400 157.950 299.20.20.20.750 139.650 108.2.03 5.20.2.019.20.2.2.2.2.20.2.2.03 5.2.900 5.2.20.2.20.550 749.2.20.03 5.2.350 15.300 170.2.2.20.2.2.20.20.2.03 5.2.03 5.400 15.20.2.600 359.2.20.03 5.950 749.03 5.03 5.20.350 1.2.20.2.150 495.300 123.2.03 5.2.2.03 5.2.2.2.250 108.2.600 179.2.2.2.20.200 139.2.2.2.03 5.2.2.2.20.850 152.850 30.2.20.2.000 239.03 5.03 5.2.2.2.2.2.2.03 5.20.03 5.500 726.2.03 .03 5.2.2.2.250 185.03 5.20.03 5.279.2.750 1.2.03 5.2.20.2.20.03 5.2.900 60.600 36.03 5.20.750 309.20.20.2.2.2.400 157.150 47.03 5.20.03 5.2.20.2.850 42.2.03 5.350 473.800 31.000 247.2.2.2.03 5.03 5.03 5.700 123.2.2.2.2.20.03 5.2.100 94.03 5.2.2.900 719.700 63.03 5.2.20.20.2.2.03 5.20.2.03 5.2.2.03 5.20.03 5.03 5.2.03 5.350 157.2.2.20.20.2.2.2.

2.03 5.03 5.03 5.20.03 5.03 5.2.200 208.03 5.2.03 5.950 173.03 5.20.20.2.03 5.2.2.2.2.950 239.20.20.2.2.20.2.2.2.2.900 52.2.197.03 5.20.03 5.2.20.03 5.100 659.03 5.709.650 719.03 5.2.20.20.03 5.2.2.2.20.03 5.03 5.2.20.300 138.2.000 90.03 5.800 569.20.950 179.03 5.20.20.2.2.2.2.20.2.850 1.03 5.2.2.300 599.20.03 .20.2.2.2.20.03 5.2.550 138.950 1.2.2.2.20.03 5.350 243.100 121.2.850 299.20.2.139.800 209.2.20.2.03 5.2.2.700 277.20.000 121.2.2.2.750 1.2.050 208.2.03 5.2.20.20.950 121.03 5.000 902.2.20.20.20.03 5.03 5.100 52.800 191.20.20.100 364.2.2.800 239.700 659.850 138.2.03 5.2.03 5.2.2.03 5.2.03 5.03 5.20.2.03 5.20.2.750 839.03 5.2.050 260.2.2.03 5.Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 90.03 5.20.20.2.20.2.03 5.900 381.20.2.03 5.2.20.20.2.2.2.2.100 17.20.2.000 389.2.2.20.2.2.2.600 1.20.2.2.20.03 5.2.350 434.20.2.550 570.03 5.2.03 5.2.2.20.2.650 52.03 5.20.20.20.20.2.2.03 5.2.2.2.2.950 1.2.2.300 539.2.20.20.900 243.2.350 434.2.950 149.2.900 2.2.03 5.600 749.2.100 347.400 538.2.2.770.2.2.900 209.2.03 5.03 5.03 5.100 52.450 86.079.2.2.2.950 869.03 5.20.03 5.650 208.20.03 5.03 5.03 5.2.20.2.2.03 5.03 5.750 156.03 5.250 5.2.039.03 5.2.2.2.2.20.20.550 225.20.2.2.2.2.20.2.900 191.20.03 5.2.03 5.2.800 520.03 5.2.03 5.2.20.250 173.700 269.2.850 479.2.20.050 555.03 5.20.20.

2.06 5.06 5.20.20.2.2.000 240.2.000 300.20.2.000 210.06 5.2.03/5.03/5.2.2.20.2.2.06 5.20.04 5.655.03/5.650 3.20.000 200.000 125.2.20.2.000 1.06 5.500.000 2.Unit Unit Unit Unit Orang Hari Orang Hari Orang Hari Unit Buah Buah Buah Liter Liter Liter Buah Buah Buah Kg Buah Liter Unit Buah Unit Unit Buah Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 364.2.20.2.000 312.800 164.03/5.2.2.500.2.06 5.04 5.20.03/5.03 5.2.2.300 20.04 5.03/5.000 144.06 5.2.2.2.20.06 5.20.2.04 5.04 5.20.2.20.2.20.000 300.20.03 5.20.000 100.2.000 5.03/5.2.06 5.2.20.20.2.20.190.2.000 97.2.2.2.000 30.06 5.2.000 5.2.20.2.058.2.20.20.2.250.2.2.2.04 5.2.000 700.000 1.2.20.06 5.2.03 5.06 5.20.06 5.20.20.04 5.2.20.20.2.2.2.2.2.2.2.2.06 5.2.20.000 50.04 5.20.2.20.2.000 375.2.2.04 5.06 5.2.20.800.250.539.06 5.2.2.2.2.2.550 22.20.000 90.000.2.2.20.2.000 1.2.2.2.2.20.2.2.000 105.20.550 4.2.000 850.2.2.06 5.000 25.550 274.2.20.000 90.04 5.20.06 5.2.2.06 5.20.20.20.2.06 5.2.03 5.20.2.2.06 5.2.2.320.2.06 5.20.2.2.2.2.06 5.20.20.2.2.2.06 5.20.2.2.04 5.2.000 325.950 180.000 2.03 5.06 5.20.850 30.2.06 5.2.000 350.06 .000 210.2.2.2.20.000.06 5.20.06 5.2.2.650 191.20.2.000 180.20.06 5.06 5.000 350.2.20.06 5.2.2.000 600.20.500 131.500 158.000 200.20.2.20.2.06 5.04 5.20.000 900.500 75.000 175.2.20.2.2.2.2.500 22.2.000 847.20.20 5.03 5.20.000 1.000 720.2.06 5.2.2.2.2.03/5.2.000 2.20.000 82.000 312.600 173.2.2.000 75.03 5.000.04 5.20.04 5.2.2.20.20.2.20.2.550 40.000 1.2.2.06 5.06 5.000 240.2.000 1.2.20.20.20.2.06 5.20.20.500 1.2.2.20.03/5.2.000 25.2.20.03 5.2.04 5.2.06 5.2.2.2.2.

06 5.20.000 75.2.06 5.2.20.000 35.000 1.06 5.000 2.2.000 35.06 5.000 150.2.06 5.20.06 5.06 5.2.2.000 150.000 150.100 40.000 50.2.2.2.000 650.000 167.2.2.20.000 55.2.06 5.06 5.2.2.2.2.2.2.000 100.20.000 211.20.2.000 1.06 5.000 40.06 5.20.2.2.20.20.2.2.20.2.545.06 5.20.06 5.2.000 84.2.2.2.20.2.20.20.06 5.06 5.2.2.000 125.20.2.06 5.2.06 5.000 333.000 180.000 315.20.20.06 5.20.20.2.2.2.06 5.000 40.06 5.000 221.2.000 150.06 5.06 5.06 5.000 111.20.2.20.20.2.2.06 5.20.06 5.000 115.2.06 5.06 5.2.06 5.06 5.20.06 5.06 5.000 145.20.000 125.2.2.000 65.20.2.2.000 55.220.2.20.06 5.06 5.06 .06 5.2.06 5.06 5.20.400 265.2.000 30.000 475.2.20.000 125.631.2.20.000 40.20.2.2.20.06 5.2.2.2.06 5.06 5.2.20.20.2.2.2.20.20.000 222.2.20.2.Buah Stel Buah Unit Unit Unit Unit Unit unit unit unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Lot Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Bulan Unit Unit Unit Unit Titik Bulan Paket Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Lembar Buah Unit 90.20.20.000 35.000 130.06 5.2.2.2.2.06 5.000 7.000 330.000 221.000 265.000 40.000 100.000 45.2.20.20.20.20.20.2.20.2.2.06 5.20.06 5.06 5.20.06 5.2.100.20.06 5.06 5.2.2.20.000 40.2.2.2.06 5.2.2.20.06 5.2.2.20.06 5.20.000 220.20.2.20.2.2.2.06 5.2.000 486.06 5.2.000 150 65.2.2.2.000 5.2.000 40.20.2.2.2.2.2.000 165.20.2.20.20.2.06 5.2.000 365.2.2.2.2.2.20.2.06 5.06 5.000 55.2.000 250.2.06 5.000 333.2.000 200.2.2.06 5.2.2.2.2.000.2.06 5.20.2.2.06 5.2.000 100.000 290.2.20.2.000 332.2.2.2.06 5.20.2.2.06 5.

2.20.000 325.000 500.000 350.20.500 26.06 5.2.2.20.2.000 165.06 5.250 45.2.20.2.20.20.2.2.2.000 99.2.2.000 750.000 105.08 .20.000 125.2.06 5.2.000 175.2.20.20.2.2.20.000 125.498.2.08 5.08 5.2.000 47.20.08 5.07 5.000 125.2.2.06 5.2.2.2.2.2.000 2.000 222.20.750 60.000 500.2.08 5.2.500 12.800 8.2.20.2.08 5.2.000 37.20.000 25.06 5.20.000 650.000 11.20.750.000 280.20.2.20.000 220.000 83.06 5.2.2.20.2.2.07 5.000 3.2.20.500.500 8.08 5.2.100 1.000 100.20.2.2.06 5.500 26.2.2.000 31.000 1.2.000 215.2.20.2.2.000 35.2.20.20.Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit m2 Unit Unit unit unit unit Unit Unit Unit unit Orang Hari Orang Titik Orang Titik Orang Titik Orang Titik Sit/Duduk Sit/Duduk M2 M2 M2 Buah Buah Buah Buah Buah Buah unit unit unit unit Buah Roll Unit Unit Unit Unit Buah Unit Buah Unit Buah Buah Buah Liter meter Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 830.2.2.2.06 5.20.2.20.07 5.07 5.06 5.2.2.06 5.2.20.08 5.20.06 5.2.06 5.2.000 52.06 5.500.20.000 17.06 5.20.500.2.422.06 5.2.20.2.2.2.350.2.000 265.2.2.000 225.20.06 5.20.20.2.2.08 5.08 5.2.06 5.06 5.06 5.20.08 5.2.2.2.06 5.20.20.000 300.2.20.2.2.20.20.20.2.08 5.000 41.20.2.06 5.2.2.06 5.2.2.06 5.000 47.2.000 275.107.2.20.20.2.08 5.2.000 75.000 3.07 5.554.06 5.2.06 5.2.000 87.2.2.06 5.000 90.2.000 150.000 175.06 5.08 5.2.000.000 1.000 1.06 5.20.2.06 5.2.08 5.000 45.2.07 5.20.2.20.20.2.06 5.2.20.2.000 450.20.2.000 185.2.2.20.000 886.2.20.20.2.20.06 5.08 5.06 5.20.2.000 50.2.2.2.06 5.2.850.08 5.2.000 6.000 32.20.2.2.20.2.2.2.20.06 5.06 5.20.06 5.2.2.2.06 5.2.20.2.06 5.2.20.2.2.500 9.2.08 5.2.2.000 5.000 85.2.20.2.

2.08 5.000 65.2.20.2.2.20.08 5.08 5.20.08 5.08 5.250 631.20.08 5.550 105.2.08 5.2.08 5.20.2.2.150 105.000 300.08 5.000 3.20.250 105.250 105.150 6.550 131.2.08 5.20.2.08 5.2.2.2.100 157.08 5.08 5.2.20.250 105.20.2.2.700 63.000 115.2.08 5.08 5.2.20.08 5.20.550 789.2.2.20.250 52.20.2.000 4.08 5.250 105.2.2.20.250 526.2.2.2.350 631.2.000 85.2.2.08 5.2.20.08 5.08 5.2.400.08 5.20.20.000 300.2.250 105.2.08 5.08 5.20.Buah Buah Set Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Ons Buah Set Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 200.20.20.2.20.20.313.20.08 5.150 300.20.2.2.000 85.20.950 105.2.2.2.08 .2.2.2.650 105.08 5.2.2.08 5.08 5.20.20.850 157.250 105.08 5.2.20.08 5.250 105.08 5.20.2.2.2.20.08 5.2.08 5.08 5.2.08 5.20.250 105.08 5.000 85.550 105.08 5.08 5.2.20.08 5.20.2.2.000 100.20.08 5.2.20.08 5.200 315.20.2.000 300.20.2.000 165.20.2.550 789.350 131.2.2.2.2.2.20.000 285.2.000 5.2.2.250 105.08 5.2.400.2.20.2.08 5.2.850 157.08 5.20.2.20.2.150 78.20.250 631.08 5.20.2.2.2.2.08 5.20.2.2.08 5.2.2.2.2.2.08 5.20.2.2.000 185.250 105.20.2.2.350 131.08 5.2.2.2.2.20.2.08 5.08 5.2.2.20.2.850 131.2.2.08 5.2.000 131.550 131.20.2.2.08 5.2.2.000 65.2.2.850 157.250 105.08 5.20.2.2.350 631.2.08 5.08 5.08 5.2.2.2.2.250 105.20.20.2.000 300.2.2.20.000 200.000 150.2.950 63.08 5.2.2.20.20.2.20.2.2.2.08 5.2.250 78.2.08 5.20.20.08 5.000 250.20.2.20.2.20.08 5.

20.08 5.20.2.2.20.09 5.08 5.000 400.20.2.000 6.08 5.11 5.000 203.09 5.2.2.2.2.000 300.2.000 328.20.20.08 5.2.2.187.2.20.000 116.20.2.2.20.400 1.08 5.000 35.000 144.20.2.20.20.08 5.08 5.2.2.000 50.20.20.2.2.000 313.2.500 50.08 5.000 315.09 5.000 156.2.2.2.2.20.08 5.08 5.20.700 186.2.000 130.20.09 5.20.2.2.2.2.09 5.20.000 192.000 217.000 40.20.2.11 5.20.11 .08 5.000 218.000 250.000.20.2.2.20.20.08 5.2.2.2.2.2.08 5.2.2.000 221.2.2.20.000 240.2.08 5.20.000 207.2.20.2.750 11.20.2.2.20.08 5.2.2.20.2.2.08 5.000 380.2.000 35.08 5.11 5.20.000.20.11 5.2.2.20.Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah m Buah Unit Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari 5.11 5.20.2.08 5.2.2.000 50.2.20.08 5.500 115.2.000 30.2.20.20.09 5.000 157.000 450.08 5.2.08 5.20.2.000 40.08 5.000 120.08 5.08 5.2.2.850 203.2.2.2.08 5.2.08 5.2.850 157.20.20.20.20.08 5.2.2.2.150 150.450 183.2.2.000 5.000 114.000 65.2.08 5.000 40.000 392.11 5.20.2.000 223.11 5.000 228.2.2.20.2.2.20.2.08 5.2.08 5.2.2.2.2.000 128.2.11 5.000 288.2.08 5.2.20.452.2.850 157.2.20.2.2.08 5.11 5.08 5.08 5.000 60.11 5.2.2.000 30.000 112.000 30.2.2.205.000 30.20.2.2.20.08 5.20.08 5.2.08 5.08 5.2.000 117.20.000 230.2.20.2.000 780.2.20.2.2.2.2.2.000 316.20.20.2.2.09 5.2.08 5.000 573.20.000 438.08 5.2.2.2.20.2.2.000 187.20.2.2.2.000 235.08 5.20.2.11 5.2.2.2.000 315.20.11 5.20.09 5.20.2.2.

01 Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 557.2.2.2.2.2.000 35.11 5.21.000 300.14 5.2.Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang m m2 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Bulan Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari 35.01 5.000.000 30.2.2.01 5.21 5.2.372.2.2.20.2.800 5.13 5.20.20.11 5.2.750 224.20.01 5.2.11 5.2.600 238.000 250.2.000 35.01 5.2.000 1.2.000 1.2.20.20.2.21.2.21.01 5.20.2.2.2.2.01 5.000 40.20.2.21.20.11 5.000 50.21 5.20.01 5.2.2.2.01 5.2.20.2.20.000 40.21.2.20.11/5.20.20.11 5.000 600.350 146.2.000 5.01 5.2.11 5.21.2.2.2.000 75.2.02 5.2.2.000 500.2.23.000 35.2.000 750.23.20.2.11 5.2.2.000 100.2.21 5.2.02 Buah 100.2.2.22.2.2.2.000 16.2.2.01 5.000 110.01/5.000 35.000 100.000 100.01 5.2.2.2.2.2.20.13 5.2.2.2.000.2.2.2.22.01 5.2.21 5.2.22.20 5.01 5.11 5.01 5.2.924.2.11 5.2.11 5.2.000 5.20.11 5.2.2.2.2.000 25.000 27.000 40.20.000 30.2.21 5.22.01 5.2.000 50.2.2.21.2.2.2.2.725.2.2.20.2.2.000 20.11 5.2.21.21.2.01 5.2.000 30.01 Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Kedatangan Hari Hari Kegiatan Kedatangan Kegiatan Kegiatan Hari Hari Hari Bulan Bulan .20.2.000.01 5.23.2.2.2.2.2.2.2.000 16.000 75.20.000 30.2.21.11 5.01 5.01 5.02/5.2.000 3.01 5.20 5.2.23.2.2.22.2.2.000 100.260.2.01 5.11 5.250 1.20.000 50.14 5.01 5.20.23.01/5.000 35.21.2.000 2.20.2.2.23.11 5.000 50.2.2.000 50.2.2.23.000 1.2.01 5.2.2.20.21 5.2.21.22.2.700 252.2.600 818.22.20.20.000 35.2.03.11/5.000 100.000.000 200.21.21.2.21 5.000 40.20.000 100.20.2.2.2.250.000 700.2.01/5.2.21 5.2.2.2.20.20.2.21.20.2.20.000 1.21.2.2.11 5.000 35.2.11/5.20 5.21.2.000 100.01 5.21 5.20 5.000 25.000 5.20.000.2.000 1.000 35.20.

2.01 5.2.2.01 5.000 5.2.2.23.2.23.850 85.2.2.2.600 172.2.2.23.000 500.000 300.2.01 5.2.000 3.000 499.950 104.23.01 5.000 1.01 5.500.01 5.23.2.01 5.500.834.2.000.01 5.000.23.000 1.2.01 .000.2.2.01 5.2.500.01 5.2.23.23.2.2.23.000 1.23.2.23.2.2.2.01 5.2.2.2.2.23.000 1.01 5.23.23.500.01 5.000.500 2.000 1.2.2.2.807.23.000.2.23.900 500.200 1.2.23.01 5.2.550 208.000 1.23.2.2.2.000 1.01 5.01 5.500.23.2.01 5.23.000 200.01 5.01 5.2.01 5.100 187.23.01 5.2.23.399.23.23.23.600 818.23.23.2.000 1.250.2.2.2.01 5.23.2.700 167.01 5.23.23.2.01 5.000 173.2.500.2.01 5.01 5.01 5.23.01 5.2.2.23.2.098.150 2.23.01 5.2.01 5.2.01 5.000 1.750 557.2.372.23.01 5.2.122.2.2.900 68.23.23.2.850 356.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Orang Orang Buah Buah Buah Meter Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah pak Paket Buah buah Buah Buah Orang Group Group Group Group Group Group Group Group Group Group Group Group Group Group Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Group 179.2.2.2.200 834.2.23.23.2.23.2.23.2.2.2.250 285.23.01 5.2.000 100.23.000 2.2.01 5.2.01 5.01 5.2.750 1.01 5.01 5.2.000 3.650 73.01 5.950 88.250 1.2.23.01 5.01 5.050 104.000 2.000.2.2.2.23.2.23.000 2.2.2.23.01 5.2.2.23.2.2.2.000.000 1.250.2.200 511.850 174.2.2.2.01 5.2.2.2.23.000 750.01 5.23.2.2.01 5.000 3.2.23.01 5.2.01 5.2.2.01 5.250 59.000 110.2.2.250.23.2.2.2.000.01 5.150 139.300 139.2.2.23.2.01 5.01 5.000 2.2.2.750.23.2.23.2.2.23.01 5.500 152.000 3.23.000 2.01 5.000.2.23.01 5.2.01 5.01 5.2.01 5.01 5.23.600 350.2.850 106.2.23.000 1.2.2.2.2.300 46.01 5.2.150 43.150 750.000.2.23.23.800 1.23.01 5.01 5.2.

01 5.500.000.500.2.2.000 8.2.2.000.000 15.2.01 5.2.23.2.2.23.000 2.000 750.23.01 5.01 5.750.01 5.2.01 5.2.000 2.01 5.000 15.000 7.23.2.2.2.000 1.2.23.000 750.01 5.01 5.000.2.2.500.23.2.000 500.000.01 5.01 5.01 5.000 5.01 5.23.23.01 5.2.000 500.2.23.000 1.23.2.000 5.23.000 4.000 500.2.500.2.2.000 750.000.23.2.000 1.500.23.500.2.2.2.2.500.01 5.23.2.2.23.2.01 5.000.01 5.000 2.23.2.000 5.2.23.Group Group Group Group Group Group Group Group Orang Orang Orang Orang Orang Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang Kelompok kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Lembar Pemenang Pemenang Pemenang Orang Orang Orang Orang Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Orang Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang 1.01 5.2.01 5.2.000.01 5.000.23.000 2.000.01 5.2.01 5.000 1.000 5.000 1.01 5.000.23.01 5.23.23.000 7.23.2.23.01 5.23.01 .23.000.000 3.000.2.01 5.2.2.000 500.01 5.23.01 5.2.2.2.2.2.2.000.000.2.01 5.000 3.01 5.2.01 5.2.2.000 2.23.000.01 5.2.01 5.000 2.2.01 5.000.500.23.2.23.000 1.000 5.2.750.000.2.2.2.000.000.01 5.2.000 7.2.000 2.23.2.2.2.23.2.000 5.01 5.000.000 3.2.000.000.500.23.2.23.2.01 5.000 3.23.23.2.01 5.000 100.2.2.2.23.2.000 3.2.2.2.000 10.01 5.000 1.2.000 1.2.2.23.2.000 3.01 5.000 12.01 5.2.2.000.2.01 5.23.01 5.2.23.2.23.23.000 1.2.000.01 5.2.01 5.2.2.2.23.2.000 3.23.000 30.000.2.000 5.2.23.01 5.01 5.2.2.01 5.01 5.000.000.2.23.23.000.000.2.000 5.01 5.000 2.2.000.01 5.000.01 5.23.2.2.2.2.2.2.500.000 60.23.23.01 5.2.000.2.23.000.2.500.01 5.01 5.2.000 10.23.23.000 1.2.000.2.000 45.2.000 500.2.2.23.01 5.23.000 7.000 500.23.01 5.2.2.000 5.23.000 5.2.000 2.2.23.23.000.01 5.000 5.23.2.2.2.01 5.000.01 5.2.01 5.500.000.2.23.23.2.000.2.2.000 5.2.23.

02.000 5.000 1.01 5.2.3.450 59.01 5.3.3.2.01 5.23.2.01 5.387.3.01 5.2.02.02.3.3.2.000.2.955.01 5.2.02.500.2.500.000 1.2.2.341.01 5.2.3.23.2.000 12.01 5.366.800 803.3.01 5.588.2.000 21.3.01 5.2.01 5.01 5.3.02.000 1.2.3.2.2.3.000.2.818.619.02.3.01 5.02.2.000 3.01 5.164.3.2.02.3.000.000 285.23.23.000 7.3.000 1.3.2.2.01.2.01 5.2.3.000 1.000 1.215.2.01 5.353.02 5.02.000 7.2.3.2.01 5.01 5.000 11.01 5.3.3.000 5.3.02.02.000 43.000 815.2.000.01 5.01 5.02.23.221.02.2.02.02.01 5.000 23.01 5.000 1.3.000 18.23.000 675.000 30.000 3.000 662.01 5.2.000.2.000.600.000 50.000.2.2.02.000 7.840.01 5.2.02.3.000.2.01 5.01 Buah 124.01 5.2.250.2.02.000 11.000 15.01 5.000 84.3.02.697.000.000 700.2.02.000.403.01 5.01 5.250.2.500.02.3.01 5.200.000.2.2.250.25.900.2.3.02.2.2.000 77.000 1.2.908.11 5.3.01 5.02.01 5.000 165.02.2.02.2.2.818.3.23.000 8.000 39.000 16.2.2.01.02.000 2.183.2.500.2.3.000 10.01 5.3.000 19.3.01 5.01 5.000 1.01 5.02.3.02.000.3.970.377.02.3.23.01 5.3.3.01 5.02.01 5.250.01 5.02.2.000 12.2.2.23.02.02.01 5.750.01 5.3.01 5.3.2.2.02.400.06.2.100 5.250.000 29.01 5.01 Buah M2 M2 Unit Unit Unit Unit unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit unit unit unit unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit unit unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit unit unit unit unit 3.796.316.781.11 5.2.491.000.3.2.02.2.000 2.2.02.3.3.23.3.360.2.000 2.02.831.01 5.01 5.01 5.000 5.2.02.Pemenang Pemenang Pemenang Pemenang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 10.3.2.2.01 5.2.000 168.2.000 1.000 9.23.758.883.637.23.360.23.2.01 5.000 875.2.2.01 5.2.2.3.000 2.23.250.01/5.02.000 2.02.000 5.01 5.000 32.01/5.500.02.2.01 .02.2.579.000 15.2.2.2.370.000 88.02.000 13.2.3.000.01 5.01 5.02.000 5.340.02.000 509.3.01 5.

3.02.3.3.02.2.02.3.050 6.3.02.01 5.02.2.3.2.2.01 5.000 49.2.02.2.2.829.650 205.2.2.2.3.3.01 5.01 5.000 45.2.490 191.02.2.2.02.01 5.02.02.300 406.2.3.000 2.3.2.525.000 2.2.3.3.2.02.02.240 544.000 2.400.820 68.420 230.02.970 263.940 153.300 86.430 268.2.550 11.2.01 5.3.01 5.2.02.01 5.02.02.02.2.2.3.3.3.02.600 578.02.01 5.01 5.01 5.2.130 11.3.3.2.3.02.01 5.02.02.01 5.01 5.2.02.2.000 5.3.01 5.01 5.01 5.01 5.2.2.01 5.800 350.2.02.2.3.000 15.02.3.02.570 41.01 5.01 5.2.3.980.01 5.3.900 13.02.3.400.unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 40.986.3.000 400.3.02.010 189.105.02.2.3.01 5.2.3.02.02.02.01 5.000 28.000 675.156.340 780 2.3.600 29.01 5.2.3.2.3.3.750.2.01 5.02.01 5.940 18.390 22.02.3.3.000 49.01 5.500 4.3.2.2.02.3.01 5.2.02.02.01 5.550 16.3.3.3.380 141.430.881.2.064.850 22.3.2.01 5.3.3.3.02.950 112.01 5.02.01 5.02.02.02.02.02.01 5.3.030 54.01 5.02.3.2.000 4.01 5.02.2.02.080 69.01 5.02.3.400 147.170 1.2.2.01 5.250 5.2.01 5.851.01 5.2.01 5.02.3.810 100.01 5.01 5.950 32.100 87.01 5.2.3.3.3.970 105.970 51.02.01 5.2.2.01 5.01 5.700.2.01 5.2.3.01 5.02.01 5.02.090 54.02.01 5.02.250 1.000 177.01 5.660 299.02.904.667.01 5.000.02.020 57.2.2.851.000.3.01 5.3.01 5.733.2.02.3.01 5.239.010 120.2.02.01 5.000 187.02.130 44.02.3.3.000 3.01 5.2.3.2.2.2.2.01 5.02.650 33.01 5.01 5.600 2.2.580 44.3.3.02.3.3.01 .968.

3.3.040 2.01 5.560 72.3.3.3.3.01 5.3.02.100 6.450 599.02.01 5.2.3.02.01 5.2.3.160 152.100 15.3.3.02.2.01 5.3.02.01 5.02.3.02.2.390 2.01 5.520 56.02.02.2.02.3.3.2.2.01 5.02.3.3.01 5.2.01 5.02.01 5.2.01 5.640 60.02.02.2.3.02.01 5.02.2.2.02.970 415.620 544.02.01 5.3.840 3.3.02.450 189.02.680 1.3.02.2.02.2.01 5.02.3.02.270 74.01 5.01 5.01 5.460 10.3.3.3.2.2.2.2.01 5.3.450 54.3.3.01 5.650 22.3.01 5.01 5.3.02.01 5.02.01 5.02.3.520 451.2.2.2.01 5.3.01 5.2.060 831.560 72.3.01 5.02.870 84.02.02.2.970 413.02.976.02.2.2.01 5.140 520.01 5.3.2.01 5.02.970 1.620 10.640 7.01 5.3.2.2.02.2.02.370 47.01 5.3.3.590 105.2.02.2.2.02.3.01 5.01 5.2.01 5.3.01 5.02.3.01 .2.550 12.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 186.941.02.271.2.280.870 60.2.02.02.140 103.3.01 5.02.520 15.2.3.950 51.620 103.650 5.2.3.02.390 2.01 5.3.320 10.838.02.01 5.01 5.490 2.2.02.2.3.01 5.2.400 55.02.2.320 10.02.02.01 5.3.3.2.820 1.02.02.02.074.350 51.3.2.3.420 120.01 5.2.030 23.3.3.01 5.290 112.870 22.01 5.01 5.02.01 5.2.2.610 9.01 5.01 5.3.3.270 10.02.3.02.010 54.2.2.02.02.2.2.2.640 60.02.3.490 93.2.780 88.01 5.2.3.496.280 15.960 64.2.2.02.520 3.01 5.780 106.01 5.01 5.450 88.2.01 5.670 1.3.690 8.3.01 5.3.2.01 5.01 5.01 5.01 5.2.02.01 5.3.02.3.970 2.02.01 5.2.2.180 229.02.3.2.

180 1.420 8.2.03 5.01 5.040 7.2.3.02.3.030 160.02.3.2.3.01 5.01 5.02.3.02.840 129.900 1.02.2.3.02.02.2.02.01 5.3.2.057.2.3.560 22.01 5.01 5.500 16.2.300 7.179.02.03 5.01 5.01 5.2.3.370 1.02.669.2.3.01 5.007.2.3.2.01 5.3.2.02.260 451.3.3.2.416.2.650 120.02.01 5.01 5.01 5.960 3.2.2.01 5.140 8.3.02.02.3.810 1.3.680 743.3.02.3.2.01 5.3.240 1.640 1.02.02.02.01 5.000 6.2.2.3.2.2.120 1.3.01 5.2.3.570 10.01 5.000 9.2.090 4.2.02.360 901.2.270 41.01 5.02.3.830 8.02.3.3.500 1.770 7.01 5.2.2.01 5.2.01 5.540 129.02.02.420 63.02.02.02.02.040 47.528.02.01 5.000 5.700 18.02.01 5.3.3.669.01 5.01 5.3.01 5.02.200.674.02.03 5.3.3.02.01 5.02.930 33.2.02.320 222.01 5.3.570 10.01 5.160 6.000 756.02.02.940 245.01 5.01 5.2.3.055.500 585.615.2.3.639.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah unit unit unit Buah Tabung Unit Buah Buah 2.650 30.01 5.2.300 7.3.2.3.3.3.000 250.3.090 4.830 19.01 5.02.02.680 1.2.3.02.01 5.2.2.3.02.096.02.2.02.02.01 5.3.02.3.01 5.650 10.414.2.2.01 5.2.810 1.669.173.02.3.02.023.01 5.3.180 543.2.2.2.2.3.03 .01 5.2.2.01 5.02.2.02.2.01 5.3.02.2.01 5.2.3.01 5.01 5.01 5.01 5.3.01 5.3.02.3.262.02.3.120 1.02.2.01 5.02.3.01 5.2.678.02.01 5.2.3.02.03 5.860 189.02.230.400 12.110 131.2.01 5.3.01 5.130 7.02.3.2.2.2.01 5.510 2.3.2.000 4.529.3.02.080 6.3.02.820.2.01 5.120 1.01 5.120 75.02.650 69.2.02.2.02.01 5.350 944.3.3.3.860 3.

03.700 2.3.2.03 5.01 5.01 5.2.000 145.000 700.000 29.500 3.250 15.03.2.3.3.01 84.01 5.2.03 5.01 5.011.050 522.500 54.03 5.100 20.026.956.367.000 450.3.3.03.000 387.2.03.01 5.2.2.510.03.03 5.01 5.350 206.2.000 980.2.02.03 5.173.01 5.03.01 5.2.300 3.2.3.02.404.2.01 5.03.584.2.077.000 322.949.2.3.2.000 311.3.03.03.3.258.2.2.031.02.03.03 5.02.3.650.2.03.900 5.03 5.Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pasang Roll Buah Buah Buah Roll Roll Roll Roll Roll Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit unit unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit unit Unit 325.01 5.3.2.000 19.2.01 5.217.550 16.03.2.02 5.02.730.01 5.3.3.100 1.02.3.300.02.2.03.000 330.2.200 6.02.03.750.03 5.01 5.000.500 2.3.3.500 7.3.700 509.000 5.02.2.374.3.000 387.3.200 2.03.03.134.03.03.3.005.02.900 350.000.03 5.03.3.2.01 5.02.300.2.03.800 17.454.3.3.2.2.3.450 90.03.3.2.3.400 645.03.450 483.01 350.213.096.2.000 400.050 383.040.063.03.3.03.2.2.750 445.550.2.3.000.03 5.466.3.2.2.704.3.2.2.02 5.03.01 5.3.2.000 1.03 5.3.03 5.02.146.3.3.000.03 5.400 1.850 2.920.01 5.200 1.988.03 5.03.3.3.03.730.03.01 5.03 5.03 5.3.3.03 5.01 5.850 201.2.2.03.2.01 5.450 123.000.3.01 5.2.2.2.3.3.02 5.2.03 .03 5.3.3.150 192.3.03.400 6.000 351.03 5.03.3.01 5.3.2.000.550 8.01 5.883.3.02.300 5.01 5.3.950 992.3.3.103.2.3.02.03.371.02.3.3.105.500 137.300 30.000.2.3.03 5.03 5.01 5.2.865.2.2.404.994.000 5.03 5.2.2.03.2.3.200 2.000 322.879.02.650 16.03.550.03.03 5.03.466.3.591.694.03.01 5.3.3.03.000 209.301.450 194.3.000 1.03 5.01 5.3.852.2.2.000.3.03.03 5.03.01 5.02.2.03.000 5.2.057.150 7.2.2.02.03 5.2.03.000 3.396.01 5.02.606.03 5.000 80.

400 1.500.2.600 3.124.02 5.3.01 5.3.01 5.2.2.3.2.3.02 5.650.700 1.000 10.04.04.3.04.3.2.3.3.800 151.04.2.02 5.2.2.02 5.530.04.042.04.04.550 28.01 5.2.2.2.2.3.04.2.04.04 5.2.2.04.04.550 62.04.3.04.01 5.04.800 27.01 5.2.04.652.053.04.850 2.850.000 251.01 5.100.400 2.3.150.825.2.650 33.447.700 461.04.3.3.650 151.2.2.01 5.2.02 5.03 5.711.01 5.02 5.2.000 474.3.03 5.01 5.000 12.2.3.04.04.01 5.2.01 5.000 26.04.2.01 5.3.400 34.Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Liter Unit Unit Set Buah Box Buah Tabung Unit Unit Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 15.04.000 7.150 23.3.02 5.000.02 5.04.515.250 9.000 13.135.3.04.000 39.02 5.04.3.2.3.04.04.3.145.3.01 5.2.3.04.3.040.04.400 864.650 15.04.2.3.04.950 17.03.02 5.520.04.3.04.2.04.500 11.935.02 5.300 5.3.04.04.000 17.250 27.02 5.850 11.2.3.01 5.3.3.04.3.01 5.2.800 932.2.2.2.2.3.04.3.2.3.02 5.02 .01 5.04.2.04.3.02 5.000.3.01 5.2.250 22.2.2.356.04.3.3.000 1.01 5.04.04.02 5.3.200 13.3.02 5.04.150 920.2.200 31.000 24.850 268.3.04.850 123.000 43.2.2.450 993.2.04.02 5.2.3.3.2.02 5.04.3.900 662.750 8.400 470.02 5.04.2.3.02 5.2.3.600 2.2.850 415.3.04.01 5.04.000 400.04 5.2.2.3.2.000 17.02 5.260.01 5.01 5.04.2.2.3.3.04.341.3.01 5.000 549.100 473.3.3.3.000 95.04.2.02 5.2.04.2.3.2.3.04.3.04.2.02 5.02 5.04.000 65.3.2.01 5.01 5.04.01 5.01 5.2.01 5.3.2.050 64.03.000 90.3.03.000 3.700 35.000 51.01 5.900.01 5.02 5.600 41.418.3.650 64.905.3.2.03.250 185.02 5.02 5.512.050 119.04.02 5.

02 5.500.2.3.000.2.04.3.2.000.3.2.04.2.199.2.3.03 5.3.350 10.350 49.3.04.000 32.02 5.2.2.03 5.04.650 860.3.02 5.890.04.04.04.000 5.2.04.02 5.950 52.750.000 80.2.000.3.3.03 5.3.3.03 Unit 80.3.2.02 5.000 5.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah m m m Buah Buah Buah Roll Set Buah Unit Buah Buah buah buah Unit Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit roll roll Buah Buah Buah Buah tahun buah Buah buah buah buah buah buah buah buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 20.117.04.02 5.04.04.000 69.02 5.3.04.483.3.02 5.700 2.2.3.000.300 8.03 5.3.908.04.000 124.03 5.04.2.2.2.500 3.900 160.02 5.3.04.3.03 5.3.2.04.03 5.000.04.04.02 5.03 .900.04.3.000 33.03 5.04.04.2.2.2.03 5.000.2.3.04.000 1.3.3.000.02 5.04.2.3.2.03 5.04.02 5.000 4.02 5.04.3.750 5.03 5.3.3.2.3.2.03 5.650 7.000 90.2.3.350 460.850 6.3.3.03 5.04.350 27.02 5.500.04.04.3.02 5.2.02 5.02 5.3.3.3.02 5.3.2.03 5.787.000 4.03 5.04.750.050 39.3.2.2.3.2.900 88.3.2.3.000.850.02 5.000 4.04.3.000 40.02 5.02 5.04.2.000 6.3.03 5.04.2.2.02 5.04.2.04.162.400 79.250 2.04.2.02 5.900 134.3.000 3.000 18.000 62.03 5.02 5.750 41.04.04.3.04.2.2.000 26.250 27.2.050 1.3.02 5.04.000.3.03 5.04.03 5.04.2.2.04.2.02 5.04.02 5.300.04.800 60.150 6.02 5.03 5.000 210.2.2.650 44.2.750 81.000 730.3.3.02 5.450 13.3.2.2.04.800.2.2.150 1.2.02 5.04.3.400 220.02 5.000 10.550 181.04.2.000.2.2.600 15.04.04.02 5.04.000 36.3.04.03 5.2.3.000.3.2.000 54.650 1.000.04.3.02 5.3.04.2.03 5.2.02 5.02 5.2.3.04.000 18.011.100 6.000.250 5.3.3.02 5.700 23.04.3.000 18.04.04.02 5.04.3.2.04.000 1.04.04.2.3.2.000 28.

000 8.2.04 5.000 260.3.3.03 5.3.938.03 5.03 5.04.3.04.2.03 5.04.3.500 1.000 110.03 5.3.3.000 65.3.2.000.000 551.04 5.050.3.01 5.03 5.000 7.01 5.04.03 5.04 5.000.500.2.3.400 3.3.000 14.2.304.650 2.910.04.04.750 25.000 4.700 10.04.03 5.2.05.2.471.04 5.04 5.2.000 651.2.04 5.04.2.000.2.04 5.400 6.03 5.150.04.3.832.600.3.600 2.336.2.150 4.04 5.04.163.3.04.125 13.04 5.000.3.300 7.04.04 5.3.Unit Unit Unit Unit Unit Unit buah Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit unit Set Rol Rol unit unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit unit Buah Buah Buah Buah Buah Dos unit unit Unit Unit Unit Unit Unit 120.950 23.000 4.01 5.522.2.03 5.03 5.03 5.2.04.832.01 5.218.000 20.800.04.3.3.596.000 2.250 83.04.000.000.3.2.2.000.04.100.2.2.04 5.3.01 5.04.2.04.2.456.01 5.165.3.2.900 4.04.000 4.592.2.000 2.03 5.775.2.2.2.000 41.000.600 1.650 2.04.000 18.3.2.2.900 1.050 1.2.04.04.3.03 5.04.05.000.3.04 5.04.3.3.3.04 5.3.3.04.2.2.04 5.05.2.500 5.3.04.03 5.01 5.04.000.600.665.661.2.04.04.04 5.03 5.000 1.986.000 5.000 6.3.01 5.600 2.100 2.06 5.01 5.05.03 5.2.3.2.000 3.2.2.2.2.2.3.2.04.2.642.300 230.03 5.04.542.100 90.04.3.2.000 2.2.495.04.000 45.2.2.03 5.3.04.000 20.04.2.000 850.04 5.3.000 220.3.3.2.3.935.000 9.2.04.3.3.397.04.3.2.3.3.273.03 5.05.826.615.04.750 60.03 5.04.3.2.3.2.000.750 8.2.04.2.000.05.2.04.05.987.3.000 16.750 5.03 5.000 6.04.3.000 446.550 38.04 5.3.928.045.03 5.04.000.04 5.000 100.3.03 5.05.04.3.000.04 5.3.2.04.3.2.850 3.000.04.2.3.2.000 5.01 5.05.04.05.03 5.2.2.000 7.04.2.800 26.2.3.05.01 .3.03 5.3.3.3.05.3.01 5.3.950 13.3.539.248.05.050 245.01 5.04.03 5.03 5.03 5.970.

02 5.600 450.2.3.2.3.562.800 7.000 6.3.06.05.05.2.000.2.000 15.3.3.3.400 7.06.161.2.900 1.000 1.05.01 5.000 3.05.01 5.830.06.2.000.01 5.000.000 5.2.3.500.500.2.500.3.05.3.06.06.2.750 3.3.000 1.01 5.01 5.01 5.3.500.3.3.550 836.2.3.500.000 321.01 5.3.06.06.01 5.01 5.01 5.01 5.200 1.3.225.000 312.000 19.01 5.01 5.05.3.05.01 5.664.500.3.900 97.3.06.000 31.01 5.01 5.01 5.2.3.3.01 5.3.06.01 .000 1.2.06.750.984.3.02 5.3.3.05.05.911.3.500.02 5.06.05.2.01 5.000.431.01 5.05.3.180.000 330.01 5.2.000.210.05.3.000 2.101.06.2.2.01 5.000.Unit Unit Unit Unit unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit buah unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Buah Unit Buah unit Buah Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit unit unit unit Buah Unit Buah Unit unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit Buah Unit 5.3.3.820.3.000 28.2.05.2.3.2.05.02 5.850 14.2.000.900 6.06.01 5.2.3.500.250.01 5.000.000.779.2.05.2.01 5.2.01 5.2.2.2.500 2.000.2.3.3.05.2.820.06.06.01 5.01 5.05.150 1.889.2.3.000 825.3.2.2.000 2.06.02 5.2.3.2.05.06.06.3.000 509.000 4.2.000 330.2.3.2.2.01 5.3.2.900 2.01 5.05.2.3.06.3.2.05.431.187.01 5.3.01 5.950 22.3.687.01 5.06.3.01 5.000 35.06.3.600 51.01 5.3.000.01 5.000 46.725.804.950 84.750.2.2.01 5.01 5.000 382.02 5.01 5.3.06.3.2.01 5.3.01 5.000 2.3.05.05.05.06.000 2.05.01 5.450 4.2.05.400 98.01 5.000 1.000.000.500.01 5.05.3.01 5.2.3.500.3.2.3.01 5.01 5.3.2.01 5.06.2.000 4.000 3.3.05.01 5.06.3.600 3.2.3.200 4.900 3.05.700 26.000 2.2.2.909.06.2.3.2.000 18.01 5.000 200.210.06.000 24.000 215.000 1.01 5.06.3.363.2.06.06.977.06.01 5.000 2.2.06.2.2.01 5.950.000 18.400 7.01 5.449.2.2.000 5.000.06.05.400 227.000 5.2.01 5.550 3.2.

01 5.3.01 5.3.000.2.01 5.01 5.100 5.2.000 220.01 5.01 5.3.000.01 5.000 8.2.248.06.079.815.3.01 5.3.06.3.100 60.06.300 16.2.01 5.053.088.06.3.2.01 5.124.01 5.2.01 5.661.2.06.06.2.350 778.412.06.2.2.703.3.01 5.01 5.06.650 654.2.054.3.06.3.01 5.01 5.2.01 5.800 921.06.01 5.06.3.3.01 5.000 550.900 16.01 5.2.700 2.000 3.2.06.06.3.06.850.200 360.01 5.3.3.3.06.06.3.3.06.650 1.06.2.01 5.06.2.804.3.3.000 4.01 5.06.01 5.06.500 278.950 9.3.06.853.646.3.01 5.3.850 9.3.01 5.06.300 27.2.000 233.2.06.2.06.06.050 3.400 458.000 20.2.2.150 8.06.450 485.3.01 5.250 731.200 29.750 567.3.06.01 5.2.3.06.800 22.2.3.650 379.01 5.Unit Unit Unit Unit Unit Set Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Buah Buah Buah Buah Unit Buah buah Unit Unit Unit unit Unit Buah 7.2.000.3.3.730.2.01 .189.3.750 138.2.000 4.3.06.850 230.01 5.650 6.783.300 336.01 5.3.01 5.815.06.06.06.06.2.750 18.3.000 40.550 1.3.800 5.250 3.000 834.06.050 4.2.577.06.3.000 350.2.832.198.06.3.2.450 9.06.2.2.124.06.2.01 5.06.01 5.06.06.3.06.2.2.2.3.3.01 5.668 1.650 257.2.2.2.06.06.01 5.750 327.950 44.600 2.3.3.3.01 5.3.000 25.06.071.3.3.2.3.06.06.01 5.01 5.600 400.01 5.2.2.2.3.2.500 34.020.06.3.06.01 5.3.3.06.3.3.2.3.2.2.06.06.3.050 4.06.3.600 825.2.2.01 5.3.000 504.01 5.708.3.01 5.06.01 5.3.420.2.01 5.01 5.2.06.01 5.2.2.586.01 5.750 150.01 5.150 275.000 44.06.600.2.01 5.01 5.538.000 311.2.01 5.01 5.128.06.06.000 5.01 5.2.141.01 5.06.2.3.3.2.215.01 5.06.3.01 5.06.2.01 5.000 9.000 4.2.2.01 5.01 5.2.

06.679.800 4.06.000 1.000 764.3.3.06.3.02 5.3.06.3.2.02 5.2.06.2.2.501.2.06.000 900.700 5.01 5.933.957.983.2.3.902.550 1.3.3.3.02 5.000 7.06.06.3.02 5.02 5.02 5.06.02 5.06.2.600 4.3.01 5.06.900 6.06.350.3.02 5.06.156.06.381.3.000 2.06.2.02 5.000 2.06.000 5.3.2.000 6.000 85.06.3.3.3.06.02 5.06.3.02 5.3.000 1.2.06.325.000 1.2.3.2.06.2.3.800 3.Buah Buah Unit Buah m2 Buah Buah Buah Buah unit buah buah Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Roll Roll Roll Roll Roll Unit Unit Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 20.3.3.950 513.06.02 5.750.3.3.01/5.000 5.02 5.3.06.550 400.02 5.02 5.02 5.676.06.550 1.06.3.02 5.500 5.02 5.2.2.838.3.2.2.3.06.06.2.839.12 5.02 5.850 12.450 119.3.2.250.2.06.2.950 22.3.000 1.300 5.2.06.02 5.02 5.000.02 5.450 570.2.02 5.3.2.06.3.02 5.000 1.01 5.500.000 9.06.3.3.06.500 199.715.2.3.105.06.2.3.3.2.3.3.3.2.2.06.250.600 776.01 5.3.450 2.3.06.3.2.3.2.000 2.02 5.3.01 5.2.02 5.2.650 96.814.500 5.06.06.06.000 5.01 5.02 5.02 5.902.02 5.06.01 5.867.2.2.06.2.200 228.3.2.02 5.900 10.3.01 5.02 5.06.02 5.2.2.000.01 5.06.000 10.366.2.750.06.02 5.2.06.000 3.000 9.3.02 5.2.175.500 2.850 8.2.2.02 5.02 5.2.3.000 9.3.2.000 90.2.02 5.750.2.06.06.900.02 5.06.03.06.557.02 5.02 5.02 5.06.06.2.02 5.800 1.664.2.02 5.02 5.06.02 .000 948.02 5.06.06.200 6.3.3.2.000 17.06.000 21.2.01 5.3.06.2.000 105.800 1.3.2.400 1.950 2.06.3.482.000 1.06.02 5.797.06.127.000 363.000 25.3.400 3.2.02 5.3.267.2.01 5.2.3.838.500 5.06.2.2.2.06.06.2.3.06.590.02 5.2.3.300 400.2.3.2.02 5.000 710.

02 5.759.06.02 5.650.02 5.06.02 5.02 5.3.3.06.06.02 5.02 5.02 5.950 17.000 495.2.3.3.000 257.3.3.06.100 7.2.2.06.2.02 5.592.06.06.3.000 15.750 2.650 5.3.2.000 31.06.650 21.484.06.3.02 5.06.820.02 5.3.600.2.2.2.000 1.2.3.708.500 2.06.000 2.000.322.06.02 5.2.350 3.06.650 11.000 3.3.3.400 300.300 443.2.000.000 838.06.860.658.06.650 29.02 5.2.06.06.06.3.2.000 1.Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit unit Unit Unit Unit Unit Unit unit unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 1.810.02 5.000 27.06.02 5.06.2.06.02 5.250.192.3.02 5.3.2.2.000 3.3.000 1.06.2.2.02 5.02 5.02 5.721.3.750 87.06.02 .000.06.2.3.050 5.000.3.2.06.250 254.06.02 5.02 5.3.02 5.06.2.500 171.2.06.02 5.02 5.3.650 24.557.3.06.02 5.000 2.06.000 510.2.2.02 5.02 5.02 5.225.3.669.2.2.200 18.06.2.02 5.3.150 180.02 5.3.02 5.2.02 5.02 5.06.02 5.3.3.02 5.02 5.06.06.3.2.3.06.06.02 5.150 120.3.750.3.2.02 5.2.2.06.500 35.000 780.2.504.2.192.3.750 496.3.2.800 3.02 5.02 5.06.2.02 5.02 5.3.854.2.06.250 240.06.3.06.2.06.3.750 105.000 51.000 650.150 12.499.02 5.000 1.02 5.950 63.2.3.300 2.2.06.300 6.3.06.06.2.2.2.3.02 5.02 5.02 5.06.02 5.06.2.150 443.3.3.2.2.06.000 633.250 5.2.2.3.000 1.2.000 3.3.02 5.06.06.02 5.509.2.000 4.2.02 5.3.06.02 5.000 318.2.02 5.2.2.06.3.3.2.3.3.2.000 605.06.06.3.06.3.3.2.510.3.02 5.700 40.200 209.2.2.3.3.2.02 5.02 5.02 5.361.000 19.3.3.050 53.690.06.000 430.000 143.06.02 5.06.3.06.600 763.906.3.3.000 1.3.06.2.2.02 5.657.3.06.02 5.

06.06.3.06.02 5.02 5.02 5.600.550 83.2.02 5.06.2.3.2.02 5.06.06.02 5.3.2.693.06.650 331.3.02 5.300 58.3.900 4.3.02 5.3.000.400 372.02 5.02 5.3.06.02 5.200 10.2.06.06.02 5.2.3.000 674.000 5.462.100 23.02 5.2.06.900 146.3.3.02 5.3.02 5.900 7.06.286.06.06.900 6.3.650 23.06.250 1.2.2.02 5.3.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Dos Dos Lusin Lusin Lusin Lusin Unit Unit Unit Unit Buah Buah Unit Buah Buah Buah unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Buah Buah Unit Buah Unit Unit Buah Buah Unit Buah Unit Unit buah Unit Buah Buah unit Buah 17.02 5.2.000 3.2.06.050 5.520.750 623.2.000 63.2.2.2.2.06.3.3.3.633.650 2.02 .3.3.06.02 5.02 5.700.06.06.06.3.2.06.02 5.454.992.3.2.000 1.3.000 24.2.02 5.2.2.776.02 5.000 6.2.900 2.600 50.02 5.02 5.150.250 52.3.950 3.2.400 75.3.157.06.2.02 5.02 5.06.02 5.750 2.06.02 5.02 5.200.000 878.02 5.2.06.250 52.06.3.06.02 5.2.06.2.3.02 5.300.3.06.2.02 5.2.500.250 2.000 5.2.2.272.3.06.000 7.3.06.06.3.02 5.3.550 1.06.000 40.2.06.06.3.3.02 5.02 5.2.3.2.2.100.02 5.638.02 5.532.3.400 87.2.3.850 58.369.06.06.2.3.06.06.02 5.2.06.2.06.3.06.050 9.02 5.2.3.3.300 29.954.3.400 146.06.02 5.06.2.3.2.840.2.400.700 52.02 5.000 4.02 5.3.2.2.3.250 3.02 5.750 1.3.06.02 5.2.3.950 12.650 11.050 75.250 1.394.3.06.2.900 64.840.000 1.06.2.06.02 5.02 5.06.06.02 5.06.2.02 5.650 46.02 5.06.02 5.136.3.06.100 2.3.3.02 5.02 5.3.3.02 5.2.3.650 54.02 5.242.100 1.3.2.2.900 29.3.02 5.02 5.2.427.06.866.02 5.652.02 5.000 6.2.02 5.250 2.100 26.06.3.3.2.3.500.2.2.450 872.850 1.2.2.2.2.950 5.06.3.06.02 5.06.06.06.06.3.3.3.300 24.2.

3.06.02/5.3.01/5.02 5.2.2.500.300 378.22.02 5.650 372.3.02 5.000 5.3.06.06.2.2.3.02 5.3.3.242.3.06.06.3.000 9.000 5.000 75.02/5.06.06.2.03 5.06.06.06.2.06.2.2.3.600 828.3.06.200 615.06.742.06.2.000.2.2.2.3.02 5.2.06.3.06.3.02/5.2.06.000 7.02 5.3.3.02 5.06.02 Buah 20.631.000 2.900 5.06.06.2.02/5.3.03 5.02 5.2.06.2.02 5.3.02 5.2.3.3.02 5.2.22.3.3.3.2.3.02 5.000 27.06.02 5.000 3.2.000.03 5.550 164.3.2.03 5.3.3.000 1.000 3.2.03 5.02 5.06.400 231.3.000 190.02/5.700 1.3.2.2.3.01 5.02 5.23.06.2.02/5.3.06.2.3.3.400 779.01/5.02/5.06.900 245.550 1.06.02/5.547.02 5.000 11.3.06.06.950 22.2.3.800 204.03 5.3.02 5.2.2.3.2.2.409.529.000 3.3.03 5.02 5.3.000 2.06.950 1.06.3.2.200 5.2.000 59.000 2.02/5.3.06.000.3.06.500.02 5.2.06.3.06.000 5.02 5.3.06.3.3.2.02 5.500 5.22.06.000 229.2.300.01 5.334.3.000 2.02 5.2.2.06.728.03 5.2.510.3.2.3.02 5.06.3.06.3.2.02 5.2.Buah Buah Buah Buah unit Unit Buah Buah Buah Buah Unit Buah Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Pasang Pasang Buah Buah Buah Buah Buah unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Unit Roll set Buah buah unit 3.02/5.3.000 3.000 2.06.050 5.02 5.06.06.2.2.000.750 500.02 5.3.06.550 150.000 323.2.2.950 198.3.02/5.02/5.3.3.2.788.350 22.000 975.3.06.02/5.2.06.050 1.450 541.06.02 5.3.02 5.000 11.22.02 5.850 5.06.02/5.02 5.000 5.2.2.3.06.3.02/5.163.06.000 3.089.3.000 628.06.2.02 Buah 25.06.04 5.950 72.06.250 1.500.2.2.3.06.06.2.000.06.500.2.02 5.06.3.02 5.2.3.000 2.02 5.2.3.2.3.2.02 5.2.02 5.800 5.3.730.2.02 5.03 5.3.06.2.2.06.3.3.2.2.06.2.2.06.2.06.02/5.924.206.250 886.2.350 47.450.3.04 5.3.04 .06.3.2.250.06.2.3.000.02/5.900 2.2.2.052.2.06.2.02 5.2.000.04 5.02 5.06.02 5.03 5.300 267.2.2.2.02/5.2.06.3.06.06.02 5.06.250 164.02/5.06.03 5.250.06.06.02 Unit Unit Unit Buah unit Unit Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Set Unit 1.06.600.194.2.06.2.2.978.06.2.2.3.

000 12.2.3.000 34.493.230.2.500.03 5.000 1.2.06.03 5.02/5.2.000 25.03 5.06.3.06.3.800 865.000 30.400 10.06.050 13.03 5.005.476.000 4.2.03 .900 15.06.226.3.04 5.06.03 5.03 5.2.2.000 9.200 271.2.06.658.3.2.06.000 5.03 5.06.06.2.3.06.3.2.03 5.3.3.06.06.2.500 1.04 5.04 5.2.06.300 11.3.000 9.700 667.750.2.03 5.06.3.02/5.06.3.564.377.2.000 8.3.2.06.000 3.000 550.03 5.3.751.3.03 5.06.000 900.3.03 5.2.100 1.000.03 5.000 5.03 5.06.068.727.250 3.3.3.000 19.03 5.06.03 5.06.06.2.3.3.2.3.3.06.500 3.06.02/5.900.2.03 5.950 6.06.3.2.04 5.3.3.3.04 5.300 888.062.102.3.06.2.03 5.06.3.06.488.2.3.03 5.000 6.262.06.03 5.000 4.02/5.554.000 9.3.2.03 5.3.2.03 5.3.550 13.3.04 5.000 26.450 5.03 5.3.3.000 216.04 5.3.3.850 6.3.3.220.06.06.06.03 5.06.3.2.3.400 309.03 5.06.06.700.2.2.2.06.06.03 5.06.02/5.2.06.03 5.659.2.850 10.2.000.000 4.000.000.397.2.06.600 6.231.3.562.100 6.698.000 22.03 5.03 5.04 5.672.2.03 5.3.2.02/5.06.750 4.03 5.700 1.06.2.2.2.2.050 353.06.513.2.06.02/5.3.3.2.03 5.2.03 5.500.2.04 5.000 9.697.3.000 7.06.06.2.06.2.3.03 5.03 5.06.06.800 19.2.2.3.06.03 5.03 5.3.03 5.3.06.06.3.3.2.000 1.300.250 14.06.2.2.2.2.2.03 5.650 1.06.03 5.04 5.415.3.03 5.2.03 5.2.000.3.600 7.000 5.06.3.728.450 720.2.06.06.03 5.338.2.3.02/5.2.2.06.2.800.03 5.313.03 5.3.02/5.000 148.3.03 5.600 6.577.3.896.3.3.2.2.Unit Buah Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Buah Unit Unit Buah Buah Buah Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Unit Pasang pasang Buah Buah Unit Buah Unit Unit Unit Unit Unit 12.06.756.2.2.3.06.06.3.06.2.03 5.660.3.000 3.03 5.06.06.2.3.3.2.2.03 5.06.439.2.3.2.3.3.3.640.500 9.03 5.06.050 380.758.06.03 5.700 600.2.06.3.06.364.200 13.06.000 850.06.2.3.06.02/5.

2.03 5.400 4.3.000 200.03 5.2.163.3.2.03 .550 8.06.400 5.03 5.06.3.3.03 5.033.200 11.2.06.03 5.3.06.3.723.3.800 8.000 4.3.350.03 5.06.2.113.3.03 5.000 366.03 5.782.3.2.06.950 23.06.350 912.03 5.2.06.000 3.2.2.3.3.2.2.2.264.06.3.2.255.3.700 5.3.880.763.520.06.650 3.06.2.3.3.3.06.900 22.200 2.250 22.900 8.03 5.06.2.650 44.06.600 47.062 300.009.660.3.03 5.597.3.2.03 5.06.2.06.03 5.2.03 5.03 5.3.3.06.06.3.300 6.900 1.03 5.03 5.3.000 5.2.299.000 2.03 5.3.03 5.03 5.600 6.950 7.06.03 5.2.03 5.3.03 5.06.06.320.2.3.06.533.06.06.2.06.853.2.2.150 285.3.2.250.2.000.250 6.000 4.850.3.06.699.06.3.989.3.500 1.06.03 5.000 1.03 5.2.2.06.850 16.2.3.2.3.993.03 5.06.600 7.3.000 28.2.03 5.900 2.2.03 5.2.000 283.000 35.2.03 5.2.3.2.2.06.03 5.3.3.631.000 5.06.06.200 329.03 5.03 5.03 5.2.3.450 1.06.2.000 210.529.2.06.2.Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit unit unit unit unit unit Unit 6.300.3.000 28.450.06.03 5.3.3.800 26.968.800 515.300 20.2.2.03 5.06.03 Unit Unit Meter Unit unit Unit Unit Unit Lot Box unit Meter Roll Buah Buah Roll Roll Roll Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah 2.3.06.3.859.2.000 4.03 5.200 4.488.937.06.06.03 5.767.06.3.399.2.03 5.06.06.06.118.2.06.06.06.2.03 5.03 5.650 553.000 5.06.06.3.2.06.06.03 5.03 5.3.818.3.03 5.2.03 5.000 1.2.03 5.3.3.03 5.06.255.03 5.3.000 8.03 5.3.2.03 5.200 9.06.03 5.650 11.3.742.03 Unit 79.3.3.06.3.3.784.700 2.03 5.087.000 18.2.06.410.3.2.2.3.03 5.06.850 5.2.500.03 5.2.850 1.3.2.03 5.03 5.300 721.2.2.3.200 29.640.3.03 5.400 2.553.06.06.2.06.874.03 5.721.03 5.778.719.000 173.149.06.2.06.

03 5.06.000 45.000.000 1.03 5.06.06.3.000 5.3.03 5.2.2.3.2.2.3.03 5.06.650 24.2.06.06.03 5.145.3.024.3.03 5.494.800 855.06.3.06.2.3.06.03 .06.550 38.2.601.03 5.000 1.050 14.03 5.798.03 5.3.050 376.03 5.115.2.06.100.06.3.3.3.2.925.400 1.03 5.3.03 5.079.557.650 5.200 50.2.3.700 127.100 11.03 5.06.06.3.2.917.3.553.06.03 5.2.400 16.06.06.03 5.631.06.750.750 51.2.2.137.2.798.3.06.300 29.2.3.03 5.06.3.2.06.050 6.750.06.000 1.3.06.06.000 920.000 587.06.3.000 3.2.3.262.708.03 5.06.06.2.762.3.2.450 33.494.3.191.925.06.06.000.600.275.3.06.3.940.3.000 3.850 8.06.2.750 200.700 2.447.3.2.03 5.3.000 1.500.06.650.3.06.2.2.06.06.03 5.3.450 8.2.03 5.03 5.100 25.080.03 5.06.000 19.3.03 5.3.3.2.06.2.2.3.2.03 5.579.3.03 5.000 37.100 41.750 1.03 Unit Unit Lot Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit Paket Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit Unit unit unit unit pak pak unit 17.3.600 11.000 290.03 5.3.03 5.3.06.03 5.673.000 34.03 5.2.000 10.2.2.2.965.03 5.2.2.000.03 5.3.03 5.000 19.2.000 51.03 5.06.3.03 5.200 53.03 5.2.012.2.100 17.350 14.03 5.03 5.06.03 5.557.2.03 5.06.3.350 18.06.03 5.06.06.3.000.2.296.141.900.3.2.03 5.06.03 5.03 5.03 5.2.685.2.2.03 5.2.03 5.06.2.03 5.03 5.3.3.2.06.Buah Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 14.03 5.06.03 5.06.800 1.700 44.2.000 3.2.000 31.500 2.800 2.000 420.2.800 3.905.06.378.03 5.06.03 5.3.2.06.3.200 36.3.2.3.000 11.000 3.3.03 5.06.3.628.03 unit 4.03 5.034.2.387.06.700 263.000 24.06.3.105.2.06.06.2.3.3.000 1.06.06.500 5.06.137.03 5.500.3.03 5.3.3.2.3.2.2.2.3.03 5.3.06.800 42.03 5.2.2.250 17.

350 59.3.200 1.06.06.06.062.3.3.000 2.2.04 .06.000 34.826.04 5.3.03 5.02.03 5.03 5.364.3.04 5.06.2.366.3.03 5.2.06.000 22.2.2.2.04 5.744.800 1.2.300 33.06.06.06.000 1.06.3.3.2.3.800 3.3.752.04 5.06.3.3.2.2.500 1.03 5.589.03 5.03 5.102.06.06.04 5.873.2.03 5.06.124.000 20.2.3.2.03 5.06.512 24.03 5.3.397.03 5.3.3.03 5.03 5.03 5.500 298.2.03 5.2.03 5.3.06.800 2.2.500 12.Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Node Meter Lot Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit buah buah node buah buah unit unit 17.200 18.000 1.000 1.500 315.3.2.03 5.600 5.06.03 Unit Buah Unit Unit Meter Unit roll roll unit unit unit unit unit buah meter buah unit Meter Unit Unit Set Unit Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit 25.000 174.06.06.2.000 27.250 154.06.06.06.3.800 1.03 5.3.3.826.200 101.03 5.686.2.3.500 1.000 1.06.3.435.2.06.3.500 72.000 2.2.06.06.2.06.06.06.3.557.03 5.03 5.06.2.06.659.06.3.2.3.500 1.200 1.2.000 17.3.03 5.3.3.04 5.3.950 32.2.050.06.2.06.2.03 5.2.06.03 5.03 5.03 5.06.650.2.03 5.04 5.242.03 5.06.06.650.000 3.3.03/5.839.03 5.3.100 106.06.03 5.195.3.058.06.700 669.959.06.2.3.400 50.3.3.450 23.06.3.541.03 5.850 85.03 5.06.3.04 5.400 1.2.489.06.06.3.700 5.2.950 1.04 5.250 28.2.500.2.06.348.000.828.2.3.03 5.03 5.3.2.145.250.06.2.2.550.650 48.3.06.06.2.580.000 5.250 18.329.03 5.03 5.2.03 5.782.06.06.06.100 504.500 22.06.2.03 Unit 114.03 5.3.2.2.06.06.2.2.06.525.03 5.2.3.000 84.03 5.350.611.3.03 5.700 77.3.700 1.500.04 5.000 3.325 18.3.03 5.2.3.2.3.373 21.2.000 2.06.3.3.06.068.800 1.2.000 175.3.2.3.2.372.2.3.3.3.3.000 18.2.300 649.2.2.06.3.2.01 5.2.04 5.2.06.3.350 40.2.03 5.03 5.2.03 5.

3.100 4.3.3.850 22.600 684.552.350 12.2.3.2.02 5.000 12.01 5.07.07.01 5.02 5.01 5.06.08.000 18.545.992.3.08.2.000 278.3.924.02 5.2.04 5.750 1.02 5.04 5.07.2.290.01 5.07.2.800 1.500 3.2.800 3.3.250 785.350 252.2.3.01 5.550 7.850 16.700 4.02 5.07.3.050 3.3.3.01 5.2.500 915.2.2.08.02 5.250 421.01 5.3.02 5.08.02 5.3.2.835.2.07.2.2.750 721.2.3.400.2.3.08.08.3.3.3.07.04 5.02 5.01 5.08.08.02 5.3.06.07.3.2.2.07.08.2.2.2.01 5.08.01 5.02 5.3.258.07.500 2.750 13.02 5.08.500.07.3.07.08.08.01 5.364.250 957.02 5.07.060.02 5.02 5.3.01 5.3.750 5.3.07.600 1.01 5.2.2.01 .01 5.500 4.2.2.338.01 5.250 8.3.650 5.2.2.100 3.07.3.3.2.950 441.3.2.100 241.763.07.08.01 5.050 566.3.01 5.2.550 329.08.2.3.3.000 1.08.08.2.07.2.2.3.01 5.2.000 85.2.000.08.2.2.07.01 5.23.02 5.01 5.07.2.02 5.3.2.436.2.219.2.07.2.650 720.3.500.3.3.3.3.08.2.2.500.01 5.000 5.08.3.2.3.2.487.01 5.000 785.2.01 5.000 320.Unit Buah Buah Unit Buah Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah unit unit Unit Unit Unit Unit Buah Lot Lot Lot Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit buah buah set set pc Set Buah Buah Unit Buah Unit Buah Buah Buah Unit Unit Buah Buah Unit Unit Buah Buah Buah Buah 1.3.3.3.727.950 65.744.01 5.600 9.500 1.000 12.650 3.954.800 5.06.2.201.671.08.139.3.3.450 315.3.000 188.2.01 5.592.2.3.07.2.910.08.02 5.07.750 1.850 3.727.000 40.01 5.000 1.3.3.01 5.06.2.500 2.2.07.3.000 3.500.07.07.700 3.500 212.08.241.2.750 1.3.3.262.622.550 10.01 5.200 901.000 3.2.07.114.655.07.02 5.3.000 523.01 5.235.863.07.2.2.07.300.08.01 5.3.02 5.08.08.2.500 374.02 5.02 5.3.3.3.2.078.000 2.08.01 5.3.795.02/5.2.02 5.07.474.07.3.01 5.01 5.3.04 5.2.3.01 5.2.

3.000 14.01 5.08.01 5.2.01 5.000 52.08.000 21.01 5.655.01 5.01 5.3.08.273.08.000 7.08.08.2.01 5.800.01 5.2.2.08.3.3.2.2.01 5.150 680.2.08.2.225.840.400 5.01 5.000 45.3.08.000 1.01 5.900 378.01 5.08.3.01 5.2.000 231.01 5.550 12.000 28.500.01 5.2.000 25.3.01 5.3.3.000 243.3.3.2.2.01 5.3.3.108.08.900 9.000 1.08.400 23.480.01 .2.000.2.672.3.000 5.000 1.570.01 5.01 5.2.600 14.08.08.000 7.000 192.3.550.3.3.2.660.2.08.3.01 5.3.08.2.3.08.08.08.3.2.000 21.08.01 5.700 210.2.01 5.2.3.137.500.08.08.438.08.01 5.08.01 5.08.205.2.08.01 5.08.2.08.2.000 9.08.Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit set Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit Buah Buah Buah Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah unit Unit Unit Set Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Set Set Paket Unit Unit Unit 12.2.100 3.08.800 659.000 677.01 5.08.2.196.08.3.000.01 5.08.070.000 733.01 5.3.08.2.150 1.01 5.900.2.2.000 1.000.003.2.2.08.08.000.3.2.2.08.3.200.000 380.000 73.08.01 5.2.600 8.08.000 471.3.000 181.01 5.2.2.08.01 5.08.08.000 6.08.000 12.01 5.01 5.490.2.700 2.01 5.08.3.2.3.2.000 174.500.01 5.3.01 5.3.3.2.3.2.2.2.2.2.08.2.000 3.01 5.500.3.079.000 147.850 14.155.000 132.2.01 5.007.000.08.2.550 7.000 5.08.3.3.3.881.08.08.000 25.08.08.000 12.01 5.2.000.3.01 5.2.3.08.460.108.2.500 2.000.3.000 36.08.2.01 5.750 3.450 16.2.3.500.3.000 2.000 30.01 5.450 7.01 5.3.08.01 5.3.08.3.2.01 5.2.706.08.01 5.577.01 5.01 5.000 15.500.000.2.01 5.000.355.01 5.08.3.2.725.01 5.3.3.000 27.200 33.01 5.2.3.2.3.2.3.3.08.3.000 14.08.306.154.500.3.275.666.3.000 27.3.08.01 5.3.01 5.736.000 6.01 5.3.590.000.300.01 5.08.432.01 5.08.01 5.2.01 5.3.3.01 5.600 280.3.3.2.

08.01 5.750 130.3.2.01 5.3.160.3.3.01 5.01 5.2.3.01 5.08.3.3.3.970.750 1.3.01 5.500.2.3.08.08.01 5.000 3.000 569.3.01 5.000 270.08.01 5.08.2.000 15.3.3.01 5.08.000 1.600 235.3.400.875.08.000 31.250 251.3.300 71.3.600 12.08.3.08.01 5.3.01 5.08.000 222.08.01 5.500.Unit Unit Buah Unit Set Set Tabung Set Tabung Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah Buah Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah 40.3.08.471.2.01 5.3.3.01 5.08.01 5.800 860.01 5.032.2.3.08.2.08.01 5.2.2.2.08.197.2.3.3.08.2.08.01 5.000 1.854.3.08.2.000 3.2.08.01 5.3.2.700 3.2.08.000 1.01 5.000 164.3.01 5.3.2.2.2.800.3.08.000 757.3.08.08.2.3.000 228.000 150.08.3.2.08.08.3.000 4.3.2.2.2.3.01 5.08.2.500 1.08.000 1.000 150.3.279.2.3.3.2.01 5.2.01 5.01 5.08.000.3.08.08.08.2.01 5.01 5.000 223.01 5.01 5.2.2.01 5.2.750 386.08.100.3.01 5.313 170.2.01 5.000 1.01 5.08.3.08.2.280.01 5.200.2.2.500.08.3.2.280.01 5.000 525.01 5.000 37.000 5.01 5.3.3.08.01 5.600 5.08.000 2.2.08.572.01 5.125.3.3.3.08.2.000 150.2.000 1.300 484.01 5.000 1.2.250 175.2.000 5.000 10.3.3.01 5.2.2.01 5.01 5.2.01 5.08.500.3.000 12.08.280.01 5.08.2.01 5.01 5.280.500 25.08.000 250.000 25.2.01 5.08.400.08.3.01 5.500.08.01 5.01 5.01 5.500.08.01 .3.000.01 5.300 386.08.280.000 462.000 250.000 1.01 5.850.3.300.3.01 5.3.01 5.2.08.08.313.600 918.08.000 1.3.08.01 5.08.2.000 50.3.2.2.01 5.350 59.706.3.000 484.2.000 117.000 27.08.085.000 1.3.2.2.000.2.2.200.200.3.000 6.000 128.3.08.2.08.01 5.2.01 5.000 4.3.2.200.2.08.600.2.08.279.750.2.08.000 1.

420.2.2.08.000 134.000 7.08.08.000 5.01 5.000 400.2.000 21.08.3.08.300.08.130.3.01 5.627.2.250 326.000 22.000 210.587.000 285.3.01 5.3.000 16.000 22.500.2.2.01 5.500.3.01 5.770.01 5.3.3.08.08.08.01 5.08.000 694.01 5.08.000 326.3.2.500.000 36.3.3.2.01 5.3.2.08.000 4.08.08.000 190.198.2.01 5.08.2.3.01 5.3.3.600.01 5.01 5.3.3.3.01 5.3.3.2.000 10.000 2.2.08.2.000 392.01 5.3.3.3.000 180.2.800.01 5.01 5.3.01 5.08.2.000 550.01 5.2.000 3.399.3.000 6.08.08.750 14.3.08.2.3.3.3.01 5.08.2.08.08.000 637.08.2.3.500 22.3.01 5.01 5.2.000.2.08.08.01 5.2.000 34.000 54.930.01 5.08.000.2.08.500.3.3.000 506.01 5.000 3.2.3.2.000 3.08.01 5.08.01 5.01 5.000 550.2.08.2.000 2.000 2.3.2.2.608.01 5.01 5.000 32.000 467.3.01 5.371.500.08.500.2.3.000 544.3.01 5.2.3.000 150.01 5.700.000 4.3.000 11.01 5.2.01 5.01 5.08.2.08.01 5.08.2.01 5.08.930 8.000 381.000 7.3.000 101.01 5.01 5.08.08.01 .01 5.550.2.3.2.2.08.2.01 5.01 5.500.000 7.01 5.170.3.2.08.000.3.500 3.08.2.000 100.2.08.2.01 5.2.3.670.08.290.000 733.000 43.08.3.01 5.500.01 5.2.3.01 5.3.08.08.000.000 2.08.2.3.08.Buah Buah Buah Buah Pak Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Buah Set Unit Buah Unit Set Unit Set Buah Buah Set Set Set Buah Unit Unit Set Unit Unit Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 400.01 5.08.500.200.000 4.500.2.01 5.2.08.450.000.2.2.08.500.3.01 5.3.2.2.08.01 5.3.2.175.000 8.01 5.000 1.000.2.01 5.01 5.000.01 5.000.000 1.08.3.08.2.581.3.08.2.000 1.000.750 106.932.2.3.08.3.3.000 93.2.000 660.3.01 5.500.01 5.3.08.01 5.08.3.3.08.000 36.01 5.2.3.08.3.000 2.01 5.000 267.2.2.000 2.2.08.08.

3.500.679.08.08.440.636 290.2.08.08.450 74.000 11.2.000 1.01 5.08.000 37.302.000 220.000.000 75.2.01 5.08.000 550.3.375.2.000 11.2.000 50.2.2.000 5.3.500 159.3.2.2.104.3.000 180.3.3.000 3.3.2.01 5.2.2.3.08.01 5.407.928.2.3.000 13.08.08.08.01 5.08.3.740.000 300.3.616.500 6.3.01 5.2.3.3.08.3.08.350 2.266.2.08.01 5.059.213.08.01 5.08.2.08.495.000 116.01 5.3.3.3.000 39.01 5.01 5.3.100 56.08.3.08.2.2.000 5.672.200 661.2.2.01 5.01 5.000 146.08.350 1.01 5.01 5.01 5.3.700 2.2.000 107.2.08.08.2.01 5.01 5.2.01 5.3.070.3.3.01 5.363.2.000 35.08.08.08.08.08.01 5.08.Set Set Set Set Buah Set Set Set Unit Set Set Set Set Set Set Set Set Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit Set Unit Buah Set Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Set Set Unit Set Buah Buah Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 114.2.000 46.000 250.000.2.2.500 64.08.000.000.3.01 5.2.000 8.850 41.204.719.2.2.2.000.01 5.000 393.2.000 137.01 5.288.000 49.01 5.000 100.3.730.586.01 5.3.08.01 5.000.2.2.2.3.500.3.000 250.2.01 5.000 60.01 5.356.01 5.01 5.08.01 5.08.2.08.01 5.01 5.08.08.2.000.01 5.3.3.01 5.000 4.538.751.01 5.2.01 5.651.3.2.800 4.08.2.08.2.2.01 5.600 31.3.000 366.200.3.047.037.3.08.3.3.2.01 5.3.2.08.2.3.3.01 5.926.2.3.000.01 5.000 4.08.000 9.08.01 5.000 636.3.154.3.400 375.000.2.000 3.100.500.000.3.3.01 5.08.256.01 5.08.450 23.01 5.08.01 5.08.3.3.2.08.08.2.2.000 250.2.08.01 5.2.3.394.3.3.2.01 5.650 116.08.3.2.01 5.754.08.000 683.01 5.3.000 1.01 5.000.08.000 74.000 270.000.01 5.2.330.3.2.08.01 5.3.01 5.08.08.3.100.000 3.000 382.3.08.3.01 5.000 297.474.08.2.01 .690.000 17.08.000.000.3.3.000 105.3.000.08.2.08.2.01 5.450 1.01 5.01 5.2.750 31.08.01 5.08.542.08.01 5.3.

2.3.08.3.01 5.3.750.000 7.08.08.01 5.01 5.000 454.2.671.08.2.2.2.01 5.01 5.2.000.3.000 4.08.08.3.050 229.3.01 5.2.01 5.08.3.01 5.000 132.01 5.08.200.08.2.000 17.08.2.500 68.08.3.100 150.067 416.3.01 5.2.2.2.08.01 5.000.600 8.01 5.01 5.2.652.3.3.2.3.3.000 200.3.000.000.3.2.050 17.01 5.01 5.01 5.000 850.01 5.2.000.2.08.450 31.08.08.01 5.2.181.2.000 5.900 180.3.01 5.01 5.01 5.08.01 5.2.08.3.000.08.08.08.08.01 5.01 5.000.3.08.2.2.2.589.08.08.08.400 24.2.08.3.3.01 5.200 36.000 5.01 5.3.000 97.000.900 144.450 31.01 5.08.08.450 25.900 13.01 5.3.2.2.3.3.08.08.3.636.01 5.000.3.3.08.01 5.000 200.300 155.3.2.000 3.2.01 5.01 5.000 4.000 200.3.01 5.2.450 3.01 5.000 5.048.000 200.08.01 5.3.3.2.01 5.08.01 5.01 5.01 5.3.2.2.01 5.100.727.050 17.08.600 34.3.3.3.3.01 5.08.01 5.01 5.2.3.08.01 5.3.3.08.3.3.2.250 5.2.3.800 50.2.000 14.050 250.08.2.2.000.2.08.3.2.08.01 5.08.3.3.650 283.2.3.08.01 5.2.640 313.000 200.200.01 5.3.01 5.050 30.2.600 62.3.08.2.2.000 3.000 80.3.2.300 118.545.01 5.08.08.3.08.191 288.000 5.01 5.01 5.08.000 7.08.2.400 400.2.2.705.08.3.08.2.450 30.08.01 5.000.01 5.08.3.000.01 5.2.413.08.400 15.08.450 61.567 9.08.2.3.08.01 5.000 454.01 .01 5.300 61.08.2.3.08.3.01 5.2.870.181.01 5.3.300 24.2.3.2.08.2.08.08.2.3.909.01 5.08.2.300 1.2.000 23.3.Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah buah buah buah buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Buah 315.2.2.3.01 5.250 34.500.100.000 2.000 30.01 5.3.3.

3.3.2.000 5.2.01 .09.09.3.2.3.2.09.02 5.200 2.01 5.01 5.2.2.600 31.2.3.2.2.3.08.2.3.3.09.09.08.09.02 5.2.199.09.01 5.3.3.550 70.889.09.150 680.225.09.650.09.500 13.3.01 5.600 986.01 5.2.2.09.000 60.3.000.301.000 981.2.150.01 5.08.150 126.2.2.559.3.3.2.2.3.050 199.250 5.000.01 5.3.3.01 5.02 5.02 5.08.09.2.08.2.01 5.000 16.2.2.2.01 5.09.08.09.09.2.700.550 93.786.3.000 577.09.01 5.3.3.02 5.2.08.3.09.01 5.02 5.000 23.000.08.09.2.2.3.3.09.01 5.400.550 29.3.08.01 5.200 8.2.2.2.01 5.3.3.01 5.01 5.080.3.600 48.2.750.000 19.908.01 5.000 1.09.01 5.02 5.000 17.2.2.09.Buah Buah Unit Unit Buah Buah Buah Unit Unit Paket Unit Unit Unit Buah Set Buah Unit Unit unit Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Pack Unit Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Unit Unit 28.250 36.3.3.3.550.3.2.2.3.2.09.3.3.369.09.2.000 1.400 1.000 1.468.883.3.2.01 5.2.950 2.859.02 5.3.01 5.01 5.956.2.3.650 2.01 5.09.09.3.09.000 90.000.09.2.02 5.3.000 973.09.000 140.09.000 123.01 5.550 3.3.2.3.2.02 5.2.3.959.08.01 5.016.09.3.2.600 157.01 5.09.3.2.867.248.08.08.794.000 227.2.09.550 393.08.650 220.01 5.100 519.02 5.02 5.08.09.3.000 137.3.000 330.01 5.01 5.350 65.09.08.01 5.750 200.3.2.01 5.3.000.150 160.08.400 1.3.408.2.2.400 131.3.200 183.02 5.08.02 5.000.400 28.400 15.000 1.09.01 5.02 5.2.329.2.3.02 5.3.2.000 310.200 5.3.09.09.01 5.09.3.968.308.01 5.000 2.01 5.09.08.3.2.3.01 5.2.01 5.600 22.3.01 5.09.01 5.300 149.150 524.400 1.01 5.3.01 5.08.2.934.02 5.908.750 57.3.2.01 5.02 5.2.3.2.050 52.09.000 227.3.01 5.3.511.09.08.500 3.000 216.871.2.2.350 3.2.

570 90.3.2.09.3.2.2.3.3.2.09.09.2.3.2.09.000 43.2.3.01 5.3.3.01 5.01 5.09.2.2.2.3.09.01 5.3.000 581.000 166.09.000 20.3.2.01 5.750 118.2.2.01 5.505.3.2.2.000 4.000 16.2.400 59.3.01 5.3.2.09.09.01 5.000 162.01 5.000 4.01 5.2.01 5.2.000.09.500 583.09.000 37.393.3.000 313.09.2.300 32.09.09.2.2.3.01 5.09.3.09.2.01 5.3.3.300 24.09.3.09.01 5.01 5.2.01 5.01 5.2.3.09.09.3.000 2.000.900 2.3.2.3.350.09.2.3.3.Buah Buah Buah Buah Buah Set Set Set Buah Kotak Botol Pak Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pak Buah Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Buah Unit Unit Buah Buah Set Unit Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit Set Buah Buah Buah 2.375 32.09.01 5.000 73.3.09.01 5.01 5.3.150 31.09.09.310.3.2.500.000 2.337.09.900 5.2.2.2.500 7.500 37.2.2.000 39.3.000 4.01 5.750.09.000 5.09.3.500.09.3.3.000 9.01 5.01 5.3.050 127.09.566.000.01 5.09.000 191.3.09.01 5.09.09.09.3.01 5.01 5.500.01 5.09.2.01 .2.01 5.600 100.09.09.01 5.2.2.01 5.500.2.750 156.2.000 516.125 1.01 5.01 5.375 22.250 35.000 16.01 5.000 79.09.2.09.3.3.3.500.2.800 22.01 5.125 22.01 5.2.000.09.2.2.200.000 2.3.01 5.09.250 600.000 748.09.500.3.01 5.09.3.2.09.3.000.09.3.000 159.000 103.09.000.01 5.000 157.09.2.01 5.09.01 5.01 5.3.2.3.09.01 5.000 18.600 29.2.3.2.280.01 5.3.01 5.2.070.2.700 18.01 5.750.2.09.000 177.01 5.000 60.250.01 5.01 5.750.01 5.3.125 368.2.775 32.3.000.000 29.09.000 36.000.000 44.09.2.3.500.09.09.2.000 17.3.2.09.09.3.3.000 4.3.09.2.01 5.01 5.09.01 5.3.000 184.3.01 5.250 118.09.01 5.000 56.2.09.2.2.01 5.01 5.3.01 5.01 5.01 5.3.2.01 5.09.3.2.3.3.

01 5.3.2.2.000 2.3.01 5.01 5.000 3.000 44.09.500 12.01 5.187.2.09.544.2.2.2.2.3.09.2.3.09.09.3.09.09.09.01 5.01 5.395.2.687.100 350 116.01 5.3.01 5.450 720.3.2.500 25.300 63.350 407.3.01 5.01 5.2.09.2.09.01 5.3.2.2.3.3.2.2.3.01 5.09.000.09.01 5.09.01 5.09.030.09.2.550 2.01 5.01 5.2.01 5.971.2.3.2.350 988.700 1.3.2.3.09.01 5.000.2.300 27.000.01 5.09.2.01 5.09.3.2.812.01 5.600 14.2.3.800 107.09.150 5.09.3.000.01 5.09.500 3.325.2.09.3.3.09.2.3.500 1.01 5.2.2.908.3.000 6.09.01 5.01 5.3.2.09.832.09.950 63.01 5.01 5.3.09.01 5.000 2.300 34.09.350 1.01 5.3.09.09.950 290.189.09.500 3.01 5.3.700 31.01 5.01 5.09.3.500 35.2.800 407.01 5.01 5.01 .2.2.01 5.2.2.01 5.900 113.09.3.3.01 5.01 5.750 15.09.2.01 5.01 5.300 18.09.09.2.2.2.800 5.2.01 5.01 5.3.3.01 5.09.150 80.01 5.000 5.09.09.3.09.400 2.000 5.550 62.2.3.09.2.2.01 5.09.3.01 5.3.2.013.000 50.01 5.09.3.01 5.09.400 190.01 5.09.2.2.09.2.09.000 23.09.2.3.3.09.2.800 508.01 5.000 27.850 1.01 5.000 38.3.3.3.232.09.2.3.3.000 20.09.2.2.150 464.09.750 120.600 11.3.2.2.3.650 20.3.3.09.01 5.000 35.01 5.500 90.09.2.3.09.3.01 5.01 5.3.2.000 17.3.2.09.01 5.3.000.000 17.109.450.000 63.01 5.2.000 5.232.3.2.700 76.01 5.3.120.2.3.09.3.01 5.232.09.3.3.045.300 65.3.01 5.650 11.09.09.3.01 5.2.500 34.3.09.450 1.800 19.908.09.2.Set Set Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Set Set Set Set Buah Buah Set Buah Buah Set Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Set Buah Buah Buah Buah 6.3.

2.2.02 5.3.09.800 177.3.500 23.09.09.3.3.500 15.09.2.500 13.3.2.02 5.200 150.3.09.09.01 5.09.500 177.02 5.000 206.2.2.01 5.2.02 5.2.3.350 4.3.09.3.01 5.02 5.01.000 771.02 5.500 286.3.01 5.02 5.200 5.2.09.3.01 5.000 1.09.2.3.01 5.3.000 59.000 442.3.2.150 136.2.2.2.02 5.09.3.02 5.3.09.200 154.02 5.2.2.09.02 5.2.2.2.3.150 398.3.000 192.01 5.09.000 100.400 398.057.01 5.200 400.850 19.02 5.09.500 1.940.02 .2.01 5.09.01 5.2.09.2.850 398.02 5.850 553.09.09.3.3.09.800 232.050 154.2.09.2.10 5.000 27.000 181.02 5.09.09.2.000 177.057.000 265.02 5.500 89.500 153.3.09.2.3.2.09.3.01 5.09.09.09.01 5.400 76.09.09.008.01 5.3.3.01 5.01 5.2.2.02 5.050 255.000 177.900 553.3.01 5.2.01 5.3.02 5.02 5.09.09.02 5.3.09.09.3.3.02 5.01 5.3.02 5.09.02 5.2.2.600 10.09.09.3.000 29.163.600 103.3.3.09.09.01/5.09.3.013.09.3.2.600 10.500 182.800 280.01 5.2.02 5.02 5.2.01 5.09.2.141.02 5.09.775.2.09.2.200 73.3.3.500 192.000 150.09.2.3.09.01 5.3.2.3.2.3.3.2.09.2.327.3.09.2.02 5.500 13.09.2.09.09.650 1.2.000 1.000 619.02 5.09.2.09.2.02 5.100 775.2.3.2.09.02 5.000 325.2.3.09.3.2.3.500 1.3.3.3.3.01 5.850 398.3.2.950 150.116.2.500 141.02 5.Unit Buah Buah Buah Unit Unit Unit Buah Buah Buah Set Buah Set Buah Buah Buah Set Buah Set Set Pak Pak unit Box Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah Set Buah pak 280.3.02 5.2.02 5.09.2.2.3.2.2.09.02 5.2.3.3.900 430.3.01 5.2.800 300.550 5.09.3.09.3.09.09.02 5.2.300 29.02 5.550 7.2.3.02 5.000 177.3.02 5.09.2.

3.09.3.000.3.2.3.000 5.02 5.550 44.02 5.000 103.09.03 5.2.3.02 5.roll roll Lusin pak buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Lusin Lusin Lusin Lusin Set Set Set Set Set Roll Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit Set Set Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Tabung Buah Set Buah Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah 1.3.827.09.000 71.09.3.3.100.2.09.000 450.07 5.000.02 5.500 19.09.750 13.350 3.2.09.3.3.2.2.000 28.2.3.2.02 5.500 8.07 5.2.700 21.07 .696.3.100.2.3.600 14.3.150 11.09.2.3.2.3.09.200 68.2.09.2.02 5.3.3.200 2.219.3.827.09.2.03 5.2.3.3.2.2.07 5.09.350 6.2.03 5.550 159.2.07 5.09.3.350 96.2.2.02 5.000.2.644.3.2.02 5.000.3.000.2.09.900 7.09.02 5.100 6.000 21.600 273.09.100 282.02 5.2.850 49.862.09.02 5.07 5.03 5.3.3.2.02 5.09.3.2.3.03 5.3.2.2.2.09.3.02 5.3.250 470.03 5.850 1.300 144.09.09.3.138.09.07 5.3.02 5.3.02 5.000 58.000 2.3.200 58.09.413.2.03 5.02 5.02 5.09.09.830.02 5.145.07 5.02 5.200 45.600 44.361.09.2.02 5.2.3.09.2.09.000.02 5.09.3.09.3.450 351.610.2.07 5.3.3.07 5.000 2.09.07 5.09.000 2.2.3.3.3.000 25.450 22.02 5.052.500 13.000 65.250 102.600 44.3.3.800 75.3.2.350 12.02 5.07 5.400 4.000 175.09.3.200 30.09.02 5.09.09.3.02 5.559.626.2.09.07 5.09.000 28.09.2.000 2.2.3.02 5.03 5.09.09.294.3.02 5.09.900 9.000 32.2.03 5.054.09.2.300 62.09.3.2.2.3.09.09.000 45.3.3.000 33.2.000 52.03 5.3.09.09.09.09.2.09.200 228.017.650 517.09.126.2.02 5.09.03 5.2.3.3.02 5.07 5.07 5.863.2.000 27.3.862.07 5.02 5.02 5.3.2.2.02 5.09.09.2.02 5.09.200 28.09.3.09.2.2.09.3.2.09.700 171.2.000 43.750.2.09.000 9.02 5.2.2.3.2.2.07 5.09.809.400 340.138.325.

09.2.3.15.000 840.000 860.01/5.13/ 5.3.01 5.15.400 200.2.2.2.01.750.000 840.500.01.10 5.10.01.929 36.000.07 5.17.07 5.3.17.2.3.2.2.15.01 5.3.863.09.000 7.000 9.07 5.819 35.2.07 5.3.3.01 5.000.07 5.2.992 8.09.07 5.11/5.500.3.07 5.10.3.3.332 12.2.09.17.2.09.3.2.000.000 650.2.17.01.17.2.2.3.01 .13/ 5.3.2.09.3.349 67.3.01 5.09.09.01 5.2.2.3.3.01.2.3.3.01 5.2.07 5.834 13.15.17.01 5.07 5.09.10 5.02 5.01/5.09.2.2.000 860.09.3.17.2.01.000.17.07 5.2.3.17.816 15.01 5.3.01 5.3.2.Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Unit Buah Unit Buah 515.3.2.2.064 7.000 39.17.000.01 5.2.2.2.000 860.3.3.11/5.000 18.15.3.3.09.07 5.13/ 5.087.663.09.2.02 5.2.10.2.2.000.07 5.2.2.2.3.07 5.09.455.012.888 9.01 5.2.3.2.3.3.250.01 5.3.17.2.17.01.17.2.3.2.13/ 5.2.07 5.3.15.2.2.000.664 8.3.000 Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 33.3.2.2.632 19.2.000 13.01 5.2.01 5.2.000 191.2.3.10.2.07 5.3.000 18.17.000 60.17.000 56.01 5.000 2.17.500.666 23.3.3.000 10.02 5.2.096 13.2.000 16.09.3.2.000.2.3.3.2.3.11/5.440 10.09.3.3.3.3.2.337.070.2.2.07 5.3.2.3.3.01 5.800 12.17.2.01/5.203.01.10 5.000 87.000 100.000 m2 1.000 393.02 5.13.000 m2 1.2.3.10 5.3.570 90.000.01/5.2.376 18.456 16.3.2.078 575.09.392 9.01.3.15.3.3.01 5.13.342 9.2.500.09.11/5.970 17.000.07 5.17.07 5.01 5.01 5.09.928 20.808.01.01 5.02 5.01.2.07 5.01 5.07 5.000 150.701 39.13.07 5.3.568 11.2.500.000 200.01 5.000 m2 5.01 5.702 5.3.01 5.13.000 m2 2.568 38.3.15.09.01 5.3.3.2.3.3.17.172.3.3.3.17.3.09.3.07 5.01 5.000 860.09.2.000 150.01.

3.17.2.2.130 13.3.17.17.01 5.01 5.3.17.17.2.17.3.01 5.2.3.17.3.01 5.2.2.3.466 21.01 .3.2.17.01 5.946 19.01 5.01 5.01 5.610 25.01 5.2.17.3.242 20.594 22.3.986 20.01 5.2.906 14.2.810 19.2.3.17.130 26.202 14.01 5.2.874 21.2.17.17.3.01 5.17.01 5.3.17.3.01 5.17.17.17.3.01 5.3.3.3.17.2.3.3.3.17.3.2.01 5.01 5.17.482 13.2.3.3.2.2.2.946 22.01 5.778 25.538 18.3.3.01 5.17.458 16.01 5.01 5.946 14.906 14.2.2.274 22.3.17.090 18.706 26.01 5.2.17.01 5.962 20.586 20.17.01 5.2.01 5.17.290 28.618 10.17.2.17.17.17.3.17.3.2.01 5.058 22.2.834 17.2.666 15.146 26.466 15.386 15.466 24.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 15.01 5.682 13.01 5.2.01 5.17.3.17.17.17.2.2.01 5.17.17.2.17.01 5.01 5.2.01 5.2.3.810 29.3.17.01 5.3.794 12.3.354 16.01 5.2.3.3.2.17.01 5.3.3.3.3.3.2.17.2.01 5.706 15.3.17.17.3.762 13.17.2.3.01 5.01 5.2.01 5.01 5.01 5.2.01 5.01 5.610 29.2.3.01 5.3.2.01 5.2.3.714 18.2.01 5.17.930 22.01 5.386 12.946 13.294 5.2.3.2.2.730 16.2.01 5.2.3.2.17.01 5.978 10.3.026 23.3.17.2.2.426 17.01 5.498 22.01 5.17.17.17.01 5.498 13.146 20.01 5.3.650 26.2.3.01 5.17.090 16.090 16.3.17.17.17.17.2.962 19.722 24.17.2.2.2.3.17.2.01 5.17.834 11.01 5.01 5.2.17.01 5.2.442 15.01 5.3.090 13.01 5.2.17.314 14.17.906 24.3.17.3.17.3.3.2.3.3.

01 5.3.17.17.3.074 18.298 5.17.01 5.17.3.01 5.106 14.274 20.2.01 5.946 22.17.01 5.2.854 17.17.17.17.2.906 25.01 5.3.506 29.3.01 5.17.17.01 5.17.994 20.01 5.3.3.170 16.3.17.17.794 18.17.01 5.166 26.01 .17.3.17.018 22.01 5.17.17.01 5.3.514 21.130 13.3.17.2.3.3.2.3.3.2.3.17.2.2.17.3.2.2.3.01 5.2.166 12.3.01 5.01 5.3.17.3.234 20.618 17.2.2.17.17.3.3.3.834 17.2.17.01 5.01 5.01 5.3.17.2.01 5.01 5.218 27.3.17.402 18.17.17.2.2.01 5.882 22.146 12.3.3.01 5.522 28.3.2.010 15.082 16.954 23.3.2.2.314 28.2.17.01 5.554 8.01 5.578 21.01 5.2.2.3.3.2.2.2.3.762 27.01 5.818 25.17.946 20.3.17.17.3.450 15.490 17.01 5.2.01 5.842 17.01 5.2.3.17.2.2.17.17.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 27.17.17.17.3.01 5.17.794 19.2.930 13.2.17.01 5.3.2.698 19.01 5.3.01 5.106 14.3.522 18.3.01 5.3.3.314 20.3.01 5.01 5.17.01 5.3.17.834 23.17.2.01 5.194 10.17.2.17.2.210 17.3.2.2.01 5.2.130 20.01 5.3.3.01 5.3.2.01 5.3.786 13.170 27.01 5.2.01 5.17.17.466 16.01 5.842 15.426 15.17.3.3.482 22.2.17.01 5.2.01 5.2.3.01 5.01 5.946 19.186 24.01 5.3.2.2.17.17.17.2.2.01 5.3.426 23.2.3.17.542 12.2.2.01 5.2.01 5.01 5.01 5.2.17.17.17.2.834 20.01 5.01 5.3.906 10.17.17.2.3.2.17.01 5.3.122 19.01 5.3.038 16.01 5.3.2.442 26.2.2.2.17.3.2.01 5.17.386 13.2.

602 17.648 12.2.01 5.064 4.17.3.3.01 5.3.778 14.17.136 8.01 5.2.17.17.17.01 5.17.17.01 5.2.3.3.01 5.01 5.202 14.3.2.3.3.498 14.3.01 5.2.2.17.01 5.01 5.17.01 5.01 5.314 17.2.01 5.17.2.01 5.2.17.3.2.01 5.2.17.3.2.01 5.3.17.3.01 5.17.3.01 5.600 9.01 5.3.2.3.3.324 12.17.17.3.3.01 5.2.17.17.280 6.898 17.600 11.01 5.01 5.2.3.17.298 23.17.01 5.3.17.17.01 5.01 5.17.2.01 5.794 18.2.01 5.2.2.2.3.01 5.2.17.17.17.3.17.2.3.17.794 13.2.2.01 5.2.2.2.01 5.17.17.01 5.3.01 5.112 11.2.2.01 5.01 5.3.2.2.3.3.962 15.452 8.282 21.828 15.01 5.3.3.3.2.17.2.17.01 5.01 5.17.314 17.072 8.3.01 5.3.3.17.3.314 17.122 20.17.3.2.3.434 19.17.2.3.17.17.17.2.17.01 5.064 5.17.316 9.178 16.2.2.17.01 5.17.402 14.218 25.2.064 7.01 5.498 17.434 21.01 5.3.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 18.01 5.17.17.3.17.088 14.314 29.2.576 8.2.396 17.2.17.680 8.2.674 29.3.17.490 18.2.2.01 5.2.01 5.2.106 28.498 13.3.01 5.17.538 14.710 23.2.01 5.2.17.01 5.498 16.3.3.282 19.178 5.3.17.3.3.17.01 5.3.234 16.01 5.3.01 5.2.17.3.17.3.17.3.2.17.2.17.01 5.01 5.01 5.3.2.2.898 24.01 5.3.258 13.896 10.202 16.3.3.852 18.01 5.17.01 5.17.186 16.3.01 .3.160 9.2.17.648 12.17.2.2.080 9.01 5.3.01 5.17.2.01 5.3.314 15.01 5.3.2.2.3.056 12.2.2.610 17.096 11.

2.01 5.900 29.136 10.01 5.01 5.2.198.950 9.2.3.650 77.3.17.17.01 5.01 5.2.17.888 38.17.2.750 65.650 77.17.01 5.3.3.3.17.950 59.800 179.2.3.17.2.2.01 5.2.17.01 5.2.850 59.716 6.01 5.01 5.01 5.2.17.450 35.550 55.3.01 5.3.3.450 342.17.250 1.950 89.3.2.01 5.17.650 83.3.3.17.950 17.3.150 89.01 5.01 5.01 5.650 285.01 5.17.3.3.2.17.17.3.01 5.050 119.17.17.2.2.3.3.2.2.2.01 5.01 5.17.01 5.3.850 119.3.900 846.950 299.2.01 5.17.2.3.17.01 5.17.3.17.650 149.950 35.2.250 51.17.3.17.2.3.01 5.3.01 5.17.17.3.3.01 5.3.3.000 29.300 171.2.2.100 598.500 59.750 1.2.2.3.200 199.17.400 273.2.01 5.3.01 5.3.17.17.3.17.450 44.960 7.17.17.01 5.01 5.198.592 8.3.2.01 5.2.01 5.01 5.2.750 119.17.3.2.048 14.3.2.01 5.650 5.550 65.3.750 28.3.17.3.17.3.01 5.2.17.550 329.3.3.650 1.01 5.850 191.2.3.2.01 5.2.550 83.17.17.17.2.500 83.17.01 5.2.17.600 71.17.3.17.01 5.500.950 358.17.01 5.950 77.2.17.01 5.17.3.2.3.17.2.100 598.832 14.17.17.3.01 5.250 47.2.01 5.350 83.17.01 5.17.3.01 5.17.3.01 5.2.01 5.650 89.17.3.17.2.2.3.2.2.01 5.3.3.01 5.3.650 102.2.2.2.2.2.408 11.2.01 5.2.2.17.3.2.01 5.3.3.01 5.3.2.2.01 5.17.3.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buku Buku buku buku Buku Buku Buku Set Set Set Set Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buku Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 9.3.17.01 5.2.01 5.01 5.01 .3.3.17.17.17.01 5.01 5.2.200 171.01 5.17.01 5.2.17.816 15.500 96.500 358.2.01 5.650 143.

2.002 26.17.498 18.17.17.898 11.2.01 5.200 78.114 17.850 17.01 5.2.850 23.2.2.01 5.01 5.2.01 5.01 5.01 5.17.3.3.01 5.01 5.01 5.17.3.900 32.2.17.2.800 22.01 5.250 28.186 21.18.150 9.3.18.500 748.17.17.01 5.2.250 21.3.01 5.2.874 10.18.01 5.850 23.18.900 11.17.17.2.17.874 24.3.842 21.17.17.3.18.3.01 5.2.01 5.150 3.2.17.01 5.3.01 5.01 5.2.2.17.01 5.01 5.3.750 44.17.2.2.2.17.01 5.3.01 5.2.3.17.17.3.2.2.250 39.17.17.01 5.3.3.3.3.01 5.2.318.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Eksemplar Eksemplar Set Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit 33.17.2.03 5.01 5.17.01 .01 5.2.17.17.351.3.650 14.3.758 22.520.3.762 26.2.602 13.17.3.02 5.3.3.2.01 5.01 5.01 5.01 5.17.3.3.01 5.17.3.3.3.2.01 5.01 5.359.18.231.682 27.01 5.314 17.082 29.2.3.01 5.17.17.3.2.2.900 38.18.550 312.17.01 5.700 3.17.3.410 19.17.890 27.3.554 25.3.000 5.3.2.03 5.3.3.2.01 5.3.17.2.01 5.17.990 15.000 239.17.2.17.18.17.01 5.150 23.3.17.17.17.3.2.3.554 11.3.17.2.770 21.3.2.2.2.018 17.2.750 23.01 5.3.2.2.01 5.3.17.01 5.586 28.2.17.3.01 5.250 28.01 5.964 26.01 5.650 299.01 5.01 5.3.900 29.2.3.3.01 5.3.2.17.386 19.2.17.03 5.200 34.2.850 28.426 14.3.2.2.850 119.850 32.17.3.3.3.3.2.01 5.618 25.17.2.3.2.17.2.3.02 5.2.01 5.17.2.2.3.3.2.700 53.17.3.114 29.000 10.250 14.01 5.17.314 16.17.2.01 5.950 23.17.2.01 5.3.3.274 12.2.2.157.2.01 5.3.01 5.

3.18.18.3.3.02 5.095.01 5.2.000 11.18.2.2.18.18.18.01 5.3.000.01 5.100 81.3.02 5.850 1.600 51.02 5.18.02 5.3.2.000 3.3.18.02 5.300 1.02 5.02 5.2.900 10.789.2.18.925.2.029.01 5.750 430.01 5.18.02 5.3.759.2.18.18.3.02 5.3.2.18.01 5.3.958.2.18.753.02 5.02 5.2.000 8.18.000 5.711.2.2.400.3.18.2.3.18.18.02 5.02 5.925.312.000 412.2.3.01 5.18.410.350 374.080.18.3.18.3.Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Set Set Set Unit Buah Buah Buah Buah Unit Unit Buah Potong Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pasang Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Kaleng Buah 5.141.2.01 5.02 5.2.18.2.2.01 5.700.3.400 1.01 5.02 5.3.02 5.18.3.02 5.2.200 163.000 2.3.01 5.500 907.3.3.3.18.3.18.01 5.2.3.346.02 5.18.02 5.3.2.2.950 166.3.303.01 5.2.01 5.2.3.02 5.3.3.3.2.450 1.18.116.3.2.000 10.2.000 5.18.18.530.02 5.2.250.3.01 5.2.610.2.3.18.01 5.01 5.000 7.02 5.800 5.3.2.300 374.2.000 6.800 74.3.150 76.400 112.607.01 5.18.01 5.18.000 220.18.02 .3.2.3.18.2.000 990.02 5.2.18.02 5.500 4.3.3.000 60.500 5.3.2.3.18.3.3.000 1.3.3.02 5.01 5.18.3.3.3.02 5.18.350 686.2.18.450 499.2.000 18.200 24.2.3.01 5.000 385.18.2.18.18.3.3.02 5.18.2.450 105.18.150 50.02 5.01 5.2.3.2.111.650 499.2.02 5.18.3.3.530.2.18.01 5.3.01 5.000 412.000 4.2.18.2.840.000 660.3.2.000 1.2.3.18.996.18.600 10.18.050 8.2.2.18.450 31.589.02 5.01 5.3.18.000 2.100 24.700 156.18.000 319.18.02 5.02 5.711.545.02 5.2.18.18.2.18.2.200 51.500.662.750 24.450 363.450 1.18.18.02 5.2.3.01 5.18.600 1.3.2.500.2.2.18.3.2.01 5.600 748.958.000 126.500.082.550 1.2.000 38.2.050 11.395.18.

2.3.000 104.01 5.3.01 5.01 5.000 482.2.19.19.19.450 375.850 1.2.19.18.19.900 16.2.19.2.2.2.3.3.01 5.2.3.19.01 5.000 5.000 500.19.02 5.19.000 75.012.18.3.01 5.19.3.500 410.19.100 1.2.3.2.3.3.19.000 2.000 75.3.01 5.2.19.3.2.02 5.2.19.200 707.000 500.01 5.01 5.2.3.01 5.02 5.000 75.2.850 1.01 5.01 5.450 100.01 5.3.3.19.732.02 5.3.01 5.2.3.700 99.050 313.19.19.3.550 1.01 5.2.000.01 5.19.19.19.2.2.2.100 1.3.2.3.01 5.19.000 75.045.000 75.3.01 5.19.18.950 812.01 5.800 5.000 2.3.500 16.2.2.3.2.3.2.19.3.01 5.19.2.19.3.19.3.01 5.19.3.3.000.000 75.547.01 5.844.2.10 5.19.600 961.000 150.19.2.3.2.000 500.3.2.18.3.2.2.000 75.998.19.550 604.01 5.3.01 5.527.01 5.900 12.2.3.19.02 5.3.045.01 5.3.19.200 76.18.400 613.2.3.2.547.3.3.3.01 5.19.19.2.000 5.650 133.3.950 812.01 5.19.2.3.2.01 5.700 15.01 5.19.01 5.19.01 5.2.01 5.2.2.01 5.18.2.19.19.700 600.000 415.3.3.3.18.2.19.200 272.000 150.3.2.19.19.000 1.01 .2.700 18.3.01 5.600 30.01 5.19.02 5.3.01 5.012.2.3.19.02 5.2.000 500.000 500.000 379.01 5.01 5.768.Buah Lusin Buah Buah Buah Buah Slof Buah Buah Buah Unit Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Pasang Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Unit Unit Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor 104.400 613.19.2.01 5.3.02 5.18.01 5.3.2.3.2.01 5.768.000 500.18.01 5.02 5.01 5.3.01 5.3.2.2.01 5.3.200 707.19.01 5.3.2.2.19.900 11.01 5.3.300 17.550 1.3.250 12.19.000 75.3.2.01 5.2.19.2.2.3.000 500.3.01 5.2.3.18.2.000 1.450 26.2.19.19.02 5.2.000 500.18.

3.02 5.01 5.3.050 8.2.19.3.3.01 5.19.19.01 5.19.3.01 5.19.01 5.3.2.450 100.2.2.100 4.02 5.2.3.19.2.2.19.700 15.2.19.2.3.850 4.02 5.02 5.2.000 26.2.02 5.150 18.19.2.3.02 5.500 4.19.19.19.19.3.2.3.700 99.02 5.19.500 16.2.3.01 5.3.01 5.02 5.19.02 5.2.01 5.3.19.02 5.3.100 1.600 30.19.2.2.2.3.2.700 18.800 1.3.3.02 5.19.02 5.050 2.3.2.450 29.2.3.02 5.200 5.3.3.02 5.19.732.3.000 379.2.02 5.2.3.2.150 17.02 5.2.02 5.19.19.02 5.400 5.3.2.600 2.2.19.02 5.650 133.19.3.3.000 62.2.19.19.2.19.02 5.950 23.19.350 11.050 13.200 272.19.050 79.998.01 5.200 3.2.3.2.19.19.3.3.2.02 5.900 396.950 11.19.02 .2.3.2.3.02 5.02 5.19.02 5.2.2.2.3.19.19.3.02 5.02 5.200 594.2.3.750 4.3.200 2.3.050 30.19.2.700 792.19.02 5.2.250 12.2.3.300 17.250 4.19.02 5.3.3.2.700 4.3.450 26.2.19.3.2.02 5.19.19.02 5.01 5.750 97.900 16.3.3.3.19.200 42.350 5.02 5.050 21.02 5.3.100 103.19.01 5.600 22.02 5.01 5.3.02 5.19.01 5.700 600.3.3.3.19.01 5.19.2.19.3.02 5.19.19.2.2.19.02 5.2.19.3.19.900 23.950 173.2.2.3.19.300 21.3.19.2.3.000 63.19.450 726.2.19.02 5.02 5.19.900 12.600 532.550 1.2.3.Pasang Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Unit Unit Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Ikat Batang Batang Batang Batang Batang Batang Pot Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Ikat Ikat Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang 1.3.2.02 5.3.2.02 5.01 5.2.01 5.02 5.19.02 5.19.050 7.02 5.19.750 21.2.3.01 5.2.19.850 541.02 5.2.2.3.2.350 17.19.2.000 482.3.3.19.817.

19.700 72.3.02 5.250 147.02 5.250 2.2.250 26.050 9.19.19.3.02 5.900 14.3.19.02 5.3.19.2.2.3.02 5.3.19.900 3.19.3.02 5.550 6.500 1.3.02 5.700 5.2.3.2.02 5.3.3.050 7.2.2.550 26.02 5.02 .19.2.2.350 3.02 5.02 5.3.02 5.02 5.3.3.19.2.500 8.3.19.800 1.02 5.000 17.19.2.2.3.19.800 2.250 21.3.2.981.02 5.3.19.02 5.02 5.2.750 24.02 5.02 5.2.3.02 5.19.02 5.2.2.19.02 5.2.19.2.19.350 2.2.2.2.19.02 5.19.3.3.2.350 28.3.02 5.2.02 5.19.900 10.2.02 5.02 5.2.250 2.550 3.2.02 5.19.3.02 5.3.050 5.2.050 109.19.2.700 27.3.2.3.19.3.3.3.3.500 15.3.3.2.3.650 3.2.3.19.150 7.02 5.19.02 5.3.800 172.3.02 5.3.19.02 5.150 10.19.2.19.02 5.19.19.2.19.02 5.3.2.3.3.19.19.19.19.650 15.02 5.19.2.2.02 5.19.3.02 5.3.19.02 5.2.3.400 7.19.3.700 10.19.3.900 21.750 16.2.02 5.02 5.02 5.Ikat Ikat Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Liter Liter Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Pot Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang 2.600 15.2.19.2.300 10.2.19.2.650 800 10.2.3.02 5.02 5.3.02 5.750 21.2.000 6.02 5.02 5.600 93.2.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.19.02 5.2.3.350 7.2.2.19.3.2.3.02 5.19.19.19.3.600 17.850 15.02 5.19.19.3.2.19.2.950 800 11.2.2.2.19.2.02 5.450 1.650 5.100 1.2.2.19.02 5.3.3.650 104.19.400 34.650 2.250 2.3.850 7.3.2.900 2.2.3.3.02 5.19.19.3.02 5.900 1.19.19.19.2.500 5.19.02 5.19.100 8.3.3.000 29.3.19.19.02 5.2.

3.2.3.146.2.3.02 5.000 7.3.2.02 5.300 3.3.02 5.02 5.19.2.500 68.000 50.19.19.500 3.250 21.200 8.3.750 1.650 4.300 75.02 5.2.19.20.2.2.19.000 15.2.2.2.3.02 5.19.2.02 5.000 31.01 5.100 5.3.19.01 5.02 5.900 6.3.19.19.02 5.02 5.000 137.02 5.01 5.3.2.000 35.900 11.19.3.19.19.19.2.02 5.2.3.02 5.19.200 8.3.19.2.01 .3.2.19.2.19.2.02 5.2.2.000 150.3.3.500 165.3.02 5.550 63.19.3.19.3.01 5.01 5.02 5.02 5.400 5.19.050 19.3.19.20.3.2.3.3.500.3.19.3.3.600 4.2.3.01 5.996.000 90.2.3.050 11.19.2.19.3.000 45.2.02 5.02 5.800 167.02 5.02 5.2.2.200 3.500 42.19.2.02 5.19.19.300 7.02 5.2.2.2.3.000 15.000 2.2.02 5.3.20.19.02 5.2.3.3.3.20.730.19.950 16.3.19.02 5.3.2.750 52.000 60.02 5.19.02 5.02 5.550 68.2.2.02 5.3.850 38.3.2.2.150 1.02 5.750 81.550 21.2.02 5.250 34.20.02 5.02 5.3.2.02 5.3.2.02 5.2.19.01 5.19.000 3.2.039.3.19.000 90.3.600 3.3.Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Pak Pak Pak Batang Zak Zak Zak Batang Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi 15.3.3.19.2.3.2.2.19.19.20.2.19.19.385.3.3.2.3.550 28.450 2.3.3.19.02 5.3.575.19.250 6.000 8.200 800 5.250 28.19.19.02 5.250 57.2.02 5.2.02 5.2.3.3.02 5.2.2.500.2.2.02 5.2.02 5.19.02 5.19.754.900 7.221.02 5.02 5.900 4.01 5.19.3.19.2.02 5.315.20.750 24.3.050 1.02 5.02 5.19.050 4.3.3.02 5.2.000 60.2.19.02 5.3.2.3.450 3.3.20.19.02 5.2.3.000 11.19.500 42.20.2.02 5.19.19.

3.2.2.20.100 33.01 5.2.01 5.196.01 5.3.01 5.350 1.150.2.2.01 5.700 2.21.3.21.420.20.3.10 5.01 5.2.20.2.200 15.3.087.01 5.01 5.2.01 5.840.21.2.350 2.2.3.3.2.01 5.242.266.050 2.20.01 5.3.324.100 442.3.3.2.050 33.01 5.3.995.21.3.3.150 3.20.20.20.21.3.2.897.01 5.700 187.01 5.01 5.643.3.2.3.250 7.2.3.350 11.20.01 5.01 5.950 663.2.416.450 88.01 5.3.3.21.3.3.2.20.2.20.150 950.050.21.3.050 2.3.210.2.2.251.01 5.012.3.2.346.250 8.503.2.01 5.635.20.050 55.2.550 11.20.01 5.006.3.01 5.3.2.2.3.800 2.2.20.2.20.200 8.121.01 5.2.100 221.250 221.450 541.01 5.21.2.150 1.3.01 5.200 8.100 4.3.01 5.01 5.2.3.01 5.050 33.2.2.3.2.950 663.20.3.01 5.20.2.2.20.3.3.01 5.3.300 4.20.3.21.012.200 442.2.950 349.210.01 .100 4.20.450 426.21.2.3.3.20.01 5.503.210.01 5.21.2.01 5.2.050 187.3.01 5.3.559.2.850 1.20.2.01 5.3.950 663.2.01 5.01 5.21.150.800 9.2.01 5.3.150 221.3.2.01 5.20.840.2.21.3.193.3.166.006.250 415.20.21.3.2.20.050 33.02 5.20.21.3.20.01 5.050.21.3.01 5.2.100 4.01 5.2.01 5.550 21.21.840.01 5.100 110.3.150 110.20.3.2.210.000 39.150.667 4.150 110.3.20.150.2.3.600 39.21.01 5.100 110.20.2.3.600 2.2.050 2.2.2.21.3.3.700.01 5.21.450 554.3.050 2.20.01 5.20.503.01 5.2.20.350 10.03 5.01 5.100 1.01 5.503.Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Lisensi Per Kunjungan per kunjungan Buah Buah Unit Kg m2 Kg Unit Unit Kg m m Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang 55.3.420.21.420.21.2.21.01 5.21.2.20.20.01 5.000 54.2.01 5.01 5.3.000 43.006.100 1.2.950 663.200 7.20.3.20.646.3.3.20.2.01 5.02 5.01 5.651.01 5.2.2.21.3.650 5.

250.2.3.3.01 5.3.21.21.169.01 5.01 5.100 2.01 5.300 1.550 3.2.855.500 2.3.3.087.2.400 3.01 5.154.2.3.01 5.2.600 5.2.21.21.655.2.2.100 4.2.510.21.01 5.21.323.2.3.01 .2.3.21.3.01 5.01 5.924.181.3.785.185.01 5.650 943.400 3.2.3.289.21.01 5.3.01 5.400 2.2.600 3.01 5.708.2.472.21.826.3.904.500.21.21.21.700 3.21.000 3.3.Batang Batang Batang Batang Batang Batang Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit 4.3.21.981.21.3.3.3.01 5.01 5.350 434.21.21.399.2.01 5.2.2.21.21.21.2.900 3.2.21.750 3.01 5.01 5.200 1.450 1.150 1.2.290.01 5.000 2.150 3.2.01 5.3.3.21.3.200 1.01 5.3.2.500 5.3.000 3.500.2.01 5.21.

39.01.01.01.03.25.02 20.42.30.03 20.03.36.05.01.06.29.09.03.02 20.07 20.01.01 20.03.03.40.03.30.21.01.24.24.03.04 20.01 20.01 20.35.01.36.01.21.28.02 02.03.34.03.04.02 20.01.01 02.03.03.03 20.01 20.01.19.03.01.01.03.03.01.01 20.01 20.01 02.04 20.01.01.03.03.04 .05.06.02 20.19.25.01.03.19.03.24.27.01 02.03.03.03 20.01.01.26.03.01.02.01.27.26.03.05.03.06.06.01.01.03.03.03.03.03.37.01.39.03.01.01.01.01.01 20.01 20.06.30.02 20.01 20.01.21.03.01.01.01.02 20.03.01.01 20.05.02.03.05 20.19.04 02.01.06.03.29.01.03.05.42.01 20.01.03.05 20.24.01 20.25.01.01.19.25.06 20.01.01.34.06.03.01.01 20.01.02 20.01 20.05.03.03 02.01.01.29.02 20.36.02 20.25.03 20.01.40.02 20.05.06 20.03 20.02 20.

01.01.03.01.01.65.01.51.01.01 20.48.01.53.03.01.02 20.61.01.03.09 20.02 20.01.03.01.03.48.01.01.01.01.02 20.02.02 20.01 20.01.01.03.03.03.01.68.03.03.54.65.02 20.04 20.04 20.61.08 20.03.01 20.04 20.03.01.65.03.54.61.48.01.03.01 20.01 20.01.03.01.03.01.01.03.03.61.01.02 20.03.12 20.01.01.02 20.03.01.01.59.01 20.10 20.57.03 20.59.01 20.01.02.57.65.61.01 20.01 20.03.03.01 20.06 20.53.65.02.02.07 20.01.61.11 20.53.03.03.64.02 20.01 20.49.55.07 20.02.03.51.54.61.01.01.01.03.03.02 .03.03.03 20.55.20.64.01 20.61.65.68.01.01 20.01.65.48.10 20.03.01.03.01.64.10 20.03.03.02.49.01.03.01 20.01.03.03 20.03.03.58.01.11 20.57.01.02.01.03.03.03.03.01.03.01.61.01.04 20.03 20.04.03.01 20.04 20.03.01.03.05 20.

03.03.10.07 20.06.02.02.02.02.03.03.04.03.02 20.03.02.03 20.02.13.03.02.03.05.03.01 20.02.03.01.02.02.01 20.06.03.06 20.03.16.06.03 20.03.07.07.04.03.06.06.03.03.01 20.01 20.03.03.03.07.03.04 20.04 20.06 20.17.03.01.02.01.03.01 20.03.02.02 20.06 20.02.05 20.01 20.04.04.02.06.02.02.03.02.02.01.05 20.09.06.03.02.02 .02.03.09.01 20.02.09 20.02.01.02.02.20.02.02.06.03.15 20.13.03.03.02.02.01 20.01.04.05.02.02.03.02.01 20.16.02 20.03.03.01 20.06.01 20.02.03.16.03.02.02 20.02.03 20.02 20.03.01 20.03.06.03.01 20.02.02.02.03 20.13.11.03.03.04.07.02.02.05.03.02.04.02.06.06.03.01 20.02.02.02.04.07 20.02.02 20.12 20.03.04 20.02.03.03.03 20.02.03.11.03.03.03.03.02.04.03.02.03.08 20.03.11 20.02.02 20.06.13 20.06.03.02.09.01 20.02.02.01 20.02.

07 20.01.01.01 20.01.03.01.01.04 20.03.03.04.07 20.03 20.03 20.01.03.03.01.05.03.01.03.03.03.04.05.03.03.07.05.04.03.02 20.04.01.03.10.06 20.03.01.03.03.03.03.01.01.01.03.03.11.04 20.01 20.03.01.07.08.01.03.04.01.01.05 20.04 20.03 20.03.04 20.04.01.03.01 20.01.01.10.01 20.04.03.07.03.07.05 20.01.06.01.03.02 20.03 20.01.01.01.03.07.03.06.01.03.06 20.01.03.04.13.01 20.20.07.02 20.01.03.01 20.03.07.03.03.01 20.02 20.07.13.03.04.03 20.03.01.07.10.01 20.05.01 20.05 20.03.01.10.06 20.01.02.03.03.02 20.07.07.01.02 20.01.03.08 20.13.07.01.11.02 .03 20.02 20.03.09.01.03.01.01.09.05. 20.07.01.08.02 20.03.02 20.02 20.02.03.07.03.03.05.03.01.07.04.03.03.01.02 20.01 20.10.08 20.03.03.04.01.01.01 20.03.09.03 20.09.07.

01.03 20.01 20.14.03.03.03.01.03.03.11.13.03.02 20.01.03.15.01 20.03.02 20.03 20.03.04 20.08.05 .11.03 20.01.01 20.01.01.03.01.15.02 20.01.04 20.01.15.03.01.08.03.03.14.01.01.03.03.01.02 20.01 20.03 20.18.01.01.01.14.02 20.01.03.01.03.01.18.13.16.17.16.14.04 20.15.20.03.01 20.11.01 20.03.15.

dan sejenisnya Hechmachine Besar Hechmachine Besar Hechmachine Besar Hechmachine Kecil Hechmachine Besar HD-12L-17 Kaset Tape Recorder Buku Folio RP Isi 100 Lembar Buku Folio RP Isi 200 Lembar Buku Folio RB Isi 300 Lembar Buku Folio ALP Isi 500 Lembar Buku Folio RB Isi 500 Lembar Buku Kas Kwarto Isi 50 Lembar Buku Kas Kwarto Isi 100 Lembar Buku Kas Kwarto Isi 200 Lembar Buku Kwitansi Akta Buku Kwitansi Besar 50 Lembar Buku Kwitansi Busines Buku Kwitansi Besar Cellotape 24MM/15Y Cellotape 1/2 *36 Correction Correction Pen Document Folder Document Keeper 40 Lembar Document Keeper 60 Lembar Document Keeper Box File Layar Cetak Double Clip (binder clip) Besar Double Clip (binder clip) Sedang Double Clip (binder clip) Kecil Gunting Kecil Gunting Kuku Hand Taly Counter H-102 B Hight Lighter isi 10 Hight Lighter 4 Warna Hight Lighter Isi Pensil Mekanik 2B.Sign Holder Acry/papan nama meja Tas Seminar/Diklat/Pelatihan. isi 40 Kapur Tulis Putih Isi 50 biji Kapur Tulis Warna Isi 50 biji Kertas Karbon 2x Folio/100 Lembar Kertas Karbon Folio/100 Lembar Kertas OC (Kertas Cetak Blue Print) Kertas Termal .

isi 12 Tube Spidol Maker 500 Spidol Kecil Spidol White Board Besar Spidol White Board Kecil Spidol Warna 12 Warna Spidol Warna 6 Warna Spidol OHP 4 Warna Spidol OHP 6 Warna Spidol White Board Staples Besar Staples Kecil Staples Gun Stop Map Biasa Uk.3 Rapido 0. isi 100 lembar Post It Sedang. Folio Stop Map Bahan Kertas Buffalo + Cover Uk. Folio Stop Map Snelhecter Folio Map Kantong/Gantung Tinta Serbuk Foto Copy Tinta Fotocopy Kertas HVS 60 Gr F4 Kertas HVS 70 Gr A3 . isi 100 lembar Rapido 0.5 Isi Ballpoint Isi Cutter Besar.1 Rapido 0. Folio Stop Map Bahan Kertas Buffalo + Acco Uk. Folio Stop Map Bahan Plastik + Acco Uk. isi 5 Buah Isi Cutter Kecil.Isi Staples Kecil Isi Staples Besar Isi Staples No 10 Isi Staples Sedang Pembatas Ordner Devider A4 Pembatas Ordner Devider Folio Pensil Lumograph 100 2B Pensil Mekanik 0.6 mm Plak Band 1 inchi Plak Band 1 1/2 inchi Plak Band 2 inchi Plastik Laminating Plastik Sheet Plastik Kertas Faximile Transparan Non-Foto Copy Post It Besar. Folio Stop Map Bahan Kertas Buffalo Uk.

8 cm / 80 gram Paper Clips Sedang Paper Clips Kecil Paper Clips Besar Tinta Rapido Steadler Warna Tinta Rapido Steadler HT .85 100 x 10 cm.8 Cm / 80 Gram Kertas Telstrok HVS 6.8 HVS Kertas Kising Kertas Metalik Kertas Osmosis/Kaca Kertas Lipat Kertas Rol Mesin Omron (BHP) Kertas Roll Mesin Hitung Elektrik (BHP) Kertas Rol Mesin Sweda (BHP) Kertas Rol Mesin NCR (E3) (BHP) Kertas Rol Mesin NCR (E2) (BHP) Kertas Rol Mesin Antrian Amplop Coklat Kecil Amplop Coklat Besar Amplop Kilat Besar Amplop Kilat Kecil Amplop Putih Kecil Amplop Putih Sedang Amplop Putih Besar Amplop Bebas Asam Kertas Buram Folio Kertas Faximile 210 x 30 cm Kertas Gambar A1 100 meter Kertas Glossy Folio Kertas Kalkir Double Folio 60/65 Kertas Kalkir 80 . 10 yard Kertas Telex 2 PLY HVS Kertas Telstrok CD 5.8 / 90 gram Kertas Telstrok HVS 7.Kertas HVS 70 Gr A4 Kertas HVS 70 Gr F4 Kertas HVS 80 Gr A3 Kertas HVS 80 Gr A4 Kertas HVS 80 Gr F4 Kertas Buffalo Isi 100 Lembar Kertas Crepe Isi 25 Set Kertas PVC Isi 50 Set Kertas Sheet Isi 48 Kertas Manila Kertas Kado Flip Chart 90 x 60 Struk Mesin Hitung 5.

Blue Ballpoint . 6 Penggaris Braile Cutter Besar Pita Kapital Pj. 14 7/8 * 11 Continous Form 9 1/2*11 4 Ply 500 Sheet Continous Form 9 1/2*11 4 Ply HVS/NCR Putih Continous Form 9 1/2*11 3 Ply HVS/NCR Putih Continous Form Penghapus White Board Besar Penghapus White Board Kecil Penghapus Pensil Buku Tulis Isi 24 Lembar Buku Tulis Isi 36 Lembar Buku Tulis Isi 58 Lembar Odner Folio Penggaris Baja 30 cm Penggaris Siku Penggaris Pola Mechanical 05 Penggaris Plastik 30 cm Penggaris Sablon 0. 14 7/8 * 11 Continuous Form 4 ply HVS. 14 7/8 * 11 Continous Form 9 1/2*11 2 ply Hvs/NCR Putih Continuous Form 5 ply HVS.3 Penggaris Sablon 0.Tinta Sheet Tinta Stempel 50 cc Tinta Spidol Permanen Waterproof Refill Tinta Stempel Tahan Air (Water Proof) Tinta Stempel Continuous Form 2 ply HVS.5 Penggaris Skala 30 cm Penggaris Triangle No. 100 m Pita Mesin Hitung Elektrik Pita Mesin Ketik Elektrik Pita Mesin Ketik Manual Lem Kertas Sedang Lem Kertas Besar Lem Kaca/Keramik Lem Karet Kecil Lem Glue Stick 40gr(M) Kotak kardus untuk arsip Rautan Pensil Ballpoint Drawing Pen Ballpoint Black.2 Penggaris Sablon 0.

A5 Buku Block Note Polos Buku Double Folio Isi/100 Lembar Buku Ekspedisi Isi 50 Lembar. Uk. HVS 60 Gr Buku Ekspedisi Isi 100 Lembar.Balpoint BPT-P Ballpoint Black Blue Bantalan Stempel Besar Bantalan Stempel Kecil Stempel Kayu Stempel Mika Buku Block Note Polos isi 40 Lbr. HVS 60 Gr Tas Pinggang Box Magazine (Linmas) Tas Souvenir Buku Cek Bank Jatim (isi 20 lembar) Materai 3000 Materai 6000 Perangko 1500 Perangko 2500 Perangko 5000 .

2.2.01.2.650 5.01.2.2.2.2.2.2.2.01.01 189.300 5.01 16.900 5.01.2.2.2.2.400 5.01.2.2.600 5.250 5.01.01.2.550 5.2.01 4.01 6.2.01.01 53.01 3.01 12.2.01 26.900 5.01.000 5.2.2.01 5.2.2.2.2.01.2.2.01.01 52.2.01.900 5.01 10.01 66.2.01.2.01.2.01.500 5.2.2.01 10.800 5.100 5.2.01 8.01 3.2.01.900 5.01.01 5.2.01 5.2.2.2.01.2.750 5.2.01.650 5.2.600 5.900 5.01 3.2.2.01 6.01 5.2.2.01 10.000 5.01.buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Roll Roll Buah Buah Buah Buah Buah Boks Box Box Box Buah Buah Buah Pak Buah Buah Tube Pak Pak Box Box Roll Box 24.01 27.450 5.01 .2.2.750 5.2.01 12.01.500 5.450 5.2.2.01 23.01 52.2.2.01.01.2.01.2.250 5.01 39.2.01 13.700 5.01.2.900 5.2.01.2.01 5.01 20.01 252.01.400 5.01 31.01.01.325.400 5.01 33.2.01.01.01.01.750 5.01 67.01.01 1.01.2.700 5.01.01.800 5.01.01 3.650 5.01 21.2.01 79.01 12.350 5.300 5.01.2.01.2.2.000 5.01 2.400 5.2.900 5.2.2.100 5.2.600 5.2.2.01 4.2.01.01.2.2.2.2.2.01 28.550 5.550 5.2.2.500 5.2.01 5.2.2.2.550 5.01 4.2.01.250 5.2.2.2.01.

750 5.2.01.2.01 62.2.300 5.900 5.01.2.2.01 13.01.01.650 5.01.2.950 5.500 5.01 59.600 5.2.01.2.2.000 5.2.01 7.01.750 5.01 8.01.2.01 7.2.2.01 1.2.2.01 1.01.2.2.2.2.050 5.2.550 5.000 5.01.01 101.01 11.01 8.300 5.01.2.01.01 450 5.2.2.01 5.2.700 5.000 5.2.01 2.200 5.01.700 5.01.01.2.01.400 5.01.01 99.2.01.2.000 5.2.150 5.2.01 44.01.01.01.2.100 5.2.01 8.2.100 5.2.2.2.2.2.01.01.100 5.01 37.01 4.2.01.2.400 5.01 15.900 5.700 5.01 32.2.01 26.01 8.Pak Pak Doz Doz Buah Buah Buah Buah Roll Buah Buah Pak Pack Pak Buah Buah Buah Buah Buah Buah Tube Dos Buah Buah Set Set Set Set Set Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pak Kg Rim Rim 33.2.01 78.2.2.2.2.2.700 5.2.700 5.2.01 24.2.2.2.2.01 11.2.2.2.100 5.01 2.01.2.01 2.800 5.2.01.2.2.01.500 5.2.01.01.700 5.01 4.2.01 2.2.01.600 5.01 99.01 560.01.2.2.01 124.01 127.01.01 .250 5.250 5.2.2.01 36.01 6.01.2.01.2.2.01 56.01.300 5.750 5.2.2.01.01.2.2.2.2.2.500 5.2.01.2.01.2.350 5.900 5.2.350 5.01.01 6.2.2.01.01 11.01 238.800 5.2.01 8.350 5.01.01.2.01.2.100 5.2.01 22.2.01 15.01 4.2.2.01.

2.2.01 6.01.01.01.2.2.2.01.01 41.01.01.2.150 5.500 5.01 16.2.800 5.01.2.2.000 5.2.01 37.2.2.2.450 5.01 17.01 650 5.500 5.01.01.200 5.01.01 19.2.500 5.2.250 5.01 12.700 5.150 5.500 5.2.2.500 5.01 2.2.01.01.2.2.2.2.2.300 5.01 398.500 5.01 15.2.950 5.2.01.2.050 5.050 5.2.700 5.01 66.01.2.2.2.2.01.01.01 64.850 5.2.2.01 13.01.2.01 3.2.01 5.01.01 33.2.2.2.2.01 900 5.2.01 850 5.850 5.2.2.2.01 33.01.2.01 62.2.2.01.01.2.01.01 300 5.01 2.01 36.Rim Rim Rim Rim Rim Pak Pak Pak Pak Lembar Lembar Buah Lembar Lembar Lembar Buah Roll Roll Roll Roll Roll Roll Buah Buah Box Box Box Box Box Buah Rim Roll Roll Rim Rim Roll Roll Roll Roll Roll Box Box Box Buah Buah 34.2.01 5.050 5.2.2.2.01 14.01.500 5.2.2.2.01 1.01.2.01.01.2.800 5.01 28.2.350 5.01 4.01.2.2.000 5.01 5.2.2.800 5.2.000 5.300 5.2.2.250 5.01.2.2.100 5.2.01 138.750 5.2.01.2.01 376.01 5.01 72.450 5.01.01 21.2.2.01.2.2.700 5.01.2.2.01 5.2.01.01 31.01.01.2.01.01 .850 5.01 5.01.2.500 5.01 13.2.850 5.01.2.01.2.01.2.2.01 9.500 5.550 5.350 5.01 1.01.2.2.01 21.2.01.01.01.2.01.2.01 37.2.2.01 450 5.

800 5.01 132.900 5.01.150 5.01 36.700 5.2.2.2.950 5.2.900 5.01.2.01.2.01.000 5.2.2.01 13.2.2.2.350 5.01.150 5.2.2.01.01 19.600 5.2.2.01.2.01 139.01 3.400 5.01 149.900 5.01 1.750 5.01 1.2.2.01.2.2.2.01.01.2.700 5.2.01.950 5.2.01 37.01.2.01 1.01 5.2.01 55.2.2.2.2.01.01.2.2.01 33.218.01.2.01 270.2.01.600 5.2.01 17.2.01 11.01 3.01 1.01.2.01.01 17.2.2.000 5.400 5.01.2.01.01.2.2.2.900 5.500 5.01.01.01.2.2.2.01 12.01.01.01.01.2.000 5.2.750 5.2.01.950 5.01.2.450 5.700 5.01.2.2.01.2.2.2.750 5.01 164.01 3.2.01.2.01.01.2.250 5.2.2.01 15.2.200 5.000 5.Botol Botol Botol Liter Botol Box Box Box Buah Box Box Box Box Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Roll Roll Roll Roll Buah Buah Buah Buah Pcs buah Buah Buah Dosin Buah 27.01 25.2.450 5.01 4.01.2.2.01 5.300 5.400 5.2.2.2.01 243.01.150 5.2.2.900 5.01.01 7.01 4.01 155.300 5.2.250 5.01 5.01.01.01.150 5.01 55.2.2.01 19.000 5.2.2.01 3.01.01 309.01 3.2.300 5.200 5.01 2.100 5.01.050 5.01 19.01.01 1.2.2.01.000 5.01 18.01 9.01 .2.2.250 5.2.2.2.2.2.2.01 258.150 5.2.2.2.01 7.2.2.

2.2.2.01.2.01.350 5.700 5.01.2.000 5.2.350 5.01 20.2.700 5.700 5.04 5.2.01.2.2.01 18.2.01 15.01 50.2.01 4.2.2.01 3.2.01.000 5.01.01.650 5.000 5.350 5.06.2.01.01.01.2.2.550 5.800 5.2.300 5.2.01.2.2.200 5.2.04 1.01 3.2.2.01.350 5.2.850 5.2.01 19.01.04 6.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar 1.01.01/5.2.01.01.2.2.01 1.01 11.2.000 5.2.01.01 3.650 5.04 2.2.01 2.01.2.04 .01.2.01 106.01 1.250 5.2.2.2.2.2.

01 20.01.02.02.03.01.02.01.02.03.05.04.02.05.02 20.04.03.01 20.03.02.02.01.01.02.03.05.01.03.07 20.01.02.02.02.54.02.05.04.02.04.05.02.03.17 02.01.02.05.05.03.01.04 20.05.05.01.05.05.01.03.01.01.05.05.06.05.03 20.05.03 20.04 02.03.02.01.03.05.03.02.05.03.03.01.01.06 02.05.01.54.02.03.05.03.04 20.05.04.02.02.09 20.02 20.03.03.01.06 20.05 20.03.04.05.04.04 20.05.05.01.03.02.05.03.04.03.03 20.02 20.01 20.05.03.04.03.02 02.05.03.01.05 20.03.02 20.05.05 20.03 .05.04.01.01.03.03.12.05.02 20.01.02.03.03.02.05.04 20.01.04.06 20.01 20.01.01 20.01.05 20.02.03 20.05.02.03.03.05.04.01.01.02.01 20.01.01.05.03.03 20.03.03 20.02.05.08 20.01 20.05.01.03.20 02.03.54.01.01.05.03.01 20.04.13.28 20.02 20.04.03.01.02.02.02.01.02.01.01.03.01.01.05.03.03.02 20.05.03.04.05.05.02.01 20.05.04 20.01 20.

04.05.03 20.03.08.11.12.05.03.05.05.05.16.12.08.04 20.03.10.05.09 20.08.03 20.06 20.03.04.05.04.02 20.05.08.08.05.01 20.02.03.05.03.05.05.01 20.01.03.03.04.05.05.08.05.03.03.03.01 20.04.06 20.01 20.14.03.03.03.08.10.03.05.03.01.08.05.08.05.02 20.05.04.05.04.11.05.03.08.03.03.03.05 20.08.08.01 20.01.03 20.03.08 .14.02.05.03.12.08.12.04 20.08.06.03.04.05.04 20.01 20.05 20.03.08.06 20.03.05.05.03.08.01 20.04.01 20.08.01 20.08.08 20.01.05.05.03 20.08.03.14.03.03 20.08.03.05.08.01 20.02.01.09.03.05.08.04 20.03.07 20.02.03.05.05.04.03.01.04.05.03.08.08.04.05.11.02 20.03.15.05.07 20.05.05 20.08.08.05.05.03 20.06.07.05.03.04.17.03.03.01 20.05.03.08 20.09 20.05.02 20.02 20.06.05.05.07 20.05.08.08.05.02.03.05.08.03 20.05.08.03.02 20.05.01 20.03.03.03.05.02 20.05.20.05.03.05.02 20.03.04.03.03.12.13.

05.01 20.14 20.05.05.12.14.04.05.12.05.16 20.12.14.12.04.20.03.02.05.03.04 20.22 20.03.10 20.02.05.14.05.12 20.03.14.05.02 20.12.12.03.05.12.03.02.05.12.12.03.03.21 20.05.03.03.03.13 20.05.19 20.03.05.03.05.03.03.03 .02.23 20.11 20.12.20 20.03.12.03.15 20.03.05.14.05.05.03.05.02 20.03 20.12.17 20.14.12.

0. 0.kotak Plastic Container (hdpe) Kantong Plastik untuk Limbah Medis Warna Kuning Uk. Besar .04x60x100 Kantong Plastik untuk Limbah Medis Warna Kuning Uk. Uk.Pad mesin poles lantai marmer/granit Alat Bor Tanah Terpal Plastik Tali Rafia Kecil Pipa Biopori Kemasan Plastik Sapu Lidi Sapu Ijuk Sapu Ijuk Pendek Sapu Lawa-Lawa Sapu Lidi + Stick Sapu Sawang Sikat Baja Sikat Gigi Sikat Sodok Plastik Sikat WC Kain Pel Biru Kecil Kain Pel Putih Besar Kain Pel Kuning Mop Head Bahan Benang Mop Head Bahan Sumbu Stick Dry Mop 60 cm Stick Dry Mop 90 cm Dry Mop Kecil 60 cm Dry Mop Besar 90 cm Kain Lap Kotak . bahan plastik. bahan plastik. Kecil Tempat Sampah Dapur.04x60x66 Kain Lap Kuning Kecil Handuk Tissue Gulung isi 8 roll Tissue Gulung Tissue Basah Tissue Kotak Tissue Kecantikan Ember Bahan Karet Ember Bahan Plastik Dia. Uk. 30 Cm Gayung Air Plastik Besar Keset Kain Keset karet B 45 x 75 Tempat Sampah Model Goyang Tempat Sampah Dapur.

410 gr Sabun Mandi Batangan 90 gr Sabun Mandi Cair 450 ml Shampoo 200 ml Glangsing Isi 150 Kg sedimen Kantong Plastik sampah Semir Ban Semir Hitam/ Coklat . 500 ml Pembersih Kaca Lemon 300 ml Pembersih Kaca Lemon. 100 ml Pemutih Pakaian Desinfektan. warna Biru Tempat sampah isi 50 liter. refill 200 ml Sabun Cuci Tangan cair Sabun Cuci Tangan Grape. 900 ml Pembersih Lantai refill 450 ml Aerosol aerosol Fregrant 50 ml Liquid Dis Bottle/QC 250 ml Pembersih Kaca Fresh. 375 gr Sabun Cuci Tangan Lemon. 190 gr Pemutih Pakaian Lemon. warna orange Keranjang Rotan Tong Komposter Tong Sampah Pedal Tong Sampah Plastik Besar Tong Sampah Plastik Sedang Tong Sampah Ban Bekas Drum/Tong Keranjang Takakura Pembersih Lantai . 62 gr Sabun Cuci Piring Lemon.Tempat Sampah Dorong Tempat Sampah Basah Kering Tempat Sampah 14 Galon Tempat Sampah 50 liter. refill 440 ml Pembersih Telepon Besar Pembersih Telepon Kecil Kamper Gantung 50 Gram Kapur Barus Sedang Kapur Barus Pasta Gigi Whitening. 2 liter Pengharum Ruangan 90 gr Pengharum Ruangan 500 Ml Pengharum Ruangan Mobil Sabun Cuci Pakaian Detergen.

Podium Pidato Pengharum telepon 210 ml Glass Cleaner Minyak Mesin Jahit Garuk dan Gagang Batang Pisang Termite Control (Anti Rayap) untuk Pelaksanaan Treatment Lantai Termite Control (Anti Rayap) Untuk Pelaksanaan Atap Plafond Karet Gelang Hand Sprayer 14 Liter Pisau Serbet Alat Pengepres Plastik Cikrak Besar Cikrak Kecil Cikrak Plastik Serok Sampah/Cikrak Kemucing Sedang Sulak Bulu Ayam .

05 14.650 5.05 16.01.2.01.05 17.250 5.01.05 11.2.05 25.01.05 10.01.000 5.2.650 5.500 5.2.000 5.000.2.05 9.05 2.01.450 5.buah Buah Buah Roll Buah Buah Ikat Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pak Roll Pak Box Box Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 55.2.2.2.01.2.01.2.100 5.05 18.05 5.05 30.2.2.01.550 5.700 5.2.05 7.05 11.01.2.05 28.000 5.2.2.05 .2.01.500 5.600 5.05 17.800 5.2.2.2.600 5.2.2.05 16.100 5.01.2.2.01.01.05 128.2.2.2.01.2.05 250.01.000 5.01.000 5.01.2.600 5.500 5.2.250 5.01.05 34.05 10.2.2.2.2.2.2.250 5.100 5.01.2.2.05 20.400 5.01.2.2.2.05 7.05 15.2.2.05 69.01.2.05 11.05 3.2.2.2.05 10.2.01.2.2.450 5.2.650 5.2.01.2.01.2.01.2.000 5.05 24.2.01.05 12.2.2.050 5.2.2.05 4.2.000 5.2.01.2.05 2.05 24.2.2.2.2.2.800 5.05 9.05 17.000 5.100 5.2.01.01.01.01.2.01.05 12.2.750 5.2.2.05 14.05 37.2.2.2.01.05 5.01.150 5.01.2.2.01.200 5.050 5.01.2.05 2.2.550 5.01.2.05 14.05 14.01.2.500 5.2.2.2.2.05 20.01.01.900 5.01.650 5.050 5.2.200 5.200 5.850 5.01.05 23.2.

350 5.05 183.150 5.500 5.000 5.800 5.2.2.2.01.000 5.2.01.05 5.2.2.250 5.2.05 160.2.200 5.05 12.01.2.01.450 5.2.2.05 15.05 56.01.2.05 16.250 5.2.01.05 88.2.05 11.2.01.05 6.2.01.2.2.2.100 5.100 5.01.2.2.250 5.450 5.01.2.05 35.2.2.2.05 8.2.2.850 5.2.350 5.650 5.2.300 5.2.05 13.05 8.05 3.01.000 5.2.01.05 2.700 5.2.000 5.2.2.2.2.2.2.01.2.2.000 5.01.01.01.2.05 8.01.000 5.01.05 114.2.900 5.01.250 5.01.300 5.01.01.2.01.215.950 5.2.300 5.2.800 5.2.05 2.05 439.05 16.2.2.01.05 1.250 5.2.2.05 15.2.2.2.01.150 5.05 16.01.2.01.2.01.2.2.2.2.2.000 5.01.2.2.05 8.01.2.01.01.2.2.2.01.2.05 3.01.05 1.2.2.05 450.2.2.05 5.000 5.2.450 5.05 2.2.05 72.05 50.500 5.01.100 5.01.05 180.05 12.01.Buah unit Unit buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Buah Botol Buah Kaleng Spray Botol Botol Botol Botol Buah Botol Botol Pak Buah Kg Buah Botol Botol Botol Botol Botol Bungkus Bungkus Botol Botol Botol Buah Bungkus Botol Buah Buah Buah Buah 828.2.550 5.2.01.2.2.2.800 5.05 8.350 5.05 34.100 5.05 4.2.05 25.2.01.2.2.2.2.05 34.05 2.2.2.05 1.01.05 1.01.05 27.550 5.01.650 5.05 450.800 5.05 .700 5.350 5.2.01.2.2.2.01.01.

01.300 5.05 11.2.550 5.01.2.2.000 5.050 5.2.2.000 5.01.01.05 14.000 5.05 10.2.2.2.000 5.500 5.05 370.200 5.05 36.01.01.2.100 5.2.2.2.01.100 5.01.2.2.700 5.2.2.Set Buah Botol Liter Buah Batang m2 m2 Kg Buah Buah Buah Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah 703.500 5.01.2.2.05 13.000 5.01.2.2.01.2.05 5.2.01.2.05 25.2.500 5.01.2.05 7.01.2.2.2.01.05 11.2.2.01.2.01.05 5.2.000 5.01.05 14.2.05 9.05 12.05 15.2.800 5.05 .05 14.2.2.300 5.500 5.05 13.2.2.05 19.01.

63 20.04.04.01 02.04.04.03.03.13 20.08.03.08.04.03.04.03.08.61 20.19 20.03.03.05.11.03.03.64 20.03.03.03.04.06.01 20.04.54 20.04.01 02.02 02.08.14 20.04.04 20.21 20.04.06.66 20.04.03.03.03 20.03.08.04.04.08.08.55 20.04.03.08.58 20.08.04.03.08.60 20.03.06.03.12.04.03.03.22 20.06.06 20.08.03.03.06.03.04.04.08.04.02 20.11 20.08.56 20.08.04.06.03.04.04.12 20.07 20.05.04.18 20.04.06.03.06.03.01 02.03.01 02.04.04.09 20.03.04.62 20.03 20.08.03.01 20.03.04.08.04.59 20.53 20.04.05.03.04.16 20.03.04.06.03.03.06.04.03.03.03.11.03.08.20 20.04.04.10 20.04.23 .04.06.04.57 20.04.08.03.17 20.04.04.04.08.15 20.04.04.03.04.02.03.04.03.04.08.15.03.08.04.13.05 20.02 20.03.04.08.04.02 20.03.

04 20.08.38 20.08.03.08.04.03.52 20.54 20.03.03.09.04.60 20.28 20.58 20.08.04.45 20.03.55 20.34 20.03.04.04.04 20.03.03.03.05 .04.03.08.36 20.08.61 20.04.41 20.53 20.04.46 20.04.03.03.42 20.04.03.04.04.03.04.08.08.03.02 20.03.04.09.50 20.51 20.08.03.08.04.08.03 20.03.03.26 20.08.04.08.08.04.03.04.04.04.39 20.08.04.49 20.01 20.08.03.04.03.01 20.08.03.08.25 20.03.03.03.24 20.04.08.03.04.08.03.03.08.08.04.03.04.04.03.03.04.04.03.08.03.03.04.04.08.08.47 20.03.08.30 20.04.03.03.31 20.04.08.33 20.03.20.03.08.03.08.03.44 20.04.03.04.04.04.08.08.04.04.03.08.04.04.48 20.37 20.04.02 20.59 20.56 20.04.03.40 20.04.03.03.04.09.57 20.08.08.35 20.03.08.08.27 20.43 20.03.29 20.08.03.

03.04.04.03.04.01 20.04.03.04.42 20.03.03.44 20.04.04.04.30 20.59 20.04.04.58 20.03.15 20.20.20 20.03.04.31 20.04.03.04.03.03.04.03.04.04.04.04.04.04.28 20.03.04.04.03.04.17 20.40 20.03.03.04.04.24 20.04.03.04.04.04.47 20.60 20.03.04.04.03.03.03.04.03.43 20.03.04.04.04.05 20.04.03.04.19 20.03.04.04.03.04.04.04.13 20.26 20.04.03.03.09 20.39 20.04.03.03.04.04.03.04.03.03.03.03.04.04.03.04.04.04.03 20.03.04.25 20.04.27 20.03.04.48 .04.46 20.36 20.04.04.37 20.03.04.04.04.04 20.03.02 20.04.23 20.04.38 20.04.04.04.29 20.07 20.03.04.04.04.34 20.04.03.04.04.03.21 20.04.03.14 20.03.04.04.38.03.04.04.03.04.04.11 20.04.03.10 20.04.03.03.45 20.22 20.04.03.04.04.04.08 20.04.04.41 20.06 20.

52 .51 20.04.03.20.03.04.04.04.04.03.50 20.49 20.04.04.03.04.

BJC 210-SP Colour Cartridge Printer. BC-30 Black Head Cartridge Printer. 1200 Toner Foto Copy NPG-32 Toner Foto Copy Tinta Epson Stylus C110 Colour Toner Laset Jet Toner Laset Jet Toner Printer Tinta Printer Colour Colour Tinta Printer Toner Fotocopy Sole Distributor Refill Toner 203 A Toner MPG28 for IR 2016/2020 Toner Laser Jet 1020/1022 FlashDisk 1 GB FlashDisk 2 GB FlashDisk 4 GB Cartridge Stylus 850 Black Cartridge Printer .Keyboard Bluetooth Kabel VGA High Resolution Kabel Power Komputer Mouse Optical USB RD 45 Toner Laser jet C7115A Laser Jet printer 1000. BCl-24 Black Cartridge Printer . BC-21e Colour Head Cartridge Printer. BCl-15 Colour Cartridge Printer 605 Colour Cartridge Printer. BC-33 Colour Head Cartridge Printer. 670 C Colour Cartridge Printer . BC 20 Black Cartridge Printer . CL 41 Colour Cartridge Printer . BCl-24 Colour Cartridge Printer. BC-03 Black Cartridge Printer 605 Black Cartridge Printer PGl 5 Black Cartridge Printer BCl-3e Black Cartridge Printer . BJC 5100 . BC-02 Black Cartridge Printer . BC-05 Colour Cartridge Printer . BC-20 Black Head Cartridge Printer. BCl-21 Colour Cartridge Printer. PG 40 Cartridge Ink Black . 840 C Colour Cartridge Printer .

51649 Cartridge Printer . BCL-6 Black / Cyan / Mag / Yellow / Red / Green Cartridge Printer . 1010 Cartridge Printer Ink Jet HP.kuning . Cyan. 610c Cartridge Printer . Yellow) Cartridge Printer PGI-5 Balck Cartridge Printer CLI-8 Bk Black Cartridge Printer Cartridge Printer Laser Jet Cartridge Printer Cartridge LQ 2090 CD Blank/RW CD Blank DVD-RW CD Blank/R Tinta 250 ml. BC-03 Cartridge Printer DFX 8500 Cartridge Stylus 850 Colour Cartridge Stylus CX 4100 Colour Cartridge C45 System Infus Cartridge Buble Jet BJC Cartridge LQ 2180 Cartridge C 90 Cartridge C 58 Cartridge ip1880 Black Cartidge Printer R230 (Cyan/Magenta/Yellow/Black) Cartridge Laser jet 3800 Colour Cartridge Laser jet 3600 Colour Cartridge 6025 Cartridge Laser jet HP Q7553A Cartridge Plotter Warna Hitam Cartridge Plotter Warna merah . Yellow 4230 Tinta 250 ml. BCL-6e Black/Cyan/Magenta Yellow Cartridge Printer . iR 1022 Cartridge Printer HP. Black 8200 . BCl-3e Cyan/Yellow/Magenta Cartridge Printer . BCL-6e Photo Cyan/ Photo Magenta Cartridge Printer Laser Jet HP.biru Cartridge 1800 Ganti OPC Ganti WB Cartridge Laser Jet Cartridge Printer CL 41 Colour (Magenta. BCL-6 Photo Magenta/Cyan Cartridge Printer . Magenta 4220 Tinta 250 ml.Cartridge Printer . Cyan 4210 Tinta 250 ml. Black 250 ml. Black 8200 Tinta 250 ml.

LQ 7755 Original Pita Printer Refill Original Toner Laser Jet Toner Printer Toner Laser Jet Q 2612A Laser Printer: 1010/1012/1015/1020/1012 Toner Laser Jet LJ 1100 Toner Laser Jet 5L Toner Laser Jet C7115 A Laser Jet Printer: 1000/1200 Toner Laser Jet CB435A Laser Jet Printer: P1005/P1006 Toner Laser Jet Q 7581A Cyan Toner Laser Jet Q 7583A Magenta Toner Laser Jet Q 7582A Yellow Toner Laser Jet Q 6470A Black Toner Laser Jet Q5949A Laser Jet Printer: 1160/1320/3390/3392 (Black) Toner Cartridge 15 A Printer 1000 series Refill Toner Laser Jet 2300 Refill Toner Laser Jet 1010 Reffil Tinta Print Desk Jet Tinta 730 / 3000 series Tinta Colour Laser Jet 51649 Tinta printer Laser Jet 610c Tuner Printer Laser Jet 1020 Tinta Printer CX 4100 Colour Toner Laser Jet Q6511A Laser Jet Printer: 2420/2400/2410 Toner Laser Jet Q2681A Laser Jet Printer 3700 (Yellow/Cyan) Toner Laser Jet Q3971A Laser Jet Printer 2550L (cyan) Toner Printer Laser Jet 6L Toner Printer iR 1022 Toner Laser Jet 1020/1022 Toner Laser Jet Toner Printer Laser Jet 4000 N Toner Printer Laser Jet 4000 N Toner Samsung Toner Laser Jet LJ 1320 Cartridge Black 1180c Cartridge Color 1180c Tinta Plotter 110 NR Toner Laser Jet 1000 Cartidge Warna DJ 810C Cartidge Hitam BJC 255 SP Toner Printer Xerox Phaser 3428 Toner Xerox Docuprint 203A . LQ 2180 Original Pita Printer Refill.Pita Printer Refill. LQ 2170 Original Pita Printer Refill. LQ 1170 Original Pita Printer Refill.

Toner Fotocopy Minolta Toner 10A Laser Jet 2300 Toner Foto Copy INEO 511/420 Refill Toner Laser Jet .

2.14 407.2.100 5.2.2.300 5.01.400 5.01.2.000 5.14 434.14 600.2.01.2.01.2.950 5.550 5.2.600 5.14 2.01.14 265.000 5.2.2.01.01.01.2.01.2.2.01.2.01.01.01.2.2.2.14 118.2.14 300.2.2.2.2.900 5.01.2.14 152.14 32.2.200 5.150 5.14 250.14 99.650 5.2.01.900 5.14 289.2.01.350 5.2.14 202.01.01.01.14 63.200 5.01.01.14 710.2.14 601.000 5.000 5.01.01.350 5.900 5.01.2.01.01.900 5.14 640.14 129.14 476.14 11.250 5.2.900 5.14 1.2.2.2.2.2.400 5.14 166.2.2.01.500 5.2.01.14 117.2.2.01.14 193.000 5.01.2.01.565 5.01.2.14 276.900 5.14 181.2.2.2.2.2.14 398.14 276.2.2.01.2.14 321.01.01.2.2.14 265.01.400.000 5.2.2.14 239.2.100 5.150 5.2.000 5.2.2.2.000 5.14 319.2.14 97.2.2.01.2.14 .01.Buah Buah m m Buah Pak Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah unit Buah Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 111.2.2.14 150.2.650 5.2.150 5.350 5.01.2.2.050 5.2.2.2.600 5.250 5.900 5.01.2.2.14 850.2.14 710.750 5.2.14 58.100 5.2.2.000 5.14 205.950 5.14 116.061.2.14 407.01.2.2.750 5.14 193.14 209.2.2.2.01.01.2.14 221.01.2.2.

350 5.01.747.2.14 66.2.01.14 84.2.01.850 5.14 668.650 5.2.01.14 450.2.2.14 .01.2.747.000 5.2.2.14 131.2.01.2.2.2.14 200.000 5.2.000 5.01.14 1.2.050 5.2.01.050 5.2.01.2.2.01.2.2.01.000 5.01.2.01.14 295.500 5.050 5.01.2.2.2.750 5.2.14 428.14 164.01.01.14 66.2.747.2.2.100 5.01.14 1.14 66.01.2.2.2.14 199.01.2.2.14 4.2.01.2.2.450 5.550 5.2.2.2.800 5.01.2.01.01.2.2.500 5.01.024.2.2.850 5.01.14 87.14 40.14 1.000 5.600 5.14 250.2.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah 84.14 66.2.2.14 1.2.14 117.2.600 5.750 5.2.2.2.2.14 278.01.2.2.01.2.14 1.100 5.2.2.2.01.2.2.01.252.325 5.325 5.2.2.14 83.2.14 266.000 5.500 5.900 5.2.200 5.500 5.2.01.14 301.14 66.2.2.000 5.14 260.2.14 87.01.2.600 5.14 120.14 1.350 5.000 5.2.2.325 5.14 332.14 360.2.2.01.2.14 87.01.2.01.550 5.01.14 180.14 1.2.2.500 5.2.14 11.2.01.252.000 5.550 5.14 1.14 789.2.01.14 157.550 5.01.2.2.2.01.500 5.01.2.2.01.2.14 85.000 5.325 5.500 5.14 300.14 170.01.01.2.01.01.450 5.2.747.

350 5.000 5.14 750.800.14 601.350 5.000 5.01.2.14 1.350 5.14 1.2.14 400.14 1.2.2.14 601.14 300.2.2.01.14 1.14 1.14 21.01.01.01.2.14 623.01.2.14 580.14 47.200 5.460 5.2.14 588.2.950 5.14 58.2.2.01.2.01.2.01.606.500 5.2.01.2.2.14 619.14 1.350 5.000 5.14 270.2.14 374.000 5.750 5.000 5.01.2.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Buah Unit Unit Unit Buah Unit Buah 47.750 5.2.14 580.2.2.2.061.01.2.2.14 850.01.2.01.400 5.000 5.200 5.01.14 625.2.200 5.100 5.14 306.950 5.01.2.2.01.01.2.000 5.2.950 5.600 5.000 5.2.2.01.250 5.14 1.300 5.14 276.01.100 5.2.800 5.14 1.2.500 5.2.2.2.2.01.14 276.2.600 5.01.2.2.2.01.01.01.2.01.2.2.081.606.2.2.14 .01.01.14 609.01.01.01.14 1.2.2.2.14 658.2.2.01.14 286.01.01.2.2.350 5.100 5.100 5.2.033.2.01.300.000 5.2.2.000 5.01.14 1.2.2.01.2.2.2.2.14 350.01.14 280.14 753.14 210.14 1.01.2.2.2.2.2.2.2.2.01.14 58.300 5.606.2.2.2.200 5.14 654.14 578.150 5.2.14 179.14 850.000 5.01.01.01.2.2.849.150 5.2.2.01.2.14 47.2.2.2.2.2.2.565 5.01.000 5.650 5.2.125.000 5.2.211.

045.000 5.14 846.2.14 100.2.000 5.Buah Unit Unit Unit 1.065.2.000 5.2.01.000 5.01.2.2.14 1.2.14 .2.01.01.

04.01.21.04.18.04.18.18.04 05.18.01.04.01.27.11.03 05.18.18.27.02.04.04.04.02 05.01.04.18.04.04.06 05.01 05.04.03 05.01.06.01 05.19.01 05.03 05.02 05.05.22.01.04.27.18.04.04.18.01.18.04.01 05.01 05.27.18.27.18.01 05.01.04.18.01.04.04.18.18.04.01.01.04.18.04.02 05.18.18.01.01.07 05.04.04.04.01 05.04.05 05.11 05.04.04.25.01.26.15.24.18.04.04.18.04.24.05 05.04.06.18.01.01.14 05.04.01.18.04.24.01 05.01 05.02 05.01.18.01.22.22.26.04 05.05.01.09.01.18.01.05.01.04.18.23.01.01.27.18.01.15 05.18.10.01.04.18.18.01.04.02 05.18.18.10 05.05.01.27.18.03.18.18.12.02 05.01.02 .01.01 05.02 05.04.01 05.04.01.18.04.01.03.12 05.04.01.01.01 05.18.18.01 05.01.18.01.04.04.01.27.18.02 05.18.11.03 05.04.03 05.02 05.03 05.04.04.02.27.01.01.04.24.03 05.18.18.01.01.03 05.27.21.01.04.18.03 05.01 05.01.04.18.25.

04.01.27.05.08 .18.

Panjang 24 cm Berat 60 gr Warna Pu Yudogi Mata Panah Papan Sky Trick Papan Slalom Bola Volley Net Volley Bola Tenis Lapangan Isi 4 Meja Ping Pong Net Meja Ping Pong Bola Ping Pong Bola Sepak Bola Futsal Mistar Gawang Raket Badminton Shuttle Cock Isi 10 Buah Jam Catur Papan Catur .Raket Tenis Bet Tennis Meja Bola Basket Bola Takraw Busa Matras Sepeda Di Tempat Cakram Untuk Putri 2 Kg Lingkaran 69 cm Perlengkapan Taekwondo Bola Base Ball Karet Dayung Rowin Dayung Seculy Gold & Silver/Chest Master Body Protector Masker Anggar Matras Uk. 12 x 12 m Metalic Floret Anggar Metalic Sabel Anggar Stopwatch Selam Monofin Selam One Peace (Baju Gulat) Sepatu Gulat Double Seculy Glove Perahu Kayak Single Single Seculy Stop Watch Tongkat Estapet Aluminium Bahan Aluminium Diameter 32 mm.

Tiang Gawang Lompat Tinggi .

200 5.2.400 5.02 1.3.02 1.3.02 24.2.3.2.02 8.050 5.18.02 363.18.2.711.116.18.711.02 112.3.958.02 1.2.150 5.3.2.18.18.2.2.3.2.18.3.02 10.02 24.3.2.18.2.2.02 104.2.18.18.3.18.2.2.450 5.02 11.18.3.18.18.350 5.02 51.3.2.2.18.2.02 104.Buah Buah Buah Buah Unit Unit Buah Potong Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Pasang Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Kaleng Buah Buah Lusin Buah Buah Buah Buah Slof Buah Buah 1.02 430.400 5.3.600 5.2.3.18.02 10.02 50.750 5.3.3.02 166.789.18.18.450 5.18.02 415.2.700 5.2.3.18.02 1.02 156.02 686.2.100 5.3.050 5.500 5.18.800 5.02 31.600 5.3.500 5.2.2.300 5.18.02 748.02 .450 5.2.111.600 5.2.18.550 5.800 5.2.02 499.450 5.150 5.18.312.18.2.02 499.141.450 5.000 5.02 374.346.303.350 5.18.3.450 5.3.3.2.3.950 5.3.3.750 5.600 5.2.02 76.3.18.3.18.3.2.3.02 374.3.2.3.18.3.2.844.3.3.3.02 76.02 105.02 51.2.02 1.18.958.18.662.2.02 961.589.3.2.450 5.000 5.02 375.18.2.600 5.3.000 5.18.2.02 163.3.02 24.2.18.3.18.18.850 5.18.200 5.18.100 5.02 1.550 5.18.2.2.02 313.2.607.3.996.200 5.18.18.3.200 5.3.18.18.02 74.2.050 5.02 410.900 5.18.3.650 5.02 81.3.029.3.02 5.410.18.2.02 1.

02 .900 5.Buah 604.2.18.3.

01.77.02.77.14 02.09.01.77.02.05.02.05.09.04.44.18.14 02.04.04.02.01 02.98.02.05.02.16.03 02.09.06 02.02.05.02.07.09.03 02.04 02.03 02.09.02.27 02.09.05.02 02.24 02.02.05.09.03 02.01.01 02.05.77.02.09.09.09.09.77.28 02.02.09.05.09.16.02.09.09.04.09.09.42.09.02 02.02.02.09.04.77.02.05 02.01.02.09.09.02.09.16.02.05.09.44.01.05.09.23 02.02.02.69.69.02.77.01.19.09.09.09.02.01.77.05.02.05.03.05.09.08 02.13 02.02.79.03 02.02 02.02.01.21 02.07 02.02.09.02 02.01 .02.09.16.09.02.02.06.09.05.02.02 02.09.69.09.09.09.04.69.04 02.20 02.09.01 02.16.02.02.14 02.09.17.02.0522 02.02.69.09.02.77.02.01 02.05.02.09.02.01 02.05.17.25 02.05.69.05.02.05.01 02.09.05.18.02 02.09.09.02.09.02.09.04.02.05.02.02.02.02.09.26 02.01.01.98.01.02.03 02.12 02.05.05 02.09.02.06.03 02.05.17.04 02.09.04.15 02.05.09.01 02.17.05.77.06.02.09.77.77.02.18.05.09.

09.19.02.09.19.09.13.09.09 02.02.02.03 02.21 02.01.06 02.19.02.06.09.13.09.02.19.09.09.19.09.02.09.09.02.04 .09.02.03 02.19.09.02.02.09.02.19.02.13.13 02.13.09.09.08 02.02 02.19.10 02.13.02.02.01 02.02.12 02.09.09.02.01.02.06.09.09.02.19.19.02.04 02.13.02.09.02.09.14 02.02 02.10 02.01.02.02 02.12 02.09.09.13.19.09.09.11 02.11 02.09.09.09.02.13.01.19.01 02.16 02.06.06.02.15 02.09.02.17 02.05 02.09.13.02.13.13.02.19.09.09.19.09.02.02.09.09.09.02.02.02.19.05 02.02.09.09.19.09.09.09.13 02.19.01.09.02.09.02.02.09.07 02.02.

Jantung Manusia Model. Otak Manusia Model. Telinga Manusia Model. Penampang Kulit Manusia Model.Alat Peraga Bahasa Indonesia SD Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Alat Peraga IPA Seqip Alat Peraga IPBA Alat Peraga Matematika isi 17 Alat Peraga Matematika isi 17 Jumbo Alat Peraga Matematika isi 21 Alat Peraga Matematika SD Model Geometri Tiruan Benda dan Bentuk Bangun Gelas Ukur 100 ml Gelas Ukur 250 ml Gelas Ukur 500 ml Gelas Ukur 1000 ml Gelas Petridish dengan Tutup 120x20 Alat Permainan Edukasi Boneka Besar Rak Tabung Reaksi Stainless Steel Sikat Tabung Reaksi 14-16 Cm Tabung Reaksi 22-26 Mm Torso Seluruh Tubuh 143 cm Model Anatomi Planetarium (Model Gerhana) Model. Penampang Ginjal Manusia Model. Torso Wanita Tanpa Kepala Model. Mata Manusia Model. Rangka Manusia Alat Peraga Carta Thermometer Max-Min Model Ibu Melahirkan Karet + Bayi Penjepit Tabung Alat Peraga Tumbuh Kembang Alat Peraga IPS Benang Sulam isi 10 biji Pita kain diameter 1/4 Pita Kain diameter 1/8 Jarum Pentul Jarum Sulam Jarum Jahit Tespen Kecil .

7 M Alat Peraga Sholat Alat Peraga Wudhu Kid DDTK Gold Kid DDTK Silver Kid DDTK Plus Kid DDTK Standard .5 x3.7 M CBN 2044B 7.7 M CBN 2038A 6.7 x 3.Holder Tespen Rader Gunting Bordir Jas Laboratorium Meja Sablon Tang Ampere Meteran Kain Resleting Pensil Warna Bidangan Senter Cutter Pipa Sepregan Vlering Hand Slep Senar Kursi analisa CBN 2008C 7.8 x 3.8 x 6 x 6.8 x 4.7 M CBN 2058C 6.7 x 3.2 x 3.

02 4.163.2.050 5.2.3.200 5.300 5.02 398.2.050 5.3.850 5.2.940.2.09.02 150.09.3.3.09.900 5.2.350 5.200 5.09.3.2.3.02 5.2.500 5.2.3.09.02 154.09.3.3.02 13.008.09.02 136.100 5.200 5.850 5.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Set Buah Set Buah pak roll roll Lusin pak buah Buah 398.2.09.3.013.09.500 5.09.02 1.3.09.2.000 5.3.3.000 5.000 5.2.2.09.2.800 5.02 100.2.500 5.02 398.3.02 775.550 5.400 5.2.02 103.3.000 5.09.09.850 5.2.09.09.200 5.3.600 5.2.09.02 280.09.800 5.2.3.3.3.09.3.09.2.3.09.3.09.02 1.000 5.550 5.3.3.2.02 553.400 5.500 5.02 300.2.500 5.650 5.09.3.09.100 5.02 8.2.2.350 5.2.02 4.02 7.02 255.3.02 27.000 5.3.02 177.3.02 192.02 73.2.02 150.3.02 177.09.09.2.09.02 150.02 29.2.09.3.3.850 5.09.02 177.09.09.09.2.2.09.2.09.2.3.02 .2.2.800 5.2.09.2.09.2.3.02 154.09.02 430.02 2.2.02 3.3.141.3.200 5.000 5.2.3.3.09.2.2.2.02 19.02 553.3.02 182.3.3.800 5.09.02 398.3.02 771.02 232.150 5.000 5.02 400.2.09.200 5.09.3.09.09.02 1.09.2.900 5.3.3.950 5.02 1.02 13.

09.3.2.02 282.450 5.2.02 33.09.600 5.3.000.3.02 103.09.3.600 5.700 5.000.000 5.3.2.02 9.09.3.02 228.02 470.02 44.3.750.550 5.3.09.02 58.000 5.09.09.02 6.2.02 43.2.000.2.09.3.200 5.600 5.02 351.09.09.3.09.02 .09.450 5.350 5.09.3.09.09.000 5.250 5.2.2.09.2.09.02 49.02 1.02 22.09.2.09.2.09.02 68.350 5.02 27.02 102.09.02 14.300 5.09.2.Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Lusin Lusin Lusin Lusin Set Set Set Set Set Roll Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit 6.000 5.3.2.02 273.200 5.3.02 44.3.3.2.09.3.200 5.2.02 171.3.02 12.2.000 5.09.900 5.800 5.2.2.09.09.2.3.100 5.3.2.250 5.09.500 5.000 5.09.2.02 62.3.054.3.02 58.3.02 96.350 5.2.3.02 45.850 5.2.2.2.3.850 5.3.3.2.02 75.3.3.2.2.

17.02.02.01.24 05.17.01.01.02.01.30 05.17.01.17.02.01.01.01.17.18 .02.02.02.02.17.01.03 05.05 05.17.02.06 05.01.01.23 05.01.16 05.01.02.02.01.01.15 05.01.17.02.21 05.01.05.14 05.17.17 05.01.02.17.01.17.01.17.02.17.17.13 05.02.17.02 05.01.02.17.01.02.17.01.02.02.02.01.17.02.27 05.01.02.17.01.02.02.01.02.12 05.01.17.01.01 05.01.01.18 05.01.02.01.02.01.02.02.02.02.02.02.29 05.04 05.01.03 05.17.02.01.02.01.01.01.14 05.01.01.17.01.17.01.01.01.20 05.02.17.17.02.02.02.10 05.09 05.01.17.01.02.02.01.01.19 05.09 05.28 05.07 05.01.05 05.02.01.01.17.22 05.01.06 05.01.01.02.08 05.17.01.02.10 05.26 05.01.17.01.25 05.02.02.01.17.01.01.01.04 05.17.02 05.17 05.17.01.11 05.17.13 05.17.02.02.02.02.17.01.31 05.17.01.02.17.17.17.01.17.02.01.11 05.01.02.02.01.17.01.01.02.17.01.12 05.01.02.17.17.02.02.02.

Jalan Majalah Jakarta .Koran Harian Bisnis Indonesia Koran Harian Jawa Pos Koran Harian Kompas Koran Harian Memorandum Koran Harian Radar Surabaya Koran Harian Surabaya Pagi Koran Harian Surya Koran Harian Bangsa Koran Harian Duta Masyarakat Koran Harian Seputar Indonesia Koran Harian Republika Koran Harian Suara Merdeka Koran Harian Surabaya Pos Koran Harian Bhirawa Koran Harian Suara Nasional Koran Jakarta Post Koran Harian Suara Publik Koran Harian Jawa Pos Koran Harian Republika Koran Harian Bisnis Indonesia Koran Harian Kompas Koran Harian Memorandum koran harian radar surabaya koran harian surabaya pagi koran harian surya koran harian bangsa koran harian duta masyarakat koran harian seputar indonesia koran harian surabaya pos Majalah Gatra Majalah Jatim Mandiri Majalah Joyoboyo Majalah Penyebar Semangat Majalah Tempo Koran/Surat Kabar Media Indonesia Majalah Fit Majalah Nirmala Majalah Jalan .Jakarata Majalah Bobo Majalah Kartini Majalah Bola Majalah Mom Majalah Nyata .

03.2.03.05 73.2.2.2.2.03.03.2.05 119.2.03.05 58.2.05 79.700 5.100 5.03.2.03.600 5.2.950 5.750 5.500 5.05 .550 5.2.03.2.2.05 16.05 91.2.2.2.860 5.03.600 5.03.2.2.2.2.05 50.05 39.03.03.2.2.2.03.03.140 5.2.500 5.700 5.2.05 65.900 5.2.03.2.05 58.2.03.000 5.2.2.950 5.05 58.2.03.05 38.2.2.05 60.05 84.2.05 5.2.05 38.350 5.2.2.000 5.2.200 5.2.05 78.05 70.03.2.400 5.2.03.2.2.140 5.920 5.05 60.05 38.05 60.2.03.2.2.05 130.400 5.03.03.2.03.03.950 5.2.500 5.2.2.2.550 5.2.500 5.03.03.05 77.03.100 5.800 5.000 5.2.05 70.2.03.200 5.2.03.2.03.500 5.2.03.000 5.05 27.Eks per Bln Eks per Bln Eks per Bln Eks per Bln Eks per Bln Eks per Bln Eks per Bln Eks Per Bln Eks Per Bln Eks per Bln Eks Per Bln Eks Per Bln Eks Per Bln Eks Per Bln Eksemplar Eks per bulan Eks Per Bln Eks per Bln Eks Per Bln eks per lembar eks per bln eks per lembar eks per bln eks per bln eks per bln eks per bln eks per bln eks per bln eks per bln Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eksemplar Eks Per Bulan Eksemplar eksemplar Eksemplar Eksemplar eks eks eks eks eks 99.05 36.900 5.2.950 5.2.05 3.000 5.03.05 10.2.03.03.05 76.2.05 6.03.03.2.2.05 58.2.05 68.2.2.740 5.05 2.03.2.05 58.2.550 5.2.2.2.000 5.03.2.05 21.2.2.500 5.05 73.2.03.2.05 55.000 5.05 70.03.2.2.03.2.2.05 43.200 5.2.2.05 20.2.05 58.2.2.05 25.03.200 5.2.05 7.03.03.2.500 5.800 5.2.

35.35.01.01.35.35.01.01.17 21.01.01.01.01.01.60 21.35.01.35.01.10 21.35.35.35.01.01.01.32 21.01.35.39 21.35.01.19 21.35.35.11 21.35.01.01.01.01.01.01.08 21.74 .30 21.35.01.01.01.63 21.18 21.01.18 20.35.04 21.35.01.01.01.01.31 21.01.01.01.29.35.01.59 21.69 21.01.01.16 21.01.34 21.03.62 21.44 21.01.13 21.01.35.35.01.35.66 21.01.35.01.01.01.01.01.01.35.01.35.67 21.01.01.23 21.01.35.01.01.01.35.57 21.35.19.01.70 21.35.01.58 21.01.09 21.01.01.68 21.01.24 21.01.07 21.25 21.35 21.01.35.35.01.51 21.01.01.54 21.01.20.35.71 21.01.35.01.35.15 21.01.01.01.21 21.01.46 21.52 21.35.35.01.72 21.35.01.01.35.01.01.01.35.73 21.01.01.35.01.01.35.01.35.35.01.01.01.40 21.01.

01.01.01.01.01.25 21.36.01.75 21.01.01.01.04 21.31.11 21.02 21.05 21.01.01.01.01.31.01.38.26 21.01.31.34 21.01.31.17 21.01.01.35.01.38.01.31.01.90 21.01.01.01.01.01 21.31.38.01.01 21.38.01.01.38.22 21.233 21.01.01.80 21.35.31.01.03 21.76 21.09 21.232 21.38.01.33 21.01.24 21.01.01.06 21.28 21.01.01.01.31.231 21.01.01.01.91 21.35.18 21.78 21.07 21.01.35.01.01.38 .01.01.38.31.38.01.01.01.27 21.31 21.21 21.31.01.01.01.38.01.35 21.35.77 21.01.01.01.35.01.01.10 21.01.38.01.01.35.01.01.31.01.01.31.01.30 21.79 21.01.21.01.35.38.08 21.01.32 21.29 21.01.01.01.01.31.37 21.38.31.93 21.01.01.01.01.35.38.38.31.31.01.01.31.38.38.01.01.01.01.01.01.92 21.35.01.36 21.01.01.16 21.01.01.31.

31.01.01.78 21.01.01.01.71 21.01.01.01.31.31.01.01.01.01.01.31.01.75 21.31.31.01.01.01.31.81 21.01.01.01.01.01.01.31.01.01.01.73 21.69 21.45 21.01.57 21.31.31.01.01.01.70 21.67 21.31.01.31.01.01.31.31.42 21.01.31.31.55 21.01.39 21.49 21.01.01.01.01.01.01.01.01.31.01.01.01.01.01.01.21.01.76 21.31.31.01.63 21.31.41 21.01.31.01.01.01.01.31.31.66 21.01.01.58 21.31.31.60 21.48 21.62 21.01.31.01.31.31.01.31.65 21.01.50 21.01.31.52 21.01.01.79 21.01.53 21.31.31.31.01.01.54 21.01.01.01.68 21.01.51 21.01.01.01.72 21.31.31.61 21.74 21.01.01.43 21.01.01.31.83 .59 21.82 21.31.31.46 21.01.01.01.31.01.31.80 21.01.77 21.01.64 21.44 21.56 21.40 21.31.47 21.31.01.31.31.01.01.01.01.31.

88 21.21.92 21.01.01.01.01.33.31.16 21.01.31.06 21.31.15 .01.01.148 21.04 21.31.01.33.87 21.01.01.01.01.31.142 21.01.01.98 21.01.31.01.01.35.91 21.31.31.01.01.31.141 21.01.33.01.01.35.03 21.01.93 21.97 21.01.01.01.149 21.01.01.01.01.31.31.01.01.01.34.84 21.33.18 21.34.05 21.03 21.01.41 21.95 21.42 21.90 21.35.01.146 21.01.31.31.01.01.01.01.01.01.145 21.01.11 21.01.40 21.31.01.01.31.01.01.31.01.31.31.33.14 21.31.86 21.01.01.32.01.12 21.01.01.32.01.01.31.96 21.01.01.01.01.32.54 21.01.31.01.143 21.01.31.01.01.32.01.13 21.01.01.01.01.31.31.02 21.31.01.144 21.32.01.94 21.01.01.01.31.02 21.01.18 21.33.01.01.01.31.01.01.89 21.01.33.99 21.01.140 21.31.147 21.01.01.01.85 21.01.01.01.01.

31.186 21.01.01.01.31.31.01.01.01.01.31.188 21.31.175 21.01.165 21.31.01.158 21.31.01.01.01.189 21.01.17 21.16 21.01.31.01.01.01.01.21.01.01.01.182 21.01.01.01.31.01.150 21.01.01.160 21.31.157 21.01.01.01.01.161 21.19 21.173 21.31.152 21.31.164 21.01.01.31.180 21.01.31.01.169 21.01.01.01.172 21.31.179 21.162 21.01.01.159 21.01.01.01.181 21.190 .31.01.154 21.31.174 21.01.170 21.01.01.01.31.01.31.31.01.31.153 21.31.01.01.01.31.31.31.31.01.01.31.185 21.31.01.01.177 21.31.01.01.01.01.01.178 21.171 21.01.01.156 21.166 21.31.31.01.01.01.01.01.01.01.31.01.31.31.01.168 21.151 21.184 21.01.31.01.01.31.155 21.01.01.01.01.183 21.31.01.01.01.163 21.01.31.01.01.31.31.31.176 21.187 21.31.167 21.01.31.18 21.01.31.01.31.01.

01.01.220 21.202 21.01.01.01.01.01.01.209 21.191 21.01.193 21.01.199 21.197 21.192 21.30.212 21.31.01.01.210 21.31.01.31.01.01.01.01.31.01.01.510 21.31.01.219 21.01.195 21.01.31.01.01.31.01.01.01.31.01.228 21.203 21.31.01.01.226 21.01.01.01.01.01.31.208 21.01.01.01.01.204 21.31.206 21.211 21.31.01.01.31.01.207 21.214 21.01.01.01.01.31.01.198 21.01.01.01.01.213 21.22 21.01.01.01.01.31.01.221 21.01.31.31.01.31.31.01.31.01.01.01.01.01.31.01.31.20 21.31.21 21.01.31.01.31.01.01.201 21.196 21.01.31.01.216 21.01.01.30.21.225 21.31.01.01.218 21.01.31.31.205 21.31.23 21.01.194 21.31.31.01.223 21.31.01.31.01.01.513 .01.227 21.215 21.01.01.31.01.229 21.31.01.217 21.31.31.31.31.01.224 21.31.01.31.01.230 21.01.200 21.31.

30.604 21.30.01.30.01.01.01.01.01.67 21.01.562 21.01.01.01.30.01.553 21.01.01.01.30.531 21.70 21.01.30.01.01.30.30.01.30.517 21.01.01.536 21.01.80 21.01.82 21.30.01.01.85 21.92 .30.01.606 21.607 21.01.30.01.30.89 21.01.01.72 21.608 21.639 21.01.626 21.01.01.01.571 21.30.589 21.01.30.603 21.30.30.30.01.01.30.30.01.01.582 21.580 21.30.01.30.01.30.30.30.01.535 21.01.01.554 21.30.01.01.30.01.01.30.564 21.30.30.01.01.01.30.01.01.567 21.01.90 21.585 21.30.30.01.71 21.01.30.549 21.30.643 21.621 21.30.518 21.01.522 21.30.30.01.01.01.30.01.30.552 21.550 21.01.616 21.01.01.30.01.01.01.01.590 21.30.01.30.30.01.01.01.636 21.01.01.01.01.21.01.634 21.572 21.01.01.01.01.01.01.01.01.01.68 21.01.01.01.30.520 21.01.01.

01.115 21.01.01.01.31.31.01.01.13 21.01.31.01.01.01.01.01.01.01.119 21.31.125 21.31.108 21.01.31.01.31.01.01.01.01.01.01.31.01.01.01.01 21.31.03 21.06 21.01.08 21.01.31.01.01.31.31.01.31.01.111 21.01.31.01.01.01.01.01.01.01.31.01.31.31.01.31.117 21.01.01.01.01.01.01.07 21.31.02 21.01.01.01.01.31.01.01.130 21.120 21.01.31.124 21.110 21.01.01.01.31.31.01.113 21.01.01.10 21.01.05 21.31.100 21.01.103 21.31.116 21.31.01.12 21.127 21.11 21.01.122 21.31.31.01.01.04 21.01.01.101 21.31.01.01.31.31.31.31.01.01.31.31.01.104 21.31.01.01.31.114 21.131 .09 21.31.01.01.129 21.01.01.118 21.109 21.121 21.31.107 21.31.01.31.01.01.01.126 21.31.105 21.112 21.01.102 21.01.31.128 21.01.21.31.01.01.01.106 21.01.123 21.31.

30.01.01.30.228 21.01.01.31.30.226 21.132 21.194 21.30.01.139 21.30.230 21.01.30.30.211 21.292 .265 21.30.01.30.01.30.22 21.01.284 21.256 21.01.229 21.30.01.280 21.01.01.01.176 21.01.243 21.30.01.01.31.01.31.01.01.01.30.191 21.135 21.01.01.212 21.258 21.30.01.30.196 21.01.01.01.01.01.01.01.01.30.30.01.01.01.01.30.282 21.01.01.01.30.30.01.01.01.01.01.01.30.01.30.01.01.01.01.30.30.01.134 21.31.01.31.247 21.31.01.137 21.30.178 21.01.30.31.30.01.30.01.01.01.30.01.207 21.30.30.01.266 21.01.01.01.01.279 21.30.01.01.30.01.01.01.01.248 21.31.283 21.01.01.138 21.01.01.01.175 21.238 21.225 21.240 21.01.01.01.30.01.01.01.136 21.18 21.01.01.01.198 21.193 21.01.189 21.180 21.01.01.30.01.01.20 21.261 21.133 21.01.30.21.30.

01.01.333 21.01.01.01.01.294 21.01.01.01.30.388 21.01.01.01.01.30.441 .366 21.01.30.30.364 21.01.01.01.01.01.30.334 21.01.01.01.30.30.01.30.01.01.37 21.336 21.01.392 21.30.01.346 21.30.35 21.30.337 21.30.30.01.01.01.30.400 21.01.420 21.01.30.348 21.30.01.30.373 21.297 21.405 21.01.30.01.31 21.402 21.410 21.41 21.30.01.01.01.428 21.01.01.01.01.355 21.387 21.01.01.01.319 21.01.01.01.01.409 21.01.01.338 21.356 21.30.369 21.01.01.30.302 21.30.01.30.30.21.30.01.01.01.01.30.30.44 21.01.30.30.351 21.01.01.01.01.30.01.30.301 21.01.310 21.427 21.01.30.30.30.01.30.390 21.01.01.01.01.01.01.30.01.01.320 21.30.36 21.01.01.01.30.01.01.30.01.391 21.01.315 21.30.01.30.30.374 21.30.01.423 21.01.30.01.418 21.01.30.01.01.01.

08 21.01.01.36 21.01.30 21.06 21.01.09.30.01.01.01.04.01.01.02 21.10.01.01.30.30.09.01.01.01.495 21.01.30.01.01.01.30.459 21.442 21.28 21.01.30.508 21.30.21.01.01.01.445 21.01.01.500 21.03 21.01.01.30.37 21.01.04.01.04.09 21.01.09.04.01.30.30.01.01.01.09.496 21.01.34 21.477 21.01.443 21.14 21.481 21.01.29 21.09.04.05 21.01.11 21.01.09.01.04.464 21.01.01.01.01.30.01.01.01.32 21.01.01.01.01.01.01 21.15 21.01.01.01.30.09.01.04 21.09.01.01.01.31 21.13 21.01.01.04.12 21.01.01 .01.30.04.30.01.446 21.30.46 21.454 21.01.499 21.01.01.07 21.01.01.35 21.01.474 21.01.09.10 21.30.01.01.33 21.09.01.01.09.472 21.01.09.04.01.01 21.09.01.30.09.01.01.04.01.01.01.01.30.01.01.444 21.01.01.01.09.01.01.05.

01.01.01 21.01.01.01.19.01.01.19.20 21.01.01.01.03 21.02 21.01.01.01.01.12.19 21.01.06 21.01.19.10.10.01.19.01.01.01.01.01.18.01.26.14.19.01.01.01.01 21.01.14 21.06 21.26.03 21.05 21.01.21.01.01.01.02 21.01.05 21.01.01.01.08 21.01.04 21.10.06 .01.10.01.18.01.27.27.01.01.01.01 21.01.19.13.13.27.01 21.03 21.01.04 21.11.02 21.01.01.01.18.01.13 21.22.19.01.01.02 21.02 21.01.01.04 21.02 21.01.01.01.01.14.01.11.19.11.01.05 21.27.01.19.01.10.18.04 21.01.10.01.01.01.01 21.19.01 21.01.01.01.01.01.12 21.07 21.12.01.26.01.27.01 21.01.01.01.19.04 21.01.02 21.15 21.01.01 21.19.03 21.19.26.16 21.01.01.19.01.01.01.18.01.01.03 21.01.03 21.04 21.14.01.01.01.02 21.07 21.01.01.05 21.01.

01.01.01.02.30.01.126 21.01.30.125 21.30.02.14 21.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.08 21.01.01.174 21.30.01 21.27.01.01.02.01.30.158 21.01.30.01.01.02.139 21.171 21.01.144 21.01.13 21.03.01.01.01.01 21.03.01.01.01.07 21.01.01.01.30.107 21.30.01.30.01.01.02.01.30.01.30.124 21.147 21.02.30.01.01.03.122 21.01.30.21.01.01.02.143 21.103 21.121 21.01.03 21.02 21.30.01.01.30.17 21.01.27.16 21.30.07 21.03.01.30.30.01.01.01.01.30.01.06 21.30.27.01.30.01.01.01.02.01.02.01.01.155 21.01.01.157 21.01.01.01.01.172 21.01.30.01.01.01.01.01.11 21.134 21.01.07 21.01.01.01.01.01.30.03 21.01.108 21.01.01.01.04 21.01.30.10 21.01.05 21.01.01.136 21.08 21.01.09 21.09 21.02 21.02.100 21.03.01.01.01.01 21.08 .30.

01.04.01.14 21.17 21.22 21.01.25 21.01.03.03.01.01.04.24 21.21.01.01.01.04.03.01.03.01 21.01.04.01.01.04.01.01.25 21.13 21.07 21.05 21.01.04 .03.04.01.26 21.03.01.01.01.01.01.04.01.01.10 21.03.01.01.16 21.01.24 21.02 21.01.23 21.01.01.04.01.04.01.01.26 21.17 21.04.01.04.01.03.04.04.01.01.18 21.07.04.01.01.13 21.01.15 21.03.15 21.01.01.03.01.03.01.01.02.01.01.01.01.04.16 21.01.01.01.01.12 21.01.33.01.20 21.23 21.14 21.03.01.01.08 21.01.03.03.01.01.27 21.04.01.01.33.04.03.01.19 21.22 21.01.01.01.01.21 21.01.02 23.01.01 21.04.01.18 21.04.

30x40 bahan kertas Quintrix Hot Paper Cetak Piagam Pengahrgaan PBB Uk.2 mm Uk.5x35. 30x15 Cm dan Double Tape jenis VHB Plat Nomer Reklame Teb. 20x30 bahan kertas Quintri x Hot Paper Cetak Piagam Penghargaan Bahan Art Paper Uk. 10x20 Cm dan Double Tape jenis VHB Cetak Cover Uk. 20X15 Cm Plat Nomer Reklame Teb.4 cm Cetak Pemberitahuan Tarif Pajak Uk.Cetak Kartu Pemeriksaan Document Keeper Cetak Laporan Cetak Laporan Akhir Cetak Laporan Pendahuluan dan Draft Laporan Akhir Cetak Majalah (Jurnal Suroboyo) Cetak Majalah Gapura Cetak Juknis Pungra dan Tungra Cetak Kalender Kota Surabaya Plat Nomer IMB Uk. 0. 0. 78x49.2 mm Uk. 40x60 Full Color Cetak Biru Peta Folio Cetak Biru A2 Cetak Biru Peta A1 Cetak Warna A1 Ploter Cetak Digitasi Peta A1 Cetak Cheklist Cetak DPD 27-B Mod 5 Warna Cetak Karton Lapis Kain Batik Lambang Garuda Bahan Mika Cetak Kutipan Akte Cetak Piagam Peserta Cetak Plastik Mika Cetak Register Pencatatan Cetak SIPTB HVS Warna Hijau Cetak SIPTB Kertas HVS Warna Merah Cetak SIPTB Kertas Linen Warna Hijau Cetak SIPTB Kertas Linen Warna Merah Cetak SKRK/DKRK Cetak Full Colour Cetak Laporan Aliran Kas Cetak Laporan Perhitungan APBD Cetak Neraca Cetak Penjabaran APBD Cetak Revisi Laporan Aliran Kas Cetak Revisi Laporan Perhitungan APBD Biaya Ploter (A1) Biaya Ploter (A2) Cetak Kantong Buffalo . 45.5 cm Cetak Piagam Penghargaan PBB Uk.

Rangkap 5. Rangkap 5.2 mm Uk. isi 100 set. Rangkap 4. isi 50 set. Rangkap 5. Rangkap 5. isi 25 set. Cetak 101 s/d 200 eks Cetak NCR 1/4 Folio. isi 50 set. Rangkap 4. Rangkap 5. Rangkap 5. Cetak 201 s/d 500 eks Cetak NCR 1/4 Folio.5 cm Plat Nomer Reklame Teb. Cetak 201s/d 500 eks Cetak NCR 1/4 Folio.2 mm Uk. isi 50 set. isi 100 set.29 Cetak Buku DPD Model -04 Cetak Buku SSPD Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid 101 s/d 200 Halaman Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid 201 s/d 300 Halaman Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid 301 s/d 400 Halaman Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid 401 s/d 500 Halaman Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid 501 s/d 600 Halaman Cetak Buku Termasuk Cover Cetak Buku Kas Umum Cetak Buku Profil Business Surabaya Cetak Buku Pegawai cetak buku memory DPRD Kota Surabaya Buku mengenal DPRD Kota Surabaya Buku Administrasi Koperasi Cetak NCR Continous form Rangkap 2 Cetak NCR Continous form Rangkap 4 Cetak NCR Continous form Rangkap 5 Cetak NCR 1/4 Folio. Cetak 201 s/d 500 eks Cetak NCR 1/4 Folio.2 mm Uk. isi 50 set. Rangkap 4.Cetak Kalender Meja Cetak Formulir Peningkatan Hak 100 lembar Cetak PIN bahan glossy Photo paper mika Alat diameter 4.5 cm Cetak PIN bahan glossy Photo paper mika Alat Diameter 6. isi 25 set. Cetak 201 s/d 500 eks Cetak NCR 1/4 Folio. isi 100 set. Rangkap 4. Cetak 101 s/d 200 eks Cetak NCR 1/4 Folio. isi 25 set. Cetak < 100 eks Cetak NCR 1/4 Folio. Cetak 101s/d 200 eks . Cetak < 100 eks Cetak NCR 1/4 Folio. 0. Rangkap 6. Cetak 101 s/d 200 eks Cetak NCR 1/4 Folio. Rangkap 6. isi 50 set. isi 100 set. isi 25 set. Cetak < 100 eks Cetak NCR 1/4 Folio. 36x25 C Plat Nomer Reklame Teb. 36x25 Cm dan Double Tape jenis VHB Teb. 0. Cetak 201 s/d 500 eks Cetak NCR 1/4 Folio. isi 100 set. 13x24 cm Buku katalog Cetak Buku SKPD Model . 0. Rangkap 5. Rangkap 5. Rangkap 5. Cetak < 100 eks Cetak NCR 1/4 Folio. 30x15 Cm dan Double Tape jenis VHB pengadaan lembar jawaban komputer penggandaan cetak naskah soal Perlengkapan Buku Set Penggandaan materi Cetak Undangan Uk. isi 50 set. Cetak < 100 eks Cetak NCR 1/4 Folio. Cetak 101s/d 200 eks Cetak NCR 1/4 Folio.

Folio. 5. Cetak < 100 eks 100 set. Folio. 6. isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi 100 set. Folio. 2. Folio. Cetak 201 s/d 500 eks 50 set. 7. Folio. Cetak < 100 eks 50 set. Cetak 201 s/d 500 eks 100 set. 3. 7. Folio. Cetak 201 s/d 500 eks 50 set. Cetak 201 s/d 500 eks 100 set. Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap 6. Folio. Cetak 101s/d 200 eks 100 set. Folio. Folio. 4. Cetak 101 s/d 200 eks 25 set. Cetak 101 s/d 200 eks 50 set. Cetak 101 s/d 200 eks 50 set. 7. Cetak 201s/d 500 eks 25 set. Folio.Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 Folio. 4. Folio. Folio. Cetak < 100 eks 100 set. 3. 3. Folio. 2. 6. 2. 3. 7. Folio. Folio. Cetak 101 s/d 200 eks 50 set. Cetak 101s/d 200 eks 100 set. Folio. Cetak 101s/d 200 eks 100 set. 4. 2. 4. 3. Cetak < 100 eks 25 set. 2. 4. Folio. Folio. Cetak < 100 eks 25 set. Folio. Cetak 201s/d 500 eks 25 set. 3. Cetak 201 s/d 500 eks 50 set. Folio. 4. Folio. Folio. Cetak 101 s/d 200 eks 50 set. 7. 2. 4. Cetak < 100 eks 50 set. 6. Folio. Cetak 101 s/d 200 eks 50 set. Folio. Folio. Cetak < 100 eks 25 set. Folio. Cetak 201s/d 500 eks 25 set. Folio. 4. 2. Cetak < 100 eks 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks 100 set. Folio. Cetak < 100 eks 50 set. Folio. 2. Folio. 4. 3. Folio. Cetak 101 s/d 200 eks 25 set. Folio. Cetak 201s/d 500 eks 25 set. 3. Folio. Cetak 201 s/d 500 eks 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks 50 set. 3. Folio. Folio. Folio. Folio. Cetak 101s/d 200 eks 100 set. Cetak 101s/d 200 eks . Cetak < 100 eks 50 set. 7. Cetak < 100 eks 50 set. Folio. Folio. Cetak 201 s/d 500 eks 100 set. Cetak 101 s/d 200 eks 25 set. 2. 6. Folio. Cetak < 100 eks 25 set. 7. Cetak 201s/d 500 eks 25 set. Cetak < 100 eks 100 set. Cetak < 100 eks 25 set. 7. Folio. Cetak < 100 eks 100 set. 5. Cetak 101 s/d 200 eks 25 set. 6. Folio. Folio. Cetak 201 s/d 500 eks 50 set. 7. Folio. 6. Cetak 101 s/d 200 eks 25 set.

Rangkap 6. isi 100 set. Rangkap 5. Cetak < 100 eks Cetak NCR 1/3 Folio. Cetak 201s/d 500 eks Cetak NCR 1/3 Folio. Rangkap 6. Rangkap 6. isi 100 set. Rangkap 5. Cetak < 100 eks Cetak NCR 1/3 Folio. 210 gram. isi 50 set. Rangkap 5. Rangkap 6. 3x5 cm . Rangkap 6. isi 25 set. isi 25 set. isi 25 set. Cetak 101 s/d 200 eks Cetak NCR 1/3 Folio. Cetak 101 s/d 200 eks Cetak NCR 1/2 Folio. Cetak 101s/d 200 eks Cetak NCR 1/2 Folio. Cetak < 100 eks Cetak NCR 1/2 Folio. Rangkap 5. Cetak 101s/d 200 eks Cetak NCR 1/3 Folio. Cetak 201s/d 500 eks Cetak NCR 1/3 Folio. isi 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks Cetak NCR 1/3 Folio. isi 25 set. Rangkap 6. Cetak 101 s/d 200 eks Cetak NCR 1/4 Folio. isi 50 set. Rangkap 6. 210 Gram. isi 25 set. isi 25 set. Cetak < 100 eks Cetak NCR 1/3 Folio. isi 25 set. isi 25 set. Cetak < 100 eks Cetak NCR 1/3 Folio. isi 100 set. Cetak 101 s/d 200 eks Cetak NCR 1/3 Folio. Rangkap 5.Cetak NCR 1/3 Folio. Cetak 101 s/d 200 eks Cetak NCR 1/3 Folio. isi 50 set. isi 50 set. Rangkap 6. Rangkap 5. Cetak 201s/d 500 eks Cetak NCR 1/2 Folio. Plong Cetak Label Inventaris (Peneng) Cetak Kantong Mika Pakai Kancing Cetak Pinbalakar ID Card Plastik Bahan ATM Cetak NCR 1/4 Folio. Cetak < 100 eks Cetak NCR 1/2 Folio. Rangkap 5. Rangkap 6. Rangkap 5. 210 Gram. Warna Hitam/Putih. isi 25 set. Cetak 101 s/d 200 eks Cetak NCR 1/2 Folio. isi 100 set. Rangkap 6. Cetak < 100 eks Cetak NCR 1/2 Folio. 5 x 10 cm. Ukuran A0 Cetak Plotter B/W Kertas Kalkir. 210 Gram. Cetak 201 s/d 500 eks Cetak NCR 1/2 Folio. Ukuran A1 Cetak Plotter B/W Kertas Kalkir Ukuran A2 Cetak NCR Continous Form Berlogo Pemkot 1/2 Folio Rangkap 5 Isi 500 Sheet Cetak Booklet Cetak Booklet Cetak Leaflet 3 Warna. isi 50 set. isi 25 set. Rangkap 5. Cetak 201 s/d 500 eks Cetak NCR 1/3 Folio. A3. isi 50 set. isi 50 set. Cetak 101 s/d 200 eks Cetak NCR 1/3 Folio. 3 warna Cetak Poster Ukuran A3. Rangkap 5. Art Paper. Cetak 201 s/d 500 eks Cetak NCR 1/3 Folio. isi 50 set. Bolak Balik Cetak Leaflet Fullcollour. isi 25 set. Rangkap 6. isi 50 set. isi 100 set. Cetak < 100 eks Cetak NCR 1/3 Folio. Uk. Cetak 201 s/d 500 eks . isi 100 set. Rangkap 5. Rangkap 5. Kalkir Ukuran Folio Cetak Plotter B/W Kertas Kalkir. Rangkap 3. Cetak 201 s/d 500 eks Cetak NCR 1/2 Folio. Full Colour Cetak Sticker Kertas Glory. Rangkap 6. Rangkap 6. Rangkap 3. Cetak 101 s/d 200 eks Cetak NCR 1/2 Folio. Rangkap 6. Cetak 201 s/d 500 eks Cetak Plotter B/W > 100 Halaman. Bolak Balik Cetak Poster Uk. isi 25 set. Full Colour Cetak Sticker Kertas Glory. Uk. 5 x 10 cm. Full Colour Cetak Label Inventaris (Peneng) Uk. Art Paper.

Cetak < 100 eks 1 Folio. isi 50 set. isi 100 set. Rangkap 3. isi 25 set. isi 100 set. isi 100 set. Rangkap 2. Cetak 201 s/d 500 eks 1/2 Folio. Rangkap 4. Rangkap 4. Cetak < 100 eks 1 Folio. isi 50 set. Rangkap 3. isi 50 set. Rangkap 7. Rangkap 2. isi 100 set. Rangkap 4. isi 50 set. Cetak 101s/d 200 eks 1 Folio. isi 100 set. Cetak < 100 eks . isi 100 set. isi 50 set. Cetak 101 s/d 200 eks 1 Folio. Cetak < 100 eks 1 Folio. isi 50 set. Rangkap 3. Rangkap 3. Cetak < 100 eks 1 Folio. Cetak < 100 eks 1 Folio. Cetak 201 s/d 500 eks 1 Folio. isi 50 set. Cetak < 100 eks 1 Folio. Cetak 101s/d 200 eks 1 Folio. isi 50 set. Cetak < 100 eks 1/2 Folio. Cetak < 100 eks 1/2 Folio. Rangkap 4. Cetak 201 s/d 500 eks 1 Folio. isi 100 set. isi 25 set. Cetak < 100 eks 1 Folio. Cetak < 100 eks 1/2 Folio. isi 50 set. Cetak 201 s/d 500 eks 1/4 Folio. Cetak 101 s/d 200 eks 1/2 Folio. isi 25 set. Rangkap 3. Cetak 201 s/d 500 eks 1 Folio. Rangkap 3. Rangkap 7. isi 25 set. Cetak 201 s/d 500 eks 1 Folio. Rangkap 3. Rangkap 2. Rangkap 4. isi 25 set. isi 50 set. Cetak 201 s/d 500 eks 1 Folio. isi 50 set. Rangkap 2. isi 25 set. isi 100 set. isi 100 set. Rangkap 7. Cetak 101 s/d 200 eks 1 Folio. Cetak < 100 eks 1 Folio. Rangkap 5. isi 25 set. Rangkap 7. Rangkap 6. Rangkap 4. Rangkap 7. Cetak < 100 eks 1/2 Folio. isi 50 set. Cetak 101 s/d 200 eks 1/2 Folio. Cetak 101 s/d 200 eks 1 Folio. isi 25 set. Rangkap 6. Cetak < 100 eks 1/4 Folio. Rangkap 2. isi 25 set. Rangkap 4. Rangkap 4. Cetak 201s/d 500 eks 1 Folio. isi 25 set. isi 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks 1/2 Folio. Cetak 101 s/d 200 eks 1 Folio. isi 50 set. isi 100 set. Cetak 201s/d 500 eks 1 Folio. Rangkap 4. Cetak 101s/d 200 eks 1/2 Folio. Rangkap 3. isi 100 set. Rangkap 2. Rangkap 7. Rangkap 7.Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR 1/2 Folio. Rangkap 2. Rangkap 7. isi 25 set. isi 100 set. isi 100 set. isi 50 set. Cetak 101 s/d 200 eks 1/4 Folio. isi 50 set. Cetak < 100 eks 1/2 Folio. isi 25 set. Cetak 101 s/d 200 eks 1/2 Folio. Cetak 201 s/d 500 eks 1 Folio. Cetak 201s/d 500 eks 1/2 Folio. Cetak 201 s/d 500 eks 1 Folio. Rangkap 2. Rangkap 3. Cetak 101 s/d 200 eks 1 Folio. Rangkap 3. Rangkap 2. Rangkap 6. isi 50 set. Cetak 201s/d 500 eks 1 Folio. isi 50 set. Cetak 101s/d 200 eks 1 Folio. isi 25 set. Rangkap 4. Rangkap 3. Rangkap 6. Rangkap 7. Cetak 101 s/d 200 eks 1 Folio. Cetak 201 s/d 500 eks 1/4 Folio. Rangkap 3. isi 50 set. Cetak < 100 eks 1 Folio.

isi 50 set. isi 100 set. isi 100 set. isi 6 rim NCR Continuous Form Berlogo Pemkot untuk SPM. Cetak 201s/d 500 eks NCR 1 Folio. Cetak 201 s/d 500 eks NCR 1 Folio. Cetak 201s/d 500 eks NCR 1 Folio. Cetak 101 s/d 200 eks NCR 1 Folio. Rangkap 6. Rangkap 4. isi 100 set. Rangkap 7. Rangkap 5. Isi 500 lembar NCR Continuous Form 9 1/2 x 11. Cetak 201s/d 500 eks NCR 1 Folio. Rangkap 5. Rangkap 7. Rangkap 7. isi 100 set. Rangkap 7. isi 25 set. isi 6 rim NCR Continuos Form. isi 6 rim NCR Continuos Form. Rangkap 5. Cetak < 100 eks NCR Continuos Form. Rangkap 7. 5 ply Putih. isi 50 set.Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak NCR 1 Folio. Cetak 101 s/d 200 eks NCR Continuous Form 9 1/2 x 11 3 Ply Warna. Rangkap 7. Rangkap 6. isi 25 set. < 100 lbr. Rangkap 6. Rangkap 6. Rangkap 4. Cetak s/d 1000 eks HVS 1/4 A4 70 gr. Cetak < 100 eks NCR Double Folio. isi 6 rim NCR Continuos Form. isi 100 set. Cetak < 100 eks NCR 1 Folio. Cetak < 100 eks NCR 1/4 Folio. Cetak 101s/d 200 eks NCR 1 Folio. Isi 1000 Lembar HVS 1/4 A4 70 gr. Rangkap 6. Cetak 201 s/d 500 eks NCR Cetak NCR/SPM Continuous Form Rangkap 6 Berlogo isi 500 Set NCR Continuos Form. Cetak < 100 eks NCR 1 Folio. Cetak 101 s/d 200 eks NCR 1 Folio. Rangkap 7. Rangkap 6. Rangkap 6. Cetak 201 s/d 500 eks NCR 1 Folio. Isi 500 lembar NCR 1/4 Folio. isi 50 set. Cetak < 100 eks NCR 1 Folio. 500 Sheet NCR Double Folio. Rangkap 6. isi 100 set. Cetak < 100 eks . Cetak 201 s/d 500 eks NCR 1 Folio. Cetak 101 s/d 200 eks NCR 1 Folio. Rangkap 5. isi 50 set. Rangkap 5 NCR 1 folio Rangkap 2 Isi 150 Set Cetak < 201 s/d 500 eks NCR Continuous Form 9 1/2x 11 5 Ply Warna. isi 25 set. Cetak 101 s/d 200 eks NCR 1 Folio. isi 25 set. Cetak 201s/d 500 eks NCR 1 Folio. isi 25 set. isi 25 set. isi 50 set. isi 25 set. Cetak 101s/d 200 eks NCR 1 Folio. Rangkap 2. Rangkap 5. Rangkap 3. Cetak < 100 eks NCR 1 Folio. Rangkap 7. Rangkap 4. Rangkap 7. Cetak 101 s/d 200 eks NCR 1 Folio. isi 100 set. Rangkap 6. isi 25 set. Rangkap 5. isi 25 set. Rangkap 6. isi 25 set. isi 50 set. Rangkap 5. isi 50 set. Rangkap 5. < 500 lbr. isi 100 set. Cetak < 100 eks NCR 1 Folio. Rangkap 4. Rangkap 5. isi 100 set. Cetak 101s/d 200 eks NCR 1 Folio. Rangkap 4. Cetak 201 s/d 500 eks NCR 1 Folio. Rangkap 3. Cetak < 100 eks NCR 1 Folio. isi 6 rim NCR 1/4 Folio. Cetak 101 s/d 200 eks NCR 1 Folio. Cetak < 100 eks NCR 1 Folio. Rangkap 7. Cetak 101s/d 200 eks NCR 1/4 Folio. isi 25 set. isi 50 set. isi 50 set. isi 50 set. isi 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks NCR 1 Folio.

Cetak > 1000 eks 1 Folio 70 gr. Cetak > 1000 eks . < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks 1/4 Kwarto 70 gr. Cetak s/d 200 eks 1 Folio 70 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks 1/4 Folio 60 gr. Cetak s/d 1000 eks 1 Folio 70 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 1 Folio 60 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 1/4 Folio 60 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks 1/4 Folio 70 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks 1/4 Kwarto 60 gr. Cetak > 1000 eks 1/4 Kwarto 80 gr. Cetak s/d 500 eks 1/4 Folio 60 gr. < 100 lbr. Cetak < 100 eks 1/4 Kwarto 60 gr. < 100 lbr. Cetak s/d 500 eks 1/4 Folio 80 gr. Cetak < 100 eks 1/4 A4 80 gr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks 1/4 Kwarto 60 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. Cetak s/d 1000 eks 1/4 Folio 80 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 1/4 Folio 80 gr. Cetak > 1000 eks 1/4 Folio 70 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks 1 Folio 60 gr. < 500 lbr.Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS 1/4 A4 70 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. Cetak s/d 500 eks 1 Folio 70 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks 1/4 A4 80 gr. Cetak s/d 500 eks 1/4 Kwarto 80 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 1/4 Kwarto 80 gr. < 100 lbr. Cetak s/d 200 eks 1 Folio 60 gr. Cetak s/d 200 eks 1/4 Kwarto 60 gr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks 1/4 Kwarto 70 gr. Cetak s/d 200 eks 1/4 A4 70 gr. Cetak s/d 1000 eks 1 Folio 60 gr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 1/4 Folio 70 gr. Cetak s/d 1000 eks 1/4 Folio 70 gr. Cetak > 1000 eks 1/4 Folio 80 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks 1/4 Kwarto 60 gr. Cetak s/d 1000 eks 1/4 A4 80 gr. Cetak < 100 eks 1/4 Kwarto 70 gr. Cetak s/d 200 eks 1/4 Folio 80 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks 1/4 Folio 60 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. < 100 lbr. < 100 lbr. Cetak s/d 500 eks 1 Folio 80 gr. Cetak s/d 200 eks 1/4 A4 80 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks 1/4 Kwarto 80 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 50 lbr. Cetak > 1000 eks 1/4 Folio 60 gr. Cetak > 1000 eks 1/4 A4 80 gr. < 100 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks 1/4 Folio 70 gr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 1 Folio 70 gr. Cetak > 1000 eks 1 Folio 60 gr.

Folio. Cetak 101s/d 200 eks 100 set. Folio. Folio. Folio. Cetak 201 s/d 500 eks 100 set. Cetak < 100 eks 100 set. 3. Cetak 101 s/d 200 eks 50 set. Folio. 3. 2. Cetak 201s/d 500 eks 100 set. Cetak 101s/d 200 eks 100 set. Cetak < 100 eks 50 set. Folio. 2. 2. Cetak 201 s/d 500 eks 50 set. 2. 7. Folio. Cetak < 100 eks 25 set. 3. Folio. 7. Folio. Cetak < 100 eks 50 set. 3. 2. Cetak < 100 eks 25 set. Cetak < 100 eks 100 set. Cetak 101s/d 200 eks 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks 100 set. Folio. 2. 2. 2. 3. Folio. Cetak < 100 eks 100 set. Cetak 201 s/d 500 eks 100 set. 2. Folio. Cetak 101s/d 200 eks 100 set. Folio. Folio. Cetak 201 s/d 500 eks 100 set. Cetak 101 s/d 200 eks 50 set. Folio. 2. 3. Cetak 101 s/d 200 eks 25 set. isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi isi 25 set. Folio. Folio. Cetak 101s/d 200 eks 100 set. Cetak < 100 eks 50 set. Cetak 201s/d 500 eks 25 set. 3. Cetak 101 s/d 200 eks 25 set. Folio. Folio. Folio. Cetak < 100 eks 25 set. 3. 2. Folio. Cetak < 100 eks 50 set. 4. Cetak < 100 eks 100 set. Folio. 3. Folio. 3. Cetak 101 s/d 200 eks 25 set. 7. Cetak 201 s/d 500 eks 50 set. Folio. Cetak 101s/d 200 eks 100 set. Folio. Folio. Folio. Cetak 201 s/d 500 eks 50 set. 7. Cetak 201s/d 500 eks 100 set. 4. Cetak 201s/d 500 eks 25 set. 4. 2. Folio. Cetak < 100 eks 100 set. 7. Cetak 101 s/d 200 eks 25 set. Cetak < 100 eks 25 set. 3. 4. 7. Cetak 201 s/d 500 eks 50 set. Folio. Folio. Folio. Folio. Folio. 2. 3. Folio. Folio. Cetak 101 s/d 200 eks . Folio. 3. Folio. Folio. 2. Folio. Folio. Folio. Cetak < 100 eks 100 set. 2. 7. Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap 2. Cetak 101 s/d 200 eks 50 set. 7. Cetak < 100 eks 25 set. Folio. Cetak 101 s/d 200 eks 50 set. 4. 7. Cetak 201s/d 500 eks 25 set. 2. Folio.Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR NCR 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/4 1/2 1/2 Folio. Cetak 201s/d 500 eks 25 set. Cetak < 100 eks 25 set. 2. Folio.

< 500 lbr. Cetak < 100 eks HVS 1/2 Folio 70 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks HVS 1/2 A4 60 gr. Cetak < 100 eks HVS 1/2 A4 70 gr. Cetak s/d 200 eks HVS 1/2 Kwarto 60 gr. Rangkap 4. Cetak s/d 100 eks HVS 1/2 A4 70 gr. Cetak s/d 500 eks HVS 1/2 Folio 70 gr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks HVS 1/2 A4 80 gr. Cetak s/d 200 eks HVS 1/2 A4 70 gr. Cetak s/d 1000 eks HVS 1/2 Folio 70 gr. isi 100 set. < 500 lbr. < 100 lbr. < 500 lbr. Cetak 201s/d 500 eks NCR 1/2 Folio. Cetak < 100 eks HVS 1/2 A4 80 gr. Cetak 201 s/d 500 eks NCR 1/2 Folio. Cetak s/d 200 eks HVS 1/2 Folio 70 gr. isi 25 set. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks HVS 1/2 Folio 60 gr. Cetak s/d 500 eks HVS 1/2 A4 80 gr. isi 50 set. Cetak < 100 eks HVS 1/2 Folio 80 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. Cetak s/d 200 eks HVS 1/2 Folio 80 gr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks NCR 1/2 Folio. Cetak s/d 500 eks HVS 1/2 Folio 80 gr. < 500 lbr. isi 100 set. < 100 lbr. Cetak s/d 500 eks HVS 1/2 Kwarto 60 gr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks HVS 1/2 Folio 70 gr. Cetak < 100 eks HVS 1/2 Folio 60 gr. Rangkap 4. Cetak > 1000 eks HVS 1/2 A4 80 gr. isi 50 set. < 500 lbr. < 100 lbr. isi 100 set. Cetak < 100 eks NCR 1/2 Folio. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks HVS 1/2 Kwarto 70 gr. Cetak s/d 200 eks HVS 1/2 Folio 60 gr. Cetak 201 s/d 500 eks NCR 1/2 Folio. Rangkap 4. < 100 lbr. Cetak s/d 200 eks HVS 1/2 A4 80 gr. isi 50 set. Cetak s/d 1000 eks HVS 1 A4 70 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks HVS 1/2 A4 70 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks HVS 1/2 Kwarto 60 gr. Cetak > 1000 eks HVS 1/2 Folio 80 gr. Cetak s/d 1000 eks HVS 1/2 Kwarto 60 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. < 100 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. isi 25 set. Cetak s/d 1000 eks HVS 1/2 A4 70 gr. Cetak s/d 500 eks HVS 1 A4 70 gr. Rangkap 5. < 100 lbr. Cetak < 100 eks HVS 1/2 A4 60 gr. Cetak > 1000 eks . < 500 lbr. < 100 lbr. < 100 lbr. Cetak s/d 1000 eks HVS 1/2 Folio 80 gr. Rangkap 5. Cetak 101s/d 200 eks NCR 1/2 Folio. Cetak s/d 500 eks HVS 1/2 A4 70 gr. < 100 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks HVS 1/2 Folio 60 gr.Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak NCR 1/2 Folio. < 500 lbr. Cetak < 100 eks HVS 1/2 Kwarto 60 gr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks HVS 1/2 Folio 60 gr. Rangkap 4. Rangkap 5. Rangkap 5. Cetak > 1000 eks HVS 1 A4 60 gr. < 500 lbr. Cetak 101 s/d 200 eks NCR 1/2 Folio.

Cetak s/d 200 eks 1/3 A4 80 gr. Cetak < 100 eks 1/2 Kwarto 80 gr. Cetak > 1000 eks 1/3 Folio 60 gr. Cetak s/d 1000 eks 1/2 Kwarto 70 gr. Cetak > 1000 eks 1/3 Folio 70 gr. Cetak s/d 500 eks 1/3 Folio 60 gr. < 100 lbr. Cetak s/d 200 eks 1/3 Folio 60 gr. Cetak > 1000 eks 1/3 A4 60 gr. Cetak s/d 200 eks 1/2 Kwarto 70 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks 1/3 A4 60 gr. < 100 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks 1/2 Kwarto 80 gr. Cetak < 100 eks 1/3 Folio 70 gr. Cetak s/d 200 eks 1 A4 80 gr. Cetak s/d 1000 eks 1 A4 70 gr. Cetak < 100 eks 1/3 Folio 60 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. Cetak s/d 500 eks 1/3 A4 70 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 100 lbr. Cetak s/d 500 eks 1/3 Folio 80 gr. Cetak < 100 eks . < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks 1 A4 70 gr. Cetak > 1000 eks 1/3 A4 80 gr.Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS HVS 1/2 Kwarto 70 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks 1/3 A4 70 gr. < 500 lbr. < 100 lbr. Cetak s/d 500 eks 1 A4 70 gr. Cetak s/d 1000 eks 1/3 Folio 70 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 50 lbr. < 100 lbr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 1/3 A4 80 gr. < 100 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 200 eks 1/3 A4 60 gr. Cetak > 1000 eks 1/2 Kwarto 80 gr. < 100 lbr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 1/2 Kwarto 80 gr. < 100 lbr. Cetak s/d 200 eks 1/3 A4 70 gr. Cetak s/d 500 eks 1/3 A4 80 gr. Cetak s/d 1000 eks 1/3 Folio 80 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks 1/3 Kwarto 60 gr. Cetak s/d 200 eks 1/3 Folio 70 gr. Cetak > 1000 eks 1/3 Folio 80 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks 1/3 Folio 70 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks 1 A4 80 gr. Cetak s/d 1000 eks 1/3 Folio 60 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks 1/3 A4 70 gr. Cetak s/d 500 eks 1/3 A4 60 gr. Cetak < 100 eks 1/2 Kwarto 70 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 100 lbr. Cetak s/d 1000 eks 1/3 A4 80 gr. < 100 lbr. Cetak s/d 200 eks 1/3 Folio 80 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 1 A4 80 gr. Cetak < 100 eks 1/3 Folio 80 gr. Cetak < 100 eks 1/3 A4 70 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks 1/3 A4 60 gr.

< 500 lbr.70gr. Cetak < 100 eks Cetak HVS 1/4 A4 60 gr. Cetak < 100 eks Cetak HVS 1/3 Kwarto 80 gr. Uk. Uk. Cetak s/d 500 eks Cetak HVS 1/4 A4 70 gr. Uk. Uk. Cetak > 1000 eks Cetak HVS 1/3 Kwarto 80 gr. isi 100 Lembar Cetak Buku Surat Keterangan Hvs/Ds. isi 100 Lembar . Lembar. bolak .70gr. Cetak s/d 200 eks Cetak HVS 1/3 Kwarto 60 gr. isi 100 Lembar Cetak Buku Surat Keterangan CD. Uk. < 500 lbr. isi 50 Lembar Cetak Buku Surat Keterangan Hvs . Uk. Cetak s/d 200 eks Cetak HVS 1/4 A4 60 gr.balik isi 14 Lembar Cetak Buku Full Colour Cetak Dorslag D. < 100 lbr. Uk. < 500 lbr. B/B. Uk 30 x 15 cm Cetak Full Colour Pembuatan Buku Profil Surabaya Cetak Modul Cetak Buku Kas Rangkap 5 Isi 50 Set Cetak Buku Leaflet IUJK Colour. Uk.Folio.Nm Cetak Buku Surat Keterangan Hvs/Ds .B/B Cetak Blanko Surat Keterangan BC/Putih.1/3 atau 1/2 Fol. Folio Cetak Blanko Surat Keterangan Hvs . isi 100 Lembar Cetak Blanko Surat Keterangan Hvs .1/4 Fol.70gr. 26x20 . isi 100 Lembar Cetak Buku Surat Keterangan Hvs .70gr. isi 50 Lembar Cetak Buku Surat Keterangan NCR . isi 100 Lembar Cetak Buku Surat Keterangan Hvs P/M . Kwarto 1 muka Cetak Buku Surat Keterangan CD. Buku.P/M. Art paper. Cetak s/d 100 eks Cetak HVS 1/3 Kwarto 60 gr. Folio/d.3 Folio. Uk. Cetak s/d 200 eks Cetak HVS 1/4 A4 60 gr.Folio B/B Cetak Blanko Surat Keterangan BC TIK Biru. 18x6 .1/10 Folio.M. Cetak < 100 eks Cetak HVS 1 A4 80 gr. Cetak > 1000 eks Cetak HVS 1/3 Kwarto 60 gr. < 500 lbr.70gr. < 500 lbr.B/B Cetak HVS D. < 100 lbr. Uk. < 500 lbr. < 500 lbr. 1/4 Folio. Folio/d. isi 100 Lembar Cetak Buku Surat Keterangan Hvs . Cetak s/d 1000 eks Cetak HVS 1/3 Kwarto 70 gr. Cetak s/d 500 eks Cetak HVS 1/3 Kwarto 80 gr. Buku. < 50 lbr.70gr. 1/2 Folio. Cetak s/d 500 eks Cetak HVS 1/3 Kwarto 70 gr. < 100 lbr.1/3 Folio. < 500 lbr. isi 50 Lembar Cetak Buku Surat Keterangan Hvs . Uk. < 100 lbr. Cetak > 1000 eks Cetak Plat uji KIR Cetak Buku Retributor Cetak Buku Uji KIR Cetak Buku IPT ( izin pemakaian tanah ) Plat Nomer Registrasi Kapal Bahan : Plat Aluminium. < 500 lbr. Folio. Uk 1/2 Folio Cetak Blanko Surat Keterangan CD. < 500 lbr. Kwarto 80 Gram 1 muka . Cetak > 1000 eks Cetak HVS 1/4 A4 60 gr. 1/6 atau 1/8 Folio. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks Cetak HVS 1/3 Kwarto 80 gr.Cetak HVS 1/3 Kwarto 60 gr. Uk. Cetak > 1000 eks Cetak HVS 1/3 Kwarto 70 gr.70gr. Uk.70gr. Uk. Cetak s/d 1000 eks Cetak HVS 1/3 Kwarto 60 gr. Lembar. < 500 lbr. < 500 lbr.

24x16 cm Cetak Kartu Undangan Uk.folio/d. 13x24 cm Cetak Kartu Undangan Uk. Folio Cetak Map Kantong/Gantung .kwarto 60 Gr 2 muka Cetak Folio/d Kwarto Cetak 2 Muka Cetak HVS D.kwarto 70 Gram 1 muka Cetak HVS D.Cetak HVS D. 10x10 cm Cetak Kartu Nama/Name Card Cetak Kartu Absensi Cetak Kartu Pengenal Cetak Kartu Pengenal Pegawai Cetak Keplek Peserta Cetak Kartu Ibu Hamil/Meneteki Muka Folio Cetak Kartu Berobat Keluarga Muka 9x12 cm Cetak Kartu Undangan Uk. 25. Kwarto 80 Gram 2 muka Cetak Bahan HVS A4 80 Gr Cetak Bahan HVS Folio Cetak Bahan HVS Folio 2 warna (Kertas kop. 10x20 cm Cetak Karcis Parkir Uk. 46 x 36 cm.5x19 cm Cetak Tanda Pembayaran (Materai) Retribusi Kebersihan penggandaan kartu tanda peserta dan daftar hadir Cetak Kwitansi Isi 50 Set 1/2 Folio Cetak Piagam Uk.folio/d. 10x8.5 cm Cetak Karcis Uk.folio/d. 24x18 cm Cetak Kartu Undangan Uk.folio/d. 20x16 cm Cetak Kartu Undangan Uk. 10x5 cm Cetak Karcis Uk. Folio/d.kwarto 60 Gr 1 muka Cetak HVS D. SKPD) Cetak Kertas Kop Dinas Cetak Bahan HVS Folio 80 Gr Cetak HVS D. 80 Gr full colour Cetak Sertifikat / Piagam Biasa Cetak Sertifikat Berharga Cetak Sertifikat Perijinan Cetak Map (peta) Cetak Map Berlogo Full Colour 230 gr Cetak Stop Map Uk. Folio Cetak Stop Map Snelhecter Uk.kwarto 70 Gram 2 muka Cetak HVS Df/dk 60 Gr 1 muka Cetak HVS Df/dk 60 Gr 2 muka Cetak HVS Folio/kwarto 60 Gr 1 muka Cetak HVS Folio/kwarto 60 Gr 2 muka Cetak Kertas HVS Folio Putih 60 Gr Cetak Karcis Cetak Karcis Uk.

Skrk Kertas Amplop HVS 80 Gr. Cetak > 1000 eks HVS 1 Kwarto 60 gr. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks HVS 1 Kwarto 70 gr. < 500 lbr. 27 x 40 cm (model kantong) Amplop Kertas Samson. 18 x 28 cm Amplop Uk. < 100 lbr. isi 100 Lembar Amplop Bahan 2 Warna. 12x 28 Cm/ 14 X 28 cm. < 500 lbr.Realisasi Bahan Kertas Countinous Form Uk. Cetak s/d 200 eks HVS 1 Kwarto 80 gr. Cetak s/d 1000 eks HVS 1 Kwarto 80 gr. < 100 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks HVS 1 Folio 80 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 500 lbr. 27x39 Cm. < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks Agenda PEMKOT Besar. Cetak > 1000 eks HVS 1 Kwarto 70 gr. Cetak < 100 eks HVS 1 Kwarto 60 gr. Cetak s/d 200 eks HVS 1 Kwarto 70 gr. Folio Warna Blanko Surat Keterangan Uk. Cetak < 100 eks HVS 1 Kwarto 80 gr. Hvs 80 Gr 1 Warna 5 cm Amplop Uk. Cetak < 100 eks HVS 1 Folio 80 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. Cetak < 100 eks HVS 1/2 A4 60 gr. Uk. Folio. < 100 lbr. Cetak s/d 1000 eks HVS 1 Kwarto 60 gr. 12 X 28 cm Amplop Uk. Cetak s/d 1000 eks HVS 1 Kwarto 70 gr. < 500 lbr. Cetak s/d 500 eks HVS 1 Kwarto 60 gr. Cetak < 100 eks HVS 1 Kwarto 70 gr. < 500 lbr.Uk. Cetak s/d 500 eks HVS 1 A4 60 gr.80gr. Cetak s/d 500 eks HVS 1 A4 60 gr. Cetak < 100 eks HVS 1 A4 60 gr. < 500 lbr. < 500 lbr. < 100 lbr. Cetak s/d 200 eks HVS 1 Kwarto 60 gr. isi 100 Lembar Amplop Bahan 1 Warna. 28x 41/ 36x36/ 31x41/ 36x41 Amplop Bahan 1 Warna Blanko Surat Keterangan Uk. < 500 lbr. Cetak > 1000 eks HVS 1/2 A4 60 gr.Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Stop Map Bahan Karton Manila Stop Map Bahan Cromecoat Stop Map Bahan Buffalo Ukuran Folio HVS 1 Folio 80 gr. Folio Warna Blanko Surat IMB Kertas BC Uk. Cetak s/d 500 eks HVS 1 Kwarto 80 gr. Cetak s/d 200 eks HVS 1/2 A4 60 gr. isi 100 Lembar Amplop Hvs . < 500 lbr. Cetak s/d 1000 eks HVS 1 A4 60 gr. isi 100 Lembar Amplop Bahan Conqueror. < 500 lbr. HVS 180 Gr Blanko Cetak Blanko/Form Lap. Kabinet Amplop Uk. < 500 lbr. 14 7/8x11 5PLY . Cetak s/d 200 eks HVS 1 Folio 80 gr. isi 100 Lembar Agenda PEMKOT Kecil.

0. isi 100 Lbr Cetak Buku Penunjang Uk.6 m Giant Banner Ukuran 5 x 10 m Lengkap . Bahan Kertas Sekuriti (termasuk plastik Laminasi) Cetak Kartu Blanko Keluarga (KK) Rangkap 4. Lembar Satu bahan Sekuriti. isi 50 Lbr Cetak Materi Cetak Brosur A4 Lipat 2 Paper 120 gr Sparasi (Full Color) 4/4 210 cm x 297 cm (A4) Cetak Buku Pengantar KTP Setengah Jadi Cetak Buku Tanda Bukti Retribusi KTP Cetak Buku Tanda Terima KTP Cetak Buku Kartu Kendali Surat Masuk/Keluar Buku Kendali Keluar/Masuk Kartu Data Cetak Buku Cek 10 Lembar Banner Uk.Cetak Stiker Uk. dan 4 bahan k Cetak Blangko Lembar Disposisi Cetak Blanko Sertifikat Perizinan Pariwisata 0 .5 m Banner Uk. 10 x 20 cm Cetak Blanko KTP. Lembar 2. 50 cm X 1.3. 20x30 cm.200 lembar Cetak Blanko Sertifikat Perizinan Pariwisata 300 lembar Cetak Blanko Sertifikat Perizinan Pariwisata 400 lembar Cetak Blanko Sertifikat Perizinan Pariwisata 500 lembar Cetak Blanko Sertifikat Perizinan Pariwisata 1000 lembar Cetak Blanko Sertifikat Perizinan Pariwisata 2000 lembar Cetak Blanko Sertifikat Perizinan Pariwisata >5000 lembar Cetak Stiker Cetak Stiker Parkir Langganan Cetak Nomer Tes dan LJK cetak stiker tanda samping lulus uji kendaraan bermotor Cetak Buku Karcis Cetak Buku Kenangan Cetak Buku Register Plat IMB Cetak Buku Agenda isi 200 Lembar Besar Cetak Buku Agenda isi 100 Lembar Kecil Cetak Brosur Retribusi IMB Bahan Kertas Art Paper 120 Gr Cetak Buku SKRK Kertas Komputer Cetak Buku Penunjang Uk. 20x25 cm.6 x 1.

01 600 5.2.2.2.400 5.06.2.01 1.01 6.06.640 5.2.2.06.2.06.06.2.2.06.2.06.06.2.2.2.2.2.2.06.01 52.2.2.2.2.2.2.06.01 77.500 5.2.2.2.06.06.01 31.2.01 118.01 4.2.01 133.2.01 2.06.06.06.2.050 5.2.2.06.2.06.2.2.06.2.2.2.2.2.06.01 50.2.2.06.2.2.06.01 7.01 2.06.2.2.2.2.500 5.01 19.2.06.06.01 31.2.01 9.000 5.050 5.2.2.06.2.06.2.2.01 47.06.100 5.800 5.06.06.06.2.2.06.300 5.2.2.400 5.2.01 900 5.700 5.01 .01 450 5.01 143.650 5.2.400 5.2.300 5.2.2.950 5.950 5.01 287.2.Lembar Buah Buku Buku Buku Buku Buku eks eks Keping Keping Keping Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Buku Lembar Lembar Lembar Lembar Paket Rim Unit Unit Unit Unit Unit Unit lembar lembar Lembar 1.06.06.2.900 5.2.150 5.350 5.550 5.2.250 5.650 5.2.100 5.06.900 5.550 5.2.2.2.06.2.250 5.250 5.350 5.650 5.650 5.2.06.06.2.2.01 30.050 5.01 56.350 5.01 6.2.01 5.06.01 22.200 5.01 151.2.01 7.2.01 23.01 6.01 23.01 6.000 5.2.150 5.000 5.2.2.06.01 38.01 16.06.06.06.01 4.01 29.000 5.2.2.2.01 8.200 5.01 57.2.01 15.650 5.06.2.2.01 349.01 356.01 287.350 5.2.06.01 12.

2.850 5.2.06.2.2.2.2.2.2.700 5.350 5.01 20.2.01 2.01 189.2.2.310 5.06.2.01 9.000 5.01 18.000 5.850 5.150 5.000 5.2.2.500 5.2.2.01 15.2.2.2.01 6.06.01 271.06.2.01 15.01 250.06.2.01 73.950 5.100 5.2.06.2.01 203.2.06.01 295.000 5.01 73.01 13.700 5.01 29.2.01 97.2.2.06.2.06.01 162.2.01 17.06.06.2.300 5.06.06.2.2.06.710 5.01 13.06.2.600 5.2.2.000 5.2.06.06.2.01 12.000 5.01 9.250 5.01 24.01 10.06.2.250 5.2.01 2.06.01 244.06.000 5.2.700 5.2.06.2.2.01 27.01 .06.950 5.2.2.01 15.2.400 5.088 5.700 5.750 5.01 13.2.600 5.2.200 5.2.2.800 5.2.350 5.2.2.750 5.06.2.900 5.06.06.2.06.500 5.000 5.01 14.2.2.000 5.2.2.01 99.2.06.2.06.2.2.06.01 452.2.2.01 13.2.2.01 411.2.01 217.2.2.000 5.2.2.2.06.01 46.2.06.2.2.2.2.01 203.01 2.2.400 5.2.01 15.01 6.06.06.06.06.2.2.000 5.000 5.2.Buah Set Buah Buah Keping Keping lembar lembar set Buku Buah Buah Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku buku buku buku buku box box box Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 5.000 5.01 9.06.01 13.450 5.06.06.2.06.06.06.01 301.06.01 4.2.06.06.2.2.06.2.900 5.2.2.150 5.

2.06.06.01 16.06.01 11.06.2.2.2.06.700 5.06.900 5.2.2.01 4.06.06.06.01 16.06.2.800 5.2.2.06.000 5.350 5.000 5.2.01 17.500 5.2.2.2.2.2.000 5.06.2.2.01 9.01 14.01 22.2.2.2.650 5.050 5.06.06.700 5.2.2.000 5.06.2.600 5.06.2.2.450 5.06.2.01 8.2.01 13.2.2.2.2.2.2.2.01 8.01 8.2.2.06.2.06.900 5.01 18.01 10.01 5.900 5.01 15.2.350 5.600 5.2.01 21.2.01 8.06.2.2.2.350 5.2.06.06.2.01 34.2.450 5.06.2.750 5.01 21.2.06.700 5.06.06.2.400 5.06.2.06.300 5.06.400 5.850 5.01 16.2.2.100 5.850 5.01 6.06.2.700 5.01 13.2.200 5.06.06.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 17.2.01 .2.200 5.2.2.01 21.06.2.2.2.2.450 5.06.2.01 7.2.2.2.150 5.01 12.06.06.01 5.01 10.2.2.600 5.2.01 25.2.06.2.06.350 5.2.2.2.01 11.2.01 19.2.06.01 11.06.2.2.950 5.06.01 21.300 5.01 26.01 18.06.2.2.01 13.2.2.01 20.06.01 22.650 5.850 5.01 11.06.2.06.2.2.01 20.050 5.01 20.01 16.600 5.650 5.01 4.01 16.2.450 5.2.2.800 5.200 5.2.2.

2.250 5.050 5.2.2.2.01 574.2.06.650 5.06.2.2.06.600 5.06.2.2.027.2.06.01 35.06.300 5.2.2.000 5.2.06.700 5.01 14.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Lembar Lembar Lembar Lembar Box Buku Rim Rim Lembar Rim Rim Lembar Biji Biji Buah Buah Buah Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 19.2.06.200 5.01 2.2.600 5.06.2.2.01 3.2.06.06.2.01 25.01 18.2.2.2.06.200 5.500 5.950 5.2.200 5.2.100 5.01 36.06.2.850 5.2.2.01 12.01 37.2.01 23.150 5.700 5.06.01 4.06.2.050 5.01 19.2.01 16.06.06.2.950 5.2.01 .2.2.01 28.150 5.06.2.06.06.500 5.2.150 5.06.300 5.750 5.06.2.01 6.2.01 27.2.2.2.2.2.06.2.2.2.2.01 21.01 20.06.06.500 5.500 5.06.01 2.06.06.2.06.200 5.01 1.350 5.01 15.06.2.2.000 5.2.01 4.2.2.000 5.500 5.2.06.200 5.2.2.2.01 18.900 5.2.2.850 5.000 5.01 45.01 15.2.2.01 548.2.01 205.2.01 1.2.300 5.2.2.01 26.2.2.06.750 5.2.300 5.01 395.06.06.2.06.700 5.01 5.350 5.01 27.2.2.2.06.2.06.01 58.06.06.2.01 33.06.2.2.01 20.2.2.01 18.01 17.2.2.2.06.900 5.2.01 26.01 23.800 5.06.2.01 1.2.2.06.01 23.2.01 37.06.06.600 5.700 5.2.2.01 3.2.700 5.

06.850 5.2.2.06.06.000 5.250 5.500 5.06.950 5.06.01 6.2.06.01 40.2.01 44.2.01 44.2.06.06.2.600 5.01 36.2.2.2.06.2.01 79.700 5.300 5.2.01 68.000 5.06.01 29.01 33.250 5.2.2.06.01 20.2.01 25.550 5.01 35.2.2.2.200 5.06.2.250 5.000 5.2.2.2.100 5.06.06.2.06.750 5.06.01 43.2.2.600 5.2.06.01 41.2.01 .350 5.06.2.2.2.200 5.2.2.600 5.2.2.300 5.2.01 49.01 21.000 5.06.01 13.06.000 5.2.01 51.350 5.2.06.01 41.06.2.550 5.900 5.01 93.01 15.01 8.06.01 64.800 5.06.2.2.2.000 5.06.050 5.800 5.01 38.06.06.2.100 5.2.2.2.2.01 42.2.06.750 5.01 23.2.2.2.01 38.850 5.01 40.01 59.01 6.2.01 11.850 5.06.01 9.850 5.2.2.2.06.2.06.2.400 5.2.2.01 12.06.2.2.01 40.2.2.01 27.01 23.500 5.2.2.550 5.01 25.01 44.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 30.2.2.2.2.01 9.06.06.06.01 42.06.06.2.2.2.06.900 5.550 5.2.01 44.01 29.06.2.200 5.2.2.000 5.2.2.2.2.900 5.2.06.2.06.2.2.01 42.06.2.01 11.2.2.2.150 5.300 5.2.2.06.06.2.06.

2.01 23.2.06.2.01 11.2.300 5.2.01 82.01 66.06.01 84.06.06.2.2.050 5.400 5.2.06.2.350 5.2.01 85.2.2.300 5.200 5.06.2.2.2.600 5.01 452.01 51.01 85.350 5.06.2.450 5.2.2.01 10.2.2.2.2.2.2.06.06.2.2.01 88.01 103.06.000 5.01 411.01 16.800 5.01 157.2.2.100 5.06.06.350 5.2.000 5.01 82.2.01 350.2.2.01 123.2.01 74.2.06.050 5.01 71.06.400 5.2.06.06.650 5.2.850 5.000 5.150 5.2.900 5.06.2.01 70.2.06.06.06.2.150 5.2.2.2.900 5.2.06.01 582.2.06.2.2.2.01 59.2.01 369.2.01 74.750 5.06.01 67.01 55.06.01 301.2.2.000 5.01 661.2.000 5.2.100 5.2.2.2.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Box Box Box Buku Box Box Box Box Buku Buku Buku Box Box Buku Box Buku Buku 56.06.2.2.2.06.2.2.01 52.06.06.2.950 5.650 5.06.2.06.06.2.2.2.2.01 88.01 .06.450 5.950 5.06.06.400 5.01 52.2.700 5.2.2.500 5.01 485.2.06.2.2.700 5.06.01 365.2.2.01 55.06.01 10.06.2.2.2.2.06.06.2.06.2.06.2.250 5.500 5.2.2.01 9.01 513.06.450 5.650 5.750 5.06.06.01 67.01 70.2.2.500 5.500 5.000 5.950 5.01 85.2.01 108.01 86.450 5.2.01 80.2.

01 58.950 5.06.01 19.2.06.600 5.2.550 5.2.06.06.01 24.2.2.2.2.01 .750 5.2.2.2.01 16.250 5.06.2.06.2.2.01 23.01 24.2.2.06.01 16.250 5.01 18.01 30.800 5.06.2.400 5.2.01 24.06.550 5.2.06.000 5.400 5.01 49.2.2.2.550 5.2.550 5.01 20.01 18.2.600 5.01 23.2.2.06.06.2.06.2.2.2.000 5.01 52.350 5.800 5.06.06.01 17.650 5.06.2.2.2.01 24.2.06.650 5.06.01 21.2.400 5.650 5.2.2.2.700 5.06.900 5.01 23.2.2.06.2.2.2.2.06.2.2.2.2.01 20.01 23.850 5.06.2.06.250 5.2.01 25.06.06.850 5.01 47.200 5.2.01 20.01 21.06.06.200 5.2.250 5.01 24.150 5.2.01 46.2.2.2.2.01 17.06.06.150 5.000 5.2.2.01 48.2.06.2.2.06.06.2.06.01 42.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 20.200 5.01 18.550 5.2.2.2.200 5.01 17.06.01 51.2.2.2.01 20.01 16.400 5.06.200 5.06.250 5.600 5.2.000 5.06.2.06.01 17.2.2.2.01 21.2.2.2.06.850 5.2.2.06.2.2.01 18.2.06.2.2.2.250 5.01 19.2.01 53.2.2.06.950 5.800 5.01 20.06.01 57.650 5.01 21.2.06.06.01 18.2.2.

500 5.06.2.01 21.06.300 5.01 15.2.2.06.2.2.2.2.2.2.550 5.000 5.2.2.2.06.06.500 5.2.2.600 5.06.2.2.900 5.01 24.01 6.01 24.01 23.2.600 5.06.01 22.06.750 5.2.01 15.2.06.01 11.06.800 5.06.350 5.200 5.2.2.06.2.01 12.2.01 7.2.500 5.050 5.06.700 5.2.2.06.06.200 5.2.06.300 5.2.01 22.2.2.01 22.01 24.2.06.2.01 21.2.2.2.2.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 3.2.2.2.01 5.06.06.2.300 5.06.01 7.2.06.2.01 12.06.100 5.2.06.800 5.2.06.2.2.900 5.2.01 4.06.950 5.01 7.01 15.2.01 6.06.06.06.850 5.06.01 20.01 27.01 13.300 5.01 32.06.2.06.06.2.2.01 4.2.2.200 5.01 4.800 5.01 22.2.2.2.01 12.2.2.01 2.2.600 5.01 2.01 15.06.550 5.450 5.650 5.2.400 5.2.800 5.2.150 5.2.2.500 5.2.2.2.2.2.06.01 21.06.06.01 4.500 5.01 2.2.01 4.01 39.350 5.01 3.2.01 14.600 5.2.2.06.2.06.2.2.2.2.2.01 26.600 5.850 5.2.01 5.800 5.250 5.2.2.01 32.01 .2.2.2.050 5.2.100 5.06.01 6.06.06.06.06.050 5.06.2.06.2.2.150 5.2.

850 5.000 5.06.2.01 24.01 30.2.01 48.050 5.01 29.250 5.2.850 5.2.2.2.2.2.06.2.650 5.2.01 25.2.000 5.2.250 5.2.01 47.06.06.2.2.850 5.800 5.250 5.06.750 5.2.01 21.2.06.06.06.2.06.01 26.600 5.2.2.2.2.2.2.2.2.01 26.01 24.2.2.2.01 24.2.350 5.2.2.01 .06.2.050 5.2.01 20.01 30.550 5.01 24.2.850 5.01 28.06.250 5.06.2.250 5.01 27.2.450 5.500 5.2.2.2.2.06.06.2.06.06.750 5.2.2.250 5.01 48.2.06.06.01 23.06.200 5.2.06.2.2.01 28.2.2.01 27.01 23.2.2.650 5.750 5.01 23.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 19.050 5.2.06.2.01 20.2.06.350 5.06.06.2.01 26.01 28.06.2.2.06.01 29.06.2.250 5.06.01 24.06.850 5.2.250 5.2.06.500 5.2.06.000 5.2.2.400 5.01 29.2.000 5.2.06.01 23.2.01 24.06.2.06.800 5.06.01 30.01 24.250 5.2.01 29.2.01 24.06.06.2.01 21.06.2.2.01 27.06.01 24.01 46.2.06.000 5.01 26.06.2.01 26.2.06.2.01 24.2.400 5.01 20.2.01 29.300 5.06.2.2.2.2.2.250 5.06.2.06.2.650 5.000 5.000 5.2.2.000 5.2.01 26.2.

06.2.01 27.06.600 5.500 5.2.250 5.600 5.2.250 5.2.2.2.01 22.000 5.2.2.06.01 26.01 26.2.06.2.06.01 20.800 5.750 5.850 5.2.2.06.2.2.01 22.2.2.2.06.650 5.06.2.06.2.01 29.2.2.450 5.01 21.2.050 5.06.000 5.400 5.400 5.01 26.2.2.01 23.2.850 5.06.2.2.01 52.100 5.2.250 5.600 5.2.06.2.01 23.200 5.01 20.06.2.06.250 5.000 5.06.06.01 22.850 5.2.06.06.06.01 24.06.2.2.2.2.2.150 5.2.2.01 20.2.2.2.01 26.01 21.06.2.01 27.06.2.2.2.400 5.01 41.06.2.01 33.2.06.2.2.2.600 5.01 27.01 23.2.200 5.01 23.01 23.2.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 22.01 .06.800 5.06.01 24.01 21.06.06.06.800 5.2.2.2.2.2.06.2.2.2.01 29.850 5.01 23.01 18.2.850 5.2.2.850 5.2.900 5.06.2.01 26.01 22.06.06.450 5.2.000 5.2.06.2.01 22.2.01 21.2.2.01 19.01 25.06.000 5.850 5.01 20.06.06.2.2.01 27.06.250 5.06.06.06.2.850 5.2.650 5.06.2.2.2.01 20.200 5.06.06.01 28.400 5.2.2.01 50.01 22.2.01 22.2.650 5.2.2.400 5.06.2.01 56.2.2.2.050 5.2.

750 5.2.06.650 5.06.400 5.2.950 5.2.06.2.2.06.2.2.2.01 142.300 5.06.2.2.06.2.650 5.2.06.650 5.01 550 5.2.000 5.2.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Pasang Buku Buku Buku buah Buah Modul Buku Buku Buku Lembar Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Rim Rim Rim Lembar Lembar Lembar 16.01 27.2.2.200 5.2.01 12.01 150.000 5.850 5.01 6.2.2.01 550 5.06.2.06.01 20.250 5.06.2.2.2.2.01 66.2.2.950 5.2.01 51.06.150 5.850 5.01 28.01 23.2.2.2.06.2.01 20.2.06.06.06.06.01 4.2.2.200 5.01 16.2.2.2.06.2.2.2.2.2.06.2.2.2.06.2.01 9.2.01 6.2.2.01 21.06.01 23.01 41.01 14.500 5.06.06.250 5.400 5.2.2.2.06.2.01 22.2.01 650 5.06.2.01 26.2.600 5.01 71.2.06.2.2.01 21.2.01 10.2.06.01 28.000 5.950 5.2.2.2.2.01 17.06.2.400 5.2.2.01 600 5.06.2.06.01 4.2.01 24.01 18.06.06.06.000 5.06.2.2.2.000 5.550 5.700 5.250 5.01 16.2.850 5.06.01 21.01 89.01 2.01 2.850 5.01 6.06.500 5.2.2.2.2.000 5.600 5.06.2.06.01 70.2.2.06.800 5.2.000 5.2.2.01 .06.2.150 5.06.06.01 20.06.800 5.06.600 5.06.01 32.2.01 20.2.650 5.100 5.2.2.2.000 5.06.01 2.

050 5.2.150 5.01 650 5.050 5.2.2.2.050 5.2.2.06.2.01 39.2.2.2.000 5.2.06.900 5.2.06.2.2.2.06.2.2.2.2.2.2.2.2.01 65.01 600 5.2.2.2.01 600 5.06.01 10.06.01 3.2.2.06.2.2.2.950 5.06.2.06.2.01 4.950 5.2.06.06.01 2.2.01 57.01 200 5.2.01 4.2.2.06.2.01 350 5.2.06.800 5.2.06.2.01 14.2.06.06.2.06.01 .150 5.2.2.2.01 150 5.2.2.06.2.06.01 3.01 8.2.01 4.700 5.01 200 5.2.2.01 600 5.06.01 400 5.06.01 31.06.150 5.650 5.2.900 5.2.2.01 5.06.06.06.2.06.06.050 5.01 400 5.2.01 800 5.2.300 5.06.2.01 450 5.01 6.2.700 5.06.01 65.300 5.2.2.2.000 5.01 1.2.01 2.2.2.06.01 7.06.06.200 5.2.01 1.01 250 5.06.06.06.06.2.01 100 5.2.250 5.2.06.400 5.2.650 5.2.2.2.2.2.550 5.2.2.2.2.06.950 5.2.01 1.01 6.01 300 5.01 25.01 35.01 1.06.06.2.2.06.2.950 5.01 1.01 4.000 5.2.01 10.06.06.Lembar Rim Rim Rim Rim Rim Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Rim Buku Lembar Lembar Lembar Lembar Box Buah Buah Buah Buah Lembar Lembar Set Set Set Set Set lembar lembar Buku Lembar Lembar Lembar Lembar Buah Buah Buah Buah Buah 750 5.06.2.300 5.600 5.2.01 23.06.2.2.

06.06.100 5.01 45.06.350 5.800 5.01 51.2.700 5.01 49.150 5.2.2.01 60.2.2.2.06.01 57.2.01 65.2.2.2.01 2.2.2.06.2.000 5.01 6.06.2.2.01 1.2.600 5.2.06.06.500 5.01 52.2.2.300 5.2.06.01 25.400 5.01 57.2.01 28.06.06.2.2.06.2.2.06.2.700 5.2.550 5.2.01 500 5.2.01 42.2.06.400 5.2.01 51.2.01 96.2.2.06.06.01 15.01 7.2.2.400 5.2.2.2.06.01 52.450 5.950 5.2.06.06.2.250 5.01 2.2.06.06.2.06.01 25.2.01 22.01 .06.01 58.2.750 5.01 50.400 5.2.06.2.2.550 5.06.01 1.2.06.01 500 5.01 45.900 5.06.2.01 57.01 59.250 5.2.01 18.Buah Buah Buah Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Box Box Box Box Buah Buah Buah Buah Buah Buah Dos Lembar Rim Lembar Rim 1.2.750 5.000 5.06.01 57.01 11.06.450 5.2.06.01 42.2.2.01 50.750 5.2.06.06.2.2.200 5.2.06.2.950 5.2.050 5.06.2.2.2.2.2.2.2.2.000 5.350 5.2.2.01 22.01 1.06.2.950 5.000 5.100 5.06.900 5.2.2.06.01 51.2.01 50.2.06.2.01 47.750 5.06.300 5.06.2.01 48.750 5.01 650 5.2.2.2.2.06.2.400 5.2.06.01 48.2.2.2.2.550 5.06.06.2.200 5.06.01 96.000 5.2.

350 5.2.000 5.01 13.01 105.200 5.2.06.2.2.700 5.2.01 16.2.2.2.500 5.01 100.000 5.06.01 57.000 5.2.03.06.2.06.01 3.750 5.2.2.2.06.06.01 16.200 5.2.2.01.01 3.01 7.01 500 5.06.000 5.2.01 28.01 12.01 158.2.450 5.06.2.2.2.01 7.850 5.01 12.2.2.2.850 5.088.03.2.01 950 5.06.2.2.06.01 7.350 5.01 25.06.2.2.06.800 5.000 5.06.01 2.06.2.2.2.06.2.06.2.06.06.2.2.12 42.2.2.01 6.2.000 5.06.06.2.250 5.06.2.2.2.2.2.2.2.12 21.06.750 5.000 5.06.350 5.12 .06.100 5.750 5.01 33.2.2.2.750 5.150 5.01/5.2.2.2.500 5.06.2.01 16.2.2.2.06.2.2.06.2.01 12.06.2.000 5.2.850 5.2.500 5.2.2.2.2.2.06.01 18.06.06.2.01/5.01 5.01 71.2.06.06.300 5.03.2.2.01 5.2.2.2.01 23.01/5.06.01 21.Buah Lembar Set Rim Lembar lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar buah Buah Buah Buku Buku Buku Rim Set Buku Buku Buku Lembar Buku Buku Buku Set/B Buku Set/B Per Buku Pcs m2 Unit 5.150 5.01/5.200 5.2.01 14.400 5.01 1.2.2.150 5.2.01 1.2.06.06.01 110.2.

09 21.03.02.12 21.02 21.02.08 21.01.20 21.01.10 21.07 21.03.02.01.01.01.01.01.02.03.01.04 21.02.01.01.01.38.01.02.14 21.01.01.05 21.02.06 21.02.03.02.01.17 21.02.01.21.02.02.01.02.02.02.02.01.01.10 .15 21.02.01.03.08 21.02.03.16 21.01.01 21.01.02.02.02.01.19 21.01.01.01.01.02.02.38.03 21.01.02.38.02.02 21.02.02.03 21.01.01.02.03.01.01.18 21.01.28 21.01.01.01.02.07 21.02.13 21.09 21.06 21.02.01.01.03.38.

A1 Foto Copy Perbesar Uk. A4/A3 ke A2 Foto Copy Perbesar Uk. HVS. HVS. 11/2A2 Foto Copy Uk. HVS. Kalkir. Sama Uk. A3 Foto Copy Uk. Kalkir. F4 ke A4 . Sama Uk. Kalkir. Kalkir. A4ke A3 Foto Copy Perbesar Uk. Sama Uk. Kalkir. A0 ke A1 Foto Copy Perkecil Uk. Kalkir. HVS. A4 ke A1 Foto Copy Perbesar Uk. A2 ke A4 Foto Copy Perkecil Uk. Sama Uk. Kalkir. Kalkir. Kalkir. A0/A1 ke A2/A4 Foto Copy Perkecil Uk. A0 Foto Copy Uk. A3 ke A4 Foto Copy Perkecil Uk. A0/A1 ke A2/A4 Foto Copy Perkecil Uk. Sama Uk. Sama Uk. Kalkir. A2 ke A4 Foto Copy Perkecil Uk. A4 ke A0 Foto Copy Perbesar Uk. A3 ke A4 Foto Copy Perkecil Uk. A4 ke A3 Foto Copy Perkecil Uk. A4 ke A1 Foto Copy Perbesar Uk. A4/Folio Foto Copy Uk. A2 Foto Copy Uk. A4 ke A0 Foto Copy Perbesar Uk.Penggandaan Sambutan Walikota Buku Raport (Cetak) Buku Induk (cetak) Cetak Daftar Kumpulan Nilai (DKN) Foto Copy Uk. A4 ke F4/Folio Foto Copy Perbesar Uk. Sama Uk. HVS. HVS. A1 Foto Copy Uk.

2.02 200 5.950 5.2.06.02 6.2.02 450 5.150 5.2.2.600 5.06.2.2.2.600 5.02 25.250 5.2.06.02 3.050 5.2.250 5.2.200 5.06.06.000 5.02 .2.400 5.2.2.2.2.650 5.2.02 10.06.06.2.2.02 2.06.2.06.2.2.2.02 2.450 5.02 8.02 15.02 2.450 5.100 5.600 5.2.350 5.06.06.02 11.02 5.06.02 3.06.2.Buku Buku Buku Buku Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar 60.2.06.2.2.02 15.2.2.450 5.02 6.06.2.02 4.2.050 5.2.2.2.02 30.2.2.06.06.06.2.2.06.02 1.2.2.200 5.06.02 12.2.06.2.2.02 15.750 5.06.200 5.06.02 1.2.350 5.300 5.2.02 8.2.2.2.2.06.000 5.2.02 8.02 2.2.06.700 5.06.06.02 8.2.2.

52 .51 21.54 21.35.56 21.02.02.50 21.02.02.02.02.01.02.02.01.02.21.02.02.55 21.02.12 21.02.02.02.02.02.02.

Jilid Hard Cover Jilid Plakband dan Mika Jilid Ring Jilid Bendel Arsip/SPM/Buku Besar/Jurnal Penjilidan Laporan Uk. Besar Penjilidan Laporan Uk. Kecil Jilid Biasa (Plak Band) .

06.03 3.06.2.2.2.03 919.2.2.03 26.03 20.200 5.06.900 5.500 5.03 287.750 5.300 5.2.050 5.2.06.2.2.2.03 .2.03 4.06.Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku 17.550 5.06.06.2.2.2.

11.02.23.20 20.27 23.02.02.04.01.10.02.11.22 23.08 23.01.01.04.11.19 23.02.04.04.02.01.02.01 23.01.04 23.02.04.04.08 23.02.02.04.11.01.01.03 23.07 23.02.06 23.04.02.01.11.01.17 23.04.11.01.02.04.04.02.02.13 23.11.06 20.10.10.02.02.04.10.10.02.02.01.11.02.01.21 23.11.11.01.01.04.11.11.01.04.04 23.01.02.11.01.02.01.02.01.11.01.01.01.11.01.18 23.04.25 .10.01.02 20.01.09 20.02.04.02 23.11.04.05 23.11.11.01.01 23.04.02.01.04.07 20.04.01.05 23.01.04.01.11.02.23 23.09 20.11.04.01.01.11.01.01.01.03 23.01.11.

Nasi Kotak VIP Atlet dan Official Teh Manis Nasi Bungkus Air Galon Isi 19 liter Snack Nasi kotak Biasa Snack VIP Snack VVIP Nasi Kotak VIP Minuman Kopi Minuman Kacang Ijo Paket Pertemuan Hotel Bintang 4 /5 (2 Coffee Break dan 1 Makan) Paket Pertemuan Hotel Bintang 3 (2 Coffee Break dan 1 Makan) Paket Coffe Break VIP Nasi Kotak VVIP Air Gelas 240 ml Air Mineral Gelas 240ml. isi 48 gelas Prasmanan VIP Prasmanan Biasa selain di Hotel Prasmanan di Hotel (*****) Prasmanan di Hotel Non Bintang Air Botol 600 ml Air Gelas 240 ml Air Gelas Coffe Break Minuman Jeruk Hangat Paket Coffe Break / Coffe Morning Paket Buah-Buahan .

2.04 7.2.2.12.2.2.03/5.02/5.2.12.02 120.01 10.2.2.000 5.12.2.2.2.2.12.02/5.01/5.12.000 5.2.2.02/5.02/5.12.04 150.2.700 5.04/5.2.2.2.2.2.2.01/5.02/5.2.03 650 5.2.2.12.02/5.2.02/5.04 2.04 18.01 17.12.03/5.2.12.12.2.2.12.2.2.2.2.2.000 5.12.12.01/5.02/5.2.03/5.2.2.2.2.2.2.02/5.2.000 5.2.2.12.2.2.2.12.03 2.2.03/5.04 .2.03/5.04 15.2.2.2.000 5.2.2.02 35.12.000 5.12.500 5.2.000 5.12.2.2.2.2.2.000 5.2.12.12.2.12.2.12.2.2.12.12.02/5.12.12.2.2.2.Orang Hari Gelas Orang Galon Orang Orang Orang Orang Orang Gelas Gelas Orang Orang Orang Orang Buah Karton Orang Orang Orang Orang Buah Dos Dos Orang Gelas Orang Paket 55.2.12.12.2.2.12.12.12.2.2.2.2.2.01/5.500 5.2.04 175.03 12.03/5.04 5.2.12.04 75.2.2.12.2.12.2.000 5.02/5.03/5.12.000 5.12.2.500 5.2.500 5.04 40.03/5.2.2.500 5.12.2.2.12.12.12.2.02/5.000 5.2.2.2.2.03/5.01/5.2.2.12.12.03/5.04 10.12.12.02/5.2.12.2.02/5.12.12.12.000 5.2.2.12.12.900 5.02/5.01/5.2.12.2.04 1.2.04 75.000 5.2.2.2.2.2.2.02/5.12.2.02/5.04 1.01 22.2.2.12.01/5.03/5.12.2.12.02 20.2.01 1.2.2.2.04/5.03/5.12.2.01/5.12.500 5.02 11.2.01 12.2.04 20.2.2.2.12.12.2.12.100 5.000 5.2.2.2.2.12.03/5.03/5.12.2.2.12.2.2.2.12.2.12.12.2.2.2.02/5.750 5.12.2.2.2.000 5.2.2.03/5.12.04 80.2.2.500 5.04/5.2.2.2.12.2.12.12.2.03/5.2.2.12.03/5.2.01/5.12.000 5.12.12.

.2.2.04 .2.2.04 .12.2.01 .2.2.12.04 .12.2.12.12.2.2.2.12.01 .12.2.2.2.04 .01 .2.12.04 .12.2.2.04 .2.

02.02.15.01.01 23.15.04.01.02.04.04.04.02.15.04.02 23.04.03 23.02 23.03.04.15.01.04.02.01.02.02.04 23.04.02.03.04.05.15.04 23.01.04.04.04.03 23.02.23.23.01 23.15.04.04.04.15.15.23.15.03 23.04.15.01 23.02 23.02.04.02 23.04.11 23.08 23.15.02.05.02 23.04.02 23.02.15.04 23.23.15.04.03.23.04 23.03.02.05 23.04 23.02.04.01 23.01.04.03.01.01.03 23.01.03 23.04.01.04.04.02.04.04.02.03 23.01 23.15.15.15.04.04.04.04.04.06.04.15.04.01.15.23.01.04.04.05.15.05.01 23.15.04.05.04.15.03.23.05.03 23.03.04 23.04.23.04.05.04 23.03.03.15.04.06 .04.01.02.15.04 23.01.04.01.15.01 23.15.03.02.05.

Papua. Jateng. Jateng. dan Papua Uang Makan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Uang MakanPejabat Eselon II di Sumbar. Jatim. Jateng. Sulsel. Jateng. Papua. Uang SakuPejabat Eselon III/Golongan IV di Jabar. Jateng. Jabar. NTB. Angkutan SetempatPejabat Eselon III/Golongan IV di Jabar. Jateng. Jatim. Jatim. Gorontalo. Jateng. Jatim. Papua Angkutan SetempatPejabat Eselon IV/Golongan III di Jabar. Jatim. NTB. Sulut. Jatim. Papua. Jatim. Kelas Bisnis Dalam Propinsi Tiket KA Eksekutif Dalam Propinsi (Mutiara Timur) Uang SakuPejabat Eselon III/Golongan IV Dalam Daerah Uang Representasi Dalam Propinsi Walikota Uang Representasi Dalam Propinsi Wakil Walikota Uang Representasi Dalam Propinsi Pejabat Eselon II dan Pejabat Lainnya yang Setara Uang Representasi Dalam Propinsi Pejabat Eselon III dan Pejabat Lainnya yang Setara Biaya Angkutan 0 s/d 80 Km Biaya Angkutan > 80 s/d 160 Km Biaya Angkutan > 160 Km Uang MakanPejabat Eselon III/Golongan IV di Jabar. Sulut. Papua. Jateng. Jatim. Jatim. Angkutan SetempatPegawai Golongan I dan II di Sumbar. Kaltim. Jabar. Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Jateng . Jatim. Kaltim. Jatim. Jateng. Jabar. Jateng. dan Papua Angkutan Setempat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Angkutan SetempatPejabat Eselon II di Sumbar. Uang MakanPejabat Eselon IV/Golongan III di Jabar. NTB. dan Papua Uang Saku Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Uang SakuPejabat Eselon II di Sumbar. Papua. Jabar. Gorontalo. NTB. Papua Uang Saku Peserta Diklat . NTB. Jatim. Jabar. Papua. Papua Uang SakuPegawai Golongan I dan II di Sumbar. Jabar. Jabar. Jatim. Kaltim. Jatim. Uang MakanPegawai Golongan I dan II di Sumbar. NTB. Jateng. dan Papua Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III di Jabar. NTB. Sulsel. Sulut. Sulut. Sulut. Gorontalo. Jateng. Jabar. Sulut. Sulut. Jatim. Jateng. Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV di Jabar. Kaltim dan Sulsel Penginapan Pejabat Eselon II di Sumbar. Jateng. Sulsel. Papua.Tiket Bis (Dalam Propinsi) Tiket Bis PATAS Tujuan Banyuwangi Tiket Ka. Gorontalo. NTB. Papua. Penginapan Pegawai Golongan I dan II di Sumbar. Jateng.Jatim.

14.000 50.000 400.2.000 100.2.02 5.2.2.000 110.2.2.14.14.2.000 120.2.2.01 5.2.2.2.02 5.2.000 250.2.01/5.2.2.14.14.2.000 5.2.14.2.14.Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang Hari Orang Hari 150.14.2.2.2.000 100.2.2.2.2.2.01 5.01/5.14.2.02 5.01/5.000 800.2.02 5.02 5.2.2.01 5.02 5.16.14.02 5.14.01/5.2.2.2.01/5.000 100.01/5.2.2.14.2.01/5.02 5.2.2.000 600.2.000 250.14.14.2.14.02 5.14.2.000 100.2.2.01 5.02 5.2.2.2.2.2.2.2.2.01/5.02/5.14.01/5.2.2.000 5.02 5.000 150.01/5.000 450.2.02 5.2.2.14.14.2.01 5.01/5.000 80.14.2.14.000 150.14.14.14 Orang Hari 100.2.2.000 5.14.01/5.2.2.2.14.000 200.02/5.2.2.2.01/5.02 5.2.14.2.2.02 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari 500.14.2.14.2.2.2.2.2.14.02 Orang Hari 150.2.2.14.03.000 125.2.14.14.01/5.2.14.14.2.01 5.04 .14.14.2.01 5.2.01/5.14.2.14.2.2.14.14.02 5.2.03.01/5.01/5.2.14.000 100.14.14.14.000 200.000 5.2.2.2.01 5.01/5.2.14.14 Orang Hari 50.2.14.2.2.2.2.03.03.14.2.02/5.2.2.000 450.01/5.2.2.000 5.2.2.01/5.2.2.2.14.000 5.2.000 100.000 160.14.14.14 Orang Hari 100.2.02 5.02/5.2.14.14 Orang Hari 350.2.000 5.2.01/5.2.000 100.01/5.14.2.01/5.2.01 5.14.14.2.2.000 90.02 5.2.

02.15.03.06 23.04.15.03.03 23.02.03.03.04.02.04.04.02 23.08 23.02.04.03.03.02 23.15.05 23.02 23.04.05.04.02.04.15.03.02.02.05 23.04.02.03.04.04.01 23.03.02.02.04.23.02.15.03.04.02.15.04.02.15.15.06 23.04.04.15.23.02.03.04.15.04.23.01 23.02.23.23.01 23.03.02.06.02.04.02.07 23.23.23.06.15.02.02.03.03.02.23.03.03.15.04.04.10 23.02.04.04.02.15.02.03 23.04.02.02.02.04.05 23.12 23.15.23.05 23.02 23.06 23.15.05.02.02.04.09 23.05 23.02.03.19 23.04 23.02.01.02.02.15.11 23.04.15.04.23.04.15.02.02.03.02.04.03.14 23.03.02 23.23.02.23.23.02.02.13 23.06 23.14 23.23.01 23.02.04.15.02.04.03.02.03.15.23.03.02.23.04.02.04.03 .15.07 23.04 23.23.03 23.08 23.02.04.23.04.03.01.01.07 23.04 23.04.02.18 23.04.04.02 23.03.01 23.04.23.04.02.02.02.02.

04.04.15.04.05.10 23.15.05.02 23.15.15.15.02 23.23.15.04.04.07 23.04.01.05 23.15.04.15.03.03.04.01.01.15.15.04.04.04.15.15.04.15.04.04.02.03.02 23.04.01 23.01.04.04.04.04.01 23.15.04.04.01.01.05.04.15.02.04.03.05 23.01.04.04.01.15.03 23.05.04.04.04 23.06 23.05.14 23.01.15.03.01.04.04.15.02.04.03 23.01.04.04.02.15.03.15.04.06 23.02.15.02.15.04.04 23.01.04.05 23.15.04.03.04.04.01 23.08 23.15.13 23.05.01.04.07 23.01 23.15.05.04.02.01.03.04.04.01.12 23.05 23.01.04.16 .15 23.04.01.07 23.04.01.15.01.15.02.01.02.04.01 23.04.03 23.06 23.02.01.04.04.15.04.04.06 23.01.15.03.09 23.04.03.02.15.06 23.01 23.01.04.03 23.04.03.04.07 23.15.03.04 23.04.03.15.04.05 23.15.04.04.15.01.04.04.01.01.15.15.03.08 23.05.04.03.02 23.05 23.01.15.04.15.06 23.15.15.01.15.15.01.05 23.01.15.03.04.

01 23.04.04.03.15.15.04.01.03 23.05 23.03.15.02 23.04.15.15.23.02.04.03 23.04.15.03.15.03.05.15.02.04.01.01.01.04.01 23.04.01 23.01.03.04.15.04.04.12 23.04 23.01.15.05 23.02.04.05.01.03 23.04.05.02.02 23.01.02.01 .15.04.15.15.02.06 23.04.01.05.04.05 23.02 23.04.03.04.15.15.04.04.03.04.15.04.05.02.15.04.02 23.02.02.01.15.15.04 23.06 23.04 23.04.03.01.04.05 23.04.04.04.02 23.15.15.01.01.15.23.15.04 23.04.23.15.04.04.02.04.02.15.23.15.04.07 23.02.01.05.06 23.04.01.02.02.08 23.02 23.02.01 23.02.01 23.02.02 23.02.02.15.15.15.04.07 23.02.02.15.04.15.03.02.15.05 23.04.01.05 23.01 23.02.07 23.04.02.04.02.04.04.04.02.15.02.02.01.03.03.04.06 23.17 23.08 23.04.15.03.03.01.04.15.03.01 23.02.04.04.15.01.04.

04.01.04.04 23.04.01.04 23.05.04.04.04.04.04.15.04.04.15.04.04.15.15.01 23.01.03 23.15.04.15.04.05 23.15.04.04.04.15.03 23.15.05.01.01.04.04.15.05 23.23.04.04.04 23.02 23.05 .04.06.15.05.03 23.04.05.

Sult Uang MakanPegawai Golongan I dan II di Bali Angkutan Setempat Pejabat Eselon II di Nanggroe Aceh Darussalam. DI Yogjakarta. Surabaya . Angkutan Setempat Pejabat Eselon II di Sumut. Bangka Belitung. Maluku Utara MakanPejabat Eselon IV/Golongan III di Bali Uang MakanPegawai Golongan I dan II di Jambi. Banten. Sulten MakanPejabat Eselon III/Golongan IV di Jambi. Kalten Papua Barat. Bengku Uang Uang Uang Uang Uang Uang Uang Makan Pejabat Eselon III/Golongan IV di Sumut. DI Yogjakarta. Maluku. Riau. B Angkutan Setempat Pejabat Eselon III/Golongan IV di Sumut. Sulsel Angkutan SetempatPejabat Eselon II di Maluku dan Maluku Utara. Maluku. Kaltim. Riau. Sulbar. Riau. Kalsel. Jambi. Gorontalo. Sulsel. Lampung. Sulbar. MakanPejabat Eselon III/Golongan IV di DKI Jakarta MakanPejabat Eselon III/Golongan IV di Bali MakanPejabat Eselon III/Golongan IV di Sulut. Kep Riau Angkutan Setempat Pejabat Eselon III/Golongan IV di Nanggroe Aceh Darussalam. . Sulbar Angkutan SetempatPejabat Eselon III/Golongan IV di Jambi. Wilis/Turangga) Tiket KA Kelas Bisnis ke Jakarta (GUMARANG) Tiket KA Eksekutif ke Jakarta ( ARGO ANGGREK) Tiket KA Kelas Eksekutif ke Jakarta (ARGO BROMO ANGGREK) Tiket KA Kelas Bisnis ke Jakarta (GUMARANG) Tiket KA Kelas Bisnis ke Semarang (GUMARANG) Tiket Pesawat Dalam Negeri untuk Walikota. Kep Riau. Kepulauan Riau. Maluku. Kalsel. Sumsel. Kalsel. Sumbar. Kep Riau. Sumsel.Jakarta Tiket KA.Biaya Pembinaan Untuk Propinsi (STPDN) Biaya Literatur STKS Tiket Bis (Luar Propinsi) Tiket Bis PATAS Tujuan Jogja Tiket Bis Bandung . Jambi. Wawali dan Sekda Tiket Pesawat Luar Daerah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah PP Tiket Pesawat ke Luar Negeri PP Pameran Kawasan Asia Pasifik Tiket Pesawat ke Luar Negeri PP Pameran Kawasan Timur Tengah dan Afrika Airport tax domestic PP Uang Makan Pejabat Eselon III/Golongan IV di Nanggroe Aceh Darussalam. Riau. DI Yogjakarta Angkutan SetempatPejabat Eselon II di Lampung. dan Bangka Belitung Angkutan SetempatPejabat Eselon II di DKI Jakarta Angkutan SetempatPejabat Eselon II di Bali Angkutan SetempatPejabat Eselon II di Kaltim. Kelas Bisnis. Sumsel. Bengkulu. Maluku Utara. Kalbar. Lampung. Maluku Utara. Banten. Sumbar. MakanPejabat Eselon IV/Golongan III di Kep. NTT. Banten.Banyuwangi Tiket KA Kelas Bisnis ke Yogyakarta (SANCAKA) Tiket KA Kelas Eksekutif ke Yogyakarta (SANCAKA) Tiket KA Kelas Eksekutif ke Semarang (RAJAWALI) Tiket KA Bisnis ke Bandung (MUTIARA SELATAN) Tiket KA Eksekutif ke Bandung (A.

Maluku. Riau. Maluku Utara. Sulsel SakuPejabat Eselon II di Maluku dan Maluku Utara. Maluku Utara Uang SakuPejabat Eselon IV/Golongan III di Bali Uang SakuPegawai Golongan I dan II di Jambi. Sulteng Uang SakuPejabat Eselon III/Golongan IV di Jambi. Kalsel. Bangka Belitung. dan Sultra Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Jambi. Gorontalo. Maluku. Riau. Kalsel. Kaltim.Angkutan Angkutan Angkutan Angkutan Angkutan SetempatPejabat SetempatPejabat SetempatPejabat SetempatPejabat SetempatPejabat Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon III/Golongan IV III/Golongan IV III/Golongan IV IV/Golongan III IV/Golongan III di di di di di DKI Jakarta Bali Sulut. Kepulauan Riau. Maluku. Banten. Uang SakuPejabat Eselon IV/Golongan III di Kep. Sulsel.I. Sulbar. Jambi. Kalbar. Jambi. Kep Riau Uang Saku Pejabat Eselon III/Golongan IV di Nanggroe Aceh Darussalam. Bengkulu. Sumbar. Banten. Lampung. dan NTB Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Lampung. Riau. Uang SakuPejabat Eselon III/Golongan IV di DKI Jakarta Uang SakuPejabat Eselon III/Golongan IV di Bali Uang SakuPejabat Eselon III/Golongan IV di Sulut. Sulb Angkutan SetempatPegawai Golongan I dan II di Bali Uang Saku Pejabat Eselon II di Nanggroe Aceh Darussalam. Kalteng. D. DI Yogjakarta SakuPejabat Eselon II di Lampung. Sumsel. Bangka Belitung Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Banten Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Jabar Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di DKI Jakarta Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Bali Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kalteng Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kalsel. Kalbar. NTT. Kep Riau. Kepulauan Riau. Sulbar. Kalsel. Sulsel. Jambi. dan Bangka Belitung SakuPejabat Eselon II di DKI Jakarta SakuPejabat Eselon II di Bali SakuPejabat Eselon II di Kaltim. Bengkulu. Gorontalo. dan Papua Barat Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Sulut Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Maluku Utara . dan Maluku Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Sumbar Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Sumsel. Sulbar. Riau. Kalsel. Yogyakarta. Maluku Utara Bali Angkutan SetempatPegawai Golongan I dan II di Jambi. Sumsel. Riau Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kep. DI Yogjakarta. Sulte Uang SakuPegawai Golongan I dan II di Bali Uang Representasi Luar Propinsi Walikota Uang Representasi Luar Propinsi Wakil Walikota Uang Representasi Luar Propinsi Pejabat Eselon II dan Pejabat Lainnya yang Setara Uang Representasi Luar Propinsi Pejabat Eselon III dan Pejabat Lainnya yang Setara Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Sumut. Uang Uang Uang Uang Uang Uang Saku Pejabat Eselon II di Sumut. NTT. Sulteng. Kaltim. Riau. Gorontalo. Kep. Bengkulu Uang Saku Pejabat Eselon III/Golongan IV di Sumut. Bangka Belitung.

DI Yogjakarta. Sultra. Kalteng. Sumsel. Riau. NTT. Papua Barat Angkutan SetempatPegawai Golongan I dan II di DKI Jakarta Uang Saku Pejabat Eselon IV/Golongan III di Nanggroe Aceh Darussalam. Yogjakarta Sultra. Jambi. Lampung. Lampung. dan Bangka Belitung DKI Jakarta Bali Kaltim. DKI Jakarta Bali Sulut. Sumbar. DI. . Uang MakanPejabat Eselon IV/Golongan III di DKI Jakarta Uang MakanPegawai Golongan I dan II di NAD. Kalba Uang Makan Pejabat Eselon IV/Golongan III di Sumut. Maluku. Sumut. Kalbar. Kalteng. Banten. Sulsel Maluku dan Maluku Utara. Sumbar. Banten. Angkutan SetempatPejabat Eselon IV/Golongan III di DKI Jakarta Angkutan SetempatPegawai Golongan I dan II di NAD. Kalbar. Sumbar. Lampung. Sumut. Kalse Uang Makan Pejabat Eselon II di Sumut. Sumbar. Banten. Kaltim. Sult Penginapan Pegawai Golongan I dan II di Bali Uang Makan Pejabat Eselon II di Nanggroe Aceh Darussalam. Banten. Penginapan Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon III/Golongan IV III/Golongan IV III/Golongan IV III/Golongan IV III/Golongan IV IV/Golongan III di di di di di di Sumut. Riau. DI Yogjakarta Lampung. bangka Belitung. Sumsel. Bengkulu. Sulbar. Bengkulu. Riau. Riau. Sumsel. Sulten Jambi. Bengkulu. NTT. dan Bangka Belitung Uang MakanPejabat Eselon II di DKI Jakarta Uang MakanPejabat Eselon II di Bali Uang MakanPejabat Eselon II di Kaltim. DI Yogjakarta Uang MakanPejabat Eselon II di Lampung. NTT Angkutan Setempat Pejabat Eselon IV/Golongan III di Sumut. Riau. DI Yog Papua Barat. Maluku Utara. Kep Riau. Banten. Bengkulu Penginapan Penginapan Penginapan Penginapan Penginapan Penginapan Barat. Kepulauan Riau. DI Yogjakarta. Lampung. Kep Riau Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV di Nanggroe Aceh Darussalam. Bengkulu. NTT. Sumsel. Banten. Bengkulu. Riau. Barat. bangka Belitung. Kalse Penginapan Penginapan Penginapan Penginapan Penginapan Penginapan Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon II II II II II II di di di di di di Sumut. Lampung. Sulsel Uang MakanPejabat Eselon II di Maluku dan Maluku Utara. Riau. Bangka Belitung. Kep Riau Tiket Pesawat Luar Propinsi Luar Jawa (Tarif Ekonomi termasuk Airport Tax) Tiket Pesawat Luar Propinsi di Jawa/DKI Jakarta (Tarif Ekonomi termasuk Airport Tax) Tiket Pesawat Surabaya-Denpasar Uang Makan Pejabat Eselon IV/Golongan III di Nanggroe Aceh Darussalam. Sumsel. DI. Bengkulu. Sumsel. DI Yogjakarta. Banten. Kalsel. Sumsel. Gorontalo. Jambi. Lampung. Kalbar. Riau. Sumsel. Papua Barat Uang MakanPegawai Golongan I dan II di DKI Jakarta Angkutan Setempat Pejabat Eselon IV/Golongan III di Nanggroe Aceh Darussalam. Sulsel. bangka Belitung. Pejabat Eselon IV/Golongan III di Bali Penginapan Pegawai Golongan I dan II di Jambi. NTT. Kalsel. Sumut. Banten. Bengkulu. Sulbar. Yo Sulut.Penginapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Papua Penginapan Pejabat Eselon II di Nanggroe Aceh Darussalam.

Banten. Bengkulu. Bengkulu. Sumbar. DI. bangka Belitung. Uang SakuPejabat Eselon IV/Golongan III di DKI Jakarta Uang SakuPegawai Golongan I dan II di NAD. Sulut. Sumsel. Jambi. Banten. Lampung. Sulsel.Uang Saku Pejabat Eselon IV/Golongan III di Sumut. Jateng. Sultra. Yogjakarta. Kalbar Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III di Kep. Maluku. Sumsel. Maluku Utara Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III di DKI Jakarta Penginapan Pegawai Golongan I dan II di NAD. Papua Barat Penginapan Pegawai Golongan I dan II di DKI Jakarta Uang SakuPejabat Eselon IV/Golongan III di Jabar. Papua Bantuan Uang Saku Selama 1 Tahun Secondman di Yokohama . DI Yogjakarta. Sumut. Sumsel. Riau. NTT. Bengkulu. Banten. Sumut. N Barat. Riau. Jatim. Papua Barat Uang SakuPegawai Golongan I dan II di DKI Jakarta Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III di Nanggroe Aceh Darussalam. Lampung. DI. Yogjakarta Sultra. Riau. Riau. Kaltim. Lampung.

14.02 5.2.Orang Semester Orang / PP Orang / PP Orang Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang / PP Orang/PP 15.2.02 5.2.000 460.02 5.2.14.02 5.02 Orang Hari Orang Hari 150.000 25.000 5.02 5.14.000 150.2.02 5.02 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari 100.2.000 60.2.2.02 5.000 5.2.2.2.000 150.2.000 100.14.02 Orang Hari 100.000.2.000 160.2.000 100.2.000 150.02 5.02 5.2.2.000 300.2.2.2.2.14.2.900 5.14.2.000 5.000 150.14.000 240.2.14.000 150.14.2.2.14.2.14.2.900 2.2.000 629.14.2.2.2.02 5.2.2.2.000 260.2.02 5.02 5.2.14.2.02 5.02 5.2.2.02 Orang Hari 100.02 5.14.000.14.02 5.2.02 Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang 293.14.2.2.14.2.000 200.14.14.02 Orang Hari 150.02 Orang Hari 150.14.000 150.14.000.2.02 5.725.2.000 80.02 5.000 100.02 5.14.14.02 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari 150.14.2.000 5.2.000 5.14.2.02 5.14.2.2.02 5.02 5.2.2.2.000 5.02 5.2.2.2.14.02 5.2.2.14.02 .000 25.2.14.02 5.14.2.000 3.2.2.000 350.000 90.900 272.14.2.02 5.000 5.14.2.2.2.000 200.2.02 5.14.02 5.14.14.000 460.2.000 5.000 110.2.2.14.2.000 200.000 100.02 5.14.000.000 200.2.2.2.14.02 Orang Hari 150.2.2.02 5.2.02 5.000 5.14.2.2.14.14.2.2.

000 600.2.2.000 750.14.2.2.000 750.2.02 5.000 100.2.2.02 5.2.02 5.14.14.000 1.2.14.2.14.02 5.2.14.2.14.000 175.14.02 5.14.2.2.2.000 100.2.2.2.02 5.2.02 5.2.14.2.2.000 800.2.02 Orang Hari 100.2.14.2.2.14.14.2.2.14.02 5.14.000 550.2.02 Orang Hari 100.2.2.2.2.2.14.02 5.14.2.02 5.2.02 5.2.2.000 5.000 150.000 700.2.2.000 5.2.2.2.2.000 150.2.2.2.14.000 1.2.000 300.2.02 5.2.000 150.14.14.000 800.000 5.500.000 650.2.14.2.02 5.02 5.2.14.2.2.000 150.02 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari 100.000 150.14.02 5.02 Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari .2.2.02 5.000 700.02 5.02 5.2.14.2.02 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 100.02 5.000 250.02 5.2.2.000 5.02 5.2.000 100.200.000 650.2.2.14.14.2.02 5.000 100.14.2.14.2.2.000 200.000 150.14.14.2.14.14.000 850.14.14.02 Orang Hari 100.000 600.02 5.000 100.14.Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari 150.14.14.02 5.000 5.02 5.14.2.14.14.02 5.2.2.2.14.02 5.2.14.2.000 5.2.02 5.02 5.000 5.000 150.02 5.000 150.02 5.02 5.000 100.2.02 5.02 Orang Hari 100.2.02 5.2.2.2.000 100.000 100.000 100.02 5.2.14.02 5.2.000 350.2.2.2.

14.03.2.000 5.2.02/5.2.02 5.14.000 5.2.000 100.2.2.03.000 150.2.2.14.14.2.2.000 650.2.02 5.2.14.03.2.2.2.2.02/5.02 5.02 Orang Orang Orang Orang Orang Orang 550.2.14.2.14.2.700.14.2.2.14.14 Orang Hari 100.03.000 200.000 5.2.14 Orang Hari 150.2.000 400.000 5.000 5.2.02 5.2.000 5.000 5.2.000 5.000 700.14.2.2.2.14.000 5.2.2.03.02 5.2.14.14.2.14.2.2.2.2.2.02 5.000 1.2.2.2.2.14.Orang Hari 850.14.000 5.000 5.02/5.000 450.2.2.03.2.000 1.2.02 Orang Hari 300.14 5.14.2.2.14.2.14 5.500.2.02/5.2.14.2.02/5.14.02 5.2.02 Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari 400.000 200.14 Orang Hari Orang Hari 100.02 Orang Hari 150.2.2.03.02 5.02 5.02/5.02/5.03.02/5.000 5.2.2.03.2.2.2.03.2.2.14 Hari Hari Hari Hari Hari Hari .000 5.14 Orang Hari 150.14.2.2.02 Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang Hari Orang/PP Orang/PP Orang/PP Orang Hari 200.2.14 Orang Hari 200.2.2.14.2.2.02 5.2.000 500.000 700.000 200.14.14.2.02/5.000 300.2.14.2.02 5.000 5.2.000 850.02 5.2.14 Orang Hari 100.2.14 5.02 Orang Hari 700.02/5.2.000 5.14.2.2.14.2.02/5.000 5.2.02 5.2.2.14.02/5.2.2.14.14.14.14.2.000 200.02/5.2.02 Orang Hari 350.2.2.14 5.14.2.2.02 Orang Hari 450.14 Orang Hari Orang Hari 150.2.03.000 5.03.03.2.14.14 Orang Hari 100.14.2.02 Orang Hari 200.2.2.2.2.2.000 5.03.2.02/5.14.02 5.000 100.000 550.2.14.000 5.000 2.100.14.14 5.2.000 200.14.2.2.2.2.02 5.02 Orang Hari 500.

14 Orang Hari 200.000 5.14.2.14.2.2.2.03 .2.2.14.000 250.03.14.000 5.02/5.14 5.03.2.14.03.2.2.14 5.14.2.2.02/5.2.14 Orang Hari 300.2.14.14.2.01/5.2.000 5.000 5.000 400.03.2.2.02/5.000 5.03.03.14 5.2.2.2.02/5.2.2.14.03.03.2.2.000 5.02/5.02/5.2.14.2.14 Orang Hari 150.2.2.150.2.2.02/5.2.2.14.000 200.2.02/5.2.14 Orang 79.000 5.2.14 Orang Hari 100.2.000 5.2.02/5.14 Orang Hari 100.2.2.2.14.03.2.2.2.02/5.02/5.2.2.Orang Hari 100.03.2.14 Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari 100.14.

38 23.23.03.01.01.03.03.03.03.17 23.25 23.08 23.105 23.01.12 23.01.20 23.104 23.03.34 23.03.06 23.29 23.01.35 23.100 23.03.01.03.01 23.03.03.02 23.03.10 23.01.03.103 23.03.03.03.16 23.03.03.03.01.03.03.03.01.03.03.102 23.01.03.03 23.01.03.01.21 23.01.07 23.19 23.03.03.03.03.01.03.03.13 23.03.03.33 23.01.03.03.03.03.03.01.03.03.03.01.01.01.03.01.01.03.03.03.03.31 23.03.01.03.01.01.01.26 23.03.23 23.03.03.18 23.01.01.03.04 23.03.01.03.03.03.03.03.27 23.01.39 .15 23.03.03.01.03.01.03.03.37 23.03.22 23.03.01.03.03.03.30 23.03.03.01.32 23.05 23.01.03.11 23.03.01.03.03.03.03.03.14 23.03.01.01.01.01.03.03.03.01.01.03.03.09 23.03.03.36 23.03.03.01.01.01.24 23.28 23.

01.01.01.01.03.03.91 23.03.03.03.01.86 23.16 23.48 23.01.01.03.03.03.01.65 23.72 23.03.03.03.03.88 23.03.03.01.43 23.03.03.03.03.90 23.01.01.23.01.01.03.01.03.03.01.71 23.73 23.66 23.74 23.03.03.03.03.03.01.03.01.03.03.01.03.67 23.03.03.01.80 23.03.03.60 23.01.83 23.03.03.01.03.03.44 23.01.01.85 23.01.03.87 23.03.81 23.03.03.68 23.82 23.76 23.03.03.03.02.03.01.01.01.03.03.03.46 23.03.03.70 23.01.03.03.03.01.03.01.03.03.84 23.03.03.63 23.01.03.01.77 23.03.45 23.03.01.69 23.42 23.01.03.03.03.03.01.01.03.64 23.78 23.03.01.50 23.03.03.03.03.40 23.03.03.03.79 23.03.03.92 23.03.41 23.47 23.01.01.03.03.03.93 .61 23.75 23.03.03.03.01.03.03.01.62 23.03.01.03.01.89 23.02.03.01.

03.03.03.03.02.29 23.03.03.04.25 23.03.03.01 23.20 23.01.96 23.03.03.03.03.03.03.22 23.05 23.04.01.97 23.04.02.04.21 23.02.23 23.01.02.03.01.01.02.02.03.03.03.03.03.03.03.03.11 23.02.03.04 23.03.11 .02.02.02.03.03.03.03.04 23.06 23.03.02.02.03.01.08 23.03 23.03.04.03.99 23.03.02.02.01.18 23.03.19 23.03.02.03.03.12 23.03.03.01.02.03.02.02.03.01.03.03.23.02.03.03.02 23.01.05 23.03.03.03.04.17 23.03.01.02.07 23.07 23.03.01.06 23.03.10 23.02.03.02.03.09 23.16 23.01.02.01 23.03.03.98 23.03.03.09 23.02.30 23.03.03.24 23.04.03.03.03.01.02 23.95 23.02.13 23.28 23.01.03 23.03.03.04.03.10 23.01.94 23.03.03.04.01.14 23.04.02.03.03.03.15 23.03.02.03.04.08 23.02.03.03.03.03.03.03.

Biaya Diklat / Seminar / Pembinaan Arsip / Perpustakaan Biaya Diklat Kearsipan dan Perpustakaan Biaya Diklat Teknologi Kearsipan dan Perpustakaan Biaya Jasa Diklat Pembuatan Virgin Coconut Oil Biaya Jasa Diklat Pembuatan Cincau Biaya Outbond Tipe A .Biaya Diklat Laboratorium Kesehatan Biaya Diklat building Teknis Komunikasi Terapan Tim Pemeriksa Pajak Daerah Biaya Diklat Pengembangan Wawasan SDM Pemeriksa Biaya Diklat Pengembangan Potensi Diri Biaya Jasa Pendidikan IESQ Biaya Jasa Pendidikan Wisata IESQ Biaya Jasa Pendidikan Quantum Teaching Biaya Diklat Microsoft Office Fundamental Biaya Diklat Bushido for Executives Biaya Foto Peserta Diklat Capacity Building Biaya Diklat Keperawatan kamar Operasi/OK Biaya Diklat Menyikapi bayi lahir Biaya Diklat Keperawatan ICU Tingkat Dasar Diklat Penanganan Penderita Gawat Darurat Biaya Pelatihan Mental Spiritual Biaya Diklat Kepengacaraan & Bantuan Hukum Biaya Diklat Team Building Biaya Diklat Effective Leadership Biaya Diklat Eight Habbits Biaya Diklat Building Trust Biaya Diklat Born To Be Succes Biaya Diklat How To Handle Difficult Employee Biaya Diklat Manajemen Stres Biaya Diklat Masa Persiapan Pensiun (MPP) Biaya Diklat Wawasan Perpajakan Biaya Diklat dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengawas Lapangan Teknis Biaya Ujian Nasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Biaya Diklat Microsoft Office Fundamental Biaya Diklat Anggota DPRD di Lemhanas Biaya Diklat Teknisi Komputer Biaya Diklat Outbond (Aktualisasi Diri) Biaya Pendidikan Penilaian AMDAL Biaya Diklat Kepemimpinan Tk III Biaya Diklat Kepemimpinan Tk II Biaya Latihan Prajabatan Gol I dan II Biaya Latihan Prajabatan Gol III Biaya Diklat Kepemimpinan Tk IV.

Biaya Outbond Tipe B Biaya Praktek Biaya Pendampingan OL ke Instansi Lokus Biaya Diklat Manajemen Kepemimpinan Organisasi Biaya Latihan Limbah B3 Biaya Latihan Laboratorium Biaya Diklat Handycraft Biaya Diklat/kursus/workshop/seminar/lokakarya/kegiatan sejenis Biaya Psikotest Pelatihan PONED Continuing Education Pelatihan PONED Pelatihan Las Biaya Pelatihan Operator Crane Biaya Pelatihan multimedia Biaya Pelatihan Operator dan Program Komputer Biaya Pelatihan Otomotif Biaya Pelatihan Listrik Biaya Pelatihan Service VCD dan Amplifier Biaya Pelatihan Elektronika TV/Monitor Biaya Pelatihan Mechanic Biaya Pelatihan Handycraft Biaya Pelatihan Sablon Biaya Pelatihan Menjahit Biaya Pelatihan Bordir Biaya Pelatihan Songkok Biaya Pelatihan Sepatu Biaya Pelatihan Penataan Sanggul Biaya Pelatihan Gunting Rambut Biaya Pelatihan Kejuruan Tata Graha Biaya Pelatihan Kejuruhan Tata Boga Biaya Pelatihan Kejuruan Perhotelan Biaya Diklat Manajemen Penyusutan/Manajemen Record Center/Tim Penilai Arsiparis (Diklat Teknis Kearsipan An Biaya Diklat Akuisisi Arsip dan Sejarah Lisan/ Manajemen Arsip Elektronik (Diklat Teknis Kearsipan Anggaran PN Biaya Pelatihan Batik Biaya Pelatihan Kopyah Biaya Pelatihan Pembuatan Sulam Pita Biaya Pelatihan Sablon P3EL Biaya Pelatihan Souvenir Fiber Biaya Pelatihan Tas Enceng Gondok Biaya Pelatihan Souvenir Instant Clay Penyetaraan S1 Biaya Pelatihan Las Paket Peralatan Handycraft Paket Peralatan Sablon .

Paket Peralatan Gunting Rambut Paket Peralatan Menjahit Paket Peralatan Perkayuan Paket Peralatan Sepatu Paket Peralatan Songkok Paket Peralatan Membuat Tas Biaya Diklat Aneka Kue Kering I Biaya Diklat Aneka Kue Kering II Biaya Diklat Aneka Kue Kering III Biaya Diklat Aneka Kue Kering IV Biaya Diklat Aneka Kue Kering Spesial Biaya Diklat Aneka Roll Biaya Diklat Aneka Roti Tawar Biaya Diklat Bread Making Biaya Diklat Cake Bagi Pemula Biaya Diklat Cake Decoration Bagi Pemula Biaya Diklat Cake Making Biaya Diklat Icing Modeling Bagi Pemula Biaya Diklat Kereta Kencana Emas Biaya Diklat Kue Kering bagi Pemula Biaya Diklat Kue Tradisional Biaya Diklat Martabak Biaya Diklat Mie Bagi Pemula Biaya Diklat Pastry Bagi Pemula Biaya Diklat Pembuatan Cincau Biaya Diklat Pembuatan Virgin Coconut Oil Biaya Diklat Petit Fours / Aneka Kue Potong Biaya Diklat Rati Bagi Pemula Biaya Diklat Trend Aneka Gorengan Biaya Diklat Valentine 2 / Chocolate Praline 1 Biaya Praktek Biaya Pelatihan Pembuatan Handycraft Biaya Pelatihan Pembuatan Roti Unyil (7 aneka rasa) Biaya Pelatihan Pembuatan Tahu Aneka Ras Chrispy. Grintik Biaya Kursus Bahasa Perancis Pelatihan Komputer Pelatihan Elektronika Pelatihan Otomotif Pelatihan Las Kursus Bahasa Asing Biaya Kursus Bahasa Inggris Kursus Komputer Advance Pelatihan APN Pelatihan CTU Pelatihan ABPK . Mayosine.

2.01 5.2.2.16.2.2.01 5.16.000 2.16.01 5.2.01 5.2.000 445.16.000.16.750.2.2.16.01 5.2.16.01 5.2.000.01 5.16.000.2.750.2.16.750.2.750.000.2.000 1.000 25.000 1.2.01 5.01 5.200.300.2.01 5.01 5.000 5.000 600.2.750.2.000 1.2.2.000 1.500.16.01 5.000.Orang Bulan Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang Paket Orang orang paket orang paket orang paket 3.01 5.16.01 5.2.2.100.000 1.2.2.000 1.000 1.000 1.01 5.16.000 1.2.2.16.01 5.2.01 5.01 5.16.2.2.16.01 5.2.2.2.01 5.750.16.2.16.01 5.16.000 4.2.16.000 750.000.16.750.000 2.01 5.2.000.2.000 26.01 5.000.16.01 5.01 5.000 3.16.01 5.16.2.16.500.750.2.16.000 3.2.16.2.000 1.2.500.01 5.2.000 5.2.2.16.2.2.000 1.2.01 5.2.000 1.2.000 12.2.2.000 150.000 10.000 6.16.01 5.16.01 Paket Paket Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan .16.000 5.000 125.2.01 5.000 5.2.2.2.2.01 5.000 125.01 5.500.01 5.01 5.2.000 1.750.01 5.2.16.16.2.000 5.16.16.16.01 5.2.2.2.750.2.16.2.2.16.000 15.2.000.000 1.2.000.2.2.500.000 1.000 2.16.2.2.2.000 750.000 1.16.16.2.500.500.000 1.16.01 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 6.2.01 5.16.16.000 1.16.2.2.01 5.01 5.01 5.01 5.800.2.000 1.750.2.000.2.750.01 5.000 2.2.2.750.2.2.2.2.2.750.2.

625.2.01 5.2.2.000 2.16.16.2.16.2.000 1.2.01 5.2.16.250 6.542.01 5.000 740.16.2.000 350.000 350.231.01 5.2.558.500 5.500.16.01 5.2.2.558.16.2.2.000 250.2.000 830.01 5.000 650.16.2.000 9.000 300.16.000.000 5.16.01 5.16.2.2.01 5.2.000 5.2.01 5.2.16.037.888.01 5.000 10.16.01 5.2.2.01 5.01 .350 513.16.203.2.16.2.01 5.16.000.000 1.16.600 5.16.01 5.2.2.2.2.136.050.000 6.2.2.000 4.189.16.16.2.000.2.2.2.16.2.2.2.16.01 5.000 1.16.01 5.200.400 500.2.01 5.16.000 4.2.01 5.01 5.000 1.2.01 5.2.000 5.000.2.16.2.16.2.16.850 2.16.000 840.000.16.01 5.000 175.2.2.2.16.000 600.000 350.01 5.16.01 5.000 1.2.01 5.000 9.01 5.16.2.600 1.2.2.16.2.01 5.01 5.000.01 5.01 5.000 325.2.000 8.2.000 4.200.2.2.500.16.16.01 5.000 542.2.2.2.201.000 740.16.000.01 5.01 5.01 5.01 5.000 500.2.2.01 5.2.2.2.600 6.2.Orang Kegiatan Orang Kegiatan Kegiatan Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang orang Orang unit Orang Unit Orang Orang Orang 255.000 6.2.16.2.2.2.2.16.01 5.01 5.750.01 5.2.000 750.000 1.2.2.2.16.2.16.2.16.16.2.2.2.16.2.2.000 775.000 2.2.01 5.2.645.2.2.2.16.2.01 5.2.01 5.01 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 2.16.01 5.2.2.01 5.

2.000 350.000 600.500.16.16.2.16.16.000 125.2.2.2.2.2.2.2.16.2.000 3.16.01 5.000 600.01 5.01 5.2.16.16.01 5.2.000 2.2.000 2.16.2.000 500.2.01 5.16.2.01 .000 40.2.01 5.16.000 5.2.01 5.2.000 375.01 5.01 5.2.01 5.2.2.2.000 275.01 5.000 60.2.01 5.01 5.01 5.2.2.01 5.000 275.01 5.2.2.16.2.01 5.2.2.16.2.01 5.16.01 5.2.2.000 1.16.16.2.16.2.01 5.2.2.16.000 450.000.000 500.16.16.16.2.16.16.16.2.16.2.2.2.2.2.000 300.2.000 125.2.16.2.000 550.000 1.01 5.850 500.01 5.000.01 5.01 5.2.01 5.01 5.01 5.000 300.2.2.16.2.000 300.2.000.01 5.2.2.2.01 5.000.01 5.000 300.2.000 275.Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Unit Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Unit Unit Unit Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Kegiatan Kegiatan Paket Paket Paket Paket Jam Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Kegiatan 500.16.2.16.16.000 600.2.2.000 275.2.2.16.2.16.2.2.01 5.16.2.000 90.01 5.2.2.16.000.16.01 5.000 381.01 1.500.2.000 325.2.2.2.2.16.01 5.2.16.2.2.000 3.01 5.01 5.000 300.2.2.16.16.000 5.16.16.000 600.01 5.000 1.01 5.01 5.16.2.000 500.000.000 45.2.2.16.000 200.2.2.16.01 5.000 350.000 500.16.000 225.01 5.000 45.2.2.2.01 5.2.2.2.01 5.000 275.000 275.2.

06.04 23.01.04 23.03.05 23.06.04.06.02.04.03 23.03.01.01.01.01.06.02.05 23.05.01.02.02.06.03 23.02.02 23.01 23.01.01.01.03 23.04.06.03.03 23.01.06.03.06.05 23.01.06.01 23.01.04 .06.06.06.02 23.04.04 23.04.02.04 23.01.06.01.06.04 23.03 23.04.06.01.02.01.06.01.03 23.06.23.06.08 23.06.02.05.01.06.06.01 23.02.03 23.03.06.01 23.04.03.10.06.02 23.03.04.02.01 23.04.03.01 23.02.02 23.03.01.06.01.02.04.01 23.03.06.06.02 23.05 23.01.06.02.01.01.01.02 23.01.10.01.06.01.05.01.06.06.06 23.

Kepala Tukang Batu Kepala Tukang Gali Tanah Kepala Tukang Kayu Mandor Operator Alat Konstruksi Tukang Batu Tukang Gali Lumpur Tukang Gali Tanah Tukang Kayu Pembantu Tukang Batu Pembantu Tukang Kayu Pembantu Tukang Pipa Juru Ukur Lapangan Geologist Site Manager Kepala Tukang Cat Kepala Tukang Listrik Kepala Tukang Pipa Tukang Besi Tukang Cat Tukang Las Tukang Listrik Tukang Pipa Pembantu Tukang Besi Pembantu Tukang Cat Pembantu Tukang Listrik Ongkos Pasang Wall Paper Pemasangan wall paper Pembantu Sopir Tukang Gali Jalan Pekerja Terampil Pekerja Tak Terampil .

000 35.2.2.2.11 5.000 110.2.11 5.20.20.20.000 50.2.2.2.20.000 30.2.000 40.11 5.2.2.20.2.2.20.11 5.11 5.11 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang m m2 Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari 75.11 5.2.2.20.11 5.000 35.2.20.2.000 40.11 5.11 5.20.20.2.000 40.2.000 35.2.11 5.20.2.2.11 5.2.20.11 5.2.2.11 5.000 5.13 5.2.11 5.11 5.2.2.11 5.2.20.11 5.000 35.11 5.000 50.000 50.11 5.20.2.20.20.20.2.2.2.000 30.000 35.000 35.2.2.20.20.000 35.11/5.2.2.2.11 5.20.2.000 30.000 16.20.2.11 5.Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari 50.2.2.2.2.20.2.20.2.2.2.2.2.2.2.000 5.11 5.14 Hari Hari Hari Hari .000 30.20.14 5.2.11 5.2.11 5.000 50.20.000 30.000 30.20.20.000 40.2.20.20.2.000 35.000 60.11/5.11 5.20.000 27.2.2.000 35.2.2.20.000 30.20.2.2.11 5.11 5.000 50.20.2.11/5.2.2.2.20.2.2.2.000 40.2.20.11 5.2.

23.23.04.23.23.10 23.02.01.02.04.02.01.01.02.01.03 23.12 23.23.99 .05 23.05 23.23.02 23.01.01.04.01.06 23.04 23.01.04.07 23.04.04.23.01.01.23.02.01.01.04.23.04.23.04.02.23.23.02 23.01.01.04.01 23.01.04.01.09 23.04.02.04 23.01.04.01.01.04.23.11 23.02.23.01.03 23.23.23.04.02.04.02.01.01.23.01 23.23.04.

Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport Transport & Akomodasi Penanggung Jawab Tim BPKP & Akomodasi Ketua Tim BPKP & Akomodasi Anggota Tim BPKP & Akomodasi Pengendali Mutu Tim BPKP & Akomodasi Pengendali Teknis Tim BPKP Lokal Pembicara di Dalam Kota Petugas Korsik (Alat Khusus) Untuk Peserta Dari Daerah Lain Tim Pengendali Mutu (Dinas Pajak) Pembicara Diklat Teknis di Luar Kota Pembicara Diklat Struktural Luar Kota Diklat Kepemimpinan dan Akomodasi Petugas Surveylance KAN (Komite Akreditasi Nasional) Notaris Transport Anggota Tim/Panitia Transport Petugas Transport Koordinasi .

000 100.2.01 5.2.000 5.2.21.21.21.01 5.2.2.000 100.21.2.2.2.01 5.2.2.2.000 100.2.2.000 5.2.000 100.000 50.2.000 250.2.21.01 5.01 5.21.2.000 75.21.000 200.21.21.2.000.000 100.2.01 5.2.21.2.2.01 5.21.2.000 5.2.21.000 25.000 20.2.21.21.2.000 35.01 5.2.01 5.2.01 5.01 5.2.01 25.000 100.Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Hari Hari Hari Hari Hari Hari Kedatangan Hari Hari Kegiatan Kedatangan Kegiatan Kegiatan Orang Hari Orang Hari Orang Hari 100.2.000 300.01 5.21.2.01 5.01 5.01 .2.01 5.2.21.21.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful