Anda di halaman 1dari 12

Who am I?

Siapakah sebenarnya
diri kita?
Al-Mu’minun/23;12-14
“Dan sungguh,kami telah menciptakan manusia dari
saripati (berasal) dari tanah”.
“Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang
disimpan) dalam tempat yang kokoh (Rahim)”.
“Kemudian,air mani itu Kami jadikan sesuatu yang
melekat,lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan
segumpal daging,dan segumpal daging itu kami
jadikan tulang belulang,dan tulang belulang itu Kami
bungkus dengan daging.kemudian,kami menjadikan
nya makhluk yang (berbentuk)lain. Maha suci Alloh,
Pencipta yang paling baik”.
Q.S. Al-Mu’min/40, ayat 67

“Dia-lah yang menciptakanmu dari tanah,kemudian


dari setetes mani,lalu dari segumpal
darah,kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang
anak,kemudian dibiarkan kamu menjadi
dewasa,lalu menjadi tua.tetapi diantara kamu ada
yang dimatikan sebelum itu.(Kami perbuat
demikian) agar kamu sampai pada kurun waktu
yang ditentukan,agar kamu mengerti”

Ayat-ayat senada :76:1,2/75:37-40/96:2/23:12-14/3:6


FASE KEHIDUPAN
MANUSIA
Al-Baqarah/2;28
“Bagaimana kamu ingkar kepada
Allah, padahal kamu (tadinya) mati,lalu
Dia menghidupkan kamu, kemudian
Dia mematikan kamu. lalu Dia
menghidupkan kamu
kembali.Kemudian kepada-Nyalah
kamu dikembalikan .”
Al-insan/76;1
“Bukankah pernah datang kepada
manusia waktu dari masa ,yang
ketika itu belum merupakan
sesuatu yang dapat di sebut ?”
FASE KEHIDUPAN MANUSIA
• TIDAK ADA (ALAM RUH)
• ADA (HIDUP DI DUNIA)
• TIDAK ADA (MATI)
• ADA (KAMPUNG AKHERAT)
AL-A’RAF/7;172
“Dan (ingatlah ) ketika Tuhan –mu
Mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang)
anak cucu adam keturunan mereka dan
Allah Mengambil kesaksian terhadap roh
mereka (seraya berfirman)”Bukankah Aku
ini Tuhan-mu?”Mereka menjawab,”Benar
(Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.
”(Kami lakukan yang demikian itu) agar di
hari kiamat kamu tidak mengatakan
“Sesungguhnya ketika itu kami lengah
terhadap ini,’’
Untuk apa kita diciptakan?
Q.S. Adz-Dzariyat/51,ayat 56
“Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia
melainkan agar mereka beribadah kepada-
Ku”
Q.S. Al-Fatihah/1,ayat 5
”Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami
memohon pengampunan”
Q.S.Al-Insan/76:2
“Sungguh,……kami hendak mengujinya (dengan
perintah dan larangan ),karena itu kami jadikan ia
mendengar dan melihat”
Q.S.Hud/11;7
“….Dia menguji siapakah diantara kamu yang lebih
baik amalnya. …..”
Q.S.Al-Anbiya/21;35
“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.Kami akan
menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan
sebagai cobaan.Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada
kami
KENAPA DIUJI?
Q.S. Al-Ankabut /29;ayat 2-3

• “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka


dibiarkan (saja) mengatakan:"Kami telah beriman",
sedang mereka tidak diuji lagi?”
• “Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-
orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah
mengetahui orang-orang yang benar dan 
sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang
dusta. “
Apa yang akan Anda
lakukan sekarang?
Sikap :
Tindakan :
- saat ini?
- 1minggu kedepan?