EKONOMI ASAS TINGKATAN 5

MINGGU 2

TARIKH/ HARI 11 JANUARI 2010/ ISNIN TINGKATAN/MASA 5IT1 / 0700-0740 ( 40 minit) BIDANG PEMBELAJARAN 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

UNIT PEMBELAJARAN

6.1 WANG y Pengertian wang i. Maksud wang ii. Ciri-ciri wang iii. Jenis-jenis wang

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Menyatakan maksud wang 2. Menyatakan ciri-ciri wang 3. Mengenal jenis-jenis wang 4. Mengetahui perkembangan wang di Malaysia Perbincangan dan soal-jawab 1. Menerangkan maksud wang 2. Membincangkan kepentigan wang dalam kehidupan seharian dan kepentingannya dalam menjana perkembangan ekonomi 3. Menyatakan bentuk wang yang digunakan sebelum sistem wang 4. Membincangan perkembangan wang di Malaysia.

PENDEKATAN

AKTIVITI

REFLEKSI

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5

MINGGU 2 TARIKH/ HARI 12 JANUARI 2010/ SELASA

TINGKATAN/MASA 5IT1 / 0900-1020 ( 80 minit) (SAMBUNGAN) BIDANG PEMBELAJARAN 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

UNIT PEMBELAJARAN

6.1 WANG y Pengertian wang i. Maksud wang ii. Ciri-ciri wang iii. Jenis-jenis wang

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Menyatakan maksud wang 2. Menyatakan ciri-ciri wang 3. Mengenal jenis-jenis wang 4. Menghuraikan mengapa sesetengah benda tidak sesuai dijadikan wang. Perbincangan dan soal-jawab 1. Menerangkan ciri-ciri benda yang boleh dijadikan wang 2. Membincangkan konsep wang seperti wang tanda, wang biasa, wang fiat dan wang sah 3. Menerangkan jenis-jenis wang iaitu duit syiling wang kertas dan deposit semasa. 4. Menyatakan wang dalam katogeri M1,M2 dan M3. 5. Pelajar membuat latihan berbentuk soalan esei

PENDEKATAN

AKTIVITI

REFLEKSI

Mengetahui perkembangan wang di Malaysia Perbincangan dan soal-jawab PENDEKATAN AKTIVITI 1. Mengenal jenis-jenis wang 4. REFLEKSI . Maksud wang ii. Menyatakan bentuk wang yang digunakan sebelum sistem wang 4. Membincangan perkembangan wang di Malaysia. Ciri-ciri wang iii. Menerangkan maksud wang 2.1 WANG y Pengertian wang i. Membincangkan kepentigan wang dalam kehidupan seharian dan kepentingannya dalam menjana perkembangan ekonomi 3. Menyatakan ciri-ciri wang 3.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN 6. Menyatakan maksud wang 2. Jenis-jenis wang HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 2 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 14 JANUARI 2010/ KHAMIIS 5IT2 / 0820-0900 ( 40 minit) 6.

Menghuraikan mengapa sesetengah benda tidak sesuai dijadikan wang. 5. PENDEKATAN AKTIVITI REFLEKSI . Menyatakan maksud wang 2.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN 6. Ciri-ciri wang iii.1 WANG y Pengertian wang i. Mengenal jenis-jenis wang 4. Menerangkan jenis-jenis wang iaitu duit syiling wang kertas dan deposit semasa. wang fiat dan wang sah 3. 4. Perbincangan dan soal-jawab 1. Maksud wang ii.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 2 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 15 JANUARI 2010/ JUMAAT 5IT2 / 0820-0940 ( 80 minit) (SAMBUNGAN) 6.M2 dan M3. wang biasa. Jenis-jenis wang HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Membincangkan konsep wang seperti wang tanda. Pelajar membuat latihan dalam bentuk esei. Menyatakan wang dalam kategori M1. Menerangkan ciri-ciri benda yang boleh dijadikan wang 2. Menyatakan ciri-ciri wang 3.

Pelajar membuat latihan pengukuhan berbentuk soalan struktur 6. Mengaplikasikan fungsi wang dengan jelas berdasarkan kehidupan seharian seperti dalam urus niaga.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 3 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 18 JANUARI 2010/ ISNIN 5IT1/ 0700-0740 ( 40 minit) 6. Mengenal pasti kelemahan sistem barter 4. Menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter Perbincangan dan soal-jawab 1. Unit ukuran nilai iii.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN 6. dan tabungan 3. Guru menerangkan fungsi wang berserta contoh yang sesuai 2. Alat simpanan wang iv. Beberapa orang pelajar dipilih untuk menghurai setiap fungsi berserta contoh yang sesuai AKTIVITI REFLEKSI .1 WANG y Fungsi wang sebagai: i. Membuat perbandingan antara sistem wang dengan sistem barter 5. Membincangkan kebaikan sisitem wang dalam urus niaga 3. Alat bayaran tertunda HASIL PEMBELAJARAN PENDEKATAN Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Alat perantaraan pertukaran ii. Memahami empat fungsi wang sebagai alat perantaran pertukaran 2.

Pelajar membuat latihan pengukuhan berbentuk soalan esei 6. Alat perantaraan pertukaran ii. Menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter Perbincangan dan kajian kes 1. dan tabungan 3. Pelajar membuat kajian kes secara berkumpulan HASIL PEMBELAJARAN PENDEKATAN AKTIVITI REFLEKSI . Unit ukuran nilai iii. Alat bayaran tertunda Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN 6.1 WANG y Fungsi wang sebagai: i.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 3 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 20 JANUARI 2010/ RABU 5IT1/ 0900-1020 ( 80 minit) 6. Membincangkan kebaikan sisitem wang dalam urus niaga 3. Guru menerangkan fungsi wang berserta contoh yang sesuai 2. Alat simpanan wang iv. Mengaplikasikan fungsi wang dengan jelas berdasarkan kehidupan seharian seperti dalam urus niaga. Memahami empat fungsi wang sebagai alat perantaran pertukaran 2. Mengenal pasti kelemahan sistem barter 4. Membuat perbandingan antara sistem wang dengan sistem barter 5.

1 WANG y Fungsi wang sebagai: i. Membincangkan kebaikan sisitem wang dalam urus niaga 3. Unit ukuran nilai iii. Alat bayaran tertunda HASIL PEMBELAJARAN PENDEKATAN Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Alat simpanan wang iv.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 3 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 22 JANUARI 2010/ JUMAAT 5IT2/ 0820-0940 ( 80 minit) 6. Mengenal pasti kelemahan sistem barter 4. Pelajar membuat kajian kes secara berkumpulan AKTIVITI REFLEKSI . Menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter Perbincangan dan kajian kes 1. Guru menerangkan fungsi wang berserta contoh yang sesuai 2.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN 6. Alat perantaraan pertukaran ii. Mengaplikasikan fungsi wang dengan jelas berdasarkan kehidupan seharian seperti dalam urus niaga. Memahami empat fungsi wang sebagai alat perantaran pertukaran 2. dan tabungan 3. Pelajar membuat latihan pengukuhan berbentuk soalan esei 6. Membuat perbandingan antara sistem wang dengan sistem barter 5.

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 3 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 21 JANUARI 2010/KHAMIS 5IT2/ 0820-0900 ( 40 minit) 6. Memahami empat fungsi wang sebagai alat perantaran pertukaran 2. Menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter Perbincangan dan soal-jawab 1. Mengaplikasikan fungsi wang dengan jelas berdasarkan kehidupan seharian seperti dalam urus niaga. Guru menerangkan fungsi wang berserta contoh yang sesuai 2.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN 6. Alat simpanan wang iv. Pelajar membuat latihan pengukuhan berbentuk soalan struktur 6. Alat bayaran tertunda HASIL PEMBELAJARAN PENDEKATAN Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1.1 WANG y Fungsi wang sebagai: i. Unit ukuran nilai iii. Membincangkan kebaikan sisitem wang dalam urus niaga 3. Beberapa orang pelajar dipilih untuk menghurai setiap fungsi berserta contoh yang sesuai AKTIVITI REFLEKSI . Membuat perbandingan antara sistem wang dengan sistem barter 5. Alat perantaraan pertukaran ii. dan tabungan 3. Mengenal pasti kelemahan sistem barter 4.

Bank saudagar iv. Menyatakan jenis-jenis bank yang terdapat di Malaysia 2.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN 6. HASIL PEMBELAJARAN PENDEKATAN AKTIVITI REFLEKSI . Bank perdagangan ii. Bank pusat Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Menyenaraikan contoh bank bagi setiap jenis bank 3. Guru menerangkan jenis-jenis bank 2.2 BANK y Jenis-jenis bank i.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 4 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 25 JANUARI 2010/ ISNIN 5IT1/ 0700-0740 ( 40 minit) 6. Syarikat kewangan iii. Beberapa orang pelajar diminta menyenaraikan contoh bank bagi setiap jenis bank yang terdapat di Malaysia. Menjelaskan tujuan utama penubuhan setiap bank 4. Membincangkan Akta institusi perbankan dan kewangan 3. Mengetahui sejarah penubuhan bank dan jenis perkhidmatan yang disediakan Perbincangan dan soal-jawab 1.

0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN 6. Menyenaraikan contoh bank bagi setiap jenis bank 6. Bank saudagar viii. Bank pusat Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 4. Menyatakan jenis-jenis bank yang terdapat di Malaysia 5. Menjelaskan milikan serta tujuan utama penubuhan setiap bank 8. Mengetahui sejarah penubuhan bank dan jenis perkhidmatan yang disediakan Perbincangan dan soal-jawab 5. Bank perdagangan vi. Membincangkan Akta institusi perbankan dan kewangan 7. HASIL PEMBELAJARAN PENDEKATAN AKTIVITI REFLEKSI . Syarikat kewangan vii. Guru menerangkan jenis-jenis bank 6.2 BANK y Jenis-jenis bank v.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 4 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 28 JANUARI 2010/ KHAMIS 5IT2/ 0820-0900 ( 40 minit) 6. Beberapa orang pelajar diminta menyenaraikan contoh bank bagi setiap jenis bank yang terdapat di Malaysia.

Menyatakan jenis-jenis simpanan. pinjaman persendirian 4. Menyatakan jenis-jenis pinjaman yang disediakan oleh bank perdagangan HASIL PEMBELAJARAN PENDEKATAN Perbincangan dan soal-jawab 1. Perbincangan jawapan latihan AKTIVITI REFLEKSI . deposit semasa. Menerangkan istilah pinjaman seperti pinjaman bercagar. Perkhidmatan-perkhidmatan lain Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. tabungan dan simpanan tetap 4. Memberi pinjaman iii. Mengurus pertukaran asing v. Guru menerangkan fungsi bank saudagar 2. Membuat dan menerima bayaran iv. Membuat perbandingan antara deposit semasa. Membincangkan tiga jenis deposit dan perbezaan dari aspek tempoh simpanan dan kadar faedah 3. Memahami dan menyenaraikan fungsi bank perdagangan 2.2 BANK 6. Menerima simpanan dan deposit ii. Pelajar membuat peta minda dan latihan dalam bentuk soalan subjektif 6.2. 5. tabungan dan simpanan tetap 3.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN 6.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 4 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 27 JANUARI 2010/ RABU 5IT1/ 0920-1020 ( 80 minit) 6. Menerangkan perkidmatan menerima dan membuat bayaran bank perdagangan.1 Fungsi bank perdagangan i. overdraf .

Menerima simpanan dan deposit ii.2. Mengurus pertukaran asing v. deposit semasa.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN 6. 5. tabungan dan simpanan tetap 4. Membuat perbandingan antara deposit semasa. Memberi pinjaman iii. Guru menerangkan fungsi bank saudagar 2. overdraf . Menyatakan jenis-jenis simpanan. Membincangkan tiga jenis deposit dan perbezaan dari aspek tempoh simpanan dan kadar faedah 3. Perkhidmatan-perkhidmatan lain Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Memahami dan menyenaraikan fungsi bank perdagangan 2. tabungan dan simpanan tetap 3.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 4 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 29 JANUARI 2010/ JUMAAT 5IT2/ 0820-0940 ( 80 minit) 6.1 Fungsi bank perdagangan i. Pelajar membuat peta minda dan latihan dalam bentuk soalan subjektif 6. Menerangkan perkidmatan menerima dan membuat bayaran bank perdagangan. pinjaman persendirian 4. Membuat dan menerima bayaran iv. Menerangkan istilah pinjaman seperti pinjaman bercagar. Perbincangan jawapan latihan AKTIVITI REFLEKSI .2 BANK 6. Menyatakan jenis-jenis pinjaman yang disediakan oleh bank perdagangan HASIL PEMBELAJARAN PENDEKATAN Perbincangan dan soal-jawab 1.

2 BANK 6. Al-Wadiah ii.2.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 5 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 1 FEBRUARI 2010/ ISNIN 5IT1/ 0700-0740 ( 40 minit) 6. Membandingkan perbezaan skim perbankan Konvensianal dan skim perbankan Islam 4. Memahami skim Perbank Islam 2. Membincangkan contoh-contoh soalan berkaitan denagn SPI 4. Al-Mudharabah iii. Menyatakan maksud dan fungsi setiap konsep SPI 3. Al-Bithaman Ajil vi. Mengetahui perkongsian untung rugi bagi setiap skim perbankan Islam PENDEKATAN Perbincangan dan soal-jawab 1. Guru menerangkan konsep skim perbankan Islam 2.1 Konsep Skim perbankan Islam(SPI) i. Al-Murabahah iv. Al-Bai Takjiri Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Menerangkan konsep perkongsian untung rugi berdasarkan kadar yang telah ditentukan 3. Al-Musyarakah v.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN 6. Membuat perbandingan antara syarikat perdagangan dengan SPI AKTIVITI REFLEKSI .

Menyatakan maksud dan fungsi setiap konsep SPI 3. Memahami skim Perbank Islam 2. Menerangkan konsep perkongsian untung rugi berdasarkan kadar yang telah ditentukan 3. Al-Mudharabah iii.2. Membincangkan contoh-contoh soalan berkaitan denagn SPI 4. Guru menerangkan konsep skim perbankan Islam 2. Al-Musyarakah v.2 BANK 6.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN 6. Al-Murabahah iv. Mengetahui perkongsian untung rugi bagi setiap skim perbankan Islam PENDEKATAN Perbincangan dan soal-jawab 1. Membuat perbandingan antara syarikat perdagangan dengan SPI AKTIVITI REFLEKSI .EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 5 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 4 FEBRUARI 2010/ KHAMIS 5IT2 / 0820-0900 ( 40 minit) 6. Membandingkan perbezaan skim perbankan Konvensianal dan skim perbankan Islam 4. Al-Wadiah ii.1 Konsep Skim perbankan Islam(SPI) i. Al-Bithaman Ajil vi. Al-Bai Takjiri Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1.

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 5 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 3 FEBRUARI 2010/ RABU 5IT1 / 0900-1020 ( 40 minit) 6. Membincangkan Persamaan dan perbezaan antara bank Perdagangan dan syarikat kewangan. Menghuraikan setiap fungsi degan jelas 3. 3. Menyenaraikan fungsi syarikat kewangan 2. Pelajar membuat peta minta dan latihan soalan esei AKTIVITI REFLEKSI . Kad kredit Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1.2.3 Fungsi Syarikat kewangan i. Membiayai Sewa beli iv.2 BANK 6. Guru menerangkan fungsi syarikat kewangan berserta contoh yang sesuai 2.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN 6. Memahami konsep sewa-beli dan kad kredit HASIL PEMBELAJARAN PENDEKATAN Perbincangan dan soal-jawab 1. Menerima deposit tabungan dan tetap ii. Memberi pinjaman iii.

0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN 6.2 BANK 6. Kad kredit HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Menerima deposit tabungan dan tetap ii. Guru menerangkan fungsi syarikat kewangan berserta contoh yang sesuai 2.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 5 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 5 FEBRUARI 2010/ JUMAAT 5IT1 / 0820-0940 ( 80 minit) 6.2.3 Fungsi Syarikat kewangan i. Memberi pinjaman iii. Pelajar membuat peta minta dan latihan soalan esei REFLEKSI . Memahami konsep sewa-beli dan kad kredit PENDEKATAN Perbincangan dan soal-jawab AKTIVITI 1. Menghuraikan setiap fungsi degan jelas 3. Menyenaraikan fungsi syarikat kewangan 2. 3. Membiayai Sewa beli iv. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara bank Perdagangan dan syarikat kewangan.

4. 3. Syarikat kewangan dan Bank Saudagar.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN UNIT PEMBELAJARAN 6.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 8 TARIKH/ HARI TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN 22 FEBRUARI 2010/ ISNIN 5IT1 / 0700-0740 ( 40 minit)(SAMBUNGAN) 6. Menangung jaminan terbitan syer baru syarikat iv. Memahami setiap bank saudagar 2. Menyediakan khidmat nasihat koporat iii. Mengurus pinjaman bersindiket v. Memahami istilah pinjaman bersindiket dan perkhidmatan pengurusan portfolio PENDEKATAN Perbincangan dan soal-jawab AKTIVITI 1.3 Fungsi Bank saudagar i. 3. Menyediakan perkhidmatan pengurusan portfolio HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Guru menerangkan setiap fungsi bank saudagar 2. Pelajar membuat peta minta dan latihan soalan esei REFLEKSI .2.2 BANK 6. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara Bank Perdagangan . Menerima deposit tetap daripada syarikat koporat ii. Menyatakan bentuk khidmat nasihat yang disediakan oleh bank saudagar kepada syarikat koporat. Membincangkan pendapatan berasakan dana dan pendapatan berasaskan upah.

Memahami tujuan dan fungsi-fungsi setiap institusi bukan bank 3. Perbincangan soalan esei berkaitan topik 3. Menerangan fungsi setiap institusi bukan bank PENDEKATAN Perbincangan dan soal-jawab AKTIVITI 1.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN UNIT PEMBELAJARAN 6. Mengenal pasti jenis-jenis institusi kewangan bukan bank 2.3 INSTITUSI KEWANGAN BUKAN BANK y KWSP y LEMBAGA TABUNG HAJI( LTH) y SYAKIKAT INSURANS y BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN) HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Sesi soal jawab untuk menguji pemahaman pelajar REFLEKSI .EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 12 TARIKH/ HARI 25 MAC 2010/ KHAMIS 5IT1 / 1310-1345 ( 40 minit) 6. Guru menerangkan setiap fungsi institusi kewangan bukan bank 2.

Sesi soal jawab untuk menguji pemahaman pelajar REFLEKSI . Mengenal pasti jenis-jenis institusi kewangan bukan bank 2.3 INSTITUSI KEWANGAN BUKAN BANK y KWSP y LEMBAGA TABUNG HAJI( LTH) y SYAKIKAT INSURANS y BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN) HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Perbincangan soalan esei berkaitan topik 3. Menerangan fungsi setiap institusi bukan bank PENDEKATAN Perbincangan dan soal-jawab AKTIVITI 1.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 12 TARIKH/ HARI 23 MAC 2010/ ISNIN 5IT2 / 0900-1040 ( 80 minit) 6. Guru menerangkan setiap fungsi bank institusi kewangan bukan bank 2. Memahami tujuan dan fungsi-fungsi setiap institusi bukan bank 3.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN UNIT PEMBELAJARAN 6.

Memahami tujuan dan fungsi-fungsi setiap institusi bukan bank 3. Perbincangan soalan esei berkaitan topik 3.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 12 TARIKH/ HARI 27 MAC 2010/ SABTU(SEKOLAH GANTI) 5IT1 / 1310-1345 ( 40 minit) 6.3 INSTITUSI KEWANGAN BUKAN BANK y KWSP y LEMBAGA TABUNG HAJI( LTH) y SYAKIKAT INSURANS y BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN) HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1. Sesi soal jawab untuk menguji pemahaman pelajar REFLEKSI . Mengenal pasti jenis-jenis institusi kewangan bukan bank 2. Menerangan fungsi setiap institusi bukan bank PENDEKATAN Perbincangan dan soal-jawab AKTIVITI 1.0 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN UNIT PEMBELAJARAN 6. Guru menerangkan setiap fungsi bank institusi kewangan bukan bank 2.

kedua dan ketiga Penerangan guru berkaitan struktur ekonomi Negara Pelajar menyatakan subsektor bagi setiap sektor Pelajar membuat peta minda berkaitan katogeri sektor. 2. 5ICT1: REFLEKSI 5ICT2: . Perbincangan berkaitan sektor utama.0 EKONOMI MALAYSIA 7. Memahami perubahan struktur ekonomi Malaysia semenjak merdeka PENDEKATAN Perbincangan dan soal-jawab AKTIVITI 1. 4. Memahami masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama 3.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 13 TARIKH/ HARI 31 MAC 2010/ RABU TINGKATAN/MASA BIDANG PEMBELAJARAN UNIT PEMBELAJARAN 5IT1 / 1040-1200 ( 80 minit) 5IT2/1200-1235 (40 minit) 7. Mengetahui sektor-sektor ekonomi Malaysia 2. 3.1 PENGENALAN KEPADA STRUKTUR EKONOMI NEGARA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1.

4) Pelajar menyalin nota dan membuat latihan esei. Perbincangan dan soal-jawab AKTIVITI 1) Soal jawab pelajar berkaitan topik yang lepas untuk menguji pemahaman pelajar.EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 13 TARIKH/ HARI 29 MAC 2010/ISNIN TINGKATAN/MASA 5IT2 / 0900-1020 ( 80 minit) BIDANG PEMBELAJARAN UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PENDEKATAN 7.1 PENGENALAN KEPADA STRUKTUR EKONOMI NEGARA Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1.0 EKONOMI MALAYSIA 7. 2) Perbincangan berkaitan sektor utama. 5ICT2: REFLEKSI EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 MINGGU 13 . kedua dan ketiga 3) Penerangan guru berkaitan sumbangan sektor ekonomi kepada pendapatan negar dan guna tenaga.

0 EKONOMI MALAYSIA 7. kedua dan ketiga 3) Penerangan guru berkaitan sumbangan sektor ekonomi kepada pendapatan negar dan guna tenaga. 2) Perbincangan berkaitan sektor utama. 4) Pelajar menyalin nota dan membuat latihan esei. 5ICT1: REFLEKSI .TARIKH/ HARI 1 APRIL 2010/ KHAMIS TINGKATAN/MASA 5IT1 / 1235-1345 ( 40 minit) BIDANG PEMBELAJARAN UNIT PEMBELAJARAN 7.1 PENGENALAN KEPADA STRUKTUR EKONOMI NEGARA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir proses P&P pelajar dapat: 1) Menyatakan sektor-sektor ekonomi doi Malaysia 2) Menerangkan sektor-sektor ekonomi di Malaysia 3) Menunjukkan sumbangan sertipa sektor ekonomi kepada pendapatan Negara dan guna tenaga PENDEKATAN Perbincangan dan soal-jawab AKTIVITI 1) Soal jawab pelajar berkaitan topik yang lepas untuk menguji pemahaman pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful