Anda di halaman 1dari 32

2 

m  

 
   
    
   
÷  
      
    
   
     

m      
 !  "### $% 
   &%%"   #$
'    ( 
   
2 
‡ Kurang didikan agama.
‡ Lemahnya iman dan pegangan terhadap
agama.
‡ Berlakunya pergaulan bebas antara lelaki
dan perempuan.
‡ Pengaruh rakan sebaya.
‡ Keluarga yang bermasalah.
‡ Kejutan budaya.
‡ Perasaan ingin mencuba sesuatu yang
baru terutama golongan remaja.
‡ Tidak ada pengawasan iaitu jauh daripada
ibu bapa.
‡ Capaian yang mudah terhadap bahan-
bahan lucah
‡ Keruntuhan institusi keluarga islam.
‡ Pengaruh dadah
‡ Merasakan bahawa perkahwinan
merupakan sesuatu yang menyusahkan.

‡ Faktor masyarakat yang suka mengkritik


dan menghukum
- Apabila seseorang remaja perempuan
melahirkan anak luar nikah, sudah
pastinya masyarakat setempat menghina
dan memandang ringan padanya-
pembuangan bayi.
› 


 

› 
 


 
›

› ÷› 
‡   Ê 
  
  
 Ê     
  
‡ (     
  Ê  Ê  ã
   
 
‡   ( 
   
   (  
  
 

  
 

  
  
   
 

 
 
› ÷› 
  
   
 
‡ v   
  
 
   Ê 
 Ê  Ê  
)     
 *
‡ '   
   
 Ê   
 Ê 

‡ -     


  

  
   Ê Ê  
  
h
 ! 
" › 
  
› ÷› 
÷## ÷› › " $%
‡ 

  
 
 &
+ '  
  
 
‡ —  
  
   
    
‡     
 '  ( 

‡     — 
 
    
      
(   
› ÷› ÷$›#
   &
   
  
    
    
    
!!    
  
(  
› ÷› %$

‡     
 
  ã    
‡ 2   

   


  
   
Kadar kematian bayi yang lebih tinggi Putus hubungan kekeluargaan dan
disebabkan penjagaan perubatan rakan-rakan.
yang tidak sempurna.

Kesihatan ibu yang terjejas akibat: Masalah emosi dan hubungan


 
o Kehilangan darah —mplikasi undang-undang
o Jangkitan kuman pembuangan dan pembunuhan bayi.
o Kecederaan sewaktu
bersalin

Murung
Hilang keyakinan diri
Rasa bersalah
Resah atau gelisah
"›÷ % %
 %  )
m ã (&%%"
), *( -""

.÷ *+   ëë 


ë

.÷ ,- —   


    
 ã      
  ã  
m  
  
 
.    
  &% 

 
'/0 

— 

' 
 
 
12
' 
(m  
(ã  
  
(—   ã 
(  
(  
(  
3 4
'   
12

(' (  


    

('   
  (  
 
 
( 
   
( ( 12  
 ã 
  

('(ã 
   

' 
(  
  

(( 
   
 5 3  4
 
( 6 
 3  43m(
m4 
5 

('(  


    
 ( (
"78  
‡ ! (    
   
 

‡    


   
  ( 
 
@ 


ΐ
˳ ˸ϧΫ˴ ϱ
˶˷ ΄˴Α˶ (́) ˸ΖϠ˴Ό˶ γ ˵ Γ˵ Ω˴ ϭ˵˯˸ϮϤ˴ ˸ϟ΍ ΍˴Ϋ·˶ϭ˴ (̀) ˸ΖΟ ˴ ϭ˶˷ ί˵ α˵ Ϯ˵ϔϨ͊ ϟ΍ ΍˴Ϋ·˶ϭ˴
˸Ζτ ˴θ ˶ ϛ˵ ˯˵ Ύ˴Ϥδ ͉ ϟ΍ ΍˴Ϋ·˶ϭ˴ (˺˹) ˸Εή˴ θ ˶ ϧ˵ ϒ
˵ Τ˵μ ͊ ϟ΍ ΍˴Ϋ·˶ϭ˴ (̂) ˸ΖϠ˴Θ˶ ϗ˵
˸Ζϔ˴ ϟ˶˸ί΃˵ Δ˵ Ϩ͉ Π
˴ ˸ϟ΍ ΍˴Ϋ·˶ϭ˴ (˺˻) ˸Εή˴ ό˶˷ γ˵ Ϣ˵ ϴ˶ΤΠ ˴ ˸ϟ΍ ΍˴Ϋ·˶ϭ˴ (˺˺)
(˺˽) ˸Εή˴ π ˴ ˸Σ΃˴ Ύ˴ϣ ˲β˸ϔϧ˴ ˸ΖϤ˴ Ϡ˶ϋ ˴ (˺˼)
+&  
   .
/&  
  

0 
1&› '


*2& 3  3    .
**&     .
*4&   
 .
*5& 
  .
*,&6 
 
 
7 '  
  
  8 &
 #80+*,
 
  !