P. 1
NOTES MBK Full Rffernces(2)

NOTES MBK Full Rffernces(2)

|Views: 544|Likes:
Dipublikasikan oleh Emy'n Nur

More info:

Published by: Emy'n Nur on Aug 29, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1.1) ASAS KOMUNIKASI, BAHASA, DAN PERTUTURAN
 • 1.2) PROSES KOMUNIKASI
 • 1.3) ELEMEN-ELEMEN PERTUTURAN
 • 2.1) MODEL BAHASA: KOMPONEN BENTUK (form), KANDUNGAN (content),
 • 2.2) ASAS PEMEROLEHAN BAHASA
 • 2.3) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BAHASA
 • 3.1) TEORI BEHAVIOURIS
 • 3.2) TEORI PSIKO-LINGUISTIK
 • 3.3) TEORI SEMANTIK-KOGNITIF DAN TEORI PRAGMATIK-
 • 4.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN
 • 4.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH
 • 4.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA
 • 5.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK TERENCAT AKAL
 • 5.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL
 • 5.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA
 • 6.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK AUTISME
 • 6.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK AUTISME
 • 6.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA
 • 7.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALH PENDENGARAN DAN
 • 7.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN DAN
 • 7.3) IMPLIKASI DALAM INTERVENSI BAHASA
 • 8.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU
 • 8.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH
 • 8.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA
 • 9.1) PENTAKSIRAN BAHASA
 • 9.2) PEMILIHAN SASARAN INTERVENS
 • 9.3) STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN BAHASA

PKU 3102

Komunikasi, Bahasa Dan Pertuturan

TOPIK 1 : KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN
1.1) ASAS KOMUNIKASI, BAHASA, DAN PERTUTURAN
KOMUNIKASI € Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan. BAHASA € Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain). Sistem daripada lambang (tanda) yang berupa sebarang bunyi (bunyi bahasa) yang dipakai orang untuk meluahkan fikiran dan perasaan.

PERTUTURAN € Pertuturan merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur serta penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.

HUBUNGKAIT DAN PERANAN KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN * berkomunikasi * meluahkan perasaan * menyampaikan ilmu dan mengakumulasikannya * mengungkapkan keindahan dalam pelbagai wahana * mewariskan ilmu, budaya, peradaban dan agama

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 1

PKU 3102

Komunikasi, Bahasa Dan Pertuturan

Melalui pengkajian bahasa, kita akan menemukan hakikat kemanusiaan dan dapat memberikan sumbangan ke arah kebahagiaan.

1.2) PROSES KOMUNIKASI
APA ITU KOMUNIKASI? Proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang kepada orang lain. mewujudkan kefahaman orang lain mempunyai kefahaman yang mengenai mesej yang disampaikan dan Proses iaitu

kedua-duanya

dikongsi bersama. Asas kepada perhubungan interpersonal

perhubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain . LINGUISTIK, BUKAN LINGUISTIK DAN PARA-LINGUISTIK. a) Linguistik Satu pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti dalam pengkajian sains yang lain. Kaedah yang digunakan bersifat empirikal berdasarkan sesuatu yang dilihat, dirasa, dan didengar, yang mengenepikan unsur-unsur sentimen dan prasangka. Linguistik perlu mempunyai sesuatu yang boleh dikaji. Bahan yang dikaji ialah bahasa yang hidup ataupun bahasa yang sudah mati. Sebagai suatu disiplin sains, ilmu linguistik menggunakan istilah-istilah teknikal yang khas untuknya. Penting untuk merujuk benda-benda, peristiwa-peristiwa, objek-objek dan lain-lain. b) Bukan Linguistik c) Para Linguistik

CIRI ± CIRI KOMUNIKASI BERKESAN Ia berlaku dalam keadaan-keadaan berikut: Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima Makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima Perubahan yang berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat dari mesej adalah seperti perubahan yang dikehendaki oleh penghantar

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 2

PKU 3102

Komunikasi, Bahasa Dan Pertuturan

KEMAHIRAN DALAM KOMUNKASI BERKESAN Interaksi dan komunikasi yang hanya menggunakan akal atau hanya menggunakan perasaan akan menjadi tidak berkesan. Seseorang yang berkomunikasi dengan berkesan akan menggunakan kesemua deria manusia dengan bijaksana. Sekiranya ia tidak digunakan dengan sebaiknya, keadaan komunikasi berikut mungkin boleh berlaku : menerima mesej seadanya, mendengar tetapi tidak dapat menangkap mesej dengan jelas melihat seadanya, tanpa peka kepada mesej tambahan yang dilahirkan melalui mimik muka, pergerakan badan, tangan dan sebagainya tidak mengambil endah dan tidak peka kepada emosi yang dilahirkan atau emosi yang disembunyikan tidak cuba memahami perasaan tersebut

1.3) ELEMEN-ELEMEN PERTUTURAN
‡ ‡ Aspek segmental Aspek non-segmental

Aspek-aspek bahasa ‡ Bentuk bahasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian yang lain, iaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental dapat dibahagikan kepada segmen yang lebih kecil, dan unsur suprasegmental ialah bahagian bahasa yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental.

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 3

iaitu wacana. frasa. Menyebut suku kata demi suku kata dengan tertib dan teratur. dan perhentian (pembahagian arus ujaran). ‡ Unsur intonasi ialah tekanan (keras lembutnya ujaran). klausa. Intonasi y Intonasi ialah keadaan bunyi yang menaik dan menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. dan fon. kata. Sebutan y y Huruf mestilah dibunyikan dengan tepat mengikut ejaan. So. b. Mi. morfem. y Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. ayat. La. Fa. fonem. Nada y Nada ialah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata itu dilafazkan. terdapat lapan nada. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 4 . Bahasa Dan Pertuturan Aspek segmental ‡ Unsur segmental bahasa. Do. yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental bahasa. Tekanan y Merupakan satu cara menyebut perkataan. frasa atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. c. d. Ciri-ciri Pertuturan yang Baik a. suku kata. Setiap nada ini mewakili satu suku kata. nada (tinggi rendahnya ujaran). y y Di dalam muzik umpamanya. Ti. iaitu Do. y Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu ucapan. secara kronologinya dapat diperincikan daripada unit yang lebih besar hinggalah unit yang lebih kecil. Re. Aspek suprasegmental ‡ Unsur suprasegmental bahasa terdiri daripada intonasi dan unsur di bawahnya. durasi (panjang pendeknya setiap segmen).PKU 3102 Komunikasi.

murid perlu dipastikan bercakap mengikut tatabahasa yang betul. Laras Bahasa y Laras bahasa bermaksud boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks. situasi dan suasana yang sesuai. f. y y Pertuturan atau undang-undang ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. Bahasa Dan Pertuturan e. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 5 .PKU 3102 Komunikasi. Tatabahasa y Tatabahasa adalah satu sistem pertuturan atau undang-undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat-ayat. Dalam bahasa pertuturan (lisan).

satu sistem untuk mewakili benda. dan lain lain.) 6. FONOLOGI Definisi Fonologi Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa. Definisi bahasa adalah sebagai berikut: 1. satu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik. atau pakar bahasa. satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep riil mereka ke dalam pikiran orang lain 3. satu kod yang yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara bentuk dan makna. iaitu kajian mengenai bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. 2. satu kesatuan sistem makna 4. 7.Perkataan. Bahasa memiliki berbagai definisi. gagasan dan keadaan. kalimat. dinyatakan bahwa bahasa adalah fungsi kognisi tertinggi dan tidak dimiliki oleh hewan[1] Ilmu yang mengkaji bahasa ini disebut sebagai linguistik. Bahasa erat kaitannya dengan kognisi pada manusia. PENGGUNAAN (use) Bahasa adalah penggunaan kod yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaks untuk membentuk kalimat yang memiliki erti. satu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan (contoh :. 5. KANDUNGAN (content).1) MODEL BAHASA: KOMPONEN BENTUK (form). tindakan. Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 2 : KOMPONEN-KOMPONEN DALAM BAHASA 2. Alat-alat sebutan Bunyi bahasa dikeluarkan oleh alat-alat sebutan seperti beikut: Bunyi Bahasa Melayu PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 6 .PKU 3102 Komunikasi.

Alat-alat sebutan Bunyi bahasa dikeluarkan oleh alat-alat sebutan seperti beikut: Bibir Gigi Gusi Lelangit kerasLelangit lembutAnak tekakLidah Rongga tekak Rongga mulut Rongga hidungParu-paruPeti suara dan pita suara Alat-alat sebutan dapat dibahagikan kepada dua jenis. konsonan dan diftong. bibir lelangit lembut dan sebagainya. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 7 . Contoh: hujung lidah. Kumpulan bunyi yang dihasilkan demikian dikenali sebagai vokal. iaitu: (a) pengeluar (artikulator) . iaitu kajian mengenai bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. dalam bahasa Melayu. (b) daerah pengeluar (artikulasi) merupakan tempat-tempat yang dapat dicapai olah artikulator. Bahasa Dan Pertuturan Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa. dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melalui ronga mulut atau rongga hidung. Golongan kedua ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat-alat sebutan sehingga jalan aliran udara dari paru-paru terganggu. Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir.Contoh: gigi atas.alat yang dapat digerak-gerakkan dengan bebas dan dapat diletakkan di beberapa kedudukan. Kumpulan pertama ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut. gusi dan lelangit keras.PKU 3102 Definisi Fonologi Komunikasi. terdapat tiga golongan bunyi iaitu vokal. Penggolongan Bunyi Bahasa Melayu Umumnya. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit.

PKU 3102 Kumpulan bunyi yang terhasil dikenali sebagai konsonan. Tegasnya. Geluncuran bunyi vokal ini dikenali sebagai diftong. iaitu bunyi yang bermula daripada satu vi\oakl dan beralih kepada bunyi vokal yag lain. perkataan ialah bentuk bebas yang boleh berdiri sendiri. MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 8 . Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Contoh : µberpeluh¶ µberkakikan´ µsaya¶   2 morfem : ber+peluh 3 morfem : ber+kaki+kan 1 morfem : saya Morfem boleh bersifat bebas (boleh wujud bersendirian) atau terikat (hanya wujud bersamasama morfem lain). Bahasa Dan Pertuturan Selain dua golongan utama itu. Komunikasi. hanya boleh wujud dengan kata dasar bagi membentuk perkataan seperti µberkakikan¶ Perkataan ditakrifkan sebagai satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Contohnya bunyi [ai] bermula daripada bunyi vokal depan luas (a) dan mluncur kepada bunyi vokal depan sempit [i]. Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. terdapat pula bunyi geluncuran. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan dikenali sebagai morfem. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota dala kumpulan atau golongan yang sama. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Contoh : Morfem bebas ± µsaya¶ Morfem terikat ± µber¶ dan µkan¶. dapur dan meja. contohnya ialah kerusi. Sesuatu perkataan itu dibentuk dari satu morfem atau lebih. pemajmukkan dan penggandaan. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi dalam gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. bentuk dan penggolongan kata.

iaitu imbuhan awalan. kata majmuk. c.. Jelas di sini bahawa perkataan-perkataan terdiri daripada morfem tetapi tidak semua morfem itu perkataan. b. Kata dasar ini boleh terdiri daripada akar kata. Bentuk Kata a.. Penge. lemah lembut. kata akar. apitan dan sisipan. Kata majmuk: ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. kata ganda dan frasa tertentu. pemajmukan dan penggandaan. kata adjektif.Kata dapat digolongkan kepada kata nama. Proses Pembentukan Kata proses merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. sebahagian kata dasar atau digandakan secara berima. d.-an. kata tunggal bolahe mengandung hanya satu suku kata atau mengandung lebih daripada satu suku kata. per-. Bahasa Dan Pertuturan Perbezaan antara perkataan dan morfem terletak pada sifat bebasnya. -kan e. gambar rajah. kata kerja.-an d. Imbhan dapat dibahikan kepada empat jenis. akhiran. Dalam bahasa Melayu. Konsep Perkataan diberi sebarang imbuhan. Sisipan : -i. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar. Apitan: PeN. kaki bangku. Kata Akar: ialah kata dasar yang terdiri daripada satu morfem bebas iaitu bentuk dasar belum b. kata terbitan.PKU 3102 Komunikasi. yakni dapat berdiri sendiri. a. Awalan : peN-. Golongan Kata . a. Kata Dasar : ialah kata yang menjadi dasar untuk membentuk kata. Contoh kata akar ialah Morfem bebas jujur pada kata kejujuran. Contoh. dan kata tugas PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 9 . Oleh itu. keb. Ada morfem yang bersifat bebas dan ada yang bersifat terikat tetapi semua perkataan bersifat bebas. Kata Ganda: Ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. kata akar dapat dinaggap sebagai inti seseutau kata.pe-. Kata Terbitan: Kata terbitan ialah kata yang terhasil daripada Proses Pengimbuhan. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakannya dieja terpisah. Akhiran: -an c. Kata tunggal: ialah kata yang tidak mengalami peroses pengimbuhan.

merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. frasa kerja (FK).  Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Bahasa Dan Pertuturan Sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. FK. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. dan binaan atau konstruksi ayat.  Frasa Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. FA dan FS Menurut binaannya. ada empat jenis frasa iaitu FN. ia berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Ia juga ialah kajian mengenai hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam bahasa. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 10 . struktur.PKU 3102 SINTAKSIS DEFINISI SINTAKSIS Komunikasi. iaitu sama ada frasa nama (FN). frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Seperti yang diterangkan di atas. Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan bahagian (ii) membuat kerja rumah. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. Bahagian subjek dan predikat. Subjek dan prediket pula mempunyai unsur-unsur. Ayat Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat.

[ bangku ]. Misalnya gabungan fonem: / k /. gedung. / b /. kanak-kanak bangunan: sesuatu yang didirikan. / h /. / o /. / y /. / c /. [ cahaya ]. secara ringkas. -Semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan. dan perasaan. sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna µpenting¶ atau µbererti¶. / m /. Rujukan ditambah dengan kata atau istilah yang sesuai. [ wanita ]. peribahasa (termasuk simpulan bahasa). bulan« binaan untuk tempat tinggal anak. konsep atau perlakuan yang dirujuk. / i /. seperti rumah. Bahasa Dan Pertuturan Kata ³semantik´ ini. perkataan.[ rumah ]. / t /. / g /. [ kertas ]. menara« PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 11 . / u / akan menerbitkan bunyi yang bermakna. / r /. jenis-jenis makna. baik pada peringkat morfem. dan unsur semantik dalam nahu.PKU 3102 SEMANTIK Komunikasi. [ bangunan ]. / e /. perubahan makna. / w /. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa -Kata semantik itu kemudian disetujui oleh para ahli bahasa sebagai istilah untuk bidang kajian linguistik yang menganalisis makna. konsep. / d /. kata. ayat. / n /. / a /. Semantik pula. Rujukan Rujukan ialah benda. ayat atau wacana dan hubungannya dengan idea. [budak ] kertas: bangku: wanita: cahaya: rumah: budak: bahan tipis yang diperbuat daripada kayu papan panjang yang berkaki (tempat duduk) perempuan dewasa benda terang yang memancar daripada matahari. / s /. frasa.

Bahasa Dan Pertuturan -cabang ilmu linguistik yan mengkaji hal-hal yang merangkumi struktur bahasa sebagai alat perhubungan sama ada antara penutur dan pendengar atau penulis dan pembaca. yg libatkan penyampai dan penerima (libatkan komunikasi 2 hala) PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 12 .PKU 3102 Pragmatik Komunikasi. -Hashim Musa & Ong Chin Guan: Teori berkaitan dengan interpretasi pengujaran George Yule: Kajian makna.

Kanak-kanak perlu mendengar cara-cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. Seorang kanak-kanak yang normal akan memperolehi bahasa pertamanya antara umur dua hingga enam tahun. Mengikut teori biologis. fisiologi psiko-sosial kognitif PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 13 . Bahasa Dan Pertuturan 2. Namun begitu. kita akan melihat kepada tiga elemen yang membolehkan seseorang individu memperoleh bahasa iaitu.PKU 3102 Komunikasi. satu perkara yang pasti ialah setiap kanak-kanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa. tulisan ataupun sentuhan sebelum pembelajaran bahasa berlaku. Walaupun pada mulanya bayi dilahirkan tanpa kebolehan berbahasa tetapi pemerolehannya akan berlaku sedikit demi sedikit dan berperingkat-peringkat mengikut perkembangan otaknya. Tanpa pendedahan bahasa. Kanak-kanak memerlukan beberapa pendedahan bahasa sama ada melalui pertuturan. memang sudah ada satu kebolehan menggunakan bahasa. Manusia juga menggunakan bahasa untuk menyampaikan ilmu dan mencipta keindahan melalui kesusasteraan. Menurut Chomsky (1965). melahirkan pendapat. Dengan menggunakan bahasa. pandangan dan perasaan. mempelajarinya dan seterusnya menggunakannya. Tanpa bahasa.2) ASAS PEMEROLEHAN BAHASA PENGENALAN Bahasa adalah milik manusia yang paling penting dan bahasalah yang membezakan antara manusia dan makhluk-makhluk lain. Di dalam topik µasas pemerolehan bahasa¶. manusia akan hidup terasing dari masyarakat dan tiada kemajuan. kebolehan ini dinamakan jentera pemerolehan bahasa atau Language Acquisition Device ( LAD ). Pemerolehan bahasa : situasi yang mana kanak-kanak memperolehi bahasa yang digunakan oleh masyarakat persekitaran secara menyerap. Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara-cara bahasa dikuasai oleh seseorang kanak-kanak. isyarat. sejak anak itu dilahirkan. Ketika itu. manusia dapat berhubung. Setiap manusia yang baru dilahirkan. mereka akan mengambil perkataan-perkataan penting. kanak-kanak tidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. secara semulajadinya mempunyai beberapa alat fizikal yang sesuai untuk memperolehi bahasa. Semua orang mengakui akan kepentingan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. tanpa dipelajari atau dipaksa.

Dari segi aspek pemerolehan bahasa. Dia telah dimasukkan ke Institut Orang-orang Pekak dan Bisu di Paris dan diajar berbahasa oleh Sicard dengan menggunakan kaedah pengajaran orang-orang pekak tetapi gagal. Kanak-kanak perlu mendengar cara-cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. bisu. mereka masih tidak dapat belajar bahasa isyarat. cara organisma berinteraktif antara satu sama lain dan juga dengan alam sekitar dengan kelebihan atau kekurangan fizikal tersebut. Umur ketika ditemui dianggarkan 11 atau 12 tahun tetapi bilakah dia dibuang di dalam hutan tidak dapat dipastikan. Bahasa Dan Pertuturan Fisiologi merujuk kepada pengkajian mengenai sifat fizikal benda hidup. kes congenital rubella yang melibatkan kanak-kanak yang dilahirkan dengan katarak mata dan pekak. Mengapa Victor tidak belajar lebih daripada yang telah dipelajarinya walaupun telah diajar oleh seorang yang pakar dalam teknik mengajar bahasa? Antara faktornya ialah Victor tidak pernah didedahkan pada bahasa manusia kemungkinan sejak ia dilahirkan sehinggalah dia ditemui. PSIKO-SOSIAL Merujuk kepada hubungan sosial seseorang dengan individu-individu di persekitaran. Oleh itu. Walau bagaimanapun. Kanak-kanak normal yang memiliki alat artikulasi yang sempurna lebih mudah memperoleh bahasa berbaanding kanak-kanak bermasalah fizikal. kanak-kanak tidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. Tanpa pendedahan bahasa. Kanakkanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa. KAJIAN KES 1 : VICTOR Seorang budak yang ditemui di dalam hutan. sumbing. terdapat juga sesetengah kes yang melibatkan kecacatan fizikal dan menyebabkan individu itu tidak dapat memperolehi bahasa. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 14 . Pendedahan terhadap bahasa merupakan satu faktor yang paling penting dalam mengajar kanakkanak berbahasa. Contoh masalah fizikal: Pekak. Tidak pernah mendengar bahasa manusia selama 11 atau 12 tahun. Mereka tidak boleh mendengar percakapan orang lain. Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan fizikal masih boleh memperoleh bahasa sekiranya menjalani latihan (bahasa isyarat).PKU 3102 FISIOLOGI Komunikasi. kanak-kanak ini tidak boleh bercakap atau memahami bahasa . keadaan fisiologi yang sempurna adalah amat penting. Walaupun kanak-kanak ini dapat menggunakan tangannya seperti kanak-kanak yang boleh melihat. Contohnya.

tetapi dia telah diserang oleh penyakit yang teruk sehingga menyebabkan dia pekak dan buta ketika berusia 1 tahun 7 bulan. Setelah umur Helen 7 tahun. babbling. sejak seorang individu itu dilahirkan. Mengikut teori biologis. Proses ini sangat aktif berlaku sebelum kanak-kanak berumur 12 tahun (Kreshan & Terrell. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 15 .Bagi kanak-kanak terencat akal.1983). mereka juga mempunyai kebolehan untuk memperoleh bahasa. ³cooing´. KOGNITIF Kognitif merupakan elemen pemerolehan bahasa yang melibatkan proses mental. Helen dilahirkan normal. Namun. setiap individu telah diprogramkan secara genetik untuk menguasai bahasa. Selain itu. kanak-kanak terencat akal pada tahap yang teruk memerlukan latihan khas untuk mempelajari bahasa. Berbeza dengan Victor yang tidak terdedah kepada bahasa selama 11 atau 12 tahun. LAD dikatakan dimiliki kanak. Helen mendengar bahasa dan mendapat belaian ibunya. ahli-ahli psikologi bersependapat. Ibu bapa Helen telah mengupah Anne Sullivan Macy untuk mengajar Helen bercakap. mempelajarinya dan seterusnya menggunakannya. kanak-kanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa sesudah ia meningkat umur 13 tahun. Helen telah pun mendapat melalui peringkat awal pemerolehan bahasa sebelum ditimpa nasib malang. Dengan LAD maka berlakulah berkembangan bahasa kanak-kanak seperti menangis. Ketika itu. Ini kerana. memang sudah ada satu Kebolehan menggunakan bahasa. Seorang kanak-kanak yang normal akan memperolehi bahasa pertamanya antara umur dua hingga enam tahun. mereka akan mengambil perkataan-perkataan penting. Kanak-kanak dilahirkan dengan LAD iaitu mekanisma bahasa yang membolehkan mereka mengesan penggunaan bahasa yang digunakan di persekitaran. Menurut Noam Chomsky. Mangantar Simanjuntak ( 1979 ). Walau bagaimanapun. Ini kerana dia telah terdedah kepada bahasa sebelum ditimpa malang. Kanak-kanak terencat akal pada tahap sederhana boleh berkomunikasi dengan baik walaupun agak lambat berbanding kanak-kanak normal. kebolehan ini dinamakan alat pemerolehan bahasa atau Language Acquisition Device (LAD). LAD juga dikaitkan dengan µnature¶ di mana alat ini merupakan suatu yang semula jadi. Chomsky (1965). Bahasa Dan Pertuturan Seorang budak perempuan yang pekak dan buta. Kanak-kanak Terencat Akal . umur Helen ketika didedahkan semula kepada bahasa adalah 7 tahun. Usaha untuk membuatkan Helen bercakap berjaya.PKU 3102 KAJIAN KES 2 : HELEN Komunikasi.kanak dan alat inilah yang menjadikan kanak-kanak dapat memperoleh bahasa daripada ibu bapa dengan mudah. Kebolehan ini membolehkan mereka memperoleh dan menguasai bahasa dengan mudah dan cepat.

2.3) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BAHASA FAKTOR KOGNITIF ‡ ‡ FAMenekankan tentang peranan permodelan.PKU 3102 KAJIAN KES 3 : GENIE Komunikasi. Umur Genie ketika mula diajar bahasa telahpun menjangkau lebih 13 tahun di mana ia telah melangkaui peringkat pemerolehan bahasa. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 16 . Tidak pernah mendengar bahasa manusia selama 12 tahun sehinggalah dia berjaya dilarikan oleh ibunya. Mereka seterusnya akan meniru dan mengulanginya apabila diteguhkan. Contoh :  Kanak-kanak meniru percakapan maklumbalas dan gaya bahasa orang dewasa. kanakkanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa walaupun diajar. psikososial dan tahap kognitif yang baik. Dia telah dikurung oleh ayahnya di dalam sebuah bilik kecil sejak dia berumur lebih kurang 1 tahun 8 bulan. kesemua elemen tersebut saling melengkapi untuk membolehkan kanak-kanak memperolehi bahasa dengan baik secara semula jadi dan boleh menggunakan bahasa dalam kehidupan seharian. Kanak-kanak menguasai bahasa pertamanya bukan melalui proses pembelajaran tetapi dengan cara µmemperoleh¶ dan ini berlaku secara tidak formal. KESIMPULAN Elemen-elemen yang penting dalam pemerolehan bahasa adalah sifat fizikal yang lengkap. Bahasa Dan Pertuturan Genie telah dibesarkan dalam pengasingan. Kanak-kanak mungkin mempelajari beberapa aspek dalam kemahiran bahasa apabila melihat dan mendengar percakapan orang lain. Ini kerana. Pada peringkat ini. Tidak mendapat pendedahan bahasa dalam masa yang terlalu lama menyebabkan Genie tidak mampu menguasai bahasa dengan sempurna walaupun telah diajar.

FAKTOR GENETIK ‡ Naom Chomsky (1997) menegaskan individu telah diprogramkan secara genetik untuk menguasai bahasa. Bahasa Dan Pertuturan Keluarga dan persekitaran mempunyai pengaruh kuat keatas kemahiran berbahasa. ‡ Golongan bukan profesional kurang bercakap dan kurang menerangkan sesuatu perkara dengan lebih lanjut kepada anak-anak. ‡ Kanak-kanak secara semulajadi mempunyai kebolehan untuk mengesan tatabahasa dan cara penggunaan bahasa tersebut. ‡ Kajian mendapati jumlah masa interaksi antara ibubapa dan kanak-kanak serta status sosioekonomi ibubapa mempengaruhi perbendaharaan kata kanak-kanak.PKU 3102 FAKTOR PERSEKITARAN ‡ ‡ Komunikasi. 2007) mendapati ibubapa dari golongan profesional menyediakan persekitaran untuk perkembangan bahasa yang lebih baik berbanding golongan bukan profesional. ‡ Dalam kajian lain mendapati kanak-kanak yang mempunyai ibu yang banyak berkomunikasi dengan mereka mempunyai empat kali ganda lebih perbendaharaan kata dari kanak-kanak yang mempunyai ibu pendiam. ‡ Kajian terhadap PRA-sekolah di Amerika (1998-99) mendapati ibubapa yang membaca kepada anak-anak mereka tiga hingga empat kali seminggu akan menyebabkan anak-anak ini mempunyai kemahiran berbahasa yang lebih baik berbanding dengan ibubapa yang kurang bebuat demikian. ‡ Menurut kajian Betty Hart dan Todd Risly (santrock. ‡ Beliau menyatakan kanak-kanak melahirkan dengan LAD (Language Acquisition Device)mekanisme penguasaan penguasaan bahasa yang membolehkan mereka mengesan penggunaan bahasa yang digunakan dipersekitaran. ‡ Menurut kajian. kecederaan pada kawasan broca dan kawasan wernicke (kedua-duanya terletak di hemisfera otak) boleh menyebabkan seseorang individu hilang keupayaan dalam berbahasa. Sokongan serta pengaruh ibu bapa dan guru penting dalam perkembangan bahasa kanakkanak. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 17 .

Hull. Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 3 : TEORI-TEORI PERKEMBANGAN BAHASA 3. Pengaruh Persekitaran(ransangan) Ahli-ahli behavioris menekankan kepentingan pengaruh persekitaran dalam pembelajaran bahasa.PKU 3102 Komunikasi. Pengulangan Proses ulangan memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa. dan Skiner Pavlov. Gerak balas diikuti oleh peneguhan yang positif juga akan diulangi. Peneguhan(gerak balas) Dalam proses pemerolehan bahasa. Ahli-ahli behavioris berpendapat bahawa terdapat perhubungan antara satu rangsangan dengan gerak balas. Thordike berpendapat bahawa pembelajaran sebagai satu proses yang mekanis bagi membentuk satu kebiasaan. Elemen-elemen penting dalam Teori Behaviouris 1. ` ` Teori ini menekankan bahawa bahasa diperolehi melalui pengalaman. ibu bapa dan penjaga kanak-kanak menggunakan pelbagai cara untuk meneguhkan gerak balas bahasa yang betul. Perkataan ataupun bentuk-bentuk bahasa yang sering diulang akan cepat dipelajari oleh kanakkanak. Sesuatu gerak balas yang betul akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran. 2. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 18 . Cth: seorang kanak-kanak bertutur kerana ada orang yang bercakap dengannya ataupun kanakkanak itu sendiri perlu bercakap untuk memenuhi keperluan-keperluan asasinya.1) TEORI BEHAVIOURIS ` Ahli-ahli psikologi seperti. Greak balas yang sering diulangi akan menjadi kebiasaan. 3. Cth: memberikan senyuman. Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dalam bentuk-bentuk bahasa dan bukan bahasa. kata pujian. menganggukkan kepala dll.

` Teori Behaviouris tidak dapat menghuraikan proses perolehan aspek bahasa yang kompleks. ` Maka. Memberikan motivasi dan galakan kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa melalui proses peneguhan yang disertakan ganjaran. Bahasa Dan Pertuturan Menurut John Broades Watson. ` Diskriminasi . Oleh itu kerisauan kimia telah digeneralisasikan dgn biologi. Penghapusan: sesuatu gerak balas pelaziman tidak disertai dengan ransangan.PKU 3102 Kelebihan dan Kekurangan Teori Behaviouris Kelebihan ` Komunikasi. Tindakan individu terhadap suatu rangsangan tertentu shj.namun penghapusan berlaku apabila anjing tidak diberikan daging Implikasi dalam bahasa ` ` Memudahkan dan mempercepatkan proses pemorelahan bahasa bagi golongan kanak-kanak. Cth: Ali risau setiap kali diadakan ujian kimia. maka akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Kekurangan ` Kajian ahli-ahli psikologi yang mengkaji Teori Behaviouris hanya ditumpukan kepada lakuan binatang dan kesimpulan daripada kajian tersebut diterima untuk lakuan manusia memperoleh bahasa. ` Generalisasi : Rangsangan yg sama hasilkan tindak balas yg sama. Cth Jika Ali ambil ujian Sejarah ia tak risau nak ambil ujian Bahasa Inggeris kerana ia tiada kaiatan dengan yg lain..selepas selepas bunyi loceng.cth: pada kebiasaannya. seseorang itu mampu membentuk manusia yang berkelakuan positif serta meninggalkan perkara yang negatif berdasarkan keadaan tertentu yang telah dipelajarinya. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 19 . Ia percaya bahwa dengan memberikan keadaan tertentu dalam proses pendidikan. bunyi loceng(gerak balas) anjing akan diberikan daging(ransangan). Ia juga risau dengan ujian biologi kerana dua matapel tersebut ada kaitan dgn yg lain. ` Memudahkan para guru merancang aktiviti yang dapat mengukuhkan penguasaan bahasa murid berdasarkan Teori Behaviouris.

teknik-teknik tak invasif untuk mengkaji pengerjaan neurologi otak semakin digunakan. serta prosesproses yang membolehkan pemahaman pernyataan. dengan neurolinguistik kini merupakan sebuah bidang baru pada dirinya. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat-ayat yang bertatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa. diakibatkan sebahagian besarnya oleh kekurangan data-data yang padu tentang bagaimana otak manusia berfungsi. Psikolinguistik perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. Penyelidikan moden mempergunakan biologi. menggunakan. ` Sesuatu gerak balas yang sering diulangi akan membentuk kebiasaan. Adadnya beberapa subdisiplin. dan memahami bahasa. Sesuatu gerak balas yang diikuti dengan peneguhan yang positif juga akan lebih sering diulangi. 3. umpamanya. neurosains.2) TEORI PSIKO-LINGUISTIK Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh.PKU 3102 Kesimpulan ` Komunikasi. teks. biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (dan bukannya pencerapan naturalistik seperti yang dilakukan oleh Jean Piaget dalam penyelidikannya terhadap perkembangan kanak-kanak). PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 20 . dan teori maklumat untuk mengkaji bagaimana otak memperoses bahasa. perkataan. sains kognitif. dan sebagainya. ` ` Sesuatu gerak balas akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran. Bahasa Dan Pertuturan Pembelajaran ialah satu proses mekanis yang terjadi daripada perhubungan antara rangsangan (stimulus) dan gerak balas (respon). Penglibatanpenglibatan singkat dalam bidang ini pada mula-mulanya merupakan usaha-usaha falsafah.

bagaimana kita mengaitkan bunyi-bunyi (atau isyarat-isyarat) bahasa. Fonetik dan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. dan merupakan tumpuan perbincangan yang berikut. dan bagaimana kita menggunakan sintaksis ² iaitu. bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan-urutan kata yang kita panggil "ayat". penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan-peraturan (umpamanya. Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataan-perkataan digabungkan untuk membentuk ayat. Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (seperti jalan dan berjalan). terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayat sintaksis: PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 21 . Bahasa Dan Pertuturan Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagai-bagai bidang. Sebaliknya. Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata. dan semantik daripada pola-pola dalam teks tercetak. sintaksis adalah penuh dengan perbalahan. Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat ortografi. sains kognitif. Adanya banyak subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. seperti psikologi. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar.PKU 3102 Bidang kajian Komunikasi. Semantik adalah berkenaan dengan makna perkataan-perkataan dan ayat-ayat. Yang pertama antara perkara-perkara ini ² mengaitkan bunyi dengan maksud ² tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya sesetengah persamaan (sila lihat Komunikasi haiwan). fonologi. Dalam bidang psikolinguistik. antara lain. Teori-teori Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. pembentukan kata berimbuhan). morfologi. dan linguistik. Pada dasarnya.

termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian-bahagian ayat yang awal ² "Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya". TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas ² atau tiada sintaksis ² yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu. ciri-ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhluk-makhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. dan potensi untuk hidup.F. adalah yang mentakrifkan bahasa manusia dan menyebabkannya berbeza juga daripada bentuk-bentuk komunikasi haiwan yang paling canggih. Oleh itu. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin). Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B. Ulasan itu memulakan apa yang telah diistilahkan sebagai "revolusi kognitif" dalam bidang psikologi. sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan-keperluan kelompok. kerjasama. atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang lain. dan faktor-faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan. Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira-kira tahun 1960. seseorang harus melihat pada kemahiran-kemahiran lain yang ciri-cirinya PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 22 . Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah "terbina" di dalam otak. Dengan kata yang lain. Bahasa Dan Pertuturan y Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa. kanak-kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa-tatabahasa manusia yang mungkin. berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu. Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky. menurut sudut pandangan kedua. (Rekursi. sebagai contoh.PKU 3102 Komunikasi. dan diwakili oleh teori-teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. Sintaksis ini. y Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk memperoleh apa yang telah dipanggil "tatabahasa sejagat". Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. dan secara logik memilih bahasa(-bahasa) yang dituturkan di dalam komuniti penuturnya.) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan-peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi. umpamanya. langsung tidak akan berkembang. Sudut pandangan kedua ² iaitu "yang semula jadi" ² boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman-halaman jurnal Bahasa [1]. ungkapanungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan. dan mendakwa bahawa. Rudolf Carnap.

Eksperimen: tikus & biji makanan. Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik. ada satu alat untuk menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin itu. Bahasa. adanya makanan dalam tin itu. tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetik terhadap bentuk-bentuk yang mungkin. Di luar kotak itu. Seekor tikus dimasukkan ke dalam tin itu dan di beri makanan dengan menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin. Kedengaran bunyi µping¶ yang nyaring stiap kali biji makanan dijatuhkan ke dalam tin itu. ataupun bukti bahawa bentuk-bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. tekaan. ‡ ‡ ‡ ‡ Dalam sebuah kotak yang dinamakan µkotak Skinner¶ . sintaksis dalam bahasa beransur-ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. ia tidak dapat diuji. ada tempat makanan yang diperbuat daripada tin. Menurut B. ialah artifak kebudayaan. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 23 . perilaku dikawal melalui proses pelaziman operan. Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Hal ini bermakna. Di mana seorang dapat mengawal tingkah laku organisma melalui pemberian peneguhan yang bijaksana dalam sesuatu lingkungan.PKU 3102 Komunikasi. juga dikenali sebagai teori pelaziman instrumental.F. diukur dan dinilai secara konkrit. kemahiran-kemahiran ini dikatakan "disesuaikan lebih dahulu" untuk sintaksis (sila lihat "Eksaptasis"). Dari sudut pandangan ini. TEORI BELAJAR BEHAVIORISME Teori belajar Behavorisme ialah suatu (perubahan perilaku yang dapat diamati. Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku tindak balas (respon). Bahasa Dan Pertuturan mungkin berguna untuk sintaksis.Skinner . termasuk sintaksis dan lain-lain. Apakah kemahirankemahiran ini yang sebenarnya merupakan tumpuan penyelidikan terkini. serta interaksi manusia selama berpuluh-puluh ribu tahun. atau sekurang-kurangnya. Pandangan penentang masih menganggap bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun. Dalam istilah biologi evolusi moden. dengan kata yang lain.

ganjaran-ganjaran yang diberikan tidak semestinya berbentuk benda fizikal. Kelebihan Teori: ‡ sangat sesuai untuk perolehan kemampuan yang memerlukan praktikal dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti : Kecepatan. Para pelajar yang menentukan bentuk gerak balas yang harus mereka berikan berasaskan rangsangan yang di berikan oleh guru.PKU 3102 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Komunikasi. Dalam proses pembelajaran yang berasaskan pelaziman instrumental. Setelah beberapa kali. berenang. Tingkah laku yang operon ini mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dan lingkungan ini memberikan hadiah sebagai pengukuhan. kelenturan. reflek. Pada masa tikus itu lapar. Bahasa Dan Pertuturan Biji-biji makanan akan jatuh ke dalam tin jika bebatang besi yg disisipkan ke dalam kotak itu dipijak oleh tikus. menari. mengetik. tetapi boleh juga merupakan sesuatu yang berbentuk kepuasan secara emosi atau perasaan. ‡ Teori ini juga sesuai diterapkan untuk melatih kanak-kanak yang suka akan ganjaran apabila memberi respons yang betul. spontaneous. Di samping itu. tikus itu mempelajari bahawa apabila dia menekan batang besi. menggunakan komputer. bersukan. para pelajar diberi kebebasan yang tertentu. Skinner berpandangan bahawa proses pelaziman instrumental kurang dikawal atau kurang ditentukan oleh faktor-faktor luaran. daya tahan dan sebagainya. ia secara tidak sengaja memijak batang besi itu. Perilaku yang dilazimkan ( perilaku tikus ) yang bersifat µoperon¶ atau µinstrumental¶ dalam hal perilaku ini menyebabkan munculnya biji makanan. iaitu biji makanan. maka biji makanan pun jatuh ke dalam tin. contohnya: percakapan bahasa asing. Skinner ambil keputusan bahawa pengukuhan akan selalu menambah kemungkinan berulangnya sesuatu perilaku. Kekurangan teori PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 24 . Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu cenderung untuk menekan batang besi tersebut. pelaziman instrumental telah melonggarkan kawalan dengan mengambil kira daya kreativiti yang ada dalam diri para pelajar. Jelasnya. maka makanan akan jatuh ke dalam tin.

Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambatlaun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaikbaiknya. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh tetapi karena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. ialah : Proses pemerolehan informasi baru. \proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Combs. tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Personalia informasi ini pada individu. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar. TEORI BELAJAR HUMANISTIK Menurut Teori humanistik. yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Abraham Maslow dan Carl Rogers. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Untuk itu guru harus memahami perlaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut sehingga apabila ingin merubah perilakunya. Arthur Combs (1912-1999) Bersama dengan Donald Snygg (1904-1967) mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya.PKU 3102 Komunikasi. guru harus berusaha merubah keyakinan PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 25 . Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoritik antara lain adalah: Arthur W. Meaning (makna atau arti) adalah konsep dasar yang sering digunakan. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dati ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Bahasa Dan Pertuturan y Penerapan teori behaviorisme yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi pelajar iaitu guru sebagai pusat utama. bukan dari sudut pandang pengamatnya. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. komunikasi satu hala berlaku (Murid dipandang pasif ).

Carl Rogers Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Oak Park. Ia mengatakan bahwa perhatian dan motivasi belajar ini mungkin berkembang kalau kebutuhan dasar si siswa belum terpenuhi. Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa si siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya. Combs memberikan lukisan persepsi dir dan dunia seseorang seperti dua lingkaran (besar dan kecil) yang bertitik pusat pada satu. tetapi di sisi lain seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan. hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri. Semula Rogers menekuni bidang agama tetapi akhirnya pindah ke bidang psikologi. Ia PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 26 . ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri(self). Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hirarkis. makin mudah hal itu terlupakan.PKU 3102 Komunikasi. ialah kebutuhan mendapatkan ras aman dan seterusnya. Padahal arti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu. takut membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya. ke arah berfungsinya semua kemampuan. Lingkaran kecil (1) adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar (2) adalah persepsi dunia. Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow ini mempunyai implikasi yang penting yang harus diperharikan oleh guru pada waktu ia mengajar anak-anak. sebagai anak keempat dari enam bersaudara. Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. seperti kebutuhan fisiologis. Illinois Chicago. keunikan diri. barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan (needs) manusia menjadi tujuh hirarki. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Jadi. Bahasa Dan Pertuturan atau pandangan siswa yang ada. takut untuk mengambil kesempatan. Perilaku internal membedakan seseorang dari yang lain. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang. Maslow Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal : suatu usaha yang positif untuk berkembang kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu.

Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Bahasa Dan Pertuturan mempelajari psikologi klinis di Universitas Columbia dan mendapat gelar Ph. Dari bukunya Freedom To Learn. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 27 . 2.D pada tahun 1931. yaitu: Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. ia menulis buku pertamanya. yaitu: Kognitif (kebermaknaan) experiential ( pengalaman atau signifikansi) Guru menghubungan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai seperti memperlajari mesin dengan tujuan untuk memperbaikai mobil. Experiential Learning menunjuk pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. dan adanya efek yang membekas pada siswa. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Kualitas belajar experiential learning mencakup : keterlibatan siswa secara personal.PKU 3102 Komunikasi. evaluasi oleh siswa sendiri. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Counseling and Psychotherapy dan secara bertahap mengembangkan konsep Client-Centerd Therapy. ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting diantaranya ialah : 1. Menurut Rogers yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Gelar profesor diterima di Ohio State tahun 1960. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. berinisiatif. Tahun 1942. sebelumnya ia telah merintis kerja klinis di Rochester Society untuk mencegah kekerasan pada anak. Rogers membedakan dua tipe belajar.

Bilamana cuaca penerima kelas telah mantap. perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuantujuan yang bermakna bagi dirinya.PKU 3102 Komunikasi. Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai. Implikasi Teori Belajar Humanistik a. situasi kelompok. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa guidenes(petunjuk): 1. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa 9. 4. 5. sebagai kekuatan pendorong. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. 3. seorang anggota kelompok. Dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok. yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Guru Sebagai Fasilitator Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator yang berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas sifasilitator. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 28 . dan turut menyatakan pendangannya sebagai seorang individu. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar 10. pimpinan harus mencoba untuk menganali dan menerima keterbatasan-keterbatasannya sendiri. atau pengalaman kelas 2. Bahasa Dan Pertuturan 3. 4. Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal. baik bagi individual ataupun bagi kelompok 7. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas. fasilitator berangsur-sngsur dapat berperanan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi. Di dalam berperan sebagai seorang fasilitator. 6. seperti siswa yang lain. 8.

mempelajari perkataan baru secara tidak formal. Bahasa Dan Pertuturan 3. kata kerja dan kata nama. Berkonsepkan demokrasi: ± ± ± Belajar berkumpulan Belajar secara berinteraksi dengan rakan-rakan atau sesiapa sahaja. Kelebihan Teori y y y BBM (Bahan Bantu Mengajar) membantu pelajar memahami sesuatu makna. Peningkatan usia . Elemen-elemen Penting y Memahami makna perkataan y y y y Kanak-kanak akan memahami makna mengikut kategori. Belajar bersendirian. maksud bagi semantik kognitif ialah apa yang mereka lihat mereka hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman sahaja.PKU 3102 Komunikasi. sinonim dan lain-lain. Pelajar boleh menyesuaikan sesuatu perkataan mengikut konteks ayat yang betul. y Perbendaharaan Kata y y Memahami perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. kuantiti dan masa. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 29 . y Variasi bahasa y y Penggunaan bahasa yang berstruktur. Konsep perkataan yang diperolehi daripada deria-deria. Contohnya. Mereka juga akan memahami makna perkataan yang mengandungi pelbagai makna. Kognitif pula merupakan satu proses mentalis yang melinatkan pemikiran manusia. Menggunakan sesuatu konsep yang abstrak (peribahasa).3) TEORI SEMANTIK-KOGNITIF DAN TEORI PRAGMATIK- INTERAKSIONALIST Pengenalan Semantik adalah satu bidang dalam kajian linguistik yang mengkaji makna. Contohnya dari segi penglihatan seperti atas-bawah dan kotor-bersih. Menggunakan perkataan yang berhubung seperti antonim. Jadi ini bermakna.

Elemen Penting y Pengurusan Tajuk y y y Boleh untuk memperkatakan tentang sesuatu tajuk. (perbualan) Mengupas sesuatu tajuk dari segi intelektual dan pengetahuan. y Masalah kekurangan perbendaharaan kata menyebabkan pelajar bermasalah untuk mempelajari perkataan baru. Kanak-kanak sukar memahami perkataan yang menggunakan perkataan berhubung seperti antonim. sinonim serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. Penggunaan Bahasa secara Umum y y Aplikasi daripada persekitaran pengajaran ke situasi lain. Oleh itu Pragmatik-Interaksionalist ialah apa yang mereka lihat mereka hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman dan kemudian mereka meluahkan dengan perbuatan ataupun perkataan. maksud Pragmatik ialah mengkaji hubungan di antara simbol atau perkataan dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh seseorang . Contohnya: menguasai kemahiran berkomunikasi. y Pelajar tidak berupaya mengeluarkan pendapat dan hanya memahami sesuatu.PKU 3102 Komunikasi. Teori Pragmatik-Interaksionalist Pengenalan Manakala bagi Pragmarik-Interaksiolist pula. Maksud Interaksionalist pula ialah merupakan suatu interaksi bahasa yang melibatkan penerimaan dan penyampaian makna yang tediri daripada struktur bahasa. Bahasa Dan Pertuturan Kekurangan Teori y y Kanak-kanak tidak mudah memahami sesuatu makna tanpa Bahan Bantu Mengajar. (Berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain yang lebih umum) PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 30 .

Dapat menarik minat murid-murid untuk belajar menggunakan konteks ayat yang betul. Contohnya: memahami arahan dan memberi tindak balas. y Harus memahami sesuatu makna dahulu sebelum mengaplikasikannya kepada situasi sebenar. semakin teruk keupayaan mereka untuk menguasai bahasa. y Kemahiran Linguistik y y Keselarasan bahasa bersesuaian dengan keupayaan kognitif. Kelebihan Teori y y y Murid-murid akan menyuarakan apa yang mereka fahami. Implikasi Dalam Intervensi Bahasa y y y Struktur bahasa dapat dikuasai dengan cara yang lebih berkesan Dapat membantu perkembangan bahasa dan perbendaharaan bahasa. Contohnya dari segi bentuk pasif dan perbandingan.PKU 3102 Pemahaman y y Memproses maklumat: Komunikasi. Bahasa Dan Pertuturan y Menganalisa apa yang disampaikan secara lisan. Meningkatkan kebolehan berkomunikasi. Kekurangan Teori y Kanak-kanak memerlukan masa yang lama untuk menganalisa apa yang disampaikan secara lisan. Semakin teruk kognitif mereka. Mereka berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 31 .

pertuturan bahasa normal yg menganggu komunikasi dan mbbkan persepsi ±ve terhadap ind yg mengalaminya mbbkan ind tsbt menjd malu dan berasa rendah diri. Pkt Pkbgan Kemahiran Bahasa a. Ini adalah kerana penelitian ke atas ciri-ciri perkembangan tersebut akan membawa kepada pembentukan kanak-kanak yang sempurna disamping pemerhatian dapat dibuat sejajar dengan tahap perkembangan yang agar permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan rancangan yang sistematik. Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 4 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 4. spatial. spesifik dan efektif. Pkt Penerimaan Auditori (mendengar) c. Pkt Bahasa Dalaman b. 4. sensori dan emosi. Pkt Perlahiran Auditori (bertutur) d. m. persepsi. Kesemua perkara ini perlu diperhatikan agar penilaian yang dibuat dapat menggambarkan keadaan sebenar tentang kekuatan dan kelemahan seseorang Pengetahuan tentang perkembangan seseorang kanak-kanak adalah merupakan suatu perkara yang amat penting untuk didalami. fizikal. Pkt Penerimaan visual (membaca) e.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH I. Pkt Pelahiran Visual (menulis) PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 32 .lah bahasa ialah penyimpangan drp pendengaran. psikomotor.PKU 3102 Komunikasi. bahasa. MASALAH BAHASA : Van Riper (1976).1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Š Perkembangan kanak-kanak adalah merangkumi beberapa aspek seperti kognitif.

memahami perkataan. Eg : tdk dpt kaitkan bunyi kucing dgn kucing / tdk dpt susun benda mengikut keluarganya B.t. C.  Masalah Bahasa Penerimaan Auditori M. Bahasa Dan Pertuturan Tumpuan penulisan hanya 3 pkt sahaja (a. Masalah Bahasa Dalaman Bahasa dalaman   Tahap pertama dlm proses pbj bahasa Keupayaan menyerap pengalaman tanpa kata berlaku Gangguan pd pkt ini mbbkan kk tdk dpt mengasimilasikan pengalamannya. membtk konsep memahami jenaka @ µgestures¶ & sukar ikuti pelajaran lisan. Masalah Bahasa Pelahiran Auditori Proses menghasilkan pertuturan (menyebut) @ µexpressive aphasia¶. b.balas. µdysnomia @ anomia¶ : kesukaran mengingat / menyebut perkataan atau objek Apraxia : kesukaran menghasilkan bunyi perkataan sbb gangguan saraf dan alat artikulasi PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 33 .PKU 3102 Apakah yg dialami oleh MM Bm Bahasa?  Tdk dpt lalui pkt pkbgan bahasa dgn baik Komunikasi.lah diskriminasi pendengaran / lemah daya ingatan / sukar mengaitkan makna perkataan. Kesan : sukar utk mengikut arahan @ b. dan c) Sukar kuasai pkt pkbgan lebih tinggi A.lah memahami lambang bahasa pertuturan dikenali µreceptive aphasia¶ Punca masalah : m.

lah tdk dpt guna intonasi dan ritma Nada terlalu tinggi / tdk sesuai dgn konteks ayat Tdk dptbezakan c-ciri prosodi Eg : KK Autisme 4. Bahasa Dan Pertuturan Martin & Miller (1996) : Ind yg mengalami m. arahan) Cara komunikasi MM menjd berkesan dgn belajar utk menambah & mempelbagai cara / teknik bertutur seiring dgn peningkatan umur  MM Bm pertuturan sensitif terhadap m. penerangan.lah kesukaran memahami dan mempelajari pertuturan.lah ini tdk dpt menggunakan perkataan di dlm pertuturan. Penilaian y Pakar yang menilai kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran mendapatkan riwayat yang terperinci dan mengambil perhatian kemungkinan berlakunya perlu terhadap kerosakan otak seperti yang dialami oleh bayi yang PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 34 . menyebut perkataan.   Eg : MM Bm Pendengaran M. serta menyusun perkataan untuk membtk ayat.lah pengunaan bacaan bibir utk memahami perkataan  Sukar dibezakan bunyi yg hampir sama Bunyi vokal / konsonan sukar dibezakan Tahap penguasaan bahasa & pengetahuan ttg konteks bahasa tentukan kefahaman bacaan bibir Penerimaan input audiotori & visual mbbkan m.balas menjawab soalan (mencari maklumat.t. MASALAH PERTUTURAN : Sukar menyebut / mengeluarkan perkataan mbbkan mendiamkan diri / tdk mahu b.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA i.lah pertuturan bila komunikasi dgn org lain. II. M.PKU 3102 Komunikasi.

Mereka juga perlu menyelidik sama ada kanak -kanak tersebut mempunyai adik . Ini penting terutamanya jika pakar mengesyaki kemungkinan tingkah laku yang abnormal itu disebabkan oleh sesuatu bahan yang dimakan. Maklumat -maklumat ini akan membolehkan pihak yang berkenaan memilih dan menjalankan strategi -strategi pendidikan yang khas dengan berkesan ke atas kanak -kanak tersebut. y Sewaktu melakukan pemeriksaan fizikal . y Pakar kanak -kanak telah lama mengetahui bahawa ada bahan -bahan makanan tertentu yang boleh menyebabkan perubahan pada tingkah laku kanak -kanak. bilangan yang mahir dalam menjalankan penilaian terperinci keatas kanak kanak yang mengalami masalah pembelajaran bagi mengenal pasti unsur -unsur disfungsi perkembangan (elements of disfunctions ) masih kurang. Jika disyaki pendengarannya kurang jelas . ujian yang terperinci perlu dijalankan.ubat stimulant tertentu dan kaedah pengubahsuaian tingkah laku ( behavioural modification method ). Bahasa Dan Pertuturan dilahirkan dalam keadaan lemas (asphyxiated ). penilaian psyho. doktor akan menjalankan ujian -ujian yang sewajarnya. Oleh itu .educational penting untuk mengetahui kekuatan pembelajarannya pada masa itu. y Kini . PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 35 . keadaan -keadaan seperti kurang daya penglihatan atau pendengaran . kekok tangan masalah sawan . y Kanak -kanak yang terlalu singkat tumpuan perhatiannya mungkin boleh dibantu dengan ubat . Jika kanak kanak itu disyaki menghidap sesuatu penyakit .PKU 3102 Komunikasi. Cara rawatan atau latihan seharusnya berbeza diantara seorang kanak -kanak dengan yang lain. Murid -murid yang lemah daya inggatan digalakkan menggariskan perkara -perkara utama atau key -points dalam sesuatu perenggan dan membacanya berulang -ulang kali supaya mudah diingat. penyakit meningtis . Penilaian seperti ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti ciri -ciri kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada seseorang kanak -kanak itu. lebih buas dan tidak boleh menumpukan perhatian. gangguan pada urat saraf yang mungkin mengakibatkan dia tidak boleh bercakap dengan jelas dan lemah anggota tangan atau kakinya perlu juga dikenal pasti. sawan yang berpanjangan dan sebagainya. perdarahan dalam otak . penilaian tidak lengkap jika riwayat pemakanan kanak -kanak tersebut tidak diambil dengan teliti. Kanak -kanak mungkin menjadi lebih hiperaktif .beradik lain yang terencat akal yang mungkin boleh dikaitkan dengan faktor baka.

PKU 3102 ii. y Terdapat pula sesetengah ibu bapa yang menyalahkan pihak guru dengan mengatakan bahawa guru kurang berpengalaman. pilih kasih atau kurang memberikan perhatian kepada si anak. y Pengusaha-pengusaha tadika memberikan program pengayaan kepada anak-anak murid mereka dengan menggunakan berbagai-bagai teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan prestasi intelek kanak-kanak. y Sejak beberapa tahun kebelakangan . PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 36 . teknik mengajar tidak berkesan. y Institusi-intitusi ini juga mengaturkan aktiviti-aktiviti atau kurikulum yang menekankan aspek penyampaian maklumat dalam aktiviti-aktiviti harian kanak-kanak tersebut. y Ramai ibu bapa mendaftarkan anak-anak mereka untuk mengikuti kelas tambahan bagi meningkatkan kemajuan pelajaran mereka. Strategi y Komunikasi. y Ibu bapa dan guru-guru juga kadang kala membuat tanggapan-tanggapan yang mungkin kurang tepat terhadap kanak-kanak yang kurang maju dalam pelajarannya. y Pengalaman yang diperoleh daripada program-program intervensi keatas kanakkanak cacat telah membolehkan para profesional memahami konsep by pass strategies. iaitu strategi-strategi yang membolehkan kanak-kanak cacat memperoleh sesuatu kemahiran dengan menggunakan keupayaannya. y Pengalaman hidup seseorang kanak-kanak itu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan intelek dan perwatakannya. Bahasa Dan Pertuturan Penekanan terhadap kecemerlangan telah menggalakkan penubuhan intitusi-intitusi yang menawarkan program-program pengayaan. Kefahaman tentang masalah pembelajaran di kalangan kanak-kanak telah berkembang dengan pesatnya.

penglihatan dan pendengaran. 30% disebabkan oleh meningitis dan masalah perinatal manakala 15% tidak ada sebab-sebab tertentu. Kanak-kanak sebegini mempunyai ukuran IQ (intelligence quotient) kurang daripada 50. Manakala mereka yang tidak begitu teruk hanya mempunyai masalah mempelajari cara-cara hidup seperti menjaga diri. 30% daripada kanak-kanak yang terencat akal teruk disebabkan oleh keabnormalan genetik seperti sindrom Downs. Kecacatan anggota tidak bermakna anak yang terlibat kerencatan akal. bercakap atau menjaga diri.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Definisi Kognitif. Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 5 : BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL 5. 25% disebabkan palsi serebrum. Kecacatan terbahagi kepada kecacatan-kecacatan fizikal/anggota. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 37 . Afektif dan Psikomotor Kognitif ± melibatkan perkembangan kemahiran kebolehan intelek murid Afektif ± melibatkan perkembangan sikap dan nilai murid Psikomotor ± melibatkan perkembangan kemahiran dan kebolehan fizikal atau otot. Mereka yang kerencatan akal yang teruk (severe mental retardation) tidak boleh berjalan. Definisi Kerencatan Akal DEFINISI & FAKTOR PENYEBAB Kanak-kanak yang ditafsirkan sebagai terencat akal adalah kanak-kanak yang mempunyai daya pemikiran yang berkurangan dan bermasalah dalam pembelajaran.PKU 3102 Komunikasi.

PKU 3102 KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Komunikasi. Bahasa Dan Pertuturan Ciri ± ciri kanak-kanak terencat akal -Aspek Kognitif -Aspek Afektif .Aspek Psikomotor Aspek kognitif      Kurang daya Tumpuan Pengamatan dan pemahaman yang lambat Kurang Kawalan Emosi Pentafsiran persekitaran yang lambat Pertuturan yang kurang efektif Aspek Afektif Tidak Mampu menjaga Diri Kawalan emosi yang tidak efektif Kurang bersosial Kebergantungan PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 38 .

R.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL PENGENALAN Kanak-kanak yang mengalami terencat akal adalah kanak-kanak yang mengalami keadaan perkembangan minda dan daya pemikiran yang kurang ataupun tidak lengkap termasuk kecacatan dalam fungsi intelek dan sosial. Proses kognitif terhad dan menjejaskan pencapaian dalam bidang akademik II. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 39 .PKU 3102 Aspek Psikomotor   Pergerakan yang lembab Hiperaktif Pergerakan terbatas Statik Kawalan Otot yang tidak sempurna Komunikasi. Bahasa Dan Pertuturan 5. Mengalami masalah dalam pembelajaran disebabkan tahap mental yang rendah dan kurang ataupun ataupun tiada keupayaan dalam menguruskan aktiviti seharian. Keupayaan fizikal dan motor yang agak terhad IV. 1990). Ciri peribadi dan sosial yang mana kurang daya tumpuan dan menimbulkan masalah tingkah laku. Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal ialah : I. Kanak-kanak terencat akal memerlukan masa yang lama untuk mempelajari sesuatu kemahiran jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal (Deller. Perolehan dan penggunaan bahasa kurang tepat daripada segi struktur dan kandungan III.

nada dan sebutan. Antara aspek yang dapat dilihat dalam bentuk bahasa ialah sistem fonologi. Bahasa Dan Pertuturan Bentuk bahasa ialah bahagian bahasa yang dapat dikesan oleh pancaindera melalui pendengaran atau pembacaan. morfologi dan sintaksis. kandungan dan penggunaan. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 40 .PKU 3102 Bentuk Bahasa Komunikasi. tidak lengkap atau tidak sempurna: ‡ ‡ ‡ situasi / keadaan masa Tujuan KESIMPULAN . Bentuk bahasa kanak-kanak terencat akal : ‡ ‡ tidak tepat kurang sempurna Bentuk bahasa juga dapat diperhatikan melalui susunan ayat. Kandungan Bahasa Kandungan bahasa (sistem semantik) kanak-kanak terencat akal: ‡ ‡ kosa kata yang kurang kualiti bahasa adalah rendah Penggunaan Bahasa Penggunaan bahasa (pragmatik) kanak-kanak terencat akal adalah tidak tepat. intonasi. bahasa kanak-kanak terencat akal adalah tidak sebaik kanak-kanak normal.Dari segi bentuk.

kebolehan intelek kanak-kanak ini berbeza. dia harus didedahkan kepada suatu program intervensi awal yang teratur. Bahasa Dan Pertuturan 5. € Seperti kanak-kanak normal. iaitu konsep-konsep yang boleh dilihat dan disentuh. € Sesuatu perkara yang diajar hendaklah dibahagikan kepada tugas-tugas kecil serta pemberian peneguhan yang kerap dan serta merta apabila sesuatu tugas telah tercapai atau tidak tercapai.PKU 3102 Komunikasi. peningkatan kemahiran kognitif dan sosial serta mengajar kanak-kanak itu menjaga diri sendiri. Tahap kecekapan mental kanak-kanak khasnya kanak-kanak sindrom Down boleh berbeza di antara ringan hingga teruk . € Latihan senaman ditekankan untuk memperkuatkan otot dan kelincahan pergerakan. € Pengajaran yang dicadangkan harus mengambil kira perbezaan intelek yang wujud di kalangan kanak-kanak ini. tetapi majority berfungsi pada tahap ringan hingga sederhana. € Adalah dicadangkan untuk bermula dengan pendedahan kepada konsep-konsep konkrit. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 41 . € Lazimnya. program-program intervensi ini menumpukan kepada penguasaan bahasa. € Oleh kerana perbezaan individu ini adalah sukar untuk meramal pencapaian masa depan kanak-kanak ini. € Penyelidikan menunjukkan bahawa rangsangan yang diberikan pada awal perkembangan mempertingkatkan peluang kanak-kanak ini realisasi sepenuh potensinya.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA € Apabila dikenal pasti seseorang kanak-kanak itu menghadapi kerencatan mental.

Gerak Balas Aktif ‡ Tentukan pelajar terlibat aktif dan setiap gerak balas pelajar dicatat. tugas setersa ialah untuk menentukan bagaimana mengajar pelajar kerencatan mental. Kemudian bahagian-bahagian kecil tersebut disusun mengikut urutan yang dapat meningkatkan kefahaman. Sekiranya tidak dilakukan. 2. positif dan kerap. 5. Salah satu cara pemindahan ini berlaku adalah memberi peluang pelajar mengamal sesuatu kemahiran dalam situasi berlainan. Analisis Tugas € Sesuatu kemahiran yang hendak diajar dijelaskan dengan terperinci dan dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil. € Analisis Aplikasi Tingkah Laku (Appliied Behavior Analysis) dicadangkan dan berdasarkan pendekatan ini pelbagai strategi pengajaran telah diperkenalkan. Maklum Balas ‡ Pelajar memerlukan maklum balas serta-merta tentang usaha mereka. Bahasa Dan Pertuturan € Setelah memastikan apa yang hendak diajar. Bagi jawapan yang salah. bawa ke padang. tempoh masa untuk menguasainya dinyatakan. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 42 . Penilaian € Untuk memastikan sama ada bahagian kecil itu dikuasai atau tidak. Juga. pelajar diberi galakan dan peluang untuk membetulkannya. Pemindahan Pembelajaran ‡ Berlaku apabila sesuatu kemahiran atau tingkah laku yang dipelajari digunakan dalam situasi berlainan. 3.PKU 3102 KAEDAH MENGAJAR PELAJAR KERENCATAN MENTAL Komunikasi. kesilapan pelajar tidak dapat dikesan. Maklum balas merupakan pujian atau peneguhan positif lain bagi jawapan atau tingkah laku yang betul. bagi setiap bahagian. Prinsip-prinsip asas pendekatan ini ialah seperti berikut : 1. Contohnya. serta merta. 4. Maklum balas hendaklah tepat.

Manakala bahasa merangkumi apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk-bentuk simbolik seperti dalam perkataan ataupun pergerakan yang mewakili perkataan. Dalam domain komunikasi itu sendiri terdapat pelbagai kecacatan lain seperti terencat akal ataupun autism € Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan dan bahasa. dilakukan diagnosis ke atasnya dan diberi tindakan.PKU 3102 KEBERKESANAN KOMUNIKASI Komunikasi. Masalah komunikasi mungkin timbul daripada masalah pertuturan. Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. Bahasa Dan Pertuturan € Masalah dalam komunikasi adalah masalah yang biasanya menyebabkan kanak-kanak itu dirujuk kepada pakar untuk disaring. masalah bahasa ataupun kedua-duanya sekali. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 43 .

Cohen dan Bolton (1999) mendefinisikan Autisme sebagai keadaan yang mempengaruhi anak membuat mereka tidak dapat membentuk hubungan sosial atau mengembangkan komunikasi secara normal.PKU 3102 Komunikasi. Maksud tersekat laku ialah kanak-kanak autisma akan menunjukkan tingkah laku yang tidak sesuai dengan peringkat umur mereka malah melakukan pekara diluar jangkaan kita. Kata ini digunakan dalam bidang psikiatri untuk menunjukkan gejala menarik diri (Wing 1974). Corak kelakuan yang berulang. Apa itu autisma? Autistik atau autisma merupakan kecacatan seumur hidup yang berlaku terhadap kanakkanak sejak kecil lagi. Gangguan pertuturan. Kanner (dalam Safaria. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 44 . 2005) mendefinisikan Autisme sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tidak mengendahkan rasa sakit. Autisma merupakan masalah komunikasi yang tersekat laku. Contohnya kanak-kanak sebelas tahun akan menunjukkan tingkah laku mengamuk seperti kanak-kanak tiga tahun ataupun kanak-kanak tersebut akan memegang sesuatu permainan dan menguis permainan tersebut sehingga hancur atau rosak. Simptom-simptom Tidak suka bersosial. Mengelak daripada bertentang mata. Pendengaran tidak normal.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK AUTISME Pengertian Autisme Autisme berasal dari kata Yunani µautos¶ yang bererti sel (diri). Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 6 : BAHASA KANAK-KANAK AUTISME 6.

Bahasa Dan Pertuturan Menurut Proquest. Congenital Rubella Syndrome. faktor persekitaran seperti jangkitan virus dan terkena bahan kimia dapat menjadi penyebab gangguan autisme pada bayi. Genetik Komunikasi. jika anak pertama mengalami autisme maka kemungkinan anak kedua juga mengalami autisme sekitar 10-20 %. struktur. Kelainan Otak Walaupun gangguan autisme belum ditemukan secara pasti. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 45 . d). dan Phenylketonuria. namun setelah pemeriksaan terhadap otak kanak-kanak autisme menunjukkan adanya perbezaan bentuk.PKU 3102 faktor-faktor penyebab autisme a). Tuberus Sclerosis. Namun identitas dan jumlah gen yang tidak stabil dapat menganggu perkembangan otak yang akhirnya menghasilkan gangguan autisme. Persekitaran Selama proses kehamilan dan kelahiran bayi. dan fungsi otak pada anak autisme. Dalam satu keluarga. Pendarahan yang terjadi antara usia kehamilan empat sampai lapan bulan juga dapat menyebabkan bayi terlahir autisme (Bettelheim. c). b). (2004) faktor genetic sebagai penyebab utama dari gangguan autisme. Ubat-ubatan Menurut Autism-Society (2004) Autisme cenderung terjadi pada individu disebabkan pengambilan ubat oleh ibu semsa hamil seperti Fragile-X Syndrome. 1963).

menunjukkan ekspresi-ekspresi muka. seperti memukulkan kepalanya sendiri. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 46 .PKU 3102 Komunikasi. gerakan tangan yang sterotipik dan sebagainya. Ia baru berhenti setelah merasa kelelahan kemudian langsung tertidur. Bahasa Dan Pertuturan Peringkat autisme a). anak autisme tetap memukul-mukulkan kepalanya. dan dalam berkomunikasi pun masih bisa dilakukan secara dua arah meskipun terjadinya hanya sesekali. setiap jenis terapi perlu disyorkan serta dikendalikan oleh pakar dalam bidang tersebut. namun ia tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. namun anak tidak memberikan respon dan tetap melakukannya. Tindakan agresif atau hiperaktif. anak autisme menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali. Autisme berat Pada tahap ini. Anak autisme ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya. anak autisme masih menunjukkan sedikit kontak mata. menyakiti diri sendiri. c). rawatan di rumah yang mempunyai suasana yang terapeutik disyorkan. Tindakan-tindakan yang dilakukan. dan gangguan motorik yang stereotipik cenderung agak sulit untuk dikendalikan tetapi masih bisa dikendalikan. Biasanya anak autisme memukul-mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa henti. Jika ibu bapa mendapati sukar menjaga anak di rumah. Autisme ringan Pada tahap ini. anak autisme masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Apakah yang boleh dilakukan? Kanak-kanak autistik perlu dihantar ke sekolah yang khas seelok-eloknya semasa anak masih kecil lagi. mengigit kuku. Autisme sedang Pada tahap ini. b). Namun. Ketika orang tua berusaha mencegah. masih boleh dikendalikan dan dikawal dengan mudah. acuh. bahkan dalam kondisi berada dipelukan orang tuanya. Terapi kelakuan dan terapi pelukan (ibu bapa digalakkan memeluk anak selama yang boleh untuk mengeratkan perhubungan fizikal dan emosi) didapati sangat menggalakkan.

2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK AUTISME Individu Autisma mungkin mengalami masalah untuk memproses setiap percakapan yang didengarnya. Peranan ahli patologis pertuturan / bahasa o o o o o Mengenalpasti pengidap alami kecelaruan bahasa Mendapat dan mendalami maklumat tentang kemahiran bahasa Menilai tingkah-laku bahasa / komunikasi pengidap Membuat keputusan tentang keperluan intervensi Menjalankan program intervensi Kompleks atau sukar untuk difahami. Kebanyakkan kanak . Contohnya jangan menggunakan "Aidil pergi duduk. Elakkan juga daripada menanyakan soalan semasa ingin memberikan arahan. Banyak perkataan yang diulang-ulang. Seperti "Ok. b. pertuturan ini adalah diterima dan menyebabkan aktiviti tersebut terpaksa diberhentikan. KAEDAH PENILAIAN BAHASA a. sekiranya anda mengajar konsep warna dengan menunjukkan warna2 pen berbeza. kita boleh mula sekarang?" Ini menyebabkan arahan yang ingin disampaikan boleh menjadi satu pertanyaan dan kanak . sindiran atau peribahasa. 6. Sebagai contoh. Sifat Bahasa o o o o o PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 47 . Penggunaan bahasa tidak memiliki kreativiti dan daya cipta. jangan mengatakan "Ini biru" malah lebih baik menggunakan "Ini pen biru"." Sebaiknya anda menggunakan perkataan "Aidil duduk atas kerusi".PKU 3102 Komunikasi. Susah untuk mengulang semula perkataan yang disebut Pengidap Autisme sangat susah untuk memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Dalam konteks ini. Jangan menggunakan bahasa abstrak sehingga anda pasti mereka memahaminya.kanak itu melihat muka anda bagi memudahkan mereka mempelajari mimik muka. Bahasa Dan Pertuturan 6.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA 1. Oleh itu anda perlu bertutur dengan perlahan dan jelas bagi membolehkan mereka mendapatkan kebanyakkan klu verbal anda. Pastikan kanak .kanak Autisme juga tidak memahami perkataan kiasan. Sebaliknya mereka memahami makna yang terdapat dalam satu satu ujaran percakapan sahaja (terlalu lurus/konkrit).kanak boleh mengatakan "Tidak".

Manfaat bermain ini dirasai semua orang. Gunakan peluang seharian untuk berkomunikasi. Sukar untuk berkomuniksi. Terapi Kajian membuktikan bermain dapat merangsang minda dan kebolehan berfikir kanakkanak. o Membantu kanak-kanak mengadaptasi dengan persekitaran baru dengan cepat. b. pendek dan jelas. o Memberi kanak-kanak kepuasan dan keyakinan diri apabila µmisi¶ bermain dapat dilaksanakan dengan baik. o o o o o Sentiasa menceritakan apa yang berlaku dan menamakan benda-benda. Gunakan ayat yang ringkas. berinteraksi dan saling mendapat serta memberi sokongan sesama mereka. kesannya turut dirasai orang dewasa. Sukar untuk menggunakan bahasa. KEBERKESANAN KOMUNIKASI o o o o o PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 48 . o Bermain dapat menggalakkan kanak-kanak untuk berkawan. Tidak suka bergaul dan suka bersendiri. Jarang menggunakan bahasa. o Kanak-kanak yang pandai bermain juga sebenarnya ada daya kognitif (kebolehan berfikir) yang baik.PKU 3102 Komunikasi. 3. Bahkan. o o o o Elakkan mengajuk cakap seperti keanak-anakkan Gunakan gaya yang sesuai ± ekspresi muka Menerima usaha kanak-kanak yang ingin berkomunikasi Cuba mentafsir maksud komunikasi anak dan cuba galakkan anak terus berusaha untuk berkomunikasi. Pendekatan Interaktif Antara cara-cara menggalakkan komunikasi awal kanak-kanak. Perkembangan bahasanya adalah lambat. STRATEGI INTERVENSI a. Bahasa Dan Pertuturan 2. Baca buku kepada anak setiap hari. Secara umumnya terapi bermain boleh: o Membolehkan kanak-kanak mengawal emosi dan kehidupan. termasuk kanak-kanak yang tidak boleh bercakap dan melihat. Dengar permintaan anak dengan bersungguh-sungguh.

Bahasa Dan Pertuturan Mengadakan pelbagai aktiviti kepada pelbagai yang dapat menarik budak autisme supaya dia dapat bergaul dan dapat berbahasa dengan kawan-kawan yang lain. o Apabila berkata-kata dengan mereka.PKU 3102 Komunikasi. haruslah menggunakan bahasa yang jelas. o o Gunakan Alat Bantu Menjagar untuk mengajar mereka. Gunakan permainan bahasa supaya mereka lebih minat berbahasa o PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 49 .

kon itu seperti segitiga CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKERPELUAN KHAS DARI SEGI PSIKOMOTOR 1. (kecuali melalui pengalaman) 3-Tidak memahami konsep bentuk Cth: Piramid itu seperti kon. Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 7 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH SENSORI 7.Melukis saiz dan jarak dalam mata pelajaran Matematik. Tahap keyakinan mereka amat kurang.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALH PENDENGARAN DAN BERMASALAH PENGLIHATAN APA ITU KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN? Merupakan kanak-kanak yang mempunyai masalah berkenaan dengan alat-alat artikulasi berkenaan jarak penglihatan yang disebabkan oleh : 1. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 50 .PKU 3102 Komunikasi.Cth:Menyentuh sesuatu.Persekitaran CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKEPERLUAN KHAS DARI SEGI KOGNITIF 1-Tidak memahami benda-benda abstrak Cth: Berkenaan warna 2-Pengamatan dan daya anggaran berat sesuatu jisim amat lemah kerana terbatas. Mereka amat memerlukan bimbingan orang dewasa. Cth: Melukis tiga dimensi 2. Daya untuk membuat keputusan terhadap satu permasalahan amat lemah.Baka 2.Mengetahui konsep sejuk dan panas melalui sentuhan Cth: Ais batu(Berdasarkan pengalaman) CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKERPELUAN KHAS DARI SEGI EMOSI Kanak-kanak ini amat takut kepada persekitaran.

MASALAH PENDENGARAN KONDUKTIF y y Masalah pendengaran konduktif berlaku apabila terdapat masalah atau jangkitan pada telinga luar dan telinga tengah. Masalah Pendengaran Sensorineural. sumbatan tahi telinga di salur telinga. jangkitan kuman pada salur telinga atau telinga tengah dan gegendang telinga bocor/pecah PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 51 . Bahasa Dan Pertuturan JENIS MASALAH PENDENGARAN y y y Masalah Pendengaran Konduktif. Masalah Pendengaran Campuran.PKU 3102 MASALAH PENDENGARAN STRUKTUR TELINGA Komunikasi. cuping telinga kecil atau tiada cuping telinga (mikrotia / anotia). Contoh masalah dan jangkitan yang boleh menyebabkan masalah pendengaran konduktif ialah ketiadaan lubang telinga (atresia).

Apa jua masalah yang berlaku di telinga luar/tengah beserta masalah di telinga dalam disebut sebagai masalah pendengaran campuran. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 52 . Sukar memahami perbualan di tempat bising Terpaksa memalingkan kepala ke arah sumber bunyi dalam usaha untuk memahami apa yang didengari Sukar memahami perbualan telefon Toleransi terhadap bunyi bising berkurang Suka memencilkan diri dari bergaul dan berbual Terdedah kepada bunyi yang sangat kuat Terlibat dalam kemalangan yang melibatkan kecederaan di bahagian kepala dan leher. Contohnya. tidak seperti masalah pendengaran konduktif yang boleh dirawat secara pengambilan ubat atau pembedahan. tempat di mana koklea dan saraf pendengaran berada. Masalah ini tidak dapat dirawat. seseorang yang mempunyai masalah pendengaran sensorineural juga mempunyai mampatan tahi telinga dikategorikan sebagai mempunyai masalah pendengaran campuran. y y TANDA-TANDA y y y y y y y y y y Meminta percakapan diulang berkali-kali Bercakap dengan nada suara yang lebih kuat daripada biasa Tidak memahami arahan yang diberikan atau silap memahami arahan. y MASALAH PENDENGARAN CAMPURAN y Masalah pendengaran campuran pula berlaku apabila terdapat kehadiran kedua-dua masalah pendengaran serentak iaitu masalah pendengaran konduktif dan sensorineural hadir bersama.PKU 3102 MASALAH PENDENGARAN SENSORINUERAL y y Komunikasi. Bahasa Dan Pertuturan Masalah pendengaran sensorineural pula berlaku apabila terdapat masalah atau jangkitan pada telinga dalam. Masalah ini tidak dapat dilihat secara fizikal (tiada rembesan nanah atau kecacatan fizikal) tetapi hanya dapat dikenalpasti melalui pemeriksaan pendengaran secara menyeluruh.

hiperkolesterol. menyendiri Lebih banyak menunggu dan melihat apa yang dilakukan oleh orang lain dahulu sebelum melakukan sebarang tugas Akan membaca bibir. ekspresi muka dan gerak tangan daripada mendengar Lewat bertutur Lebih banyak menunjuk dengan jari dari bercakap Menonjolkan sikap yang ganjil ketika berinteraksi dengan kawan-kawan Telinga sering berair atau bernanah Lebih KESAN-KESAN y y y Perkembangan bahasa Pertuturan Komunikasi PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 53 . buah pinggang dll PETANDA MURID y y y y y y y y y y y y Tidak bertindak balas terhadap bunyi Tidak bertindak balas terhadap panggilan nama sendiri Tidak memahami / silap memahami arahan Kelihatan tidak memberikan tumpuan/ sentiasa mengelamun Kelihatan nakal. Bahasa Dan Pertuturan Terdapat ahli keluarga yang juga mempunyai masalah pendengaran Pengambilan ubat ototoksik (anti-histamin. melihat isyarat visual.PKU 3102 y y y Komunikasi. anti-diuretik dll) Menghidap penyakit sistemik (kencing manis. tidak mempedulikan orang lain / sangat pasif.

3 jenis kehilangan pdgr iaitu : KEHILANGAN PDGR SENSORI NEURAL kerosakan saraf yg berkekalan & tdk boleh dipulihkan PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 54 . Pendengaran separuh / tdk dpt bertindak balas terhadap bunyi. Mlah ini dpt dikenalpasti sebelum. Bahasa Dan Pertuturan 7.PKU 3102 Komunikasi. Sukar belajar bahasa (lambat dlm perkembangan bahasa) / Sukar menerima ilmu akibat mlah penguasaan bahasa     Tdk terima maklumat secara verbal Ilmu disampai dlm bahasa lisan & tulisan 30 ± 40 dB (dicibels) tahap tdk serius 80 ± 90 dB kepekakan teruk. Mlah ini disbb ketidakstabilan genetik.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN DAN BERMASALAH PENGLIHATAN MASALAH PENDENGARAN DEFINISI Bm PENDENGARAN  MM bm pdgr terima maklumat melalui deria penglihatan. konginatal alah mlah berkaitan dgn kesihatan semasa proses kelahiran. semasa & selepas beberapa tahun kelahiran.persekitaran ketika dlm rahim dan beberapa faktor yg tdk diketahui. Masalah komunikasi Tertekan apabila berkomunikasi Guna bahasa isyarat / membaca gerak bibir (lipreading) Sebab : keracunan semasa ibu mengandung / jangkitan pra lahir / penyakit selepas lahir / menigitis / demam panas / beguk / difteria / rubela / campak / influenza. JENIS KEHILANGAN PENDENGARAN 1. Meadow-Orlans (1984). Bermasalah utk belajar & sebut huruf / perkataan.

KEHILANGAN PDGR KONDUKTIF   kerosakan bhg tengah telinga Sesetengah bunyi dpt dibezakan ttp pd kebiasanya tdk dpt dibezakan Dpt dengar dan bezakan bunyi vokal Tdk dpt bezakan bunyi konsonan jk disebut tidak jelas Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB 3. Audiologis   Beri perkhidmatan saringan kpd bayi / kk Mengdiagnosis mlah pendengaran kk / dewasa Menilai. memilih & mendispensi ABPdgr Beri khidmat nasihat ttg pemakaian dan penjagaan ABPdgr PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 55 . Bahasa Dan Pertuturan 2. MENGENALPASTI & PENTAKSIRAN 1. TUGAS-TUGAS AUDIOLOGIS  2 pakar terlibat : audiologis (diagnos) & otplogis (rawatan) Audiologis & otplogist memberi khidmat runding cara mengenai konservasi pendengaran kpd syarikat & ind. KEHILANGAN PDGR CAMPURAN  Gabungan kehilangan pdgr konduktif & sensori neural Tahap kehilangan pdgr diantara kehilangan konduktif & sensori neural. A.PKU 3102 Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB Komunikasi.

jk bayi tdk bertindakbalas terhadap bunyi yg diberikan maka bayi tersebut boleh dikategorikan sbg kk bm pdgr 4. Audiologis dlm bilik mempunyai alat audiometrik. UJIAN CRIB-O-GRAM   3. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 56 . Bahasa Dan Pertuturan B.  Tujuan Ujian :membuat saringan Di hospital utk uji kehilangan pdgr bayi baru lahir / dlm rawatan rapi Tdk beri ukuran yg tepat Praktikal utk bayi berumur beberapa minggu Safari Beri (2004). Otologis Beri khidmat nasihat dlmpemilihan sistem amplitikasi bd utk mm bm pdgr (alat pendengaran peribadi & sisten FM)  Kerjasama dgn pekar lain pilih calon utk implan koklea / pemetaan koklea Beri latihan audiotori 2.   UJIAN PURE-TONE AUDIOMETRY Ujian bunyi tulen ke atas kk berumurlebih 30 bulan Guna rangsangan bunyi yg tulen dgn menggunakan alat audiometer Kk terima bunyi melalui earphone @ ujian tulang telinga (airconduction / bone conduction) Hasil ujian di rekod dlm µaudiogram¶ / ujian dijalankan kedap bunyi (acoustic room) Cara Ujian :  Dijlnkan dlm 2 bilik berasingan.PKU 3102 Komunikasi. ujian ini hanya memberi gambaran kasar kehilangan pdgr UJIAN OBSERVATION AUDIOMETRY BEHAVIORAL (BOA) Pemerhatian tindak balas bayi pd bunyi yg didedahkan Safari Beri (2004).

 Pertuturan :   Paduan bunyi dgn perkataan Mencantumkan perkataan kpd unit & dlm btk bunyi yg mempunyai makna. ujian speech audiometry pula a.5m PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 57 . Bahasa Dan Pertuturan Alat digunakan :earpone @ melalui tulang telinga (bone conduction vibrator).lah sejenis ujian mengenai kepentingan terhadap bahan-bahan @ alat pertuturan & pentingnya memperoleh @ memahami pertuturan yg dituturkan  Sbg alat fundamental utk tafsir kehilangan pdgr Boleh diguna utk dignostik kebolehan bertutur melalui sistem audiotari Speech Audiometry : guna pertuturan dimana satu set bunyi yg kompleks & pertuturan cara berkomunikasi membolehkan kita meluahkan perasaan dgn suara. Jk penerima tdk btbalas terhadap bunyi maka penerima dianggap sbgkk bm pdgr.mana penerima dpt terima maksud komunikasi yg tepat spt disampai oleh penyampai.PKU 3102  5. Pesakit :dlm bilik evaluation room Komunikasi. TERUK (71 ± 90 dB) Bunyi yg kuat sj dpt didengar pd jarak 0 ± 0. B. TAHAP KEHILANGAN PENDENGARAN 3. Btk ujian : mengenalpasti perkataan (word recognition testing) Tujuan ujian : Mengukur sejauhmana jelasnya bunyi perkataan yg dituturkan oleh penyampai dpt difahami oleh penerima. UJIAN SPEECH AUDIOMETRY Meadow-Orlans (1984).

Alami masalah pertuturan 4. memperoses & memahami konsep @ verbal.  2 mlah komunikasi : mlah pertuturan & mlah bahasa Kecacatan pdgr mbbkan kecacatan komunikasi KK pekak. Alami masalah pertuturan KESAN KEHILANGAN PENDENGARAN  MM bm pdgr sukar dlm pertuturan. Dpt dengar bunyi / pertuturan dgn gunakan ABPdgr. Faktor ini mbbkan proses pkbgan bahasa.lah kekurangan kebolehan menerima. bahasa & komunikasi lisan Hallahan & Kaufman (1991). SANGAT TERUK (90 Db ke atas)  Sukar dengar walaupun bunyi yg kuat pd jarak yg dekat. menyata. nonverbal & sistem lambang grafik. Bahasa Dan Pertuturan Dpt dengar bunyi vocal ttp tdk dptbezakan bunyi konsonan.  PENGUASAAN BAHASA DAN PENCAPAIAN AKADEMIK Bahasa : kaedah komunikasi formal. 1. tuli & bisu deria pdgr tdk terima sitmulus tdk mampu terima sebarang bunyi tdk dpt tiru bunyi yg dilambangkan dlm komunikasi PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 58 . Pertuturan : mempengaruhi penggunaan simbol tertentu Komunikasi berkesan : tdk semestinya guna bahasa ttp tanpa bahasa banyak perkara tdk dpt dipenuhi American Speech Language Hearing Association (1993).PKU 3102  Komunikasi. kk bm pdgr kurang @ tdk diberi peluang utk bertutur dan berkomunikasi dgn ind normal. terdiri drp lambang/simbol mewakili idea. mlah komunikasi a. pencapaian akademik & psikososial mereka terjejas.

   FONOLOGI Bunyi bahasa yg membezakan erti / maksud perkataan Set pertuturan @ bunyi sesuatu bahasa mempengaruhi fonologi Dikenali jg sbg aspek segmental Eg : MM tdk dpt bezakan bunyi µpadu¶ dgn µdadu¶ Jacobson & Halle (1956). MORFOLOGI Lahey (1988). kk cacat pdgr tdk dpt membunyikan perkataan dgn jelas & tepat krn mereka tdk dpt mendengar dgn baik. Kemungkinan mereka akan membunyikan perkataan yg berlainan drp apa yg guru mereka sebut. MM menghadapi mlah :  menyebut perkataan dgn jelas / tepat dlm pertuturan @ bacaan menjawab soalan lisan Newcomer & Barenbaum (2003). 2. semantik & pragmatik Kmunikasi berkesan KK perlu kuasai kesemuanya Jacobson & Halle (1956). Jk kk tdk dpt kuasai salah satu antara lima komponen ini. sintaksis. 1. Bahasa Dan Pertuturan KOMPONEN BAHASA  5 komponen bahasa : fonologi. Eg : sukan. kemungkinan mereka akan mengalami mlah komunikasi & akan mendtgkan pelbagai mlah kpd mereka kelak.lah pertuturan ilmu bahasa yg mengkaji struktur. makan & lihat perkataan berbtk bebas. btk & pengolongan kata.PKU 3102 Komunikasi. morfologi. Morfem pula adalah unit kecil dlm bahasa yg berfungsi tatabahasa & dpt bezakan makna. morfologi a. MM tdk dpt diskriminasikan bunyi bila huruf /p/ diganti dgn /d/ maka pelajar itu tdk dpt menyebut perkataan itu dgn jelas @ tepat. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 59 .

kakak) MM menghadapi mlah :  Tdk dpt guna imbuhan dgn betul Penggunaan huruf besar / kecil dipangkal perkataan Lahey (1988). makanan & melihat Komunikasi.lah susunan p-perkataan dlm ayat. kk tdk dpt menulis ayat dgn betul di mana mesej tdk dpt disampaikan dgn tepat akibatnya mereka memperolehi markah yg rendah dlm peperiksaan seterusnya pencapaian akademik mereka turut terjejas. sintaksis ada dua matlamat iaitu pembentukan tatabahasa & memperkembangkan rangka kerja bg menentukan bahasa yg biasa di dlm situasi tertentu & b. Malah dlm BI   tdk dpt guna past tense @ present tense dgn tepat menambah µs¶ tukar singular kpd plural Pkbgan sosial mm terbatas.PKU 3102  bersukan. bukit. Bahasa Dan Pertuturan perkataan terikat Jk dilihat dlm kategori pengolongan kata. 3.mana ia boleh digunakan. kata ganti khas (Abdul Halim. Noam Chomsky (1957). sang Buaya & UKM) dan kata nama am (bunga.  SINTAKSIS Bloom & Lahey (1978). di sana & sesiapa). Eg : kesalahan sintaksis (susunan & maksud yg berebza)  Saya menonton televisyen malam tadi Televisyen menonton saya malam tadi Eg : susunan ayat berbeza ttp maksud yg sama  Halim bermain layang-layang Layang-layang dimain oleh Halim PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 60 . sintaksis a. pelajar akan mempelajari ttg kata ganti nama (saya.

Bahasa Dan Pertuturan Owen (1991). perenggan. kesan drp kesalahan kk melakukan kesilapan dlm susunan p-perkataan di dlm ayat ini boleh mbbkan kk menghadapi kesukaran utk menyusun perkataan dgn baik ketika membina ayat. Sesuatu bahasa mudah difahami perlu mempunyai dua bhg iaitu ujaran (sistem bunyi) & isi (makna drp ujaran). Konsep @ makna sesuatu tafsiran bahasa lebih mudah difahami sekiranya pendengar dpt menyelami @ memahami perasaan penutur . semantik mempunyai kaitan dgn perhubungan bunyi. semantik a. Objektif pengajaran sukar dicapai5. Setiap bunyi ada makna tersendiri & ia mengkaji hakikat makna itu sendiri. MM hadapi mlah :  Sukar memahami maksud petikan. perkataan dlm pengajaran Mamahami simpulan bahasa @ bahasa kiasan Hilang minat @ tumpuan pd pelajaran sbb mereka tdk dpt memahami makna & konsep penyampaian maklumat bahasa.lah satu penjelasan makna @ makna bahasa utk penyampaian & mempunyai perkaitan akal & psikologi antara pengguna bahasa & pendengar 3 cara penjelasan makna :   Dgn mengecam sifat makna Kandungan ayat dlm menerangkan sesuatu peristiwa Dgn cara mentafsir makna perkataan Bloom & Lahey (1978). kandungan teks bacaan. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 61 .PKU 3102 Komunikasi. SEMANTIK Bloom & Lahey (1978). MM hadapi mlah :Sukar menjawab soalan kefahaman & membuat karangan / Memahami arahan. menulis jawapan pd kertas exam & jawapan tdk menjawab soalan 4.

Bahasa Dan Pertuturan 5. menunggu giliran utk berbincang dgn lakukan penambahan. Kesan mlah kpd MM / Guru :   Tdk dpt mengajukan soalan kpd guru jk tdk faham sesuatu Tdk dpt ambil bhg dlm pbc.mana ia diperkatakan MM menghadapi mlah :  Menggunakan bahasa dlm konteks hubungan sosial Eg : dlm perbincangan mm tdk menunjukkan minat terhadap apa yg dinyatakan oleh rakan mbbkan perbualan tdk bersesuaian dan tdk menarik.Farrel (2000:139). bila ia patut diperkatakan dan b.lah penggunaan sintaksis. Suka menyendiri Guru sukar selami perasaan mereka sbb tdk luahkannya Kurang maju dlm pelajaran PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 62 . morfologi. pragmantik a. efektif bahasa. dlm komponen bahasa pragmantik a. Wood (1982). PRAGMATIK Owens (1991). fonologi & semantik pd masa yg sama keperluan komunikasi timbul. terdpt dua aspek dlm pragmantik iaitu penyampaian mesej & pkbgan bahasa dlm bidang arahan dan t.laku  Elemen mempengaruhi pragmantik : Kelancaran. M.PKU 3102 Komunikasi.lah berkaitan dgn mengetahui ttg apa yg hendak diperkatakan. penggunaan tatabahasa.

Oleh yang demikian adalah tepat jika dikatakan bahawa penggunaan deria bagi kanak-kanak cacat penglihatan perlu dimaksimumkan untuk mendapatkan tahap perseptual yang terbaik (Kain. (2003) kesan psikologi yang baik kepada bayi yang berisiko tinggi seperti bayi buta akan dibawa hingga mereka mampu memahami persekitarannya. Diantaranya ialah peningkatan deria bau diperingkat bayi. ii. 2004). 1985). Pengalaman menginterpretasikan sesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaian seseorang kanak-kanak bukan sahaja dari aspek persepsi tetapi juga kognitif (Kail. y PENILAIAN Perkembangan Persepsi Perkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintergrasikan asasasas pengalaman sensori secara berperingkat. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 63 . konsep ruang boleh dikatakan sifar kerana hanya dengan berbekalkan pengalaman dan latihan sahaja mereka akan dapat memahami konsep ruang ini. gabungan pengalaman perseptual yang lebih mantap melalui latihan-latihan yang spesifik dan berterusan akan menghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. Tindakan ini akan memberikan kesan psikologi iaitu rasa selamat pada seseorang bayi. Menurut teori Gibson. 2001). bapa dan adik-beradik.PKU 3102 Komunikasi. y Pelbagai ujian telah dijalankan untuk membuktikan bahawa kanak-kanak cacat penglihatan yang mengalami kecelaruan di dalam konsep ruang. Hasil ujian menunjukkan bahawa kanak-kanak buta amat sukar untuk mengadaptasi sumber atau petunjuk (clue) yang ada. Bahasa Dan Pertuturan 7. diantaranya ialah µmeta analysis¶ dimana kanak-kanak buta dan rabun diletakkan di suatu kawasan dan diuji bagaimana mereka mengamati ruang di dalam kawasan tersebut. Kanak-kanak yang mengalami kebutaan memerlukan pelbagai pendedahan dan latihan intensif. Menurut Nielsen (1991) bagi kanak-kanak buta. Bayi perlu diberikan pendedahan tentang individu-individu penting seperti ibu.3) IMPLIKASI DALAM INTERVENSI BAHASA MASALAH PENGLIHATAN i. Mereka memerlukan latihan sebelum didedahkan kepada sesuatu situasi baru (Linn & Petersen. 1997). y Sebagai contoh ialah konsep warna yang amat sukar diterangkan kepada kanak-kanak cacat penglihatan (Moore. Menurut Vaughn et al. y STRATEGI Keupayaan persepsi adalah berkaitan dengan penggunaan deria.

Malah sangkaan sedemikian jugalah diyakini oleh penulis semenjak dahulu lagi terhadap mereka yang dikategorikan sebagai orang kurang upaya (OKU) atau insan istimewa ini. Latihan yang diperlukan ialah mengenal gema. iii. Seterusnya memantapkan lagi pemahaman perseptual mereka. y Namun satu tugasan berkaitan Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia (PKPM) baru-baru ini menyedarkan bukan sahaja penulis malah para hadirin pada majlis itu bahawa insan istimewa ini juga berupaya untuk bercakap. Kanak-kanak ini perlu diberikan pengalaman untuk membuat ukuran sendiri menggunakan tali pengukur untuk mendapatkan perbandingan jarak. Aktiviti untuk mengenal saiz boleh dilakukan dengan membuat persamaan dengan kehidupan harian. y PENILAIAN Umum beranggapan seseorang yang cacat pendengaran atau pekak akan turut kehilangan keupayaan untuk bercakap apalagi menguasai kemahiran menulis. Hanya latihan yang berulang kali dapat membantu kanak-kanak cacat penglihatan ini memahami sesuatu konsep itu selain bersandarkan kepada umur mereka. membaca. Ini adalah disebabkan mereka tidak menguasai konsep ruang. Mereka akan sukar untuk melakukan pergerakan jika tiada pemandu celik disampingnya. y KEBERKESANAN Murid perlu diberi peluang merasai sendiri sesuatu situasi agar kefahaman yang ada dapat diperkukuhkan. y Pengenalan kepada saiz memerlukan pelbagai elemen yang dapat menyokong sesuatu keadaan. maklumat tentang jarak sering menjadi kekeliruan. 1993). Perbezaan ini boleh diterangkan kepada kanak-kanak cacat penglihatan untuk membolehkan mereka membuat perbandingan saiz. Latihan perlu diberikan untuk mereka mengenal sesuatu jarak seperti apakah yang dikatakan dengan satu depa dan sepuluh meter. mereka sering menunjukkan tingkahlaku atau emosi takut.PKU 3102 y Komunikasi. Bahasa Dan Pertuturan Jika diperhatikan kepada gaya dan perlakuan seseorang kanak-kanak cacat penglihatan. Sebagai contoh. adik memakai seluar saiz S. Kepelbagaian material yang digunakan akan dapat memantapkan lagi pemahaman tentang sesuatu saiz. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 64 . abang memakai seluar saiz X dan ayah memakai seluar saiz XL. MASALAH PENDENGARAN I. menulis dan mengira. y Bagi kanak-kanak cacat penglihatan. orientasi dan mobiliti (Jacobson. Latihan mengenal gema adalah dengan melatih kanak-kanak mengenal balikan gelombang pantulan pada objek seperti dinding agar mereka mengetahui kedudukan mereka adalah berhampiran dengan sesuatu objek. Perasaan takut ini akan lebih menonjol pada keadaan atau situasi yang baru dilaluinya.

BIM bertindak sebagai satu komunikasi untuk memudahkan pengajaran dan meningkatkan intelektual. y 1.PKBM 4. mana-mana bahasa isyarat tidak menjamin kejayaan menguasai Bahasa Melayu. Sangat Teruk ( Profound ) . Semua jenis bahasa komunikasi yang tersebut di atas adalah terbaik dan terpulanglah kepada ibu bapa untuk memilihnya.PBM berpandukan kepada ukuran ketidakupayaan pendengaran sepertimana di bawah.PKU 3102 Komunikasi. y STRATEGI Terdapat 4 bahasa komunikasi untuk orang pekak yang boleh digunapakai dan yang manakah satu yang boleh kita iiktirafkan sebagai Bahasa Komunikasi untuk mereka. Ini kerana KTBM dan lisan memberi kesan tidak sama. Bukan sahaja KTBM tidak memberi kesan yang baik tetapi juga merosakkan pemahaman Orang Pekak Malaysia dalam tatabahasa Bahasa Melayu.( 30 -60db ) 3.30db 2. berpendapat bahawa intervensi awalan untuk anak-anak pekak mempelajari serta menguasai bahasa komunikasi hendaklah berpandukan kepada tahap pendengaran masing-masing dan tiada paksaan untuk mereka untuk memilih bahasa yang akan digunakan. Manakala lisan itu memberi kesan yang pelbagai kepada Orang Pendengaran kerana lisan menggunakan latar suara yang berlainan dapat memberi gambaran dan maksud kepada Orang Pendengaran. Tetapi.( melebihi 90db ) III. Bahasa Dan Pertuturan II. KEBERKESANAN y KTBM ditekankan oleh Jabatan Pendidikan Khas agar Orang Pekak Malaysia menggunakan KTBM untuk menguasai Bahasa Melayu. BIM bertindak sebagai bahasa ibunda bagi Orang Pekak Malaysia. Kod Tangan Bahasa Melayu ( Kom. Bagi penggunaan KTBM. Bahasa Isyarat Malaysia . Orang Pekak Malaysia sukar melihat maksud dan gambaran sehingga tidak menarik lagi kerana KTBM digunakan tanpa bahasa badan dan mimik.Seluroh Kod Tangan Bahasa Melayu) KTBM 2.( 20 . Penulisan Bahasa Malaysia . Pertuturan Kiu Bahasa Malaysia . Bagi pelajaran Bahasa Melayu.( 60 . Teruk ( severe ) . apabila Orang Pekak berkomunikasi di luar pelajaran Bahasa Melayu.BIM 3.90db) 4. y Cara Orang Pekak membaca Bahasa Melayu secara tulisan tidak sama dengan cara membaca BIM secara visual. sederhana ( moderate ) . Oleh sedemikianlah. minimum (mild) . PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 65 . y y y y y 1.

duka Majlis Kanak-kanak bermasalah Tingkah Laku (Council for Children with Behavioral Disorders atau CCBD.sayang.tak siapkan kerja rumah . takut.Btk dilakukan adalah tingkah laku antisosial atau tingkah laku luara (external behaviour) cth: .Btk dilakukan adalah tingkah laku antisosial atau tingkah laku luaran .1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU Definisi Emosi bermakna perasaan Wujud dlm pelbagai btk dan kekuatan -Emosi positif= suka.memaki hamun. gembira -Emosi negatif= cemburu. tidak menghiraukan guru.(Rhode. Masalah berterusan dan menjejaskan prestasi akademik dan hubungan sosial. . Aspek psikomotor .S mendefinisikan ³masalah emosi´ atau ³masalah tingkah laku´ sebagai ciri-ciri emosi atau tingkah laku yang berlainan daripada kanak-kanak biasa yang sama umur. bercakap kuat . Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 8 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU 8. 1989) di A. .PKU 3102 Komunikasi. Jensen & Reavis 1998) tingkah laku yang tidak mematuhi peraturan/ tidak mengendahkan arahan (noncomplicance) Aspek kognitif Tahap intelektual yang sederhana lemah Tidak dapt membaca dengan baik PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 66 .menjerit.bertengkar merosakkan harta benda.

PKU 3102 Komunikasi. Bahasa Dan Pertuturan Kurang tumpuan daya tumpua dan hadapi kesukaran dlm akademik Aspek Afektif Hward(2002) menyifatkan kanak-kanak bermasalah emosi sebagai mereka yang mempamerkan tingkah laku yamg melanggar nilai-nilai norma masyarakat TingkahLakuDalaman (Internal Behavior) Suka asingkan diri Duduk berseorangan Tidak mahu bercampur gaul dgn org lain Gemarkan libatkan diri dlm dunia khayalan Kurang beri masalah kpd guru dlm kelas Aspek kognitif Tahap intelektual yang sederhana lemah Tidak dapt membaca dengan baik Kurang tumpuan daya tumpuan Hadapi kesukaran dlm akademik PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 67 .

2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU ‡ Kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkahlaku yang boleh bertutur banyak bergantung kepada ingatan secara hafalan dan kurang mahir untuk membentuk frasa secara kreatif ‡ Tajuk perbualan adalah terhad walaupun bagi kanak-kanak yang mempunyai perbendaharaan kata yang luas . kata ganti nama. . Nonscgmental phondogy.penulisan dan bahasa isyarat yang formal bahasa yang digunakan oleh kanak-kanak ini biasanya tidak sesuai dengan peringkat umur mereka dan bergantung kepada latihan berbahasa sepanjang proses membesar yang diberi dimana masalah bahasa adalah masalah kedua berbanding masalah intelek mereka. kekeliruan kerap timbul dalam pertuturan kanak-kanak ketika penggunaan kata ganti nama kebanyakan kesilapan timbul kerana kekeliruan jantina seperti µshe¶ atau µhe¶ atau penggantian seperti µhim¶ untuk µhe¶.PKU 3102 Komunikasi. Bahasa Idiosinkratik Bahasa yang dihasilkan sukar unutk difahami da semua bentuk bahasa yang dikeluarkan menunjukkan proses semantik yang ganjil dan kekurangan dalam fahaman. Kanak-kanak ini mempunyai kecenderungan untuk mengingati perkataan atau frasa dalam konteks di mana mereka mula-mula belajar . ‡ ‡ Mereka juga mempunyai masalah dalam gestur . 3. Kurang mempunyai daya kefahaman menjadi punca utama ekolalia. Masalah bahasa mereka boleh dibahagikan kepada 4 iaitu : 1.tanpa dapat membuat generalisasi unutk menggunakan perkataan tersebut kepada perkara yang sama Contoh : kasut yang sama dipakai oleh orang lain atau pada perkataan biasa digunakan dengan perkataan baru atau ncologisms di mana terdapat kombinasi morfem yang salah 4. 2. Ekolalia ini berlaku apabila kanak-kanak autistic mengulang tanap niat untuk berkomunikasi dan berlaku secara automatik. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 68 . Bahasa Dan Pertuturan 8. ‡ tidak menunjukkan kurang upaya tertentu dalam tahap segmental phonology dan sintaksis iaitu susunan kata dalam ayat ‡ pertuturan yang dikeluarkan boleh difahami seperti kanak-kanak lain walaupun tidak seperti orang dewasa. Masalah kata ganti nama wujud kerana mereka tidak dapat mebezakan apa yang mereka fikirkan dan apa yang orang lain fahami dan kanak-kanak autistik juga tidak menumpukan perhatian unutk melihat penggunaan kata ganti nama yang digunakan oleh orang secara biasa.

Kanak-kanak autistic tidak dapat menunjukkan perbezaa dalam intonasi yang digunakan dalam perbualan biasa 5. Rithma yang streotaip atau berlagu-lagu dengan bunyi yang dipanjangkan secara berlebihan b. . Kurang komunikasi berfungsi Kanak-kanak autistic kurang cakap dalam menarik perhatian rakan perbulalannya seperti membuat µeye contact¶ menunjuk kepada sesuatu .Nada bunyi yang berbeza dan tidak konsisten dengan makna yang ditekankan secara lisan 8. d.PKU 3102 Komunikasi. e. c.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 69 . Bahasa Dan Pertuturan Kanak-kanak autistik biasanya menunjukkan kekurangan dalam menghasilkan pertuturan yang µnonssgmental¶ yang juga disebut µprosody¶atau bentuk-bentuk sajak dan puisi . Mereka lebih suka beritndak sebagai menurut lebih daripada menerajui perbualan . Kekerapan yang berlebihan dalam konteks yang tidak bersesuaian Pitch suara yang terhad dan monotonus pertuturannya pengeluaran vocal yang berubah-ubah turun naiknya tidak seperti biasa.namun bentuk ini bereza antara satu sama lain dan mereka kerap menunjukkan perbezaan yang berikut: a.

membuat inferens. pelajar dengan pelajar dan seumpamanya. Pentaksiran hendaklah mampu melahirkan ekspresi atau luahan yang optimum tentang pembelajaran pelajar yang sudah dialami oleh pelajar. membantu mereka mengenali bahagian pelajaran yang masih perlu diberi perhatian. dan bertindak berdasarkan kesimpulan yang dibuat. membuat kesimpulan. Matlamat Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran.1) PENTAKSIRAN BAHASA Definisi Pentaksiran Pentaksiran merupakan satu proses di mana seseorang itu mengumpul bukti. Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila ianya mampu menilai dan menghargai apa yang pelajar sudah boleh buat dan pada masa yang sama. Bahasa Dan Pertuturan TOPIK 9 : PENTAKSIRAN BAHASA DAN PENINGKATAN TAHAP PENCAPAIAN 9. (refleksi) PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 70 . Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Prinsip Pentaksiran Konstruktif Pentaksiran konstruktif dibina atas lima prinsip utama: Pentaksiran hendaklah mampu membuat perwakilan kepada matlamat arahan (instructional goals) dan nilai arahan (instructional values) Pentaksiran hendaklah menjadi satu wahana perkongsian atau pertukaran maklumat di antara guru dengan pelajar.PKU 3102 Komunikasi. ( penilaian) Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila fokus diberi kepada proses pemerolehan bahasa di kalangan pelajar di mana penaksiran itu sendiri menjadi salah satu pemangkin ke arah pemerolehan bahasa.

(inferens) Kaedah Pentaksiran Terdapat pelbagai 2 kaedah pentaksiran yang boleh digunakan. termasuklah proses dan prosedur dalam menyiapkan tugasan dan cabaran yang dihadapi sepanjang proses tersebut. Bahasa Dan Pertuturan Pentaksiran hendaklah mampu memberi firasat atau ramalan (anticipation) tentang tindakan yang wajar diambil perhatian terhadap keberkesanan pembelajaran pelajar dan pengajaran pendidik. dan kemahiran yang ingin diperhatikan membuat keputusan tentang siapa yang akan menjadi pemerhati membuat pelan sampel menyediakan borang pemerhatian untuk merekod kekerapan sesuatu tingkahlaku.PKU 3102 Pentaksiran hendaklah mempunyai nilai arahan. Ianya merupakan satu alat pentaksiran yang sesuai untuk mentaksir aspek psikomotr pelajar. tindakan. tindakan. Fahami asas kepada pemerhatian menyedari keadaan sekeliling membezakan di antara tingkahlaku yang subjektif dan objektif membezakan di antara deskripsi dan membuat inferens prasa soalan yang menghadkan pemerhati memerhati tingkahlaku yang maujud dan zahir 2. Di antaranya adalah Penilaian Melalui Pemerhatian dan Penilaian Melalui Interviu (a) Penilaian Melalui Pemerhatian Penilaian melalui pemerhatian adalah satu proses untuk menentukan apa yang pelajar tahu serta bagaimana hendak melakukan sesuatu tugasan atau operasi dalam masa sebenar. berikut adalah perkaraperkara yang perlu dilakukan: 1. Bersedia untuk membuat pemerhatian dengan membuat keputusan tentang jenis tingkahlaku. Tujuan utamanya adalah untuk membekalkan data yang bersifat objektif tentang kualiti pencapaian pelajar. Maklumat ini boleh digunakan oleh pendidik dalam merencanakan proses dan prosedur pengajarannya. Sebagai satu panduan dalam menggunakan kaedah pentaksiran ini. dan kemahiran itu timbul melatih pemerhati PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 71 . Komunikasi.

Buat ringkasan atau rumusan kepada hasil pemerhatian dengan jelas dan berguna sebagai satu "feedback" kepada setiap pelajar dan kumpulan. Prosedur pemerhatian ini boleh dalam bentuk formal ataupun tidak formal. dan soalan-soalan jurnalis yang lain. iaitu pendidik dengan seorang atau lebih orang yang ditemuramah (pelajar) di mana soalan dan jawapan diolah dalam bentuk verbal. dan perasaan pelajar terhadap bahasa. 4. Prosedur interviu melibatkan pendidik bersemuka dengan pelajar semasa pelajar menyelesaikan masalah. bagaimana melakukan.PKU 3102 Komunikasi. Pada masa yang sama. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 72 . Ianya merupakan satu sumber yang kaya dengan maklumat tentang pemikiran. tahap efisien pembelajaran mereka mereka boleh membantu rakan mereka belajar mereka boleh mencapai tahap yang lebih efisien (b) Penilaian Melalui Interviu Interviu adalah satu proses interaksi di antara penemuramah. Penilaian sebegini lazimnya melibatkan satu set soalan yang disusun dalam turutan yang paling sesuai bagi menjana pemerolehan maklumat tersebut. pendidik hendaklah mengetahui apa yang dilakukan. bila melakukan. Memerhati dan merekod bagaimana pelajar melakukan tingkahlaku tersebut. Bahasa Dan Pertuturan 3. Pelajar tersebut dibiarkan bekerja dengan sendiri untuk mencapai penyelesaian kepada sesuatu masalah. mengapa dilakukan. dan bantu pelajar dalam menganalisa dan pemerhatian dan membuat refleksi tentang bagaimana. pemahaman.

PKU 3102

Komunikasi, Bahasa Dan Pertuturan

9.2) PEMILIHAN SASARAN INTERVENS 9.3) STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN BAHASA
PENDEKATAN STRUKTURAL y Pendekatan struktural : Salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Ada pendapat yang menganggap pedekatan ini berkait rapat dengan bahasa yang merangkumi sekumpulan kaedah. y y y Atas dasar anggapan tersebut, timbul pemikiran bahawa pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaedah-kaedah bahasa atau tatabahasa. Dalam hal ini pengetahuan tentang pola-pola ayat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Dengan pendekatan struktural murid-murid akan sentiasa berhati-hati atau teliti dalam menyusun ayat, kerana mereka telah memahami kaedah-kaedah tersebut apabila guru menggunakan pendekatan ini.

PENDEKATAN NATURALISTIK Satu pendekatan bukan formal Pendekatan bahasa yang bersifat semula jadi, seperti: Tidak memerlukan bantuan guru. Pembelajaran bermasyarakat. Bahasa pertuturan harian yang digunakan oleh kebanyakan penduduk dalam suatu komuniti bahasa. Dengan Pendekatan Naturalistik: Dapat mengembangkan bahasa kanak-kanak. Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meminta atau menyatakan keinginan. berlangsung di dalam lingkungan kehidupan

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 73

PKU 3102

Komunikasi, Bahasa Dan Pertuturan

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknik-teknik Pengajaran Bahasa ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Teknik Latih Tubi Teknik Permainan Bahasa Teknik Soal Jawab Teknik Bercerita Teknik Kuiz

DEFINISI ‡ Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya. ‡ Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. ‡ Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. ‡ Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahanbahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. ‡ TUJUAN TEKNIK

² ² ²

Menarik Minat murid Mengekalkan perhatian Membangkitkan rasa ingin tahu

TEKNIK LATIH-TUBI ‡ ‡ ‡ Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting.

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 74

PKU 3102

Komunikasi, Bahasa Dan Pertuturan

‡

Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu. Mengikut teknik ini, perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : Sebutan (accent) -menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk

‡ a)

intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi. b) Tatabahasa (grammar) -penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa

daripada semua aspek. c) Perbendaharaan kata (vocabulary) -meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai

mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. d) Kefasihan (fluency) -menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa

memikirkan apakah maksudnya. e) Kefahaman (comprehension) -latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.

TEKNIK PERMAINAN BAHASA ‡ Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. ‡ Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. ‡ Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. ‡ Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ merangsang interaksi verbal pelajar menambah kefasihan dan keyakinan menyediakan konteks pembelajaran bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan

PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 75

Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. gerak laku dan kawalan mata. membaca dan menulis dikalangan pelajar. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. logik dan kritis. ‡ Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. Kemudian. ‡ Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. inovatif. ‡ ‡ Latihan pemahaman. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita: ‡ Pilih cerita yang sesuai dengan umur.PKU 3102 Komunikasi. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. Tujuan utama teknik soal jawab ialah : ‡ ‡ ‡ Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. kemuncak dan kesudahan cerita. ‡ Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 76 . kecerdasan dan minat murid-murid. Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. bertutur. TEKNIK BERCERITA ‡ Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. ‡ ‡ ‡ Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. ‡ Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. suara. Bahasa Dan Pertuturan TEKNIK SOAL±JAWAB ‡ ‡ Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting.

‡ ‡ Guru perlu menyediakan bahan untuk mengajar .C).murid lebih selesa untuk PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 77 . ‡ ‡ Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. objek-objek sebenar atau lain-lain BBM. makna dan penggunaan bahasa yang tepat. ‡ ‡ Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira. Sediakan kad-kad perkataan. Penyediaan dan penyusunan persekitaran pembelajaran dapat : ‡ ‡ ‡ ‡ Menggalakkan pembelajaran Menguruskan ruang dan persekitaran Mewujudkan iklim pembelajaran yang sihat Komunikasi sebagai alat pengajaran yang penting . Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki. ‡ Menyusun kelas supaya murid dapat meningkatkan bahasa mereka ± menampal huruf-huruf di kelas dan sebagainya. TEKNIK KUIZ ‡ ‡ Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B. Komunikasi. Tujuannya ialah : ‡ Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu.PKU 3102 Guru bercerita dalam keadaan yang selesa.B. Bahasa Dan Pertuturan ‡ ‡ ‡ Guru boleh menggunakan gambar. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.ABM Menyediakan bahan ataupun sumber pengajaran yang berlainan ± tidak hanya tertakluk kepada satu sumber sahaja seperti buku teks. Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk. PENYEDIAAN DAN PENYUSUNAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BAHASA ‡ Persekitaran kelas mestilah dalam keadaan yang selesa meneruskan pembelajaran mereka semasa di kelas.

Bahasa Dan Pertuturan ‡ ‡ Menguruskan konflik dan masalah disiplin dalam proses pengajaran dan pembelajaran Segala objektif dalam pengajaran dapat di capai PISMP Pemulihan Januari 2009 IPGM Kampus Tawau 78 .PKU 3102 Komunikasi.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->