P. 1
Buku Gaya Penulisan UMS

Buku Gaya Penulisan UMS

|Views: 2,017|Likes:
Dipublikasikan oleh centaurus553587

More info:

Published by: centaurus553587 on Aug 29, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Pendahuluan
 • ABSTRAK
 • Bagi Pelajar Sains Sosial:
 • Bagi Pelajar Sains:
 • Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial):
 • Pelajar Sains Sosial:
 • 2.Kandungan teks tesis dan disertasi
 • SOROTAN LITERATUR
 • 2.1.Pendahuluan
 • 3. Bahan Tambahan
 • Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid
 • Contoh:
 • Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op. cit. dalam teks:
 • Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala
 • Lumpur
 • FORMAT BIBLIOGRAFI
 • FORMAT RUJUKAN
 • PENYERAHAN TESIS
 • RUJUKAN
 • TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS
 • Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks

Gaya Penulisan UMS

MUKADIMAH
Garis panduan ini diadakan sebagai menyelaras panduan dikalangan pelajar dalam menyediakan penulisan tesis dan disertasi. Panduan ini menjelaskan keperluan minimum format dalam menyediakan tesis dan disertasi. Garis panduan ini boleh digunakan bersama kaedah penulisan mengikut disiplin kajian.

ETIKA PENYELIDIKAN
Plaglarisme merupakan idea-idea atau perkataan-perkataan daripada karya orang lain yang telah diterbitkan dan digunakan dalam penulisan seseorang tanpa mencatatkan penghargaan kepada penulis asalnya. Penggunaan idea atau perkataan-perkataan orang lain mesti diakui setiap satunya dengan jelas dalam teks. Sebarang penggunaan perkataan sebenar dari orang lain harus diakui dengan menggunakan tanda petik (“……..”) serta dengan menyatakan sumbernya di dalam teks.

PANDUAN UMUM
1. Kertas Saiz A4 (210cm x 297cm) Kertas Simili 80gm Warna putih

2.

Jenis Huruf Tahoma ataupun Arial * Nota: Hanya menggunakan satu jenis huruf sahaja sepanjang penulisan teks.

1

Gaya Penulisan UMS

TERTIB SUSUNAN TESIS
Tajuk pada helaian pertama Pengakuan Penghargaan Abstrak (Bahasa Melayu) Abstrak (Bahasa Inggeris) –Tulisan dicondongkan (Italic) Kata Kunci Isi Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Simbol Senarai Glosari Bab (Bab 1 hingga bab ……) Rujukan/Bibliografi Lampiran (LAMPIRAN A, LAMPIRAN B…..) Nota: Mungkin ada di antara perkara yang tercatat ini tidak diperlukan dalam tesis/disertasi anda.

PENULISAN TESIS/DISERTASI
1. a. Jumlah Perkataan Dalam Tesis Secara Penyelidikan Tesis Doktor Falsafah Tesis Sarjana/Sarjana Falsafah b. Secara Kerja Kursus Disertasi Doktor Falsafah Disertasi Sarjana : Tidak melebihi 100,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 60,000 patah perkataan : Tidak melebihi 20,000 patah perkataan

* Nota: Jumlah perkataan yang dimaksudkan ialah perkataan dalam teks sahaja iaitu tidak termasuk jadual, rajah, nota kaki dan lampiran. Jumlah ini adalah panduan sahaja. Sesetengah tesis/disertasi mungkin tidak memerlukan jumlah sebanyak itu atau memerlukan lebih daripada jumlah tersebut.

2

Gaya Penulisan UMS

STRUKTUR TESIS

Pada asasnya setiap Tesis dan disertasi terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu: 1. Pendahuluan 2. Kandungan teks 3. Bahan Tambahan 1. Pendahuluan Setiap pendahuluan mengandungi dan disusun seperti berikut: 1.1 Tajuk Tesis/Disertasi – Pelajar perlu memasukkan nama calon, tajuk tesis /disertasi yang diluluskan oleh senat, nama sekolah dan tahun viva.

1.2

Muka Hadapan Bahagian ini memerlukan sebanyak 2 halaman yang mana halaman kedua pelajar harus memasukkan kenyataan ”....TESIS/DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI....” Format penulisan adalah seperti berikut: Tajuk Tesis Nama Calon (centre) Nama Sekolah Tahun Viva Saiz Tulisan :Tajuk tesis jika lebih daripada satu baris ditulis dalam bentuk centre. : Nama penuh calon mengikut kad pengenalan : Sekolah di mana calon mendaftar (centre) : Tahun Viva Voce (centre) : 18 (Huruf Besar)

Nota: *Sila potong mana yang tidak berkenaan.

3

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

4

Gaya Penulisan UMS

Contoh:

SATU KAJIAN ETNOGRAFI: MASYARAKAT KADAYAN DI SIPITANG, SABAH.

INTAN AZIRAH ABDUL RAHMAN

TESIS INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA/DOKTOR FALSAFAH*

SEKOLAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2006

5

Hanya abstrak Bahasa Inggeris sahaja yang mempunyai tajuk dan dicondongkan. Penulisan abstrak perlu dimasukkan isu utama kajian.” Penghargaan Pelajar boleh merakamkan penghargaan kepada orang perseorangan ataupun pertubuhan/persatuan yang membantu dalam melakukan kajian dan digalakkan supaya tidak panjang.. kaedah yang digunakan semasa menjalankan kajian.3 Pengakuan Pelajar perlu memasukkan kenyataan ”.. Dedikasi tidak dibenarkan. Jika tesis/disertasi ditulis dalam Bahasa Melayu.Gaya Penulisan UMS 1.5 Abstrak (Dalam Bahasa Melayu) Dalam penulisan tesis/disertasi hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.. mesti didahului dengan abstrak dalam Bahasa Melayu dan diikuti dengan abstrak dalam Bahasa Inggeris yang dicondongkan (Italic). Format Abstrak adalah seperti berikut: Saiz Huruf :11 Selang Baris : Satu (1) langkau Jumlah Perkataan :Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat sahaja dan tidak melebihi 500 patah perkataan untuk tesis dan 250 patah perkataan untuk disertasi. 1..Segala nukilan. ringkasan dan rujukan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Begitulah sebaliknya..4 1. hasil yang diperolehi serta sedikit pernyataan dalam kajian.. Biasanya 5 kata kunci sahaja. * Nota: Bagi abstrak Bahasa Melayu tidak mempunyai tajuk.. Setiap abstrak mempunyai kata kunci. 6 .

taraf sosio-ekonomi komuniti nelayan.. bilangan nelayan dan bot menangkap ikan. peranan golongan pemodal. Penulisan mengenai pembangunan industri perikanan di peringkat “hiliran” seringkali dipinggirkan dan tidak mendapat tempat yang sewajarnya.. teknologi menangkap ikan.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Melayu: ABSTRAK Penulisan mengenai pembangunan industri hiliran berasaskan perikanan di negeri Sabah oleh para sarjana tempatan lebih menumpukan kepada persoalan di peringkat “hulu” sahaja seperti status sumber marin. jumlah pendaratan sumber marin. kepelbagaian spesis marin dan lain-lain lagi... 7 .

due to the focus towards study on the development of the fishery industry at the “upstream” level. which have occasionally been marginalized…… 8 . These writings have attempted to answer questions such as: the status of marine sources. the sosioeconomic level of fishermen in their community. Writings by local scholars on the development of the downstream industry based on fisheries in the state of Sabah have been limited and basically are more focused on the “upstream” level of the fishery industry. Hence. this has affected the attention on the issues at the “downstream” level. 1786-2000.Gaya Penulisan UMS Contoh abstrak Bahasa Inggeris: ABSTRACT THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DOWNSTREAM INDUSTRY BASED ON FISHERIES IN SABAH. varieties of marine species and other topics which are related and geared towards “upstream” issues.

peribumi. 9 . permasalahan 1.6 Kata Kunci Kata kunci ialah perkataan atau ungkapan penting yang boleh memberi gambaran ringkas dan menyeluruh tentang tesis tersebut. Jumlah kata kunci hendaklah tidak melebihi dari lima (5) perkataan atau rangkai kata. bab dan pecahan bab kecil yang utama hendaklah disenaraikan dan disusun mengikut tertib. Kata kunci terdiri daripada satu perkataan atau ungkapan yang tidak melebihi tiga perkataan.7 Isi Kandungan Semua tajuk. Contoh: Masyarakat akademik.Gaya Penulisan UMS 1. kemiskinan.

Gaya Penulisan UMS Contoh: ISI KANDUNGAN M/S TAJUK PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SINGKATAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL BAB 1: PENGENALAN 1.1. MENDAPATKAN TEMPLAT 1.1.1.1.2. PENGENALAN KEPADA TEMPLAT GAYA UMS 1. PENGGUNAAN TEMPLAT i ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 10 .

gambar rajah atau gambar foto mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. contengan. Susunan senarai rajah haruslah mengikut susunan dalam teks. beserta dengan muka surat. gambar. Bagi Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah rajah Bagi Pelajar Sains: Tajuk Sumber :Di bahagian bawah rajah :Di bahagian bawah tajuk rajah 11 . sketsa. Rajah membawa maksud graf. foto. gambar rajah. lukisan atau ilustrasi dan gambar foto.Gaya Penulisan UMS 1.8 Senarai Rajah Bahagian ini menyenaraikan kesemua rajah.

12 .2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai.Gaya Penulisan UMS Contoh Rajah Bagi Pelajar Sastera (Sains Sosial): Rajah 1.

Gaya Penulisan UMS Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah. Contoh Rajah Bagi Pelajar Sains: 13 .

2 : Rizab Sungai tidak Mengikut Liku-liku Sungai Sumber: Jabatan Pemetaan Sabah 1. Bahagian ini menyenaraikan jadual mengikut susunan tertibnya dalam teks tesis atau disertasi. Susunan senarai jadual haruslah mengikut susunan dalam teks. Pelajar Sains Sosial: Tajuk Sumber :Di bahagian atas :Di bahagian bawah jadual 14 .Gaya Penulisan UMS Rajah 1.9 Senarai Jadual Bahagian ini berupa senarai daftar atau maklumat yang diringkaskan.

Gaya Penulisan UMS Contoh Jadual Pelajar Sains dan Sastera: Jadual 1. 1991 dan 1996 mengikut jantina dan lokasi 15 .1: Kadar literasi/kebolehan membaca.

10 o o Senarai Simbol/Singkatan (Jika ada) Senarai ini diletakkan selepas senarai rajah dan senarai jadual. Contoh: AFC Komunikasi Secara Efektif 16 .Gaya Penulisan UMS Sumber: Banci Penduduk Tahun 2000 1.

Gaya Penulisan UMS USIA WHO United Sabah Islamic Association World Health Organisation 1. Lazimnya dalam kandungan teks tesis dan disertasi perlu ada perkara-perkara berikut: Penaipan Teks Saiz Saiz Saiz Saiz Huruf Huruf Huruf Huruf Teks Tajuk Wajib (huruf besar) Subtajuk (huruf kecil) : Nota Bawah (jika digunakan) : 11 : 12 (Bold) 11 (Bold) : 10 Selang Baris Perenggan :2 langkau (double spacing) Langkau 1 baris untuk Nota Bawah :Perenggan pertama dimulakan di sebelah kiri sekali. Kandungan teks tesis dan disertasi Kandungan teks tesis dan disertasi tidak mempunyai satu format yang tetap. Perkataan hendaklah disusun mengikut abjad.11 Glosari Glosari ialah senarai istilah/perkataan yang digunakan dalam teks yang mempunyai erti khusus sesuatu bidang ilmu pengetahuan. 17 . Susunan terpulang kepada penyelia dan pelajarnya. Contoh untuk gugusan Sains: Agranulosit Blastofor Dendrit Diastol Sejenis sel darah putih tanpa granul sitoplasma Lekukan pada gastrula pada peringkat awal embrio Neuron yang menalar impuls Tempoh rehat semasa satu kitar kardium Contoh untuk gugusan Sastera/Sains Sosial: Baptis Ekstrinsik Interpersonal Korelasi Upacara mengkristiankan seseorang upacara permandian Berasal atau bertindak dari luar Hubungan sesama manusia Hubungan atau kaitan secara timbal balik melalui 2. Perenggan seterusnya dimulakan selepas ketukan yang ke-12 (1 Tab).

:Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.Gaya Penulisan UMS Nomboran Muka Surat Margin Bahasa Warna Huruf Cetakan :Mengekalkan dengan satu format :1½ inci/38mm dari birai kiri 1 inci/25mm dari birai atas. 18 . kanan dan bawah. (Bahasa asing dalam teks hendaklah dicondongkan/Italic) : Hitam :Cetakan dotmatrix tidak dibenarkan Contoh: 25mm dari birai atas.

Pendahuluan 25mm dari birai kanan.2 19 . Muka surat 25mm dari birai bawah 36 2.1 Pengenalan Pengenalan meliputi latar belakang.. 2. Perenggan baru dimulakan dengan 12 ketukan atau 1 tab Sesi 1996/97 merupakan sesi kedua kewujudan UMS.Gaya Penulisan UMS BAB 2 38mm dari birai kiri. SOROTAN LITERATUR 2. Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24 November 1994……. Banyak change sudah berlaku…….1. objektif dan hipotesis. Sorotan Literatur Satu bahagian yang mengandungi huraian kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik kajian. pernyataan masalah kajian.

iaitu pengarang dan tahun terbitan. Bahan Tambahan Bahan tambahan terdiri daripada: 3. Cadangan Bahagian ini tidak wajib dan hanya dimasukkan jika difikirkan sesuai dengan kajian.1 Rujukan Teks Dalam Tesis/Disertasi Rujukan ini ialah untuk menghargai karya penulis yang menjadi sumber rujukan berkenaan disamping memudahkan penulis atau pembaca berikutnya mengetahui sumber yang telah digunakan dalam sesuatu penulisan.Gaya Penulisan UMS Metodologi Satu bahagian yang menghuraikan dengan mendalam kaedah-kaedah dan tatacara yang digunakan oleh penyelidik dalam membuat kajian. 3.1. Perbincangan Bahagian yang menghuraikan mengenai hasil kajian dan analisis kajian yang dilakukan oleh penyelidik. Kesimpulan Setiap bab yang mempunyai pengenalan harus mempunyai penutup yang menyimpulkan hasil perbincangan dalam bab itu. Terdapat 2 sistem rujukan dalam sesebuah tulisan iaitu: 3. Hasil Hasil merupakan keputusan yang diperolehi dan dibentangkan dalam penulisan teks. Sekiranya penulis 20 .1 Sistem pengarang-tarikh Peringatan -Pelajar gugusan sains dan sains sosial boleh menggunakan teknik sistem pengarang-tarikh sepenuhnya. Sistem ini mengandungi sekurang-kurangnya dua perkara asas.

Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: Adams et al. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Williams. Jika lebih dari dua orang pengarang. 1994: 35 21 . Jika nama pengarang pada pertengahan atau akhiran ayat.) hendaklah ditulis dalam teks seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Adams et al.Latham. Adams. nama keluarga sahaja digunakan. 1965: 34) b. hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: Williams (1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: William (1965:34) c. hendaklah ditulis nama pengarang pertama diikuti dengan perkataan et al. 1994. (Misalnya nama pengarang pada judul. M.C. & Kinoti S. Rujukan hendaklah diletakkan dalam kurungan..N. Contoh: - a.J. Jika nama pengarang pada permulaan ayat. E.Gaya Penulisan UMS - merujuk kepada halaman tertentu.L. 1965) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial: (Williams.Stephenson. halaman tersebut hendaklah dinyatakan selepas tanda noktah bertindih (:) yang diletakkan selepas tahun terbitan. S. Bagi pengarang Barat atau yang mempunyai nama keluarga (surname).

g.) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ong t.: 7) *Nota: t. boleh ditulis dengan nama Contoh pelajar Sains: (Ahmat. 1998b: 118) e. Bagi rujukan yang dibuat lebih daripada satu sumber pada satu tempat. 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. 1998a: 77) (Cheah. 1992: 23) f. Bagi pengarang Melayu.th.Gaya Penulisan UMS d. maka hendaklah ditulis seperti berikut: Contoh pelajar Sains: (Cheah. pengarang sahaja. Sekiranya merujuk kepada penulis yang menghasilkan 2 karya atau lebih pada satu tahun tertentu. 1998a) (Cheah. Contoh pelajar Sains: (Ong t. 1992) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat.th. adalah singkatan bagi tarikh dan halaman yang dirujuk ialah 7. Contoh pelajar Sains: 22 . Bagi hasil karya yang tahun terbitannya tidak dinyatakan.th. Elakkan dari merujuk rujukan sedemikian. semua sumber rujukan itu hendaklah ditulis dan dipisahkan dengan tanda koma bertindih (.).

1997) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Ahmat. Mohd Sarim. 1992. 1998a. Sistem Nota bawah dan Nota hujung digunakan bagi disiplin tertentu untuk menerangkan sumber rujukan yang digunakan pada halaman teks tersebut ataupun di hujung setiap bab (Catatan akhir). 1998b) Contoh pelajar Sastera/ Sains Sosial (Cheah. sistem ini digunakan untuk memberi penerangan tentang sesuatu perkara dalam teks yang menjadi rujukan kepada pembaca. Bagi rujukan tanpa pengarang. Seventh-day adventist encyclopedia 1966: 45) 3. 1997: 25) Sekiranya rujukan dibuat daripada pengarang yang sama tetapi lebih daripada satu sumber. Mohd Sarim. .2 Sistem Nota bawah/Nota hujung Peringatan– Pelajar gugusan sains sosial boleh menggunakan sistem nota bawah/nota hujung untuk membuat huraian atau penerangan selain daripada dalam teks.).1. 1992: 12. Contoh pelajar Sains: (Cheah. rujukan tersebut dipisahkan dengan tanda koma (. ditulis seperti berikut: (Akta perancangan bandar dan desa 1976 (Akta 171). Format penulisan sistem nota bawah/nota hujung:Jenis Tulisan : Tahoma/ Arial Saiz Huruf : 10 Format : Justify 23 . 1998a: 25. 1998b: 15) h. Manakala pelajar sejarah mesti menggunakan sistem nota bawah sepenuhnya. Selain itu juga. 2001:3.Gaya Penulisan UMS (Ahmat.

judul-italic (. iaitu masih menggunakan sumber sama dan tidak ada rujukan lain selepas nota bawah 1.) koma. hendaklah ditulis Ibid. tempat (:) noktah bertindih. penerbit (. Contoh ayat dalam teks: . iaitu ibidem yang bermaksud pada tempat yang sama. Jika rujukan berikutnya. edisi (.) koma. iaitu Nama Pengarang (diengsot) (.) koma.Gaya Penulisan UMS Butiran catatan bawah disusun mengikut tertib.. c.Penduduk di kawasan tersebut terdiri daripada subkumpulan etnik Gana1 yang mengamalkan kepercayaan adat. (apabila halamannya sama) dan apabila halaman yang berlainan.) koma.2 Walau bagaimanapun bagi beliau 24 . hendaklah dimasukkan halaman tersebut.. tahun (. Penggunaan Ibid Singkatan ibid berasal daripada perkataan Latin.) noktah..) koma. halaman (.

..3.. cit. hlm. Kehidupan Dalam Tiga Dimensi. 63. Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan Ibid. Perkataan op. Penggunaan op. 3. Ibid..1. Perkataan ini digunakan apabila sumber rujukan yang digunakan oleh penulis tidak lagi berturutan. cit.Gaya Penulisan UMS telah berubah. 25 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.9. 1998. ______________________ 1 Mohd Farid Linggi. beliau telah terpengaruh dan terpikat dengan ajaran Kristian yang diajar oleh warden asrama tersebut. 3. hlm. 2. Ibid.. Semasa beliau tinggal di asrama. Berasal daripada perkataan Latin opere citato yang bermaksud dalam karya tersebut.

kemusnahan Negeri Sabah akibat Perang Dunia Kedua telah dijelaskan oleh H. Baker seperti berikut: 26 . Kebanyakan penduduk yang melarikan diri ke kawasan pedalaman semasa pentadbiran tentera Jepun telah kembali semula ke pusat-pusat bandar yang ditinggalkan semasa Perang Dunia Kedua. Julai 19462. It is because of this nearly total destruction that Sandakan now appears a new town in spite of its hundred years old history4. Sementara itu.M. Negeri Sabah telah ditadbir sementara oleh British Military Administration1 (BMA) sehingga 15hb. keamanan dan ketenteraan di Negeri Sabah telah dapat dipulihkan dalam tempoh yang singkat.. Sir Edward Twinning3 yang telah dilantik oleh Kerajaan British menjadi gabenor Negeri Sabah (Borneo Utara) yang pertama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua telah menggambarkan kemusnahan bandar Sandakan seperti berikut: No town in the world wear the wounds of war more terribly and more honourably than does Sandakan. Di bawah pentadbiran BMA.Setelah berjaya di tawan semula dari tentera Jepun. far beyond more repair. Sandakan yang pernah menjadi pusat pentadbiran. Where ever we look there is destruction. perdagangan dan pelabuhan yang terpenting semasa pentadbiran BNBCC telah terjejas teruk akibat Perang Dunia kedua. Ini bertujuan untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman yang pada masa itu masih lagi berada dalam keadaan peperangan dan ketegangan antara kaum kesan peninggalan dasar pentadbiran tentera Jepun..Gaya Penulisan UMS Contoh: .

2 Lampiran-lampiran Lampiran mengandungi borang soal selidik. Baker. Baker. 3 4 Supriya Bhar. Cecilia Leong. hlm.. statistik.. as the end of the war approached. op. Setiap lampiran harus disertakan tajuk. 27 . Contoh penulisan nota bawah dan penggunaan op... hlm. Sabah The first Ten Years As A Colony 1946-1956. 1965.. 5 6 7 3. 14 H... Bhd. op. program komputer dan sebagainya.M. Kuala Lumpur: Percetakan Nan Yang Muda Sdn. “Sandakan One Hundred Years 1879-1979”... cit. foto.Communition never good. Bhd. surat.. heavilly damaged.North Borneo was more heavily damaged in the war than any other British Colony.000. Kota Kinabalu: Foto Technik Sdn. data mentah. cit.006 melalui North Borneo Order in Council7 pada 10hb.M. hlm 31-32. Such roads as had existed had been damaged by Japanese heavy and tracked vehicles and. cit. Sandakan and Labuan towns had been completely destroyed and others. 33.. Juga lihat H. op. laporan-laporan berkaitan. The general health of the population had suffered from malnutritim and lack of drugs.4000. hlm. including Jesselton. Sabah The First 100 Years.. bridges had been blown up5 Kemusnahan besar yang dialami oleh Negeri Sabah telah menyebabkan pentadbiran BNBCC telah menyerahkan Negeri Sabah kepada Kerajaan British dengan pampasan sebanyak £1. Baker. dalam teks: _____________________ 1 Untuk penjelasan lanjut.M. cit. peta. 2 Peter Chay. (tiada tahun & tiada penerbitan). 1988. hlm. Julai 1946. 37.Gaya Penulisan UMS The general situation was at first chaotic and one of the essential needs was the situation of law and order. hlm... Ibid. 197. sila lihat Peter Chay. 1982. H. 18. Sabah The Land Below The Wind. Singapore:Malaya Publishing House. were now almost non-existent..

Gaya Penulisan UMS Perkataan “LAMPIRAN” diletakkan di sudut atas sebelah kanan (santak kanan) Format: Huruf Saiz Huruf Selang Baris Susunan tesis/disertasi : Tahoma/Arial : 11 : Satu (1) Langkau :Disusun mengikut urutan muka surat Contoh: LAMPIRAN A 28 .

696)* Model 3: KEWANGAN = 1.084)* (5. Rujukan disetiap hujung bab tidak diperlukan.403)* (-3.335 – 0.48AVR3MTH (-5.575)* (-2.549AVR3MTH -0. Model 1: KLSECI = 0. Semua bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesuatu penulisan.824 – 0.3821BR7DAY (-3.384TBIL3MTH + 0.988)* Model 2: HARTANAH = 0.Gaya Penulisan UMS Model indeks-indeks pasaran saham di Bursa Saham Kuala Lumpur.608 – 0.4461 IBR 7 DAY – 0. sama 29 .308TBIL3MTH + 0.934)* (3.055)* FORMAT BIBLIOGRAFI Rujukan merangkumi semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis/disertasi.274IBR7DAY (-2.

Tahun diterbitkan. 2. Colonial Office 874/1104 – War With Japan. 1.O. 874/466-Immigration. Kota Kinabalu: Sabah Government Printers. penyusun atau penyelenggara-jika berkaitan).2 C. Tempat diterbitkan. Memorandum Persefahaman Antara Kerajaan Negeri Sabah dan The Summer Institute of Linguistics. Setiap rujukan yang digunakan mestilah disusun mengikut abjad. Bilangan Edisi (jika ada). Kerajaan Negeri Sabah. Sabah Second Agriculture Policy: 19992010. Dokumen Rasmi yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. hendaklah dimasukkan ke dalam bahagian ini. Tajuk Penerbitan. Manakala rujukan untuk laman Web/e-mel tidak melebihi daripada 5% daripada rujukan yang digunakan. 1. Nombor muka surat (untuk artikel dalam jurnal atau bab dalam buku).3 Laporan-Laporan Kerajaan Contoh: 30 . Bilangan Jilid (jika ada). Nama Penerbit.Gaya Penulisan UMS ada dalam sistem pengarang-tarikh atau nota bawah atau nota hujung. Setiap bibliografi ditulis seperti berikut: Nama Pengarang (nyatakan sama ada penyunting.1 Rekod Kerajaan Yang Tidak Diterbitkan Contoh: 1. 2. Format menulis bibliografi seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan : : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) Contoh menulis bibliografi: 1.

Parrish. North Borneo Central Archive. Report Number 15. 1998. 2. PERANGKAAN PERDAGANGAN LUAR SABAH. A. 2. 3-21. 725. Los Angeles Times. Berita Harian.). World Health Organization (WHO). 4 August 1992. R. Kebangkitan Masyarakat Melayu. Annual 3. Fail Pejabat Daerah Beaufort PDB. North Borneo Central Archive. 2 pp. 1992. World shrimp farming 2002. A Report on Socio-Economic Survey of Fisherman at Kuala Penyu District. No.4 Fail-fail Arkib Contoh: 1.6 Akhbar Contoh: 1. 2. 2002. L. M. San Diego.Gaya Penulisan UMS 1.General. 1987.Borneo Fishing Company at Si Amil Island. USA: Shrimp News International. 1. No. firm helps utility with innovative plan. KO-NELAYAN. Rosenberry.5 Fail-fail Jabatan Contoh: 1. Jabatan Perangkaan Malaysia. 7/273/11 – Waran Peruntukan 1986. .7 Tesis/Latihan Ilmiah Contoh: 31 . 1986. 1986. 2. World Health Report 1998. 66 – Educational Policy of State-General. (ed. 1. 1. 1.

Satu Kajian Permulaan. Philipines. (Tidak diterbitkan). Primavera. Kertas Kerja Dialog Borneo II. Tarian-tarian Ritual Sabah. Ismail Abas. 23-25 September. Shrimp farming in the Asia Pasific: Environmental and trade issues and regional cooperation. 1992.8 Kertas Kerja Contoh: 1. Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. 1.: Prospects for regional cooperation. 2.Gaya Penulisan UMS 1. Sejarah dan Bibliografi Akhbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. 1994. Zimmerman. H. J. 3. H. Universiti Malaysia Sabah. 1. A. Paper presented at the Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment in Asia-Pacific. Kertas Projek Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah. Fungsinya dan Masa Depannya. C. 32 . 12-16 September.9 Buku Contoh: 1. East-West Centre Honolulu. 2nd ed.Kualiti Air. Cheong. Anton. 1996. Perbandingan morfologi Dolichoderus (Kumpulan thoracius) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) dari Sabah dan Semenanjung Malaysia serta potensi Dolichoderus sp. J. 2003. (Kumpulan thoracius) Sabah sebagai agen kawalan biologi serangga perosak. Zulkornain bin Yusof. 2. P. 2. Badan Bahasa Sabah Dengan Kerjasama GAPENA dan Kerajaan Negeri Sabah.1989. Ahmat Adam. 1999. H. Fuzzy set theory and its application. Kedudukan Saudara Kita di Sabah. New Delhi: Allied Publishers Ltd and Kluwer Academic Publishers. Kota Kinabalu. 1996. Bengkel Enviro-course 2002. Bioindicators in River Quality Maganegemt. Tesis Sarjana.

(ed). 1.D. Shiau. Appell. In Calow. Encyclopedia of Aquaculture. P. 2. G. Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae. Termites. 1993. P. 1972. 1996. S. In Stickney. (ed.14 Peta Contoh: Jabatan Pertanian Sabah. & Liu.11 Kamus Contoh: Abd.). 1.Gaya Penulisan UMS 3. London: Macmillan Educational Company. D. P. Shrimp Culture. 2. Coolier’s Encyclopedia. P. 1. Oxford. Kabus Malam. 1998. Lavens. 1. Kamus Melayu-Arab-Inggeris. Penaeus monodon. pp 744-746. 289-313. 1994. Boca Raton: CRC Press. S. 1. vol.10 Ensiklopedia Contoh: 1. 3. J.13 Filem Contoh: Filem Cereka. & Eggleton. (ed.N. P. Dhont. CRC Handbook of Mariculture Crustacean Aquaculture 2nd edition. with menadione. R. Blackwell scientific. Kuala Lumpur: Victory Agencies.S. volume 1. “Murut Depopulation and The Sipitang Lun Dayeh.Y. 16.45 (2). 1996. In McVey. E. 1985. J. Journal of Nutrition 124:227-282.12 Artikel Contoh: 1. New York: John Wiley and Sons. 2000. Treece. Bin Nuh dan Oemar Bakry. Bignell. Peta Taburan Asosiasi Tanah.” JMBRAS.1972. pp. & Sorgeloos. pp. 798-868.R. 33 . Quantifying the vitamin K requirement of juvenile marine shrimp.) Encyclopedia of ecology and environmental management. J.. Jakarta: Puncak Keris.

salvation. Temubual peribadi. “Salvation Army International Headquaters” dlm.htm. Y. Papar. L. 2002. “Sosio-ekonomi Penduduk Tempatan Pada Zaman Penjajah. *Nota: .hk/www/what is salvation army/home. The eastern Sundaland region of south-east Asia. Jalan Bukit. .Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. Kampung Padas. & Byron. Anonymous dan juga 34 .” 26 September 2003. 1.15 Laman Web/E-mel Contoh: 1.Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua. H. 2. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. www. 74 tahun. Potter. http//www. Bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.Gaya Penulisan UMS 1. Ketua Kampung Padas.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14. 26 September 2004.16 Responden Yang Ditemu Bual Contoh: Razak Janau.htm. Brookfield.org. FORMAT RUJUKAN Rujukan merupakan bahan yang dirujuk dalam teks sahaja.unu..

: : : : 11 Tahoma/Arial Satu (1) Langkau (Single Spacing) Dua (2) Langkau (Double Spacing) 2.Gaya Penulisan UMS rujukan daripada internet tidak dibenarkan melainkan sumber rasmi dan EJurnal yang diperakui.. Pengarang Bersama Contoh: 1. Booth. Penterjemah.) Nama Siri Buku dan Jilid atau Bilangan Dalam Siri – jika ada (. Pengarang Tunggal Contoh: 1. pp. K. In Edwards. Ecological diversity and its measurement. Idris Salleh & Shafee Saad. Ford. A. b. E. Penyelenggara – jika ada(. 1996. D. Azizah. Sabah. Edisi Contoh: 35 .) Judul Buku – condong (. Kinabalu Park. The International Jew. c.. S. 1988.) Bilangan Jilid – jika ada (. Penyusun. London: Croom Helm. M. 1991. Magurran. Terrestrial ants (Hymenoptera: Formicidea) of Poring. H. 117-123. C.) Tempat Terbit (Bukan Negara) (:) Nama Penerbit(.) Format menulis rujukan seperti berikut: Saiz Huruf Jenis Huruf Selang Baris Selang Antara Rujukan Contoh menulis rujukan: a. London.) Penyunting. Tropical rainforest research-current issues. Maryati.) Edisi – jika ada (. Ahmad Fawzi Basri. Mohd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1997. Monographiae biologicae (eds). Bumi Kita Dipijak Milik Orang. & Choy. 2. & Arbain. E. H. W. Kluwer Academic Publishers. S.) Tahun Penerbitan (. Johannesburg: Global Publisher. Berikan semua maklumat yang lengkap yang mengandungi butiran seperti berikut: Nama Pengarang (.

Esei Sastera Dalam Pengajaran. J.). h. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Karya Selenggaraan Contoh: Badriyah Haji Salleh & Tan Liok Ee (ed). D.S. Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 171). Karya Suntingan Contoh: Rose. 2001.1974.K. Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Kumpulan Kertas Kerja 2. Extractive Metallurgy. f. Oxford: Pergamon Press. Kuala Lumpur: International Law Book Service. 2. e. R. Karya Terjemahan Contoh: 36 . Gilchrist.Gaya Penulisan UMS 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. R. Penyelidikan dan Pentadbiran Universiti. London: d. Electoral Behavior: A Comparative Handbook. (3rd edition). (ed). 1996. 1980. Edward Arnold. New York: Free Press. Karya dengan judul sahaja (Tanpa pengarang) Contoh: Akta. g. Karya Susunan Contoh: Hamzah Hamdani (ed. 1989. Barnes. Estuarine Biology (2nd edition). 1984.

2003. Politik Sabah Sebelum Penjajahan Jepun. Mohammad Raduan Mohd. C. *Nota: Huruf tebal ialah nombor jilid dan nombor dalam kurungan ialah nombor keluaran dan diikuti dengan nombor halaman selepas noktah bertindih. 1999.. Bil. i. Terj. 2003. 6. Bermaksud Jilid. Monograf 3. Ariff. l. Teknologi Pengangkapan Ikan di Sabah. j. Kertas Kadangkala Contoh: Sharifah Rofidah Habib Hassan. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Monograf Contoh: 1. *Nota: Jld. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. K. Zainah Ahmad. 3. k. 1993. Malay Secret Societies in Penang: 1830s1920s. Karya Dalam Jurnal Contoh: Mahani Musa. 2. 1981. 1980. Siri Dokumentasi Akademi Pengajian Melayu. Kertas Kadangkala Bil. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 2. Khazanah. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society. Karya Berbilang Jilid Contoh: Ensiklopedia Pembangunan Sabah.Gaya Penulisan UMS Wheare. Berita/Rencana Dalam Akhbar 37 . Kerajaan Persekutuan. Perayaan Di Sabah. Jld. 65(2):151-182. Kota Kinabalu: Usaha Baru. m. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Senario Seni Lukis Sabah: Stail dan Tema. Borneo 2000: environment. Maryati.).) Nama Akhbar (. East Malaysia. R. R... & Ridzwan.42. Abdul Halim (ed. *Nota: Nama Pengarang (. 2001. 3 October: 9. T. New Straits Times. Sabihah Osman. Kesan Politik. 557-586. Proceedings of sixth biennial Borneo research conference. Rastrelliger Kanagurta.) n. 1998. Dalam Sharifah Habib Hasan dan Zainah Ahmad (ed. Tawau: Pusat Kegiatan Ekonomi Orang Jepun. Sabah dalam Perluasan Pasaran. 2000. Karya Dalam Majalah 38 . 2000. Eggleton. D. A. 3.. 2000. 2003.Gaya Penulisan UMS Contoh: New Straits Times.).. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuching Sarawak. 2. Pendatang Asing Di Sabah. & Davies. Sabah to Tap Potential in Health Tourism. Jones. G. Homathevi.. Nucleic acid profiles in mackerel.). Tropical Ecosystem Research in Sabah. 18-38. P. hlm.) Tajuk Berita/ Rencana (. 2000. From west coast of Sabah. H. (eds. July 10-14. 31. M. conservation and land. M. Termites (Insecta: Isoptera) Fauna of Danum Valley Conservation Area. 2. Ismail Haji Ibrahim. Bernard. 56-52. Zaki Tahir. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Sabah.) Tahun (. Karya Dalam Pascasidang Contoh: 1. In Mohamed. pp. Kota Kinabalu:ums. S. hlm. UMS. Bab Dalam Buku Contoh: 1. R..) Hari/Bulan (:) Halaman (. p. Mustafa. o. Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference.

2001. Kota KInabalu. Sekolah Sains Sosial. 2002. s. 2. 2000. Sabah. Laporan dan Minit Mesyuarat Contoh: Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Yap Beng Liang. Orang Bajau Pulau Omadal. Laksamana Do Re Mi. Filem cereka. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. Filem Contoh: Ramlee. Ulasan buku J. Aliran 20 (10:33) q. An Economic History of Malaysia. Sabah: Satu Kajian Tentang Sistem Budaya. Perkembangan Mazhab-mazhab Agama Kristian di Sabah. 2000. Hampshire: Macmillan Press. Drabble. Pusat Pengajian Pascasiswazah Universiti Malaysia Sabah Kali Pertama. Mat Zin bin Mat Kib. ii.Gaya Penulisan UMS Contoh: Aliran. Ulasan Buku Contoh: Badriyah Haji Salleh. Tesis/Disertasi Contoh: 1. 5 Jun. c. Kertas Kerja. r. 1962. 1977. H. Sarawak native blockade pulp mill project. 2000. Video 39 . Minit Mesyuarat Seminar Pascasiswazah. Filem dan Karya Muzik i. P. Singapura: Shaw Brother. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. t. Journal of The Malaysian Branch of The Royal Asiatic Society 124(1):111-114. 1800-1990: The Transition to Modern Economic Growth.

htm.go. Slaid. Karya Muzik Contoh: Johari Salleh.Gaya Penulisan UMS Contoh: Muzium Sabah. CD Leicester: British Pshychological Society. B. Lambaian Kasih dalam Citra Malaysia. CD-Rom Contoh: MacRae. 1976. iv. 1998. 25 Mei. Sekolah Sains Sosial.. 2002. vi. H. Santiago: Delta Music Incorporated. J. Jabatan Muzium Sabah. L. vii. 1995. S. Brookfield. Temubual Contoh: Stephens. Jenis-jenis Tarian Masyarakat Peribumi Sabah. Y. 2. Filem Dokumentari. Potter.id/policy/releases/2002/pr56-251001. & Byron. “Keputusan Mahkamah Internasional atas Permohonan Intervensi Pemerintah Filipina dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan” (atas talian) http://www. Universiti Malaysia Sabah. Tuaran. 1968.dfadeplu. Kegiatan Mubaligh Kristian di Sabah. Chorus dan Orkestra. Temu bual. iii. v. Menangkap Ketam Batu di Mengkabong. Kassim Masdor (konduktor). Laserlight Series 12036. Bahan Rujukan Elektronik Contoh: 1. Sabah. The Eastern Sundaland region of south-east Asia. Dicetak 13 September 2002. Introduction to Research Design and Statistic. 40 . Slaid Contoh: Pugh-Kitingan. 1986.

.edu/unupress/unupbooks/uu14re/uu14re14 .Butiran bagi bahan rujukan elektronik hendaklah dicatat kesemua.Gaya Penulisan UMS www. *Nota: .htm.unu.Rujukan elektronik dari laman web persendirian tidak digalakkan melainkan dari pihak yang diiktiraf umum sebagai pakar atau pihak berkuasa atau mana-mana sumber rasmi. termasuk tarikh bahan tersebut dicetak. FORMAT KULIT DAN PENJILIDAN 41 .

Bahagian tulang belakang tesis tebalnya lebih 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.Gaya Penulisan UMS 1.2Bahagian Tulang Belakang Tesis a.1Muka Kulit Bahagian Depan Tesis Bahagian kulit depan mengikut tertib. Nama Pengarang (memanjang) : Nama Ijazah (memanjang) : Tarikh Tahun Viva (memanjang) : Singkatan Nama Universiti (memanjang): Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 b. Tajuk Tesis Nama Calon Nama Sekolah Nama Universiti Tarikh Tahun Viva Warna Kulit Warna Huruf Logo Jenis Kulit tesis wajib mengandungi perkara-perkara berikut : : : : : : : : : Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Tahoma/Arial 18 Biru gelap Emas Tidak dibenarkan Keras 1. Nama Pengarang (memanjang) Nama Ijazah (melintang) Tarikh Tahun Viva (melintang) Singkatan Nama Universiti (melintang) : : : : Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial Tahoma/Arial 16 16 16 16 42 . Bahagian tulang belakang tesis tebalnya kurang 25mm wajib mengandungi perkara-perkara berikut mengikut tertib.

43 . a.3Penjilidan Tesis dijilid secara Jahit Kekulit dan bermuka kulit keras di bahagian depan dan belakang. Contoh tesis yang tebalnya kurang 25mm.Gaya Penulisan UMS 1.

Gaya Penulisan UMS b. 44 . Contoh tesis yang tebalnya melebihi 25mm.

Contoh tesis yang disediakan lebih daripada satu jilid. 45 .Gaya Penulisan UMS c.

John W. Bagi tujuan Pemeriksaan Lisan perlu diserahkan sebanyak 5 naskhah. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Belmont : Wadsworth Publishing Company. 1997. 1998. Pemeriksa Dalam dicadangkan oleh SPIU dari kalangan tenaga akademik UMS yang berkaitan dengan bidang tesis calon. Setelah pembetulan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 4 naskah kepada PPPS dan PPPS akan menghantar kepada SPIU dan Perpustakaan. b. London: SAGE Publications. Critical Thinking and Writing: A Developing Writesr’s guide with readings. Calon Pascasiswazah hendaklah menyerahkan Notis Penyerahan Tesis/Disertasi (Borang PPPSUMS 13/2004) dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh penyerahan tesis. Panduan Menulis Tesis Gaya UKM (edisi keenam). LAMPIRAN A 46 . Kristan. B. c. d. Creswell. e. Gaya Dewan (edisi ketiga). 1995. Jawatankuasa Pascasiswazah (JPSPIU) mencadangkan nama Pemeriksa Luar dan Dalam serta Ahli Jawatankuasa Viva Voce dalam borang PPPSUMS13/2004. 1994. Limited.Gaya Penulisan UMS PENYERAHAN TESIS Setiap pelajar harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pascasiswazah seperti berikut: a. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Gaya UKM. London: Kogan Page Cavina. Preparing Dissertations and Thesis. RUJUKAN Allison. 1995. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. f. Gaya Dewan. Tempoh penyerahan Notis Tesis/Disertasi perlu diselaraskan.

Gaya Penulisan UMS TANDA PRUF DAN CARA PENANDAAN DALAM TEKS Kerja pruf bertujuan untuk menyemak penulisan ilmiah pelajar. Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 47 . Berikut adalah prosedur penandaan pruf. Penyelia diminta agar merujuk kepada sistem penandaan pruf. supaya tidak mengelirukan golongan pelajar.

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 48 .

Gaya Penulisan UMS Tanda Pruf Cara Penandaan di dalam Teks 49 .

Gaya Penulisan UMS LAMPIRAN B 50 .

51 . a. c. Metodologi Kajian Bibliografi/Rujukan iv.Gaya Penulisan UMS PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN DALAM MENULIS CADANGAN PENYELIDIKAN i. v. ii.Merupakan ulasan kajian lepas atau terdahulu yang berkaitan dengan penyelidikan. b. d. iii. Tajuk Kajian Pengenalan: Permasalahan Kajian Hipotesis Kajian Hasil Yang Diharapkan Objektif Kajian Sorotan Kajian Lepas / Sorotan Literatur .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->