Anda di halaman 1dari 1

Preview referat Prezentarea generala a societatii - lucrare practica

Prezentarea generala a societatii - lucrare practica


8.Activitate preponderenta ( cod si denumire clasa CAEN ) : 5212-Comert cu amanuntul
in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
9.Tipul situatiei financiare : AE – aplica reglementarile contabile simplificate aprobate
prin OMF 306/2002

Prezentarea generala a societatii - lucrare practica


1.2.Capitalului social
Capitalul social este de 2.000.000 lei.
1.3.Principalii indicatori economico-financiari la data de 31.12.2004
- cifra de afaceri 8022 mil.lei
- profit net 844 mil.lei

Prezentarea generala a societatii - lucrare practica


Analiza situatiei financiar- patrimoniale
1. Analiza situatiei generale a patrimoniului pe baza structurii activului si pasivului
bilantului intreprinderii:
In acest scop vom folosi ultimul bilant al firmei ( pentru anul 2004 )
-bilantul functional – simplificat se prezinta astfel:

Prezentarea generala a societatii - lucrare practica. Concluzii:


-S-a inregistrat o crestere a activului firmei cu peste 200% , ( 8739 / 4315), ceea ce
constituie un rezultat foarte bun .( trebuie avuta in vedere si cresterea preturilor ca efect
al inflatiei ).
-Se constata o scadere a ponderii activelor imobilizate ( de la 62,5% la 45,6 % )
-Au crescut activele circulante ( de la 37,5 % la 54,4 %), prein cresterea in special al
stocurilor ( de la 14 % la 26,3 % )
-Se poate interpreta ca semn pozitiv cresterea capitalului propriu ( de la 2479 la 4253 )

Prezentarea generala a societatii - lucrare practica


2.Analiza patrimoniului net ( propriu ) si a surselor financiare :
Concluzii:
-Se poate constata o crestere fata de perioada precedenta a patrimoniului net de 1774
mil. Lei
-Amplificarea gradului de indatorare a firmei

Prezentarea generala a societatii - lucrare practica. Concluzii:


-societatea comerciala a realizat un excedent de fond de rulment ( 91 mil.lei )
-in anul 2003, societatea a avut un fond de rulment mult inferior celui realizat in anul
2004
-la finele anului societatea inregistreaza disponibilitati di cauza neonorarii obligatiilor