Anda di halaman 1dari 10

FAKTORFAKTOR-FAKTOR BERLAKUNYA MASALAH MATEMATIK (DISKALKULIA) DALAM KALANGAN KANAKKANAKKANAK DISLEKSIA

Apa itu Diskalkulia? Diskalkulia?


‡ Merujuk kepada istilah sastera, "Dys" dalam bahasa Greek bermaksud kesukaran, "Calculia" dalam bahasa Latin bermaksud pengiraan. ‡ Maka Diskalkulia didefinisikan sebagai masalah pembelajaran spesifik yang mempengaruhi pemerolehan/pembelajaran kemahiran aritmetik (Wikipedia, 2008).

‡ Menurut Departmant for Education Skills 2001(DfES), Diskalkulia diterangkan sebagai sesuatu keadaan yang mempengaruhi keupayaan menguasai / memperolehi kemahiran aritmetik. ‡ Kanak-kanak diskalkulia menghadapi masalah dalam memahami konsep nombor yang mudah, kekurangan kefahaman intuisi terhadap nombor dan bermasalah dalam mempelajari fakta nombor dan prosedur-prosedur.

FAKTOR GENETIK
‡ Wujud sejak lahir atas faktor genetik.

KECEDERAAN OTAK
Kecederaan pada otak sebelah kiri berdekatan dengan telinga. Otak kiri berfungsi menterjemahkan angka-angka/pemikiran logik.

PENDEDAHAN AWAL MATEMATIK YANG TERDESAK


‡ Pendedahan sebelum kanak-kanak bersedia untuk menerima konsep matematik menyebabkan kanak-kanak berasa bimbang apabila berhadapan dengan soalan matematik dan menjadi fobia.

FAKTOR PENGAJARAN DI SEKOLAH


‡ Pelajar yang lemah tidak dapat menguasai sesuatu kemahiran dengan sepenuhnya kerana guru perlu menghabiskan sukatan pelajaran seperti yang ditetapkan. ‡ Pengajaran konsep matematik diabaikan kerana guru mengajar dan melatih pelajar bersarankan ujian dan peperiksaan.

SUMBER RUJUKAN
‡ http://lanunspecial.blogspot.com/2009/10/ masalah-pembelajaran-diskalkulia.html ‡ http://lanunspecial.blogspot.com/2009/10/ masalah-pembelajaran-diskalkulia.html