CONTOH JURNAL BELIAN & PULANGAN BELIAN

1urnal Belian
Tarikh Butir Fol Jumlah
2004 RM
Jan 2 Louis Enterprise 960
31 Akaun Belian Dt 960
1urnal Pulangan Belian
Tarikh Butir Fol Jumlah
2004 RM
Jan 13 Louis Enterprise 40
31 Akaun Pulangan Belian Kt 40
1URNAL KOSONG
1urnal Belian
Tarikh Butir Fol Jumlah
RM
? Akaun Belian Dt 0
Pulangan Belian
Tarikh Butir Fol Jumlah
RM
? Akaun Pulangan Belian Kt 0
SULIT 3756/2
LAMPIRAN A
DOKUMEN PERNIAGAAN
3756/2 SULIT
ASAL PERNIAGAAN ZAINAB No: 0210 ASAL KEDAI PERABOT LINA, No: 0123
No 11, Jalan Kenanga, No 3,Jalan Kilang
32000 Setiawan 50604 Shah Alam
Perak Darul Ridzuan. Selangor Darul Ehsan
Tel : 06-6316301
Kepada Kepada
Atyra Enterprise Sdn. Bhd Atyra Enterprise Sdn. Bhd
No 40, Jalan Imbi Plaza, No. Pesanan Tuan: P12/04 No 40, Jalan Imbi Plaza, No. Pesanan Tuan: P200
52000 Kuala Lumpur Tarikh: ?? 52000 Kuala Lumpur Tarikh:??
HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH
KUANTITI BUTIR SEUNIT KUANTITI BUTIR SEUNIT
(RM) (RM) (RM) (RM)
20 Rak kasut RG4 110.00 2200.00 30 Meia Belaiar KNZ56 110.00 3300.00
20 Rak kasut KW7 130.00 2600.00 15 SoIa Rehat SRD34 130.00 1950.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4800.00 5250.00
Tolak: Diskaun niaga 20° 960.00 Tolak: Diskaun niaga 20° 1050.00
Jumlah Jumlah
(Ringgit: Tiga ribu lapan ratus empat puluh sahaia) (Ringgit: Empat Ribu Dua Ratus Sahaia)
Syarat: 7° 10 hari, 5° 20 hari Syarat: 10° 10 hari, 5° 15 hari
Serahan: Angkutan dibayar Serahan: Angkutan dibayar
K.& K.D.K. K.& K.D.K.
Atyra Zainab Atyra Lina
Penerima Pengurus Penerima Pengurus
INVOIS INVOIS
SALINAN No: IN 1087 SALINAN No: IN 8164
PERNIAGAAN KASUT WIRA
2011 Jalan Parameswara
75050 Banda Hilir 52000 Kuala Lumpur
Melaka
Tel : 06-2820429
Kepada Kepada
Kedai Alias Syarikat Mutiara,
34-A Jalan Maiu No 562, Jalan Cahaya,
75400 Bukit Serindit Tarikh: 3 Jan 2004 53100 Kuala Lumpur Tarikh:
Melaka
HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH
KUANTITI BUTIR SEUNIT KUANTITI BUTIR SEUNIT
(RM) (RM) (RM) (RM)
10 pasang Kasut Wanita KW039 22.00 220.00 10 Meia Solek 132.00 1320.00
10 pasang Kasut Wanita KW048 20.00 200.00 5 Katil Double Decker 390.00 1950.00
20 pasang Stoking S427 2.00 40.00 5 Almari Baiu 150.00 750.00
460.00 4020.00
Tolak: Diskaun niaga 10° 46.00 Tolak: Diskaun niaga 5° 201.00
Jumlah Jumlah
(Ringgit: Empat ratus empat belas sahaia) (Ringgit: Tiga ribu lapan ratus sembilan belas sahaia)
Syarat: 4° 10 hari, 2° 15 hari Syarat: 15° 10 hari, 5° 20 hari
Serahan: Angkutan dibayar Serahan: Angkutan dibayar
K.& K.D.K. K.& K.D.K.
Alias Hamid Mutiara Atyra
Penerima Pengurus Penerima Pengurus
SALINAN No: IN 5912 SALINAN No: IN 7654
ATYRA ENTERPRISE SDN.BHD
No 40, Jalan Imbi Plaza,
52000 Kuala Lumpur 52000 Kuala Lumpur
Kepada
Kepada Kedai Perabot Alissa,
Perniagaan Iqmal, No 88, Jalan Tunas Mania,
No. 65, Jalan Sauiana, 47100 Subang Jaya
54100 Kuala Lumpur. Tarikh: ?? Tarikh:
HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH
KUANTITI BUTIR SEUNIT KUANTITI BUTIR SEUNIT
(RM) (RM) (RM) (RM)
ATYRA ENTERPRISE SDN.BHD
No 40, Jalan Imbi Plaza
INVOIS
CONTOH INVOIS 1UALAN
INVOIS
INVOIS
INVOIS 1UALAN KOSONG
ATYRA ENTERPRISE SDN.BHD
No 40, Jalan Imbi Plaza
INVOIS
4 Meia Jepun 200.00 800.00 5 Meia makan KX67 435.00 2175.00
4 Kerusi kayu MK21 140.00 560.00 3 Kerusi Taman 245.00 735.00
0.00 4 Single Bed 150.00 600.00
1360.00 3510.00
Tolak: Diskaun niaga 10° 136.00 Tolak: Diskaun niaga 10° 351.00
Jumlah Jumlah
(Ringgit: Sembilan ratus tuiuh puluh dua sahaia) (Ringgit: Tiga ribu seratus lima puluh sembilan sahaia)
Syarat: 4° 10 hari, 2° 15 hari Syarat: 15° 10 hari, 5° 20 hari
Serahan: Angkutan dibayar Serahan: Angkutan dibayar
K.& K.D.K. K.& K.D.K.
62, 97, /,2 97,
Penerima Pengurus Penerima Pengurus
INVOIS 1UALAN KOSONG
ASAL LOUIS ENTERPRISE No: NK 235 ASAL KEDAI PERABOT LINA N0: NK 345
A-301 Jalan Megat No3, Jalan Kilang,
Kawasan Industri Star 50604 Shah Alam
70100 Seremban Selangor Darul Ehsan
Negeri Sembilan
Tel : 06-6316301
Kepada Kepada
Perniagaan Kasut Wira Atyra Enterprise Sdn.Bhd
2011 Jalan Parameswara No 40, Jalan Imbi Plaza,
75050 Banda Hilir Tarikh: 13 Jan 2004 52000 Kuala Lumpur Tarikh: ?
Melaka
Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut: Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut:
HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH
KUANTITI BUTIR SEUNIT KUANTITI BUTIR SEUNIT
(RM) (RM) (RM) (RM)
5 pasang Kasut Wanita KW048 10.00 50.00 3 Meia Belaiar KNZ56 110.00 330.00
(kerana rosak) (kerana rosak)
Tolak: Diskaun niaga 20° 10.00 Tolak: Diskaun niaga 20° 66.00
Jumlah Jumlah
(Ringgit: Empat puluh sahaia) (Ringgit: Dua Ratus Enam Puluh Empat sahaia)
4:8 3,
Pengurus Pengurus
NOTA KREDIT
CONTOH NOTA KREDIT PULANGAN BELIAN
NOTA KREDIT
NOTA KREDIT PULANGAN BELIAN KOSONG
SALINAN No: NK 25 SALINAN No: NK 57
PERNIAGAAN KASUT WIRA
2011 Jalan Parameswara
75050 Banda Hilir 52000 Kuala Lumpur
Melaka
Tel : 06-2820429
Kepada Kepada
Kedai Alias Syarikat Mutiara
34-A Jalan Maiu No 562, Jalan Cahaya,
75400 Bukit Serindit Tarikh: 15 Jan 2004 53100 Kuala Lumpur Tarikh: ?
Melaka
Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut: Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut:
HARGA JUMLAH HARGA JUMLAH
KUANTITI BUTIR SEUNIT KUANTITI BUTIR SEUNIT
(RM) (RM) (RM) (RM)
2 pasang Kasut Wanita KW039 22.00 44.00 5 Meia Solek 132.00 660.00
(kerana salah saiz)
Tolak: Diskaun niaga 10° 10.00 Tolak: Diskaun niaga 5° 33.00
Jumlah Jumlah
(Ringgit: Tiga puluh empat puluh sahaia) (Ringgit:Enam Ratus Dua Puluh Tuiuh sahaia)
Hamid Atyra
Pengurus Pengurus
ATYRA ENTERPRISE SDN BHD
No 40, Jalan Imbi Plaza,
NOTA KREDIT
CONTOH NOTA KREDIT PULANGAN 1UALAN
NOTA KREDIT
NOTA KREDIT PULANGAN 1UALAN KOSONG
SULIT 3756/2
SALINAN No: ND 9725 SALINAN No: ND 0865
ATYRA ENTERPRISE SDN.BHD ATYRA ENTERPRISE SDN.BHD
No40, Jalan Imbi Plaza, No 40, Jalan Imbi Plaza,
52000 Kuala Lumpur 52000 Kuala Lumpur
Tel : 06-2820429
NOTA DEBIT
Kepada Kepada
Perniagaan Iqmal, Syarikat Mutiara
No 65, Jalan Sauiana, No 562, Jalan Cahaya,
54100 Kuala Lumpur Tarikh: ?? 53100 Kuala Lumpur Tarikh:???
Akaun tuan didebitkan dengan butir-butir berikut: Akaun tuan didebitkan dengan butir-butir berikut:
BUTIR JUMLAH BUTIR JUMLAH
(RM) (RM)
4 buah meia iepun, invois no.IN 5912 yang berharga RM140.00 10 buah meia solek, invois no: IN 8164 yang
sebuah dikenakan dikenakan bayaran terkurang RM 10.00 sebuah 40.00 berharga RM 132.00 sebuah dikenakan bayaran 40.00
terkurang RM 4.00 sebuah
Tolak: Diskaun niaga 10° 4.00 Tolak: Diskaun niaga 5° 2.00
Jumlah Jumlah
(Ringgit: Tiga puluh enam sahaia) (Ringgit: Tiga puluh lapan sahaia)
97, 97,
Pengurus Pengurus
SALINAN No: ND 0025
PERNIAGAAN KASUT WIRA
2011 Jalan Parameswara
75050 Banda Hilir
Melaka
Tel : 06-2820429
NOTA DEBIT
Kepada
Kedai Alias
34-A Jalan Maiu
75400 Bukit Serindit Tarikh: 16 Jan 2004
Melaka
Akaun tuan didebitkan dengan butir-butir berikut:
BUTIR JUMLAH
(RM)
10 pasang kasut wanita KW039, invois no.IN1087
bertarikh 3 Jan 2004 yang berharga RM22.00 sepasang 30.00
dikenakan bayaran terkurang RM3.00 sepasang
Tolak: Diskaun niaga 10° 3.00
NOTA DEBIT
NOTA DEBIT (1UALAN) NOTA DEBIT (1UALAN)
3756/2 SULIT
SULIT 3756/2
Jumlah
(Ringgit: Dua puluh tuiuh sahaia)
,2/
Pengurus
ONTOH NOTA DEBIT (1UALAN )
3756/2 SULIT
ASAL No: ND 6525 ASAL No: ND 0025
ADAM ENTERPRISE KEDAI PERABOT LINA
No 808, Wisma KOBENA, No3, Jalan Kilang,
Taman Sri Andalas, 50604 Shah Alam
41200 Klang
Tel : 06-6316301
Kepada Kepada
Atyra Enterprise Sdn. Bhd Atyra Enterprise Sdn. Bhd
No 40, Jalan Imbi Plaza, No 40, Jalan Imbi Plaza,
52000 Kuala Lumpur Tarikh: 1?? 52000 Kuala Lumpur Tarikh:???
Akaun tuan didebitkan dengan butir-butir berikut: Akaun tuan didebitkan dengan butir-butir berikut:
BUTIR JUMLAH BUTIR JUMLAH
(RM) (RM)
5 buah kerusi belaiar SS33, invois no. 4522, yang berharga 5 buah Meia Belaiar KNZ56,invois no:0123,yang
RM 95.00 sebuah dikenakan bayaran terkurang sebanyak berharga RM 110.00 sebuah dikenakan bayaran terkurang 25.00
RM 4 sebuah 20.00 sebanyak RM3.00 sebuah
Tolak : Diskaun niaga 10° 2.00 Tolak: Diskaun niaga 20° 5.00
Jumlah Jumlah
(Ringgit: Lapan Belas sahaia) (Ringgit: Dua Puluh sahaia)
/,2 3,
Pengurus Pengurus
NOTA DEBIT NOTA DEBIT
CONTOH NOTA DEBIT (BELIAN ) NOTA DEBIT (BELIAN ) KOSONG
PERNIAGAAN KASUT WIRA
MEMO
Peringatan: Tarikh: 15 Jan 2004
En. Hamid membawa masuk kenderaan persendirian bernilai RM28 000 ke
dalam perniagaan. Hamid
Pengurus
MEMO
Peringatan: Tarikh: ??
Cik Atyra telah mengeluarkan wang tunai sebanyak RM 250 untuk belania angkutan
Atyra
Pengurus
MEMO
Peringatan: Tarikh: ??
Rekodkan ambilan rak buku bernilai RM 450 untuk kegunaan sendiri.
Atyra
Pengurus
MEMO
Peringatan: Tarikh: ??
Rekodkan ambilan barang niaga beriumlah RM500 untuk tuiuan promosi.
Atyra
Pengurus
CONTOH MEMO
ATYRA ENTERPRISE SDN.BHD
2011 Jalan Parameswara
75050 Banda Hilir
Melaka
Tel : 06-2820429
MEMO KOSONG
NO 40, Jalan Imbi Plaza,
52000 Kuala Lumpur
ATYRA ENTERPRISE SDN.BHD
52000 Kuala Lumpur
NO 40, Jalan Imbi Plaza,
52000 Kuala Lumpur
ATYRA ENTERPRISE SDN.BHD
NO 40, Jalan Imbi Plaza,
PASARAYA SALLEH
98 Jalan Bebas
Taman Melaka Raya
75000 Melaka
Tel: 06-2842644
11/1/2004 2:30:00pm
Kertas A4 1965 4 7.50 30.00
Fail Plastik 1305 10 0.80 8.00
Buku Tunai 0478 2 4.50 9.00
Jumlah RM47.00
Tunai RM50.00
Baki RM3.00
Terima kasih
PASARAYA BAHTRYSIA
No 24, Jalan Bp 3/13,
Bandar Bukit Puchong,
47100 Puchong,Selangor.
???
Kertas A4 80gm 4 7.50 30.00
Fail Plastik 3 3.00 9.00
Buku Tunai 4 1.50 6.00
Jumlah RM45.00
Tunai RM50.00
Baki RM5.00
Terima kasih
PASARAYA BAHTRYSIA
No 24, Jalan Bp 3/13,
Bandar Puteri,
47100 Puchong,Selangor.
???
Ink pencetak 3 80.00 240.00
0.00
0.00
Jumlah RM240.00
Tunai RM250.00
Baki RM10.00
Terima kasih
CONTOH SLIP DAFTAR TUNAI
SLIP DAFTAR TUNAI KOSONG
ASAL No: 6572
KEDAI PERABOT LINA,
No 3,Jalan Kilang
50604 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Tarikh: ???
Diterima daripada ATYRA ENTERPRISE SDN.BHD
Ringgit Empat ribu sembilan sahaia
(diskaun tunai RM 211.00)
Bayaran untuk Menielaskan invois No.0123
3,
Tunai / No. Cek: 365812 Pengurus
ASAL No: 7453
SYARIKAT ANNA SDN.BHD
Lot 210, Jalan Utama,
47500 Petaling Jaya.
Tarikh: ???
Diterima daripada ATYRA ENTERPRISE SDN.BHD
Ringgit Dua ribu sahaia
(Diskaun tunai RM 500)
Bayaran untuk Perabot Kedai
33,
Tunai / No. Cek:
944181 Pengurus
#
RESIT RASMI
RESIT RASMI
#
SULIT 13 3756/2
MAKLUMAN KREDIT
BANK NASIONAL
23-25 Jalan Ria
75050 Banda Hilir Tarikh: 18 Jan 2004
Melaka
Kepada
Perniagaan Kasut Wira
2011 Jalan Parameswara
75080 Banda Hilir No.Akaun: 005061210045
Sila ambil perhatian bahawa kami telah mengkreditkan akaun tuan seperti berikut:
Ringgit Malaysia Tuiuh ratus sahaia
Perkara Faedah atas simpanan tetap pada kadar 3.5° setahun
2,7
Pengurus
MAKLUMAN KREDIT

Tarikh:
Kepada

No.Akaun:
Sila ambil perhatian bahawa kami telah mengkreditkan akaun tuan seperti berikut:
Ringgit Malaysia
Perkara
Pengurus
AKLUAN KREDIT KOSONG
RM700.00
CONTOH AKLUAN KREDIT
RM
3756/2
|Lihat sebelah
SULIT
Tarikh : 22 Mac 2006
Penerima : Syarikat Viiaya Sdn. Bhd
Kerana : Bayar sebahagian invois
#39 $03
Baki akhir 10 800 00
Dimasukkan 0 -
Jumlah 10 800 00
Cek ini 1 000 00
Baki 9 800 00
No.Cek:
Tarikh : Tarikh :
Penerima : Kedai Perabot Anisa Penerima : Wardina Enterprise
Kerana : Membeli rak pameran Kerana : Bayar sebahagian invois
#39 $03 #39 $03
Baki akhir 50 000 00 Baki akhir 49 550 00
Dimasukkan 0 - Dimasukkan 0 -
Jumlah 50 000 00 Jumlah 49 550 00
Cek ini 450 00 Cek ini 3 000 00
Baki 49 550 00 Baki 46 550 00
No.Cek: No.Cek:
CONTOH KERATAN CEK
KERATAN CEK KOSONG
SALINAN No. 080663
BORANG SIMPANAN Tarikh: 28 Mac 2006
1000 00
1000 00
PERNIAGAAN SUZIE
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Diluluskanoleh:..... ......
SALINAN No.037622
BORANG SIMPANAN Tarikh: 2
50000 00
50000 00
Atyra Enterprise Sdn.Bhd
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Diluluskanoleh:..... ......
SALINAN No.214622
PIN1AMAN BANK Tarikh: 2
10000 00
10000 00
Atyra Enterprise Sdn.Bhd
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Diluluskanoleh:..... ......
940711418192
CONTOH SLIP BANK ( SLIP DEPOSIT)
SLIP DEPOSIT KOSONG
RINGGIT MALAYSIA: Lima Puluh Ribu Sahaia
JUMLAH BERSIH
NOMBOR AKAUN NAMA
Selangor
WANG TUNAI
JUMLAH
RM
7690543567327
CIMB BANK BERHAD
78-C,Jalan Wawasan
46000 Petaling Jaya
1 Julai 2010
NOMBOR AKAUN NAMA
WANG TUNAI
JUMLAH
RM
WANG TUNAI
JUMLAH
RM
BANK SEREMBAN BERHAD
60 Jalan Dato' Bandar Tunggal
70000 Seremban
Negeri Sembilan
RINGGIT MALAYSIA: Satu ribu sahaia
JUMLAH BERSIH
RINGGIT MALAYSIA: SEPULUH RIBU SAHAJA
JUMLAH BERSIH
NOMBOR AKAUN NAMA
940711418192
CIMB BANK BERHAD
78-C,Jalan Wawasan
46000 Petaling Jaya
Selangor
1 Julai 2010
ASAL No. 3650
Kepada: Tarikh: 30 Mac 2006
Cik Maria
Bayaran gaii bulan Mac 2006
(Ringgit Malaysia: Lima ratus sahaia)
Tunai/ No. Cek: 334266 diluluskan oleh:
,7, $:,
!enerima
ASAL No. 8921
Kepada: Tarikh:
Cik Aisya
Bayaran gaii bulan
(Ringgit Malaysia: Lapan ratus sahaia)
Tunai/ No. Cek: 763496 diluluskan oleh:
8, 97,
!enerima
ASAL No. 7231
Kepada: Tarikh:
Encik Haikal Hakimi
Bayaran sewa kedai, bulan Julai 2010
(Ringgit Malaysia: Lima ratus sahaia)
Tunai/ No. Cek: 453826 diluluskan oleh:
,, 97,
!enerima
BAUCER PEMBAYARAN
ATYRA ENTERPRISE SDN.BHD
No 40, Jalan Imbi !laza,
52000 Kuala Lumpur
BAUCER !EMBAYARAN KOSONG
KETERANGAN RM
800.00
??
BAUCER PEMBAYARAN
PERNIAGAAN SUZIE
189, Jalan Zaaba
70100 Seremban
CONTOH BAUCER !EMBAYARAN
Tel: 06-7623598
KETERANGAN RM
500.00
KETERANGAN RM
500.00
BAUCER PEMBAYARAN
ATYRA ENTERPRISE SDN.BHD
No 40, Jalan Imbi !laza,
52000 Kuala Lumpur
??
SALINAN CS 118
Kepada
Syarikat Wan,
No 56, Jalan Meru,
51050 Klang, Selangor. ??
No.Ruiukan Butir
KU76 Katil queen size 3 unit 350.00 1050
YU34 Almari baiu HT33 2 unit 200.00 400
1450.00
Tolak : Diskaun niaga 10° 145.00
1umlah 1305.00
(Ringgit Malaysia: Seribu tiga ratus lima sahaia)
Tunai / No.Cek:
97,
!engurus
ASAL KL321
Kepada
Atyra Enterprise Sdn.Bhd
No 40, Jalan Imbi !laza
52000 Kuala Lumpur ??
No.Ruiukan Butir
WAS8 CoIIee Table 2 unit 500.00 1000
KDF7 Dining Table 2 unit 400.00 800
1800.00
Tolak : Diskaun niaga 10° 180.00
1umlah 1620.00
(Ringgit Malaysia: Seribu enam ratus dua puluh sahaia)
Tunai / No.Cek:
87,11
!engurus
Tarikh:
Kuantiti Harga Seunit Jumlah
RM RM
NO:
BIL TUNAI
PERNIAGAAN ASYRAFF
No 231, Jalan Bukit Mas,
54000 Kuala Lumpur
NO:
RM RM
Tarikh:
Kuantiti Harga Seunit Jumlah
BIL TUNAI
ATYRA ENTERPRISE SDN.BHD
No 40, Jalan Imbi !laza
52000 Kuala Lumpur
SULIT 2 3756/2(PP)
CONTOH BUKU TUNAI
BUKU TUNAI
Tarikh Diskaun Tunai Bank Tarikh Diskaun Tunai Bank
RM RM RM RM RM RM
2004 2004
Jan 1 Baki b/b 300 12000 Jan 11 Alat tulis 47
Faedah simpanan/ 700 20 Louis Enterprise 46 1074
Faedah/Faedah di 30 Membaiki
terima kenderaan / 130
Belania membaiki
31 Baki h/b 123 11626
300 12700 46 300 12700
Feb 1 Baki b/b 123 11626
BUKU TUNAI KOSONG
BUKU TUNAI
Tarikh Diskaun Tunai Bank Tarikh Diskaun Tunai Bank
RM RM RM RM RM RM
0 0 0 0 0 0
Butir Butir
Butir Butir
3756/2(PP)
|Lihat sebelah
SULIT
CONTOH JURNAL AM
1urnal Am
Tarikh Butir
2004
Jan 1 Stok 15000
Tunai 300
Bank 12000
Simpanan tetap 20000
200
47100
(Aset dan liabiliti pada tarikh tersebut) 47300 47300
15 Kenderaan 28000
Modal 28000
(Membawa masuk kenderaan ke dalam
perniagaan)
JURNAL AM KOSONG
1urnal Am
Tarikh Butir
0 0
Debit Kredit
RM RM
Pemiutang: Louis Enterprise
Modal
Debit Kredit
RM RM
CONTOH JURNAL JUALAN & PULANGAN JUALAN
1urnal 1ualan
Tarikh Butir Fol Jumlah
2004 RM
Jan 2 ABC Enterprise 890
31 Akaun Jualan Dt 890
1urnal Pulangan 1ualan
Tarikh Butir Fol Jumlah
2004 RM
Jan 13 ABC Enterprise 60
31 Akaun Pulangan Jualan Kt 60
1URNAL KOSONG
1urnal 1ualan
Tarikh Butir Fol Jumlah
RM
? Akaun Jualan Kt 0
1urnal Pulangan 1ualan
Tarikh Butir Fol Jumlah
RM
? Akaun Pulangan Jualan Dt 0
SULIT 3 3756/2(PP)
1 (b) Akaun Stok
2004
Jan 1 Baki b/b 15 000 (1/2)
Akaun Simpanan tetap
2004
Jan 1 Baki b/b 20000 (1/2)
Akaun Kenderaan
2004
Jan 15 Modal 28000 (1/2)
Akaun Faedah Simpanan/Akuan Faedah/Akaun Faedah diterima
2004
Jan 18 Bank 700 (1/2)
Akaun Modal
2004 2004
Jan 31 Baki h/b 75100 Jan 1 Baki b/b 47100 * (1/2)
15 Kenderaan 28000 (1/2)
75 100 75100
Feb 1 Baki b/b 75100
Louis Enterprise
2004 2004
Jan 13 Pulangan belian 40 (1/2) Jan 1 Baki b/b 200 (1/2)
20 Bank 1074 (1/2) 2 Belian 960 (1/2)
20 Diskaun diterima 46 (1/2)
1160 1160
Kedai Alias
2004 2004
Jan 3 Jualan 414 (1/2) Jan 31 Baki h/b 441
16 Jualan 27 (1/2)
441 441
Feb 1 Baki b/b 441
Akaun Alat tulis
2004
Jan 11 Tunai 47 (1/2)
Akaun Membaiki kenderaan / Belanja membaiki
2004
Jan 30 Tunai 130 (1/2)
Akaun 1ualan
2004
Jan 31 Pelbagai penghutang 441 * (1/2)
3756/2(PP) SULIT
SULIT 4 3756/2(PP)
Akaun Diskaun diterima
2004
Jan 31 Pemiutang / Pelbagai pemiutang 46 (1/2)
Akaun Belian
2004
Jan 31 Pemiutang / Pelbagai pemiutang 960 (1/2)
Akaun Pulangan belian
2004
Jan 31 Pemiutang / Pelbagai pemiutang 40 (1/2)
| 9 1/2 markah |
1 (c) Imbangan Duga pada 31 Januari 2004 (1/2)
Butir Debit Kredit
RM RM
Stok 15000 (1/2)
Simpanan tetap 20000 (1/2)
Kenderaan 28000 (1/2)
Faedah simpanan/ 700 (1/2)
Faedah/Faedah diterima
Modal 75100 * (1/2)
Alat tulis 47 (1/2)
Membaiki kenderaan / 130 (1/2)
Belania membaiki
Diskaun diterima 46 (1/2)
Belian 960 (1/2)
Pulangan belian 40 (1/2)
Jualan 441 * (1/2)
Kedai Alias 441 * (1/2)
Tunai 123 * (1/2)
Bank 11626 * (1/2)
76327 76327
| 7 1/2 markah |
Nota:
1 Terima keterangan iurnal am yang munasabah.
2 Tarikh, butir dan angka mesti betul dalam (a)
3 Butir-butir dan angka mesti betul dalam (b) dan (c).
4 Abaikan tarikh dalam (b).
5 Keterangan dt atau kt dalam iurnal khas mesti dalam kurungan atau iika dalam Iolio
tidak perlu kurungan atau iarakkannya dengan butir.
6 Tidak terima catatan dua kali dalam (a) dan (b).
7 Taiuk iurnal atau akaun mesti betul.
8 * Terima angka sendiri.
9 Terima iawapan Jurnal Am dalam bentuk Jurnal Am sahaia dan mesti dicatat debit
dahulu dan ada catatan kredit.
10 Tidak terima iawapan Jurnal Khas dalam bentuk Jurnal Am dan sebaliknya.
11 Tidak terima dua iurnal yang sama dan dua akaun yang sama.
12 Terima Imbangan Duga dalam bentuk yang munasabah.
3756/2(PP)
|Lihat sebelah
SULIT

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.