PKG TUARAN

KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

TEKNOLOGI UNTUK PENDIDIKAN BESTARI

³PUZZLE CERITA´ MENINGKATKAN MINAT, MOTIVASI DAN SIKAP MURID DALAM PROGRAM MEMBACA

OLEH:

SJK (C) CHEN SIN PETI SURAT 1 89207 TUARAN Phone: 088-788361 E-mail: yannsiaw80@hotmail.com
SIAW YANN YANN

FASILITATOR : LOSININ BIN JOHALIN

Draf Kertas Cadangan Kajian Tindakan
1. Nama dan alamat penuh organisasi SJK (C) CHEN SIN, TUARAN PETI SURAT 1, 89207 TUARAN, SABAH. 2. Nama Atau AJK Penyelidik (Ahli Kumpulan) SIAW YANN YANN 3. Tajuk Kajian PUZZLE CERITA MENINGKATKAN MINAT, MOTIVASI DAN SIKAP MURID DALAM PROGRAM MEMBACA 4. Pernyataan Masalah i) murid kurang minat dan perlu ditegur untuk membaca buku. ii) murid tidak peka terhadap peraturan Pusat Sumber Sekolah. 5. Refleksi Masalah / Refleksi P & P yang lalu Pada dasarnya membaca merupakan satu kebutuhan yang mendasar yang muncul sejak kecil. Tetapi minat membaca menjadi turun setelah seseorang menjadi dewasa. Penyelidik mendapati murid-murid di sekolah semakin jarang ke Pusat Sumber untuk meminjam buku disebabkan kurang minat membaca. Penyelidik juga mendapati murid-murid tidak dapat menjaga buku yang dipinjam dengan baik. 6. Fokus Kajian / Isu Keprihatinan yang dikaji Dalam program ini, penyelidik akan memperkenalkan kepada murid-murid Tahun 3 aktiviti yang seronok dan menarik minat murid untuk membaca dengan bahan bantu yang diberi nama Puzzle Cerita . Kajian ini hanya memfokuskan sasaran kepada 10 orang murid Tahun 3 yang jarang melawat dan meminjam buku di Pusat Sumber Sekolah. Tempoh pelaksanaan kajian selama tiga bulan iaitu dari bulan April 2010 hingga bulan Jun 2010. 7. Objektif Kajian 7.1 Am: i) Meningkatkan rasa minat dan motivasi murid semasa membaca 7.2 Khusus: Melalui bahan bantu Puzzle Cerita , penyelidik berharap

i) sekurang-kurang 6 daripada sasaran kajian dapat meningkatkan minat dan motivasi membaca ii) memupuk murid menjadi seorang yang bertanggungjawab 8. Kumpulan Sasaran Kajian ini dibuat di atas 10 orang murid Tahun 3 daripada 2 kelas Tahun 3. 9. Tindakan yang dicadangkan 1) Langkah 1 Pemerhatian dijalankan ke atas 10 orang murid dan Instrument Temubual dibina dan dilaksanakan untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang masalah murid tidak gemar membaca terhadap murid yang terpilih dalam kajian tindakan ini. 2) Langkah 2 Data dikumpul dan dianalisis selepas pemerhatian dan temubual dilaksanakan. Data-data tersebut akan membantu penyelidik memikirkan dan membangunkan program yang bersesuaian untuk mencapai objektif kajian. 3) Langkah 3 Bahan-bahan dihasilkan dan digunakan dalam kajian untuk membantu murid-murid meningkatkan minat membaca. 4) Langkah 4 Instrumen Soal Selidik dan Instrumen Temubual dijalankan ke atas 10 orang murid untuk mengesan keberkesanan program Puzzle Cerita dalam kajian tindakan ini. 5) Langkah 5 Analisis daripada pemerhatian, temubual dan soal selidik, diambil dan dibuat perbandingan dengan pemerhatian sebelum kajian dijalankan untuk melihat keberkesanan program yang digunakan. 6) Langkah 6 Refleksi kendiri tentang kekuatan dan kelemahan yang ada dalam kajian tindakan ini disenaraikan. Seterusnya penambahbaikan dijalankan untuk memperbaiki segala kelemahan program dan strategi yang digunakan dalam kajian tindakan ini. 7) Langkah 8 Laporan kajian tindakan ditulis, diperhalusi dan hantar ke PKG.

10. Bahan dan Anggaran Kos
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jenis Barang Kertas A4 Kertas A4 (warna) Kad Manila Gum Kertas Limineting Hadiah Kuantiti 2 rim 2 bungkus 10 keping 5 botol 1 rim Harga Seunit (RM) RM 12 RM 6 RM 0.80 RM1.20 RM 10 JUMLAH Jumlah RM 24 RM 12 RM 8 RM 6 RM 10 RM100 RM 160

11. Carta Gantt
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aktiviti Penyediaan kertas cadangan Instrumen Temubual Data dikumpul dan dianalisi Instrumen Soal Selidik Bahan-bahan digunakan Refleksi Menulis dan menghantar laporan April / / / / / Mei Jun / / / / / / Julai

12. Cadangan Jadual Pelaksanaan Kajian
Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Aktiviti Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Tindakan Pembentangan Kertas Cadangan Mesyuarat Perancangan Kajian Mesyuarat Penyediaan Soalan Temubual, Soal Selidik Melaksanakan Pemerhatian Menjalankan Sesi Temubual Dengan Murid Pemprosesan Data Temubual Dan Merumus Data Pelaksanaan Aktiviti Kajian Pemprosesan Data Penilaian Kendiri / Renungan Penulisan Laporan Kajian Pemurnian Laporan Membentang Laporan Kajian Menghantar Laporan Kajian Dihantar ke PKG Tarikh Pelaksanaan 5 April 2010 8 April 2010 12 April 2010 14 April 2010 15 April 2010 19 April 2010 21 April 2010 23 April 2010 14 Julai 2010 19 Julai 2010 23 Julai 2010 26 Julai 2010 28 Julai 2010 30 Julai 2010 Tindakan Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah PKG

13. LAMPIRAN
13.1 Instrumen Temu Bual Arahan: Sila pada ruang berkenaan

Bil
1.

Item
Adakah anda langsung tidak minat membaca buku?

Ya

Tidak

2.

Adakah anda suka membaca semasa kecil?

3.

Adakah berlaku sesuatu perkara menyebabkan anda tidak minat membaca?

4.

Adakah anda merasakan membaca ialah suatu perkara yang susah bagi anda?

13.2 Instrumen Soal Selidik
Arahan : Sila

pada ruang berkenaan. Item Ya Tidak

Bil 1.

Adakah anda suka masuk ke Pusat Sumber?

2.

Adakan anda suka dengan permainan Puzzle Cerita ?

3.

Adakah anda seronok dengan Puzzle Cerita ?

4.

Adakah anda mendapat manfaat dari Puzzle Cerita ?

5.

Adakah anda mula minat membaca?

DISEDIAKAN OLEH:

( SIAW YANN YANN ) AHLI PASUKAN KAJIAN TINDAKAN TUARAN (APKTT)

PENGESAHAN:

1.

( EN. MAKMUR IBAK ) PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN PKG TUARAN

2.

( EN. TAN WING WAH ) SJK (C) CHEN SIN TUARAN