Anda di halaman 1dari 1

Elemen 3

Modal insan yang patriotik dapat dibentuk dengan cara mendidik mereka supaya

berbangga sebagai rakyat Malaysia.Dengan ini,mereka akan mengamalkan tradisi serta

menerapkan budaya bangsa dalam kehidupan seharian mereka.

Semangat kekitaan dan kerjasama yang lahir ketika memainkan permainan tradisional

dapat dipupuk dalam sanubari setiap insan supaya mereka lebih bertolerasi dan bertolak ansur

antara satu sama lain.

Selain itu, sikap mematuhi peraturan atau berdisiplin ini dapat dibentuk dalam diri setiap

insan dengan cara mengikuti peraturan dan cara permainan tradisional dimainkan.Hal ini dapat

menyemai sikap mematuhi undang-undang serta peraturan negara di peringkat awal dan dapat

melahirkan insan yag mematuhi peraturan negara.

Kita hendaklah mempertingkatkan usaha dan menjadi lebih produktif dalam menjalankan

sesuatu urusan.Permainan tradisional perlu di beri lebih perhatian dan ia merupakan tugas kita

untuk mengangkat martabat permainan tradisional kita.Kita juga perlu lebih rajin dan gigih untuk

manjaga nama baik permainan tradisional yang ada di Malaysia.

Akhir sekali,semangat setia akan negara perlu dipupuk dalam diri untuk kita berasa

bangga dengan permainan tradisional kita dan tidak mengagung-agungkan permainan luar

negara.Semangat cintakan negara perlu ada dalam setiap rakyat Malaysia supaya negara kita

aman dan damai.Kita sebagai rakyat Malaysia perlu mangharumkan nama negara kita di mata

dunia supaya modal insan di negara kita dapat membangun.