FORMAT DAN BENTUK

PENGACARAAN MAJLIS TAKLIMAT

PROSEDUR: y Meneliti dan memeriksa program y Meneliti senarai kehadiran y Mengetahui tujuan majlis diadakan y Mengetahui akan peruntukan masa akan diadakan .PENGACARAAN MAJLIS TAKRIFAN : Pengendalian perjalanan sesuatu majlis sama ada rasmi atau tidak rasmi mengikut susunan atur cara yang telah ditetapkan. TUJUAN : Mengurus perjalanan majlis tanpa sebarang gangguan dan kecacatan.

TERDAPAT 5 JENIS MAJLIS DI - NEGARA KITA Majlis Penuh Istiadat Majlis Rasmi Dan Formal Majlis RasmiTetapi Tidak Formal MajlisTidak RasmiTetapi Formal MajlisTidak Rasmi Dan Tidak Formal .Majlis Rasmi .JENIS MAJLIS y SECARA UMUM .MajlisTidak Rasmi y SECARA KHUSUS.

CIRI ASAS SEORANG PENGACARA MAJLIS IALAH:  Mempunyai personaliti yang menarik  Suara yang sedap didengar  Mempunyai keyakinan diri  Pandai bermain bahasa dan emosi  Mempunyai daya intelektual yang tinggi .PENGACARA MAJLIS y CIRI .

FORMAT PENGACARAAN MAJLIS .Kata-kata aluan .Menentukan kesinambungan atur cara .Mengendalikan atur cara yang ditetapkan .Memulakan majlis dengan salam .

TEKNIK MENULIS TEKS PENGACARA y PENYEDIAAN TEKS Mengetahui nama majlis tersebut Mengetahui tujuan majlis dan atur cara sesuatu majlis dengan lengkap Mendapatkan senarai nama jemputan terkini terutama tamu kehormat dan penaja acara jika ada Merancang teks yang bersesuaian dengan majlis .

y jika majlis yang dikendalikan dihadiri oleh kerabat diraja dari negeri Perak. maka warna UNGU juga dilarang daripada dipakai. y Jika anda mengendalikan majlis yang mungkin dihadiri oleh kerabat raja Negeri Sembilan. .PANTANG LARANG PENGACARAAN MAJLIS y Seorang pengacara majlis sangat dilarang memakai pakaian berwarna KUNING apabila mengendalikan majlis yang melibatkan golongan atau kerabat diraja. anda tidak boleh memakai pakaian berasaskan KAIN SONGKET.

CIRI-CIRI PENGACARA YANG BAIK DARI SEGI PROTOKOL y Suara yang baik dan lunak didengar y Fasih dalam penggunaan bahasa y Tidak cacat anggota y Cergas dan cepat y Tidak gugup dalam percakapan y Tidak darah gemuruh y Tidak panik y Tahu menggunakan budibicara y Sentiasa bersifat sabar y Tidak berwatak µserious¶ y Mempunyai pengetahuan asas mengenai adat istiadat. protokol dan etika .

PENYEDIAAN TEKS y Teks juruacara yang baik dan mengikut protokol ialah berukuran setengah A4 kertas taip biasa. kedudukan dan pangkat masing-masing menggunakan panggilan hormat yang bersesuaian. y Memulakan dengan mengumumkan ketibaan tetamu kehormat dan meminta izin untuk memulakan majlis. diikuti dengan mengalu-alukan hadirin dan memperkenalkan majlis. . y Menyebut barisan tetamu yang hadir mengikut gelaran.

KANDUNGAN TEKS y NAMA MAJLIS y MUKA SURAT y BILANGAN PENGUMUMAN y PANDUAN (CUE)-Lihat apa yang sedang berlaku y MASA-Apa yang berlaku seperti dijadualkan y PENGUMUMAN (ANN)-Pengumuman ke atas apa yang sedang berlaku .

FORMAT TEKS JURUACARA MAJLIS: ISTIADAT PERTABALAN MASA 0900 s CUE Apabila paluan Nobat berhenti dan DYMM Seri PBY Di Pertuan Agong dan DYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sempurna bersemayam di atas singgahsana ANN(1) Datuk Paduka Maharaja Lela mengadap dan merafak sembah memohon ampuni limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda YDA untuk istiadat Pertabalan dizahirkan .

y Ucapan pemakluman dan disampaikan secara hubungan dua hala dalam situasi formal atau tidak formal. y . y Ada sesi soal jawab antara perucap dengan khalayak.TAKLIMAT Didefinisikan sebagai keterangan ringkas tentang sesuatu yang berlaku atau sesuatu yang dihasilkan.

Taklimat Satu Taraf (Sama Taraf) mengandungi : ‡ Tajuk ‡Salam. kata sapaan biasa atau salutasi protokol ‡ Kata alu-aluan ‡Pengenalan diri.FORMAT TAKLIMAT y Taklimat boleh dibahagikan kepada dua bentuk berdasarkan jenis atau taraf khalayaknya. jawatan ‡ Kandungan taklimat ‡ Penutup ‡Sesi soal jawab . organisasi. iaitu taklimat satu taraf dan taklimat dua taraf.

Taklimat Dua Taraf Khalayak mengandungi : ‡ Tajuk ‡Salam. salutasi protokol dan sapaan biasa ‡ Puji-pujian ‡Ringkasan penyampaian taklimat ‡ Kandungan ‡Sesi soal jawa .

KANDUNGAN TAKLIMAT y Kandungan taklimat ditentukan oleh taraf khalayak dan bergantung kepada : 1.Apa yang khalayak ingin tahu = soal jawab y taklimat jenis ini memerlukan penyedian yang teliti terlebih dahulu.Apa yang hendak dimaklumkan y mempunyai TUJUAN untuk memberitahu maklumat tentang pihak yang menyampaikan taklimat itu. pengumpulan data dari soal selidik atau temubual serta menyusunnya dengan baik . seperti membuat penyelidikan. 2.

CARA PENYAMPAIAN y MENJELASKAN MAKLUMAT ASAS DAN y y y - PERKARA ± PERKARA BARU MEMBUAT DEMOKRASI MEMBERIKAN PENJELASAN LANJUT PENGGUNAAN BAHAN BANTU : OHP EDARAN RAJAH VIDEO/POWER POINT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful