FORMAT DAN BENTUK

PENGACARAAN MAJLIS TAKLIMAT

PROSEDUR: y Meneliti dan memeriksa program y Meneliti senarai kehadiran y Mengetahui tujuan majlis diadakan y Mengetahui akan peruntukan masa akan diadakan .PENGACARAAN MAJLIS TAKRIFAN : Pengendalian perjalanan sesuatu majlis sama ada rasmi atau tidak rasmi mengikut susunan atur cara yang telah ditetapkan. TUJUAN : Mengurus perjalanan majlis tanpa sebarang gangguan dan kecacatan.

JENIS MAJLIS y SECARA UMUM .MajlisTidak Rasmi y SECARA KHUSUS. TERDAPAT 5 JENIS MAJLIS DI - NEGARA KITA Majlis Penuh Istiadat Majlis Rasmi Dan Formal Majlis RasmiTetapi Tidak Formal MajlisTidak RasmiTetapi Formal MajlisTidak Rasmi Dan Tidak Formal .Majlis Rasmi .

PENGACARA MAJLIS y CIRI .CIRI ASAS SEORANG PENGACARA MAJLIS IALAH:  Mempunyai personaliti yang menarik  Suara yang sedap didengar  Mempunyai keyakinan diri  Pandai bermain bahasa dan emosi  Mempunyai daya intelektual yang tinggi .

Menentukan kesinambungan atur cara .Mengendalikan atur cara yang ditetapkan .FORMAT PENGACARAAN MAJLIS .Memulakan majlis dengan salam .Kata-kata aluan .

TEKNIK MENULIS TEKS PENGACARA y PENYEDIAAN TEKS Mengetahui nama majlis tersebut Mengetahui tujuan majlis dan atur cara sesuatu majlis dengan lengkap Mendapatkan senarai nama jemputan terkini terutama tamu kehormat dan penaja acara jika ada Merancang teks yang bersesuaian dengan majlis .

maka warna UNGU juga dilarang daripada dipakai. . anda tidak boleh memakai pakaian berasaskan KAIN SONGKET.PANTANG LARANG PENGACARAAN MAJLIS y Seorang pengacara majlis sangat dilarang memakai pakaian berwarna KUNING apabila mengendalikan majlis yang melibatkan golongan atau kerabat diraja. y Jika anda mengendalikan majlis yang mungkin dihadiri oleh kerabat raja Negeri Sembilan. y jika majlis yang dikendalikan dihadiri oleh kerabat diraja dari negeri Perak.

protokol dan etika .CIRI-CIRI PENGACARA YANG BAIK DARI SEGI PROTOKOL y Suara yang baik dan lunak didengar y Fasih dalam penggunaan bahasa y Tidak cacat anggota y Cergas dan cepat y Tidak gugup dalam percakapan y Tidak darah gemuruh y Tidak panik y Tahu menggunakan budibicara y Sentiasa bersifat sabar y Tidak berwatak µserious¶ y Mempunyai pengetahuan asas mengenai adat istiadat.

y Menyebut barisan tetamu yang hadir mengikut gelaran. diikuti dengan mengalu-alukan hadirin dan memperkenalkan majlis. kedudukan dan pangkat masing-masing menggunakan panggilan hormat yang bersesuaian. . y Memulakan dengan mengumumkan ketibaan tetamu kehormat dan meminta izin untuk memulakan majlis.PENYEDIAAN TEKS y Teks juruacara yang baik dan mengikut protokol ialah berukuran setengah A4 kertas taip biasa.

KANDUNGAN TEKS y NAMA MAJLIS y MUKA SURAT y BILANGAN PENGUMUMAN y PANDUAN (CUE)-Lihat apa yang sedang berlaku y MASA-Apa yang berlaku seperti dijadualkan y PENGUMUMAN (ANN)-Pengumuman ke atas apa yang sedang berlaku .

FORMAT TEKS JURUACARA MAJLIS: ISTIADAT PERTABALAN MASA 0900 s CUE Apabila paluan Nobat berhenti dan DYMM Seri PBY Di Pertuan Agong dan DYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sempurna bersemayam di atas singgahsana ANN(1) Datuk Paduka Maharaja Lela mengadap dan merafak sembah memohon ampuni limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda YDA untuk istiadat Pertabalan dizahirkan .

TAKLIMAT Didefinisikan sebagai keterangan ringkas tentang sesuatu yang berlaku atau sesuatu yang dihasilkan. y . y Ada sesi soal jawab antara perucap dengan khalayak. y Ucapan pemakluman dan disampaikan secara hubungan dua hala dalam situasi formal atau tidak formal.

Taklimat Satu Taraf (Sama Taraf) mengandungi : ‡ Tajuk ‡Salam.FORMAT TAKLIMAT y Taklimat boleh dibahagikan kepada dua bentuk berdasarkan jenis atau taraf khalayaknya. iaitu taklimat satu taraf dan taklimat dua taraf. jawatan ‡ Kandungan taklimat ‡ Penutup ‡Sesi soal jawab . kata sapaan biasa atau salutasi protokol ‡ Kata alu-aluan ‡Pengenalan diri. organisasi.

Taklimat Dua Taraf Khalayak mengandungi : ‡ Tajuk ‡Salam. salutasi protokol dan sapaan biasa ‡ Puji-pujian ‡Ringkasan penyampaian taklimat ‡ Kandungan ‡Sesi soal jawa .

2.KANDUNGAN TAKLIMAT y Kandungan taklimat ditentukan oleh taraf khalayak dan bergantung kepada : 1. pengumpulan data dari soal selidik atau temubual serta menyusunnya dengan baik .Apa yang hendak dimaklumkan y mempunyai TUJUAN untuk memberitahu maklumat tentang pihak yang menyampaikan taklimat itu.Apa yang khalayak ingin tahu = soal jawab y taklimat jenis ini memerlukan penyedian yang teliti terlebih dahulu. seperti membuat penyelidikan.

CARA PENYAMPAIAN y MENJELASKAN MAKLUMAT ASAS DAN y y y - PERKARA ± PERKARA BARU MEMBUAT DEMOKRASI MEMBERIKAN PENJELASAN LANJUT PENGGUNAAN BAHAN BANTU : OHP EDARAN RAJAH VIDEO/POWER POINT .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.