PANDUAN MENGISI BORANG PERJANJIAN ASASI IPTA

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

BAHAGIAN BIASISWA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

KPTM SENARAI SEMAK PERMOHONAN BORANG PERJANJIAN ASASI IPTA Tandakan ( ) 1. 2.Panduan Mengisi Borang Perjanjian Bahagian Biasiswa. 4. Surat Tawaran Borang Perjanjian Salinan Kad Pengenalan Pelajar yang disahkan benar Salinan Kad Pengenalan Penjamin yang disahkan benar 2 . 3.

ii. alamat rumah sewa atau alamat asrama. alamat tetap yang lengkap dan tarikh lahir (Sila lihat syarat-syarat Penjamin di perenggan II) JANGAN menggunakan alamat yang tidak tetap seperti alamat kuarters. Perjanjian ini hendaklah DITULIS TANGAN dalam HURUF BESAR. Sila gunakan PEN BERDAKWAT HITAM sahaja. CUKAI SETEM 3. Setiap salinan perjanjian hendaklah dimatikan setem Pastikan: i. setiap salinan perjanjian dikenakan cukai setem bernilai RM10.00 DOKUMEN SOKONGAN 4. 3 . Salinan karbon (carbon copies) TIDAK boleh digunakan. dimatikan atau diremitkan di Pejabat Hasil sahaja.Panduan Mengisi Borang Perjanjian Bahagian Biasiswa. Sila sertakan dokumen-dokumen dengan Perjanjian: berikut bersama-sama (i) Borang Pengakuan Kedudukan Kewangan Penjamin (ii) Satu salinan kad pengenalan pelajar (iii) Satu salinan kad pengenalan penjamin TARIKH PERJANJIAN (ruangan teratas muka surat 1 perjanjian) 5. (i) (ii) Isikan tarikh perjanjian sama dengan tarikh setem hasil dimatikan / diremitkan Tarikh dimatikan setem hasil bagi ketiga-tiga salinan perjanjian hendaklah sama MAKLUMAT PELAJAR & PENJAMIN (Muka surat 1 perjanjian) 6. Setem hasil sahaja digunakan. TULISAN 2. KPTM PERATURAN AM MENGISI BORANG Sila ( DAKWAT ) di kotak berkenaan setelah tindakan diambil 1. nombor kad pengenalan. Isikan nama. iii.

penjamin dan saksi-saksi hendaklah menurunkan tandatangan di tempat yang betul JANGAN tandatangan di ruangan bagi PIHAK KERJAAN. SERAHAN DOKUMEN PERJANJIAN 11. jawatan dan jabatan. TANDATANGAN (Muka surat 5 Perjanjian) 8. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. 4 . Sebarang kesilapan hendaklah dipotong dengan satu garisan sahaja dan ditandatangani ringkas (intial) oleh pelajar dan penjamin. KPTM NOMBOR RUJAKAN SURAT TAWARAN (Muka surat 4 Perenggan 10 Perjanjian) 7. Jika berbuat sesuatu kesilapan. COP RASMI (Muka surat 5 Perjanjian 10. Semua saksi hendaklah menurunkan cop penuh rasmi nama. Pelajar.2 & 3) 9. CONTOH BORANG PERJANJIAN 12. muka surat 1. Sila isikan nombor rujukan dan tarikh seperti di dalam Surat Tawaran Pembiayaan Matrikulasi (sila lihat contoh borang perjanjian). TANDATANGAN RINGKAS (Muka surat 4 Perenggan 10. Borang perjanjian yang telah lengkap diisi dalam 3 salinan hendaklah dicantumkan dengan dawai kokot (stapler) setiap satu dan dikepilkan 3 salinan tersebut dengan klip sebelum dihantar bersama-sama dokumen sokongan pada hari pendaftaran di pusat asasi IPTA. Penggunaan cecair pemadam (correcting fluid) adalah tidak dibenarkan. Pelajar dan penjamin bagi perjanjian ini hendaklah menurunkan tandatangan ringkas di sebelah kanan ruangan nombor rujukan dan tarikh dan di setiap penjuru bawah sebelah kanan muka surat 1. Pertukaran alamat pelajar dan penjamin perlu dimaklumkan dengan segera ke Bahagian Biasiswa. Pelajar diingatkan bahawa Kementerian ini berhak menolak borang perjanjian yang didapati kotor atau terlalu banyak kesilapan. JANGAN cuba memadamkannya.Panduan Mengisi Borang Perjanjian Bahagian Biasiswa. Bersama-sama ini dilampirkan salinan contoh borang perjanjian yang telah diisi. PERTUKARAN ALAMAT 13. 2 & 3.

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (Gred 41 / Kumpulan A ke atas) (a) Semua pegawai Kerajaan Gred 41 / Kumpulan A dan ke atas di Kementerian / Jabatan Persekutuan dan Negeri / Pejabat Daerah. hendaklah menjawat jawatan tetap sahaja dan memegang jawatan pentadbiran Gred 41 ke atas.Panduan Mengisi Borang Perjanjian Bahagian Biasiswa. JAWATAN (b) SENARAI SAKSI (i) (ii) PEGAWAI PENDIDIKAN (a) (b) (c) Pensyarah di IPTA / Politeknik / Kolej Komuniti Pegawai Pendidikan Negeri / Daerah Pengetua / Penolong Kanan Pengetua di Sekolah Menengah Kerajaan sahaja. (iii) PEGAWAI PERKHIDMATAN PERUBATAN / KESIHATAN (a) Semua doktor yang bertugas di Hospital dan di Pusat Kesihatan sahaja. Bagi saksi yang bukan pegawai kerajaan. (iv) PEGAWAI KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN (a) Semua pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang berkhidmat dalam perkhidmatan 5 . mereka hendaklah yang telah diberi kuasa perundangan. KPTM SYARAT-SYARAT PENJAMIN WARGANEGARA PENDAPATAN STATUS KEWANGAN UMUR PENGECUALIAN SYARAT Hendaklah warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia Pendapatan mestilah tidak kurang daripada RM500.00 sebulan Hendaklah seseorang yang tidak muflis Penjamin hendaklah berumur tidak melebihi 45 tahun Ibu bapa / Penjaga yang sah yang menjadi Penjamin dikecualikan syarat pendapatan dan umur SYARAT-SYARAT SAKSI WARGANEGARA Semua saksi hendaklah warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang bermastautin di Malaysia (a) Saksi yang terdiri daripada Pegawai Kerajaan.

Panduan Mengisi Borang Perjanjian Bahagian Biasiswa. (Contoh : Hakim. Peguam Persekutuan. Kad Pengenalan bermula dengan huruf G) Pegawai Penjara (Penguasa Penjara dan ke atas) Pegawai Bomba (Penguasa Bomba) Jabatan Perhutanan (Pemelihara Hutan Gred 1 / Pegawai Hidupan Liar) Jabatan Laut (Jurutera Laut dan ke atas) Kastam (Penguasa Kastam dan ke atas) (c) (d) (e) (f) (g) (vi) LAIN-LAIN (a) (b) Wakil Rakyat / Senator Penggawa / Penghulu / Ketua Kampung / Ketua Masyarakat / Sidang / Pegawai Pembangunan Mukim / Pengerusi JKKK (Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung) SABAH DAN SARAWAK – Ketua Kaum / Ketua Anak Negeri / Kapitan / Pemanca / Pegawai Taman Sabah Pengurus FELDA / Pengerusi JKKK Kemajuan dan Keselamatan Kampung) (Jawatankuasa (c) (d) 6 . KPTM kehakiman dan perundangan Kerajaan. Pendaftar Mahkamah) (b) (c) (d) (v) Semua Peguambela dan Penguamcara Semua Pesuruhjaya Sumpah Jaksa Pendamai PEGAWAI BERUNIFORM (a) (b) Tentera (Kapten dan ke atas) Polis (Penolong Penguasa dan ke atas / No. Majistret. Penasihat UndangUndang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful