NAMA : NUR SYAZWANI BINTI KHAMIS UNIT : PPISMP SN/ BI/ BM 1 (SEMESTER 3

)

TARIKH: 8 JULAI 2010 (KHAMIS) TAJUK : TUGASAN PENGAJIAN MELAYU

1. Jenis-jenis pola ayat Pola suku kata V
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

Contoh i/bu a/tuk a/yam a/yah a/long il/ham im/pian in/dah us/taz un/sang bu/kit ma/kan mi/num hi/dup hi/lang tol kos pos kad e/mak pra dra/ma in/dus/tri pro/duk pro/tes klon klik trak/tor e/lek/trik eks/klu/sif eks/trak eks/pres eks/trem eks/tra

VK

KV

KVK

KKV

KKVK

VKK

45 pagi. saya dan rakan sekelas pergi ke kafeteria untuk makan pagi. Pembelajaran pada hari ini amat memeningkan kerana saya terpaksa menulis dan melukis bentuk-bentuk molekul sebatian kimia. 3. Klasifikasi perkataan kepada suku kata terbuka dan tertutup Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perkataan Pa/gi Dan Ra/kan Se/ke/las Per/gi Ka/fe/te/ria Un/tuk Ma/lang/nya Yang A/mat Sung/guh Ke/mu/dian Me/ma/su/ki Ben/tuk Mo/le/kul Se/ba/tian Be/ra/sa Sang/at pe/ning Ting/gal/kan Suku kata terbuka 2 0 1 2 1 4 0 2 0 1 0 2 4 0 2 2 3 0 1 0 Suku kata tertutup 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 2 1 1 0 2 1 3 . Kemudian. saya memasuki kelas Kimia. makanan yang saya beli amat masin.KVKK KKVKK KKKV KKKVK y y y y y y y y y y y y y bank/krap kon/teks teks teks/til meng/am/bil kom/pleks Stra/te/gi Skru Struk/tur Spring 2. Saya berasa sungguh kecewa. Luahan rasa seulas bicara Pagi tadi pada pukul 9. Malangnya. Saya berasa sangat pening kerana topik ini telah saya tinggalkan selama hampir setahun setengah.

KVKK & KKV KVKK V & KVK KVKK & KVK KV KV KVK KV & KVK KV KV KVKK & VK KV & KVKK KVKK & KVK .4. Pola ayat berdasarkan perkataan yang berikut Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perkataan Pa/gi Dan Ra/kan Se/ke/las Per/gi Ka/fe/te/ria Un/tuk Ma/lang/nya Yang A/mat Sung/guh Ke/mu/dian Me/ma/su/ki Ben/tuk Mo/le/kul Se/ba/tian Be/ra/sa Sang/at pe/ning Ting/gal/kan Pola suku kata KV KVK KV & KVK KV & KVK KVK & KV KV VK & KVK KV.