Anda di halaman 1dari 3

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani

Tunjang : Kemahiran
Kemahiran : Rekreasi – Perkhemahan
Tajuk : Kraf Perkhemahan
Tarikh : 01 Julai 2008 / Selasa
Masa : 7.45 – 8.15 pagi
Tahun : 4 Cemerlang
Bil. Murid :
Peng. Lepas : Murid pernah menyertai perkhemahan yang diadakan oleh pihak sekolah.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, diharapkan murid-murid dapat :

1. PSIKOMOTOR : melakukan sekurang-kurangnya satu jenis ikatan dalam tiga dari lima kali
percubaan dengan betul.
2. KOGNITIF : menyatakan sekurang-kurangnya tiga jenis peralatan yang digunakan
semasa aktiviti perkhemahan.
3. AFEKTIF : menunjukkan sikap ingin tahu tentang perkhemahan apabila guru
mengajar.

Penerapan Nilai : bekerjasama


KBKK : Kontekstual, Teori Kecerdasan Pelbagai – Interpersonal, Verbal Linguistik
Alatan : Gambar-gambar peralatan
Lampu suluh
Wisel
Tali
Bahagian/M Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan/ Catatan/
asa Strategi Alatan
Set Induksi Soal jawab Guru bertanya pada murid berdasarkan Strategi Nilai murni:
(3 minit) pengalaman sedia ada mereka. Interpersonal dan Kerjasama
Contoh soalan : Intrapersonal Berdikari
1) Siapa yang pernah menyertai
perkhemahan?
2) Dimanakah kamu berkhemah?
3) Dimanakah kamu tidur semasa
perkhemahan?
4) Bagaimanakah kamu memasak
Perkemban semasa berkhemah?
gan
Mengenal Alatan:
Langkah 1 alatan Murid berada pada Gambar,la
(7 minit) perkhemahan Guru menunjukkan alatan tempat masing- mpu
perkhemahan kepada murid. masing. suluh,wisel,t
Contoh alatan : ali, pisau
-Khemah,mancis,lampu
Langkah 2 Menerangkan suluh,wisel,kain anduh,ubat- Nilai murni :
(7 minit) fungsi alatan ubatan,pisau,tali. Menghorma
perkhemahan ti,
Contoh fungsi alatan perkhemahan : kerjasama
khemah-tempat berlindung
mancis -untuk menyalakan api
lampu suluh-kegunaan pada waktu
malam
wisel-untuk kegunaan waktu
kecemasan
Langkah 3 kain anduh-kegunaan sewaktu berlaku
(10 minit) Mempelajari kecederaan Dilakukan secara
ikatan ubat ubatan-keguana jika berlaku iberkumpulan/indi
kecederaan vidu dibawah
pisau-untuk memotong untuk ajar guru.
tali-untuk mengikat alatan

Jenis-jenis ikatan:
-ikatan simpul manuk
-ikatan keti

Bahagian/M Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan/Strate Catatan/Alat


asa gi an
Penutup Perbincangan Guru meminta murid membuat Nilai murni :
(3 minit) rumusan tentang pembelajaran pada Keberanian,
hari ini. berdikari
Guru meniakan jawapan murid dan
menambah maklumat jika perlu.