Anda di halaman 1dari 9

/i) Analisis Persekitaran TOWS / COWS Matriks ( PENDIDIKAN MORAL – PMR )

(S) KEKUATAN : (W) KELEMAHAN :


Dalaman
S1 – Kerjasama antara guru dengan W1 - Murid kurang berminat membuat
pengurusan sekolah rujukan
S2 - Kursus untuk guru W2 - Murid tidak bersedia untuk P&P
S3 - Sumber kewangan yang kukuh W3 - Murid tidak hadir pada masa
S4 - Pengurusan panitia yang berkesan pengajaran (ponteng dikalangan ting.5)
W4 - Murid kurang minat dengan kerja amal
W5 - Tidak cukup guru opsyen

Luaran
(O) PELUANG Strategi SO Strategi WO

O1 - Kerjasama ibubapa ST 1- S1+ S2 + S3+S4 + O1 + O2 ST 3 - W1 + W4 + O3 + O4


O2 - Pihak PIBG sedia membantu dan Meningkatkan pencapaian gred cemerlang. Meningkatkan kesedaran dan komitmen murid
bekerjasama terhadap kerja amal dan kebajikan masyarakat.
O3 - Penceramah jemputan
ST 2- S2+ S3+ O3+O4
O4- Perkongsian bijak dengan sekolah-
Meningkatkan Penghayatan dan penguasaan
sekolah menengah daerah Klang
nilai dan definisi nilai-nilai murni.

(C) CABARAN Strategi SC Strategi WC


C1 - Latar belakang sosio ekonomi ibu bapa
rendah dan tidak mementingkan ST 4 – S1+S2+S3+C3+C4 ST 5 – W2+W3 + C2+C4
pelajaran anak-anak. Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan Memupuk minat belajar dalam kalangan murid
C2- Pengaruh persekitaran seperti pusat melalui perkongsian kemahiran dan melalui program motivasi dan pertandingan-
permainan video . pengalaman dalam kalangan guru. pertandingan akademik peringkat sekolah.
C3- Ibubapa kurang mementingkan
pelajaran anak-anak mereka.
C4- Tarikan peluang pekerjaan yang
menjanjikan wang.

1
ii) Penilaian Strategi Terbaik :
BIL KOD STRATEGI STRATEGI YANG TELAH DIJANA
1 ST 1- S1+ S2 + S3+S4 + O1 + Meningkatkan pencapaian gred cemerlang.
O2

2 ST 2- S2+ S3+ O3+O4 Meningkatkan Penghayatan dan penguasaan nilai dan definisi nilai-nilai murni.

3 ST 3 - W1 + W4 + O3 + O4 Meningkatkan kesedaran dan komitmen murid terhadap kerja amal dan kebajikan
masyarakat.
4 ST 4 – S1+S2+S3+C3+C4 Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan
pengalaman dalam kalangan guru

5 ST 5 – W2+W3 + C2+C4 Memupuk minat belajar dalam kalangan murid melalui program motivasi dan
pertandingan-pertandingan akademik peringkat sekolah.

iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan


KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4 ST5
1. Tahap kesukaran proses (paling sukar:1, paling mudah:5) 5 4 4 4 3
2. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 5 5 4 4
3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 5 5 4 5 4
4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5 5 4 3 4
5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 3 5 3 3 3
6. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu, 3
4 5 4 4
misi dan visi.
7. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 4 4 4 3 4
8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 4 4 4 3 4
9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 5 5 5 3 5
Jumlah Skor 40 42 37 32 35
Keputusan 2 1 3 5 4
Ulasan Pemilihan kepada ST1
Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik.

2
iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan

KEUTAMAAN Strategi yang telah dijana

1 ST 2 -Meningkatkan penghayatan dan penguasaan nilai dan definisi nilai-nilai murni.

2 ST 1 -Meningkatkan pencapaian gred cemerlang

3 ST 3 -Meningkatkan kesedaran dan komitmen murid terhadap kerja amal dan kebajikan masyarakat

4 ST 5 -Memupuk minat belajar dalam kalangan murid melalui program motivasi dan pertandingan-pertandingan akademik
peringkat sekolah

5 ST 4- Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru.

3
PELAN TAKTIKAL 2011
PENDIDIKAN MORAL( PMR )

NKRA : Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA : SBT dan Tawaran Baru
Indikator
Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR
Pencapaian
Memastikan pelajar
GKMP
melafazkan nilai dan definisi
1 Klinik nilai KP P. Moral 1 Minggu RM300 % Lulus SPM 50% 57%
nilai sepenuhnya
GMP
Skor A
• Latih tubi Meningkatkan peratus murid
GKMP
2 • Bengkel teknik cemerlang matapelajaran
KP 1 hari RM300
% Gred A
10% 20%
menjawab soalan Pendidikan Moral dalam SPM dalam SPM
GMP
struktur dan
soalan esei

GKMP
Meningkatkan komitmen % lulus kerja
3 Kerja Amal KP 1 hari RM 200 70% 80%
pelajar terhadap kerja amal folio
GMP

Meningkatkan penglibatan GKMP


Minggu Penghayatan % penglibatan
4 pelajar dalam aktiviti-aktiviti KP 1 minggu RM1000 60% 80%
Nilai-nilai Murni pelajar
akademik moral GMP

GKMP
% penggunaan
5 Perkembangan staff Meningkatkan kualiti P&P KP 2 hari RM400 50% 55%
ICT
GMP

4
PELAN OPERASI 1 - PENDIDIKAN MORAL ( PMR)
Nama Program Klinik nilai
Objektif Memastikan pelajar melafazkan nilai dan definisi nilai sepenuhnya

Tempoh Jan-Nov 2011


Kumpulan Sasaran Ting 5
1. Pn. Tamilarrasi
Guru Terlibat 2. Pn. Deebamalar
3. Pn. Parameswary

Proses Kerja 1.Taklimat program pada 27 Jan 2011


2.Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3.Perbincangan Pelaksanaan
4.Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5.Bahan Keperluan..............Set soalan dan skema jawapan
Jumlah=RM 300

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

5
PELAN OPERASI 2 - PENDIDIKAN MORAL [ PMR ]
Nama Program Skor A
• Latih tubi
• Bengkel teknik menjawab soalan struktur dan soalan esei
Objektif Meningkatkan peratus murid cemerlang matapelajaran Pendidikan Moral dalam SPM
Tempoh Jan-Okt 2011
Kumpulan Sasaran Ting 5
Guru Terlibat 1. Pn Tamilarasi
Proses Kerja
1.Taklimat program pada 27 Jan 2011
2.Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3.Perbincangan Pelaksanaan
4.Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5.Bahan Keperluan..............Set soalan dan skema jawapan
Jumlah=RM 300
Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

6
PELAN OPERASI 3 - PENDIDIKAN MORAL (PMR)
Nama Program Kerja Amal
Objektif Meningkatkan komitmen pelajar terhadap kerja amal
Tempoh April 2011
Kumpulan Sasaran Ting 4
Guru Terlibat 1. Pn. Tamilarasi
2. Pn. Deebamalar
3. Pn. Parameswary
Proses Kerja
1.Taklimat program pada 27 Mac 2011
2.Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3.Perbincangan Pelaksanaan
4.Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5.Bahan Keperluan..............Set soalan dan skema jawapan
Jumlah=RM 300

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

7
PELAN OPERASI 4 - PENDIDIKAN MORAL(PMR)
Nama Program Minggu Penghayatan Nilai-nilai Murni
Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti akademik moral
Tempoh 1 minggu
Kumpulan Sasaran Ting 1-5
Guru Terlibat 4. Pn. Tamilarasi
5. Pn. Deebamalar
6. Pn. Parameswary
Proses Kerja
1.Taklimat program pada 1 Ogos 2011
2.Kenal pasti kumpulan sasaran
3.Perbincangan Pelaksanaan
4.Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5.Bahan Keperluan..............Set soalan dan skema jawapan
Jumlah=RM 700

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

8
PELAN OPERASI 5 - PENDIDIKAN MORAL(PMR)
Nama Program Perkembangan staff
Objektif Meningkatkan kualiti P&P
Tempoh Mac dan Julai 2011
Kumpulan Sasaran Guru-guru matapelajaran Pendidikan moral
Guru Terlibat Pn. Tamilarasi
Pn. Deebamalar
Pn. Parameswary
Proses Kerja
1.Taklimat program pada 1 Mac dan 1Julai
2.Kenal pasti kumpulan sasaran
3.Perbincangan Pelaksanaan
4.Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5.Bahan Keperluan..............Alat tulis,
Jumlah = RM 30
Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Anda mungkin juga menyukai