Anda di halaman 1dari 15

NETCAD/RASVEK

Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal CAD


ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt
niteliği taşımaz. Bu belgede açıklanan yazılım bir lisans ya da sınırlı kullanım
sözleşmesine tabidir. Bu yazılım lisans ya da sınırlı kullanım sözleşmesinde
açıklanan amaçlar dışında herhangi bir ortama kopyalanması yasalara aykırıdır.
 Copyright Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999-2005
Bütün Hakları Saklıdır. Telif hakkı kanunları çerçevesinde izin verilen haller
dışında, önceden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılması, uyarlanması ve tercüme
edilmesi yasaktır.
NETCAD Apache Software Foundation tarafından geliştirilen XML Parser
kütüphanesini kullanmaktadır. Bu nedenle devam eden not eklenmiştir.
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/)."
Birinci baskı, Nisan 1999
Basıldığı Yer: Ankara
Versiyon: V.5
Revizyon Tarihi:06.04.2007
Revizyon No: 004
Doküman No: NC_VECTORY_01
www.netcad.com.tr
teknik@netcad.com.tr

1. Kitap hakkındaki görüş ve düşünceleriniz için bilgi@netcad.com.tr


2. Teknik Destek almak için http://www.netcadportal.com
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

NETCAD/RASVEK 2
İÇİNDEKİLER

1. Bölüm Giriş ..................................................................................... 4


1.1. NETCAD/RASVEK Nedir? ................................................................. 4
1.2. NETCAD/RASVEK Kurulumu ............................................................ 4
1.3. NETCAD/RASVEK Yardım ................................................................ 5
2. Bölüm İşlemler .............................................................................. 6
2.1. Rasterden Hat Rengi Seçmek .......................................................... 6
2.2. Rasterden Silme Rengi Seçmek ....................................................... 6
2.3. Edit Moda Geçmek........................................................................... 6
2.3.1. Alan ............................................................................................ 7
2.3.2. Kutu............................................................................................ 7
2.3.3. Daire ........................................................................................... 7
2.3.4. Çizgi............................................................................................ 7
2.3.5. Doldur ......................................................................................... 7
2.3.6. İncelt .......................................................................................... 8
2.3.7. Kalınlık ........................................................................................ 8
2.3.8. K.P. Sil (Kenardaki Çizgi Parçacıklarını Sil) ....................................... 9
2.4. Rasterden Hat Yakalamak ............................................................... 9
2.5. Rasterdan Alan Kapat ................................................................... 10
2.6. Rasterdan Eğri Yakalamak ............................................................ 11
2.6.1. Geri Almak ................................................................................. 13
2.7. Kesenlerden Eğri Yakala ............................................................... 14
2.8. Eğrilere Kot Vermek ...................................................................... 14
2.9. Referans Nokta Yakalamak ........................................................... 15

NETCAD/RASVEK 3
1. Bölüm Giriş
1.1. NETCAD/RASVEK Nedir?
NETCAD/RASVEK, scannerdan (tarayıcı) geçirilerek elde edilen Windows
Bitmap, PCX, TIF, JPEG, TGA, formatındaki 1 bitlik raster verilerin vektör
haline dönüştürülmesini kolaylaştıran modüldür.
(NOT: 1 bitlik raster veriyi elde edebilmek için Anamodul kitabı Raster bölümü
.... başlık altından ulaşabilirsiniz.

Genel Özellikleri:
• Raster üzerinde gerekli silme,
raster çizimleri gibi editleme
işlemlerini yapabilme,

• Raster verinin istenilen piksel


değerine kadar inceltilmesi ve
kalınlaştırılması,

• Raster veride gösterilen hatların


otomatik sayısallaştırılması,

• Raster veri üzerinde otomatik


alan kapatma,

• Raster verideki eğrilerin kot değerleri verilerek otomatik


sayısallaştırılması.

1.2. NETCAD/RASVEK Kurulumu


NETCAD/RASVEK'in CD'den kurulumunda izlenecek yol şudur:

1. NETCAD CD'sini CD sürücüsüne yerleştiriniz.

2. Bilgisayarım kısmında CD sürücüsü seçilerek CD içindeki Modül dizini


altındaki NETCAD/RASVEK'i seçerek Setup dosyasını çift tıklayarak
çalıştırınız. Modül kurulum penceresi açılarak NETCAD/RASVEK'in
kurulacağı dizin adı NETCAD varsayılan olarak gelecektir (Eğer Ana
Modülü kurarken NETCAD'in kurulacağı dizin adı değiştirilmişse
NETCAD/RASVEK de bu dizin altına kurulmalıdır). Bu pencereyi
Tamam ile geçiniz. Program kurulmaya başlayacaktır. Modül kurulumu

NETCAD/RASVEK 4
bitince "Program başarı ile kurulmuştur" şeklinde mesaj gelir. Bu mesajı
Tamam ile kapatarak işlemi bitiriniz.

1.3. NETCAD/RASVEK Yardım


Programla ilgili tüm işlemler için kullanıcıya bilgiler sunan yardımcı metinlere 3
farklı yöntemle ulaşılabilir:
• Menülerden seçilen işlem üzerinde F1 tuşuna basılması,
• Yardım Menüsünden İçindekiler ya da Konu Başlıklarına Göre
bölümlerinden,
• İşleme girdikten sonra yardım ikonuna basılarak konu hakkında bilgi
edinilebilir.
Yardımcı metinler program ve işlemler hakkında bilgi sunarken ayrıca işlem ile
ilgili yöntemleri de açıklayarak kullanıcıya rehber olurlar.

NETCAD/RASVEK 5
2. Bölüm İşlemler
2.1. Rasterden Hat Rengi Seçmek
Bu işlem rasterdan yakalanacak hatların veya
eğrilerin piksel rengini seçmek amacıyla kullanılır.

İstenilen raster hat rengi seçilerek üzerinde fare


ile tıklanır ve böylece renk seçilmiş olur.

İşlem sonunda yandaki menü ekrana gelir ve


saklanan renk hakkında bilgi verir.

2.2. Rasterden Silme Rengi Seçmek


Silme rengi, yakalanacak hatların veya eğrilerin
piksel rengi dışındaki seçilen renktir.

İşleme girdikten sonra kursor ile renk seçilir ve


saklanır.

2.3. Edit Moda Geçmek


Bu işlem raster veri üzerinde gerekli editleme işlemlerinin yapılması için
kullanılır. İşleme girdikten sonra ekrana Raster Edit İşlemleri Menüsü gelir.

NETCAD/RASVEK 6
2.3.1. Alan
Raster veride kirli alanların temizlenmesinde kullanılır. İşleme girdikten sonra F2
tuşu ile temizlenecek alan çevrilerek seçilir ve raster veri temizlenir. Temizlenen

alanın rengi ikonları kullanılarak seçilebilir.

2.3.2. Kutu

Raster veride kirli alanların temizlenmesinde kullanılır. İşleme girdikten sonra


kutunun 1. ve 2. noktaları seçilerek istenilen alanlar temizlenir.

2.3.3. Daire

Raster veride kirli alanların temizlenmesinde kullanılır.


İşleme girdikten sonra ekrana gelen Raster Sil
Menüsünden kursor değeri girilir ve raster veride
istenilen alanları temizlenir.

Geri Al ikonu kullanılarak en son yapılan işlem geri alınabilir.

2.3.4. Çizgi

Bu işlem ile raster veri üzerinde belirtilen parametrelerle doğru çizilebilir.

İşleme girdikten sonra ekrana gelen Raster


Doğru Çiz Menüsünden çizilecek doğrunun
ölçü birimi metre ya da piksel cinsinden
belirlenir. Ayrıca doğrunun kalınlığı da
ayarlanır.

2.3.5. Doldur

Bu işlem raster veride hatlarda ya da eğrilerde çizgelerin arasını doldurur.


İşleme girdikten sonra ekrana gelen menüde Evet ikonu işaretlenerek işlem
başlatılır. Bu işlem ile aralarında 1 piksel boşluk bulunan pikseller birleştirilmiş
olur.

NETCAD/RASVEK 7
2.3.6. İncelt

İşlem ile istenilen alanlarda raster veride piksel cinsinden inceltme yapılır.
İşleme girdikten sonra ekrana gelen menüden 1 Geçiş ikonuna basılırsa, 1. ve 2.
nokta ile gösterilen alanda inceltme işlemi yapılır. Her geçişte raster veri 1 piksel
değerinde incelir.

İşlem bittikten sonra gelen menüde bu işlemin


kaç milisaniye sürdüğü ve Max-Geçiş sayısı
bilgileri alınır.

Tamamı ikonu işaretlenirse, belirtilen alanda


raster veri 1 piksele kadar inceltilir.

İşlem bittikten sonra gelen menüde bu işlemin


kaç milisaniye sürdüğü ve Max-Geçiş sayısı
bilgileri alınır.

Bu işlem özellikle taranmış imar planı üzerine işlenen elektrik vb. altyapı
çizimlerinde kullanılabilir. Böylelikle raster veri üzerinde istenmeyen kalınlıktaki
objeler inceltilmiş ve rasterdaki kalın detayların proje çizgilerini ezmesi ya da
saklaması engellenmiş olur.

2.3.7. Kalınlık

Bu işlem ile istenilen alanlarda


raster veride piksel cinsinden
kalınlaştırma yapılır. İşleme
girdikten sonra ekrana gelen
pencereden Geçiş sayısı girilir.
Raster üzerinde 1. ve 2. nokta

NETCAD/RASVEK 8
ile gösterilen alanda kalınlaştırma işlemi yapılır. Her geçişte raster veri 1 piksel
değerinde kalınlaşır.

2.3.8. K.P. Sil (Kenardaki Çizgi Parçacıklarını Sil)

Bu işlem ile eğrilerde ya da hat çizgilerindeki dallanan kısa çizgiler temizlenir. Bu


işlem sonunda hassas veri elde etmek için, ilk seferinde 10 ikinci seferinde de 10
piksellik iki aşamalı inceltme işlemi önerilir.

İşleme girdikten sonra


ekrana gelen menüden
temizlenecek olan hatların
kaç piksele kadar olması
gerektiği belirtilir. İşlem
Tamam ikonuna
basılarak başlatılır.

İkonları raster veriden temizlenecek ve çizilecek çizgilerin renk


ayarları için kullanılır.

2.4. Rasterden Hat Yakalamak


Bu işlem, raster veri üzerinde seçilen hatların
sayısallaştırılması için kullanılır. İşleme girdikten sonra
Doğru Yakala Menüsü ekrana gelir.

Tabaka

Yakalanan hatların hangi tabakaya yerleştirileceğini


belirtir. Buraya istenilen tabaka ismi girilebilir.

İşlem

Hatların yakalanmasında izlenecek yöntemi belirtir.

Doğru Yakala

Doğru Yakala ikonu işaretlenmiş ise, veriden doğru hatları yakalanır ancak
burada Kursor değeri aktif değildir.

NETCAD/RASVEK 9
Doğru Uçlarını Birleştirmek

Bu ikon işaretlendiğinde, yakalanan hatlar birleştirilerek sayısallaştırılır. Bu


işlemde Kursor değeri aktiftir ve kursorun içinde yer alan hatlar yakalanır.

Hat Uçlarını Düzeltmek

Bu işlem işaretlendiğinde Kursor değeri aktiftir ve kursorun içinde kalan alanlar


sayısallaştırılır.

Kursor (piksel)

Kursorun piksel cinsinden değerini belirtir. Bu değerin artırılması daha geniş bir
alan içinde hat yakalamaya olanak sağlar.

2.5. Rasterdan Alan Kapat


Bu işlem ile raster veri üzerinde sayısallaştırılan parseller aynı anda
kapatılabilirler. Raster Alan Kapat işlemi, kursor ile gösterilen parseli bütün
hatları ile kapatarak çoklu doğruya dönüştürür. Bu işlemin gerçekleşmesi için
taramanın iyi yapılmış olması ve rasterın temiz olması gerekmektedir.

NETCAD/RASVEK 10
Çizgi Kalınlığı

Raster sayısallaştırma sonucu oluşacak olan parsel hatlarının kalınlık değeridir.


Bu değerin sıfır ile 1 arasında olması gerekmektedir. Buradaki değerin küçük ya
da büyük verilmesi durumunda, parsel hatları olması gereken yerlerden kayarlar
ve alan değerleri farklı büyüklükte olur.

Topolojik Düzeltme Uygulama

Bu işlem aktif olduğunda oluşacak olan hatlar raster hattını takip etmeye çalışır.
Bir hattın iki ucu arasındaki ortalama bir yerden takip edilir.

Tabaka

Oluşacak olan parselin alan tabakasının adıdır. Buraya istenilen tabaka adı
yazılabilir.

Parsel No

Sayısallaştırılacak olan parselin adıdır. Bu değer manuel girilir. Her alan kapat
işleminden sonra bu değer ardışıl olarak artar. Ada/Parsel şeklinde bir isim
verilirse butonu ile ada bazında artırma yapılabilir.

2.6. Rasterdan Eğri Yakalamak


Bu işlem ile raster veri üzerinde işaretlenen eğriler vektör haline çevrilirler.

İşleme girdikten sonra ekrana gelen menüden


eğrilerin kotları ve yerleştirileceği tabaka ismi
belirlenir. Mouse’un sol tuşu raster eğri ya da hat
üzerinde kliklenerek sayısallaştırma işlemine
başlanır.

NETCAD/RASVEK 11
Parametreler ikonuna basınca açılan menüden
Germe değeri belirlenir. Germe Değeri,
eğrilerin vektör haline getirilmesindeki
hassasiyeti belirleyen ve 0-1 arasında değişen
bir değerdir.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, eğer germe değeri 0 verilirse eğri üzerindeki
nokta sayısı artmakta ve bu da verinin fazla yüklü olmasına neden olmaktadır.

Eğer germe değeri 1 verilirse nokta sayısı azalmakta ancak raster verinin
sayısallaşmasındaki hassasiyet azalmaktadır. Bu nedenle germe değerinin 0.52
olarak verilmesi önerilir.

Ortalama Kalınlık Kadar Geri ikonu raster verinin sayısallaştırılmasındaki


hassasiyet ile ilgilidir.

Örnekte görüldüğü gibi, iki raster


çizginin kesiştiği durumlarda,
hassas vektör işlemi için raster
çizginin ortalama kalınlığı kadar
çizim geri alınır.
Bu işlem örnekteki verilerde olduğu
gibi kesişen raster çizgilerinde ya da
düzgün olmayan çizgilerin yoğun
olduğu alanlarda kullanılmalıdır.

NETCAD/RASVEK 12
2.6.1. Geri Almak

Eğri yakalamada yanlış yakalanan


son noktanın geri alınması için
kullanılır.

Bu işlem ile eğriler ardışıl olarak sayısallaştırılabilirler. Böylelikle ardışıl gösterilen


raster çizgiler birbirine eklenerek tek obje haline getirilir. Yalnız burada dikkat
edilmesi gereken durum, eğer işlemi bitirdikten sonra yeniden aynı rasterdan
eğri takip edilmek isteniyorsa ilk olarak daha önce çizilen vektör çizgi kursor ile
işaretlenmeli daha sonra eğri yakalama işlemine devam edilmelidir. Böylelikle
parça parça çizilen eğri tek obje (çokludoğru) haline gelmiş olur.

NETCAD/RASVEK 13
2.7. Kesenlerden Eğri Yakala
Raster veri üzerinde, belirtilen doğruyu kesen eğriler sayısallaştırılırlar.

2.8. Eğrilere Kot Vermek


Bu işlem kotları olmayan eğrilere kot vermek amacıyla kullanılır. İşleme
girdikten sonra Eğrilere Kot Ver Menüsü ekrana gelir.

Kot, eğrilere verilecek kot değerini


belirtir.

++ ikonu ise, ardışıl olarak kotlandırma yapılmak istenilen durumlarda kullanılır.


Yanında yer alan kutucuğa verilen değere göre kotlar eklenerek ya da azaltılarak
ardışıl kotlama işlemi yapılabilir.

Bu işlem, Kesenlerden Eğri Yakalanarak veya manuel olarak çokludoğru ile


vektörize edilmiş eğrilere ardışıl kot verme işlemini hızlı bir biçimde yapılmasını
sağlar.

NETCAD/RASVEK 14
2.9. Referans Nokta Yakalamak
Raster veride belirtilen kursor değeri içinde
kalan alanda nokta yakalamak için kullanılan
bir işlemdir.

İşleme girdikten sonra Nokta Yakala


Menüsü ekrana gelir. Kursor Boyu (kursorun
daire yarıçap değeri) verilerek raster üzerine
gelince mouse imleci daire şeklinde değişir. Mouse imleci içinde kalan ve en az
üç noktadan kesişen çizgilerin kesişim alanlarına noktalar atılabilir.

NETCAD/RASVEK 15