Anda di halaman 1dari 82

DAS AR-D ASAR K ERA JAA N

MERUJUK KEPADA PRINSIP,HALUAN,SIKAP, PANDANGAN


SERTA PEGANGAN SECARA KOLEKTIF YANG DIAMBIL DAN
LAKSANAKAN OLEH PIHAK PEMERINTAH

DASAR KERAJAAN BERSIFAT MENYELURUH DAN MENYENTUH


PELBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYAKARAT KHUSUSNYA
BIDANG EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, AGAMA,PENDIDIKAN
DAN SEBAGAINYA.

DASAR INI AKAN BERUBAH MENGIKUT PANDANGAN KERAJAAN,


KEPERLUAN SEMASA DAN PERKEMBANGAN ANTARABANGSA
PRI NSI P D AN KETETAPAN

“NATIONAL INTEREST”

KEPENTINGAN AWAM

KEBAJIKAN AWAM
DASAR AWAM DI MALAYSI A
FAKTOR DAN OBJEKTIF PENGGUBALAN DASAR AWAM

I F
T
E K 2 0
J 0
OB
2 A L
POLITIK EKONOMI AN O N
AS NA
S I
AW N .
W N A YG
G U AN
A N IH
M B AG A
SOSIAL P E O.
&
G AR
AR EK NE
A S A N
A N
D U H N
B H A
U M T A
RT KE
90
80
70
E
P IL &
AD AN
60
50 East
A T
40 West
North
U L
30
20
D A
10
K E
0
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
Matlamat pembangunan negara dan wawasan srategik
jangka panjang untuk menjadikan Malaysia sebagai
sebuah negara industri dan negara yang maju menurut
acuan kita sendiri.

Maju – aspek ekonomi, politik, sosial, rohani, budaya

Panduan Induk bagi dasar pembangunan negara bagi


Menetapkan arah tujuan, matlatamat, strategi, jangka masa
Dan pencapaian
•National Focus

•Konsensus Nasional

•Perjanjian Sosio Politik

•Agenda Pembangunan Nasional


Satu penumpuan yang padu ke arah mencapai matlamat
Supaya dapat bergerak ke hadapan dengan tumpuan
Yang lebih jelas, yakin dan serentak.
Persetujuan penduduk berbilang kaum terhadap satu
matlamat bagi mengelakkan perselisihan mengenai masa
depan negara dan membolehkan negara bergerak
dengan lebih cergas
Panduan utama di mana setiap rakyat setuju terima pada
dasarnya arah dan matlamat yang sama.
Garis panduan umum untuk membentuk pembangunan
Nasional
a) Memberi ruang untuk pembentukkan generasi baru
Dalam tempoh 30 tahun melalui rancangan dan
Persekitaran yang baik ke arah pembangunan negara

e) Jangka masa yang munasabah dan praktikal untuk


Capai matlamat

h) Menetapkan satu wawasan yang ambitious tetapi


Munasabah agar tidak ketinggalan dalam perkembangan
Arus pembangunan dunia sejagat
a) Agar negara tidak ketinggalan kerana masa menjadi
penentuan kemajuan sesebuah negara
1) Mewujudkan negara yang bersatu

2) Mewujudkan negara yang berjiwa bebas, tenteram dan


Maju

6) Mewujudkan dan membangunkan masyarakat


Demokratik dan persefahaman yang matang

4) Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika


1) Mewujudkan masyarakat berbilang kaum yang liberal
Dan bertolak ansur

4) Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif

6) Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya


Menyayangi
1) Mewujudkan masyarakat yang adil dlm bidang ekonomi

3) Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai


Ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya
tahan
Aspek kritikal ke arah pencapaian Wawasan 2020 :

c) Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara


Matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan saksama

f) Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor


Ekonomi

i) Mengurangkan dan hapuskan ketidaksamaan dan


Ketidakseimbangan sosial dan ekonomi
a) Galak dan kukuhkan intergrasi nasional

c) Bangunkan masyarakat yang progresif

e) Memajukan pembangunan sumber manusia

g) Jadikan sains dan teknologi sebagai teras penting


Dalam perancangan dan pembangunan sosial ekonomi

h) Lindung persekitaran dan ekologi


a) Galak dan kukuhkan intergrasi nasional

c) Bangunkan masyarakat yang progresif

e) Memajukan pembangunan sumber manusia

g) Jadikan sains dan teknologi sebagai teras penting dalam


Perancangan dan pembangunan sosial ekonomi
Ekonomi - jelas dan senang dicapai

Politik
Sosial perlukan tindakan dan komitmen
Psikologi daripada dimensi dan peringkat
Budaya
Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara
Maju mengikut acuannya sendiri meliputi aspek ekonomi,
Politik, budaya, sosial.
Dasar Kebudayaan
Kebangsaan
Definisi kebudayaan
 Merupakan keseluruhan cara hidup
manusia iaitu meliputi bidang2 fikiran/ide,
kebendaan (sprt senibina,alat2 pakaian,
makanan dan perabot), kesenian (sprt
lakonan dan seni tampak sprt ukiran) dan
nilai dan norma (sprt undang2, adat
resam, upacara, nilai ugama dan
kesopanan)
Kepentingannya
 Penting dlm proses pembangunan dimana
keperibadian Malaysia harus dipupuk dlm
usaha2 meningkatkan pembangunan
sosio-ekonomi dan politik.

 Usaha ini memerlukan perancangan yg


rapi supaya dpt lahirkan cara hidup
bersifat kemanusiaan.
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 Digubal dlm 1971 kerana sejak merdeka
tiada kemajuan ke arah mewujudkan
kebudayaan kebangsaan.
 Ini disebabkan kesedaran yg rendah dan
kefahaman mengenai kebudayaan,
kepentingan politik yg menekankan
kebudayaan kaum shj dan penekanan yg
lebih kpd kemajuan ekonomi.
Rasional Dasar Kebudayaan
Kebangsaan
 Pertimbangan fakta2 perkembangan
sejarah serantau
 Pengwujudan dasar ini adalah
berdasarkan unsur2 dan tiga prinsip yg
ditetapkan oleh kerajaan:
Rasional
1.Berteras kpd kebudayaan rakyat asal rantau ini
 Melaka merupakan pusat perkembangan,
pemancaran dan warisan kebudayaan Melayu.
 Kebudayaan serantau digambar dgn
penggunaan Bahasa Melayu.
 Kebudayaan rakyat asal rantau ini dijadikan
teras kpd Kebudayaan Kebangsaan
Rasional…
 2. Unsur2 kebudayaan lain yg sesuai dan wajar
 Unsur2 budaya asing, Cina, Arab, India dsbnya
 Kesesuaian dan penerimaan dalam penyerapan
kebudayaan bergantung kpd tidak wujudnya
percanggahan dalam Perlembagaan dan
prinsip2 Rukun Negara
…rasional
 3. Islam menjadi unsur yg penting dlm
pembentukan kebuyaan kebangsaan
 Peringkat tertinggi- sepatutnya
menampakkan Malaysia sebagai sebuah
negara Islam
 Peringkat kedua- menerapkan budaya2
lain yg tidak bertentangan dgn budaya
Islam
Objektif Dasar Kebudayaan
Kebangsaan
 1. Kukuhkan perpaduan bangsa dan negara
melalui kebudayaan
 2. Memupuk dan memelihara keperibadian
kebangsaan yg tumbuh drp Kebudayaan
Kebangsaan
 Memperkaya dan mempertingkat kualiti
kehidupan kemanusiaan dan kerohanian
seimbang dgn pembangunan sosio-ekonomi
Strategi dan Perlaksanaan Dasar
Kebudayaan Kebangsaan
 1. Pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan
kebudayaan ke arah menguat asas2
kebudayaan kebangsaan melalui usaha sama
peneyelidikan, pembangunan, pendidikan dan
perhubungan budaya
 2. Meningkat dan memperkukuh kepipmpinan
kebudayan melaui usaha2 membimbing dan
melatih peminat, mendokong dan menggerak
kebudayaan seluas2nya sebagai jentera
pembangunan yg berkesan
…strategi dan perlaksanaan
 3. Mewujud komunikasi yg berkesan ke
arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan
dan nasionalisme Malaysia
 4. Memenuhi keperluan sosio-budaya
 5. Menenuhi taraf dan mutu kesenian
Pencapaian dan Masalah Dasar
Kebudayaan Kebangsaan
 Pelbagai usaha dijlnkan utk mencapai
matlamat dasar ini
 Dalam mewujudkan satu Kebudayaan
Nasional ,proses penyerapan dan
penerimaannya ambil masa yg lama
 Penggubalan dasar ini berasaskan nilai
murni Islam tlh dijalankan
…pencapaian dan masalah
 Identiti kewarganegaraan dan seni budaya
jelas terlihat dalam perayaan2 rasmi dan
tidak rasmi
 Contohnya penggunaan Bahasa Melayu
di peringkat sekolah rendah dan
menengah
 Rancangan2 televisyen yg pelbagai
…pencapaian dan masalah
 Usaha terhadap dasar ini adalah sukar.
 Antara kelemahannya ialah perkembangan
sosio-ekonomi yg membawa kepada
pencemaran bahasa, seni bina bangunan yg tak
melambang kebudayaan negara, dan sikap
penduduk yg tidak menitikberat unsur2 budaya
 Sokongan secara langsung dan tidak langsung
diperlukan dari semua pihak
DASAR
PERSYARIKATAN
MALAYSIA
LATAR BELAKANG
 Diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri
pada tahun 1983 – pendekatan asas
pembangunan negara.
 1984: satu Panel Perunding ditubuhkan –
untuk membaiki perkhidmatan yang diberi
kepada sektor Swasta.
 1991 : PKPA – Panduan Mengenai
Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan
Malaysia dikeluarkan.

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA


DEFINASI
“Suatu sistem kerjasama antara kerajaan
dan sektor swasta ke arah mewujudkan
satu syarikat Malaysia bagi mencapai
kemajuan dimana keuntungan yang
didapati akan dikongsi bersama.”

-YAB Perdana Menteri


Malaysia.
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
CIRI-CIRI KONSEP
PENSYARIKATAN
 Kerajaan adalah pemegang saham.
 Jika mendapat keuntungan – sebahagian diberi
kepada kerajaan dan rakyat.
 Sektor awam dan swasta memainkan peranan
penting masing-masing.
 Sektor awam – beroperasi secara cekap
membantu sektor swasta - agen pertumbuhan
ekonomi negara.
 Mempunyai nilai-nilai dan matlamat yang sama
– untuk pertumbuhan ekonomi.

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA


1) BERSAMA KE ARAH MATLAMAT NEGARA

2) KERJASAMA SEKTOR AWAM – SWASTA DIMUDAHKAN

3) TUBUH PANEL PERUNDING


-TUJUAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM -> SEKTOR SWASTA

•4) PELONGGARAN PERATURAN


-TUJUAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM. 6 STRATEGI
PENGGUNAAN BORANG PERMOHONAN KOMPOSIT
KELUAR LESEN
LANJUT TEMPOH LESEN ( 1 HINGGA 5)
TUBUH PUSAT LESEN DI PBT
MANSUH LESEN/BAYARAN LESEN
BAIKI SISTAM DAN PROSEDUR PELESENAN

5) PEMBAIKAN PENTADBIRAN SEKTOR AWAM

•6) ARAHAN TERBARU PKPA


KEMASKINI PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN PROSEDUR BAGI
MEMUDAHKAN URUSAN SEKTOR SWASTA
DIALOG TAHUNAN.
PEGAWAI KERAJAAN MENYERTAI SEMINAR, BENGKEL & FORUM YANG
DITAJA OLEH SEKTOR SWASTA – KONGSI MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN
INTERAKSI SOSIAL
PENGHARGAAN.
KAITAN DASAR DENGAN
WAWASAN 2020 DAN RRJP II
 Sektor awam bertanggungjawab menentukan
semua ‘subsystem’ di negara ini bertindak ke
arah mencapai wawasan 2020.
 Berperanan sebagai :

a) Fasilitator
b) Perancang
c) Pelaksana
d) Tanggungjawab sektor swasta
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
 FASILITATOR:
 Menyediakan suasana yang “conducive” bagi
merangsang pertumbuhan ekonomi, sejauh
yang dibenarkan mengikut peraturan dan
undang-undang; pembaikan sistem, prosedur
dan proses bagi memudahkan sektor swasta.

 PERANCANG:
 Merancang arah tuju dan strategi
pertumbuhan, proaktif, menyediakan
maklumat dan galakan pasaran yang lebih
baik.

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA


 PELAKSANA

Sektor swasta menyediakan kemudahan
dan perkhidmatan sosial yang penting
kepada rakyat.

 TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA


• Sebagai penggerak pertumbuhan
ekonomi yang berdaya saing – bersatu
tenaga bagi menembusi pasaran baru di
negara-negara membangun di Asia,
Afrika dan Amerika Latin.
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
PERLAKSANAAN YANG
DIBUAT
PENCAPAIAN

 Penubuhan Panel Perunding.


 Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia
(1990).
 Usaha-usaha Memperbaiki Perkhidmatan
Awam.
 Panduan (Baru) Pelaksanaan Dasar
Persyarikatan Malaysia
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
PERLAKSANAAN YANG
DIBUAT
KELEMAHAN
KELEMAHAN
 Pemahaman Dan Penerimaan Konsep.
 Kekesanan Panel Perunding Terhad.
 Persepsi Yang Salah.
 Masalah Sektor Swasta Yang Terdiri Dari
Banyak Kumpulan Dan Berbagai Kepentingan.
 Kelemahan Komunisasi
 Perkongsian Maklumat Dan Aliran Maklumat
Tidak Mencukupi.
 Krisis Kepimpinan
 Penyelarasan Dan Muafakat Yang Tidak Efektif.

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA


PEN GEN ALAN

Sektor Pertanian :

 Sumbangan Besar Kepada KNK (GDP)


 Peluang Pekerjaan
 Tukaran Wang Asing
 Membasmi Kemiskinan
 Mengimbangi Persekitaran Di Malaysia
2 CORAK PENGELUARAN PERTANIAN

Sektor Perdagangan Sektor pekebun kecil


yang yang
“ Well Organised” “ Non – Organised”
OBJE KTI F
“ Memaksimakan pendapatan daripada pertanian melalui
penggunaan sumber-sumber negara dengan cekap dan
mempergiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada
pembangunan ekonomi negara keseluruhannya.

Perluasan keluaran tanaman


tradisonal untuk di eksport

PROSES
PENINGKATAN Penanaman tanaman baru yang
(Teknik baru & berpontensi untuk di eksport
Moden)

Galakkan pengeluaran makanan dan


penanaman untuk industri pertanian
Pembangunan Sosial
Pembukaan Tanah Baru
dan Institusi

 FELDA  Peningkatan Kemudahan +


 Pihak Berkuasa Pembangunan Wilayah Perkhidmatan Sosial.
 Kerajaan Negeri - Kampung = Bandar

Pembangunan In-situ STRATEGI Penswastaan dan


penyertaan pihak swasta
DPN
Daya pengeluaran rendah.
 Menyumbang daya usaha utama utk
Program-program pemulihan
 Projek pembangunan Pertanian bersepadu memajukan
 Perbadanan Kemajuan wilayah Komoditi makanan
 MADA Penyelidikan & Pembangunan (R&D)
 KADA

Perkhidmatan
Pembangunan Komoditi
Sokongan Pertanian

 Penyelidikan  DPN gariskan matlamat & halacara


 Pengembangan  Eksport
Cekap + Berkesan + Insentif
 Pemasaran Sara keperluan makanan negara
 Gantian Import
2 KOM PO NEN UTA MA
SEKT OR PER TA NIA N

Tanaman Makanan Tanaman utk Industri


 Padi  Getah
 Lembu Daging & Lembu  Kelapa Sawit
Tenusu  Koko
 Pengeluaran daging, telur  Kelapa
ayam & itik  Lada hitam
 Ikan  Tembakau
 Sayur-sayuran  Bunga-bungaan
 Buah-buahan segar
PROGRES SELEPAS DPN DILANCARKAN
( Dalam Rancangan Malaysia Ke-5 )
KELUARAN KOMODITI UTAMA

KOKO
KELAPA SAWIT PADI
BALAK GETAH
PERIKANAN KELAPA
TERNAKAN
MASALAH-MASALAH

1. Kekurangan tenaga buruh


2. Melibatkan modal yang besar
3. Saingan hebat dari sektor-sektor ekonomi yang lain
4. Saiz tanah
5. Masalah pemasaran
6. Tanah terbiar
7. Kaedah tanaman cara lama
8. Kurang khidmat Bantuan dan sokongan
9. Tanaman yang kurang memberi hasil
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
( DPN Dalam Rancangan Malaysia Ke-6 & RRJP2)

1. Orientasikan semula sektor-sektor pekebun kecil ke arah


tanaman secara kormersial
2. Komoditi baru yang berpotensi untuk dimajukan –
dibangunkan
3. Komoditi yang kurang potensi R&D – tekankan supaya jadi
lebih kompetitif
4. Padi – susun semula kegiatan penanaman
- atasi masalah hakmilik tanah Sawah dan pengurusannya
6. Tekankan stategi Pembangunan In-Situ
7. Kemudahan Infrastruktur diperbaiki – terutama di Luar Bandar
8. Penyatuan tanah dan pengelolaan pekebun-pekebun kecil
berasaskan : Perladangan secara estet, R&D,Penggunaan Alat-
alat (jimat tenaga buruh) & Tingkatkan pemasaran
KESI MPU LAN

Bagi mencapai objektif dan matlamat wawasan 2020,


Sektor Pertanian perlulah bergerak seiring dengan sektor-
sektor ekonomi yang lain dimana penekanan dalam aspek
peningkatan produktiviti, penghasilan kualiti yang tinggi
dari penggunaan teknologi moden dan proses penyelidikan
R&D yang mantap ditekankan dan diperluaskan untuk
mewujudkan sektor pertanian yang matang, maju, berdaya
tahan dan berdaya saing.
HALACARA BARU PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
(HCB)
Satu pendekatan baru untuk membangunkan kawasan
luar bandar yang diperkenalkan oleh Y.A.B. Perdana
Menteri pada 10 April 1984
Tujuan HCB diperkenalkan ialah:

Membangunkan kawasan desa


Menghapuskan kemiskinan
Mengurangkan jurang pendapatan antara penduduk
desa dan bandar dengan mengambil tindakan
pembangunan ekonomi, sosial dan fizikal.

Ianya dimulakan dengan 27 projek printis di seluruh


negara
PENGUJUDAN PUSAT PERTUMBUHAN DESA
(PPD)
Pada tahun 1991 dibawah RM6, HCB telah diubah pendekatannya
kepada PPD.

Ianya dimulakan dengan kajian menyeluruh terhadap 12 445 buah


kampung tradisional diseluruh semenanjung oleh JPBD pada tahun
1987.

Hanya 459 buah kampung yang telah dikenalpasti berpotensi


untuk dibangunkan sebagai PPD..

Hanya 459 buah kampung yang telah dikenalpasti berpotensi.


RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPD

Rasional

Menghasilkan pembangunan kawasan desa dari segi:


pembangunan prasarana
kemudahan moden
kegiatan ekonomi

Kadar dan peratus kemiskinan berkurangan

Merapatkan jurang pendapatan dan status sosial ekonomi


antara penduduk bandar dan luar bandar.
RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPD

Falsafah

Berteraskan fahaman yang memerlukan tindakan yang


cekap dan bersepadu serta mempunyai perhubungan
yang rapat pembangunan perbandaran, khususnya
sektor ekonomi moden.
OBJEKTIF HCB DAN PPD

Pemodenan sektor
pertanian tradisional
Objektif kepada sektor
moden

Meningkatkan Mewujudkan
keupayaan dan kawasan
kecekapan perbandaran yang
pengurusan ladang mempunyai saiz
penduduk optima
STRATEGI HCB - PPD

STRATEGI HCB -
PPD

STRATEGI
UMUM

STRATEGI MENGIKUT
SEKTOR
STRATEGI HCB - PPD

STRATEGI
UMUM

Memodenkan sektor pertanian

Menggalakkan prosesindustrialisasi desa

Selaraskan program pembangunan tenaga


manusia yang komprehensif

Meluaskan proses-proses urbanisasi kawasan desa


STRATEGI HCB - PPD

MEMODENKAN SEKTOR
PERTANIAN
Penubuhan koperasi luar bandar

Meningkatkan taraf komersial pertanian

Mengadakan kemudahan asas

Pengurusan ladang yang moden dan cekap

Penyatuan ladang (consolidation of farms holdings)

Pemindahan teknologi
STRATEGI HCB - PPD

MENGGALAKKAN PROSES INDUSTRIALISASI DESA

Mengenalpasti dan memajukan industri pemerosesan


hasilpertanian
Memajuan industri “ downstream” yang ada hbungan
rapat dengan sektor utama pertanian.

Memajukan industri desa yang ada hubungan rapat dengan


pasaran di kawasan bandar.

Memajukan industri-industri kecil.


STRATEGI HCB - PPD

MELUASKAN PROSES-PROSES URBANISASI KAWASAN


DESA

Pengumpulan dan penyatuan kampung


Memperseimbangkan pembangunan bandar dan desa.
Penubuhan PPD.
Petempatan penduduk yang terancang dan teratur.
Menyusun dan memperkembang semula asas ekonomi
tempatan.
STRATEGI HCB - PPD

SELARASKAN PROGRAM PEMBANGUNAN TENAGA


MANUSIA YANG KOMPREHENSIF

Memajukan sumber tenaga manusia tempatan


Menyemai dan mengorientasikan nilai dan etika kerja.
Membina semangat individu melalui program bina insan.
Mewujudkan persekitaran yang menarik dan menggalakkan.
Membangunkan institusi-institusi desa tempatan.
MEKANISME

Dilaksanakan dengan kerjasama antara:


Kerajaan Persekutuan
Kerajaan Negeri
Kerajaan Daerah

Diselaras dan dirancang oleh:

Kementrian Luar Bandar dibantu


Jabatan Perancangan Bandar dan Desa

Perlaksanaan peringkat negeri:


Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
Jabatan-jabatan Berkenaan
MEKANISME

Menyelaras dan mengawasi perlaksaan projek di peringkat


daerah:
Pejabat Daerah

Pengawasan dan Penilaian diperingkat Federal:

Unit Penyelarasan Perlaksanaan (UPP), JPN


Pengurusan pembangunan sumber manusia:
HCB - PPD
Tumpuan kepada kawasan –kawasan PPD
MARA (Pembinaan Pusat Giat Mara)
KEMAS (Pusat Kegiatan Desa)
Lain-lain Agensi
KAITAN HCB – PPD DENGAN WAWASAN 2020

Cabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB –PPD


adalah sama penggerak ke arah pembangunan yang seimbang.

KAITAN HCB – PPD DENGAN RRJP2 DAN RANCANGAN


PEMBANGUNAN LIMA TAHUN NEGARA (RM6)

Dalam hubungan ini RRJP2 dan Rancangan Pembagunan


Lima Tahun Negara menjadi asas kepada strategi-strategi dan
program yang secara langsung menyumbang ke arah
pencapaian objektif HCB dan PPD.
PENCAPAIAN PERLAKSANAAN HCB - PPD

Cabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB –PPD


adalah sama penggerak ke arah pembangunan yang seimbang.

KAITAN HCB – PPD DENGAN RRJP2 DAN RANCANGAN


PEMBANGUNAN LIMA TAHUN NEGARA (RM6)

Dalam hubungan ini RRJP2 dan Rancangan Pembagunan


Lima Tahun Negara menjadi asas kepada strategi-strategi dan
program yang secara langsung menyumbang ke arah
pencapaian objektif HCB dan PPD.
KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN
DASAR

KELEMAHAN CADANGAN
MEMPERKEMASKAN

Pemilihan kampung-kampung Pemilihan kampungyang lebih


tidak dibuat berdasarkan tepat perlu dibuat
analisis yang mendalam dan
tidak bersesuaian dari pelbagai
aspek

Fungsi perbandaran dan Memerlukan penekanan yang


peranan kampung sebagai lebih dari aspek ananlisis
PPD tidak dihuraikan dengan perhubungan ekonomi dan
jelas asas-asas pertumbuhan PPD
KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN
DASAR

KELEMAHAN CADANGAN
MEMPERKEMASKAN

Kurang pemahaman Satu usaha mengulangkaji dan


dikalangan perancang, ‘redifine’ konsep dan peranan
pelaksana dan penyelaras PPD dalam konteks
pembangunan desa amat
diperlukan

Penyelarasan dan Institusi –institusi kerajaan


perlaksanaan program seperti Pejabat Daerah, PBT
diperingkat tempatan agak perlu memainkan peranan
kurang luas dan kurang penyelarasan dan pengawasan
berkesan yang lebih.
KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN
DASAR

KELEMAHAN CADANGAN
MEMPERKEMASKAN

Sumbangan pembangunan Satu kajian impak yang


yang sebenar diperolehi komprehensif perlu dibuat bagi
daripada HCB –ppd belum menilai kejayaan dan
diketahui. pencapaian.
HCB -PPD

Pendekatan yang baru


Lebih berkesan

Dapat membantu pencapaian, matlamat, DPN dan


wawasan 2020.

Perlu komitmen dan kerjasama dari semua peringkat.

Dapat menjamin keberkesanan perlaksanaan.


DASAR PENSWASTAAN
• Diperkenalkan pada tahun 1983
OBJEKTIF
• Bagi meransang pertumbuhan ekonomi negara
melalui pelaburan sektor swasta
• Meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran
ekonomi negara
• Meminimumkan penglibatan sektor awam dalam
ekonomi
• Membantu merealisasikanmatlamat DEB dan
DPN
Jenis-jenis Penswastaan
• Bina dan kendali (BO) – TV3
• Bina, kendali dan pindah (BOT) -PLUS
• Ekuiti-Syarikat Airod Sdn.Bhd
• Penjualan eset
• Pengambilalihan pengurusan- TNB,KTM
• Pajakan dan jualan harta – tempat letak kereta
• Perbadanan-MISC
PENCAPAIAN
• Kebajikan pekerja lebih baik dari segi gaji
dan bonus serta ditawarkan saham
• Pengurangan tanggungan kerajaan
seperti
TNB (RM 5B) dan PLUS (RM 9.3B)
• Produktiviti syarikat meningkat dan dapat
memenuhi keperluan pelanggan
• Peningkatan dalam penjualan saham
kepada kerajaan.
DASAR PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
PENGENALAN
Semasa mencapai kemerdekaan, telah
timbul kesedaran dikalangan pemimpin
dan rakyat tentang betapa pentingnya
diadakan satu sistem pendidikan
kebangsaan untuk menggantikan sistem
pendidikan penjajah bagi memenuhi
kehendak negara
Rasional
• Sebelum perang, orang Melayu menerima pendidikan
asas dari sekolah pondok dan sekolah kebangsaan.
Masyarakat Cina pula mengasaskan sekolah Cina
Persendirian. Sekolah Tamil disediakan oleh majikan
estet. Kerajaan Inggeris pula memperkenalkan
pendidikan rendah dan menengah Inggeris bagi semua
kaum

• Kesannya wujud sekolah berbilang bangsa dan mengikut


kaum.
Strategi Pelaksanaan
ANTARANYA;
• Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar
• Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia
bagi semua jenis sekolah
• Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama
• Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun
• Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah
Rendah (KBSR) dan KBSM bagi sekolah menengah
• Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik
• Mempelbagaikan dan memperbanyakan kemudahan pendidikan
diperingkat universiti khususnya dalam bidang sastera gunaan dan
sains gunaan
• Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin
• Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum seperti kadet tentera, polis,
pengakap,dll
DASAR PERINDUSTRIAN
Objektif
• Untuk memajukan industri berat bagi membentuk
ekonomi negara yang lebih kukuh dalam jangka panjang
• Untuk mengembangkan lagi industri kecil dan sederhana
(IKS) dan menggalakan penglibatan sektor swasta
supaya menjadi lebih aktif
• Bagi mencapai matlamat menuju Negara Industri Baru
(NIC) dan pencapaian matlamat Wawasan 2020
Strategi
• Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia
(HICOM) untuk berperanan mengnalpasti, melaksana
dan menguruskan projek-projek industri berat
• Menjalankan projek usahasama dengan syarikat asing
dalam membangunkan industri berat negara seperti
PROTON, MODENAS dan PERWAJA
• Memoden dan menyusun semula struktur perindustrian
dengan memperluaskan pembangunan IKS bagi
memantapkan industri sokongan
• Membangunkan teknologi dan tenaga manusia dengan
menghantar pelatih-pelatih bekerja dan belajar diluar
negara
• Memajukan industri berat terpilih untuk menyokong
industri eksport.