Anda di halaman 1dari 11

REKOD PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 33

30 OGOS – 3 SEPT. 2010


REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh : Isnin, 30.8.2010
Tingkatan : 5B(7.30-8.50 PAGI)
Masa : 80 minit [2 waktu]

Tajuk : Sambutan Hari Kebangsaan di Malaysia


[Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan]
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat
 Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai.
 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.
 Menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 200-250 patah perkataan.

Fokus Utama:
Hasil Pembelajaran Utama (HPU) :
1.23 menghuraikan hal-hal kemasyarakatan dan isu-isu semasa.
Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) :
2.11 membaca dan memahami pelbagai bahan prosa untuk mengenal pasti maklumat tertentu
seperti idea,isi-isi penting.
Huraian Hasil Pembelajaran (HPP):
3.5 membuat karangan daripada catatan dengan menggunakan kata, frasa, klausa dan ayat.

Pengisian Kurikulum :
Sistem bahasa : Tatabahasa – Sintaksis: Membina ayat daripada kata
ganda seluruh.
KBT : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal
Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran
mentaksir dan menilai.
Strategi P & P : Generatif, Kontekstual dan Kajian Masa Depan
Penggabungjalinan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis
Penyerapan : Nilai murni – Nasionalisme dan 2atriotism
Ilmu – Sejarah dan PSK
Penilaian : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya
Pengayaan : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan
Pemulihan : Tiada

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja, kad tugasan/kad arahan dan buku teks

Pengetahuan Perlu Ada :


Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu.
Pelajar telah mendapat pendedahan melalui media massa, termasuk internet.

Kerja Rumah :
Menyiapkan karangan berdasarkan isi-isi penting yang diberikan.

Refleksi Kendiri :

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ABDUL TALIP BIN OCHAR


atbochar@gmail.com
REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh : Isnin, 23.8.2010
Tingkatan : 5E(9.30-10.10 PAGI)/5D(11.50-12.30 TGH)
Masa : 80 minit [2 waktu]

Tajuk : Merdeka! Merdeka! Merdeka!


[Pemahaman]
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat
 Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai.
 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca
 Membina lima ayat yang betul, tepat dan gramatis sebagai jawapan pemahaman
berdasarkan petikan.

Fokus Utama:
Hasil Pembelajaran Utama (HPU) :
1.3 mendengar dan memahami maklumat tertentu seperti isi penting, tema dan rumusan.
Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) :
2.10 membaca senyap dan memahami fakta, idea 3atriot-isi penting yang terdapat dalam bahan
prosa.
Huraian Hasil Pembelajaran (HPP):
3.9 membina ayat yang betul tepat dan gramatis bagi jawapan pemahaman berdasarkan
pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik.

Pengisian Kurikulum :
Sistem bahasa : Tatabahasa – Sintaksis: Membina ayat daripada kata
ganda seluruh.
KBT : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal
Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran
mentaksir dan menilai.
Strategi P & P : Generatif, Kontekstual dan Kajian Masa Depan
Penggabungjalinan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis
Penyerapan : Nilai murni – Nasionalisme dan 3atriotism
Ilmu – Sejarah dan PSK
Penilaian : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya
Pengayaan : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan
Pemulihan : Tiada

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja.

Pengetahuan Perlu Ada :


Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu.
Pelajar telah mendapat pendedahan melalui media massa dan internet.

Kerja Rumah :
Latihan Pemahaman [Lembaran Kerja].

Refleksi Kendiri :

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ABDUL TALIP BIN OCHAR


atbochar@gmail.com
REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh : Selasa, 31.8.2010

Tingkatan : 5E(6.50-8.10 PAGI)


Masa : 80 minit [2 waktu]

Tingkatan : 5B(8.10-8.50 PAGI)


Masa : 40 minit [1 waktu]

Tingkatan : 5D(9.30-10.10 PAGI)


Masa : 80 minit [2 waktu]

‘1 MALAYSIA MENJANA TRANSFORMASI’

ABDUL TALIP BIN OCHAR


atbochar@gmail.com
REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh : Rabu, 1.9.2010
Tingkatan : 5E(8.50-9.30 PAGI)/5B(11.50-12.30 TGH)
Masa : 40 minit

Tajuk : Kepentingan Menghayati Sejarah [Pemahaman]


Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat
 Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai.
 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca
 Membina lima ayat yang betul, tepat dan gramatis sebagai jawapan pemahaman
berdasarkan petikan.

Fokus Utama:
Hasil Pembelajaran Utama (HPU) :
1.3 mendengar dan memahami maklumat tertentu seperti isi penting, tema dan rumusan.
Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) :
2.10 membaca senyap dan memahami fakta, idea dan isi-isi penting yang terdapat dalam bahan
prosa.
Huraian Hasil Pembelajaran (HPP):
3.9 membina ayat yang betul tepat dan gramatis bagi jawapan pemahaman berdasarkan
pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik.

Pengisian Kurikulum :
Sistem bahasa : Tatabahasa – Sintaksis: Menggabung Ayat.
KBT : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal
Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran
mentaksir dan menilai.
Strategi P & P : Generatif, Kontekstual dan Kajian Masa Depan
Penggabungjalinan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis
Penyerapan : Nilai murni – Nasionalisme dan Patriotisme
Ilmu – Sejarah
Penilaian : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya
Pengayaan : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan
Pemulihan : Tiada

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja.

Pengetahuan Perlu Ada :


Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu.
Pelajar telah mendapat pendedahan melalui media massa dan internet.

Kerja Rumah :
Latihan Pemahaman [Lembaran Kerja].
Latihan Menggabung Ayat [Praktis 1-3].

Refleksi Kendiri :

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ABDUL TALIP BIN OCHAR


atbochar@gmail.com
REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Isi Pelajaran Aktiviti P&P

Set Induksi: 1. Guru bertanya dan murid menjawab secara lisan.


Guru memaparkan gambar Soalan guru;
mangsa kemalangan jalan a. Apakah perasaan anda semasa kehilangan orang tersayang?
raya b. Sanggupkah anda menyaksikan ahli keluarga anda mengalami
keadaan seperti dalam gambar tersebut?
[5 minit] c. Apakah punca kemalangan jalan raya?

Tajuk : Cerpen ‘ Tragedi’ Aktiviti 1:


Subtajuk: Watak dan  Guru memberi penerangan dan bersoal jawab tentang watak dan
Perwatakan perwatakan yang terdapat dalam drama dengan berbantukan
- Pak Ismawan tayangan projektor.
- Iswan
- Irnawati  Murid mencatat isi penting dan menjawab soalan guru.

[10 minit] .

Aktiviti Kerusi Panas Aktiviti 2 :

( Lampiran)  Guru memilih murid untuk menjalankan aktiviti kerusi panas.


 Guru dan murid menjalankan aktiviti kerusi panas.
[10 minit]  Guru dan murid membuat ulasan tentang isi pelajaran daripada
aktiviti kerusi panas.

Latihan Pengukuhan Aktiviti 3:

( Lampiran)  Guru meminta murid menjawab soalan dalam lembaran kerja yang
( 10 minit ) diedarkan.
 Guru dan murid bersoal jawab tentang jawapan latihan pengukuhan.

Penutup
 Rumusan Kognitif
( 5 minit )
 Rumusan Sosial

 Kerja susulan – kerja rumah.

Refleksi Kendiri :

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
ABDUL TALIP BIN OCHAR
atbochar@gmail.com
REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]

Hari & Tarikh : Rabu, 1.9.2010


Tingkatan : 5D(1.10-1.50 TGH)
Masa : 40 minit

Tajuk : Komsas: Sebutir Pasir di Kaki [Cerpen]


- Watak dan Perwatakan
Hasil Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran, murid dapat
 Menyatakan dengan tepat nama watak utama dan watak sampingan dalam cerpen.
 Menjelaskan perwatakan watak-watak yang terdapat dalam cerpen.
 Membina ayat yang betul dan tepat sebagai jawapan pemahaman berdasarkan cerpen.

Fokus Utama:
Hasil Pembelajaran Utama (HPU) :
1.3 mendengar dan memahami maklumat tertentu seperti isi penting, tema dan rumusan.
Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) :
2.13 membaca pelbagai bahan prosa dan puisi dan menaakul maksud yang tersurat dan
tersirat.
Huraian Hasil Pembelajaran (HPP):
1.31 Mendengar dan mamahami sinopsis,tema atau pemikiran, persoalan, latar serta watak dan
perwatakan dalam karya.

Pengisian Kurikulum :
Sistem bahasa : Tatabahasa – Sintaksis: Membina ayat daripada kata
ganda seluruh.
KBT : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal
Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran
mentaksir dan menilai.
Strategi P & P : Konstruktivisme dan Kajian Masa Depan
Penggabungjalinan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis
Penyerapan : Nilai murni – Nasionalisme dan patriotisme
Ilmu – Sejarah dan PSK
Penilaian : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya
Pengayaan : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan
Pemulihan : Tiada

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja dan buku teks

Pengetahuan Perlu Ada :


Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu.
Murid telah membaca dan memahami antologi ‘Kerusi’.

Kerja Rumah :
Nota Watak dan Perwatakan.
Latihan Pemahaman.

Refleksi Kendiri :

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ABDUL TALIP BIN OCHAR


atbochar@gmail.com
REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh : Khamis, 2.9.2010
Tingkatan : 5D(6.50-8.10 PAGI)
Masa : 80 minit [2 waktu]

Tajuk : Sambutan Hari Kebangsaan di Malaysia


[Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan]
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat
 Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai.
 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.
 Menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 200-250 patah perkataan.

Fokus Utama:
Hasil Pembelajaran Utama (HPU) :
1.23 menghuraikan hal-hal kemasyarakatan dan isu-isu semasa.
Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) :
2.11 membaca dan memahami pelbagai bahan prosa untuk mengenal pasti maklumat tertentu
seperti idea,isi-isi penting.
Huraian Hasil Pembelajaran (HPP):
3.5 membuat karangan daripada catatan dengan menggunakan kata, frasa, klausa dan ayat.

Pengisian Kurikulum :
Sistem bahasa : Tatabahasa – Sintaksis: Membina ayat daripada kata
ganda seluruh.
KBT : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal
Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran
mentaksir dan menilai.
Strategi P & P : Generatif, Kontekstual dan Kajian Masa Depan
Penggabungjalinan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis
Penyerapan : Nilai murni – Nasionalisme dan patriotisme
Ilmu – Sejarah dan PSK
Penilaian : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya
Pengayaan : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan
Pemulihan : Tiada

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja, kad tugasan/kad arahan dan buku teks

Pengetahuan Perlu Ada :


Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu.
Pelajar telah mendapat pendedahan melalui media massa, termasuk internet.

Kerja Rumah :
Menulis karangan berdasarkan isi-isi penting yang diberikan.

Refleksi Kendiri :

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ABDUL TALIP BIN OCHAR


atbochar@gmail.com
REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]
Hari & Tarikh : Khamis, 2.9.2010
Tingkatan : 5B(8.10-8.50 PAGI)/5E(9.30-10.10 PAGI)
Masa : 40 minit

Tajuk : Komsas: Sebutir Pasir di Kaki [Cerpen]


- Watak dan Perwatakan
Hasil Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran, murid dapat
 Menyatakan dengan tepat nama watak utama dan watak sampingan dalam cerpen.
 Menjelaskan perwatakan watak-watak yang terdapat dalam cerpen.
 Membina ayat yang betul dan tepat sebagai jawapan pemahaman berdasarkan cerpen.

Fokus Utama:
Hasil Pembelajaran Utama (HPU) :
1.3 mendengar dan memahami maklumat tertentu seperti isi penting, tema dan rumusan.
Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) :
2.13 membaca pelbagai bahan prosa dan puisi dan menaakul maksud yang tersurat dan
tersirat.
Huraian Hasil Pembelajaran (HPP):
1.31 Mendengar dan mamahami sinopsis,tema atau pemikiran, persoalan, latar serta watak dan
perwatakan dalam karya.

Pengisian Kurikulum :
Sistem bahasa : Tatabahasa – Sintaksis: Membina ayat daripada kata
ganda seluruh.
KBT : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal
Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran
mentaksir dan menilai.
Strategi P & P : Konstruktivisme dan Kajian Masa Depan
Penggabungjalinan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis
Penyerapan : Nilai murni – Nasionalisme dan patriotisme
Ilmu – Sejarah dan PSK
Penilaian : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya
Pengayaan : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan
Pemulihan : Tiada

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja dan buku teks

Pengetahuan Perlu Ada :


Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu.
Murid telah membaca dan memahami antologi ‘Kerusi’.

Kerja Rumah :
Nota Watak dan Perwatakan.
Latihan Pemahaman.

Refleksi Kendiri :

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ABDUL TALIP BIN OCHAR


atbochar@gmail.com
REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]

Hari & Tarikh : Jumaat, 3.9.2010


Tingkatan : 5D(7.30-8.10 PAGI)/5E(9.45-10.20 PAGI)/5B(10.55-11.30 PAGI)
Masa : 40 minit/35 minit

Tajuk : Komsas: Sebutir Pasir di Kaki [Cerpen]


- Plot dan Teknik Plot
Hasil Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran, murid dapat
 Menyusun plot cerita mengikut urutan yang betul.
 Menghuraikan tiga teknik plot dan contoh yang sesuai berdasarkan cerpen.
 Membina ayat dengan menggunakan isi-isi penting yang diberikan.

Fokus Utama:
Hasil Pembelajaran Utama (HPU) :
1.3 mendengar dan memahami maklumat tertentu seperti isi penting, tema dan rumusan.
Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) :
2.13 membaca pelbagai bahan prosa dan puisi dan menaakul maksud yang tersurat dan
tersirat.
Huraian Hasil Pembelajaran (HPP):
1.31 Mendengar dan mamahami sinopsis,tema atau pemikiran, persoalan, latar serta watak dan
perwatakan dalam karya.

Pengisian Kurikulum :
Sistem bahasa : Tatabahasa – Sintaksis: Membina ayat daripada kata
ganda seluruh.
KBT : Kecerdasan pelbagai – interpersonal dan intrapersonal
Kemahiran Generik – Kemahiran belajar dan berfikir, kemahiran
mentaksir dan menilai.
Strategi P & P : Konstruktivisme dan Kajian Masa Depan
Penggabungjalinan : Mendengar dan Bertutur, Membaca dan Menulis
Penyerapan : Nilai murni – Nasionalisme dan patriotisme
Ilmu – Sejarah dan PSK
Penilaian : Penilaian Kendiri dan Rakan Sebaya
Pengayaan : Laman web untuk mendapatkan maklumat dan kerja susulan
Pemulihan : Tiada

Bahan Sumber P & P: Laptop & LCD, lembaran kerja dan buku teks

Pengetahuan Perlu Ada :


Murid telah mempelajari aspek tatabahasa berkenaan dalam pelajaran terdahulu.
Murid telah membaca dan memahami antologi ‘Kerusi’.

Kerja Rumah :
Nota Nilai dan Pengajaran.
Latihan Pemahaman

Refleksi Kendiri :

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ABDUL TALIP BIN OCHAR


atbochar@gmail.com
REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU [BM]

SABTU, 4.9.2010

BERMULA … [HINGGA 12.9.2010]

ABDUL TALIP BIN OCHAR


atbochar@gmail.com