Anda di halaman 1dari 2

MENENTUKAN PASANGAN BILANGAN JIKA KPK dan FPB

DIKETAHUI
1. Dua bilangan a dan b mempunyai KPK = 144 dan FPB = 24, maka tentukan
pasangan a dan b ?

Jawab :

KPK = 144 = 24 x 32 ( diambil factor- factor dengan pangkat tertinggi)

FPB = 24 = 23 x 3 (diambil factor- factor dengan pangkat terendah)

Jadi a dan b adalah bilangan yang mempunyai factor = 24, 23, 3 atau 32

Kemungkinannya adalah :

a= 23 x 3 = 24 dan

b = 24 x 32 = 144

Bisa juga

a= 23 x32 = 72 dan

b= 24 x 3 = 48

Jadi pasangan bilangannya adalah 24 dan 144 atau 48 dan 72.

2. Dua bilangan a dan b mempunyai KPK = 6300 dan FPB = 42, maka tentukan
pasangan a dan b ?

Jawab:

KPK = 6300 = 22 x32 x 52 x7

FPB = 42 = 2 x 3 x 7 ( Karena FPB nya mempunyai factor 2, 3 dan 7 maka


pasangan bilangannya juga harus memiliki factor- factor tersebut)

Jadi pasangannya adalah :

1. 22 x32 x 52 x7 = 6300 dan 2 x 3 x 7 = 42 atau

2. 22 x 3 x 52 x7 = 2100 dan 2 x 32 x7 = 126 atau

3. 22 x 3 x 7 = 84 dan 2 x 32 x 52 x 7 = 3150 atau

4. 22 x 32 x7 =252 dan 2x3 x 52 x7 =1050


3. Dua bilangan a dan b mempunyai KPK = 3600 dan FPB = 60, maka tentukan
pasangan a dan b ?

Selamat mencoba?

Jawab:

KPK = 3600 = 24 x 32 x 52

FPB = 60 = 22 x3 x5( Karena FPB nya mempunyai factor 2, 3 dan 5 maka


pasangan bilangannya juga harus memiliki factor- factor tersebut)

Jadi pasangannya adalah :

1. 24 x 32 x 52 = 3600 dan 22 x3 x5 = 60

2. 24 x 3 x 52 = 1200 dan 22 x 32 x 5 = 180 atau

3. 24 x 3 x 5 = 240 dan 22 x 32 x 52 = 900