P. 1
Kerjaya_Pegawai_Perubatan

Kerjaya_Pegawai_Perubatan

|Views: 255|Likes:
Dipublikasikan oleh kharte

More info:

Published by: kharte on Sep 09, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

Sections

  • PENGENALAN
  • BAB 1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PERUBATAN
  • BAB 3 SYARAT PERKHIDMATAN
  • BAYARAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN LAIN
  • BIDANG SUB-KEPAKARAN YANG DITAWARKAN DAN DIIKTIRAF
  • GAMBAR RAJAH TEMPOH PRA-WARTA
  • RAJAH ANGGARAN PELUANG KENAIKAN PANGKAT

Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia

PEMBANGUNAN KERJAYA

Cetakan Pertama : Disember 2006 Cetakan Kedua : Jun 2007

© Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, keizinan bertulis daripada Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia.

ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara,

sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain kecuali dengan

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 W. P. Putrajaya. Tel : + 603-8883 2786 www.moh.gov.my

Aras 9 dan 10, Blok E7, Kompleks E,

Kementerian Kesihatan Malaysia Bahagian Sumber Manusia,

Kandungan
Pengenalan Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Perubatan Proses Lantikan Syarat Perkhidmatan 1 2 3 6 9 13 15 21 24 30 35 36

Peluang Kerjaya di KKM

Senarai Hospital Latihan Siswazah bagi Pegawai Perubatan Bayaran Insentif dan Kemudahan Lain Pengiraan Emolumen dan Elaun Pegawai Perubatan / Pakar

Permohonan Mengikuti Program Pengajian Sarjana Perubatan Gambar rajah Tempoh Pra-Warta

Bidang Sub-Kepakaran yang Ditawarkan dan Diiktiraf Rajah Anggaran Peluang Kenaikan Pangkat

dengan terbitnya buku ini diharapkan Pegawai Perubatan yang berpengetahuan. mampu berdaya saing. berbudaya kerja cemerlang. isi kandungan yang terdapat di dalam buku ini terhad sekadar untuk memberi kefahaman secara mudah dan tidak boleh digunakan bagi apa-apa tujuan lain khususnya yang membawa implikasi undang-undang. peranan dan tanggungjawab anggota sebagai seorang Pegawai Perubatan. Ia selaras dengan hasrat Kementerian untuk membangunkan modal insan dalam mempertingkat kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan. berintegriti serta mempunyai nilai moral dan etika yang utuh dapat dibentuk seiring dengan aspirasi kerajaan dan Kementerian. Pegawai Perubatan yang berkhidmat di sektor awam masih perlu menjalani kursus orientasi dan induksi yang telah disusun oleh pihak pengurusan sumber manusia di peringkat Ibu Pejabat Kementerian dan Negeri untuk memperkemas dan memantapkan lagi pemahaman mengenai fungsi. Adalah menjadi harapan agar buku ini akan berguna sebagai panduan dalam merancang kerjaya Pegawai Perubatan dan segala kekaburan mengenai peluang kerjaya akan dapat dielakkan di samping dapat mempercepat urusan yang dilaksanakan terhadap sesuatu perkara berkaitan perkhidmatan. SALAM SEJAHTERA Walau bagaimanapun.Buku Pembangunan Kerjaya Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan yang pertama seumpamanya dikeluarkan oleh Bahagian Sumber Manusia. Akhir kata. Kementerian Kesihatan Malaysia. HASSAN Setiausaha Bahagian (Sumber Manusia) Kementerian Kesihatan Malaysia Disember 2006 Selamat Maju Jaya. . Buku ini menerangkan dengan ringkas dan padat serta memudahkan pemahaman mengenai syarat skim perkhidmatan dan peluang kerjaya Pegawai Perubatan di sektor awam terutama kepada bakal graduan bidang perubatan dan pegawai perubatan yang sedang berkhidmat. SABARIAH BT. Sukacita dimaklumkan juga bahawa Kementerian mengalu-alukan apa-apa teguran dan pandangan daripada para pembaca dengan maksud menambah baik kandungan buku ini.

Pegawai Perubatan yang yang berkualiti. Pegawai Perubatan memainkan kemudahan kesihatan yang berkesan. dinamik. melaksana dan menilai semula aktiviti dan Perubatan semakin penting dalam era pembangunan negara dan dunia hari ini memakmurkan negara. tanggungjawab akan memastikan rakyat menikmati perkhidmatan kesihatan P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 1 . mudah capai. Kementerian Kesihatan Malaysia sanggup menerima cabaran dan bersedia untuk berkhidmat kepada negara untuk menyertai sektor perkhidmatan awam. komited dan amanah dalam melaksanakan tugas dan (KKM) memerlukan lebih ramai Pegawai Perubatan yang kompeten. Sehubungan itu.PEMBANGUNAN KERJAYA BAGI PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan kesihatan dan perubatan di negara ini. berdedikasi. Peranan Pegawai berkenaan kesihatan sentiasa menjadi fokus utama kerajaan untuk program berkaitan dengan kesihatan dan perubatan agar rakyat mempunyai apabila rakyat mula menyedari akan kepentingan penjagaan kesihatan dan isu PENGENALAN peranan penting dalam merancang. baik dan berkualiti. saksama dan bertaraf dunia.

menjalankan postdalam pembangunan kesihatan keluarga dan masyarakat di samping TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PERUBATAN BAB 1 penyakit dan rawatan perubatan kepada orang ramai yang memerlukan pemeriksaan ke atas ibu-ibu mengandung dan menyambut kelahiran bayi.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan bertanggungjawab menjalankan tugas pencegahan perkhidmatan kesihatan di hospital. Pegawai Perubatan turut terlibat melaksanakan aktiviti pengawalan penyakit. Pegawai Perubatan juga bertanggungjawab menjalankan melaksanakan diagnosis perubatan dan pembedahan. klinik kesihatan dan institusi kesihatan di bawah KKM. mengurangkan beban kesakitan pesakit dan tugas lain yang menuntut profesionalisma seorang Pegawai Perubatan. Pegawai Perubatan juga menjadi penyumbang kepada penghasilan institusi penyelidikan KKM. mortem. pemantauan kesihatan dan menjadi anggota penting dalam program peningkatan kesejahteraan kesihatan rakyat. sistem dan teknologi perubatan melalui hasil penyelidikan yang dijalankan di 2 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A A. dan dan U53. iv. Rakyat Malaysia. v. diiktiraf. ii. dikeluarkan. vi. Lulus Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia termasuk Ujian Lisan dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan lain yang setaraf dan 1971 dan memenuhi kriteria di bawah Medical Regulations para 12 (1) (aa) serta berdaftar dengan MMC. U43. U47. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun pada masa iklan tawaran SYARAT LANTIKAN PROSES LANTIKAN BAB 2 iii. calon mestilah terdiri daripada: i. U51 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 3 . Kerajaan dan berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC). Mempunyai ijazah perubatan daripada universiti yang diiktiraf oleh Calon yang dilantik di bawah Seksyen 12 (1) (a) (ii) Akta Perubatan Calon juga boleh dilantik di atas gred jawatan yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman kerja (multiple entry). Untuk menjadi seorang Pegawai Perubatan. U41.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A B. Pelajar yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perubatan sama ada daripada universiti tempatan dan luar negara (MBBS/MD/MBBChB) perlu mendapatkan satu set borang permohonan jawatan sebagai Pegawai (i) Borang Biodata ( BMD). Permohonan juga boleh dibuat secara terus kepada SPA melalui laman web atau Borang 4 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . yang mengandungi perkara berikut: (ii) Borang Tapisan Keselamatan. TATACARA PELANTIKAN (iii) (iv) Bahagian Sumber Manusia akan mengemukakan permohonan tersebut SPA 8 tanpa melalui Bahagian Sumber Manusia.gov. Borang Pendaftaran dengan Majlis Perubatan Malaysia. Borang SPA 8 (RM3 atau melalui laman web: http://www.spa. Perubatan dari Bahagian Sumber Manusia.my). dan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) untuk diproses.

bergantung kepada kepentingan perkhidmatan di mana-mana hospital. Pegawai Perubatan perlu menjalani Latihan Siswazah selama satu tahun Malaya.73 (Rujuk Lampiran 1 untuk Senarai Hospital Latihan Siswazah.) D.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A C. Obstetrik & Ginekologi (O&G). Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia dan Hospital Universiti Sains sebulan.137. Penempatan pegawai selepas tamat Latihan Siswazah juga kesihatan atau di ibu pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan keperluan dan kekosongan jawatan. PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN Pegawai Perubatan perlu mengikuti perkhidmatan wajib selama 3 tahun dengan kerajaan selepas menamatkan Latihan Siswazah. Pembedahan. Pediatrik dan Kesihatan Primer di klinik kesihatan selama tempoh tersebut. Pegawai Perubatan Siswazah (Houseman) yang baru dilantik ke perkhidmatan awam akan dibayar gaji Gred U41 (P1T6) – RM2. klinik P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 5 . Pegawai Perubatan perlu menjalani disiplin wajib seperti Perubatan. LATIHAN PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH di hospital KKM atau hospital universiti seperti Pusat Perubatan Universiti Malaysia.

54 (P1T1) Maksimum RM5.547. U51 atau U53 berdasarkan pengalaman dan kepakaran yang dilantik oleh mereka. U47/48. U51/52 dan U53/54. iii. Pegawai Perubatan boleh dilantik atas mana-mana gred sama ada U41.258. iv. Gred U41 U43 U47 U51 U53 Minimum RM2.63 RM7.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A A. RM4. Elaun Keraian atas kadar RM400 hingga RM800.49 RM6. akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i. ii.458.09 (P1T1) RM7.033. Elaun Imbuhan Tetap Perumahan antara RM210 – RM900. semua Pegawai Perubatan di atas gred U41 akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: Bayaran Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal RM300 RM210 RM500 ELAUN / IMBUHAN TETAP Bagi Pegawai Perubatan gred U43/44.31 (P1T1) RM5. U47.028.992. ii.39 (P1T6) RM3.92 RM5.41 B. v.431. U43. Selain gaji pokok di atas.317. 6 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .466. Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal atas kadar RM500. Pegawai Perubatan yang dilantik akan menerima gaji pokok sebulan mengikut gred seperti berikut: i.46 GAJI DAN EMOLUMEN SYARAT PERKHIDMATAN BAB 3 iii.439.90 (P1T1) RM4.

Bayaran Penyenggaraan Rumah pada kadar RM166. iii.500. Elaun Perudara (Sabah dan Sarawak) sebanyak RM30 sehari. sebulan. Insentif yang dimaksudkan adalah seperti berikut: i. Locum (Berkuatkuasa mulai 1 Disember 2006) P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 7 . v. Bayaran Jawatan JUSA / Khas antara RM810 hingga RM2. vi. bulanan.200 IMBUHAN / INSENTIF KHAS akan menerima insentif mengikut gred dan jawatan selain daripada yang iii.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan Gred JUSA / Khas C dan ke atas akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i. vi. Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa atas kadar antara RM50 hingga RM170 sekali on call. Insentif Khas antara RM400 hingga RM1. Bayaran Insentif Wilayah* bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan vii. C.5 hingga 25 peratus daripada gaji Sarawak atas kadar 10 peratus daripada gaji bulanan. Bayaran Pembantu Rumah pada kadar RM500. v. (Rujuk Lampiran 2 dan 2A bagi emolumen dan kategori Bayaran Insentif mengikut gred serta jumlah pendapatan kasar minimum yang diperoleh oleh pegawai. Full Paying Patient (FPP)***. Bayaran Insentif Pakar atas kadar antara RM910 hingga RM2.250. iv. ii. Elaun Keraian antara RM2.000. Pegawai Perubatan yang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam juga dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat kelayakan yang telah ditetapkan. iv. Sarawak atas kadar peratusan 12.) viii. ii. Sebuah kereta rasmi dan kemudahan petrol.150 hingga RM4. Bayaran Insentif Pedalaman bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan Bayaran Klinik Selepas Waktu Pejabat atas kadar RM30 sejam**.

Cuti tahunan 30 – 35 hari setahun b. Keahlian dalam kelab rekreasi xi.000 xii. Cuti separuh gaji c. Cuti bersalin maksimum selama 60 hari f. Pinjaman perumahan @ 4% faedah (RM120. Elaun bertugas di seberang laut ix. Cuti mengerjakan haji selama 40 hari e. Cuti kerana berkursus h.000) vi. kemudahan dan bayaran semasa bertukar atau berpindah rumah dalam negeri c. gantian. Pegawai Perubatan layak untuk menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam seperti berikut: i. Elaun. Cuti sakit dan cuti sakit lanjutan g. menghadiri peperiksaan dll. Cuti tanpa gaji d.000-RM200.000 – RM200. Elaun kerana berkursus d. KEMUDAHAN LAIN Kemudahan perubatan percuma untuk pegawai dan keluarga serta ibu bapa ii. Kemudahan Pengurusan Jenazah Anggota sejumlah RM1.000) iv. Pinjaman kereta @ 4% faedah (RM27. Elaun. Kelayakan cuti a. Elaun kerana bertugas b. Peluang melanjutkan pelajaran viii.000) v. Cuti tanpa rekod (perayaan. Kuarters iii. Elaun dalam perkhidmatan a. Ex .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A D. Pinjaman komputer (Maksimum RM5. bayaran dan kemudahan kerana menghadiri perbicaraan kes di mahkamah xiii. Skim berpencen atau KWSP vii.) x.gratia *** ** * KKM akan melaksanakan FPP dalam masa terdekat Sila rujuk Lampiran 2 para 8 Tertakluk kepada pertimbangan KKM 8 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

iaitu Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. Pegawai Perubatan Pakar berkhidmat di hospital kecuali bagi Pakar Perubatan Keluarga. Pegawai Perubatan Klinikal merupakan Pegawai Perubatan yang merawat pesakit di klinik kesihatan dan hospital serta tidak menjalankan tugas pentadbiran. di klinik kesihatan serta Pakar Kesihatan Awam di Ibu Pejabat KKM. bedah umum. perubatan sakit puan dan sebagainya. Jabatan Kesihatan Negeri iii. ortopedik. kardiologi. Pegawai Perubatan Klinikal klinikal dan bertugas di Ibu Pejabat. tiada mempunyai kepakaran dan tugas utamanya adalah untuk P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 9 . mata. perubatan umum. Pegawai Perubatan Pakar Klinikal dalam pelbagai disiplin A. radiologi.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan di KKM berpeluang memajukan kerjayanya menjurus kepada 3 bidang utama iaitu: i. Pegawai Perubatan Pentadbir menjalankan tugas pentadbiran dan Pejabat Kesihatan Daerah. Pegawai Perubatan Pentadbir ii. JENIS PENGKHUSUSAN PELUANG KERJAYA DI KKM BAB 4 Sebagai contoh kepakaran dalam perubatan keluarga.

iii.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Carta pengkhususan kemajuan kerjaya Pegawai Perubatan adalah seperti berikut : MBSS / MD / MBBChB LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN PAKAR PERUBATAN B. kesihatan. iv. PENTADBIRAN PEGAWAI PERUBATAN KLINIKAL Selaras dengan dasar KKM yang menggalakkan ‘learning organisation’. bangsa. Latihan Sarjana kepakaran dan sub-kepakaran di dalam dan luar negara. dan ii. Pegawai Perubatan berpeluang mengikuti: PELUANG MENGIKUTI LATIHAN peningkatan kualiti perkhidmatan dan kompetensi kakitangan dan pegawai i. Penempatan sementara (attachment) di institusi perubatan antara 10 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Latihan dan kursus jangka pendek sama ada di dalam atau luar negara. Persidangan dan sebagainya sama ada di dalam atau luar negara.

Prestasi yang memuaskan a. untuk memohon diwartakan sebagai seorang Setelah menamatkan kepakaran asas dan latihan selama 6 bulan iii.) (Rujuk Lampiran 3 dan 3A untuk Program Sarjana Kepakaran dan P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 11 .) (Rujuk Lampiran 4 bagi proses perwartaan. Sub-kepakaran tertakluk kepada: b. (universiti tempatan) atau 18 bulan (universiti luar negara) pegawai dikehendaki Pegawai Perubatan Pakar di KKM. Sah dalam perkhidmatan (1 hingga 3 tahun) Syarat asas untuk mengikuti Kursus Sarjana Kepakaran dan ii.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Prosedur Permohonan i. Kepakaran adalah selama 7 tahun dan Sub-kepakaran adalah selama 2 tahun. Tempoh ikatan / kontrak dengan Kerajaan bagi Kursus Sarjana Sub-kepakaran yang ditawarkan dan syarat kemasukan.

Kementerian sentiasa berusaha untuk menambah baik peluang kenaikan kepada syarat skim perkhidmatan Pegawai Perubatan iaitu: i. Prestasi yang memuaskan Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Berdasarkan kekosongan jawatan Disokong oleh Ketua Jabatan PELUANG KENAIKAN PANGKAT pangkat bagi Pegawai Perubatan khususnya bagi Pegawai Perubatan Pakar. Kementerian memerlukan berkhidmat tanpa mengira masa atau tempat demi merealisasikan hasrat kerajaan yang ingin memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan 12 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .) PENUTUP Skim perkhidmatan Pegawai Perubatan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa dengan menilai secara berterusan insentif dan elaun sedia ada dan mewujudkan insentif serta elaun baru bagi menarik lebih ramai doktor untuk perubatan terkini bagi memudahkan rakyat mendapatkan akses kepada berkhidmat dalam perkhidmatan awam. perkhidmatan kesihatan. berkemahiran tinggi dan sedia kepada rakyat adalah yang terbaik. pelaksanaan urusan kenaikan pangkat masih tertakluk ( Rujuk Lampiran 5 untuk Rajah Peluang Kenaikan Pangkat. cekap. ii.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A C. iv. iii. Namun yang demikian. Kementerian telah membina pelbagai prasarana dan kemudahan kesihatan yang serba lengkap dengan teknologi Pegawai Perubatan yang komited. Oleh yang demikian.

Negeri Kedah Pulau Pinang Perak Perlis Nama Hospital ii. Wilayah Persekutuan Selangor Negeri Sembilan Melaka Johor Hospital Ipoh Hospital Taiping Hospital Teluk Intan Hospital Sri Manjung Hospital Kuala Lumpur Hospital Putrajaya Hospital Tengku Ampuan Rahimah Hospital Selayang Hospital Kajang Hospital Tuanku Jaafar Hospital Tuanku Ampuan Najihah Hospital Sultanah Aminah Hospital Batu Pahat Hospital Sultanah Fatimah. vii.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A SENARAI HOSPITAL LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI PERUBATAN (HOUSEMAN-SHIP) LAMPIRAN 1 i. Muar Hospital Melaka ix. vi. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 13 . iv. Hospital Sultanah Bahiyah Hospital Sultan Abdul Halim Hospital Pulau Pinang Hospital Seberang Jaya Hospital Tuanku Fauziah v. viii. iii.

Hospital Umum Sarawak Hospital Sibu Hospital Queen Elizabeth Hospital Tawau Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia Hospital Universiti Sains Malaysia Pusat Perubatan Universiti Malaya 14 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Negeri Pahang xii. Terengganu Kelantan Sarawak Sabah Pusat Pengajian Tinggi Hospital Tengku Ampuan Afzan Hospital Sultan Ahmad Shah. Temerloh Hospital Raja Perempuan Zainab II Hospital Sultanah Nur Zahirah Nama Hospital xiii. xi. xiv. xv.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A x.

dan b) RM500.920 1.440 1.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BAYARAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN LAIN 1.760 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 15 . Pegawai Farmasi.360 1.00 sebulan atau 10% daripada gaji pokok mengikut mana yang lebih tinggi di Sabah dan Sarawak. Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal LAMPIRAN 2 Perubatan dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal seperti berikut: a) RM500. > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 2.040 1. Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam Pegawai Pergigian. Pegawai Penyelidik. JUSA / Khas U53/54 U51/52 U47/48 U43/44 > Tarikh kuatkuasa mulai 1 Januari 2004 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 1. Pengajar (Jururawat) dan Jurutera dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal sebanyak 5% daripada gaji pokok.00 sebulan di Semenanjung.120 1.

Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutan ‘Masters In Hospital Administration’ dan menjalankan kerja pentadbiran hospital. JUSA / Khas U53/54 U51/52 U47/48 U43/44 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 2.200 1.260 910 980 1.700 1.300 16 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . JUSA / Khas U47/48 U43/44 U53/54 U51/52 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 1.190 4.400 1.680 1.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 3. Bayaran Insentif Pakar > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 Bayaran Insentif Pakar dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Tahun 1990. Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutandalam bidang kepakaran klinikal yang diiktiraf dan telah diwartakan sebagai pakar.400 2.800 > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 1. Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1994.540 1.

Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa dibayar kepada Pegawai Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa mengikut kadar berikut: Kadar Semasa (RM/semalam) Tugas Atas Panggilan Aktif Pegawai Perubatan dan Pakar Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 16 jam sehari secara berterusan pada: a) Hari bekerja penuh dan hari separuh b) Hari cuti mingguan & hari cuti am 150.00 Pegawai Latihan Siswazah yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 16 jam secara berterusan pada: 90.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 5.00 110.Hari bekerja penuh dan hari separuh .00 Tugasan Atas Panggilan Pasif Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumah dan dipanggil bertugas selama lebih 4 jam pada: Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumah dan dipanggil bertugas selama kurang daripada 4 jam atau tidak dipanggil bertugas pada .00 55.00 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 17 .Hari cuti mingguan & hari cuti am a) Hari bekerja penuh dan hari separuh b) Hari cuti mingguan & hari cuti am 100.00 100.00 > - Tarikh kuatkuasa 1 Jun 2005 Hari bekerja penuh dan hari separuh Hari cuti mingguan & hari cuti am 50.00 170.

130 RM900 .5 22.RM871. Bayaran Insentif Wilayah Bayaran Insentif Wilayah dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1987.427.839.5 15 17. U41 U43/44 U47/48 U51/52 U53/54 JUSA C .RM2. Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) RM4. Pegawai yang menerima elaun ini tidak dibayar Elaun Perumahan dan kadarnya (mengikut lokasi penempatan) adalah seperti berikut:Gred i.RM2.RM930 RM250 .RM4.852. iaitu bagi pegawai yang bertugas di wilayah baru yang berlainan daripada wilayah di mana pegawai berasal.RM1.839.65 RM1. Elaun Perumahan Wilayah Pegawai juga layak dibayar Elaun Perumahan Wilayah jika diarahkan bertugas di wilayah yang berlainan daripada wilayah ini di mana pegawai berasal.5 25 20 RM623. v.300 .68 . iii.RM930 RM700 .67 Peratusan daripada Gaji yang Diterima 12.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 6.A RM250 .130 RM700 .63 .300 RM1.83 RM871.RM1.06 RM623. vi.84 .852.66 dan ke atas RM2.62 dan ke bawah 7.RM1.RM1.427. ii. iv.000 Kadar > 18 Berkuatkuasa mulai November 2002 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .07 .

iaitu diberi kepada anggota yang berkhidmat di kawasan terpencil dengan memenuhi dua daripada syarat berikut:a) Kesukaran perhubungan pengangkutan: (i) tiada kemudahan alat perhubungan seperti telefon dan ‘wireless’. 1 Tahun 2000 Sabah dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Bayaran Insentif Pedalaman Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/1991 (Lampiran D6. M/S 1337) Bayaran Insentif Pedalaman dengan kadar 10% daripada gaji bulanan yang diperuntukkan dalam perenggan 3. (iii) tiada kemudahan pengangkutan biasa. (ii) terpaksa berjalan kaki atau menggunakan pelbagai kaedah pengangkutan untuk dihubungi seperti kenderaan bermotor dan perahu. PP Bil 9 Tahun 1980. iaitu (i) (ii) bekalan air bersih. (i) (ii) (iii) tidak mempunyai kemudahan sosial: masjid. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 19 . dan (iv) mengambil masa perjalanan yang panjang.3 Lampiran ‘C’. adalah dikekalkan dengan pindaan.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 8. (v) klinik desa. (iii) elektrik (sekurang-kurangnya 12 jam sehari). b) c) Senarai kawasan pedalaman seperti Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kemudahan asas yang kurang sempurna. (iv) pusat bekalan (provisions centres). 2 Tahun 2000 bagi Sarawak. dan (vi) sekolah rendah. dan tempat riadah. rumah kediaman yang sesuai (rumah papan yang mempunyai ruang dapur/tamu/bilik tidur). dewan orang ramai.

00 malam (Syif 3) i.00 petang – 8.000 20 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . tertakluk kepada jadual bertugas seperti berikut: Hari Bekerja Biasa 4. Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat (Jabatan Kecemasan Hospital) Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat dibayar kepada Pegawai Perubatan yang bertugas di Jabatan Kecemasan di hospital Kerajaan yang disenaraikan di Lampiran 1 dengan kadar RM30.00 petang (Syif 2) petang – 10.00 sejam berkuatkuasa mulai 1 September 2002.00 malam (Syif 2) 9.00 malam (Syif 1) 8. Laporan ringkas ii. Laporan ringkas pakar iii.00 petang (Rehat) petang – 6.00 2.00 malam – 12. Bayaran Menyediakan Laporan Perubatan RM40 RM80 RM200 – RM1.00 tengah hari (Syif 1) tengahari – 2.00 6.00 Hari Kelepasan Am dan Hari Rehat Sabtu pagi – 1. Laporan lengkap pakar 10.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 9.00 1.

00* RM500.39 RM1.31 RM700.258.458.00 RM550.00 RM9.200.00 RM7.00 RM900.00 RM500.508.00 RM1.90 RM4.00 RM4.00 RM600.00 RM2.768.09 RM800.120.31 RM1.31 RM1.00 RM9.700.00 RM8.760.00 - U53/54 Imbuhan Tetap Keraian Elaun Kritikal Elaun Perumahan Elaun Pakar * * Untuk pegawai U41 yang telah diwartakan sebagai pakar sahaja TOTAL RM4.360.09 RM500.00 RM500.028.431.00 RM500.800.00 RM4.592.028.00 RM700.00 RM210.09 RM1.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN / PAKAR Emolumen U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 - LAMPIRAN 2A Gaji (minimum) Elaun Khidmat Awam RM300.39 Elaun Perumahan Elaun Kritikal Elaun Kesihatan Awam RM210.54 RM1.00 RM3.00* RM4.00 RM700.00 RM800.00 RM5.00 RM500.992.39 - RM3.218.90 RM1.992.00 RM500.00 RM2.00 JUMLAH RM1.400.00 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 21 .00 RM210.00 RM400.440.09 PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN (Kelulusan Sarjana / Diploma Kesihatan Awam) U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 U53/54 Gaji Pokok (minimum) Emolumen Elaun Khidmat Awam RM300.00 RM5.00 RM900.31 RM600.431.00 RM210.040.232.658.54 RM550.54 RM8.258.90 RM400.541.90 RM7.881.00 RM4.458.00 RM500.39 RM500.00 RM500.300.258.00 RM2.54 RM700.00 RM1.00 RM5.00 RM5.538.

90 RM980.09 EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED ‘KHAS’ C.322.33 22 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .998.431.31 RM1.00 RM2.400.66 RM16.54 RM1.595.00 JUMLAH Elaun Pentadbiran Hospital RM4.39 RM910.00 RM5.00 RM800.150.00 RM8.650.31 RM600.00 RM600.00 Elaun Penyelenggaraan Rumah (Bayaran secara Tahunan RM810.180.00 RM210.67 RM2.00 RM2.00 RM2.99 Elaun Perumahan Elaun Insentif Khas Elaun Pembantu Rumah Elaun Tetap Untuk Gred Khas Dan Jawatan JUSA RM400.00 RM5.00 RM2.458.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN ( Kelulusan Sarjana / Diploma Pentadbiran Hospital ) Emolumen U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 U53/54 Gaji Pokok (minimum) Elaun Khidmat Awam RM300.00 RM500.118.00 RM500.09 RM7.200.00 RM1.133.00 RM4.400. B & A Emolumen C Gred B A Gaji Pokok (minimum) Elaun Keraian Elaun Pakar RM6.766.67 JUMLAH RM14.300.00 RM166.00 RM500.992.54 RM550.000.00 RM500.258.00 RM1.00 RM500.00 RM2.67 RM1.00 RM7.028.00 RM166.00 RM900.93 RM19.00 RM3.064.000.260.00 Elaun Perumahan Elaun Kritikal RM400.300.378.00 RM2.00 RM166.00 RM8.00 RM700.000.00 RM500.00 RM2.00 RM7.90 RM4.540.400.66 RM3.00 RM1.052.00 RM500.00 RM500.39 RM210.600.00 RM700.371.26 RM1.190.

00 RM1.183.595.00 RM500.00 RM1.500. B & A Emolumen C Gred B A Gaji Pokok (minimum) Elaun Keraian Elaun Insentif Khas Elaun Perumahan Elaun Pembantu Rumah Elaun Tetap Jawatan JUSA Elaun Penyelenggaraan Rumah (Bayaran secara tahunan) JUMLAH RM2.630.766.00 RM12.00 RM2.000.66 RM14.67 RM1.000.00 RM2.00 RM500.26 RM3.00 RM1.00 RM500.99 RM7.00 RM6.300.00 RM166.00 RM500.600.00 RM1.00 RM166.562.500.32 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 23 .66 RM7.500.064.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED JUSA C.00 RM166.050.250.66 RM750.92 RM18.000.66 RM4.

Perubatan Rehabilitasi O&G. Patologi. Perubatan Umum. Radiologi. Perubatan Keluarga. Patologi. Anestesiologi. Oftalmologi. Oftalmologi. Otorinolaringologi. Radiologi. Pembedahan. Anesteiologi. Anestesiologi. Pediatrik. Pembedahan. Perubatan Umum.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Permohonan dipelawa daripada calon KKM yang berjawatan tetap untuk mengikuti Program Pengajian Sarjana Perubatan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dalam bidang pengkhususan berikut: IPTA O&G. Perubatan Umum. Kesihatan Awam. Ortopedik. Otorinolaringologi. Ortopedik. Psikiatri. Perubatan Komuniti Kesihatan Awam BIDANG PENGKHUSUSAN PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SARJANA PERUBATAN LAMPIRAN 3 UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 24 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Pediatrik. Perubatan Psikologi. Pembedahan Neuro O&G. Perubatan Komuniti. Perubatan Sukan. Otorinolaringologi. Patologi. Ortopedik. Oftalmologi. Perubatan Keluarga. Radiologi. Perubatan Kecemasan. Psikiatri. Pediatrik. Perubatan Keluarga. Pembedahan. Surgeri Plastik.

Berumur tidak melebihi 46 tahun pada tarikh pendaftaran.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A KELAYAKAN MASUK 1.O di luar negara 10. 5. M. selepas pendaftaran dengan MMC pada atau sebelum tarikh tutup Tidak pernah gagal kursus.B. menarik diri atau menolak tawaran kursus Bagi pegawai perubatan yang telah menjalani H. Mempunyai pengalaman klinikal sekurang-kurangnya satu (1) tahun Telah disahkan dalam jawatan pada tarikh atau sebelum tarikh tutup kurang dari tiga (3) tahun pada tarikh atau sebelum tarikh tutup iklan. Telah berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan di negara ini tidak hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya dua (2) tahun iklan.B.. 8. terakhir berturut-turut tidak kurang daripada 85%. Telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC). M. dan Mempunyai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Bagi tiga (3) tahun P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 25 .B. universiti yang diiktiraf.B. 9.D atau yang setaraf dengannya dari selepas pendaftaran penuh. 7. iklan. 4. Sarjana Perubatan. 6.Ch.S. M. Bebas daripada tindakan tatatertib. 3. 2.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A CARTA ALIRAN PROSES PEMILIHAN CALON SARJANA PERUBATAN DI IPTA SESI 2006-2007 Internet Permohonan Memproses Permohonan (BPL KKM) Tak Layak Permohonan Gagal Semakan Status (JPA) Senarai Calon Layak ke JPT Temuduga Lulus IPTA Kemukakan Senarai Pendek Gagal Permohonan GAGAL Layak (A) 26 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A (A) Proses Penyelarasan Pemilihan Calon untuk Mengikuti Program Tidak Berjaya Permohonan GAGAL Berjaya Mesyuarat Pre-Council Mengesahkan Calon yang Berjaya Mesyuarat Penempatan Calon Sistem Terbuka Senarai Calon Berjaya Diperakukan Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) dan Ketua Setiausaha (KSU) KKM Tawaran kepada Calon yang Berjaya P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 27 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A (B) Calon Menerima Tawaran Menolak Tawaran Tidak dibenarkan memohon untuk tempoh dua (2) tahun daripada tarikh penolakan tawaran Menerima Tawaran Semakan Dokumen dan Borang oleh BPL dan JPA Tidak Lengkap Lengkap Tidak boleh mendaftar Catatan: 1. Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan : KKM berhak menentukan penempatan latihan bagi calon sistem terbuka 28 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Pendaftaran Calon di IPTA 2.

P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 29 .gov. sila menghubungi JPT di talian: 03-88835801 atau emel: upu@mohe.my Pemohon yang mempunyai MyKad sahaja boleh memohon.mohe.my TARIKH TUTUP PERMOHONAN: Sebarang kelewatan. 4.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 1. APLIKASI DALAM TALIAN Wajib memohon melalui aplikasi dalam talian http://www. perkhidmatan bank. permohonan yang tidak lengkap atau tidak Akhir OKTOBER setiap tahun memenuhi syarat kelayakan masuk tidak akan dipertimbangkan.gov. dengan Nombor Unik ID. atau http://emoe.my Bermula pada awal bulan Oktober setiap tahun. 3.gov.60 sebagai bayaran KP Pemohon. Resit akan dikeluarkan oleh pihak BSN bersama Pemohon dikehendaki membayar wang proses RM25. mendapatkan Nombor Unik ID dengan mengkreditkan terus ke Akaun UPU-14100-29-83030691-5 di mana-mana kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan bayaran tambahan RM0. Pembayaran hendaklah dibuat atas Nama dan Jika terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai aplikasi dalam talian.00 untuk 5. 2.

Adolescent Medicine. Reumatologi. Maternal Foetal Medicine. Neonatologi. Nefrologi. Nefrologi. Geriatrik. Neurologi. Penyakit Berjangkit. Gastroenterologi. Pembedahan Kepala & Leher. Endokrinologi. Spine Orthopedic. Hematologi. Pembedahan Mikro & Tangan. Joint Arthroplasty. Bedah Urologi. Gastroenterologi. Neurosurgeri. Perubatan Reproduktif. Pembedahan Vaskular Gynae-Oncology.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BIDANG SUB-KEPAKARAN YANG DITAWARKAN DAN DIIKTIRAF Bil 1 Bidang Sub Kepakaran LAMPIRAN 3A Perubatan Umum Neurologi. Uro-Gynaecology Otologi / Skull Base. Kardiologi. Hematologi & Onkologi. Ortopedik Sukan. Clinical Genetics. Bedah Pediatrik. Hepatologi. Pediatrik Komuniti. THT Pediatrik 30 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Perubatan Respiratori. Oncology Orthopedic Bedah Plastik. Dermatologi. Respiratori. Hepatologi 2 Pediatrik 3 Pembedahan 4 5 6 Ortopedik O&G THT Ortopedik Pediatrik. Penyakit Berjangkit Kardiologi. Bedah Kardiotorasik. Pembedahan Hepatobiliari. Pembedahan Kololektal. Dermatologi.

Perancangan Kesihatan. Radiologi Pediatrik. Pain Management 8 9 10 11 Bius / Anestesia Psikologi Radioterapi Radiologi Child Psychiatry. Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Ekonomi Komuniti. Glaucoma. Oftalmologi Pediatrik. Medico Legal. Community Psychiatry. Forensic Psychiatry 12 13 14 13 Patologi Forensik Perubatan Keluarga Pengurusan Kesihatan Radiologi Intervensional. Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Geriatrik Komuniti. Analisis Polisi Kesihatan & Pembangunan. Anestasia Pediatrik. Mikrobiologi Geriatrik Komuniti. Neuro Psychiatry. Epidemiologi Klinikal P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 31 . Intensive Care. Radiologi Muskuloskeletal Hispatologi. Neuroanaesthesia dan Trauma. Patologi Kimia.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 7 Oftalmologi Cornea. Liason Psychiatry. Pembedahan Oculoplasty Cardiac Anaesthesia. Hematologi. Vitreo-Retinal Surgery.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Carta Aliran Permohonan Program Sub-Kepakaran Berdaftar dengan ‘Fellow-ship Board’ Menjalani latihan dalam negara 1-2 tahun Mendapatkan tempat di luar negara Nama dikemukakan oleh ‘Fellow-ship Board’ Bahagian Perkembangan Perubatan KKM Senarai nama yang terpilih dikemukakan ke BPL Perakuan dan pengesahan kepada Ketua Setiausaha dan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan) KKM (A) 32 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

rekod dan maklumkan kepada calon (A) P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 33 .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BPL panjangkan ke JPA untuk semakan JPA mengeluarkan surat Kelulusan Sementara CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP Surat Tawaran Sementara dikeluarkan oleh BPL Calon mengemukakan dokumen ke BPL BPL panjangkan ke JPA untuk semakan JPA mengeluarkan surat kelulusan CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP BPL menerima kelulusan. catat.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Catatan: • • • • • Calon WAJIB mengikuti Kursus BTN sebelum ke luar negara. 5.Cuti Tanpa Gaji . dan KKM (BPL). Hanya calon yang disenaraikan sahaja yang layak mendapat CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP sesuai dengan jumlah slot dan Nota: 2.Biro Tatanegara . Calon TIDAK BOLEH ke luar negara sebelum mendapat kelulusan JPA Permohonan untuk ke luar negara hendaklah dipohon sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tarikh memulakan latihan di luar negara. pertimbangan KKM. 3. 4.Cuti Belajar Bergaji Penuh . 1. CTG TIDAK BOLEH digunakan untuk program ini.Hadiah Latihan Persekutuan . HLP CBBP BTN CTG BPL .Bahagian Pengurusan Latihan. KKM 34 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

Telah melalui tempoh pra-warta minimum selama enam (6) bulan. MRCP/MRCOG/MRCPH atau yang setaraf dengannya. ii. Setelah pegawai diwartakan sebagai pakar. dengan jayanya.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A GAMBAR RAJAH TEMPOH PRA-WARTA Tarikh Lapor Diri Tarikh Lulus Pra-warta bermula LAMPIRAN 4 Tarikh Warta Satu (1) tahun latihan lanjutan Enam (6) bulan pra-warta Di Kementerian Kesihatan Malaysia. pembayaran elaun pakar tetap dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta. Jika dilanjutkan tempoh pra-warta. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 35 . iii. dan Boleh berfungsi sebagai pakar secara berdikari. Memiliki lulusan sarjana. Ketua Pengarah Kesihatan mempunyai kuasa untuk melantik seseorang pegawai perubatan sebagai pakar. tarikh mula dibayar Elaun Pakar akan dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta bagi kelulusan Sarjana dan MRCP/MRCOG/MRCPH. jika memiliki kriteria yang berikut: i.

U41 PEGAWAI PERUBATAN .U48 4 tahun * PROGRAM SARJANA .U52 * PEGAWAI PERUBATAN U48 / 52 / 54 / JUSA 3 – 4 tahun Latihan Sub-Kepakaran PAKAR .U48 PAKAR KESIHATAN AWAM .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A RAJAH ANGGARAN PELUANG KENAIKAN PANGKAT MBBS / MD / MBB ChB LAMPIRAN 5 5 – 6 tahun 1 tahun LATIHAN SISWAZAH .U41 3 tahun (Khidmat Wajib) * PEGAWAI PERUBATAN .U44 PAKAR KLINIKAL .U54 / KHAS 36 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .U52 PAKAR / PAKAR PERUNDING .U44 PAKAR KESIHATAN AWAM .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 37 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA 38 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 39 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA 40 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->