JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) UJIAN PRA 1 PMR 2010 21/1 SEJARAH MATA PELAJARAN : SEJARAH 21/1 TINGKATAN: 1 Konstruk dan

aras kesukaran item Tema & Tajuk dalam HSP Tema SEJARAH DAN KITA

Pengetahuan R S T

Kefahaman R S T No. Soalan

R

Nilai S

T

Jumlah R S T

Jumlah Keseluruhan

Tajuk a. Kemahiran Sejarah i. Definisi Sejarah ii. Ciri-ciri Sejarah iii. Sumber Sejarah iv. Kaedah Pengkajian Sejarah b. Kepentingan Sejarah i. ii. tujuan Faedah 2 1

1

1

2

1 ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA 1.1 Zaman Pra Sejarah

1

1

2

a. Paleolitik b. Mesolitik c. Neolitik d. Zaman Logam 4 3 1 1 2
1

1.2 Kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara

a. Kerajaan agraria dan maritim - Takrif

(Angkor, Champa, Funan, Majapahit, Chi Tu dan Kedah Tua) 1.3 Zaman Kesultanan Melayu Melaka i.

- Ciri-ciri - Perkembangan b. Sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal a. Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka Kedatangan Parameswara

5

6

3 7 9 8 15 11 12 13 1 1 10 3

1

4

ii. Asal usul Melaka iii. Parameswara membina Melaka b. Kegemilangan Melaka i. Sistem pentadbiran ii. Pusat perdagangan iii. Hubungan luar iv. Penyebaran Islam v. Pusat intelektual vi. Perluasan kuasa c. Kemerosotan Melaka i. Kepimpinan ii. Pentadbiran iii. Perpaduan iv. Peralatan Perang v. Kedatangan Portugis 2. KESULTANAN MELAYU MENJADI ASAS 16

1

4

1

3

17 1 4
1 1

2

KERAJAAN-KERAJAAN KINI a. 2.1 Johor menegakkan semula i. kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka ii.

Pengasasan Kerajaan Johor Penerusan Waris Kesultanan Melayu Melaka Kebangkitan Acheh
18 1 19 20 1 21 1 1 2 b. Kegemilangan kerajaan Johor mengukuhkan ketuanan Melayu Pusat perdagangan

iii. Persaingan Johor Acheh dan Portugis
i.

ii. Perkembangan Persuratan Melayu c. Kemerosotan Johor i. Perebutan kuasa ii. Penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor

2.2 Latar belakang pembentukan kerajaankerajaan Melayu

iii. Pengaruh Syarikat Hindia Belanda a. Kerajaan –kerajaan Melayu yang tua i. Kedah ii. Pahang iii. Perak

1

1

2

24 2 3
1 1

b. Kerajaan-kerajaan Melayu yang baru i. Terengganu ii. Kelantan iii. Selangor iv. Negeri Sembilan

22

2.3 Warisan Kesultanan Melayu a. Sistem pemerintahan dan pentadbiran
i. Negeri-negeri Melayu ii. Negeri Sembilan 2 6

1

1

3

b. Sistem Perundangan i. Undang-undang Tidak Bertulis ii. Adat Temenggung iii.Adat Perpatih iv. Undang-undang Bertulis c. Kegiatan Ekonomi i. Sara diri ii. Perlombongan iii. Kraftangan iv. Percukaian v. Perdagangan d. Sosiobudaya i. Struktur masyarakat Melayu tradisional ii. Gaya hidup golongan bangsawan dan golongan rakyat iii. Kegiatan sosiobudaya masyarakat Melayu tradisional Kegiatan masa lapang Karya Persuratan Kesenian rakyat Adat resam Pendidikan

1

1

25

1

1

27

2.4 Sarawak dan Sabah

a. Latar belakang sejarah Sarawak dan Sabah - Pertalian Sarawak dan Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu b. Keadaan masyarakat 1 1 4

- Kumpulan etnik dan petempatan c. Kegiatan sosiobudaya - Cara hidup dan budaya (pendidikan, peraturan, kesenian, adat resam, agama dan kepercayaan) d. Kegiatan ekonomi - Siri diri - Perlombongan - Perdagangan - Sistem pertukaran barang - Eksport seperti sagu, sarang burung dan timun laut

28 1 1

30

1

1

29

1 7

6

7

30

TINGKATAN : 2 Konstruk dan aras kesukaran item Pengetahuan Kefahaman Nilai Jumlah Jumlah Keseluruhan
5

Tema & Tajuk dalam HSP Tema Tajuk 3 KEMAKMURAN DAN KEKAYAAN NEGARA KITA MENARIK KUASA LUAR UNTUK MENJAJAH 3.1 Penapakan dan peluasan a. Negeri-negeri Selat pengaruh British i. Pulau Pinang ii. Singapura iii.Melaka - Perjanjian Inggeris Belanda - Penubuhan Negeri-negeri Selat dan pentadbirannya b. Campur tangan British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang i. Hubungan Negeri-negeri Selat dengan Negeri-negeri Melayu sebelum campur tangan British ii. Faktor campur tangan iii. Pengenalan Sistem Residen iv. Pentabiran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu c. PenerimaanPenasihat British di Kedah, Kelantan, Terengganu Perlis dan Johor i. Menyekat penapakan kuasa barat lain ii. Kedudukan Penasihat British - Kedah, Perlis, Kelantan dan

R

S

T

R

S

T

R S

T

R 2

S

T 2 4

31

34

32 33

2

2

4

35 37 36 39 3 38 40 1 4

6

Terengganu menerima Penasihat British Pemodenan Johor dan penerimaan Penasihat British d. Sarawak di bawah pemerintahan keluarga Brooke i. Penapakan kuasa James Brooke
ii. Perubahan di bawah pemerintahan

41, 42 1 43 46 44 1 50 47 48 1 53 1 2 3 4 3 4

45 keluarga Brooke e. Sabah di bawah pemerintahan Syarikat Borneo Utara British(SBUB) i. Penapakan kuasa barat di Sabah 49 ii. Perubahan di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British 3.2 Penguasaan hasil bumi dan a. Perkembangan ekonomi dagangan kesannya i. Pengenalan sistem perladangan ii. Perusahaan perlombongan iii. Pengeluaran hasil hutan iv. Pembalakan b. Perubahan sosioekonomi i. Penggunaan tenaga buruh luar ii. Infrastruktur/kemudahan sosial iii. Sistem pendidikan sehingga Perang Dunia Kedua 4 TINDAKBALAS MASYARAKAT TEMPATAN TERHADAP PENJAJAH a. Corak dan matlamat perjuangan 56, 58 54

52 1 51 1 2

2

1

1

4

4.1 Perjuangan pemimpin

55

57
7

setempat

(Dol Said, Rentap, Syarif Masahor, Dato’ Maharaja Lela, Yamtuan Antah, Dato’ Bahaman, Mat Salleh, Tok Janggut, Antanom, Abdul Rahman Limbong) b. Reaksi British

4.2 Pembelaan maruah bangsa

c. Keberkesanan Perjuangan a. Kebankitan semangat kebangsaan untuk membebaskan tanah air i. Pengaruh luar ii. Perkembangan dalam negeri Pendidikan Penulisan 59 60

2

2

iii. Peranan badan-badan dan kesatuankesatuan sebelum Perang Dunia Kedua

13

12

5

30

RUMUSAN Bil 1 TINGKATAN SATU ARAS KESUKARAN R S T 17 6 7 JUM SOALAN 30
8

2

DUA JUMLAH

13 30

12 18

5 12

30 60

9