Kuiz KesanKesan-Kesan Pencemaran

Tekan Jawapan Yang Betul

27 July 2011

Shogi A/L Arumugam

1 Ikan di sungai akan mati, sekiranya pencemaran sungai berlaku.

BETUL

SALAH

27 July 2011

Shogi A/L Arumugam

BAGUS ANDA BERJAYA«

TAHNIAH«!!!

Soalan Seterusnya«
27 July 2011 Shogi A/L Arumugam

Jawapan Tidak Betul«

Cuba Lagi«

Soalan Seterusnya«
27 July 2011 Shogi A/L Arumugam

2 Pencemaran sungai tidak disebabkan oleh tindakan manusia.

BETUL

SALAH

27 July 2011

Shogi A/L Arumugam

BAGUS ANDA BERJAYA«

TAHNIAH«!!!

Soalan Seterusnya«
27 July 2011 Shogi A/L Arumugam

Jawapan Tidak Betul«

Cuba Lagi«

Soalan Seterusnya«
27 July 2011 Shogi A/L Arumugam

3 Orang akan dapat penyakit, jika makan ikan yang ditangkap dari sungai yang cemar.

BETUL

SALAH

27 July 2011

Shogi A/L Arumugam

BAGUS ANDA BERJAYA«

TAHNIAH«!!!

Soalan Seterusnya«
27 July 2011 Shogi A/L Arumugam

Jawapan Tidak Betul«

Cuba Lagi«

Soalan Seterusnya«
27 July 2011 Shogi A/L Arumugam

4 Air yang diambil untuk minum dari sungai yang cemar, akan membahayakan kesihatan kita

BETUL

SALAH

27 July 2011

Shogi A/L Arumugam

BAGUS ANDA BERJAYA«

TAHNIAH«!!!

Soalan Seterusnya«
27 July 2011 Shogi A/L Arumugam

Jawapan Tidak Betul«

Cuba Lagi«

Soalan Seterusnya«
27 July 2011 Shogi A/L Arumugam

5 Haiwan yang hidup di sungai akan rasa gembira jika berlaku pencemaran di sungai yang ianya hidup.

BETUL

SALAH

27 July 2011

Shogi A/L Arumugam

BAGUS ANDA BERJAYA«

TAHNIAH«!!!

Seterusnya«
27 July 2011 Shogi A/L Arumugam

Jawapan Tidak Betul«

Cuba Lagi«

Seterusnya«
27 July 2011 Shogi A/L Arumugam

«TAMAT«

27 July 2011

Shogi A/L Arumugam