Anda di halaman 1dari 1

SORAKLAH HALELUYA

4/4 Do = F

Reff
```` ```` ```` ```` ```` ```` ```` ```` ```` ````
I. 5 5 1> 1> 1> 7 6 6 6 2> 2> 2> 1> 7 5 5 5 3> 3> 3> 2>
sorak lah ha - le - lu - ya sorak lah ha - le lu ya se - bab Tu - han te - lah bang-
II. 0 5 5 1> 1> 6 6 2> 2> 1> 1>
Ha - le - lu - ya Ha - le - lu - ya Na - ik

```` ```` ```` ```` ```` ```` ```` ```` ````


I. 1> 1> 1> 7 6 6 6 1> 7 5 5 1> 1> 1> 7 6 6 6 2> 2>
kit dan ki-ni na-ik ke sur - ga so-rak lah ha - le- lu - ya so-rak lah ha-
II. 1> 3> 2> . . 0 5 5 1> 1> 6
ke sur - ga Ha - le - lu - ya Ha -

````
I. 2> 1> 7 5 | 3> 2> 1> 7 | 1> . .
le - lu ya ma ri ber gem bi ra
II. 6 2> 2> | 2> . 1> 7 | 1> . .
le - lu - ya ber - gem - bi - ra

```` ```` ```` ```` ```` ````


1> 7 6 7 1> 7 6 5 . 1> 6 5 4 5 6 7 6 5 4 3 4 5
1 Ku ber gem bi ra kar na Tu han te lah bang - kit ka - lah kan ma ut dan se - tan
2 Ki ta di - u tus ja di sak si me war - ta - kan ka- bar ka sih su- ka ci - ta

```` ````
1> 7 6 7 1> 7 6 5 . 3> 3> 2> 6 1> 3> 2> . .
1 dan ki ni Di a na - ik ke sur ga de ngan mu li a
2 Menja di te rang ba - gi du - nia yang ge - lap gu - li ta

```` ```` ```` ````


2> 3> 4> 3> 2> 1> 2> 3> 3> 2> 1> 7 1> 2> 4> 3> 2> | 3> . .
1 Di - a si - ap kan tempat untuk ki - ta di Sur - ga nan mu li - a
2 Ma - ri me - nim - ba sumber ke-ku - a - tan ba gi tu gas mu li - a

```` ```` ```` ```` ```` ````


2> 3> 4> 3> 2> 1> 2> 3> 2> 1> 1> 7 6 5 6 5 3> 3> 2> | 1> . .
1 Dia a ber jan - ji a kan kem ba li mengan -tar ki - ta ke- pa da Ba pa
2 Bersa - tu de - ngan Yesus dan Tu - han da - lam E - ka - ris- ti yang ku dus

Untuk anak anak Stasi St. Yosep Kabil


Selamat memuji Tuhan ………… Tetap Semangat !!!!